QARDIO TM. Styrking av HJERTE OG SIRKULASJONSHELSE. gjennom ernæring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "QARDIO TM. Styrking av HJERTE OG SIRKULASJONSHELSE. gjennom ernæring"

Transkript

1 QARDIO TM Styrking av HJERTE OG SIRKULASJONSHELSE gjennom ernæring 1

2 Ernæring og helse hos menneske Ubalanse av omega-3 og omega-6 i dietten kan lede til helserisiko. Høyt inntak av marine omega-3 fettsyrer har vist seg å være assosiert med gunstige effekter på for eksempel hjerte, syn og immunfunksjon. I tillegg har omega-3 fettsyrer vist seg å være essensielle for utviklingen av hjernen og god mental helse. De to viktigste og best dokumenterte omega-3 fettsyrene er EPA (20:5 n-3) og DHA (22:6 n-3). Disse to langkjedete fettsyrene kan kun produseres av marine organismer, mens korte omega-3 fettsyrer kan bli produsert i planter og ikkemarine organismer, slik som alfa-linolensyre (ALA, 18:3 n-3). Selv om ALA er en omega-3 fettsyre, kan virkningen på ingen måte sammenlignes med EPA og DHA. Mennesker har dessuten begrenset evne til å omdanne andre fettsyrer til EPA og DHA, og i studier er det vist at bare 1 % av ALA blir konvertert til de viktige langkjedete omega-3 fettsyrene. Tilførsel av EPA og DHA er derfor en viktig del av dietten for optimal helse. Omfattende studier har vist at fordeling og virkning av EPA og DHA i kroppen avhenger av hvordan de tas opp og transporteres i kroppen. Fettsyrene kan være koblet på ulike bærermolekyler som har innvirkning på hvor og hvordan de kan brukes. Det er observert at fosfolipid bundet EPA og DHA integreres mer effektivt i membranene til viktige organer som hjerte og hjerne. 2 HUMAN ERNÆRING OG VITALITET

3 Foto: johner Ernæring og helse hos laks Laks er som mennesker skapt for bevegelse, og både fysisk aktivitet og riktig kosthold er forutsetninger for god sirkulasjonshelse og hjertekapasitet. Laks trenger å få tilført EPA og DHA via kosten på lik linje med mennesker. Genene spiller en viktig rolle hos begge arter, men uansett hvilket utgangs punkt man har, vil det være positive helseeffekter av både fysisk aktivitet og riktig ernæring. En god helse krever et godt hjerte både hos mennesker og laks. Hjerte- og sirkulasjonshelse hos laks kan kartlegges i en svømmetunnel, ved å måle maksimal hjerterate og oksygenopptak. Nofima har utviklet svømmetunnelen The Flume der fisk kan svømme i stigende hastighet til utmattelse. Svømmetunnel er fiskens tredemølle, og brukes til å gjennomføre utholdenhetstester med måling av hjerterate og oksygenforbruk. Dette gir et godt bilde av helsetilstanden og yteevne hos laks på tilsvarende måte som hos mennesker. trening og episoder med kraftig muskelaktivitet vil det påvirke immunforsvaret negativt og medføre negative betennelsesreaksjoner. Ernæring som støtter vevsrestitusjon og demper betennelsesreaksjoner kan gi tilsvarende gunstige effekter som trening. Det finnes også samspill mellom fysisk aktivitet og ernæring, for eksempel vil tilskudd av EPA og DHA kombinert med trening virke positivt på helsen. Denne typen samspill er et nytt og spennende forskningsfelt. Det er med bakgrunn i slik forskning BioMar nå lanserer sitt nye fôrkonsept for å styrke hjerte- og sirkulasjonshelse. Nofima har utviklet svømmetunnelen The Flume 1) Castro et al. 2011, Comp. Biochem. Physiol. A160: Både trening og ernæring påvirker hjertevekst, kontraksjonsevne og produksjon av røde blodlegemer. Intervalltrening av smolt med middels intensitet har vist seg å øke smoltens sykdomsmotstand ved infeksjon av IPN og Moritella viscosa 1). Overtrening vil imidlertid redusere sykdomsmotstanden. Tillates ikke tilstrekkelig restitusjon etter Foto: Sven Martin Jørgensen/ Nofima LAKSEERNÆRING OG VITALITET 3

4 Andel av fisken med ulike nivåer av vevsskade 100 % 80 % 60 % 40% 20% 100 % SMITTEFORSØK vevskade hjertemuskel Kontroll Qardio FELTDATA vevskade hjertemuskel Ingen (0) Mild (0,1-0,9) Moderat (1-1,9) Tydelig (2-2,9) Alvorlig (3) Systematisk i oppbygging av dokumentasjon En rekke studier har vist at fosfolipidbåren EPA og DHA fra antark tisk krill (Euphasia superba) oppnår en annen distribusjon i kroppen enn når tilsvarende mengde av de essensielle omega-3 fettsyrene tilføres fra andre kilder. Dette gir blant annet økte nivåer EPA og DHA i viktige målorganer som hjerne og hjerte. Det måles videre en redusert fettakkumulering i lever, samt en redusert mengde fett avleiret mellom organene i bukhulen. I forskningsavdelingen hos BioMar ønsket vi å undersøke om de positive helseeffektene også gir målbare effekter på evnen til sykdomsbekjempelse hos laks, og gjennomførte derfor smitteforsøk med PRV (Piscine orthoreovirus) som er assosiert med sykdommen HSMB (hjerte- og skjelettmuskelbetennelse) og gir skader på blant annet hjertemuskelceller. FORSØKET Andel av fisken med ulike nivåer av vevsskade 80 % 60 % 40% 20% Kontroll Qardio Ingen (0) Mild (0,1-0,9) Moderat (1-1,9) Tydelig (2-2,9) Alvorlig (3) Pre-smolt fikk forsøksfôret i 8 uker i ferskvann før overføring til sjø. For å simulere en naturlig smitteoverføring ble det brukt smittebærende «trojanere». Jevnlig prøveuttak over en periode på 14 uker. Etter overføring til sjø ble hver fiskegruppe fordelt på fire merder for å øke den statistiske styrken i forsøket. Viruskonsentrasjon ble målt ved hjelp av realtime PCR. Nivå av vevsskade visuelt kartlagt ved hjelp av histopatologi (score 0-5) i uke 0, 6, 8,9,10,12 og 14 etter infeksjon. Vekten økte fra 19.6 g ved start til 227 g i kontrollgruppen og 269 g i krillgruppen ved slutten av forsøket. Det ble funnet signifikant lavere viruskonsentrasjon i Qardio-gruppen 6 og 8 uker etter smitte. Virusmengden var på topp i uke 8. De patologiske endringene i hjertemuskel nådde sitt toppnivå i uke 10, med signifikant lavere score i forsøksgruppen. Også antall fisk med høyt nivå av vevsskade var lavere i Qardio-gruppen. Resultatene viser at et funksjonelt fôr med komponenter fra krill kan gi redusert virusmengde og vevskade ved HSMB. 4 SYSTEMATIKK I PRODUKT OG DOKUMENTASJONSUTVIKLINGEN

5 Velkjent problemstilling - CMS og HSMB Virussykdommer som rammer hjertet er en av de store utfordringene i dagens oppdrett av laksefisk. HSMB og CMS påfører næringen økonomiske tap blant annet gjennom økt dødelighet og redusert tilvekst. I følge de årlige fiskehelserapportene som Veterinærinstituttet publiserer har det vært en stadig økning av tilfeller av begge disse sykdommene de siste årene. HSMB er en av de mest utbredte sykdommene i Norge, og assosieres med tilstedeværelsen av Piscint orthoreovirus (PRV). Den fører til en betennelse og vevsskade i flere organer, men hjerte- og skjelettmuskulatur er særlig rammet. Syk fisk fører til tap for oppdretter gjennom redusert tilvekst. HSMB gir også i mange tilfeller økt dødelighet i forbindelse med operasjonelt stress. CMS, også kalt «hjertesprekk» forårsakes av et totivirus som infiserer og fører til en betennelse i hjertemuskulaturen. Dette fører til en ødeleggelse av vevet, og hjerteveggen kan briste om hjertet utsettes for økt belastning som ved operasjonelt stress. CMS rammer gjerne stor fisk når den nærmer seg slaktemoden, og fører dermed til store økonomiske tap for rammede oppdrettere. Forsøk har vist at alvorligheten av de kliniske manifestasjonene kan relateres til graden av inflammasjon i vevet. Fisken blir dårligere rustet til å stå imot stress, og en ser at fisken tåler dårlig håndtering som flytting, sortering og lusebehandling. Det finnes ingen medisiner mot sykdommene, og sykdomsbekjempingen består dermed av forebygging og begrensing av skadeomfang. Forskning tyder på at både trening og ernæring påvirker fiskens evne til å motstå sykdom, og vi ser klare tegn til at riktig ernæring med økt tilgang på EPA og DHA gjør fisken mer motstandskraftig mot virussykdommer som HSMB og CMS. Bildene viser snitt fra hjertemuskulatur fra et friskt hjerte (øverst) og et hjerte med inflammasjon som følge av PRV (nederst). Betennelsescellene ses som mer blålige celler i hjertets kompakte lag. Bildene er tatt av Professor Øystein Evensen ved Institutt for basalfag og akvamedisin, Norges miljø-og biovitenskapelige universitet (NMBU), som også har utført de histopatologiske vurderingene i forbindelse med forsøkene våre. VIRUSSYKDOMMER SOM RAMMER HJERTET 5

6 Samarbeid på metodeutvikling Den mest brukte metoden for å dokumentere effekt av fôr mot sykdom er bruk av smitteforsøk. Dette er ikke en optimal løsning dyrevelferdsmessig, og er dessuten både kostbart og tidkrevende. Vi forsøker derfor å begrense bruken av smitteforsøk, og arbeider med utvikling av nye teknikker for å avdekke og dokumentere effekter av ernæring på helse på en sikker og god måte. BioMar er i gang med et nytt prosjekt der vi vil utvikle en biologisk modell for å teste effektene ernæring har på hjertefunksjon og sirkulasjon hos fisk. Modellen skal anvendes for å undersøke hvordan fôr kan brukes til å styrke generell hjertehelse og slik redusere sykdom og vevsskade, og dermed bidra til raskere restitusjon etter en infeksjon. Modellen vil inngå i studier fra feltforsøk til studier på molekyl- og gen-nivå. Den vil bli brukt til videreutvikling av BioMars fôr for forebygging av infeksjoner som påvirker hjerte og sirkulasjon. Prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd og er et samarbeid med NOFIMA, VESO Vikan, NMBU og University of British Columbia. Laboratorieleder Målfrid T. Bjerke hos Nofima utfører fettsyreanalysene. Foto: Nofima 6 HJERTE- OG SIRKULASJONSMODELL FOR TESTING AV FÔR MOT VIRUSSYKDOMMER

7 Foto: Aker Økt fart med Qrill Riktig kosthold er viktig også for hunder, og spesielt for hunder som skal arbeide hardt. Aker BioMarine samarbeider med verdensmester Sigrid Eikran for å dokumentere hvordan komponenter fra krill kan styrke hundenes fysiologi. Endring i omega-3 indeks er et mål på hvor effektivt omega-3 i fôret inkorporeres i cellemembranene, noe som har betydning for hjertehelse. og under løpet. Sigrid Eikran vant som kjent løpet med god margin, med et hundespann der 11 av 14 hunder fullførte hele løpet. Dette er rekord i antall hunder som fullfører hos vinneren av Finnmarksløpet. Sigrid Eikran stilte 16 hunder til disposisjon for forsøkene. Halvparten fikk fôr med QRILL, og denne gruppen hadde en økning av omega-3 indeksen på 41% i forsøksperioden mens gjennomsnittet for kontrollgruppen var 3% økning. Aker BioMarine har også gjennomført studier i perioder med hard treningsbelastning. De foreløpige resultatene tyder på at hunder som fikk fôr med QRILL hadde evne til å restituere seg raskere for neste økt enn kontrollgruppen. Under Finnmarksløpet 2015 (VM i hundekjøring) gav Sigrid Eikran hundene som deltok QRILL før QRILL TM gir god hjertehelse for hardtarbeidende hunder AKER BIOMARINES ARBEID MED HUND 7

8 Forskning gir forsprang BioMars Helsegruppe er sammensatt av spesialister i flere land. I Norge har vi flere eksperter som kun jobber med fiskehelse. BioMar har seks helsespesialister, som samarbeider tett også med en rekke forskningsmiljøer om ulike helseutfordringer. GUNNAR MOLLAND MARIANNE NERGÅRD ELISABETH AASUM Produktsjef Helse Fagspesialist Helse Produktutvikler Helse Gunnar er utdannet veterinær med lang fartstid innenfor ulike deler av havbruks næringen.ved siden av fôr har han erfaring fra operativ fiske helsetjeneste, offentlig forvaltning, vaksine oppfølging og brønnbåt. Han har også inter nasjonal erfaring. Marianne er utdannet veterinær med spesialisering innen akva medisin. Hun fordypet seg spesielt i temaet ernæring og helse, og skrev oppgave om sammenhengen mellom fôrsammensetning og hjertehelse. Elisabeth er fiskehelsebiolog og har 11års erfaring fra fôrbransjen innenfor fiskehelse og produkt utvikling. Hun er et sentralt bindeledd mellom FoU og Marked i Norge TRYGVE SIGHOLT RALPH BICKERDIKE JOHN TINSLEY Forsker FoU-sjef Forsker Ralph er stasjonert i Skottland og har lang fartstid innenfor BioMars arbeid med ernæring, fiskehelse og kjøttkvalitet. Han har en PhD innen muskelfysiologi. John er stasjonert i Skottland og har hovedansvar for ernæring og tarmhelse i tillegg til å jobbe tett mot våre britiske kunder. Han har en PhD innen for mikrobiologi og har drevet forskning innen immunologi og vaksineutvikling. Trygve er fysiolog og har jobbet med en rekke tema i fiskeoppdrett knyttet til stress hos fisk som smoltifisering, vannkvalitet, tarmhelse, transport, slakting og kjøttkvalitet. Han forsker for tiden på helseeffekter av EPA og DHA på laks. Han har doktorgrad på biologiske rytmer, lys og smolt ifisering, Dr. Philos. BioMar AS 7010 Trondheim Tlf www. biomar.no Juli 2015

BIOMAR PRODUKTKATALOG 2014 SMARTFEED. Vi bygger en. - som yter mer. Et komplett utvalg biofunksjonelle fôr

BIOMAR PRODUKTKATALOG 2014 SMARTFEED. Vi bygger en. - som yter mer. Et komplett utvalg biofunksjonelle fôr BIOMAR PRODUKTKATALOG 2014 SMARTFEED Vi bygger en - som yter mer Et komplett utvalg biofunksjonelle fôr SMARTfeed - FORSKNING SOM ENDRER BILDET VERDENSOMSPENNENDE FORSKNING FOR BEDRE FISKEHELSE OG BÆREKRAFTIG

Detaljer

Skapt av naturen, formet av forskning

Skapt av naturen, formet av forskning Skapt av naturen, formet av forskning Skapt av naturen, formet av forskning OM OLIVITA OLJEN Olivita er en kombinasjon av gode og naturlige virkestoffer som er skapt av naturen og formet av forskning.

Detaljer

Fiskehelserapporten 2013

Fiskehelserapporten 2013 Fiskehelserapporten 2013 Fiskehelserapporten 2013 Publisert av Veterinærinstituttet Pb. 750 Sentrum 0106 Oslo Form: Graf AS Anne-Mette Kirkemo, Veterinærinstituttet Forsidebilder: Tore Håstein, Trygve

Detaljer

fokus NR 3/2009/AUGUST

fokus NR 3/2009/AUGUST europharma fokus NR 3/2009/AUGUST Fôrer vi fisken syk? Produksjonssykdommer utg jør en økende del av sykdomsbildet hos oppdrettslaks og -ørret. Vegetabilske fôrråvarer får litt av skylda. Side 4-10 Satsing

Detaljer

Overvåking av helsetilstanden og helserelatert kunnskapsutveksling i oppdrett av flekksteinbit

Overvåking av helsetilstanden og helserelatert kunnskapsutveksling i oppdrett av flekksteinbit RAPPORT 16/2002 Utgitt august 2002 Overvåking av helsetilstanden og helserelatert kunnskapsutveksling i oppdrett av flekksteinbit Sigrun Espelid Norut Gruppen er et konsern for anvendt forskning og utvikling

Detaljer

Helse-/sykdomsproblemer hos norske oppdrettsarter

Helse-/sykdomsproblemer hos norske oppdrettsarter Helse-/sykdomsproblemer hos norske oppdrettsarter Gjennomgang, drøfting og forslag til prioriteringer av forskningen Rapport fra en arbeidsgruppe: Øystein Evensen (leder), Olav Breck, Brit Hjeltnes, Frank

Detaljer

fokus NR 1/2008/DESEMBER Klok av skade

fokus NR 1/2008/DESEMBER Klok av skade europharma fokus NR 1/2008/DESEMBER Klok av skade For fire år siden var færøysk oppdrett nærmest utradert som følge av ILA. Etter en bemerkelsesverdig snuoperasjon eksisterer det i dag knapt sykdom og

Detaljer

HJERTESPREKK HOS NORSK OPPDRETTSLAKS

HJERTESPREKK HOS NORSK OPPDRETTSLAKS HJERTESPREKK HOS NORSK OPPDRETTSLAKS En feltundersøkelse Veterinærinstituttet Norges veterinærhøgskole Nordvest Fiskehelse 2002 Forord Norges forskningsråd bevilget høsten 2001 kroner 180 000 til et prosjekt

Detaljer

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NUMMER 6, 30. JUNI 2011 INNHOLD 2 INFORMASJON 3 LEDER: MILEPÆLER PÅ VEIEN MOT FAGLIG PROFIL 5 SAMFUNNSOPPDRAGET VEDTATT 6 FELLESSTYRETS MANDAT I BYGGEPROSESSEN 7 STOR AKTIVITET

Detaljer

Forebyggende Helse i Lillestrøm Sportsklubb (LSK)

Forebyggende Helse i Lillestrøm Sportsklubb (LSK) 1 Forebyggende Helse i Lillestrøm Sportsklubb (LSK) Geir Kåsene, Fysisk trener og fysioterapeut, LSK Ola Eide, Forskningsdirektør, BioActive Foods AS Sammendrag Mye sykdom og skader i spillergruppen under

Detaljer

PD- og multivaksine i ett 7-komponent vaksine i én injeksjon. msd-animal-health.no

PD- og multivaksine i ett 7-komponent vaksine i én injeksjon. msd-animal-health.no PD- og multivaksine i ett 7-komponent vaksine i én injeksjon msd-animal-health.no 1 2 Forskning for bærekraftig fremtid /// JOHAN KVALHEIM, ADM.DIR. MSD ANIMAL HEALTH NORGE Hvem hadde trodd at noen spede

Detaljer

HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015. Norges forskningsråd. Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring

HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015. Norges forskningsråd. Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015 Norges forskningsråd Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring Sammendrag... 3 1. Bakgrunn...4 2. Visjon og mål... 7 3. Analyse av status og utfordringer

Detaljer

matnyttig Setter ord på den norske smaken Morgendagens fiskefôr Lys finner kveisen Slurver vi på kjøkkenet? Et nyhetsblad fra Nofima Nr.

matnyttig Setter ord på den norske smaken Morgendagens fiskefôr Lys finner kveisen Slurver vi på kjøkkenet? Et nyhetsblad fra Nofima Nr. matnyttig Et nyhetsblad fra Nofima Nr. 2 2008 Setter ord på den norske smaken Morgendagens fiskefôr Lys finner kveisen Slurver vi på kjøkkenet? Morgendagens fiskefôr Forskere i Nofima har laget et laksefôr

Detaljer

STYRER STØDIG I STORMEN. S8 Satser hardt på forskning. S10 Tror på fortsatt vekst

STYRER STØDIG I STORMEN. S8 Satser hardt på forskning. S10 Tror på fortsatt vekst FORSKNING / AKTUELT ET MAGASIN FRA STYRER STØDIG I STORMEN Forum besøkte Lerøy Vest i Radfjorden midt under førjulsstormen. Godt samarbeid på tvers av lokaliteter er nøkkelen til suksessen. Side 4 7 S8

Detaljer

32 eksempler på at forskning lønner seg. Prosjektåret 2014

32 eksempler på at forskning lønner seg. Prosjektåret 2014 32 eksempler på at forskning lønner seg Prosjektåret 2014 gratulerer med forskningsrådets innovasjonspris Tromsø-bedriften Polybait A/S har gjennom et tett forskningssamarbeid med Nofima utviklet et kunstig

Detaljer

REN TRENING treningsråd kosttilskudd doping

REN TRENING treningsråd kosttilskudd doping REN TRENING treningsråd kosttilskudd doping Det beste forebyggende tiltaket mot dopingbruk er å informere om hvordan klare å oppnå omtrent tilsvarende utseende uten å bruke noe som helst. Det er fullt

Detaljer

FUGE Funksjonell genomforskning i Norge. en nasjonal plan

FUGE Funksjonell genomforskning i Norge. en nasjonal plan FUGE Funksjonell genomforskning i Norge en nasjonal plan Copyright Norges forskningsråd 2001 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01 Grønt

Detaljer

dyrevelferd Tema: Hest i flokk Fra gård til gourmet Avl for gladere laks utfordrende velferd lykkelige kalver selger Nr. 04 2011 Årg.

dyrevelferd Tema: Hest i flokk Fra gård til gourmet Avl for gladere laks utfordrende velferd lykkelige kalver selger Nr. 04 2011 Årg. Nr. 04 2011 Årg. 02 Aktuelt fra Veterinærinstituttet Hest i flokk utfordrende velferd Fra gård til gourmet lykkelige kalver selger Avl for gladere laks Tema: dyrevelferd Aktuelt fra Veterinærinstituttet

Detaljer

fokus NR 2/2009/JUNI

fokus NR 2/2009/JUNI europharma fokus NR 2/2009/JUNI Det rakner i Chile Dårlige produksjonsrutiner, ufornuftig medikamentbruk og manglende reguleringer har sendt den chilenske oppdrettsnæringen inn i dyp krise. Hvordan skal

Detaljer

Et informasjonshefte for helsepersonell og pasienter med familiær hyperkolesterolemi DR. LEIV OSE

Et informasjonshefte for helsepersonell og pasienter med familiær hyperkolesterolemi DR. LEIV OSE Et informasjonshefte for helsepersonell og pasienter med familiær hyperkolesterolemi DR. LEIV OSE INNHOLD HVA VIL DU LÆRE AV Å LESE DETTE HEFTET? Her kan du lære om familiær hyperkolesterolemi - ofte kalt

Detaljer

MSrapporten. Vitamin D gir lavere risiko for MS. Behandling med stamceller ved MS for første gang i Norge Klar underbehandling av smerte

MSrapporten. Vitamin D gir lavere risiko for MS. Behandling med stamceller ved MS for første gang i Norge Klar underbehandling av smerte 2011 MSrapporten Vitamin D gir lavere risiko for MS Behandling med stamceller ved MS for første gang i Norge Klar underbehandling av smerte Mange nye risikogener Barn kan også få MS Innhold MS i medvind

Detaljer

Omslag 1. side. Nasjonalt forskningssenter.. Skriftserie nr 4. The National Research Center in Complementary and Alternative Medicine

Omslag 1. side. Nasjonalt forskningssenter.. Skriftserie nr 4. The National Research Center in Complementary and Alternative Medicine Omslag 1. side NAFKAM NAFKAM Nasjonalt forskningssenter.. Skriftserie nr 4 Grønne paviljonger Stig Bruset The National Research Center in Complementary and Alternative Medicine University of Tromsø, Norway

Detaljer

Fiskens essensielle fettsyrer [ side 4 ] Besøk hos Norsk Sjømat AS på Stranda [ side 6 ] LISTEX en løsning på listeriaproblemet [ side 14 ]

Fiskens essensielle fettsyrer [ side 4 ] Besøk hos Norsk Sjømat AS på Stranda [ side 6 ] LISTEX en løsning på listeriaproblemet [ side 14 ] NUMMER 1 2008 Fiskens essensielle fettsyrer [ side 4 ] Besøk hos Norsk Sjømat AS på Stranda [ side 6 ] LISTEX en løsning på listeriaproblemet [ side 14 ] Kan marin sektor overleve uten taus kunnskap [

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 2 2014. Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013

Fisken og havet, særnummer 2 2014. Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013 Fisken og havet, særnummer 2 2014 Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013 Fisken og havet, særnummer 2-2014 Publisert: 23.01.2014 Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013 Redaktører: Geir Lasse Taranger,

Detaljer

VÅR FELLES OPPSKRIFT FOR SUKSESS. Naturens egen ingrediens for god fiskehelse og kvalitet PRODUS AQUA AS

VÅR FELLES OPPSKRIFT FOR SUKSESS. Naturens egen ingrediens for god fiskehelse og kvalitet PRODUS AQUA AS VÅR FELLES OPPSKRIFT FOR SUKSESS Naturens egen ingrediens for god fiskehelse og kvalitet PRODUS AQUA AS Forbedret tarmfunksjon Forsterker slimproduksjonen Forbedrer immunforsvaret og motstandsevnen mot

Detaljer

Hvor mye laks er det egentlig i merden?

Hvor mye laks er det egentlig i merden? Følgende tekst er å finne på trykk i Norsk Fiskeoppdrett nummer 2, 2013 som oppsummering etter arbeidet i Exactus. Hvor mye laks er det egentlig i merden? Redaktører: Erik Høy, Leif Magne Sunde og Hans

Detaljer

Filet av oppdrettslaks: Kvalitetsavvik og årsakssammenhenger

Filet av oppdrettslaks: Kvalitetsavvik og årsakssammenhenger Rapport 17/2012 Utgitt april 2012 Filet av oppdrettslaks: Kvalitetsavvik og årsakssammenhenger Turid Mørkøre Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen,

Detaljer

SPISS ISSN 1891-490X. 250/135 g Soporset Medium

SPISS ISSN 1891-490X. 250/135 g Soporset Medium Tidsskriftet for teknologi- og forskningslære SPISS 2011 Innhold Forord...03 Bare positivt å trene på treningsstudio?... 06 Fra råvann til rentvann... 09 Hvordan takler kroppen ulike typer kosthold?...

Detaljer

Risikovurdering i havbruk ved bruk av Bayesianske nett. av Kristian Johansen

Risikovurdering i havbruk ved bruk av Bayesianske nett. av Kristian Johansen Risikovurdering i havbruk ved bruk av Bayesianske nett av Kristian Johansen Masteroppgave ved Institutt for informasjon- og medievitenskap Universitetet i Bergen Høst 2010 og Vår 2011 1 2 Forord Før jeg

Detaljer

STANDARDEN ER SATT VINTER 2012

STANDARDEN ER SATT VINTER 2012 VINTER 212 Bedre overlevelse og tilvekst om vinteren Styrket helse i ferskvanns- og sjøvannsfasen Økt tilvekst gjennom vinteren Lønnsom fôring ved lave laksepriser STANDARDEN ER SATT FOR VINTERFÔRING BioMar

Detaljer