Er det farlig? Miljøgifter i produkter. Line Telje Høydal, tilsynsavdelingen, Miljødirektoratet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Er det farlig? Miljøgifter i produkter. Line Telje Høydal, tilsynsavdelingen, Miljødirektoratet"

Transkript

1 Er det farlig? Miljøgifter i produkter Line Telje Høydal, tilsynsavdelingen, Miljødirektoratet

2 Myndighetene har mange oppgaver

3 Miljømyndighetene har en allsidig rolle REGULERE Forbud Prioritetslisten, Kandidatlisten VURDERE stoffers egenskaper SAMLE kunnskap (fra forskning) SCREENING overvåking av miljøtilstanden TILSYN med produsenter og importører INFORMASJON til næringslivet og allmennheten

4 Miljødirektoratet jobber med å redusere klimagassutslippene redusere spredning av helse- og miljøfarlige stoffer øke gjenvinningen og redusere utslippene fra avfall redusere skadevirkningene av luftforurensning og støy forvalte arealer og leveområder, arter og bestander (naturmangfold) sikre og tilrettelegge friluftsområder oppnå en helhetlig og økosystembasert hav- og vannforvaltning

5 Norge er et lite land i verden. Tett samarbeid med NORDISKE myndigheter Godt og høyt prioritert samarbeid med EUROPEISKE myndigheter Også samarbeid GLOBALT (internasjonale konvensjoner, samarbeid med utviklingsland) Norske særforbud er mulig; virkemiddel for å tvinge frem felles-europeiske forbud

6 Vi samarbeider med andre myndigheter og forskningsmiljøer Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA (Helsinki) EU-kommisjonen Nordiske myndigheter Kemikalieinspektionen Miljøstyrelsen Norske tilsynsetater Mattilsynet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Arbeidstilsynet Petroleumstilsynet Statens strålevern Setter ut forskningsoppdrag, oppdrag om overvåking, oppdrag om analyser

7 Forbud mot de farligste stoffene

8 Mange farlige stoffer er forbudt i produkter Generelt forbud mot å plassere produkter som kan medføre helseskade eller føre til miljøforstyrrelse på det norske markedet Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester De farligste stoffene er forbudt: REACH-forskriften Produktforskriften RoHS (krav til EE-produkter) Leketøyforskriften Avfallsforskriften (krav om at produkter som inneholder gitte stoffer skal behandles som farlig avfall)

9 Kunnskap er nødvendig for å fremme nye forbud Må ha KUNNSKAP om at et stoff eller en stoffgruppe har skadelige virkninger som: PBT persistente), bioakkumulerbare eller giftige vpvb stoffer som er svært persistente og svært bioakkumulerbare CMR kreftfremkallende, mutagene, reproduksjonsskadelige Allergifremkallende eller sensibiliserende OVERVÅKING og SCREENING er nøkkelen til dette Overvåker nivåer av kjente stoffer i planter, dyr og jordsmonn Analyserer prøver for nye stoffer

10 Farlige kjemiske stoffer som vi ønsker å forby Liste over SVHC-stoffer «Substances of very high concern» Kandidater for strengere regulering under REACH Kan bli forbudt (restriksjon) Kan bli lov å bruke kun med tillatelse fra europeiske myndigheter (autorisasjon) INFORMASJONSPLIKT dersom et produkt inneholder mer enn 0,1 % av et SVHC-stoff Oppdateres 2 ganger i året og består nå av 151 stoffer/stoffgrupper Målsetning om at alle kjente SVHC-stoffer skal oppføres på listen innen 2020 REACH Kandidatlista Prioritetslista Liste over stoffer som Norge har en nasjonal målsetting om å stanse eller vesentlig redusere utslipp av innen 2020

11 Miljødirektoratet utfører risikobasert tilsyn Tilsyn med produsenter, importører og forhandlere av faste produkter (ca 40 per år) av kjemikalier (ca 50 per år) Brevkontroller i ulike bransjer ( per år) Stikkprøvekontroller i butikker Følger bransjer over tid (innenfor leketøy, tekstiler, sportsutstyr, byggevarer osv.) Risiko = sannsynlighet x konsekvens

12 Vi utarbeider informasjon for næringslivet og allmennheten Foredrag, kurs, opplæring av næringslivet Informasjonskampanjer Samarbeid med bransjeorganisasjoner Nettsider med fakta og informasjon om stoffer, reguleringer og forslag til nye forbud:

13 På noen områder går Norge foran eksempler på særnorske reguleringer PFOA en giftig vannavstøter særnorsk forbud fra 1. juni 2014 gjelder stoffblandinger, faste produkter og belagte tekstiler deka-bde en giftig flammehemmer som også kan skade nervesystemet særnorsk forbud siden 2008 omfattende tilsynssak i 2012; nesten alt flammesikkert arbeidstøy omsatt i Norge inneholdt ulovlige reflekser SCCP er miljøskadelige og svært giftige for vannlevende organismer brukes som brannhemmer og mykner særnorsk forbud siden 2002 finnes i kabler til elektronikk og trenings- og fitnessutstyr

14 Produsent og importør er ansvarlige for innholdet i produktene som omsettes Nye stoffer kommer raskt på markedet Innføring av nye forbud tar tid, og lovgivningen blir på etterskudd Produsent og importør er derfor ansvarliggjort gjennom lovgivning: Kunnskapsplikt plikt til å skaffe seg kunnskap om innholdet i produktene Aktsomhetsplikt plikt til å vise aktsomhet og treffe rimelige tiltak for å forebygge og begrense helseskade og miljøforstyrrelse REACH Regelverk for kjemikalier som brukes i Europa gir industrien ansvaret for å vise at et stoff er trygt før det tas i bruk gjelder ikke produksjon utenfor Europa; bare informasjonsplikt om > 0,1 % av et SVHC-stoff

15 Forbrukerne kan også gjøre noe!

16 Billigere, raskere, sterkere, bedre Vann- og smussavstøtende jakker og duker Ja, de fleste inneholder fluorforbindelser Antibakterielle sykkelbukser og joggesko Ja, de inneholder biocider som nanosølv eller triclosan Brannsikre gardiner Ja, de er tilsatt flammehemmere

17 Ta ansvar for eget forbruk Reduser forbruket gitt kjøp bare det du trenger Kjøp brukt, lever til gjenvinning Velg miljømerkede produkter Svanemerket EU-blomsten GOTS (standard for tekstiler) Kjøp kvalitet - ikke kjøp produkter som raskt blir avfall Spør om informasjon i butikken Informasjonsplikt i produktkontrolloven 10 Informasjonsplikt om SVHC-stoffer i produkter i REACHforskriften art. 33 ErDetFarlig - Kontakt en produsent, importør eller forhandler

18 Ta ansvar for eget forbruk forts. Vær kritisk, still spørsmål Velg trygge utsalgssteder Kjøp ikke varer på gatesalg eller markeder Kjøp ikke billig plast på ferie Kjøp ikke kopivarer Velg nettbutikk med norsk tekst og norsk organisasjonsnummer, betal med kredittkort Sjekk at leketøy og EE-produkter er merket med «CE» Les informasjonen på ErDetFarlig.no

Myndighetenes arbeid med hormonforstyrrende stoffer

Myndighetenes arbeid med hormonforstyrrende stoffer Myndighetenes arbeid med hormonforstyrrende stoffer Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Bruk og forekomst av hormonforstyrrende stoffer... 3 3. Arbeid i EU med hormonforstyrrende stoffer... 6 4.

Detaljer

REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EU

REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EU REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EU 2265 2007 HVA ER REACH? REACH er EUs nye regelverk som skal sikre en styrket kjemikalieforvaltning i Europa. REACH vil erstatte deler av det norske kjemikalieregelverket.

Detaljer

M158 2014. Når Miljødirektoratet kommer på kjemikalieog produktkontroll

M158 2014. Når Miljødirektoratet kommer på kjemikalieog produktkontroll M158 2014 Når Miljødirektoratet kommer på kjemikalieog produktkontroll Det er krav til merking av kjemikalier. Miljødirektoratet kontrollerer at merkingen er riktig. Forurensningsfri framtid Hvem er vi?

Detaljer

Kurs i kjemikalier og farlig avfall

Kurs i kjemikalier og farlig avfall Kurs i kjemikalier og farlig avfall 22. april 2015 Solvår Reiten Sysselmannens miljøvernavdeling Innhold i presentasjonen Myndigheter HMS helse, miljø og sikkerhet Regelverket - overordnet Kjemikalier:

Detaljer

Substitusjonsplikten. - miljømyndighetenes prioriteringer. Inger Grethe England, Klif

Substitusjonsplikten. - miljømyndighetenes prioriteringer. Inger Grethe England, Klif Substitusjonsplikten - miljømyndighetenes prioriteringer Inger Grethe England, Klif Hva skal jeg snakke om? Om substitusjonsplikten generelt hva innebærer den? hvem gjelder den for? hvilke produkter er

Detaljer

Kjemikaliehåndtering - mål, utfordringer og regulering. Hva jeg skal snakke om: Ann Kristin Larsen, sjefingeniør, miljøgiftavdelingen

Kjemikaliehåndtering - mål, utfordringer og regulering. Hva jeg skal snakke om: Ann Kristin Larsen, sjefingeniør, miljøgiftavdelingen Kjemikaliehåndtering - mål, utfordringer og regulering HMS-forum 2011, Gardermoen 17. mars Ann Kristin Larsen, sjefingeniør, miljøgiftavdelingen Hva jeg skal snakke om: Presentasjon Klif Mål og utfordringer

Detaljer

Velkommen som utstiller på Martnan i Trondheim

Velkommen som utstiller på Martnan i Trondheim Velkommen som utstiller på Martnan i Trondheim Martnan er åpen 24. - 26. juni, klokken 11.00-20.00 alle dager. Velkommen til trivelige salgsdager på Torvet! Praktisk informasjon Opprigg/nedrigg Opprigg

Detaljer

UNNGÅ HELSE- OG MILJØSKADELIGE STOFFER I BYGG en veileder for byggherrer, prosjekterende og utførende

UNNGÅ HELSE- OG MILJØSKADELIGE STOFFER I BYGG en veileder for byggherrer, prosjekterende og utførende UNNGÅ HELSE- OG MILJØSKADELIGE STOFFER I BYGG en veileder for byggherrer, prosjekterende og utførende OM VEILEDEREN // I følge produktkontrolloven skal produkter med skadelige stoffer ikke brukes hvis

Detaljer

Helse- og miljøfarlige stoffer i bygg

Helse- og miljøfarlige stoffer i bygg Helse- og miljøfarlige stoffer i bygg Samarbeid med mellom byggenæringen og Klif om substitusjon av miljøgifter Inger Grethe England, Sjefingeniør i Klif Visjon: Forurensningsfri framtid Norske miljømål

Detaljer

M-331 2015 BARNS KJEMISKE HVERDAG

M-331 2015 BARNS KJEMISKE HVERDAG M-331 2015 BARNS KJEMISKE HVERDAG Innhold Forord 3 Forord 4 Bekymret? 7 På barnerommet 10 På badet 12 På lekeplassen 14 Myggmidler og solkrem 16 Klær og utstyr 18 Når voksne bruker kjemikalier 21 Verdt

Detaljer

UNNGÅ HELSE- OG MILJØSKADELIGE STOFFER I BYGG en veileder for byggherrer, prosjekterende og utførende

UNNGÅ HELSE- OG MILJØSKADELIGE STOFFER I BYGG en veileder for byggherrer, prosjekterende og utførende UNNGÅ HELSE- OG MILJØSKADELIGE STOFFER I BYGG en veileder for byggherrer, prosjekterende og utførende OM VEILEDEREN // I følge produktkontrolloven skal produkter med skadelige stoffer ikke brukes hvis

Detaljer

Sammen for et giftfritt miljø? Gjennomgang av organiseringen av kjemikalieforvaltningen. Difi rapport 2010:6 ISSN 1890-6583

Sammen for et giftfritt miljø? Gjennomgang av organiseringen av kjemikalieforvaltningen. Difi rapport 2010:6 ISSN 1890-6583 Sammen for et giftfritt miljø? Gjennomgang av organiseringen av kjemikalieforvaltningen Difi rapport 2010:6 ISSN 1890-6583 Forord På oppdrag fra Miljøgiftsutvalget har Direktoratet for forvaltning og IKT

Detaljer

Revidert handlingsplan for SFTs arbeid med perfluorerte forbindelser 2008-2009

Revidert handlingsplan for SFTs arbeid med perfluorerte forbindelser 2008-2009 Revidert handlingsplan SFTS ARBEID MED PERFLUORERTE FORBINDELSER 2008-2009 2395 2008 Revidert handlingsplan for SFTs arbeid med perfluorerte forbindelser 2008-2009 Oppmerksomheten rundt perfluorerte forbindelser

Detaljer

Veiledning for leverandører av produkter

Veiledning for leverandører av produkter Veiledning for leverandører av produkter PLIKTENE I REACH OM Å FORMIDLE OPPLYSNINGER OM STOFFER PÅ KANDIDATLISTEN Formålet med denne veiledningen er å bistå leverandører av produkter dvs. produsenter,

Detaljer

Om Svanemerkede Leketøy

Om Svanemerkede Leketøy Om Svanemerkede Leketøy Versjon 2.2 Bakgrunn for miljømerking Nordisk Miljømerking Svanemerkede leker - Bakgrunn for miljømerking 079/ versjon 2.2, 1 Sammendrag... 1 2 Grunnfakta om kriteriene... 2 2.1

Detaljer

Barns kjemiske hverdag. Praktiske råd for småbarnsforeldre og voksne som jobber med barn Sunt miljø god helse!

Barns kjemiske hverdag. Praktiske råd for småbarnsforeldre og voksne som jobber med barn Sunt miljø god helse! Barns kjemiske hverdag Praktiske råd for småbarnsforeldre og voksne som jobber med barn Sunt miljø god helse! I N N H O L D Forord 1 Bekymret? 2 På barnerommet 4 På badet 8 På lekeplassen 12 Myggmidler

Detaljer

Vurdering av konsekvenser av regulering av PFOA og enkelte salter og estere av PFOA i forbrukerprodukter

Vurdering av konsekvenser av regulering av PFOA og enkelte salter og estere av PFOA i forbrukerprodukter Vurdering av konsekvenser av regulering av PFOA og enkelte salter og estere av PFOA i forbrukerprodukter Innhold Sammendrag... 1 1 Bakgrunn og tidligere prosess... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Tidligere prosess...

Detaljer

Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier

Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier Innhold Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EU-direktiv 2006/66/EF

Detaljer

Oljeforurenset grunn regelverk og bruk av saneringskjemikalier. Kine Martinsen, seksjon for avfall og grunnforurensning

Oljeforurenset grunn regelverk og bruk av saneringskjemikalier. Kine Martinsen, seksjon for avfall og grunnforurensning Oljeforurenset grunn regelverk og bruk av saneringskjemikalier Kine Martinsen, seksjon for avfall og grunnforurensning Dette er oss forvaltningsorgan under Klima- og miljødepartementet etablert 1. juli

Detaljer

Integrert skadedyrkontroll Integrert skadedyrkontroll... 67. Forebyggende tiltak Forebygging mot skadedyr... 73

Integrert skadedyrkontroll Integrert skadedyrkontroll... 67. Forebyggende tiltak Forebygging mot skadedyr... 73 Innhold Forord...... 3 Innledning hva gjør en skadedyrbekjemper? 4 Lover og forskrifter Forskrift om skadedyrbekjempelse...... 5 Biociddirektivet og biocidforordningen... 9 Merking av kjemikalier... 17

Detaljer

Miljøverndepartementet Boks 8013 Dep 0030 Oslo

Miljøverndepartementet Boks 8013 Dep 0030 Oslo Miljøverndepartementet Boks 8013 Dep 0030 Oslo Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

TEMA FORBRUKERTJENESTEN SPORTSDYKKING

TEMA FORBRUKERTJENESTEN SPORTSDYKKING TEMA 12 FORBRUKERTJENESTEN SPORTSDYKKING Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-275-4 Foto: Colourbox Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien

Detaljer

Integrert skadedyrkontroll Integrert skadedyrkontroll... 77. Forebyggende tiltak Forebygging mot skadedyr... 83

Integrert skadedyrkontroll Integrert skadedyrkontroll... 77. Forebyggende tiltak Forebygging mot skadedyr... 83 Innhold Forord...... 3 Innledning hva gjør en skadedyrbekjemper? 4 Lover og forskrifter Forskrift om skadedyrbekjempelse...... 5 Biociddirektivet og biocidforordningen... 9 Merking av kjemikalier... 17

Detaljer

Substitusjonsplikten 1715 2000 Veileder

Substitusjonsplikten 1715 2000 Veileder Helse- og miljøfarlige kjemikalier Substitusjonsplikten 1715 2000 Veileder Innhold Hvordan bytte ut helse- og miljøfarlige stoffer med alternativer som utgjør mindre risiko? s. 4 Substitusjon trinn for

Detaljer

Defensiv norsk miljøpolitikk i og utenfor EØS

Defensiv norsk miljøpolitikk i og utenfor EØS Rapport nr 04/03 Defensiv norsk miljøpolitikk i og utenfor EØS Kjemikalieregulering og biologisk mangfold v/ mag. art. Rasmus Reinvang Tittel Defensiv norsk miljøpolitikk i og utenfor EØS. Kjemikalieregulering

Detaljer

Trygge valg for barn og miljø

Trygge valg for barn og miljø Trygge valg for barn og miljø Velkommen til verden Nå sitter du her med den nye verdensborgeren i armene. Et lite barn. Ditt lille barn. Som du skal ta vare på og gi en god start i livet. Et lite barn

Detaljer

Om Svanemerking av Leketøy

Om Svanemerking av Leketøy Om Svanemerking av Leketøy Versjon1.0 Svanemerkede Leketøy Bakgrunn for kriteredokumentet versjon 1.0 079/Bakgrunnsdokument, 14.06.2007 1 Sammendrag... 1 2 Basisfakta om kriteriene... 1 2.1 Relevans, Potensial

Detaljer

fra Fylkesmannen i Vest-Agder

fra Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Pål Alfred Larsen Deres ref.: 02.07.2014 Vår dato: 15.10.2014 Tlf.: 38 17 62 16 Vår ref.: 2014/3892 Arkivkode: 433.0 Miljødirektoratet Postboks

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Proff Bilvask & Bilpleie i Drammen kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Proff Bilvask & Bilpleie i Drammen kommune Vår dato: 25.04.2014 Vår referanse: 2014/2505 Arkivnr.: Deres referanse: Saksbehandler: Kirsten Kleveland Proff Bilvask & Bilpleie Øvre Storgate 124 3018 DRAMMEN Innvalgstelefon: 32266815 Rapport etter

Detaljer

Håndtering av farlig avfall 2023 2004 Veileder

Håndtering av farlig avfall 2023 2004 Veileder Avfall og gjenvinning Håndtering av farlig avfall 2023 2004 Veileder Innhold Forord... 2 Hva er farlig avfall?... 4 Ny avfallsforskrift... 4 EAL Den europeiske avfallslisten... 4 Speilinnganger... 5 Hva

Detaljer