Motiverende Lederskap Manual for presentasjon av kurset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Motiverende Lederskap Manual for presentasjon av kurset"

Transkript

1 Motiverende Lederskap Manual for presentasjon av kurset Dette dokumentet inneholder hovedpunkter til hvert power-point bilde. Endelig versjon til bruk i intervensjon 16 mars 2011 Dette materialet eies av Universitetet i Birmingham, Norges Idrettshøgskole og Universitetet i Bergen, og er rettighetsbeskyttet etter bl.a. lov om opphavsrett til åndsverk m.m. Materialet kan derfor ikke kopieres, reproduseres, republiseres eller på noen annen måte gjengis eller overføres, uten etter skriftlig forhåndsgodkjenning fra innehaverne av opphavsretten.

2 1 Ønsk velkommen til kurset Motiverende lederskap Presenter deg selv. Introduksjonsaktivitet 2 Prosjektet har som formål å påvirke barns helse og psykososiale utvikling via idretten, samt skape et best mulig engasjement blant barn og unge i aldersbestemt fotball. Psykososial: Trivsel, glede, samhørighet, motivasjon osv. 3 Et Europeisk prosjekt. Norge, Hellas, Frankrike, Spania og England (Universitetet i Birmingham) som koordinator. Alle lands fotballforbund er samarbeidspartnere. I Norge: Norges idrettshøgskole og Universitet i Bergen (HEMIL senteret) 4 Vårt siktemål er å bevisstgjøre deg hvorfor og hvordan DU kan bruke Motiverende Lederskap som ledd i din egen trenerpraksis. Vi ønsker deres synspunkter og refleksjoner underveis og håper på stor aktivitet! Be trenerne om å gjøre oppgaven på s. 1 i arbeidsboka

3 5 Det vi presenterer er ikke basert på synsing og folks meninger. Det er forskningsbasert kunnskap. Det er ingen oppskrift vi skal presentere, men snarere en tilnærming til god treneratferd i rollen som trener. 6 Spør gruppa hvorfor de tror det er bra å spille fotball (før du klikker inn svarene ) Prøv også å få frem psykososiale fordeler 7 Å spille fotball er også bra psykologisk sett. Gå raskt igjennom de ulike punktene. Med en følelse av selvstendighet mener vi de unge spillernes følelse av hvem de er, og deres følelse av å være med å styre sin egen deltagelse i fotballen

4 8 Ikke alle unge spillere opplever fotballen positivt. Fotball og idrett er ikke magisk slik at det automatisk er positivt å delta. 9 Spør hva de tror vi mener med klimaet. Motivasjonsklimaet er det miljøet eller den sosiale atmosfæren treneren skaper slik spilleren opplever det. Motivasjonsklimaet bestemmer hvorvidt barna opplever fotballen positivt eller negativt. Vi vet at treneren er viktig og har stor innflytelse på de unge, ikke bare som spiller men også som personer! 10 Si før aktiviteten: Din trenerfilosofi er basisen for din væremåte som trener Par aktivitet: side 5 i arbeidsboka. (5-10min) Etter aktiviteten: Be noen dele sine tanker. Filosofien din er med å forme det klimaet du skaper for spillerne dine.

5 11 Motivasjonsklimaet du skaper som trener påvirker hver enkelt spiller sin motivasjon. Videre er spillernes motivasjon en avgjørende faktor for spillernes prestasjoner, utvikling, trivsel osv. 12 Spør trenerne hva motivasjon betyr for dem Motivasjon dreier seg hva vi velger å gjøre, hvor sterkt vi ønsker å gjøre det og hvorfor vi ønsker det. Motivasjon består av både mengde (Grad) og kvalitet. Dette viser seg i spillernes væremåte, hvordan de tenker og føler omkring fotball. 13 Vi kan tenke på motivasjon som enten høy eller lav. Da er det styrken eller mengden av motivasjon vi har i tankene.

6 14 Det er graden av motivasjon vi vanligvis tenker på. Denne kan vi ofte se på spilleren. Spilleren presterer godt og er inne i det. Gi eksempler på høy og lav motivasjon. 15 Ved å fokusere på styrken eller mengden på motivasjon ser vi bare toppen av isfjellet. Det er ikke nødvendigvis slik at styrken på motivasjonen hos en spiller er et uttrykk for kvaliteten på motivasjonen hos han eller henne. 16 Vi er også nødt til å vurdere kvaliteten på motivasjonen HVORFOR spillerne trener og konkurrerer. Indre motivasjon = Høy motivasjonskvalitet Ytre motivasjon = Lav motivasjonskvalitet Gi eksempler på høy og lav motivasjonskvalitet Det er vanskeligere å få øye på grunnene til hvorfor spillerne trener og konkurrerer (de ligger under overflaten).

7 17 Spør trenerne om hva slags type motivasjon de synes spillerne har Treneren refererer til at spillerne liker å spille fotball, de har full innsats uavhengig av om de vinner eller taper, og de har lyst til å være med også neste sesong Dette indikerer at de ikke bare har høy grad av motivasjon, men også høy motivasjonskvalitet 18 Motivasjonskvaliteten gjenspeiles i hvordan spillerne har det med seg selv og hva de føler for fotballen på lengre sikt. 19 En motiverende trener er i stand til å fremme både høy grad av motivasjon og høy motivasjonskvalitet Dette gir en vinn vinn situasjon. De beste og mest talentfulle spillerne blomster De ikke fullt så flinke får utnyttet potensialet sitt fullt ut. Det er ingen motsetning mellom å utvikle spilleren og å utvikle personen!

8 20 Mange profesjonelle spillere er sterkt motiverte og spiller også på grunn av kjærligheten til spillet. 21 Slike eksempler illustrerer at både motivasjonskvantitet og kvalitet har betydning på profesjonelt nivå. 22 De fleste barn spiller fotball fordi det er moro, for å utvikle ferdigheter og for være del av et lag. (Indre motiver høy kvalitet) Målet vårt å se nærmere på hvordan vi som trenere kan stimulere og vedlikeholde de unge spillernes motivasjonskvalitet. (stimulere lang tids fotballengasjement, trivsel og glede ved spillet) 23 Spill ABC spillet (ca 20 min) Stopp for en pause etter spillet.

9 24 Vi skal nå se på hvordan en trener kan legge til rette for at spillerne skal oppleve både høy grad av motivasjon og høy motivasjonskvalitet. 25 En trener har en motiverende trenerstil dersom han eller hennes væremåte og opptreden støtter opp under spillernes tre psykologiske behov, ABC. o Autonomi/medbestemmelse o Tilhørighet (Belonging) o Kompetanse (Competence) 26 Det er viktig som trener og ikke bare fokusere på utvikling og stimulering av spillernes fysiske utvikling. En viktig del av det å være trener er å kunne utvikle spillernes psykologiske ABC! o Autonomi: Medbestemmelse o Tilhørighet: Respektert, en del av laget o Kompetanse: Føle at en får det til

10 27 A = Autonomi er når de unge har medbestemmelse og valgmuligheter en følelse av eierskap til sin egen fotballdeltagelse Barn som opplever autonomi i fotballen fortsetter med fotball av indre årsaker noe som gjenspeiler høy kvalitet på motivasjonen. 28 Noen ganger føler de unge seg kontrollert (noen andre som trekker i trådene) i fotballen, noe som resulterer i negative erfaringer og frafall. Premier, press, ros, straff osv Playstation spilleren 29 Når barna har en følelse av medbestemmelse og valgmulighet, frihet og eierskap til fotballen, er det mer sannsynlig at de spiller fordi de er glad i fotball og at de opplever den positivt. Spør trenerne hvorfor mer glad, konsentrert, kreative? Spør trenerne om grep de har gjort som virker inn på spillernes medbestemmelse. 30 B = Tilhørighet (Belonging). Spillerne har et behov for å føle seg respektert og tilknyttet treneren og de andre på laget.

11 31 Spillerne opplever høy grad av motivasjon og høy motivasjonskvalitet når de: o føler at andre bryr seg om dem o føler seg trygge o føler seg respektert og verdsatt av treneren og de andre på laget o føler seg som en viktig del av laget 32 Spillerne trenger å føle at du bryr deg om dem både som spiller og person, samt at de er trygge før de kan ta del i og lytte til den kunnskapen du har å dele! 33 Når barn føler at de blir verdsatt, forstått og støttet av laget og treneren, øker: o følelsen av selvverdi (at de betyr noe) o følelsen av at de er en del av laget o spillernes evne til å mestre motgang Spør trenerne hva de tror det betyr for en spiller å føle at han/hun er en del av laget 34 C = Kompetanse (Competence) Kompetanse handler om at spillerne opplever at de får det til. At spillerne får en følelse av å mestre utfordringene på trening og i kamper.

12 35 Spillere som føler seg kompetente/gode/at de mestrer/får det til, har gjerne høy grad av motivasjon og høy selvtillit. Om de klarer å opprettholde denne motivasjonen og selvtilliten, er avhengig av hva spillerne legger til grunn for at de føler seg kompetente. 36 La trenerne svare på spørsmålet: Vis at svarene kan plasseres innenfor følgende to kategorier 1. Resultat i forhold til resultat, sammenlikning/rangering i forhold til andre RESULTATORIENTRTE (RO) 2. Mestring om en fikk til det en prøvde på, egen innsats MESTRINGSORIENTERTE (MO) 37 Vis klippene på slide 37 og slide Be trenerne om å prøve å beskrive hvordan spillerne til treneren på henholdsvis det første og det andre klippet vurderer sin kompetanse Første klipp: innsats, lære noe nytt, gjøre sitt beste Andre klipp: vinne kamp, være best, score mer enn andre

13 39 Gå igjennom alle punkta på bildet, og prøv å få fram kontrasten mellom MO spillere og RO spillere. Spør trenerne hvorfor det er gunstig å ha et mestringsfokus i forhold til motivasjon (grad og kvalitet) o En MO spiller vil vise høy grad av innsats, prøve sitt beste, fortsatt henge med og være indre motivert uavhengig av hvordan det går fordi en ikke har noe å frykte Spør trenerne om risikoen ved et resultatfokus i forhold til motivasjon (grad og kvalitet). o Få frem at RO spillere ikke opplever suksess uten at de er vinner eller gjør det bedre enn andre. Det gjør motivasjonskvaliteten deres sårbar 40 Spør trenerne om det er slik at spillere som er MO ikke er opptatt av å vinne. o MO spillere er selvsagt opptatt av å vinne men det er ikke den eneste måten de baserer selvtilliten sin på/vurderer om lykkes eller ikke For RO spillere vil selvtilliten og om en lykkes baserer på resultatet eller om en er overlegen de andre spillerne.(noe som ikke alltid er innen for spillerens kontroll) Å vinne er det viktigste av alt! Spør trenerne Hvordan vil MO spillere og RO spillere reagere på motgang/tap? 41 MO spillere vil alltid gi maks innsats, også i situasjoner der de ser ut til å tape kampen Spør trenerne: Hvorfor vil RO spillere av og til holde igjen på innsatsen? Spør trenerne: Hvilke konsekvenser har det at spillere velger å holde igjen på innsatsen?

14 42 MO spillere med fokus på å gjøre sitt beste opplever en rekke positive konsekvenser som du sikkert ønsker å oppnå for spillerne dine. 43 RO spillere med fokus på å være den beste opplever en rekke negative konsekvenser som vi ser for oss du ikke ønsker for spillerne dine 44 Et motiverende trenerklima bidrar til at spillerne føler medbestemmelse, tilhørighet og at de mestrer, noe som gir høy grad av motivasjon og høy motivasjonskvalitet!

15 45 Oppsummert For å sikre høy motivasjon og motivasjon med kvalitet, noe som øker spillernes prestasjoner, ferdighetsutvikling, trivsel, glede, engasjement osv, er det viktig å fremme de psykologiske ABC ene. Mer spesifikt kan vi oppnå dette når vi skaper et klima som gir næring til spillernes medbestemmelse, tilhørighetsfølelse og ved å være mestringsorientert med fokus på å gjøre sitt beste! Ta opp igjen ABC - spillet. (ca min) Gå igjennom i plenum et par eksempler på kort som skaper debatt i gruppene. 46 La trenerne svare på spørsmålene på side 18 i arbeidsboka. Spør om trenernes filosofi samsvarer med det å være en motiverende trener eller ikke. Dersom det er noen som har en filosofi som er i motsetning til det å være en motiverende trener, kan det være lurt å bruke noe tid på diskutere dette. 47 La oss se på hvordan vi kan bli en mer motiverende trener

16 48 La oss se mer spesifikt på hvordan du kan skape et motiverende trenerklima. Vi skal gå inn på noen spesifikke strategier som kan hjelpe oss, og dere må gjerne komme med egne eksempler og erfaringer fra eget lag som kan være med å belyse disse 49 Det er 7 dimensjoner ved et motiverende klima, og alle henger sammen og forsterker hverandre. Det er derfor viktig at vi prøver å påvirke alle dimensjonene. Summen av de syv kakestykkene er mer enn syv!! 50 Vi skal gå igjennom de 7 dimensjonene og forklare dem. Videre skal vi diskutere hvordan du kan bruke hver av de 7 dimensjonene slik at du kan bli en mer motiverende trener. Hvorfor? Jo skal vi bli en mer motiverende trener er det viktig å tenke over hva vi sier, hvordan vi sier det, hva vi planlegger å gjøre og hva vi faktisk gjør. 51 Spillerne oppmuntres til å arbeide sammen og lære sammen. De ser ikke på hverandre som konkurrenter. Hver spiller har en viktig rolle på laget, uavhengig av den enkeltes fotballferdighet.

17 52 Be trenere komme med eksempler på hva de alt gjør som støtter opp om dette. Diskuter om det er mulig å forbedre noe av det de alt gjør Suppler om nødvendig med noen gode eksempler du kjenner til Spør trenerne om de kan koble dette til de psykologiske behovene ABC. 53 Treneren understreker hva spillerne har lært og hvordan de kan få framgang neste gang. Fokus på læring/forbedring uansett hvordan det går Det å gjøre feil blir sett på som en naturlig del av læring og utvikling. 54 Be trenere komme med eksempler på hva de alt gjør som støtter opp om dette. Diskuter om det er mulig å forbedre noe av det de alt gjør Suppler om nødvendig med noen gode eksempler du kjenner til Spør trenerne om de kan koble dette til de psykologiske ABC Gjør trenerne oppmerksomme på at eksemplene på bildet (sitatene) også kan fremme samarbeid om treneren bruker de samme spørsmålene henvendt til hele spillergruppa. Bruk dette som et eksempel på at de syv dimensjonene ikke virker alene men er vevd inn i hverandre og forsterker hverandre.

18 55 Det legges vekt på å stimulere indre motivasjon og indre grunner til å spille fotball. Ytre belønning brukes sparsomt og varsomt, og ikke for å kontrollere spillerne. 56 Be trenere komme med eksempler på hva de alt gjør som støtter opp om dette. Diskuter om det er mulig å forbedre noe av det de alt gjør Suppler om nødvendig med noen gode eksempler du kjenner til Spør trenerne om de kan koble dette til de psykologiske behovene ABC 57 Alle spillerne har mulighet til å føle at de mestrer dersom vi understøtter et gjør ditt beste fokus blant spillerne. Finn mål som er personlige og som spillerne selv kan vurdere. Unngå resultatmål! Når fokuset er på å gjøre sitt beste er det mindre sannsynlig at spillerne mister selvtilliten fordi de ikke føler at de er gode nok.

19 58 Be trenere komme med eksempler på hva de alt gjør som støtter opp om dette. Diskuter om det er mulig å forbedre noe av det de alt gjør Suppler om nødvendig med noen gode eksempler du kjenner til Spør trenerne om de kan koble dette til de psykologiske behovene ABC 59 Spillerne får være med og bestemme når det gjelder det som skjer på banen, og de gis valgmuligheter i trening og kamp. Spesifikke føringer og instruksjoner fra treneren følges opp med begrunnelse og forklaring. 60 Be trenerne om å diskutere hvordan treneren på filmklippet støttet opp under de tre psykologiske behovene (ABC). Oppsummer gjennom å peke på hvordan klippet understøttet behovene og hvilke dimensjoner ved klimaet som bidro til det.

20 61 Dette betyr ikke at treneren ikke lenger er leder for laget. I et motiverende klima balanserer treneren medbestemmelse med autoritet uten å være kontrollerende. 62 Be trenere komme med eksempler på hva de alt gjør som støtter opp om dette. Diskuter om det er mulig å forbedre noe av det de alt gjør Suppler om nødvendig med noen gode eksempler du kjenner til Spør trenerne om de kan koble dette til de psykologiske behovene ABC 63 Treneren prøver å sette seg inn i spillernes følelser ved å stille spørsmål. Treneren prøver å ha i mente at han/hun trener barn og unge. Treneren verdsetter ikke spillerne i lys av hvor godt de presterer.

21 64 Be trenere komme med eksempler på hva de alt gjør som støtter opp om dette. Diskuter om det er mulig å forbedre noe av det de alt gjør Suppler om nødvendig med noen gode eksempler du kjenner til Spør trenerne om de kan koble dette til de psykologiske behovene ABC 65 Spillerne evalueres og gis tilbakemelding i lys av gjør ditt beste mål der fokus er på framgang. Treneren flytter fokus bort fra resultat og til prestasjoner/mestring Unngå innholdsløse tilbakemeldinger som: Bra! Flott! Si hva som er bra. Spillerne oppmuntres til selv å følge med på hva de gjør bra og hva de kan gjøre bedre i ulike prestasjonssituasjoner. 66 Be trenere komme med eksempler på hva de alt gjør som støtter opp om dette. Diskuter om det er mulig å forbedre noe av det de alt gjør Suppler om nødvendig med noen gode eksempler du kjenner til Spør trenerne om de kan koble dette til de psykologiske behovene ABC

22 67 Gå sammen i smågrupper og gjør oppgaven på side 28 Hvilke barrierer kan vi støte på og hvordan kan vi løse disse. Diskuter noen barrierer og løsninger i plenum 68 Be trenerne gå sammen i par, diskutere og prøve å komme med egne forslag til hva dere tenker dere kan gjøre for å skape et mer motiverende klima Diskuter forslagene i plenum Trenerne kan fylle ut stikkord vedrørende egne forslag i arbeidsboka side 29 og Sammen har vi utviklet en modell som hjelper oss til å forstå hvordan vi kan skape maksimalt ut av spillernes motivasjon, prestasjoner, utvikling med mer. Det avgjørende er at vi klarer å stimulere de 3 psykologiske behovene - Autonomi/ medbestemmelse, Tilhørighet og Kompetanse. Det kan vi få til ved å skape et Motiverende Klima

23 70 Spør trenerne - har vi nådd målene våre med kurset? Har du fått det utbyttet av kurset som du håpet på? Hva er hovedbudskapet du som trener tar med deg hjem fra dette kurset? 71 Det er viktig at du har blikket på og reflekterer omkring din egen motiverende trenerpraksis og prøver å følge med på din egen framgang. Tips trenerne om dagboka som er i arbeidsboka som kan være til hjelp for egen refleksjon. (side 33-36) 72 Takk trenerne for deltagelsen og engasjementet. Gi tips om nettsiden:

Motiverende Lederskap Manual for presentasjon av trenerkurset

Motiverende Lederskap Manual for presentasjon av trenerkurset Motiverende Lederskap Manual for presentasjon av trenerkurset Dette dokumentet inneholder hovedpunkter til hvert power-point bilde. Copyright University of Birmingham, Norges idrettshøgskole og Universitetet

Detaljer

Copyright University of Birmingham, Norges idrettshøgskole og Universitetet i Bergen 2010.

Copyright University of Birmingham, Norges idrettshøgskole og Universitetet i Bergen 2010. Copyright University of Birmingham, Norges idrettshøgskole og Universitetet i Bergen 2010. Fremme psykososial utvikling og en sunn livsstil blant barn og unge GJENNOM DELTAKELSE I BARNE- OG UNGDOMSFOTBALL

Detaljer

Copyright University of Birmingham, Norges idrettshøgskole og Universitetet i Bergen 2010.

Copyright University of Birmingham, Norges idrettshøgskole og Universitetet i Bergen 2010. Kursholder: Dato Copyright University of Birmingham, Norges idrettshøgskole og Universitetet i Bergen 2010. Dagens plan Oppsummere fra i går Hvordan skape et MOTIVERENDE TRENER KLIMA i barne- og ungdomsfotball?

Detaljer

PAPA prosjektet pilot B: Kursing av trenerinstruktører del 2

PAPA prosjektet pilot B: Kursing av trenerinstruktører del 2 PAPA prosjektet pilot B: Kursing av trenerinstruktører del 2 Vidar Kaldhol Ertesvåg NIH 20-21 august 2010 Add your Uni logo here Dagens plan Oppsummere fra i går Hvordan skape et MOTIVERENDE TRENER KLIMA

Detaljer

Kursholder: Dato. Copyright University of Birmingham, Norges idrettshøgskole og Universitetet i Bergen 2010.

Kursholder: Dato. Copyright University of Birmingham, Norges idrettshøgskole og Universitetet i Bergen 2010. Kursholder: Dato Copyright University of Birmingham, Norges idrettshøgskole og Universitetet i Bergen 2010. Fremme psykososial utvikling og en sunn livsstil blant barn og unge GJENNOM DELTAKELSE I BARNE-

Detaljer

Mestring i fysisk aktivitet. Professor Oddrun Samdal Åpning av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 29.

Mestring i fysisk aktivitet. Professor Oddrun Samdal Åpning av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 29. Mestring i fysisk aktivitet Professor Oddrun Samdal Åpning av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 29. oktober 2014 HVORDAN skape mestring gjennom motiverende lederskap? Motivasjon Team

Detaljer

KURS I MOTIVERENDE LEDERSKAP

KURS I MOTIVERENDE LEDERSKAP KURS I MOTIVERENDE LEDERSKAP Motiverende lederskap (Empowering Coaching TM) er en tilnærming til ledelse som legger vekt på å utvikle barna både som mennesker og spillere. Dette målet prøver vi å nå gjennom

Detaljer

PAPA prosjektet pilot B: Kursing av trenerinstruktører del 1

PAPA prosjektet pilot B: Kursing av trenerinstruktører del 1 PAPA prosjektet pilot B: Kursing av trenerinstruktører del 1 Vidar Kaldhol Ertesvåg NIH 20-21 august 2010 Add your Uni logo here FAKTA: Det er mer enn 25000 lag i barne- og ungdomsfotballen i Norge. Av

Detaljer

MOTIVERENDE LEDERSKAP ARBEIDSBOK

MOTIVERENDE LEDERSKAP ARBEIDSBOK MOTIVERENDE LEDERSKAP ARBEIDSBOK 1 Introduksjon Det er mer enn 25.000 fotball-lag for gutter og jenter i Norge, hvorav 7000 er jentelag. Gjennom deltakelse i denne flotte idretten vil barn og unge kunne

Detaljer

TILBAKEMELDINGSSKJEMA FOR TRENERINSTRUKTØRER PAPA

TILBAKEMELDINGSSKJEMA FOR TRENERINSTRUKTØRER PAPA TILBAKEMELDINGSSKJEMA FOR TRENERINSTRUKTØRER PAPA INSTRUKTØR: Tom Erland DATO: 16 januar KLUBB: JARDAR. Vurdering: Yngvar ASPEKT VED GJENNOMFØRING Innholdsforståelse Svare på spørsmål og innspill KOMMENTAR

Detaljer

PAPA prosjektet: Kursing av trenerinstruktører pilot B

PAPA prosjektet: Kursing av trenerinstruktører pilot B PAPA prosjektet: Kursing av trenerinstruktører pilot B Vidar Kaldhol Ertesvåg Yngvar ommundsen Norges idrettshøgskole 21 juni 2010 Add your Uni logo here Det norske PAPA teamet med ansvar for opplæring

Detaljer

HVORDAN SKALL MIN KLUBB/TRENERE OPPFATTES

HVORDAN SKALL MIN KLUBB/TRENERE OPPFATTES HVORDAN SKALL MIN KLUBB/TRENERE OPPFATTES Motiverende lederskap 25.10.2016 Papa 1 Magnus Johansson Spiller og trenerutvikler NFF Hordaland. NFF HORDALAND UEFA Cup mester 1987 IFK Gøteborg Semifinale i

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL)

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Barnefotball, 6-12 år. I Nordre Holsnøy IL skal barnefotballen bygge på disse verdigrunnlagene: - Fotball for alle - Trygghet - Mestring = Trivsel og

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

ABC spillet Instruktør guide

ABC spillet Instruktør guide Motiverende Lederskap ABC spillet Instruktør guide Dette dokumentet er en guide til hvordan en kan bruke ABC spillet i kurset Motiverende Lederskap for trenere. Vennligst vær oppmerksom på at ABC spillet

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

TRENERROLLEN. Klikk for å redigere tittelstil. Klikk for å redigere tittelstil. Håndballseminaret Atle Haugen NHF Trenerutvikler

TRENERROLLEN. Klikk for å redigere tittelstil. Klikk for å redigere tittelstil. Håndballseminaret Atle Haugen NHF Trenerutvikler Klikk for å redigere tittelstil TRENERROLLEN Klikk for å redigere tittelstil Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play Håndballseminaret 2016 Klikk for å redigere undertittelstil i malen Atle Haugen NHF

Detaljer

Hospitering i Smørås IL

Hospitering i Smørås IL Hospitering i Smørås IL Hva er hospitering En spiller hospiterer når han trener eller spiller kamp i et annet miljø enn han normalt gjør. Vi stimulerer til hospitering og ser dette som en udelt positiv

Detaljer

Lørenskog Idrettsforening

Lørenskog Idrettsforening Lørenskog Idrettsforening DET HANDLER OM RESPEKT, IKKE SANT? Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen! Verdigrunnlag I LIF har vi valgt tre verdier vi ønsker

Detaljer

Per Joar Hansen Assisterende landslagssjef A-herrer

Per Joar Hansen Assisterende landslagssjef A-herrer Per Joar Hansen Assisterende landslagssjef A-herrer Hva er en fotballklubb? Ikke bygningene eller styremedlemmene eller folket som er betalt for å representere den. Det er ikke fjernsynskontrakter, utgangsklausuler,

Detaljer

Den kompetente trener. og ansvarlige gymnast

Den kompetente trener. og ansvarlige gymnast Trenerseminar troppsgymnastikk 2017 Den kompetente trener og ansvarlige gymnast De gode gamle dage 2017 Det pres, unge oplever, opstår netop, fordi unge ikke længere ved, hvad det vil sige at skabe noget,

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 98 18.09.08 Klubbvisjon CSK fotballavdelingen skal gjennom sine tilbud bidra til at så mange som mulig stimuleres til å spille fotball så lenge som mulig. Klubben skal være et sosialt knutepunkt

Detaljer

Den coachende trener. Foredrag av Per Osland Trener og lederkonferansen 2007

Den coachende trener. Foredrag av Per Osland Trener og lederkonferansen 2007 Den coachende trener Foredrag av Per Osland Trener og lederkonferansen 2007 Hva er det som har gjort deg til en sås god trener? -Kunnskap er viktig. Du måm lese og følge f med. Og sås må du tørre t å prøve

Detaljer

Fotballteori og pedagogikk

Fotballteori og pedagogikk Fotballteori og pedagogikk Innholdsfortegnelse FOTBALLTEORI... 1 Læringsteoretisk utgangspunkt/ Trenerens tilnærming til spiller og lag... 1 Aktivitetsprinsippet... 2 Spesifisitetsprinsippet... 2 Gjenkjenning

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter.

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter. Foreldremøte 3/6 Agenda for møte Lite motiverende resultater i vår sesongen, varierende engasjement på trening som resulterer i ulike ferdigheter på gutta. Det er også ulikt ønske om hvor mye tid man ønsker

Detaljer

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø Vedlegg 1. Barnefotballens tre grunnverdier: http://www.fotball.no/barn_og_ungdom/barnefotball/ Likhetsprinsippet Gjelder innad i et lag. Bygger på filosofien om at alle barn skal gis like muligheter til

Detaljer

Læring, mental trening, kommunikasjon og ledelse

Læring, mental trening, kommunikasjon og ledelse Læring, mental trening, kommunikasjon og ledelse Læring i fotball Læring er en relativt varig endring i atferd som følge av erfaring - Tilegne seg kunnskap, endre adferd i spillsituasjoner (for å bli bedre)

Detaljer

PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN. Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen

PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN. Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen Dans i møte med barn - Hva tar dansen med seg inn i møtet med barnet? Barn i møte med dans - Hva

Detaljer

FORELDRE + HÅNDBALL = SANT

FORELDRE + HÅNDBALL = SANT Utgitt av: Norges Håndballforbund Redaksjon: Tone Kluge Opplegg: Torbjørn Johnsen Illustrasjoner: Øistein Kristiansen Grafisk prod.: Kurer Grafisk AS Utgitt: August 1997 Opplag: 20 000 Velkommen til håndballfamilien

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Treneren har sine egne favoritter som alltid får spille hele kampen. (2)

Treneren har sine egne favoritter som alltid får spille hele kampen. (2) Av og til driver vi med veldig kompliserte øvelser på trening. Treneren oppmuntrer oss til å spørre dersom vi ikke forstår hva vi skal gjøre eller hvordan øvelsen kan gjøre oss bedre i kamp. Det er veldig

Detaljer

Motivasjon i konkurranse lagidrett: Fra teori til praksis. Blake W. Miller, Dr. Scient. Høgskolen i Hedmark

Motivasjon i konkurranse lagidrett: Fra teori til praksis. Blake W. Miller, Dr. Scient. Høgskolen i Hedmark Motivasjon i konkurranse lagidrett: Fra teori til praksis Blake W. Miller, Dr. Scient. Høgskolen i Hedmark 11.03.2008 Hva er motivasjon??? Innsats!!! Retning av innsats (+ eller -) Intensitet av innsats

Detaljer

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS lille grønne Slik gjør vi det i Heming Kjære Hemingmedlemmer, foreldre og trenere Hemings lille grønne er en veileder for alle som har noe med Heming å gjøre

Detaljer

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA En praktisk og meningsfull veileder til Utøveren, Treneren, Foreldre og Oppmenn i RSK-Alpin «Slik gjør vi det i RSK Alpin» Side 1 Innledning RSK-Alpins veileder, «Slik gjør

Detaljer

Mentale og taktiske ferdigheter. Betydning, sammenheng og praksis.

Mentale og taktiske ferdigheter. Betydning, sammenheng og praksis. Mentale og taktiske ferdigheter Betydning, sammenheng og praksis. Bakgrunn UT NBTF Vi ønsker selvstendige, kreative, positive og løsningsorienterte spillere som er høykompetente og velutdannede på det

Detaljer

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB BARNEFOTBALLKVELDEN BARNEFOTBALLKVELDEN INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB DELTAKERE - TRENERE,

Detaljer

Årsplan. Sesongen 2007. Gutter 13 Rælingen Fotballklubb

Årsplan. Sesongen 2007. Gutter 13 Rælingen Fotballklubb Årsplan Sesongen 2007 Gutter 13 Rælingen Fotballklubb Innhold 1. Oversikt over spillere og ledere 2. Aktivitetsplan 3. Holdninger 4. Treningsplan 5. Målsetning for sesongen 6. Krav til foreldre/foresatte

Detaljer

Foreldrevett - rytterforbundet

Foreldrevett - rytterforbundet Foreldrevett - rytterforbundet Verdigrunnlaget i Norges Idrettsforbund 9. Januar 2016 Mari Bjone rådgiver utviklingsavdelingen Mål for foredraget Idrettens verdigrunnlag- En bevisstgjøring om hva det betyr

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Inkludering av funksjonshemmede i klubben vår. - et utøver og et trenerperspektiv. Ronny Skaalien, hovedtrener Drammen Svømmeklubb

Inkludering av funksjonshemmede i klubben vår. - et utøver og et trenerperspektiv. Ronny Skaalien, hovedtrener Drammen Svømmeklubb Inkludering av funksjonshemmede i klubben vår - et utøver og et trenerperspektiv Ronny Skaalien, hovedtrener Drammen Svømmeklubb Drammen svømmeklubb Mer enn bare svømming - svømmeglede, muligheter og utfordringer

Detaljer

Trenerhelga i Nordland 13-14 november 2010 Anne Fylling Frøyen

Trenerhelga i Nordland 13-14 november 2010 Anne Fylling Frøyen Trenerhelga i Nordland 13-14 november 2010 Anne Fylling Frøyen Hva er motivet ditt / gruppas motiv? Motivasjon er motoren / motivet for personers handlinger Ordet kommer fra motus (latin = bevege) 29.11.2010

Detaljer

Motivasjon og mestring i matematikk

Motivasjon og mestring i matematikk Motivasjon og mestring i matematikk Mona Røsseland Multiforfatter, Dr.grad stipendiat Uni i Agder 2 Den fundamentale hensikten med skole og undervisning er å sikre at alle elever har et læringsutbytte

Detaljer

Hospiteringsregler for GIL Fotball

Hospiteringsregler for GIL Fotball Gossen IL Hospiteringsregler for GIL Fotball Bakgrunn og regler Fotballgruppen 3/19/2010 Contents Bakgrunn... 3 Hva er hospitering?... 4 Flytsonebegrepet... 4 Flest mulig spillere i flytsonen... 5 1. Ordinær

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

TRENINGSLÆRE. Repetisjon av: Trenerrollen og treningsplanlegging

TRENINGSLÆRE. Repetisjon av: Trenerrollen og treningsplanlegging TRENINGSLÆRE Repetisjon av: Trenerrollen og treningsplanlegging Idrettspsykologi Motivasjon hvorfor drive idrett Sammenheng mellom alder og frafall Det gode miljøet INSTRUKTØR, TRENER ELLER COACH Instruktør:

Detaljer

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Klart vi e fra Honningsvåg Vi skaper idrettsglede Verdigrunnlag og holdningsdokument www.htif.no 1.4.2011 Verdigrunnlag All aktivitet i HT&IF skal være tuftet på disse

Detaljer

HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger

HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger Familien er en viktig del av utviklingen til barn og unge i idretten.

Detaljer

Del 3: Metodikk og pedagogikk i Landslagsskolen

Del 3: Metodikk og pedagogikk i Landslagsskolen Del 3: Metodikk og pedagogikk i Landslagsskolen Trenerlederskap i Landslagsskolen Forberedelse Trenerteamet planlegger økta ut fra tema og øvelser som er definert i Landslagsskolen. Har god oversikt over

Detaljer

Hva skal til for å skape samhold og glød i et prosjektteam? Rutt Siri Kregnes og Marit H. Silseth

Hva skal til for å skape samhold og glød i et prosjektteam? Rutt Siri Kregnes og Marit H. Silseth Hva skal til for å skape samhold og glød i et prosjektteam? Rutt Siri Kregnes og Marit H. Silseth Any Given Sunday, 1999 (Oliver Stone) Al Pacino som Tony D'Amato The Head Coach of the Miami Sharks American

Detaljer

Motivasjon og vurdering for læring (VFL)

Motivasjon og vurdering for læring (VFL) Motivasjon og vurdering for læring (VFL) Om å videreutvikle kvaliteten i kulturskolelærerens samspill med elevene. Eldar Skjørten En liten plan Motivasjon Motivert vs. umotivert? Lærelyst Mestrings- og

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach!

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! 7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! Av Rachel Wilmann 7 punkter som er avgjørende for at du og bedriften din skal lykkes enten du har en liten eller stor virksomhet.. 7- stegs guiden til

Detaljer

Motivasjon. Noen myter om motivasjon. Du er ikke: Noe selvbestemt? Ukonsentrert Ufokusert Umotivert. Ordet motivasjon er i familie med ordet motiv

Motivasjon. Noen myter om motivasjon. Du er ikke: Noe selvbestemt? Ukonsentrert Ufokusert Umotivert. Ordet motivasjon er i familie med ordet motiv Du er ikke: Motivasjon Noe selvbestemt? Studentidrettsforbundet, NIH 26.9.08 Frank Eirik Abrahamsen, PhD Ordet motivasjon er i familie med ordet motiv Noen myter om motivasjon Ukonsentrert Ufokusert Umotivert

Detaljer

Hvordan utvikle prestasjonskulturen

Hvordan utvikle prestasjonskulturen Hvordan utvikle prestasjonskulturen i FK Vigør G 16? Stress i konkurransesituasjonen - hvordan takle stress / press sammen Bjørn Tore Johansen, FK Vigør KONKURRANSESITUASJONEN STRESS I IDRETT EUSTRESS

Detaljer

Sportsplan: Ulltråden

Sportsplan: Ulltråden Ull/Kisa Fotball Bredde Sportsplan: Ulltråden Fra Barne- til Ungdomsfotball For barn 7-8 år Innhold: Hva vet vi om 7-8 åringen? Hva skal 7-8 åringen lære seg? Treningsøkten Plan for treningsgruppen 7-8

Detaljer

FORELDREVETT. VEILEDER n

FORELDREVETT. VEILEDER n FORELDREVETT VEILEDER n Håndball som lagspill Idretten vår er en lagidrett. LAGET står i sentrum under selve håndballspillet. Dette betyr at samarbeid, felles innsats og oppmuntring fra kameratene er viktig

Detaljer

Hei alle trenere, lagleder og foreldrekontakter i SBI!

Hei alle trenere, lagleder og foreldrekontakter i SBI! Hei alle trenere, lagleder og foreldrekontakter i SBI! Vi er nå kommet godt i gang med vårsesongen og det yrer av liv på hjemme- og bortebaner. Det er moro å se alle de glade Bærjan-representantene man

Detaljer

Vårt fokus skal være:

Vårt fokus skal være: Vårt fokus skal være: Overordnet på enkeltspilleren. Alltid prioriteres et utviklingsfokus framfor et resultatfokus Læring av definerte ferdigheter skape de beste forutsetninger for langvarig motivasjon

Detaljer

Steinkjer Fotballklubb FOTBALL. Hospitering

Steinkjer Fotballklubb FOTBALL. Hospitering FOTBALL Hospitering Bakgrunn Strategiprosessen i 2005 avdekket 4 viktige faktorer som vektlegges i tida fremover: 1) trenerutvikling 2) øke den generelle treningsmengden 3) legge til rette for gode hospiteringsordninger

Detaljer

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Fjell er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at fotballopplæringen

Detaljer

Trenerhåndbok. Sarpsborg IL Håndball

Trenerhåndbok. Sarpsborg IL Håndball Trenerhåndbok Sarpsborg IL Håndball Innhold: 1. Trenerens rolle 2. Treningen, forberedelse, gjennomføring etc 3. Rød tråd Sarpsborg IL håndball 4. Fysisk trening prosjekt den gode vane 5. Øvelses bank.

Detaljer

BOGAFJELL IDRETTSLAG

BOGAFJELL IDRETTSLAG BOGAFJELL IDRETTSLAG Det føles godt å være en del av et lag som støtter deg! Henrik, 12 år HVEM, HVA & HVORDAN? Hvem er vi? Hvor vil vi? Hvordan vil vi framstå? Hvem er vi her for? Hvilke verdier og holdninger

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger Hvorfor råd til idrettsforeldre? Foreldrenes holdninger og handlinger kan bidra både positivt og negativt i forhold til barns utvikling

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

Trenings- og kamptilbudene

Trenings- og kamptilbudene Trenings- og kamptilbudene La hele årskull trene sammen! Når dere har «ryddet vei» for mer plass til fotballtrening, er neste steg å se på hvem som kan trene samtidig. I klubber med små årskull er ikke

Detaljer

Fotball og Talent Kva slag faktorar er gjeldande for å bli ein toppspelar, og kva utfordringar møter oss?

Fotball og Talent Kva slag faktorar er gjeldande for å bli ein toppspelar, og kva utfordringar møter oss? Fotball og Talent Kva slag faktorar er gjeldande for å bli ein toppspelar, og kva utfordringar møter oss? Stig Arve Sæther, NTNU Kunnskap for en bedre verden Prosjektene Fotball og talent (2005 -) Fulgt

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil. Velkommen oppstartsmøte Minihåndball for 8- åringer. Klikk for å redigere undertittelstil i malen.

Klikk for å redigere tittelstil. Velkommen oppstartsmøte Minihåndball for 8- åringer. Klikk for å redigere undertittelstil i malen. Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere Velkommen til tittelstil oppstartsmøte Minihåndball for 8- åringer Klikk for å redigere undertittelstil i malen 4 er håndball Plan for kvelden Barneidrettsbestemmelsene

Detaljer

Retningslinjer for barne og ungdomsinnebandy

Retningslinjer for barne og ungdomsinnebandy Retningslinjer for barne og ungdomsinnebandy Hvordan virksomheten skal være for spillere i alderen 6 16 år Vår visjon Klæbu Innebandyklubb ønsker å tilby et positivt og inkluderende miljø der alle kan

Detaljer

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Lederprogrammet del 1 Formålet med våre butikker: Vi ønsker å drive spennende, attraktive og lønnsomme butikker som blir foretrukket av kundene Hva driver

Detaljer

Dommer- og trenerseminar troppsgymnastikk 2016

Dommer- og trenerseminar troppsgymnastikk 2016 Dommer- og trenerseminar troppsgymnastikk 2016 Formiddagens program Motivasjon Dommer- og trenerseminar troppsgymnastikk 2016 Motivasjon Defineres som: De faktorer som setter i gang og som styrer atferden

Detaljer

Nye TUIL lag 15.10.2014

Nye TUIL lag 15.10.2014 Nye TUIL lag 15.10.2014 Vi skal utvikle mennesker, og dersom noen av dem blir gode fotballspillere er det bra. Per Høgmo, tidligere TUIL trener Idrettens (våre) verdier Klubbens verdier Trygg Utviklende

Detaljer

I løpet av prosjektet fikk elevene presentert nye bøker, vi brukte biblioteket flittig og hadde bokkasser i klasserommet.

I løpet av prosjektet fikk elevene presentert nye bøker, vi brukte biblioteket flittig og hadde bokkasser i klasserommet. Bakgrunn Ut fra ønsket om å øke lesehastighet, innholdsforståelse, ordforråd og ikke minst leseglede satte jeg høsten 2008 i gang et leseprosjekt ved Frøysland skole. Prosessmålet var å lese mye over tid

Detaljer

Olympiatoppens Coaching- og trenerseminar : Gjensidig tillit og forståelse i trener-utøver relasjonen

Olympiatoppens Coaching- og trenerseminar : Gjensidig tillit og forståelse i trener-utøver relasjonen Olympiatoppens Coaching- og trenerseminar : Gjensidig tillit og forståelse i trener-utøver relasjonen Istvan Moldovan Idrettspsykologi Istvan.Moldovan@olympiatoppen.no +47 90 28 66 71 Side 1 Oversikt Introduksjon

Detaljer

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen - et verktøy for refleksjon og utvikling INNLEDNING Dette heftet inneholder kjennetegn ved god læringsledelse. Det tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER ØKE MEDARBEIDERENGASJEMENTET: ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER Dale Carnegie Training White Paper Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA 4.Nærmeste

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Stein Johannesen, fagansvarlig toppidrett/idrett, Solør videregående skole Morten I. Schei, daglig leder Sist oppdatert: 04.09.2013

Detaljer

Høybråten Basket. for alle! visjon - verdigrunnlag - sosiale mål. www.hbbk.nu

Høybråten Basket. for alle! visjon - verdigrunnlag - sosiale mål. www.hbbk.nu Høybråten Basket for alle! visjon - verdigrunnlag - sosiale mål www.hbbk.nu Visjon Basket for alle Verdigrunnlag Toleranse - Respekt- Idrettsglede Sosiale mål Trygghet - Trivsel - Tilhørlighet www.hbbk.nu

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Hvordan jobber vi med medvirkning i Asker gård barnehage?

Hvordan jobber vi med medvirkning i Asker gård barnehage? Hvordan jobber vi med medvirkning i Asker gård barnehage? Hvordan jobber vi med medvirkning i Asker gård barnehage? Vi gir barna mulighet til å påvirke sin egen hverdag og barnehagens fellesliv ved at

Detaljer

Ledertyper i utøvergrupper. Line Dverseth Danielsen

Ledertyper i utøvergrupper. Line Dverseth Danielsen Ledertyper i utøvergrupper Line Dverseth Danielsen I lagspill er en god prestasjon avhengig av mange faktorer, og ikke nødvendigvis synonymt med resultatet i konkurransen (Giske, Hollingen & Pensgård,

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Filosofi. S p o r t s p l a n. Ranheim fotball

Filosofi. S p o r t s p l a n. Ranheim fotball Filosofi Definisjonen av fotballfilosofi er forstått som den ønskelige atferden laget har for å utvikle spillerne, underholde alle i fellesskapet og vinne kamper. For å utvikle spillerne og spillet, som

Detaljer

Hva kjennetegner spillere i ulik alder?

Hva kjennetegner spillere i ulik alder? Hva kjennetegner spillere i ulik alder? Hva er det som kjennetegner barn og unge i forskjellig aldre. Første bud er dette: Barn er ikke minivoksne! Barn har et annet perspektiv både på aktivitetene, omgivelsene

Detaljer

Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser

Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser Arnstein Finset, Professor, Universitetet i Oslo Ingrid Hyldmo, Psykologspesialist, Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet

Detaljer

Utvikle personligheten med persolog

Utvikle personligheten med persolog Utvikle personligheten med persolog Oppnå bedre resultater i jobb og privatliv Oppdag en praktisk tilnærming til utvikling av din personlighet: Du vil lære å skille mellom ulike typer atferd og hvordan

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

ELEVRÅDSKURS UNGDOMSTRINN Kl KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

ELEVRÅDSKURS UNGDOMSTRINN Kl KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT ELEVRÅDSKURS UNGDOMSTRINN 12.12.2016 Kl 9.30 13.30 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Plan for møtet 1. Velkommen 2. Å være tillitsvalgt 3. Oppdrag: å presentere elevenes synspunkter ovenfor lærerne

Detaljer

Forsag til kreative øvelser

Forsag til kreative øvelser Forsag til kreative øvelser Her finner dere en rekke øvelser dere kan bruke for motivere elevene på å jobbe kreativt og gjøre dem trygge i sin gruppe. Gjennom disse øvelsene får elevene mulighet til å

Detaljer

HVORFOR? HVA? -Livshjulet HVORDAN? 4 store... Dagen i dag... Små skritt store prestasjoner Verdien av hardt arbeid. Men. Stress?

HVORFOR? HVA? -Livshjulet HVORDAN? 4 store... Dagen i dag... Små skritt store prestasjoner Verdien av hardt arbeid. Men. Stress? Depositphotos.com 4 store... Små skritt store prestasjoner Verdien av hardt arbeid Stress (mm.) asjon Relasjon Fokus/konsentrasjon Dagen i dag... HVORFOR? Litt om det som «tar» Litt om det som «gir» Noen

Detaljer

ELEVRÅDSKURS BARNETRINN Kl KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

ELEVRÅDSKURS BARNETRINN Kl KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT ELEVRÅDSKURS BARNETRINN 07.12.2016 Kl 9.30 13.30 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Plan for møtet 1. Velkommen 2. Å være tillitsvalgt 3. Oppdrag: å presentere elevenes synspunkter ovenfor lærerne

Detaljer

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg Klubbhåndbok 2017 FK Sparta Sarpsborg Innhold Visjon og mål... 2 Mål... 2 Visjon... 2 Verdier... 3 Den røde tråden:... 4 Side 1 av 4 Visjon og mål Visjonen er grunnlaget for å skape fotballglede, hvor

Detaljer

Retningslinjer for barne- og ungdomsinnebandy

Retningslinjer for barne- og ungdomsinnebandy Retningslinjer for barne- og ungdomsinnebandy Hvordan virksomheten skal være for spillere i alderen 6-16 år Vår visjon Klæbu Innebandyklubb ønsker å tilby et positivt og inkluderende miljø der alle kan

Detaljer

Sportsplan fotball Trolldalen IF

Sportsplan fotball Trolldalen IF Sportsplan fotball Trolldalen IF Fair play Trolldalen IF ønsker at alle aktive, ledere, trenere og foreldre representerer foreningen på en god måte. Det innebærer blant annet at: Vi viser glede. Vi er

Detaljer

Norges Svømmeforbund Trener-/lederkonferansen

Norges Svømmeforbund Trener-/lederkonferansen Sterk sammen - unik alene.! - et motivasjons- og inspirasjons-foredrag ved Trond E.Haukedal Norges Svømmeforbund Trener-/lederkonferansen Bergen 12 september 2010 Tlf: 95809544 Mail: trond.haukedal@goforit.no

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer