KOMMISJONER/FAGLIGE UTVALG OG KONSULENTVIRKSOMHET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMISJONER/FAGLIGE UTVALG OG KONSULENTVIRKSOMHET"

Transkript

1 Helge Reistad: KOMMISJONER/FAGLIGE UTVALG OG KONSULENTVIRKSOMHET Helge Reistad har på og 1990-tallet vært med i 30 utvalg/kommisjoner for å vurdere ansettelser (12) og kompetanse opprykk (18) for ansatte i høgskolesystemet. Han har ledet/koordinert 25 av de sakkyndige utvalgene. Høgskoleansatte som har blitt vurdert for ansettelse og/eller kompetanseopprykk av sakkyndig utvalg som Helge Reistad har vært medlem av / koordinert / ledet (årstall i parentes): Alfabetisk liste: Arnstad, Mette, lektor, Høgskolen i Stavanger (1998) Avenstrup, Roger, førsteamanuensis Statens Lærerhøgskole i Forming, Oslo (nå Høgskolen i Oslo) (1990) Bjørkvik, Anne, førsteamanuensis, Høgskolen i Agder, Kristiansand (1998) Borg, Anne, førsteamanuensis, Statens Balletthøgskole, Oslo (1997) Carlsen, Kari, førsteamanuensis, Høgskolen i Telemark, Notodden (1994) Diseth, Kristina, høgskolelektor, Høgskolen i Agder Kristiansand (1996), Elnan, Merete, høgskolelektor, Høgskolen i Agder (1996) Eriksen, Anne Grete, førsteamanuensis, Statens Balletthøgskole, Oslo (1999) Eskildsen, Odd, dekanus/høgskolelektor, Høgskolen i Stavanger (1997) Evenstad, Randi, høgskolelektor, Høgskolen i Oslo (1996) Fossbråten, Liv Anne, høgskolelektor, Høgskolen i Østfold, Halden (1995) Gjervan, Ellen, høgskolelektor, Høgskolen i Agder (1999) Glad, Åse Løvseth, førsteamanuensis Høgskolen i Bergen (1994) Gundersen, Svein, høgskolelektor Høgskolen i Hedmark, Hamar (1993), 1.amanuensis (2000) Hafnor, Carl Jacob, høgskolelektor, Eik Lærerhøgskole, Eik (1988), Holene, Tove, høgskolelektor, Høgskolen ivestfold (2000) Horn, Gunnar, høgskolelektor Høgskolen i Agder, Kristiansand (1988) Jerstad, Marit, førsteamanuensis, Statens Lærerhøgskole i Forming, Oslo (nå Høgskolen i Oslo) (1989?) Knutsen, Hanne, høgskolelektor, Høgskulen Stord/Haugesund (1989), Koch, Karin, førsteamanuensis, Statens Lærerhøgskole i Forming, Oslo (nå Høgskolen i Oslo) (1995) Larsen, Anne- Mari, førstelektor, Dronning Mauds Minde Høgskolen, Trondheim (1998) Kozak, Katalin, høgskolelektor, Høgskolen i Oslo (1996) Meek, Anne, førstelektor, Høgskolen i Nesna (1997) Nordbø, Anne Lise, lektor, Høgskolen i Telemark (1999) Pihlstrøm, John, høgskolelektor, Høgskolen i Østfold, Halden(1995) Reinhoff, Ragnhild, høgskolelektor, Høgskolen i Vestfold (2000) Rygh, Astrid Eidseth, førsteamanuensis, Høgskolen i Sogn og Fjordane, Volda (nå profesjonell maler/scenograf) (1986) Schneider, Renata G, høgskolelektor, Høgskolen i Bodø, (2000) Seljeseth, Jorunn, høgskolelektor, Høgskolen i Agder, Kristiansand(1993) Susæg, Inger, høgskolelektor, Høgskolen i Bodø (2000) 1

2 Tvedten, Johanne Øvstebø, høgskulelektor, Høgskolen i Bergen (1998) Vangsnes, Vigdis, førstelektor, Høgskulen Stord/Haugesund (1995) Vannebo, Ragnhild, førstelektor, Høgskulen i Volda (1999) Werring, Gjert, høgskolelektor, Høgskolen i Agder, Kristiansand (1994) Østraadal, Knut, høgskolelektor, Høgskolen i Agder, Kristiansand (1998) Helge Reistad har samarbeidet med følgende lektorer, førsteamanuenser og professorer i utvalg for ansettelser og kompetansevurderinger (årstallene i parentes): Borg, Anne, rektor, Statens Balletthøgskole (1994) Bjørkvik, Anne, høgskolelektor, HiA ( 1999) Bølgan, Nina, studieleder FLU, HiO (1996) Carlsen, Kari, Høgskolen i Telemark (1995) Engelsrud, Gunn, førsteamanuensis, HiO (1997) Glad, Åse Løvseth, førsteamanuensis, HiB (1997) Hagnell, Viveka, professor, NTNU (1986) Heggstad, Kari Mjaaland, 1. amanuensis, HiB, (1999) Hernes, Leif, førsteamanuensis, HiO (1993, 1995, 1996,1998) Holen, Astrid, førsteamanuensis, Barnevernsakademiet (nå HiO), (1994) Horn, Gunnar, lektor, HiA (1995 og 1999) Ilsaas, Tove, UiO (1986, 1990, 1994) Knutsen, Hanne, lektor, HST (1998) Loland, Sigmund, professor, NIH (1997) Lyhmann, Kristin, 1. amanuensis, HiØ (1999) Sigrun Meisingset, høgskolelektor, HiV (1999) Mykle, Bjørg, førsteamanuensis, HiO, (1994, 1996, 1999) Nygaard, John, førsteamanuensis, UiO (1999) Nybø, Lorentz, førsteamanuensis, SLFO (1986) Paulsen, Brit, førsteamanuensis, DMMH (1995, 1997) Rasmussen, Bjørn, førsteamanuensis, UNIT (1993) Ravndal, Ruth Winsnes, Førsteamanuensis, DMMH (1994) Rygh, Astri Eidseth, førsteamanuensis, HiS&F, Volda (1990) Rønning, Edvard, Professor 2, Institutt for kunst og medievitenskap, NTNU, Trondheim (1998) Samuelsen, Arne, førsteamanuensis, HiT (1995) Selmer-Olsen, Ivar, førsteamanuensis, DMMH (1994) Songe-Møller, Anna, høgskolelektor, Høgskolen i Stavanger (1998) Strøm, Jorunn Vesterlid, høgskolelektor (1988), Eik Lærerhøgskole (1988), Eik Sæbø, Aud Berggraf, førsteamanuensis, HiS (1998) Østern, Anna Knip, professor, Jyväskylä universitet, Finland, 2000 Vangsnes, Vigdis, førstelektor, HSH (1997) Varden, Janken, rektor, Statens Teaterhøgskole, Oslo (1991) Åsberg, Margaretha, professor, Danshögskolan, Stockholm (1997 og 1999), Forklaring på forkortelser: Høgskolene i Agder (HiA), Bergen (HiB), Hedmark(HiH), Nesna(HiN), Oslo (HiO), Sogn og Fjordane (HiSF), Stavanger (HiS), Stord/Haugesund (HiSH), Telemark (HiT), Østfold (HiØ), Statens Lærerskole i Forming (SLFO), Norges Almennvitenskapelige Universitet i Trondheim (NTNU). 2

3 Her følger en datert oversikt over sammensetningen av 14 av de sakkyndige utvalgene som Helge Reistad ledet/koordinerte fra 1994 til Flere av innstillingene har vært av prinsipiell karakter, og er i noen grad blitt normgivende for senere behandlinger. 1999: STATENS BALLETTHØGSKOLE, OSLO Sakkyndig vurdering - søknad om opprykk til førsteamanuensis i faget dans fra Anne Grete Eriksen Utvalget/kommisjonen har bestått av professor Margaretha Åsberg, Danshögskolan, Stockholm, førsteamanuensis Åse Løvset Glad, Høgskolen i Bergen og førsteamanuensis Helge Reistad, Høgskolen i Oslo. Sistnevnte har koordinert arbeidet i utvalget. Stockholm, Bergen, Oslo 11. september 1999 Margaretha Åsberg Åse Løvset Glad Helge Reistad Professor 1. amanuensis 1.amanuensis 1998: HØGSKOLEN I ØSTFOLD, HALDEN. Sakkyndig utvalg for vurdering av søkere til stilling som høgskolelektor / førstelektor / førsteamanuensis i faget drama, ved avdeling for lærerutdanning og praktisk-estetiske fag ved Høgskolen i Østfold, Halden, Kristin Lyhman Det sakkyndige utvalget har bestått av førstelektor Vigdis Vangsnes, Høgskolen Stord/Haugesund, Professor II, Edvard Rønning, NTNU, Institutt for kunst og medievitenskap og førsteamanuensis Helge Reistad, Høgskolen i Oslo. Sistnevnte har koordinert arbeidet i utvalget. Stord/Lillehammer/Oslo Vigdis Vangsnes Edvard Rønning Helge Reistad (Førstelektor) (Professor II) (Førsteamanuensis) 1998: DRONNING MAUDS MINNE HØGSKOLEN, TRONDHEIM. Sakkyndig utvalg for vurdering av kompetanse i drama, Anne-Mari Larsen 3

4 Utvalget har bestått av førsteamanuensis Aud Berggraf Sæbø, Høgskolen i Stavanger, førstelektor Vigdis Vangsnes, Høgskolen Stord/Haugesund og førsteamanuensis Helge Reistad, Høgskolen i Oslo. Sistnevnte har administrert arbeidet i utvalget. Oslo/Stavanger/Stord Aud Berggraf Sæbø Vigdis Vangsnes Helge Reistad 1998: HØGSKOLEN I STAVANGER, Sakkyndig komité for vurdering av søkere til vikariat som førstemananuensis / førstelektor / høgskolelektor i DRAMA ved Høgskolen i Stavanger for Mette Arnstad Den sakkyndige bedømmelseskomiteen har bestått av førstelektor Vigdis Vangsnes, Høgskolen Stord/Haugesund og førsteamanuensis Helge Reistad, Høgskolen i Oslo. Sistnevnte har fungert som koordinator for bedømmelseskomiteen. Stord/Oslo Vigdis Vangsnes Helge Reistad 1998: HØGSKOLEN I BERGEN Sakkyndig utvalg for vurdering av søkere til stilling som høgskolelektor i faget drama ved avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Bergen. Johanne Øvstebø Tvedten Det sakkyndige utvalget har bestått av høgskolelektor Anna S. Songe- Møller, Høgskolen i Stavanger, og førsteamanuensis Helge Reistad, Høgskolen i Oslo. Sistnevnte har koordinert arbeidet i utvalget. Stavanger / Oslo Anna S. Songe-Møller (Høgskolelektor) Helge Reistad (1. amanuensis) 4

5 1997: Statens Balletthøgskole/Kunsthøgskolen i Oslo: Sakkyndig vurdering - søknad om opprykk til førsteamanuensis i ballett/dans fra Anne Borg. Utvalget/kommisjonen har bestått av professor Margaretha Åsberg, Danshögskolan, Stockholm, førsteamanuensis Åse Løvseth Glad, Høgskolen i Bergen og førsteamanuensis Helge Reistad, Høgskolen i Oslo. Helge Reistad har koordinert arbeidet i utvalget. Åse Løvseth Glad Margaretha Åsberg Helge Reistad (1. amanuensis) (Professor) (1.amanuensis) Oslo, Bergen, Stockholm : Høgskolen i Stavanger: Sakkyndig komité for vurdering av søkere til stilling som førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i Aktivitetsfag ved Høgskolen i Stavanger, avdeling for Helse- og Sosialfag. Den sakkyndige bedømmelseskomiteen har bestått av professor Sigmund Loland, Norges Idrettshøgskole, førsteamanuensis Gunn Engelsrud, FoU-leder Høgskolen. i Oslo og førsteamanuensis Helge Reistad, Høgskolen i Oslo, Avdeling for lærererutdanning. Helge Reistad har fungert som koordinator for bedømmelseskomiteen. Sigmund Loland Gunn Engelsrud Helge Reistad (Professor) (Førsteamanuensis) (Førsteamanuensis) Oslo : Høgskolen i Nesna: Sakkyndig utvalg for vurdering av Anne Meeks kompetanse i drama. Utvalget har bestått av førsteamanuensis Brit Paulsen, Dronning Mauds Minne Høgskolen, førstelektor Vigdis Vangsnes, Høgskolen Stord/Haugesund og førsteamanuensis Helge Reistad, Høgskolen i Oslo. Sistnevnte har administrert arbeidet i utvalget. Brit Paulsen Vigdis Vangsnes Helge Reistad (Førsteamanuensis) (Førstelektor) (Førsteamanuensis) Oslo/Trondheim/Stord

6 1995: Høgskolen Stord/Haugesund: Sakkyndig utvalg for vurdering av Vigdis Vangsnes' kompetanse som førstelektor i drama. Utvalget har bestått av førsteamanuensis Brit Paulsen, Dronning Mauds Minne, førsteamanuensis Leif Hernes, Høgskolen i Oslo/Statens Balletthøgskole og førsteamanuensis Helge Reistad, Høgskolen i Oslo. Sistnevnte har administrert arbeidet i utvalget. Brit Paulsen Leif Hernes Helge Reistad (Førsteamanuensis) (Førsteamanuensis) (Førsteamanuensis) Oslo/Trondheim : Høgskolen i Agder: Sakkyndig utvalg for vurdering av søkere til stilling som høgskolelektor / førstelektor / førsteamanuensis i faget drama ved Høgskolen i Agder, avdeling for kunstfag.det sakkyndige utvalget har bestått av høgskolelektor Bjørg Mykle, førsteamanuensis Leif Hernes og førsteamanuensis Helge Reistad, Høgskolen i Oslo, Avdeling for lærererutdanning. Helge Reistad har fungert som sekretær for utvalget. Leif Hernes Bjørg Mykle Helge Reistad (Førsteamanuensis) (Høgskolelektor) (Førsteamanuensis) Oslo : Høgskolen i Østfold: Sakkyndig utvalg for vurdering av søkere til stilling som høgskolelektor / førstelektor / førsteamanuensis i faget drama, ved avdeling for lærerutdanning og praktisk- estetiske fag ved Høgskolen i Østfold, Halden. Det sakkyndige utvalget har bestått av høgskolelektor Gunnar Horn, Avdeling for kunstfag, Høgskolen i Agder, og førsteamanuensis Helge Reistad, Høgskolen i Oslo, Avdeling for lærerutdanning. Helge Reistad har fungert som sekretær for utvalget. Gunnar Horn Helge Reistad (Dekanus) (Førsteamanuensis) Oslo/Kristiansand

7 1994: Høgskolen i Agder: Vurdering av lektorkompetanse for Giert J. Werring. Den sakkyndige kommisjonen har bestått av høgskolelektor Bjørg Mykle, Barnevernsakademiet, førsteamanuensis Tove Ilsaas, Senter for lærerutdanning og skoletjeneste (SLS, UiO), og førsteamanuensis Helge Reistad, Barnevernsakademiet. Sistnevnte har koordinert arbeidet i kommisjonen. Bjørg Mykle Helge Reistad Tove Ilsaas (Høgskolelektor) (Førsteamanuensis) (Førsteamanuensis) Oslo : Telemark Lærerhøgskole: Vurdering av opprykk til førsteamanuensis for lektor Kari Carlsen. Den sakkyndige kommisjonen har bestått av førsteamanuensis Helge Reistad, Barnevernsakademiet, Oslo, førsteamanuensis Ivar Selmer- Olsen, Dronning Mauds Minne, Trondheim og inspektør Astrid Holen, Barnevernsakademiet, Oslo. Helge Reistad har koordinert arbeidet i kommisjonen. Helge Reistad Ivar Selmer-Olsen Astrid Holen (Førsteamanuensis) (Førsteamanuensis) (Førsteamanuensis) Oslo : Bergen Lærerhøgskole, Vurdering av opprykk til førsteamanuensis for lektor Åse Løvset Glad. Den sakkyndige kommisjonen har bestått av førsteamanuensis Helge Reistad, Barnevernsakademiet, Oslo, førsteamanuensis Ruth Winsnes Ravndal, Dronning Mauds Minne, Høgskolen, Trondheim og rektor Anne Borg, Statens Balletthøgskole, Oslo. Helge Reistad har koordinert arbeidet i kommisjonen. Helge Reistad Ruth Winsnes Ravndal Anne Borg (Førsteamanuensis) (Førsteamanuensis) (Rektor) Oslo

8 De siste års arbeid med sensorering, konsulentvirksomhet: utvalg, Sensorering: Helge Reistad har juni 2001 vært sensor ved Høgskolen i Agder og ved Telemark Høgskole. I juni år 2000 var han sensor ved Høgskolen i Nesna, Høgskolen i Telemark (faglærerutdanning i estetiske fag/drama) og Høgskolen i Hedmark (1/2 årig fordypning i drama). Han har vært sensor ved Høgskolen i Tromsø, og fast sensor ved Høgskolen i Hedmark de siste år. Han har tidligere i flere år vært fast sensor ved "Institutt for drama, film, teater" ved NTNU, Trondheim, Statens Lærerskole i Forming (SLFO) og Høgskolen i Agder. Faglige utvalg: Styremedlem i Senter for Dansekunst, Oslo Medlem av Kongresskomiteen, LU-FLU, HiO, høsten Medlem av "Arbeidsgruppe for utredning av nærmere samarbeid innen estetiske fag ved Avd. for estetiske fag og Avd. for lærerutdanning" ledet av dekan Ingrid Denk og dekan Ingrid Anne Utvåg, med Anne Løken fra sentraladministrasjonen som sekretær (høsten 1999). Eget bidrag: Forslag om hovedfag i drama. Litteratur/dramaturgi konsulent: - konsulent for utvelgelse av støtteberettigede teatermanus for Norsk Amatørteaterråd/Norsk Dramatikerforbund fra 1980, styremedlem i Fond for ny norsk dramatikk fra Forlagskonsulent for Tell forlag AS fra 1991, den siste boken: "Lek, drama og teater i skolen" av Anne Meek, Tell forlag AS (2000) 8

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Rådsmøtet ble avviklet ved Radisson SAS Royal Garden Hotel. Tidsrammen var mandag 9. februar

Detaljer

tudiepoengperstudentlæres edvidereutdanningantallstu enteropptakstalldoktergrad rstipendiatstillingermåletall tatistikkvidereutdanningpub

tudiepoengperstudentlæres edvidereutdanningantallstu enteropptakstalldoktergrad rstipendiatstillingermåletall tatistikkvidereutdanningpub Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste tudiepoengperstudentlæres edvidereutdanningantallstu enteropptakstalldoktergrad rstipendiatstillingermåletall Data til tatistikkvidereutdanningpub sektoranalyse

Detaljer

Curriculum vitae for. Tollef Thorsnes

Curriculum vitae for. Tollef Thorsnes Curriculum vitae for Nedre Fjærholmv.7 3132 Husøysund Telefon: 33031456, 90597418 Telefaks: 33031300 E-post: Tollef.Thorsnes@hive.no Tollef Thorsnes Personopplysninger Navn: Tollef Thorsnes Født: 1965

Detaljer

Påmeldte til Internasjonaliseringskonferansen 2013, pr. 19.2.2013

Påmeldte til Internasjonaliseringskonferansen 2013, pr. 19.2.2013 Påmeldte til Internasjonaliseringskonferansen 2013, pr. 19.2.2013 Fornavn: Etternavn: Navn på institusjon/organisasjon: Stilling: Agneta Bladh Agneta Bladh Evaluation AB F d rektor Berit Skjærvold Arkitektur-

Detaljer

ÅRSMELDING 1999. Vedtatt av Høgskolerådets styre 16. mars 2000

ÅRSMELDING 1999. Vedtatt av Høgskolerådets styre 16. mars 2000 ÅRSMELDING 1999 Vedtatt av Høgskolerådets styre 16. mars 2000 Årsmelding 1999 fra Det norske høgskolerådet Det norske høgskolerådet ble opprettet 10. januar 1995 og legger med dette fram sin femte årsmelding.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-1 Regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Journaldato: 27.02.2015 Tilg. kode: Arkivseksjonen /Atle

Detaljer

22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap

22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap Referat fra rådsmøte i 22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap Leder av, Knut Patrick Hanevik, ønsket velkommen til rådsmøtet. Rektor ved Samisk høgskole, Jelena Porsanger, ønsket velkommen

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen

Detaljer

Arbeidsnotat 9/2012. Postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo. www.nifu.no

Arbeidsnotat 9/2012. Postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo. www.nifu.no Aldersstatistikk for vitenskapelig/faglig personale Alderssammensetning for utvalgte stillingskategorier i universitets- og høgskolesektoren 2001-2011 Hebe Gunnes Arbeidsnotat 9/2012 Arbeidsnotat 9/2012

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2014 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 24.02.11 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 16/01 "Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Konferanseoversikt. Mandag 4. oktober. Tirsdag 5.oktober (alt på Bø hotell). ----------------------- ---------------------------------------------

Konferanseoversikt. Mandag 4. oktober. Tirsdag 5.oktober (alt på Bø hotell). ----------------------- --------------------------------------------- Konferanseoversikt Mandag 4. oktober ----------------------- 1000-1400 Registrering Registreringen av deltagere til konferansen og tildeling av rom foregår på Bø hotell. Transport til andre hotell eller

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 5. desember 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 13. desember 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo,

Detaljer

Norges Døveforbunds landsmøte 20.-23. mai 2005 Ombord i M/S Jupiter og i Newcastle

Norges Døveforbunds landsmøte 20.-23. mai 2005 Ombord i M/S Jupiter og i Newcastle Norges Døveforbunds landsmøte 20.-23. mai 2005 Ombord i M/S Jupiter og i Newcastle Teknisk arrangør: Bergen Døvesenter M/S Jupiter og Holiday Inn Newcastle City 19.-23. mai 2005 Torsdag 19. mai 2005 12.45:

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for musikk

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for musikk Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for musikk Dato: Tirsdag 22.05.2012 Tid: 10.00 15.30 Sted: Christies gate 18, Bergen. Representerte institusjoner: HSH, NTNU, UiS, UiB, HiB, UiT, UiO, NMH, HiOA, HiHm,

Detaljer

STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00

STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00 Det innkalles til: STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild

Detaljer

La c 5 TY R E SAK 58 /12 OPPRYKK TIL FØRSTEAMANUENSIS EHER KOMPETANSE STYREMØTET DEN 28.11.12. Vedrørende: ForsLag til vedtak: VedLegg:

La c 5 TY R E SAK 58 /12 OPPRYKK TIL FØRSTEAMANUENSIS EHER KOMPETANSE STYREMØTET DEN 28.11.12. Vedrørende: ForsLag til vedtak: VedLegg: OPPRYKK TIL FØRSTEAMANUENSIS EHER KOMPETANSE Vedrørende: STYREMØTET DEN 28.11.12 5 TY R E SAK 58 /12 La c Bergen, den 21.11.12 Saksfremlegg VedLegg: kompetanse med virkning fra 01. juni2012. førsteamanuensis

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon. Årsmelding 2001

Musikernes fellesorganisasjon. Årsmelding 2001 1 Organisasjonen 1.1 Innledning 1.1.1 Etableringen Etableringen av MFO er basert på likelydende vedtak i de respektive forbunds landsmøter i 1999 og 2000. Her heter det bla.: Norsk Musikerforbund, Norsk

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014

Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014 Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014 Tilstede: Leder: Birte Simonsen (Universitetet i Agder) (dag 1) Medlemmer: Ivar Selmer-Olsen (Dronning Mauds Minne Høgskole) Per Arne Michelsen (Høgskolen i Bergen)

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013 1 Innhold 1. Innledning 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 4 3.1 Kartlegging av forskning

Detaljer

Vedlegg 1: E-læringsprosjekter ved de 6 medlemsinstitusjonene i NVU 2000 2004

Vedlegg 1: E-læringsprosjekter ved de 6 medlemsinstitusjonene i NVU 2000 2004 Vedlegg 1: E-læringsprosjekter ved de 6 medlemsinstitusjonene i NVU 2000 E-læringsprosjekter ved Høgskolen i Agder 2000 Ansvarlig Tittel Status Type Finansiering Partnere Omfang Lenker John Olav Bjørnestad

Detaljer

Vedlegg Utdanningsforbundets melding 1. august 31. desember 2009

Vedlegg Utdanningsforbundets melding 1. august 31. desember 2009 Vedlegg Utdanningsforbundets melding 1. august 31. desember 2009 Representasjon i styrer og utvalg... 2 Informasjonsarbeid og publikasjoner... 17 De faglig-pedagogiske tidsskriftene... 21 Kurs og konferanser...

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

Søkerhandboka 2008. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no 113

Søkerhandboka 2008. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no 113 Søkerhandboka 2008 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler www.samordnaopptak.no 113 Generell informasjon www.samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du den sist opp daterte

Detaljer

Kulturskolenes lederkonferanse 2013

Kulturskolenes lederkonferanse 2013 Kulturskolenes lederkonferanse 2013 Omtaler av foredrag og foredragsholdere Fremsynsledelse - kulturskolens forundringspakke? Plenumsforedrag - ved Jan Erik Karlsen Jan Erik Karlsen tar for seg utfordringene

Detaljer

Søkerhandboka 2009. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2009. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no Søkerhandboka 2009 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler www.samordnaopptak.no Generell informasjon www.samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du oppdatert søkjarinformasjon.

Detaljer

NordeaPensjonisten. Våren 2011. Tore har ordet! Akvareller og kommunetopper. side 4. Fra NPNs årsberetning 2010 side 2. l Maalfrid i farta. side 5.

NordeaPensjonisten. Våren 2011. Tore har ordet! Akvareller og kommunetopper. side 4. Fra NPNs årsberetning 2010 side 2. l Maalfrid i farta. side 5. NordeaPensjonisten Våren 2011 Tore har ordet! Endelig har vinteren sluppet taket og vi har lysere og varmere tider i vente! I banken skjer det stadig endringer og nok en gang er nytt bankkontor/fremtidens

Detaljer

Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene DEN 4. NASJONALE KONFERANSEN FOR OMSORGSFORSKNING

Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene DEN 4. NASJONALE KONFERANSEN FOR OMSORGSFORSKNING Program Onsdag 22. oktober 2014 Sted: Quality Hotel Gardermoen 0900 Registrering. Kaffe og enkel servering. 1000 Velkommen! 1015 Prioritering mellom eldre og yngre tjenestemottakere Heidi Gautun, forskningsleder,

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer