VELKOMEN til Vest-Telemark og våre museum!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMEN til Vest-Telemark og våre museum!"

Transkript

1 VELKOMEN til Vest-Telemark og våre museum! Her kan du sjå og høyre, smake og oppleve, prøve ut og leike deg inn i vår historie. Vest-Telemark har blitt kalla både eit sogeland og ei skattekiste. La denne brosjyren vere din reiseførar inn i vår historie, kunst og kulturarv. Her føreslår me fleire tema som du kan velje di reiserute etter. Her finn du òg opplysingar om reiseavstandar, og du kan samle stempel frå dei ulike stadene. Send kopi av sida med minst 3 stemplingar til oss innan 1. desember og vinn gilde premiar! Målaren Henrik Sørensen sa at Telemark er som Paris; kvar kvadratmeter har si historie! No var Sørensen kjend for å bruke store ord, men mykje av dette er sant. Di meir du høyrer, ser og lærer, di meir fascinert vert du av Vest- Telemark. Sørensen vart aldri ferdig. I meir enn 40 år kom han attende for å høyre meir, bli inspirert og for å måle. Du finn ein del informasjon i denne brosjyren, og enda meir på dei ulike musea og galleria. Du kan òg lese om dei på heimesida vår eller i VTM-appen som du kan laste ned gratis til telefonen din frå 1. juni Snart vil du sjå at vegane kryssar, at historiene gjev samanheng og at du vil forstå meir av regionen. Vest-Telemark Museum vart stifta i 2002 som ei felles forvaltning av til saman elleve ulike museumseiningar. Dei har ulike historier og utgangspunkt, men under eitt fortel dei mykje av den viktigaste historia for regionen. Finn dine vegar inn, finn skattane og nyt turane! Med helsing, Dag Rorgemoen direktør

2 TRE HISTORISKE SPOR... Historia om Vest-Telemark Dei fyrste som kom hit var jegerar som følgde reinen. Lang tid gjekk før folk vart bufaste, bygde hus og dyrka jord. Etter kvart oppdaga ein dei naturgjevne ressursane som la grunnlag for eigne næringar og handel. Jarn, brynestein og kopar Dei eldste spora etter jarnvinneanlegg i Vest-Telemark er frå dei første hundreåra av vår tidsrekning. I folkevandringstida ca e.kr. blei ei rekkje gardar etablert. Gravhaugane i Fyresdal er frå denne tida. Etter kvart klarte ein å lage stål som måtte slipast, og sal av brynestein frå skiferbrota i Eidsborg tok til frå 700-talet. Dette vart den fyrste eksportvara vår og del av nordsjøhandelen. Den varierte geologien baud på fleire fortrinn. Då danskekongen i 1539 utrusta tyske bergfolk for å starte bergverksdrift i Noreg, var det til Vest-Telemark dei kom. Kopargruver finn me fleire stader, men på Åmdals Verk kan du besøke gruvene og lære om drifta der frå 1691 til Telemarksvassdraget var viktigaste vegen ut for varene. Frå 1600-talet fekk også tømmeret verdi, og tømmerdrift vart ei viktig næring. Frå Vest-Telemark gjekk ein straum av brynestein, malm og tømmer, men også smør, kjøt, vilt og fisk. Dette var også beitelandet og veidelandet. Transporten og handelen batt Vest-Telemark til resten av verda. Dei gav arbeid og impulsar utanfrå. Kanaliseringa av vassdraget byrja i 1861, og frå 1892 kunne ein segle på éin kjøl frå Vest-Telemark og til havet. Ein ny æra vart innleidd for turisme, industri og handel: Telemarkskanalen vart hovudvegen mellom Aust- og Vestlandet. 2

3 GJENNOM VEST-TELEMARK Bondekultur Ingen annan stad kan du finne så mange bevarte mellomalderhus i tre som i Vest-Telemark. Grove, malma furustokkar vart nøye plukka ut til loft, bur og stoger. Odelsbonden bygde ikkje berre for sjølve seg, men også for etterkomarane. Mange av husa ser du framleis på gardane rundt om. På friluftsmusea våre i Eidsborg, Kviteseid, Fyresdal og Øyfjell kan du studere dei og samanlikne med seinare byggjeskikk. Her kan du dessutan oppleve interiør, reiskap og bruksgjenstandar. Handverket har vore høgt verdsett, og i tillegg til brukseigenskapane vart mykje også gjeve estetiske kvalitetar. Folkekunsten blømde særskild frå 1700-talet og framover. Ut frå handverks- og materialkunnskap sprang også utviklinga av skimakinga, og gjennom dette skileiken. Frå Morgedal kom pionerane som med konkurransar, oppvisingar og jamvel polferder la grunnlaget for skisporten. Frå folkekunst til moderne skulptur Under nasjonalromantikken frå midten av 1800-talet vart det henta svært mange motiv frå natur og folkeliv i Vest- Telemark. Men også i seinare epokar kom målarar hit for inspirasjon, som Henrik Sørensen og Harald Kihle. I tillegg har regionen fostra mange eigne kunstnarar, som dei fire store bilethoggarane Gunnar Utsond, Anne Grimdalen, Dyre Vaa og Knut Skinnarland. Ingen annan region i Noreg har så mange bilethoggarar. Også innan skrivekunst og musikk finn ein her store utøvarar, slik som forfattaren og journalisten Aasmund Olavsson Vinje, og den vidgjetne spelemannen Tarjei Augundsson, kjend som Myllarguten. 3

4 MAT OG OVERNATTING Dei to heilårsopne musea i Eidsborg og Morgedal har kafé med varm mat. I sesongen er det enkel servering på Åmdals Verk, i Kviteseid og i Øyfjell. Her finn du informasjon om overnatting: Eidsborg/Dalen/Tokke: visitdalen.no Morgedal/Kviteseid/Vrådal: morgedal.com visitvraadal.no Fyresdal: fyresdal.kommune.no Øyfjell/Rauland/Arabygdi/Vinje: visitrauland.no Seljord: seljordportalen.no For andre tilbod i regionen: visittelemark.no Innsvingen kafé ved Norsk Skieventyr i Morgedal byr på varm mat og catering heile året. Også i Eidsborg er det museumskafé (sesongopen). 4

5 INNHALD Vest-Telemark Museum Eidsborg side 6 Eidsborg stavkyrkje 7 Friluftsmuseet i Eidsborg 8 Aktivitetsparken i Eidsborg 9 Kanalhistoria på Dalen 10 Grimdalstunet Anne Grimdalen 11 Åmdals Verk gruver 12 Fyresdal bygdemuseum 13 Kvitesteid bygdetun Gunnar Utsond 14 Kviteseid gamle kyrkje 15 Øyfjell bygdemuseum 16 Myllarheimen Myllarguten 17 Rauland kunstmuseum: Dyre Vaa-samlingane 18 Knut Skinnarland-samlinga 19 Vinje biletgalleri Henrik Sørensen 20 Vinjestoga Aasmund Olavsson Vinje 21 Norsk Skieventyr i Morgedal 22 Øverbø i Morgedal Sondre Norheim 23 Her har eg vore! 24 Kart over alle museumsanlegg 25 (kan brettast ut) 5

6 VEST-TELEMARK MUSEUM EIDSBORG Faste utstillingar med folkekunst og handverk Temporærutstillingar kring kunst og historie Brynestein frå Eidsborg: utstilling og vandrerute Hovudbygget til Vest-Telemark Museum blei opna i 2012 og er hovudbølet til dei konsoliderte musea du finn i denne brosjyren. Bygget ligg rett bak Eidsborg stavkyrkje, i berget 470 m over Bandak og Dalen øvst i Telemarkskanalen. Her er eit friluftsmuseum kring to gamle gardar, og ein aktivitetspark knytt til temaet Telemarkskanalen (sjå side 8/9). I museumsbygget er det faste og temporære utstillingar om folkekunst drakt/tekstil, sylv, rosemåling, knivmaking. Her er også Statkraft sitt visingssenter for vasskrafthistorie og Tokke-utbygginga, og ei eiga avdeling med den årige historia til brynesteinen frå Eidsborg. I tillegg viser museet aktuelle utstillingar med vekslande tema. Heilårsope. Butikk og kafé (varm mat i helgar og i sesong). 7 km (10 min) til Dalen og Lastein bryggje 16 km (19 min) til Grimdalstunet 6

7 EIDSBORG STAVKYRKJE Einskipa stavkyrkje frå 1200-talet Veggmåleri, gotiske dekorelement, krusifiks Denne vesle og vakre stavkyrkja ligg rett ved Vest-Telemark Museum Eidsborg. Det opphavlege kyrkjeskipet er bygd i perioden og blei utvida både på og på talet. Kyrkja blei restaurert og er framleis i bruk. Stavkyrkja er av ein type som er heilt kledd med spon utvendig. Kyrkja blei vigsla til St. Nicolaus (lokalt kalla Nikuls), og ein statue av denne bispehelgenen var sentral i ein særeigen kultus som heldt seg til langt inn på 1700-talet. Kyrkja har mange interessante detaljar som lønnruner, rissa symbol, innvendig dekorasjon frå 1600-talet og eit klokketårn med takvimpel frå Frå juni til august er det faste omvisingar i kyrkja kvar dag, elles på bestilling. I museet får du kjøpt boka om stavkyrkja. 22 km (26 min) til Øyfjell bygdemuseum 28 km (28 min) til Norsk Skieventyr i Morgedal 7

8 FRILUFTSMUSEET I EIDSBORG Bygdetun med Europas eldste verdslege trehus Vandrerute til brynesteinsbrotet (rundtur 2 timar) Dette store utandørs museet blei skipa i 1949 som Lårdal bygdetun av sylvsmed Eivind Tveiten og kona hans Hæge. Det består av to gamle gardar, Uppistog og Nistog Vindlaus, og ei rekkje bygningar som er flytta hit. Tunet har over 30 bygg, deriblant Europas eldste bevarte ikkje-kyrkjelege trehus: Stålekleivloftet frå På tunet er også huset til Juvekongen ei Telemarksstoge som er rikt dekorert av den kjende rosemålaren Olav Torjusson. Mange andre bygningar fortel om gardslivet på 1800-talet. I tillegg til gardane er det sett opp ein husmannsplass. Mange av bygningane på området er opne for publikum. Frå juni til august er det faste omvisingar i bygdetunet, elles på bestilling. Ta kontakt med museet. 40 km (41 min) til Kviteseid bygdetun / gml. kyrkje 43 km (45 min) til Vinje biletgalleri / Vinjestoga 8

9 AKTIVITETSPARKEN I EIDSBORG Telemarkskanalens historie formidla gjennom leik med vatn. Aktivitetar og tradisjonshandverk Familieaktivitetsparken i Eidsborg er eit nytt tilbod ved museet frå sommaren Sentralt i parken er ein 105 m lang vassførande modell av Telemarkskanalen med båtar, sluser og kraftverk. Her kan du leike deg inn i historia og sluse brynestein, tømmer og turistbåtar frå Dalen til Skien. Parken byr også på ein arkeologisk utgravingsstad og høve til å oppleve handverkstradisjonar som lafting, smiing og brynesteinssliping. Open i sommarmånadene. 48 km (50 min) til Rauland kunstmuseum 51 km (56 min) til Fyresdal bygdemuseum 9

10 KANALHISTORIA PÅ DALEN Båt- og fløytingshistoria til Telemarkskanalen Lastein bryggje: utskipingsstaden for brynestein Telemarksvassdraget har ei meir enn 100o år lang historie som transportåre. Brynestein, tømmer og andre varer vart frakta nedover vassdraget. I 1892 blei Bandak-kanalen opna og Dalen vart for ein kort periode knutepunkt for ferdsla mellom Aust- og Vestlandet. Dalen hotell frå 1894 er eit synleg bevis på dette. Gullalderen vara til utpå 1920-talet. I det gamle pakkhuset på Lastein bryggje er det sett opp ei utstilling som viser historia til båttrafikken på kanalen, med mange originale gjenstandar og fotografi. Like bortanfor bryggja ligg ein freda utslagsplass for tømmer, med ei utandørs plakatutstilling om historia til fløytinga på kanalen. Bryggjeutstillinga er open så lenge båtane går. Her startar òg omvisinga i Tokke kraftverk sjå info på turistkontoret. 7 km (10 min) til museet i Eidsborg / stavkyrkja 10 km (12 min) til Grimdalstunet 10

11 GRIMDALSTUNET Kunstsamling etter bilethoggaren Anne Grimdalen Historisk fjellgard med 10 hus og gardskvern Bilethoggaren Anne Grimdalen ( ) blei kalla eventyrjenta i norsk kunst. Anne vaks opp her på garden, men reiste tidleg ut for å bli kunstnar. Ho slo gjennom i 1938 då ho vann konkurransen om utsmykkinga av Oslo rådhus. Ho er mest kjend for sine barne- og dyreskulpturar mange av desse finn du her på tunet. Det eldste huset på garden er frå seinmellomalderen, det yngste frå kring Gamlestoga er bevart med interiør slik ho var då Anne Grimdalen budde her. Ei stor gardskvern med hestevandring fortel om moderne gardsdrift. I galleribygget er skulpturar og ting etter Anne Grimdalen samla. Her er også ulike sær- og salsutstillingar. Grimdalstunet er ope med omvisar i perioden juni august. 10 km (12 min) til Dalen / Lastein bryggje 11 km (16 min) til Åmdals Verk gruver 11

12 ÅMDALS VERK GRUVER Tur inn i kopargruver som var i drift i 254 år Museum med unike modellar og geologiutstilling På 1500-talet kom tyske bergfolk til Gullnes i Seljord og til Moisesberg i Fyresdal for å starte bergverksdrift i Noreg. På Åmdals Verk, ikkje langt frå Moisesberg, starta utvinninga av kopar i Den varte til 1945 med ulike eigarar. I ein rekonstruksjon av det gamle skeidehuset er det innreidd eit museum der mekaniske modellar viser gruvedrifta med bl.a. knuseverk, smeltehytte, vaskeri og oppgangssag. Ei rikhaldig mineralutstilling fortel om geologien i området. Gruvevandringa startar på museet og går fleire hundre meter inn i Hoffnung-gruva. Utanfor museet er det turvegar til restane av eit heilt gruvesamfunn som utgjer grunnlaget for dagens busetnad på Åmdals Verk. Museet er ope i perioden juni august. 11 km (16 min) til Grimdalstunet 31 km (36 min) til Fyresdal bygdemuseum 12

13 FYRESDAL BYGDEMUSEUM Gravhaugar frå folkevandringstida (4 600 e.kr.) Gardshus frå talet. Tettstad frå ca Dette er eit av Noregs eldste friluftsmuseum, skipa i Museet ligg i Øyskogen, eit grøntområde midt i sentrum av Fyresdal. Dei eldste husa er frå mellomalderen, flytta hit frå gardane kring i bygda. Her er også eit museumsbygg der ein kan sjå nye temautstillingar kvart år. For 1500 år sidan var Øyskogen heilag grunn. Her blei storfolk gravlagt, og gravhaugane blei gjennom vikingtida e.kr. brukt som kultstad for å få kontakt med gudane. Folkestadbyen rett ved Øyskogen er ein unik tettstad. Den liknar på ei Sørlandsbygd. Husa vart flytta hit frå plassane rundt om då folk flytta til byen mellom 1870 og Øyskogen er open for besøk gjennom heile året. Guiding og utstillingar i perioden juni august. 31 km (36 min) til Åmdals Verk gruver 51 km (54 min) til Kviteseid bygdetun / gml. kyrkje 13

14 KVITESEID BYGDETUN Bygningar frå velståande 1700-tals gardar Skulptursamling etter bilethoggar Gunnar Utsond Kviteseid Bygdetun vart skipa i 1907 og etablert rett ved Kviteseid gamle kyrkje i Fleire av husa på tunet er flytta hit frå store gardar og er av dei mest fotograferte i Vest-Telemark. Flekstveitstoga frå Lårdal er dekorert av Talleiv Målar Espetveit i Tveitloftet og Flekstveitloftet har vakker utskurd frå Ein utstillingshall viser skulpturane til bilethoggar Gunnar K. Utsond ( ). Utsond er ein av dei kjende norske symbolistane og skaparen av Helhesten på Ekeberg i Oslo. Utsond si dramatiske og tragiske historie er fortald i utstillinga. Her er servering og temautstillingar kvart år. Open med omvising og enkel servering juni august. 19 km (21 min) til Norsk Skieventyr i Morgedal 42 km (45 min) til Øyfjell bygdemuseum 14

15 KVITESEID GAMLE KYRKJE Steinkyrkje i romansk stil frå 1260 Rankedekorasjonar av Thomas Blix frå 1714 Dei fleste kyrkjer som blei bygd i mellomalderen var stavkyrkjer, men på dei sentrale stadene blei dei bygd i stein. Kviteseid gamle kyrkje er ei slik hovudkyrkje, datert På denne tida låg ein handelsplass (Kauphamar) nede ved vatnet, knytt til handel med brynestein, jarn og skinn. Det er fleire slike steinkyrkjer langsetter Telemarkskanalen. Kyrkja har mange interessante detaljar, som ein boge ved inngangsportalen med to dragar som tvinnar halsen om kvarandre, og rankedekorasjonar i koret måla av Thomas Blix i Altertavla er frå 1732, medan døypefonten i mellomalderstil truleg er laga på 1500-talet. Det er omvisingar i kyrkja med utgangspunkt i Kviteseid bygdetun i perioden juni august. 40 km (41 min) til museet i Eidsborg / stavkyrkja 51 km (54 min) til Fyresdal bygdemuseum 15

16 ØYFJELL BYGDEMUSEUM Unikt museumsbygg med særs variert samling Stoge som viser påverknad av bymoten kring 1890 I 1931 fekk bygda Øyfjell eit særmerkt museumsbygg i testamentarisk gåve av brørne Tarjei og Olav O. Trovatn. Det er laga i lokal kila granitt, i ein stil som minner om amerikansk arkitektur frå siste halvdel av 1800-talet. Museumsbygget husar ei rik samling av reiskap, drakter, rosemåling, husgeråd og ulike snurrepiperi. Her kan du bl.a. sjå Noregs største ølhøne og ein fransk brennevinsdunk som kom til Lifjell i 1870 med varmluftballong! Tunet viser ein gard slik den var på 1900-talet. I låven finn du utstillinga om arbeidshesten. Våningshuset Mostøylstoga er frå 1860/90 og har innreiing påverka av bymoten. Museet er ope med omvisar i månadene juli og august. 21 km (26 min) til Rauland kunstmuseum 25 km (28 min) til Norsk Skieventyr i Morgedal 16

17 MYLLARHEIMEN I ARABYGDI Husmannsplassen Kosi frå 1866 med eldre hus Buplassen til Myllarguten. Statue laga av Dyre Vaa Tarjei Augundsson, fødd 1799 og oppvaksen i Sauherad, var ein vidgjeten spelemann. Han blei kalla Myllarguten etter den biologiske faren sin, som var møllar. Tarjei byrja tidleg med hardingfele og gav konsertar frå han var 8 år. Han blei oppdaga av Ole Bull og spela for kongen i København. I 1852 hadde Myllarguten tent godt med pengar og kunne kjøpe Øygarden som Kosi ligg under. Men han måtte selje att i Han fekk behalde Kosi, flytta fire eldre bygningar hit og budde her til han døydde i Stoga blei riven i 1900, men plassen blei restaurert og ei anna stoge sett opp i Minnesmerket laga av Dyre Vaa blei sett opp i Gruppeomvisingar i Myllarheimen kan tingast hjå Vest- Telemark Museum i Eidsborg. 25 km (28 min) til Rauland kunstmuseum 37 km (40 min) til Vinje biletgalleri / Vinjestoga 17

18 RAULAND KUNSTMUSEUM DYRE VAA Store og små gipsoriginalar etter bilethoggaren Ved sida av Gustav Vigeland er Dyre Vaa ( ) den bilethoggaren som har prega norsk skulptur mest. Han var fødd i Kviteseid, budde lenge i Oslo og flytta til Rauland på 1930-talet. I studietida var han elev av Gunnar Utsond (sjå s. 14) og Wilhelm Rasmussen på Kunstakademiet i Oslo. Mange av Vaas skulpturar står i Oslo mest kjende er kanskje eventyrfigurane på Ankerbrua og ulvane på Ila. Han laga sjømannsmonumentet i Bergen, og tre figurar til Nidarosdomens vestfront. Ved sida av dette måla han. Dyre Vaa gav dei fleste av gipsoriginalane sine til Vinje kommune. I 1981 blei Dyre Vaa-samlingane opna. Her er også arbeid av sonen Tor Vaa og av Svallaug Svalastoga. Ope med omvisar juli tidleg august, eller på bestilling. 21 km (26 min) til Øyfjell bygdemuseum 25 km (28 min) til Myllarheimen i Arabygdi 18

19 RAULAND KUNSTMUSEUM KNUT SKINNARLAND Rikhaldig skulptursamling og rekonstruert atelier Vest-Telemark hadde fire store bilethoggarar på 1900-talet: Gunnar Utsond, Anne Grimdalen, Dyre Vaa og Knut Skinnarland ( ). Knut Skinnarland var, som Dyre Vaa, elev av Wilhelm Rasmussen på Kunstakademiet. Ein viktig del av Skinnarlands verk er knytt til restaureringa av vestfronten til Nidarosdomen i Trondheim, der han bidrog med fire figurar. Elles er han kjend for fiskarmonumentet i Ålesund og Akureyri (Island), og for portretta av A. O. Vinje og Sondre Norheim. I 1994 blei Skinnarland-samlinga opna, i gangavstand frå Dyre Vaa-samlingane. Her er òg ein kopi av atelieret hans i Rauland. Kvart år er det dessutan ei aktuell salsutstilling. Ope med omvisar juli tidleg august, eller på bestilling. 34 km (38 min) til Vinje biletgalleri / Vinjestoga 48 km (50 min) til museet i Eidsborg / stavkyrkja 19

20 VINJE BILETGALLERI I SMØRKLEPP HENRIK SØRENSEN OG HARALD KIHLE Eitt av to Sørensen-galleri teikna av Bjart F. Mohr Målaren Henrik Sørensen ( ) var ein leiarfigur i norsk kunstliv. Gjennom mange år arbeidde han i ein fast årsrytme: om hausten i Italia, om vinteren i atelieret sitt i Oslo Rådhus, om sommaren fyrst i Holmsbu (Hurum) og så her i Smørklepp i Vinje, der han måla landskap og folk. Sonen Sven Oluf Sørensen bygde to galleri til måleria etter far sin, eit i Holmsbu i 1973 og eit i Smørklepp i Båe er teikna av arkitekten Bjart Faye Mohr i ein særeigen stil: grov granitt med innsette glasflater, godt gøymt i skogen. I denne løynde perla av eit kunstmuseum finn ein òg måleri av Sørensens ven Harald Kihle ( ), kjend for sine skildringar av landskap, bygdeliv og ikkje minst hestar. Galleriet er ope med omvisar i månadene juli og august. 4 km (6 min) til Vinjestoga 34 km (38 min) til Rauland kunstmuseum 20

21 VINJESTOGA Barndomsheimen til Aasmund Olavsson Vinje Husmannsstoge frå 1800-talet med interiør Aasmund Olavsson Vinje ( ) vaks opp på denne vesle husmannsplassen frå Han var det ein i Telemark kallar eit flogvit kvikk, evnerik og skapande og blei landskjend som diktar, forfattar og journalist. Han var den fyrste som tok landsmål (nynorsk) i bruk som skriftspråk med utgjevinga av Ferdaminne i Vinje var kjend både for sine vakre dikt og ein særs skarp satirisk penn. I Vinjestoga står framleis ting frå tida Aasmund budde her. Ein kan sjå skriveskrinet hans, originaleksemplar av tidsskriftet hans Dølen og mykje anna. Stoga er open med omvisar i månadene juli og augst, elles på bestilling. Ein kan også tinge ei eksklusiv omvising med minikonsert av folkemusikar Aasmund Nordstoga. 4 km (6 min) til Vinje biletgalleri 31 km (34 min) til Rauland kunstmuseum 21

22 NORSK SKIEVENTYR I MORGEDAL Opplev norsk skihistorie: frå samisk skikultur via skimaking, skismøring og norske ski- og polarpionerar til vinter-ol, snowboard og twin-tip Noreg, Telemark og Morgedal har ein særmerkt plass i skihistoria. Ordet ski kjem frå norrønt skíða som tyder kløyvd trestykke. Det internasjonale ordet slalom står for ein av tre typar terrengløype som på Morgedalsdialekt blei kalla ufsilåm (bratt løype med eitt hinder), uvyrdslåm (lang fjelløype med mange hinder) og slalåm (sla = slak bakke, låm = spor). Fleire av dei velkjende norske skipionerane var frå Morgedal: Sondre Norheim, brørne Torjus og Mikkel Hemmestveit og polfarar Olav Bjaaland. Museet viser tidleg ski- og polarhistorie og dagens skisport med fleirmediale utstillingar. Museet er heilårsope. Her er ein rikhaldig butikk med bøker, gåver og suvenirar. Innsvingen kafé serverer smakfull heimelaga og tradisjonsrik mat, og tilbyr catering. 19 km (21 min) til Kviteseid bygdetun 25 km (29 min) til Øyfjell bygdemuseum 22

23 ØVERBØ I MORGEDAL Husmannsplass der skilegenda Sondre Norheim blei fødd. Stoga som står her i dag er bygd av Sondre sjølv. Ein turveg er skilta frå bygda Sondre Auversson Norheim ( ) blir rekna som den store norske pioneren innan moderne skisport. Sondre blei fødd på denne bratte husmannsplassen. Han blei ein meister i slalåm, langrenn og hopp og vann mange renn både i Telemark og Oslo. Han tok i bruk og forbetra innsvinga ski og hælbindinga som gjorde det lettare å svinge og hoppe. Men Sondre var og blei fattig, og 1884 utvandra han til USA, der grava hans ligg i Denbigh ved Minot i North Dakota. Ein statue av Sondre laga av Knut Skinnarland står både ved Skieventyret i Morgedal og i sentrum av Minot. I stoga på Øverbø blei verdas fyrste vinterolympiske fakkel tent i 1952 og seinare på nytt i 1960 og Omvisingsturar kan tingast på Norsk Skieventyr. 28 km (28 min) til museet i Eidsborg / stavkyrkja 50 km (53 min) til Rauland kunstmuseum 23

24 HER HAR EG VORE! FÅ EIT STEMPEL AV GUIDEN: Vest-Telemark Museum Eidsborg Norsk Skieventyr i Morgedal (Sondre Norheim) Grimdalstunet (Anne Grimdalen) Åmdals Verk gruver Fyresdal bygdemuseum Kviteseid bygdetun (Gunnar Utsond) Øyfjell bygdemuseum Rauland kunstmuseum (Dyre Vaa) Rauland kunstmuseum (Knut Skinnarland) Vinje biletgalleri (Henrik Sørensen og Harald Kihle) Vinjestoga (Aasmund Olavsson Vinje) Myllarheimen i Arabygdi (Myllarguten) 24

Varm kaffe ved nytent bål. Fiskestonga svaiar lett når nysgjerrig fisk testar agnet. Kvelden er lys og vidda er varm og vid.

Varm kaffe ved nytent bål. Fiskestonga svaiar lett når nysgjerrig fisk testar agnet. Kvelden er lys og vidda er varm og vid. NOREG 2011 VELKOMMEN introduksjon Velkommen til Telemark Naturell Varm kaffe ved nytent bål. Fiskestonga svaiar lett når nysgjerrig fisk testar agnet. Kvelden er lys og vidda er varm og vid. Morgon ved

Detaljer

Utsikt frå Geitnetten, Fyresdal

Utsikt frå Geitnetten, Fyresdal NOREG 2013 VELKOMMEN introduksjon Utsikt frå Geitnetten, Fyresdal Velkommen til Telemark Naturell Varm kaffi i vasskanten. Fiskestonga svaiar lett når nysgjerrig fisk testar agnet. Kvelden er lys og vidda

Detaljer

Varm kaffe ved nytent bål. Fiskestonga svaiar lett når nysgjerrig fisk testar agnet. Kvelden er lys og vidda er varm og vid.

Varm kaffe ved nytent bål. Fiskestonga svaiar lett når nysgjerrig fisk testar agnet. Kvelden er lys og vidda er varm og vid. NOREG 2010 VELKOMMEN introduksjon Velkommen til Telemark Naturell Varm kaffe ved nytent bål. Fiskestonga svaiar lett når nysgjerrig fisk testar agnet. Kvelden er lys og vidda er varm og vid. Morgon ved

Detaljer

Vegskil ved Åmot, vegen til høgre fører innover heii til gamle gardar som Kvammen, Subø og Skuldalen.

Vegskil ved Åmot, vegen til høgre fører innover heii til gamle gardar som Kvammen, Subø og Skuldalen. Myllargutvegen tek av frå E134 ved Nutheim i Flatdal og fylgjer fylkesveg 503 fram til Straume bru, Øyfjell, der ein kjem inn på fylkesveg 801 fram til Rauland. Vidare fyljer ein Rv. 362 gjennom Rauland,

Detaljer

Sommar 2013. Lærdal Turistinformasjon (+47) 57 66 67 71. turistkontor@norsk-villakssenter.no

Sommar 2013. Lærdal Turistinformasjon (+47) 57 66 67 71. turistkontor@norsk-villakssenter.no Lærdal Turistinformasjon (+47) 57 66 67 71 turistkontor@norsk-villakssenter.no www.sognefjord.no Velkomen til Lærdal... der historia vert fortald Sommar 2013 Som ein av dei første destinasjonane i verda

Detaljer

HER KOMMER EIN TEKST ETTER KVART SOM SKAL STÅ HER

HER KOMMER EIN TEKST ETTER KVART SOM SKAL STÅ HER Norsk HER KOMMER EIN TEKST ETTER KVART SOM SKAL STÅ HER 2013/2014 www.sognefjord.no Korleis komme hit? Avstandar med bil (til Sogndal) Frå Via Km Køyretid Oslo Gol / Hemsedal 330 5 t Oslo Fagernes / Filefjell

Detaljer

2013/2014. Jotunheimen Jostedalsbreen. Luster Sogndal Balestrand Høyanger Vik Leikanger. Norsk

2013/2014. Jotunheimen Jostedalsbreen. Luster Sogndal Balestrand Høyanger Vik Leikanger. Norsk 2013/2014 Norsk Jotunheimen Jostedalsbreen Luster Sogndal Balestrand Høyanger Vik Leikanger www.sognefjord.no Korleis komme hit? Avstandar med bil (til Sogndal) Frå Via Km Køyretid Oslo Gol / Hemsedal

Detaljer

Sunnhordland guide 2009

Sunnhordland guide 2009 NORSK UTGÅVE www.visitsunnhordland.no Sunnhordland guide 2009 Austevoll Bømlo Etne Fitjar Kvinnherad Stord Sveio Tysnes Velkommen til Sunnhordland I Sunnhordland møtest vilt hav og stille fjellvidder,

Detaljer

GUIDE 2012. www.visitvoss.no

GUIDE 2012. www.visitvoss.no GUIDE 2012 www.visitvoss.no 2 Korleis koma seg til Voss Velkomen til Voss 3 Voss Guide 2012: Informasjon og inspirasjon for at du skal oppleva Voss på sitt beste! Bergen Voss Oslo Logolink Ordførar Hans-Erik

Detaljer

www.visitvoss.no GAID

www.visitvoss.no GAID 2013 www.visitvoss.no GAID MYRKDALEN - Midt i opplevinga! MYRKDALEN HOTEL - DET PERFEKTE STARTPUNKTET Myrkdalen Hotel er eit perfekt startpunkt for deg som vil oppleva norsk natur på sitt aller beste.

Detaljer

RAPPORT. Tusenårsprosjektet på Stødle. Etne kommune Tlf. 53 75 80 00 - Faks 53 75 80 01

RAPPORT. Tusenårsprosjektet på Stødle. Etne kommune Tlf. 53 75 80 00 - Faks 53 75 80 01 RAPPORT Prosjekt: Tittel: Fagområde: Kommentar: Oppdragsgiver: Ref. oppdragsgiver: Utarbeidet av: Oppdragsansvarlig: Saksbehandlere: Etne Sogelag Tusenårsprosjektet på Stødle Plan & utredning Forprosjekt

Detaljer

GUIDE 2011. www.visitvoss.no

GUIDE 2011. www.visitvoss.no GUIDE 2011 www.visitvoss.no 2 Korleis koma seg til Voss Velkomen til Voss 3 Ordførar Gunn Berit Lunde Aarvik Voss Guide 2011: Informasjon og inspirasjon for at du skal oppleva Voss på sitt beste! Bergen

Detaljer

FRAMSIDA: Fjella er Honlinuten og Kollingane

FRAMSIDA: Fjella er Honlinuten og Kollingane 2 3 4 FRAMSIDA: Fjella er Honlinuten og Kollingane Venstre side: Treskurd frå Flekstveitloftet. Det var Øystein Midtbru frå Brunkeberg som skar desse rosene i 1790. Høgre side: Valknute Valknute i solhjul

Detaljer

Norsk. 2014/2015 www.sognefjord.no

Norsk. 2014/2015 www.sognefjord.no Norsk 2014/2015 www.sognefjord.no Korleis kome til Sognefjord? Bil Frå Oslo E 16 til Fagernes over Filefjell og til Lærdal, ( 350 km ) eller riksveg 52 over Hemsedalsfjellet til Gol og Lærdal ( 330 km

Detaljer

Norsk. 2014/2015 www.sognefjord.no

Norsk. 2014/2015 www.sognefjord.no Norsk 2014/2015 www.sognefjord.no Korleis kome til Sognefjord? Bil Frå Oslo E 16 til Fagernes over Filefjell og til Lærdal, ( 304 km ) eller riksveg 52 over Hemsedalsfjellet til Gol og Lærdal ( 330 km

Detaljer

Innhald KVITESEID 1986 TRYKK: OLUF RASMUSSEN A/S SKIEN

Innhald KVITESEID 1986 TRYKK: OLUF RASMUSSEN A/S SKIEN 2 Innhald Side Utviklinga av norsk mål 7 Om to jenter 8 Talemål og skriftspråk 13 Dialekten som skriftspråk 14 Lydskrift 19 Prøver på Kviteseid-dialekten 20 Bøying av substantiv 21 Verb 22 Kva er folkedikting?

Detaljer

Onsdag 16. juli 2003 Nr. 28 Årgang 24 Laussal kr 15,-

Onsdag 16. juli 2003 Nr. 28 Årgang 24 Laussal kr 15,- Onsdag 16. juli 2003 Nr. 28 Årgang 24 Laussal kr 15,- Onsdag 16. juli 2003 Side 2 Postboks 134 6210 Valldal Telefon: 70 25 78 50, Telefaks: 70 25 77 71 ISDN: 70 25 70 72 E-post-adresse: post@storfjordnytt.no

Detaljer

nderdølen Undredal kyrkje har gått i dekning. Frå side 14 Side 7 for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * juni 2012 * kr 70,

nderdølen Undredal kyrkje har gått i dekning. Frå side 14 Side 7 for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * juni 2012 * kr 70, nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * juni 2012 * kr 70, BLADET FOR BYGDA MED NESTEN 80 INNBYGGJARAR Undredal kyrkje har gått i dekning. Frå side 14 Side 7 Gode lesar av Underdølen!

Detaljer

VIK I SOGN 2014. God sommar!

VIK I SOGN 2014. God sommar! VIK I SOGN 2014 God sommar! 2 SOMMERAVIS 2014 Høyr Einar Bolstad i Vikjahalli! Einar Bolstad (20) syng i Vikjahalli fredagskvelden under Gamalostfestivalen. Foto: O.W. Einar Bolstad syng i Vikjahalli fredag

Detaljer

HARDANGER GUIDE 2 0 1 0

HARDANGER GUIDE 2 0 1 0 HARDANGER GUIDE 2 0 1 0 Foto: Harald Hognerud Trolltunga i Odda med Folgefonna i bakgrunnen Velkomen til Hotel Ullensvang... Sjekk inn. Pust ut. Foto: Øystein Klakegg Nyt aktive eller avslappande dagar

Detaljer

Pilegrimsvandrar i Fron

Pilegrimsvandrar i Fron Pilegrimsvandring har lange tradisjonar i Europa. Dette motivet er frå Galicia i Spania med tittel Monumento al peregrino. Med kamskjell i hatten og pilegrimsstav i hand mot målet, Santiago del Compostela

Detaljer

Rapport frå fagtur til Det Norske Amerika

Rapport frå fagtur til Det Norske Amerika Fagtur til Det Norske Amerika 22. september 1. oktober 2004 Side 1 Rapport frå fagtur til Det Norske Amerika 22. september 1. oktober 2004 Innhald: Side: Innleiing 2 Program 2 Deltakarliste 4 Kart 5 Besøk

Detaljer

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s.

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s. SHOPPING KULTUR REISELIV NÆRINGSLIV Nr 05 HAUST 2014 Feminint fellesskap på toppane MØT TINDEKVINDENE s.26-27 Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6 Kjoledesign med suksess s. 26 Gunther var nær døden

Detaljer

Aurland - Flåm - Lærdal

Aurland - Flåm - Lærdal Aurland - Flåm - Lærdal 2013 Sognefjorden www.alr.no 2 www.alr.no Rein energi ny energiutstilling PuRe energy new energy exhibition HeradsH uset, 5745 a urland www.aurland.kommune.no www.e-co.no The Fjords

Detaljer

Opplev perlene i øyriket vårt

Opplev perlene i øyriket vårt Utg. 2 - Finnøy Næringshage, mars 2010 Opplev perlene i øyriket vårt Foto: Tove Irene P. K. Midtbø Restauration Eit regionalt og nasjonalt monument over eit stykke norsk historie vil snart vere klar til

Detaljer

Aurland - Flåm - Lærdal

Aurland - Flåm - Lærdal Aurland - Flåm - Lærdal 2012 Sognefjorden Nærøyfjorden verdsarvområde www.alr.no 2 www.alr.no Rein energi ny energiutstilling HeradsH uset, 5745 a urland www.aurland.kommune.no www.e-co.no The Fjords 3

Detaljer

Litterær formidling i ei visuell og digital tid

Litterær formidling i ei visuell og digital tid Ottar Grepstad Litterær formidling i ei visuell og digital tid Konferanse for litterære museum og komponistheimar i Norden Bjerkebæk, Lillehammer 8. oktober 2010 Om lag 4 millionar menneske gjestar kvart

Detaljer

2007/2008 Norsk. Jotunheimen Jostedalsbreen. www.sognefjord.no. Balestrand - Vik - Leikanger - Sogndal - Luster

2007/2008 Norsk. Jotunheimen Jostedalsbreen. www.sognefjord.no. Balestrand - Vik - Leikanger - Sogndal - Luster 2007/2008 Norsk Jotunheimen Jostedalsbreen Balestrand - Vik - Leikanger - Sogndal - Luster www.sognefjord.no Korleis komme hit? Avstandar med bil (til Sogndal) Frå Via Km Køyretid Oslo Gol / Hemsedal 330

Detaljer