Nova goes green. Nr 1 Mai 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nova goes green. Nr 1 Mai 2009"

Transkript

1 Nr 1 Mai 2009 Nova goes green Miljøtrenden er kommet for å bli. Mange av våre kunder, både i privat og offentlig sektor, har høye ambisjoner på miljøområdet. For dem er det en selvfølge at vi skal hjelpe dem i deres arbeid for et mer bærekraftig samfunn på lang sikt. Vi kommer derfor til å løfte fram miljøspørsmålet og la det bli et gjennomgangstema i Nova i I denne utgaven utdyper vi vårt syn på miljøarbeid, som er nært forbundet med vårt kvalitets- og forbedringsarbeid. Vi forteller også om hvordan vi faktisk og praktisk bidrar til å gjøre serviceleveransen mer miljøvennlig for en av våre miljøbevisste kunder, ROM Eiendom (et datterselskap av NSB). Freddy Eriksen, administrerende direktør i Coor i Norge Vårt samarbeid med ROM er et godt eksempel på hvordan vil tilpasser vår leveranse ut fra kundenes faktiske utfordringer. Dette er Coors viktigste oppdrag hele tiden å utvikle og tilpasse våre kunders interne tjenester, slik at de til enhver tid støtter deres kjernevirksomhet optimalt. Akkurat nå, med den rådende lavkonjunkturen, har mange et sterkt fokus på kostnader. I slike tider er det spesielt viktig at vi spisser vår leveranse, er kreative og gjør det vi kan for å bidra til å styrke kundenes konkurransedyktighet. I dette arbeidet er det en styrke at vi har et helhetsansvar og en fleksibel leveransemodell, som du kan lese om i artikkelen IFM versus singel service. Jeg tror også at vårt arbeid med kontinuerlig utvikling av vår egen virksomhet er viktig i denne sammenhengen. Kontinuerlige kundeforbedringer er ryggraden i Coors tilbud til våre kunder, og støtte til dette arbeidet utvikles stadig. Det kan du også lese mer om i denne utgaven av Nova. God lesning! Freddy Eriksen, administrerende direktør i Coor i Norge Nova nr 1 - Kunnskapsbrev fra Coor Side 1

2 å utdanne medarbeiderne. Monica Trolle er overbevist om at nøkkelen til et vellykket prosjekt er at alle berørte parter virkelig forstår hva en funksjonsløsning er, hvordan samarbeidet skal fungere, og hva gevinstene er. Monica Trolle mener at både bestillere og leverandører må være åpne og fleksible for å skape en vellykket leveranse. Våg å gi slipp på kontrollen For Monica Trolle, Facility manager i Logica i Sverige, har overgangen fra å kjøpe enkeltstående tjenester til enhetlig arbeidsplasservice vært lærerik. En viktig erkjennelse for å oppnå en vellykket helhetsleveranse er man som kunde må våge å gi leverandøren tillit og arbeidsrom. Hvis vi forventer synergieffekter og best mulig service utført på smartest mulig måte, så må vi gi leverandøren rom til å arbeide på sin egen måte for å oppnå stordriftsfordeler. Det er jo leverandørens kompetanse som er avgjørende når vi innleder samarbeidet, og den må vi stole på, sier Monica Trolle. Samarbeidet mellom Coor og Logica (tidligere WM-data) ble innledet for tre år siden da Logica skulle ta et helhetsgrep rundt FM og samtidig redusere 90 kontorer til halvparten. Blant annet skulle hovedkontoret flyttes til Nacka og slås sammen med åtte andre kontorer. I forbindelse med det tok man et helt nytt grep om arbeidsplasservicen. Monica Trolle husker at man samtidig med alle omorganiseringer bygde opp en organisasjon med bestillerkompetanse, gjennomførte anbudsrunder, forhandlet fram avtaler og i tillegg satte seg inn i hva det innebærer å kjøpe funksjonsløsninger. Det var selvfølgelig et mye større prosjekt enn hva vi hadde forstått, og vi var ikke vant til å bestille helhetsløsninger. Men grunnarbeidet ble så bra at dette prosjektet fungerer som mal for kontorer på andre steder som går over til samme løsning. Coor og Logica gjennomførte flere workshops for Hvorfor valgte dere å sette ut servicevirksomheten deres? Det er ikke vår styrke å håndtere driftsspørsmål, og det er tidkrevende å ha mange leverandører. Vi vil ikke bemanne internt, og vi vil kunne håndtere det enkelt. At Coor dessuten bemanner med eget management er viktig for oss. Logica søkte en leverandør som var profesjonell, seriøs, lydhør, men framfor alt proaktiv. Vi verdsetter at Coor kan bruke sine tidligere erfaringer fra andre kunder til forslag som kan komme oss til gode. Men vi ser også positivt på at våre erfaringer kan hjelpe andre. Alle vinner på delt kunnskap. Coor følger kontinuerlig opp servicevirksomheten ved hjelp av faste nøkkeltall og sammensatte leveranserapporter. For Monica Trolle er den dokumentasjonen like viktig som de forslagene Coor har til forbedring av virksomheten. Ettersom vi har liknende serviceopplegg, men på forskjellige steder, kan vi benchmarke mellom våre egne kontorer. Det kan ellers være vanskelig å se de enkelte tjenestene i helhetsløsninger og hva som skjer hvis man tar dem ut. Derfor er det ifølge Monica Trolle viktig å ha tjenestebeskrivelser og prismodeller som er levende og ikke statiske dokumenter. Fleksibiliteten er avgjørende. Justere og atter justere. Det eneste vi vet om morgendagen, er at den ikke ser ut som i dag. En leverandør må kunne følge med oss på den reisen, både i volum og i utforming av tjenestene. Coor må stole på sin profesjonalitet og kompetanse, og det synes jeg virkelig at de har vist at de gjør. Hvor kommer besparelsene i deres helhetsleveranse? Dels drar vi fordeler av at de personer som er i våre lokaler, kan gjøre flere ting samtidig, og dels reduserer vi vår egen tidsbruk når vi ikke lenger trenger å veilede personale eller forhandle med Nova nr 1 - Kunnskapsbrev fra Coor Side 2

3 flere leverandører. Dessuten kan Coor levere mer kostnadseffektivt enn leverandører av enkeltstående tjenester. Jo flere tjenester vi legger ut, desto større muligheter får leverandøren til å hjelpe oss og å levere funksjon på den mest kostnadseffektive måten. Hvilke krav stiller en helhetlig serviceleveranse til dere som bestillere? Vi må være kompetente og kunnskapsrike, vite hva vi vil og være tydelige på det. Vi må være tilgjengelige og være like åpne og fleksible som vi krever at Coor skal være. Leverandøren blir ikke bedre enn hva kunden er, så vi må være like dyktige i vår rolle som Coor er i sin. Fakta For et år siden gikk WM-data inn i LogicaCMG-konsernet, en ledende internasjonal leverandør av IT-løsninger med ca medarbeidere i 36 land, hvorav ca i Sverige. I Sverige er Logica den største leverandøren av IT-tjenester, basert på omsetning (IDC, februar 2008). Logica har avdelinger på 41 steder i Sverige. Mer enn grønne svaner Miljøspørsmålet er ikke lenger et særegent spørsmål som kan løftes fram når det passer. Det er en uunngåelig del av all virksomhet, og før eller senere kommer all miljøpåvirkning til å koste penger. De som tilpasser seg raskest, vil klare seg best. Miljøbegrepet har vokst. Nå snakker vi ikke bare om klimapåvirkning, men vi ser helheten: økonomi, økologi og sosial påvirkning, sier Magdalena Rondahl, nytiltrådt miljø- og kvalitetsansvarlig i Coor Service Management. For Coor betyr det at miljø og kvalitet går hånd i hånd. Å bruke billige miljøvennlige produkter som går i stykker, er ikke økonomisk forsvarlig. Man må kunne stole på leverandører. Magdalena Rondahl peker på at Coor har en god forhandlingsposisjon som kjøper og kan stille krav gjennom sine store innkjøpsvolum. Vi er overbevist om at alle vinner på en langsiktig bærekraftig serviceleveranse. For å oppnå det trenger vi kompetente medarbeidere, kunnskap om bærekraftig utvikling og et konstant fokus på forbedringsarbeid. Coor arbeider kontinuerlig og systematisk med å forbedre serviceleveransen til kundene, det er en del av det daglige arbeidet. Hvis en kunde prioriterer miljøområdet, er det enkelt å styre forbedringsarbeidet slik at det fører til miljøbesparende aktiviteter. Miljøaspektet er en parameter som måles i alle våre nye oppdrag via Miljøindeksen. Vi har alltid handlingsplaner som følges opp. For oss er forbedringsarbeidet selve fundamentet for oppdraget, ikke bare tomme ord. Hvordan kan Coor bidra til en miljøvennlig serviceleveranse? Magdalena Rondahl påpeker at miljøarbeidet er så mye mer enn å handle rettferdighets- og miljømerkede varer. Noen av de viktigste spørsmålene handler om energi, logistikk og transport. Det er komplekse områder der innsyn i og tilgang til hele prosessen er nødvendig for å kunne skape store besparelser og finne smarte løsninger. Som leverandør av helhetsløsninger har vi bedre muligheter til å bidra til en miljøvennlig serviceleveranse sammenliknet med leverandører av enkeltstående tjenester. Vi har et samlet bilde og kan bedømme hvilke forandringer som må gjøres, noe som i sin tur fører til redusert miljøbelastning. Leverandører av enkeltstående tjenester vil naturligvis levere så mye som mulig av akkurat sin tjeneste. Miljøbesparelsene gjøres gjennom riktig valg av kompetanse, metoder, verktøy og materiale. Men også ved å vedlikeholde de ressurser som allerede finnes, slik at de ikke må skiftes ut. Der kan Coor bidra med vedlikeholdsplaner som er en vesentlig del av alle oppdrag og samarbeid. At miljøet begynner å bli en del av handelen er ikke noe nytt, spesielt ikke for bevisste, forbrukerdrevne be- Nova nr 1 - Kunnskapsbrev fra Coor Side

4 Miljømerking er et vanlig syn i dagligvarebutikkene. Nå begynner miljøbevisstheten også å spre seg til kontorer, eiendommer og produksjonsanlegg. drifter der miljøengasjementet er en viktig del av varemerket. Å servere rettferdig og økologisk kaffe er noe dyrere enn vanlig kaffe, men en enormt billig investering i bedrifters tillitskapital. Hvordan ser den framtidige utviklingen ut? Internasjonalt er de nordiske landene, som tidlig lå langt foran i miljøarbeidet, i dag blitt innhentet av andre nasjoner. Vi kan ikke se bort fra vår relativt store klimapåvirkning. Hvis metodene ikke forandres, må prosessene gjøre det. Hvis vi for eksempel ikke har et gangbart alternativ til olje, så får vi sørge for at transportene våre foregår på en mest mulig miljøvennlig måte. Vi kommer til å se mer lovgivning og høyere skatter og avgifter på miljøområdet framover. Det kommer til å koste mer å bruke ressurser, men også å forbruke dem gjennom for eksempel dyrere avfallshåndtering, sier Magdalena Rondahl. Myndigheter og forbrukere vil kreve mer av bedrifter ettersom utviklingen på miljøområdet går fort, og miljøtiltak som tidligere ble ansett som innovative, nå ses som hygienefaktorer. I dag holder det ikke å skrive Eco på et produkt, forbrukene krever mer informasjon og har kunnskap nok til å avgjøre hvor ærlig engasjementet ditt er. Å stikke hodet i sanden i denne situasjonen, koster nok mer enn det smaker. Jo tidligere man forandrer og forbedrer virksomheten sin, desto mer penger og goodwill kan man tjene. Og Coor hjelper gjerne til. Kontakt Magdalena Rondahl, miljø- og kvalitetsansvarlig i Coor, tlf.: , Nova nr 1 - Kunnskapsbrev fra Coor Nye øyne ser problemer Med en kunde som er engasjert og drevet i miljøspørsmål, kan Coor virkelig utnytte sine forbedringsarbeidsprosesser for å miljøtilpasse virksomheten. Samarbeidet mellom Coor og NSBs datterselskap ROM er et godt eksempel på dette. NSBs datterselskap ROM Eiendom AS har ansvar for drift og vedlikehold av alle eiendommer som NSB eier langs de ulike jernbanestrekningene i Norge. Det dreier seg om over tusen eiendommer som til sammen utgjør temmelig utrolige kvadratmeter. Rom har siden 2006 samarbeidet med Coor, som tar ansvar for å utføre og utvikle den operative eiendomsservicen i og rundt stasjonsbygningene. Coor har ca. 80 personer ansatt på denne kontrakten hvor kunden har et stort fokus på miljøspørsmål. Med store omfattende virksomheter følger også et stort ansvar for miljøet, noe vår kunde virkelig lever opp til, sier Berit Urianstad, regionssjef for Coors kontrakt med ROM. Coors oppgave er å hjelpe kundene sine med de utfordringer de står overfor. For å hjelpe ROM i deres miljøarbeid har Berit derfor tatt initiativ til å utdanne Coors medarbeidere i miljøbevissthet. Ideen var å lære alle driftsteknikere å se på arbeidsplassen sin med nye øyne når de reiser rundt på stasjonene. I det løpende forbedringsarbeidet vårt prøver vi å finne løsninger for et bedre miljø ved å fokusere aktivt på virkelige miljøproblemer. Å lete etter problemer er begynnelsen på all utvikling. Når medarbeiderne våre er ute på eiendommene, skal de ikke bare se på at alt fungerer som det skal, de skal også aktivt lete etter miljøproblemer som for eksempel gamle oljefyrer. Resultatet kommer når alle arbeider på den måten og tar tak i eventuelle og reelle problemer, sier Berit Urianstad. ROM har utarbeidet et skjema for alle medarbeidere og andre oppdragstakere ettersom det er viktig å bedømme miljøbelastning på samme måte. Side

5 Når skjemaet er fylt ut, er det meningen at medarbeiderne skal skissere mulige løsninger samt lage en sjekkliste som utgangspunkt for miljøarbeidet. Jens Rasmussen tror at integrerte helhetsløsninger snart er en av de vanligste FM-løsningene. Berit Urianstad, regionssjef for ROM-kontrakten, lærer medarbeiderne å aktivt lete etter miljøproblemer. Nå arbeider vi systematisk med kartleggingen og bruker samme betegnelser og symboler på skjemaet, noe som virkelig gir gode resultater. Medarbeiderne har vært positivt innstilt til å lære seg å se hva som kan være et miljøproblem og hvordan de skal rapportere det og komme med forslag til løsninger. Arbeidsmetoden vår har vist seg å være helt riktig, og resultatet av anstrengelsene er veldig godt. Det er morsomt å kunne hjelpe kunden vår og ikke minst miljøet, som jo er en del av framtiden vår, avslutter Berit Urianstad. Kontakt Berit Urianstad, regionssjef for ROMkontrakten, tlf.: IFM versus singel service De besparelser som gjøres ved innkjøp av enkeltstående tjenester fra flere leverandører, kan i lengden spises opp av en stor bestillerorganisasjon og suboptimering mellom tjenestene. Dessuten sitter kunden selv med det operative ansvaret for gjennomføringen av oppdraget. Det blir også ofte vanskeligere å tilpasse servicevirksomheten til forandringer i omverdenen. Kanskje er det derfor integrerte helhetsløsninger vinner terreng. FM-bransjen er en relativt ung bransje, med utspring i leverandører av enkeltstående servicetjenester som rengjøring og sikkerhet. En IFM-leverandør (Integrated Facility Management) tar derimot et helhetsansvar for et stort antall tjenester, og ikke bare for å utføre, men også for å utvikle og fortløpende tilpasse dem etter hvert som kundens behov endrer seg. Kunden får en utpreget bestillerrolle og fatter de strategiske beslutningene, mens vi som IFM-leverandør sørger for en sammensatt serviceleveranse, tar hånd om administrasjon og driftsledelse samt gir strategisk støtte, sier Jens Rasmussen, konsernleder for forretningsutvikling i Coor. Jens påpeker imidlertid at ulike løsninger passer ulike bedrifter. - Generelt kan man si at jo større behovet er for forandring, fleksible løsninger og utvikling av servicen, desto mer kan man vinne på en integrert helhetsløsning. For bedrifter med en ganske statisk organisasjon, kan bortsetting av enkeltstående tjenester fungere bra ettersom det ikke krever så mange endringer i egen organisasjon. Man må imidlertid ikke glemme at i takt med at antallet leverandører øker, kommer bestilleren til å bruke mer tid på forhandlinger, administrasjon og driftsledelse enn hva man kanskje hadde planlagt. Bedrifter som kjøper enkeltstående tjenester fra flere underleverandører, har også ofte en bred bestillerorganisasjon der overordnet ansvar, herunder innkjøp og administrasjon, for ulike områder er splittet opp. Ingen tar ansvar for helheten, og tjenestene leveres og følges opp enkeltvis. Risikoen for suboptimering er stor. Hva er nytten med integrerte helhetsløsninger? Vi ser store besparelser for kunder som kjøper Nova nr 1 - Kunnskapsbrev fra Coor Side 5

6 IFM. Framfor alt kan vi ta vare på kunnskaper som går på tvers av ulike tjenester og fordele personale ut fra behov. Dessuten har vi en felles ledelse av tjenestene i stedet for en leder per tjeneste, og det kreves færre bestillere hos kunden som dessuten bruker færre ressurser, sier Jens Rasmussen. Det er enklere å forhandle fram én avtale enn 20 forskjellige avtaler, å ha én kontaktperson i det daglige operative arbeidet i stedet for flere, eller å fatte strategiske beslutninger etter å ha lest én sammenfattende leveranserapport. Kunden sparer tid og ressurser, som kan brukes til å utvikle egen kjernevirksomhet i stedet. En annen fordel er at IFM-leverandører ofte kan tilby medarbeiderne sine bedre karrieremuligheter og mulighet for arbeidsrotasjon. Ettersom vi har kontroll over helheten i en IFMleveranse, kan vi raskt og fleksibelt tilpasse oppdraget etter de endrede behovene som kan oppstå. Ingen ønsker å låse seg i store, omstendelige avtaler over lengre tidsperioder, og deretter stå maktesløs når virksomheten eller bransjen forandrer seg. Som IFM-leverandør er vi leverandøruavhengige og vant til å finne en optimal produksjonsmiks som kan variere over tid. Alle våre avtaler har en fleksibel prismodell, det er verken lønnsomt for oss eller for kunden å låse fast avtalen, sier Jens Rasmussen. I tillegg til muligheten til å velge enkeltstående tjenester eller integrerte helhetsløsninger finnes det en mulighet til, nemlig å kjøpe flere kombinerte tjenester fra én og samme serviceleverandør. Dette passer bra for bedrifter som ikke makter å ta et helhetsgrep. Slike forretninger blir ofte optimerte i innkjøp, men mangler den koordinasjon og fleksibilitet som ligger i IFM. Jo mer ansvar vi får, desto flere ideer om utvikling kan vi føre tilbake til oppdraget. Ved enkeltstående tjenester stirrer man seg blind på akkurat det som skal leveres. Vi fokuserer på og er ansvarlige for resultatet av oppdraget. Det er en stor forskjell. Hva skjer i Norden? I England startet trenden med bredere serviceinnkjøp allerede på 80-tallet, idet OPS (offentlig privat samarbeid) slo gjennom som et alternativ for å finansiere bygging av skoler, sykehus og bestemte typer infrastruktur. Også i Norge har OPS bidratt til en utvikling i retning av flere integrerte helhetsløsninger. Både i Finland og Danmark er innkjøpene dominert av enkeltstående tjenester. I Danmark har en stor leverandør av enkeltstående tjenester vært en drivkraft for bransjens utvikling i den retningen, mens Finland ble rammet av økte krav til besparelser i og med Sovjetunionens kollaps. Da var ikke markedet modent for noe annet enn levering av enkeltstående tjenester, som satte standarden helt fram til nå. Interessen for IFM-løsninger øker imidlertid også her. Å redusere antall underleverandører er en tydelig trend akkurat nå, i alle bransjer. Og mellomstore bedrifter som tidligere har kjøpt kombinerte tjenester, velger nå IFM i større utstrekning. Jeg er overbevist om at IFM-modellen kommer til å bli mer utbredt i hele Norden, både i privat og offentlig sektor og for bedrifter av alle størrelser. Det er en trend som kommer til å vare. I takt med at bransjen modnes, kommer kundene til å stille høyere krav til hva som leveres, hvordan det leveres og framfor alt resultatene av leveransen, sier Jens Rasmussen. Kontakt Rune Johannessen, leder for forretningsutvikling i Coor, tlf , Beste støtten i bransjen Coor Service Management har på ti år blitt Nordens ledende leverandør av integrerte servicetjenester. Handlekraft og en stadig vilje til å. utvikle sin egen og kundenes virksomhet er en del av suksessoppskriften. Nå investerer Coor i et oppgradert støttesystem for å spisse prosessene sine ytterligere. Nova nr 1 - Kunnskapsbrev fra Coor Side 6

7 Karoliina Callavik regner med at det nye systemet vil gi direkte og indirekte besparelser, som overstiger den totale kostnaden etter maks tre år. Dette er et omfattende initiativ for å utvikle serviceleveransen vår. I tillegg til å effektivisere arbeidet, kommer vi til å øke kvaliteten på oppfølgingen av kundene våre, sier Karoliina Callavik, konsernleder for virksomhetsutvikling i Coor. Støttesystemet Maximo oppgraderes i samarbeid med IBM og brukes til håndtering av henvendelser, vedlikeholdsplanlegging, innkjøp og oppfølging av serviceleveransen. Det skal implementeres fortløpende i hele Norden i 2009 og Systemstøtten gir bedre funksjonalitet, økt brukervennlighet og enklere oppfølging av serviceleveransen. Framfor alt kommer vi til å forbedre verktøyene våre for proaktivt vedlikeholdsarbeid. En drivkraft bak arbeidet med systemstøtten har vært å satse på vedlikeholdsprosesser både innen eiendoms- og produksjonsservice. Karoliina Callavik opplever at Coor allerede i dag har et høyt nivå på dette området, men i takt med at markedet og kundene utvikles, kommer det til å stilles større krav til leverandørene. Dette er et område der vi kan og vil ligge i forkant. Som bransjeledende aktør vil vi være drivende for utviklingen i bransjen. Kontakt Karoliina Callavik, konsernleder for virksomhetsutvikling i Coor, tlf.: , Med bedre prosesser reduseres startfasen for nye kundeoppdrag. En av de viktigste oppgavene i et serviceoppdrag er først å skape et system som fungerer, for deretter å arbeide med å utvikle virksomheten. Nå kan den verdiøkende fasen inntreffe mye tidligere. Nyhetsbrevet Nova er et elektronisk nyhetsbrev fra Coor Service Management som formidler nyheter om bransjen og om Coor. Nyhetsbrevet lages på språkene svensk, engelsk, dansk, norsk. Kontaktperson: Torunn Maria Holm Tekster: Åsvor Brynnel, Victoria Wahlberg/Webbkraft Grafisk formgivning og produksjon: Webbkraft Foto og illustrasjoner: Peter Kuntson, Anja Elmine Basma, Kennet Ruona, Björn Pehrsson Coor Service Management, Veritasveien 1, 1322 Høvik. Tlf: , Fax ,

Mer intelligens mer fornøyde kunder

Mer intelligens mer fornøyde kunder No 1 Januar 2010 Leder - Freddy Eriksen Mer intelligens mer fornøyde kunder Da vi startet virksomheten vår for snart tolv år siden, hadde vi som ambisjon å tilby det private næringslivet og den offentlige

Detaljer

Svanen og EU Ecolabel Suksesshistorier i nordiske småsamfunn

Svanen og EU Ecolabel Suksesshistorier i nordiske småsamfunn Svanen og EU Ecolabel Suksesshistorier i nordiske småsamfunn Svanen og EU Ecolabel Suksesshistorier i nordiske småsamfunn Produsentenes erfaringer Stefán Gíslason TemaNord 2013:576 Svanen og EU Ecolabel

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

COMPUTERWORLD. Bilag Februar 2007 25. årgang. Seks steg. til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie

COMPUTERWORLD. Bilag Februar 2007 25. årgang. Seks steg. til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie COMPUTERWORLD Bilag Februar 2007 25. årgang Seks steg til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie Outsourcing Prismessig er det generelt lite som skiller drift i egen regi kontra outsourcing.

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 6/Feb 11 Din guide til løsninger, applikasjoner og teknologi for bedre forretningsstyring BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER Økt fortjeneste

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10 LØNN OG ØKONOMIPROSESSER Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 8 1/10 Store virksomheter setter ut Lavere kostnader, høyere faglig nivå Ting du bør tenke på før du outsourcer Viktig med fleksibel samarbeidspartner

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus Kundemagasin for Finale Systemer as / August 2011 Veiskillet Både regnskapsførere og revisorer står foran det de fleste betegner som de vanskeligste veivalgene i bransjens historie. SIDENE 10-27 Misforstått

Detaljer

Transition NEWS. Fremtidens nordiske arbeidsmarked. Tema: No. 2. Hos Logica er endringer helt vanlig side 10-11

Transition NEWS. Fremtidens nordiske arbeidsmarked. Tema: No. 2. Hos Logica er endringer helt vanlig side 10-11 Transition NEWS No. 2 Tema: Fremtidens nordiske arbeidsmarked Norden i det globale marked De nordiske arbeidsministrene ser fremover side 4-5 Ledelse er nøkkelen til fremtiden i SEB side 8-9 Hos Logica

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 7 2/09 Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge Danske kommuner

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider Annonsebilag om outsourcing av lønn og økonomiprosesser utgitt i samarbeid mellom NARF, Visma, Mirror, Amesto og Kvestor L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR.

Detaljer

Visma i. nye tjenester med. Robert Scoble: Super-bloggeren peker på skyen. Visma får fart på anbudene. Se opp og utnytt mulighetene

Visma i. nye tjenester med. Robert Scoble: Super-bloggeren peker på skyen. Visma får fart på anbudene. Se opp og utnytt mulighetene VISMAgazine Et kundemagasin fra Visma Robert Scoble: Super-bloggeren peker på skyen Visma får fart på anbudene Jeff Jarvis: Se opp og utnytt mulighetene nye tjenester med Visma i Skyen 4 Skyen. Mange snakker

Detaljer

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus?

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus? På tide å prøve et kunnskapshus? denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet NO. 6 DESEMBER 13 bedriftsøkonomi Spennende muligheter med datavisualisering 3 tips for bedre lønnsomhet Big Data: Gir beslutningstakere

Detaljer

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu Baltic GPP Seminarfakta Dette faktadokumentet er en del av seminarmateriellet for opplæring av kursholdere og offentlige innkjøpere innenfor prosjektet Baltic GPP. Her finner du faktaene og innholdet som

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL DRIFTSINNTEKTER EBITDA RESULTAT FØR SKATT 102 M 137 M 2177 M 2029 M 1474 M 68 M 106 M 1251 M 1166 M 90 M 41 M 76 M 69 M -27 M -14 M 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011

Detaljer

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger Nr 08 / 2008 Effektiviserende IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 spennende og innovative IT-selskaper som leverer effektiviserende IT-løsninger til norske og internasjonale

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA!

Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 6 1/09 REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! Krisetider er omstillingstider Cash management som del av regnskapsleveransen

Detaljer

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet eiendomsforvaltning Vedlikehold: Utgift til inntekts ervervelse Les

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet eiendomsforvaltning Vedlikehold: Utgift til inntekts ervervelse Les eiendomsforvaltning 1. utgave - februar 2007 Bygge nytt: Unngå de vanligste problemene Les mer side 16 Vedlikehold: Utgift til inntekts ervervelse Les Les mer side 6 Kompetanse: Gårdeiere må lære mer mer

Detaljer

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet Nr 1-2006 T4M AS: Enhetlig profil over hele linja Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet De fleste virksomheter må i dag sikre kostnadseffektiv drift i alle ledd, og har ikke anledning til å bruke mer

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

6TIPS TIL FORRETNINGS- REISER PROBLEMENE LØSER DU BEST ANSIKT TIL ANSIKT. Gratis bredbånd.

6TIPS TIL FORRETNINGS- REISER PROBLEMENE LØSER DU BEST ANSIKT TIL ANSIKT. Gratis bredbånd. 6TIPS TIL Business class Få noe fornuftig ut av ventetiden på reise DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Handelskamre Effektive døråpnere til globale markeder Trender Reisemarkedet ned med ti

Detaljer

Gardermoen ruster opp for fremtiden

Gardermoen ruster opp for fremtiden Nummer 3 Oktober 2014 Gardermoen ruster opp for fremtiden Nye verktøyssortiment på plass i hyllene Nytt butikkkonsept i Finland Vellykket fusjon i Karlshamn Ahlsell Office smarte funksjoner i Ahlsell lommeformat

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer