Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for mediestudier 30. mai 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for mediestudier 30. mai 2006"

Transkript

1 Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for mediestudier 30. mai 2006 Sted: Møterom 418, Institutt for medier og kommunikasjon (IMK), Oslo Adresse: Bygg 4, Forskningsparken, Gaustadalléen 21 Tid. Kl. 11:00-14:00 Referent: Marianne MacCulloch Til stede: Trygve Tollefsen, Høgskolen i Bergen, Thore Roksvold, Høgskolen i Oslo, Tore Austbø,, Terje Hillesund,, Ndlela Nkosi, Høgskolen i Hedmark, Sara Brinch,, Eiri Elvestad,, Karl Knapskog, UiB, Elin Johansen, Høgskolen i Finnmark, Eva Bakøy, Høgskolen i Lillehammer, Arne Johansen Ijäs, Samisk høgkole, Ragnhild Tronstad, UiO, Marianne MacCulloch, UiO Forfall: Eli Skogerbø, UiO, Jostein Gripsrud, UiB, Elise Seip Tønnessen, Høgskolen i Agder, Lisbeth Morlandstø, Høgskolen i Bodø, Erling Sivertsen, Høgskolen i Volda, Torill Aalberg,, Bjørn Rasmussen,, Rebecca Færavaag, Høgskolen i Hedmark. Sak 02/06 Karakterpanelarbeidet: Det ble valgt emner til sammenligning av sensur og karaktersetting. Emnene som ble frembrakt var innenfor følgende tre kategorier: medievitenskap, journalistikk og film. Emnene det skulle tas bestilling av skulle være på 100-nivå (lavere nivå), og ha hjemmeeksamensform. Emnebeskrivelser ble samlet inn av de fremmøtte. Det ble gitt frist til 31/5 for ettersendelse av ytterligere emner. Se vedlagt liste sendt til DBH. Sak 03/06 Publikasjonskanaler: Det var enighet om å samarbeide for å få flere publikasjonskanaler på nivå II. Det ble bestemt at medlemmene i Fagrådet tilsendes lister over nivå I og II publikasjonskanaler slik at de kan kommentere disse. Kriterier for nivå II kanaler sendes også rundt. Mange av de fremmøtte var opptatt av å få inn flere norske og andre ikke-engelske publikasjonskanaler. Karl Knapskog, UiB, ville utarbeide forslag her. Marianne MacCulloch undersøker hvem som får uttelling dersom medievitere publiserer i publikasjonskanaler som ikke er mediefaglige.

2 Det ble orientert om at publiseringsutvalget mater 2005-statistikk inn i de nye faginndelte registrene (som viser andelen publikasjoner på hhv. nivå 1 og nivå 2) i august, og at Nasjonale fagstrategiske organer bes om å 1) godkjenne faginndelingen, 2) utarbeide forslag til revisjon (kvalitetssikring) av nivå 2-andelen og godkjenne nye publiseringskanaler på nivå 1. Frist 1. november. Sak 04/06 Forslag om å be NFR om evaluering av mediefagene. Utsatt Sak 05/06 Forslag fra Jostein Gripsrud om samarbeid med Landslaget for medieundervisning. Utsatt Sak 06/06 Valg av leder, nestleder og arbeidsutvalg. Eli Skogerbø ble valgt til leder, Erling Sivertsen til nestleder. Sammen med studentrepresentanten utgjør disse arbeidsutvalget. Navnet på studentrepresentanten ettersendes. Ytterligere medlemmer til arbeidsutvalget velges senere dersom det nåværende arbeidsutvalget synes det er behov for det. Sak 06/06 Eventuelt Det er mediekonferanse i Bergen 19. og 20. Oktober. Det ble fremmet forslag om å ta neste møte i tilknytning til denne konferansen.

3 Utdanningsinstitusjon Høgskolen i Bergen Bestilling av emner A60MED105 Fagområde Høgskolen i Oslo Medieteori 2 / Nyhetsjournalistikk og analyse Kommunikasjon og medier / Journalistikk 2 BJO 200 / Journalistikk / Journalistikk Høgskolen i Hedmark Medievitenskap I SOS1006 Mediesosiologi / Film1001 Film og fortelling Mediesosiologi / Film UiB Institutt for medievitenskap MEVI 102 Medienes publikum: Mediebruk og meningsdanning Høgskolen i Finnmark Ingen eksamen før 2006 Høgskolen i Filmhistorie Film Lillehammer Samisk høgskole (20 studiepoeng) UiO Institutt for medier og kommunikasjon Mevit 1310 Mediebruk, makt og samfunn Høgskolen i Agder KOM 101 Massekommunikasjon Høgskolen i Bodø JO132U 002 Reportasjejournalistikk Journalistikk

4 Fagrådsmedlemmer Universitetene, 2 repr. Vitenskapelige høgskoler med 60sp mediefag, 1 repr. Studentene 2 repr Eli Skogerbø Instituttleder Ragnhild Tronstad, Post doc.stipendiat : Arnt Maasø Stedfortreder/undervisningsleder Institutt for medier og kommunikasjon, UiO IMK, UiO Institutt for medier og kommunikasjon, UiO : Espen Ytreberg, professor Institutt for medier og Torill Aalberg kommunikasjon, UiO Institutt for sosiologi og statsvitenskap, : Eiri Elvestad Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Bjørn Rasmussen, Instituttleder Institutt for kunst- og medievitenskap. : Sara Brinch Institutt for kunst- og medievitenskap. Jostein Gripsrud Instituttleder Institutt for medievitenskap, UiB Karl Knapskog Institutt for medievitenskap, UiB : Martin Eide Institutt for medievitenskap, UiB : Tore Austbø, Koordinator for journalistutdanningen Terje Hillesund, Margaret Pollestad, studiekoordinator for Fjernsyns- Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag, Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag, Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag,

5 og multimedieproduksjon Rebecca Færavaag. : Nkosi Ndlela Erling Sivertsen, Prodekan, : Kjetil Jarl Halse Elise Seip Tønnessen, koordinator for kommunikasjonsstudiene. : Martin Engebretsen Elin Johansen Høgskolelektor Høgskolen i Hedmark, avd. for økonomi, samfunnsfag og informatikk, Rena Høgskolen i Hedmark, avd. for økonomi, samfunnsfag og informatikk, Rena Avdeling for mediefag, Høgskulen i Volda Avdeling for mediefag, Høgskulen i Volda Institutt for nordisk og mediefag, Høgskolen i Agder Institutt for nordisk og mediefag, Høgskolen i Agder Mediepilot/Mediefag, Avd. for nærings- og sosialfag, Høgskolen i Finnmark : Thore Roksvold, prodekan Avd. for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag, Høgskolen i Oslo : Høgskolen i Nord- Trøndelag Høgskolen i Vestfold Eva Bakøy Lisbeth Morlandstø : Fritz Breivik Høgskolelektor Høgskolen i Lillehammer Senter for journalistikk, Høgskolen i Bodø Senter for journalistikk, Høgskolen i Bodø Trygve Tollefsen Høgskolen i Bergen

6 Arne Johansen Ijäs, førstelektor Samisk høgskole NSU NSU