Norsk matindustri: mellom politikk og marked

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk matindustri: mellom politikk og marked"

Transkript

1 Norsk matindustri: mellom politikk og marked Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Åpning Ivar Pettersen, NILF Norsk matindustri et historisk tilbakeblikk Øyvind Fylling-Jensen, Nofima Mat Status for matindustrien Presentasjon av 10 års utgaven av Mat og Industri Johanne Kjuus, NILF Utfordringer og muligheter for norsk matindustri - sett fra matindustrilederes ståsted Geir Opheim, Nortura Håkon Mageli, Orkla Gøran Thørn, French Bakery Kaffepause med smak fra Godt Brød Paneldebatt: Hva vil politikerne gjøre for norsk matindustri i neste stortingsperiode? Ordstyrer: Ole Jacob Ingeborgrud, Norsk Landbrukssamvirke Panel: Hans Frode Kielland Asmyhr (Frp), Torbjørn Hansen (H), Ola Borten Moe (SP), Line Henriette Holten Hjemdal (Krf), Leif H. Kongshaug (V), Arne L. Haugen (AP) Avslutning Ivar Pettersen, NILF

2 Norsk matindustri: Stabilitet og hvileskjær i krisetid NILF Seminar 28 april 2009

3 Agenda Utvikling i norsk matindustri Bedriftenes forventninger til 2009 EUs strategi for matindustrien

4 Ett bilde av norsk matindustri Viktig bidragsyter til verdiskaping i norsk industri Produksjonsverdi Sysselsatte Bedrifter 19,1 % 18,0 % 14,5 % Industri ellers Matindustri Viktig aktør i den norske matkjeden Stor avtaker av norske jordbruksprodukter Viktig bidragsyter til sysselsetting i distriktene Produserer varer til det norske forbrukermarkedet Gjensidig og forpliktende samarbeid med dagligvarekjedene

5 Utvikling i norsk matindustri Hovedtrend 2007/08: Positiv vekst, men svakere enn i øvrig industri Produksjonsverdi (160 mrd. kroner) (160 mrd. kroner) 250 7,9 7,9 % % 200 Verdiskaping (35 mrd. kroner) 3,3% 1,8% ,2 % Industri Matindustri Industri Matindustri

6 Utvikling i norsk matindustri Gradvis strukturendring, men fortsatt spredt anleggsstruktur Struktur (sysselsatte per bedrift) Industri Matindustri

7 Utvikling i norsk matindustri Allikevel, en negativ underliggende trend Industri Matindustri Bruttoinvesteringer (3,9 mrd. kroner) % -7% Arbeidskraftsproduktivitet Indeks, 1993= Driftsmargin (i prosent) 5,5% 4,5% Indus tri Ma tindus tri Indus tri Ma tindus tri % 7,9% 3,7%

8 Utvikling i norsk matindustri Svekket hjemmemarkedsandeler Største importveksten siden 1995 Økte råvareprisforskjeller I mill. kroner Import Eksport 19 % HMP, Tys kla nd SMP, Nederland SMP, Norge HMP, No rge *

9 Utvikling i norsk matindustri Mens vi venter på ny WTO-avtale Åtte år, hittil, for nytt regime Tilpasset markedsreguleringsmuligheter i gjeldende regime Ny artikkel 19-avtale på trappene med økt antall kvoter/tollnumre Økende andel bilaterale avtaler Utvidet GSP-ordning (14 nye land)

10 Bedriftenes forventninger til 2009 Mindre konjunkturutsatt: Flere med positive utsikter Positive forventinger: Kjøttbransjen, Konservesindustrien Negative forventninger: sjokolade- og sukkervarebransjen

11 Bedriftenes forventninger til 2009 Fortsatt tro på økt produksjonsvolum 100 % Forventninger til produksjonsvolum 80 % 60 % % 20 % 0 % Drikkevarer Kjøtt Bakervarer Korn Konserves Annet Sjokolade Mindre Ue ndre t S tørre

12 Bedriftenes forventninger til 2009 Lavere investeringer Forventninger til bruttoinvesteringer Forventninger til produksjonsvolum 100 % 80 % % 40 % 20 % 0 % Kjøtt Kons e rve s Ba ke rva re r Anne t Korn Drikke va re rs jokola de Mindre Ue ndre t S tørre

13 Bedriftenes forventninger til 2009 Faktorer som kan begrense aktiviteten i 2009 Redusert etterspørsel og økt konkurranse på hjemmemarkedet Tilgang til kreditt Etterspørsel hjemme 52 % Konkurra ns e hjemme 45 % Lå n/kre ditt 28 % Ing e n s p e s ie lle 15 % Annle ggs ka pa s ite t 11 % Rå va re r 10 % Ette rs pørs e l e ks port 7 % Konkurra ns e e ks port 5 % Arbe ids kra ft 5 % Andre faktorer 4 % Kompe ta ns e 3 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

14 Utvikling i norsk matindustri Oppsummering Stabil utvikling, med noen underliggende negative trender Økende importkonkurranse og usikkerhet om beskyttelsen Venter fortsatt på en ny WTO-avtale

15 Sveriges matindustri Utvikling i EUs matindustri Et lysglimt i konjunkturmørket Største eksportøkningen siden EU-medlemskap Importkonkurranse i liten grad et markedshinder Økt kostnadspress EUs matindustri Følger i stor grad utviklingen i øvrig industri Store bedrifter står for mye av verdiskapingen Møter økt konkurranse fra Sør-Amerika og Asia Brasil og Argentina står for 1/5 av importen til EU Økt kostnadspress

16 Bakgrunn Ny strategi for EUs matindustri Ny CAP-reform og WTO-initiativ påvirker EUs matindustri Matindustriens konkurranseevne ble vurdert som svak Viktig avtaker av EUs landbruksproduksjon Sentrale elementer i strategien Sikre helhetstenkning i verdikjeden Markedstilpassede råvarepriser, trygghet for volumer Fjerne etableringshindre for SME Følge opp maktforholdene Utnytte bilaterale avtaler Støtte til eksportbedrifter

17 Til slutt Norsk landbrukspolitikk og matvareindustri er inne prosess mot en mer åpen økonomi og et betydelig endret nasjonalt regime Spørsmål om det er tid for å utløse en prosess hvor hele verdikjeden, sammen med reguleringsapparatet, bidrar til å styrke konkurranseevnen Våre naboland og EU har funnet grunn til å sette matindustriens konkurranseevne på dagsorden. Norge har neppe mindre grunn enn EU

Mat og industri. Status og utvikling i norsk matindustri ANDERS R. NORDLUND (RED.)

Mat og industri. Status og utvikling i norsk matindustri ANDERS R. NORDLUND (RED.) 2010 Mat og industri Status og utvikling i norsk matindustri ANDERS R. NORDLUND (RED.) Redaktør Anders R. Nordlund Tittel Mat og industri 2010. Status og utvikling i norsk matindustri Prosjekt Mat og industri

Detaljer

Mat og industri. Status og utvikling i norsk matindustri ANDERS R. NORDLUND (RED.)

Mat og industri. Status og utvikling i norsk matindustri ANDERS R. NORDLUND (RED.) 2009 Mat og industri Status og utvikling i norsk matindustri ANDERS R. NORDLUND (RED.) Redaktør Anders R. Nordlund Tittel Mat og industri 2009. Status og utvikling i norsk matindustri Prosjekt Mat og industri

Detaljer

Mat og industri 2013

Mat og industri 2013 Per Christian Rålm (red.) Mat og industri 2013 Status og utvikling i norsk matindustri U tgitt av: norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning i samarbeid med: statens landbruksforvaltning nho mat

Detaljer

Mat og industri 2014

Mat og industri 2014 Per Christian Rålm (red.) Mat og industri 2014 Status og utvikling i norsk matindustri U tgit t av: norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning i samarbeid med: nho mat og landbruk norsk nærings-

Detaljer

Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010

Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010 Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010 Norges Bondelag Deres dato Norsk Bonde- og Småbrukarlag Vår referanse AMO Deres referanse INNSPILL TIL JORDBRUKSOPPGJØRET

Detaljer

Norsk matproduksjon. i en komplett verdikjede. Utfordringer og muligheter for 2013 2017

Norsk matproduksjon. i en komplett verdikjede. Utfordringer og muligheter for 2013 2017 Norsk matproduksjon i en komplett verdikjede Utfordringer og muligheter for 2013 2017 fra jord til bord JORDBRUKET 2011 49 400 ÅRSVERK (TK) 36,7 mrd. i omsetning (tk) Styrk verdiskaping og sysselsetting

Detaljer

Konkurransedyktige verdikjeder for mat: Robuste svar på økende kostnadsulempe

Konkurransedyktige verdikjeder for mat: Robuste svar på økende kostnadsulempe ARTIKKEL Konkurransedyktige verdikjeder for mat: Robuste svar på økende kostnadsulempe Ivar Pettersen Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning - NILF Innhold 1.1 Konkurransekraft, på bondens skuldre...

Detaljer

Norsk matproduksjon en komplett verdikjede

Norsk matproduksjon en komplett verdikjede Norsk matproduksjon en komplett verdikjede www.landbruk.no JORDBRUKET 38,6 mrd. i omsetning INDUSTRI 135,6 mrd. i omsetning TRANSPORT 232,5 mrd. i omsetning BUTIKKER 185,6 mrd. i omsetning 47 400 ÅRSVERK

Detaljer

Kjø bransjen 4. Biprodukter i stampe intervjuet: Lars Aashammer Besøk i slakterforretning i Dublin Datasyrt grisehus. Klar for ny grillsesong!

Kjø bransjen 4. Biprodukter i stampe intervjuet: Lars Aashammer Besøk i slakterforretning i Dublin Datasyrt grisehus. Klar for ny grillsesong! Kjø bransjen 4 2009 F Biprodukter i stampe intervjuet: Lars Aashammer Besøk i slakterforretning i Dublin Datasyrt grisehus Klar for ny grillsesong! 20 10 18 5 6 6 7 7 8 8 9 9 nyheter innhold Nordfjord

Detaljer

Statsråd Lars Peder Brekk Vår dato 9.juni 2010 Landbruks- og Matdepartementet Postboks 8007 Dep Vår referanse AMO 0030 OSLO Deres referanse

Statsråd Lars Peder Brekk Vår dato 9.juni 2010 Landbruks- og Matdepartementet Postboks 8007 Dep Vår referanse AMO 0030 OSLO Deres referanse Statsråd Lars Peder Brekk Vår dato 9.juni 2010 Landbruks- og Matdepartementet Deres dato Postboks 8007 Dep Vår referanse AMO 0030 OSLO Deres referanse MELDING TIL STORTINGET OM LANDBRUKSPOLITIKKEN. INNSPILL.

Detaljer

Internasjonalt nærings- og handelsfremme. NHOs politikkdokument

Internasjonalt nærings- og handelsfremme. NHOs politikkdokument Internasjonalt nærings- og handelsfremme NHOs politikkdokument 2 Innhold Innledning og oppsummering... 3 Bakgrunn: Norsk næringsliv internasjonaliseres... 4 Prioritert område 1: Handelspolitikk: WTO, frihandelsavtaler

Detaljer

Mat- og drikkevareimporten 2014. Rapport februar 2015, Analyse og bransjeutvikling

Mat- og drikkevareimporten 2014. Rapport februar 2015, Analyse og bransjeutvikling Mat- og drikkevareimporten 2014 Rapport februar 2015, Analyse og bransjeutvikling Mat- og drikkevareimporten 2014 Om rapporten I dag importerer vi rundt halvparten av den maten vi spiser, og stadig mer

Detaljer

Dagligvarehandel og mat 2011

Dagligvarehandel og mat 2011 I V A R P E T T E R s e n O G t o m m y s ta a h l g a b r i e l s e n ( R E D. ) Dagligvarehandel og mat 2011 Perspektiver på verdikjedene for matvarer art i kkelsamli ng NILF utgir en rekke publikasjoner

Detaljer

KONJUNKTUR- BAROMETER for Trøndelag og Nordvestlandet

KONJUNKTUR- BAROMETER for Trøndelag og Nordvestlandet 2014 SpareBank 1 SMN KONJUNKTUR- BAROMETER for Trøndelag og Nordvestlandet Økonomiske prognoser for Trøndelag og Nordvestlandet for første gang i historien! 2015 byr på lavere vekst, men aktiviteten tar

Detaljer

Fortid og framtid i landbruket muligheter og utfordringer i det 21. århundre. Foredrag på Valle og Gjøvik. Per Harald Grue

Fortid og framtid i landbruket muligheter og utfordringer i det 21. århundre. Foredrag på Valle og Gjøvik. Per Harald Grue Fortid og framtid i landbruket muligheter og utfordringer i det 21. århundre Foredrag på Valle og Gjøvik tirsdag 13.. januar 2014 Per Harald Grue Disposisjon Norsk landbrukspolitikk i perspektiv Internasjonale

Detaljer

Innst. 385 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen

Innst. 385 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Innst. 385 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Prop. 127 S (2014 2015) Innstilling fra næringskomiteen om jordbruksoppgjøret 2015 endringer i statsbudsjettet 2015 m.m. Innhold

Detaljer

Byggenæringens fremtidsbarometer

Byggenæringens fremtidsbarometer Byggenæringens fremtidsbarometer BNL-rapport 2/13 Foto: Thomas Tryti Pilgrim Innhold Innhold Om undersøkelsen 4 Oppsummering 5 Utviklingen de siste årene 6 Bedre tiltro til egen enn til landets økonomi

Detaljer

Utsyn over norsk landbruk. Tilstand og utviklingstrekk 2014

Utsyn over norsk landbruk. Tilstand og utviklingstrekk 2014 h e i d i k n u t s e n ( r e d. ) Utsyn over norsk landbruk Tilstand og utviklingstrekk 2014 U t g i tt av : n o r s k i n s t i tutt f o r l a n d b r u k s ø ko n o m i s k f o r s k n i n g NILF utgir

Detaljer

LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi

LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 17/14 LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi 1. Fall i sysselsettingsraten -hvor mye øker arbeidsløsheten? 2. Konkurranseevnen kraftig

Detaljer

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 7. mai 2013

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 7. mai 2013 Statens tilbud Jordbruksforhandlingene 2013 7. mai 2013 2 Innhold 1 Innledning... 8 2 Grunnlaget for jordbruksforhandlingene i 2013... 9 2.1 Meld. St. 9 (2011-2012)... 9 2.2 Regjeringens politiske plattform...

Detaljer

Paradigmeskifte i tømmermarkedet! - Hva kan vi forvente fremover?

Paradigmeskifte i tømmermarkedet! - Hva kan vi forvente fremover? 4 Paradigmeskifte i tømmermarkedet! - Hva kan vi forvente fremover? Av: Arne Rørå, NORSKOG arne.roraa@ norskog.no De siste 20 år har det norske tømmermarkedet vært gjenstand for omfattende endringer. I

Detaljer

Innst. S. nr. 152. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Dokument nr. 8:59 (2005-2006)

Innst. S. nr. 152. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Dokument nr. 8:59 (2005-2006) Innst. S. nr. 152 (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Dokument nr. 8:59 (2005-2006) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Ketil

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013

Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013 Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013 Norsk handel med lavere vekst i vente Norsk varehandel påvirkes av den generelle utviklingen i norsk økonomi og de svake internasjonale konjunkturene. Slik har

Detaljer

Meld. St. 2. (2012 2013) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2013

Meld. St. 2. (2012 2013) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2013 Meld. St. 2 (212 213) Melding til Stortinget Meld. St. 2 (212 213) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene...

Detaljer

Utsyn over norsk landbruk

Utsyn over norsk landbruk heidi knutsen (red.) Utsyn over norsk landbruk Tilstand og utviklingstrekk 2013 U tgitt av: norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning NILF utgir en rekke publikasjoner Faste årlige publikasjoner:

Detaljer

MEDLEMSINFORMASJON OM EGENKAPITAL I NORTURA. Løft for framtida. Obligatorisk andelsinnskudd Medlemskapitalkonto Frivillig innskudd

MEDLEMSINFORMASJON OM EGENKAPITAL I NORTURA. Løft for framtida. Obligatorisk andelsinnskudd Medlemskapitalkonto Frivillig innskudd MEDLEMSINFORMASJON OM EGENKAPITAL I NORTURA Løft for framtida Obligatorisk andelsinnskudd Medlemskapitalkonto Frivillig innskudd Sterkt bondeeid Nortura viktigere enn noen gang Vi trenger å styrke Norturas

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q4 2014

Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 4. kvartal 2014. Her finner svar på hvordan julehandelen på nett gikk, hvilke

Detaljer

Norsk Landbrukssamvirke. - et nærings- og konkurransepolitisk memorandum -

Norsk Landbrukssamvirke. - et nærings- og konkurransepolitisk memorandum - Norsk Landbrukssamvirke - et nærings- og konkurransepolitisk memorandum - Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Norsk landbruksbasert næringsmiddelindustri i fremtiden... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Hovedbudskap...

Detaljer

Strategi for eksport av jordbruksprodukter

Strategi for eksport av jordbruksprodukter 2015 Strategi for eksport av jordbruksprodukter Landbruks- og matdepartementet 16.01.2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Eksport av jordbruksprodukter... 3 2.1 Eksport av basis og bearbeidede jordbruksprodukter...

Detaljer