FRILUFTSLIV, Fagfellemøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FRILUFTSLIV, Fagfellemøte"

Transkript

1 FRILUFTSLIV, Fagfellemøte NIH januar, Fagervann/møterommet 3.etg i UF bygget Seminardeltakere: NIH:, Kirsti Gurholdt Pedersen, Jannicke Høyem, Trond Augestad, Ivar Mytting, Leif Inge Magnussen, Kristian Abelsen Høgskolen i Volda, Stig Løland, Dag Erik Wold, Ola Einang Høgskolen i Sogn og Fjordane, Odd Lennard Vikene, Vegard Vereide Høgskolen i Oslo: Knut Løndal, Helge Bartnes Høgskolen I Nord Trøndelag, Eivind Sæther Høgskolen i Hedmark, Jon Egil Jakobsen Høgskolen i Telemark, Bjørn Tordsson, Andrè Horgen, Tone Reiten, Geir Grimeland Universitetet i Stavanger, Ketil Østrem Universitetet i Tromsø, Ingrid Frenning Universitetet i Agder, Johne H. Westersjø Pkt. 1 Innledning v/ivar Mytting Ivar Mytting ønsket velkommen og redegjorde for programmet. Etter åpning av Ivar Mytting holdt stipendiat Leif Inge Magnussen sitt innlegg/foredrag Deretter ble vi enige om å ta et referat fra møtet Pkt. 2 Innlegg; Pamplett til friluftsliv som fag v/ Leif Inge Magnussen I innledningen til innspillet vektla Leif Inge at det han skulle legge frem nettopp var ment slik; et faglig innspill og at det kan sees som et debattinnlegg eller som et innlegg til en debatt

2 I Innspillet; Pamplett til friluftsiv som fag problematiserte Leif Inge ulike temaer innen fagfeltet friluftsliv og hvilken betydning dette skal ha for undervisning i høyere utdanning.. Det ble spilt spørsmål omkring hva som skal være kunnskapselementer og utvalg av basisferdigheter, ferdselferdigheter samt leirlivaktiviteter. Enkelte emner/temaer innen friluftslivfaget bør ha mer fokus enn andre. Det ble også forsøkt å skille mellom det konstruerte friluftsliv og det mer ekte friluftsliv. Noen former og aktiviteter innen friluftsliv er gitt oss. Videre ble temaet det edle og hele friluftslivet ytterligere diskutert. Hvilke pedagogiske utfordringer står vi her overfor og i hvilken grad skal refleksjon benyttes omkring dette. Videre ble temaet om studentens utvikling av basisferdigheter berørt. Og igjen i denne sammenheng temaet om viktigheten av refleksjon over egen praksis berørt Selve adventurebegrepet og dannelsesbegrepet ble videre debattert. Dette er ytterpunkter og det kan derfor være vanskelig å sette de ulike aktiviteter i bås. Hva som er er gitte tradisjoner samt overføringsverdier ble videre diskutert. Vi opererer i forskjellige kontekster og konstruerer ut i fra det. Diskusjonen/meningsutvekslingen etter Leif Inges innlegg ble avsluttet med at vi bør kunne finne frem til hva som kan være hovedbestanddelen og om muligheten til å finne frem til en kjerne og derigjennom finne ut hva som faktisk kan være en fellesnevner. De som er interessert i manus til innlegget henvises til Leif Inge pr mail: Johne H. Westersjø Pkt 2 Et kritisk utenfrablikk på friluftsliv som fag og forskningsfelt v/gunn Engelsrud Gunn tok utgangspunkt i hvordan vi kan utfordre våre egne forforståelser innen fagfeltet, og fremhevet hvordan kunnskap om friluftsliv er skapt av mennesker, ikke av natur. Hvem sine interesser er det som synliggjøres, hvilke verdisettinger ser vi og hvordan kan vi ta tak i dette analytisk? Dette har sammenheng med hvordan vi kan gjøre kunnskap om friluftsliv relevant for omverdenen. Gunn hevdet at på NIH er en opptatt av relasjoner mellom mennesker også ute., og spurte hvilke måter å være ute på som verdsettes gjennom inkludering og ekskludering i fagfeltet.

3 Dette gjelder hvilken kunnskap som verdsettes og spørsmålet om hvilke steder som har verdi og hvordan de får det. Friluftsliv som fag og forskningsfelt kan bidra med ny og nyttig kunnskap om sansebasert erfaring av seg selv i relasjon til elementer (f.eks fjell eller kulde) som erfaringsfenomener med stort potensial for betydningsfull meningsproduksjon. Gunn fremhevet nødvendigheten av å kontekstualisere våre valg og innse at selv om en selv har noen perspektiver som en tar for gitt og ønsker å stå for, må en forsøke å vite og forstå hvor dette kommer fra, for å kunne få legitimitet for det vi tror på. Gjennom vår empiri er vi med på å skape en kultur, noe føler vi at er kulturbundet å føre videre og vi må reflektere over hva vi mener er meningsfullt i vår undervisning. Kunnskapene er i oss, og det er der den får betydning. Jannicke Høyem Pkt 3 Forum v/andre Horgen Fagråd blir opprettet av Universitet og Høyskolerådet, derfor kan vi ikke kalle dette et fagråd. Dette blir derfor et forum eller nettverk for friluftsliv i høyere utdanning. Noen navneforslag ble diskutert: Navneforslag: 1. Fagforum for friluftsliv i høyere utdanning 2. Forum for friluftslivsfag i høyere utdanning (ble vedtatt) Innhold i et forum: Løfte perspektiver og debatter rundt friluftsfaglige spørsmål Skape bevissthet rundt innholdet og praksis i våre utdanninger Kvalitetssikre faglig nivå Forskningsbasert undervisning, FOU aktivitet Aktualisere problemstillinger ovenfor omverdenen, myndigheter, organisasjoner etc

4 Omfang og medlemmer: Årlig seminar tidlig i januar måned. Neste års arrangør er Høgskulen i Volda Når dette ikke er et fagråd, men et forum (nettverk) kan alle som har friluftsliv i sin utdanningsportefølje delta. Dette er ikke et vedtaksforum, derfor mindre viktig hvem som møter fra de ulike skolene Volda er neste arrangør. Komité for neste samling og første offisielle forum er: Andrè Horgen (HIT) Dag Eril Wold (HIV) Jannicke Høyem (NIH) Johne H. Westersjø ((UIA) I debatten kom det frem at det er viktig å skape rammer og legitimitet rundt forumet slik at reisekostnader osv blir dekt av institusjonen. Burde også opprettet et nettsted der man kunne følge med på debatter og melde inn saker til diskusjon/ tema på kommende forum. Odd Lennart Vikene Pkt 4 Innlegg om Friluftslivsfaglig referee-tidskrift v/kirsti Pedersens Man tenker seg et norsk fagtidsskrift som skal imøtekomme høgskole- og universitetssektorens behov for å publisere, formidle og holde seg orientert om forskning på friluftsliv. Tidsskriftet bør ha en fagfellevurdering / blind referee -ordning slik at det gjøres meritterende som publiseringskanal. Hvorfor et tidsskrift? Publisering og formidling av forskning er åpenbare behov. Men ett slikt tidsskrift kan også formidle debatt, polemikk og generell informasjon om fagfeltet.

5 Spørsmål som bør avklares i den videre prosessen er bla følgende: Hvilken ansvarlig institusjon eller organisasjon skal stå bak? Skal tidsskriftet være kun for fagfeller eller også for allmennheten? Skal det være flerfaglig eller tverrfaglig? Skal det være noen for avgrensing av feltet, bredt eller smalt? Og noen mere praktiske spørsmål: Hva skal til økonomisk? Finansiering? Skal det knyttes til et forlag? Vil institusjoner som FRIFO, Forskningsrådet, Miljøverndepartementet o.a. gi ett slikt tidsskrift økonomisk drahjelp? Skal et slikt tidskrift komme ut på trykk eller på nett? Skal det gis ut 1 eller 2 ganger i året? Det var bred enighet om at det var behov for et slikt tidsskrift og det ble satt ned en komité, bestående av Kirsti Pedersen (NIH), Bjørn Tordsson (HiT) og Gunnar Breivik (NIH) som skulle følge opp saken videre. André Horgen Sammenfattet av Johne H. Westersjø

6

Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse

Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse 1 Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse Årsmelding NEON 2011... 3 Aktivitetsrapport fra sekretariatet, webredaksjonen og arbeidsutvalget 2011... 7 Regnskap 2010... 9 Foreløpig regnskap 2011... 10

Detaljer

Fagutvikling å utvikle et fag? Anne Halvorsen, Universitetet i Agder. Innledning

Fagutvikling å utvikle et fag? Anne Halvorsen, Universitetet i Agder. Innledning Fagutvikling å utvikle et fag? Anne Halvorsen, Universitetet i Agder Innledning Fagutvikling, hva betyr det utvikling av (et) fag, å utvikle (et) fag? Hva vil det da si å utvikle et fag? Hvis fagutvikling

Detaljer

REFERAT STYRESEMINAR HØST 2011. Sakliste

REFERAT STYRESEMINAR HØST 2011. Sakliste REFERAT STYRESEMINAR HØST 2011 Sted: Oslo - Lisboa Tid: Styreseminar; 2-6. oktober 2011 Sakliste Innhold DAG 1: MØTE MED SEKRETERIATET AD VERKTØYKASSE OG ANNET 3 STYRESEMINAR HØST: SAK 1/11 KONSTITUERING

Detaljer

En faglærers bekjennelse

En faglærers bekjennelse En faglærers bekjennelse AV KJELL-ARNE DYBVIK Førstelektor HiØ, Avd. for helse- og sosialfag Forskningsbasert undervisning, det er kanskje lettere sagt enn gjort hos oss? Nedenfor vil jeg forsøke å problematisere

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no. Høringsuttalelse Høring - Rapport om spesialpedagogikk

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no. Høringsuttalelse Høring - Rapport om spesialpedagogikk Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Rapport om spesialpedagogikk 2014002662 Høringsuttalelse Høringsuttalelse: Utdanning

Detaljer

personale innen en sitasjonsbeskrivelse fra

personale innen en sitasjonsbeskrivelse fra Etter- og videreutdanningsmuligheter for pedagogisk personale innen estetiske fag en sitasjonsbeskrivelse fra Nettverk for estetiske fag 1 Etter- og videreutdanningsmuligheter for pedagogisk personale

Detaljer

Sammen om kunnskap Nytt system for dokumentasjon av formidling

Sammen om kunnskap Nytt system for dokumentasjon av formidling Nytt system for dokumentasjon av formidling Innstilling fra UHRs Formidlingsutvalg til UFD Versjon: 30.06 2005 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Formidlingsutvalget nedsatt av Universitets- og

Detaljer

Redelighetsutvalget Universitetet i Bergen

Redelighetsutvalget Universitetet i Bergen Redelighetsutvalget Universitetet i Bergen 2009 Årsmelding 1. Utvalget oppretting, arbeidsform og mandat Redelighetsutvalget ved Universitetet i Bergen ble opprettet av Det akademiske kollegium i 2000,

Detaljer

Høringsuttalelse fra NSO 2010:

Høringsuttalelse fra NSO 2010: Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse fra NSO 2010: Høring NOU 2010:7 Mangfold og mestring. språklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet.

Detaljer

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger STF50 A05169 / 82-1403719-0 ISBN RAPPORT Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger LIV ØVSTEDAL NTNU Institutt for bygg, anlegg

Detaljer

Årsmelding NEON 2007. Medlemmer

Årsmelding NEON 2007. Medlemmer Innhold: Årsmelding NEON 2007... 3 Aktivitetsrapport for NEONs sekretariat 2007... 5 Aktivitetsbeskrivelse for NEON 2007... 5 Oversikt over rådsrepresentanter og vararepresentanter i NEON 2007... 8 Regnskap

Detaljer

Høring - endringer i faget utdanningsvalg

Høring - endringer i faget utdanningsvalg Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER Avdeling for læreplanutvikling/frode Midtgård FRIST FOR UTTALELSE 23.01.2015 PUBLISERT DATO 27.10.201 VÅR REFERANSE 201/5831 Høring - endringer i faget utdanningsvalg INGEN

Detaljer

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Foreløpig utgave Program Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning PRAKSISFOU DEL XX / seksjonstittel Om

Detaljer

Skolens rå dgivning i utvikling

Skolens rå dgivning i utvikling Skolens rå dgivning i utvikling Råpport frå konferånse på Lillehåmmer 12. måi 2015 Arrangør: Utdanningsdirektoratet i samarbeid med Høgskolen på Lillehammer Torild Schulstok og Må rten Kåe Påulsen Innhold

Detaljer

Fylkesfunksjonsansvaret i rusomsorgen i Nord-Trøndelag Vurdering av ordningen

Fylkesfunksjonsansvaret i rusomsorgen i Nord-Trøndelag Vurdering av ordningen Fylkesfunksjonsansvaret i rusomsorgen i Nord-Trøndelag Vurdering av ordningen Trond Kongsvik NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2000 Tittel Forfatter : FYLKESFUNKSJONSANSVARET I RUSOMSORGEN I NORD-TRØNDELAG.

Detaljer

Oppsummering av Samarbeidskonferansen

Oppsummering av Samarbeidskonferansen Oppsummering av Samarbeidskonferansen mellom NAV og utdanningssektoren 7-8 november 2011 Bilde fra Soria Moria // Oppsummering av Samarbeidskonferansen Innhold Kjære leser 3 program 4 Nye arbeidsformer

Detaljer

Bacheloroppgave GLU5-10 G5BAC3900

Bacheloroppgave GLU5-10 G5BAC3900 Å uttrykke seg gjennom dans en viktig ferdighet i grunnskolen i dag? av Lena Andersen 565 Veileder: Tone Ophus, Musikk Bacheloroppgave GLU5-10 G5BAC3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet

Detaljer

RAPPORT FORPROSJEKT "NASJONALT SENTER FOR UNIVERSELL UTFORMING"

RAPPORT FORPROSJEKT NASJONALT SENTER FOR UNIVERSELL UTFORMING RAPPORT FORPROSJEKT "NASJONALT SENTER FOR UNIVERSELL UTFORMING" Høgskolen i Gjøvik August 2007 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 SAMMENDRAG... 3 AKTIVITETER I FORPROSJEKTET OG RESULTATER... 5 DELMAL

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Å forelese. Hvordan legge til rette for studentenes læring?

Å forelese. Hvordan legge til rette for studentenes læring? Å forelese. Hvordan legge til rette for studentenes læring? Råd og veiledning for forelesere ved Juridisk fakultet, Universitetet i Tromsø. Ragnhild Sandvoll Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Tiltaksplan for Norsk matematikkråd

Tiltaksplan for Norsk matematikkråd Tiltaksplan for Norsk matematikkråd For perioden 2014 2017 Tiltaksplanen er retningsgivende for styrets arbeid mellom årsmøtene og vil ligge til grunn for de konkrete tiltak styret igangsetter. Tiltaksplanen

Detaljer

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 09.02.2015 Vår ref. Deres ref. 55941/HS04 15/162 Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker

Detaljer

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger:

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger: Evaluering av prosjektet Utvikling av systematisk etisk arbeid i omsorgstjenesten i Larvik kommune 2008 2010 en spørreundersøkelse 1 Innledning Vi startet i 2008 prosjektet Utvikling av systematisk etisk

Detaljer

Nettverksorientert arbeid og frafall i videregående skole. En litteraturstudie. Kandidatnummer: 4015. Diakonhjemmet Høgskole.

Nettverksorientert arbeid og frafall i videregående skole. En litteraturstudie. Kandidatnummer: 4015. Diakonhjemmet Høgskole. Nettverksorientert arbeid og frafall i videregående skole En litteraturstudie Kandidatnummer: 4015 Diakonhjemmet Høgskole Bacheloroppgave Bachelor i sosialt arbeid Kull: SOSDel11 Antall ord: 8154 29.04.2015

Detaljer

Visjon, mål og strategier

Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord side 1 Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord Visjon, mål og strategier Styrets forslag til generalforsamlingen 2005 Fagrådet for Ytre Oslofjord side 2 Visjon,

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap

22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap Referat fra rådsmøte i 22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap Leder av, Knut Patrick Hanevik, ønsket velkommen til rådsmøtet. Rektor ved Samisk høgskole, Jelena Porsanger, ønsket velkommen

Detaljer

LEVEDYKTIG NETTVERK INNEN ARBEIDSLIV OG RUS. Ingunn K. Svendsen

LEVEDYKTIG NETTVERK INNEN ARBEIDSLIV OG RUS. Ingunn K. Svendsen LEVEDYKTIG NETTVERK INNEN ARBEIDSLIV OG RUS Ingunn K. Svendsen Kompetansesenter rus - region vest Stavanger Rogaland A-senter På oppdrag fra Helsedirektoratet Bakgrunn Dagens arbeidsliv er i endring, og

Detaljer

Spesialpedagogisk forskning i Norge. Forsknings- og utviklingsarbeid innenfor det spesialpedagogiske fagområdet

Spesialpedagogisk forskning i Norge. Forsknings- og utviklingsarbeid innenfor det spesialpedagogiske fagområdet Spesialpedagogisk forskning i Norge Forsknings- og utviklingsarbeid innenfor det spesialpedagogiske fagområdet Solveig Holen Gunnar Sivertsen Cay Gjerustad Rapport 38/2013 Spesialpedagogisk forskning

Detaljer

Lærerrapport over arbeidet med Holbergprisen i Skolen Skoleåret 2013/14 Askim videregående skole. Fredrik Hasler

Lærerrapport over arbeidet med Holbergprisen i Skolen Skoleåret 2013/14 Askim videregående skole. Fredrik Hasler Lærerrapport over arbeidet med Holbergprisen i Skolen Skoleåret 2013/14 Askim videregående skole Fredrik Hasler Innledning Det er ikke alltid slik med nytilsatte ledere at de faktisk bidrar til den type

Detaljer