MOTIVERENDE LEDERSKAP ARBEIDSBOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MOTIVERENDE LEDERSKAP ARBEIDSBOK"

Transkript

1 MOTIVERENDE LEDERSKAP ARBEIDSBOK 1 Introduksjon Det er mer enn fotball-lag for gutter og jenter i Norge, hvorav 7000 er jentelag. Gjennom deltakelse i denne flotte idretten vil barn og unge kunne forbedre sine fysiske ferdigheter, komme i bedre form, og utvikle en livslang fysisk aktiv livsstil. I tillegg til den betydningen idrett kan ha for jenter og gutters fysiske helse og evner, vil det å spille fotball også kunne innebære en rekke positive psykososiale fordeler. Disse inkluderer å fremme: Selvtillit og godt selvbilde Lidenskap til fotball Evne til å jobbe som en del av et lag og føle glede ved å være en del av laget Respekt for trenere, lagkamerater og dommere En følelse av autonomi/selvbestemmelse på vei inn i ungdomstiden Tap og vinn med samme sinn (ta seier og tap med verdighet og se det hele i perspektiv)

2 2 Til tross for slike fordeler, tyder både uttalelser fra idrettsungdom og forskning på at ikke alle unge fotballspillere gleder seg til å gå på trening eller kamp. Det er faktisk barn og unge som ikke får med seg de positive konsekvensene av å delta i idrett. Mange unge spillere synes det er mer stressende enn gøy, og er redd for å gjøre feil eller enda verre, tape kampen. Noen tror at det å vinne er alt som betyr noe. I stedet for å bidra til en mer positiv selvoppfatning, kan fotballen redusere selvtilliten. Ikke alle barn har positive erfaringer med fotball Det er mange faktorer som kan virke inn på om et barn har positive eller negative fotballopplevelser. En av disse faktorene er motivasjonsklimaet som blir skapt på laget. VIKTIG POENG: Det motiverende klimaet er det trenerskapte klimaet (den sosial konteksten eller atmosfæren) som spillerne opplever. Det motiverende klimaet er viktig for om barnas erfaringer i fotball blir positive eller negative. Nyere kunnskap om klimaets betydning vil kunne ha stor innvirkning på barne- og ungdomsidrett. Flertallet av trenere sier ja til denne rollen fordi de ønsker å bidra positivt til barn og unges liv. De gode nyhetene er at trenere faktisk utgjør en forskjell!

3 VÅRE MÅL MED MOTIVERENDE LEDERSKAP ARBEIDSBOKEN Arbeidsboken i Motiverende Lederskap er laget for å hjelpe trenere(som deg) til å skape et godt motivasjonsklima og slik øke motivasjonen hos unge spillere. Vårt mål, via arbeid med fotballtrenere for barne-og ungdomslag, er å hjelpe deg til å utvikle en bedre forståelse av hva som fremmer motivasjon hos unge fotballspillere. Vi ønsker å støtte deg i å finne ut hvordan du kan bruke Motiverende Lederskap i din personlige trenerstil, og hjelpe deg til å utvikle egne konkrete strategier for å fremme et mer motiverende klima i trening og kamp. Dine synspunkt, refleksjoner og spørsmål om det vi presenterer, er viktig underveis. GRUNNLAGET FOR MOTIVERENDE LEDERSKAP Tilnærmingen til motiverende lederskap er basert på teorier om motivasjon og trening, og på forskning om idrett og andre områder (f.eks. klasserom). Vitenskapelige studier viser tydelig hvordan viktige aspekter ved miljøet kan påvirke en spillers motivasjon og trivsel både positivt og negativt. Vi har også en god forståelse av prosessene eller mekanismene som omhandler hvilken innvirkning en treners atferd og perspektiver har på unge spilleres erfaringer i fotball. 3 VIKTIG POENG: En viktig egenskap for Motiverende Lederskap er at det er teoribasert og forskningsbasert.

4 HVA ER DIN TRENERFILOSOFI? 4 Din trenerfilosofi er grunnlaget for dine verdier som trener, hva du tror på, og for standarden på dine og dine spilleres handlinger. Å ikke ha en gjennomtenkt og uttalt trenerfilosofi er som å ha et hus uten fundament, eller som å dra på tur til et helt ukjent reisemål uten kart (eller GPS!) AKTIVITET : Skriv ned de viktigste grunntrekkene i din trenerfilosofi (max 50 ord): VIKTIG POENG: Din personlige filosofi er kjerneverdiene dine som trener, det du tror på og standarden for dine handlinger og for spillernes handlinger.

5 5 Å FORSTÅ MOTIVASJON Det aller første prinsippet for motiverende lederskap er at det sosiale miljøet vi utvikler på laget virker inn på spillernes MOTIVASJON. Motivasjon relaterer seg til spørsmålet om hvorfor vi gjør som vi gjør; det har innvirkning på spillernes handlinger (og det spillerne ikke gjør!) og hvordan de tolker sine fotballopplevelser. Motivasjon handler om hvordan spillerne oppfører seg, tenker og føler om fotball. VIKTIG POENG: Motivasjon er det som handler om hvorfor vi handler som vi gjør, og dette viser seg i hvordan spillerne opptrer, hva de sier, gjør, tenker og føler når det gjelder fotball. Vi kan tenke på motivasjon som enten høy eller lav. Da er det graden eller hvor mye motivasjon vi har i tankene. Når vi snakker om en spillers motivasjon, snakker vi ofte om graden av motivasjon. Våre unge fotballspillere viser høy grad av motivasjon når (1) Spilleren presterer sitt beste i øyeblikket (2) Spilleren virker involvert/ er med i øyeblikket PRESTERER SITT BESTE? ER MED/INVOLVERT? Graden av motivasjon.. toppen av isfjellet? Hvor høy en spillers motivasjon er, er bare en liten del av bildet, og vises bare i øyeblikket. Lik en del av et isfjell som er synlig over vannet, viser graden av motivasjon hos unge fotballspillere bare et lite glimt av hele bildet. Det sier lite om hvorfor de spiller fotball

6 6 og sannsynligheten for framtidig fotballdeltagelse. Med andre ord, en spiller kan synes å være sterkt motivert akkurat nå, men man kan ikke alltid være sikker på om dette vil fortsette over lengre tid. Vi kan heller ikke være sikre på om det å spille fotball faktisk er gunstig for spilleren i forhold til hans/hennes selvfølelse, kjærlighet til spillet og generelle trivsel. Derfor må vi se på spillerens motivasjonskvalitet (eller den delen av isfjellet som ikke er lett synlige for det blotte øye)! GRAD Hvor mye motivasjon? Kvalitet Hvorfor er spilleren motivert? PRESTERER SITT BESTE? ER MED/INVOLVERT? Er han/hun glad i fotball? Har spilleren en god selvfølelse når hun eller han spiller fotball? Gir det økt velvære å spille fotball? Gir fotballen gode ferdigheter som grunnlag for å prestere over tid? Ønsker spilleren å fortsette med fotball? Å se hele bildet. Motivasjonskvalitet Lik den delen av isfjellet som er synlig over vannet, vil det å vurdere kvantiteten av (graden av) motivasjon en ung fotballspiller har, bare gi et lite glimt av hele bildet. Når vi vurderer kvaliteten av en spillers motivasjon, snakker vi om hvorfor hun eller han spiller og trener. Spiller hun fordi hun rett og slett liker å spille fotball (kan betraktes som indre motivasjon)? ELLER.. Spiller han grunnet en ytre belønning eller fordi han får dårlig samvittighet

7 7 om han ikke spiller/føler han må spille (kan betraktes som kontrollert motivasjon)? Slike forskjeller i hva som motiverer spillerne i fotballen er knyttet til andre viktige kjennetegn som for eksempel om de liker å spille fotball og vil fortsette, om de får fram sitt beste, og om fotball bidrar til god helse og personlige utvikling. Slike eksempler er tegn på motivasjonskvalitet. Det er lett å tro at grad av motivasjon og kvaliteten av motivasjon er motsetninger. Med andre ord, at vi må ofre den ene (for eksempel spillerutvikling og trivsel) for å få den andre (for eksempel god prestasjon) Dette er ikke tilfellet. Vi kan påvirke både prestasjonen og spillerens utvikling og trivsel maksimalt! Grad av motivasjon Kvalitet Spillerutvikling Spillerens helse Psykologisk Følesesmessig Fysisk Moralsk Grad av motivasjon og motivasjonskvalitet: vi kan ha begge deler!

8 8 Dersom vi kan skape et motiverende klima, har vi en vinn - vinn situasjon! I et motiverende klima er det mer sannsynlig at spillerne er høyt motivert fordi de da ønsker å spille og gleder seg over fotball, og ikke fordi de får dårlig samvittighet om de ikke spiller, eller føler de må spille for å gjøre andre glade eller for å vinne premier. Som en konsekvens av dette vil barna utvikle seg positivt både som fotballspiller og som person. De flinkeste og mest talentfulle spillerne blomstrer når de har både høy grad av motivasjon og høy motivasjonskvalitet. De vil ha større sjanse til å utvikle talentet sitt fullt ut, fortsette med idretten over lengre tid, og eventuelt bli en toppspiller. For spillere som ikke er fullt så gode vil høy motivasjonskvalitet føre til at de utnytter fullt ut de evnene de har, forhindre at de slutter med fotball, og får mer ut av alt barne- og ungdomsfotball har å by på. VIKTIG POENG: Motiverende lederskap kan fremme både høy grad av motivasjon og motivasjonskvalitet og dermed maksimere spillerens potensiale innen fotball OG deres trivsel og personlige utvikling.

9 HVA ER GRUNNPILARENE FOR MOTIVASJONSNIVÅ OG MOTIVASJONSKVALITET? 9 ABC: Det grunnleggende for motivasjonskvalitet Blant trenere i barne- og ungdomsfotball er det ofte et fokus på det vi kan kalle spillernes fysiske og ferdighetsmessige ABC for eksempel deres evne til å bevege seg raskt, balanse og koordinasjon. Men det er viktig å huske at unge spillere har psykologiske grunnpilarer (ABC er) som også trenger å stimuleres. Spillere på alle nivåer har større mulighet for å vise høy grad av motivasjon og motivasjonskvalitet når de har en følelse av: A Autonomi/medbestemmelse Bli hørt og kunne velge B Tilhørighet = Respektert og føle seg knyttet til laget C Kompetanse = Føle mulighet til å møte krav og gjøre sitt beste VIKTIG POENG: En trener vil være mer motiverende når han/hun stimulerer spillernes psykologiske ABC er

10 10 FORDELENE VED AUTONOMI Barn kan føle seg autonome når de spiller fotball: Jeg blir hørt og gis mulighet til å velge i trening og på kamp Jeg har en følelse av frihet; Det jeg gjør i fotballen gjenspeiler mine interesser og verdier Når barn har medbestemmelse i fotball betyr at vi har høy grad av motivasjon og motivasjonskvalitet! Men noen ganger føler spillerne seg kontrollert og overstyrt av andre: Jeg har ikke noe jeg skulle ha sagt; jeg har ikke mulighet til å bestemme eller velge selv Noen spillere føler seg kontrollert Jeg føler at jeg blir kontrollert i fotballen Barn som føler seg kontrollert når de spiller fotball kan vise høy grad av motivasjon, spesielt når alt går bra og det er snakk om premier. Derimot er det ikke god kvalitet på motivasjonen deres. Forskning viser oss at dersom barna skal like å spille fotball og fortsette med idretten, er det viktig at de føler at de er med på å eie sin egen fotballdeltagelse - at de føler at de blir hørt, og at det er rom for valg når de deltar på treninger og kamper. VIKTIG POENG: Når barn og unge kjenner seg autonome (dvs. at de føler at de er med på å eie sin egen fotballdeltagelse - at de føler at de blir hørt og at det er rom for valg), er det mer sannsynlig at de spiller av personlige eller indrestyrte grunner (for eksempel: Jeg spiller fordi fotball er skikkelig gøy; Jeg spiller fordi jeg har lyst!).

11 FORDELEN VED Å FØLE AT EN HØRER TIL 11 Barn og unge, som voksne, trives ikke med sosial isolasjon. De trenger andre personer rundt seg for at livet skal oppleves meningsfullt, for å føle seg trygge, for å føle at de betyr noe, samt for at de skal vokse og blomstre. Spillerne trenger å vite at du (treneren) bryr deg om dem, før de bryr seg om hva du kan Treneren bryr seg om meg som en person, ikke bare som en spiller. Jeg føler jeg er en verdifull del av laget mitt. Når unge barn opplever at de hører til.. føler de at de betyr noe, at de har en rolle og at de er verdifulle er de mer motstandsdyktige og kan takle motgang føler de at de er en del av laget og det er mer sannsynlig at de spiller som et lag og ikke bare som individuelle spillere Et motiverende trenerklima bidrar til at spilleren opplever tilhørighet! VIKTIG POENG: Spillerne vil vise høy grad av motivasjon og motivasjonskvalitet når de føler at noen bryr seg om dem, når de føler seg trygge og føler seg verdifulle for treneren og de andre på laget.

12 12 OPPRETTHOLDE EN FØLELSE AV GOD KOMPETANSE: ET SPØRSMÅL OM HVA EN BASERER SIN KOMPETANSEVURDERING PÅ Jeg er ganske god i fotball Fotball er en aktivitet jeg kan godt Motivasjonskvalitet er knyttet til nivået av kompetanse. Det er tydelig når spillerne føler seg kompetente og har selvtillit, uten å tenke på hvor mange mål de har scoret. Spillernes grad av motivasjon og høy motivasjonskvalitet er avhengig av deres kompetanse OG hvordan de vurderer om de er kompetente(suksessfulle) eller ei. Det er to måter spillere kan vurdere sin kompetanse. Gjøre ditt beste spillerne vurderer kompetanse opp mot seg selv Suksess basert på egne prestasjoner, utvikling ol. Hvordan gjør jeg det? Hvordan kan jeg gjøre dette? Hvordan kan jeg bli bedre? VIKTIG POENG: fordelen ved å ha fokus på gjøre ditt beste er at spillerne mest sannsynlig prøver så godt de kan, opprettholder sin iver og fortsatt deltar uansett om de er talentfulle eller ikke. Være den beste spillerne sammenlikner seg med andre suksess basert på vinne over andre og vise overlegenhet Hvordan gjør de andre det? Er jeg god nok? Hvordan kan jeg unngå å vise andre at jeg ikke får det til? VIKTIG POENG: Når fokus er på å være best, er det ikke nok for unge spillere å gjøre sitt beste for å oppleve mestring eller suksess. De må også vise overlegenhet, og om det ikke er mulig, forskyve fokuset over på å skjule svakheter og ikke vise at de er dårligere enn andre.

13 En modell av motivasjon 13 Så når vi så setter sammen hele modellen vår, forstår vi hvorfor treneren med sin væremåte og fokus kan påvirke spillere mer eller mindre positivt. ET MOTIVERENDE TRENERKLIMA FREMMER SPILLERES MEDBESTEMMELSE (A), TILHØRIGHET (B) OG KOMPETANSE (C) KLIMAET SKAPT AV TRENEREN SPILLER MOTIVASJON PRESTASJON TRIVSEL ENGASJEMENT GLEDE VIKTIG POENG: For å sikre oss at spillere i aldersbestemt fotball har høy motivasjon og god motivasjonskvalitet og dermed et sunt fotballengasjement er det viktig å fremme de psykologiske behovene ABC. Mer konkret: Dette kan vi få til gjennom å skape et klima som fremmer spillernes følelse av autonomi og tilhørighet, samt fokusere på gjøre sitt beste mål.

14 14 VIKTIG POENG: Trenere kan fremme unge spilleres følelse av autonomi, tilhørighet og kompetanse ved å skape et motiverende trenerklima. Ved å utvikle ABC grunnpilarene kan trenere fremme høy grad av motivasjon og motivasjonskvalitet. TILBAKE TIL GRUNNLAGET: DIN TRENERFILOSOFI Tenk på din personlige trenerfilosofi slik du beskrev den i begynnelsen av arbeidsboken. På hvilke måte vil det å skape og opprettholde et mer motiverende klima på ditt lag være i tråd med din trenerfilosofi? På hvilke måter vil det å skape og opprettholde et mer motiverende klima på ditt lag stå i motsetning til din egen trenerfilosofi?

15 Hvor sterkt engasjert er du for å bli en motiverende trener? (sett et kryss på linjen) Ikke i det hele tatt Veldig engasjert 15 Hvorfor? Hva kan hjelpe deg til å bli enda mer engasjert til å bli en motiverende trener? Hvor trygg er du på at du kan bli en mer motiverende trener? (sett et kryss på linjen) Ikke i det hele tatt Veldig trygg Hvorfor? Hva kan hjelpe deg til å bli enda tryggere på at du kan bli en mer motiverende trener?......

16 DET ER MANGE KAKESTYKKER I ET MOTIVERENDE KLIMA 16 Det er mye en trener kan si og gjøre som kan bidra til at klimaet han eller hun skaper er mer eller mindre motiverende. Klimaet kan ses på som en kake, med flere dimensjoner som er vevd inn i hverandre. Treneren kan skape et mer motiverende klima og fremme spillernes ABC er ved å benytte de følgende 7 dimensjonene på trening og kamper konsekvent og regelmessig: Kameratsamarbeid Læring vektlegges Indre fokus Mestringsorientert Autoritet med autonomi K T L E I M A Evaluering Ta andres perspektiv VIKTIG POENG: Hver dimensjon er ikke isolert, men vevd sammen med de andre. For eksempel, noe du sier eller gjør kan både fremme samarbeid med lagkameraten og gi god læring

17 Kameratsamarbeid I et motiverende klima samarbeider spillerne godt med hverandre, snarere enn å konkurrere mot hverandre. Jobber sammen for å bli bedre sammen o Spillere på motiverte lag jobber sammen for å bli bedre sammen. De har felles mål de jobber sammen mot. De har øvelser på trening som både krever og stimulerer samarbeid. De prøver å hjelpe hverandre til å lære mer og bli bedre. Alle er en viktig del av laget o Enten de er blant de beste på laget eller ikke: Spillere på motiverte lag føler at de er en viktig del av laget. Alle opplever at de bidrar positivt til gruppen. 17 Hva vi kan si Hva vi kan gjøre

18 18 LÆRING VEKTLEGGES I et motiverende klima, ligger hovedfokuset alltid på læring og utvikling. Hva spillerne lærte og hvordan man kan forbedre seg til neste gang er viktig etter både seier og tap. Tilnærming til tilbakemelding: Hva gikk bra, hva kunne vi gjort bedre, hvordan kunne vi gjort det bedre? Hva vi kan si Hva vi kan gjøre

19 INDRE FOKUS 19 I et motiverende fotballklima gis spillerne rom for å føle at det er deres idrett; trenere støtter spillernes følelse av at de er involvert i idretten fordi det er deres personlige valg. En motiverende trener prøver å støtte opp et indre fokus med selvbestemte grunner for deltakelse hos spillerne. Aktiviteter og veiledning som styrker spillerens ektefølte glede. Fokuset er på det som spilleren selv kan kontrollere. Trenere bygger opp under spillernes følelse av å spille fordi de har lyst, ikke fordi de må eller på grunn av ytre belønninger Ytre forsterkninger (feks. belønning så som ros, premier) kan virke kontrollerende på spillerne. Når spillerne spiller fordi de får en belønning, kan de bli mindre indre motiverte. Med andre ord: kvaliteten på motivasjonen blir lav. Derfor bør trenere være forsiktige med bruk av ytre belønninger. Hva vi kan si Hva vi kan gjøre

20 20 MESTRINGSORIENTERT I et motiverende klima vil trenere ofte fokusere på gjøre sitt beste mål med andre ord være mestringsorientert. Alle spillere, uavhengig av ferdigheter og selvtillit, kan oppleve suksess og mestring om vi fokuserer på å få spillerne til å gjøre sitt beste, i stedet for å være den beste. Når fokuset ligger på å gjøre sitt beste er det mindre sannsynlig at spillerne mister selvtillit. Hva vi kan si Hva vi kan gjøre

21 21 AUTORITET MED AUTONOMI I et motiverende klima opplever spillerne at de også blir tatt med på råd i forhold til det som skjer på laget, på banen.. De føler også at de kan være med å bestemme hva de trenger å jobbe med på trening og i kamp. Spillerne får ta del i valg som er meningsfulle. Treneren må gi meningsfylte begrunnelser for det de ønsker spillerne skal gjøre. Spillerne er oppmuntret til å ta egne valg og å få frem sine synspunkt. Hva vi kan si Hva vi kan gjøre

22 22 TA ANDRES PERSPEKTIV I et motiverende klima tar treneren hensyn til spillernes synspunkter og følelser. Treneren går ikke rundt og tror han spør spillerne for å forsikre seg om at han/hun forstår hvordan spillerne har det, og hva de føler. Treneren anerkjenner spillernes følelser og meninger og oppmuntrer spillere til å prøve å se hvordan de andre på laget tenker og føler Treneren er seg bevisst at de unge er spillere i barne- og ungdomsfotball, ikke mini profesjonelle fotballspillere! Spillernes verdi kobles ikke til prestasjonene på banen Hva vi kan si Hva vi kan gjøre Hva tror du andre spillere føler når de blir kjeftet på fordi de har gjort en feil? Jeg vet det kan være tøft når det ikke går så bra som dere hadde tenkt. Hva kan jeg si slik at du eller laget ikke skal miste troen i slike tilfeller?

23 23 Evaluering (av innsats og forbedring) I et motiverende klima dreier ikke tilbakemeldingene fra treneren seg hovedsakelig om resultater (om laget vant tapte, beste spiller osv). Isteden vurderer treneren hva som gikk bra og mindre bra ut fra målet om å gjøre sitt beste (det vil si utviklingsmål og prestasjonsmål hver enkelt spiller og laget har satt seg). Treneren oppmuntrer også til at spillerne reflekterer over sine egne prestasjoner og utvikling i forhold til oppsatte mål. Trenerens tilbakemelding er knyttet til spillernes gjøre sitt beste mål. Treneren oppmuntrer og lytter til spillernes og lagets evalueringer av deres egne prestasjoner. Hva vi kan si Hva vi kan vi gjøre

24 Å SKAPE ET MOTIVERENDE KLIMA: HVA GJØR DU ALLEREDE FOR Å VÆRE EN MOTIVERENDE TRENER? 1. På trening Hvilke av de 7 dimensjonene ved et motiverende klima er dette eksempelet relatert til?... Ut fra det du har lært i dag, hva kan du gjøre eller si i eksempelet ditt slik at du blir enda mer motiverende? På kamper Hvilke dimensjon(er) er dette eksempelet relatert til?... Ut fra det du har lært i dag, hva kan du gjøre eller si i eksempelet ditt slik at du blir enda mer motiverende?

25 BARRIERER FOR ET MOTIVERENDE KLIMA? 25 Hva ved deg selv som person kan være en barriere/hindring når du skal skape et motiverende klima? Løsning Løsning Hva ved laget ditt kan være en barriere/hindring når du skal skape et motiverende klima? Løsning Løsning Hva ved klubben din kan være en barriere/hindring når du skal skape et motiverende klima? Løsning Løsning

26 SKAPE ET MOTIVERENDE KLIMA PÅ NESTE TRENING 26 For å skape et mer motiverende treningsklima for mine spillere har jeg tenkt å... Når og hvor skal du gjøre dette? Hvordan skal du gjennomføre dette?

27 SKAPE ET MOTIVERENDE KLIMA PÅ NESTE KAMP 27 For å skape et mer motiverende kampklima for mine spillere har jeg tenkt å... Når og hvor skal du gjøre dette? Hvordan skal du gjennomføre dette?

28 ETTER KURSET FØLGE OPP DITT TRENERSKAPTE KLIMA DENNE UKEN: PÅ TRENING 28 Kan du gi eksempler på hvordan du prøvde å skape et mer motiverende klima på trening denne uken? Hva skjedde? Hvordan reagerte spillerne? Tror du det du gjorde var vellykket når det gjelder å fremme spillernes følelse av autonomi og/eller tilhørighet og/eller kompetanse? Hvis ja, hvorfor? Hvis nei, hvorfor ikke?

29 29 På neste trening, hva kan du gjøre annerledes? Hva ville du gjort likt? Hva annet kan du gjøre på neste trening for å sørge for at klimaet i ditt lag blir mer motiverende? Er det en annen strategi du kan tenke deg å prøve? When and where will you do this? Når og hvor vil du gjøre dette? Hvordan vil du gjennomføre dette?

30 30 FØLGE OPP DITT TRENERSKAPTE KLIMA DENNE UKEN: PÅ KAMPER Kan du gi eksempler på hvordan du prøvde å skape et mer motiverende klima på forrige kamp? Hva skjedde? Hvordan reagerte spillerne? Tror du det du gjorde var vellykket når det gjelder å fremme spillernes følelse av autonomi og/eller tilhørighet og/eller kompetanse? Om ja, hvorfor? Om nei, hvorfor ikke?

31 Hva kan du gjøre annerledes på neste kamp? Hva ville du gjort likt? Hva annet kan du gjøre på kampen neste uke for å sørge for at klimaet på ditt lag blir mer motiverende? Er det en annen strategi du kan tenke deg å prøve? 31 When and where will you do this? Når og hvor vil du gjøre dette? Hvordan vil du gjøre dette?

32 32 Motiverende Lederskapsgruppe Norges idrettshøgskole PAPA-gruppen ved Norges idrettshøgskole består av professor Yngvar Ommundsen, seksjon for Coaching og Psykologi (prosjektleder) og en gruppe av forskere (1. amanuensis Lars Tore Ronglan, Forskningssenter for Trening og Prestasjon og doktorgradsstipendiat Vidar Kaldhol Ertesvåg, seksjon for Coaching og Psykologi & Forskningssenter for Trening og Prestasjon). Gruppen ved Norges idrettshøgskole driver med forskning innen idrettspsykologi og coaching. PAPA-gruppen jobber spesielt med forskning innen motivasjons- og læringsprosesser innen rammen av barne- og ungdomsidretten på fritid og kroppsøving i skolen. Gruppen har stor praktisk erfaring med opplæring innen ulike ballspill med vekt på fotball og håndball. Arbeidet deres har satt søkelyset på å forstå betydningen av blant annet rollen trenerne og lærere kan ha når det gjelder å fremme barn og unges læring, motivasjon, trivsel og deltagelse i idrett og fysisk aktivitet. Universitetet i Bergen PAPA-gruppen ved Universitetet i Bergen er ansvarlig for evalueringen av tiltaket og ledes av professor Bente Wold og professor Oddrun Samdal ved HEMIL-senteret, Det psykologiske fakultet. Gruppen driver med forskning på forhold som fremmer barn og unges helse og trivsel og har omfattende internasjonalt forskningssamarbeid. Videre har gruppen lang erfaring med evaluering av helsefremmende tiltak blant barn og unge.

33 33 MOTIVERENDE LEDERSKAP Copyright University of Birmingham, Norges idrettshøgskole og Universitetet I Bergen 2010 All rights reserved. Copyright and other intellectual property laws protect these materials. Reproduction or retransmission of the materials, in whole or in part, in any manner, is expressly forbidden without the prior written consent of the copyright holder.

Mestring i fysisk aktivitet. Professor Oddrun Samdal Åpning av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 29.

Mestring i fysisk aktivitet. Professor Oddrun Samdal Åpning av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 29. Mestring i fysisk aktivitet Professor Oddrun Samdal Åpning av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 29. oktober 2014 HVORDAN skape mestring gjennom motiverende lederskap? Motivasjon Team

Detaljer

Kursholder: Dato. Copyright University of Birmingham, Norges idrettshøgskole og Universitetet i Bergen 2010.

Kursholder: Dato. Copyright University of Birmingham, Norges idrettshøgskole og Universitetet i Bergen 2010. Kursholder: Dato Copyright University of Birmingham, Norges idrettshøgskole og Universitetet i Bergen 2010. Fremme psykososial utvikling og en sunn livsstil blant barn og unge GJENNOM DELTAKELSE I BARNE-

Detaljer

PAPA prosjektet pilot B: Kursing av trenerinstruktører del 2

PAPA prosjektet pilot B: Kursing av trenerinstruktører del 2 PAPA prosjektet pilot B: Kursing av trenerinstruktører del 2 Vidar Kaldhol Ertesvåg NIH 20-21 august 2010 Add your Uni logo here Dagens plan Oppsummere fra i går Hvordan skape et MOTIVERENDE TRENER KLIMA

Detaljer

Motiverende Lederskap Manual for presentasjon av trenerkurset

Motiverende Lederskap Manual for presentasjon av trenerkurset Motiverende Lederskap Manual for presentasjon av trenerkurset Dette dokumentet inneholder hovedpunkter til hvert power-point bilde. Copyright University of Birmingham, Norges idrettshøgskole og Universitetet

Detaljer

Copyright University of Birmingham, Norges idrettshøgskole og Universitetet i Bergen 2010.

Copyright University of Birmingham, Norges idrettshøgskole og Universitetet i Bergen 2010. Copyright University of Birmingham, Norges idrettshøgskole og Universitetet i Bergen 2010. Fremme psykososial utvikling og en sunn livsstil blant barn og unge GJENNOM DELTAKELSE I BARNE- OG UNGDOMSFOTBALL

Detaljer

KURS I MOTIVERENDE LEDERSKAP

KURS I MOTIVERENDE LEDERSKAP KURS I MOTIVERENDE LEDERSKAP Motiverende lederskap (Empowering Coaching TM) er en tilnærming til ledelse som legger vekt på å utvikle barna både som mennesker og spillere. Dette målet prøver vi å nå gjennom

Detaljer

Copyright University of Birmingham, Norges idrettshøgskole og Universitetet i Bergen 2010.

Copyright University of Birmingham, Norges idrettshøgskole og Universitetet i Bergen 2010. Kursholder: Dato Copyright University of Birmingham, Norges idrettshøgskole og Universitetet i Bergen 2010. Dagens plan Oppsummere fra i går Hvordan skape et MOTIVERENDE TRENER KLIMA i barne- og ungdomsfotball?

Detaljer

PAPA prosjektet pilot B: Kursing av trenerinstruktører del 1

PAPA prosjektet pilot B: Kursing av trenerinstruktører del 1 PAPA prosjektet pilot B: Kursing av trenerinstruktører del 1 Vidar Kaldhol Ertesvåg NIH 20-21 august 2010 Add your Uni logo here FAKTA: Det er mer enn 25000 lag i barne- og ungdomsfotballen i Norge. Av

Detaljer

Motiverende Lederskap Manual for presentasjon av kurset

Motiverende Lederskap Manual for presentasjon av kurset Motiverende Lederskap Manual for presentasjon av kurset Dette dokumentet inneholder hovedpunkter til hvert power-point bilde. Endelig versjon til bruk i intervensjon 16 mars 2011 Dette materialet eies

Detaljer

PAPA prosjektet: Kursing av trenerinstruktører pilot B

PAPA prosjektet: Kursing av trenerinstruktører pilot B PAPA prosjektet: Kursing av trenerinstruktører pilot B Vidar Kaldhol Ertesvåg Yngvar ommundsen Norges idrettshøgskole 21 juni 2010 Add your Uni logo here Det norske PAPA teamet med ansvar for opplæring

Detaljer

HVORDAN SKALL MIN KLUBB/TRENERE OPPFATTES

HVORDAN SKALL MIN KLUBB/TRENERE OPPFATTES HVORDAN SKALL MIN KLUBB/TRENERE OPPFATTES Motiverende lederskap 25.10.2016 Papa 1 Magnus Johansson Spiller og trenerutvikler NFF Hordaland. NFF HORDALAND UEFA Cup mester 1987 IFK Gøteborg Semifinale i

Detaljer

ABC spillet Instruktør guide

ABC spillet Instruktør guide Motiverende Lederskap ABC spillet Instruktør guide Dette dokumentet er en guide til hvordan en kan bruke ABC spillet i kurset Motiverende Lederskap for trenere. Vennligst vær oppmerksom på at ABC spillet

Detaljer

TILBAKEMELDINGSSKJEMA FOR TRENERINSTRUKTØRER PAPA

TILBAKEMELDINGSSKJEMA FOR TRENERINSTRUKTØRER PAPA TILBAKEMELDINGSSKJEMA FOR TRENERINSTRUKTØRER PAPA INSTRUKTØR: Tom Erland DATO: 16 januar KLUBB: JARDAR. Vurdering: Yngvar ASPEKT VED GJENNOMFØRING Innholdsforståelse Svare på spørsmål og innspill KOMMENTAR

Detaljer

Treneren har sine egne favoritter som alltid får spille hele kampen. (2)

Treneren har sine egne favoritter som alltid får spille hele kampen. (2) Av og til driver vi med veldig kompliserte øvelser på trening. Treneren oppmuntrer oss til å spørre dersom vi ikke forstår hva vi skal gjøre eller hvordan øvelsen kan gjøre oss bedre i kamp. Det er veldig

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

Lørenskog Idrettsforening

Lørenskog Idrettsforening Lørenskog Idrettsforening DET HANDLER OM RESPEKT, IKKE SANT? Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen! Verdigrunnlag I LIF har vi valgt tre verdier vi ønsker

Detaljer

HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger

HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger Familien er en viktig del av utviklingen til barn og unge i idretten.

Detaljer

Den kompetente trener. og ansvarlige gymnast

Den kompetente trener. og ansvarlige gymnast Trenerseminar troppsgymnastikk 2017 Den kompetente trener og ansvarlige gymnast De gode gamle dage 2017 Det pres, unge oplever, opstår netop, fordi unge ikke længere ved, hvad det vil sige at skabe noget,

Detaljer

Retningslinjer for barne og ungdomsinnebandy

Retningslinjer for barne og ungdomsinnebandy Retningslinjer for barne og ungdomsinnebandy Hvordan virksomheten skal være for spillere i alderen 6 16 år Vår visjon Klæbu Innebandyklubb ønsker å tilby et positivt og inkluderende miljø der alle kan

Detaljer

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL)

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Barnefotball, 6-12 år. I Nordre Holsnøy IL skal barnefotballen bygge på disse verdigrunnlagene: - Fotball for alle - Trygghet - Mestring = Trivsel og

Detaljer

Hva kjennetegner spillere i ulik alder?

Hva kjennetegner spillere i ulik alder? Hva kjennetegner spillere i ulik alder? Hva er det som kjennetegner barn og unge i forskjellig aldre. Første bud er dette: Barn er ikke minivoksne! Barn har et annet perspektiv både på aktivitetene, omgivelsene

Detaljer

BOGAFJELL IDRETTSLAG

BOGAFJELL IDRETTSLAG BOGAFJELL IDRETTSLAG Det føles godt å være en del av et lag som støtter deg! Henrik, 12 år HVEM, HVA & HVORDAN? Hvem er vi? Hvor vil vi? Hvordan vil vi framstå? Hvem er vi her for? Hvilke verdier og holdninger

Detaljer

" Flest, Lengst, Best " Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt. " Flest, Lengst, Best "

 Flest, Lengst, Best  Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt.  Flest, Lengst, Best Sportslig plan L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt Klubbinfo Stiftet: 1931 Base: Tranby Innhold Klubbinfo.... s. 2 Visjon... s. 4 7 9 år. s. 5 10 12 år.. s. 6 13 14 år.. s. 7 15 19 år.. s. 8 Voksenfotball..

Detaljer

Den coachende trener. Foredrag av Per Osland Trener og lederkonferansen 2007

Den coachende trener. Foredrag av Per Osland Trener og lederkonferansen 2007 Den coachende trener Foredrag av Per Osland Trener og lederkonferansen 2007 Hva er det som har gjort deg til en sås god trener? -Kunnskap er viktig. Du måm lese og følge f med. Og sås må du tørre t å prøve

Detaljer

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø Vedlegg 1. Barnefotballens tre grunnverdier: http://www.fotball.no/barn_og_ungdom/barnefotball/ Likhetsprinsippet Gjelder innad i et lag. Bygger på filosofien om at alle barn skal gis like muligheter til

Detaljer

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA En praktisk og meningsfull veileder til Utøveren, Treneren, Foreldre og Oppmenn i RSK-Alpin «Slik gjør vi det i RSK Alpin» Side 1 Innledning RSK-Alpins veileder, «Slik gjør

Detaljer

HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger

HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger Mange foreldre ønsker å bidra til at deres barn får ta del i et godt

Detaljer

TRENERROLLEN. Klikk for å redigere tittelstil. Klikk for å redigere tittelstil. Håndballseminaret Atle Haugen NHF Trenerutvikler

TRENERROLLEN. Klikk for å redigere tittelstil. Klikk for å redigere tittelstil. Håndballseminaret Atle Haugen NHF Trenerutvikler Klikk for å redigere tittelstil TRENERROLLEN Klikk for å redigere tittelstil Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play Håndballseminaret 2016 Klikk for å redigere undertittelstil i malen Atle Haugen NHF

Detaljer

FORELDRE + HÅNDBALL = SANT

FORELDRE + HÅNDBALL = SANT Utgitt av: Norges Håndballforbund Redaksjon: Tone Kluge Opplegg: Torbjørn Johnsen Illustrasjoner: Øistein Kristiansen Grafisk prod.: Kurer Grafisk AS Utgitt: August 1997 Opplag: 20 000 Velkommen til håndballfamilien

Detaljer

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS lille grønne Slik gjør vi det i Heming Kjære Hemingmedlemmer, foreldre og trenere Hemings lille grønne er en veileder for alle som har noe med Heming å gjøre

Detaljer

Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball

Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball Mål Nesodden IF Fotball skal tilby fotballaktivitet for barn og ungdommer. Treningenes innhold, og ledernes væremåte skal være tilpasset spillernes alder, utviklingsnivå,

Detaljer

PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN. Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen

PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN. Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen Dans i møte med barn - Hva tar dansen med seg inn i møtet med barnet? Barn i møte med dans - Hva

Detaljer

Retningslinjer for barne- og ungdomsinnebandy

Retningslinjer for barne- og ungdomsinnebandy Retningslinjer for barne- og ungdomsinnebandy Hvordan virksomheten skal være for spillere i alderen 6-16 år Vår visjon Klæbu Innebandyklubb ønsker å tilby et positivt og inkluderende miljø der alle kan

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE Rekruttere og beholde God lag og gode spillere skapes gjennom godt organiserte klubber og gode ledere Lederne må være dyktige til å forutse, samordne og styre frivilligheten

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 98 18.09.08 Klubbvisjon CSK fotballavdelingen skal gjennom sine tilbud bidra til at så mange som mulig stimuleres til å spille fotball så lenge som mulig. Klubben skal være et sosialt knutepunkt

Detaljer

Hvordan utvikle prestasjonskulturen

Hvordan utvikle prestasjonskulturen Hvordan utvikle prestasjonskulturen i FK Vigør G 16? Stress i konkurransesituasjonen - hvordan takle stress / press sammen Bjørn Tore Johansen, FK Vigør KONKURRANSESITUASJONEN STRESS I IDRETT EUSTRESS

Detaljer

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter.

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter. Foreldremøte 3/6 Agenda for møte Lite motiverende resultater i vår sesongen, varierende engasjement på trening som resulterer i ulike ferdigheter på gutta. Det er også ulikt ønske om hvor mye tid man ønsker

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

FOOTBALL. Hovedtrekkene for gode ferdigheter er: Læring. De 4 læringsstadiene: TEKNIKK OG FERDIGHETSUTVIKLING

FOOTBALL. Hovedtrekkene for gode ferdigheter er: Læring. De 4 læringsstadiene: TEKNIKK OG FERDIGHETSUTVIKLING TEKNIKK OG FERDIGHETSUTVIKLING FOOTBALL A game of individuals working together. A team game made up of individuals. Teknikk referer til en grunnleggende handling eller et handlingsmønster. Hovedtrekkene

Detaljer

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Fjell er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at fotballopplæringen

Detaljer

Ledelse i et humanistisk perspektiv

Ledelse i et humanistisk perspektiv Ledelse i et humanistisk perspektiv En leder som vil ha medarbeidere som presterer kan følge følgende oppskrift: styr etter verdiene, gi korrektiver og oppmuntring i forhold til disse, ikke til resultatmålene

Detaljer

Krav = kjærlighet. Hva gjør oss sterkere?

Krav = kjærlighet. Hva gjør oss sterkere? Krav = kjærlighet Hva gjør oss sterkere? Drømmer? Tro Håp Kjærlighet Relasjoner? Trening? Mindfulness? Kosthold? Åpenhet og inkludering? Motivasjon? Naturopplevelser? Balanse? å leve å leve er ikkje akkurat

Detaljer

Lærer-elev relasjonen og psykisk helse

Lærer-elev relasjonen og psykisk helse Lærer-elev relasjonen og psykisk helse Oslo, 30/10-2012 May Britt Drugli Førsteamanuensis RBUP, NTNU Psykisk helse! Hvorfor er det viktig å rette fokus mot elevers psykiske helse og kvalitet på lærer-elev

Detaljer

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB BARNEFOTBALLKVELDEN BARNEFOTBALLKVELDEN INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB DELTAKERE - TRENERE,

Detaljer

FORELDREVETT. VEILEDER n

FORELDREVETT. VEILEDER n FORELDREVETT VEILEDER n Håndball som lagspill Idretten vår er en lagidrett. LAGET står i sentrum under selve håndballspillet. Dette betyr at samarbeid, felles innsats og oppmuntring fra kameratene er viktig

Detaljer

Hospitering i Smørås IL

Hospitering i Smørås IL Hospitering i Smørås IL Hva er hospitering En spiller hospiterer når han trener eller spiller kamp i et annet miljø enn han normalt gjør. Vi stimulerer til hospitering og ser dette som en udelt positiv

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

HOLDNINGSAVTALE MELLOM

HOLDNINGSAVTALE MELLOM HOLDNINGSAVTALE MELLOM NAMSOS IL FOTBALL OG.. NAMSOS IL FOTBALL OM VERDIER OG HOLDNINGER * I NIL FOTBALL skal vi støtte og styrke hverandre, og være positive! * I NIL FOTBALL skal vi gjøre hverandre gode!

Detaljer

Motivasjon og mestring i matematikk

Motivasjon og mestring i matematikk Motivasjon og mestring i matematikk Mona Røsseland Multiforfatter, Dr.grad stipendiat Uni i Agder 2 Den fundamentale hensikten med skole og undervisning er å sikre at alle elever har et læringsutbytte

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL HVORFOR: 1) ønsker å være aktive og gode på hospitering i henhold til NFF`s ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen. 2)

Detaljer

Utvikling barnefotball 5-12 Fagansvarlig

Utvikling barnefotball 5-12 Fagansvarlig Utvikling barnefotball 5-12 Fagansvarlig Marius Torstrup Kloster Arbeid: Fagansvarlig barnefotball 5-12 år Ansvarlig for SogndalAkademiet, Sogndal Fotball Del av trenerkorpset til fotballkretsen og Team

Detaljer

8 temaer for godt samspill

8 temaer for godt samspill Program for foreldreveiledning BUF00114 8 temaer for godt samspill Samtalehefte for foreldre til ungdommer i alderen 13 18 år program for foreldrerettleiing Dette heftet inngår i en serie av materiell

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

Utvikle personligheten med persolog

Utvikle personligheten med persolog Utvikle personligheten med persolog Oppnå bedre resultater i jobb og privatliv Oppdag en praktisk tilnærming til utvikling av din personlighet: Du vil lære å skille mellom ulike typer atferd og hvordan

Detaljer

Filosofi. S p o r t s p l a n. Ranheim fotball

Filosofi. S p o r t s p l a n. Ranheim fotball Filosofi Definisjonen av fotballfilosofi er forstått som den ønskelige atferden laget har for å utvikle spillerne, underholde alle i fellesskapet og vinne kamper. For å utvikle spillerne og spillet, som

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Klart vi e fra Honningsvåg Vi skaper idrettsglede Verdigrunnlag og holdningsdokument www.htif.no 1.4.2011 Verdigrunnlag All aktivitet i HT&IF skal være tuftet på disse

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE 01.01.2015 ULNA AS PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE Hvordan skape et positivt selvbilde hos barn? For at barnet skal utvikle et positivt selvbilde, må det møte positive holdninger fra barn og voksne.

Detaljer

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER ØKE MEDARBEIDERENGASJEMENTET: ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER Dale Carnegie Training White Paper Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA 4.Nærmeste

Detaljer

Olympiatoppens Coaching- og trenerseminar : Gjensidig tillit og forståelse i trener-utøver relasjonen

Olympiatoppens Coaching- og trenerseminar : Gjensidig tillit og forståelse i trener-utøver relasjonen Olympiatoppens Coaching- og trenerseminar : Gjensidig tillit og forståelse i trener-utøver relasjonen Istvan Moldovan Idrettspsykologi Istvan.Moldovan@olympiatoppen.no +47 90 28 66 71 Side 1 Oversikt Introduksjon

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

SOSIAL KOMPETANSE HAUKÅS SKOLE

SOSIAL KOMPETANSE HAUKÅS SKOLE HVA ER SOSIAL KOMPETANSE SOSIAL KOMPETANSE HAUKÅS SKOLE Definisjon: Sosial kompetanse er relativt stabile kjennetegn i form av kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør det mulig å etablere og vedlikeholde

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg Klubbhåndbok 2017 FK Sparta Sarpsborg Innhold Visjon og mål... 2 Mål... 2 Visjon... 2 Verdier... 3 Den røde tråden:... 4 Side 1 av 4 Visjon og mål Visjonen er grunnlaget for å skape fotballglede, hvor

Detaljer

Motivasjon. Noen myter om motivasjon. Du er ikke: Noe selvbestemt? Ukonsentrert Ufokusert Umotivert. Ordet motivasjon er i familie med ordet motiv

Motivasjon. Noen myter om motivasjon. Du er ikke: Noe selvbestemt? Ukonsentrert Ufokusert Umotivert. Ordet motivasjon er i familie med ordet motiv Du er ikke: Motivasjon Noe selvbestemt? Studentidrettsforbundet, NIH 26.9.08 Frank Eirik Abrahamsen, PhD Ordet motivasjon er i familie med ordet motiv Noen myter om motivasjon Ukonsentrert Ufokusert Umotivert

Detaljer

En forskningsbasert modell

En forskningsbasert modell En forskningsbasert modell LP modellen bygger på forskning om: hva som kan forklare uro og disiplinproblemer i skolen elevers sosial og skolefaglige ut bytte i skolen hva som kjennetegner gode skoler den

Detaljer

Sportsplan HSV Fotball.

Sportsplan HSV Fotball. Sportsplan 2016 HSV Fotball. Innledning. Sportsplanen er laget med den hensikt å være et verktøy for å bidra til kontinuitet i hvordan vi organiserer, trener og spiller i HSV Fotball. Den skal gi en felles

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

Læring, mental trening, kommunikasjon og ledelse

Læring, mental trening, kommunikasjon og ledelse Læring, mental trening, kommunikasjon og ledelse Læring i fotball Læring er en relativt varig endring i atferd som følge av erfaring - Tilegne seg kunnskap, endre adferd i spillsituasjoner (for å bli bedre)

Detaljer

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd.

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. Kjønn (4) 100 % Kvinne (0) 0 % Mann Alder 42-63 Måned & år skjema fylt ut april. 2015 Deltaker 1. Kvinne 45 år, sosionom i 100 % jobb. Hyppig

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

Astor gutter 03 19.05.2011

Astor gutter 03 19.05.2011 Astor gutter 03 19.05.2011 Status gutter 03 Aktiviteter sesongen 2011 Retningslinjer barnefotball Sosialt miljø Drakter Trenerne har ordet Økonomi, valg av ny økonomiansvarlig Sosiale aktiviteter evt.

Detaljer

Glede Vi synes det er gøy å lære og det er gøy å få til det vi trener på! Vi skal ha det moro sammen, alle sammen!

Glede Vi synes det er gøy å lære og det er gøy å få til det vi trener på! Vi skal ha det moro sammen, alle sammen! Velkommen til oss! Så kult at du vil bli en av oss! Vi er 33 gutter fra Løvenstad, Blystadlia, Rud og Nordby skole. Fire av spillerne våre er egentlig fra G2002, men de trener og spiller kamper sammen

Detaljer

Det handler om oppførsel. Klasseromsledelse

Det handler om oppførsel. Klasseromsledelse Det handler om oppførsel Klasseromsledelse 3 mulige strategier «Ordenspoliti» Elevene må bli kontrollert Lar jeg en slippe unna prøver de andre seg med en gang Jeg må true dem med straff Dårlige relasjoner,

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

2007 - Gullet kom hem. Suksessfaktorer

2007 - Gullet kom hem. Suksessfaktorer 2007 - Gullet kom hem Suksessfaktorer Når forandringens vind blåser, setter noen opp levegger. Andre bygger vindmøller. 70 000 hyller Brann på festplassen Alt vi gjør som og sier som ledere, medarbeidere

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Utarbeidet: 06.06.2013 Revidert: 06.07.2017 Målsetting: Flisa AIL skal utøve idrettsaktiviteter på best mulig nivå og gi utøverne

Detaljer

Dommer- og trenerseminar troppsgymnastikk 2016

Dommer- og trenerseminar troppsgymnastikk 2016 Dommer- og trenerseminar troppsgymnastikk 2016 Formiddagens program Motivasjon Dommer- og trenerseminar troppsgymnastikk 2016 Motivasjon Defineres som: De faktorer som setter i gang og som styrer atferden

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Kværnerdalen barnehage PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Barn lærer ved å delta og observere, og de lærer mer enn det som er vår intensjon. De lærer kultur, måter å snakke

Detaljer

Hordaland Fylkeskommune

Hordaland Fylkeskommune Positivt arbeidsmiljø felles ansvar - - en motivasjons- og inspirasjons- seminar ved Trond Edvard Haukedal Hordaland Fylkeskommune Arbeidsmiljødagen 2012 Bergen den 3 mai 2012 Tlf: 95809544 Mail: trond@trondhaukedal.no

Detaljer

Motivasjon i konkurranse lagidrett: Fra teori til praksis. Blake W. Miller, Dr. Scient. Høgskolen i Hedmark

Motivasjon i konkurranse lagidrett: Fra teori til praksis. Blake W. Miller, Dr. Scient. Høgskolen i Hedmark Motivasjon i konkurranse lagidrett: Fra teori til praksis Blake W. Miller, Dr. Scient. Høgskolen i Hedmark 11.03.2008 Hva er motivasjon??? Innsats!!! Retning av innsats (+ eller -) Intensitet av innsats

Detaljer

Prestfoss skole Sigdal kommune

Prestfoss skole Sigdal kommune SOSIAL EMNEPLAN FOR BARNESKOLEN Sosial plan for 1. trinn. 1. trinn Empati Være grei mot andre - Eleven kan gjenkjenne og tolke ansiktuttrykk og kroppsspråk, og handle ut i fra det - Eleven kan være en

Detaljer

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen - et verktøy for refleksjon og utvikling INNLEDNING Dette heftet inneholder kjennetegn ved god læringsledelse. Det tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Selvledelse Arbeidshefte for leksjon #02 Positiv psykologi. Vida Pluss AS

Selvledelse Arbeidshefte for leksjon #02 Positiv psykologi. Vida Pluss AS Selvledelse Arbeidshefte for leksjon #02 Positiv psykologi Vida Pluss AS Introduksjon... 3 Læringsmål... 3 Positiv psykologi... 3 Tankemodell... 3 Oppgave... 5 Vida Pluss AS... 6 Introduksjon Positiv psykologi

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

Fagplan Keeperutvikling

Fagplan Keeperutvikling Fagplan Keeperutvikling Røa IL Fotball Forord Hensikten med fagplanen er å klargjøre for alle interesserte hvilke sportslige prioriteringer og retningslinjer keeperutvikling i Røa IL Fotball drives etter.

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Stein Johannesen, fagansvarlig toppidrett/idrett, Solør videregående skole Morten I. Schei, daglig leder Sist oppdatert: 04.09.2013

Detaljer

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer Tønsbergs Turn håndballgruppe 2016-2019 Visjon TT er og skal være en breddeklubb. I dette ligger: TT skal gi et godt sportslig tilbud til alle som ønsker

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Høybråten Basket. for alle! visjon - verdigrunnlag - sosiale mål. www.hbbk.nu

Høybråten Basket. for alle! visjon - verdigrunnlag - sosiale mål. www.hbbk.nu Høybråten Basket for alle! visjon - verdigrunnlag - sosiale mål www.hbbk.nu Visjon Basket for alle Verdigrunnlag Toleranse - Respekt- Idrettsglede Sosiale mål Trygghet - Trivsel - Tilhørlighet www.hbbk.nu

Detaljer

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening.

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Foreldrene lærte 4 verktøy som skulle integreres i deres hverdag. I dette dokumentet er barnas utgangssituasjon

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011

BIBSYS Brukermøte 2011 Bli motivert slik takler du omstilling og endring! - et motivasjons- og inspirasjons- foredrag ved Trond E. Haukedal BIBSYS Brukermøte 2011 Trondheim den 23 mars 2011 Tlf: 95809544 Mail: trond@trondhaukedal.no

Detaljer