SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2012.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2012."

Transkript

1 SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR Vi er kommet et stykke på vei de siste 5 årene. Da Seniornett startet klubbetableringene i 2005 / 2006 så var det over seniorer utenfor «gjerdet», dvs. helt uten adgang til eller kunnskaper om PC og Internett. Nå vel 5 år senere er det fortsatt igjen utenfor (SSB IKT i husholdningene), men det er jo en ganske dramatisk forbedring! Vi i foreningen Seniornett vil gjerne ta all æren for denne gledelige utvikling men det er vel ikke den hele og fulle sannhet. På den andre siden så var over seniorer innom Seniornetts klubb- og opplæringssystem bare i 2010 og fikk grunnopplæring og veiledning. Og vi vet at spredningseffekten er svært stor! Tempoet i opplæring og veiledning blir holdt oppe i 2011 også og med en bra økning som vi ser så langt. Fremover blir det viktigere og viktigere å være innenfor gjerdet: banker, offentligheten, privat virksomhet og sosial omgang og kontakt flytter seg mer og mer over til nettet det blir ekskluderende og direkte udemokratisk å ikke være med! En særdeles viktig sektor fremover vil være velferdsteknologien. Seniorene må beherske de nye media og nettet for å kunne bo trygt hjemme så lenge som mulig. Dette er ikke bare noe som offentligheten ønsker av økonomiske og praktiske hensyn seniorene ønsker dette også som vi vet. I tillegg til dette vet vi at det finnes grupper i landet som i stor grad ikke er på nett. I mange innvandrermiljøer er deltakerprosenten svært lav og dette er en hemsko for både integrering og deltakelse i samfunnet. Vi fortsetter vårt arbeid langs de linjene som vi startet for 5 år siden med klubbetableringer og med opplæringsmodellen lær opp læreren i klubbene for best mulig spredning. På dette tidspunkt, 1. mai 2012, har Seniornett over 150 klubber over hele landet. Klubbene i Seniornett er læresentra der seniorene ikke bare skal lære seg teknologien, men også å lære seg å bruke den interaktivt: netthandel, meningsutvekslinger, sosiale medier, benytte offentlige tjenester osv. - og ikke minst: vedlikeholde kunnskapene ettersom teknologien utvikler seg. En gjennomsnittsklubb har rundt 50 medlemmer med spennvidde fra 7 til 650. I tillegg til å etablere flere klubber og derved sørge for et opplæringstilbud til så mange som mulig over hele landet, vi regner med at ca. 300 klubber totalt burde dekke det umiddelbare behov, vil vi starte arbeidet med å se på hva klubbene kan være med å bidra til innen velferdsteknologien. Og begynne arbeidet med noen grupper utenfor gjerdet som for eksempel innvandrere.

2 - Seniornett mener det er viktig for den enkelte og for fornyelsen av hele det norske samfunnet at seniorene føler seg motiverte, kompetente og trygge til å utforske og ta i bruk de mulighetene og tjenestene som Internett og digitale systemer har å tilby. Derfor vil vår satsning fremover utvikle seg langs disse tre hovedspor: 1. fortsette innsatsen med å få seniorene på nett, flere opplæringssentra 2. motivere og lære opp til mer aktiv bruk av nettet, interaktivitet 3. velferdsteknologien, og spesielt ekskluderte grupper som innvandrere 2012: 1. fortsette innsatsen med å få seniorene på nett - Seniornetts mål er å hjelpe ytterligere seniorer til å lære seg PC og Internett, komme seg på nett, i løpet av de neste 3 årene. Hovedelementene i prosjektet er: 1. Opplæring av Seniorer gjennom etablering av lokale Seniornett-klubber som er opplæringsmiljøer 2. Styrket informasjon og PR, herunder en videre oppgradering av SeniorSurf dagen og vår avis og vårt nettsted 3. Utvidet samarbeid med offentlige og private leverandører av informasjonstjenester og andre selskaper 4. Styrking av Seniornetts frivillige organisasjon og sekretariat - også gjennom bedre å tilrettelegge for at klubbene kan lære av og støtte hverandre 1. Etablering av lokale Seniornett-klubber For 2012 er vårt mål å ha etablert 200 operative og velfungerende klubber totalt. Altså en økning på minst 50 klubber i løpet av året. Vi vil vektlegge kvalitative mål, og bidra til at alle klubber blir vellykkede og gode eksempler for nye medlemmer og nye klubber. De aller fleste klubbkandidater vil kreve betydelig støtte og oppfølging. Læresentrene har som sitt primære mål å lære opp seniorer, medlemmer og andre og vil i etterkant fortsette å tilby veiledning og å skape et miljø for å videreutvikle og vedlikeholde kunnskapene, øke disse (interaktiviteten) og introdusere ny og oppdatert teknologi. Det er gledelige nyheter at frekvensen i bruk blant seniorene viser tydelig økning over mot daglig bruk (SSB, IKT i husholdningene, ) noe som baner veien for mer aktiv / interaktiv bruk også. Seniornett og ColorLine AS fortsetter samarbeidet der selskapet finansierer opplæring av pensjonister og etableringer av flere klubber i Østlandsområdet. 2

3 2. Styrket informasjon og PR, herunder Seniorsurfdagen og vårt nettsted. SeniorSurf dagen representerer en sterk markering av de eldres behov og muligheter i informasjonssamfunnet, og dette årlige arrangement som stort sett drives av hundrevis av lokale ildsjeler vil fortsette. Nå som klubbetableringene er godt i gang vil SeniorSurf dagen være en viktig markedsplass, både for verving av klubbmedlemmer, for etablering av nye klubber og for å motivere til å ta opplæring. I 2011 var det ny rekord med hele 497 arrangører av dagen i september. Det er blitt utgitt Seniornettaviser hvert år, med noe faglig stoff, artikler om forskjellige bruksområder, og eksempler på fornøyde eldre brukere. Det kommer ut 3 utgaver i 2011 og vi planlegger samme antall i Avisene har alltid vært gode og etterspurte, dette bekreftes også for 2011-utgavene. Opplag Avisen er en viktig kommunikasjonskanal ut til de som enda ikke har «kommet seg på nett». Seniornett har en IKT-relatert spalte i hvert nummer av Norsk Pensjonistforbunds medlemsblad, Pensjonisten. Opplaget er ca Seniornett har også et samarbeide med bladet Vi over 60, et månedlig tidsskrift for eldre med over abonnenter, og mellom lesere. Her har vi også fast spalte med opplæring, Data i tiden, i hvert nummer. Disse samarbeidene vil gå videre i Som kjent har vi et aktivt nettsted, ca individuelle brukere hver måned, med stadig flere besøk. Alle klubbene har sine egne undersider. 3. Utvidet samarbeid med offentlige og private leverandører av informasjonstjenester og andre selskaper Seniornett samarbeider nå aktivt med Pensjonistforbundet, Nasjonalforeningen for Folkehelsen, Oslo Røde Kors. Norsk Forening for Fjernundervisning, Datakortet, LHL, Vox og ISE (Interessegruppe for synshemmede EDB-brukere). I privat sektor får vi støtte fra ColorLine, NextGenTel, Phonero og Microsoft, og flere av de største IKT-leverandørene yter oss store rabatter allerede. 4. Styrking av Seniornetts sekretariat og frivillige organisasjon Seniornetts sentrale sekretariatsfunksjoner har i 2011 vært drevet av fire ansatte. I tillegg støtter mange frivillige og praktikanter også sekretariatsarbeidet. Seniornett vil ikke øke antallet ansatte i 2012, men vil videreutvikle den frivillige andelen. For tiden anslås den frivillige innsats i Seniornett totalt til ca dagsverk pr år, fordelt på sentrale frivillige og personell ved de lokale klubber og møteplasser. Vi vet at det er mulig å rekruttere alle de nødvendige frivillige medarbeidere og ildsjeler, forutsatt at Seniornett får tildelt de begrensede midler og ressurser som trengs for å opprettholde vår kjerneorganisasjon, og for å støtte de mange lokale miljøer som vil sørge for å inkludere titusenvis av nye eldre borgere i det norske informasjonssamfunnet. 3

4 2012: 2. motivere og lære opp til mer aktiv bruk av nettet Hovedelementene i prosjektet er: 1. hjelpe klubbene til å satse på videre kurs- og kompetansemuligheter utover grunnopplæringen 2. involvere flere interessenter i lokalmiljøene, biblioteker, skoler, firmaer, banker 3. bygge ut støtteapparatet med helpdesk, service 1. Øke opplæringsmulighetene i klubbene utover det grunnleggende Seniornett har satt sammen opplæringspakker for klubbene og for plassering på Seniornetts nettsted. Som et tilleggsvirkemiddel til klubbenes egne kurs og opplæringer. Aktuelle temaer er Min Side, kommunale sider, netthandel, sosiale medier (Facebook og andre), nettbank, pedagogiske spill (Serious Gaming), telefoni (Skype.. ), blog, språkopplæring, hobbyer og ferdighetskurs osv. Flere av Seniornett klubbene har startet denne typen videregående aktivitet og opplæring allerede og vi vil hjelpe alle til å starte og fortsette med dette. Dette medfører også mer aktiv bruk av nettet øker kompetansen, bruken og tryggheten som bruker. Seniornett videreutvikler dette. 2. Lokale samarbeider Det er viktig at alle klubbene i Seniornett i høyere grad søker samarbeider med lokale krefter i sine nærområder. En del av klubbene har svært fruktbare samarbeider med lokale VGskoler, biblioteker, banker, databutikker, kommunen og dette har vist seg å gi svært gode resultater for begge parter. Vi vil hjelpe klubbene å øke denne aktiviteten i stor grad. 3. Apparat for brukerstøtte Dette er en tjeneste som er svært etterspurt blant seniorene. Forståelig nok det går på tryggheten i nettbruk og teknisk støtte for PCen. Seniornett sentralt og alle klubbene yter denne type støtte til seniorene, men det dekker på langt nær hele behovet. Vi har startet samarbeider med VGS elevbedrifter, VGS valgfagsaktiviteter, høgskoler, pensjonister, uføretrygdede - og dette søker vi å utvikle videre og formalisere på en måte. Betalbare hjemmestøttebesøk er også en del av opplegget. Aktivitetene vil i hovedsak legges til alle klubbene, men er tilgjengelig også ved vårt hovedkontor både over telefon, ved fremmøte og via e-post. 4

5 4. Gi nytt innhold til SeniorSurf dagen Seniornett ønsker å fortsette arbeidet med å la SeniorSurf dagen fokusere enda mer på praktisk og interaktiv bruk av nettet. Det har gitt gode resultater ved årets arrangement. 2012: 3. Velferdsteknologien, og andre grupper Seniorene vil ha mange utfordringer mht. velferdsteknologien: - den må avmystifiseres og ufarliggjøres i første omgang. Så må seniorene motiveres til å være positive til og faktisk lære seg å bruke (en del av) teknologien. Så må de vite at det finnes ikke-truende steder der de kan henvende seg for assistanse når de kjører seg fast i teknologien. Og jeg har sikkert glemt noen punkter. Poenget er at velferdsteknologi på brukernivå blir som en PC og Internett det er elektroniske dingser som kommuniserer via bredbånd/internett og som skal betjenes med knapper, skjermer og sensorer. Seniornett mener at vår forening har store muligheter til å være en frivillig aktør ved innføringen av og overgangen til velferdsteknologien. Vi nyter etter hvert stor tillit blant seniorene, vi vet hva som motiverer og hvordan seniorer lærer seg ny teknologi på en god måte. Vi er deltaker i flere forprosjekter, med private og halv-offentlige selskaper, som ser vår forening som en viktig medspiller når teknologien skal innføres og kunnskapene vedlikeholdes blant brukerne. Dette (for-) arbeidet vil fortsette i 2012 og mulighetene utforskes og klarlegges. At frivilligheten må være med i denne «dugnaden» er helt sikkert: det er en STOR oppgave, og kanskje et område der Seniornetts frivillige og samfunnsnyttige gener kan komme til sin rett. I tillegg er Seniornett med i 2 EU-prosjekter under AAL programmet (Ambient Assisted Living: «MobileSage» og «T&Tnet»). Prosjektene utvikler og tester velferdsteknologiske systemer. Med assistanse fra våre flerspråklige praktikanter (fra NAV) har vi avholdt både kurs og veiledning for seniorene ved Grønland Flerkulturelle senter (Norsk-Pakistansk Pensjonistforening). Her har vi sett gode resultater, fått positive tilbakemeldinger og nyttige erfaringer slik at Seniornett vil bruke dette som et fundament for videre arbeid inn mot IKT-ekskluderte innvandrermiljøer. 5

6 ØKONOMISK SAMMENDRAG Seniornetts budsjett for 2012 og prognose for Personalbudsjett. Den samlede bemanning av sekretariatet og kursvirksomheten er stabil og som følger, med anslag for lønns-, forsikringer og avgiftskostnader: Sekretariatet (4 ansatte +praktikanter) Grunnkursvirksomheten (2 ansatte +praktikanter) Sum Lønn og avgifter etc. kr Utgifter. Sentrale aktiviteter, inklusive klubbarbeid Budsjett 12 Regnskap 11 Lønn og avgifter etc Informasjonsvirksomhet Reiser og bistand klubber Direkte klubbstøtte Innkjøp av klassesett PCer + utstyr Konsulentbistand, diverse WEB Husleie, Telefon, datautgifter, regnskap Dekning direkte kostnader for frivillige Sum Utgifter Inntekter. Offentlige og private tilskudd estimert Netto kursinntekter (inklusive sponsing) Medlemskontingenter, klubbkontingenter Fra egenkapitalen (fra 2009*) +renter Sum Inntekter *Er rester av et ekstra tilskudd på 2 mill. kr. fra Fornyings- og Administrasjonsdepartementet i

7 Utgifters fordeling på funksjonsområdene i Der områdenes direkte andel av fellesutgiftene er inkludert Etablering av lokale Seniornett klubber, kurs Styrke den videre opplæringen av seniorer Informasjon og PR Administrasjon Ressursoversikt pr : Antall medlemmer Antall aktive frivillige 850 Antall ansatte 4 (+2 til grunnkursvirksomhet) Antall praktikanter (fra NAV) 5 Antall aktive klubber 150 7

STYRETS ÅRSMELDING 2014

STYRETS ÅRSMELDING 2014 STYRETS ÅRSMELDING 2014 Seniornett Norges formål er å fremme seniorenes deltagelse i IKT-samfunnet. Seniornett skal bidra til at personer over 55 år skal mestre IKT slik at de kan klare seg selv i dagens

Detaljer

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Et prosjekt for å spre kunnskap og erfaringer fra prosjektet Gjemt, men ikke glemt? (2010-2013) ved Ammerudhjemmet bo- og kultursenter / Kirkens Bymisjon Oslo Søknad

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSBERETNING FOR 2012 ÅRSBERETNING FOR 2012 Styrets sammensetting Etter valget i 2011 har styret hatt følgende sammensetning: Navn Funksjon På valg Bjørn Jakobsen Leder 2013 Arild Kjærås Sekretær - valgt for 2 år i 2012 2014

Detaljer

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden Sak 10: Økonomi Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden 1 10.1 Økonomiske prioriteringer for perioden Forslag 10.101 Forslagstiller: landsstyret Kongressen tar de prognoser og forutsetninger som

Detaljer

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012 Barnefattigdom 2012 6. november 2012 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Bakgrunn for handlingsplan... 3 4. Arbeidet med handlingsplanen... 5 5. Lavinntekts forståelse og begrepsavklaringer... 6 6.

Detaljer

Seniornett Norge - Fremtid

Seniornett Norge - Fremtid Seniornett Norge - Fremtid Hvordan kan vi markedsføre Seniornett og vår virksomhet? Hva betyr merkevarebygging for Seniornett, og hvordan kan vi drive med det? Hva er ønsket strategi? Jeg stilt noen spørsmål

Detaljer

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 Hovedoversikt og tre delsøknader for MARBORG 2012 Inneholder søknader for drift av hovedkontor Tromsø, drift av Kafé X og drift av avd. Bodø. post@marborg.no www.marborg.no

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 BÆRUM KOMMUNE Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 Innholdsfortegnelse Forord...3 1 Innledning...4 1.1 Definisjoner og begreper...4 1.2 Plattform for frivillighet i Bærum kommune...4

Detaljer

Seniornett Norge. REN medlemsmøte 9.2.2005 Nils Høeg; nils.hoeg@hydro.com. Seniornett Norge

Seniornett Norge. REN medlemsmøte 9.2.2005 Nils Høeg; nils.hoeg@hydro.com. Seniornett Norge Seniornett Norge Seniornett Norge REN medlemsmøte 9.2.2005 Nils Høeg; nils.hoeg@hydro.com 1.2 mill seniorer (55+), 26 % av befolkningen Minst 800 000 av disse er ikke IKT-brukere Er dette et potensielt

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Brohodet. Sluttrapport for. et prosjekt i regi av ByBo/Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo

Brohodet. Sluttrapport for. et prosjekt i regi av ByBo/Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2010/1/0687 Navn på prosjekt: Brohodet - arena for inkludering og selvhjelp Søkerorganisasjon: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo Sluttrapport for Brohodet

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse 16.01.2015 Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse og kompetanse 2 TILTAK SOM KAN BIDRA TIL Å ØKE BEFOLKNINGENS DIGITALE DELTAGELSE OG KOMPETANSE DAMVAD.COM For information on

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Årsrapport 2011. FOLLO KVALIFISERINGSSENTER IKS Åsenveien 10 1400 Ski 30.03.12

Årsrapport 2011. FOLLO KVALIFISERINGSSENTER IKS Åsenveien 10 1400 Ski 30.03.12 Årsrapport 2011 FOLLO KVALIFISERINGSSENTER IKS Åsenveien 10 1400 Ski 30.03.12 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. -INNLEDNING ---------------------------------------------------------------3 1.1. FOLLO KVALIFISERINGSSENTER

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast Bibliotekmelding 2014-2018 Høringsutkast DEL 1... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.3 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK FOLKEBIBLIOTEKENE

Detaljer

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019)

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Innhold Det digitale hamskiftet i larvikskolen - Sikt 3... 2 Forord... 2 Mandat... 2 Medlemmer... 2 Formålet med

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Helse og omsorg. Temahefte om Arbeiderpartiets helse- og omsorgspolitikk. Arbeiderpartiet.no

Helse og omsorg. Temahefte om Arbeiderpartiets helse- og omsorgspolitikk. Arbeiderpartiet.no Helse og omsorg Temahefte om Arbeiderpartiets helse- og omsorgspolitikk Arbeiderpartiet.no Innhold DEL 1: Vårt hovedbudskap... 2 Del 2: Hva vil vi?... 4 DEL 3: Hva har vi oppnådd... 6 Del 4: Høyresidas

Detaljer

Sluttrapport IKT-mestring i dagliglivet

Sluttrapport IKT-mestring i dagliglivet Sluttrapport IKT-mestring i dagliglivet Prosjektets nummer: 2009/ 0098/Forebygging Prosjektets navn: IKT-mestring i dagliglivet. Digitale ferdigheter, mestring og sosial interaksjon hos personer med utviklingshemning

Detaljer

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018 IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.11.2013 76707/2013 2013/7320 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/19 Eldrerådet 25.11.2013 Ruspolitisk råd 26.11.2013 13/21 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

ETABLERER- BANKEN I TANA

ETABLERER- BANKEN I TANA ETABLERER- BANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl TROR DU AT ETABLERERBANKEN ER NOE FOR DEG? Kontakt utviklingsavdelingen i Tana kommune, tlf. 7892 5300 ETABLERERBANKEN

Detaljer

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015: HA L D EN 35 0 16 6 5 2015 ÅR Kommuneprogram 2011 2015 s viktigste saker 2011 2015: Full sykehjemsdekning i henhold til samhandlingsreformen Ny skole i sentrum Ungdomshuset i nytt lokale Vadet et sted

Detaljer

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner.

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Innhold 04 05 Forord Sammendrag 09 10 Avgrensninger og definisjoner Metode 11 11 11 12 13 13 14

Detaljer

Årsrapport. Alle trenger noen, og noen trenger deg

Årsrapport. Alle trenger noen, og noen trenger deg Årsrapport 2009 Alle trenger noen, og noen trenger deg Innhold 1.0 Innledning.. side 3 1.1 Retningslinjer fra Kulturdepartementet... side 3 1.2 Finansiering. side 3 1.3 Hovedmål og strategier.... side

Detaljer

Forretningsplan. Trill Tørt UB. Mailand Videregående skole

Forretningsplan. Trill Tørt UB. Mailand Videregående skole Mailand videregående skole Trill Tørt UB Forretningsplan Trill Tørt UB Mailand Videregående skole 2012/2013 Akershus fylkeskommune Ansvarlige lærere: Per Erik Brunsberg og Rune Heiestad Mentor: Sven Kåre

Detaljer