Femmeren i forsvar. Trener III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Femmeren i forsvar. Trener III"

Transkript

1 Femmeren i forsvar Trener III 1

2 FEMMEREN I FORSVAR Forsvarsspillet er en viktig del av spillet og består av teknikk, taktikk, fysikk og psykologi. I denne framstillingen vil vi legge hovedvekten på forsvarsspillets taktikk. Før vi tar for oss den defensive organiseringen er det nødvendig med en del basiskunnskaper. Spilleprinsippene danner denne basisen. Fra fotballen har vi hentet en modell hvor spilleprinsippene er systematisert og satt inn i en sammenheng. Modellen gir oversikt i et landskap som ellers kan virke uoversiktlig og forvirrende. Den deler spillet i to, angrep og forsvar. Dette er ikke helt uproblematisk. I ishockey er det jo en mengde situasjoner hvor det er vanskelig å avgjøre om et lag er i angrep eller forsvar. For øvrig er det verd å merke seg at modellen er konstruert med komplementære angreps- og forsvarsprinsipper, dvs. at for hvert angrepsprinsipp finnes det et tilsvarende forsvarsprinsipp. For oversiktens skyld presenterer vi hele modellen. Vi kommer nærmere tilbake til angrepsdelen når vi behandler denne. SPILLEPRINSIPP- MODELLEN ANGREP FORSVAR Score mål Vinne pucken Hindre mål Gjennombrudd Bevegelse Dybde Bredde Skape/utnytte rom Hindre gjennombrudd Balanse Dybde Konsentrering Hindre rom La oss starte med å definere forsvarsspillet: Et lag er i forsvar når det andre laget har pucken, uavhengig av hvor på banen. Alle spillere på det laget som ikke har pucken er forsvarere. 2

3 SPILLEPRINSIPPENE (forsvar) Hindre mål Hensikten med forsvarsspillet er todelt: 1) Hindre mål 2) Vinne pucken Store deler av tiden i forsvar går med til å forsøke å vinne pucken. Etter hvert som pucken nærmer seg eget mål vil vi få en gradvis overgang slik at det å hindre mål blir viktigst for forsvarsarbeidet. Hindre gjennombrudd Det overordnede prinsipp i forsvar er å hindre gjennombrudd. Prinsippet er overordnet prinsippene om dybde, konsentrering og balanse som blir å betrakte som nødvendige hjelpemidler for å hindre gjennombrudd, men ikke er noe mål i seg selv. Dybde i forsvar Dybde i forsvar beskriver helheten i forsvarsorganiseringen knyttet til banens lengderetning og innbefatter avstanden mellom lagdelene, samt avstanden mellom den som presser puckfører (førsteforsvarer) og den som sikrer (andreforsvarer). For stor dybde mellom lagdelene gir strekk i laget. Konsentrering Konsentrering har til hensikt å skape forsvarsmessig overtall, samt begrense isen rundt puckfører. Dermed blir det også lettere å opprettholde sikringsforholdene hvis førsteforsvareren skulle bli passert. Prinsippet er lett gjenkjennelig under styrespill i midtsonen og ved overbelastning av pucksiden i forsvarssonen. Balanse God balanse er en forutsetning for godt forsvarsspill og er det mest kompliserte forsvarsprinsippet fordi det omfatter så mye. Et forsvar i god balanse er et forsvar med god kontroll med press på puckfører (førsteforsvarer), sikring (andreforsvarer) og markering av is/øvrige spillere (tredjeforsvarere). Balansen må være både numerisk og posisjonell dvs. et tilstrekkelig antall spillere på rett side og at hver spiller er korrekt plassert i forhold til motstander. Presse Begrense puckføreres handlingsfrihet ved å minske avstanden og dermed redusere tid og rom slik at motstanderen mister kontrollen over pucken. Disiplin Et godt forsvarsspill forutsetter at alle spillere kjenner sine arbeidsoppgaver og utfører dem så samvittighetsfullt som mulig. 3

4 SONEFORSVAR ELLER MANN MOT MANN MARKERING Det finnes i hovedsak to måter å organisere et forsvar på: 1) Soneforsvar 2) Mann mot mann forsvar I et soneforsvar plasserer spillerne seg i hovedsak i forhold til sine medspillere, mens i mann mot mann forsvar plasserer spillerne seg i hovedsak i forhold til motspillerne. I praksis vil et lag som spiller soneforsvar gi større eller mindre innrømmelser til mann mot mann forsvar, og omvendt. I midtsonen er det vanlig å spille soneforsvar enten mann er i liketall (for eksempel forblir to forsvarere i hver sin korridor dersom de møter to angripere som krysser) eller når en er i undertall (for eksempel en forsvarer mot to angripere). Ved etablert forsvarsspill i forsvarssonen er det vanlig at den defensive treeren (to backer og en løper) spiller mann mot mann markering dypt i sonen, mens de to øvrige løperne spiller sone med store innrømmelser til mann mot mann markering dersom hans motstander blir puckfører. BETEGNELSENE I FORSVARSSPILLET For å få den nødvendige forståelsen av prinsippene i forsvarsspillet er det utviklet betegnelser for de ulike situasjonene. Det er viktig å være klar over at betegnelsene er funksjonelle, dvs. at de er knyttet til spillesituasjonen og ikke til spillere. Betegnelsene er nyttige hjelpemidler i ishockey, som kjennetegnes av stadig skiftende situasjoner i et svært høyt tempo. Førsteforsvareren Førsteforsvareren er den spilleren som er nærmest puckfører. Førsteforsvareren er den viktigste forsvarsspilleren. Hans oppgave er å presse puckfører for å hindre denne i å passere eller spille gode gjennombruddspasninger. Det er en forutsetning at førsteforsvareren ligger på riktig side, dvs. mellom puckfører og eget mål og etablerer hensiktsmessig avstandskontroll. Andreforsvareren For andreforsvareren er det viktig å opprettholde riktig avstand i forhold til førsteforsvareren. Andreforsvareren skal sikre for førsteforsvareren og overta rollen som førsteforsvarer dersom denne blir passert. Ny spiller blir andreforsvarer. Andreforsvareren skal erobre pucken dersom førsteforsvareren tar ut puckfører. I tillegg har andreforsvareren markeringsansvar for puckfører sin nærmeste medspiller. Tredjeforsvarere Alle de øvrige spillere er tredjeforsvarere. Disse må ligge på riktig side av sin motstander, slik at de ser både pucken og motstander. Avstanden må være slik at tredjeforsvareren raskt kan bli førsteforsvarer dersom hans motstander overtar pucken. I tillegg skal tredjeforsvarere markere is. Det er særlig viktig å markere is i skuddsektoren. 4

5 OVERORDNEDE VALG Et godt organisert forsvar krever at de overordnede valgene er enkle. Retningslinjene må være klare og tydelige slik at forsvaret er i stand til raskt å gjøre en koordinert arbeidsinnsats. Spillesystemet angir utgangsposisjonene for forsvarsspillet. Dette er imidlertid ikke nok. I tillegg må den defensive organiseringen ta stilling til en rekke valg av overordnet karakter. Når og hvor på banen skal en sette inn presset? o Når skal en presse høyt og når skal en presse lavt? o Hva innebærer høyt press (forecheking) og lavt press (styrespill)? Hva gjør en hvis første- og andreforsvareren blir overspilt i angrepssonen? o Hvor skal den defensive løperen backcheke? Hva gjør en hvis motstanderen legger inn pucken dypt i sonen som en pasning eller for en gjenvinning? Hva gjør en hvis motstanderen legger ut en eller to mann høyt i midtsonen? Uansett hvor godt forsvarsspillet er organisert vil det alltid være en betydelig rest som må overlates til spilleren. Denne resten bør være mindre i forsvar enn i angrep fordi forsvarsspillet har langt færre løsningsmuligheter enn angrepsspillet. I det følgende skal vi se på forskjellige sider av forsvarsspillet som kan tydeliggjøre konsekvensene i forbindelse med disse spørsmålene. PRESSHØYDE Et sentralt spørsmål hvis laget mister pucken dypt i angrepssonen er hvorvidt en skal forsøke å vinne tilbake pucken ved hjelp av høyt press (aggressiv forechecking), eller avvente og sette inn presset lengre tilbake på banen (styrespill). Dette er en vanskelig og viktig avveining hvor det er nødvendig med klare retningslinjer. Hvis en velger et høyt press bør dette ta utgangspunkt i spillesystemet som angir de defensive utgangsposisjonene. Førsteforsvareren (spilleren nærmest puckfører) må raskt vurdere situasjonen. Har han en rimelig sjanse til å erobre pucken? Har puckfører dårlig puckkontroll, står han med ryggen til eller mangler han støtte, samt at eget lag er i balanse, er betingelsene oppfylt for å presse høyt for å vinne tilbake pucken. Øvrige spillere må lese hva førsteforsvareren velger og innrette seg etter dette. Andreforsvareren må sikre og være forberedt på å overta pucken dersom førsteforsvareren tar ut puckfører. En av tredjeforsvarerne, vanligvis den defensive løperen (senteren) tar ut dybde ved å ligge høyt i skuddsektoren for å avslutte. Ofte er det en fast løper som har denne oppgaven. En mer aggressiv variant er at alle tre løperne skal ha muligheten til å forechecke og dermed også havne i den defensive posisjonen. Spilleren i den defensive posisjonen må også lese situasjonen for raskt å kunne gå over til backchecking dersom første- og andreforsvareren blir overspilt. Backen på pucksiden må orientere seg i forhold til backpartneren og den defensive løperen og nøye vurdere om han skal stå opp og bryte langs vantet, eller om han skal falle av. Motsatt back sikrer ved å ta ut dybde. Dette er en kritisk fase, et feil valg får ofte store konsekvenser fordi motstanderen ofte vil kunne komme i en overtallsituasjon og angripe 2 mot 1. På internasjonalt toppnivå er det vanlig at backen faller av fordi risikoen ved å mislykkes bedømmes for å være større enn gevinsten hvis en lykkes. Hele femmeren må gjøre en intens og koordinert arbeidsinnsats. Hvis førsteforsvareren vurderer at det ikke er fornuftig med høyt press vil laget gå over til et lavere press (styrespill). Et lag som velger å spille med et lavere press gir samtidig motstanderen tid og rom til å foreta et kontrollert utspill av egen sone. 5

6 FORSVARE MOT OVERGANGER (defensiv overgang) For å forsvare seg mot overganger er det helt avgjørende at spillesystemet muliggjør en hurtig omstilling fra angrep til forsvar. Undersøkelser viser at ishockey består av korte sekvenser hvor pucken stadig skifter side og hvor mange mål og målsjanser kommer etter overganger fra forsvar til angrep. Fra et forsvarsmessig synspunkt blir det derfor viktig å kunne forsvare seg mot denne type angrep. Den viktigste forholdsregelen for å unngå problemer med defensive overganger er å miste pucken på riktig sted og på riktig måte, dette gjelder over hele banen. Det er viktig å unngå manøvrer som stiller oss i ubalanse hvis de mislykkes: Mislykket avdribling på angrepsblå Pasning med dårlig vinkel fra bak forlenget mållinje i angrepssonen Spiller som mister pucken på vei ut fra rundvantet i angrepssonen Tversoverpasning som blir brutt midt i eller høyt i angrepssonen Retur etter avslutning Skudd fra back som blir stoppet av forsvarer Skudd fra back som ikke treffer mål og havner i midtsonen/egen sone Støttepasning som blir brutt Pasning på tvers i midtsonen Mangelfull klarering av egen sone Hvis laget mister pucken dypt i angrepssonen må førsteforsvareren raskt avgjøre om han skal presse høyt eller lavt. Hurtig press på puckfører kan være en effektiv førstehjelp for å forhindre en overgang. Øvrige spillere må lese førsteforsvareren slik at femmeren agerer som en enhet. Hvis førsteforsvareren velger å presse høyt må han straks få støtte fra andreforsvareren. Den defensive løperen (tredjeforsvarer) tar ut dybde. Denne spilleren befinner seg ofte i skuddsektoren for å avslutte hvis første- eller andreforsvareren erobrer pucken. Samtidig må han hele tiden lese situasjonen og være klar til å backchecke, enten i midtkorridor (dybde) eller i en av sidekorridorene (bredde) dersom første- og/eller andreforsvarer blir overspilt. Backen på pucksiden må være forberedt på å støte langs vantet eller falle av hvis det ikke er mulig å bryte. Backen på motsatt side må ta ut nødvendig dybde, samtidig som han må være klar til å støte hvis pucken skifter side. Fasen krever intenst arbeid fra hele femmeren. Spillerne som er blitt overspilt dypt i angrepssonen må straks starte backcheckingen, samtidig som de må observere spillet og lukte en ny overgang hvis laget erobrer pucken. Dersom den defensive løperen dekker i en av sidekorridorene er det en vanlig regel at alle tre korridorer skal være dekket ved rødlinja og at den defensive treeren skal bli i sine korridorer selv om angriperne krysser i midtsonen. Dette krever god kommunikasjon. Forsvarerne skal forsøke å bryte før egen blålinje. Den defensive løperen kan også jobbe tilbake i midtkorridoren, dette gir bedre mulighet for å sette press på puckfører, erobre pucken og starte en overgang. Etter en overgang vil motstanderen vanligvis forsøke å komme til en hurtig avslutning for å utnytte ubalansen. Dersom forsvarene er i undertall for eksempel 2 mot 1 eller 3 mot 2 må de spille sone og forsøke å forsinke angrepet så godt som mulig. Hvis backchekeren kommer til unnsetning slik at forsvarerne går fra å være i undertall til å bli liketall må forsvarerne lese dette, kommunisere og gå over til mann mot mann markering. Dette er en viktig og krevende fase som krever mye trening. 6

7 INNLÆRING Det er nødvendig med et godt og gjennomarbeidet teorigrunnlag for å sikre forståelsen for den defensive organiseringen. Når dette er på plass gjenstår den viktigste delen, den praktiske innlæringen. Dette fordrer trening av: Enkeltspillere, spesielt førsteforsvareren Lagdeler, spesielt samarbeidet mellom den defensive løperen og backene (avhengig av spillesystem) Hele femmeren Defensiv organisering krever mye og regelmessig trening. Gevinsten er en garanti for stabile resultater. Struktur og knagger i forsvarsspillet gir treneren gode muligheter for å coache under spill, både på trening og i kamper. Sentrale læringsmomenter Læringsmetoder Hvordan trene Hvem skal presse puckfører? Når presse puckfører? Hvor stor sikringsavstand? Grad av konsentrering? Instruksjon- framfor problemmetoden Korte tilrop, hurtig feedback Unngå lange utredninger og diskusjoner på isen Spillebok med hovedpunkter Videoanalyse av trening og kamp Spillemøter (hele laget, lagdeler, individuelt) Spill på hel bane (med flyvende bytter) Kamplike øvelser (på hel bane) Smålagsspill / spillvarianter Teknikktrening av spesifikke ferdigheter FORSVARE MOT KONTROLLERTE ANGREP Med kontrollerte angrep forstår vi angrep når motstanderen har kontroll på pucken, hovedsakelig i sin forsvarssone. Enkelte spillesystem egner seg bedre enn andre til å spille med et lavt press. Imidlertid er det viktig å være klar over at alle spillesystemene kan spilles på en skala fra svært aggressivt til meget avventende. Lavt press kan fort føre til at spillerne blir stillestående og passive, mens hensikten er å være aggressiv til riktig tid og på riktig sted. Lavt press En vanlig måte å avvente på er at femmeren setter inn presset noe lavere på banen og inntar en styreformasjon (2:2:1 eller 1:3:1). 7

8 Tidligere tok ofte førsteforsvareren utgangspunkt i området midt mellom droppepunktene i angrepssonen. Formålet med denne forsvarsorganiseringen var å holde femmeren samlet (konsentrering/dybde), redusere farten i angrepet og tvinge puckfører ut i sidekorridor, samtidig som en minsket avstanden og deretter gikk over til aggressivt press for å erobre pucken før angrepsblå og straks angripe motstanderens mål. Etter at regelen om off-side redline forsvant er det blitt mer vanlig å sette inn presset noe lavere på banen ved at en stiller opp lengre ute (nærmere eget mål), med førsteforsvareren i området rett innenfor angrepsblå. Dette gir bedre muligheter for å kontrollere hele midtsonen uten å få strekk i laget. Her ønsker en å erobre pucken før den passerer rødlinja for straks å angripe motstanderens mål. Konsentrering i midtsonen En annen strategi er å gi fra seg hele angrepssonen ved at femmeren trekker seg tilbake på banen (4:1). En løper jobber hardt for å forstyrre puckfører og erobre pucken. Backene ligger i midten. De to øvrige løperne dekker hver sin sidekorridor. Ved hjelp av god konsentrering og gode sikringsforhold ønsker en å bryte før rødlinja, alternativt før egen blålinje. Forsvarssonen Hvis motstanderen likevel klarer å passere midtsonen er det viktig at hele femmeren er med tilbake til egen sone for å hindre en flyvende avslutning med eventuell påfølgende retur(er). Samtlige motstandere må markeres tett. Hvis motstanderen velger å legge pucken dypt inn i sonen, enten som pasning eller for å vinne tilbake pucken, er det viktig at alle spillerne hjelper til med å løse opp presset og eventuelt starte en overgang fra dypt i egen forsvarssone. Hvis motstanderen klarer å etablere seg er det viktig å ta bort is ved straks å sette press på puckfører, samtidig som en konsentrerer laget på pucksiden. Dette vil hindre motstanderen fra å skape tid og rom og samtidig skape gode muligheter for en offensiv overgang. Felles for alle strategiene er at en ønsker å konsentrere laget, opprettholde balansen og erobre pucken på gunstige områder av banen med tanke på raske overganger mens motstanderen er i ubalanse. For å unngå at motstanderen klarer å få etablert seg i angrepssonen er det på høyt nivå vanlig å overbelaste med minst en mann på pucksiden. Hvis pucken er i rundvantet er det førsteforsvarer som setter press på puckfører. I praksis fører dette ofte til at begge backene og den defensive løperen involveres. Spilleren lengst unna pucken (som oftest løperen på motsatt side) trekker ned og forsvarer området foran mål. Dette en svært fleksibelt og dynamisk måte å spille på, hvor formålet er å vinne pucken for å klarere egen sone eller starte en offensiv overgang. VALG AV FORSVARSSTRATEGI Hvilken forsvarsstrategi en velger vil være avhengig av en rekke forhold: Filosofi Skape av egen kraft eller spille på motstanderens feil Tradisjon og kultur Eget lag og spillesystem Spillemateriell og vilje til risiko Angrepstype Motstander Tidspunkt og stillingen i kampen Baneforhold, isens befatning Utvikling kontra resultat Nivå og alder 8

Femmeren i angrep. Trener III

Femmeren i angrep. Trener III Femmeren i angrep Trener III 1 FEMMEREN I ANGREP Mye tid og tankevirksomhet har vært nedlagt for å utvikle den defensive lagorganiseringen. Det er stor enighet om nødvendigheten av å strukturere denne

Detaljer

SITUASJONSBESTEMTE ROLLER

SITUASJONSBESTEMTE ROLLER SITUASJONSBESTEMTE ROLLER 3. Førsteforsvarer (F1) 1. Puckfører (PF) 2. Angripere uten puck 4. Øvrige forsvarere - Andreforsvarer (F2) - Tredjeforsvarere (F3) 1 SPILLEFERDIGHETER I ISHOCKEY TEKNISKE FERDIGHETER

Detaljer

Spill i over- og undertall. Trener II

Spill i over- og undertall. Trener II Spill i over- og undertall Trener II Innledning Over- og undertall er viktige faser i spillet og ofte avgjørende for kamputfallet på høyt nivå. Spill i overtall er også prestisjefylt. Alle trenere med

Detaljer

Å SPILLE BACK Trener II

Å SPILLE BACK Trener II Å SPILLE BACK Trener II INNLEDNING Hva innebærer det egentlig å spille back? For mange er det å spille back forbundet med forsvarsspill, altså en rent defensiv funksjon. I gamle dager var backenes oppgave

Detaljer

Fotballkunnskap kort versjon

Fotballkunnskap kort versjon Fotballkunnskap kort versjon Kristian Holm Carlsen (2008). Oslo: FfK 1.0 Ulike angrepstyper Tradisjonelt skilles det mellom tre angrepstyper. Dette er 1) dødballangrep, 2) lengre angrep eller angrep mot

Detaljer

Generelt. Viktige egenskaper hos en god dropper. Individuell teknikk og taktikk

Generelt. Viktige egenskaper hos en god dropper. Individuell teknikk og taktikk Dropper Trener II Generelt Dropper er ishockey sine faste situasjoner Liten, men viktig del av spillet, ofte avgjørende for kamputfallet på høyt nivå Laget som vinner flest dropper vinner ofte kampen (?)

Detaljer

Frisk Asker Oldboys' spillemodell

Frisk Asker Oldboys' spillemodell Frisk Asker Oldboys' spillemodell Versjon: august 2015 Bakgrunn Jo eldre vi blir, jo viktigere blir samspillet. Derfor har FAO utviklet en spillemodell, og når vi er kjent med denne, kan vi lettere forstå

Detaljer

Vikersund fotball G 99- treningsplan høsten 2012.

Vikersund fotball G 99- treningsplan høsten 2012. Vikersund fotball G 99- treningsplan høsten 2012. Oppvarming kjøres noe forskjellig med fokus på en del basisøvelser, herunder pasning, kort/lang, heading, med og uten press, demping/ mottak/ touch. Dag

Detaljer

MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 10 ÅR. Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen

MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 10 ÅR. Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 10 ÅR Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen Hvordan ta med seg spillets idé i treninga og kampen? Alle kjenner igjen fortvilelsen over «klyngespill» og

Detaljer

Øvelsesbank. 7-19 år Hvordan utvikle gode fotballspillere?... og samtidig legge til rette for stor fotballglede!

Øvelsesbank. 7-19 år Hvordan utvikle gode fotballspillere?... og samtidig legge til rette for stor fotballglede! Øvelsesbank 7-19 år Hvordan utvikle gode fotballspillere?... og samtidig legge til rette for stor fotballglede! Gode spørsmål til treneren: Før økten: Hva skal spillerne bli bedre på i dag? Under økten:

Detaljer

Øvelser for Juli-August

Øvelser for Juli-August Øvelser for Juli-August Det er lagt til rette for opptil 3 treninger i uken for årskullet: a) 1 individuell ved lokal skole b) Felles\åpen trening på Sofiemyr Match c) Åpne lørdagstreninger med mer avansert

Detaljer

Hvordan gå fra kamp til øvelse?

Hvordan gå fra kamp til øvelse? Hvordan gå fra kamp til øvelse? Fotballkampen er den mest spesifikke trening en fotballspiller kan drive. Det er jo det å mestre kampsituasjoner spillerne trener for å oppnå. Utgangspunktet for ferdighetsutvikling

Detaljer

MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 12 ÅR. Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen

MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 12 ÅR. Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 12 ÅR Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen Hvordan ta med seg spillets idé i treninga og kampen? Alle kjenner igjen fortvilelsen over «klyngespill» og

Detaljer

Smålagsspill. Smålagsspill - Spill to mot to. 20. desember 2011 13:53. Side 1 for Smålagsspill

Smålagsspill. Smålagsspill - Spill to mot to. 20. desember 2011 13:53. Side 1 for Smålagsspill Side 1 for 13:53 - Spill to mot to 2 mot 2 - differensiert smålagsspill (Aldersgruppe: 6-8 og oppover) To lag med to spillere på hvert lag. To småmål. Banestørrelse 10x 20 m - Når, hvor og hvordan føre,

Detaljer

EFFEKTIV ISTRENING. Trener II

EFFEKTIV ISTRENING. Trener II EFFEKTIV ISTRENING Trener II EFFEKTIV ISTRENING Innledning Mange av våre klubber ønsker seg mer istid til trening. Samtidig vet vi at spillerutvikling krever et betydelig volum for å få gode resultater.

Detaljer

TRENINGSØKTA 2 Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690

TRENINGSØKTA 2 Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690 TRENINGSØKTA 2 Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690 Pasningsspill Ballkontroll 1 Smålag-spill mot 2 el.4 mål. Diverse øvelser/spill. 1) Spillerne i den innerste 4-kanten rygger inn mot

Detaljer

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball Sportslig plan IL Holeværingen Fotball INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Holeværingen er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at

Detaljer

I et godt angrepsspill på seniornivå vil vi se kombinasjoner av de tre spillformene i angrep.

I et godt angrepsspill på seniornivå vil vi se kombinasjoner av de tre spillformene i angrep. 3.0 Angrepsspill Angrepsspillet kan deles inn i tre såkalte øvingsrammer: Opprullingsspill Overgangsspill Krysningsspill I denne fremstillingen har vi konsentrert oss om opprullingsspill og overgangsspill.

Detaljer

Sportslig Plan Fossum Fotball 7er fotball

Sportslig Plan Fossum Fotball 7er fotball Sportslig Plan Fossum Fotball 7er fotball Sportslige mål Gi tilbud om om å spille og lære i et godt miljø Skape interesse for fotballspillet og la spillerne realisere sine mål Skape et miljø preget av

Detaljer

CSK G95 Øvelsesbank. Øvelser til bruk for CSK G95. Av Svein Erik Hopen, trener G95

CSK G95 Øvelsesbank. Øvelser til bruk for CSK G95. Av Svein Erik Hopen, trener G95 Øvelser til bruk for CSK G95 Av Svein Erik Hopen, trener G95 Øvelse: To mot en Spille opp møtende spiller (feilvendt) Rettvende seg Bueløp Utnytte to mot en Vinkel på pasning Timing på pasning i forhold

Detaljer

Syverfotball LYN. Tips:

Syverfotball LYN. Tips: Syverfotball LYN Her er noen enkle spilleprinsipper som forklarer hvordan spillerne kan posisjonere- og bevege seg for å skape bedre flyt og samhandling i spillet. Gjennom noen små taktiske- og strategiske

Detaljer

Øvelser for Mai-Juni

Øvelser for Mai-Juni Øvelser for Mai-Juni Det er lagt til rette for opptil 3 treninger i uken for årskullet: a) 1 individuell ved lokal skole b) Felles\åpen trening på Sofiemyr Match c) Åpne lørdagstreninger med mer avansert

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 7 - Duellspill

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 7 - Duellspill SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 7 - Duellspill Tema: - Duellspill NB! I rammeplanen finner du illustasjoner av øvelsene som ligger under basisferdigheter. Her ligger det også linker til mer materiell og

Detaljer

LØRENSKOG IDRETTSFORENING AKADEMIET - PRINSIPPER I TRENING OG KAMP

LØRENSKOG IDRETTSFORENING AKADEMIET - PRINSIPPER I TRENING OG KAMP LØRENSKOG IDRETTSFORENING AKADEMIET - PRINSIPPER I TRENING OG KAMP TRENINGSMILJØ FOKUS Resultat - Prestasjon Fokus på å vinne Et miljø, hvor å vinne betyr å slå de andre Spillerne blir sammenlignet med

Detaljer

Sportslig Plan Fossum Fotball 5er fotball

Sportslig Plan Fossum Fotball 5er fotball Sportslig Plan Fossum Fotball 5er fotball Sportslige mål Gi tilbud om om å spille og lære i et godt miljø Skape interesse for fotballspillet og la spillerne realisere sine mål Skape et miljø preget av

Detaljer

Pasning og mottak. Dempe ball med innersiden, evnt. sålen. Dempe med høyre/ventre ben om hverandre.

Pasning og mottak. Dempe ball med innersiden, evnt. sålen. Dempe med høyre/ventre ben om hverandre. Pasning og mottak Momenter: 2 spillere, 1 ball 4 kjegler til å markere hvor man skal stå (varier avstand etter ferdighet). Den ene spiller pasning, mens den andre demper, før det spilles tilbake igjen.

Detaljer

Øvelser for November-Desember

Øvelser for November-Desember Øvelser for November-Desember Det er lagt til rette for opptil 2 treninger i uken for årskullet: a) 1 individuell ved lokal skole b) Felles\åpen trening på Sofiemyr Match Treningssammensetningen må tilpasses

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 14 år

SoneUtviklingsMiljø 14 år SoneUtviklingsMiljø 14 år Økt 3 - Individuell forsvarsteknikk Tema: - Beredskapsstilling. - Forflytning. - Samarbeide to og to i forsvar. Informasjon om målvaktens fokusområder på denne økten finner du

Detaljer

UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 7-8 ÅR

UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 7-8 ÅR UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 7-8 ÅR INNHOLD I TRENINGENE 7-8 år SJEF OVER BALLEN/ LEIK 40 % SPILLE MED/MOT 10 % SMÅLAGSSPILL 40 % AVSLUTNING 10 % VARIGHET PR.TRENING 1 time ANT.TRENINGER

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 14 15 år

SoneUtviklingsMiljø 14 15 år SoneUtviklingsMiljø 14 15 år Økt 5 - Individuell forsvarsteknikk utgruppert Tema: - Beredskapsstilling - Forflytning - Snapp - Tackling Informasjon om målvaktens fokusområder på denne økten finner du på

Detaljer

Stabæk Fotball organisering

Stabæk Fotball organisering Stabæk Fotball organisering Stabæk Fotball AS A stall G 19 e G 16 e G 15 e G 14 e G 13 e Talenttreninger 11 12 år (18 klubber ) Stabæk Fotball Stabæk Fotball Kvinner Stabæk Ungdom 13-19 år Stabæk Barn

Detaljer

Spille med og mot. Spille med og mot - Forsvarsspill. 20. desember 2011 11:35. Side 1 for Ny inndeling 1

Spille med og mot. Spille med og mot - Forsvarsspill. 20. desember 2011 11:35. Side 1 for Ny inndeling 1 Side 1 for Ny inndeling 1 11:35 - Forsvarsspill 1 mot 1 - Ballfører feilvendt (Aldersgruppe: 6-8 og oppover) - Ballen spilles opp mot feilvendt angrepsspiller - Forsvarsspiller starter et stykke unna -

Detaljer

Sportslig Plan Fossum Fotball 11er fotball

Sportslig Plan Fossum Fotball 11er fotball Sportslig Plan Fossum Fotball 11er fotball Sportslige mål Gi tilbud om om å spille og lære i et godt miljø Skape interesse for fotballspillet og la spillerne realisere sine mål Skape et miljø preget av

Detaljer

Skoleringsplan. Lykke til med trenergjerningen og den viktige jobben med å utvikle Hundvåg Fotball sine mange talenter.

Skoleringsplan. Lykke til med trenergjerningen og den viktige jobben med å utvikle Hundvåg Fotball sine mange talenter. Den gule tråd Skoleringsplan Heftet du nå holder i hånden beskriver Hundvåg Fotball sine minimumskrav til treningsmengde, læringsmomenter og holdninger for hvert enkelt årstrinn fra og med 7 år og til

Detaljer

MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 8 ÅR. Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen

MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 8 ÅR. Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 8 ÅR Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen Hvordan ta med seg spillets idé i treninga og kampen? Alle kjenner igjen fortvilelsen over «klyngespill» og et

Detaljer

TRENERENS LILLE JUKSELAPP

TRENERENS LILLE JUKSELAPP TRENERENS LILLE JUKSELAPP Rettledning i teknisk trening INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSPLAN 3 REGLEMENT FOR SMÅGUTT 89 4 PASNINGER 5 MOTTAK 7 SKUDD 9 NIKKE 11 FØRING AV BALL 12 FINTER 13 VENDINGER 15 FORSVARSARBEID

Detaljer

Spillermøte G-16 4. desember 2012 kl 18:00

Spillermøte G-16 4. desember 2012 kl 18:00 Spillermøte G-16 4. desember 2012 kl 18:00 Agenda 1. Treningstider 2. Regler for treninga Fair Play regler 3. Hvilken formasjon skal vi benytte? 4. Viktige oppgaver for de ulike posisjonene på banen. 5.

Detaljer

- 1 - 1. Oppvarming: Øvingsmomenter i oppvarmingen:

- 1 - 1. Oppvarming: Øvingsmomenter i oppvarmingen: 1. Oppvarming: For keepere som alle andre fotballspillere er oppvarmingen viktig både foran trening og kamper. Keeperne gjennomfører ofte sin oppvarming ved siden av den felles oppvarmingen, og gjerne

Detaljer

HÅNDBALL?! Verdens beste lagspill - - -?!

HÅNDBALL?! Verdens beste lagspill - - -?! ?! Håndball 2 HÅNDBALL?! I Norge er håndball en av de aller mest populære idrettene. Spillere i alle aldere søker til hallene våre, og det arrangeres trening og kamper på alle nivåer i de fleste kroker

Detaljer

Norges Håndballforbund Region Sør. Håndballterminologi. - en kjapp gjennomgang av ord og uttrykk du bør ha kjennskap til og vite om!

Norges Håndballforbund Region Sør. Håndballterminologi. - en kjapp gjennomgang av ord og uttrykk du bør ha kjennskap til og vite om! 1 Norges Håndballforbund Region Sør Håndballterminologi - en kjapp gjennomgang av ord og uttrykk du bør ha kjennskap til og vite om! 2 ÅNDBALLTERMINOLOGI Håndball, som alle andre idretter, Hhar sin egen

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 14 år

SoneUtviklingsMiljø 14 år SoneUtviklingsMiljø 14 år Økt 6 - Sperreteknikk Tema: - Bruk av riktig sperreteknikk. Hovedbudskap i økten: Alle spillere må trene på å være linjespiller og bør beherske grunnleggende sperreteknikker.

Detaljer

UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 9-10 ÅR

UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 9-10 ÅR UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 9-10 ÅR/ INNHOLD I TRENINGENE 9-10 ÅR SJEF OVER BALLEN/ LEIK 30 % SPILLE MED/MOT 20 % SMÅLAGSSPILL 40 % AVSLUTNING 10 % VARIGHET PR.TRENING 1 time ANT.TRENINGER

Detaljer

Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2010

Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2010 Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2010 Navn: Divisjon: DEL I Kryss av i de rubrikkene som gir det korrekte svaret. Det er noen ganger nødvendig å krysse av i flere enn én rubrikk. 1. En forsvarsspiller går

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 14 15 år

SoneUtviklingsMiljø 14 15 år SoneUtviklingsMiljø 14 15 år Økt 3 - Individuell forsvarsteknikk nedgruppert Tema: - Beredskapsstilling - Takling - Blokk - Samarbeide to og to i forsvar Informasjon om målvaktens fokusområder på denne

Detaljer

Scoringstrening - avslutninger på mål

Scoringstrening - avslutninger på mål Side 1 for Scoringstrening 07:41 2 mot 1 + keeper med løp bakfra (Aldersgruppe: 6-8 og oppover) Satt inn fra Side 2 for Scoringstrening

Detaljer

Treningsøvelser - BØNES G96

Treningsøvelser - BØNES G96 Treningsøvelser - BØNES G96 PASNINGER 1) AJAX FRA IMOT 8 spillere. Øvelse: Skaffe rom, blikk, 1. berøring, tilslag/pasning. 1. Spiller beveger seg bakover/sidelengs mot forsvarer (kjeglen i midten) 2.

Detaljer

DET Grønne merket GRØNN

DET Grønne merket GRØNN HVIT BRONSE DET Grønne merket NBBFs ferdighetsmerke -nivå 11 skal du huske på at det viktigste er å beherske teknikkene. Riktig utførelse og forståelse er viktigere enn at du for eksempel treffer på alt

Detaljer

SKOLERINGSPLAN SKAUN BALLKLUBB

SKOLERINGSPLAN SKAUN BALLKLUBB SKOLERINGSPLAN FOR SKAUN BALLKLUBB 1 SKOLERINGSPLAN SKOLERINGSPLAN FOR DE ENKELTE ALDERSTRINN I skoleringsplanen går vi gjennom hva en SBK spiller skal lære på de forskjellige alderstrinnene fra 6 16 år.

Detaljer

H å n d b a l l http://handball.aasgaard.cc handball@aasgaard.cc

H å n d b a l l http://handball.aasgaard.cc handball@aasgaard.cc H å n d b a l l http://handball.aasgaard.cc handball@aasgaard.cc Rullespill Side 2 av 7 Innledning Rullespill er et grunnleggende angrepsvåpen i fase IV, og kan gjøres i et uttall av varianter. Her beskrives

Detaljer

Øvelser for November-Desember

Øvelser for November-Desember Øvelser for November-Desember Det er lagt til rette for opptil 3 treninger i uken for årskullet: a) 1 individuell ved lokal skole b) Felles\åpen trening på Sofiemyr Match c) Åpne lørdagstreninger med mer

Detaljer

FF20120 G13 sesongen 2013

FF20120 G13 sesongen 2013 FF20120 G13 sesongen 2013 Retningslinjer For denne aldersgruppen skal det fortsatt arbeides i breddeperspektiv, og følgende prioriteres: spillerutvikling kvalitet i trening videreutvikle tekniske læremoment

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 8 - Pådrag / viderespill

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 8 - Pådrag / viderespill SoneUtviklingsMiljø år Økt 8 - Pådrag / viderespill Tema: - Pådrag og viderespill Hovedbudskap i økten: Informasjon om målvaktens fokusområder på denne økten finner du på siste side i øktplanen. Hvilke

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 14 år

SoneUtviklingsMiljø 14 år SoneUtviklingsMiljø 14 år Økt 4 - Finteteknikk Tema: - Innlæring og utvikling av finter. Hovedbudskap i økten: Hensiktsmessig finteteknikk er en viktig del av alle spilleres personlig tekniske register.

Detaljer

TRESS Fireball Games

TRESS Fireball Games TRESS Fireball Games Består av 3 ulike spill; Fireball The Game, Flaggbasket og Ultimate Hitball Alle spillene tilbyr høyt aktivitetsnivå med høy puls og god intensitet Opp til 14 deltakere på hvert spill,

Detaljer

Trenigsøvelser SJETNE G14

Trenigsøvelser SJETNE G14 2010 Trenigsøvelser SJETNE G14 Simon H Evjen Sjetne IL 8/12/2010 Informasjon På oppfordring fra flere trenere har jeg nå laget en øvelsessamling med øvelsene vi på G14 benytter mest. Øvelsene er sentrert

Detaljer

Øvelse 1. Øvelse 2. Diverse Føringer og vendinger til linje

Øvelse 1. Øvelse 2. Diverse Føringer og vendinger til linje Øvelser Øvelse 1 Diverse Føringer og vendinger til linje Spillerne står på linje med en ball hver. Trener, eller en av spillerne viser forskjellige måter å føre/kontrollere ball, finter, vendinger etc.

Detaljer

Sportsplan IL Holeværingen Fotball

Sportsplan IL Holeværingen Fotball IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - Sportsplan IL Holeværingen Fotball INNLEDNING 1.Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Holeværingen er flere. Blant annet skal planen

Detaljer

Øktplan trening for G2003 sesongen 2012/13

Øktplan trening for G2003 sesongen 2012/13 Øktplan trening for G2003 sesongen 2012/13 DATO ANSVARLIG FOR TRENINGEN MÅL FOR TRENINGEN KOMMENTARER 18.09 Hans Martin Bærefjell Pasninger og mottak Skudd Forsvar og kontringer Med en god forståelse av

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 4 - Finter

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 4 - Finter SoneUtviklingsMiljø 3 år Økt 4 - Finter Tema: - Finter Informasjon om målvaktens fokusområder på denne økten finner du på siste side i øktplanen. Hovedbudskap i økten: Alle spillere må trene/øve på finter.

Detaljer

Sportsklubben Træff Fotball, Ungdom.

Sportsklubben Træff Fotball, Ungdom. Sportsklubben Træff Fotball, Ungdom. Innhold: Utviklingsmål. o Holdninger. o Taktikkmodell. o Generelle postulater. o Øvelsesbank. Vedlegg: o Forslag til spillestil: konkrete angreps- og forsvarspostulater.

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 14 år

SoneUtviklingsMiljø 14 år SoneUtviklingsMiljø 14 år Økt 1 - Kast og mottak Tema: - Kast og mottak. Hvilke typer kast har vi? - Støtkast: Fra bakken, fra luften - Sirkelkast: Fra bakken, fra luften, liten sirkel, stor sirkel. -

Detaljer

Rugby. av Jose Miguel Gorrotxategui Polo, Utviklingsansvarlig Norges Rugbyforbund

Rugby. av Jose Miguel Gorrotxategui Polo, Utviklingsansvarlig Norges Rugbyforbund Rugby av Jose Miguel Gorrotxategui Polo, Utviklingsansvarlig Norges Rugbyforbund 2013 Rugby AV: JOSE MIGUEL GORROTXATEGUI POLO, UTVIKLINGSANSVARLIG NORGES RUGBYFORBUND Jose har spilt rugby siden han var

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 3 - Individuell forsvarsteknikk

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 3 - Individuell forsvarsteknikk SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 3 - Individuell forsvarsteknikk Tema: - Snapp. - eredsskapsstilling. - Forflytning. N! I rammeplanen finner du illustasjoner av øvelsene som ligger under basisferdigheter.

Detaljer

Håndballseminaret 2015

Håndballseminaret 2015 Motspill til utgruppert forsvar 1/10 2/10 Trener som spillepunkt for begge sider En mot en øvelse med to passningspunkter. Angrepsspilleren skal legge ballen mellom kjeglene for å skore. Den som har ballen

Detaljer

Barna må tidligst mulig lære seg hva begrepet 1.TOUCH innebærer og at fotball er ett lagspill hvor alle er like viktige.

Barna må tidligst mulig lære seg hva begrepet 1.TOUCH innebærer og at fotball er ett lagspill hvor alle er like viktige. TRENINGSPRINSIPPER SIF SPILLERE 6-16 ÅR 1.Målsetting: Få frem spillere som er i stand til å spille ballbesittende kortpasningsfotball. Dette virker som et ambisiøst mål,men med NOK og RIKTIGE touch på

Detaljer

Plan gutter 8 år første halvår 2013

Plan gutter 8 år første halvår 2013 Plan gutter 8 år første halvår 2013 Innhold i folderen: 1. Overordnede mål 2. individuelle mål (ferdighetsmål) 3. Lagmessige mål 4. Planlagte økter med øvelser på ca.1t Plan vår 2013: - Foreldremøte i

Detaljer

Veileder. Orkla Tine Fotballskole 2015

Veileder. Orkla Tine Fotballskole 2015 Veileder PROGRAM ORKLA TINE FOTBALLSKOLE 2015 Lørdag 5.september: 09.00 : Oppmøte OIF Klubbhus 09.00-09.30 : Gruppeinndeling, utdeling av TINE-effekter 09.30-12.00 : Fotballøkt 1 og 2 12.00-13.00 : Lunsj

Detaljer

Rollebeskrivelser 4-4-2 ( eksempel beklager litt dårlig redigert)

Rollebeskrivelser 4-4-2 ( eksempel beklager litt dårlig redigert) Rollebeskrivelser 4-4-2 ( eksempel beklager litt dårlig redigert) Fordeler med 4-4-2 - Et godt system for å hindre kontringer imot. - Det er et fleksibelt system: Kan både spilles offensivt og defensivt

Detaljer

Træff Jr 2012 Den gode sirkel

Træff Jr 2012 Den gode sirkel Træff Jr 2012 Den gode sirkel Vi ønsker å ha det gøy og bli så gode som vi selv vil Evaluering Aktivitet Trening og kamp Progresjon Tiltak UTFORDRINGER Angst/bekymring FLYTSONE Kjedsomhet/frustrasjon FERDIGHETER

Detaljer

CSK G02 Foreldremøte fotball Mandag 24. november 2014

CSK G02 Foreldremøte fotball Mandag 24. november 2014 CSK G02 Foreldremøte fotball Mandag 24. november 2014 Agenda Tilbakeblikk på 2014 Overordnet plan kommende sesong 2015 9-er fotball i 2015 BDO Cuper reisecup? Spillestil og rolleforståelse (kortversjon)

Detaljer

Øvelser for November og Desember

Øvelser for November og Desember Øvelser for November og Desember Mål og innhold: - Bruker fot innside og utside, få med begge ben: føring\dribbling. mottak, medtak og tilrettelegging pasning\skudd. Bokstavlek og trafikklys. - Deler fortsatt

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 14 år

SoneUtviklingsMiljø 14 år SoneUtviklingsMiljø 14 år Økt 5 - Individuell forsvarsteknikk Tema: - Takling. - Blokkering. - Samarbeid to og to. Informasjon om målvaktens fokusområder på denne økten finner du på siste side i øktplanen.

Detaljer

Ferdighetsutvikling, Store Bergan Fotball

Ferdighetsutvikling, Store Bergan Fotball og taktiske ferdigheter. 8 år: Innsidespark Vristspark Innsidemottak Sålemottak Føre ball Snu Tråkke på ball Vende til siden Sålevending Takle på stilleliggende ball (holdt av trener) Bruk volleyball/plastball,

Detaljer

FERDIGHETER FORKLARING TID

FERDIGHETER FORKLARING TID LEKSJONSOPPLEGG D-9 Skudd fra stillestående posisjon- Forehand og Backhand (finpuss) Fordel spillerne i grupper på tre og plasser dem langs vantet. Hver gruppe må ha 5-6 pucker. 1. X1 sender pasning ti

Detaljer

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN 11-12 år Alle kjenner igjen frtvilelsen ver «klyngespill» g et spill med ttal fravær av pasning g samhandling i barneftballen. Ta det med r, fr dette er helt

Detaljer

Hasle-Løren IL FOTBALL 8-åringer Kameraten min og meg

Hasle-Løren IL FOTBALL 8-åringer Kameraten min og meg Hasle-Løren IL FOTBALL 8-åringer Kameraten min og meg Velkommen til 1. året etter fotballskolen! Ønsker fortsatt ledere som kan organisere barna på en vennlig og tydelig måte. Organisering: årskullet trener

Detaljer

LEKSJONSOPPLEGG B-14

LEKSJONSOPPLEGG B-14 LEKSJONSOPPLEGG B-14 Tid for lek (repetisjon) 1. Stafett med puck: Spillerne står i skyttelformasjon. a. På signal starter X1 med pucken og fører den med seg til merket hvor han passer til X2 og fortsetter

Detaljer

FURET VÆRET..OVER. Mot ungdomsfotballen med tålmodighet En dugnad. Noen ledetråder mot 2015 sesongen

FURET VÆRET..OVER. Mot ungdomsfotballen med tålmodighet En dugnad. Noen ledetråder mot 2015 sesongen FURET VÆRET..OVER Mot ungdomsfotballen med tålmodighet En dugnad Noen ledetråder mot 2015 sesongen BARNEFOTBALLDEBATTEN Foreldretreneren.. Debattens vinner Flest mulig Lengst mulig Best mulig Ett verdivalg

Detaljer

TEORIPRØVE 2008 - Oslo Fotballkrets FASIT

TEORIPRØVE 2008 - Oslo Fotballkrets FASIT TEORIPRØVE 2008 - Oslo Fotballkrets FASIT 1. En utespiller bytter plass med keeper midt under kampen, uten å underrette dommeren. Like etter reddes et skudd av den spiller som nå har keeperdrakten på seg.

Detaljer

Spillemodell, treningsmodell og analysemodell. Ready Fotball. Slik spiller vi, slik trener vi og slik evaluerer vi i ungdomsfotballen

Spillemodell, treningsmodell og analysemodell. Ready Fotball. Slik spiller vi, slik trener vi og slik evaluerer vi i ungdomsfotballen Spillemodell, treningsmodell og analysemodell Ready Fotball Slik spiller vi, slik trener vi og slik evaluerer vi i ungdomsfotballen Innhold 1. Innledning... 2 2. Spillemodell... 2 2.1. Underfaser i Spillemodellen...

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 14 15 år

SoneUtviklingsMiljø 14 15 år SoneUtviklingsMiljø 14 15 år Økt 6 - Sperreteknikk Tema: - Bruk av riktig sperreteknikk. Hovedbudskap i økten: Alle spillere må trene på å være linjespiller og bør beherske grunnleggende sperreteknikker.

Detaljer

Øvelser for Juli-August

Øvelser for Juli-August Øvelser for Juli-August Det er lagt til rette for opptil 2 treninger + kamp i uken for årskullet: a) 1 individuell inne ved lokal skole b) Felles\åpen trening for årskull 06-05 ute på Sofiemyr Match Treningssammensetningen

Detaljer

Sportsplan for Strindheim håndball

Sportsplan for Strindheim håndball Sportsplan for Strindheim håndball Målsetninger 1. Teknisk, offensiv og tempofylt håndball 2. Individuelle utfordringer utfra ferdighets- og ambisjonsnivå 3. Hospitering organiseres fra 12 år og oppover

Detaljer

RBK FOTBALLSKOLE 2014 INSTRUKTØRHEFTE MED ØVELSESUTVALG

RBK FOTBALLSKOLE 2014 INSTRUKTØRHEFTE MED ØVELSESUTVALG RBK FOTBALLSKOLE 2014 INSTRUKTØRHEFTE MED ØVELSESUTVALG Gutter/jenter 1 Fair play dreier seg om mer enn å unngå gule og røde kort. Fair play dreier seg om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 6 - Sperreteknikk

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 6 - Sperreteknikk SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 6 - Sperreteknikk Tema: - Sperreteknikk. NB! I rammeplanen finner du illustasjoner av øvelsene som ligger under basisferdigheter. Her ligger det også linker til mer materiell

Detaljer

Innebandy i skolen Innebandy i skolen, Sogn vgs, La Santa 2012

Innebandy i skolen Innebandy i skolen, Sogn vgs, La Santa 2012 Innebandy i skolen Innholdsfortegnelse Innledning s. 3 Grep og fatning, ballkontroll og regler s. 4 Øvelsesbank s. 6 - Parinnebandy s. 6 - Alene med ball s. 6 - Teknikkløype s. 7 - Firkantøvelser s. 7

Detaljer

Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2012

Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2012 Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2012 Navn: FASIT Utv.gruppe: DEL I Kryss av i de rubrikkene som gir det korrekte svaret. Det er som regel nødvendig å krysse av i flere enn én rubrikk på hvert spørsmål. Dersom

Detaljer

trenerforum 01/12 tirsdag 24. januar 2012 ved Inge Lauritzen

trenerforum 01/12 tirsdag 24. januar 2012 ved Inge Lauritzen trenerforum 01/12 tirsdag 24. januar 2012 ved Inge Lauritzen Hvorfor sportsplan? Et styringsverktøy for klubben. En verktøykasse og hjelp for trenere. Klubben bestemmer retningslinjene. Barnefotball Fotball

Detaljer

Utviklingsplan 5-16 år Framtidens SILere

Utviklingsplan 5-16 år Framtidens SILere Utviklingsplan 5-16 år Framtidens SILere Overordnede utviklingsområder: 1:1 situasjoner offensivt og defensivt Fysisk trening Pasningskvalitet 5-8 år (5èr) Lekfase Fysisk trening Teknisk trening Avslutningstrening

Detaljer

Pors Grenland Fotball

Pors Grenland Fotball Pors Grenland Fotball Sportsplan 2010 2013 spredt og i klynger der elven seg slynger ligger du porsblomstens by Side 1 av 12 1. Sportsplan 1. Innledning Pors har i det etterfølgende laget en sportsplan

Detaljer

God teknikk, fysiske, psykiske og sosiale forutsetninger tilrettelegger for gode valg: Hurtighet: Utholdenhet: Teknikk: Sosiale: Psykisk:

God teknikk, fysiske, psykiske og sosiale forutsetninger tilrettelegger for gode valg: Hurtighet: Utholdenhet: Teknikk: Sosiale: Psykisk: Tak$sk trening Taktikkens betydning Tak$kk har større betydning på høyt nivå enn på lavt spesielt innenfor konkurranseforberedelse Vik$gere i lagidre; enn individuell idre; Spiller en større rolle i individuelle

Detaljer

GRUE FOTBALL MOT NYE HØYDER

GRUE FOTBALL MOT NYE HØYDER SPILLEREN I FOKUS FELLESTRENING GRUE FOTBALL Denne øvelsesbanken er ment som retningsgivende for hvilke ferdigheter en Grue-trener skal vektlegge i treningsarbeidet. Øvelsesbanken er selvsagt ikke uttømmende.

Detaljer

FORORD. Gaute Ugelstad Helstrup

FORORD. Gaute Ugelstad Helstrup FORORD Jeg har forkastet flere mulige temaer og problemstillinger, før jeg landet på dette valget. Det er et tema som jeg har lyst til å lære mer om, og jeg håper også at vi som lag kan dra nytte av funnene

Detaljer

Utfra dette har NFF utviklet følgende hovedmål for landslagsskolen og den aktiviteten vi har på aldersbestemte landslag:

Utfra dette har NFF utviklet følgende hovedmål for landslagsskolen og den aktiviteten vi har på aldersbestemte landslag: Norge vs Tyskland på aldersbestemte landslag på jentesiden: Etter å ha trent aldersbestemte aldersbestemte landslag på J15 J17 nivå sammen i fire år har vi nå lyst til å dele noen av de inntrykk og er

Detaljer

FOTBALLØKTA. Denne økta er tilpassa for barn fra 6 12 år. Deler opp i fire deler : Mål :

FOTBALLØKTA. Denne økta er tilpassa for barn fra 6 12 år. Deler opp i fire deler : Mål : FOTBALLØKTA Denne økta er tilpassa for barn fra 6 12 år. Deler opp i fire deler : 1) Ballkontroll (føring av ball, vending med ball, lek med ball). 2) Spille sammen med (pasnings spill i upresset/presset

Detaljer

Sportsplan IHK Stavanger, revidert 2015

Sportsplan IHK Stavanger, revidert 2015 Sportsplan IHK Stavanger, revidert 2015 Innhold Visjon og verdier... 2 Målsettinger... 2 Generelle retningslinjer... 2 Konkrete mål for neste 3 års periode (2015 2018)... 3 Retningslinjer for den sportslige

Detaljer

TEKNISKE FERDIGHETER TRENER 1

TEKNISKE FERDIGHETER TRENER 1 TEKNISKE FERDIGHETER TRENER 1 Innledning Hvis vi tar utgangspunkt i selve spillet kan vi gjøre følgende grovinndeling når det gjelder de tekniske ferdighetene i ishockey. Dette er imidlertid ikke nok,

Detaljer

VÅLERENGA FOTBALL KEEPERTRENING 2008

VÅLERENGA FOTBALL KEEPERTRENING 2008 VÅLERENGA FOTBALL KEEPERTRENING 2008 Utarbeidet av Gjermund Østby og Thore André Krystad INNEHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKSJON 3 TEMAER TEMAER 12-14 ÅR 4 TEMAER 14-16 ÅR 5 TEMAER 16-19 ÅR 6 INSTRUKSJONSMOMENTER

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 14 år

SoneUtviklingsMiljø 14 år SoneUtviklingsMiljø 14 år Økt 8 - Overgang og pådragsspill Tema: - Valgsituasjoner i overgangsspill og rullespill. Hovedbudskap i økten: På denne økten er vi først og fremst opptatt av hvordan vi kan utnytte

Detaljer

LEKSJON C-9 SPESIFIKKE MÅL HOVEDPUNKTER FOR INSTRUKSJON

LEKSJON C-9 SPESIFIKKE MÅL HOVEDPUNKTER FOR INSTRUKSJON LEKSJON C-9 SPESIFIKKE MÅL 1. Repetere stopp framover på to bein og T-skyv, (Leksjon B-6, C-8). 2. Finpusse draskudd backhand (Leksjon A-15, B-14, C-8). 3. Repetere stopp med puck (Leksjon B-12, C-8).

Detaljer