Nye forskrifter, strengere krav?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye forskrifter, strengere krav?"

Transkript

1 Grønt eller rødt lys for grønne bygg? Nye forskrifter, strengere krav? TROND S. ANDERSEN , Brannvernkonferansen, Gardermoen

2 Funksjonsbaserte regler > Muliggjør innovativ utforming av byggverk Verifikasjon ved analyse > Muliggjør nye løsninger, produkter og materialer Myndighetene skal ikke godkjenne > Nødvendige ytelser må bestemmes i brannsikkerhetsstrategien Dersom ikke preaksepterte ytelser analyse > Lokale myndigheter (kommunen) fører tilsyn i byggesaker 2

3 Produktdokumentasjon > Alle produkter til byggverk skal ha dokumenterte egenskaper > Ansvar for at dokumentasjon fins ligger hos den som velger produktet, dvs. vanligvis entreprenør/utførende > Nasjonale myndigheter (Direktoratet for byggkvalitet) fører markedstilsyn med produkter 3

4 Nye energikrav på høring > Byggsektoren står for om lag 40 prosent av energibruken i Norge. > Klimaforliket (Innst. S. 390, ) Energikravene i byggteknisk forskrift (TEK10) skal skjerpes til passivhusnivå i 2015 og nesten nullenerginivå i > Høringsfrist 18. mai 2015 Tegning: Egil Nyhus, Romerikes Blad 4

5 Nye energikrav på høring > I hovedtrekk foreslås energikravene skjerpet tilsvarende eksempelvis 26 prosent for boliger og 38 prosent for kontorbygg. Dette vil samlet sett kunne gi en energieffektivisering på 1 1,2 TWh per år fra > Innretningen av kravene foreslås omtrent som i dagens regelverk Rammekrav blir hovedinnretning og netto energibehov videreføres som beregningspunkt. 5

6 Nye energikrav på høring > Kravet til energiforsyning foreslås endret og forenklet Reguleringen av fossil energi skjerpes, mens reguleringen av direktevirkende elektrisitet foreslås avviklet. Bygninger over m2 BRA må ha fleksible varmeløsninger, mens småhus må bygges med skorstein. 6

7 Isolasjon i konstruksjoner - generelt Generelt klasse A2-s1,d0 (ubrennbar/begrenset brennbar). Isolasjon som ikke tilfredsstiller klasse A2-s1,d0 [ubrennbart/begrenset brennbart] kan bare benyttes dersom > Bygningsdelen oppfyller den forutsatte branntekniske funksjon > Isolasjonen anvendes slik at den ikke bidrar til brannspredning

8 Mer brennbar (skumplast-) isolasjon? > Fare for økt brannspredning Utvendig, i fasader Fra utsiden og inn Fra hus til hus Foto: Ole Raymond Lehne > Norske preaksepterte ytelser konservative 8

9 Muligheter for bruk av brennbar isolasjon Alternativer > Preakseptert Følge veiledningen til byggteknisk forskrift (TEK) Byggforskserien , TPF nr. 6 Tekniske godkjenninger > Risikoanalyse ev. inkludert prøvning NS 3901 Risikovurdering av brann i byggverk Publikasjoner fra SINTEF NBL

10 Brennbar isolasjon - preakseptert bruk Veil. til TEK Sandwichelementer Type bygning og risikoklasse Industri- og lagerbygg Brannklasse 1 Brannklasse 2 D-s2,d0 (E Eurefic) B-s1,d0 (A Eurefic) 1-4 1) B-s1,d0 (A Eurefic) Ikke tillatt Brannklasse 1: Byggverk inntil 2 etasjer 1) I risikoklasse 4 stilles det ikke klassekrav til elementer for kjøle- og fryserom Produkter (sandwichelementer) som ikke tilfredsstiller klasse A2-s1,d0 [ubrennbart/begrenset brennbart] må være beskyttet av kledning K 2 10 A2- s1,d0 [K1-A] mot rømningsveier. 10

11 Brennbar isolasjon preakseptert bruk VTEK Takkonstruksjoner > Bæreevne Brennbar isolasjon kan bare benyttes i takkonstruksjoner med brannmotstand > Isolasjonen må beskyttes på undersiden Betongdekke Ubrennbar isolasjon > Isolasjonen må beskyttes på oversiden Eller oppdeles i arealer på inntil 400 m 2

12 Brennbar isolasjon - preakseptert bruk VTEK Utvendig tilleggsisolering vegg Isolasjonssystemer med brennbar isolasjon kan benyttes > Med unntak for i byggverk i brannklasse 3 og i byggverk i risikoklasse 6 > Forutsatt at isolasjonssystemet er dokumentert ved prøving etter SP Fire 105: Large scale testing of facade systems eller tilsvarende. Fasademateriale og isolasjon må prøves som en enhet. Underlaget må ha branntekniske egenskaper minst tilsvarende det som ble benyttet ved prøving. Med isolasjonssystemer menes systemer bestående av isolasjon og fasademateriale som monteres på et eksisterende underlag. 12

13 NB! Må ivaretas i prosjektering og utførelse Brennbar isolasjon må ikke bidra til brannspredning > Alle deler/flater må tildekkes, mures eller støpes inn > Må brytes ved branncellebegrensende konstruksjoner (erstattes med ubrennbar isolasjon) Foto: Ole Raymond Lehne 13

14 Brennbar isolasjon Byggverk med brennbar isolasjon er sårbare > Klassifiseringen sier ikke noe om hvordan bygningsdelene, og flere bygningsdeler satt sammen, vil opptre i virkelig brann > Detaljer må prosjekteres > Utførelsen er kritisk > Små svekkelser kan gi alvorlige konsekvenser 14

15 VTEK 11-9 Materialer, eks. 15

16 VTEK 11-9 Materialer, eks. 16 Foto: Plan- og bygningsetaten

17 Bruk av kjemikalier Vanlig polystyren Brennbarhet og helseeffekt > Materialer og produkter generelt Isolasjonsmaterialer, kledninger/overflater, stoppede møbler, tekstiler Polystyren SE 17

18 Solcellepaneler Bidrag til brannspredning? > Klassifisering som taktekking Hindring for slokkearbeid? 18

19 Utfordringer regelverk Bærekraftige/grønne byggverk > Tre i store byggverk og i byene Branntekniske hensyn Foto: Adresseavisen 19

20 Høye trehus Mer preakseptert bruk av tre (internasjonal trend) > Finland 8 etasjer med sprinkleranlegg > Canada 6 etasjer med sprinkleranlegg British Columbia 9 et. > Østerrike 6 etasjer > Norge?? 20

21 Utfordringer regelverk Klassikerne > Rekkehus/tett trehusbebyggelse > Takkonstruksjoner/sval ganger/fasader Foto: K. Hemma 21

22 Prosjekt SPFR Prosjektet vil ta for seg følgende problemstillinger knyttet til branntekniske utfordringer med «grønne» og energibesparende bygg: > Branntekniske utfordringer knyttet til bruk av tekniske installasjoner (som for eksempel solcellepaneler). > Branntekniske utfordringer med hensyn til endret materialbruk. > Utfordringer med design av nye løsninger knyttet til brann. 22

23 Hypoteser: > «Grønne» og energibesparende byggverk genererer «nye» utfordringer i forhold til brann. > Tekniske installasjoner kan utgjøre en risiko ved brann. > Materialbruk og løsninger for «grønne» og energibesparende byggverk vil kunne innebære en økning i brannenergi og endring i brannutvikling sammenlignet med tradisjonelle byggverk. 23

24 Brannteknisk kompetanse Må suppleres av kompetanse innen > Byggesak/byggeprosess > Byggeteknikk > Prosjektering/utførelse > Kontroll av prosjektering/utførelse Ill. SINTEF Byggforsk 24

25 Takk for oppmerksomheten!

Norsk brannvernforening gjennom 87 år

Norsk brannvernforening gjennom 87 år BFO dagene 2010 Norsk brannvernforening gjennom 87 år Ved hver brand der forebygges, spares verdier for samfunnet (Forsikringsdirektør J. Ødegaard, 1923) Tok initiativ til å stifte en landsforening som

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 21.03.2012 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011

TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011 TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011 BRANNTEKNISKE KONSTRUKSJONER FOR TAK Eksempler på løsninger utført etter veiledning til Byggteknisk forskrift. Informasjonsblad Nr. 6 Rev. - 2011 Sist korrigert juni 2011

Detaljer

Mur og betong i bygningsmessig brannvern

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Publikasjon nr. 34 Mur og betong i bygningsmessig brannvern Prosjekteringsanvisning 2014 Revidert utgave 2014 brannvernsamarbeidet mur og betong FORORD Utgitt av: Brannvernsamarbeidet mur og betong (BMB)

Detaljer

på brannseksjoner presentasjonen

på brannseksjoner presentasjonen Skriv TEK 10 inn tittel Brannceller og på brannseksjoner presentasjonen Morten Jonas Davidsson, Ameln 5. september 10.10.12 2012 Skriv inn tittel på presentasjonen FORSKRIFT Gir overordnet funksjonskrav

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1 1 2 3 4 Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1 er de enkleste arbeidene og tiltaksklasse 3

Detaljer

Roller og ansvar for brannsikkerhet - sprinkler TROND S. ANDERSEN

Roller og ansvar for brannsikkerhet - sprinkler TROND S. ANDERSEN Roller og ansvar for brannsikkerhet - sprinkler TROND S. ANDERSEN www.dibk.no Temaer > Roller og ansvar i byggesak > Kvalitetssikring > Krav 5l slokkeanlegg i TEK10 når kreves slokkeanlegg som kompenserende

Detaljer

Digitalt førstevalg veien til raskere, enklere og sikrere samhandling med Trondheim kommune

Digitalt førstevalg veien til raskere, enklere og sikrere samhandling med Trondheim kommune Sentralarkivet Postboks 2300 7004 Trondheim Direktoratet for byggkvalitet Postboks 8742, Youngstorvet 0028 OSLO Høringsuttalelse - nye energikrav for bygg Vedlagt følger dokument fra Trondheim kommune.

Detaljer

BRANNSTRATEGI Lunner kommune, Omsorgsboliger Frøystad

BRANNSTRATEGI Lunner kommune, Omsorgsboliger Frøystad Lunner kommune BRANNSTRATEGI, Omsorgsboliger Frøystad Utgave 1 Rammesøknad Prosjekt: Ansv. søker: RIBr: KPR brann: Pro.nr: Dato 19.09.14 SG Arkitektur ved Ove Mork Roar Jørgensen AS Q177-1 Brannstrategi

Detaljer

TEK kap. 2 og 4 Dokumentasjon

TEK kap. 2 og 4 Dokumentasjon TEK kap. 2 og 4 Dokumentasjon 1 Kap. 2 Dokumentasjon for oppfyllelse av krav Dokumentasjonen fra ansvarlig prosjekterende skal Bekrefte at tiltaket oppfyller krav i og forskrift om tekniske krav til byggverk

Detaljer

BRANNTEKNISK VURDERING

BRANNTEKNISK VURDERING BRANNTEKNISK VURDERING RAPPORT Brannteknisk vurdering av rømningsveier, Casinetto Borettslag Oslo Gnr: 217 Bnr: 415 Mars, 2015 Baskerudberget 18 3531 KROKKLEIVA Orgnr: 997834534 MVA Epost: post@brannstrategi.no

Detaljer

HØRING NYE ENERGIKRAV FOR BYGG

HØRING NYE ENERGIKRAV FOR BYGG Direktoratet for byggekvalitet Postboks 8742 Youngstorget 0028 Oslo Også sendt pr. e-post: post@dibk.no Deres ref.: 15/1311 Dato: 6. mai 2015 Vår ref.: 196753 HØRING NYE ENERGIKRAV FOR BYGG 1. Innledning

Detaljer

Brann i rekkehus. Sammendrag. 1. Innledning. 2. Utforming av rekkehus. 3. Statistikk. Analyse av rekkehusbranner i 1995 og 1996

Brann i rekkehus. Sammendrag. 1. Innledning. 2. Utforming av rekkehus. 3. Statistikk. Analyse av rekkehusbranner i 1995 og 1996 Melding HO-3/97 Brann i rekkehus Sammendrag 1. Innledning 2. Utforming av rekkehus 3. Statistikk. Analyse av rekkehusbranner i 1995 og 1996 4. Vurdering av dagens krav 5. Utbedring av eksisterende rekkehusbebyggelse

Detaljer

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk (1) Brannspredning mellom byggverk skal forebygges

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-8. Brannceller

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-8. Brannceller 11-8. Brannceller Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 02.10.2015 11-8. Brannceller (1) Byggverk skal deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte. Områder med ulik risiko for liv og helse

Detaljer

Kap 9 Ytre miljø 9-1 Generelle krav til ytre miljø 9-2 Helse- og miljøskadelige stoffer 9-3 Forurensning i grunnen 9-4 Utvalgte naturtyper

Kap 9 Ytre miljø 9-1 Generelle krav til ytre miljø 9-2 Helse- og miljøskadelige stoffer 9-3 Forurensning i grunnen 9-4 Utvalgte naturtyper Kap 9 Ytre miljø 9-1 Generelle krav til ytre miljø Byggverk skal prosjekteres, oppføres, driftes og rives, og avfall håndteres, på en måte som medfører minst mulig belastning på naturressurser og det ytre

Detaljer

Mur og betong i bygningsmessig brannvern

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Publikasjon nr. 34 Mur og betong i bygningsmessig brannvern PROSJEKTERINGSANVISNING 2005 BRANNVERNSAMARBEIDET MUR OG BETONG Mur og betong i bygningsmessig brannvern PROSJEKTERINGSANVISNING 2005 BMB BRANNVERNSAMARBEIDET

Detaljer

Byggenæringen er en del av klimaløsningen!

Byggenæringen er en del av klimaløsningen! Byggenæringen er en del av klimaløsningen! Anslått energieffektiviseringspotensial på 8-12 TWh i byggsektoren innen 2020 ved bruk av eksisterende teknologi (for eksempel i rapport fra Energi 21) Mange

Detaljer

Veileder for brannsikker ventilering Versjon 2

Veileder for brannsikker ventilering Versjon 2 BV Nett Veileder for brannsikker ventilering Versjon 2 VERSJON 2 30 oktober 2012 1 INNLEDNING Definisjoner 2 OMFANG 3 KRAV Andre veiledere Akseptkriterier 4 FORUTSETNINGER FOR PROSJEKTERING OG UTFØRELSE

Detaljer

Brødrene Dahl AS. Innspill fra. til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet. www.dahl.

Brødrene Dahl AS. Innspill fra. til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet. www.dahl. Innspill fra Brødrene Dahl AS til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet HOVEDKONTOR: Brynsengveien 5 Postboks 6146 Etterstad 0602 Oslo Telefon: 22 72 55 00

Detaljer

En praktikers jordnære tilnærming.

En praktikers jordnære tilnærming. Gjennomføring av ventilasjonskanaler i branncellebegrensende konstruksjoner. En praktikers jordnære tilnærming. Håkon Winterseth Lover & Regler - oppbygging Lover og Forskrifter Er juridisk bindende MÅ

Detaljer

Evalueringsrapport. Brann i Vik Torg, Hole kommune 06.07.2006. Foto: Norsk brannvernforening Thor Kr. Adolfsen

Evalueringsrapport. Brann i Vik Torg, Hole kommune 06.07.2006. Foto: Norsk brannvernforening Thor Kr. Adolfsen Evalueringsrapport Brann i Vik Torg, Hole kommune 06.07.2006 Foto: Norsk brannvernforening Thor Kr. Adolfsen Rapporten er utarbeidet av Statens bygningstekniske etat (BE) og Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 11.05.2015 kl. 11:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Bruk av brennbar isolasjon - hendelsesanalyse og akseptkriterier FORFATTER(E) Geir Berge OPPDRAGSGIVER(E) Åpen 82-14-02438-2 107107 36

Bruk av brennbar isolasjon - hendelsesanalyse og akseptkriterier FORFATTER(E) Geir Berge OPPDRAGSGIVER(E) Åpen 82-14-02438-2 107107 36 SINTEF RAPPORT TITTEL Norges branntekniske laboratorium as Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Tiller Bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks: 73 59 10 44 E-post: nbl@nbl.sintef.no Internet: nbl.sintef.no

Detaljer

Brannsikkerhet i bygninger

Brannsikkerhet i bygninger Brannsikkerhet i bygninger Hva må vi tenke på, og når? Hva er arkitektens ansvar? Elin Tørlen Lønvik Senioringeniør NEAS Brannconsult AS Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik 1 Først litt brannteori Branntrekanten

Detaljer

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007 VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 4. utgave mars 2007 TEK Innhold Innhold... 4 Innledning...10 Om veiledningen... 10 Forskriftens virkeområde... 10 Dispensasjon... 11 Dispensasjon

Detaljer

BRANNTEKNISK OVERORDNET RISIKOVURDERING STRAND BARNEHAGE

BRANNTEKNISK OVERORDNET RISIKOVURDERING STRAND BARNEHAGE Modum kommune BRANNTEKNISK OVERORDNET RISIKOVURDERING STRAND BARNEHAGE Åmot Modum Utgave: 1 Utført av: Internkontroll: Pr. dato: Revisjon: TB 03.06.15 P.nr V129 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Forprosjekt Brann - mur og betong

Forprosjekt Brann - mur og betong Brannvernsamarbeidet mur og betong Fred Solvik Forprosjekt Brann - mur og betong 260 Prosjektrapport 1999 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Fred Solvik Forprosjekt Brann - mur og betong Prosjektrapport

Detaljer