FG-Sprinklerkonferansen 2015 TROND S. ANDERSEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FG-Sprinklerkonferansen 2015 TROND S. ANDERSEN"

Transkript

1 FG-Sprinklerkonferansen 2015 TROND S. ANDERSEN

2 TEMA Ny godkjenningsordning, sentral godkjenning Evaluering av brann i omsorgsbolig Utredninger: - innstøping av sprinklerør - reduksjon av ytelser (ny TEK) osv. Ofte stilte spørsmål 2

3 Mye å tenke på grensesnitt? 3

4 Endringer -Godkjenningsordningen TROND S. ANDERSEN

5 Bakgrunn for endringer ESA- sak - fri flyt av tjenester > Enklere for euro-foretak å jobbe i Norge Krav i dagens SAK10 går for langt > Forhåndsgodkjenning av foretak før arbeid starter Søknad om ansvarsrett > Kvalifikasjonskrav går lenger enn hva som er nødvendig i forhold til det enkelte prosjektet Krav til styringssystem 5

6 Omfattende endringer i > > > > > Kap 9 Foretak og tiltaksklasser Kap 10 Krav til kvalitetssikring Kap 11 Krav til utdanning og praksis Kap 12 Ansvar Kap 13 Sentral godkjenning for ansvarsrett En rekke endringer også i Kap 1, 5, 6, 14, 15 og 16 6

7 Ansvarsrett Erklæring > erstatter søknad til kommunen > Kommunal forhåndsgodkjenning av foretak bortfaller > Foretak må selv vurdere om de oppfyller kvalifikasjonskravene Tidspunktet > Tidspunktet for å underrette kommunen forskyves vesentlig > Erklæring skal nå sendes senest ved oppstart av arbeider > I stedet for sammen med søknad om ig 7

8 Kvalifikasjonskrav Utdanning og praksis > Videreføres i realiteten uendret > Konkretiseres i forskrift 8

9 Kvalifikasjonskrav Kvalitetssikring > > > > Styringssystem omdøpes til kvalitetssikring Krav til ks-rutiner Kravene videreføres uendret for sentral godkjenning Kravene reduseres for byggesak/ansvarsrett Kun krav som er nødvendig i forhold til det enkelte prosjekt 9

10 Nye krav til Kvalitetssikring 10

11 Tilsyn Bortfall av forhåndsgodkjenning + kommunen får kunnskap om foretak først ved oppstart > Utfordring å stoppe useriøse > Utfordring å planlegge og iverksette tilsyn > Tilsyn før evt. frata ansvarsrett/stoppe arbeider 11

12 Tilsyn Nye fokusområder for kommunalt tilsyn 2016 og 2017 > Kvalifikasjonskrav Foretak uten sentral godkjenning > Produktdokumentasjon 12

13 Sentral godkjenning Videreføres og styrkes > Kvalifikasjonskrav lempes ikke Krav til ks-rutiner Kvalitetsstempel å ha sg > Adgang til å gi overtredelsesgebyr > Forskriftsendringene ikke til hinder for utvikling av ordningen > SG strategi og BNL innspill - prosess for ny SG 13

14 Evaluering etter brann i Tysvær

15 Evaluering forts. -bygningsdata Botiltak for personer med sterk funksjonshemming Fire leiligheter, personalfløy, tekn. rom, 600 m2 Oppført i 2006, risikoklasse 6, brannklasse 1 Én etasje, utgang direkte til det fri, trehus En person på nattevakt 15

16 Evaluering forts. -bygningsdata 16

17 Evaluering etter brann i Tysvær

18 Evaluering forts. -bygningsdata Brannalarmanlegg, varsler bare internt Automatisk slokkeanlegg - Installert av egeninteresse basert på bemanning - boligsprinkleranlegg i leiligheter og OH1 ellers - Oppvarming med gass Arnested i varmtvannsbereder teknisk rom 18

19 Evaluering teknisk rom 19

20 Evaluering forts. -brannen Brannen detekteres av brannalarmanlegget kl 00:41 Nattevakt løper til brannalarmsentralen - Full fyr i teknisk rom (selvlukker mangler på dør) Brannvesenet ankommer 00:51 - Lukker døren til tekn. rom/starter evakuering - Slokkeinnsats først etter ca 30 minutter/strøm 20

21 Evaluering forts. -konklusjon Manglende selvlukker på dør får store konsekvenser - Omfattende røykspredning, men ingen brannspredning Sprinkleranlegget kontrollerte brannen - Nattevakt evakuerte 1 beboer, ikke tid til flere - Kommunens vurdering i forkant viste seg riktig 21

22 Utredninger foreløpige funn TROND S. ANDERSEN

23 Utredninger, innstøping rør -foreløpige funn Innstøping av sprinklerrør (boligsprinkler hovedsakelig) Bakgrunn diskusjon i bransjen om dette er ok eller ikke? Teknologisk institutt tildelt oppdrag med utredningen Rapport foreligger nå, DiBK skal nå vurdere innholdet Overordet funn: % av boligsprinklerhoder montert i disse type systemer 23

24 Utredninger, innstøping rør -foreløpige funn - Tilgjengelig statistikk gir ingen indikasjon på at dette er problematisk i forhold til skadeomfang/lekkasjer - Lekkasjer grunnet menneskelig feil, f.eks boring gjennom rør - Ulemper som lokasjon av skade og utbedring - Er ikke utskiftbart, må erstattes av tradisjonelt system - Konsekvenser ved forbud kan bety høyere byggekostnad 24

25 Utredninger, reduksjon i ytelser Bakgrunn : se om det kan være flere ytelser som kan reduseres ved installasjon av aut. slokkeanlegg Formål: lavere byggekostnader Multiconsult (underl. Norconsult) tildelt oppdraget med utredningen. Rapport ferdigstilles denne uken Grunnlag for DiBK for videreutvkling av TEK/VTEK 25

26 Utredninger, reduksjon av ytelser ved installasjon av slokkeanlegg Sprinkler som kompenserende tiltak - analyse, brannstrategi -noen eksempler: > > > > > > > Redusert brannmotstand på bæresystem Fra ubrennbart til brennbart bæresystem Redusert klasse på kledning/overflater Økt tilgjengelig rømningstid/ økning av avstand i rømningsvei Trappeløp i ubeskyttet stål Sløyfe brannisolering av ventilasjonskanaler Redusert omfang av branncelleinndeling og redusert brannmotstand på brannskillekonstruksjoner > Sløyfe brannheis i bygning over 8 etasjer

27 Utredninger, reduksjon av ytelser ved installasjon av slokkeanlegg

28 Utredninger, reduksjon i ytelser funn - det er gjort undersøkelser i markedet av hvor det gjøres fravik pga slokkeanlegg - rapporten foreslår konkrete områder hvor det anbefales lempninger - DiBK vil gjøre nærmere konsekvensvurderinger av forslagene før ev det kommer inn i regelverket - en del av grunnlaget for ny TEK/VTEK - effekt: Flere automatiske slokkeanlegg på sikt? 28

29 Ofte stilte spørsmål TROND S. ANDERSEN

30 Slokkeanlegg og byggesak Områder under sentral godkjenning > Prosjektering og utførelse av sanitær-, varmeog slokkeinstallasjoner Godkjenningsområdene i SAK er ment for sentral godkjenning > Sentral godkjenning er et hjelpemiddel for kommunen ved vurdering av kompetanse ved tildeling av ansvarsrett Prekvalifisering Dvs. sentral godkjenning er ikke en ansvarsretts-beskrivelse i en konkret byggesak

31 Ansvarsrett byggesak og sentral godkjenning Det er ansvarlig søker som skal påse at alle arbeider i et byggeprosjekt er belagt med ansvar, jf. SAK 12-2 > Klare grensesnitt! Oppgaver det søkes ansvarsrett for må beskrives > Byggereglene bestemmer ikke hvilke områder som skal ha egen ansvarsrett

32 Slokkeanlegg og sentral godkjenning > Et foretak som får godkjenning for dette området dekker ikke nødvendigvis alle typer installasjoner > Foretak som aldri har prosjektert eller utført slokkeinstallasjoner, skal selvsagt ikke søke ansvarsrett for dette og bruke den sentrale godkjenningen som kompetansebevis > Faglig sett er departementet og direktoratet for byggkvalitet (DiBK) enige i at for eksempel slokkeinstallasjoner og alarminstallasjoner er så viktige at det er meget uheldig om ukvalifiserte prosjekterer og utfører slike installasjoner > Bør være eget område? Fortsatt påtrykk!!!

33 Sprinkler balkonger, dagens tekst i VTEK Der NS-INSTA 900 angir at sprinkling kan sløyfes på åpne balkonger, gjelder dette om den åpne delen er minst 50 % av den totale tenkte «veggflaten» rundt balkongen. Vegg mot innenforliggende boenhet tas ikke med i beregningen. Veggflaten måles i forkant/ytterkant av balkonggolvet fra overkant balkonggolv til underside av overliggende tak/dekke. Det er den øverste delen av veggflatene som må være åpen. Åpning i rekkverk er ikke å anse som åpent areal. Svalganger eller felles balkonger som er rømningsvei må dekkes av sprinkleranlegget. Andre spesielle situasjoner må vurderes av ansvarlig prosjekterende for brannkonseptet (i brannsikkerhetsstrategien).

34 Sprinkler balkonger, ny tekst i VTEK? Sprinkling kan sløyfes på åpne balkonger om den åpne delen er minst 50 % av den totale tenkte «veggflaten» rundt balkongen. Vegg mot innenforliggende boenhet tas ikke med i beregningen. Veggflaten måles i forkant/ytterkant av balkonggolvet fra overkant balkonggolv til underside av overliggende tak/dekke. Det er den øverste delen av veggflatene som må være åpen. Åpning i rekkverk er ikke å anse som åpent areal. Svalganger eller felles balkonger som er rømningsvei må dekkes av sprinkleranlegget. Andre spesielle situasjoner må vurderes av ansvarlig prosjekterende for brannkonseptet (i brannsikkerhetsstrategien).

35 Overgangsordninger, prosjektering hvilket regelverk gjelder? TEK det er tidspunktet for rammesøknad som er retningsgivende, - overgangsreglene i forskriften kan anvendes - ansvarlig søker må samordne foretakene, likt regelverk - må fremkomme i byggesaksdokumentasjonen VTEK/(standarder) - har ingen overgangsordning, gjelder fra publiseringsdato - har prosjekteringen kommet langt kreves ingen omprosjektering selv om det er kommet nye utgaver - har ikke prosjektering startet, siste utgave gjelder

36 Takk for oppmerksomheten 36

Roller og ansvar for brannsikkerhet - sprinkler TROND S. ANDERSEN

Roller og ansvar for brannsikkerhet - sprinkler TROND S. ANDERSEN Roller og ansvar for brannsikkerhet - sprinkler TROND S. ANDERSEN www.dibk.no Temaer > Roller og ansvar i byggesak > Kvalitetssikring > Krav 5l slokkeanlegg i TEK10 når kreves slokkeanlegg som kompenserende

Detaljer

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten RAPPORT Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten Erfaringer fra brann i rehabiliteringssenter i Tysvær kommune i 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet

Detaljer

11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider

11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 18.08.2015 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider (1) I byggverk beregnet for virksomhet

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Tilsyn Del 1 Gjennomføring av tilsyn Innledning Publikasjonsnummer: HO-2/2012 Temaveiledningen er et hjelpemiddel for kommuner ved utøvelse av ulike

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... i Sammendrag... iv 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2 Problemstilling... 1 1.2.1 Begrensninger... 2 1.3 Formål... 2 2 Metoder... 3 2.1

Detaljer

Bruksendring, restaurering og ombygging

Bruksendring, restaurering og ombygging Bruksendring, restaurering og ombygging Byggtekniske krav Wilhelm Holst Skar seniorrådgiver 1 Ansvar i forhold til TEK10 - Prosjektering Pbl 23-5, jf SAK10 12-3 - Ansvarlig prosjekterende - Utførelse Pbl

Detaljer

Gjerdrum Bo- & Behandlingssenter. Brannteknisk tilstandsrapport

Gjerdrum Bo- & Behandlingssenter. Brannteknisk tilstandsrapport GRUNNLAG & FORUTSETNINGER... 3 1.1 Beskrivelse av oppdraget (omfang, avgrensinger m.v.)... 3 1.2 Beskrivelse av objektet... 4 1.3 Dokumentasjon av sikkerhet & retting av avvik i eldre bygninger... 6 1.4

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

Boligsprinkling i en eldre murgård

Boligsprinkling i en eldre murgård Vidar Stenstad og Christian Ebbesen Boligsprinkling i en eldre murgård Evaluering av pilotprosjekt 373 Prosjektrapport 2004 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Vidar Stenstad og Christian Ebbesen

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Innhold

Detaljer

Veileder om uavhengig kontroll

Veileder om uavhengig kontroll Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.09.2012 Veileder om uavhengig kontroll 1 Innledning Denne veilederen er utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet. Veilederen beskriver anbefalt gjennomføring

Detaljer

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10)

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10) 16.06.2011 Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10) Nedenfor følger forslag til endringer i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26. mars 2010 nr. 488. Det er kun

Detaljer

2 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 21.05.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30

2 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 21.05.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30 MØTEPROTOKOLL Fra møte: 2 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 21.05.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30 Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også

Detaljer

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Versjon 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 FAQ - Ofte stilte spørsmål... 5 1.2 Arbeidsgruppen...

Detaljer

GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL- Konsekvenser for prosjekteringsleder

GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL- Konsekvenser for prosjekteringsleder GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL- Konsekvenser for prosjekteringsleder Advokat Anders Evjenth, Kluge advokatfirma DA anders.evjenth@kluge.no Tekna 9. april 2013 1 11 April 2013 Kort om gjennomføringsplan

Detaljer

Kontroll Direktoratet for byggkvalitet Rose Byrkjeland senioringeniør SAK10

Kontroll Direktoratet for byggkvalitet Rose Byrkjeland senioringeniør SAK10 Kontroll Direktoratet for byggkvalitet Rose Byrkjeland senioringeniør SAK10 Tromsø 6.-7.02.2012 Innhold 1 Introduksjon og regelverk Fortid og fremtid Kontrollreformen og hjelpemidler 2 Kontrollområder

Detaljer

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Uavhengig kontroll Publikasjonsnummer: HO-1/2012 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 2 1 Innledning Innledning Veiledningen beskriver

Detaljer

STUDIERAPPORT: PARKERINGSKJELLERE I EUROPA

STUDIERAPPORT: PARKERINGSKJELLERE I EUROPA : RØYKVENTILASJON AV PARKERINGSKJELLERE REDNINGS- OG SLOKKEINNSATS I PARKERINGSKJELLERE BILER MED GASSANLEGG I PARKERINGSKJELLERE Forord Denne rapporten er utarbeidet på bakgrunn av tildelt reisestipend

Detaljer

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER . Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER KUNDE Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) KONTAKTPERSON Frode Grindahl

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

Kongsvinger kommune Øvrebyen Brannsikringsplan

Kongsvinger kommune Øvrebyen Brannsikringsplan Øvrebyen Brannsikringsplan COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Rev Dato Tekst Saksb Kontr Godkj B 13122010 ENDRINGER OPPSETT/LAYOUT TOV TOV A 16112010 DIV ENDRINGER

Detaljer

3 Tiltakshavers valg... 6. 4 Tidspunkt for gjennomføring av uavhengig kontroll... 7 4.1 Tiltaksklasse I... 7 4.2 Tiltaksklasse II og III...

3 Tiltakshavers valg... 6. 4 Tidspunkt for gjennomføring av uavhengig kontroll... 7 4.1 Tiltaksklasse I... 7 4.2 Tiltaksklasse II og III... VEILEDER OM UAVHENGIG KONTROLL versjon 26.10 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kontrollområder... 4 2.1 Fuktsikring og lufttetthet i tiltaksklasse 1-3... 5 2.2 Bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 og 3... 5 2.3

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner 4 1. Innledning 7 2. Mål 7 3. Problemstilling 7 4. Metode 10 5. Regelverk 10 5.1 Byggesakslovgivningen 11 5.2 Brann- og eksplosjonsvernloven 12 5.3 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger Rapport Brannsikkerhet i omsorgsboliger Resultater fra kartlegging av brannsikkerheten i boliger som benyttes til pleie- og omsorgsformål - 2003 Brannsikkerhet i "omsorgsboliger" Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL - Konsekvenser for prosjekteringsleder

GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL - Konsekvenser for prosjekteringsleder GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL - Konsekvenser for prosjekteringsleder Advokat Anders Evjenth Kluge advokatfirma DA anders.evjenth@kluge.no Trondheim 8. januar 2014 Kort om gjennomføringsplan

Detaljer