ç3, EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget MØTEINNKALLING Saksliste: Utvalg: Arbeidsmiljoutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ç3, EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget MØTEINNKALLING Saksliste: Utvalg: Arbeidsmiljoutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 26.09."

Transkript

1 Dato: Tidspunkt: 13:30 Merk tidspunkt! MØTEINNKALLING EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Utvalgsleder Utvalgsekretær Randi S. Haugs a&j Kristin Bø Haugeland ç3, LtOJ Egersund, 16. september /11 Spørsmål/orienteringer i arbeidsmiijøutvagets møte i 01 3/11 Referatsaker til arbeidsmiljøutvalgets møte /1 i Godkjenning av protokoll fra arbeidsmiljøutvalgets møte i Sak nr. Sakstittel L Avgjøres av utvalget: Saksliste: Møtested: Formannskapssalen Utvalg: Arbeidsmiljoutvalget

2 - Eventuelle kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv av saken(e). forfall meldes til tlf til Randi Haugstad Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. - Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale: møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på 2 Komplette saksdokumentene er utlagt.i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4. etasje kommunens internettsider Kopi av saksdokumentene en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel. lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge Administrative meldinger lnnkalling av varamedlemmer:

3 Eigersund kommune Dato: Avdeling: Arkiv: :FE- Enhet: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: 11/1896 Stilling: Journalpostløpenr.: Telefon: 11/25057 E-post: Saksframlegg politisk sak Sentraladministrasjonen Politisk sekretariat Randi Haugstad Politisk sekretær randi.hauostadcejaersund.kommune.no Saksnummer Utvalglkomite Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Godkjenning av protokoll fra arbeidsmiljøutvalgets møte Sammendrag: Protokoll fra forrige møte i Saksgang: Avgjøres av utvalget. utvalget legges frem for godkjenning av utvalget. Forslag til vedtak : Protokoll fra arbeidsmiljøutvalgets møte den godkjennes Dokumenter - vedlagt saken: Dok.nr Tittel på vedlegg Protokoll fra arbeidsmiljøutvalgets møte doc 1

4

5 Tidspunkt-fra: 14:00 Tidspunkt-til: 15:10 Sak fra/til: 005/11-011/11 Møtedato: Møtested: I Formannskapssalen Utvalg: Arbekismiljoutvalget -- ualgssekretær Ualgsleder Randi S. Haugta Kristin Bø Haugland hadde heller ikke meldtforfall. protokoll fra arbeidsmiljøutvalgets møte var behandlet Merknader til møtet: Følgende fra administrasjonenlandre møtte: Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): Helge Waage - Følgende varamedlemmer møtte: Per Steinar Berentsen Følgende medlemmer hadde forfall: Ketil Helgevold ARG lngfrid Koldal - Kåre lngvar Helland Kristin Bø Haug land Tore L. Oliversen ARG ARG ARG Terje Hetland John I. Egeli ANS Torild S. U. Bowitz ANS ANS ANS ARG Gerd Holmen ANS ARG Mia Ree Holen fra Samko møtte. Kommunalsjef for økonomi Tore L. - Oliversen kom etter at sak 005/11 Det var kun 9 medlemmer tilstede på møtet da Gerd Holmen ANS ikke møtte, og Godkjenning av Følgende medlemmer møtte: EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljoutvalget

6 John I Egeli (Utdanningsforb.) Kristin Bø Haugeland Tore L Oliversen Per Steinar Berentsen Kåre lngvar Helland Ketil Helgevold Arbeidsgiver medlemmer: Arbeidstaker medlemmer: Inger Mathisen Rake Ragnhild Langteldt Eva Sæstad (Utdanningsforbundet) Varamedlemmer: Varamedlemmer: Ikke valgt Tore L. Oliversen Helge Waage 006/1 1 Organisering av arbeidsmiljøutvalget i Eigersund kommune 007/1 1 Handlingsmål - 005/11 Godkjenning av protokoll fra arbeidsmiljøutvalgets møte /1 i Heilvik barnehage - Saksilste: Terje Hetland (Fagforbundet) Gerd Holmen (Fagforbundet) 1. Bente Grytten 2. Tommy Ersdal 3. Heidi Gravdal 4. Linda Sørensen inkluderende tilbygg 01 0/11 Sporsmål/orienteringer i arbeidsmiljøutvalgets møte /11 Brakker Husabø ungdomsskole 009/1 1 Referatsaker til arbeidsmiljøutvalgets møte arbeidsliv (la) Sak nr. Sakstittel L Varamedlemmer Fagforbundet: Torild S U Bowitz (Delta) lngfrid Koldal (Hovedverneombud) Annbjørg E Skofteland (NITO) Utvalgets faste medlemmerlvaramedlemmer: 2 c

7 Motebehandling: Arbeidsmiljøutva!get Protokoll fra arbeidsmiljøutvalgets møte den godkjennes. Forslag til vedtak : Egelis forslag med endring enstemmig vedtatt. Votering: RÅDMANNEN trakk sitt forslag ovenstående forslag av JOHN EGELI (ANS) endret til Etter en del diskusjoner om tidspunkt for organisering av nye arbeidsmiljøutvalg, ble organiseres nye arbeidsmiljøutvalg på lavere nivå og et hovedarbeidsmiljøutvalg. Den nåværende organiseringen av AMU fortsetter til Fra det tidspunktet JOHN EGELI (ANS) foreslo: M otebehandling: Arbeidsmiljoutvalget det som fremkommer i saken. gjelder fra Arbeidsfordeling og sammensetning i de ulike AMU ene er i tråd med HAMU (hovedarbedsmiljøutvalget) som behandler overordnede saker. Disse endringene Det opprettes to nye AMU: ett for levekårsavdelingen og ett for miljøavdelingen i tillegg til Rådmannens forslag til vedtak : Organisering av arbeidsmiljoutvalget i Eigersund kommune Vedtaket er enstemmig. Protokoll fra arbeidsmlljøutvalgets møte den godkjennes. AMU-005I1 I Vedtak: Protokollen enstemmig godkjent. Votering: : Godkjenning av protokoll fra arbeidsmiljoutvalgets møte 3

8 Rådmannens forslag til vedtak : : Handlingsmål - inkluderende arbeidsliv (la) 2011 Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. organiseres nye arbeidsmiljøutvalg på lavere nivå og et hovedarbeidsmiljøutvalg. Den nåværende organiseringen av AMU fortsetter til Fra det tidspunktet 4 Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. barn som oppholder seg i bygget/lokalet. Minimumskravet er for lite. På bakgrunn av minstenormen på ventilasjon. Inneklimaet må ivaretas. Det må legges inn 25 % overkapasitet utover dette foreslås: JOHN EGELI (ANS) minnet om at ventilasjonen bør være tilstekkelig for hvor mange Møte behandling: Arbeidsmiljoutvalget barnehage. Arbeidsmiljøutvalget har ingen merknader til de framlagte planer for utbygging av Hellvik Rådmannens forslag til vedtak : 008/11: Heilvik barnehage - tilbygg Vedtaket er enstemmig. Handlingspian for Inkluderende Arbeidsilv 2011 vedtas. AMU Vedtak: Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Møtebehandling: Arbeidsmiljøutvalget ( Handlingsplan for Inkluderende Arbeidsliv 2011 vedtas. AM U I Vedtak:

9 Referatsaker som legges frem for utvalget : : Referatsaker til arbeidsmiljøutvalgets møte Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. barnehage. Arbeidsmiljøutvalget har ingen merknader til de framlagte planer for utbygging av Heilvik AMU-008!1 I Vedtak: c andre gruppen. alder, da det kan se ut som om en gruppe arbeidstakere har mer fravær enn den i INGFRID KOLDAL (ANS) stilte spørsmål om arbeidstakerne kunne deles opp etter 1 11/13884 I Sykefravær for 1.kvartal 2011 og totalfravær og sykefravær (unnt.off.) legges frem i Nye dokumenter i saken: - RS - RS 2: sykefravær for 1.kvartal 2011, total fravær (mr.: 11/15331) 3: sykefravær for 1. kvartal 2011 (jnr.: 11/15329) unntatt M otebehandi ing: i I Mulig kvikksølvrester Husabø skole. JOHN EGELI (ANS) orienterte om saken. KRISTIN Bø HAUGELAND (ARG) sa at denne saken følges opp. TORILD S. U. BOWITZ (ANS) spurte om det er mulig å måle hvor mye kvikksølv det I 2 Sykefravær i. kvartal 2011 unntatt. off JOHN EGELI (ANS) svarte at det er meget kostbart med slike målinger. finnes i rommet Arbeidsmiljøutvalget off. møtet. Samko avd. Mulig kvikksølvrester Egersund Husabø skole. Nr Dok.ID Dokdato AvsenderlMottaker Tittel Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. lngfrid Koldal, ANS). Egeils tilleggsforslag falt med 6 stemmer mot 3 stemmer for (Terje Hetland, John Egeli og 5

10 : Spørsmållorienteringer i arbeidsmiljoutvalgets møte Det ble ikke fattet vedtak i saken. AMU Vedtak: KRISTIN BO HAUGELAND (ARG) orienterte om saken. 6 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Votering: Møtebehandling: Arbeidsm iljøutvalget Arbeidsmiljøutvalget har ingen merknader til de fremlagte planer for oppføring av brakker. Rådmannens forslag til vedtak : Brakker Husabø ungdomsskole Det ble ikke fattet vedtak i saken AMU-010I11 Vedtak sjekke opp hvilke saker fra miljøavdelingen som skal behandles i AMU. spørsmål/orienteringer når det gjelder organisering av arbeidsmiljøutvalget. Vil også KRISTIN BO HAUGELAND (ARG) orienterte om at en kan ha en fast sak under Fra høsten vil AMU sine møter starte ki tidligere. kl Dersom arbeidsmiljøutvalget skal behandle en del saker bør en starte møtet KRISTIN BO HAUGELAND (ARG) viste til dagens møte som ikke ble avsluttet før Møtebehand I ing: Arbeidsmiljoutvalget Ç Sporsmållorienteringer i møtet : 3 Sykefravær 1. kvartal

11 11 7 ( Vedtaket er enstemm g AMUOii,ii Vedtak: av brakker Arbe/dsmjqøutva,gt har Ingen merknader til de fremfagte planer for Ppføring

12 (fl

13 Referatsaker til arbeidsmiljøutvalgets møte /1 i Arbeidsmiljøutvalget i Saksnummer Utvalglkomite Møtedato Journalpostløpenr.: Telefon: 11/1899 Stilling: 11/25070 E-øost: randi.hauastadeiaersund.kommune.no Politisk sekretariat Randi Haugstad Politisk sekretær Organisering av arbeidsmiljøutvalget - Vedtak om samtykke på vilkår og gebyr Tunveien Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak Gebyrorientering Dok.nr Tittel på vedlegg Dokumenter - ved lagt saken: Sendes Nr Dok.ID Dok.dato AvsenderlMottaker Tittel 4 11/23801 X i 1/20787 I Arbeidstilsynet 3 11/23804 X Frode Tengs Lorentzen Frode Tengs Lorentzen kun møtende medlemmer Sykefravær 2.kvartal 201 i Sykefravær 2.kvartal 201 1, total gebyr fravær, u.off. Vedtak om samtykke på vilkår og Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. Referatsaker som legges frem for utvalget : Avgjøres av utvalget. Saksgang: etter forslag fra et eller flere medlemmer. Dersom utvalget har merknader til det enkelte skriv/melding, må dette gjøres med vedtak Kopi av ulike skriv/meldinger som utvalget skal orienteres om. Sammendrag: Dato: Avdeling: Arkiv: :FE-033 Enhet: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: 1 11/24637 X Kristin Bø Haugeland Organisering av arbeidsmiljøutva(get gnr.60 bnr.71 i - Hellvik barnehage, Sentraladministrasjonen Eigersund kommune Saksfram legg politisk sak

14

15 Internt notat I Mottakere: AMU Organisering av arbeidsmiljøutvalget vår ref.: 11/24637 / 11/468 / FE-033 Saksbehandler: Kristin Bø Haugeland E-post: kristin.haugeiandeigersund.kommune.no Dato: Telefon: Mobiltelefon: Det vises til sak i møte i AMU , hvor en behandlet forslag til ny organisering av AMU. Det ble fattet vedtak om at AMU skal arbeide videre med denne problemstillingen frem til neste sommer. Saken vil komme opp som fast sak på AMU møter frem til endelig vedtak fattes. I første omgang vil sakene bli lagt frem som referatsaker. På dagens møte i AMU ønsker en å diskutere følgende: - hvordan bør AMU organiseres for å få nærhet til de arbeidsmiljø som skal ivaretas samtidig med at det må være hensiktsmessig i forhold til ressursutnyttelse? - hvilke arbeidsoppgaver skal behandles i hvilke AMU? Hvilken struktur skal en legge på dette? Andre aktuelle problemstillinger vil en komme tilbake til etterhvert og til slutt vil alt bli fremlagt i egen sak som godkjennes av AMU. Med vennlig hilsen ( Kristin Bø Haugeland Kommunalsjef Personal Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Etasje Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND E-postadresse: Internett: Telefon: Telefaks: Org.nr.:

16 9L ) 3

17 Behandling av søknad om samtykke etter arbeidsmiljoloven 18-9 VEDTAK OM SAMTYKKE Å VILKÅR OG GEBYR 4379 EGERSUND Att. Per Steinar Berentsen..1(() P Eigersund kommune Postboks 580 Wenche Gabrielsen tif Dokumentene beholdes her. omkostningsgebyrer. Som tiltakshaver blir De belastet gebyret. Faktura vil bli sendt i egen forsendelse. Hvis gebyret ikke betales innen betalingsfristen, vil kravet bli tvangsinndrevet med tillegg av 3750,-. På bakgrunn av opplysninger i søknaden har vi plassert tiltaket i kategori 2b og fastsatt gebyret til kr. betales gebyr til Arbeidstilsynet ved behandling av søknad etter arbeidsmiljøloven 18-9 første ledd. Gebyrsatsene avhenger av tiltakets type og byggets størrelse, se vedlegg. innbetaling av gebyr Vilkårene for dette samtykket skal følges opp av tiltakshaveren, eventuelt i samarbeid med arbeidsgivere/leietakere, jfr. arbeidsmiljøloven 18-6 (6). Se også 6 i forskrift om arbeidsplasser og arbeidsiokaler bestillingsnummer 529. arbeidsplasser og arbeidsiokaler 37 Arbeidstilsynet gir med hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-9 samtykke til planene på følgende vilkår, jf. arbeidsmiljøloven 18-6 sjette ledd. Samtykke på vilkår samtykke, søknad om tillatelse til tiltak, opplysninger om tiltakets ytre rammer, aktuelle arbeidsmiljøfaktorer, sjekldiste for ventilasjon signert av bruker av bygget (styrer) og Vedlagt søknad: oversendelseskriv fra Kristiansen & Selmer-Olsen, søknad om Arbeidstilsynets vemeombud, referat fra amu-bebandlingen av søknaden og tegninger. Kristiansen & Selmer-Olsen. Vi viser til søknad av om samtykke etter arbeidsmiljøloven 18-9 mottatt fra Siv.ark. av barnehage med i avdeling Gnr 60 Bnr Eigersund - Tunveien 2, Heilvik barnehage - Heilvik - tilbygg/utvidelse r Arb&dstilsynet VAR SAKSBEHANDLER VAR DATO 1%cEFØL /2011 DERES DATO DERES REFERANSE 1. arbeidsplassen skal ha atskilte garderober for kvinner og menn, jf forskrift om I følge forskrift til arbeidsmiljøloven om gebyr for byggesaksbehandling (best.nr. 559), skal det POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR Postboks 4720 Sujpen postarbeidstilsynet.no TRONDHEIM INTERNETT TELEFAKS Norge www,arbeidstilsynet.no

18 VAR REFERANSE 2 Vi ber om at det henvises til vår referanse 2011/14124 ved senere kontakt/korrespondanse i denne saken. Mer om arbeidsmiljø og aktuelle regler finnes på: eller Vedtaket om samtykke og gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven 28. Fristen for å klage er tre uker fra mottak av dette brevet. Direktoratet for arbeidstilsynet er klageinstans. Klagen skal sendes Arbeidstilsynet Vestlandet. For nærmere fremgangsmåte ved klage vises til vedlagte orientering. Med hilsen Arbeidstilsynet Vestlandet Gro Ellingsen tilsynsleder Wenche Gabrielsen (sign.) seniorinspektør (sign.) Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur. c Kopi til: Kristiansen & Selmer-Olsen AS Verneombud v/eigersund kommune AMU v/eigersund k Strandgt FLEKKEFJORD Vedlegg: Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak Gebyrorientering ( 18

19 Klagerett De har rett til å klage over vedtaket Denne meldingen gir viktige opplysnmger hvis De ønsker å klage over vedtak De har fått underretning om (3) Mottaker (navn og adresse) (4) Klageinstans (2) Dato (Forvaltningsloven 27 tredje edd) 0073 B (Godkj ) Elektronisk utgave Særlige opplysninger søke om a få utsatt gjennomflarmgen av vedtaket til klagefristen er ute eller til klagen er Med visse begrensninger har De rett til å se dokumentene i saken. Reglene om kan De klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsman nen) Sivilombudsmannen kan ikke selv endre vedtaket, men kan gi sin vurdering av hvordan den offentlige forvaltning har behandlet saken, og om det er gjort eventuelle feil eller forsømmelser. Dette gjelder likevel Ikke i avgjort i statsråd fordi Kongen er klageinstans, kan De derfor ikke senere bringe saken inn for Sivilombudsniannen. saker som er avgjort av Kongen i statsråd. Dersom De nå får Deres klage andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen Klagen må undertegnes. Deres advokat kan gi nærmere opplysninger om dette. Hvis vedtaket er blitt endret til Deres fordel, kan De etter forvaltningsloven ha krav på å få dekket vesentlige kostnader instansen (jf. rubrlkk (4)) vil orientere Dem om retten til å kreve slik dekning. Hvis De mener at De har vært utsatt for urett fra den offentlige forvaltnings side, Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De kan imidlertid avgjort. De kan søke om å få dekket utgilt er til nødvendig advokathjelp etter reglene om som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. Klage dette finnes i forvaltningsloven 18 og 19 De må i tilfelle ta kontakt med oss, jf rùbrikk (1). De vil da få nærmere veiledning om adgangen til å klage, om framgangsmåten og om reglene for saksbehandlingen. fritt rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntelcts- og formuesgrenser. Fylkesmannen eller Kostnader ved klagesaken Siviombudsmannen Utsetting av gjennom føringen av vedtaket mentene og til å kreve Klage til veiledning Rett til å se saksdoku eventuelt den eller de endringer som De ønsker årsaken til at De klager hvilket vedtak De klager over fnsten, og da ma De oppgi årsaken til at De ønsker det oss om De har klaget i rett tid, bør De oppgi datoen for når De mottok dette brevet. Dersom De mener vi Ikke har begrunnet vedtaket vårt, kan De kreve en slik begrunnelse Klagefrist Klagefristen er tre -3 - Innholdet i klagen uker fra den dag De mottar dette brevet Det er tilstrekkelig at Dersom De klager for sent, kan vi se bort fra klagen. De kan søke om å få forlenget før fristen går ut. Ny klagéfrist blir da regnet fra den dagen De mottar begrunnelsen. klagen til følge, sender vi den til klagemstansen, jf rubnkk (4) klagen er postlagt før fristen går ut Dersom De klager så sent at det kan være uklart for De må presisere Rett til å kreve begrunnelse Hvem kan De klage til Klagen sender De til oss, dvs det organet som er ført opp i rubrikk (1) Hvis vi ikke tar forvaltningsvedtak (1) Avsender (forvaltriingsorganets stempel) Melding om rett til å klage over 19

20 20 c c.. _$ t

21 2 Kr. 7500,- c 2 Kr. 2500,- 2 Kr. 5625,- Hva koster det? Kategori 1: Kategori 2: 2 Kr. 625,- Den som fr satt opp bygget eller har bestilt ombygning, tiltaksbaver, fr regnirgen. Hvem skal betale? er melae- eller søi.adsphktig etter gjeldenae plan- og bygnmgslov( 21-). Gebyrer for behandling av byggesaker (virkning fra 15O52O11, Arbeidstilsynet Side 1 av 2 Yrkesbygg med faste arbeidsplasser, men uten maskinelle prosesser og forurensninger (for eksempel butikker og kontorlokaler) (BRA = Bruksareal etterns 3940) (BRA Bruksareal etter NS 3940) virksomhet er fastsatt etter iølgende retmngshier: Arbetdstilsynet. Dette gjelder ved oppfrrng av bygning eller utførmg av bygnmgsmessg arbeid som melder for alle byggesaker som etter aroeiasm±jøloven 18-9, irste led skal behandles av Hvorfor betale gebyr? Det koster tid oa penaer for Arbeidstilsvnet å behandle byggesaker. Denne kostnaden skal de som bvager være med pa a betale. Gebyroromnen ble ve.tatt som en ctel av statsbudsjettet tor 1999, o e) BRA over ni d) BRA Kr. 7500,- c) BRA ni b) BRA ni 2 Kr. 3750,- Geb)rpr sak: a) BRA ni 2 Kr. 1875,- e) BRA over ni d )BRAIOOI-10000m ,- c)bra5o1-1000m 2 Kr.1875,- b) BRA m2 Kr. 1250, - Gebyr pr sak: a) BRA ni Publikumsbygg og yrkesbygg uten faste arbeidsplasser (for eksempel lager) Gebyrsatsene nedenfor genspeiler etatens tidsbruk ved søknadsbehandiingen. Gebyret for din 21

22 Gebyr pr sak: a) BRA in2 [( 3750,. (BRA Bruksareal etter NS 3940) : ebraover10000m2 r ,- dbra1oo11oooom2 Kt15OOO, )BRA5O110OOrn2 Kt11250,- c) BRA in2 Kr. 7500,- 22 sammen med vedtaket om gebyrfastsettelsen. Vedtak om gebyr er et forvaltningsvedtak, som det er klagerett til. Bruk klageskjema som sendes Klage (. fakturaen. Gebyret fastsettes av Arbeidstilsynet, og betalingen må skje innefor den betalingsfrist som er satt på Frist for betaling ventilasjonssaker og bygningstekniske installasjoner) vil maksimal størrelse på gebyret være kr 1000,-. I enkeltsaker som ikke går inn under noen av de ovenfor nevnte kategorier (for eksempel Kategori 5: Ved større byggekoinplekser (for eksempel butikksentra, flyplassutbygging, fabrikker) vurderes gebyret i det enkelte tilfellet. Kategori 4: Yrkesbygg med faste arbeidsplasser, og med maskinelle prosesser og fare for forurensninger (for eksempel maskinverksteder og laboratorier) Kategori 3:

23 Internt notat R3 AMU Administrasjonsutvalget Vår ref.: 11/23804 / 07/3458 / FE-461 Dato: Saksbehandier: Frode Tengs Lorentzen Telefon: Mobilteiefon: E-post: frode.tengsiorentzeneigersund.kommune.no Sykefravær2.kvartal 2011 Vedlagt følger oversikt over sykefraværet for Eigersund kommune 2 kvartal 2011, oversikt over utviklingen 2 kvartal siden 2009 NAV sine tall for 2 kvartal foreligger dessverre ikke til dags dato og vi kan dermed ikke sammenligne vare tall med slike utviklingstall En har i tillegg valgt å legge med en oversikt over sykefraværet ved den enkelte enhet som en egen referatsak. Denne oversikten er unntatt offentligheten begrunnet med at enkelte enheter som det rapporteres på har så få ansatte at en vil kunne avdekke hvem som er syk og hvor lenge sykefraværet har vært. Utviklingen i det totale sykefraværet fra 2. kvartal 2010 til 2. kvartal 2011 viser en økning fra 5,6 % til 7.5 %. Kortidsfraværet er redusert i 2.kvartal i 2011 sammenlignet med 2.kvartal 2010 og reduksjonen utgjør 0,3 %. Langtidsfraværet i 2.kvartal 2011 er 6,0 % og det er en økning på hele 2,2 % sammenlignet med 2.kvartal i 2010 der langtidsfraværet var 3,8 % var et driftsår med svært lavt sykefravær. Det totale fraværet i 2. kvartal 2010 var 5.6 %, mens det for 2009 var på totalt 7 % for 2. kvartal. Total fraværet for 2.kvartal 2011 er 7,5 %. Avdelingsvis er det en generell økning innen så å si alle tjenesteområder. I sentraladministrasjonen har en den største økningen, og totalfraværet har økt med hele 5,2 % sammenlignet med 2.kvartal Tallene i barnhagene har vært høye over lengre tid og det er derfor gledelig å registrere at fraværet fortsetter å gå nedover. Totalfraværet for 2.kvartal er 10 % og det er nedgang på 1,8 % sammenlignet med total fraværsprosent i 2.kvartal i 2010 som var 11,8%. Vi har innhentet sykefraværstall fra en del sammenlignbare kommuner i sør- Rogaland og sykefraværstallene deres viser generelt også en økning i sykefraværstallene for 2. kvartal. Det er vanskelig å si hva økningen i sykefraværet for 2. kvartal i kommunal sektor kan skyldes. En vil fortsette det målrettede arbeidet med la på alle nivå i tiltak: organisasjonen. Andre aktuelle v Våre retningslinjer vedrørende oppfølging av sykmeldte har blitt revidert sommeren og fokuserer på at sykefraværsoppfølg ingen er blitt ytterligere skjerpet (se eget vedlegg). Endringene, dvs. rutinene for tettere oppfølging, vil bli grundig gjennomgått med alle ledere med personalansvar. NAV Arbeidslivssenter vil i den forbindelse arrangere kurs i Egersund den hvor alle ledere er invitert til å delta, hvor de nye reglene i la - avtalen vil være hovedtema. Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Etasje Telefon: Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND Teiefaks: E-postadresse: posteigersund.kommune.no Internett: Org.nr.:

24 -2- V Det er etablert en la gruppe hvor arbeidsgiver, ansattes representant, NAV og bedriftshelsetjenesten er samlet for å ha fokus på la arbeidet i Eigersund kommune. Erfaringene på denne måten å arbeide på er svært gode. V Ansatte innen helse, barnehager, vinter. SF0 og skoler få tilbud om influensavaksine hver V I mars 2011 ble det arrangert la- dager for ledere, tillitsvalgte og verneombud. Her hadde vi hovedfokus på Vold og trusler på arbeidsplassen. V Rutinene for oppfølging av gravide arbeidstakere ble vedtatt i administrasjonsutvalgets møte Det blir spennende å se om tettere oppfølging av de gravide kan medføre at antall uker med sykefravær kan reduseres før de når dato foreldrepermisjon. V Eigersund kommune er med i Dalaneprosjektet med fokus på sykefravær i vår region. Her vil en ha fokus på hvordan la fungerer i praksis og rehabilitering på arbeidsplassen ved muskel og skjelettplager. Det siste området er spesielt nyttig da dette gjelder mange av våre sykmeldte arbeidstakere. Rapport for dette arbeidet forventes å foreligge om kort tid. c V I 2010 har en hatt fokus på dette med ergonomi i barnehager bedriftshelsetjenesten har vært i alle kommunale barnehager for å foreta en risikovurdering og gi opplæring til de ansatte. V I forbindelse med inngåelse av ny la-avtale er det utarbeidet en IA-handlingsplan i samarbeid med hovedtillitsvalgte/ hovedverneombud. Det legges opp til to møter i året mellom rådmann og hovedtillitsvalgte/ hovedverneombud hvor IA-handlingsplan evalueres og videreutvikles. AMU vedtar forslag ti la-plan. V V var startdato for de nye reglene for Inkluderende arbeidsliv og de nye reglene innebærer et forsterket fokus på både å forebygge at fravær skal oppstå og innskjerpede tiltak vedrørende tilrettelegging for raskere tilbakeføring til arbeid. Innen utgangen av høstet vil det etter planen bli gjennomført en medarbeiderundersøkelse for alle ansatte i kommunen. Dette vil være et viktig verktøy for å jobbe videre for og videreutvikle et godt arbeidsmiljø. ( Med vennlig hilsen Frode Tengs Lorentzen Personalrådgiver Dok.nr Tittel på vedlegg Oversikt sykefravær 2.kvartal Grafisk fremstilling sykefravær 2.kvartal Revisjon, Rutine fo( oppfølg ing av sykmeldte 201 I Revisjon, Skjema for oppfølging av sykmeldt arbeidstaker 2011 Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund I Rådhuset, 4. Etasje Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND E-postadresse: posteigersundkommune. no Internett: Telefon: Telefaks: Org.nr.:

25 2.kvart-09 2.kvart-10 2.kvart-11 2.kvart-09 2.kvart-1O 2.kvart-11 1.kvart-09 2.kvart-10 2.kvart-11 0,3 4 fravær. 2.kvartal 11a.xIs SYKEFRAVÆR EIGERSUND KOMMUNE KORTTIDS- LANGTIDS- TOTALT FRAVÆR% FRAVÆR% FRAVÆR% SENTRALADM. lj 1,9 2,2 1,7 2,7 7,7 2,7 9,9 LEVEKÅRSAVD.: SKOLEIBARNEH.M.M. 1,2 1,6 1,4 6,7 3,7 4,6 7,9 5,4 6 Skoler 1,3 1,4 1,2 4,5 3,4 5 5,8 4,7 6,2 Barnehager 1,8 3,3 2,9 17,7 8,5 7,1 19,5 11,8 10 HELSE-OG_OMSORG 1,9 1,6 5,7 4, ,6 8,6 KULTUR 0,1 0, ,1 0,4 0,3 MILJØAVD. 1,8 1,9 1,2 4,9 2,1 7,2 6,7 4 8,3 TOTALT 1,3 1,8 1,5 5,7 3, ,6 7,5 Side i

26 graf2.kvart2ol i.xls 2. SYKEFRAVÆR EIGERSUND KOMMUNE korttids-fravær 0/ langtidsfravær % totalt fravær % zzlh totaltfravær% - Side i I 2.kvartal 2009, 2010 og 2011 ikvartal ,3. 5,7 7 2.kvartal ,8 3,8 5,6 2.kvartal ,5 6 7,5 I 2kvartaI 2.kvartal 2.kvartal I I

27 HMS-hår,dbok DELS OPERATIV DEL 6.X RUTINE FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE [Rutine nr.: 6.x I DEL B operativ del Rev, nr: 4 Rev, dato: Sign. godkjentlstempel: [kjema tflhørende rutinen: skjema 6.x.x og 6.x.x I Utarbeidet av: Personalseksjonen Ant. sider: I Formål: Å sørge for at den enkelte leder følger opp sitt ansvar overfor sykemeldte arbeidstakere for at disse opprettholder kontakten med arbeidsplassen i sykdomsperioden. Sikre sykemeldt tilbud om oppfølging og tilrettelegging for tilbakeføring til arbeid så tidlig som mulig Redusere sykefraværet der dette er mulig ved tiltak på arbeidsplassen slik at den ansatte primært kan komme tilbake i sin ordinære stilling, sekundært i en annen stilling ved samme arbeidssted. Som en siste løsning skal andre muligheter i kommunen utprøves. Omfang Rutinen gjelder for alle ansatte i Eigersund kommune Rutinen omfatter oppfølging fra sykefraværets første dag til den sykemeldte enten er tilbake i ordinært arbeid i kommunen, eller er overført til eksternt bistandsapparat og arbeidsforholdet er avsluttet i kommunen. Oppfølgingen gjelder enten sykdommen er arbeidsrelatert eller har utenforliggende arsaker Definisjoner: Gradert sykmelding: Når den sykmeldte kan utføre deler av sine ordinære arbeidsoppgaver. lndividuell oppfølginnsolan : En plan som utarbeides mellom arbeidsgiver og den sykemeldte innen 4 uker. Planen skal evalueres og evt. justeres underveis. Oppfølgingsplanen skal inneholde: Plan for tilbakeføring til arbeid. Arbeidstakers og arbeidsgivers tanker om hvordan restarbeidsevnen kan nyttes. Opplysninger om forhold i arbeidssituasjonen som må endres for at arbeidstaker skal kunne komme tilbake til arbeid, eventuelt i gradert/aktiv sykemelding. Ansvar og myndighet: Arbeidstakers ansvar: Arbeidstaker skal selv melde fraværet til nærmeste overordnede raskest mulig første fraværsdag, om fraværet skyldes egen sykdom og hvor lenge det antas å vare. Videre orientere nærmeste overordnede for hver sykemelding. Hvis fraværet skyldes arbeidsmiljøet plikter arbeidstaker å ta dette opp med nærmeste leder I verneombud I tillitsvalgt I HMS-tjenesten. Arbeidstaker arbeider aktivt for å komme tilbake i aktivitet/arbeid så tidlig som mulig. Være aktiv med i utarbeidelse av egen oppfølgingspian og medvirke positivt i oppfølgingsarbeidet. Arbeidstaker har plikt til å informere arbeidsgiver og NAV om egen funksjonsevne i henhold til folketrygdloven. Leders ansvar: Ta initiativ til å medvirke til konstruktiv dialog sammen med arbeidstaker. Tilrettelegge slik at arbeidstaker kan tilbakeføres til arbeid. Fra sykemelding til ordinær stilling eller til annen varig løsning. Avklare eventuelle belastninger i arbeidsmiljøet. Utarbeide en individuell oppfølgingsplan i samarbeid med den sykmeldte innen 4 uker Informere ansatte om mulighet for å involvere tillitsvalgt eller andre personer i oppfølgingsprosessen. Søke bistand hos personalseksjonen, HMS-kontoret el. NAV når tilrettelegging!oppfølging oppleves vanskelig. Eigersund kommune -1- revisjon rutine oppfølging av sykmeldte 2011.doc2Oll 27

28 HMS-håndbok DEL B 0PERATV DEL Beskrivelse av ansvar og gjøremål: Innen i uke Skal nærmeste leder ta kontakt med den sykemeldte for å høre hvordan det går og om sykemeldingen har sammenheng med forhold på jobben. Det skal ikke spørres om diagnose, men drøfte funksjonsevne. Avklare behovet for tilrettelegging. Hvis naturlig, kan en spørre ansatt om gradert sykmelding kan være et alternativ. Avtaler tid for ny kontakt Kontakten dokumenteres i skjema Oppfølging av medarbeider sykmeldt av lege (vedlegg 1) vurdere kontakt med HMS tjenesten Innen 4 uker Skal nærmeste leder avtale møte/tilretteleggingssamtale med arbeidstaker. Den sykemeldte kan ha med seg tillitsvalgt, verneombud eller annen person. Leder skal i dette møte i sammen med arbeidstaker utarbeide en individuell oppfølgingsplan. I møtet skal det avklares om Fraværet har sammenheng med forhold på arbeidsplassen? (fysiske, organisatoriske trivselsmessige) Leder skal legge til rette for at kravet om arbeidsrelatert aktivitet kan oppfylles. Fraværet kan forkortes ved endring eller tilrettelegging av arbeidsoppgaver? Oppfordre den ansatte, dersom aktuelt, å ta opp med sin fastlege muligheten for å søke på ordningen Raskere tilbake Tilretteleggingstilskudd eller andre økonomiske støtteordninger fra NAV kan være aktuelle tiltak? Aktuell for stillingsbanken? Møtet dokumenteres i skjema (vedlegg 1) Utarbeide en individuell Oppfølgingspian, kopi sendes til sykemelder. Dersom leder ikke ser mulighet for en heldig løsning innenfor eget ansvarsområde, kan han! hun ta saken opp med neste ledernivå for å få vurdert alternative arbeidsmuligheter i avdelingen. Vurdere kontakt med bedriftshelsetjenesten Finner man ikke tilfredsstillende løsninger for tilbakeføring til enhet C bør behov for bedrifts intern attføring meldes til personalseksjonen Legg ved dokumentasjon pa alt som er gjort i saken Innen 7 uker Dersom den ansatte fortsatt er sykmeldt, helt eller delvis, skal arbeidsgiver etter 7 uker med sykefravær innkalle til et dialogmøte. Sykmelder skal delta på møtet dersom den ansatte ikke motsetter seg dette. Representant fra bedriftshelsetjenesten er obligatorisk møtedeltaker. Målet med møtet er å finne løsninger i virksomheten som kan hjelpe den sykemeldte tilbake i arbeid. Oppfølgingsplanen oppdateres og bør sendes sykmelder Innen 9 uker Uoppfordret oversende rapporteringsskjema til NAV med informasjon om oppfølgingsarbeidet Leder skal samtidig sende en oppdatert oppfølgingsplan til NAV (vær oppmerksom på at NAV ikke lenger vil sende påminnelsesbrev om å få oversendt oppfølgingsplan). Eigersund kommune -2- revisjon rutine oppfølging av sykmeidte 2011.doc2Oll 28

29 HMS-håndbok DEL B OPERATIV DEL Månedlip kontakt Dersom sykemeldingsperioden blir Iangvarig og aktive tiltak ikke er mulig, skal leder ha jevnlig kontakt minst i gang pr. måned med den sykemeldte i hele sykemeldingsperioden. Innen 6 måneder Dersom den ansatte fortsatt er sykemeldt skal NAV innkalle til et nytt dialogmøte senest etter 6 måneder. Både ansatt og arbeidsgiver er pliktig til å delta, og legen og annet helsepersonell skal delta hvis det er hensiktsmessig. Innen 9 måneder Leder tar initiativ for å avklare og orientere arbeidstaker om hva som skjer etter at sykepengerettighetene gar ut (52 uker) Vurdere a søke ytelser fra Vital/ KLP/ Statens pensjonskasse/ NAV Avklare om det er aktuelt å avslutte ansettelsesforholdet etter max dato for sykepenger eller søke permisjon u/iønn for en periode I permisjonssøknaden skal det eventuelt komme frem om den ansatte mottar ytelser fra NAV i form av arbeidsavklaringsytelser eller lignende. Vurdere videre oppfølging. Innen 2 års fravær Henvise til vedtatte retningslinjer for langtidssykemeldte arbeidstakere, vedtatt i administrasjonsutvalget Generelt under hele sykefraværet Leder sørger for at den sykemeldte får tilsendt relevant informasjon om arbeidsplassen under sykefraværet. Leder sørger for at den sykmeldte blir invitert til møter, tilbud om eventuell kursdelatakelse og invitasjon til deltakelse på sosiale tilstelninger. Leder kan gjennom hele perioden søke bistand hos personalseksjonen, bedriftshelsetjenesten, NAV arbeidslivssenter eller NAV lokalt. Evaluere, eventuelt justere oppfølgingsplanen. Ved hyrige korttidsfravær (egenmeldinger, flere korte sykemeldinger) Leder tar initiativ til oppfølgingssamtale med arbeidstaker for å diskutere om noe kan gjøres for å redusere sykefraværet. Vurdere å søke NAV om fritak for arbeidsgiverperiode. Personalseksjonens rolle: Personalseksjonen sørger for innkalling av sykmeldte til felles informasjonsmøte etter 4 6 ukers sykefravær. Personalseksjonen kan gi veiledning om personalpolitiske retningslinjer, om lov- og avtaleverket vedrørende forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Videre bistå under hele forløpet av sykefraværsoppfølgingen / den bedriftsinterne attføringen. Bedriftshelsetienestens rolle: Eigersund kommune -3- revisjon rutine oppfeiging av sykmeldte 2011.doc2Oll 29

30 HMS-håndbok DEL B OPERATIV DEL Leder og den sykemeldte kan søke bistand hos bedriftshelsetjenesten for samtale/vurdering av mulige løsninger i oppfølgingsarbeidet. Opofølpina o raoorterinç: Verneombudene etterspør oppfølging av sykefravær i HMS-rundene. Personalseksjonen fører fraværsstatistikk (kvartalsvis rapportering), og rapporterer til AMU og administrasjonsutvalget (anonymisert). SANKSJON ER fra NAV NAV har hjemmel til å sanksjonere både arbeidsgiver, arbeidstaker og sykmelder dersom plikter i oppfølgingsarbeidet ikke er oppfylt. For arbeidsgiver er sanksjonen et overtredelsesgebyr som tilsvarer seks rettsgebyr (5160 kroner, pr. juni 2011). Følgende plikter for arbeidsgiver vil bli kontrollert av NAV og er grunnlag for sanksjoner hvis du ikke har godkjent grunn til unntak: Avholde dialogmøte I Sende rapporteringsskjema og oppfølgingsplan uoppfordret til NAV innen 9 ukers sykmelding Delta i dialogmøter i regi av NAV Sende revidert oppfølgingsplan til NAV før dialogmøter i regi av NAV Man vil motta forhåndsvarsel fra NAV før eventuell sanksionerinq Awik: Avvik meldes via QM+ til neste ledelsesledd. Referanser: Arbeidsmiljøloven 4 6 Folketrygdloven 8-6, 25-2, 8-8. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (AT. best. nr. 544) Forskrift for verne- og helsepersonale Retningslinjer Langtidssykemeldte arbeidstakere - avslutning av tilsettingsforhold Eigersund kommune -4- revisjon rutine oppføging av sykmeldte 2011.doc2Oli,

31 Lt Oppfolging av sykmeldt arbeidstaker Navn: Arb.sted: Stilling: Født: Stillingssterrelse: Helt eller delvis sykmeldt: c Første svkmeldinasdaa Ansatte Melde fra til nærmeste leder. Hva gjort:. Levere sykmelding.. Melde fra dersom fraværet har sammenheng med jobben. Leder Spørre hvordan det går, og om det er mulig å si noe om fraværets lengde. Sign: Innen i uke Ansatte Delta aktivt i prosessen med tilbakeføring, Hva gjort: eventuell annen løsning. c Leder Telefonkontakt: - Vis omsorg - Drøfte tilbakeføring til jobb. - Har fraværet sammenheng med jobben? - Noe bedriften kan gjøre for å lette tilbakeføring? - Mulighet for gradert sykmelding?. - Ikke spørre om diagnose. : Dersom bedriften kan gjøre noe for å lette tilbakeføring, dokumenteres konkrete tiltak. Hvordan ønsker den sykmeldte at medarbeiderne skal informeres? Kan i samtalen benytte vedlegg 4. Innen 4 uker Ansatte Delta aktivt i prosessen med tilbakeføring, Hva gjort: eventuell annen løsning. Kan ta med tillitsvalgt, verneombud eller annen person. Bidra i utarbeidelsen av individuell oppfølgingspian Leder Møte med den ansatte hvor en drøfter situasjonen, og forsøker å finne løsninger dersom dette er aktuelt. Kan bedriften tilrettelegge noe? I sammen med arbeidstaker utarbeide! 31

32 utforme en individuell oppfølgingspian Kopi av oppfølgingsplan sendes til - sykemelder Benytte noen av NAV - støtteordninger? - Gradert sykmelding - Fritak fra arbeidsgiverperioden - Tilskudd til tekniske hjelpemidler - Tilretteleggingstilskudd Reisetilskudd Vurdere bistand fra bedrifishelsetjenesten eller personalseksjonen. Sign: Innen 7 uker Ansatte Delta aktivt i prosessen med tilbakeføring, Hva gjort: eventuell annen løsning. c Leder Dersom den ansatte fortsatt er sykemeldt, helt eller delvis, skal arbeidsgiver innkalle til et dialogmøte. Sykmelder skal innkalles til å delta med mindre arbeidstaker ikke ønsker det eller leder og arbeidstaker vurderer at det ikke er hensiktsmessig. Representant fra bedriftshelsetjenesten skal også delta.. Målet med møtet er å finne løsninger i Sign: virksomheten som kan hjelpe den sykemeidte tilbake i arbeid. Oppfordre den ansatte, dersom aktuelt, å ta opp med sin fastlege muligheten for å søke på ordningen Raskere tilbake c Innen 9 uker Leder Uoppfordret oversende Hva gjort: rapporteringsskjema til NAV med informasjon om oppfølgingsarbeidet.ved denne rapporteringen skal det også vedlegges en revidert oppfølgingsplan. Leder skal samtidig sende en oppdatert oppfølgingsplan. NAV vil ikke lenger sende påminnelsesbrev om å få oversendt oppfølgingspian. Sign: 32

33 Månedlig kontakt Leder Kontakten opprettholdes. Hva gjort:... Forsøker fortsatt å finne løsninger, eller å avklare situasjonen. Kontakten og hva som ble diskutert, dokumenteres fortiøpende. Den ansatte inviteres med på møter og sosiale tilsteininger, samt får tilsendt informasjon. Sign: Senest innen 6 måneder NAV. Dersom den ansatte fortsatt er sykemeldt Hva gjort: skal NAV imikalle til et nytt dialogmøte senest etter 6 måneder.. Både ansatt og arbeidsgiver er pliktig til å delta, og legen og annet helsepersonell skal delta hvis det er hensiktsmessig. Sign: ( Innen 9 måneder Ansatte og leder Avklare den ansattes situasjon etter at Hva gjort: sykepengeperioden utløper ved 52 uker. Vurdere å søke stønad fra Vital/KLP/Statens pensjonskasse/nav. Avkiare om det er aktuelt å avslutte ansettelsesforholdet etter max dato for sykepenger eller søke permisjon ii/lønn for en periode. I pennisjonssøknaden skal det komme frem om den ansatte eventuelt er innvilget arbeidsavklaringspenger (er i rehabiliteringsfase, innvilget! søker uføretrygd, yrkesrettet tiltak og lignende). Sign: Innen 2 års Ansatte og leder fravær Etter to års sykefravær (ett år med lønn år uten lønn) er hovedregelen at ett arbeidsforholdet avvikles. På dette tidspunkt sender rådmannen ut brev til den ansatte hvor en ber om en avslutning av tilsettingsforholdet Hva gjort: Permisjon ut over 2 års sykefravær kan vurderes i følgende tilfeller: a. Når arbeidstaker er under medisinsk behandling med

34 mulighet for bedring i overskuelig fremtid b. Ved omskolering til annen stilling i kommunen som den ansatte er kvalifisert til. Kompetanseheving til ny stilling må stå i rimelighet til den stillingen en opprinnelig er tilsatt i, og den yrkesrettede attføringen må fastsettes i samarbeid med kommunen. c. Ventetid for operasjon eller rekreasjon etter operasjon Vurdering ihht pkt a), b) og c) skal dokumenteres ved en legeerklæring evnt. ( dokumentasj on/vedtak fra NAV. En forlengelse av permisjonen avgrenses til inntil ett år slik at saken kan vurderes på nytt. Dersom en ansatt ikke sier opp sin stilling ihht pkt. 2 og det ikke er spesielle forhold ihht pkt 3 som tilsier en forlengelse av permisjonen vil rådmannen vurdere å avslutte tilsettingsforholdet i tråd med gjeldende lov og avtaleverk. Sign: 34

35 E-post: i Eigersund kommune Saksframiegg politisk sak Dato: Avdeling: Sentraladministrasjonen Arkiv: :FE- Enhet: Politisk sekretariat Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Randi Haugstad 11/1897 Stilling: Politisk sekretær Journalpostløpenr.: Telefon: / randi.hauostadiripriind knmmiin nr fl.j Saksnummer Utvalglkomite 014/11 Arbeidsmiljøutvalqet IMotedato Spørsmål/orienteringer i arbeidsmiljøutvalgets møte Sammendrag: Spørsmål/Orienteringer som kommer i Saksgang: Avgjøres av utvalget. møtet. Spørsmål!orienteringer i møtet 2& : Orienteringer fra Bedriftshelsetjenesten 6 35

36 I

37 Ketil Helgevold Kåre Ingvar Helland Tore L. Oliversen Inger Mathisen Rake Arbeidsgiver medlemmer: Varamedlemmer: r. Nestleder: Tore L. Oliversen Leder: Kristin Bø Haugeland Kan Birkeland mote- og uttalerett, men ikke stemmerett: Representant fra HMS- tjenesten Samko Gerd Holmen (Fagforbundet) Terje Hetland (Fagforbundet) John I Egeli (Utdanningsforb.) Torild S U Bowitz (Delta) Ingfrid Koldal (Hovedverneombud) Arbeidstaker medlemmer: Tore L Oliversen Per Steinar Berentsen Kristin Bø Haugeland Arbeidsmiljoutvalget AMU - Senter for arbeidsmiljokompetanse med 4. Linda Sørensen 3. Heidi Gravdal 2. Tommy Ersdal 1. Bente Grytten Varamedlemmer Fagforbundet: Annbjørg E Skofteland (NITO) Eva Sæstad(Utdanningsforbundet) Varamedlemmer: Ragnhild Langfeldt Ikke valgt Helge Waage toårsperioden

38 Sekretariatet har bl.a ansvaret for å yte service til kommunens folkevalgte, og har også sekretariatsfunksjonene protokoll m.m. under Saksdokumenter til politiske utvalg (med vedtak) Her kan du gå samtlige vedlegg. inn på den enkelte sak (uten vedlegg) eller gå inn i en stor (pdf) fl! med de komplette saksdokumenter med evt at du har andre spørsmål angående politiske utvalg, kan du kontakte oss sekretariatet. i Du finner også saksdokurnenter til det enkelte møte på kommunens intemettsider ønsker du kopi av saksdokumenter til noen av sakene i kommunestyret, formannskap eller noen av utvalgene, Administrasjonsutvalget, Felles brukerutvalg og Særskilt klagenemnd. for Kommunestyret, Formannskapet, Miljøutvalget, Kultur- og oppvekstutvalget, Helse- og omsorgsutvalget, Det er politisk sekretariat som har det praktiske ansvaret for oppsett av sakslister, utsendelse av saksdokuinenter, i Irene Randen Mobil: Politisk sekretær Politisk sekretær Politisk sekretær Målfrid Espeland Randi Haugstad Leif E Broch Mobil: Særskilt klagenemnd. Sekretariatsleder / Navn Direkte telefon E-post Telefaks: Besoksadresse: Politiske sekretariat, Eigersund kommune Postboks 580, 4379 Egersund Rådhusets 4 etasje, Bøckmans gate 2, 4270 Egersund. Postadresse: Adresse I telefonnr. m.m. Kontrollutvalget har sin sekretariatsfunksjon hos Deloitte Advokatfirma AS Strandgt 2. Styret for Eigersund Havn KF har sin sekretariatsfunksjon hos havnesjefen, som holder til i Havnebygget i personers økonomi. Dette er politisk ledet av to folkevalgte og har egen sekretær. I sentraladministrasjonen ligger også overformynderiet som er det politiske organ som forvalter umyndige Stavanger. I irene.randen(a,ei gersund.kommune.no Administrasjonsutvalget, Ajour: Ingrid Bergum Knut Seglem Hestnes Sekretær Tngebjørg kontrollutvaiget(ciersund.kornmune.no knut.selem(iegersund.havn.no ingebiorg. ersund.konirnune.no. Sekretær for styret for Eigersund Sekretær for overformynderiet havn KF Kontrollutvalget Andre politiske utvalg/organ som ikke har sekretariatsfunksjon hos politisk sekretariat. økonomi. gjeldsrådgivning, avlønning og Mobil: ! Mobil: maalfrid.espeland(eiersund.kommune.no helse- og omsorgsutvalget. Kultur og oppvekstutvalget, randi. haugstad(ejgersund.kommune.no Miljøutvalget, Felles brukerutvalg. Arbeidsmiljøutvalget, Kommunestyre, Formannskap, Sekretær for utvalg Organisatorisk ligger politisk sekretariat Seksjon i interne tjenester Sentraladministrasjonen, i men ordføreren har instruksjonsrett overfor sekretariatet. saksbehandler, vil vi hjelpe deg frem til rette vedkommende. Faglige spørsmål om enkelte saker bør rettes til den enkelte saksbehandler. Dersom du ikke vet hvem som er Politisk sekretariat 38

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 30.05.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 14:00 Tidspunkt - til: 15:10 Sak fra / til: 005/11-011/11 Følgende

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Arbeidsmiljoutvalget. Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste. Qo-cL 3. 4jto&

EIGERSUND KOMMUNE. Arbeidsmiljoutvalget. Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste. Qo-cL 3. 4jto& Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt: 14:00 Dato: 30.05.201 i Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste sekretær utvalgsleder Randi S. Haugstad Kristin Bø Haugeland Qo-cL 3. 4jto& Med vennlig hilsen Egersund,

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 13:30 NB! Merk tidspunkt Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 015/11

Detaljer

Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer: Ingfrid Koldal (Hovedverneombud) 2. Tommy Ersdal 3. Heidi Gravdal 4. Linda Sørensen

Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer: Ingfrid Koldal (Hovedverneombud) 2. Tommy Ersdal 3. Heidi Gravdal 4. Linda Sørensen EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 07.11.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 13:30 Tidspunkt - til: 14:50 Sak fra / til: 015/11-018/11 Følgende

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 17.09.2012 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 13:30 Tidspunkt - til: 14:30 Sak fra / til: 011/12-015/12 Kristin Bø

Detaljer

VEDTAK OM SAMTYKKE OG GEBYR BEHANDLING AV SØKNAD OM SAMTYKKE ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN 18-9

VEDTAK OM SAMTYKKE OG GEBYR BEHANDLING AV SØKNAD OM SAMTYKKE ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN 18-9 rå Arbeidstilsynet VAR DATO VAR REFERANSE 06.09.2013 2013/27046 166199/2013 DERES DATO DERES REFERANSE VAR SAKSBEHANDLER Annlaug Lid Krumsvik tlf 901 40 589 OH'D:\ L 1 Oppdal kommune Inge Krokanns veg

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 19.03.2012 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 13:30 Tidspunkt - til: 15:00 Sak fra / til: 001/12-006/12 Følgende

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Dato: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 04.06.2012 Tidspunkt: 13:30 Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 007/12 Avgjøres av utvalget:

Detaljer

Vedtak om samtykke og gebyr Handsaming av søknad om samtykke etter arbeidsmiljøloven 18-9

Vedtak om samtykke og gebyr Handsaming av søknad om samtykke etter arbeidsmiljøloven 18-9 Arbeidstilsynet A var DATO 03.02.2014 DYKKAR DATO 27.01.2014 VAR SAKSHANDSAMAR Torhild Viland tlf 908 92 015 VAR REFERANSE 2014/58153 25451/2014 DYKKAR REFERANSE Kvinnherad kommune Teknisk Rådhuset 5470

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 13.03.2012 Tidspunkt: 08:00 Saksliste: Sak nr. Sakstittel L Avgjøres av utvalget:

Detaljer

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD Hovedmålene ved sykefraværsoppfølgingsarbeidet Oppfølging av sykefraværet skal bidra til å finne løsninger og tilpasninger slik at den

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 15.03.2017 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr.

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.11.2012 Tidspunkt: 13:30 Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 016/12 Spørsmål/orienteringer

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Hovedarbeidsmiljøutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Hovedarbeidsmiljøutvalget EIGERSUND KOMMUNE Hovedarbeidsmiljøutvalget INNKALLING Utvalg: Hovedarbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: Kl. 13:30 Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 012/15

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.06.2013 Tidspunkt: 13:30 Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 009/13 Spørsmål/orienteringer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: 13:30 Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 011/12 Avgjøres av utvalget:

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Møteinnkalling. Forfall meldes til Servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Møteinnkalling. Forfall meldes til Servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Arbeids- og administrasjonsutvalget Møtested: Leksvik kommunehus, kommunestyresalen Møtedato: 12.05.2016 Tid: 09:00 Forfall meldes til Servicekontoret som sørger for innkalling av

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet TILLEGGSINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.06.2016 Tidspunkt: Kl. 10:00 BEGRUNNELSE: Søknaden kom inn sent inn i forhold til utsending

Detaljer

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte?

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte? Spørsmål og svar om endringene i reglene om sykefraværsoppfølging Hva innebærer de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere? Her finner du svar

Detaljer

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du:

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du: Seadrills verdiplattform underbygger et arbeidsmiljø med ansvarsfulle og aktive medarbeidere. Vi tar vare på oss selv, og vi bryr oss om hverandre. Blir du syk, vil arbeidsgiver bidra til at du får god

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 09.11.2010 Møtested: Kantina - Rådhuset 3. etasje Tidspunkt - fra: 08:00 Tidspunkt - til: 10:30 Sak fra / til: 012/10-017/10

Detaljer

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging 1 GENERELT OM SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Helse Stavanger HF er en IA-bedrift. Det skal så langt som mulig legges til rette for at arbeidstakere

Detaljer

Namsos arbeidsmiljøutvalg

Namsos arbeidsmiljøutvalg Møteinnkalling Utvalg: Namsos arbeidsmiljøutvalg Møtested: Hudiksvall, Namsos samfunnshus Dato: 19.10.2016 Tidspunkt: 08:30 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall,

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Arbeidsmiljøutvalget Halsen, Rådhuset Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no

Detaljer

Statens vegvesen. Dispensasjon fra byggegrense og avkjørselstillatelse - Fv gnr. 8 bnr. 5 i Meland kommune

Statens vegvesen. Dispensasjon fra byggegrense og avkjørselstillatelse - Fv gnr. 8 bnr. 5 i Meland kommune Statens vegvesen Terje J Ledahl AS Nordnesveien 21 5005 BERGEN Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Marianne Skulstad / 55516253 15/246350-3 29.01.2016

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Administrasjonsutvalget F-salen, Rådhuset Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer.

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Ski kommune Postboks 3010 1400 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009,

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

Plan, byggesak, utvikling og landbruk

Plan, byggesak, utvikling og landbruk ARENDAL KOMMUNE Plan, byggesak, utvikling og landbruk Arkitekt - Service AS Postboks 424 4804 Arendal Dato: 29.05.2013 Vår ref: 2011/5847-34 Deres ref: Arkivkode: 206/647 Saksbeh.: Tlf.: 37013970 Liv Cathrine

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 12.11.2012 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 13:30 Tidspunkt - til: 14:05 Sak fra / til: 016/12-019/12 Følgende

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLANER M.M. VEDTAK OM PÅLEGG

VEDLIKEHOLDSPLANER M.M. VEDTAK OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 01.09.2011 2011/10331 DERES DATO 02.08.2011 VÅR SAKSBEHANDLER Hilmar Remen tlf 412 18 476 DERES REFERANSE Andøy kommune v/ Rådmann Rådhuset 8480 Andenes Att. Kirsten Lehne Pedersen

Detaljer

RUTINE FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDT ARBEIDSTAKER

RUTINE FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDT ARBEIDSTAKER RUTINE FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDT ARBEIDSTAKER 1. Formål 2 2. Ansvar og roller 2 3 Beskrivelser av rutinen 3 3.1. Første fraværsdag 3 3.2. 8. fraværsdag 3 3.3. 9. fraværsdag 3 3.4. Innen 6 uker 3 3.5.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

/42r A. Melding om tilsyn. BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate BJUGN

/42r A. Melding om tilsyn. BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate BJUGN /42r A VAR DATO 04.09.2015 DERES DATO VAR REFERANSE DERES REFERANSE 1 av 4 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER ELIN SKANCKE, TLF 92812064 BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate 2 Melding om tilsyn

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 22.09.2011 Tid: 14:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

MÅNEDSBREV JUNI 2011 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA

MÅNEDSBREV JUNI 2011 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA Månedsbrevet er sendt deg som abonnerer på vår nyhetsvarling innen temaene tariff og HMS. Er det andre i din bedrift som ønsker å abonnere på vårt månedsbrev og andre nyhetsvarslinger, kan de registrere

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Wenche Vik tlf 911 09 533 Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal SKOLEPROSJEKTET MED SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

Detaljer

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger.

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger. RUTINER FOR SYKEFRAVÆR FORMÅL Sikre en forsvarlig oppfølging av sykemeldte i h.h.t. IA-avtale, arbeidsmiljøloven og arbeidsreglement. Det skal legges opp til dialog og aktive tiltak i sykemeldingsperioden,

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 10.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet INNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Egersund Arena Dato: 11.05.2015 Tidspunkt: Kl. 15:30 (Før kommunestyremøte) Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 058/15 Tilbakemelding

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret TILLEGGSINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grand Hotell Dato: 18.04.2016 Tidspunkt: Kl. 18:30 Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 031/16 Ansettelse av rådmann

Detaljer

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009 v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Hva vi skal snakke om Sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsliv Nye sykefraværsregler og ulike roller

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

Tilsyn - BALSFJORD BO- OG SERVICESENTER

Tilsyn - BALSFJORD BO- OG SERVICESENTER IAWYA VAR DATO 11 12 2015 DERES DATO DERES REFERANSE 1 av 7 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER OLAUG IREN FOSSBAKK 91889748 TLF BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES Tilsyn BALSFJORD

Detaljer

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Hva gjør du hvis du blir syk? Meld fra til arbeidsplassen første dag! Så tidlig som mulig første dag du er syk eller må være borte på grunn av barns

Detaljer

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Langtidssykmeldte arbeidstakere Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Mål Gi grunnleggende kunnskaper om rettigheter og plikter i forhold til sykdom og uførhet Vise tillitsvalgte hvor du søker hjelp og informasjon

Detaljer

Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: : FE - 151, FE - 037, FA - Q50 Arkivsaksnr.: 17/2286 Journalpostløpenr.

Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: : FE - 151, FE - 037, FA - Q50 Arkivsaksnr.: 17/2286 Journalpostløpenr. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 14.11.2017 Arkiv: : FE - 151, FE - 037, FA - Q50 Arkivsaksnr.: 17/2286 Journalpostløpenr.: 17/35193 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon:

Detaljer

Omsorgsbygg Oslo KF PB 2773 Solli 0201 OSLO. Att. Anne Marion Persch

Omsorgsbygg Oslo KF PB 2773 Solli 0201 OSLO. Att. Anne Marion Persch Arbeidstilsynet A VAR DATO 16.10.2013 DERES DATO 20.09.2013 VAR SAKSBEHANDLER Tahereh Talebi tlf 975 68 787 VAR REFERANSE ' 2013/22142 207959,2013 DERES REFERANSE Omsorgsbygg Oslo KF PB 2773 Solli 0201

Detaljer

Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012

Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012 Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012 Nye krav og forventninger til arbeidsgivere og arbeidstakere og sykemelder. Tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte Frister for oppfølging fremskyndes

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 19.11.2012 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 13/12 Til saknr.: 19/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml 4-6

Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml 4-6 Dok.id.: 1.2.2.2.5.1.1 Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml Utgave: 2.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 10.03.2014 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Innledning

Detaljer

Plan, byggesak, utvikling og landbruk. Reguleringsplan for Engene boligområde - del 2 - Mindre endring

Plan, byggesak, utvikling og landbruk. Reguleringsplan for Engene boligområde - del 2 - Mindre endring ARENDAL KOMMUNE Plan, byggesak, utvikling og landbruk Berørte parter Dato: 18.04.2012 Vår ref: 2012/2690-3 Deres ref: Arkivkode: xxxx Saksbeh.: Andreas Stensland Tlf.: Reguleringsplan for Engene boligområde

Detaljer

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 13.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lisbeth Tveit, tlf. 48204656 BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG Postboks 7700 5020 BERGEN Tilsyn - BERGEN

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 11.05.2017 Møtested:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte. 07.02.2012 kl. 1200, Org./- og pers.avd. møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg.

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte. 07.02.2012 kl. 1200, Org./- og pers.avd. møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte 07.02.2012 kl. 1200, Org./- og pers.avd. møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg. Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

Oppfølging av sykemeldte, nye regler

Oppfølging av sykemeldte, nye regler Oppfølging av sykemeldte, nye regler 1 Nye sykefraværsregler fra 1 juli 2011 krever tettere oppfølging Arbeidsgiver er pålagt : registrering av sykefraværet i bedriften, rutiner for å følge opp de som

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 30.10.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox, tlf. 95275018 FROGN KOMMUNE Postboks 10 1441 DRØBAK Orgnr 963999089 Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG Vi viser til tilsyn den 24.10.2017.

Detaljer

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom)

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom) Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom) DATO: LOV-2011-06-24-18 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet)

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Planteknisk utvalg

EIGERSUND KOMMUNE Planteknisk utvalg EIGERSUND KOMMUNE Planteknisk utvalg INNKALLING Utvalg: Planteknisk utvalg Møtested: Grand Hotell NB! Merk sted Dato: 20.06.2016 Tidspunkt: Kl. 11:30 Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 173/16 Forespørsel

Detaljer

NAV og legenes rolle. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Anne Ovenstad Lohne, rådgiver NAV Arbeidslivssenter Buskerud.

NAV og legenes rolle. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Anne Ovenstad Lohne, rådgiver NAV Arbeidslivssenter Buskerud. NAV og legenes rolle v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Anne Ovenstad Lohne, rådgiver NAV Arbeidslivssenter Buskerud. Hva vi skal snakke om Sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsliv

Detaljer

Tove Auren, NHO Mat og Bio

Tove Auren, NHO Mat og Bio Tove Auren, NHO Mat og Bio Endringer i arbeidsmiljøloven 3-3. Bedriftshelsetjeneste (1) Arbeidsgiver plikter å knytte virksomheten til en bedriftshelsetjeneste godkjent av Arbeidstilsynet når risikoforholdene

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 GODKJENNING AV AMU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.01.2015

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 GODKJENNING AV AMU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.01.2015 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 10.06.2015 Tid: 12:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Retningslinjer for rett til permisjon ved sykdom ut over 2 år Arkivsaksnr.: 11/2901

Saksframlegg. Trondheim kommune. Retningslinjer for rett til permisjon ved sykdom ut over 2 år Arkivsaksnr.: 11/2901 Saksframlegg Retningslinjer for rett til permisjon ved sykdom ut over 2 år Arkivsaksnr.: 11/2901 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Arbeidstaker som får innvilget

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 04.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Saksliste: Sak nr. Sakstittel L Avgjøres av kommunestyret: 001/13

Detaljer

Tvedestrand kommune Enhet for plan, miljø og eiendom

Tvedestrand kommune Enhet for plan, miljø og eiendom Tvedestrand kommune Enhet for plan, miljø og eiendom RTA - Risør- og Tvedestradsregionens Avfallsselskap Hestemyr 4950 Risør Delegert vedtaksnr: Saksnr: Saksbehandler Dato 378/16 2016/518 Maiken Imeland

Detaljer

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere.

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 28.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.02.2014

Detaljer

Nøtterøy kommune HMS håndbok

Nøtterøy kommune HMS håndbok Godkjent av: Rådmannen Dato: mai 2004 Side 1 av 14 Sjekkliste oppfølging av syke Navn: Fnr: Arbeidssted: Ressursnr: Funksjon/stilling: Stillingsstørrelse: Tidspunkt Hva gjøres Dato Sign leder Sendt 1.

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 23.07.2011, samt til tilbakemelding fra Karasjok kommune datert 07.09.2011.

Det vises til varsel om pålegg av 23.07.2011, samt til tilbakemelding fra Karasjok kommune datert 07.09.2011. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.09.2011 2011/14412 DERES DATO DERES REFERANSE 07.09.2011 2011/169-3 VÅR SAKSBEHANDLER Jon Helge Vaeng tlf 992 91 425 Karasjok kommune Rådhusgata 4 9730 KARASJOK VEDTAK OM PÅLEGG

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.08.2017 Tidspunkt: 10:00 11:00 Eventuelt forfall, eller spørsmål om habilitet, må meldes snarest på tlf. 73

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Partsammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 08:30 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 08.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 11.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 4/11 UTBYGGING HAVERSLIA BARNEHAGE 5/11 SYKEFRAVÆRSRAPPORT

Detaljer

Tilsyn - SELBU KOMMUNE NESTANSRINGEN BOFELLELSKAP

Tilsyn - SELBU KOMMUNE NESTANSRINGEN BOFELLELSKAP VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 23.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER GUNVOR STEINKJER SOLSTAD, TLF. 95741342 SELBU KOMMUNE SEKTOR HELSE OG SOSIAL 7580 SELBU Orgnr 974777509 Tilsyn - SELBU

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Belset skole i Bærum kommune dato 5.5.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Belset skole i Bærum kommune dato 5.5.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Bærum kommune v/rådmann 1304 Sandvika TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE Vi

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 11.05.2017 Møtested:

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gro Kværnå tlf 408 73 901 Asker kommune sentraladministrasjonen Postboks 355 1383 Asker TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Oppfølging av sykemeldte

Oppfølging av sykemeldte Hjemmeside: www.hemis.no Oppfølging av sykemeldte Oppdatert: 23. august 2014 1 Innhold Nye regler for oppfølging av sykmeldte fra 1. juli... 4 Oppfølging av sykmeldte arbeidstakere... 5 Om sykefraværsoppfølging...

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Kommunestyresalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Kommunestyresalen :00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Kommunestyresalen 21.03.2017 08:00 Det innkalles med dette til møte i Arbeidsmiljøutvalget. Merk. Møterom kommunestyresalen SAKER

Detaljer

Veiledning og vilkår om melding til Etterretninger for sjøfarende (EFS) og krav til dokumentasjon av sluttresultat

Veiledning og vilkår om melding til Etterretninger for sjøfarende (EFS) og krav til dokumentasjon av sluttresultat Veiledning og vilkår om melding til Etterretninger for sjøfarende (EFS) og krav til dokumentasjon av sluttresultat 1. Veiledning Rettelser og endringer i norske sjøkart skal meldes til Etterretninger for

Detaljer

OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven 1. juli 2011

OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven 1. juli 2011 OPPFØLGING AV SYKMELDTE Endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven 1. juli 2011 Bakgrunn: Ny IA-avtale Tre delmål i avtalen. 1. Reduksjon i sykefraværet 2. Økt sysselsetting av personer med redusert

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Vestre Toten kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Raufoss nye skole Møtedato: 11.10.2016 Tid: 13:00-15:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 15 33 14 / post@vestre-toten.kommune.no

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Jørgen Tømmerås Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy 16. Juni 2010 Kjernen i IA-arbeidet NAV, 21.06.2010 Side 2 Kjernen

Detaljer

RAMMETILLATELSE. Saksdokumenter: Datert: Mottatt:

RAMMETILLATELSE. Saksdokumenter: Datert: Mottatt: ARENDAL KOMMUNE Plan, byggesak, utvikling og landbruk Sameiet Rådhusgaten 16 Dato: 07.03.2014 Rådhusgaten 16 Vår ref: 2013/9602-13 4836 ARENDAL Deres ref: Att. Jarl Frivold Arkivkode: 501/240 Saksbeh.:

Detaljer

Statens vegvesen. Fylkesvei 303 - Helgerødveien ved Skårenveien i Sandefjord kommune - svar på søknad om å grave langs veien for å legge høyspentkabel

Statens vegvesen. Fylkesvei 303 - Helgerødveien ved Skårenveien i Sandefjord kommune - svar på søknad om å grave langs veien for å legge høyspentkabel Statens vegvesen Vidar Knutsen Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Heidi Næss Midtskogen / 16/3249-2 08.01.2016 95900781 Fylkesvei 303 - Helgerødveien

Detaljer

Gjennomføring av Dialogmøte 1 og utarbeidelse av oppfølgingsplaner. Rådgiver Hilde Jappe Skjærmoen Rådgiver Ingrid Kristine Kalfoss 1.

Gjennomføring av Dialogmøte 1 og utarbeidelse av oppfølgingsplaner. Rådgiver Hilde Jappe Skjærmoen Rådgiver Ingrid Kristine Kalfoss 1. Gjennomføring av Dialogmøte 1 og utarbeidelse av oppfølgingsplaner Rådgiver Hilde Jappe Skjærmoen Rådgiver Ingrid Kristine Kalfoss 1. november 2011 Hva vet vi virker Rutiner er kjent og følges Rollene

Detaljer

Retningslinjer. for oppfølging av. sykemeldte. Beiarn kommune

Retningslinjer. for oppfølging av. sykemeldte. Beiarn kommune Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte Beiarn kommune (Vedtatt av Beiarn kommunestyre 06.05.2015 ) 1.versjon Innhold 1 FORMÅL... 3 2 OMFANG... 3 3 ANSVARSFORHOLD... 3 3.1 Leders ansvar... 3 3.2 Arbeidstakers

Detaljer