Referat Referat fra ANSAs 59. ordinære generalforsamling fredag 31. juli og lørdag 1. august 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat 2015. Referat fra ANSAs 59. ordinære generalforsamling fredag 31. juli og lørdag 1. august 2015"

Transkript

1 Referat 2015 Referat fra ANSAs 59. ordinære generalforsamling fredag 31. juli og lørdag 1. august 2015 Fredag 31. juli 1. Møteåpning kl ved president Madeleine Mowinckel Referat fra Madeleines tale: Ønsker velkommen til alle her og gjengen i Australia. Forteller at generalforsamlingen livestreames. Introduserer kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 1.1 Åpning Åpningshilsen fra Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (TRI) Valutajustering har vi bare fått kjeft for! For en del studenter har justeringen, i en overgangsordning, ikke slått så heldig ut. På sikt tar staten risikoen, og dette medfører stabilitet og forutsigbarhet. Jeg er for at flere studerer i utlandet. For at flere tar hele graden i utlandet, men det bør også være et minimum at norske utdanningsgrader inkluderer utveksling. Fint at ANSA har noen klare kampsaker (USA og valuta). Fremover bør BRIKS stå på agendaen, à-la Nord-Amerika-strategien. Disse landene er de fremvoksende økonomiene. Viktig å lære andre kulturer, språk og utdanningssystemer å kjenne. Denne strategien er under utarbeidelse nå. Opptatt av hva som skjer når utenlandsstudenter kommer hjem. Problematiserer at norsk arbeidsliv ikke kjenner til gode skoler i utlandet. Problematiserer også utveksling og tilpassing av utveksling i norske grader, gjelder også vgs. Problematiserer de høye skolepengene på de beste skolene. Dette er en stor barriere. Hva dekkes? Når får man penger? Jeg er veldig pro DN-talentblogger. ANSA gjør noe smart når dere jobber med LO og NHO, og har gjort en veldig god jobb ved å løfte opp og fokusere også på yrkesfag, ikke bare akademiske fag. Ønsker at flere skal dra til utlandet og ta yrkesfaglig utdanning. Dette bør ANSA også satse på. Spørsmål fra salen: 59 Ole Kristian Bratset (UK): Angående Ph.d-stipend dere har stor fokus på forskning, dårlig betalt i utlandet. Noe plan for det? TRI: Nei. Det er urimelig at staten skal gi Ph.d. i utlandet like gode vilkår som de her hjemme. Det sitter lengre inne hos meg. Målet er at flest skal ut og ha norske rettigheter, men alle fordeler i det norske systemet får man ikke nødvendigvis med seg. 96: Jeg studerer i Japan, og ser at bare et semester med språkstøtte ikke er nok til å lære seg språket. Om vi skal få flere studenter hit kreves utvidet språkstøtte. Hva gjør dere med det? TRI: Enig. Det burde komme, men jeg kan ikke love noe. 1

2 111 Maren Hald Bjørgum (HS): Sør-Korea er vanskelig å selge, hvordan selger vi BIRKS? TRI: Har du noen gode restaurant-tips i Seoul? Jeg skal dit i høst. Selge? Det er ikke det viktige, men man må se fremover. USA er ikke lenger enerådende, den vestlige verden vil få mindre økonomisk og politisk makt. BRIKS-landene blir viktige handelspartnere for oss. Men også for eksempel Polen er veldig viktig! NHOs kompetansebarometer viser at polsk er det språket som er mest etterlyst etter engelsk og tysk. Men tilbake til saken: Dette er viktige land for oss i fremtiden. Vi må få kommende arbeidsgivere til å se verdien av de som har lært seg mandarin etter å ha studert i Kina. 52 Inge Marshall Trangsrud (Tsjekkia): Hvordan vil dere jobbe for at de med yrkesfaglig utdanning blir godkjent og får jobbe i Norge? TRI: SAK har ikke fungert optimalt. I noen profesjonsfag kan det fungere bedre å ta en delgrad i utlandet, ikke helgrad, hvis man ikke er bombesikker på godkjenning når man er tilbake. På tekniske utdannelser, som ingeniør eller fagbrev, bør man kunne ha et opphold i utlandet. Flere burde ta det. 58 Øyvind Osjord (UK): Jeg studerer i Storbritannia, der må vi nordmenn betale oversees fees, i motsetning til briter og EU-statsborgere som betaler home fees? Jobber dere med dette? TRI: Det er to sider av denne saken ved denne ordningen slik den er nå, gjør det norske studenter mer attraktive pga. skolepengene de betaler. Dette temaet har ikke vært inne i EØS-forhandlingene. Vi bør heller fokusere på skolepengesiden av det, altså fokusere på å få til mer støtte til skolepengene. 37 Monica Beeder (Spania): Det er vanskelig å få studert i Brasil på hel- og delgrad. Hva er dere planer for å fikse dette? TRI: Forslag til BRIKS-satsningen blir lagt frem senere i høst. Vi vurderer i tillegg til hovedsatsningen et ekstra løp for bare Brasil, som jeg håper bl.a. skal inkludere et besøk dit, noe som forhåpentligvis kan brøyte litt vei videre. Hvorfor er det vanskelig i Brasil? (Oppfølgingsspørsmål)? 58 Øyvind Osjord (UK): De prioriterer latinamerikanske borgere. TRI: Vi lurer på om vi skal ha et eget løp på Brasil, og følge opp med et eget besøk til Brasil hvor vi tar med oss norske institusjoner og slik brøyte vei for norske studenter. 20 Magnus Heltne (Irland): Har dere noen konkrete tiltak for internasjonalisering av yrkesfagene? TRI: Gjennom Erasmus er det penger tilgjengelige. De har et system på plass som hjelper studentene å finne bl.a. yrkesplass. Noen høgskoler har avtaler med utlandet, men det finnes altfor lite i yrkesfagene. Mange er interesserte, flere en norsk andel tilsier. På videregående er det gjennom de tradisjonelle utvekslingsorganisasjonene 11 - Filip von Ubisch (Danmark): Hvorfor ikke valutajustere hele stipendet/basisstøtten fra Lånekassen, på lik linje med skolepengestøtten? TRI: Stipendet er noe du får uansett hvor du studerer, det er derfor litt mer urimelig at du som utenlandsstudent skal få en gevinst. TRI: Jeg kommer forhåpentligvis tilbake neste år og da håper jeg å ha en positiv nyhet. 2

3 1.2 Første konstituering, opprop og mandatfordeling. Kl antall delegater i rommet. 1.3 Godkjenning av forretningsorden, voteringsorden og dagsorden Forretningsorden: Godkjent Voteringsorden: Godkjent Dagsorden: Godkjent 1.4 Valg av referenter Kontoret: Godkjent 1.5 Valg av delegat til presidiet Hanna Reklev ble valgt til presidiet i tillegg til Ordførerkollegiet. 1.6 Valg av tellekorps Hovedstyret ble valgt til tellekorps. 1.7 Godkjenning av protokollen fra Generalforsamlingen 2014 Godkjent. 2. Presentasjon av kandidater Valgkomiteen ved Henriette Thommessen, David Perminow, André Almås Christiansen og Vibeke Munthe-Kaas (Hilde Martens fraværende) introduserer årets president- og hovedstyrekandidater 2.1 Presidentkandidater kl Jakob Aure London, business, Frankrike og Hong Kong. Pernille Stensli Har studert i London og LA, business, hatt de fleste verv. 2.2 Kandidater til Hovedstyret (en trukket seg) Nåværende utenlandsstudenter: Anniken Ekås Skal til Danmark for master, har studert i Italia Axel Emil Nissen-Lie Medisin i Dublin, har vært på utveksling til Bahrain Erica Kronheim Starter i London nå, men har mye organisasjonserfaring fra tidligere. Inge Marshall Trangsrud Medisin i Tsjekkia. Skal på utveksling til Russland. Landsleder Tsjekkia. Jelena Mandic Sveits, skal til Frankrike på utveksling. Har vært landsleder. Maren Hald Bjørgum Har tidligere studert i USA, er nå i Sør Korea. Har sittet landsstyret i USA Ragnhild Utne Skal begynne på siste semester i Melbourne. Lokallagsleder og landsleder ANSA Australia siste året. Thomas Storbakk Polen, vært i USA, skal til UK. Har vært lokallagsleder i ANSA Washington. Tidligere utenlandsstudenter: Daniel B. Enzinger Er ferdig med bachelorgrad i Cambridge. Web og markedsansvarlig UK Finn Szczesny Tidligere landsleder i Frankrike. Monica Beeder Har vært i Latin-Amerika, og Spania. Landsleder. Ole Kristian Bratset ferdig med mastergrad i Edinburgh Renée Mari Salamonsen Bachelor i internasjonal business i London Yrjan Mirzai Sunde Studerer i Oslo, men har vært i Sør-Afrika og vært landsleder der. Hilsningstale fra stortingsrepresentant Marianne Aasen (Ap): Madeleine introduserer Marianne Aasen og saker som Arbeiderpartiet har hjulpet ANSA med. MA: 3

4 Kjære alle sammen. Jeg er glad for å være her. Vil hilse til dere alle, og også dere i Australia. Der har jeg bodd selv, da mannen min studerte, så jeg vet hvordan dere har det langt der unna. Utdannelse betyr ikke bare utdanning, men dannelse av dere som mennesker, i tillegg til å forberede seg til et yrke. Dette vil prege dere resten av livet. Den tiden når man er ferdig med videregående, og skal finne ut hva man vil bli etc, topper seg i studietida. Når man gjør det i utlandet setter det et ekstra preg på personligheten. Det å studere handler ikke bare om å pugge formler, det handler om en dannelse som mennesker. Det å studere i utlandet preger dere som mennesker resten av livet. Det å reise ut gjør at man får en tilleggsdimensjon for det som student. Det kan være tøft nok å være ny i en storby i Norge, men en helt annen dimensjon, med andre praktiske utfordringer som man må finne ut av selv. Dette kjenner man på enda mer når man bor i et fremmed land. Det gjør at man blir sterk, man lærer seg selv å kjenne. Man får ekstra behov for et fellesskap, for å ha mennesker rundt seg. Særlig hvis det skjer noe som er krevende å oppleve på egenhånd. De som har opplevd kriser vet hvor godt det er med sjømannskirke, å ha en forsikring, men også godt å ha ANSA. Å være en del av en gjeng, et felleskap, en organisasjon. Så takk for at der stiller opp for hverandre i det fellesskapet. Vil gi ros til dere og andre studentpolitikere. Det vi snakker om på Stortinget er at ANSA- og studentpolitikere ellers er hakket bedre enn de andre lobbyistene. De fremste tillitsvalgte blir vi fort kjent med. Dere er tilstede på de store høringene, og dere er gjennomført profesjonelle, både ANSA og NSO. Nå skal dere velge ny leder, men dere har all grunn til å være stolte av den forrige. Det er godt for oss som politikere, da vet vi at vi får god informasjon. Så har jeg tilslutt si det at alle som reiser i utlandet vi passer på å møte de lokale ANSAtillitsvalgte. Vi gjorde det på New Zealand. Til høsten skal vi til Berlin og til USA. Da vil vi gjerne kontakte noen av dere, eller andre tillitsvalgte, for å høre hvordan det er å være student der dere er. Lykke til videre med viktig arbeid. Lykke til videre! Spørsmål fra salen: 55 Peter Netland (Tyskland): Har dere en plan for å få flere til å studere i Tyskland? MA: Nei, vi har ingen plan for det. Folk kan dra hvor de vil, det legges ingen føringer på det. Det eneste er at vi har endret på det med freshman-året. Vi har ingen plan for hvor folk skal dra å studere. Det eneste vi kan gjøre er å gjøre noe for at flere velger tysk på ungdomsskolen og videregående. Jeg er frustrert over at vi ikke har flere virkemidler for det. Språkvalg preges av tilfeldigheter. Har du gode råd, tas det imot med takk. 55 Peter Netland (Tyskland): man må gjøre noe med det, tysk blir ikke populært av seg selv. 15 Jelena Mandic (Frankrike): Har du tips og råd fra hverdagspolitikken som vi kan bruke i ANSA? MA: Ja, nå har jeg skrytt dere opp i skyene, dere vet jo hvordan politikken fungerer. Det er lurt å pleie både opposisjon og posisjon. Lurt å være profesjonelle og etterrettelige på informasjon og kunnskap. Jeg har ikke så mange gode råd til ANSA, dere er ganske flinke. Bare fortsett sånn. Ikke undervurder det å jobbe med slike ting. Det krever at man har folk på kontoret som står på. 73 Marius Aure (UK): Hvordan ser Ap på tilleggsstipend? Kan man øke denne listen? MA: Særlig etter finanskrisen har mange land innført skolepenger som ikke har hatt det før, og andre har økt. Det koster mer for oss utenfra EU, selv om vi er med i Schengen og EØS. Jeg tror nok at disse økte skolepengene, hvis det påvirker antall utenlandsstudenter, er noe som bør ses på. Vi har ingen konkret plan for å gjøre det i vårt program, det må i så fall gjøres i et 4

5 enkelt statsbudsjett. Vi har ingen makrotall, det er vanskelig å gjøre det fra opposisjon. Sitter man i posisjon er det enklere å gjøre noe med, i samarbeid med departement og Lånekassen. 64 Josefine Kitmitto (UK): Har dere noen tanker i Ap hvordan man kan lokke folk fra yrkesfag til å ta utdanning i utlandet? MA: Jeg vil prioritere det å få mer utveksling for yrkesfagutdanning. De fleste som tar utveksling tar studiespesialisering. Senest i våres var jeg i en bedrift på nordvest-landet som hadde en utvekslingsavtale med noen øst i Tyskland. Vi har utfordringer nok i Norge med å få flere til å ta fagskole, men jeg ville prioritert å få flere på utveksling. Vi må prioritere utveksling på yrkesfag, det finnes programmer allerede. Madeleine takker og gir ThaiAid-donasjon og makroner fra Pascal. 3. Orientering fra ANSAs virksomhet Hovedstyrets beretning Ved Kristian Viflot (KV), Nils Wiiburg (NW) og Håvard Brittmark (HB): HB: Årsberetningen er en redegjørelse for det som har skjedd i ANSA siden forrige GF. Jeg oppfordrer alle til å lese denne. Vi skal presentere noen hovedpunkter. De tre største bautaene fra dette ANSA-året: 1 Medlemstall. Dette har vært et stort satsningsområde de siste årene. Jeg vil starte med en mini-quiz: Hvor stor medlemsvekst har ANSA hatt i året som har gått? 64 Josefine Kitmitto (UK): 4,04 % HB: Det er helt riktig! Vi har ligge på rundt 1 % de siste årene, i år har vi klart 4. Det skyldes godt arbeid fra landene og kontoret, nye nettsider osv. Vi klarte også å nå medlemmer, det er vi veldig fornøyde med. 2 Førsteårsstøtten. Vi har endelig fått dette inn i statsbudsjettet, førsteårsstøtte på alle fireårige bachelorgrader i hele verden. 3 Valutajustering. Dette berører nesten alle som studerer i utlandet. Dette skifter risikoen fra studenten til staten. Dette åpner for nye prioriteringer. I desember planla vi ny prioriteringer. Torbjørn snakket om dette, som tyder på at Madeleine har gjort jobben sin. Skolepenger har vært en stor sak, med fokus først på Ph.d.-studenten, og så bachelorstudentene. Autorisasjon av helsepersonell som har studert utenfor EØS. Dette er en sak som har pågått mot SAK, om leger og helsepersonell utdannet i Australia og USA, og som kommer hjem uten å få praktisere yrket. Dette står også som topp 3 på prioriteringslisten. Madeleine har jobbet aktivt med å få med seg universitetene og høgskolene til å øke utvekslingsandelen. Det er lavere terskel å dra på utveksling enn på helgrad, og det er genialt for å synliggjøre ANSA. NW: ANSA-seminaret var arrangert for første gang forrige styreår. Det tok i år for seg yrkesfag i utlandet. Torbjørn snakket også om hvor viktig det er at fagskolestudenter får erfaring fra utlandet. «Ansatt trygt fra utlandet» var et arrangement i samarbeid med AmCham og den amerikanske ambassaden. Det var viktig for å hjelpe studentene også etter studietiden. 5

6 Nordic Students Abroad er et viktig samarbeid med utenlandsstudenter fra Sverige, Danmark og Island. De er i babyfasen, og kom til Oslo for å lære. De er som ANSA på 50-tallet. Viktig å fortelle om dem til medstudenter. Vi har fått ny grafisk profil i år. Den kom 24. september i fjor. Den nye siden er en tydelig forbedring, får frem kjernevirksomheten. Vi kan se dette sammen med medlemsvekst. Vi har fått mer trafikk til sidene om medlemskap, det er enklere å melde seg inn i ANSA på grunn av dette. Sammen med nye nettsider fikk vi ny database, som er mye enklere å bruke. Det er stor forbedring med den nye vi har fått i år. Det er ny epost-system på trappene. Det vil komme i løpet av det neste styreåret. I tillegg har vi fått i innsparinger på nytt IT-system. Dette vil også komme i neste styreår. HB: HS har blant annet lansert en ny regnskapsmal som skal gjøre det enklere for økonomiansvarlige, for HS-representanter å følge opp, og for Nga. Vi har gått gjennom håndbøkene og statuttene. Vi har satset mer på utvalgene enn tidligere. Vi har skypet med dem på alle HS-møtene. Vi har hatt fokus på RAV (Resten av verden), som Maren har hatt ansvaret for. Vi har blant annet fått noen nye RAV-land, som Sør Korea, samt et interimstyre i Kroatia. Dette for å ta vare på studentene som faller utenfor ANSA-landene. Nils, sammen med kontoret og sjømannsprestene har oppdatert beredskapsplanen. KV: På GF13 fikk HS en bestilling om å ta en ny evaluering av sentrale tillitsverv (HS, OK, KK). HS rakk ikke dette, med vilje, på grunn av utskiftninger på kontoret. Det ble derfor forskjøvet til HS Vi satt ned en arbeidsgruppe som la frem sine forslag. Ordrett bestilling: "Det nedsettes en intern arbeidsgruppe av HS-medlemmer og medlemmer fra administrasjonen som skal se på hovedstyrets sammensetning ut i fra følgende kriterier (minstekrav): 1) Dekkes dagens og fremtidens behov i forhold til land og større medlemsmasse? 2) Antall medlemmer i styret. Sammenlignes også med andre lignende organisasjoner 3) Ved en eventuell utvidelse skal det sees på ordførerkollegiets funksjon i ANSA 4) Ved en eventuell utvidelse skal det sees på kontrollkomiteens funksjon i ANSA" - Fra ANSAs organisatoriske arbeidsprogram Vi har gått litt videre fra bestillingen og sett på om OK og KK trengs og hvorfor det trengs. Vi har gjort en del forandringer i styrestrukturen opp gjennom tiden, men sist i Siden da har vi fått seks nye land og utvalg. Vi satt ned et utvalg bestående av meg, MM og KHU. Vi har lest gjennom rapporter fra foregående år, og gitt vår evaluering til HS som så har stemt over forslagene våre. Analysen: Vi har satt opp fem hensyn som vi mener bør prioriteres. 1. Løsningen må være økonomisk forsvarlig. 2. Land og utvalg bør får tilstrekkelig oppfølging. 3. Hovedstyrerepresentantene bør ha en akseptabel arbeidsbelastning. 4. Hovedstyret bør fungere effektivt, både under og mellom møter. 5. Strukturen bør fungere i det lange løp (også ved en ytterligere økning i antall land). Basert på den prioriterte rekkefølgen har vi kommet med fem forslag. 1 Endring i sammensetning av OK/KK. I år hadde vi to HS-møter med bare én fra OK. Vi har kommet frem til at to stykker i OK er en ganske god deal. KK er gratis, og det er veldig fint å ha en ekstern gruppe mennesker som kan hjelpe og korrigere HS, og som svarer direkte til GF. 6

7 2 Effektivisering av HS arbeid. Vi har utviklet en økonomirapportering som er mye enklere og som tar mye kortere tid. Samtidig har vi også sett på andre rutiner for arrangementer, men dette har vi ikke kommet frem til noe på. 3 Utvidelse av HS, direkte fra bestillingen. Vi har sett på kostnad. Vi har lagt til litt kostnader for HS. Vi har konkludert, basert på kostnad og ansvarsfordeling, at dersom vi skulle utvide ville det ideelle vært en hjemmerep. 4 Geografisk fordeling. Det å f.eks. ha en HS-rep i Asia er kjekt med mange ANSA-land der. Vi har ikke kommet med en akseptabel kvoteringsløsning. 5 Tildeling av ansvarsland og utvalg til ansattesrepresentant. Dette kom ganske sent i prosessen, men det er et veldig godt forslag. Det gir litt mer arbeidsbelastning til kontorets representant i HS, men dette er kontoret ganske samlet om. Det vil knytte kontoret sterkere inn i organisasjonen. Det har vært praksis før, og fungert veldig fint. HS anbefaling: Hovedstyret mener at forslag 5, altså tildeling av ansvarsland og -utvalg til de ansattes representant, er den løsningen som svarer best på organisasjonens utfordringer, og er mest i tråd med hovedstyrets prioriterte hensyn (listet opp på side 2). Forslaget krever ingen regelendringer da hovedstyret står fritt til å fordele landene seg imellom slik de ønsker det. HS#4 vedtok dermed å beholde dagens styreform og hovedstyret fremmer ingen statuttendringsforslag for å endre sammensetningen på sentrale tillitsverv. Dagens hovedstyre ønsker å anmode det påtroppende hovedstyret å fordele ansvaret for land og utvalg på samtlige hovedstyrerepresentanter utenom presidenten. En slik ordning bør evalueres i etterkant, noe som også er inkludert i hovedstyrets forslag til organisatorisk arbeidsprogram. Dersom man mener ordninger ikke har fungert, vil det omfattende bakgrunnsarbeidet gjort i hjelpe hovedstyret å identifisere de beste alternativene. Dersom man kommer frem til at ordningen der ansattes representant har ansvarsland ikke er ønskelig eller ikke fungerer, anbefaler det sittende Hovedstyre en utvidelse med én hjemmerepresentant. - Hovedstyret anbefaler kommende styrer til å tildele ansvarsland og -utvalg til ansattes representant fra og med styreperioden 2015/ Hovedstyret anbefaler at ordningen evalueres i forkant av Generalforsamlingen Hovedstyret anbefaler å beholde kontrollkomitéen i sin nåværende form. - Hovedstyret anbefaler å beholde ordførerkollegiet i sin nåværende form. Siden forslag 5 kom litt sent har ikke KK kommentert dette i sin årsberetning. 3.2 Sekretariatet Ble dekket av Hovedstyrets beretning. 3.3 Utvalgene ANSA Alumni ved Martine Cecilie Vik: ANSA Alumni er ANSAs karrierenettverk. Det er gratis å melde seg inn. Vi har et styre med 8 representanter og 6 vara. Vi har folk som jobber i f.eks. Aker Solutions og Nærings- og fiskeridepartementet. Vi har lokallag i Stavanger i tillegg til Oslo. Vi arrangerer julebord og sommerfest, samt faglige eventer, blant annet med bedriftsbesøk hos UDI og PST. Vi forsøker å dra inn foredragsholdere som har vært i utlandet selv. Årsmøte 25. august. Sjekk Fb-sidene våre. Vi har et mentorprogram som vi har kjørt i to år. Syv grupper og mentorer som har jobbet lenge i næringslivet. 7

8 3.4 Landene ANSA Irland ved Thea (nestleder) og Axel Emil Nissen-Lie (landsleder): Thea: Det var en spesiell situasjon da vi ble valgt inn for to år siden. ANSA Irland var på nippet til å bli lagt ned. Hele det forrige styret skulle slutte samtidig. Det ble ikke så my engasjement og fokus på inkludering og samhold. Det ble et helt nytt styre. Ingen hadde jobbet med ANSA før. Vi fikk gjennomført en del arrangementer, og satte oss noen mål for hvordan vi skulle styre ANSA videre. Vi ville fremme inkludering og vise at det er mer enn bare ANSA Irland. Vi fokuserte på arrangementer: Pubcrawl Stort arrangement, men bare 8 norske. Vi fikk vise av vi var store. Tur til Edinburgh GAUK kom til Dublin, så vi arrangerte vår egen tur og fikk fremmet at vi var en profesjonell organisasjon og fikk vist ANSA utenfor Irland. Organisasjonskurs for første gang på flere år Oppnådde igjen et mer profesjonelt bilde av ANSA. Axel: Vi var veldig fornøyde med det første året og følte at vi hadde bygget opp en helt ny og mer stabil organisasjon. Allerede ved landsmøtet 2013/2014 var vi en del flere. Vi valgte å utvide målsetningen, sterkt inspirert av andre ANSA-land og GF, og hadde mer fokus på det organisatoriske arbeidet. Vi satt veldig spesifikke arrangementer og delegerte dem til de forskjellige styremedlemmene. Det gav færre kokker og mindre søl, andre visste hvem som hadde ansvaret for hva. Vi kunne forberede arrangementene et helt år i forveien. Vi ville ha et profesjonelt landsstyre og satte opp hva som ble forventet av det enkelte styremedlem. Det førte til mindre slurv og det ble enklere å ta tak i styremedlemmene når det trengs og enklere å be om hjelp. Vi jobbet også med medlemsvekst. Vi ønsket å appellere til utvekslingsstudentene. De har historisk vært vanskelig å få has på. Vi rekrutterte KPer på alle universitetene. Det er 12 universiteter med norske studenter i Dublin. KPene har fått tak i dem, og det har vært enklere å spre ordet. Det har vært sterkt fokus på kulturelle arrangementer (lokale høytider/sport) for å dra inn utvekslingsstudentene. Vi har hatt en medlemsvekst godt over 5 %, men viktigere er at vi har hatt godt oppslutning og et godt landsstyre. På de siste arrangementene (17 mai) har over halvparten av medlemmene i landet deltatt. ANSA Sør Korea ved Ida Halvorsen: Jeg vil snakke om hvordan man stifter et ANSA-land. Det yngste landet, stiftet i april. Per dags dato har vi 26 medlemsland, men vi har medlemmer i 90 land. Men 90 % av medlemmene er i de 26 landene. Man må ha medlemmer for å ha et land. Man trenger også en ildsjel for å dra i gang landet. Det hadde vi i landslederen. Jeg var med interimsstyret. Det var en lang prosess å starte opp. Startet i september, i mål i april. Det startet med at Alexander kontaktet ANSA Sentralt. 14. september 2014 ble alle norske studenter og medlemmer invitert til en middag, som endte med et interimsstyre. Vi lagde mange arrangementer. Noen ganger kom bare styremedlemmene. I oktober dro vil til Everland fornøyelsespark. Vi dro til DMZ (demilitariserte sonen mellom Sør-Korea og Nord-Korea, red.anm.), vi var på middag og konsert med Sondre Lerche, vi har hatt møte med næringslivet i Sør Korea og uformelt møte med NRC. Vi hadde julebord. Det gav oss det største oppmøtet så langt. Vi var på åpningen av den første IKEA i Korea Vi hadde en sikkerhetsbriefing med næringslivet. Vi deltok på Asia Convention. I februar hadde vi velkomstmiddag og medlemsmøte. Landsmøte i april etter å ha blitt godkjent som ANSA-land. Vi feiret 17. mai i Busan, og organiserte et matlagingskurs 23. mai. Kulturelle arrangementer er populære. Utvekslingsstudentene er ikke så interessert i å være sammen med andre norske studenter. Vi søkte HS om å bli godkjent som ANSA-land. Maren (HS) har hjulpet oss mye med det rent tekniske. Mye har gått via henne. 8

9 3.5 Landenes arbeidsprogram ANSA UK ved Øyvind Osjord (landsleder), ANSA Latvia ved Marthe Thorsø (landsleder): 1. ANSAs tillitsvalgte bør jobbe aktivt for at alle medlemmer blir inkludert og føler seg velkomne på alle tilstelninger i regi av ANSA, og som medlem generelt. 2. Det bør tilstrebes variasjon i tematikk på arrangementene, og at det er temaet som står i fokus. 3. Det bør være åpent for at alle skal kunne delta på arrangementer uavhengig av f.eks.: 1. Kulturell bakgrunn 2. Sosio-økonomisk situasjon 3. Funksjonsevne 4. Politisk ståsted 5. Spesielle matbehov 6. Studieretning 7. Alder 4. Ved arrangementer bør det tilrettelegges for at alle kan benytte en påmeldingsplattform hvor spesielle behov kan uttrykkes der det er nødvendig, og at medlemmer som ikke er tilgjengelige på sosiale medier blir inkludert. 5. ANSAs tillitsvalgte bør tilstrebe tidlig kontakt og aktivt initiativ mot nye studenter, og det bør rettes økt oppmerksomhet mot studenter i mindre representerte grupper. 6. ANSAs landsstyrer bør reflektere et representativt utvalg av medlemsmassen i det respektive landet. ØO: Dette er ikke statutter som skal følges slavisk. Dette er oppfordringer. Arrangementene trenger ikke å dekke alle punktene. Hovedbudskapet er at når man planlegger et arrangement bør man ha mangfold i tankene. 4. Andre konstituering. Kl Konstituering, opprop og mandatfordeling 76 antall delegater tilstede. 5. Økonomi 5.1 Kontrollkomitéens beretning Pernille Stensli redegjør for rapporten. 5.2 Regnskap for 2014 Generalsekretær Knut Harald Ulland redegjør. Spørsmål fra salen: 64 Josefine Kitmitto (UK): Økningen i medlemsinntekter på 7% - er det forventet tilsvarende neste år også? KH: Ja, vi har ønske om økt antall medlemmer, men vi ønsker å ha et konservativt budsjett, så vi legger oss på same nivå som Axel Emil Nissen-Lie (Irland): Toppmøte i Europa det holder vi ikke lenger? 9

10 KHU: Det er riktig, det burde vært oppdatert. Fagseminar medisin er korrekt betegnelse. 20 Magnus Heltne (Irland/Polen): Jeg ser at drivskostnader på Vaganten har økt fra 303 kroner til Har Arne Kolle gått på shopping? KHU: Vi kjøper inn medaljene hvert femte år var innkjøpsår. 5.3 Revisors beretning Revisor har godkjent ANSAs regnskap uten noen bemerkninger. 5.4 Godkjenning av regnskap for 2014 Enstemmig: Regnskapet for 2014 godkjent 6. Statuttendringsforslag Statuttendringsforslag 1: Forslag: Supplering av 10, linjer Forslagsstiller: Hovedstyret ved Jakob Aure Gjeldende ordlyd: 10. Hovedstyret kan, etter samråd med det respektive landsstyret, ekskludere et medlem dersom vedkommende har: - foretatt graverende misligheter innen organisasjonen - i egenskap av ANSA-medlem misbrukt fordeler eller rettigheter slik at andre medlemmer eller organisasjonen kan bli skadelidende. Avgjørelsen om eksklusjon kan ankes til Generalforsamlingen. Ved en anke utsettes avgjørelsen til Generalforsamlingen har truffet sin beslutning. En eventuell anke skal sendes Hovedstyret og landsstyrene senest åtte 8 uker før Generalforsamlingen trer sammen. Ved anke suspenderes vedkommende fra alle verv i ANSA og ANSA Alumni frem til anken er behandlet. Vedtak om eksklusjon fordrer 2/3 to tredjedels - flertall. Forslag til ny ordlyd: 10. Hovedstyret kan, etter samråd med det respektive Landsstyret, ekskludere et medlem fra organisasjonen eller frata medlemmet sitt tillitsverv dersom vedkommende har: - foretatt graverende misligheter innen organisasjonen - i egenskap av ANSA-medlem misbrukt tillit, fordeler eller rettigheter i ANSA slik at andre medlemmer, tillitsvalgte eller organisasjonen kan bli være skadelidende. Eksklusjon skal behandles som en vedtakssak i ANSAs Hovedstyre. Vedkommende har rett på sakspapirer 2 - to - uker før møtet og har tilsvarsrett i saken. 11 Avgjørelsen om eksklusjon kan ankes til Generalforsamlingen. Ved en anke utsettes avgjørelsen til Generalforsamlingen har truffet sin beslutning. En eventuell anke skal sendes Hovedstyret og Landsstyrene senest åtte 8 uker før Generalforsamlingen trer sammen. Ved anke suspenderes vedkommende fra alle verv i ANSA og ANSA Alumni frem til anken er behandlet. Vedtak om fortsatt eksklusjon under Generalforsamlingen fordrer 2/3 to tredjedels - flertall. 10

11 Begrunnelse: Bakgrunnen for forslaget er at HS hadde til behandling eksklusjon av et medlem. HS lurte på om de kunne ta fra medlemmet tillitsvervet uten å ekskluderes fra organisasjonen, men fant ikke hjemmel for dette. Eksklusjon medfører også tap av rett på medlemsgoder, som f.eks. forsikring, og HS ønsker derfor et midlere sanksjonsmiddel. Sakene behandles som en vedtakssak med tilsvarsrett slik at personen ved hva han/hun er anklaget for. Eksklusjon av et medlem er et kraftig virkemiddel, og Hovedstyret mener det bør eksistere mildere sanksjonsmuligheter, som fratakelse av tillitsverv uten å miste retten til medlemskap. Reglene rundt eksklusjon bør være tydelige, både for å støtte Hovedstyret i sin saksgang og i sine avgjørelser, men også for å sikre det ekskluderte medlemmets rettigheter. 15 Jelena Mandic (Frankrike): Kan du forklare forskjellen i 10, hvorfor dere har tatt ut «bli» og erstattet med «være»? JA: Det er en semantisk endring, vi mener det er mer korrekt å si «være skadelidende», men at det ikke endrer meningen i ordlyden. 52 Inge Marshall Trangsrud (Tsjekkia): Innholdet er kjempebra. Men språklig står det «2/3 to tredjedels». Kan ikke man være konsekvente i bruken av ord? Dette gjelder generelt i alle statuttene. OK: Språklig. Kan endres uten GFs godkjennelse. Votering: Enstemmig vedtatt Forslag vedtatt Statuttendringsforslag 2: Forslag: Endring av 13, linjer og Forslagsstiller: Hovedstyret ved Jakob Aure Gjeldende ordlyd: Antallet stemmer for landenes delegasjoner beregnes ut fra summen av medlemstallet per 30. juni samme år og antall halvårige medlemskap fra høstsemesteret året før. Alle land uten landsstyrer får til sammen stemmer etter samme prinsipp som et land med et landsstyre. Hvert enkelt land uten landsstyre får imidlertid maksimalt to 2 - stemmer hver. Hvert individuelle medlem telles kun én gang. (...) Hver delegat har kun én 1 - stemme. Votering fordrer fysisk tilstedeværelse, enten ved ANSAs generalforsamling i Norge, eller på et generalforsamlingsarrangement forhåndsgodkjent av Hovedstyret i land med omvendt skoleår. Hver delegat må være ordinært medlem av organisasjonen på det tidspunkt Generalforsamlingen arrangeres, eller ha vært betalende ordinært medlem av organisasjonen minst et halvt år av perioden siden forrige ordinære generalforsamling. Forslag til ny ordlyd: Antallet stemmer for landenes delegasjoner beregnes ut fra summen av medlemstallet per 30. juni samme år og antall halvårige medlemskap fra høstsemesteret året før. Antall delegater tildeles land basert på helårige og halvårige medlemskap per 30. juni og halvårige medlemskap per 31. desember i inneværende styreår. Alle land uten landsstyrer Medlemmer i land hvor det ikke eksisterer et landsstyre regnes som RAV (resten av verden) og får til sammen tildelt stemmer delegater etter samme prinsipp som et land med 11

12 et landsstyre. Hvert individuelle medlem telles kun én gang. Hver delegat har kun én- 1 stemme. (...) Votering fordrer fysisk tilstedeværelse, enten ved ANSAs generalforsamling i Norge, eller på et generalforsamlingsarrangement forhåndsgodkjent av Hovedstyret i land med omvendt skoleår. Hver delegat Alle delegater må være ordinært medlem av organisasjonen i ANSA på det tidspunkt Generalforsamlingen arrangeres, eller ha vært betalende ordinært medlem av organisasjonen i minst et halvt år av perioden 6 måneder siden forrige ordinære Generalforsamling. Begrunnelse: Utover en strukturell språkendring, foreslås det to praksisendringer i dette forslaget. Hovedstyret foreslår å fjerne den øvre grensen på to delegater fra stater som ikke er dekket av et ANSA-land. Medlemmene i disse områdene må kunne representeres på lik linje med medlemmer i ANSA-land når medlemsmassen tilsvarer det. For det andre åpnes det for at ANSA-land kan avholde generalforsamlings-arrangementer uavhengig av om man har definert at landet følger et omvendt skoleår. 37 Monica Beeder (Spania): Det er strøket ut ordinært betalende medlem. Vil det gi ANSA Alumni-medlemmer muligheten til å stemme? JA: Nei. ANSA og ANSA Alumni nevnes som to uavhengige organisasjoner i statuttene. Det åpner ikke for at ANSA Alumni får delegatplass. 64 Josefine Kitmitto (UK): Det er utrolig bra at dere sikter mot at flere fra RAV skal delta på GF, men dersom det ikke engang er to stykker fra RAV-land kommer, hvorfor åpne for at det skal komme så mange som vil? JA: Bakgrunnen er at vi har sett en veldig stor vekst, ref. årsrapporten, i RAV. Vi ønsker at dersom medlemsmassen tilsier det i et land skal de kunne representeres på GF som et land, selv om de ikke er det enda. F.eks. slik Sør Korea var i år. 49 Ida Marie Halvorsen (Sør-Korea): Vil dette tilsi at f.eks Colombia får x- antall stemmer, eller at de regnes inn i RAV? JA: Det er ikke vår hensikt at RAV skal få alt. Hvis det f.eks er slik at Colombia har nok medlemmer til å få tre delegater så skal de få det mangler: Driftsstøtten deles ut på bakgrunn av medlemstallene Hvorfor bruker datoen 30. juni i stedet for JA: Henviser til Madeleine. MM: Vi ser på hvor mange som er medlem i løpet av skoleåret. Da blir det høstmedlemskap pluss vårmedlemskap pluss skoleårsmedlemsskap. Det er medlemmene vi vil omfatte. Votering: For: 75 Mot: 1 Blank: 0 Forslag vedtatt 12

13 Statuttendringsforslag 3: Forslag: Sletting av tekst i 21, linjer Forslagsstiller: Hovedstyret ved Jakob Aure Gjeldende ordlyd: ( ) b) senest 4 - fire - uker før Generalforsamlingen trer sammen - sendes forslag til dagsorden, revidert regnskap, forslag til arbeidsprogram og budsjett, rapport fra landene, statuttendringsforslag og andre sakspapirer til landsstyrene, medlemmene av Generalforsamlingen og medlemmer av ANSA som har meldt til Hovedstyret at de ønsker å delta på Generalforsamlingen. Se for øvrig 56 «Statutter». Forslag til ny ordlyd: (...) b) senest 4 - fire - uker før Generalforsamlingen trer sammen - sendes forslag til dagsorden, revidert årsregnskap, forslag til politisk og organisatorisk arbeidsprogram og budsjett, rapport fra landene og utvalgene, statuttendringsforslag og andre sakspapirer til landsstyrene, medlemmene av Generalforsamlingen og medlemmer av ANSA som har meldt til Hovedstyret at de ønsker å delta på Generalforsamlingen. Se for øvrig 56 «Statutter». Begrunnelse: Den nye ordlyden samsvarer med dagens praksis. Både land og utvalg leverer rapporter til Generalforsamlingen, og medlemmene skal motta både politisk og organisatorisk arbeidsprogram som behandles på Generalforsamlingen. 21 trenger ikke å leses i sammenheng med 56 for å forstås riktig. Det er underforstått at statuttene må leses i sin helhet for å være fullt dekkende. Setningen er derfor unødvendig. Votering: Enstemmig vedtatt Forslag vedtatt Statuttendringsforslag 4: Forslag: Endring i 22, linjer Forslagsstiller: Hovedstyret ved Jakob Aure Gjeldende ordlyd: Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes når Hovedstyret eller minst halvparten av landene krever det. Følgende tidsfrister skal overholdes ved innkalling til ekstraordinær generalforsamling: a. Senest 4 - fire - uker før Generalforsamlingen trer sammen - sender Hovedstyret innkalling sammen med forslag til dagsorden og sakspapirer til landsstyrene og de øvrige medlemmene av Generalforsamlingen og medlemmer av ANSA som har meldt til Hovedstyret at de vil delta på Generalforsamlingen. Forslag til ny ordlyd: Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes når Hovedstyret eller minst halvparten av landene krever det. Følgende tidsfrister skal overholdes ved innkalling til ekstraordinær generalforsamling: Senest 4 - fire - uker før ekstraordinær Generalforsamlingen trer sammen skal avholdes - sender Hovedstyret innkalling sammen med forslag til dagsorden og 13

14 sakspapirer til alle medlemmer landsstyrene og de øvrige medlemmene av Generalforsamlingen og medlemmer av ANSA som har meldt til Hovedstyret at de vil delta på Generalforsamlingen. Begrunnelse: Følgende tidsfrister indikerer at det er snakk om flere tidsfrister, noe som ikke er tilfellet. Setningen er både misvisende og unødvendig. Ordet ekstraordinær bør brukes konsekvent for å presisere at det menes ekstraordinær Generalforsamling. Da blant annet statuttendringer kan være av en slik karakter at de kan få følger for alle ANSAs medlemmer bør også alle ANSAs medlemmer gis innsyn i hva som skal behandles på Generalforsamlingen. 28 Thomas Storbakk (Polen): Siden dette er snakk om ekstraordinær GF, kan man legge inn at HS sender elektronisk? JA: Vi vil ikke spesifikt si hvilken plattform det skal sendes på. OK: Vil foreslå endring? 28 Thomas Storbakk (Polen): Ja. Mange ANSA-medlemmer har i dag registrert adresse i utlandet eller hjemme. Når det er ekstraordinært bør det presiseres hvor det skal sendes. 58 Øyvind Osjord (UK): Det står at ekstraordinært GF skal holdes når HS eller halvparten av landene ber om det. Hvorfor ikke også utvalgene? JA: Utvalgene har ikke stemmerett på GF. OK: Tillegg til gjeldende: «Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes når Hovedstyret eller minst halvparten av landene krever det Senest 4 - fire - uker før ekstraordinær Generalforsamling avholdes - sender Hovedstyret elektronisk innkalling sammen med forslag til dagsorden og sakspapirer til alle medlemmer» Votering: HS forslag: 38 Forslag fra delegat 28: 37 Blank: 1 HS forslag: For:75 Mot:0 Blank: 1 Forslag vedtatt Statuttendringsforslag 5: Forslag: Endring og utvidelse av 31, linjer Forslagsstiller: Hovedstyret ved Jakob Aure Gjeldende ordlyd: Hovedstyret består av: (...) De ansatte har anledning til å ha 1 én representant, valgt av sekretariatet. Med unntak av President og ansattes representant kan maksimalt 2 - to - av de øvrige hovedstyremedlemmene representere samme land. Forslag til ny ordlyd: Hovedstyret består av: (...) 14

15 De ansatte har anledning til å ha - 1 én representant valgt av og fra sekretariatet. Med unntak av President og ansattes representant kan maksimalt 2 - to - av de øvrige hovedstyremedlemmene representere samme land. Begrunnelse: Det er viktig at de ansatte representeres i Hovedstyret, derfor ønsker man at oppnevnelsen av deres representant skal være påkrevd. Representanten skal velges, ikke bare av, men også blant de ansatte. Hovedstyremedlemmene stiller som enkeltpersoner og ikke som representanter oppnevnt av et land. De kan ha tilknytning til flere land og bli representanter for andre land. Formuleringen er meget upresis og har vært opp til Valgkomitéen å tolke. Kontrollkomiteens kommentar til statuttendringsforslag 5: KK støtter begrunnelsen om at det er viktig at de ansatte representeres i Hovedstyret, men mener det er uheldig å stille et absolutt krav om at Hovedstyret skal ha en representant fra sekretariatet. Dette vil i praksis bety at Hovedstyret ikke er styringsdyktig hvis det et år ikke er noen av de ansatte som ønsker å påta seg et slikt verv. JA: 32 gjør at KKs kommentar ikke har noen konsekvens. JA: GF må kunne velge de flinkeste. 93 Miriam-Sofie Tullien (Østerrike): Går det an å dele opp stemmegivningen i to, slik at man kan være enig i den ene delen og uenig i den andre delen. OK: Endringsforslag fra Ole Kristian Bratset (UK): Foreslår å droppe første del av endringen. Jeg ser ikke at det er hjemmel til å pålegge ansatte det ansvaret Miriam-Sofie Tullien (Østerrike): Jeg vil gjøre det motsatte. 37 Monica Beeder (Spania): Jeg er enig med det. Jeg ønsker ikke å stryke at det kan være maks to fra hvert land. Dette kommer av at ANSAs studenter har en tendens til å integrere seg veldig godt, og man kan fort se hvor folk har studert. Det er utrolig kult, men når ANSA skal representere mest mulig av medlemsmassen er det viktig at de kommer fra forskjellige land. For å sikre best mulig representasjon i HS og for å hindre at store deler av HS sitter med erfaring med bare ett land. Replikk 59 Ole Kristian Bratset (UK): Jeg skjønner veldig godt motargumentet, men HSrepresentanter i det mandat de blir valgt i representerer ikke et land. JA: Om de ansattes representant - Vi har snakket med kontoret, de ønsker å ha det slik. Det er viktig at ansattes representant er på HS-møter. Representasjon: Man representerer ikke et land, man blir valgt av en forsamling basert på medlemstall. Dere (GF) er medlemmene. Replikk 124 Pernille Stensli (KK): Geografisk spredning: Valgkomiteen ser på dette. JA: VK ser på kjønnsfordeling, geografisk spredning. Vi trenger ikke å statuttfeste dette. 52 Inge Marshall Trangsrud (Tsjekkia): Jeg er veldig for å beholde det at de ansatte har «anledning til». Statuttene gir anledning til at noen kan være borte. Alle andre i HS stiller til valg, de ansatte er ansatt. De kan ikke pålegges. 15

16 66 Daniel Bela Enzinger (UK): Angående del to. Vi skal selvsagt ha fokus på geografisk spredning. Om dette blir fjernet kan land med mange delegater, f.eks. UK og USA, få stemt inn sine. Dette kan ikke små land. 37 Marte Risdal Osen (RAV/Colombia): Helt sant at som HS-rep representerer du ikke nødvendigvis det landet du kommer fra. Men det handler ikke bare om fysisk tilstedeværelse, det handler og styrekultur. Om vi får mange fra UK/USA er ikke det nødvendigvis dumt, men man vil mangle innsikt fra de andre landene. Vi bør ikke ha med bare de store landene, men også små land slik at man har forståelse for de landene. 64 Josefine Kitmitto (UK): Tilbake til del 1, spørsmål: Det virker som man er opptatt av at de ansatte skal stille på lik linje med HS. Man har de ansatte som er sekretariatet, og man har HS. HS er valgt inn, de ansatte har fått en jobb. Du nevnte 32, hva skjer om man er en for lite til å være HS, men den ansatte er der. Er man da beslutningsdyktig? JA: 32: Det er ikke jeg som tolker statuttene, men slik som jeg forstår det i dag så regnes flertallet inkludert ansattes representant. HS består også av ansattes representant. Det vil ikke endre på beslutningsdyktigheten. HS vil være beslutningsdyktig. MM: Saksopplysning: De ansatte velger én representant til HS, og denne representanten sitter i HS hele året. 24 Kristine Kristensen (Japan): Til nr. to: Vi vil kvalitetssikre HS, men jeg skulle ønske at det var en formulering som mer sa at vi skulle tilstrebe at det skulle være en spredning. Replikk 28 Thomas Storbakk (Polen): Statuttene skal være direkte, og ikke oppfordringer. Å tilstrebe noe i en statutt blir meningsløst. MM: Til det første, om tilstrebelse: VK gjøre dette allerede, på fag, kjønn, geografi. Det er ikke noe man statuttfester. Det man gjør her er å blokkere. Det vi vil gjøre er å la GF gjøre den vurderingen uten å blokkere noen ut. Votering: HS originale forslag vs å stryke delen om de ansatte HS forslag: 21. Mot: 40 Stryk delen om maks to representanter fra hvert land vs. Beholder at man kun kan ha to representanter fra samme land. For: 51 Mot: 21 Endelig: For endring: 44 Mot endring: 32 Blank: 1 Forslag ikke vedtatt Statuttendringsforslag 6: Forslag: Sletting av 35, linjer Forslagsstiller: Hovedstyret ved Jakob Aure Gjeldende ordlyd: Hovedstyret skal komme sammen minst fem 5 - ganger i året. Hovedstyret kan i tillegg avholde elektroniske møter dersom det kreves. Møtene ledes av Ordførerkollegiet. Ansatte og medlemmer har tale- og forslagsrett. Forslag til ny ordlyd: Statutten fjernes i sin helhet. 16

17 Begrunnelse: Innholdet i statutten er dekket ordrett av statutt 29 (linjer ), som lyder: Hovedstyret velges av Generalforsamlingen og er ANSAs høyeste organ mellom generalforsamlingene. Hovedstyret skal arbeide i samsvar med ANSAs statutter og Generalforsamlingens vedtak, og er ansvarlig for ANSAs virksomhet. Hovedstyret skal komme sammen minst fem 5 - ganger i året. Hovedstyret kan i tillegg avholde elektroniske møter dersom det kreves. Møtene ledes av Ordførerkollegiet. Ansatte og medlemmer har tale- og forslagsrett. Presidenten er Hovedstyrets leder og er ansvarlig for det politiske arbeidet. Presidenten representerer ANSA utad i alle saker som ikke inngår i den daglige ledelse. Votering: Enstemmig vedtatt Forslag vedtatt Statuttendringsforslag 7: Forslag: Forslagsstiller har trukket forslaget Forslagsstiller: Hovedstyret Statuttendringsforslag 8: Forslag: Endring av 36, linje 243. Forslagsstiller: Hovedstyret ved Jakob Aure Gjeldende ordlyd: Hovedstyret, ved presidenten, skal utgi en medlemsavis - ANSAnytt. Forslag til ny ordlyd: Hovedstyret, ved presidenten Sekretariatet, ved generalsekretær, skal utgi en medlemsavis - ANSAnytt. Begrunnelse: Dagens praksis er at sekretariatet gir ut ANSAnytt. Tidligere var det Hovedstyret, ved presidenten, som skrev og ledet arbeidet rundt publisering av ANSAnytt, men dette er ikke lenger tilfellet. Votering: Enstemmig vedtatt Forslag vedtatt Statuttendringsforslag 9: Forslag: Oppdeling av 50, linjer , til tre paragrafer. Forslagsstiller: Hovedstyret ved Jakob Aure Gjeldende ordlyd: Utvalg som arbeider for å fremme gruppers interesser kan etableres. Reglene for utvalgenes virke fastlegges nærmere av Hovedstyret. Forslag til ny ordlyd: 17

18 50 ANSAs medlemmer kan selvstendig opprette utvalg som arbeider for å fremme gruppers interesser kan etableres. Reglene for utvalgenes virke fastlegges nærmere av Hovedstyret. 51 Utvalgene kan fastsette egne statutter og rammer for virke. Disse kan ikke stride mot ANSAs formål, statutter, eller vedtak i Hovedstyret. 52 Utvalgene plikter å følge ANSAs økonomihåndbok. Begrunnelse: Dette forslaget gir et minimum av klare rammer og stabilitet for utvalgene, og speiler Hovedstyrets forhold til ANSA-landene. 52 Inge Marshall Trangsrud (Tsjekkia): Jeg er veldig for innholdet, men jeg ser ikke at HS må godkjenne utvalget. Kan folk bare opprette utvalg? JA: HS har ikke gjort det tidligere, men det står at det ikke skal stride mot HS-vedtak. Votering: For: 75 Blank: 1 Forslag vedtatt Statuttendringsforslag 10: Forslag: Endring av rekkefølge på 6, linjer og 7, linje Forslagsstiller: Hovedstyret ved Jakob Aure Gjeldende ordlyd: 6. Alle ikke-norske statsborgere kan være støttemedlemmer av ANSA på lokalt plan. (...) 7. Alle norske statsborgere under utdannelse i utlandet har rett til medlemskap. (...) Forslag til ny ordlyd: Flytte 7 ett ledd opp, og dermed la dagens 6 komme etter dagens 7. Begrunnelse: Det er naturlig å definere et ordinært medlemskap før man definerer et støttemedlemskap. Votering: Godtas ved akklamasjon Forslag vedtatt Statuttendringsforslag 11: Forslag: Endring av 8, linje 33. Forslagsstiller: Hovedstyret ved Jakob Aure Gjeldende ordlyd: Alle som innehar tillitsverv i ANSA, skal ha et aktivt medlemskap i ANSA eller ANSA Alumni. Forslag til ny ordlyd: Alle som innehar tillitsverv i ANSA skal ha et aktivt medlemskap være medlem i ANSA eller i ANSA Alumni. 18

19 Begrunnelse: Begrepet «aktivt medlemskap» er ikke definert i statuttene og det er heller ikke et «inaktivt medlemskap». Retten til medlemskap er definert i 6 og 7 (linjer 22-31). Votering: For: 75 Blank: 1 Forslag vedtatt Statuttendringsforslag 12: Forslag: Endring i 9, linje 35. Forslagsstiller: Hovedstyret ved Jakob Aure Gjeldende ordlyd: Medlemskap i lokale ANSA-grupper fordrer støttemedlemskap eller ordinært medlemskap i ANSA. Forslag til ny ordlyd: Medlemskap i lokale ANSA-grupper ANSA-land, lokallag og utvalg fordrer støttemedlemskap eller ordinært medlemskap i ANSA. Begrunnelse: Begrepet lokale ANSA-grupper brukes ikke i statuttene forøvrig eller i andre organer i organisasjonen, dette refereres til som ANSA-land, lokallag og utvalg. Votering: Enstemmig vedtatt Forslag vedtatt Statuttendringsforslag 13: Forslag: Sletting av tekst i 15, linje 118. Forslagsstiller: Hovedstyret ved Jakob Aure Gjeldende ordlyd: Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst halvparten av landene og/eller minst halvparten av det totale antallet delegater er til stede. Forslag til ny ordlyd: Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst halvparten av landene og/eller minst halvparten av det totale antallet delegater er til stede. Begrunnelse: Presiseringen av at minst halvparten av landene og minst halvparten av det totale antallet delegater er beslutningsdyktig er overflødig. Betydningen forblir den samme. Votering: For: 75 Blank: 1 19

20 Forslag vedtatt Statuttendringsforslag 14: Forslag: Supplering av 23, linjer Forslagsstiller: Hovedstyret ved Jakob Aure Gjeldende ordlyd: All kontakt med næringsliv og myndigheter skal koordineres med generalsekretær eller president før kontakt opprettes. Forslag til ny ordlyd: All kontakt med næringsliv og myndigheter skal koordineres med næringslivskontakt, generalsekretær eller president før kontakt opprettes. Begrunnelse: I henhold til tillitsvalgthåndboken, er dagens praksis at kontakt tas med ANSAs næringslivskontakt. Votering: For: 75 Blank: 1 Forslag vedtatt Statuttendringsforslag 15: Forslag: Forslagsstiller har trukket forslaget Forslagsstiller: Hovedstyret Statuttendringsforslag 16: Forslag: Ny ordlyd for 25, linjer Forslagsstiller: Hovedstyret ved Jakob Aure Gjeldende ordlyd: Opprettelsen av et nytt ANSA-land skal godkjennes av Hovedstyret. Et land skal ha statutter, og landets statutter kan ikke stride mot ANSAs formål eller og 60 i ANSAs statutter. Forslag til ny ordlyd: Opprettelsen av et nytt ANSA-land skal godkjennes av Hovedstyret. Et land Landet skal ha sine egne statutter, og landets statutter disse kan skal ikke stride mot ANSAs formål eller og 60 i ANSAs statutter. Begrunnelse: Det går av seg selv at et ANSA-lands statutter ikke skal stride imot noen av ANSAs statutter. Votering: For: 74 Mot: 1 Blank: 1 Forslag vedtatt 20

REFERAT ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014

REFERAT ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014 REFERAT ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Generalforsamling Høst 2011, Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp saker

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Årsberetninger ANSA-land og utvalg 2014-2015

Årsberetninger ANSA-land og utvalg 2014-2015 Årsberetninger ANSA-land og utvalg 2014-2015 Til ANSAs 59. generalforsamling ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

ELEVTINGET. 1. innkalling

ELEVTINGET. 1. innkalling ELEVTINGET 1. innkalling 1. innkalling til Elevtinget 2014 Elevorganisasjonen 2013 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Morten Østigård, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Generalforsamling vår 2013. Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00

Generalforsamling vår 2013. Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00 Generalforsamling vår 2013 Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012

Generalforsamling. Høst 2012 Generalforsamling Høst 2012 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 3 17.15 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2013

Generalforsamling. Høst 2013 Generalforsamling Høst 2013 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 1 18.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komitéer

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

SAKSPAPIRER. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 41. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 14-15. April 2012 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 41. Landsmøte! Sentralstyret har jobbet i lang tid med å forberede Landsmøtet 2012, og

Detaljer

Generalforsamling Referat. Vår 2012

Generalforsamling Referat. Vår 2012 Generalforsamling Referat Vår 2012 Dato: Sted: Tid: Ordstyrer: Bisitter: Referent: 14. mars 2012 Aud 1. 16.00 Tom Kevin Haaland Per Kverneland Eva Wefre 1 Saker Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF-rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF- rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen

Detaljer

Sak 12/14 Referat sentralstyremøte 07.-09.02.14

Sak 12/14 Referat sentralstyremøte 07.-09.02.14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14.02.14/163.54 SENTRALSTYREMØTE 07.-09.02.14 Sak 12/14 Referat sentralstyremøte 07.-09.02.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Tilstede: Anders Garbom Backe, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat -

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat - Ordinær generalforsamling 2015 Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5 Avsluttet : kl. 02:00 - Referat - 1 Innholdsbetegnelse Oppsummering Referentenes forord Introduksjon Godkjenning av

Detaljer

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling Saker til høring 34. ordinære generalforsamling 3. oktober 2011 Høringsrunde høsten 2011 Denne høringsrunden arrangeres for at Kvarterstyret, Representantskapet, arbeidsgruppene og interesserte studenter

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Onsdag 16. oktober 2013, 17:00 Auditoriet A6509 Side 2 av 44 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF:... 4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden...

Detaljer

REFERAT STYRINGSGRUPPEMØTE. 11.04.2015 Gardermoen

REFERAT STYRINGSGRUPPEMØTE. 11.04.2015 Gardermoen REFERAT STYRINGSGRUPPEMØTE 11.04.2015 Gardermoen INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 19-15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 20-15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 21-15 Behandlingssak:

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer