Innkalling til Årsmøte.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til Årsmøte."

Transkript

1 Medlemsorientering fra Hedmark Nei til EU Nr. 1. Feb./mars Innkalling til Årsmøte. Hedmark Nei til EU avholder årsmøte lørdag 7. mars kl på Thon Hotel Elverum (gamle Central hotell) Kjøreplan for møtet: Kl Åpning v/fylkesleder Lars Erik Hyllvang Kl Årsmøtetema / åpent møte: Innledning v/ Boye Ullmann Kl Lunsj Kl Årsmøtesaker, se saksliste Kl Avslutning Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen til årsmøtet. Åpent møte. Som en del av årsmøtet, avholdes første del av møtet som et åpent møte med tema: Mot et tredelt arbeidsliv Norsk arbeidsliv 10 år etter østutvidelsen av EU. Innleder er Boye Ullmann. Boye Ullmann er medlem i sentralstyret og AU, er faglig leder Nei til EU. Han arbeider i Fellesforbundet Med vennlig hilsen Styret i Hedmark Nei til EU Lars Erik Hyllvang, leder Kari Gjems Olaug Jeksrud Rigmor Tollan, nestleder Marianne Tvedt Græsby Ole M. Rønaasen Knut Røe Idar Tollan Varamedlemmer: Harald Dyrkorn, Ludvig Bjerke-Narud, Magne Teppen 1

2 Åpent møte MOT ET TREDELT ARBEIDSLIV Thon Hotel Elverum (gamle Hotell Central) Lørdag 7. mars kl Boye Ullmann: «Norsk arbeidsliv 10 år etter østutvidelsen av EU» Spørsmålsrunde/debatt Arr.: Hedmark Nei til EU

3 Kjære Nei til EU-medlem i Hedmark! Det er tid for årsmøte i Hedmark Nei til EU. Vi er det fylkeslaget i Nei til EU som kan vise til mest aktivitet i organisasjonen. Vi vant Organisasjonscupen i 2014! Det er inspirerende for alle. Vi har mange medlemmer, dere er grunnfjellet vårt og en forutsetning for å kunne drive aktivitet, så takk til alle dere som støtter opp ved å betale kontingent. Vi har jobbet mye med gjenverving og nyverving i 2014 og det er en oppgave vi skal fortsette med. Vi har også lagt bak oss et jubileumsår for Grunnloven og folkeavstemningen i 1994, der vi har reist rundt i hele fylket, møtt folk og arrangert mange møter for å oppdatere folk på EU og EØS. Nei til EU har vedtatt en strategi for arbeidet med å fortsatt holde Norge ute av EU og en strategi for at Norge skal få en annen avtale med EU som erstatter EØS-avtalen. Denne nye avtalen er fullt mulig å få til, hvis det er politisk vilje til det i Stortinget. Landsmøtet i Nei til EU i november var helt klare på at vi nå må jobbe enda hardere for dette og kreve en ny folkeavstemning. Vår organisasjon består også av medlemmer og tillitsvalgte som mener EØS-avtalen er det beste vi kan regne med å få til med EU og at den har vært god for næringslivet og sikret arbeidsplasser. Det er fullt mulig å være medlem i Nei til EU og være for EØS-avtalen, fordi det bærende elementet for organisasjonen er å holde Norge ute av EU. Det vi alle er enige om er at EØS-avtalen har mange problematiske sider: Offentlige anbud i hele EØS-området er et dyrt påbud og tungvint for kommuner og fylker og tap av lokale arbeidsplasser. EØS-avtalen gir dårligere mattrygghet. Importen av landbruksvarer fra EU er femdoblet siden avtalen ble inngått. Avtalen utfordrer selvråderetten. Norge avgir suverenitet. Avtalen svekker handlefriheten. Domstolskontroll fremfor politisk styring. EU overstyrer norsk arbeidsliv. Fri flyt av arbeidskraft i EØS betyr mer sosial dumping. Dette siste vil være tema for det åpne møtet på formiddagen under årsmøtet den 7.mars. Boye Ullman, styremedlem og AU-medlem i Nei til EU og aktiv i Fellesforbundet innleder med dette som tema. Avtalen har kort sagt blitt noe annet enn forutsatt i Derfor mener organisasjonen at vi må få til en annen avtale. Hvorfor vil EU godta forhandlinger med Norge om en ny avtale? EØS-avtalen kan sies opp med ett års varsel. Den tidligere frihandelsavtalen gjelder fortsatt. Norge har varer og tjenester EU trenger. Vi er EUs femte viktigste handelspartner. EU inngår handelsavtaler med stadig nye land. EU har over tretti aktive handelsavtaler med blant andre Sveits, Færøyene, Egypt, Mexico og Sør-Korea. EU trenger markedsadgang. EU-landene selger mer tjenester til Norge enn omvendt. Hva er alternativet til EØS-avtalen? En avtale mellom to likeverdige parter, Norge og EU. Kun regler og rettspraksis ved avtaletidspunktet er bindende for partene. Ingen forutsetning om innføring av nytt regelverk. Nye og endrede regler må 3

4 være gjenstand for en ny avtale mellom partene, eller innføres ensidig etter fritt valg av partene på hvert sitt område. Tollfri handel med industrivarer. Gjensidig markedsadgang for tjenester. Avtalen skal ikke gi frihandel eller krav om gradvis liberalisering av handel med landbruksvarer utover det som følger av internasjonale forpliktelser (WTO-regelverket). Avtalen skal ivareta en høy norsk standard for dyre-, plante- og folkehelsa. Ordning for tvisteløsning stat-stat på politisk nivå. Det siste VETT-heftet dere har fått i posten sammen med Standpunkt tar for seg vårt alternativ til EØS-avtalen. Jeg oppfordrer dere alle til å lese den. Jeg ser fram til et godt arbeidsår og ønsker dere alle velkommen til å engasjere dere for et bedre samfunn der solidaritet, norsk sjølråderett og folkestyre nok en gang vil stå i fokus! Lars Erik Hyllvang Leder Hedmark Nei til EU Saksliste: 1. Åpning av årsmøtet ved Lars Erik Hyllvang 2. Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av møteleder, Valg av protokollfører Valg av to protokollunderskrivere. 3. Årsmelding for Regnskap 2014 Revisjonsberetning Arbeidsplan 2015 og budsjett Innkomne saker og årsmøteuttalelser. 7. Valg 8. Avslutning Årsmeldingen vil bli omdelt før møtestart lørdag 7. mars. Den vil også bli lagt ut på vår hjemmeside så snart den er klar. 4

5 Resultatregnskap 2014 for Hedmark Nei Til EU Kontonavn Budsjett 2014 Salgs- og driftsinntekt 3210 Loddsalg , Gaver , Kontingent , , UD-prosjekt tilskudd , , Salg jubileumsbok , Andre driftsinntekter , , Salgs- og driftsinntekt , , Driftskostnader 6700 Regnskap mm , , Kontorkostnader 398, Kostnad møter/arr , , Styremøter , , UD-prosjekt, kostnader , , Organisasjon/Vervearbeid , , Dobbeltjubileet , Telefon/Internett kontoret 1 055,60 861, Telefon andre Porto kontoret 225, , Bilgodtgjørelse , , Reise/opphold råds/landsmøte , , Reise/opphold andre arr , , Annonser 3 355, , Gaver , , Bank- og kortgebyrer 100,00 382, Andre driftskostnader 2 836,06 628, Driftskostnader , , Renteinntekter bank , , Rentekostn. leverandører 8,48 Årets underskudd Årets overskudd , ,43 5

6 Balanse 2014 for Hedmark Nei til EU Nr. Kontonavn EIENDELER 1500 Kundefordringer 0, , Fylkesoppgjør NTEU , , Andre fordringer , , Kontorkonto 2 105, , Høyrente , , Tolga-Os Sp.b , ,04 Eiendeler , ,72 EGENKAPITAL OG GJELD 2050 Egenkapital , ,32 Årets overskudd , Leverandørgjeld , , Annen kortsiktig gjeld , ,00 Egenkapital og gjeld , ,72 6

7 Hedmark Nei til EU Forslag til arbeidsplan 2015 Arbeidsplanen baserer seg på: * forrige års arbeid i Hedmark Nei til EU * viktige utfordringer i året som kommer * arbeidsplanen for 2015 som ble vedtatt på Nei til EUs landsmøte i november 2014 Hovedprioriteringer * øke kunnskapen om EØS, TISA og TTIP, både internt i vår organisasjon og i nettverket vårt * trappe opp arbeidet med å få sagt opp EØS-avtalen * samarbeide med nei-alliansen rundt kommune- og fylkestingsvalget * samarbeide med ulike organisasjoner i kampen mot EØS, TISA og TTIP * starte prosessen med å få gjennomført en underskriftkampanje med krav om utmelding av EØS * organisasjonsbygging/verving * aktivt mediearbeid 1. Organisatorisk arbeid Målsetting: styrke vår egen organisasjon og vår kontakt med nettverket i fylket Tiltak: utvide fylkesstyret, med vekt på ungdom og fagbevegelsen opprettholde funksjonen med en verveansvarlig i fylkesstyret. Styret utarbeider en verveplan med klare målsettinger, samt følge opp vervearbeidet like godt som i I tillegg bør vi få flere inn på ordningen med faste bidrag få på plass en i fylkesstyret som har hovedansvaret for kontakten med nettverket vårt utnytte valgåret og den økende motstanden mot både regjeringas EU- tilnærming og truslene som EØS, TISA og TTIP representerer, til å knytte nærmere kontakt med partier og organisasjoner i nettverket vårt (felles uttalelser i avisene, delta sammen på studiesirkler, stands og møter m.m.) få på plass et fagligpolitisk utvalg/nettverk for Hedmark Nei til EU, der partier, organisasjoner og næringslivet i fylket er representert etablere flere lokallag og/eller regionlag, der representanter fra nei-nettverket blir med i styrer/interimstyrer støtte og følge opp de nye lokal- og regionlagenes i deres arbeid 7

8 2. Informasjonsarbeid Målsetting: tillitsvalgte, medlemmer og samarbeidspartnere må få ulike tilbud om skolering (EU, EØS/handelsavtale, TISA og TTIP) kunnskapen vi skaffer oss, må bringes videre inn i den offentlig debatten, slik at stadig flere blir informert om - EUs utvikling - EØS-avtalen vurdert opp mot en bilateral handelsavtale - de pågående, hemmelige TTIP- og TISA-forhandlingene som vil liberalisere varer og tjernester på global basis - hvordan TTIP kan få konsekvenser for Norge gjennom EØS, ved at regelverket for det indre marked skal ensrettes i EU og USA alle aktuelle informasjonskanaler bør tas i bruk: aviser, sosiale medier, stands og møter Tiltak: fylkesstyret velger en studieansvarlig og en som har hovedansvaret for mediearbeidet vårt disse to utarbeider sammen med resten av styret planer for studier og informasjonsarbeid, med konkrete målsettinger og tidsfrister, og de to hovedansvarlige følger opp det videre arbeidet (fast punkt på styremøtene) invitere oss selv til møter i nettverket vårt, og invitere nettverket til våre arrangementer arrangere studiesirkler i egen organisasjon/hjelpe til med å organisere studiesirkler i nettverket vårt/ha felles studieopplegg trappe opp tiltaket med stands, der vi må få med representanter fra nettverket vårt 8

9 Hedmark NEI til EU, forslag til budsjett 2015 Salgs- og driftsinntekter Budsjett 14 Regnskap 14 Budsjett Loddsalg Gaver Kontingent UD-prosjekt Jubileumsbok Andre driftsinntekter Sum Salgs- og driftsinntekter Driftskostn. og av-og nedskr Regnskap mm Kontorkostnader Kostnad møter/arr Styremøter UD-prosjekt kostnader Organisasjon/Vervearbeid Dobbeltjubileet Støtte lokallag Telefon/internett kontoret Telefon andre Porto kontoret Sum Dr.kostn. og av-og nedskr Annen driftskostnad 7100 Bilgodtgjørelse Reise/opphold Råds/Landsm Reis/opphold andre arr Annonser Gaver Bank- og kortgebyrer Andre driftskostnader Sum Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekter bank Rentekostnader leverandør Årsresultat

10 Val. Innstilling frå valkomiteen. Valkomiteen har bestått av: Nils Slapgård, leder, Sven R. Gjems og Steinar Simensen Valkomiteens forslag. Verv Innehavar Valstatus Forslag Valperiode Styret Lars Erik Hyllvang, Engerdal. Ikkje på val «Olaug Jeksrud, Sør-Odal. « «Rigmor Tollan, Tolga. « «Kari Gjems, Grue. « «Ole Mathias Rønaasen, Grue. « «Idar Tollan, Tolga. På val Attval «Ludvig Bjerke Narud, Hamar. Ny Nyval «Arvid Lie, Elverum. Ny Nyval «Nora Skjelstad, Elverum. Ny Nyval «Sabine Nitschke, Tolga. Ny Nyval Forslag til leiar: Lars Erik Hyllvang, Engerdal På Val Attval 2015 Vara Harald Dyrkorn, Ikkje på val Sør-Odal. «Magne Teppen, Ikkje på val Sør-Odal. «Stephan Buron, Tolga. Ny Nyval Revisor Hans Hellum, Stange. «Jon Ola Rogstad, Hamar. På val Attval På val Attval Valkommitéen: Nils Slapgård. (går ut) Sven R. Gjems. Rykker opp Steinar Simensen. Rykker opp Forslag frå styret på nytt medlem i valkomiteen: Marianne Tvedt Græsby 10

11 Jubileumsstafetten 2014 I Medlemsorienteringen nr. 2/okt-2014 hadde vi en orientering om Nei til EUs jubileumsstafett, og hvor svært vellykket den ble i Hedmark. Nå har vi med en artikkel fra åpningen av stafetten, på Sensommerfest i Flisa 30. aug august startet stafetten i Hedmark på sensommerfest i Flisa. Etter standen i Kaffegata, ble det het debatt om EU og landbruk på åpent møte på ettermiddagen, der vi bl. a. fikk et noe oppsiktsvekkende utsagn fra Jan Erik Grindheim, leder i Europabevegelsen. Først sto vi på stand under Sensommerfesten i Flisa. Flere var interesserte i Nei til EU, og vi fikk delt ut mange aviser. Vi hadde også vafler, kaffe og godt vær så det var en hyggelig dag på stand! Etterpå var det klart for møte, der tema var EU og landbruk. Blant innlederne var Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlaget, og Jan Erik Grindheim, leder i Europabevegelsen. Grindheim visste vel at han entret løvens hule da han stilte til debatt, og det ble til tider høy temperatur. Blant annet kom det fram at Grindberg mente at norsk matsikkerhet ikke var så viktig, og at man kunne legge ned norsk landbruk hvis det ikke var lønnsomt. Fylkesleder Lars Erik Hyllvang overrakte stafettpinnen til de tre ordførerne i Solørdistriktet; fra Åsnes kommune Ørjan Bue (Senterpartiet), fra Våler kommune kom Kjell Konterud (Arbeiderpartiet) og fra Grue kommune kom varaordfører Åse Bjerke Lilleåsen (Senterpartiet) Solør Nei til EU: På møtet var det også kulturinnslag, lotteri og matservering, og Merete Furuberg innledet om EØS; EU og landbruket. Kari Gjems og Lars Erik Hyllvang i samtale med Nei til EUveteran og tidligere Stortingsrepresentant, Ragnhild Q. Haarstad (midten) arrangementet kan oppsummeres som en suksess. Som avslutning på møtet ble det etablert et interimstyre for oppstart av Solør Nei til EU, med Kari Gjems som kontaktperson. Fylkeslaget vil i samarbeid med interimstyret jobbe fram mot et ordinært årsmøte for laget. Nærmere informasjon vil komme. 11

12 Returadresse: Hedmark Nei til EU, Storgate 32, 0184 Oslo A HEDMARK NEI TIL EU Organisasjonsnummer: Vil du gi din støtte til HEDMARK NEI TIL EU? Ta med strekkoden eller organisasjonsnr (eller bare si Hedmark Nei til EU) til kommisjonæren og få det lagt inn i spillekortet.

Hedmark Nei til EU. Årsmelding 2012

Hedmark Nei til EU. Årsmelding 2012 Hedmark Nei til EU Årsmelding 2012 Årsmøte lørdag 23. februar 2013 kl 11.00 på Trudvang Rena Hotell, Rena Hedmarks delegasjon på Nei til EUs landsmøte 2012. Fra venstre: Marianne Tvedt Græsby, Karl-Sverre

Detaljer

Oppland Nei til EU. Årsmelding 2011. Årsmøte lørdag 25. februar 2011 kl 11.00 på Mølla Hotell, Lillehammer

Oppland Nei til EU. Årsmelding 2011. Årsmøte lørdag 25. februar 2011 kl 11.00 på Mølla Hotell, Lillehammer Oppland Nei til EU Årsmelding Årsmøte lørdag 25. februar kl 11.00 på Mølla Hotell, Lillehammer Opplendinger på Nei til EUs landsmøte. Fra venstre: Kari Jægersletten, Kjell Madsen, regionsekretær Karl Sverre

Detaljer

Hordaland Nei til EU

Hordaland Nei til EU Hordaland Nei til EU Årsmelding 2013 Årsmøte fredag 21. mars 2014 kl 18.00 på Grand Hotell, Stord Hordaland Nei til EUs landsmøtedelegasjon 2013. Fra venstre: Hildur Straume, Tori Aarseth, Maria Melve

Detaljer

Medlemsblad for Troms Nei til EU

Medlemsblad for Troms Nei til EU NR. 1. SEPTEMBER 2012 Medlemsblad for Troms Nei til EU Nordland, Troms og Finnmark inviterer til konferanse: EUs appetitt på Nordområdene Troms Nei til EUs årsmøte Lokallaget: Tromsø Nei til EU Du kan

Detaljer

Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning

Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning Innhold 1. Innledning... 2 2. Landsmøtet... 2 3. Rådet... 2 4. Styret og arbeidsutvalget... 3 5. Ansatte... 4 6. Politisk arbeid

Detaljer

Norsk landbruk under press!

Norsk landbruk under press! Høstnummer 2014 OKTOBER1 Liljekonvallen Medlemsblad for Østfold Nei til EU Norsk landbruk under press! Jubileumsboka «Folket sa nei Norsk EU-motstand fra 1961 til i dag» 2 Leder 20 år siden folket sa nei!

Detaljer

rientering Nei til EU feirer dobbeltjubileum Medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 2/2014

rientering Nei til EU feirer dobbeltjubileum Medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 2/2014 rientering Medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 2/2014 Nei til EU feirer dobbeltjubileum I år er Grunnloven som garanterer folkestyre i Norge 200 år, og samtidig er det 20 år sidan me i 1994 vant folkeavstemninga

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Alternativet til EØS er en fornyet handelsavtale

Alternativet til EØS er en fornyet handelsavtale vett Nei til EUs skriftserie Nr. 1 Februar 2015 Kr 50,- Alternativet til EØS er en fornyet handelsavtale Hvorfor EØS-avtalen har utgått på dato og hva en handelsavtale skal inneholde 18 RETURUKE INTERPRESS

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT!

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! Innhold Kommunevalget er ditt... 3 Aktiviteter... 4 Arbeidsplassbesøk... 4 Sju tips til arbeidsplassbesøk... 4 Bobilturné...

Detaljer

Telefon. 2/2012 Godkjenning av protokoller av 01.11.2011. Vedtak: Godkjent

Telefon. 2/2012 Godkjenning av protokoller av 01.11.2011. Vedtak: Godkjent 1 av 13 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Buskerud Møtedato 24.01.2012-25.01.2012 Vår dato: 01.02.2012 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Buskerud Bondelag Møtested Rica Park Hotel, Drammen Telefon Sak 11/01677

Detaljer

-VELKOMMEN TIL ANDØYA!

-VELKOMMEN TIL ANDØYA! MEDLEMSBREV FOR NORDLAND NEI TIL EU - JANUAR 2009 NORDPUNKT -VELKOMMEN TIL ANDØYA! Langt nord: Panoramautsikt over Andøya, lengst nord i Nordland. Årsmøte på Andøya Fylkesårsmøtet i Nordland Nei til EU

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Tirsdag 27.mars 2012 kl. 19.00 Steinkjer videregående skole- kantina SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING,

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier.

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier. Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Tromsø 9. august 2007 Innkalling til årsmøtet i Norsk Fysikklærerforening ble sendt per e-post til medlemmene 3. august. Møtet vil finne sted på Rica Ishavskatedralen

Detaljer

Buskerud Bonde og Småbrukarlag

Buskerud Bonde og Småbrukarlag Buskerud Bonde og Småbrukarlag Årsmelding 2012-2013 1 Bli med på jubileumslaget! 2 3 Dyr mold Av Trygve Bjørgo Molda var den dyraste av all eige. Om det fortel Kjerringsletta. Inneklemd ligg ho mellom

Detaljer

Årsmelding. 62. arbeidsår. Årsmelding 2008 1 Vest-Agder Bondelag

Årsmelding. 62. arbeidsår. Årsmelding 2008 1 Vest-Agder Bondelag Årsmelding 2008 62. arbeidsår Årsmelding 2008 1 Vest-Agder Bondelag Årsmelding 2008 2 Vest-Agder Bondelag Innhold Forord:... 4 A. NORGES BONDELAG... 5 Medlemsorganisasjonen... 5 Årsmøtet i Norges Bondelag

Detaljer

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden Sak 2 Åpning og konstituering Sak 3 Protokoll fra Buskerud

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Dette er Rødts organisasjonshåndbok for 2015. Det er en håndbok som er ment for alle lokallagsstyrer, fylkesstyrer og andre som vil sette seg mer inn i hvordan Rødt er bygd

Detaljer

Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag

Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag Årsmelding 2012 1 Forsidebilde er fra smaken av norge under landsmøte 2012 på Lillehamar landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sammen med Gudbrand Bræk.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

BENYTT DINE MEDLEMSFORDELER

BENYTT DINE MEDLEMSFORDELER BENYTT DINE MEDLEMSFORDELER gjensidige.no Er du medlem av Norsk Bonde- og Smbrukarlag har du gode betingelser hos Gjensidige. Du fr fra 14 til 20% rabatt p tingforsikringer. Du tilbys gunstige personforsikringer

Detaljer

Sak 12/01678 Som medlemmer møtte: Lars Morten Rosmo, Arnt Tilset jr., Frank Røym, Kari Åker, Siri Voll Dombu (STBU)

Sak 12/01678 Som medlemmer møtte: Lars Morten Rosmo, Arnt Tilset jr., Frank Røym, Kari Åker, Siri Voll Dombu (STBU) 1 av 11 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag Møtedato 17.09 og 18.09.2013 Vår dato: 04.10.2013 Møtetid 12:00 Utvalgssekretær Sør-Trøndelag Bondelag Møtested Røros Telefon Sak 12/01678 Som medlemmer

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskap

Innkalling til møte i Representantskap MØTEINNKALLING REP 3/14 s. 1 av 36 Saksbehandler: Vår dato: Referanse: Tlf: 01.10.2014 14/00318 +47 24142005 Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer Fylkesledere Utgjevningsmandater til representantskapet

Detaljer

Årbok 2009 15 år med EØS. Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad

Årbok 2009 15 år med EØS. Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad Årbok 2009 15 år med EØS Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad Forord Det er ei spesiell årbok du nå sitter med i hånda. 15 år med EØS tar utgangspunkt i at EØS-avtalen trådte i kraft 1.januar

Detaljer

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag 1 av 18 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag Møtedato 27.08.2012 Vår dato: 31.08.2012 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Nord-Trøndelag Bondelag Møtested Steinkjer Telefon Sak 11/01686 Som medlemmer

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Velkommen til årsmøte!

Velkommen til årsmøte! Velkommen til årsmøte! Vi kaller med dette inn til årsmøte i Rogaland Nei til EU lørdag 12. februar kl. 11-15 på Havly hotell i Stavanger. Politisk punkt på årsmøtet: EUs landbrukspolitikk hva nå? Den

Detaljer