Gjennomslag i det offentlige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjennomslag i det offentlige"

Transkript

1 Kunnskapsbrev fra Coor Nr 3 November 2010 Leder Freddy Eriksen Gjennomslag i det offentlige Coor har i mange år jobbet for å kunne tilby sine tjenester innen det offentlige. Med 12 års erfaring i Norden, hvorav seks år i Norge, er majoriteten av kundene våre innen privat sektor. Derfor er vi svært stolte og glade over at Coor har fått oppgaven med å utvikle og levere all arbeidsplass- og eiendomsrelatert service til det nye universitetssykehuset som skal bygges gjennom Offentlig-privat samarbeid i Stockholm! Vi har hatt lignende OPS-prosjekt i Norge tidligere, men med hensyn til størrelse er dette et banebrytende prosjekt som kan vise seg å ta OPS innenfor FM til et nytt nivå. Det som gjør det nye oppdraget unikt, er at vi tidlig, allerede på prosjekteringsstadiet, får mulighet til å være med og påvirke byggingen og utformingen av servicetjenestene. Sammen med den lange avtaletiden gjør dette at vi kan planlegge og skreddersy leveransen slik at den fremtidige driften og vedlikeholdet av eiendommen optimeres i hele sykehusets levetid. Dette har vi gode erfaringer med fra Persbråten og Høybråten skole i Oslo, som også drives som Offentlig-privat samarbeid. Disse kontraktene er på 25 år, og i samarbeid med eierne SG Finans og Skanska gir dette oss mulighet til å planlegge på sikt, og dermed redusere driftskostnadene. Tilbakemeldingene vi får er veldig positive. Skolene har fått en forutsigbar årlig driftskostnad, og siden vedlikehold er en del av kontrakten er de sikret nødvendig vedlikehold på en helt annen måte enn når kommunen har ansvaret. Freddy Eriksen, administrerende direktør i Coor i Norge Du kan lese mer om OPS og det nye universitetssykehuset i Stockholm i det nye nummeret av Nova, som ellers er spekket med artikler om hvordan du som bestiller kan utvikle FM-virksomheten din. Ved å dele egne og andres kunnskaper og erfaringer håper og tror vi at du skal bli inspirert og få ideer. Er det noe du vil vite mer om eller diskutere videre, håper jeg at du kontakter oss vi vil gjerne bidra til å forbedre virksomheten din! Kos deg med lesestoffet! Freddy Eriksen Er du nysgjerrig på Coor eller vil vite mer om virksomheten vår? Kontakt meg gjerne! Tel , Nova nr 3 - November Kunnskapsbrev fra Coor Side 1

2 Temaserie: Internasjonale FM-strategier Tenk globalt handle lokalt For å lykkes med å rulle ut en internasjonal FM-strategi bør strategiske spørsmål skilles fra taktiske og operative. Det må finnes en viss fleksibilitet for lokal tilpasning, særlig til nasjonale lover, regler, kulturelle forskjeller og markedspraksis. I forrige nummer av Nova ble det konstatert at stadig flere nordiske større bedrifter og organisasjoner overveier internasjonale FM/IFM-løsninger. Jens Ebbe Rasmussen, forretningsutviklingssjef i Coor, og Joakim Karlsson, partner i det globale strategi- og managementkonsulentbyrået A.T. Kearney*, har begge arbeidet med strategiske forretningsutviklings- og outsourcingspørsmål i flere år. De har begge møtt og fordypet seg i de problemstillingene som oppstår når man ønsker å ta et heldekkende grep om FM-spørsmålene i en internasjonal organisasjon. Det som driver internasjonale løsninger, handler mye om effektiviseringer og kostnadsbesparelser, men også om bedre overblikk og økt standardisering. Mange internasjonale virksomheter ønsker å jobbe mer enhetlig på tvers av landegrenser eller regioner, sier Joakim Karlsson (A.T. Kearney). Joakim Karlsson, A.T. Kearney Jens Ebbe Rasmussen (Coor) er enig, men påpeker at også risikominimering og risikokontroll er en viktig drivkraft. For globale virksomheter med sterke varemerker er god leverandørkontroll et viktig spørsmål. Felles prinsipper og standarder i spørsmål som angår menneskerettigheter, arbeidsforhold og produksjonsmetoder blir stadig vanligere. Dette påvirker også FMspørsmålene, der for eksempel spørsmål om svart arbeidskraft er sentrale. Et globalt grep om FM-spørsmålene gjør at det blir lettere å kunne styre og følge opp disse spørsmålene på en god måte i alle deler av virksomheten, og det bidrar til en bedre risikokontroll, sier Jens (Coor). Betydningen av en tydelig FM-strategi Jens Ebbe Rasmussen, Coor Service Management Jens og Joakim er helt enige om at det er ekstremt viktig med en tydelig FM-strategi som er tilpasset den aktuelle bedriftens overordnede strategi, forutsetninger og kultur. Utgangspunktet må alltid være de unike forutsetningene som finnes i enhver organisasjon det fungerer ikke å kopiere andres konsepter. Når man utformer en FM-strategi, skal den i prinsippet håndtere tre typer problemstillinger; organisatoriske (ansvar, rapporteringsstruktur osv.), kontraktuelle (beskrivelser av de tjenestene som skal inngå, minimumsnivåer osv.) og kommersielle (prissettingsmodeller osv.). Den store utfordringen ligger i å utforme en global FM-strategi på en prinsipiell og overordnet måte. Man kan ikke se bort fra det faktum at FMtjenester alltid leveres og forbrukes lokalt og at de derfor alltid må tilpasses lokale forutsetninger. Det er spesielt viktig å ta hensyn til nasjonale ulikheter; lover, kultur, politisk kontekst, skattesystem også videre. Tenk globalt handle lokalt, sier Joakim (A.T. Kearney). Ja, se bare på kompleksiteten ved å drive perso- Nova nr 3 - November Kunnskapsbrev fra Coor Side 2

3 nalkantiner eller pensjonsavtaleløsninger ved overtakelse av personale. Forutsetningene er helt ulike i alle de nordiske landene, og den optimale løsningen varierer derfor fra land til land. Derfor må det foretas en avveiing mellom graden av standardisering og lokal fleksibilitet, forklarer Jens (Coor). Leverandørstruktur ofte et desentralisert spørsmål Det finnes eksempler på multinasjonale selskaper som har inngått avtaler med en global leverandør, men det er ikke vanlig. De fleste globale aktører velger å håndtere spørsmålet om hvem som skal utføre serviceleveransen lokalt. Når man jobber med internasjonale spørsmål, er det viktig å skille strategiske problemstillinger fra operative og taktiske. Selv om man foretar globale innsatser, behøver man nødvendigvis ikke velge en global leverandør. Det viktige er å ha et rammeverk og en styringsmodell på plass hvem som utfører tjenestene, pleier å være spørsmål som desentraliseres regionalt eller nasjonalt, sier Joakim (A.T. Kearney) Sekvensiell eller parallell utrulling Når strategien er utformet og skal rulles ut i en internasjonal virksomhet, kan det gjøres på to måter; sekvensielt eller parallelt som et big bang i hele virksomheten på én gang. Les mer: Les artikkelen Internasjonale FM-strategier hett akkurat nå i Nova nr. 2/2010 I neste nummer kommer vi til å skrive om hvordan man kan forberede seg til en smidig implementering av en internasjonal FM-strategi i rollen som nasjonal FM-sjef i et multinasjonalt selskap Ønsker du å diskutere spørsmål knyttet til internasjonale FM-løsninger? Kontakt gjerne Jens Ebbe Rasmussen, forretningsutviklingssjef i Coor Service Management, , Faktaruta A.T. Kearney er et av de ledende globale strategi- og managementkonsulentbyråene. Selskapet bistår ledende organisasjoner med strategiformulering, forretningsutvikling og operativ effektivitet. A.T. Kearney ble grunnlagt i 1926 og har i mange år vært regnet som ledende når det gjelder utvikling på områdene strategiske innkjøp og effektiv håndtering av strategiske leverandørrelasjoner. Blant selskapets kunder i Norden finnes mange ledende bedrifter i sine respektive land og bransjer. Mitt råd er å begynne i mindre skala. Kompleksiteten er så stor, og mulighetene for å lykkes er helt klart størst dersom man begynner med å teste strategien på ett anlegg eller kontor, eller muligens innenfor et helt land. Rull deretter ut strategien gradvis, sier Jens (Coor). Joakim (A.T. Kearney) er enig, men påpeker at tidsdimensjonen er viktig ved sekvensiell utrulling. Et raskt big bang er egentlig optimalt, men vanskelig å gjennomføre i praksis. Men det er viktig å holde tempoet oppe. Fordelene med en internasjonal strategi oppnås jo først når strategien er implementert på flere anlegg, og det er viktig å kunne påvise fordelene med en forandring ganske raskt. Tar det for lang tid, blir det uøkonomisk og vanskelig å begrunne, sier Joakim (A.T. Kearney). Nova nr 3 - November Kunnskapsbrev fra Coor Side 3

4 En bedre serviceleveranse inventering og statusbesiktigelse av de objektene som inngår i avtalen. AB Sandviks hovedkontor i Sandviken (Sverige), som forvaltes av Coor Service Management. Orden og system i eiendomsmassen Orden og system er en forutsetning for en effektiv teknisk eiendomsforvaltning. Coor har utviklet en egen arbeidsmetodikk til dette formålet som blant annet ble brukt i forbindelse med at Coor innledet et nytt samarbeid med AB Sandvik i Når man skal optimere eiendomsforvaltningen slik at bygningenes verdi opprettholdes over tid, kreves det en strukturert arbeidsmåte. Coor forvalter og har ansvar for en eiendomsmasse på over kvm, og for å kunne støtte kundene på best mulig måte har selskapet utarbeidet en systematisk metode for teknisk forvalting. I bunn og grunn handler det om orden og system, og vår systematiske metode er et ypperlig verktøy for å kunne garantere det, sier Anders Eriksson, tjenesteutvikler i Coor med spesialisering innen teknisk forvaltning av eiendommer. Anders Eriksson, Coor Service Management En viktig forutsetning for et proaktivt og kvalitetssikret eiendomsarbeid er å ha en oppdatert og heldekkende oversikt over alle bygninger og installasjoner som inngår i det aktuelle oppdraget. Hvert nytt samarbeid bør derfor innledes med en Med en oppdatert og strukturert oversikt kan vi i samråd med kunden analysere eiendomsmassen, foreta nødvendige prioriteringer og sette opp vedlikeholdsplaner på kort og lang sikt. Dels planlegger vi mer akutte tiltak, dels planlegger vi renoveringsbehov og tiltak på flere års sikt. En vedlikeholdsplan kan vare mellom fem og tjue år, og den oppdateres vanligvis hvert år. Dermed får kundene våre et godt overblikk over fremtidige kostnader og investeringsbehov, forteller Anders. Oversikten over den aktuelle situasjonen er også et viktig utgangspunkt for det forebyggende vedlikeholdet, som legges inn i Coors IT-baserte virksomhetsledelsessystem. Fordelen med å legge inn alle objekter og vedlikeholdstiltak i systemet, er at arbeidsordrer da genereres automatisk. Det sikrer kvalitet i leveransen og forenkler mobile løsninger, for eksempel koblinger til hånddatamaskiner. Også utbedrende vedlikehold registreres fortløpende. Fordelen med det er at kostnadsoppfølgingen for alle objekter blir god. Vårt ansvar er å hjelpe kundene med å få et god oversikt over alt som må gjøres, og å prioritere og planlegge eiendomsvedlikeholdet rett. Vi har de systemene og den metodikken som kreves, og i kombinasjon med kundens kunnskap om deres egen bygningsmasse gir det et optimalt vedlikehold, avslutter Anders. Sandvik et godt eksempel Siden 2008 har Coor levert et 30-talls tjenester innen arbeidsplass-, eiendoms- og produksjonsservice til svenske AB Sandvik. Eksempler på tjenester som inngår i oppdraget, er industrisanering, avfallshåndtering, eiendomsdrift, utemiljø, renhold av lokaler, resepsjon, konferanse, kaffemaskiner, sentralbord og catering. AB Sandviks hovedkontor ligger veldig vakkert til i Sandviken, ca. to mil vest for Gävle. Her finnes det rundt 200 bygninger, som totalt utgjør ca kvm, av varierende alder og stand. Noen av bygningene er svært gamle og dessuten vernede, noe som stiller spesielle krav til forvaltningen. Nova nr 3 - November Kunnskapsbrev fra Coor Side 4

5 Et av de første tiltakene som Coor utførte da samarbeidet ble innledet, var å lage en fortegnelse over og besiktige alle eksisterende eiendommer. Det var et omfattende arbeid som pågikk i fire måneder, og som delvis ble gjennomført i samarbeid med en ekstern konsulent. Ifølge avtalen skal vi ha ansvaret for tilsyn og skjøtsel samt utbedrende vedlikehold, mens Sandvik skal ha ansvaret for det planlagte vedlikeholdet. For at det ikke skal oppstå noen diskusjoner om hva som skal regnes som utbedrende eller planlagt vedlikehold, var det en fordel at vi fikk hjelp av en uavhengig part til å gjennomføre selve Guy Drottler, Coor Service Management statusbesiktigelsene, sier Guy Drottler, kontraktsjef i Coor. Sandviks FM-organisasjon i hovedsak utgjøres av bestillerkompetanse og tjenesteeiere, legger vi ut vedlikeholdsarbeidet til ulike entreprenører, forteller Arnold. Arnold Silverhult synes at statusbeskrivelsene og de strukturerte, langsiktige vedlikeholdsplanene er til stor nytte: I dag har vi veldig god oversikt over vedlikeholdsbehovet for bygningsmassen og en konkret plan der nødvendige tiltak og kostnadsanslag fremgår. Dette er til stor hjelp i arbeidet med Sandviks eiendommer. Vil du vite mer? Kontakt Anders Eriksson, tjenesteutvikler på Coor Service Management, Arbeidet ble gjennomført i nært samarbeid med Sandviks FM-organisasjon. Statusbesiktigelsene ga oss et godt og overordnet bilde av vedlikeholdsbehovet for Sandviks bygninger. Vedlikeholdet har vært forsømt i deler av bygningsmassen, og på bakgrunn av det har vi utarbeidet en langsiktig rullende femårsplan for vedlikeholdsarbeidet, sier Arnold Silverhult, enhetssjef for FM i Sandvik Materials Technology. Arnold Silverhult, FM-chef på Sandvik Materials Technology De overordnede femårsplanene revideres hvert år, samtidig som det fastsettes konkrete ettårsplaner. Når vi diskuterer hvilket vedlikeholdsarbeid som skal utføres hvert år, veier vi det langsiktige vedlikeholdsbehovet opp mot behov fra virksomheten og andre aktuelle forutsetninger. Ettersom Nova nr 3 - November Kunnskapsbrev fra Coor Side 5

6 Fra kundens perspektiv Ulf Wretskog, leder for Coor i Finland, synes at bestillerne har modnet betydelig de siste årene. Jo sterkere bestiller, desto bedre service FM-markedet modnes i hele Norden, og det påvirker både leverandører og bestillere. Dessuten har bestillernes kompetanse utviklet seg, og dermed er de blitt dyktigere til å styre servicevirksomheten. En tydelig FM-strategi og en sterk bestillerorganisasjon er vesentlig for effektiv service. Ulf Wretskog kaller seg selv en av de gamle revene i Coor. Siden august i år har han hatt stillingen som adm.dir. for Coors finske virksomhet, men i bagasjen har han med seg nesten ti år som operativ sjef i Coors svenske virksomhet. Ulf er i Finland minst fire dager i uken, men familien bor fortsatt i Sverige, og Nova treffer ham på Coors hovedkontor i Stockholm. Vi skal snakke om bestillerorganisasjoner velfungerende bestillerorganisasjoner. Jeg har sett mye i løpet av min tid i Coor. Generelt sett synes jeg at bestillerne har modnet betydelig de siste årene. For ti år siden var det hovedsakelig leverandørene som drev utviklingen fremover, men nå har bestillerne helt klart innhentet dem. I dag tar nesten alle større aktører FM-spørsmålene veldig alvorlig og arbeider på ulike måter aktivt med å tilpasse, utvikle og effektivisere FM-organisasjonen sin, sier Ulf Wretskog. Hva kjennetegner en god bestillerorganisasjon? Ulf tenker seg om en stund, og sier så at det egentlig finnes to grunnleggende kriterier; en tydelig strategi og en sterk bestiller. Med tydelig strategi mener han et tydelig oppdrag fra virksomhetens ledelse. Det dreier seg om å ha en overordnet idé med FM-virksomheten koblet til virksomhetens øvrige forretningsmessige utfordringer. Det kan for eksempel dreie seg om reduserte kostnadsnivåer, økte eller jevnere (standardiserte) kvalitetsnivåer, økt produksjonstakt, økt langsiktig bærekraft eller kanskje et sterkere varemerke. Hvis FM-oppdraget er tydelig, styrkes naturligvis forutsetningene for å kunne styre og drive FMvirksomheten riktig. Dette gjelder både om man velger å drive virksomheten i egen regi eller ved hjelp av spesialiserte serviceleverandører, sier Ulf. Med en sterk bestiller mener Ulf en tydelig FM-organisasjon med et klart definert ansvar og mandat. Organisasjonen og mandatet må være tydelig, både i ens egen virksomhet og overfor eventuelle serviceleverandører. En god FM-organisasjon innebærer at ansvaret er sentralisert, for eksempel til en FM-sjef, eiendomssjef, CFO, administrativ leder eller en innkjøpssjef, og at organisasjonsstrukturen er tydelig. Dette kan det være vanskelig å innføre, særlig i sterkt desentraliserte organisasjoner, men FM-løsningene fungerer helt klart best og mest effektivt på den måten. Jo sterkere bestiller, desto bedre service, sier Ulf. Hvilken organisasjonsstruktur fungerer best? I prinsippet kan organisasjonsstrukturen være geografisk eller funksjonelt inndelt. Ettersom Ulf er en sterk tilhenger av integrerte FM-løsninger (IFM)*, er han overbevist om at den geografisk inndelte FM-organisasjonen er den beste. All erfaring tyder på at det er bedre og mer effektivt å håndtere FM-tjenestene samlet og å jobbe med lokale synergier. Det er den innsikten som driver stadig flere større selskaper mot IFMløsninger. Men jeg vil hevde at det er bedre å ha en Nova nr 3 - November Kunnskapsbrev fra Coor Side 6

7 funksjonelt inndelt FM-organisasjon med tydelig ansvar sammenlignet med en organisasjon med uklar eller delt ansvarsfordeling. Da blir arbeidet vanskelig også for utførerorganisasjonen. Man går glipp av betydelige stordriftsfordeler og synergieffekter, samtidig som det er vanskeligere å drive et proaktivt utviklingsarbeid. En av de store fordelene med en tydelig organisasjonsstruktur er at det blir enklere å skille de strategiske spørsmålene fra de taktiske og operative. Ansvaret for de strategiske spørsmålene skal ligge hos en tydelig bestiller, og videre skal det finnes en utførerorganisasjon som har ansvar for å levere i samsvar med den strategien som er lagt. Dyktige bestillerorganisasjoner er nøye med dette, sier Ulf. Hvordan ser drømmebestilleren ut? Ulf mener at drømmebestilleren på sett og vis også er marerittbestilleren: Drømmebestilleren oppfyller alle kriterier for en god bestillerorganisasjon. FM-strategien og organisasjonen er krystallklar, og det strategiske ansvaret er fullstendig atskilt fra utførerorganisasjonen. I disse organisasjonene blir kravet til oss som leverandør helt klart større, og vi må hele tiden jobbe hardere for å utvikle, effektivisere og forbedre leveransen vår. Det er selvfølgelig veldig tøft, samtidig som det er utrolig stimulerende. Det er i leveransen til disse kundene at kompetansen og proaktiviteten vår settes på de største prøvene. I alle leveranser må vi alltid kunne vise at vi tilfører kundene en merverdi, men i disse leveransene blir det aller mest tydelig, sier Ulf. Vil du vite mer? Kontakt gjerne Ulf Wretskog, adm.dir. for Coor i Finland, via e-post eller telefon ( ) * IFM, integrert facilities management, betyr samordning og utvikling av flere FM-tjenester. Livssykeperspektiv i eiendomsbransjen Mats Abrahamsson, teknisk sjef NKS-administrasjonen, Anna-Karin Oscarsson, sykehusdirektør NKS-administrasjonen, Magnus Wikström, forretningsenhetssjef Coor Service Management. Ny måte å behandle på ny måte å bygge på Pasienten i fokus det er slagordet til det nye svenske sykehuset Nya Karolinska Solna (NKS), som har som målsetning å bli et verdensledende universitetssykehus. På kvadratmeter kommer man til å samle høyspesialisert og spesialisert behandling samt forskning og utdanning. Sykehuset finansieres, bygges og forvaltes som et offentlig-privat samarbeidsprosjekt (OPS-prosjekt). Verdens største OPS-sykehus kommer til å ligge i Solna, Stockholm. Det første spadetaket ble tatt for et par uker siden. Høsten 2017 skal det være helt ferdig. Det er en stram tidsplan med høy produksjonstakt og en arbeidsplass som krever mye logistikk for at man ikke skal skape problemer for den nåværende virksomheten eller infrastrukturen rundt. Dessuten skal Nya Karolinska Solna bygges og drives med minst mulig miljøpåvirkning. Målet er et langsiktig bærekraftig universitetssykehus som er klimanøytralt. Alt dette er en utfordring for prosjektselskapet Swedish Hospital Partners, byggherren Skanska Healthcare og serviceselskapet Coor, som har fått i oppdrag å konstruere, bygge, forvalte og drifte det nye sykehuset frem til år Mats Abrahamsson, teknisk sjef på NKS, ser tydelige fordeler med å legge ut bygget og driften av sykehuset til andre parter: Drivkraften er å bygge et robust sykehus som Nova nr 3 - November Kunnskapsbrev fra Coor Side 7

8 holder over tid. Ettersom prosjektselskapet (som står for finansiering og gjennomføring) har ansvaret og tar hele risikoen for dette sykehuset i 30 år, må de tenke smart og bærekraftig allerede på prosjekteringsstadiet. Dessuten har de enorme kunnskaper om dette. I det referanseprosjektet som Stockholms läns landsting (SLL), dvs. fylkestinget, hadde satt opp for NKS, gjenstod det visse problemer med logistikkløsningen. De private aktørene løste dette problemet for oss. Coor utarbeidet en kompleks løsning basert på den erfaringen og spesialkompetansen som de har. Når man bygger NKS, bygger man også inn infrastruktur for å lette samarbeidet mellom behandling, forskning og utdanning. Man vil kunne ta i bruk ny kunnskap og medisinsk utvikling raskere og det kommer de mest alvorlig syke til gode. Alt dette stiller krav til nye, ukonvensjonelle løsninger for det fremtidige universitetssykehusets organisasjon, logistikk og fysiske miljø. NKS stiller høye krav til fleksibilitet og utskiftbarhet. Sykehuset og lokalene skal på en enkel og kostnadseffektiv måte kunne omstilles fra en virksomhet til en annen, sier Mats Abrahamsson. For pasientene og deres pårørende betyr det sikre og menneskelige miljøer. Sykehusets pasienter får eget rom med dusj og toalett samt hvileplass for pårørende. Enkeltrommet styrker dels pasientens integritet, dels sikkerheten i form av minsket smittespredning. Sykehuset deles opp i offentlige og profesjonelle soner slik at pasientene slipper sengetransporter i heiser og korridorer der mange mennesker ferdes. Den innledende prosjekteringen er svært viktig for alle involverte parter. For oss i SLL er det viktig å sikre at alle funksjonskravene våre oppfylles. Fra vår side har vi involvert flere hundre personer med ulike kompetanser helt fra starten av, særlig fra behandling, bygg og drift. Dessuten leide vi inn konsulenter fra England, der OPS-prosjekter er en vanlig måte å finansiere og bygge på, som støtte i den lange innkjøpsfasen, sier Mats Abrahamsson. I og med at det er et OPS-prosjekt, kjøper Landstinget et fungerende sykehusanlegg med alle servicetjenester forutsatt at alt fungerer som avtalt. Vi har stilt høye funksjonskrav og godkjenningskriterier, men kort sagt betaler vi ikke for det som ikke kan brukes. På den måten sikrer vi at vi får et robust sykehus og at den ønskede servicegraden leveres kontraktstiden ut. Fakta om Nya Karolinska Solna Sykehuset kommer til å drive høyspesialisert og spesialisert behandling med fokus på effektive pasientstrømmer, høy pasientsikkerhet med enkeltrom til innlagte pasienter og et økt samarbeid mellom behandling, forskning og utdanning etasjer, helikopterdekk og to til tre kjellerplan med personalparkering og godsmottak. Totalt 600 behandlingsplasser, hvorav 130 intensivbehandlings- og intermediærbehandlingsplasser og 75 postop-plasser. Dertil 100 dagbehandlingsplasser og 100 plasser i et pasienthotell. 180 mottaksrom. Mellom og pasientbesøk per dag, hvorav prosent akutte pasienter medarbeidere samt et tusentalls forskere og studenter. Byggkostnaden er SEK 14,5 milliarder. I denne summen inngår ikke virksomhetens utrustning. NKS realiseres som et offentlig-privat samarbeid, OPS, der prosjektselskapet Swedish Hospital Partners (halvparten eid av Skanska og halvparten eid av Innisfree) prosjekterer, bygger, finansierer samt står for vedlikehold og drift av bygningen i 30 år. Byggestart høsten Nova nr 3 - November Kunnskapsbrev fra Coor Side 8

9 eller smarte systemløsninger. Drivkraften er å tenke smart fra begynnelsen av, både for byggherren og forvalteren. Utilgjengelige arealer betaler ikke Stockholms läns landsting for og med kvadratmeter å holde orden på, gjelder det å ha tenkt rett fra starten av. Skisse av Nya Karolinska Solna (Sverige), som kommer til å bli et verdensledende universitetssykehus. Verdens største OPSsykehus en logistisk utfordring for Coor I mai ble det klart at Coor skal ha ansvaret for samordning og utvikling av arbeidsplass- og eiendomstjenester ved det nye universitetssykehuset i Solna, Stockholm til og med år Oppdraget er rekordlangt, men fullt mulig ettersom Coor har deltatt i planleggingen og prosjekteringen av sykehuset. Nå skal mange års erfaring og kunnskap brukes i den største logistiske utfordringen i selskapets historie. Når sykehuset står ferdig, kommer man til å behandle nesten pasienter i døgnet, samt at 600 behandlingsplasser skal administreres og 180 mottaksrom vedlikeholdes. Dessuten skal arbeidsplassen fungere for ansatte samt et tusentalls forskere og studenter. Sykehuset driver behandling med dag- og nattskift og skal fungere døgnet rundt uten avbrudd. I tillegg kommer alt som skal inn og ut på sykehuset, som mat, vask, forbruksartikler og avfall. Dette stiller store krav til den servicen som behøves for at sykehuset skal kunne fungere. Vi forstod tidlig at hjertet for NKS er logistikken. Hvis ikke den fungerer, spiller det ingen rolle hvor moderne sykehusbygningen er, sier Magnus Wikström, ansvarlig i Coor for NKS-kontrakten. En stor fordel for Coor er at de deltar i hele planleggings- og prosjekteringsstadiet. På den måten kan de sammen med Skanska se på livssykluskostnaden for sykehuset for å få så lave kostnader som mulig over hele perioden. Det kan handle om valg av materialer, planlegging av strømmer og logistikk I Coor tenker vi logistikk og har en enorm erfaring med både forvaltnings- og servicetjenester. Det er det perspektivet vi bidrar med. Hver logistikkvare skal håndteres så få ganger som mulig manuelt. På den måten minsker vi den manuelle arbeidsinnsatsen. Vi flytter for eksempel Magnus Wikström, Coor Service Management ikke varer mellom transportvogner og lagerhyller, men lar i stedet transportvognene utgjøre lagerplassen, sier Magnus Wikström. Det lange perspektivet betyr også at Coor kan foreta investeringer som ellers ikke kan forsvares i kortere kontrakter der uvissheten er for stor. Magnus er overbevist om at forvaltningen og servicetjenestene over tid blir mer effektive ved at byggentreprenøren og FM-leverandøren samarbeider under utviklingen av sykehuset. OPS-opplegget innebærer at leveransen vår over tid blir billigere og bedre, og det er bra for både NKS og skattebetalerne. Coors forvaltningsoppdrag består av fire deler: Eiendomsservice for eksempel vedlikehold av bygning, strømanlegg og VVS. Servicetjenester for eksempel resepsjon, renhold, ansvar for helikopterdekk, sikkerhet og konferanseservice. Logistikktjenester all ekstern og intern logistikk. For eksempel håndtering av tekstiler, post og pakker, avfallshåndtering (med søppelsug som trekker avfall til sorteringsstasjonen), pasientmat, Nova nr 3 - November Kunnskapsbrev fra Coor Side 9

10 farlig avfall, sterile produkter. Man kommer til å bygge et godsmottak innendørs som kan ta imot trailere på 24 meter. All transport skjer under sykehuset i kulverter og de fleste ved hjelp av AGV-er, det vil si roboter som trekker varevogner. Kommersielle tjenester ansvar for utleie til kommersielle parter, for eksempel restauranter, apotek, kiosker med mer i den offentlige delen av lobbyen. For å klare oppdraget kommer Coor til å jobbe med tre huber der man samler det som behøves for å effektivisere arbeidet. Den første og største huben er teknikkbygningen med all medieforsyning samt godsmottak og avfallsstasjon. Hub to er navet for logistikk med håndtering av post og gods. Det er også navet for alle AGV-er som står for mye av den fysiske logistikken på sykehuset. For eksempel hentes, vaskes og leveres det mopper til rom hver dag. Hub tre er resepsjon og servicesenter for personale og besøkende. Der sitter også Coors FM-ledelse. Ledelsen vår må sitte der det skjer for å kunne håndtere hendelser og styre. Først når vi hører og ser alt, kan vi være med og parere. Her kommer det også til å sitte personer fra prosjektselskapet ettersom partnerskapet krever at vi må jobbe nær hverandre. Magnus Wikström synes at OPS som prosjektform er interessant, fremfor alt fordi det gir Coor gode forutsetninger for å kunne planlegge og utforme serviceleveransen slik at den passer NKS optimalt også over lang tid. Vi har mange avtaler som løper over lang tid, det er ikke noe nytt for oss. Men som oftest kommer vi inn i en ferdig bygning eller overtar eksisterende virksomhet med personale. Det er uvanlig å være med på å prosjektere, bygge og opprette nye tjenester. Det skal bli utrolig spennende å følge vår og NKS utvikling. Nyhetsbrevet Nova er et elektronisk nyhetsbrev fra Coor Service Management som formidler nyheter om bransjen og om Coor. Nyhetsbrevet lages på språkene svensk, engelsk, dansk, norsk. Tekster: Åsvor Brynnel, Victoria Wahlberg (Intellecta) Grafisk formgivning og produksjon: Paloma Foto og illustrasjoner: Peter Knutson, Lennart Durehed, Björn Pehrsson (Paloma) Coor Service Management, Veritasveien 1, 1322 Høvik. Tlf: , Fax ,

Jeg sier som Obama. Nr 2 Oktober 2008

Jeg sier som Obama. Nr 2 Oktober 2008 Nr 2 Oktober 2008 Jeg sier som Obama Hvis man skal beskrive FM-bransjen med ett ord, så er det forandring. På bare ti år har FM-bransjen etablert seg. Kjøperne er både store og mellomstore bedrifter samt

Detaljer

Effektivere markedsføring og kommunikasjon

Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon med fokus på resultat! I dag opplever vi alle uansett om vi arbeider innenfor næringslivet eller i offentlig sektor

Detaljer

Nova goes green. Nr 1 Mai 2009

Nova goes green. Nr 1 Mai 2009 Nr 1 Mai 2009 Nova goes green Miljøtrenden er kommet for å bli. Mange av våre kunder, både i privat og offentlig sektor, har høye ambisjoner på miljøområdet. For dem er det en selvfølge at vi skal hjelpe

Detaljer

Din komplette sikkerhetsleverandør

Din komplette sikkerhetsleverandør Din komplette sikkerhetsleverandør Sikkerhet for alt du vil beskytte 2 Din kompletta säkerhetsleverantör CERTEGO er din trygge partner i sikkerhet En sikkerhetsløsning er en viktig investering, som omfatter

Detaljer

RAMIFLEXTM MOBILE OG FLEKSIBLE PERSONALBRAKKER

RAMIFLEXTM MOBILE OG FLEKSIBLE PERSONALBRAKKER RAMIFLEXTM MOBILE OG FLEKSIBLE PERSONALBRAKKER FULL FUNKSJON PÅ UNDER 30 MINUTTER Med Ramirent RamiFlex TM kan du etablere personalrom med omkledningsrom, dusj og spiseplass på mindre enn 30 minutter.

Detaljer

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling STRATEGI 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr at pasientene får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompe-

Detaljer

Store penger å tjene!

Store penger å tjene! Store penger å tjene! INKÖP BESTÄLLNINGSRUTINER LEVERANSBEVAKNING GODSMOTTAGNING LAGRING LEVERANSER KAPITALBINDNING LÖNER FAKTURAHANTERING SVINN LOKALER INVENTERING REGISTERUNDERHÅLL INKURANS FRAKTER Helhetstenkning

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

En ledende nordisk gassleverandør

En ledende nordisk gassleverandør En ledende nordisk gassleverandør www.airliquide.no Et verdensomspennende industrigasselskap Air Liquide er verdensledende innen gasser, teknologi og tjenester for industrien og sykepleien. Selskapet er

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

Foredrag P1. Bestill alt i 3D. Foredragsholder: Roar Granheim, Statens vegvesen

Foredrag P1. Bestill alt i 3D. Foredragsholder: Roar Granheim, Statens vegvesen Foredrag P1 Bestill alt i 3D Foredragsholder: Roar Granheim, Statens vegvesen Ansatt i Statens vegvesen siden høsten 1996 Prosjektleder for mindre sekkepostprosjekter Kontrollingeniør Rv 4 Gjelleråsen-Slattum

Detaljer

Nordens ledende vikarsystem.

Nordens ledende vikarsystem. Nordens ledende vikarsystem. Bra å vite om bedriften. Intelliplan utvikler, selger og forvalter forretningssystemer. Våre kunder er bedrifter og organisasjoner som har behov for et komplett verktøy som

Detaljer

Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler

Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler Sak 90-2017 Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler Møtedato: Tidligere behandlet i styret/saksnr. Type sak (orienteringssak,

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

FM tjenesteutvikling og benchlearning i NAV. v/bjørn Kvam, 26.juni 2012

FM tjenesteutvikling og benchlearning i NAV. v/bjørn Kvam, 26.juni 2012 FM tjenesteutvikling og benchlearning i NAV v/bjørn Kvam, 26.juni 2012 Hva skal jeg snakke om Erfaringer fra gjennomgang og sammenligning av alle NAV-kontorene 1. Bakgrunn litt om Nav-reformen 2. Hvordan

Detaljer

ERP-prosjekter Forsvarets erfaringer. SAP konferansen 27. oktober 2016 Brigader Arild Dregelid Sjef LOS-programmet i Forsvaret

ERP-prosjekter Forsvarets erfaringer. SAP konferansen 27. oktober 2016 Brigader Arild Dregelid Sjef LOS-programmet i Forsvaret ERP-prosjekter Forsvarets erfaringer SAP konferansen 27. oktober 2016 Brigader Arild Dregelid Sjef LOS-programmet i Forsvaret Innhold Målsettingen med felles, integrert forvaltningssystem Hovedleveranser

Detaljer

Vi gjør noe med det! Mulige løsninger og verktøy. Håkon Kleiven Oppland fylkeskommune

Vi gjør noe med det! Mulige løsninger og verktøy. Håkon Kleiven Oppland fylkeskommune Vi gjør noe med det! Mulige løsninger og verktøy Håkon Kleiven Oppland fylkeskommune Overordnet strategi NOU 22-2004 Vedlikeholdte bygninger gir mer til alle Det foreligger overordnede politisk bestemte

Detaljer

Facility Management (FM) og Facility Services (FS) Bransjestatistikk 2012

Facility Management (FM) og Facility Services (FS) Bransjestatistikk 2012 Facility Management (FM) og Facility Services (FS) Bransjestatistikk 2012 NHO Service, Lasse Tenden og Linn Pettersen oktober 2012 Bransjens behov for statistikk I denne statistikken anvendes begrepene

Detaljer

Hva skal til for at FM-industrien skal lykkes bedre med offentlig sektor

Hva skal til for at FM-industrien skal lykkes bedre med offentlig sektor 1 Hva skal til for at FM-industrien skal lykkes bedre med offentlig sektor Bransjedagen 2014, Facility Management Bjarne T. Haugen 2 Målet og drømmen Offentlig sektor- et mulighetenes marked på 50 MRD

Detaljer

Hvordan høyne kvaliteten på egne tjenester hvem skal bli fornøyd?

Hvordan høyne kvaliteten på egne tjenester hvem skal bli fornøyd? Hvordan høyne kvaliteten på egne tjenester hvem skal bli fornøyd? Runar Berget - 2016 100990 1.1 2 Visjon: Et skolebygg å være stolt av! Hersleb videregående skole 3 Fakta om Undervisningsbygg - Eier og

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk

Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk Vi er et lite firma og har spesialisert oss på levering av mobile bo-enheter primært til bruk innen reiseliv/turisme og ferie/fritid. Alt vi leverer

Detaljer

Informasjon om programmet HMN LØ. Helse Midt-Norge Logistikk-og økonomiløsning HMN LØ 1

Informasjon om programmet HMN LØ. Helse Midt-Norge Logistikk-og økonomiløsning HMN LØ 1 Informasjon om programmet HMN LØ Helse Midt-Norge Logistikk-og økonomiløsning HMN LØ 1 Bakgrunn -Hvorfor gjør vi dette? Helse Midt-Norge må skifte ut dagens økonomi- og logistikksystem fordi: Systemene

Detaljer

Håndbok. i kjøp av oversettingstjenester

Håndbok. i kjøp av oversettingstjenester Håndbok i kjøp av oversettingstjenester Innhold Hvorfor oversette? 4 Hva er en god oversettelse? 5 Hvordan velge oversetterbyrå 6 Tenk flerspråklig fra begynnelsen 8 Før du sender forespørselen 10 Når

Detaljer

Gjennomføring av drift og vedlikehold hva skal til for å få fornøyde kunder? Sole Christian Moan og Bjørn Fredrik Kristiansen

Gjennomføring av drift og vedlikehold hva skal til for å få fornøyde kunder? Sole Christian Moan og Bjørn Fredrik Kristiansen Gjennomføring av drift og vedlikehold hva skal til for å få fornøyde kunder? Sole Christian Moan og Bjørn Fredrik Kristiansen Innhold Kort om ISS Hvem er kunden? Hva forventer kunden? Hva gjør vi? Kundetilfredshetsmåling

Detaljer

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Innhold Hovedmål 1 Vellykket teknisk innføring av nødnett-brukerutstyr... 6 Hovedmål 2:

Detaljer

://www.fkok.no/ Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune 2012. Helen Knutsen Prosjektansvarlig. Undervisningsbygg Oslo KF. Undervisningsbygg Oslo KF

://www.fkok.no/ Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune 2012. Helen Knutsen Prosjektansvarlig. Undervisningsbygg Oslo KF. Undervisningsbygg Oslo KF Felles kravspesifikasjon for 2012 Helen Knutsen Prosjektansvarlig Om oss Kommunale eiendomsforetakene (UBF, BBY, OBY), eier/drifter/forvalter 90 prosent av s bygningsmasse Bøkene omfatter formålsbygg:

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold Der menneskene utgjør forskjellen ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance En Leverandør ThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør

Detaljer

Fra enveiskommunikasjon

Fra enveiskommunikasjon Fra enveiskommunikasjon til effektiv e-postmarkedsføring APSIS er markedsledende og størst i Norden på e-postmarkedsføring. Vi utvikler teknikker og tjenester som hjelper deg med å kommunisere og selge

Detaljer

HELHETLIG LEGEMIDDELHÅNDTERING ØK SIKKERHETEN OG SPAR TID OG KOSTNADER ELS ELEKTRONISK LEGEMIDDELSYSTEM

HELHETLIG LEGEMIDDELHÅNDTERING ØK SIKKERHETEN OG SPAR TID OG KOSTNADER ELS ELEKTRONISK LEGEMIDDELSYSTEM HELHETLIG LEGEMIDDELHÅNDTERING ØK SIKKERHETEN OG SPAR TID OG KOSTNADER ELS ELEKTRONISK LEGEMIDDELSYSTEM ELS ELEKTRONISK LEGEMIDDELSYSTEM FRA HEALTH TECH Elektronisk Legemiddelsystem reduserer faren for

Detaljer

Omnichannel Optimiser

Omnichannel Optimiser Whitepaper Omnichannel Optimiser EG Omnichannel Optimiser kan hjelpe din virksomhet på reisen mot å skape sammenhengende kundeopplevelser på tvers av kanaler. Omnichannel Optimiser er en abonnementsbasert

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

MU-samtaler med mening en vitalisering

MU-samtaler med mening en vitalisering MU-samtaler med mening en vitalisering Når virksomheter gjennomgår forandringer, spiller ledelsen en vesentlig rolle i å få koblet medarbeiderens kompetanser, ambisjoner og utviklingsmål til organisasjonens

Detaljer

Forvaltning, drift og service (FM/FS) Bransjestatistikk 2010

Forvaltning, drift og service (FM/FS) Bransjestatistikk 2010 Forvaltning, drift og service (FM/FS) Bransjestatistikk 2010 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Marked nøkkeltall NHO Service har 61 bedrifter innen Facility Management (FM) og Facilities Services (FS)

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF Nasjonalt topplederprogram Bjørn Bech-Hanssen Helgeland 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Administrerende direktør

Detaljer

Exense - vår kunnskap gir verdi

Exense - vår kunnskap gir verdi Exense - vår kunnskap gir verdi Andre kvartal Første halvår 2006 Adm.dir. Roar Aasvang 7. juli 2006 Agenda Resultat for andre kvartal og første halvår 2006 Exense Consulting Presentasjon og resultater

Detaljer

ENKLERE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLERE E-HANDEL. symbrio.com ENKLERE E-HANDEL symbrio.com Vi gjør det enklere Symbrio forenkler innkjøpene og effektiviserer fakturahåndteringen. Vi hjelper våre kunder med å senke sine kostnader og minske tiden til administrasjon.

Detaljer

Håndbok i kjøp av oversettingstjenester

Håndbok i kjøp av oversettingstjenester Håndbok i kjøp av oversettingstjenester Innhold Hvorfor oversette? 4 Hva er en god oversettelse? 5 Velge oversettingsbyrå 6 Tenk flerspråklig fra begynnelsen 8 Før du sender forespørselen 10 Når du kontakter

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere Miljø og samfunnsansvarsrapport 2014 HMS Energi og klima Berendsen har gjennom mange år arbeidet med miljø- og kvalitetskrav og dette er i dag en integrert del av selskapets daglige virke. Sammen arbeider

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

Aktører i markedet. Bedriftsrådgiver Helge Rohn, Semco. NBEF-seminar 24 november 2004; Konkurranseutsetting innen Bygg- og Eiendomsforvaltning

Aktører i markedet. Bedriftsrådgiver Helge Rohn, Semco. NBEF-seminar 24 november 2004; Konkurranseutsetting innen Bygg- og Eiendomsforvaltning Aktører i markedet Bedriftsrådgiver Helge Rohn, Semco NBEF-seminar 24 november 2004; Konkurranseutsetting innen Bygg- og Eiendomsforvaltning Innhold noen hovedtall hva omfatter Facility Management og Facility

Detaljer

Kvalitet i alle ledd 1

Kvalitet i alle ledd 1 Kvalitet i alle ledd 1 Rollform system- og glassveggløsninger Rollform er produsent og leverandør av komplette system- og glassveggløsninger. Bedriften ble etablert i 1994 og primært leverer vi våre produkter

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Målstyring og effektivisering gir økt verdiskapning. Estate Konferanse Oslo, 15. oktober 2015 Daniela M. Hamborg og Frederik Krarup, EY

Målstyring og effektivisering gir økt verdiskapning. Estate Konferanse Oslo, 15. oktober 2015 Daniela M. Hamborg og Frederik Krarup, EY Målstyring og effektivisering gir økt verdiskapning Estate Konferanse Oslo, 15. oktober 2015 Daniela M. Hamborg og Frederik Krarup, EY Vi ser tre store trender innen Real Estate og Facilities Management,

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

EIERSKAP OG ENGASJEMENT FOR EN GOD EIENDOMSFORVALTNING Knut Johansen 06.11.2014. Bedre byrom der mennesker møtes

EIERSKAP OG ENGASJEMENT FOR EN GOD EIENDOMSFORVALTNING Knut Johansen 06.11.2014. Bedre byrom der mennesker møtes EIERSKAP OG ENGASJEMENT FOR EN GOD EIENDOMSFORVALTNING Knut Johansen 06.11.2014 Bedre byrom der mennesker møtes 1.Kort om Rom 2.Hvorfor outsource 3.Vår opplevelse av leveransen 4.Tjenester vi ønsker at

Detaljer

Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring?

Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring? Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring? 22. januar 2015 Atle Sundøy Partner atle.sundoy@inventura.no 2010 2012 21. januar 2015 Side 2 www.inventura.no Utfordring nr

Detaljer

Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012

Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012 Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012 Alle vil ha drømmejobben. Men hva betyr det i dag og hvilke typer jobber er det nordmenn drømmer mest om? INGENIØR ER DEN NYE DRØMMEJOBBEN Det er en jevn

Detaljer

Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget.

Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget. INTERN UTLYSNING Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget. Ansatte med mulig rettskrav* til stillingene må melde sitt

Detaljer

The Battery Replacement Programme

The Battery Replacement Programme Vår visjon Gjøre batteribytte enklere for kundene våre...din fremtid Nye kunder, forbedret lønnsømhet og utvikling i takt med markedet Synergy Battery Replacement Programme The Battery Replacement Programme

Detaljer

When people and products connect a workplace comes to life.

When people and products connect a workplace comes to life. 130906 Produksjon: Valentin&Byhr. Trykk: Strokirk-Landströms. Papir: Munken Polar. When people and products connect a workplace comes to life. www.efg.no Om oss. EFG HOV + DOKKA AS er en av Norges ledende

Detaljer

Presentasjon av formålsbygg

Presentasjon av formålsbygg Presentasjon av formålsbygg Knut Olav Thorset 06.03.2012 1 Hvem er Knut Olav? Bodd i Vikersund siden våren 1990. Kommer opprinnelig fra Øvre Eiker. Kjøpt hus i Østhellinga 1995. Har de siste 25 år hatt

Detaljer

Styret Sykehusinnkjøp HF

Styret Sykehusinnkjøp HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehusinnkjøp HF 01.09.2017 SAK NR 068-2017 Status for arbeidet med plan for omstilling Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering Styret ber administrerende

Detaljer

DIGITALT VEIKART FOR BYGG-, ANLEGGS- OG EIENDOMSNÆRINGEN FOR ØKT BÆREKRAFT OG VERDISKAPING

DIGITALT VEIKART FOR BYGG-, ANLEGGS- OG EIENDOMSNÆRINGEN FOR ØKT BÆREKRAFT OG VERDISKAPING DIGITALT VEIKART FOR BYGG-, ANLEGGS- OG EIENDOMSNÆRINGEN FOR ØKT BÆREKRAFT OG VERDISKAPING BEHOV FOR ET DIGITALT LØFT Digitalisering er en av dagens globale megatrender, som omformer samfunn og næringer.

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

GODE PROSESSER STATSBYGGS ARBEID OG ERFARINGER

GODE PROSESSER STATSBYGGS ARBEID OG ERFARINGER GODE PROSESSER STATSBYGGS ARBEID OG ERFARINGER 9. mai 2017 Alexander Strand, avdelingsdirektør Byggherre-Undervisning Hege Maria Eriksson, direktør Rådgivning og tidligfase EKSEMPEL: - HIST TEKNOLIGIBYGG

Detaljer

Från väghållare till samhällsbyggare - Näringslivets syn på förändringen

Från väghållare till samhällsbyggare - Näringslivets syn på förändringen Via Nordica, Helsingfors10. juni 2008 Från väghållare till samhällsbyggare - Näringslivets syn på förändringen Konsernsjef Terje R. Venold Veidekke ASA 1 Kort om Veidekke Veibygger Vegvesenet er en av

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Fungerer avdeling Apotekdrift etter sin hensikt?

Utviklingsprosjekt: Fungerer avdeling Apotekdrift etter sin hensikt? Utviklingsprosjekt: Fungerer avdeling Apotekdrift etter sin hensikt? Nasjonalt topplederprogram Bente Hayes Oslo, 10.april 2015. 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Sykehusapotekene

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16.-17.04.2008 SAK NR 039-2008 OMSTILLINGSPROGRAMMET INNSATSOMRÅDE 3.1 IKT MÅLBILDE, DAGENS SITUASJON OG VIDERE PROSESS Forslag

Detaljer

Bilag 3 Eksempel på hvordan utvikling av eiendom og knusevirksomhet kan foregå parallelt.

Bilag 3 Eksempel på hvordan utvikling av eiendom og knusevirksomhet kan foregå parallelt. Bilag 3 Eksempel på hvordan utvikling av eiendom og knusevirksomhet kan foregå parallelt. Thinktank Svenska postens nya hovedkontor I dette prosjekt ønsket Posten att få sitt nye hovedkontor oppført på

Detaljer

Erfaringer, lærdommer og forventninger ved sykehusutbyggingsprosjekt Er det mulig å standardisere? NSH konferansen 21. mars 2014 Anne Guri Grimsby,

Erfaringer, lærdommer og forventninger ved sykehusutbyggingsprosjekt Er det mulig å standardisere? NSH konferansen 21. mars 2014 Anne Guri Grimsby, Erfaringer, lærdommer og forventninger ved sykehusutbyggingsprosjekt Er det mulig å standardisere? NSH konferansen 21. mars 2014 Anne Guri Grimsby, partner i Eliassen og Lambertz-Nilssen Arkitekter AS

Detaljer

BRANSJETREFF SVV ENHETLIG BYGGHERRE. Hilde Nordskogen Direktør Samferdsel og byutvikling Rambøll Norge

BRANSJETREFF SVV ENHETLIG BYGGHERRE. Hilde Nordskogen Direktør Samferdsel og byutvikling Rambøll Norge BRANSJETREFF SVV ENHETLIG BYGGHERRE Hilde Nordskogen Direktør Samferdsel og byutvikling Rambøll Norge RAMBØLL - SAMFUNNSRÅDGIVEREN BYGG & ARKITEKTUR SAMFERDSEL & BYUTVIKLING VANN, MILJØ & HELSE PROSJEKT-

Detaljer

Universitets- og høgskolekommunen Trondheim

Universitets- og høgskolekommunen Trondheim Strategi for forskning, utvikling og innovasjon, 30.07.14 Universitets- og høgskolekommunen Trondheim 2014-2018 Innledning I 2020 skal Trondheim kommune være en internasjonalt anerkjent teknologi- og kunnskapsby,

Detaljer

Bruk av dataverktøyet IK-bygg i eiendomsforvaltningen. Eiendomssjef Beate Németh, Tromsø kommune Brannvernkonferansen 2013, Tromsø

Bruk av dataverktøyet IK-bygg i eiendomsforvaltningen. Eiendomssjef Beate Németh, Tromsø kommune Brannvernkonferansen 2013, Tromsø Bruk av dataverktøyet IK-bygg i eiendomsforvaltningen Eiendomssjef Beate Németh, Tromsø kommune Brannvernkonferansen 2013, Tromsø Tromsø kommune -Eiendom Forvaltning, drift og vedlikehold av ca400.000

Detaljer

Strategi Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden

Strategi Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden Strategi 2017-2020 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2017-2020 Innhold Hovedmål 1: Effektive og stabile tjenester... 5 Hovedmål 2: Merverdi for våre

Detaljer

Sykehusbygg: Teknologi og medisinske innovasjoner utfordrer planleggerne Strategisk eiendomsledelse med hovedvekt på offentlig sektor

Sykehusbygg: Teknologi og medisinske innovasjoner utfordrer planleggerne Strategisk eiendomsledelse med hovedvekt på offentlig sektor Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sykehusbygg: Teknologi og medisinske innovasjoner

Detaljer

Call-Center.no HVA ER TELEVAKT?

Call-Center.no HVA ER TELEVAKT? HVA ER TELEVAKT? Televakt er et sentralbord og en profesjonell svartjeneste som gjør det mulig for din bedrift aldri å gå glipp av telefonsamtaler - de anrop som ikke besvares av bedriften koples automatisk

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

DEN NORDISKE UTFORDRINGEN INNEN BILRUST BESKYTTELSE

DEN NORDISKE UTFORDRINGEN INNEN BILRUST BESKYTTELSE DEN NORDISKE UTFORDRINGEN INNEN BILRUST BESKYTTELSE DINITROL 60 ÅR PÅ DE NORDISKE VEIENE I dagens utvikling innen bilindustrien, er biler vanligvis skapt, utviklet og produsert fra et globalt perspektiv.

Detaljer

Rask, smidig og pålitelig kaffeløsning for selvbetjening.

Rask, smidig og pålitelig kaffeløsning for selvbetjening. Rask, smidig og pålitelig kaffeløsning for selvbetjening. Jeg trenger en løsning for å servere skikkelig god kaffe raskt Mulighetene Kaffekonsumentene blir mer og mer krevende. De vil ha skikkelig god

Detaljer

05.12.2012 19:01 QuestBack eksport - buildingsmart Norge - Brukerundersøkelse

05.12.2012 19:01 QuestBack eksport - buildingsmart Norge - Brukerundersøkelse buildingsmart Norge - Brukerundersøkelse Publisert fra 26.11.2012 til 06.12.2012 253 respondenter (253 unike) 2. HVA ER DIN ROLLE? 1 Byggherre (bestiller og beslutningstaker - nybygg/renovering) 11,9 %

Detaljer

Informasjonsbrosjyre til pårørende

Informasjonsbrosjyre til pårørende Informasjonsbrosjyre til pårørende Enhet for intensiv Molde sjukehus Telefon 71 12 14 95 Sentralbordet 71 12 00 00 Til deg som pårørende Denne brosjyren er skrevet for å gi deg som pårørende en generell

Detaljer

Vi presenterer. Talent Management

Vi presenterer. Talent Management Vi presenterer Talent Management Finnes det en suksessformel for vellykket Talent Management som gir resultater uten innsats og kostnader? Nei, dessverre - men et solid HR-håndverk sammen med smarte og

Detaljer

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14.

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14. Pressemelding Oslo 14. oktober 2013 Store forventninger til populær finsk produsent av skyvedører og veggmoduler: - Gir økt lønnsomhet, bedre design og høyere kvalitet Skreddersydde elementer gjør konstruksjon

Detaljer

Bye-bye, manuell attestering

Bye-bye, manuell attestering Rapport Bye-bye, manuell attestering En rapport om automatisk fakturamatching og innkjøp-til-betaling-system. 15 ganger billigere å håndtere leverandørfakturaer digitalt enn manuelt. Les mer på visma.no/proceedo

Detaljer

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE STEG 1: SØKNAD GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE 1.1. Vennligst beskriv det sosiale problemet og utfordringene, for barn i ditt samfunn, som du ønsker å løse. Beskriv problemets omfang og bruk statistikk

Detaljer

Exense - vår kunnskap gir verdi. Presentasjon Exense Etter EOGF 15. desember 2005 Adm.dir. Roar Aasvang

Exense - vår kunnskap gir verdi. Presentasjon Exense Etter EOGF 15. desember 2005 Adm.dir. Roar Aasvang Exense - vår kunnskap gir verdi Presentasjon Exense Etter EOGF 15. desember 2005 Adm.dir. Roar Aasvang Om Exense Børsnotert IT konsulent- og programvareselskap Etablert i Norge og Sverige Kontorer i Oslo,

Detaljer

Realisering av gevinster i Bærum kommune. Anskaffelsessjef Heidi E. Rygg,

Realisering av gevinster i Bærum kommune. Anskaffelsessjef Heidi E. Rygg, Realisering av gevinster i Bærum kommune Anskaffelsessjef Heidi E. Rygg, 11.05.17 Bærum kommune Norges 5.største kommune 123.000 innbyggere 7 288 årsverk 12.000 ansatte 10 milliarder brutto budsjett 1,5-2,5

Detaljer

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo Entra med staten som eier i et krevende marked. Hva er Entras miljøprofil? Fredrik Selmersvei 4, Oslo Dette er Entra Eiendomsselskap med prosjektutvikling, utleie og drift Eid av Nærings og Handelsdepartementet

Detaljer

Velkommen! Informasjonsmøte med ISS-medarbeidere

Velkommen! Informasjonsmøte med ISS-medarbeidere Velkommen! Informasjonsmøte med ISS-medarbeidere Coors agenda Hvem er Coor Coors organisasjon Du er attraktiv for oss Dine rettigheter Coor kultur HMS Hva skjer fremover? Hvem er? 3 Dette er Coor: Den

Detaljer

ShipAdvisor VALGFRIHET I NETTBUTIKKEN

ShipAdvisor VALGFRIHET I NETTBUTIKKEN ShipAdvisor VALGFRIHET I NETTBUTIKKEN KUNDEN BESTEMMER HVA DET BESTE LEVERINGSALTERNATIVET ER HVOR I NETTBUTIKKEN BYGGES SHIPADVISOR INN? ShipAdvisor gir dine kunder mulighet til å velge det leveringsalternativet

Detaljer

e-business B2B det er kundene som styrer nå Bjørn Ola Børrestuen, 7. Juni 2006

e-business B2B det er kundene som styrer nå Bjørn Ola Børrestuen, 7. Juni 2006 e-business B2B det er kundene som styrer nå Bjørn Ola Børrestuen, 7. Juni 2006 e-business B2B det er kundene som styrer nå ( har de ikke alltid gjort det?) Wittusen & Jensen -Etablert 1897 -Leverandør

Detaljer

Det store paradigmeskiftet i samferdselsprosjekter Hva tenker Bane NOR rundt bruk av modeller, status på standardisering og samarbeid i bransjen

Det store paradigmeskiftet i samferdselsprosjekter Hva tenker Bane NOR rundt bruk av modeller, status på standardisering og samarbeid i bransjen Det store paradigmeskiftet i samferdselsprosjekter Hva tenker Bane NOR rundt bruk av modeller, status på standardisering og samarbeid i bransjen Teknologidagene 2017 Kristin Lysebo, fagansvarlig 3D Plan

Detaljer

Program. PrintSea 2013 21. - 23. april

Program. PrintSea 2013 21. - 23. april Program PrintSea 2013 21. - 23. april Kjære deltaker PrintSea er blitt en årlig fagkonferanse i regi av Canon og har som hensikt å bidra til utvikling for bedrifter innen grafisk industri. Dette favner

Detaljer

Du gjør avtaler vi garanterer! nordicguarantee.no

Du gjør avtaler vi garanterer! nordicguarantee.no Du gjør avtaler vi garanterer! nordicguarantee.no Om oss Du gjør avtaler vi garanterer! Navnet Nordic Guarantee er beskrivende vi leverer garantier. Det er dette som er vår spesialitet, og vi har et team

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Fremtidsrettet eiendomsforvaltning

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Fremtidsrettet eiendomsforvaltning KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Fremtidsrettet eiendomsforvaltning Problemstillinger? Vurdere alternative organisasjonsformer Hvordan utvikle en eierstrategi for eiendomsforvaltningen? Hva

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. september 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Gaveerklæring vedrørende utredning av nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Detaljer

Et skolemiljø som inspirerer og motiverer

Et skolemiljø som inspirerer og motiverer Et skolemiljø som inspirerer og motiverer 3 Det handler om å trives Første dagen etter sommerferien. Hele kroppen sitrer av forventning og nervøsitet. Å treffe læreren og vennene sine igjen kjennes selvfølgelig

Detaljer

Effektiv forvaltning med FDV system

Effektiv forvaltning med FDV system Effektiv forvaltning med FDV system Plania: Om Plania Selskapet ble etablert i 1986 Leverer lt løsninger innen følgende områder : - Eiendomsforvaltning - Drift og vedlikehold - Medisinteknisk utstyr og

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF FDVUS Rutiner for oppfølging, organisering, kompetanse, verktøy, rapportering sett fra et Helseforetak.

Oslo universitetssykehus HF FDVUS Rutiner for oppfølging, organisering, kompetanse, verktøy, rapportering sett fra et Helseforetak. Oslo universitetssykehus HF FDVUS Rutiner for oppfølging, organisering, kompetanse, verktøy, rapportering sett fra et Helseforetak FSTL 2010 16 Juni av Elin S. Berggren Organisasjon Regjering HSØ RHF OUS

Detaljer

Partnerskap Kvalitet Verdi for kunden Langsiktighet

Partnerskap Kvalitet Verdi for kunden Langsiktighet Partnerskap Kvalitet Verdi for kunden Langsiktighet Ravema Ledende partner til nordisk verkstedsindustri En omfattende rasjonaliseringsprosess pågår kontinuerlig for å styrke den nordiske verkstedsindustriens

Detaljer

Å si at alle er velkomne er lettere sagt enn gjort.

Å si at alle er velkomne er lettere sagt enn gjort. Å si at alle er velkomne er lettere sagt enn gjort. 1 2 Funksjonshemninger opptrer i mange forskjellige former. Når vi begynte å arbeide med tilgjengelighetsspørsmål, hadde vi ingen anelse om hvordan hotellene

Detaljer

Innkjøpsanalyse Hvordan realisere gevinstene? Tormod Lysne Voje Oslo, 17. September 2013

Innkjøpsanalyse Hvordan realisere gevinstene? Tormod Lysne Voje Oslo, 17. September 2013 Innkjøpsanalyse Hvordan realisere gevinstene? Tormod Lysne Voje Oslo, 17. September 2013 Content I Verdien av innsikt II Hvordan realisere de store gevinstene? III SAS Intstiture og KPMGs 1 Verdien av

Detaljer

Draftit Privacy Personvern på en enkel måte

Draftit Privacy Personvern på en enkel måte Records Draftit Privacy Personvern på en enkel måte Records Draftit Privacy Personvern i Fokus Vi blir stadig mer digitale i alt vi foretar oss. Derfor er vi også blitt mestere på å samle inn og utlevere

Detaljer

table DEN ENKLE MÅTEN Å ADMINISTRERE GJESTER OG ANSATTE + 47 53 50 20 40 xxltable.com

table DEN ENKLE MÅTEN Å ADMINISTRERE GJESTER OG ANSATTE + 47 53 50 20 40 xxltable.com DEN ENKLE MÅTEN Å ADMINISTRERE GJESTER OG ANSATTE XXLtable et komplett verktøy for online bordbestillinger og personaladministrasjon. PRØV SELV: FRI BRUK I INNTIL 1 ÅR! + 47 53 50 20 40 xxltable.com table

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR MÅL 2018 PROSESS OG STATUS. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR MÅL 2018 PROSESS OG STATUS. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR 079-2017 MÅL 2018 PROSESS OG STATUS Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Skøyen, 29. november 2017

Detaljer