Gjennomslag i det offentlige

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjennomslag i det offentlige"

Transkript

1 Kunnskapsbrev fra Coor Nr 3 November 2010 Leder Freddy Eriksen Gjennomslag i det offentlige Coor har i mange år jobbet for å kunne tilby sine tjenester innen det offentlige. Med 12 års erfaring i Norden, hvorav seks år i Norge, er majoriteten av kundene våre innen privat sektor. Derfor er vi svært stolte og glade over at Coor har fått oppgaven med å utvikle og levere all arbeidsplass- og eiendomsrelatert service til det nye universitetssykehuset som skal bygges gjennom Offentlig-privat samarbeid i Stockholm! Vi har hatt lignende OPS-prosjekt i Norge tidligere, men med hensyn til størrelse er dette et banebrytende prosjekt som kan vise seg å ta OPS innenfor FM til et nytt nivå. Det som gjør det nye oppdraget unikt, er at vi tidlig, allerede på prosjekteringsstadiet, får mulighet til å være med og påvirke byggingen og utformingen av servicetjenestene. Sammen med den lange avtaletiden gjør dette at vi kan planlegge og skreddersy leveransen slik at den fremtidige driften og vedlikeholdet av eiendommen optimeres i hele sykehusets levetid. Dette har vi gode erfaringer med fra Persbråten og Høybråten skole i Oslo, som også drives som Offentlig-privat samarbeid. Disse kontraktene er på 25 år, og i samarbeid med eierne SG Finans og Skanska gir dette oss mulighet til å planlegge på sikt, og dermed redusere driftskostnadene. Tilbakemeldingene vi får er veldig positive. Skolene har fått en forutsigbar årlig driftskostnad, og siden vedlikehold er en del av kontrakten er de sikret nødvendig vedlikehold på en helt annen måte enn når kommunen har ansvaret. Freddy Eriksen, administrerende direktør i Coor i Norge Du kan lese mer om OPS og det nye universitetssykehuset i Stockholm i det nye nummeret av Nova, som ellers er spekket med artikler om hvordan du som bestiller kan utvikle FM-virksomheten din. Ved å dele egne og andres kunnskaper og erfaringer håper og tror vi at du skal bli inspirert og få ideer. Er det noe du vil vite mer om eller diskutere videre, håper jeg at du kontakter oss vi vil gjerne bidra til å forbedre virksomheten din! Kos deg med lesestoffet! Freddy Eriksen Er du nysgjerrig på Coor eller vil vite mer om virksomheten vår? Kontakt meg gjerne! Tel , Nova nr 3 - November Kunnskapsbrev fra Coor Side 1

2 Temaserie: Internasjonale FM-strategier Tenk globalt handle lokalt For å lykkes med å rulle ut en internasjonal FM-strategi bør strategiske spørsmål skilles fra taktiske og operative. Det må finnes en viss fleksibilitet for lokal tilpasning, særlig til nasjonale lover, regler, kulturelle forskjeller og markedspraksis. I forrige nummer av Nova ble det konstatert at stadig flere nordiske større bedrifter og organisasjoner overveier internasjonale FM/IFM-løsninger. Jens Ebbe Rasmussen, forretningsutviklingssjef i Coor, og Joakim Karlsson, partner i det globale strategi- og managementkonsulentbyrået A.T. Kearney*, har begge arbeidet med strategiske forretningsutviklings- og outsourcingspørsmål i flere år. De har begge møtt og fordypet seg i de problemstillingene som oppstår når man ønsker å ta et heldekkende grep om FM-spørsmålene i en internasjonal organisasjon. Det som driver internasjonale løsninger, handler mye om effektiviseringer og kostnadsbesparelser, men også om bedre overblikk og økt standardisering. Mange internasjonale virksomheter ønsker å jobbe mer enhetlig på tvers av landegrenser eller regioner, sier Joakim Karlsson (A.T. Kearney). Joakim Karlsson, A.T. Kearney Jens Ebbe Rasmussen (Coor) er enig, men påpeker at også risikominimering og risikokontroll er en viktig drivkraft. For globale virksomheter med sterke varemerker er god leverandørkontroll et viktig spørsmål. Felles prinsipper og standarder i spørsmål som angår menneskerettigheter, arbeidsforhold og produksjonsmetoder blir stadig vanligere. Dette påvirker også FMspørsmålene, der for eksempel spørsmål om svart arbeidskraft er sentrale. Et globalt grep om FM-spørsmålene gjør at det blir lettere å kunne styre og følge opp disse spørsmålene på en god måte i alle deler av virksomheten, og det bidrar til en bedre risikokontroll, sier Jens (Coor). Betydningen av en tydelig FM-strategi Jens Ebbe Rasmussen, Coor Service Management Jens og Joakim er helt enige om at det er ekstremt viktig med en tydelig FM-strategi som er tilpasset den aktuelle bedriftens overordnede strategi, forutsetninger og kultur. Utgangspunktet må alltid være de unike forutsetningene som finnes i enhver organisasjon det fungerer ikke å kopiere andres konsepter. Når man utformer en FM-strategi, skal den i prinsippet håndtere tre typer problemstillinger; organisatoriske (ansvar, rapporteringsstruktur osv.), kontraktuelle (beskrivelser av de tjenestene som skal inngå, minimumsnivåer osv.) og kommersielle (prissettingsmodeller osv.). Den store utfordringen ligger i å utforme en global FM-strategi på en prinsipiell og overordnet måte. Man kan ikke se bort fra det faktum at FMtjenester alltid leveres og forbrukes lokalt og at de derfor alltid må tilpasses lokale forutsetninger. Det er spesielt viktig å ta hensyn til nasjonale ulikheter; lover, kultur, politisk kontekst, skattesystem også videre. Tenk globalt handle lokalt, sier Joakim (A.T. Kearney). Ja, se bare på kompleksiteten ved å drive perso- Nova nr 3 - November Kunnskapsbrev fra Coor Side 2

3 nalkantiner eller pensjonsavtaleløsninger ved overtakelse av personale. Forutsetningene er helt ulike i alle de nordiske landene, og den optimale løsningen varierer derfor fra land til land. Derfor må det foretas en avveiing mellom graden av standardisering og lokal fleksibilitet, forklarer Jens (Coor). Leverandørstruktur ofte et desentralisert spørsmål Det finnes eksempler på multinasjonale selskaper som har inngått avtaler med en global leverandør, men det er ikke vanlig. De fleste globale aktører velger å håndtere spørsmålet om hvem som skal utføre serviceleveransen lokalt. Når man jobber med internasjonale spørsmål, er det viktig å skille strategiske problemstillinger fra operative og taktiske. Selv om man foretar globale innsatser, behøver man nødvendigvis ikke velge en global leverandør. Det viktige er å ha et rammeverk og en styringsmodell på plass hvem som utfører tjenestene, pleier å være spørsmål som desentraliseres regionalt eller nasjonalt, sier Joakim (A.T. Kearney) Sekvensiell eller parallell utrulling Når strategien er utformet og skal rulles ut i en internasjonal virksomhet, kan det gjøres på to måter; sekvensielt eller parallelt som et big bang i hele virksomheten på én gang. Les mer: Les artikkelen Internasjonale FM-strategier hett akkurat nå i Nova nr. 2/2010 I neste nummer kommer vi til å skrive om hvordan man kan forberede seg til en smidig implementering av en internasjonal FM-strategi i rollen som nasjonal FM-sjef i et multinasjonalt selskap Ønsker du å diskutere spørsmål knyttet til internasjonale FM-løsninger? Kontakt gjerne Jens Ebbe Rasmussen, forretningsutviklingssjef i Coor Service Management, , Faktaruta A.T. Kearney er et av de ledende globale strategi- og managementkonsulentbyråene. Selskapet bistår ledende organisasjoner med strategiformulering, forretningsutvikling og operativ effektivitet. A.T. Kearney ble grunnlagt i 1926 og har i mange år vært regnet som ledende når det gjelder utvikling på områdene strategiske innkjøp og effektiv håndtering av strategiske leverandørrelasjoner. Blant selskapets kunder i Norden finnes mange ledende bedrifter i sine respektive land og bransjer. Mitt råd er å begynne i mindre skala. Kompleksiteten er så stor, og mulighetene for å lykkes er helt klart størst dersom man begynner med å teste strategien på ett anlegg eller kontor, eller muligens innenfor et helt land. Rull deretter ut strategien gradvis, sier Jens (Coor). Joakim (A.T. Kearney) er enig, men påpeker at tidsdimensjonen er viktig ved sekvensiell utrulling. Et raskt big bang er egentlig optimalt, men vanskelig å gjennomføre i praksis. Men det er viktig å holde tempoet oppe. Fordelene med en internasjonal strategi oppnås jo først når strategien er implementert på flere anlegg, og det er viktig å kunne påvise fordelene med en forandring ganske raskt. Tar det for lang tid, blir det uøkonomisk og vanskelig å begrunne, sier Joakim (A.T. Kearney). Nova nr 3 - November Kunnskapsbrev fra Coor Side 3

4 En bedre serviceleveranse inventering og statusbesiktigelse av de objektene som inngår i avtalen. AB Sandviks hovedkontor i Sandviken (Sverige), som forvaltes av Coor Service Management. Orden og system i eiendomsmassen Orden og system er en forutsetning for en effektiv teknisk eiendomsforvaltning. Coor har utviklet en egen arbeidsmetodikk til dette formålet som blant annet ble brukt i forbindelse med at Coor innledet et nytt samarbeid med AB Sandvik i Når man skal optimere eiendomsforvaltningen slik at bygningenes verdi opprettholdes over tid, kreves det en strukturert arbeidsmåte. Coor forvalter og har ansvar for en eiendomsmasse på over kvm, og for å kunne støtte kundene på best mulig måte har selskapet utarbeidet en systematisk metode for teknisk forvalting. I bunn og grunn handler det om orden og system, og vår systematiske metode er et ypperlig verktøy for å kunne garantere det, sier Anders Eriksson, tjenesteutvikler i Coor med spesialisering innen teknisk forvaltning av eiendommer. Anders Eriksson, Coor Service Management En viktig forutsetning for et proaktivt og kvalitetssikret eiendomsarbeid er å ha en oppdatert og heldekkende oversikt over alle bygninger og installasjoner som inngår i det aktuelle oppdraget. Hvert nytt samarbeid bør derfor innledes med en Med en oppdatert og strukturert oversikt kan vi i samråd med kunden analysere eiendomsmassen, foreta nødvendige prioriteringer og sette opp vedlikeholdsplaner på kort og lang sikt. Dels planlegger vi mer akutte tiltak, dels planlegger vi renoveringsbehov og tiltak på flere års sikt. En vedlikeholdsplan kan vare mellom fem og tjue år, og den oppdateres vanligvis hvert år. Dermed får kundene våre et godt overblikk over fremtidige kostnader og investeringsbehov, forteller Anders. Oversikten over den aktuelle situasjonen er også et viktig utgangspunkt for det forebyggende vedlikeholdet, som legges inn i Coors IT-baserte virksomhetsledelsessystem. Fordelen med å legge inn alle objekter og vedlikeholdstiltak i systemet, er at arbeidsordrer da genereres automatisk. Det sikrer kvalitet i leveransen og forenkler mobile løsninger, for eksempel koblinger til hånddatamaskiner. Også utbedrende vedlikehold registreres fortløpende. Fordelen med det er at kostnadsoppfølgingen for alle objekter blir god. Vårt ansvar er å hjelpe kundene med å få et god oversikt over alt som må gjøres, og å prioritere og planlegge eiendomsvedlikeholdet rett. Vi har de systemene og den metodikken som kreves, og i kombinasjon med kundens kunnskap om deres egen bygningsmasse gir det et optimalt vedlikehold, avslutter Anders. Sandvik et godt eksempel Siden 2008 har Coor levert et 30-talls tjenester innen arbeidsplass-, eiendoms- og produksjonsservice til svenske AB Sandvik. Eksempler på tjenester som inngår i oppdraget, er industrisanering, avfallshåndtering, eiendomsdrift, utemiljø, renhold av lokaler, resepsjon, konferanse, kaffemaskiner, sentralbord og catering. AB Sandviks hovedkontor ligger veldig vakkert til i Sandviken, ca. to mil vest for Gävle. Her finnes det rundt 200 bygninger, som totalt utgjør ca kvm, av varierende alder og stand. Noen av bygningene er svært gamle og dessuten vernede, noe som stiller spesielle krav til forvaltningen. Nova nr 3 - November Kunnskapsbrev fra Coor Side 4

5 Et av de første tiltakene som Coor utførte da samarbeidet ble innledet, var å lage en fortegnelse over og besiktige alle eksisterende eiendommer. Det var et omfattende arbeid som pågikk i fire måneder, og som delvis ble gjennomført i samarbeid med en ekstern konsulent. Ifølge avtalen skal vi ha ansvaret for tilsyn og skjøtsel samt utbedrende vedlikehold, mens Sandvik skal ha ansvaret for det planlagte vedlikeholdet. For at det ikke skal oppstå noen diskusjoner om hva som skal regnes som utbedrende eller planlagt vedlikehold, var det en fordel at vi fikk hjelp av en uavhengig part til å gjennomføre selve Guy Drottler, Coor Service Management statusbesiktigelsene, sier Guy Drottler, kontraktsjef i Coor. Sandviks FM-organisasjon i hovedsak utgjøres av bestillerkompetanse og tjenesteeiere, legger vi ut vedlikeholdsarbeidet til ulike entreprenører, forteller Arnold. Arnold Silverhult synes at statusbeskrivelsene og de strukturerte, langsiktige vedlikeholdsplanene er til stor nytte: I dag har vi veldig god oversikt over vedlikeholdsbehovet for bygningsmassen og en konkret plan der nødvendige tiltak og kostnadsanslag fremgår. Dette er til stor hjelp i arbeidet med Sandviks eiendommer. Vil du vite mer? Kontakt Anders Eriksson, tjenesteutvikler på Coor Service Management, Arbeidet ble gjennomført i nært samarbeid med Sandviks FM-organisasjon. Statusbesiktigelsene ga oss et godt og overordnet bilde av vedlikeholdsbehovet for Sandviks bygninger. Vedlikeholdet har vært forsømt i deler av bygningsmassen, og på bakgrunn av det har vi utarbeidet en langsiktig rullende femårsplan for vedlikeholdsarbeidet, sier Arnold Silverhult, enhetssjef for FM i Sandvik Materials Technology. Arnold Silverhult, FM-chef på Sandvik Materials Technology De overordnede femårsplanene revideres hvert år, samtidig som det fastsettes konkrete ettårsplaner. Når vi diskuterer hvilket vedlikeholdsarbeid som skal utføres hvert år, veier vi det langsiktige vedlikeholdsbehovet opp mot behov fra virksomheten og andre aktuelle forutsetninger. Ettersom Nova nr 3 - November Kunnskapsbrev fra Coor Side 5

6 Fra kundens perspektiv Ulf Wretskog, leder for Coor i Finland, synes at bestillerne har modnet betydelig de siste årene. Jo sterkere bestiller, desto bedre service FM-markedet modnes i hele Norden, og det påvirker både leverandører og bestillere. Dessuten har bestillernes kompetanse utviklet seg, og dermed er de blitt dyktigere til å styre servicevirksomheten. En tydelig FM-strategi og en sterk bestillerorganisasjon er vesentlig for effektiv service. Ulf Wretskog kaller seg selv en av de gamle revene i Coor. Siden august i år har han hatt stillingen som adm.dir. for Coors finske virksomhet, men i bagasjen har han med seg nesten ti år som operativ sjef i Coors svenske virksomhet. Ulf er i Finland minst fire dager i uken, men familien bor fortsatt i Sverige, og Nova treffer ham på Coors hovedkontor i Stockholm. Vi skal snakke om bestillerorganisasjoner velfungerende bestillerorganisasjoner. Jeg har sett mye i løpet av min tid i Coor. Generelt sett synes jeg at bestillerne har modnet betydelig de siste årene. For ti år siden var det hovedsakelig leverandørene som drev utviklingen fremover, men nå har bestillerne helt klart innhentet dem. I dag tar nesten alle større aktører FM-spørsmålene veldig alvorlig og arbeider på ulike måter aktivt med å tilpasse, utvikle og effektivisere FM-organisasjonen sin, sier Ulf Wretskog. Hva kjennetegner en god bestillerorganisasjon? Ulf tenker seg om en stund, og sier så at det egentlig finnes to grunnleggende kriterier; en tydelig strategi og en sterk bestiller. Med tydelig strategi mener han et tydelig oppdrag fra virksomhetens ledelse. Det dreier seg om å ha en overordnet idé med FM-virksomheten koblet til virksomhetens øvrige forretningsmessige utfordringer. Det kan for eksempel dreie seg om reduserte kostnadsnivåer, økte eller jevnere (standardiserte) kvalitetsnivåer, økt produksjonstakt, økt langsiktig bærekraft eller kanskje et sterkere varemerke. Hvis FM-oppdraget er tydelig, styrkes naturligvis forutsetningene for å kunne styre og drive FMvirksomheten riktig. Dette gjelder både om man velger å drive virksomheten i egen regi eller ved hjelp av spesialiserte serviceleverandører, sier Ulf. Med en sterk bestiller mener Ulf en tydelig FM-organisasjon med et klart definert ansvar og mandat. Organisasjonen og mandatet må være tydelig, både i ens egen virksomhet og overfor eventuelle serviceleverandører. En god FM-organisasjon innebærer at ansvaret er sentralisert, for eksempel til en FM-sjef, eiendomssjef, CFO, administrativ leder eller en innkjøpssjef, og at organisasjonsstrukturen er tydelig. Dette kan det være vanskelig å innføre, særlig i sterkt desentraliserte organisasjoner, men FM-løsningene fungerer helt klart best og mest effektivt på den måten. Jo sterkere bestiller, desto bedre service, sier Ulf. Hvilken organisasjonsstruktur fungerer best? I prinsippet kan organisasjonsstrukturen være geografisk eller funksjonelt inndelt. Ettersom Ulf er en sterk tilhenger av integrerte FM-løsninger (IFM)*, er han overbevist om at den geografisk inndelte FM-organisasjonen er den beste. All erfaring tyder på at det er bedre og mer effektivt å håndtere FM-tjenestene samlet og å jobbe med lokale synergier. Det er den innsikten som driver stadig flere større selskaper mot IFMløsninger. Men jeg vil hevde at det er bedre å ha en Nova nr 3 - November Kunnskapsbrev fra Coor Side 6

7 funksjonelt inndelt FM-organisasjon med tydelig ansvar sammenlignet med en organisasjon med uklar eller delt ansvarsfordeling. Da blir arbeidet vanskelig også for utførerorganisasjonen. Man går glipp av betydelige stordriftsfordeler og synergieffekter, samtidig som det er vanskeligere å drive et proaktivt utviklingsarbeid. En av de store fordelene med en tydelig organisasjonsstruktur er at det blir enklere å skille de strategiske spørsmålene fra de taktiske og operative. Ansvaret for de strategiske spørsmålene skal ligge hos en tydelig bestiller, og videre skal det finnes en utførerorganisasjon som har ansvar for å levere i samsvar med den strategien som er lagt. Dyktige bestillerorganisasjoner er nøye med dette, sier Ulf. Hvordan ser drømmebestilleren ut? Ulf mener at drømmebestilleren på sett og vis også er marerittbestilleren: Drømmebestilleren oppfyller alle kriterier for en god bestillerorganisasjon. FM-strategien og organisasjonen er krystallklar, og det strategiske ansvaret er fullstendig atskilt fra utførerorganisasjonen. I disse organisasjonene blir kravet til oss som leverandør helt klart større, og vi må hele tiden jobbe hardere for å utvikle, effektivisere og forbedre leveransen vår. Det er selvfølgelig veldig tøft, samtidig som det er utrolig stimulerende. Det er i leveransen til disse kundene at kompetansen og proaktiviteten vår settes på de største prøvene. I alle leveranser må vi alltid kunne vise at vi tilfører kundene en merverdi, men i disse leveransene blir det aller mest tydelig, sier Ulf. Vil du vite mer? Kontakt gjerne Ulf Wretskog, adm.dir. for Coor i Finland, via e-post eller telefon ( ) * IFM, integrert facilities management, betyr samordning og utvikling av flere FM-tjenester. Livssykeperspektiv i eiendomsbransjen Mats Abrahamsson, teknisk sjef NKS-administrasjonen, Anna-Karin Oscarsson, sykehusdirektør NKS-administrasjonen, Magnus Wikström, forretningsenhetssjef Coor Service Management. Ny måte å behandle på ny måte å bygge på Pasienten i fokus det er slagordet til det nye svenske sykehuset Nya Karolinska Solna (NKS), som har som målsetning å bli et verdensledende universitetssykehus. På kvadratmeter kommer man til å samle høyspesialisert og spesialisert behandling samt forskning og utdanning. Sykehuset finansieres, bygges og forvaltes som et offentlig-privat samarbeidsprosjekt (OPS-prosjekt). Verdens største OPS-sykehus kommer til å ligge i Solna, Stockholm. Det første spadetaket ble tatt for et par uker siden. Høsten 2017 skal det være helt ferdig. Det er en stram tidsplan med høy produksjonstakt og en arbeidsplass som krever mye logistikk for at man ikke skal skape problemer for den nåværende virksomheten eller infrastrukturen rundt. Dessuten skal Nya Karolinska Solna bygges og drives med minst mulig miljøpåvirkning. Målet er et langsiktig bærekraftig universitetssykehus som er klimanøytralt. Alt dette er en utfordring for prosjektselskapet Swedish Hospital Partners, byggherren Skanska Healthcare og serviceselskapet Coor, som har fått i oppdrag å konstruere, bygge, forvalte og drifte det nye sykehuset frem til år Mats Abrahamsson, teknisk sjef på NKS, ser tydelige fordeler med å legge ut bygget og driften av sykehuset til andre parter: Drivkraften er å bygge et robust sykehus som Nova nr 3 - November Kunnskapsbrev fra Coor Side 7

8 holder over tid. Ettersom prosjektselskapet (som står for finansiering og gjennomføring) har ansvaret og tar hele risikoen for dette sykehuset i 30 år, må de tenke smart og bærekraftig allerede på prosjekteringsstadiet. Dessuten har de enorme kunnskaper om dette. I det referanseprosjektet som Stockholms läns landsting (SLL), dvs. fylkestinget, hadde satt opp for NKS, gjenstod det visse problemer med logistikkløsningen. De private aktørene løste dette problemet for oss. Coor utarbeidet en kompleks løsning basert på den erfaringen og spesialkompetansen som de har. Når man bygger NKS, bygger man også inn infrastruktur for å lette samarbeidet mellom behandling, forskning og utdanning. Man vil kunne ta i bruk ny kunnskap og medisinsk utvikling raskere og det kommer de mest alvorlig syke til gode. Alt dette stiller krav til nye, ukonvensjonelle løsninger for det fremtidige universitetssykehusets organisasjon, logistikk og fysiske miljø. NKS stiller høye krav til fleksibilitet og utskiftbarhet. Sykehuset og lokalene skal på en enkel og kostnadseffektiv måte kunne omstilles fra en virksomhet til en annen, sier Mats Abrahamsson. For pasientene og deres pårørende betyr det sikre og menneskelige miljøer. Sykehusets pasienter får eget rom med dusj og toalett samt hvileplass for pårørende. Enkeltrommet styrker dels pasientens integritet, dels sikkerheten i form av minsket smittespredning. Sykehuset deles opp i offentlige og profesjonelle soner slik at pasientene slipper sengetransporter i heiser og korridorer der mange mennesker ferdes. Den innledende prosjekteringen er svært viktig for alle involverte parter. For oss i SLL er det viktig å sikre at alle funksjonskravene våre oppfylles. Fra vår side har vi involvert flere hundre personer med ulike kompetanser helt fra starten av, særlig fra behandling, bygg og drift. Dessuten leide vi inn konsulenter fra England, der OPS-prosjekter er en vanlig måte å finansiere og bygge på, som støtte i den lange innkjøpsfasen, sier Mats Abrahamsson. I og med at det er et OPS-prosjekt, kjøper Landstinget et fungerende sykehusanlegg med alle servicetjenester forutsatt at alt fungerer som avtalt. Vi har stilt høye funksjonskrav og godkjenningskriterier, men kort sagt betaler vi ikke for det som ikke kan brukes. På den måten sikrer vi at vi får et robust sykehus og at den ønskede servicegraden leveres kontraktstiden ut. Fakta om Nya Karolinska Solna Sykehuset kommer til å drive høyspesialisert og spesialisert behandling med fokus på effektive pasientstrømmer, høy pasientsikkerhet med enkeltrom til innlagte pasienter og et økt samarbeid mellom behandling, forskning og utdanning etasjer, helikopterdekk og to til tre kjellerplan med personalparkering og godsmottak. Totalt 600 behandlingsplasser, hvorav 130 intensivbehandlings- og intermediærbehandlingsplasser og 75 postop-plasser. Dertil 100 dagbehandlingsplasser og 100 plasser i et pasienthotell. 180 mottaksrom. Mellom og pasientbesøk per dag, hvorav prosent akutte pasienter medarbeidere samt et tusentalls forskere og studenter. Byggkostnaden er SEK 14,5 milliarder. I denne summen inngår ikke virksomhetens utrustning. NKS realiseres som et offentlig-privat samarbeid, OPS, der prosjektselskapet Swedish Hospital Partners (halvparten eid av Skanska og halvparten eid av Innisfree) prosjekterer, bygger, finansierer samt står for vedlikehold og drift av bygningen i 30 år. Byggestart høsten Nova nr 3 - November Kunnskapsbrev fra Coor Side 8

9 eller smarte systemløsninger. Drivkraften er å tenke smart fra begynnelsen av, både for byggherren og forvalteren. Utilgjengelige arealer betaler ikke Stockholms läns landsting for og med kvadratmeter å holde orden på, gjelder det å ha tenkt rett fra starten av. Skisse av Nya Karolinska Solna (Sverige), som kommer til å bli et verdensledende universitetssykehus. Verdens største OPSsykehus en logistisk utfordring for Coor I mai ble det klart at Coor skal ha ansvaret for samordning og utvikling av arbeidsplass- og eiendomstjenester ved det nye universitetssykehuset i Solna, Stockholm til og med år Oppdraget er rekordlangt, men fullt mulig ettersom Coor har deltatt i planleggingen og prosjekteringen av sykehuset. Nå skal mange års erfaring og kunnskap brukes i den største logistiske utfordringen i selskapets historie. Når sykehuset står ferdig, kommer man til å behandle nesten pasienter i døgnet, samt at 600 behandlingsplasser skal administreres og 180 mottaksrom vedlikeholdes. Dessuten skal arbeidsplassen fungere for ansatte samt et tusentalls forskere og studenter. Sykehuset driver behandling med dag- og nattskift og skal fungere døgnet rundt uten avbrudd. I tillegg kommer alt som skal inn og ut på sykehuset, som mat, vask, forbruksartikler og avfall. Dette stiller store krav til den servicen som behøves for at sykehuset skal kunne fungere. Vi forstod tidlig at hjertet for NKS er logistikken. Hvis ikke den fungerer, spiller det ingen rolle hvor moderne sykehusbygningen er, sier Magnus Wikström, ansvarlig i Coor for NKS-kontrakten. En stor fordel for Coor er at de deltar i hele planleggings- og prosjekteringsstadiet. På den måten kan de sammen med Skanska se på livssykluskostnaden for sykehuset for å få så lave kostnader som mulig over hele perioden. Det kan handle om valg av materialer, planlegging av strømmer og logistikk I Coor tenker vi logistikk og har en enorm erfaring med både forvaltnings- og servicetjenester. Det er det perspektivet vi bidrar med. Hver logistikkvare skal håndteres så få ganger som mulig manuelt. På den måten minsker vi den manuelle arbeidsinnsatsen. Vi flytter for eksempel Magnus Wikström, Coor Service Management ikke varer mellom transportvogner og lagerhyller, men lar i stedet transportvognene utgjøre lagerplassen, sier Magnus Wikström. Det lange perspektivet betyr også at Coor kan foreta investeringer som ellers ikke kan forsvares i kortere kontrakter der uvissheten er for stor. Magnus er overbevist om at forvaltningen og servicetjenestene over tid blir mer effektive ved at byggentreprenøren og FM-leverandøren samarbeider under utviklingen av sykehuset. OPS-opplegget innebærer at leveransen vår over tid blir billigere og bedre, og det er bra for både NKS og skattebetalerne. Coors forvaltningsoppdrag består av fire deler: Eiendomsservice for eksempel vedlikehold av bygning, strømanlegg og VVS. Servicetjenester for eksempel resepsjon, renhold, ansvar for helikopterdekk, sikkerhet og konferanseservice. Logistikktjenester all ekstern og intern logistikk. For eksempel håndtering av tekstiler, post og pakker, avfallshåndtering (med søppelsug som trekker avfall til sorteringsstasjonen), pasientmat, Nova nr 3 - November Kunnskapsbrev fra Coor Side 9

10 farlig avfall, sterile produkter. Man kommer til å bygge et godsmottak innendørs som kan ta imot trailere på 24 meter. All transport skjer under sykehuset i kulverter og de fleste ved hjelp av AGV-er, det vil si roboter som trekker varevogner. Kommersielle tjenester ansvar for utleie til kommersielle parter, for eksempel restauranter, apotek, kiosker med mer i den offentlige delen av lobbyen. For å klare oppdraget kommer Coor til å jobbe med tre huber der man samler det som behøves for å effektivisere arbeidet. Den første og største huben er teknikkbygningen med all medieforsyning samt godsmottak og avfallsstasjon. Hub to er navet for logistikk med håndtering av post og gods. Det er også navet for alle AGV-er som står for mye av den fysiske logistikken på sykehuset. For eksempel hentes, vaskes og leveres det mopper til rom hver dag. Hub tre er resepsjon og servicesenter for personale og besøkende. Der sitter også Coors FM-ledelse. Ledelsen vår må sitte der det skjer for å kunne håndtere hendelser og styre. Først når vi hører og ser alt, kan vi være med og parere. Her kommer det også til å sitte personer fra prosjektselskapet ettersom partnerskapet krever at vi må jobbe nær hverandre. Magnus Wikström synes at OPS som prosjektform er interessant, fremfor alt fordi det gir Coor gode forutsetninger for å kunne planlegge og utforme serviceleveransen slik at den passer NKS optimalt også over lang tid. Vi har mange avtaler som løper over lang tid, det er ikke noe nytt for oss. Men som oftest kommer vi inn i en ferdig bygning eller overtar eksisterende virksomhet med personale. Det er uvanlig å være med på å prosjektere, bygge og opprette nye tjenester. Det skal bli utrolig spennende å følge vår og NKS utvikling. Nyhetsbrevet Nova er et elektronisk nyhetsbrev fra Coor Service Management som formidler nyheter om bransjen og om Coor. Nyhetsbrevet lages på språkene svensk, engelsk, dansk, norsk. Tekster: Åsvor Brynnel, Victoria Wahlberg (Intellecta) Grafisk formgivning og produksjon: Paloma Foto og illustrasjoner: Peter Knutson, Lennart Durehed, Björn Pehrsson (Paloma) Coor Service Management, Veritasveien 1, 1322 Høvik. Tlf: , Fax ,

Nova goes green. Nr 1 Mai 2009

Nova goes green. Nr 1 Mai 2009 Nr 1 Mai 2009 Nova goes green Miljøtrenden er kommet for å bli. Mange av våre kunder, både i privat og offentlig sektor, har høye ambisjoner på miljøområdet. For dem er det en selvfølge at vi skal hjelpe

Detaljer

Jeg sier som Obama. Nr 2 Oktober 2008

Jeg sier som Obama. Nr 2 Oktober 2008 Nr 2 Oktober 2008 Jeg sier som Obama Hvis man skal beskrive FM-bransjen med ett ord, så er det forandring. På bare ti år har FM-bransjen etablert seg. Kjøperne er både store og mellomstore bedrifter samt

Detaljer

Mer intelligens mer fornøyde kunder

Mer intelligens mer fornøyde kunder No 1 Januar 2010 Leder - Freddy Eriksen Mer intelligens mer fornøyde kunder Da vi startet virksomheten vår for snart tolv år siden, hadde vi som ambisjon å tilby det private næringslivet og den offentlige

Detaljer

Mitt beste tips. Samarbeid på topp i lavkonjunktur. Nr 1 Mai 2008

Mitt beste tips. Samarbeid på topp i lavkonjunktur. Nr 1 Mai 2008 Nr 1 Mai 2008 Mitt beste tips Det er uro i verdensøkonomien og konjunkturen har bremset opp. Hvordan påvirker dette støttefunksjonene i et selskap? Jobbes det annerledes med servicetjenester i gode tider

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM RAPPORT MODELLERINGSCASE, MAI 2013 Linda Byström Student#110203 Innleveringsdato: 27.05.2013 SAMMENDRAG Rapporten inneholder to hovedtemaer som dels belyser prosessens betydelse

Detaljer

Kriterier for valg av. kontorlokaler.

Kriterier for valg av. kontorlokaler. Kristian Hogstad Lund Kriterier for valg av Masteroppgave kontorlokaler. Trondheim, 14. juni 2013 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE

BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE Foto: Anette Oskal Rapport For KoBE (Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning) Fra FOBE (Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer) Januar 2007 INNHOLD INNHOLD... 2 1. FORORD...

Detaljer

Transition NEWS. Fremtidens nordiske arbeidsmarked. Tema: No. 2. Hos Logica er endringer helt vanlig side 10-11

Transition NEWS. Fremtidens nordiske arbeidsmarked. Tema: No. 2. Hos Logica er endringer helt vanlig side 10-11 Transition NEWS No. 2 Tema: Fremtidens nordiske arbeidsmarked Norden i det globale marked De nordiske arbeidsministrene ser fremover side 4-5 Ledelse er nøkkelen til fremtiden i SEB side 8-9 Hos Logica

Detaljer

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi Sikre Sider Kundeavis for Nokas Desember 2014 Kvalitet Nokas' høyeste verdi Kvalitet er ikke lenger bare et begrep man snakker om i generelle vendinger og som nevnes i vage målsetninger. Kvalitet er i

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Gardermoen ruster opp for fremtiden

Gardermoen ruster opp for fremtiden Nummer 3 Oktober 2014 Gardermoen ruster opp for fremtiden Nye verktøyssortiment på plass i hyllene Nytt butikkkonsept i Finland Vellykket fusjon i Karlshamn Ahlsell Office smarte funksjoner i Ahlsell lommeformat

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

ServiFlex - Service satt i system. En tredje periode for StatoilHydro og YIT ET FORSVAR FOR SERVICE

ServiFlex - Service satt i system. En tredje periode for StatoilHydro og YIT ET FORSVAR FOR SERVICE Nr. 1 2009 Et kundemagasin fra YIT Building Systems ServiFlex - Service satt i system ET FORSVAR FOR SERVICE En tredje periode for StatoilHydro og YIT LEDER INNHOLD NR 1-2009 GJESTESKRIBENT Arne Malonæs

Detaljer

8805 756 8,6 7117 (8337) MSEK

8805 756 8,6 7117 (8337) MSEK ÅF Advansia Årsrapport 2014 ÅF ADVANSIA Ledelse av komplekse landbaserte prosjekter 2 3 ÅF internasjonalt ÅF ÅF Advansia har med flere av Norges største landbaserte prosjekter vist at vi klarer å leve

Detaljer

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus April 2014 Innføring av Lean i Jadarhus Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bachelor i Økonomi og Administrasjon i

Detaljer

FOKUS. Dresser seg opp med RFID. GS1 Smart Centre teknologi og muligheter Tar ut potensialer i elektronisk handel med GLN. Norway Nr.

FOKUS. Dresser seg opp med RFID. GS1 Smart Centre teknologi og muligheter Tar ut potensialer i elektronisk handel med GLN. Norway Nr. GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 3 September 2009 Dresser seg opp med RFID GS1 Smart Centre teknologi og muligheter Tar ut potensialer i elektronisk handel med GLN l e d e r Vi gjør

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Lean, leaner, leanest?

Lean, leaner, leanest? Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Lean management IT-Bedrifter: PROSESSINDUSTRI: RFID: Slank organisasjon, spenstig innovasjon Finn verdier på gulvet 2. utgave - På bølgelengde med fremtiden

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 7 2/09 Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge Danske kommuner

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Kort om logistikkbarometeret

Kort om logistikkbarometeret Nordisk logistikkbarometer 213 Kort om logistikkbarometeret Finske logistikkjøpere inntar en særstilling Finske logistikkjøpere skiller seg tydelig fra kollegaene i Sverige, Danmark og Norge. Finske bedrifter

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer