Helhetlig grep på velferdsteknologi i Fredrikstad. Prosjektkoordinator Ulf Harry Evensen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helhetlig grep på velferdsteknologi i Fredrikstad. Prosjektkoordinator Ulf Harry Evensen"

Transkript

1 Helhetlig grep på velferdsteknologi i Fredrikstad Prosjektkoordinator Ulf Harry Evensen Høgskolen i Oslo og Akershus, 22.mai 2014

2

3 Fakta om Fredrikstad kommune Ca innbyggere, en kommune i vekst. Seksjon for Helse og velferd har mer enn ansatte, i drøyt årsverk. Flere tusen brukere mottar tjenester, deriblant 657 beboere på sykehjem og i omsorgsboliger mottakere av hjemmetjenester og tjenester til psykisk utviklingshemmede brukere av ergoterapi og fysioterapi tjenestene Budsjettet for 2014 er på brutto ca 2 milliarder norske kroner.

4 esenior Prosjektperiode: Deltagere: Göteborg, Oslo, Sarpsborg og Fredrikstad Fokus: Brukerdrevet innovasjon Metode: Medvirkning og partnerskapsarbeid Aktiviteter: 1. Kunnskapsinnhenting 2. Erfaringsutveksling og spredning 3. Etablere visningsmiljøer 4. Storskalautprøving av velferdsteknologi

5 Helhetlig samarbeid Hjelpemiddelsentralen Sykehus Høgskolen i Østfold Borg innovasjon Leveran dører Fastleger Frivillige /Lions Seksjon for helse og velferd IT-avdelingen Seksjon for miljø og samfunnsutvikling

6 Teknologi og nye arbeidsmåter skal bidra til Helsefremmende og forebyggende arbeid Helhetlig og koordinert pasient- og behandlingsforløp Bedre samhandling og koordinerte tjenester At brukere kan bo lenger hjemme i eget liv og unngå sykehusinnleggelser Å frigjøre ressurser til mer brukerrettede tjenester Økt livskvalitet for bruker med god egenmestring, aktivitet og deltakelse

7 Strategiske områder Trygghet og mestring Samhandling og kommunikasjon Logistikk Dokumentasjon Teknisk infrastruktur, beredskap og sikkerhet

8 Konsept trygghet og mestring Velferdsteknologiplattform for bolig og institusjon

9 Målbilde En felles plattform for trygghetssignal. medisinsk oppfølging og velferdsteknologi for: Sykehjem og andre kommunale institusjoner for døgnbaserte tjenester Kommunale dagsentere og avlastningstjenester Kommunale omsorgsboliger Private boliger med brukere som har behov for forebyggende og trygghetsskapende tiltak

10 Forebyggende tiltak Langtidsplass Korttidsplass Tjenester til hjemmeboende Selvhjulpen med hjelpemidler Uten tjenester

11

12 Leverandørutfordring 1 Utvikle en bærekraftig teknologisk plattform for trygghetssignal og velferdsteknologi En åpen teknologisk plattform for bolig og institusjon Tilpasse teknologi til brukerbehov. Driftssikkerhet og redundans Innovasjon, pilotering og anskaffelse

13 Leverandørutfordring 2 Trygghetspakkene skal håndtere : Fall Kognitiv svikt Helse og ernæring Lokalisering og sporing Sosial kontakt Kommunikasjon

14

15 Pilot og anskaffelse Etablere felles rammeavtale for trygghetssignal og velferdsteknologi for bolig og institusjon i Fredrikstad Pilotere velferdsteknologi esenior trygghetspakke for seniorer Visningsleilighet for velferdsteknologi Pilot pasientsignal og trygghetsalarm for institusjon

16 Pilot og anskaffelse Drift: Helsehus med sengeposter Nytt sykehjem på Østsiden 2015 Alle sykehjem og institusjoner etter vedtatt rehabiliteringsplan Bytte ut dagens trygghetsalarmsystem og øke utbredelsen fra Innføre elås Tilby ulike trygghetspakker og tiltak for seniorer, kronikere og andre brukergrupper fra 2016-

17 Valgt leverandør Hovedleverandør: Sensio as. Underleverandører: Dahm og Bagle as Fornebu consulting as Lyn elektro as. Lyse Energi as.

18 Utviklingsavtale Rammeavtale og systemkjøp Pilot- og utviklingsavtale mellom sentrale leverandører Samspill med HiØ ferdighetssenteret og videreutdanning innen velferdsteknologi Dokumentasjon og følgeforskning HiØ Lab: visningsleilighet og Rehab.avd. Helsehus

19 Visningsleilighet velferdsteknologi Et samarbeid med Fredrikstad Lions leverandører og kommunen

20 Visningsleilighet For: Brukere og pårørende Ansatte i Helse og velferd Politikere og beslutningstakere Leverandører Pilotering og utvikling Kommunale byggherrer Utvikle ny standard for kommunale boliger? Morgendagens omsorgsbolig

21

22 Kjøkken

23 Lyssetting

24 Smarthus og velferdsteknologi Basis trygghetspakke: Mobil trygghet elås Videokommunikasjon

25 Brukergrensesnitt bruker og pårørende

26

27 Leverandører Bano as innredning av bad Astec as og Sigdal Fredrikstad innredning av kjøkken og hev/senk funksjonalitet Lumit as belysning og solskjerming Smartec as smartgulv fra Marimils Fredrikstad Lions og mange lokale håndverkere og leverandører. Sensip Åpning 16.desember 2013.

28 Mottak alarmer og oppfølging av velferdsignal Sentral Helsevakt og desentralt mottak

29 Prinsippskisse mottak Pårørende og frivillige (SPESIALISTHELSE-TJENESTEN) SIGNAL OG DIALOG FRA BOLIG OG BRUKER SENSIO SMARTHUS SERVER KOMMUNALT MOTTAK (esense) GERICA PASIENT-JOURNAL IT DRIFTSENTRAL KOMMUNE Private tjenester SENSIO SMARTHUS TOPPSYSTEM TIETO VELFERD - GERICA PASIENTJOURNAL OG ESENSE

30 Pilot mottak trygghetssignal

31 Innovative prosesser og samspill Tjenester teknologi forebyggende tiltak og brukers mål

32 Stortingsmelding 29 - Morgendagens omsorg skisserer 3 viktige satsningsområder 1. Universell utforming 2. Velferdsteknologi 3. Hverdagsrehabilitering og mestring Hensikt å sørge for tiltak i forhold til personers funksjon og mestring, og å tilrettelegge aktiviteter og omgivelsene.

33

34

35 Hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi Kompenserende tiltak Hva trenger du hjelp til? Hva er i veien? Lengst mulig i eget hjem Kulturendring Egenmestring Hva er viktige aktiviteter i livet ditt nå? Lengst mulig aktiv i eget liv

36 Innovasjon - forankring

37 Organisering og forankring Interessent analyse Tiltak Informasjon Kompetanse Organisering Ildsjeler fag Lederne må involveres Ansatte med brukerkontakt Utnytte potensialet ved omorganisering Kost nytte - kvalitet

38 Brukerfokus esenior Fokusgrupper og partnerskap Pilotbrukere seniorer Pårørende Yngre eldre Fastleger Ansatte innen helse og velferd Rapport HiØ: Fokusgruppeintervjuene i esenior prosjektet en gjennomgang av innspillene fra 13 fokusgruppeintervjuer Kjetil Ramsdal, 2012.

39 Ny organisering Helse og velferd Kommunalsjef Hjemmesykepleien Omsorgsentre Friskliv og mestring Medisinske tjenester Mat, vaskeri og praktisk bistand Tjenester funksjonshemmede Tildelingskontor NAV

40 Prosjektorganisasjon Styringsgruppe Prosjektkoordinator Hoved-prosjektgruppe Prosjekter Piloter Prosjektlederforum

41 Samhandling prosjekter 1 Dokumentasjon Meldings utveksling PDA erom

42 Samhandling prosjekter 2 Ergoterapeut Tildelingskontor Trygghet og mestring Legevakt Vaktmestertjeneste Hjemmesykepleie

43 Fra pilot til drift Drift Utvikling Arbeidsprosesser Organisering Kompetanse

44 Delresultat innovasjon Ny rolle som koordinator hver sone i hjemmesykepleien (12 soner dag 1 natt) Samhandling fastlege, pårørende, sykehus Koordinere logistikk og oppdrag Meldingsutveksling Mottak trygghetsalarm og oppfølging velferdsteknologi (pilot)

45 Innovasjon Tjenester System

46 Metodeutvikling Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for: trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

47 Kartlegging med brukere Screening Definere tiltak Evaluering Bruker melder behov Identifisere egne behov Sette egne mål og prioritere Samhandle om tiltak Vurdere måloppnåelse og aktivitet Justere mål og iverksette nye tiltak Kartlegging Kompetanse og veiledning ICF COPM Housing enabler Mayers ADL IPLOS.

48 Brukercase og tjeneste og bistand med bruk av velferdsteknologi Kartlegging av brukers hverdagssituasjoner Egenmestring Trygghet Aktivitet Teknologi Bistand Kommunal tjenesteinnovasjon i samspill med velferdsteknologi Trigger Adressat og prioritet Mottak Aksjon Tjeneste Teknologi Dokumentasjon Etikk og personvern Kost-nytte

49 Bruker i sentrum Kartlegge brukers håndtering av hverdagssituasjoner med fokus på: Egenmestring Trygghet Aktivitet Teknologi Bistand

50

51 Brukercase - hverdagssituasjoner Egenmestring Mulighet for egenmestring i situasjonen Trygghet Hvordan oppnå trygghet i situasjonen Aktivitet Hva er ønsket aktivitetsforløp, bruk av omgivelser, teknologi, assistanse med mer. Teknologi Hvilken teknologi kan avhjelpe situasjonen Bistand Grad av bistand fra ansatte, pårørende eller andre aktører i situasjonen

52

53 Velferdsteknolgi og tjenesteinnovasjon Trigger - Hva utløser alarm, behov eller hendelsesforløp Adressat og prioritet - Hvem mottar signal og agerer, mulig prioritering og aksjon i flere lag Aksjon - Hendelsesforløp med alternativ Mottak - brukergrensesnitt og informasjon. Hva skal vises i alarmmottaket av informasjon Tjeneste - Hvilke tjenester og fagpersoner er involvert Teknologi - Hvilken type teknologi er involvert Dokumentasjon - Hva skal dokumenteres i Gerica og i andre logger (Etikk og personvern) + (Kost-nytte)

54 Struktur tjenester (skisse)

55 Innovasjon Tjenester System

56 Ulf Harry Evensen Prosjektkoordinator velferdsteknologi Mobil:

Sandnes kommune Levekår

Sandnes kommune Levekår Foto: Anne Lise Norheim I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN Sandnes kommune Levekår Strategi velferdsteknologi 2015 2020 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Planprosess... 5 2.

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

Erfaringer med Velferdsteknologi

Erfaringer med Velferdsteknologi Erfaringer med Velferdsteknologi Boligkonferansen Trondheim 8.mai 2014 Anne Berit Fossberg, anne.fossberg@baerum.kommune.no Hva menes med velferdsteknologi? Teknologi som kan bidra til: Økt trygghet Sikkerhet

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Interreg IV A-prosjekt 2011-2014

SLUTTRAPPORT. Interreg IV A-prosjekt 2011-2014 SLUTTRAPPORT Interreg IV A-prosjekt 20-204 2 Forord Økt andel eldre og mangel på arbeidskraft er utfordringer samfunnet møter om få år. Dette gjør at vi må tenke nytt i forhold til måten vi jobber på og

Detaljer

FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER.

FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER. FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER. Utarbeidet av fyrtårnet velferdsteknologi og telemedisin i Lister, Lang versjon April 2015 Innhold 1.0 Bakgrunn...

Detaljer

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018 IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.11.2013 76707/2013 2013/7320 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/19 Eldrerådet 25.11.2013 Ruspolitisk råd 26.11.2013 13/21 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Bo lenger hjemme. Offisiell åpning: Velferdsteknologi i Værnesregionen

Bo lenger hjemme. Offisiell åpning: Velferdsteknologi i Værnesregionen Bo lenger hjemme Offisiell åpning: Velferdsteknologi i Værnesregionen Velferdsteknologi i eldreomsorgen Velferdsteknologi åpner for at eldre kan bo lenger hjemme under trygge og gode forhold Hva er velferdsteknologi?

Detaljer

SOLLIHEIMEN SYKEHJEM VIRKSOMHETSPLAN 2012 2015

SOLLIHEIMEN SYKEHJEM VIRKSOMHETSPLAN 2012 2015 SOLLIHEIMEN SYKEHJEM VIRKSOMHETSPLAN 2012 2015 1 FREDRIKSTAD KOMMUNE SOLLIHEIMEN SYKEHJEM INNHOLD Sammendrag s. 3 Kjerneoppgaver s. 4 Organisering s. 4 Endrede styringssignaler s. 5 Prioriterte oppgaver

Detaljer

Befaring for levekårskomiteen på Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 10.00.

Befaring for levekårskomiteen på Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 10.00. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komitè for levekår Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: Oppmøte Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk

Detaljer

BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013. Solrunn Hårstad. Prosjektleder

BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013. Solrunn Hårstad. Prosjektleder BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder 1 Forord Prosjektet «Bo lengre hjemme» er et samarbeidsprosjekt mellom Telenor Objekts,

Detaljer

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025 2015-2025 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Side 2 Strategisk helse- og omsorgsplan Forord Strategisk helse og omsorgs plan med delplaner for 2015-2025 erstatter omsorgsplan 2010-2019 og er den

Detaljer

RE-/HABILITERINGSPLAN

RE-/HABILITERINGSPLAN RE-/HABILITERINGSPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2015-2018 Innhold 0 Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for arbeidet... 3 1.2 Målsetting... 3 1.3 Arbeidsgruppe... 3 1.4 Videre behandling av planen...

Detaljer

HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi.

HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi. HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi. Innhold Mandat og prosess i arbeidet med handlingsplan velferdsteknologi

Detaljer

Bo lenger hjemme. Offisiell åpning: Velferdsteknologi i Værnesregionen

Bo lenger hjemme. Offisiell åpning: Velferdsteknologi i Værnesregionen Bo lenger hjemme Offisiell åpning: Velferdsteknologi i Værnesregionen Velferdsteknologi i eldreomsorgen Velferdsteknologi åpner for at eldre kan bo lenger hjemme under trygge og gode forhold Hva er velferdsteknologi?

Detaljer

Herøy kommune Et hav av muligheter 2

Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Sektorplan helse, sosial OVERSENDELSESBREV...3 DEL 1 MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET HELSE, SOSIAL OG OMSORG..4

Detaljer

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Forprosjekt Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovskartlegging 15. august 2012. Prosjekttittel: Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovsområde: Fremtidens eldreboliger Prosjekteier

Detaljer

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Innhold 1. Om prosjektet... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Organisering... 4 3.1 Organisering i prosjektet...

Detaljer

Lenger i eget liv Hovedprosjekt

Lenger i eget liv Hovedprosjekt Søknad om kompetansemidler 2011 Lenger i eget liv Hovedprosjekt 1 1.0 Bakgrunn I dag er 617 000 personer 67 år eller eldre i Norge. Det utgjør om lag 13 prosent av en befolkning på 4,8 millioner. I 2060

Detaljer

COMPUTERWORLD. Velferdsteknologi. Slik lykkes du med. Del 49 i Computerworlds kompendiumserie. Bilag APRIL 2013 31. årgang

COMPUTERWORLD. Velferdsteknologi. Slik lykkes du med. Del 49 i Computerworlds kompendiumserie. Bilag APRIL 2013 31. årgang COMPUTERWORLD Bilag APRIL 2013 31. årgang Slik lykkes du med Velferdsteknologi Del 49 i Computerworlds kompendiumserie 2 VELFERDSTEKNOLOGI COMPUTERWORLD SENTRALBORD 22 05 30 50 tips og kommentarer til

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Velferdsteknologi i Helse og omsorg

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Velferdsteknologi i Helse og omsorg Bildet eies av SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Velferdsteknologi i Helse og omsorg KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.no/

Detaljer

Videreføring av velferdsteknologi. Alta kommune - Helse- og sosialtjenesten. 22. februar 2013

Videreføring av velferdsteknologi. Alta kommune - Helse- og sosialtjenesten. 22. februar 2013 Videreføring av velferdsteknologi i pleie- og omsorgstjenesten i Alta kommune Alta kommune - Helse- og sosialtjenesten. 22. februar 2013 Innhold Navn på prosjektet... 3 Hovedmål med prosjektet... 3 Bakgrunn

Detaljer

INTERKOMMUNALT PROSJEKT VELFERDSTEKNOLOGI

INTERKOMMUNALT PROSJEKT VELFERDSTEKNOLOGI INTERKOMMUNALT PROSJEKT VELFERDSTEKNOLOGI SLUTTRAPPORT Mennesker Kunnskap og ferdigheter Organisering og arbeidsprosesser Teknologi Malvik, 3. januar 2014 Prosjektleder 1 Innhold Innledning... 3 Mandat,

Detaljer

Namsskogan kommune. Dokumentasjon og utprøving av velferdsteknologi i spredtbodde Namsskogan kommune «Vis vei, skap fremtid»

Namsskogan kommune. Dokumentasjon og utprøving av velferdsteknologi i spredtbodde Namsskogan kommune «Vis vei, skap fremtid» Namsskogan kommune Dokumentasjon og utprøving av velferdsteknologi i spredtbodde Namsskogan kommune «Vis vei, skap fremtid» Omsorgskapasitet FORMIDLING Livskvalitet KUNNSKAP Selvstendighet Et delprosjekt

Detaljer

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET»

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» BO LENGRE HJEMME «ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» PROSJEKTPLAN VÆRNESREGION 2012/2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder Innholdsfortegnelse 1. Om prosjektet... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Deltakerkommuner...

Detaljer

Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 2 RAMMEBETINGELSER OG FØRINGER... 6 2.1 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER... 6 2.2 Samspill 2.0... 6 2.

Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 2 RAMMEBETINGELSER OG FØRINGER... 6 2.1 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER... 6 2.2 Samspill 2.0... 6 2. Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 2 RAMMEBETINGELSER OG FØRINGER... 6 2.1 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER... 6 2.2 Samspill 2.0... 6 2.3 Samhandlingsreformen... 6 2.4 Elektronisk meldingsutveksling

Detaljer

Bo lenger hjemme med mobil trygghetsalarm? Erfaringer med mobil trygghetsalarm i Bærum kommune

Bo lenger hjemme med mobil trygghetsalarm? Erfaringer med mobil trygghetsalarm i Bærum kommune - Åpen Rapport Bo lenger hjemme med mobil trygghetsalarm? Erfaringer med mobil trygghetsalarm i Bærum kommune Forfattere Mette Røhne, Ingrid Svagård, Dag Ausen, SINTEF IKT Anne Berit Fossberg, Irene Husebø,

Detaljer

BO TRYGT OG GODT HJEMME

BO TRYGT OG GODT HJEMME BO TRYGT OG GODT HJEMME En forstudie av Agderkommunenes bruk av velferdsteknologi AUD FINDAL DAHL OG MARIANN FOSSUM Senter for omsorgsforskning rapportserie nr. 7-2012 Senter for omsorgsforskning, rapportserie

Detaljer

HO plan, forslag til tiltak fra ansatte i arbeidsgruppene

HO plan, forslag til tiltak fra ansatte i arbeidsgruppene HO plan, forslag til tiltak fra ansatte i arbeidsgruppene Gjennom Hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring vil vi innføre et nytt tankesett om at all rehabilitering kan foregå i hjemmet Forebyggende

Detaljer