Nova goes green. Nr 1 Mai 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nova goes green. Nr 1 Mai 2009"

Transkript

1 Nr 1 Mai 2009 Nova goes green Miljøtrenden er kommet for å bli. Mange av våre kunder, både i privat og offentlig sektor, har høye ambisjoner på miljøområdet. For dem er det en selvfølge at vi skal hjelpe dem i deres arbeid for et mer bærekraftig samfunn på lang sikt. Vi kommer derfor til å løfte fram miljøspørsmålet og la det bli et gjennomgangstema i Nova i I denne utgaven utdyper vi vårt syn på miljøarbeid, som er nært forbundet med vårt kvalitets- og forbedringsarbeid. Vi forteller også om hvordan vi faktisk og praktisk bidrar til å gjøre serviceleveransen mer miljøvennlig for en av våre miljøbevisste kunder, ROM Eiendom (et datterselskap av NSB). Freddy Eriksen, administrerende direktør i Coor i Norge Vårt samarbeid med ROM er et godt eksempel på hvordan vil tilpasser vår leveranse ut fra kundenes faktiske utfordringer. Dette er Coors viktigste oppdrag hele tiden å utvikle og tilpasse våre kunders interne tjenester, slik at de til enhver tid støtter deres kjernevirksomhet optimalt. Akkurat nå, med den rådende lavkonjunkturen, har mange et sterkt fokus på kostnader. I slike tider er det spesielt viktig at vi spisser vår leveranse, er kreative og gjør det vi kan for å bidra til å styrke kundenes konkurransedyktighet. I dette arbeidet er det en styrke at vi har et helhetsansvar og en fleksibel leveransemodell, som du kan lese om i artikkelen IFM versus singel service. Jeg tror også at vårt arbeid med kontinuerlig utvikling av vår egen virksomhet er viktig i denne sammenhengen. Kontinuerlige kundeforbedringer er ryggraden i Coors tilbud til våre kunder, og støtte til dette arbeidet utvikles stadig. Det kan du også lese mer om i denne utgaven av Nova. God lesning! Freddy Eriksen, administrerende direktør i Coor i Norge Nova nr 1 - Kunnskapsbrev fra Coor Side 1

2 å utdanne medarbeiderne. Monica Trolle er overbevist om at nøkkelen til et vellykket prosjekt er at alle berørte parter virkelig forstår hva en funksjonsløsning er, hvordan samarbeidet skal fungere, og hva gevinstene er. Monica Trolle mener at både bestillere og leverandører må være åpne og fleksible for å skape en vellykket leveranse. Våg å gi slipp på kontrollen For Monica Trolle, Facility manager i Logica i Sverige, har overgangen fra å kjøpe enkeltstående tjenester til enhetlig arbeidsplasservice vært lærerik. En viktig erkjennelse for å oppnå en vellykket helhetsleveranse er man som kunde må våge å gi leverandøren tillit og arbeidsrom. Hvis vi forventer synergieffekter og best mulig service utført på smartest mulig måte, så må vi gi leverandøren rom til å arbeide på sin egen måte for å oppnå stordriftsfordeler. Det er jo leverandørens kompetanse som er avgjørende når vi innleder samarbeidet, og den må vi stole på, sier Monica Trolle. Samarbeidet mellom Coor og Logica (tidligere WM-data) ble innledet for tre år siden da Logica skulle ta et helhetsgrep rundt FM og samtidig redusere 90 kontorer til halvparten. Blant annet skulle hovedkontoret flyttes til Nacka og slås sammen med åtte andre kontorer. I forbindelse med det tok man et helt nytt grep om arbeidsplasservicen. Monica Trolle husker at man samtidig med alle omorganiseringer bygde opp en organisasjon med bestillerkompetanse, gjennomførte anbudsrunder, forhandlet fram avtaler og i tillegg satte seg inn i hva det innebærer å kjøpe funksjonsløsninger. Det var selvfølgelig et mye større prosjekt enn hva vi hadde forstått, og vi var ikke vant til å bestille helhetsløsninger. Men grunnarbeidet ble så bra at dette prosjektet fungerer som mal for kontorer på andre steder som går over til samme løsning. Coor og Logica gjennomførte flere workshops for Hvorfor valgte dere å sette ut servicevirksomheten deres? Det er ikke vår styrke å håndtere driftsspørsmål, og det er tidkrevende å ha mange leverandører. Vi vil ikke bemanne internt, og vi vil kunne håndtere det enkelt. At Coor dessuten bemanner med eget management er viktig for oss. Logica søkte en leverandør som var profesjonell, seriøs, lydhør, men framfor alt proaktiv. Vi verdsetter at Coor kan bruke sine tidligere erfaringer fra andre kunder til forslag som kan komme oss til gode. Men vi ser også positivt på at våre erfaringer kan hjelpe andre. Alle vinner på delt kunnskap. Coor følger kontinuerlig opp servicevirksomheten ved hjelp av faste nøkkeltall og sammensatte leveranserapporter. For Monica Trolle er den dokumentasjonen like viktig som de forslagene Coor har til forbedring av virksomheten. Ettersom vi har liknende serviceopplegg, men på forskjellige steder, kan vi benchmarke mellom våre egne kontorer. Det kan ellers være vanskelig å se de enkelte tjenestene i helhetsløsninger og hva som skjer hvis man tar dem ut. Derfor er det ifølge Monica Trolle viktig å ha tjenestebeskrivelser og prismodeller som er levende og ikke statiske dokumenter. Fleksibiliteten er avgjørende. Justere og atter justere. Det eneste vi vet om morgendagen, er at den ikke ser ut som i dag. En leverandør må kunne følge med oss på den reisen, både i volum og i utforming av tjenestene. Coor må stole på sin profesjonalitet og kompetanse, og det synes jeg virkelig at de har vist at de gjør. Hvor kommer besparelsene i deres helhetsleveranse? Dels drar vi fordeler av at de personer som er i våre lokaler, kan gjøre flere ting samtidig, og dels reduserer vi vår egen tidsbruk når vi ikke lenger trenger å veilede personale eller forhandle med Nova nr 1 - Kunnskapsbrev fra Coor Side 2

3 flere leverandører. Dessuten kan Coor levere mer kostnadseffektivt enn leverandører av enkeltstående tjenester. Jo flere tjenester vi legger ut, desto større muligheter får leverandøren til å hjelpe oss og å levere funksjon på den mest kostnadseffektive måten. Hvilke krav stiller en helhetlig serviceleveranse til dere som bestillere? Vi må være kompetente og kunnskapsrike, vite hva vi vil og være tydelige på det. Vi må være tilgjengelige og være like åpne og fleksible som vi krever at Coor skal være. Leverandøren blir ikke bedre enn hva kunden er, så vi må være like dyktige i vår rolle som Coor er i sin. Fakta For et år siden gikk WM-data inn i LogicaCMG-konsernet, en ledende internasjonal leverandør av IT-løsninger med ca medarbeidere i 36 land, hvorav ca i Sverige. I Sverige er Logica den største leverandøren av IT-tjenester, basert på omsetning (IDC, februar 2008). Logica har avdelinger på 41 steder i Sverige. Mer enn grønne svaner Miljøspørsmålet er ikke lenger et særegent spørsmål som kan løftes fram når det passer. Det er en uunngåelig del av all virksomhet, og før eller senere kommer all miljøpåvirkning til å koste penger. De som tilpasser seg raskest, vil klare seg best. Miljøbegrepet har vokst. Nå snakker vi ikke bare om klimapåvirkning, men vi ser helheten: økonomi, økologi og sosial påvirkning, sier Magdalena Rondahl, nytiltrådt miljø- og kvalitetsansvarlig i Coor Service Management. For Coor betyr det at miljø og kvalitet går hånd i hånd. Å bruke billige miljøvennlige produkter som går i stykker, er ikke økonomisk forsvarlig. Man må kunne stole på leverandører. Magdalena Rondahl peker på at Coor har en god forhandlingsposisjon som kjøper og kan stille krav gjennom sine store innkjøpsvolum. Vi er overbevist om at alle vinner på en langsiktig bærekraftig serviceleveranse. For å oppnå det trenger vi kompetente medarbeidere, kunnskap om bærekraftig utvikling og et konstant fokus på forbedringsarbeid. Coor arbeider kontinuerlig og systematisk med å forbedre serviceleveransen til kundene, det er en del av det daglige arbeidet. Hvis en kunde prioriterer miljøområdet, er det enkelt å styre forbedringsarbeidet slik at det fører til miljøbesparende aktiviteter. Miljøaspektet er en parameter som måles i alle våre nye oppdrag via Miljøindeksen. Vi har alltid handlingsplaner som følges opp. For oss er forbedringsarbeidet selve fundamentet for oppdraget, ikke bare tomme ord. Hvordan kan Coor bidra til en miljøvennlig serviceleveranse? Magdalena Rondahl påpeker at miljøarbeidet er så mye mer enn å handle rettferdighets- og miljømerkede varer. Noen av de viktigste spørsmålene handler om energi, logistikk og transport. Det er komplekse områder der innsyn i og tilgang til hele prosessen er nødvendig for å kunne skape store besparelser og finne smarte løsninger. Som leverandør av helhetsløsninger har vi bedre muligheter til å bidra til en miljøvennlig serviceleveranse sammenliknet med leverandører av enkeltstående tjenester. Vi har et samlet bilde og kan bedømme hvilke forandringer som må gjøres, noe som i sin tur fører til redusert miljøbelastning. Leverandører av enkeltstående tjenester vil naturligvis levere så mye som mulig av akkurat sin tjeneste. Miljøbesparelsene gjøres gjennom riktig valg av kompetanse, metoder, verktøy og materiale. Men også ved å vedlikeholde de ressurser som allerede finnes, slik at de ikke må skiftes ut. Der kan Coor bidra med vedlikeholdsplaner som er en vesentlig del av alle oppdrag og samarbeid. At miljøet begynner å bli en del av handelen er ikke noe nytt, spesielt ikke for bevisste, forbrukerdrevne be- Nova nr 1 - Kunnskapsbrev fra Coor Side

4 Miljømerking er et vanlig syn i dagligvarebutikkene. Nå begynner miljøbevisstheten også å spre seg til kontorer, eiendommer og produksjonsanlegg. drifter der miljøengasjementet er en viktig del av varemerket. Å servere rettferdig og økologisk kaffe er noe dyrere enn vanlig kaffe, men en enormt billig investering i bedrifters tillitskapital. Hvordan ser den framtidige utviklingen ut? Internasjonalt er de nordiske landene, som tidlig lå langt foran i miljøarbeidet, i dag blitt innhentet av andre nasjoner. Vi kan ikke se bort fra vår relativt store klimapåvirkning. Hvis metodene ikke forandres, må prosessene gjøre det. Hvis vi for eksempel ikke har et gangbart alternativ til olje, så får vi sørge for at transportene våre foregår på en mest mulig miljøvennlig måte. Vi kommer til å se mer lovgivning og høyere skatter og avgifter på miljøområdet framover. Det kommer til å koste mer å bruke ressurser, men også å forbruke dem gjennom for eksempel dyrere avfallshåndtering, sier Magdalena Rondahl. Myndigheter og forbrukere vil kreve mer av bedrifter ettersom utviklingen på miljøområdet går fort, og miljøtiltak som tidligere ble ansett som innovative, nå ses som hygienefaktorer. I dag holder det ikke å skrive Eco på et produkt, forbrukene krever mer informasjon og har kunnskap nok til å avgjøre hvor ærlig engasjementet ditt er. Å stikke hodet i sanden i denne situasjonen, koster nok mer enn det smaker. Jo tidligere man forandrer og forbedrer virksomheten sin, desto mer penger og goodwill kan man tjene. Og Coor hjelper gjerne til. Kontakt Magdalena Rondahl, miljø- og kvalitetsansvarlig i Coor, tlf.: , Nova nr 1 - Kunnskapsbrev fra Coor Nye øyne ser problemer Med en kunde som er engasjert og drevet i miljøspørsmål, kan Coor virkelig utnytte sine forbedringsarbeidsprosesser for å miljøtilpasse virksomheten. Samarbeidet mellom Coor og NSBs datterselskap ROM er et godt eksempel på dette. NSBs datterselskap ROM Eiendom AS har ansvar for drift og vedlikehold av alle eiendommer som NSB eier langs de ulike jernbanestrekningene i Norge. Det dreier seg om over tusen eiendommer som til sammen utgjør temmelig utrolige kvadratmeter. Rom har siden 2006 samarbeidet med Coor, som tar ansvar for å utføre og utvikle den operative eiendomsservicen i og rundt stasjonsbygningene. Coor har ca. 80 personer ansatt på denne kontrakten hvor kunden har et stort fokus på miljøspørsmål. Med store omfattende virksomheter følger også et stort ansvar for miljøet, noe vår kunde virkelig lever opp til, sier Berit Urianstad, regionssjef for Coors kontrakt med ROM. Coors oppgave er å hjelpe kundene sine med de utfordringer de står overfor. For å hjelpe ROM i deres miljøarbeid har Berit derfor tatt initiativ til å utdanne Coors medarbeidere i miljøbevissthet. Ideen var å lære alle driftsteknikere å se på arbeidsplassen sin med nye øyne når de reiser rundt på stasjonene. I det løpende forbedringsarbeidet vårt prøver vi å finne løsninger for et bedre miljø ved å fokusere aktivt på virkelige miljøproblemer. Å lete etter problemer er begynnelsen på all utvikling. Når medarbeiderne våre er ute på eiendommene, skal de ikke bare se på at alt fungerer som det skal, de skal også aktivt lete etter miljøproblemer som for eksempel gamle oljefyrer. Resultatet kommer når alle arbeider på den måten og tar tak i eventuelle og reelle problemer, sier Berit Urianstad. ROM har utarbeidet et skjema for alle medarbeidere og andre oppdragstakere ettersom det er viktig å bedømme miljøbelastning på samme måte. Side

5 Når skjemaet er fylt ut, er det meningen at medarbeiderne skal skissere mulige løsninger samt lage en sjekkliste som utgangspunkt for miljøarbeidet. Jens Rasmussen tror at integrerte helhetsløsninger snart er en av de vanligste FM-løsningene. Berit Urianstad, regionssjef for ROM-kontrakten, lærer medarbeiderne å aktivt lete etter miljøproblemer. Nå arbeider vi systematisk med kartleggingen og bruker samme betegnelser og symboler på skjemaet, noe som virkelig gir gode resultater. Medarbeiderne har vært positivt innstilt til å lære seg å se hva som kan være et miljøproblem og hvordan de skal rapportere det og komme med forslag til løsninger. Arbeidsmetoden vår har vist seg å være helt riktig, og resultatet av anstrengelsene er veldig godt. Det er morsomt å kunne hjelpe kunden vår og ikke minst miljøet, som jo er en del av framtiden vår, avslutter Berit Urianstad. Kontakt Berit Urianstad, regionssjef for ROMkontrakten, tlf.: IFM versus singel service De besparelser som gjøres ved innkjøp av enkeltstående tjenester fra flere leverandører, kan i lengden spises opp av en stor bestillerorganisasjon og suboptimering mellom tjenestene. Dessuten sitter kunden selv med det operative ansvaret for gjennomføringen av oppdraget. Det blir også ofte vanskeligere å tilpasse servicevirksomheten til forandringer i omverdenen. Kanskje er det derfor integrerte helhetsløsninger vinner terreng. FM-bransjen er en relativt ung bransje, med utspring i leverandører av enkeltstående servicetjenester som rengjøring og sikkerhet. En IFM-leverandør (Integrated Facility Management) tar derimot et helhetsansvar for et stort antall tjenester, og ikke bare for å utføre, men også for å utvikle og fortløpende tilpasse dem etter hvert som kundens behov endrer seg. Kunden får en utpreget bestillerrolle og fatter de strategiske beslutningene, mens vi som IFM-leverandør sørger for en sammensatt serviceleveranse, tar hånd om administrasjon og driftsledelse samt gir strategisk støtte, sier Jens Rasmussen, konsernleder for forretningsutvikling i Coor. Jens påpeker imidlertid at ulike løsninger passer ulike bedrifter. - Generelt kan man si at jo større behovet er for forandring, fleksible løsninger og utvikling av servicen, desto mer kan man vinne på en integrert helhetsløsning. For bedrifter med en ganske statisk organisasjon, kan bortsetting av enkeltstående tjenester fungere bra ettersom det ikke krever så mange endringer i egen organisasjon. Man må imidlertid ikke glemme at i takt med at antallet leverandører øker, kommer bestilleren til å bruke mer tid på forhandlinger, administrasjon og driftsledelse enn hva man kanskje hadde planlagt. Bedrifter som kjøper enkeltstående tjenester fra flere underleverandører, har også ofte en bred bestillerorganisasjon der overordnet ansvar, herunder innkjøp og administrasjon, for ulike områder er splittet opp. Ingen tar ansvar for helheten, og tjenestene leveres og følges opp enkeltvis. Risikoen for suboptimering er stor. Hva er nytten med integrerte helhetsløsninger? Vi ser store besparelser for kunder som kjøper Nova nr 1 - Kunnskapsbrev fra Coor Side 5

6 IFM. Framfor alt kan vi ta vare på kunnskaper som går på tvers av ulike tjenester og fordele personale ut fra behov. Dessuten har vi en felles ledelse av tjenestene i stedet for en leder per tjeneste, og det kreves færre bestillere hos kunden som dessuten bruker færre ressurser, sier Jens Rasmussen. Det er enklere å forhandle fram én avtale enn 20 forskjellige avtaler, å ha én kontaktperson i det daglige operative arbeidet i stedet for flere, eller å fatte strategiske beslutninger etter å ha lest én sammenfattende leveranserapport. Kunden sparer tid og ressurser, som kan brukes til å utvikle egen kjernevirksomhet i stedet. En annen fordel er at IFM-leverandører ofte kan tilby medarbeiderne sine bedre karrieremuligheter og mulighet for arbeidsrotasjon. Ettersom vi har kontroll over helheten i en IFMleveranse, kan vi raskt og fleksibelt tilpasse oppdraget etter de endrede behovene som kan oppstå. Ingen ønsker å låse seg i store, omstendelige avtaler over lengre tidsperioder, og deretter stå maktesløs når virksomheten eller bransjen forandrer seg. Som IFM-leverandør er vi leverandøruavhengige og vant til å finne en optimal produksjonsmiks som kan variere over tid. Alle våre avtaler har en fleksibel prismodell, det er verken lønnsomt for oss eller for kunden å låse fast avtalen, sier Jens Rasmussen. I tillegg til muligheten til å velge enkeltstående tjenester eller integrerte helhetsløsninger finnes det en mulighet til, nemlig å kjøpe flere kombinerte tjenester fra én og samme serviceleverandør. Dette passer bra for bedrifter som ikke makter å ta et helhetsgrep. Slike forretninger blir ofte optimerte i innkjøp, men mangler den koordinasjon og fleksibilitet som ligger i IFM. Jo mer ansvar vi får, desto flere ideer om utvikling kan vi føre tilbake til oppdraget. Ved enkeltstående tjenester stirrer man seg blind på akkurat det som skal leveres. Vi fokuserer på og er ansvarlige for resultatet av oppdraget. Det er en stor forskjell. Hva skjer i Norden? I England startet trenden med bredere serviceinnkjøp allerede på 80-tallet, idet OPS (offentlig privat samarbeid) slo gjennom som et alternativ for å finansiere bygging av skoler, sykehus og bestemte typer infrastruktur. Også i Norge har OPS bidratt til en utvikling i retning av flere integrerte helhetsløsninger. Både i Finland og Danmark er innkjøpene dominert av enkeltstående tjenester. I Danmark har en stor leverandør av enkeltstående tjenester vært en drivkraft for bransjens utvikling i den retningen, mens Finland ble rammet av økte krav til besparelser i og med Sovjetunionens kollaps. Da var ikke markedet modent for noe annet enn levering av enkeltstående tjenester, som satte standarden helt fram til nå. Interessen for IFM-løsninger øker imidlertid også her. Å redusere antall underleverandører er en tydelig trend akkurat nå, i alle bransjer. Og mellomstore bedrifter som tidligere har kjøpt kombinerte tjenester, velger nå IFM i større utstrekning. Jeg er overbevist om at IFM-modellen kommer til å bli mer utbredt i hele Norden, både i privat og offentlig sektor og for bedrifter av alle størrelser. Det er en trend som kommer til å vare. I takt med at bransjen modnes, kommer kundene til å stille høyere krav til hva som leveres, hvordan det leveres og framfor alt resultatene av leveransen, sier Jens Rasmussen. Kontakt Rune Johannessen, leder for forretningsutvikling i Coor, tlf , Beste støtten i bransjen Coor Service Management har på ti år blitt Nordens ledende leverandør av integrerte servicetjenester. Handlekraft og en stadig vilje til å. utvikle sin egen og kundenes virksomhet er en del av suksessoppskriften. Nå investerer Coor i et oppgradert støttesystem for å spisse prosessene sine ytterligere. Nova nr 1 - Kunnskapsbrev fra Coor Side 6

7 Karoliina Callavik regner med at det nye systemet vil gi direkte og indirekte besparelser, som overstiger den totale kostnaden etter maks tre år. Dette er et omfattende initiativ for å utvikle serviceleveransen vår. I tillegg til å effektivisere arbeidet, kommer vi til å øke kvaliteten på oppfølgingen av kundene våre, sier Karoliina Callavik, konsernleder for virksomhetsutvikling i Coor. Støttesystemet Maximo oppgraderes i samarbeid med IBM og brukes til håndtering av henvendelser, vedlikeholdsplanlegging, innkjøp og oppfølging av serviceleveransen. Det skal implementeres fortløpende i hele Norden i 2009 og Systemstøtten gir bedre funksjonalitet, økt brukervennlighet og enklere oppfølging av serviceleveransen. Framfor alt kommer vi til å forbedre verktøyene våre for proaktivt vedlikeholdsarbeid. En drivkraft bak arbeidet med systemstøtten har vært å satse på vedlikeholdsprosesser både innen eiendoms- og produksjonsservice. Karoliina Callavik opplever at Coor allerede i dag har et høyt nivå på dette området, men i takt med at markedet og kundene utvikles, kommer det til å stilles større krav til leverandørene. Dette er et område der vi kan og vil ligge i forkant. Som bransjeledende aktør vil vi være drivende for utviklingen i bransjen. Kontakt Karoliina Callavik, konsernleder for virksomhetsutvikling i Coor, tlf.: , Med bedre prosesser reduseres startfasen for nye kundeoppdrag. En av de viktigste oppgavene i et serviceoppdrag er først å skape et system som fungerer, for deretter å arbeide med å utvikle virksomheten. Nå kan den verdiøkende fasen inntreffe mye tidligere. Nyhetsbrevet Nova er et elektronisk nyhetsbrev fra Coor Service Management som formidler nyheter om bransjen og om Coor. Nyhetsbrevet lages på språkene svensk, engelsk, dansk, norsk. Kontaktperson: Torunn Maria Holm Tekster: Åsvor Brynnel, Victoria Wahlberg/Webbkraft Grafisk formgivning og produksjon: Webbkraft Foto og illustrasjoner: Peter Kuntson, Anja Elmine Basma, Kennet Ruona, Björn Pehrsson Coor Service Management, Veritasveien 1, 1322 Høvik. Tlf: , Fax ,

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER Konserninnkjøp 2011-05-19 1 (5) CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER INNLEDNING COOR SERVICE MANAGEMENT Coor Service Management (Coor) er Nordens ledende aktør innen service management. Selskapet har spesialisert

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere Miljø og samfunnsansvarsrapport 2014 HMS Energi og klima Berendsen har gjennom mange år arbeidet med miljø- og kvalitetskrav og dette er i dag en integrert del av selskapets daglige virke. Sammen arbeider

Detaljer

Jeg sier som Obama. Nr 2 Oktober 2008

Jeg sier som Obama. Nr 2 Oktober 2008 Nr 2 Oktober 2008 Jeg sier som Obama Hvis man skal beskrive FM-bransjen med ett ord, så er det forandring. På bare ti år har FM-bransjen etablert seg. Kjøperne er både store og mellomstore bedrifter samt

Detaljer

Mål og strategi. for. samfunnsansvar

Mål og strategi. for. samfunnsansvar Mål og strategi for samfunnsansvar 15. mars 2007 Vårt samfunnsansvar Bama Gruppen AS krever ærlighet, integritet og redelighet i all forhold som angår vår forretningsvirksomhet. Det er derfor et viktig

Detaljer

Din komplette sikkerhetsleverandør

Din komplette sikkerhetsleverandør Din komplette sikkerhetsleverandør Sikkerhet for alt du vil beskytte 2 Din kompletta säkerhetsleverantör CERTEGO er din trygge partner i sikkerhet En sikkerhetsløsning er en viktig investering, som omfatter

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Kom godt i gang med. GRÖNA offentlige innkjøp i lokalsamfunn KJØP GRØNT

Kom godt i gang med. GRÖNA offentlige innkjøp i lokalsamfunn KJØP GRØNT Kom godt i gang med GRÖNA offentlige innkjøp i lokalsamfunn KJØP GRØNT Gröna offentlige innkjøp i lokalsamfunn Det offentlige er storforbruker av varer og tjenester. Å iverksette grønne offentlige innkjøp

Detaljer

En ledende nordisk gassleverandør

En ledende nordisk gassleverandør En ledende nordisk gassleverandør www.airliquide.no Et verdensomspennende industrigasselskap Air Liquide er verdensledende innen gasser, teknologi og tjenester for industrien og sykepleien. Selskapet er

Detaljer

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Dette er en oppsummering av regionmøtene og hvor de strategisk hovedområdene er vist. Tiltak og handlingsplaner er ikke med, slik de var i møtene. Profil og

Detaljer

Vi presenterer. Talent Management

Vi presenterer. Talent Management Vi presenterer Talent Management Finnes det en suksessformel for vellykket Talent Management som gir resultater uten innsats og kostnader? Nei, dessverre - men et solid HR-håndverk sammen med smarte og

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

Från väghållare till samhällsbyggare - Näringslivets syn på förändringen

Från väghållare till samhällsbyggare - Näringslivets syn på förändringen Via Nordica, Helsingfors10. juni 2008 Från väghållare till samhällsbyggare - Näringslivets syn på förändringen Konsernsjef Terje R. Venold Veidekke ASA 1 Kort om Veidekke Veibygger Vegvesenet er en av

Detaljer

Velkommen, spendanalyse! Rapport

Velkommen, spendanalyse! Rapport Rapport Velkommen, spendanalyse! En spendanalyse hjelper deg med å kartlegge virksomhetens innkjøp, avdekke forbedringsmuligheter og utarbeide innkjøpsstrategier. Les mer på www.visma.no/spendanalys Hva

Detaljer

Profilanalys Management

Profilanalys Management Profilanalys Management NORSK ª Ehdin & Partners AB Instruksjoner De fleste av oss mangler tid eller interesse for å virkelig fundere og reflektere over den arbeidssituasjonen vi befinner oss i.vi vet

Detaljer

Lærdom er langt mer verdt enn gull

Lærdom er langt mer verdt enn gull Lærdom er langt mer verdt enn gull Kinesisk ordtak know how to be your best Kjære leder. Kunnskapsutvikling er avgjørende for at din virksomhet lykkes. Samtidig tar det ofte unødig mye tid, penger og ressurser

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

Miljøledelse og miljøstyring

Miljøledelse og miljøstyring en Miljøledelse og miljøstyring Medlemsmøte Grønn Byggallianse 4 februar 2010 Anne Katrine Sjøholt PTL Anne.katrine.sjoholt@ptl.no Tlf 45216286 www.ptl.no Hva er miljøledelse? -Miljøledelse er holdningsendring

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Store penger å tjene!

Store penger å tjene! Store penger å tjene! INKÖP BESTÄLLNINGSRUTINER LEVERANSBEVAKNING GODSMOTTAGNING LAGRING LEVERANSER KAPITALBINDNING LÖNER FAKTURAHANTERING SVINN LOKALER INVENTERING REGISTERUNDERHÅLL INKURANS FRAKTER Helhetstenkning

Detaljer

amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo,

amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo, 1 amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo, 04.03.2010 Leif.henrik.husom@perceptor.no 2 Bakgrunn: NHO ønsker å forstå tydeligere hva man assosierer med næringsliv, bedrifter og det lokale næringslivet

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

When people and products connect a workplace comes to life.

When people and products connect a workplace comes to life. 130906 Produksjon: Valentin&Byhr. Trykk: Strokirk-Landströms. Papir: Munken Polar. When people and products connect a workplace comes to life. www.efg.no Om oss. EFG HOV + DOKKA AS er en av Norges ledende

Detaljer

Effektivere markedsføring og kommunikasjon

Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon med fokus på resultat! I dag opplever vi alle uansett om vi arbeider innenfor næringslivet eller i offentlig sektor

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 6 Miljøaspekter... 8 Miljøpåvirkning... 9 Oppfølging... 10 Oppsummering... 10 Egenprodusert tørke

Detaljer

Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål

Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål Universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken 8.mai 2012 Litt om Universitetet i Bergen:

Detaljer

/20 16 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI PLANDOKUMENT

/20 16 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI PLANDOKUMENT /20 16 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI PLANDOKUMENT k Innhold Bakgrunn... 3 Strategiske valg... 3 Strategisk fundament kommunens medarbeidere... 3 Grunnleggende prinsipper for kommunikasjon... 3 Strategiske grunnpilarer...

Detaljer

Fagartikkel. 12 kriterier for å lykkes med outsurcing

Fagartikkel. 12 kriterier for å lykkes med outsurcing Fagartikkel 9. desember 2004 12 kriterier for å lykkes med outsurcing Bortsetting av it-oppgaver til en ekstern leverandør øker. Tilgang på kompetanse, økt servicenivå og et ønske om å fokusere på egne

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret GODT VALG-KONSEPTET - en posisjonering for fremtiden Mål: Visjon: Budskap: Å vri kjøpsatferd i en mer miljøriktig og rettferdig retning Bli en ledende

Detaljer

Vi liker krevende kunder Da får vi vist hva vi kan SKAPBILER SEMITRAILERE KRANBILER MASKINFLYTTING VAREBILER TIPPBILER AVFALLSCONTAINERE TREKKVOGNER

Vi liker krevende kunder Da får vi vist hva vi kan SKAPBILER SEMITRAILERE KRANBILER MASKINFLYTTING VAREBILER TIPPBILER AVFALLSCONTAINERE TREKKVOGNER ØKONOMISKE TRANSPORTLØSNINGER VÅR UTFORDRING OG STYRKE SKAPBILER SEMITRAILERE KRANBILER MASKINFLYTTING VAREBILER TIPPBILER AVFALLSCONTAINERE TREKKVOGNER Vi liker krevende kunder Da får vi vist hva vi kan

Detaljer

Kjøp av drift- og vedlikeholdstjenester i ROM Eiendom

Kjøp av drift- og vedlikeholdstjenester i ROM Eiendom Kjøp av drift- og vedlikeholdstjenester i ROM Eiendom NBEFs konferanse på Olavsgaard Øyvind Amundsen ROM Eiendom AS Anders Håan Capgemini Norge AS Skjetten 13/03/07 Eiendomsvirksomheten i NSB har gjennomgått

Detaljer

Velkommen! Lokale Informasjonsmøter med Statoil-medarbeidere 23, 24, 29.01.2014

Velkommen! Lokale Informasjonsmøter med Statoil-medarbeidere 23, 24, 29.01.2014 Velkommen! Lokale Informasjonsmøter med Statoil-medarbeidere 23, 24, 29.01.2014 Coors agenda Tilleggsinformasjon lokale allmøter: Organisasjon Oppstart Underleverandører Punkter fra allmøte 20 januar:

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

Ansvarlighet i hele produktets livssyklus. Ditt valg gjør en forskjell

Ansvarlighet i hele produktets livssyklus. Ditt valg gjør en forskjell Ansvarlighet i hele produktets livssyklus Ditt valg gjør en forskjell Vi utvikler produktene slik at forbruket reduseres. Bruk mindre, spar mer Du kan fokusere på forretningsdriften og være trygg på at

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 U T V E L G E L S E U T V I K L I N G L E D E R S K A P H O G A N U T V I K L I N G K A R R I E R E Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 Dato: August

Detaljer

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Finanskrisen rammer økonomien fortsatt. Men det trenger ikke å sette en stopper for alle forretningsinvesteringer. Når økonomien er trang,

Detaljer

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er:

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er: Utviklingsstrategi Orkdal kommune «Glød og go fot» Nyskapende Effek v Raus 2012-2015 Vi vil skape en arbeidsplass der ledere og ansatte jobber sammen om læring og forbedring. Vi mener at en slik arbeidsplass

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

Hvordan ser brukere på nytteverdien av Cloudtjenester?

Hvordan ser brukere på nytteverdien av Cloudtjenester? Juni 2012 Ketil Hauge Kundeansvarlig Oslo Hvordan ser brukere på nytteverdien av Cloudtjenester? Praktiske erfaringer fra noen utvalgte virksomheter med hovedsete i Norge Mark Twain 2 Vilhelm Pedersen

Detaljer

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 U T V E L G E L S E U T V I K L I N G L E D E R S K A P H O G A N U T V I K L I N G K A R R I E R E Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 Dato: Mars 07,

Detaljer

Kartlegging av innovasjonstyper

Kartlegging av innovasjonstyper Kartlegging av innovasjonstyper Referanse til kapittel 12 Analysen er utviklet på basis av Keeleys beskrivelse av 10 typer innovasjoner (Keeley, L. 2013. Ten Types of Innovation. New Jersey: John Wiley

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

Innkjøpsanalyse Hvordan realisere gevinstene? Tormod Lysne Voje Oslo, 17. September 2013

Innkjøpsanalyse Hvordan realisere gevinstene? Tormod Lysne Voje Oslo, 17. September 2013 Innkjøpsanalyse Hvordan realisere gevinstene? Tormod Lysne Voje Oslo, 17. September 2013 Content I Verdien av innsikt II Hvordan realisere de store gevinstene? III SAS Intstiture og KPMGs 1 Verdien av

Detaljer

Frem'den er ikke lenger hva den var!

Frem'den er ikke lenger hva den var! Frem'den er ikke lenger hva den var! Fremtiden skapes nå! RUNE DRÆGNI Agenda ü Alt var enklere før? ü 10 mega miljøtrender. ü Angrepssett rett ambisjonsnivå. ü Miljøledelse, ja takk til hva? Alt var enklere

Detaljer

Håndbok. i kjøp av oversettingstjenester

Håndbok. i kjøp av oversettingstjenester Håndbok i kjøp av oversettingstjenester Innhold Hvorfor oversette? 4 Hva er en god oversettelse? 5 Hvordan velge oversetterbyrå 6 Tenk flerspråklig fra begynnelsen 8 Før du sender forespørselen 10 Når

Detaljer

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Elegante, smarte og lettlærte alt-i-ett kasseløsninger som gir deg kontroll, sparer tid og gjør din hverdag enklere. Tlf. 08745 E-post: post@unipos.no Om Unipos Unipos

Detaljer

Mal Gevinstplan Versjon (3.0)

Mal Gevinstplan Versjon (3.0) Gevinstplan . Generelt ved bruk av maler Det er mange fordeler med å bruke maler. Når du benytter en mal baserer du deg på arbeid som tidligere er utført, og du kan spare tid. Malene er utarbeidet med

Detaljer

Kunsten å flytte en bedrift!

Kunsten å flytte en bedrift! Kunsten å flytte en bedrift! Å flytte en bedrift, selv om den er aldri så liten, kan være en temmelig stor oppgave. Det skal tas en rekke morsomme beslutninger vedrørende fremtiden, og også en del praktiske.

Detaljer

Ny i HR-ROLLEN DETTE MÅ DU HA KONTROLL PÅ. Versjon 1.1 (november 2016)

Ny i HR-ROLLEN DETTE MÅ DU HA KONTROLL PÅ. Versjon 1.1 (november 2016) Ny i HR-ROLLEN DETTE MÅ DU HA KONTROLL PÅ Versjon 1.1 (november 2016) Ny i HR-rollen 2 Innhold side 3 side 4 side 5 side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Innledning Forventninger til HR-rollen Så, hvor

Detaljer

Håndbok i kjøp av oversettingstjenester

Håndbok i kjøp av oversettingstjenester Håndbok i kjøp av oversettingstjenester Innhold Hvorfor oversette? 4 Hva er en god oversettelse? 5 Velge oversettingsbyrå 6 Tenk flerspråklig fra begynnelsen 8 Før du sender forespørselen 10 Når du kontakter

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

Hva er et miljøledelsessystem?

Hva er et miljøledelsessystem? Hva er et miljøledelsessystem? o Integrert rutiner i styringssystemene for å sikre o Oversikt over virksomhetens miljøbelastning/risiko o Lovlig drift o Mer miljøeffektivitet (dvs. mindre miljøbelastning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Grønt Flagg. Miljøvennlig og rettferdig forbruk

Grønt Flagg. Miljøvennlig og rettferdig forbruk Miljøvennlig og rettferdig forbruk Tidligere miljøprosjekter: o Resirkulering av plast, glass, metall, papir og restavfall. o Kunstprosjekter av resirkuleringsmateriale. o Kunnskap om miljøstasjoner og

Detaljer

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Strever du for å gjøremer med mindre? Møt utfordringen med fokus på å gjøre mer med mindre ressurser. Hva betyr mest, planet

Detaljer

Packaging solutions close to you

Packaging solutions close to you Packaging solutions close to you INNHOLD Om oss side 04 Kvalitet side 06 MILJØ side 08 PRODUKSJON side 10 PRODUKTER HANDEL side 12 PRODUKTER INDUSTRI side 13 HVA STENQVIST STÅR FOR side 14 Kontakt side

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

For Torbjörn Christensson, sjef for ettermarked hos Volvo, er målet klart: Vi skal være best, men vi vil aldri bli helt ferdige, sier han.

For Torbjörn Christensson, sjef for ettermarked hos Volvo, er målet klart: Vi skal være best, men vi vil aldri bli helt ferdige, sier han. For Torbjörn Christensson, sjef for ettermarked hos Volvo, er målet klart: Vi skal være best, men vi vil aldri bli helt ferdige, sier han. service 1Sklik skal Volvo være best på service Opplæring, kommunikasjon

Detaljer

Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Bygg et veikart for å løfte din salgsorganisasjon til et nytt nivå Finn ut hvordan du blir morgendagens vinner innen salg og salgsledelse

Detaljer

Få forståelse for hva Lean handler om. Underbygge jobben med å skape en sterk prestasjons og forbedringskultur.

Få forståelse for hva Lean handler om. Underbygge jobben med å skape en sterk prestasjons og forbedringskultur. Hensikt Få forståelse for hva Lean handler om. Underbygge jobben med å skape en sterk prestasjons og forbedringskultur. Kontinuerlig forbedring handler om kultur og vilje til endring og utvikling. Forbedringsarbeid

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i IKT-servicefaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i IKT-servicefaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i IKT-servicefaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Gjennomslag i det offentlige

Gjennomslag i det offentlige Kunnskapsbrev fra Coor Nr 3 November 2010 Leder Freddy Eriksen Gjennomslag i det offentlige Coor har i mange år jobbet for å kunne tilby sine tjenester innen det offentlige. Med 12 års erfaring i Norden,

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Nordens ledende vikarsystem.

Nordens ledende vikarsystem. Nordens ledende vikarsystem. Bra å vite om bedriften. Intelliplan utvikler, selger og forvalter forretningssystemer. Våre kunder er bedrifter og organisasjoner som har behov for et komplett verktøy som

Detaljer

strategi for PDMT 2011-2015

strategi for PDMT 2011-2015 strategi for PDMT 2011-2015 Politiets data- og materielltjeneste Postboks 8031 Dep NO-0030 OSLO Besøksadresse Oslo: Sørkedalsveien 27b, 0369 OSLO Besøksadresse Jaren: Rognebakken 8, 2770 JAREN Telefon:

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Fra enveiskommunikasjon

Fra enveiskommunikasjon Fra enveiskommunikasjon til effektiv e-postmarkedsføring APSIS er markedsledende og størst i Norden på e-postmarkedsføring. Vi utvikler teknikker og tjenester som hjelper deg med å kommunisere og selge

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

NEAS FACILITY SERVICES

NEAS FACILITY SERVICES NEAS FACILITY SERVICES FULLSERVICE RENHOLD KANTINE PLUSSERVICE "VÅR VISJON er å fasilitere arbeidsplasser slik at resultatet skaper begeistring." FULLSERVICE Et kontaktpunkt for alle virksomhetens tjenester

Detaljer

Hvordan lykkes med miljøkommunikasjon? -Internasjonal standard viser vei

Hvordan lykkes med miljøkommunikasjon? -Internasjonal standard viser vei Hvordan lykkes med miljøkommunikasjon? -Internasjonal standard viser vei Marit Sæter, informasjonssjef Standard Norge HMS-faglig forum, avd. Midt- og Nord-Norge, Trondheim, 2008-11-06 Miljøkommunikasjon

Detaljer

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Kort presentasjon (Nils Terje Haavi) Siv.Ing NTNU Prosjektleder

Detaljer

Reimplementering av edocs DM hos Kluge

Reimplementering av edocs DM hos Kluge Reimplementering av edocs DM hos Kluge Gunn Kristin Saltvik for Eigil Olsen Om Kluge Tradisjonsrikt advokatfirma med kontor i Stavanger, Oslo og Bergen. 145 medarbeidere, hvorav 110 advokater og advokatfullmektiger

Detaljer

NCC er aktiv gjennom hele verdikjeden når det kommer til å skape fremtidens miljøer for arbeid, bolig og kommunikasjon. Det stiller høye krav til en

NCC er aktiv gjennom hele verdikjeden når det kommer til å skape fremtidens miljøer for arbeid, bolig og kommunikasjon. Det stiller høye krav til en Code of Conduct NCC er aktiv gjennom hele verdikjeden når det kommer til å skape fremtidens miljøer for arbeid, bolig og kommunikasjon. Det stiller høye krav til en ansvarsfull virksomhet og ansvarlige

Detaljer

3, 7018 +47 73 96 60 00, +47 94 000 111, 993 168 335 VI TILBYR KAPASITETEN DU TRENGER!

3, 7018 +47 73 96 60 00, +47 94 000 111, 993 168 335 VI TILBYR KAPASITETEN DU TRENGER! VI TILB DU Y R KAPASITETEN TRENGER! Svane Bemanning AS Er et landsdekkende bemannings selskap fleksible og effektive konsulent- og bemannings lengre oppdrag innenfor Svane Bemanning AS Er i hovedsak en

Detaljer

EIERSKAP OG ENGASJEMENT FOR EN GOD EIENDOMSFORVALTNING Knut Johansen 06.11.2014. Bedre byrom der mennesker møtes

EIERSKAP OG ENGASJEMENT FOR EN GOD EIENDOMSFORVALTNING Knut Johansen 06.11.2014. Bedre byrom der mennesker møtes EIERSKAP OG ENGASJEMENT FOR EN GOD EIENDOMSFORVALTNING Knut Johansen 06.11.2014 Bedre byrom der mennesker møtes 1.Kort om Rom 2.Hvorfor outsource 3.Vår opplevelse av leveransen 4.Tjenester vi ønsker at

Detaljer

Jeg kan melde at NHO i 2018 tilfører Anskaffelsesakademiet kroner. Jeg håper regjeringen vil satse på akademiet og bedre offentlige innkjøp.

Jeg kan melde at NHO i 2018 tilfører Anskaffelsesakademiet kroner. Jeg håper regjeringen vil satse på akademiet og bedre offentlige innkjøp. Næringslivets Hovedorganisasjon Aller først gratulerer, Difi, med 10-årsdagen! Og feiringen kunne ikke vært bedre jeg er veldig glad for å kunne signere avtalen om Anskaffelsesakademiet akkurat i dag.

Detaljer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger Vi har kompetanse på utestående fordringer Om Kreditorforeningen Vest Kreditorforeningen Vest er en forening for

Detaljer

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget!

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! Utmerkede forretningsmuligheter m ed Mamut Busin ess Software Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! 3 Prisvinnende løsninger dine kunder kan vokse med 3 Microsoft Gold Partner 3

Detaljer

Gevinster ved innovative innkjøp, hvor vil vi og hvem skal med?

Gevinster ved innovative innkjøp, hvor vil vi og hvem skal med? Foto: Jo Michael Gevinster ved innovative innkjøp, hvor vil vi og hvem skal med? Nettverk for Innovative innkjøp Nasjonalt program for leverandørutvikling Kostnadseffektivitet Det offentlige må løpende

Detaljer

Inter IKEA Systems B.V. 2012 30.10.20 15. E-commerce launch//communication and Marketing

Inter IKEA Systems B.V. 2012 30.10.20 15. E-commerce launch//communication and Marketing 30.10.20 15 1 E-commerce launch//communication and Marketing Visjon og forretningsidé Vår visjon er er å skape en bedre hverdag for de mange menneskene Vår forretningsidé er å tilby et stort utvalg form-

Detaljer

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold Der menneskene utgjør forskjellen ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance En Leverandør ThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør

Detaljer

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5.

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5. Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet Index Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5 Introduksjon Selskaper produserer varer og tjenester, skaper arbeidsplasser,

Detaljer

Outsourcing i Posten - utfordringer og erfaringer med konkurranseutsetting av lønns- og personaltjenester

Outsourcing i Posten - utfordringer og erfaringer med konkurranseutsetting av lønns- og personaltjenester Outsourcing i Posten - utfordringer og erfaringer med konkurranseutsetting av lønns- og personaltjenester Svalaug Handagard Posten Norge AS 2011.08.25 1 Posten Norge AS Agenda Posten Norge Prosessen vi

Detaljer

Kommentarer til rapporten Grønn konkurransekraft

Kommentarer til rapporten Grønn konkurransekraft Kommentarer til rapporten Grønn konkurransekraft Roar Smelhus Markedsdirektør, MRIF 16.11.2016 2 «Long live the planet. Long live Humanity. Long live life itself P a r i s C l i m a t e A g r e e m e n

Detaljer

Strategisk plan. Perioden

Strategisk plan. Perioden Strategisk plan Perioden 2008-2011 FORRETNINGSIDÉ: UNINETT FAS skal være UH-sektorens prosjektorganisasjon ved utredning, valg, innføring, drift, videreutvikling og utskifting av felles administrative

Detaljer

Ruters arbeid på fremtidens mobilitet og konsekvens for Ruters egen organisasjon

Ruters arbeid på fremtidens mobilitet og konsekvens for Ruters egen organisasjon Ruters arbeid på fremtidens mobilitet og konsekvens for Ruters egen organisasjon Agenda Fortelle historien om Ruters arbeid på fremtidens mobilitet som jeg har fortalt i diverse eksterne fora. Fortelle

Detaljer

Hvordan høyne kvaliteten på egne tjenester hvem skal bli fornøyd?

Hvordan høyne kvaliteten på egne tjenester hvem skal bli fornøyd? Hvordan høyne kvaliteten på egne tjenester hvem skal bli fornøyd? Runar Berget - 2016 100990 1.1 2 Visjon: Et skolebygg å være stolt av! Hersleb videregående skole 3 Fakta om Undervisningsbygg - Eier og

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Elsertifikater - Veien videre

Elsertifikater - Veien videre Elsertifikater - Veien videre Torkel Rolfseng Adm. Dir. Trondheim Kraft AS Konst. Direktør Storkunde og Allianse Fjordkraft AS Den endelige forskriften om elsertifikater kom Fjordkraft i hende fredag

Detaljer