Innhold Lukket Arkivsaksnr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold Lukket Arkivsaksnr"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Britt Mathisen fra Barlindhaug vil orientere angående planlagt vannverksutbygging i Dyrøy kommune. Saksliste Utvalgssaksnr PS 8/07 Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling Referatsaker RS 4/07 Innkalling til menighetsrådsmøte 2007/62 RS 5/07 Opphør i stillingen som økonomileder X 2007/301 Saker til behandling PS 9/07 Søknad om fritak som lagrettemedlem X 2007/231 PS 10/07 Investeringer i forbindelse med Etablering av NAV- kontor i Dyrøy 2007/303 PS 11/07 Ombygging omsorgssenteret 2007/252 PS 12/07 Søknad om fritak for kommunale avgifter 2007/83 PS 13/07 Kompetanseplan - tiltaksplan for /331 PS 14/07 Lokalt styrevervsregister 2007/424 Rolf Espenes ordfører

2 Saker til behandling PS 8/07 Referatsaker

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Saker til behandling Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: F00 Saksmappe: 2007/303 Saksbehandler: Håkon Einar Haug Dato: Saksframlegg Investeringer i forbindelse med etablering av NAV- kontor i Dyrøy Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 35/ Kommunestyret 10/ Saksopplysninger Formannskapet har tidligere fått seg forelagt forslag til ombygging av kommunehuset i forbindelse med etablering av et fullverdig NAV kontor i Dyrøy. PlanEvo har laget et grunnlag for å innhente tilbud på ombyggingen, snekker og VVS arbeidene. I tillegg til dette vil det måtte utføres en del arbeid på IT og det elektriske anlegget/brannvarsling samt mindre endringer som følge av flyttingen av Plan- og næringsenheten. De totale utgifter for disse arbeidene stipuleres til ca kr ,-. I forbindelse med NAV reformen vil også kommunen måtte skifte datasystem for sosialkontoret. Utgiftene for dette vil ligge i størrelsesorden kr ,- avhengig av om en klarer å samordne opplæringa med andre kommuner. Arbeidet med etablering av NAV kontor har knappe frister. Samlokalisering av NAV Trygd og sosialtjenesten er satt til D-dag for åpning av det fullverdige kontoret er og den offisielle åpninga er satt til Administrasjonens vurdering For å kunne klare de tidsfristene som er skissert over, er det viktig at de nødvendige ombyggingsarbeidene kommer i gang snarest mulig. Rådmannens forslag til vedtak: Dyrøy kommunestyre godkjenner et låneopptak på kr ,- i forbindelse med investeringer som følge av etablering av et fullverdig NAV kontor i Dyrøy. Ombyggongskostnadene dekkes inn ved økt husleie til NAV.

29 Arbeidet kan iverksettes umiddelbart. Ordførers innstilling: Som rådmannens forslag til vedtak Saksprotokoll i Formannskapet Innstillinga enstemmig vedtatt Vedtak i Formannskapet Dyrøy kommunestyre godkjenner et låneopptak på kr ,- i forbindelse med investeringer som følge av etablering av et fullverdig NAV kontor i Dyrøy. Ombyggongskostnadene dekkes inn ved økt husleie til NAV. Arbeidet kan iverksettes umiddelbart. Rolf Espenes ordfører Hogne Eidissen rådmann

30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 614 Saksmappe: 2007/252 Saksbehandler: Arnt Aspenes Dato: Saksframlegg Ombygging omsorgssenteret Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 11/ Formannskapet 30/ Saksopplysninger I forbindelse med etablering av ut/inn-transport for vaskerivarer (Dyrøy Vekst) er det behov for ombygging av en leilighet i omsorgsentret. Plankontoret A/S har tegnet om til nytt planareal, samt at Danebygg har beregnet kostnad/tilbud. Danebygg er eneste tilbyder. Totalt vil dette prosjektet beløpe seg til kr ,-. Administrasjonens vurdering Slik som situasjonen er i dag kan leiligheten det er snakk om ikke leies ut før den er ombygget, og i 2007 er leiepris satt til kr 3.284,- pr. mnd. Videre at et bedre system på henting/bringing av skittent og rent tøy imøtesees, bla. overbygg av utvendig mottaksplatt, og nødvendig fordeling innvendig av skittent og rent tøy, også rentøylager. Kravet her er at skittent og rent tøy ikke skal i samme rom eller at transportveier krysses. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Danebygg engasjeres til å utføre arbeidet etter plan utarbeidet av Plankontoret. 2. Finansiering kr ,- dekkes ved låneopptak. Ordførers/utvalgsleders innstilling: som rådmannens forslag til vedtak.

31 Saksprotokoll i Formannskapet Innstillinga enstemmig vedtatt Vedtak i Formannskapet Danebygg engasjeres til å utføre arbeidet etter plan utarbeidet av Plankontoret. 2. Finansiering kr ,- dekkes ved låneopptak. ordfører/utvalgsleder Hogne Eidissen rådmann

32 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 204 Saksmappe: 2007/83 Saksbehandler: Arnt Aspenes Dato: Saksframlegg Søknad om fritak for kommunale avgifter Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 18/ Kommunestyret 12/ Saksopplysninger Representanter for forsamlingshus i Dyrøy søker om fritak for kommunale avgifter: Vannavgift, slamavgift, renovasjonsavgift og feieavgift. Administrasjonens vurdering For å innvilge en slik søknad må Regler vedr. reduksjon i eiendomsavgiftene endres. Disse reglene er vedtatt av Dyrøy kommunestyre, senest endret i sak 17/98. I reglenes pkt. 1 c) heter det: Dessuten innvilges reduksjon til ½ avgift for kirker, bedehus, samfunnshus, samt andre forsamlingshus. Under andre forsamlingshus finnes for eksempel klubbhus. Om vi setter bedehus, samfunnshus, samt andre forsamlingshus til 0 null avgift (slik som omsøkt) utgjorde dette pr kr ,- eks. mva. pr. år i mindre avgift. I søknaden fra huseierne heter det bl.a.: Alle lokalene eksisterer takket være ulike ildsjeler som står på for aktivt lokalsamfunn. Om kommunen bidrar med å redusere kostnadene vil dette være med på å motivere for en fortsatt aktiv bruk av disse lokalene. Om søknaden innvilges vil Dyrøy kommunes bidrag i 2007 utgjøre ca. kr ,-. Rådmannens forslag til vedtak: Dyrøy kommune endrer Regler vedr. reduksjoner i eiendomsavgiftene f.o.m slik: Pkt. 1 c) Dessuten innvilges reduksjon til ½ avgift for kirker. Nytt pkt. 1 d) Avgiftene settes til 0 null for bedehus, samfunnshus, samt andre forsamlingshus.

33 Ordførers/utvalgsleders innstilling: Saksprotokoll i Formannskapet Lisbeth Hind Tobiassen erklærte seg inhabil og fratrådte møtet. Ordfører la fram nytt forslag til vedtak: Dyrøy kommune endrer Regler vedr. reduksjoner i eiendomsavgiftene f.o.m slik: Pkt. 1 c) Dessuten innvilges reduksjon til ½ avgift for kirker. Nytt pkt. 1 d) Avgiftene settes til ¼ avgift for bedehus, samfunnshus, samt andre forsamlingshus. Per Gunnar Cruickshank la fram opprinnelig innstilling. Ordførers forslag til vedtak vedtatt med 3 mot 1 stemme Vedtak i Formannskapet Dyrøy kommune endrer Regler vedr. reduksjoner i eiendomsavgiftene f.o.m slik: Pkt. 1 c) Dessuten innvilges reduksjon til ½ avgift for kirker. Nytt pkt. 1 d) Avgiftene settes til ¼ avgift for bedehus, samfunnshus, samt andre forsamlingshus. ordfører/utvalgsleder Hogne Eidissen rådmann

34

35 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2007/331 Saksbehandler: Erling Holmen Dato: Saksframlegg Kompetanseplan - tiltaksplan for 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 13/ Bakgrunn for saken Kompetanseplanen for Dyrøy kommune i forbindelse med Kunnskapsløftet ble vedtatt i kommunestyret 21. juni 2005 i sak 22/05. For å få utbetalt tilskuddet skal det foreligge en politisk godkjenning av tiltaksplan hvert år. I 2007 har Dyrøy kommune fått tilsagn om kr ,- Tiltaksplan for 2007 Kompetanse område Justering og revidering av læreplanene 2. fremmedspråk tysk. Andre fremmedspråk/ programfag Etterutdanning i lederutvikling Etterutdanning i fysiske aktiviteter Etterutdanning i fagene ma, nf, no og eng. Tilpasset opplæring Tiltak Mål Hvem Frist for gjennomføring Teamvis jobbing med planene. Videreutdanning ved UiT 60 sp. Samarbeid Sjøvegan vgs Modulbaserte kurssamlinger gjennom KS og UiT. Kurs og idesamlinger gjennom prosjektet fysisk aktivitet av FM. Prosjekt gjennom HiT. Kurs gjennom region Midt- Troms Nettbaserte kurs Intern utvikling av tiltak og prosedyrer. Reviderte planer ved utgangen av Skaffe kompetente språklærere til 2.fremmedspråk Skaffe relevant tilbud til våre elever Få oppdaterte lederkunnskaper i en organisasjon i forandring Skaffe kunnskaper og ideer i lavterskelaktiviteter Få påfyll i fagkunnskaper og didaktikk Elevene skal få et godt tilpasset opplæringtilbud Kost. undv. Pr. år Alle Høsten lærere Eksamen høsten 2007 Rektor og inspektør 2-3 faglærere Fortløpende Fortløpende Kost. Vikar Pr år Fortløpende Faglærerne Fortløpende Alle Høsten

36 Etterutdanning i utdannings- og yrkesrådgiving Kurs gjennom region Midt- Troms. HiT + UIT Få kunnskaper som vil gi elevene bedre utdannings- og yrkesrådgiving Rådgiver Høsten SUM Administrasjonens vurdering Tiltakene for 2005 og 2006 har gått etter planen. Tiltakene i 2007 er oppfølging av disse tiltakene. Kommunens egenfinansiering dekkes gjennom postene vikarutgifter og opplæring i budsjettet. Planen er drøftet med organisasjonen, og det er enighet om den. Rådmannens forslag til vedtak: Tiltaksplanen for 2007 i Kompetanseplanen for Dyrøy kommune godkjennes. Ordførers/utvalgsleders innstilling: Som rådmannens forslag til vedtak. ordfører/utvalgsleder Hogne Eidissen rådmann

37 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 030 Saksmappe: 2007/424 Saksbehandler: Hogne Eidissen Dato: Saksframlegg Lokalt styrevervsregister Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 08/ Kommunestyret 14/ Vedlegg: Brev fra KS ang registrering av verv og økonomiske interesser Saksopplysninger Sentralstyret i KS har besluttet å opprette et webbasert register hvor folkevalgte, ansatte og styremedlemmer kan registrere sine verv og økonomiske interesser. Webregisteret blir åpent for allmennheten gjennom som legges på KS sine hjemmesider. Den enkelte virksomhet kan legge en link fra sine egne hjemmesider til registeret. Det opplyses at på bakgrunn av personlovgivningen er denne registreringen frivillig. I formannskapsmøte sak 08/07 ble følgende vedtak gjort: Det utarbeides retningslinjer for registrering i styrevervregisteret. Saken legges fram for kommunestyret. KS har gitt kommunen slik nærmere informasjon om styrevervregisteret: Til ordfører, administrasjonssjef og daglig leder Nærmere informasjon om KS sendte den 5. januar 2007 brev til kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper der Styrevervregisteret ble presentert. I brevet beskrives det hvilke registreringer Styrevervregisteret åpner for. Det omtaler hvilke personer som kan la seg registrere i tillegg til hvilke verv og økonomiske interesser som registeret åpner for. Styrevervregisteret er et verktøy som KS tilbyr kommuner og kommunalt eide selskaper å ta i bruk. Det er frivillig om den enkelte kommune eller det kommunalt eide selskapet vil knytte seg til Styrevervregisteret, og om man vil benytte seg av alle mulighetene registeret gir. For eksempel kan en kommune bestemme at de bare vil oppfordre sine folkevalgte til å la sine verv og interesser bli registrert, og ikke ansatte. Selv om en kommune eller et kommunalt eid selskap har besluttet å knytte seg til Styrevervregisteret er det på grunn av personvernlovgivning også frivillig om

38 den enkelte folkevalgte, styrerepresentant eller ansatte ønsker å la opplysninger om seg bli registrert. Styrevervregisteret vil være klart for registrering den 26. februar Dette betyr at innloggingsinformasjon vil bli gitt den enkelte kommune/selskap f.o.m. denne dato, se nærmere under Hvordan knytte seg til Styrevervregisteret. Styrevervregisteret vil bli åpnet på internett ca. 20. mars KS har utarbeidet forslag til lokalt reglement til bruk for den enkelte kommune/selskap, se vedlegg. Reglementet må tilpasses de lokale forhold. KS ber virksomhetene være spesielt oppmerksomme på Hovedavtalens bestemmelser om drøfting med de tillitsvalgte dersom man vil oppfordre ansatte til å la seg registrere. Det vil også være mulig å la seg registrere med opplysningen Har ingen verv eller økonomiske interesser. Vedlagt følger forslag til lokalt reglement for registrering samt brukerveiledning for Styrevervregisteret. Spørsmål vedrørende den praktiske registreringen ut over hva dette informasjonsbrevet i tillegg til veiledningen dekker, kan rettes Spørsmål vedrørende tekniske drift av tjenesten kan rettes eller på tlf. nr Hvordan knytte seg til Styrevervregisteret Når kommunen eller selskapet har vedtatt at de ønsker å knytte seg til Styrevervregisteret må administrasjonssjefen eller daglig leder av sikkerhetsmessige hensyn sende en e-post til der det bekreftes at kommunen/selskapet ønsker å koble seg til Styrevervregisteret. I e- posten må det også opplyses hvem i kommunen/selskapet som skal være kontaktperson, og som vil få ansvaret for registrering og oppdatering av opplysningene i Styrevervregisteret. I større kommuner/selskap kan det utpekes flere kontaktpersoner. Administrasjonssjefen eller daglig leder må i e-posten til Kommuneforlagets kundeservice oppgi e-postadressen til kontaktpersonen (kontaktpersonene). Krav til innhold i e-posten fremgår på s. 2 i dette skrivet. Kommuneforlaget vil deretter sende en e-post tilbake med med bekreftelse på mottakelse og opplysninger om login ID og passord. Kontaktpersonen får kopi av e-posten. Kommunen/selskapet som behandlingsansvarlig Innsamling av personopplysninger i Styrevervregisteret faller inn under personopplysningslovens virkeområde. Den som bestemmer formålet med behandlingen og hvilke hjelpemidler som brukes blir etter personopplysningloven 2 nr. 2 definert som behandlingsansvarlig. Etter loven på legger det den behandlingsansvarlige visse plikter i forhold til registeret, se nedenfor. KS har vært i kontakt med Datatilsynet som bekrefter at det er hver kommune eller hvert selskap som er den behandlingsansvarlige.

39 Den som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige defineres i personopplysningsloven en databehandler, personopplysningsloven 2 nr. 5. I og med at KS eier og drifter. Styrevervregisteret vil KS bli ansett som databehandler. For at KS lovlig skal kunne drifte registeret for kommuner og selskaper kreves det etter personopplysningsloven 15 en skriftlig avtale mellom KS og den enkelte kommune/selskap. KS har diskutert kravene til en slik avtale med Datatilsynet, og blitt enige om at en avtale via e-post er tilstrekkelig. Det vil si at når administrasjonssjef/ daglig leder sender en e-post til Kommuneforlagets kundeservice med en bekreftelse på at kommunen/selskapet ønsker å knytte seg til. Styrevervregisteret (med opplysninger om kontaktperson) må det også sies at kommunen/selskapet ønsker å inngå en avtale med KS som databehandler. Kommuneforlaget vil på vegne av KS bekrefte mottak av e-post. Dette vil bli ansett som tilstekkelig for å ha inngått en databehandleravtale. Krav til innhold i e-post fra administrasjonssjefen/daglig leder som bekrefter at kommunen/selskapet vil knytte seg til Styrevervregisteret: Kommunen/selskapet har i vedtak av xx.xx.2007 vedtatt å knytte seg til Styrevervregisteret. Det bes om at kommunen/selskapet gis tilgang til registrering i Styrevervregisteret. Kommunen/selskapet ønsker å inngå en databehandleravtale med KS der KS og/eller dens underleverandør forplikter seg til å gjennomføre sikringstiltak nevnt i personopplysningsloven 13. Kommunen/selskapet oppnevner følgende person/personer som kontaktpersoner. Kontaktpersonens e-postadresse og telefonnr. er.. Datafangstløsning Gjennom Styrevervregisteret er det utviklet en datafangstløsning som skal benyttes for å la hver enkelt vervinnehaver registrere sine verv og økonomiske interesser samt holde sine egne opplysninger oppdatert på anmodning fra kommunens/selskapets kontaktperson eller på eget initiativ. I tilknytning til denne datafangstløsningen kreves det at vervinnehaveren elektronisk samtykker til å la seg registrere. Samtykket kreves i henhold til personopplysningslovens 8. Når vedkommende har samtykket, skal den enkelte personen selv registrere sine verv og interesser. Datafangstløsningen er nærmere beskrevet i brukerveiledningen. Samtykke Som nevnt over krever registrering i Styrevervregisteret samtykke fra den enkelte, jf. personopplysningsloven 8. Samtykket må være en frivillig, uttrykkelig og informert erklæring. Som nevnt over vil samtykke for registrering gis gjennom datafangstløsningen. Datafangstløsningen består i en e-post som går ut fra

40 kommunens/selskapets kontaktperson. I e-posten vil det ligge en link til. Styrevervregisteret der den enkelte kan gå inn og registrere opplysninger om seg selv. Før personen kan registrere opplysninger om sine verv og økonomiske interesser må vedkommende elektronisk samtykke til en slik registrering. Se brukerveiledningen. I forbindelse med spørsmålet om samtykke vil det foreligge nærmere beskrivelse av Styrevervregisteret og dets formål samt at registrering er basert på frivillighet. Videre vil det beskrives at den enkelte selv tar ansvar for at opplysningene er fullstendige/oppdaterte til enhver tid samt at vedkommende når som helst kan la seg slette fra registeret. Ved å samtykke, har den enkelte også juridisk akseptert betingelsene for registrering. Kommunens/selskapets ansvar i forhold til Styrevervregisteret Etter personopplysningsloven 11 er det den behandlingsansvarlige som er ansvarlig for å påse at behandlingen av personopplysninger skjer i samsvar med loven. Etter personopplysningsforskriften 2-3 er den daglige ledelsen av virksomheten ansvarlig for informasjonssikkerheten i Styrevervregisteret. Det vil si at administrasjonssjef/daglig leder har ansvar for å påse at informasjonssikkerheten for registeret blir ivaretatt. Selv om det er administrasjonssjefen/daglige leder som har det øverste ansvaret, er det naturlig at kontaktpersonen ivaretar ansvaret med å påse at personopplysningslovens krav er oppfylt. Etter personopplysningsloven 11 skal den behandlingsansvarlige sørge for at opplysninger i Styrevervregisteret bare blir registrert når samtykke er gitt. Den behandlingsansvarlige skal videre sikre at de gitte opplysningene bare nyttes i samsvar med registreringens opprinnelige formål, og at opplysningene ikke kan brukes til andre forhold. Personopplysningsloven krever også at formålet med registreringen skal være saklig begrunnet i forhold til virksomhetens drift. Videre skal den behandlingsansvarlige sørge for at opplysningene i registeret er korrekte og oppdaterte, og at de ikke lagres lenger enn det som er nødvendig ut fra formålet med behandlingen. Dette medfører at kommunen/selskapet må ha rutiner for å sørge for at opplysninger i Styrevervregisteret er korrekte. KS anbefaler at kommuner og kommunalt eide selskaper legger opp til rutiner for mulig ajourføring av registeret to ganger i året. KS v/kommuneforlaget vil sende en e-post til kontaktpersonene i kommunene/selskapene to ganger i året for å minne på plikten til ajourhold. Registrerte opplysninger om folkevalgte vil automatisk bli slettet etter 4 år. Registrerte opplysninger om ansatte og styrerepresentanter vil bli slettet 4 år etter siste registrering. Kommunen/selskapet må også ha rutiner for hvordan Styrevervregisteret oppdateres når ansatte slutter eller bytter stilling intern eller når styremedlemmer/folkevalgte slutter/fratrer sine verv. I tillegg til at ansatte/ styremedlemmer/folkevalgte blir oppfordret til å holde opplysninger i registeret oppdatert gjennom sitt samtykke. Rett til innsyn

41 Etter personopplysningsloven 18 og 19 har den registrerte blant annet rett til opplysninger om den behandlingsansvarlige og hvem i kommunen/ selskapet som har det daglige ansvaret med å oppfylle den behandlings-ansvarliges plikter. Det vil fremkomme mer opplysninger om dette i datafangstløsningen. Melding til Datatilsynet Etter personopplysningsloven 31 har den behandlingsansvarlige meldeplikt til Datatilsynet ved behandling av personopplysninger med elektroniske hjelpemiddel. Etter personopplysningsforskriften 7-16 og 7-17 gjelder dette ikke overfor registrering av ansatte eller folkevalgte. Dette har Datatilsynet bekreftet overfor KS. Dette innebærer en endring av det som står i brevet fra KS av 5. januar i år. Overfor styrerepresentanter eksisterer det pr. nå ingen unntak i fra meldeplikten. Selskaper som ønsker å knytte seg til Styrevervregisteret, og som ønsker at også styrerepresentantene skal kunne registrere seg må sende melding til Datatilsynet. Meldeskjema og nærmere retningslinjer for dette finnes på Datatilsynets hjemmesider: 204.aspx Administrasjonens vurdering I formannskapets vedtak i sak 08/07 er det bestemt at det skal etableres retningslinjer for registrering i styrevervregisteret. Og KS har utarbeidet slikt veiledende forslag til lokalt reglement for Styrevervregisteret: Forslag til lokalt reglement for registeret 1 Registrering av styreverv og økonomiske interesser m.m. X kommune/fylkeskommune/selskap har vedtatt å innføre registrering av styreverv, økonomiske interesser og lignende for medlemmer av kommunestyret/fylkestinget/selskapsstyret og følgende utvalg: Registeret skal også omfatte administrasjonssjefen/administrerende direktør og andre administrative ledere og ansatte med innstillingsrett eller avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker. 2 Innhold i registeret 2.1 Styreverv i offentlig/privat eide selskaper/datterselskaper 2.2 Styreverv i interesseorganisasjon eller organisasjon som mottar økonomisk støtte fra kommunen/selskapet 2.3 lønnet arbeid/konsulentoppdrag som kommer i tillegg til vervet som folkevalgt/styrerepresentant/ansatt i kommunen/selskapet 2.4 Næringsinteresser; fast eiendom og større aksjepost/eierandel o.a. 3 Føring og vedlikehold av opplysninger i registeret 3.1 Registreringen skal foretas senest innen en måned etter at kommunestyret/fylkestinget/selskapsstyret har konstituert seg. Administrative ledere og ansatte med innstillingsrett/beslutningsrett registreres senest innen en måned etter samtykke er gitt 3.2 Registreringen skal foretas av den/de personer som kommunen/selskapet utpeker som kontaktperson overfor KS. Registreringen foretas i henhold til veiledning fra KS 3.3 Registeret ajourføres to ganger pr kalenderår i henhold til rutiner fra KS

42 3.4 Registrerte opplysninger er basert på samtykke fra den enkelte og er offentlig tilgjengelig gjennom 3.5 Den enkelte registrerte kan på ethvert tidspunkt velge å slette sine opplysninger i registeret. Opplysninger om en registrert person vil automatisk bli slettet etter fire år med mindre det er registrert ajourføring av personens opplysninger. 4 Ikrafttreden Disse reglene trer i kraft.. Første gangs registrering skal foretas innen.. I 1 er det laget forslag på hvem som skal omfattes av ordningen med registrering i styrevervregisteret, men opplistingen er ikke gjort uttømmende. Og det er opp til kommunen å bestemme omfanget av registreringen. Men det må understrekes at dette er en frivillig ordning for de som skal omfattes av disse bestemmelsene. Saken fremlegges med forslag på at kommunestyret slutter seg til veiledende retningslinjer som KS har utarbeidet., og at disse legges til grunn i forbindelse med registrering av opplysninger i styrevervregisteret. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret legger til grunn forslaget til retningslinjene som KS har utarbeidet i forbindelse med registrering av opplysninger i styrevervregisteret. 2. Følgende skal omfattes av ordningen med registrering i styrevervregisteret: Folkevalgte: - kommunestyrets medlemmer, - kontrollutvalgets medlemmer, - ordføreren - Administrative stillinger: - rådmannen - enhetsledere - innkjøpssjef - økonomisjef 3. Reglene trer i kraft etter valget høsten Rådmannen har ansvaret for registreringen. Ordførers/utvalgsleders innstilling: Som rådmannens forslag til vedtak

43 ordfører/utvalgsleder Hogne Eidissen rådmann

44

45

46

47

48

49

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 23.08.2007 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 23.08.2007 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 23.08.2007 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 21.08.2007 kl. 13.15

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 21.08.2007 kl. 13.15 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 21.08.2007 kl. 13.15 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Satan. jrø6002 Dok.nr. 1 2 MÅR 2007. Registrering av verv og økonomiske interesser - www.styrevervregisteret.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Satan. jrø6002 Dok.nr. 1 2 MÅR 2007. Registrering av verv og økonomiske interesser - www.styrevervregisteret. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Ordfører Rådmann Administrerende direktør Satan. jrø6002 Dok.nr. Aikivnr. Ol& Eksp. U.off. 1 2 MÅR 2007 Saksh. (Referanse må oppgis) "Var referanse: 200601683-8 Arkivkode: 064024

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad STYREVERVREGISTERET. Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad STYREVERVREGISTERET. Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Arkivsaksnr.: 12/424-1 Arkivnr.: MPROT Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad STYREVERVREGISTERET Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Lunner kommunestyre

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2007 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/08 06/272 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/08 06/272 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH) Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.03.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orientering HAMOS v/

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Kommunestyret i Torsken Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning.

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.10.2011 49807/2011 2011/7130 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/130 Formannskapet 12.10.2011 11/143 Bystyret 27.10.2011 Bodø kommunale Boligstiftelse.

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 14.05.2008 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Skien Dalen Skipsselskap AS Nome kommune Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger...1 1.2 Metode...1 1.3 Høring...2 2 Fakta

Detaljer

Moteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 09:30

Moteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 09:30 Moteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tif. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 27.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE

Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE HEMNE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid : Fredag 7. mai 2010, kl. 12.00 Møtested/lokaler : Hemne rådhus, møterom Formannskapssalen Arkivsak

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.05.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 41471166 eller til e-post: akfp@fredrikstad.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Oppretting av et felles interkommunalt selskap (IKS) for å ivareta drift av Vigo og et eventuelt samarbeid om skoleadministrative systemer

Oppretting av et felles interkommunalt selskap (IKS) for å ivareta drift av Vigo og et eventuelt samarbeid om skoleadministrative systemer Arkivsak 200503763-3 Arkivnr. E: 064 A43 Saksbehandler Leif B Olsen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 06.12.2010 32/10 Fylkestinget 14.12.2010 82/10 Oppretting av et felles interkommunalt

Detaljer