Femmeren i forsvar. Trener III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Femmeren i forsvar. Trener III"

Transkript

1 Femmeren i forsvar Trener III 1

2 FEMMEREN I FORSVAR Forsvarsspillet er en viktig del av spillet og består av teknikk, taktikk, fysikk og psykologi. I denne framstillingen vil vi legge hovedvekten på forsvarsspillets taktikk. Før vi tar for oss den defensive organiseringen er det nødvendig med en del basiskunnskaper. Spilleprinsippene danner denne basisen. Fra fotballen har vi hentet en modell hvor spilleprinsippene er systematisert og satt inn i en sammenheng. Modellen gir oversikt i et landskap som ellers kan virke uoversiktlig og forvirrende. Den deler spillet i to, angrep og forsvar. Dette er ikke helt uproblematisk. I ishockey er det jo en mengde situasjoner hvor det er vanskelig å avgjøre om et lag er i angrep eller forsvar. For øvrig er det verd å merke seg at modellen er konstruert med komplementære angreps- og forsvarsprinsipper, dvs. at for hvert angrepsprinsipp finnes det et tilsvarende forsvarsprinsipp. For oversiktens skyld presenterer vi hele modellen. Vi kommer nærmere tilbake til angrepsdelen når vi behandler denne. SPILLEPRINSIPP- MODELLEN ANGREP FORSVAR Score mål Vinne pucken Hindre mål Gjennombrudd Bevegelse Dybde Bredde Skape/utnytte rom Hindre gjennombrudd Balanse Dybde Konsentrering Hindre rom La oss starte med å definere forsvarsspillet: Et lag er i forsvar når det andre laget har pucken, uavhengig av hvor på banen. Alle spillere på det laget som ikke har pucken er forsvarere. 2

3 SPILLEPRINSIPPENE (forsvar) Hindre mål Hensikten med forsvarsspillet er todelt: 1) Hindre mål 2) Vinne pucken Store deler av tiden i forsvar går med til å forsøke å vinne pucken. Etter hvert som pucken nærmer seg eget mål vil vi få en gradvis overgang slik at det å hindre mål blir viktigst for forsvarsarbeidet. Hindre gjennombrudd Det overordnede prinsipp i forsvar er å hindre gjennombrudd. Prinsippet er overordnet prinsippene om dybde, konsentrering og balanse som blir å betrakte som nødvendige hjelpemidler for å hindre gjennombrudd, men ikke er noe mål i seg selv. Dybde i forsvar Dybde i forsvar beskriver helheten i forsvarsorganiseringen knyttet til banens lengderetning og innbefatter avstanden mellom lagdelene, samt avstanden mellom den som presser puckfører (førsteforsvarer) og den som sikrer (andreforsvarer). For stor dybde mellom lagdelene gir strekk i laget. Konsentrering Konsentrering har til hensikt å skape forsvarsmessig overtall, samt begrense isen rundt puckfører. Dermed blir det også lettere å opprettholde sikringsforholdene hvis førsteforsvareren skulle bli passert. Prinsippet er lett gjenkjennelig under styrespill i midtsonen og ved overbelastning av pucksiden i forsvarssonen. Balanse God balanse er en forutsetning for godt forsvarsspill og er det mest kompliserte forsvarsprinsippet fordi det omfatter så mye. Et forsvar i god balanse er et forsvar med god kontroll med press på puckfører (førsteforsvarer), sikring (andreforsvarer) og markering av is/øvrige spillere (tredjeforsvarere). Balansen må være både numerisk og posisjonell dvs. et tilstrekkelig antall spillere på rett side og at hver spiller er korrekt plassert i forhold til motstander. Presse Begrense puckføreres handlingsfrihet ved å minske avstanden og dermed redusere tid og rom slik at motstanderen mister kontrollen over pucken. Disiplin Et godt forsvarsspill forutsetter at alle spillere kjenner sine arbeidsoppgaver og utfører dem så samvittighetsfullt som mulig. 3

4 SONEFORSVAR ELLER MANN MOT MANN MARKERING Det finnes i hovedsak to måter å organisere et forsvar på: 1) Soneforsvar 2) Mann mot mann forsvar I et soneforsvar plasserer spillerne seg i hovedsak i forhold til sine medspillere, mens i mann mot mann forsvar plasserer spillerne seg i hovedsak i forhold til motspillerne. I praksis vil et lag som spiller soneforsvar gi større eller mindre innrømmelser til mann mot mann forsvar, og omvendt. I midtsonen er det vanlig å spille soneforsvar enten mann er i liketall (for eksempel forblir to forsvarere i hver sin korridor dersom de møter to angripere som krysser) eller når en er i undertall (for eksempel en forsvarer mot to angripere). Ved etablert forsvarsspill i forsvarssonen er det vanlig at den defensive treeren (to backer og en løper) spiller mann mot mann markering dypt i sonen, mens de to øvrige løperne spiller sone med store innrømmelser til mann mot mann markering dersom hans motstander blir puckfører. BETEGNELSENE I FORSVARSSPILLET For å få den nødvendige forståelsen av prinsippene i forsvarsspillet er det utviklet betegnelser for de ulike situasjonene. Det er viktig å være klar over at betegnelsene er funksjonelle, dvs. at de er knyttet til spillesituasjonen og ikke til spillere. Betegnelsene er nyttige hjelpemidler i ishockey, som kjennetegnes av stadig skiftende situasjoner i et svært høyt tempo. Førsteforsvareren Førsteforsvareren er den spilleren som er nærmest puckfører. Førsteforsvareren er den viktigste forsvarsspilleren. Hans oppgave er å presse puckfører for å hindre denne i å passere eller spille gode gjennombruddspasninger. Det er en forutsetning at førsteforsvareren ligger på riktig side, dvs. mellom puckfører og eget mål og etablerer hensiktsmessig avstandskontroll. Andreforsvareren For andreforsvareren er det viktig å opprettholde riktig avstand i forhold til førsteforsvareren. Andreforsvareren skal sikre for førsteforsvareren og overta rollen som førsteforsvarer dersom denne blir passert. Ny spiller blir andreforsvarer. Andreforsvareren skal erobre pucken dersom førsteforsvareren tar ut puckfører. I tillegg har andreforsvareren markeringsansvar for puckfører sin nærmeste medspiller. Tredjeforsvarere Alle de øvrige spillere er tredjeforsvarere. Disse må ligge på riktig side av sin motstander, slik at de ser både pucken og motstander. Avstanden må være slik at tredjeforsvareren raskt kan bli førsteforsvarer dersom hans motstander overtar pucken. I tillegg skal tredjeforsvarere markere is. Det er særlig viktig å markere is i skuddsektoren. 4

5 OVERORDNEDE VALG Et godt organisert forsvar krever at de overordnede valgene er enkle. Retningslinjene må være klare og tydelige slik at forsvaret er i stand til raskt å gjøre en koordinert arbeidsinnsats. Spillesystemet angir utgangsposisjonene for forsvarsspillet. Dette er imidlertid ikke nok. I tillegg må den defensive organiseringen ta stilling til en rekke valg av overordnet karakter. Når og hvor på banen skal en sette inn presset? o Når skal en presse høyt og når skal en presse lavt? o Hva innebærer høyt press (forecheking) og lavt press (styrespill)? Hva gjør en hvis første- og andreforsvareren blir overspilt i angrepssonen? o Hvor skal den defensive løperen backcheke? Hva gjør en hvis motstanderen legger inn pucken dypt i sonen som en pasning eller for en gjenvinning? Hva gjør en hvis motstanderen legger ut en eller to mann høyt i midtsonen? Uansett hvor godt forsvarsspillet er organisert vil det alltid være en betydelig rest som må overlates til spilleren. Denne resten bør være mindre i forsvar enn i angrep fordi forsvarsspillet har langt færre løsningsmuligheter enn angrepsspillet. I det følgende skal vi se på forskjellige sider av forsvarsspillet som kan tydeliggjøre konsekvensene i forbindelse med disse spørsmålene. PRESSHØYDE Et sentralt spørsmål hvis laget mister pucken dypt i angrepssonen er hvorvidt en skal forsøke å vinne tilbake pucken ved hjelp av høyt press (aggressiv forechecking), eller avvente og sette inn presset lengre tilbake på banen (styrespill). Dette er en vanskelig og viktig avveining hvor det er nødvendig med klare retningslinjer. Hvis en velger et høyt press bør dette ta utgangspunkt i spillesystemet som angir de defensive utgangsposisjonene. Førsteforsvareren (spilleren nærmest puckfører) må raskt vurdere situasjonen. Har han en rimelig sjanse til å erobre pucken? Har puckfører dårlig puckkontroll, står han med ryggen til eller mangler han støtte, samt at eget lag er i balanse, er betingelsene oppfylt for å presse høyt for å vinne tilbake pucken. Øvrige spillere må lese hva førsteforsvareren velger og innrette seg etter dette. Andreforsvareren må sikre og være forberedt på å overta pucken dersom førsteforsvareren tar ut puckfører. En av tredjeforsvarerne, vanligvis den defensive løperen (senteren) tar ut dybde ved å ligge høyt i skuddsektoren for å avslutte. Ofte er det en fast løper som har denne oppgaven. En mer aggressiv variant er at alle tre løperne skal ha muligheten til å forechecke og dermed også havne i den defensive posisjonen. Spilleren i den defensive posisjonen må også lese situasjonen for raskt å kunne gå over til backchecking dersom første- og andreforsvareren blir overspilt. Backen på pucksiden må orientere seg i forhold til backpartneren og den defensive løperen og nøye vurdere om han skal stå opp og bryte langs vantet, eller om han skal falle av. Motsatt back sikrer ved å ta ut dybde. Dette er en kritisk fase, et feil valg får ofte store konsekvenser fordi motstanderen ofte vil kunne komme i en overtallsituasjon og angripe 2 mot 1. På internasjonalt toppnivå er det vanlig at backen faller av fordi risikoen ved å mislykkes bedømmes for å være større enn gevinsten hvis en lykkes. Hele femmeren må gjøre en intens og koordinert arbeidsinnsats. Hvis førsteforsvareren vurderer at det ikke er fornuftig med høyt press vil laget gå over til et lavere press (styrespill). Et lag som velger å spille med et lavere press gir samtidig motstanderen tid og rom til å foreta et kontrollert utspill av egen sone. 5

6 FORSVARE MOT OVERGANGER (defensiv overgang) For å forsvare seg mot overganger er det helt avgjørende at spillesystemet muliggjør en hurtig omstilling fra angrep til forsvar. Undersøkelser viser at ishockey består av korte sekvenser hvor pucken stadig skifter side og hvor mange mål og målsjanser kommer etter overganger fra forsvar til angrep. Fra et forsvarsmessig synspunkt blir det derfor viktig å kunne forsvare seg mot denne type angrep. Den viktigste forholdsregelen for å unngå problemer med defensive overganger er å miste pucken på riktig sted og på riktig måte, dette gjelder over hele banen. Det er viktig å unngå manøvrer som stiller oss i ubalanse hvis de mislykkes: Mislykket avdribling på angrepsblå Pasning med dårlig vinkel fra bak forlenget mållinje i angrepssonen Spiller som mister pucken på vei ut fra rundvantet i angrepssonen Tversoverpasning som blir brutt midt i eller høyt i angrepssonen Retur etter avslutning Skudd fra back som blir stoppet av forsvarer Skudd fra back som ikke treffer mål og havner i midtsonen/egen sone Støttepasning som blir brutt Pasning på tvers i midtsonen Mangelfull klarering av egen sone Hvis laget mister pucken dypt i angrepssonen må førsteforsvareren raskt avgjøre om han skal presse høyt eller lavt. Hurtig press på puckfører kan være en effektiv førstehjelp for å forhindre en overgang. Øvrige spillere må lese førsteforsvareren slik at femmeren agerer som en enhet. Hvis førsteforsvareren velger å presse høyt må han straks få støtte fra andreforsvareren. Den defensive løperen (tredjeforsvarer) tar ut dybde. Denne spilleren befinner seg ofte i skuddsektoren for å avslutte hvis første- eller andreforsvareren erobrer pucken. Samtidig må han hele tiden lese situasjonen og være klar til å backchecke, enten i midtkorridor (dybde) eller i en av sidekorridorene (bredde) dersom første- og/eller andreforsvarer blir overspilt. Backen på pucksiden må være forberedt på å støte langs vantet eller falle av hvis det ikke er mulig å bryte. Backen på motsatt side må ta ut nødvendig dybde, samtidig som han må være klar til å støte hvis pucken skifter side. Fasen krever intenst arbeid fra hele femmeren. Spillerne som er blitt overspilt dypt i angrepssonen må straks starte backcheckingen, samtidig som de må observere spillet og lukte en ny overgang hvis laget erobrer pucken. Dersom den defensive løperen dekker i en av sidekorridorene er det en vanlig regel at alle tre korridorer skal være dekket ved rødlinja og at den defensive treeren skal bli i sine korridorer selv om angriperne krysser i midtsonen. Dette krever god kommunikasjon. Forsvarerne skal forsøke å bryte før egen blålinje. Den defensive løperen kan også jobbe tilbake i midtkorridoren, dette gir bedre mulighet for å sette press på puckfører, erobre pucken og starte en overgang. Etter en overgang vil motstanderen vanligvis forsøke å komme til en hurtig avslutning for å utnytte ubalansen. Dersom forsvarene er i undertall for eksempel 2 mot 1 eller 3 mot 2 må de spille sone og forsøke å forsinke angrepet så godt som mulig. Hvis backchekeren kommer til unnsetning slik at forsvarerne går fra å være i undertall til å bli liketall må forsvarerne lese dette, kommunisere og gå over til mann mot mann markering. Dette er en viktig og krevende fase som krever mye trening. 6

7 INNLÆRING Det er nødvendig med et godt og gjennomarbeidet teorigrunnlag for å sikre forståelsen for den defensive organiseringen. Når dette er på plass gjenstår den viktigste delen, den praktiske innlæringen. Dette fordrer trening av: Enkeltspillere, spesielt førsteforsvareren Lagdeler, spesielt samarbeidet mellom den defensive løperen og backene (avhengig av spillesystem) Hele femmeren Defensiv organisering krever mye og regelmessig trening. Gevinsten er en garanti for stabile resultater. Struktur og knagger i forsvarsspillet gir treneren gode muligheter for å coache under spill, både på trening og i kamper. Sentrale læringsmomenter Læringsmetoder Hvordan trene Hvem skal presse puckfører? Når presse puckfører? Hvor stor sikringsavstand? Grad av konsentrering? Instruksjon- framfor problemmetoden Korte tilrop, hurtig feedback Unngå lange utredninger og diskusjoner på isen Spillebok med hovedpunkter Videoanalyse av trening og kamp Spillemøter (hele laget, lagdeler, individuelt) Spill på hel bane (med flyvende bytter) Kamplike øvelser (på hel bane) Smålagsspill / spillvarianter Teknikktrening av spesifikke ferdigheter FORSVARE MOT KONTROLLERTE ANGREP Med kontrollerte angrep forstår vi angrep når motstanderen har kontroll på pucken, hovedsakelig i sin forsvarssone. Enkelte spillesystem egner seg bedre enn andre til å spille med et lavt press. Imidlertid er det viktig å være klar over at alle spillesystemene kan spilles på en skala fra svært aggressivt til meget avventende. Lavt press kan fort føre til at spillerne blir stillestående og passive, mens hensikten er å være aggressiv til riktig tid og på riktig sted. Lavt press En vanlig måte å avvente på er at femmeren setter inn presset noe lavere på banen og inntar en styreformasjon (2:2:1 eller 1:3:1). 7

8 Tidligere tok ofte førsteforsvareren utgangspunkt i området midt mellom droppepunktene i angrepssonen. Formålet med denne forsvarsorganiseringen var å holde femmeren samlet (konsentrering/dybde), redusere farten i angrepet og tvinge puckfører ut i sidekorridor, samtidig som en minsket avstanden og deretter gikk over til aggressivt press for å erobre pucken før angrepsblå og straks angripe motstanderens mål. Etter at regelen om off-side redline forsvant er det blitt mer vanlig å sette inn presset noe lavere på banen ved at en stiller opp lengre ute (nærmere eget mål), med førsteforsvareren i området rett innenfor angrepsblå. Dette gir bedre muligheter for å kontrollere hele midtsonen uten å få strekk i laget. Her ønsker en å erobre pucken før den passerer rødlinja for straks å angripe motstanderens mål. Konsentrering i midtsonen En annen strategi er å gi fra seg hele angrepssonen ved at femmeren trekker seg tilbake på banen (4:1). En løper jobber hardt for å forstyrre puckfører og erobre pucken. Backene ligger i midten. De to øvrige løperne dekker hver sin sidekorridor. Ved hjelp av god konsentrering og gode sikringsforhold ønsker en å bryte før rødlinja, alternativt før egen blålinje. Forsvarssonen Hvis motstanderen likevel klarer å passere midtsonen er det viktig at hele femmeren er med tilbake til egen sone for å hindre en flyvende avslutning med eventuell påfølgende retur(er). Samtlige motstandere må markeres tett. Hvis motstanderen velger å legge pucken dypt inn i sonen, enten som pasning eller for å vinne tilbake pucken, er det viktig at alle spillerne hjelper til med å løse opp presset og eventuelt starte en overgang fra dypt i egen forsvarssone. Hvis motstanderen klarer å etablere seg er det viktig å ta bort is ved straks å sette press på puckfører, samtidig som en konsentrerer laget på pucksiden. Dette vil hindre motstanderen fra å skape tid og rom og samtidig skape gode muligheter for en offensiv overgang. Felles for alle strategiene er at en ønsker å konsentrere laget, opprettholde balansen og erobre pucken på gunstige områder av banen med tanke på raske overganger mens motstanderen er i ubalanse. For å unngå at motstanderen klarer å få etablert seg i angrepssonen er det på høyt nivå vanlig å overbelaste med minst en mann på pucksiden. Hvis pucken er i rundvantet er det førsteforsvarer som setter press på puckfører. I praksis fører dette ofte til at begge backene og den defensive løperen involveres. Spilleren lengst unna pucken (som oftest løperen på motsatt side) trekker ned og forsvarer området foran mål. Dette en svært fleksibelt og dynamisk måte å spille på, hvor formålet er å vinne pucken for å klarere egen sone eller starte en offensiv overgang. VALG AV FORSVARSSTRATEGI Hvilken forsvarsstrategi en velger vil være avhengig av en rekke forhold: Filosofi Skape av egen kraft eller spille på motstanderens feil Tradisjon og kultur Eget lag og spillesystem Spillemateriell og vilje til risiko Angrepstype Motstander Tidspunkt og stillingen i kampen Baneforhold, isens befatning Utvikling kontra resultat Nivå og alder 8

Femmeren i angrep. Trener III

Femmeren i angrep. Trener III Femmeren i angrep Trener III 1 FEMMEREN I ANGREP Mye tid og tankevirksomhet har vært nedlagt for å utvikle den defensive lagorganiseringen. Det er stor enighet om nødvendigheten av å strukturere denne

Detaljer

SITUASJONSBESTEMTE ROLLER

SITUASJONSBESTEMTE ROLLER SITUASJONSBESTEMTE ROLLER 3. Førsteforsvarer (F1) 1. Puckfører (PF) 2. Angripere uten puck 4. Øvrige forsvarere - Andreforsvarer (F2) - Tredjeforsvarere (F3) 1 SPILLEFERDIGHETER I ISHOCKEY TEKNISKE FERDIGHETER

Detaljer

Spill i over- og undertall. Trener II

Spill i over- og undertall. Trener II Spill i over- og undertall Trener II Innledning Over- og undertall er viktige faser i spillet og ofte avgjørende for kamputfallet på høyt nivå. Spill i overtall er også prestisjefylt. Alle trenere med

Detaljer

Å SPILLE BACK Trener II

Å SPILLE BACK Trener II Å SPILLE BACK Trener II INNLEDNING Hva innebærer det egentlig å spille back? For mange er det å spille back forbundet med forsvarsspill, altså en rent defensiv funksjon. I gamle dager var backenes oppgave

Detaljer

Fotballkunnskap kort versjon

Fotballkunnskap kort versjon Fotballkunnskap kort versjon Kristian Holm Carlsen (2008). Oslo: FfK 1.0 Ulike angrepstyper Tradisjonelt skilles det mellom tre angrepstyper. Dette er 1) dødballangrep, 2) lengre angrep eller angrep mot

Detaljer

Fotballspråk. Begrepene under er presentert i alfabetisk rekkefølge som:

Fotballspråk. Begrepene under er presentert i alfabetisk rekkefølge som: HSV Fotball - Språk Fotballspråk. Vi som trenere utvikler ulike fotballspråk gjennom våre påvirkninger. HSV ønsker å samle et fellesregister for å sørge for at vi trenere snakker samme språk, samtidig

Detaljer

Dette er et viktig virkemiddel for å skape og utnytte gjennombrudd (Makrorinsipp i Skeids spillmodell). Ved å coache på at spillerne skal true forskjellige rom (bakrom, mellomrom, korridor, fremrom) vil

Detaljer

Generelt. Viktige egenskaper hos en god dropper. Individuell teknikk og taktikk

Generelt. Viktige egenskaper hos en god dropper. Individuell teknikk og taktikk Dropper Trener II Generelt Dropper er ishockey sine faste situasjoner Liten, men viktig del av spillet, ofte avgjørende for kamputfallet på høyt nivå Laget som vinner flest dropper vinner ofte kampen (?)

Detaljer

Frisk Asker Oldboys' spillemodell

Frisk Asker Oldboys' spillemodell Frisk Asker Oldboys' spillemodell Versjon: august 2015 Bakgrunn Jo eldre vi blir, jo viktigere blir samspillet. Derfor har FAO utviklet en spillemodell, og når vi er kjent med denne, kan vi lettere forstå

Detaljer

9èr-spillet (12-13 år)

9èr-spillet (12-13 år) Overordnet 9èr-spillet (12-13 år) - Laget spiller primært i systemet 1-3-2-3. - Spillere 13-14 år skal lære: - å angripe mellomrom via kant, indreløper og spiss - oppspill mot mellomrom, bakrom og korridor

Detaljer

MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 10 ÅR. Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen

MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 10 ÅR. Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 10 ÅR Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen Hvordan ta med seg spillets idé i treninga og kampen? Alle kjenner igjen fortvilelsen over «klyngespill» og

Detaljer

Vikersund fotball G 99- treningsplan høsten 2012.

Vikersund fotball G 99- treningsplan høsten 2012. Vikersund fotball G 99- treningsplan høsten 2012. Oppvarming kjøres noe forskjellig med fokus på en del basisøvelser, herunder pasning, kort/lang, heading, med og uten press, demping/ mottak/ touch. Dag

Detaljer

Midtstopperen. Fotballforbundets rollebeskrivelse og øvelsesforslag for midtstopperen.

Midtstopperen. Fotballforbundets rollebeskrivelse og øvelsesforslag for midtstopperen. Midtstopperen Fotballforbundets rollebeskrivelse og øvelsesforslag for midtstopperen. Midtstopperen Den norske midtstopperen behersker soneforsvar og er spesielt god til å vurdere hvilke rom man skal beskytte

Detaljer

Viking/VBK FFO. 1 : 1 ferdigheter

Viking/VBK FFO. 1 : 1 ferdigheter Viking/VBK FFO Månedens tema Mai og juni 1:1 Defensiv og sommerleker 1 : 1 ferdigheter I mai skal vi se på den defensive 1:1 ferdigheten. 1 Forsvareren er den som oftest vinner ballen, eller som tvinger

Detaljer

Øvelser for Juli-August

Øvelser for Juli-August Øvelser for Juli-August Det er lagt til rette for opptil 3 treninger i uken for årskullet: a) 1 individuell ved lokal skole b) Felles\åpen trening på Sofiemyr Match c) Åpne lørdagstreninger med mer avansert

Detaljer

Øvelsesbank. 7-19 år Hvordan utvikle gode fotballspillere?... og samtidig legge til rette for stor fotballglede!

Øvelsesbank. 7-19 år Hvordan utvikle gode fotballspillere?... og samtidig legge til rette for stor fotballglede! Øvelsesbank 7-19 år Hvordan utvikle gode fotballspillere?... og samtidig legge til rette for stor fotballglede! Gode spørsmål til treneren: Før økten: Hva skal spillerne bli bedre på i dag? Under økten:

Detaljer

Hvordan gå fra kamp til øvelse?

Hvordan gå fra kamp til øvelse? Hvordan gå fra kamp til øvelse? Fotballkampen er den mest spesifikke trening en fotballspiller kan drive. Det er jo det å mestre kampsituasjoner spillerne trener for å oppnå. Utgangspunktet for ferdighetsutvikling

Detaljer

1. og 2.angriper Forberedelsesfasen (2A) styrende for den påfølgende 1A involvering handling og valg. -Mot prioriterte rom

1. og 2.angriper Forberedelsesfasen (2A) styrende for den påfølgende 1A involvering handling og valg. -Mot prioriterte rom Individuelt - Hensikten med oversikten over 1A-2A og 1F-2F-3F listen er å gi en oversikt over ferdigheter spillere bør beherske. - På grunn av ulikhetene i typer fotballspillere, deres interesse og dere

Detaljer

Hvordan velge formasjon i nierfotball i Haugar

Hvordan velge formasjon i nierfotball i Haugar Hvordan velge formasjon i nierfotball i Haugar Når man velger formasjon å spille i nierfotball (og for så vidt generelt i barne- og ungdomsfotball) er det viktig å tenke på at det skal være overførbart

Detaljer

Spissen. Fotballforbundets rollebeskrivelse og øvelsesforslag for spissen.

Spissen. Fotballforbundets rollebeskrivelse og øvelsesforslag for spissen. Spissen Fotballforbundets rollebeskrivelse og øvelsesforslag for spissen. Spissen Den norske spissen har fysisk spisskompetanse gjennom stor hurtighet og/eller duellstyrke. Den norske spissen er brutal

Detaljer

Periodeplan nr 5 for LFH09 J14 sesongen 2016 / Gjelder perioden fra 1-30 november 16. Vi kommer til å beskrive fokuset innenfor følgende temaer:

Periodeplan nr 5 for LFH09 J14 sesongen 2016 / Gjelder perioden fra 1-30 november 16. Vi kommer til å beskrive fokuset innenfor følgende temaer: Periodeplan nr 5 for LFH09 J14 sesongen 2016 / 2017 Gjelder perioden fra 1-30 november 16 Mål og hensikt Fokus for denne perioden er defensivt forsvar og angrep mot defensivt forsvar. I første periode

Detaljer

Sportsplan ungdom spillsituasjoner forsvar

Sportsplan ungdom spillsituasjoner forsvar Sportsplan ungdom spillsituasjoner forsvar Spillsituasjon 1: «Forsvaret i angrepet» Er vi i angrep ønsker vi å skape noe. Dvs. mål, målsjanse, avslutning, corner eller til og med innkast høyt på banen

Detaljer

V-Sentral - Midt. H-Sentral - Midt

V-Sentral - Midt. H-Sentral - Midt Bandy 11 er teori V-Half Lagoppstilling Alternativ 1 V-Sentral - Midt V-Back V-Midtbane Senterhalf Spiss H-Midtbane H-Back H-Sentral - Midt H-Half Hvordan skal vi spille? Offensiv (SN har ballen/angrep):

Detaljer

Treningsøkt 2/2017 G2006

Treningsøkt 2/2017 G2006 Treningsøkt 2/2017 G2006 Organisering Spillerne skal være klare til trening og vi skal ha foretatt opprop før treningstiden starter Trenere møter opp senest 15 minutter før økten for å rigge de første

Detaljer

MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 12 ÅR. Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen

MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 12 ÅR. Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 12 ÅR Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen Hvordan ta med seg spillets idé i treninga og kampen? Alle kjenner igjen fortvilelsen over «klyngespill» og

Detaljer

Smålagsspill. Smålagsspill - Spill to mot to. 20. desember 2011 13:53. Side 1 for Smålagsspill

Smålagsspill. Smålagsspill - Spill to mot to. 20. desember 2011 13:53. Side 1 for Smålagsspill Side 1 for 13:53 - Spill to mot to 2 mot 2 - differensiert smålagsspill (Aldersgruppe: 6-8 og oppover) To lag med to spillere på hvert lag. To småmål. Banestørrelse 10x 20 m - Når, hvor og hvordan føre,

Detaljer

Sportslig Plan Fossum Fotball 7er fotball

Sportslig Plan Fossum Fotball 7er fotball Sportslig Plan Fossum Fotball 7er fotball Sportslige mål Gi tilbud om om å spille og lære i et godt miljø Skape interesse for fotballspillet og la spillerne realisere sine mål Skape et miljø preget av

Detaljer

Alder: år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 90 min.

Alder: år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 90 min. - side 1 av 7 Alder: 13-17 år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 90 min. Valg av oppvarmingsøvelser Det er stort sett ikke satt opp oppvarmingsøvelser til de ulike øktene under. I stedet vises

Detaljer

11èr-spillet (14-16 år)

11èr-spillet (14-16 år) Overordnet 11èr-spillet (14-16 år) - Laget spiller i systemet 1-4-3-3. - Spillere som er 14-16 år skal lære: - å variere ankomstfasen til fordel for totalgjennombruddet - å koble på spiss- og ving rollen

Detaljer

TRENINGSØKTA 2 Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690

TRENINGSØKTA 2 Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690 TRENINGSØKTA 2 Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690 Pasningsspill Ballkontroll 1 Smålag-spill mot 2 el.4 mål. Diverse øvelser/spill. 1) Spillerne i den innerste 4-kanten rygger inn mot

Detaljer

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball Sportslig plan IL Holeværingen Fotball INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Holeværingen er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at

Detaljer

EFFEKTIV ISTRENING. Trener II

EFFEKTIV ISTRENING. Trener II EFFEKTIV ISTRENING Trener II EFFEKTIV ISTRENING Innledning Mange av våre klubber ønsker seg mer istid til trening. Samtidig vet vi at spillerutvikling krever et betydelig volum for å få gode resultater.

Detaljer

Vikersund fotball G 99- treningsplan vinter/vår 2012.

Vikersund fotball G 99- treningsplan vinter/vår 2012. Vikersund fotball G 99- treningsplan vinter/vår 2012. Dag Uke Tid Sted Tema Kommentarer Mandag 5 18.30-20.00 Tangen Mottak/ pasning m Klubbtrening kortpasninger Torsdag 5 18.30-20.00 Tangen Mottak/ pasning

Detaljer

FORKLARINGER TIL LÆRINGSMOMENTENE

FORKLARINGER TIL LÆRINGSMOMENTENE FORKLARINGER TIL LÆRINGSMOMENTENE FORKLARINGER KNYTTET TIL LÆRINGSMOMENTER Her kommer noen forklaringer av begrep vi bruker når vi snakker om læringsmomenter knyttet til øktene og øvelsene. Mange av skissene

Detaljer

Angreps- forsvarsøvelser

Angreps- forsvarsøvelser 1 mot 1 i korridor - Sett opp en ca 15x7m (tilpasset nivå/alder og målsetting) bane en rekke på hver side av korridor ballene på den ene siden - Spiller ne utfordrer 1 mot 1 (2v2, over eller undertall)

Detaljer

Treningsøkt 4/2017 G2006

Treningsøkt 4/2017 G2006 Treningsøkt 4/2017 G2006 Organisering Spillerne skal være klare til trening og vi skal ha foretatt opprop før treningstiden starter Trenere møter opp senest 15 minutter før økten for å rigge de første

Detaljer

I et godt angrepsspill på seniornivå vil vi se kombinasjoner av de tre spillformene i angrep.

I et godt angrepsspill på seniornivå vil vi se kombinasjoner av de tre spillformene i angrep. 3.0 Angrepsspill Angrepsspillet kan deles inn i tre såkalte øvingsrammer: Opprullingsspill Overgangsspill Krysningsspill I denne fremstillingen har vi konsentrert oss om opprullingsspill og overgangsspill.

Detaljer

Periodeplan nr 2 for LFH09 J14 sesongen 2016 / Gjelder perioden fra 1-31 august 16

Periodeplan nr 2 for LFH09 J14 sesongen 2016 / Gjelder perioden fra 1-31 august 16 Periodeplan nr 2 for LFH09 J14 sesongen 2016 / 2017 Gjelder perioden fra 1-31 august 16 Mål og hensikt Fokus for denne perioden er defensivt forsvar og angrep mot defensivt forsvar. Målet er å etablere

Detaljer

Sportslig innhold G8. Sportslig Ansvarlig, Kjetil Rohde, 2016

Sportslig innhold G8. Sportslig Ansvarlig, Kjetil Rohde, 2016 Sportslig innhold G8 Sportslig Ansvarlig, Kjetil Rohde, 2016 Treningsarbeidet Innhold Treningsøkter skal inneholde spill, øvelser og leker der man har handlingsvalg. Over halve tiden på økta skal være

Detaljer

Sportslig Plan Fossum Fotball 5er fotball

Sportslig Plan Fossum Fotball 5er fotball Sportslig Plan Fossum Fotball 5er fotball Sportslige mål Gi tilbud om om å spille og lære i et godt miljø Skape interesse for fotballspillet og la spillerne realisere sine mål Skape et miljø preget av

Detaljer

CSK G95 Øvelsesbank. Øvelser til bruk for CSK G95. Av Svein Erik Hopen, trener G95

CSK G95 Øvelsesbank. Øvelser til bruk for CSK G95. Av Svein Erik Hopen, trener G95 Øvelser til bruk for CSK G95 Av Svein Erik Hopen, trener G95 Øvelse: To mot en Spille opp møtende spiller (feilvendt) Rettvende seg Bueløp Utnytte to mot en Vinkel på pasning Timing på pasning i forhold

Detaljer

Øvelser for Mai-Juni

Øvelser for Mai-Juni Øvelser for Mai-Juni Det er lagt til rette for opptil 3 treninger i uken for årskullet: a) 1 individuell ved lokal skole b) Felles\åpen trening på Sofiemyr Match c) Åpne lørdagstreninger med mer avansert

Detaljer

Kvam IL Fotball Øvelsesbank 2016-

Kvam IL Fotball Øvelsesbank 2016- Kvam IL Fotball Øvelsesbank 2016- www.kvamil.no 1 Kvam IL er opptatt av gode og ryddige rutiner for våre medlemmer. Kvam IL Fotball Øvelsesbank Samtidig ønsker styret i Kvam IL at det er innarbeidet gode

Detaljer

Landslagsskolen. NFFs skoleringsløp og kartlegging inn mot våre yngste aldersbestemte landslag

Landslagsskolen. NFFs skoleringsløp og kartlegging inn mot våre yngste aldersbestemte landslag Landslagsskolen NFFs skoleringsløp og kartlegging inn mot våre yngste aldersbestemte landslag Del 4: Øvelser i Landslagsskolen Økt 1 Formiddag: Tema: 1A - Prinsipper for å utnytte tid og rom 3 Oppvarmingsøvelse:

Detaljer

Syverfotball LYN. Tips:

Syverfotball LYN. Tips: Syverfotball LYN Her er noen enkle spilleprinsipper som forklarer hvordan spillerne kan posisjonere- og bevege seg for å skape bedre flyt og samhandling i spillet. Gjennom noen små taktiske- og strategiske

Detaljer

LØRENSKOG IDRETTSFORENING AKADEMIET - PRINSIPPER I TRENING OG KAMP

LØRENSKOG IDRETTSFORENING AKADEMIET - PRINSIPPER I TRENING OG KAMP LØRENSKOG IDRETTSFORENING AKADEMIET - PRINSIPPER I TRENING OG KAMP TRENINGSMILJØ FOKUS Resultat - Prestasjon Fokus på å vinne Et miljø, hvor å vinne betyr å slå de andre Spillerne blir sammenlignet med

Detaljer

Øvelser for November-Desember

Øvelser for November-Desember Øvelser for November-Desember Det er lagt til rette for opptil 2 treninger i uken for årskullet: a) 1 individuell ved lokal skole b) Felles\åpen trening på Sofiemyr Match Treningssammensetningen må tilpasses

Detaljer

Alder: år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 90 min.

Alder: år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 90 min. Alder: 13-17 år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 90 min. Hvilke pakker trenger jeg? Øvelsene i denne treningsplanen er hentet fra Trenerkort 1, 2, 3 og 4. Mer detaljerte instruksjonsmomenter

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 14 år

SoneUtviklingsMiljø 14 år SoneUtviklingsMiljø 14 år Økt 3 - Individuell forsvarsteknikk Tema: - Beredskapsstilling. - Forflytning. - Samarbeide to og to i forsvar. Informasjon om målvaktens fokusområder på denne økten finner du

Detaljer

Alder: år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 90 min.

Alder: år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 90 min. Alder: 13-17 år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 90 min. Hvilke pakker trenger jeg? Øvelsene i denne treningsplanen er hentet fra Trenerkort 2, 3, 4, 5 og 6. Mer detaljerte instruksjonsmomenter

Detaljer

Sportslig Plan Fossum Fotball 11er fotball

Sportslig Plan Fossum Fotball 11er fotball Sportslig Plan Fossum Fotball 11er fotball Sportslige mål Gi tilbud om om å spille og lære i et godt miljø Skape interesse for fotballspillet og la spillerne realisere sine mål Skape et miljø preget av

Detaljer

Månedens tema: Pasninger og avslutninger

Månedens tema: Pasninger og avslutninger Månedens tema: Pasninger og avslutninger Vi skal denne måneden jobbe med pasninger og avslutninger- Vi skal denne måneden jobbe med en grunnleggende forståelse av hvordan en kan linke (kombinere) med en

Detaljer

UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 7-8 ÅR

UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 7-8 ÅR UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 7-8 ÅR INNHOLD I TRENINGENE 7-8 år SJEF OVER BALLEN/ LEIK 40 % SPILLE MED/MOT 10 % SMÅLAGSSPILL 40 % AVSLUTNING 10 % VARIGHET PR.TRENING 1 time ANT.TRENINGER

Detaljer

Alder: år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 60 min.

Alder: år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 60 min. Alder: 11-12 år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 60 min. Hvilke pakker trenger jeg? Øvelsene i denne treningsplanen er hentet fra Trenerkort 2, 3, 4, 5 og 6. Mer detaljerte instruksjonsmomenter

Detaljer

Øvelser for Mars-April

Øvelser for Mars-April Øvelser for Mars-April Treningssammensetningen tilpasses tilbudet, ikke alle vil\kan trene 2-3 ganger i uken. Treninger skal tilpasses overordnete tema, for eksempel spill\motspill 1v1(1A og 1F) Det er

Detaljer

Treningsøkt 6/2017 G2006

Treningsøkt 6/2017 G2006 Treningsøkt 6/2017 G2006 Organisering Spillerne skal være klare til trening og vi skal ha foretatt opprop før treningstiden starter Trenere møter opp senest 15 minutter før økten for å rigge de første

Detaljer

Skoleringsplan. Lykke til med trenergjerningen og den viktige jobben med å utvikle Hundvåg Fotball sine mange talenter.

Skoleringsplan. Lykke til med trenergjerningen og den viktige jobben med å utvikle Hundvåg Fotball sine mange talenter. Den gule tråd Skoleringsplan Heftet du nå holder i hånden beskriver Hundvåg Fotball sine minimumskrav til treningsmengde, læringsmomenter og holdninger for hvert enkelt årstrinn fra og med 7 år og til

Detaljer

Treningsøkt 7/2017 G2006

Treningsøkt 7/2017 G2006 Treningsøkt 7/2017 G2006 Organisering Spillerne skal være klare til trening og vi skal ha foretatt opprop før treningstiden starter Trenere møter opp senest 15 minutter før økten for å rigge de første

Detaljer

Kvinesdal Tine Fotballskolen 2016

Kvinesdal Tine Fotballskolen 2016 Kvinesdal Tine Fotballskolen 2016 På hver stasjon så ligger det en øvelse for fredag og en for lørdag. På noen av stasjonene er det i tillegg er det lagt inn en ekstra øvelse. Det vil si at hvis det begynner

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 7 - Duellspill

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 7 - Duellspill SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 7 - Duellspill Tema: - Duellspill NB! I rammeplanen finner du illustasjoner av øvelsene som ligger under basisferdigheter. Her ligger det også linker til mer materiell og

Detaljer

Stabæk Fotball organisering

Stabæk Fotball organisering Stabæk Fotball organisering Stabæk Fotball AS A stall G 19 e G 16 e G 15 e G 14 e G 13 e Talenttreninger 11 12 år (18 klubber ) Stabæk Fotball Stabæk Fotball Kvinner Stabæk Ungdom 13-19 år Stabæk Barn

Detaljer

MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 8 ÅR. Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen

MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 8 ÅR. Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 8 ÅR Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen Hvordan ta med seg spillets idé i treninga og kampen? Alle kjenner igjen fortvilelsen over «klyngespill» og et

Detaljer

Øvelser: Rondos, grisen i midten: 4 mot 1 Enten ved hele langside eller statisk ved kjegle

Øvelser: Rondos, grisen i midten: 4 mot 1 Enten ved hele langside eller statisk ved kjegle Øvelser: Rondos, grisen i midten: 4 mot 1 Enten ved hele langside eller statisk ved kjegle - 4 mot 1 i firkant der formålet er å holde ballen i laget, x pasninger 1 poeng eksempelvis - Denne versjon er

Detaljer

Spille med og mot. Spille med og mot - Forsvarsspill. 20. desember 2011 11:35. Side 1 for Ny inndeling 1

Spille med og mot. Spille med og mot - Forsvarsspill. 20. desember 2011 11:35. Side 1 for Ny inndeling 1 Side 1 for Ny inndeling 1 11:35 - Forsvarsspill 1 mot 1 - Ballfører feilvendt (Aldersgruppe: 6-8 og oppover) - Ballen spilles opp mot feilvendt angrepsspiller - Forsvarsspiller starter et stykke unna -

Detaljer

Pasning og mottak. Dempe ball med innersiden, evnt. sålen. Dempe med høyre/ventre ben om hverandre.

Pasning og mottak. Dempe ball med innersiden, evnt. sålen. Dempe med høyre/ventre ben om hverandre. Pasning og mottak Momenter: 2 spillere, 1 ball 4 kjegler til å markere hvor man skal stå (varier avstand etter ferdighet). Den ene spiller pasning, mens den andre demper, før det spilles tilbake igjen.

Detaljer

Øvelser: Utdrag av regler i småspill for å utvikle spillerintelligens, forventning og persepsjon.

Øvelser: Utdrag av regler i småspill for å utvikle spillerintelligens, forventning og persepsjon. Øvelser: Utdrag av regler i småspill for å utvikle spillerintelligens, forventning og persepsjon. - Bruk av mållinje eller flere scoringer stimulerer persepsjon og myker opp tunnelsyn. - Mini mål midt

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 14 15 år

SoneUtviklingsMiljø 14 15 år SoneUtviklingsMiljø 14 15 år Økt 5 - Individuell forsvarsteknikk utgruppert Tema: - Beredskapsstilling - Forflytning - Snapp - Tackling Informasjon om målvaktens fokusområder på denne økten finner du på

Detaljer

Øvelser for November-Desember

Øvelser for November-Desember Øvelser for November-Desember Det er lagt til rette for opptil 3 treninger i uken for årskullet: a) 1 individuell ved lokal skole b) Felles\åpen trening på Sofiemyr Match c) Akademi Treningssammensetningen

Detaljer

Treningsøkt 1, Organisering

Treningsøkt 1, Organisering Treningsøkt 1, 2006 Organisering Spillerne skal være klare til trening og vi skal ha foretatt opprop før treningstiden starter Trenere møter opp senest 15 minutter før økten for å rigge de første øvelsene

Detaljer

Øvelser for November-Desember

Øvelser for November-Desember Øvelser for November-Desember Det er lagt til rette for opptil 3 treninger i uken for årskullet: a) 1 individuell ved lokal skole b) Felles\åpen trening på Sofiemyr Match c) Akademi Treningssammensetningen

Detaljer

Øvelser for Januar-Februar

Øvelser for Januar-Februar Øvelser for Januar-Februar Det er lagt til rette for opptil 3 treninger i uken for årskullet: Treningssammensetningen tilpasses tilbudet, ikke alle vil\kan trene 2-3 ganger i uken. Treninger skal tilpasses

Detaljer

MED SPILLETS IDÉ I SPILLOG KAMPDIMENSJONEN MOT 8 ÅR Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen. Norges Fotballforbund

MED SPILLETS IDÉ I SPILLOG KAMPDIMENSJONEN MOT 8 ÅR Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen. Norges Fotballforbund MED SPILLETS IDÉ I SPILLOG KAMPDIMENSJONEN MOT 8 ÅR Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen Norges Fotballforbund www.fotball.no 18.01.2013 Side 1 Med spillets idé i spill- og kampdimensjonen «Med spillets

Detaljer

Spillermøte G-16 4. desember 2012 kl 18:00

Spillermøte G-16 4. desember 2012 kl 18:00 Spillermøte G-16 4. desember 2012 kl 18:00 Agenda 1. Treningstider 2. Regler for treninga Fair Play regler 3. Hvilken formasjon skal vi benytte? 4. Viktige oppgaver for de ulike posisjonene på banen. 5.

Detaljer

Filosofi. S p o r t s p l a n. Ranheim fotball

Filosofi. S p o r t s p l a n. Ranheim fotball Filosofi Definisjonen av fotballfilosofi er forstått som den ønskelige atferden laget har for å utvikle spillerne, underholde alle i fellesskapet og vinne kamper. For å utvikle spillerne og spillet, som

Detaljer

Scoringstrening - avslutninger på mål

Scoringstrening - avslutninger på mål Side 1 for Scoringstrening 07:41 2 mot 1 + keeper med løp bakfra (Aldersgruppe: 6-8 og oppover) Satt inn fra Side 2 for Scoringstrening

Detaljer

Øvelser for Mars-April

Øvelser for Mars-April Øvelser for Mars-April Treningssammensetningen tilpasses tilbudet, ikke alle vil\kan trene 2-3 ganger i uken. Treninger skal tilpasses overordnete tema, for eksempel spill\motspill 1v1(1A og 1F) Mål og

Detaljer

Sportslig Utviklingsplan for Hana IL avd. Håndball

Sportslig Utviklingsplan for Hana IL avd. Håndball Sportslig Utviklingsplan for Hana IL avd. Håndball Hana Håndball skal gjennom sterke engasjementer vokse og bli en av de ledende avdelingene i Hana IL. Hvordan skal vi klare det? Arbeide mot de yngste

Detaljer

- 1 - 1. Oppvarming: Øvingsmomenter i oppvarmingen:

- 1 - 1. Oppvarming: Øvingsmomenter i oppvarmingen: 1. Oppvarming: For keepere som alle andre fotballspillere er oppvarmingen viktig både foran trening og kamper. Keeperne gjennomfører ofte sin oppvarming ved siden av den felles oppvarmingen, og gjerne

Detaljer

Norges Håndballforbund Region Sør. Håndballterminologi. - en kjapp gjennomgang av ord og uttrykk du bør ha kjennskap til og vite om!

Norges Håndballforbund Region Sør. Håndballterminologi. - en kjapp gjennomgang av ord og uttrykk du bør ha kjennskap til og vite om! 1 Norges Håndballforbund Region Sør Håndballterminologi - en kjapp gjennomgang av ord og uttrykk du bør ha kjennskap til og vite om! 2 ÅNDBALLTERMINOLOGI Håndball, som alle andre idretter, Hhar sin egen

Detaljer

HÅNDBALL?! Verdens beste lagspill - - -?!

HÅNDBALL?! Verdens beste lagspill - - -?! ?! Håndball 2 HÅNDBALL?! I Norge er håndball en av de aller mest populære idrettene. Spillere i alle aldere søker til hallene våre, og det arrangeres trening og kamper på alle nivåer i de fleste kroker

Detaljer

Trening J/G år. 1.) Adm. Bestemmelser. 2.) Spill/trening.

Trening J/G år. 1.) Adm. Bestemmelser. 2.) Spill/trening. Trening J/G 15-16 år. 1.) Adm. Bestemmelser - Man trener 3-4 økter felles pr uke. - Spillerne driver aktivt med egentrening og/eller trening på skole. - Man deltar i regionserie, samt forsøker å kvalifisere

Detaljer

Treningsøkt 1/2017 G2006

Treningsøkt 1/2017 G2006 Treningsøkt 1/2017 G2006 Organisering Spillerne skal være klare til trening og vi skal ha foretatt opprop før treningstiden starter Trenere møter opp senest 15 minutter før økten for å rigge de første

Detaljer

TRENERENS LILLE JUKSELAPP

TRENERENS LILLE JUKSELAPP TRENERENS LILLE JUKSELAPP Rettledning i teknisk trening INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSPLAN 3 REGLEMENT FOR SMÅGUTT 89 4 PASNINGER 5 MOTTAK 7 SKUDD 9 NIKKE 11 FØRING AV BALL 12 FINTER 13 VENDINGER 15 FORSVARSARBEID

Detaljer

UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 9-10 ÅR

UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 9-10 ÅR UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 9-10 ÅR/ INNHOLD I TRENINGENE 9-10 ÅR SJEF OVER BALLEN/ LEIK 30 % SPILLE MED/MOT 20 % SMÅLAGSSPILL 40 % AVSLUTNING 10 % VARIGHET PR.TRENING 1 time ANT.TRENINGER

Detaljer

Sportslig innhold J Sportslig Ansvarlig, Arvid Moen Hansen, 2016

Sportslig innhold J Sportslig Ansvarlig, Arvid Moen Hansen, 2016 Sportslig innhold J8-9-10 Sportslig Ansvarlig, Arvid Moen Hansen, 2016 Treningsarbeidet Innhold Treningsøkter skal inneholde spill, øvelser og leker der man har handlingsvalg. Over halve tiden på økta

Detaljer

OPPGAVE UEFA A-LISENS 2015/2016

OPPGAVE UEFA A-LISENS 2015/2016 OPPGAVE UEFA A-LISENS 2015/2016 Tema: Overgangsspill Problemstilling: Hvordan vi i Brodd kan utnytte overganger for å skape målsjanser? AV BJARTE LUNDE AARSHEIM 1 Innhold: Innledning Side 3 Problemstilling

Detaljer

Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2010

Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2010 Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2010 Navn: Divisjon: DEL I Kryss av i de rubrikkene som gir det korrekte svaret. Det er noen ganger nødvendig å krysse av i flere enn én rubrikk. 1. En forsvarsspiller går

Detaljer

Øvelser for Mars-April

Øvelser for Mars-April Øvelser for Mars-April Det er lagt til rette for opptil 3 treninger i uken for årskullet: a) 2 treninger på Sofiemyr Match b) Åpne lørdagstreninger med mer avansert innhold(akademistart i april) Treningssammensetningen

Detaljer

Velkommen inn i 11-er fotballens verden!

Velkommen inn i 11-er fotballens verden! Velkommen inn i 11-er fotballens verden! Arnstein H. - 2011 Hva er 11-er fotball? 7.700 m 2 å boltre seg på (70 x 110 meter) Hver spiller øker sin plass til 350 m 2 (18,5 x 18,5 m!) Vi må tenke større,

Detaljer

READY BANDY SPORTSPLAN. 1e1d3b KONTAKT. Ready Bandy Stasjonsveien Oslo.

READY BANDY SPORTSPLAN. 1e1d3b KONTAKT. Ready Bandy Stasjonsveien Oslo. READY BANDY SPORTSPLAN 1e1d3b KONTAKT Ready Bandy Stasjonsveien 24 0773 Oslo patrik@ready.no malin@ready.no nicklas@ready.no www.ready.no/bandy HVA ER READY BANDY? Alle som er aktiv i Ready bandy som spiller,

Detaljer

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Fjell er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at fotballopplæringen

Detaljer

DET Grønne merket GRØNN

DET Grønne merket GRØNN HVIT BRONSE DET Grønne merket NBBFs ferdighetsmerke -nivå 11 skal du huske på at det viktigste er å beherske teknikkene. Riktig utførelse og forståelse er viktigere enn at du for eksempel treffer på alt

Detaljer

Øvelser for November-Desember

Øvelser for November-Desember Øvelser for November-Desember Det er lagt til rette for opptil 3 treninger i uken for årskullet: a) 1 individuell ved lokal skole b) Felles\åpen trening på Sofiemyr Match c) Åpne lørdagstreninger med mer

Detaljer

SKOLERINGSPLAN SKAUN BALLKLUBB

SKOLERINGSPLAN SKAUN BALLKLUBB SKOLERINGSPLAN FOR SKAUN BALLKLUBB 1 SKOLERINGSPLAN SKOLERINGSPLAN FOR DE ENKELTE ALDERSTRINN I skoleringsplanen går vi gjennom hva en SBK spiller skal lære på de forskjellige alderstrinnene fra 6 16 år.

Detaljer

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR)

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) INNLEDNING Dette dokumentet beskriver sportslige rammer for barnefotballen i ROS

Detaljer

Del Hva Bilde Tid Oppvarming FIFA 11 +

Del Hva Bilde Tid Oppvarming FIFA 11 + Treningsøkt 1 Tid: 90 utter Oppvarg FIFA 11 + - Lag god vinkel / skråstill - Orientering før mottak - Vending med innside og utside. - Slippe ball forbi uten touch - Lavt tyngdepunkt. - Tyngdeoverføring

Detaljer

Treningsøvelser - BØNES G96

Treningsøvelser - BØNES G96 Treningsøvelser - BØNES G96 PASNINGER 1) AJAX FRA IMOT 8 spillere. Øvelse: Skaffe rom, blikk, 1. berøring, tilslag/pasning. 1. Spiller beveger seg bakover/sidelengs mot forsvarer (kjeglen i midten) 2.

Detaljer

Øvelser for Mars-April

Øvelser for Mars-April Øvelser for Mars-April Det er lagt til rette for opptil 3 treninger i uken for årskullet: a) 1 individuell ved lokal skole b) Felles\åpen trening på Sofiemyr Match c) Åpne lørdagstreninger med mer avansert

Detaljer

Øvelser for November-Desember

Øvelser for November-Desember Øvelser for November-Desember Det er lagt til rette for opptil 3 treninger i uken for årskullet: a) 1 individuell ved lokal skole b) Felles\åpen trening på Sofiemyr Match c) Åpne lørdagstreninger med mer

Detaljer

Oktober / November ILROS Fotball Page 1

Oktober / November ILROS Fotball Page 1 IL ROS Fotball 2017 Sportslige rammer, 3, 5 & 7 fotball flest mulig lengst mulig best mulig Oktober / November 2016 ILROS Fotball Page 1 Idrettsglede Barnefotball skal være lekbetont. Vi ser hver spiller

Detaljer