Hedmark Nei til EU. Årsmelding Årsmøte lørdag 12. mars 2011 kl på Central hotell, Elverum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hedmark Nei til EU. Årsmelding 2010. Årsmøte lørdag 12. mars 2011 kl 11.00 på Central hotell, Elverum"

Transkript

1 Hedmark Nei til EU Årsmelding 2010 Årsmøte lørdag 12. mars 2011 kl på Central hotell, Elverum Deler av fylkesstyret, bak fra venstre: Kjell Bjørseth, Olav Horten, Knut Røe. Foran fra venstre: Rigmor Tollan (nestleder), Caroline Marie Kirknes Olsen (leder) Kari Gjems, Marianne Tvedt Græsby. Harald Dyrkorn, Anne Lise Mangerud, Ola Borgar Bakos og Jan Ove Bergersen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

2 Årsmelding Styret har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem UmEU Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Caroline Marie Kirknes Olsen Hamar Rigmor Tollan Tolga Kjell Bjørseth Stange Kari Gjems Grue Harald Dyrkorn Sør-Odal Anne Lise Mangerud Stange Ola Borgar Bakos Os i Østerdalen Det har ikke vært representant fra Ungdom mot EU Olav Horten Marianne Tvedt Græsby Jan Ove Bergersen Knut Røe Tynset Brummundal Eidskog Tynset Hedmark og Oppland har felles regionsekretær i 100% stilling, og det er p.t Karl-Sverre Holdal. Styret har i meldingsåret avholdt 6 styremøter, fordelt på 4 fysiske og 2 telefonmøter. I tillegg har vi avholdt 4 åpne møter, med EØS og krisa i EU og EUs 3. postdirektiv som tema. Noe av de viktigste sakene som har vært behandlet og som laget har jobbet med kan nevnes: Lagsinformasjon Det har gått en lagsinformasjon fra fylkeslaget til lokallag og kontaktpersoner. Dette i tillegg til det som er gått ut fra Nei til EU sentralt. Medlemsverving Nei til EU sentralt hadde en målsetting om å nå medlemmer innen utgangen av Organisasjonen har gjennom hele året hatt en fokus på dette, både med gjenverving og nyverving. Styret har også hatt en fokus på verving i Hedmark, selv om en kanskje hele tiden bør bestrebe seg på å bli bedre. Men gjennom året ble det vervet 136 nye medlemmer, av disse betalte 114 sin kontigent før årsskiftet. Noen av disse medlemmene er vervet via vervegiro fra sentralt, noe fylkene er med på gjennom å dekke utgifter for dette. Men de fleste medlemmer er vervet gjennom stand og ved telefonverving. Vi klarte desverre ikke å nå målet, hverken i Hedmark eller Nasjonalt. Totalt medlemstall pr var 1574 mot 1620året før. Vedlagt ligger oversikt over medlemsverving, samt totalt medlemstal pr. lokallag. Stand på Elverum 18. mai 2010 holdt Hedmark årets første stand på Elverum. Regionsekretæren og kontaktperson i Elverum Nei til EU, Brit A. Lien hadde stand med utdeling av info og effekter, samt vervet nye medlemmer. Vi ble godt mottatt av de aller fleste. Media var også og intervjuet og tok bilde av oss.

3 Åpent møte i Elverum august avholdt vi et åpent møte på Elverum med krisa i EU og EØS som tema. Innleder i et godt besøkt møte av leder i Nei til EU, Heming Olaussen. EU og Euro-landene er inne i en dyp politisk og økonomisk krise. Heming holdt et interessant og innholdsrikt foredrag, og fikk forsamlingen engsasjert. Heming Olaussen, leder i Nei til EU Interessen for temaet var stort, og mange hadde funnet veien til møtet. Olsok i Tolga Olsokfeiringen i Tolga har tradisjoner helt tilbake til første del av forrige århundre. Denne feiringen har etter hvert utviklet seg til ei mangfoldig kulturuke med mange tilreisende. Kultur og natur har alltid stått sentralt i Olsokfeiringen i Tolga. 24. juli. deltok fylkeslaget med Rigmor Tollan i spissen med stand inne på Dølmotunet. Jakt og Fiskedagene i Elverum De Nordiske Jakt og Fiskedagene gikk av stabelen i Elverum 5-8 august Også i år var vi tilstede med en innholdsrik stand. Flere av lagets tillitsvalgte deltok sammens med regionsekretæren. Det ble delt ut mye materiell, samt vervet en del nye medlemmer. De aller fleste som ar innom var enige om at vi måtte bare stå på i kampen mot EU. Mange syns det var flott at vi er med, og at vi synes ute blandt folket. Her er styremedlem Anne Lise Mangerud, som deltok en hel dag som aktivist på standen.

4 4 Her er Kari Gjems i aksjon og diskuterer med interesserte ungdommer. Ungdommen er jo den aldersgruppen hvor det er størst motstand mot Norsk medlemskap i EU. Stands og Martna turné i Hedmark og Oppland Sammens med regionsekretæren ble det mellom begge fylkeslagene planlagt en turné i begge fylkene med utgangspunkt i å delta på stands, martnaer og andre arrangementer. Dette ble så en realitet hvor turnéen startet den 21. september og avsluttet den 10 oktober. I en innleid bobil fullastet med utstyr og materiell reiste regionsekretæren rundt i begge fylker i 21 dager sammenhengende. Turen startet med stand på Gjøvikmarken, deretter stand på Dombås og Lesja, så Hamar Martn, Otta Martn, for deretter å dra opp gjennom Østerdalen hvor et åpent møte om postdirektivet ble avholdt. Turnéen ble avsluttet med deltakelse på Tynset Martn. Her er bobilen som ble brukt under turnéen. Her fra stand på Landbrukets dag som ble arrangert i museeumsparken under Tynset Martn. Rigmor og Idar Tollan i prat med forbipasserende. Her serverte vi både kaffe og nystekte vafler.

5 Hamar Martn 5 Årets Hamar Martn ble arrangert fra 30. sept til 3 oktober. Samtidig gikk Otta Martn av stabelen, og ettersom regionsekretæren hadde ansvaret på begge plassene så deltok han 2 dager på begge plasser. Men flere tillitsvalgte m.fl stillte opp og gjorde en dugnadsinnsats for å bemanne standen hele dagen. Det ble delt ut en del informasjon, og også her ble det vervet noen nye medlemmer. Det var skuffende lite folk som var innom årets martna. Åpent møte på Tynset om EUs 3. postdirektiv I en serie på flere åpne møter, ble det første arrangert på Tynset den 4. oktober. Dette møtet kan vel betegnes som en suksess. Rigmor Tollan og hennes medhjelpere i Nord-Østerdalen gjorde et grunndig forarbeid, både gjennom forberedelser og mobilisering til møtet. Østlendingen lagde en forhandsomtale om møtet, hvor dette ble førstesideoppslag. I tillegg ble det hengt opp plakater, annonsert i aviser og kjørt ut løpesedler i postkasser. Mellom 40 og 50 personer var tilstede under møtet. Innledere på møtet var Olav Otnæs fra Postkom Hedmark/Oppland og Dag Seierstad, styremedlem i Nei til EU og EU/EØS-rådgiver for SVs stortingsgruppe. Konklusjonen var at EUs 3. postdirektiv vil få svært negative konsekvenser for mesteparten av landet. Dyrt, Dårlig og Distriktsfiendtlig. To lokallagsaviser var tilstede, og vi fikk flotte oppslag både i Østlendingen og Arbeidets Rett. Her er deler av forsamlingen på det åpne møtet på Tynset. Mange var møtt fram for å høre om de negative konsekvensene som vil følge om Norge innfører postdirektivet. Tynset Martn Tynset Martn ble avviklet i perioden 6-9 oktober i Tynset sentrum. Her ble deler av en gate og en parkeringsplass omgjort til martanområde. Midt mellom fikk vi vår plass til å ha stand, slik at mye av folket gikk forbi vår plass. Vi fikk delt ut mye materiell, stekte vafler og serverte kaffe. Det var hele tiden folk innom partyteltet. Og vi vervet også mange nye medlemmer. Ettersom vi hadde et åpent møte om postdirektivet 2 dager før, men en helsides oppslag i lokallavisen, så hadde mesteparten av folket fått med seg konsekvensene hvis postdirektivet blir innført. Vi hadde også en periode 2 postansatte med oss på standen, og begge Regionsekretæren og Idar Tollan i samtaler med 2 ihuga EU-motstandere

6 6 meldte seg inn i Nei til EU. Det visste seg etterhvert at det skulle bli veldig enkelt å verve nye medlemmer, det var viktig med støtte til det arbeidet som Nei til EU gjør. Totalt sett ble det vervet hele 66 nye medlemmer under Tynset Martn. Man må vel kunne kalle arrangementet rundt det åpne møtet og Martnaen for en stor suksess. En stor ære for dette skal Rigmor og Idar Tollan ha. De sto på hver dag fra tidlig morgen til seine kveld hele uka mens dette pågikk. En stor takk til de. Men også en takk til alle andre medhjelpere som bidro. Til tider var det veldig folksomt rundt Nei til EU-teltet. Åpent møte på Kongsvinger om EUs 3. postdirektiv På Kongsvinger arrangerte vi det 2. åpne møtet om postdirektivet, og også her hadde vi et godt forarbeide før møtene. Her hadde Harald Dyrkorn og regionsekretæren ansvaret, i tillegg deltok noen lokallagsakrivister.. Det ble både annonsert, hengt opp plakater, vi tok kontakt med lokalavisa for en forhandsomtale og vi inviterte de til møtet. Vi fikk inn en liten notis som forhandsomtale, men det kom ingen fra avisa til møtet. Innledere på dette møtet var Lars Nilsen, leder i Postkon Hedmark og Oppland, og regionsekretær Karl-Sverre Holdal. Oppmøtet kunne vært noe bedre, men vi må kunne si oss fornøyd. Åpent møte på Flisa om EUs 3. postdirektiv Flisa var 3. og siste plass ut i denne omgang hvor vi arrangerte åpent møte om postdirektivet. Sammen med regionsekretæren så hadde Kari Gjems ansvaret for planlegging og gjennomføring av dette møtet. Også her ble det både annonsert, hengt opp plakater og Kari hadde en forhandsomtale i lokalavisen. Innledere på dette møtet var Lars Nilsen, leder i Postkom Hedmark og Oppland, og regionsekretær Karl-Sverre Holdal. Oppmøtet var skuffende lavt, men vi fikk gjennomført møtet på en god måte. Organisasjonsseminar og Seminar om Lisboatraktaten Fylkesstyret hadde et prioritert ønske om å avholde et organisasjonsseminar for tillitsvalgte. Sammens med Oppland, Akershus, og Østfold ble det planlagt et organisasjonsseminar. Dette ble et todelt arrangementet, hvor vi den første dagen hadde en organisatorisk del og andre dagen hadde et skoleringsseminar om Lisboatraktaten. Vi inviterte tillitsvalgte fra nevnte fylker, men også til Oslo og Vestfold. Arrangementet ble avholt på Dal og Eidsvoll. Lisboatraktatseminaret samlet ca 50 deltakere. Dette ble et veldig vellykket seminar, og det var et felles ønske fra de fleste deltakere om at noe lignende måtte vi prøve å få gjennomført på et senere tidspunkt.

7 Deltakere på organisasjons og Lisboatraktatseminaret foran Eidsvoll Foran fra venstre: Kari Engebretsen, Oppland, Kari Jægersletten, Oppland, Brit A. Lien, Hedmark, Caroline Marie Kirknes Olsen, Hedmark. Bak fra venstre: Aksel Hagen, Oppland, Bente Sandaker, Oppland, Even A. Hagen, Oppland, Olav Ødegård, Oppland, Kari Kobberød Brustad, Hedmark. Kari Grøneng, Hedmark og Anne Lise Mangerud, Hedmark. Landskonferanser, rådsmøter og fylkesledermøter Det har vært avholdt en landskonferanse og to rådsmøter, henholdsvis vår og høsthalvår. Oppmøtet fra Hedmark kunne vært bedre. Nestleder Rigmor Tollan og Idar Tollan deltok på rådsmøtet som ble avholdt høsten Landsmøtet Landsmøtet ble avholdt på Gardermoen den november Hovedtema på landsmøtet var EØS og Alternativer til EØS. Også i år ble det problemer med å få en fulltallig landsmøtedelegasjon, og det var to dager før landsmøtet at det siste delegatet falt på plass. Vi måtte ut over varamannslista som årsmøtet hadde valgt for å finne nok delegater. Heming Olaussen ble gjenvalgt som leder. Hildegunn Gjengedal ble valgt som ny nestleder etter at Merete Furuberg ikke stilte til gjenvalg. Deltakere fra Hedmark var følgende: Caroline Marie Kirknes Olsen, Rigmor Tollan, Anne Lise Mangerud, Brit A. Lien, Ola Tronsmoen, Idar Tollan og Frank Mathisen.

8 Delegasjonen fra Hedmark på Nei til EUs landsmøte Fra venstre: Frank Mathisen, fylkesleder Caroline Marie Kirknes Olsen, Idar Tollan, Rigmor Tollan, Ola Tronsmoen, Anne Lise Mangerud, regionssekretær Karl-Sverre Holdal og Brit A. Lien. Under landsmøtet ble det også i år avholdt ulike seminarer som delegatene kunne velge mellom. A. Seminar om sosial dumping Seminaret hadde som mål å gi en innføring i Vikarbyrådirektivet. Spesielt på kampen for faste ansettelser. I tillegg helheten i angrepene på faglige rettigheter, lønn, ansettelsesbetingelser, arbeidstid og arbeidsforhold. Hvordan postdirektiv, ESAs angrep på krav om tarifflønn i offentlige anbud og EU-dommene skal forstås.. B. Knus mytene Det finnes en rekke seiglivede myter om hvorfor innlemmelse i EU er det eneste riktige for Norge. I parallellseminaret "Knus mytene!" tok sentralstyremedlem Jo Stein Moen tak i flere av disse og viser hvordan de kan møtes på en effektiv måte. C. Norge og EU i nordområdene Hva slags rolle ønsker EU å spille i nord; hva er innholdet i Arktis-strategien og hvordan følges den opp? Hvordan ønsker Norge at nordområdene skal forvaltes? Hvilke internasjonale spilleregler gjelder? Det var sentrale problemstillinger i dette seminaret. Innledninger var ved statssekretær i Utenriksdepartementet Erik Lahnstein og en representant fra EUs delegasjon i Norge, med en oppfølgende diskusjon. D. Seminar om helsetjenestedirektivet Helsetjenestedirektivet ble i sin tid tatt ut av tjenestedirektivet. Fri flyt av helsetjenester ble for kontroversielt selv for politikerene i EU. Etter flere runder i EU-systemet, ser det nå ut som at helsetjenestedirektivet kommer til å bli vedtatt i løpet av vinteren av EU-parlamentet. Vi kan regna med at vi får direktivet til Norge og til politisk behandling en gang i løpet av Derfor må Nei til EU være forberett!

9 Postdirektivet 9 Som nevnt tidligere i årsmeldingen så har arbeidet mot postdirektivet vært en prioritert oppgave for laget. Vi har hatt et godt samarbeid med de postansattes organisasjon, Postkom i Hedmark og Oppland. I tillegg til de åpne møtene, så har laget jobbet aktivt opp mot kommunestyrer for å få flest mulig av kommunestyrene til å vedta uttalelser mot postdirektivet. Vi er kommet godt igang med dette, og vil fortsette dette arbeidet fram til en avgjørelse i regjeringen faller. Fakta om EUs tredje postdirektiv EUs tredje postdirektiv ble vedtatt av EU i 2008 og er EØSrelevant. Norge har implementert de to foregående postdirektivene i norsk lovverk som har åpnet for konkurranse på pakker og brev ned til 50 gram. Det tredje direktivet medfører full liberalisering av all brevpost, noe som er hovedkjernen i postens infrastruktur. Posten Norge har i dag enerett på å formidle brevpost under 50 gram. Bondevik II ønsket å fjerne denne eneretten og vedtok liberalising av posttjenester allerede fra Dette vedtaket ble reversert av den rødgrønne regjeringen da de vant valget i EUs tredje postdirektiv skal etter planen innføres i EU innen 2010, men en rekke medlemsland har allerede fått aksept for utsettelse frem til utgangen av I regjeringserklæringen, Soria Moria II, er det besluttet at direktivet skal utsettes, men ikke avklart hvor lenge eller hvilken prosess som skal igangsettes ovenfor EU. Regjeringen må i nær fremtid ta stilling til om Norge skal implementere direktivet eller benytte reservasjonsretten som ligger i EØS-avtalen. Represetasjoner Fylkeslaget har v/ regionsekretær Karl-Sverre Holdal vært representert på Årsmøtet i Hedmark Bondelag og Hedmark Bonde og Småbrukerlag. På begge møtene ble det holdt stand og hilsningstaler fra fylkeslaget. Takk til alle Til slutt vil styret få takke, både tillitsvalgte og andre aktivister, for det arbeidet som de har lagt ned som dugnad for Hedmark Nei til EU. Uten deres hjelp hadde vi ikke kunne hatt den aktivitet som vi har hatt. Men samtidig vil styret påpeke at det er viktig av vi bygger videre på dette, slit av vi får flere aktivister som kan dele på arbeidet. Vi vil også takke våre samarbeidspartnere inne Neialliansen for samarbeidet. Styret vil også rose det betydningsfulle arbeidet som regionsekretær Karl-Sverre Holdal gjør, et arbeid som danner grunnlaget for den aktivitet vi har.

10 En «ung Nei-aktivist» på Tynset Martn. To «litt eldre Nei-aktivister» på Tynset Martn. Brit A. Lien tar en «pust i bakken» under Jakt og Fiskedagene i Elverum Verden er større enn EU

Oppland Nei til EU. Årsmelding 2011. Årsmøte lørdag 25. februar 2011 kl 11.00 på Mølla Hotell, Lillehammer

Oppland Nei til EU. Årsmelding 2011. Årsmøte lørdag 25. februar 2011 kl 11.00 på Mølla Hotell, Lillehammer Oppland Nei til EU Årsmelding Årsmøte lørdag 25. februar kl 11.00 på Mølla Hotell, Lillehammer Opplendinger på Nei til EUs landsmøte. Fra venstre: Kari Jægersletten, Kjell Madsen, regionsekretær Karl Sverre

Detaljer

Hedmark Nei til EU. Årsmelding 2012

Hedmark Nei til EU. Årsmelding 2012 Hedmark Nei til EU Årsmelding 2012 Årsmøte lørdag 23. februar 2013 kl 11.00 på Trudvang Rena Hotell, Rena Hedmarks delegasjon på Nei til EUs landsmøte 2012. Fra venstre: Marianne Tvedt Græsby, Karl-Sverre

Detaljer

Innkalling til Årsmøte.

Innkalling til Årsmøte. Medlemsorientering fra Hedmark Nei til EU Nr. 1. Feb./mars - 2015 Innkalling til Årsmøte. Hedmark Nei til EU avholder årsmøte lørdag 7. mars kl. 11.00 på Thon Hotel Elverum (gamle Central hotell) Kjøreplan

Detaljer

Hordaland Nei til EU

Hordaland Nei til EU Hordaland Nei til EU Årsmelding 2013 Årsmøte fredag 21. mars 2014 kl 18.00 på Grand Hotell, Stord Hordaland Nei til EUs landsmøtedelegasjon 2013. Fra venstre: Hildur Straume, Tori Aarseth, Maria Melve

Detaljer

Åpningstale: Forbundsleder Odd Christian Øverland

Åpningstale: Forbundsleder Odd Christian Øverland Norsk Post- og Kommunikasjonsforbunds 3. ordinære Landsmøte Oslo Kongressenter, Oslo 5. 8.9.2012 Åpningstale: Forbundsleder Odd Christian Øverland Velkommen Landsmøtedelegater, gjester og tilhørere. Kjære

Detaljer

Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning

Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning Innhold 1. Innledning... 2 2. Landsmøtet... 2 3. Rådet... 2 4. Styret og arbeidsutvalget... 3 5. Ansatte... 4 6. Politisk arbeid

Detaljer

Norsk landbruk under press!

Norsk landbruk under press! Høstnummer 2014 OKTOBER1 Liljekonvallen Medlemsblad for Østfold Nei til EU Norsk landbruk under press! Jubileumsboka «Folket sa nei Norsk EU-motstand fra 1961 til i dag» 2 Leder 20 år siden folket sa nei!

Detaljer

Sak 12/01678 Som medlemmer møtte: Lars Morten Rosmo, Arnt Tilset jr., Frank Røym, Kari Åker, Siri Voll Dombu (STBU)

Sak 12/01678 Som medlemmer møtte: Lars Morten Rosmo, Arnt Tilset jr., Frank Røym, Kari Åker, Siri Voll Dombu (STBU) 1 av 11 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag Møtedato 17.09 og 18.09.2013 Vår dato: 04.10.2013 Møtetid 12:00 Utvalgssekretær Sør-Trøndelag Bondelag Møtested Røros Telefon Sak 12/01678 Som medlemmer

Detaljer

Årsmelding-2014 for Akershus Nei til EU

Årsmelding-2014 for Akershus Nei til EU Årsmelding-2014 for Akershus Nei til EU Akershus Nei til EUs årsmøte 2014 ble holdt i Røde Kors-huset i Sandvika 26.02.14. Før årsmøtesakene innledet Roy Pedersen, leder i Oslo LO, om problemer som EØS-avtalen

Detaljer

Liljekonvallen Medlemsbladet til Østfold Nei til EU 3.årgang juni 2011

Liljekonvallen Medlemsbladet til Østfold Nei til EU 3.årgang juni 2011 Liljekonvallen Medlemsbladet til Østfold Nei til EU 3.årgang juni 2011 POSTANSATTE, GRATULERER! Erfaringene fra land som har innført full konkurranse om posttjenester, viser at postansatte har fått betydelig

Detaljer

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT!

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! Innhold Kommunevalget er ditt... 3 Aktiviteter... 4 Arbeidsplassbesøk... 4 Sju tips til arbeidsplassbesøk... 4 Bobilturné...

Detaljer

Samleskinnen. FKE-kampen fortsetter! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. FKE-kampen fortsetter! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 4/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening FKE-kampen fortsetter! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Forskrift og kompetansestreik, Installasjonskonferanse,

Detaljer

Vervehåndbok for Rødt

Vervehåndbok for Rødt hefte Vervehåndbok for Rødt 2 Rekruttering og partibygging hefte Rødt er et lite parti med store ambisjoner. Disse ambisjonene krever at mange mennesker engasjerer seg. Vi trenger mange medlemmer. Det

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Onsdag den 26.mars kl 19.00 Thon Hotel Harstad Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

-VELKOMMEN TIL ANDØYA!

-VELKOMMEN TIL ANDØYA! MEDLEMSBREV FOR NORDLAND NEI TIL EU - JANUAR 2009 NORDPUNKT -VELKOMMEN TIL ANDØYA! Langt nord: Panoramautsikt over Andøya, lengst nord i Nordland. Årsmøte på Andøya Fylkesårsmøtet i Nordland Nei til EU

Detaljer

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren 3 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi Synlighet og karriereutvikling Biblioteket + Kvalitetsreformen = Sant Forskning, formidling og folkebibliotek:

Detaljer

Årsmelding for Mental Helse Telemark 2012-2013

Årsmelding for Mental Helse Telemark 2012-2013 Årsmelding for Mental Helse Telemark 2012-2013 Mental helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte. Mental Helse jobber

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Fagforbundet Hedmark fylkesmøte 2013

Fagforbundet Hedmark fylkesmøte 2013 Fagforbundet Hedmark fylkesmøte 2013 Skal forsvare mange I år fyller fagforbundet ti år. Som det største forbundet i LO har de mange medlemmer å ta vare på. Mye godt har skjedd på de siste ti årene, og

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland Årsmelding for Norsk medisinstudentforening Utland Norsk medisinstudentforening Utland Forord til Årsmeldingen Årsmeldingen er en oppsummering av Nmf Utlands arbeid gjennom den foregående styreperioden.

Detaljer

Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45

Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45 Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45 NESTLEDER N HAR ORDET Innhold Ledern har ordet... 2 Redaktøren har ordet... 3 Tema: Paragraf 1... 4 Samtal med Vidar Holm... 5 Hvordan EØS griper inn... 9 Otis direktøren i Trondheim...15

Detaljer

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Kretsstyret Fram til årsmøtet 2. mars 2006 hadde kretsstyret følgende sammensetning: Kretsleder: Torodd Seierstad, 6. Larvik Visekretsleder: Petter Gjertsen,

Detaljer

Samleskinnen. Kursdeltakere forbereder seg til 11. november markering

Samleskinnen. Kursdeltakere forbereder seg til 11. november markering Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 4/2004 Årgang 9 Kursdeltakere forbereder seg til 11. november markering I dette nummeret: Kurs repotasjer Styrekonferanser i AkerKværner

Detaljer

Årsmøte2014 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI

Årsmøte2014 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI Årsmøte2014 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI KRISTIANSAND 15.-16. MARS 2014 PRAKTISK INFORMASJON OM ÅRSMØTET I dette heftet finner du sakspapirene til årsmøtet. Les sakspapirene godt før du kommer på møtet slik

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER. Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet:

NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER. Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet: NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet: Sak 8. Årsmelding 2014/2015 Sak 9. Regnskap 2014 Sak 10. Rammebudsjett for 2016 1 Saksliste for Norges

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 03-11- 2012 REFERAT. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 03-11- 2012 REFERAT. Styremøte BIS Sentralledelsen REFERAT Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse... 3 SAK 28-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 29-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015 Onsdag den 25.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer