Kan organisering av lærlingformidling forklare store ulikheter i resultat?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kan organisering av lærlingformidling forklare store ulikheter i resultat?"

Transkript

1 Asgeir Skålholt og Håkon Høst, NIFU Kan organisering av lærlingformidling forklare store ulikheter i resultat? En studie av formidlingsprosessen i tre fylker Arena for kvalitet, Tromsø 11. September 2014

2 Reform 94: Fylkeskommunal formidling av lærlinger Før dette opp til søkere og bedrifter å finne hverandre Formidling etter mønster av skoleopptak Følge skoleåret Intensjonsavtaler som planleggingsredskap

3 Tilpasninger de første årene Bedriftenes styringsrett Intensjonsavtaler ikke forpliktende Aktivisering av søkerne Lærebedriftsmarkedet Opplæringskontorene som mellomledd Stabil ubalanse

4 Størst frafall fra år: Er lærlingformidlingen effektiv? Fylkeskommunal formidling av lærlinger i snart 20 år Fortsatt slik at rundt 2/3 av søkerne ender med lærekontrakt Store fylkesvise ulikheter: Formidles det effektivt? NIFU-prosjekt : Østfold, Rogaland og Nord-Trøndelag

5 Temaer/problemstillinger Fasene i formidlingen Ulike fylkeskommunale systemer for formidling Hva kan forklare ulik resultatoppnåelse?

6 Forberedelsesfasen januar - mars Forberede søkerne: informasjon, Prosjekt til fordypning Utplukking av potensielle lærekandidater Forberede bedriftene: ulike strategier Intensjonsavtaler Rogaland: «Forutsetter at dere tar inn lærlinger som i fjor» Reklame

7 Lærlinger og lærekandidater Lærekontrakt Opplæringskontrakt Andel lærekandidater Østfold % Nord-Trøndelag % Rogaland % Alle fylker %

8 Markedsplassen mars - mai VIGO Bedrift åpner markedet for bedrifter og søkere Men noen ulikheter: Åpningstidspunkt Foreløpige avtaler om læreplass

9 Aktiv formidling: mai-august Plikt til å formidle alle med rett Aktiv oppfølging av den enkelte Store krav til effektive kommunikasjonssløyfer R og NT: Preutfylte kontrakter for rask registrering Østfold: Delt formidlingen mellom to seksjoner

10 Utsorteringsfasen Med og uten rett til opplæring Med og uten stryk Søkere fra andre fylker Tiltak: Læreplasskurs Vg3 i skole Lærekandidat TLM

11 Vg3 i skole Østfold Nord-Trøndelag Rogaland Alle fylker Lærekontrakt Vg3 i skole Andel Vg3 i skole av alle % % % %

12 Fylkenes tall + VIGO Østfold: 85 % Rogaland: 94 % Nord-Trøndelag: 74 % Antall "formidlet" minus "formidlet i annet fylke" som andel av disse pluss "skal formidles"

13 Formidlingsandel: Utvikling og sluttresultat Ulik registreringspraksis bidrar til at kravene om sammenlignbarhet underveis ikke er til stede Likevel grunn til å anta at Rogaland har et stort forsprang i april Fylkesvise ulikheter i teller og nevner gjør at en sammenlignbar formidlingsprosent er vanskelig å finne

14 Organiseringen av formidlingen Offentlig formidling av lærlinger en viktig del av dagens ordning for videregående opplæring. Alle søkere eksponeres for mulige lærebedrifter Fylkeskommunene velger noe ulike strategier for når VIGO åpnes for søkere og bedrifter Det å tidlig få ut mange av de som kan ordne seg selv, gjør at fylkeskommunen kan konsentrere seg raskere om de som trenger aktiv formidling Men har det betydning for sluttresultatet? Vanskelig å finne forklaringer på ulikhetene i resultat i organiseringen av formidlingen

15 Formidlingsandel en vanskelig størrelse Formidlingsandel = FFFFFFF pppppppppp SSSSSSSSSSS x 100 Men hvem er søkere? Bare de med ungdomsrett? Alle som søker via det offisielle systemet (VIGO)? Skal de som får plass uten å søke i VIGO, tas med i nevneren? Telleren? Hva med de som ikke oppfyller kravene til formidling pga stryk? Hva med de som søker, ikke får plass, men heller ikke svarer på fylkeskommunens henvendelser?

16 Utdannningsdirektoratets tall Handler egentlig ikke om formidling, men om læreplassoppnåelse «Søkere til læreplass og godkjente kontrakter» Alle kategorier søkere i VIGO De som ikke er søkere i VIGO, men som får en lærekontrakt Tar ikke med de som egentlig har søkt skoleplass

17 Søkere med ungdomsrett andel med læreplass (Udir) Landet: 67 % Rogaland: 80 % Nord-Trønd: 60% Østfold: 49 % Over 50 % større sjanse til å få læreplass i Rogaland

18 Hva forklarer forskjellen: Er det ulikhet i strukturelle forhold? Antallet som søker læreplass i et fylke Kompetansen (formell/uformell) til søkerne Næringsstrukturen i fylket Sysselsettingen Utbredelsen av lærekontrakter i fylket

19 Andelen som søker læreplass (målt i forhold til antall 18 åringer) Andel søkere ungdomsrett Andel søkere i alt Østfold 29 % 37 % Rogaland 36 % 49 % Nord-Trøndelag 30 % 47 % Norge 27 % 37 %

20 «Kvaliteten» på søkerne målt ut fra karakterer Det er en samvariasjon mellom karakterer og det å få læreplass, men: Nord-Trøndelag har bedre karaktersnitt enn Rogaland, men mindre andel får læreplass Forskjellene på fylkesnivå er så små at de ikke kan forklare store forskjeller mellom fylkene

21 Fylkenes næringsstruktur Alle tre fylkene har en overrepresentasjon av næringer som er viktige lærling-næringer Industri Bygg og anlegg Likevel finne vi forskjeller i andelen lærlinger per sysselsatt i disse bransjene i de ulike fylkene Sysselsatte bygg- anlegg Nye lærekontrakter Relativ andel nye byggog anleggslærlinger Østfold ,1 % Rogaland ,5 % Nord-Trøndelag ,7 % Norge ,6 % Mindre forskjeller mellom fylkene i rekruttering i helse- og oppvekstfag (relativt til andelen sysselsatte)

22 Ulikhet i rammebetingelser ikke avgjørende Rogaland har noe lavere ledighet Oljeindustrien har en effekt på aktiviteten generelt, men få lærlinger i direkte oljerelatert aktivitet Rogaland har færre sysselsatte (relativt sett) i industri, bygg/anlegg og bilverksteder enn f.eks. Østfold Rogaland har den største formidlingsjobben får likevel ut størst andel Rogaland har ikke sterkere søkere formidler flere m/stryk

23 Avgjørende for utfall Fagopplæring står sterkt innad i fylkeskommunen og i næringslivet Fylkeskommunen samarbeider godt med næringslivet En stor andel av bedriftene har forpliktet seg: Akseptert noen produktive begrensninger, eller de mener lærlingordningen er en god måte å rekruttere på uansett Sterk kultur for fagopplæring påvirker også næringer der lærlingordningen tradisjonelt står svakt Sterk infrastruktur av lærebedrifter og opplæringskontorer

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Håkon Høst Asgeir Skålholt Torgeir Nyen Arbeidsnotat 10/2012 Om potensialet

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier?

Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? Elisabeth Hovdhaugen, Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Per Olaf Aamodt og Sveinung Skule Rapport 50/2013 Videregående opplæring

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer?

Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer? Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer? Håkon Høst Dr. polit., forsker ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) haakon.host@nifu.no Tre

Detaljer

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Om jeg vil lykkes Om jeg vil lykkes i å føre et menneske mot et bestemt mål, Må jeg først finne mennesket der det er, å begynne akkurat der.

Detaljer

Lærling og lærekandidat

Lærling og lærekandidat investering tenker din bedrift på å ta inn lærling? samfunnsansvar utdanne framtidens fagarbeidere kreatvitiet Lærling og lærekandidat - en investering for framtiden Bli en lærebedrift! Østfold trenger

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Bortvalg og kompetanse

Bortvalg og kompetanse RAPPORT 13/2008 Eifred Markussen, Mari Wigum Frøseth, Berit Lødding og Nina Sandberg Bortvalg og kompetanse Gjennomføring, bortvalg og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring blant 9749 ungdommer

Detaljer

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET!

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! LÆRLINGER TILFØRER VIRKSOMHETEN FERSK KUNNSKAP OG FRISKE ØYNE SKREDDERSY DIN FRAMTIDIGE MEDARBEIDER! En lærling kan læres opp til å bli den gode medarbeideren

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Forskjell på folk hva gjør skolen?

Forskjell på folk hva gjør skolen? RAPPORT 3/2006 Eifred Markussen, Berit Lødding, Nina Sandberg og Nils Vibe Forskjell på folk hva gjør skolen? Valg, bortvalg og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring blant 9749 ungdommer som gikk

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

Utdanning lønner seg. Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002

Utdanning lønner seg. Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002 Utdanning lønner seg Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002 Eifred Markussen Rapport 1/2014 Utdanning lønner seg Om kompetanse fra videregående

Detaljer

En politikk for økt produktivitet overordnede mål

En politikk for økt produktivitet overordnede mål Produktivitetskommisjonen Vår dato [Dokumentdato] v/sekretariatet Finansdepartementet Postboks 8008 Dep Deres dato 0030 OSLO Vår referanse Deres referanse Innspill fra NHOs produktivitetspanel til produktivitetskommisjonen

Detaljer

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 ISBN 978-82-7894-484-4 ISSN 0808-5013 Ny GIV En kartleggingsundersøkelse MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 Rapport nr 13/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

I hvilken grad er utdanningsprogrammene tilpasset arbeidslivets rekruttering?

I hvilken grad er utdanningsprogrammene tilpasset arbeidslivets rekruttering? Håkon Høst 25.09.2013 I hvilken grad er utdanningsprogrammene tilpasset arbeidslivets rekruttering? Rådgivernes dager, Bodø 25.09.2013 Ett blikk: Norsk fag- og yrkesopplæring som suksesshistorie Skole-

Detaljer

Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder. Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser

Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder. Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder Bruk

Detaljer

6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet

6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Utdanning 2011 Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Liv Anne Støren, NIFU 6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Hvordan er situasjonen

Detaljer

Rapport 1/2009. Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det. www.utdanningsforbundet.no

Rapport 1/2009. Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det. www.utdanningsforbundet.no Rapport 1/2009 Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det www.utdanningsforbundet.no Rapport 1/2009 Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det Utarbeidet i avdeling for utredning,

Detaljer

men hvor skal vi henvende oss?

men hvor skal vi henvende oss? men hvor skal vi henvende oss? Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring Heidi Engesbak, Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe ISBN 82-7724-061-9 Trondheim, 2005 Forord Dette er den

Detaljer

Bortvalg og prestasjoner

Bortvalg og prestasjoner SKRIFTSERIE 4/2004 Eifred Markussen Nina Sandberg Bortvalg og prestasjoner Om 9798 ungdommer på Østlandet, deres vei gjennom, ut av, eller ut og inn av videregående opplæring, og om deres prestasjoner

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Å redusere bortvalg - bare skolenes ansvar? En undersøkelse av bortvalg ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune skoleåret 2010-2011

Å redusere bortvalg - bare skolenes ansvar? En undersøkelse av bortvalg ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune skoleåret 2010-2011 Å redusere bortvalg - bare skolenes ansvar? En undersøkelse av bortvalg ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune skoleåret 2010-2011 Eifred Markussen Idunn Seland Rapport 6/2012 Å redusere

Detaljer

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 NOU 2014: 14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg - høringssvar fra UHR Vi viser

Detaljer