Jeg sier som Obama. Nr 2 Oktober 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jeg sier som Obama. Nr 2 Oktober 2008"

Transkript

1 Nr 2 Oktober 2008 Jeg sier som Obama Hvis man skal beskrive FM-bransjen med ett ord, så er det forandring. På bare ti år har FM-bransjen etablert seg. Kjøperne er både store og mellomstore bedrifter samt den offentlige sektoren. Mange kunder har en tydelig strategi for virksomhetsstøttende service. Bedrifter opplever en stigende konkurranse i kjernevirksomheten. Den interne servicen er både personalintensiv og kompleks og dermed kostnadsdrivende. Mange velger derfor å legge ut servicen for å frigjøre ledelsesressurser og få større fleksibilitet i internservicen. Freddy Eriksen, adminsitrativ direktør i Coor i Norge Effektiv virksomhetsstøtte trengs i alle konjunkturer. I Nova har vi en serie om FM i lavkonjunktur, belyst fra ulike perspektiver. Denne gangen er det Erik Rydén, rådmann i Alvesta kommune i Sverige, som forteller om hvilke faktorer som påvirker kommunen under lavkonjunktur og hvordan kommunen handler for å gi både god og kostnadseffektiv service til kommuneinnbyggerne. Det stilles høye krav og forventninger til oss som FM-leverandører for å tilpasse og utvikle servicen i alle tilfeller til kundene våre. Forandring er ikke bare budskapet hos en av USAs presidentkandidater, men også hos FM-bransjen. Freddy Eriksen, administrativ direktør i Coor i Norge Nova nr 2 - Nyhetsbrev fra Coor Sid.

2 tiv service til innbyggerne sine. Resultatet måles riktignok i virksomhetsmål, men det betyr ikke at man kan miste fokus på kostnadene. Eric Rydén forklarer at i en lavkonjunktur øker trykket på produktivitet og effektivitet. Kommunens virksomhet er mer konstant enn en bedrifts virksomhet. Vi kan ikke med kort varsel øke skatten bare fordi det er lavkonjunktur. Derfor må vi fokusere på kjernevirksomheten og finne alternative løsninger for f.eks. tilleggstjenester. Eric Rydén, Kommunesjef i Avesta, Sveriges normalkommune Offentlig sektor skjerper fokus Hvordan kan offentlig sektor forberede seg før en mulig konjunkturnedgang? Ifølge Eric Rydén, kommunaldirektør i Alvesta kommune i Sverige, er løsningen å fokusere på kjernevirksomheten. Tidligere har man sagt at offentlig sektor ikke primært følger samme konjunktur som næringslivet, men allikevel påvirkes sekundært gjennom reduserte inntekter og økte utgifter. I dag er det en tydelig tendens i samfunnet at de to sfærene vokser sammen, og når samarbeidet vokser øker også avhengigheten. Det betyr at offentlig sektor i aller høyeste grad berøres av gjeldende konjunktur, sier Eric Rydén. NÅR DET KOMMER til Sveriges 290 kommuner og deres virksomhet er det selvfølgelig mange faktorer som spiller inn. Konjunkturen rammer kommunens næringsliv, som i sin tur rammer innbyggerne. Høyere arbeidsledighet betyr lavere skatteinntekter og slår direkte mot dem som trenger støtte. Kommunene påvirkes også av andre konjunkturer, som for eksempel den demografiske. Ved lav natalitet og en redusert tendens til forflytning, stanser veksten opp. Å øke antallet innbyggere og få bedrifter til å etablere seg er alltid prioritet hos kommunene, sier Eric Rydén. Kommunens oppgave er å gi effektiv og kvalita- IFØLGE en utregning som tidsskriftet Dagens Samhälle har gjort, er Alvesta Sveriges normalkommune. På 34 ulike kriterier havner Alvesta nærmest landssnittet. Alvesta er i mange henseender en tradisjonell kommune der vi håndterer stort sett all kommunal produksjon selv med hjelp av 1500 medarbeidere. Vi omsetter for omtrent en milliard kroner i året, har innbyggere og, etter vår mening, en svært god kommunal service og et godt samarbeid med vårt lokale næringsliv. Men Eric Rydén er ikke fremmed for å tenke i nye baner om det skulle være nødvendig. Et økt økonomisk trykk gir automatisk en større interesse for alternative løsninger. For eksempel å legge ut enkelte tjenester til private entreprenører, outsource eller å skape muligheter for ansatte å ta over virksomhet i egen regi. Det forandrer imidlertid ikke kommunens ansvar, men kommunens rolle. Det er viktig å bygge opp en bestillerkompetanse hvis man skal kvitte seg med den egne virksomheten. Finansieringen er jo den samme selv om kravene stilles til en ekstern leverandør. STEFAN KARLSSON, forretningsutvikler i Coor, med mangeårig erfaring fra kommunal ledelse (fra ulike lederstillinger i kommunal virksomhet), anser at kommunene har et stort ansvar og alt tøffere forutsetninger for å klare det. Det blir alt viktigere å fokusere på kjernevirksomheten. Medborgerne stiller høyere krav til de kommunale oppgavene, som gjør at servicen må være Nova nr 2 - Nyhetsbrev fra Coor Sid. 2

3 kostnads- og effektivitetsmaksimert. Dermed vil det bli vanligere at kommunene lar eksterne leverandører som Coor ta hånd om servicen. Vi er profesjonelle innen service, vi kan dra fordeler av å drive i stor skala, profesjonell utvikling og styring av servicetjenester. Dessuten har vi fordelen, i motsetning til kommunal service, å kunne kombinere leveranser til offentlige virksomheter med leveranser til private virksomheter, sier Stefan Karlsson. Eric Rydén ser også at den utviklingen kan være gunstig for kommunene. Med et større innslag av eksterne aktører øker kravene til egen virksomhet. Det fører til økt profesjonalitet innen kommunen. Coor hjelper SAS til nye høyder Forenkle og fokusere. SAS-konsernets nye strategiplan handler om å fokusere på sin egen kjernevirksomhet og finne gode samarbeidspartnere til det andre. I 2007 ble det lagt en ny strategiplan for SAS-konsernet der stikkordene var forenkling og fokusering. Hovedfokus skulle være egen kjernevirksomhet og resterende virksomheter skulle bort. En rekke ulike datterselskaper ble lagt ut for salg, deriblant SAS Facility Management. Vi var bekymret for at FM-markedet ikke var beredt og at det skulle bli vanskelig å finne en samarbeidspartner som kunne håndtere alle de tjenestene som tidligere omfattet mange hundre leverandører, sier Bjørn Frivold, adm.dir. for SAS Facility Management AB. Hos SAS Facility Management har man drevet FM samlet i mange år og derfor hatt muligheten til å effektivisere og utvikle kvalitet, struktur og økonomi fortløpende. Vi kom til et punkt der vi ikke kunne utvikle tjenestene lenger. Derimot trodde vi at en større leverandør, med FM som sin kjernevirksomhet, hadde muligheten til å drive det enda lenger. Derfor var det leverandørens kapasitet, snarere enn pris, som styrte beslutningen om samarbeidspartner, sier Bjørn Frivold. Faktarute Offentlig sektor er en felles virksomhet som drives for allmennheten. Av svensk næringslivs 15 største bedrifter er 10 fra offentlig sektor. Stat, fylkeskommune og kommune eier 90 millioner kvadratmeter virksomhetslokaler som koster 90 milliarder i året å forvalte og eie. En kommune med innbyggere omsetter for cirka 1,5 milliarder i året, hvorav servicesektoren dekker omtrent 300 millioner. Kontakt Stefan Karlsson, eller på tlf AT VALGET av partner falt på Coor på samtlige skandinaviske markeder beror ifølge Bjørn Frivold dels på Coors profesjonelle holdning til outsourcing, men også på selskapets erfaring med å jobbe med driften av store virksomheter, en erfaring som ble høyt verdsatt. Det er ofte en egen kultur i store bedrifter, og det er viktig å ha forståelse for den. Mange av de andre interessentene var for spesialiserte. Avtalen tilsvarer en samlet verdi på 1,750 milliarder kroner og løper over fem år. Avtalen omfatter Nova nr 2 - Nyhetsbrev fra Coor Sid. 3

4 Nå kan vi konsentrere oss om vår kjernevirksomhet samtidig som vi kan forutsi våre kostnader for servicetjenester samt senke våre kostnadsnivåer, Bjørn Frivold i SAS Group. eiendoms-, produksjons- og arbeidsplasstjenester, som for eksempel bygningsvedlikehold, konferanseservice, resepsjon, energi, posthåndtering og prosjekter. Men også administrasjon og uniformshåndtering for de cirka medarbeiderne hos SAS som bærer uniform. Dette er et prestisjeoppdrag for Coor, og vi er veldig glade og stolte over den tilliten SAS viser oss. En viktig del i oppdraget vårt er å ta et helhetsgrep om og utvikle SAS virksomhetsnære service i hele Skandinavia. Vi ser virkelig frem til å få gjøre det i nært samarbeid med SAS, sier Mats Jönsson, konsernsjef for Coor Service Management. For SAS Facility Management var det viktig at personalet fikk komme til et selskap som verdsetter deres kompetanse og drar nytte av deres erfaringer. BJØRN FRIVOLD forklarer at kulturen er sterk og personalomsetningen lav i SAS. Det er få som slutter. Derfor var det viktig å involvere personalet i planene. Vi har involvert representanter fra personalet i arbeidet med outsourcingen for å få med deres perspektiv i størst mulig grad. Dessuten har vi informert regelmessig og mye om hva som skjer og hvorfor vi gjør det. Urban Edstedt, kontraktsansvarlig i Coor for SAS-kontrakten i Skandinavia, syns arbeidet med avtalen gikk fint og i god ånd, men ble veldig komplisert med tanke på at tre land var involvert. For oss er SAS en velrenommert kunde med et sterkt varemerke. Kvaliteten på de virksomhetene vi har tatt over, er enorm. Det er en spennende utfordring å forvalte og videreutvikle disse. Kontakt Daniel Grönberg tlf , daniel. Samarbeid skaper trygghet og senker kostnader Store samfunnsnyttige prosjekter som krever langsiktige investeringer, har ofte problemer med finansieringen. Nye samarbeidsformer kan være en løsning OPS-prosjekter er vanlige i England, men lignende prosjekter har også blitt gjennomført i Norge og Finland. Gevinsten ligger i å øke effektiviteten i prosjektet gjennom å samvirke i både byggingen og finansieringen. Alle parter bidrar med kunnskap fra sitt kjerneområde, som fører til en optimal risiko- og ansvarsfordeling. Til og med livssykluskostnadene kan reduseres gjennom offentlig privat samarbeid. Det betyr at allerede ved planlegging beregnes de totale kostnadene for å drive, vedlikeholde, finansiere og eie anleggene i løpet av hele kontraktstiden. Det er ikke et spørsmål om privatisering, men det er et spørsmål om effektivisering, sier Trygve Strand, kontraktssjef for Persbråten og Høybråten Nova nr 2 - Nyhetsbrev fra Coor Sid. 4

5 Et OPS-prosjekt er alt annet enn enkelt, men det er det grundige forarbeidet som gir den store gevinsten. Prosessen tar veldig lang tid og det er viktig at alle de ulike partene i samarbeidet deler sin kunnskap og sine erfaringer. Det er slik vi kan effektivisere og skape margin. Byggeperioden for Persbråten Skole var fra september 2005 til sommeren Høybråten Skole ble ombygd mellom oktober 2005 og april 2008 og ble nylig innvidd. Coor Service Management tar seg av drift og vedlikehold av begge skolene. Skole i Oslo, Norge. DA SKOLENE Persbråten og Høybråten skulle bygges og restaureres valgte Oslo kommune å benytte seg av offentlig privat samarbeid. SG Finans AS overtok eierskapet for skolene, Skanska gjennomførte byggeprosjektet og Coor fikk i oppdrag å ta seg av drift og vedlikehold i 25 år. Etter det skal både skoler og drift tilbakeføres til kommunen. Faktarute OPS Offentlig Privat Samarbeid (OPS) innebærer ulike former for samarbeid mellom offentlig sektor og private aktører. Oftest er det samarbeid som gjelder oppkjøp og gjennomføring av prosjekter som angår infrastruktur. OPS minsker risikoen i prosjekter for offentlig sektor ved å sette en fast pris til en bestemt leveringsdato. Den private sektoren bidrar med kompetanse og kostnadseffektivitet. For kommunen er fordelen med OPS forutsigbarheten; de vet hvor store kostnadene blir i løpet av hele kontraktstiden. En annen fordel er moderne, velholdte skoler som kommunen overtar uten rengjøringsbehov når perioden er over. Dessuten har service management-selskapet ressurser til å utvikle de servicetjenestene de forvalter i løpet av kontraktstiden. Og det har de fleste kommunene helt enkelt ikke råd til å gjøre i egen regi. TRYGVE STRAND ser først og fremst langsiktigheten som den store fordelen for Coor. Det gjør at vi kan planlegge virksomheten vår langt frem i tiden. På den måten får vi maksimal utnyttelse av ressursene våre. Vi har også god oversikt over hvilke kostnader som kan oppstå, ettersom vi har vært involvert i prosjektet helt fra starten. Coor kunne tidlig påvirke byggeprosessen for å gjøre det enklere for den fremtidige driften, for eksempel ved å velge riktige materialer, tekniske løsninger eller funksjonell utforming av lokaler. Vi vet at vi må ha kontroll på kostnadene for vedlikeholdet og sette av midler til det. Nå har vi et mye mer realistisk bilde av hva som kommer til å kreves. Er det virkelig så enkelt som det høres ut? Kontakt Trygve Strand på e-post com eller på tlf Nova nr 2 - Nyhetsbrev fra Coor Sid. 5

6 TRADISJONELT har finansbransjen håndtert virksomhetsstøttende service med eget personale. Ifølge Jan Edgren er grepet med integrerte FM-tjenester uvanlig i bransjen. I andre bransjer er outsourcing av servicen vanlig, men finansbransjen har tradisjonelt vært mer konservativ. Dessuten er kjøpte tjenester belagt med moms, og da stilles det høye krav til effektivisering for at det skal bli økonomisk. I følge Jan Edgren har SEB sitt grep om outsourcing vekket interesse blant andre bedrifter i bransjen. Finanssektoren er med på toget Finansbransjen har lenge vært tilbakeholden med å sette bort interne funksjoner og service. Men SEB har valgt å gå mot strømmen. Det er først og fremst faktorer som krav til sikkerhet, et spesielt regelverk for selskaper innen finanssektoren samt, i mange tilfeller konservativ holdning, som har gjort bankene mindre villige til å outsource. Tidligere outsourcet SEB deler av servicen til flere ulike aktører. I forbindelse med vårt nye samarbeid med Coor fikk vi en partner som arbeidet integrert med FM-tjenestene, sier Jan Edgren, Head Group Real Estate hos SEB. FREMFOR ALT søkte SEB en partner som kunne ta et samlet funksjonsengasjement for tjenestene og drive virksomheten fremover og utvikle tjenestene. Et annet mål var en standardisert beskrivelse av tjenestene for å kunne sammenligne effekten på ulike områder. Jan Edgren syns beslutningen om å legge ut servicen til en ekstern aktør var en stor omstilling for SEB. Blant annet siden det ble gjort i stor skala og fordi virksomheten er spredd over mange ulike steder. Det har vært en stor forandring for SEB. Bare arbeidet med å få alle tjenestebeskrivelsene på plass var en enorm jobb som ble utført i samarbeid med Ernst & Young, sier Jan Edgren. Om SEB SEB er et nordeuropeisk finanskonsern som betjener bedrifter, institusjoner og 5 millioner privatpersoner. SEB er lokalt representert i Norden, Baltikum, Tyskland, Ukraina og Russland, og er gjennom sitt internasjonale nettverk globalt representert i ytterligere ti land. 31. desember 2007 hadde konsernet et balanseregnskap på milliarder kroner og forvaltet kapital til milliarder kroner. Konsernet har cirka ansatte. Kontakt AnnaCarin Grandin, tlf: eller I dag er hele eiendoms- og arbeidsplasservicen outsourcet til Coor. Oppdraget er et funksjonsoppkjøp, som innebærer at SEB kjøper service etter behov. Vi streber etter å være best i klassen innenfor internservice. Et annet viktig mål er selvfølgelig å senke kostnadene uten at det skal gå ut over kvaliteten. Her har vi blant annet nytte av Coors kjøpekraft, som er en av Coors største styrker, sier Jan Edgren.. Nova nr 2 - Nyhetsbrev fra Coor Sid.

7 Tempen på bransjen Om fem år kommer vi til å outsource service og tjenester i større grad enn i dag. Det svarte 79 prosent innen offentlig sektor på Coors store spørreundersøkelse. Målgruppen for undersøkelsen var beslutningstakere i store bedrifter og offentlig sektor. Kort sagt kan det sies at outsourcing av enkelte servicefunksjoner fortsatt er den vanligste formen for outsourcing, men at interessen for helhetsløsninger øker. De områdene som er vanligst for outsourcing er rengjøring, it-støtte og eiendomstjenester. Også i år er Norge det landet der man er minst positivt innstilt til outsourcing, selv om interessen øker og man nærmer seg øvrige land. Undersøkelsen bekrefter følelsen av at interessen for integrerte løsninger stadig øker. Vi får mange forespørsler fra hele Norden, spesielt i Sverige og faktisk Norge. Den siste tiden har vi merket en klart økende profesjonalitet hos potensielle kunder og i deres oppkjøpsprosesser. Dette bidrar definitivt til forståelsen for fordelene med helhetsløsninger, sier Jan-Olof Backman, leder for forretningsutvikling hos Coor Service Management. Undersøkelsen viser at majoriteten er positivt innstilt til å legge ut internservice og andre tilleggstjenester til eksterne leverandører. Respondentene angir at de viktigste årsakene til å outsource er muligheten til å fokusere mer på egen kjernevirksomhet, senke kostnadene og øke kvaliteten. Et av problemene med å drive alt i egen regi er at man har for få ressurser til å utvikle nye ideer og løsninger. Tidsklemma og høye kostnader er de desidert vanligste årsakene til at man velger å outsource servicefunksjonene sine til å begynne med. Etter hvert merker vi imidlertid at faktorer som fleksibilitet og leveranseutvikling veier tyngre. Evnen til å stadig tilpasse og utvikle serviceleveransen slik at den i alle tilfeller støtter kundens kjernevirksomhet optimalt det er våre kunders virkelige og varige verdi av en outsourcingavtale, sier Jan-Olof Backman. Kontakt Åsvor Brynnel, tlf eller asvor. Nyhetsbrevet Nova er et elektronisk nyhetsbrev fra Coor Service Management som formidler nyheter om bransjen og om Coor. Nyhetsbrevet lages på språkene svensk, engelsk, dansk, norsk. Kontaktperson: Torunn Maria Holm Tekster: Susanne Kinnunen, Victoria Wahlberg/Webbkraft Grafisk formgivning og produksjon: Webbkraft Foton og illustrasjon: Jann Lipka, Bengt Alm, Marie Magnusson/Smålandsposten, Skanska Coor Service Management, Veritasveien 1, 1322 Høvik. Tlf: , Fax ,

Nova goes green. Nr 1 Mai 2009

Nova goes green. Nr 1 Mai 2009 Nr 1 Mai 2009 Nova goes green Miljøtrenden er kommet for å bli. Mange av våre kunder, både i privat og offentlig sektor, har høye ambisjoner på miljøområdet. For dem er det en selvfølge at vi skal hjelpe

Detaljer

Renhold - Bransjestatistikk 2010

Renhold - Bransjestatistikk 2010 Renhold Bransjestatistikk 2010 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Bransjens behov for statistikk Renholdsbedriftene i NHO Service har i mange år sett behovet for en løpende statistikk som viser bransjens

Detaljer

HØRING ALTINN STRATEGI

HØRING ALTINN STRATEGI Nærings og fiskeridepartementet Deres ref: Oslo, 9. mars 2016 Vår ref: Iman Winkelman/ 16-5959 HØRING ALTINN STRATEGI 2016-2025 Vi viser til mottatt høringsbrev og høringsnotat datert 11.12.2015 i anledning

Detaljer

Strategiutvikling EDB Business Partner

Strategiutvikling EDB Business Partner Strategiutvikling EDB Business Partner Vårt utgangspunkt omgivelsene Vi planlegger ut fra at IT-sektoren generelt de neste tre år vil preges høy usikkerhet og fravær av vekst. Offentlig sektor vil fortsatt

Detaljer

Från väghållare till samhällsbyggare - Näringslivets syn på förändringen

Från väghållare till samhällsbyggare - Näringslivets syn på förändringen Via Nordica, Helsingfors10. juni 2008 Från väghållare till samhällsbyggare - Näringslivets syn på förändringen Konsernsjef Terje R. Venold Veidekke ASA 1 Kort om Veidekke Veibygger Vegvesenet er en av

Detaljer

Forvaltning, drift og service (FM/FS) Bransjestatistikk 2010

Forvaltning, drift og service (FM/FS) Bransjestatistikk 2010 Forvaltning, drift og service (FM/FS) Bransjestatistikk 2010 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Marked nøkkeltall NHO Service har 61 bedrifter innen Facility Management (FM) og Facilities Services (FS)

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Fra prosjektering til drift. Byggkonferansen 2012, 14. november 2012 Adm. direktør Rigmor Helene Hansen Undervisningsbygg Oslo KF

Fra prosjektering til drift. Byggkonferansen 2012, 14. november 2012 Adm. direktør Rigmor Helene Hansen Undervisningsbygg Oslo KF Fra prosjektering til drift Byggkonferansen 2012, 14. november 2012 Adm. direktør Rigmor Helene Hansen Undervisningsbygg Oslo KF 2 Et skolebygg å være stolt av! Fyrstikkalleen 8-13 skole på Helsfyr 3 Fakta

Detaljer

BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE

BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE www.brubakken.no BRUBAKKEN AS Din totalleverandør av rullende materiell og lifter VISJON: Kunder, leverandører og medarbeidere

Detaljer

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER Konserninnkjøp 2011-05-19 1 (5) CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER INNLEDNING COOR SERVICE MANAGEMENT Coor Service Management (Coor) er Nordens ledende aktør innen service management. Selskapet har spesialisert

Detaljer

Din komplette sikkerhetsleverandør

Din komplette sikkerhetsleverandør Din komplette sikkerhetsleverandør Sikkerhet for alt du vil beskytte 2 Din kompletta säkerhetsleverantör CERTEGO er din trygge partner i sikkerhet En sikkerhetsløsning er en viktig investering, som omfatter

Detaljer

Velkommen! Informasjonsmøte med ISS-medarbeidere

Velkommen! Informasjonsmøte med ISS-medarbeidere Velkommen! Informasjonsmøte med ISS-medarbeidere Coors agenda Hvem er Coor Coors organisasjon Du er attraktiv for oss Dine rettigheter Coor kultur HMS Hva skjer fremover? Hvem er? 3 Dette er Coor: Den

Detaljer

Nordens ledende vikarsystem.

Nordens ledende vikarsystem. Nordens ledende vikarsystem. Bra å vite om bedriften. Intelliplan utvikler, selger og forvalter forretningssystemer. Våre kunder er bedrifter og organisasjoner som har behov for et komplett verktøy som

Detaljer

Hva skal til for at FM-industrien skal lykkes bedre med offentlig sektor

Hva skal til for at FM-industrien skal lykkes bedre med offentlig sektor 1 Hva skal til for at FM-industrien skal lykkes bedre med offentlig sektor Bransjedagen 2014, Facility Management Bjarne T. Haugen 2 Målet og drømmen Offentlig sektor- et mulighetenes marked på 50 MRD

Detaljer

Samarbeid offentlig og privat sektor

Samarbeid offentlig og privat sektor Samarbeid offentlig og privat sektor Bjørndalen Eiendom AS har som strategi å etablere et nærmere samarbeid med offentlig sektor med sikte på å avtale finansiering, utleie og drift av allmennyttige bygg.

Detaljer

TEKMAR 2007. av Professor Per Olaf Brett, dr. oecon. Viseadministrerende direktør Ulstein International AS & BI Centre for Maritime Competitiveness

TEKMAR 2007. av Professor Per Olaf Brett, dr. oecon. Viseadministrerende direktør Ulstein International AS & BI Centre for Maritime Competitiveness TEKMAR 2007 Sesjon 4: Rom for samarbeid Globale muligheter nasjonale løsninger: Hvordan tenker enkelte maritime selskaper effektiv internasjonalisering Onsdag 05.12.2007 kl.: 11:10-11:40 av Professor Per

Detaljer

Haugesund kommunes webstrategi

Haugesund kommunes webstrategi Haugesund kommunes webstrategi 2008-2012 INNLEDNING Haugesund kommunes webstrategi inngår som et deldokument i kommunens IKT-strategi og angir retning og felles satsningsområder for de kommende årene innenfor

Detaljer

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2011

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2011 Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2011 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Statistikk I denne statistikken anvendes begrepet omsorgs tjenester om hjemmesykepleie, brukerstyrt personlig assistanse(bpa),

Detaljer

Utfordringer med internasjonalt arbeidsmarked. Dag Ekelberg, direktør for næringspolitikk, Kommunaltekniske Fagdager i Bergen juni 2014

Utfordringer med internasjonalt arbeidsmarked. Dag Ekelberg, direktør for næringspolitikk, Kommunaltekniske Fagdager i Bergen juni 2014 Utfordringer med internasjonalt arbeidsmarked Dag Ekelberg, direktør for næringspolitikk, Kommunaltekniske Fagdager i Bergen juni 2014 Døråpner for servicesektoren Næringsorganisasjon med medlemmer innen

Detaljer

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på:

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på: ESSILORS PRINSIPPER Hver av oss i yrkeslivet deler Essilors ansvar og omdømme. Vi må derfor kjenne til og respektere prinsippene, som gjelder for alle. Det handler om å forstå og dele verdiene som selskapet

Detaljer

Sandnes Sparebank Tilslutning til Eika Alliansen 14. november 2014

Sandnes Sparebank Tilslutning til Eika Alliansen 14. november 2014 Sandnes Sparebank Tilslutning til Eika Alliansen 14. november 2014 2 av 8 1. Innstilling Sandnes Sparebank gjennomfører løpende strategiske vurderinger av markeds- og konkurranseforhold. Gjennom de siste

Detaljer

Uponor IQ: Fordrøyning av overvann allerede ved kilden.

Uponor IQ: Fordrøyning av overvann allerede ved kilden. Uponor IQ: Fordrøyning av overvann allerede ved kilden. Installer IQ fordrøyningsmagasin for en sikker og effektiv løsning for store mengder overvann. Uponor IQ fordrøyningsmagasin Bruk Uponor IQ-rør med

Detaljer

Solid drift og styrket innskuddsdekning

Solid drift og styrket innskuddsdekning F O K U S B A N K E R F I L I A L A V D A N S K E B A N K A / S S O M M E D E N F O R V A L T N I NG S K A P I T A L P Å O V E R 3 0 0 0 MI L L I A R D E R D A N S K E K R O N E R E R E T A V NO R D E

Detaljer

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold Der menneskene utgjør forskjellen ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance En Leverandør ThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør

Detaljer

Facility Management (FM) og Facility Services (FS) Bransjestatistikk 2012

Facility Management (FM) og Facility Services (FS) Bransjestatistikk 2012 Facility Management (FM) og Facility Services (FS) Bransjestatistikk 2012 NHO Service, Lasse Tenden og Linn Pettersen oktober 2012 Bransjens behov for statistikk I denne statistikken anvendes begrepene

Detaljer

Renhold - Bransjestatistikk

Renhold - Bransjestatistikk Renhold Bransjestatistikk 20102011 NHO Service, Lasse Tenden september 2011 Bransjens behov for statistikk Renholdsbedriftene i NHO Service har i mange år sett behovet for en løpende statistikk som viser

Detaljer

Lærdom er langt mer verdt enn gull

Lærdom er langt mer verdt enn gull Lærdom er langt mer verdt enn gull Kinesisk ordtak know how to be your best Kjære leder. Kunnskapsutvikling er avgjørende for at din virksomhet lykkes. Samtidig tar det ofte unødig mye tid, penger og ressurser

Detaljer

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1. BAKGRUNN OG FORMÅL Plan- og bygningsloven (pbl) ble vedtatt i 2008. Plandelen trådte i kraft 1.juli 2009. Bygningsdelen

Detaljer

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus!

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009 Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets hovedprioriteringer i 2009: - Kutt i administrasjon og støtte til politiske partier - Konkurranseutsetting

Detaljer

Outsourcing - kompetansepotensial hos eiere, brukere, forvaltere og eksterne leverandører

Outsourcing - kompetansepotensial hos eiere, brukere, forvaltere og eksterne leverandører Outsourcing - kompetansepotensial hos eiere, brukere, forvaltere og eksterne leverandører - Kostnadskutt versus verdiskapning - Kan erfaringene brukes til forbedring av tjenester i egen regi? Margrethe

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Store penger å tjene!

Store penger å tjene! Store penger å tjene! INKÖP BESTÄLLNINGSRUTINER LEVERANSBEVAKNING GODSMOTTAGNING LAGRING LEVERANSER KAPITALBINDNING LÖNER FAKTURAHANTERING SVINN LOKALER INVENTERING REGISTERUNDERHÅLL INKURANS FRAKTER Helhetstenkning

Detaljer

Gjennomslag i det offentlige

Gjennomslag i det offentlige Kunnskapsbrev fra Coor Nr 3 November 2010 Leder Freddy Eriksen Gjennomslag i det offentlige Coor har i mange år jobbet for å kunne tilby sine tjenester innen det offentlige. Med 12 års erfaring i Norden,

Detaljer

Aktører i markedet. Bedriftsrådgiver Helge Rohn, Semco. NBEF-seminar 24 november 2004; Konkurranseutsetting innen Bygg- og Eiendomsforvaltning

Aktører i markedet. Bedriftsrådgiver Helge Rohn, Semco. NBEF-seminar 24 november 2004; Konkurranseutsetting innen Bygg- og Eiendomsforvaltning Aktører i markedet Bedriftsrådgiver Helge Rohn, Semco NBEF-seminar 24 november 2004; Konkurranseutsetting innen Bygg- og Eiendomsforvaltning Innhold noen hovedtall hva omfatter Facility Management og Facility

Detaljer

Informasjon om status for prosjektet før sommerferien.

Informasjon om status for prosjektet før sommerferien. Ocean Energy AS Aksjonærbrev 1/2014 Dato : 10/06 2014 Til Selskapets aksjonærer Informasjon om status for prosjektet før sommerferien. OCE har siden i fjor sommer gjennomført flere såkalte folkeemisjoner

Detaljer

strategi for PDMT 2011-2015

strategi for PDMT 2011-2015 strategi for PDMT 2011-2015 Politiets data- og materielltjeneste Postboks 8031 Dep NO-0030 OSLO Besøksadresse Oslo: Sørkedalsveien 27b, 0369 OSLO Besøksadresse Jaren: Rognebakken 8, 2770 JAREN Telefon:

Detaljer

Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012

Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012 Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012 Alle vil ha drømmejobben. Men hva betyr det i dag og hvilke typer jobber er det nordmenn drømmer mest om? INGENIØR ER DEN NYE DRØMMEJOBBEN Det er en jevn

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

Aleris Communication on Progress (COP) 2016. UN Global Compact

Aleris Communication on Progress (COP) 2016. UN Global Compact Aleris Communication on Progress (COP) 2016 UN Global Compact Aleris Communication on Progress (COP) 2016 Aleris fortsetter i 2016 vår støtte til Global Compact; FNs nettverk for bedrifters samfunnsansvar.

Detaljer

Mitt beste tips. Samarbeid på topp i lavkonjunktur. Nr 1 Mai 2008

Mitt beste tips. Samarbeid på topp i lavkonjunktur. Nr 1 Mai 2008 Nr 1 Mai 2008 Mitt beste tips Det er uro i verdensøkonomien og konjunkturen har bremset opp. Hvordan påvirker dette støttefunksjonene i et selskap? Jobbes det annerledes med servicetjenester i gode tider

Detaljer

Lederskap hands on eller hands off?

Lederskap hands on eller hands off? Manpower Work Life Rapport 2012 Lederskap hands on eller hands off? Hvordan kan bedrifter forbedre sitt rykte? Det finnes selvsagt mange faktorer som påvirker hvordan en bedrift oppfattes. Ifølge en Manpower

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Konsernrapport høst 2013

Konsernrapport høst 2013 Konsernrapport høst 2013 Bakke AS vil fra 31.12.2013 inngå i bakkegruppen AS, et familieeid konsern med samme eiere som tidligere. Bakkegruppens kjernevirksomhet er forsatt boligbygging i egenregi. Kundegruppen

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

«Gjennomføring av OPS kontrakten» utvikling, bygging, finansiering, drift og vedlikehold. Eirik Gjelsvik, konsernsjef BackeGruppen

«Gjennomføring av OPS kontrakten» utvikling, bygging, finansiering, drift og vedlikehold. Eirik Gjelsvik, konsernsjef BackeGruppen «Gjennomføring av OPS kontrakten» utvikling, bygging, finansiering, drift og vedlikehold Eirik Gjelsvik, konsernsjef BackeGruppen OPS et innovativt valg? - Gardermoen 10-11 Februar 2015 12.02.2015 Gjennomføring

Detaljer

Felles. Telefonistrategi

Felles. Telefonistrategi Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 1 av 5 Felles Telefonistrategi Utkast til godkjenning i rådmannsutvalget Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 2 av 5

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Norsk Arbeidslivsforum. 02. November 2010

Norsk Arbeidslivsforum. 02. November 2010 Norsk Arbeidslivsforum 02. November 2010 1 Disposisjon Presentasjon Gjensidiges seniorpolitikk Ny pensjonsreform utfordringer for arbeidsgiver Noen refleksjoner og innspill til diskusjon Spørsmål? 2 Gjensidige

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Breverud barnehage AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: lill@betania-alta.no Innsendt av: Lill Andersen

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

Kostnadseffektiv drift av AMS. AMS Temadager 26-27. mai 2010 Henrik Erichsen Rejlers AS

Kostnadseffektiv drift av AMS. AMS Temadager 26-27. mai 2010 Henrik Erichsen Rejlers AS Kostnadseffektiv drift av AMS AMS Temadager 26-27. mai 2010 Henrik Erichsen Rejlers AS Kostnadseffektiv drift av AMS 1. Teknologivalg 2. Endring av forretningsprosesser og organisasjon 3. Egen drift, systemdrift

Detaljer

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010 Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Statistikk I denne statistikken anvendes begrepet omsorgs tjenester om hjemmesykepleie, brukerstyrt personlig assistanse(bpa),

Detaljer

Eiermøte i Agder Energi

Eiermøte i Agder Energi Eiermøte i Agder Energi 26. september 2014 Styreleder Lars Erik Torjussen Perspektiver på bransjen Et hovedinntrykk fra gårsdagens konferanse, er dette: I et lengre perspektiv vil fornybar energi styrke

Detaljer

Finansiering av fremtidens infrastruktur- muligheter og begrensninger. Erfaringene så langt. Oslo 21. januar 2014. Martin Mæland

Finansiering av fremtidens infrastruktur- muligheter og begrensninger. Erfaringene så langt. Oslo 21. januar 2014. Martin Mæland Finansiering av fremtidens infrastruktur- muligheter og begrensninger. Erfaringene så langt. Oslo 21. januar 2014 Martin Mæland Om OPS modellen I Norge har OPS modellen vært brukt for flere offentlige

Detaljer

Tenk på FRITT brukervalg. Hvem er mot frihet? Tenk på offentlig privat SAMARBEID. Hvem er mot samarbeid?

Tenk på FRITT brukervalg. Hvem er mot frihet? Tenk på offentlig privat SAMARBEID. Hvem er mot samarbeid? Tove Stangnes: OBS OBS OPS Nye betegnelser og virksomhetsformer flommer på i hele kommune-norge. Felles for alle er at de har fine og lokkende navn, navn som skal få oss til å tenke positivt. Tenk på FRITT

Detaljer

Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene

Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene Hensikt: Informere og oppdatere Sikkerhetsforum om status innenfor ISO bransjen, synligjøre utfordringer. Bakgrunn:

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek BARNEHAGE OG SFO vikarer for trygghet, omsorg og lek BEHOV FOR FLERE GODE MEDARBEIDERE? Vanskelig å finne den rette? Barnas trygghet, omsorg, lek og læring skapes gjennom stabilitet og forutsigbarhet i

Detaljer

3-1 Digitaliseringsstrategi

3-1 Digitaliseringsstrategi 3-1 Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Digitaliseringsstrategi 2017-2020, forslag fra Regional rådmannsgruppe 3-1 Digitaliseringsstrategi Side 2 Innledning Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 640 H08 Arkivsaksnr.: 14/2864

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 640 H08 Arkivsaksnr.: 14/2864 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 640 H08 Arkivsaksnr.: 14/2864 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 02.09.2014 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.09.2014 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Fra enveiskommunikasjon

Fra enveiskommunikasjon Fra enveiskommunikasjon til effektiv e-postmarkedsføring APSIS er markedsledende og størst i Norden på e-postmarkedsføring. Vi utvikler teknikker og tjenester som hjelper deg med å kommunisere og selge

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 640 H08 Arkivsaksnr.: 14/2864

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 640 H08 Arkivsaksnr.: 14/2864 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 640 H08 Arkivsaksnr.: 14/2864 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 02.09.2014 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.09.2014 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Kan OPS redde en trang kommuneøkonomi?

Kan OPS redde en trang kommuneøkonomi? Kan OPS redde en trang kommuneøkonomi? Tønsberg 23. september 2015 Dr. ing Øystein H. Meland Hva er OPS? En offentlig tjeneste som utvikles og/eller drives av private (evt sammen med det offentlige) etter

Detaljer

Design: Arkipel Interiørdesign AS. Fra ide til ferdig produkt

Design: Arkipel Interiørdesign AS. Fra ide til ferdig produkt Design: Arkipel Interiørdesign AS Ø Fra ide til ferdig produkt ERFARING Små skritt mot store ordre Ole Lium Møbelverksted AS ble etablert i Meldal i 1930. Fra å starte opp som et enmannsforetak med fokus

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 4. mai 2015 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 4. mai 2015 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 4. mai 2015 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Kommunesektorens felles satsning på IKT. NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Kommunesektorens felles satsning på IKT. NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering Kommunesektorens felles satsning på IKT NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering Hvorfor en samordnet IKT-utvikling? Fordi det handler om å levere gode

Detaljer

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved Humankapitalrisiko Humankapital i norske virksomheter 008 Ernst & Young AS -all rights reserved. mars 008 Agenda Humankapital som del av verdiskapning Utviklingstrekk Hva kjennetegner virksomheter i Norge

Detaljer

Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Sammenlikning av regionene

Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Sammenlikning av regionene Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Sammenlikning av regionene Feltperiode: 26.11 7.12. 2015 Utvalg: Medlemmer i næringsrådene Veiemetode: Tallene er veid Kontakt Bergen Næringsråd: Atle Kvamme

Detaljer

Landbruks- B Y G G. tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI. www.ringalm.no

Landbruks- B Y G G. tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI. www.ringalm.no Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI www.ringalm.no BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI RingAlm Tre AS er en tradisjonsrik leverandør av bygg til landbruk og industri. Bedriften

Detaljer

Velkommen! Lokale Informasjonsmøter med Statoil-medarbeidere 23, 24, 29.01.2014

Velkommen! Lokale Informasjonsmøter med Statoil-medarbeidere 23, 24, 29.01.2014 Velkommen! Lokale Informasjonsmøter med Statoil-medarbeidere 23, 24, 29.01.2014 Coors agenda Tilleggsinformasjon lokale allmøter: Organisasjon Oppstart Underleverandører Punkter fra allmøte 20 januar:

Detaljer

Snu utfordringer til muligheter

Snu utfordringer til muligheter Snu utfordringer til muligheter Hvordan skal bedrifter klare utfordringene som ligger foran dem? Canon har kartlagt de fem største utfordringene som bedrifter vil møte i året som kommer. Dette er basert

Detaljer

Sparing i Norge og Norden.

Sparing i Norge og Norden. Sparing i Norge og Norden. Nordnet Market Outlook, november 2010 TNS Gallup har på vegne av Nordnet undersøkt hvordan befolkningen i Norge, Sverige, Danmark og Finland sparer, samt hvor godt rustet innbyggere

Detaljer

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Kort presentasjon (Nils Terje Haavi) Siv.Ing NTNU Prosjektleder

Detaljer

Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i

Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i Oslo og Akershus 185 ansatte Omsetning 2013: 1,2 milliarder,

Detaljer

engcon Group tre ledende varemerker

engcon Group tre ledende varemerker engcon Group tre ledende varemerker EN STERK PARTNER engcon Group består av tre markedsledende varemerker engcon, Mählers og Drivex med lang erfaring med å utvikle redskapssystemer av høyeste kvalitet.

Detaljer

Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. - et innovativt valg?

Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. - et innovativt valg? Kunnskapsdeling for et bedre samfunn OPS - et innovativt valg? l Hva er OPS og når er det en egnet gjennomføringsmodell? l Hva kjennetegner den OPS-modellen som begynner å feste seg i markedet? (erfaringer)

Detaljer

Slik skaper du Personas og fanger målgruppen. White paper

Slik skaper du Personas og fanger målgruppen. White paper Slik skaper du Personas og fanger målgruppen White paper Slik skaper du Personas og fanger målgruppen For å nå frem med budskapet ditt er det avgjørende å virkelig forstå målgruppens situasjon. De fleste

Detaljer

://www.fkok.no/ Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune 2012. Helen Knutsen Prosjektansvarlig. Undervisningsbygg Oslo KF. Undervisningsbygg Oslo KF

://www.fkok.no/ Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune 2012. Helen Knutsen Prosjektansvarlig. Undervisningsbygg Oslo KF. Undervisningsbygg Oslo KF Felles kravspesifikasjon for 2012 Helen Knutsen Prosjektansvarlig Om oss Kommunale eiendomsforetakene (UBF, BBY, OBY), eier/drifter/forvalter 90 prosent av s bygningsmasse Bøkene omfatter formålsbygg:

Detaljer

EIERSKAP OG ENGASJEMENT FOR EN GOD EIENDOMSFORVALTNING Knut Johansen 06.11.2014. Bedre byrom der mennesker møtes

EIERSKAP OG ENGASJEMENT FOR EN GOD EIENDOMSFORVALTNING Knut Johansen 06.11.2014. Bedre byrom der mennesker møtes EIERSKAP OG ENGASJEMENT FOR EN GOD EIENDOMSFORVALTNING Knut Johansen 06.11.2014 Bedre byrom der mennesker møtes 1.Kort om Rom 2.Hvorfor outsource 3.Vår opplevelse av leveransen 4.Tjenester vi ønsker at

Detaljer

Bestillerkompetanse - en ryggmargsrefleks eller en spesifikk ferdighet. Molde

Bestillerkompetanse - en ryggmargsrefleks eller en spesifikk ferdighet. Molde Bestillerkompetanse - en ryggmargsrefleks eller en spesifikk ferdighet Molde 03.11.16 Noen av våre 175 medlemsbedrifter Foreningens virksomhet - på tre ben Ny hjemmeside Det kjøpes inn for enorme summer

Detaljer

Bredbåndsfylket Troms AS

Bredbåndsfylket Troms AS Bredbåndsfylket Troms AS Når nettene blir lange er mulighetene mange bakgrunn Kravene til høykapasitets elektronisk kommunikasjon har økt og øker dramatisk i årene fremover Gjelder skoleverk, helse, telemedisin,

Detaljer

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er:

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er: Utviklingsstrategi Orkdal kommune «Glød og go fot» Nyskapende Effek v Raus 2012-2015 Vi vil skape en arbeidsplass der ledere og ansatte jobber sammen om læring og forbedring. Vi mener at en slik arbeidsplass

Detaljer

Vi presenterer. Talent Management

Vi presenterer. Talent Management Vi presenterer Talent Management Finnes det en suksessformel for vellykket Talent Management som gir resultater uten innsats og kostnader? Nei, dessverre - men et solid HR-håndverk sammen med smarte og

Detaljer

Fremtidens offentlige sektor - hvordan ser den ut

Fremtidens offentlige sektor - hvordan ser den ut Fremtidens offentlige sektor - hvordan ser den ut Nasjonal Fagkonferanse i offentlig revisjon 25. oktober 2016 Administrerende direktør Marianne Andreassen, Lånekassen Analyse Verdens beste land å bo i

Detaljer

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Konjunkturutsikter Møre og Romsdal God økonomisk utvikling, men økende usikkerhet Arild Hervik Mørekonferansen 2011 Molde, 23. november 2011 Hovedpunkter Møre og Romsdal har kommet godt gjennom finanskrisen

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

CargoNet 02.03.07 fra kundemakt til selgermakt

CargoNet 02.03.07 fra kundemakt til selgermakt CargoNet 02.03.07 fra kundemakt til selgermakt CargoNet-konsernet 1.500 MNOK i omsetning 2006 Resultat konsern 27 MNOK Ca 900 ansatte Vekst 11% i 2006. 26 terminaler i Norge og Sverige Frakter containere

Detaljer

Outsourcing av forretningsprosesser muligheter og fallgruver

Outsourcing av forretningsprosesser muligheter og fallgruver Outsourcing av forretningsprosesser muligheter og fallgruver Norsk Arbeidslivsforum 2. mars 2006 Kurt Harald Aase Dir. Forretningsutvikling Bluegarden AS Erfaringsbakgrunn Direktør Forretningsutvikling

Detaljer

0 Oppsummering Stasjoner

0 Oppsummering Stasjoner 5 0 Oppsummering I 1996 ble trafikkdelen i forvaltningsbedriften NSB etablert som et eget særlovselskap. Infrastrukturdelen ble samtidig etablert som forvaltningsorganet Jernbaneverket. Eierskapet til

Detaljer

Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale. Notat vedtatt av Hovedstyret 12.06.14

Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale. Notat vedtatt av Hovedstyret 12.06.14 Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale Notat vedtatt av Hovedstyret 12.06.14 Skriftserien nr. 4/2015 1. INNLEDNING Universiteter, høyskoler og andre forskningsinstitusjoner er

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Vest-Agder fylke Vest-Agder fylke består av 15 kommuner 170.377 innbyggere pr 1. januar 2010 Areal på 7.281 km 2 Norges

Detaljer

Farlig avsporing Manifest Tidsskrift. 22. mai 2015 GRETHE THORSEN

Farlig avsporing Manifest Tidsskrift. 22. mai 2015 GRETHE THORSEN FARLIG AVSPORING Infrastrukturen er sprengt og togene gamle. Kan Krf og Venstre svare på hvordan 22. mai 2015 GRETHE THORSEN (f. 1973) Grethe Thorsen er lokomotivfører og forbundstyremedlem i Norsk Lokomotivmannsforbund.

Detaljer

Organisering av driften

Organisering av driften Organisering av driften bjorn.fredrik.kristiansen@multiconsult.no 1 Innhold God eiendomsforvaltning Forvalterens rolle fokus på teknisk forvaltning Utfordringene Hvordan skal vi organisere oss for å møte

Detaljer

Varmedistribusjon i passivhus-skolebygg i Oslo

Varmedistribusjon i passivhus-skolebygg i Oslo Varmedistribusjon i passivhus-skolebygg i Oslo Invitasjon til dialogkonferanse Undervisningsbygg Oslo KF inviterer i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling til dialogkonferanse i Oslo

Detaljer

Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk

Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI RingAlm Tre AS er en tradisjonsrik leverandør av bygg til landbruk og industri. Bedriften har drevet byggevirksomhet siden 1955, og

Detaljer

Vi bygger bedre boliger for de mange

Vi bygger bedre boliger for de mange Vi bygger bedre boliger for de mange Mer hus for pengene! BoKlok er et annerledes boligkonsept som er utviklet av Skanska og IKEA. Sammen bygger vi kloke boliger leiligheter og rekkehus for mennesker som

Detaljer

Exense - vår kunnskap gir verdi. Presentasjon Exense Etter EOGF 15. desember 2005 Adm.dir. Roar Aasvang

Exense - vår kunnskap gir verdi. Presentasjon Exense Etter EOGF 15. desember 2005 Adm.dir. Roar Aasvang Exense - vår kunnskap gir verdi Presentasjon Exense Etter EOGF 15. desember 2005 Adm.dir. Roar Aasvang Om Exense Børsnotert IT konsulent- og programvareselskap Etablert i Norge og Sverige Kontorer i Oslo,

Detaljer