Budsjettverktøy i SAS FM Pilot i Sykehuset Innlandet HF og Helse Sør-Øst RHF. SAS Forum september 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjettverktøy i SAS FM Pilot i Sykehuset Innlandet HF og Helse Sør-Øst RHF. SAS Forum september 2013"

Transkript

1 Budsjettverktøy i SAS FM Pilot i Sykehuset Innlandet HF og Helse Sør-Øst RHF SAS Forum september 2013

2 Hvem er vi Oddmund Runningen prosjektleder Sykehuset Innlandet HF Henrik Andersen - sjefskonsulent SAS Institute (DK)

3 Utgangspunktet Dagens presentasjon Fakta om HSØ og SI Hjelpemidler i budsjettarbeidet så langt Målsettinger for budsjettmodell, første versjon 2014 Metodikk for å etablere pilot (2014) for HSØ RHF og SIHF Datafangst - grunnlagsdata Beregningsmetodikk og grunnlag for preutfylt budsjettutgangspunkt Periodisering og prisomregning (deflatering) Rapporter Arbeidsgang Hva består SAS FM av Noen bilder fra løsningen Prosess for videreutvikling

4 Fakta om HSØ totalt Antall helseforetak 10 Omsetning Lønn og personalkostnader av dette Antall innbyggere i opptaksområdet 65 mrd kr 39,7 mrd kr (61 %) 2,8 millioner Antall ansatte

5 Fakta om Sykehuset Innlandet HF Pasientkontakter Somatikk Psykiatri Rusomsorg Innlagte Dag Poliklinikk Ergo og fysioterapi behandlinger Laboratorieanalyser Bildediagnostiske undersøkelser Antall innbyggere i opptaksområdet Areal i opptaksområdet km 2 Danmark km 2 Antall senger 1187 Antall enheter m2 med bygningsmasse Antall ambulanser 52 (kjører km / år) Luftambulansebase 1

6 HSØ RHF og SI HF viktig fakta i forhold til budsjett Sykehuset Innlandet HF Helse SørØst RHF Kostnader pr år mill kr mill kr Personalkostnader Aktivitetsbaserte inntekter mill kr Samt innleie på 14 mill kr mill kr Årsverk Ansatte Divisjoner 12 Avdelinger 88 Kostsenter/ansvar

7 Budsjettverktøy tidligere år Excel ( hver controller sin løsning ) Beregningsmodeller for lønn 1. Antall årsverk * gjennomsnittslønn deretter arbeidsgiveravgift, pensjon, feriepenger 2. Videreføring av nivå i prognose uten å gå om antall årsverk Andre beregningsmodeller Overføring til Profitbase SIM og Oracle (tasting eller innlesing) Som heller ikke har beregningsmodeller

8 Ulemper ved tidligere løsninger Ikke transparent Grunnlagsdata må hentes fra flere eksterne kilder Sårbart hver controller sin løsning og sin arkivering Hjelp til hverandre vanskelig Avhengig av egen Excel ekspertise for å holde løsningene i gang Ikke fells beregningsmodeller for f eks lønn og ISF (innsats styrt finansiering) Ulike løsninger - ulike prinsipper Mye arbeid med periodiseringer Ikke alltid samme prinsipp Nøkkelvariabler som årsverk, DRG poeng og antall kontakter ikke en del av budsjettmodellen Ikke løpende oversikt over status i ft rammer fra HSØ

9 Målsettinger for budsjettverktøy (1) Bygge på felles prinsipper i foretaksgruppen (HSØ) Utvikle rapporter i samsvar med HSØ sine behov/krav for innrapportering av budsjettet Gjøre viktige grunnlagsdata ( prognoser ) tilgjengelige i budsjettprosessen på en lik, oversiktlig og hensiktsmessig måte i verktøyet. Dette gjelder regnskaps-, HR- og aktivitetsdata mv Ett felles parametersett for pris- og lønnsvekst, arbeidsgiveravgift, pensjon, feriepenger, ISF satser mv Bruke felles beregningsmetoder. I første omgang for lønnskostnader og ISF inntekter Og på lengre sikt for andre komponenter

10 Målsettinger for budsjettverktøy (2) Legge til rette for effektiv budsjettdialog med de budsjettansvarlige lederne Sikre sentral oversikt over status for elementer som er gitt fra HSØ (basis, DRG poeng, pensjon mv) Sikre dokumentasjon i prosessen Åpenhet mulighet for back up mellom controllerne Enkel overføring til Oracle og rapportering til HSØ (DVH) Utvikle budsjettverktøyet i en retning som muliggjør bruk på tvers av foretak.

11 Valg av utviklingsmetodikk Metode 1 Kravspesifikasjon fra kunde med beskrivelse løsning fra A til Å Løsningsforslag fra leverandør Aksept fra Kunde Utvikling av leverandør Slutt testing Metode 2 Kunden beskriver behov og mulig datafangst Felles workshop mellom leverandør og kunde der løsningen utvikles ut i fra Kundes kompetanse om behov og data Leverandørs kompetanse på muligheter i løsningen. Vi valgte metode 2

12 Noen viktige tidspunkt. Kontrakt signert : 05. mars 2013 Kickoff SIHF : 06.mars 2013 Opplæring : august 2013 Oppstart budsjett 2014 : 09. september 2013 Tidsforbruk i SIHF Mars - Sep Prosjektleder 90% stilling 22 ukeverk Delprosjektledere (4x) 20% stilling 20 ukeverk Ressursgruppe 2 ukeverk Datafangst 4 ukeverk 48 ukeverk

13 Datafangst Ytterligere datafangst Regnskap HR Gjennomsnittslønn Årsverk mm ISF/aktivitet - DRG poeng - Indeks - Liggedøgn - Kontakter Dataene lastes gjennom et doorstep. Grunnlagsdata i budsjettprosessen

14 Pristabeller Arbeidsgiveravgift (differensierte satser) Feriepengesats Pensjonsprosent DRG pris Pris-/Lønnsvekst Legges inn sentralt

15 Metode trinn 1 (blir gjennomført sentralt i HF) Grunnlagsdata Pristabeller Beregningsregler Preutfyllt budsjettgrunnlag Modellen tar utgangspunkt i Grunnlagsdata Beregningsregler Priser/satser og lager et budsjettforslag Preutfyllt budsjettgrunnlag

16 Beregningsmetodikk og grunnlag for preutfyllt budsjettutgangspunkt (1) HR/lønn Krysning: Stillingskategori og ansvar Lønn =Årsverk x gjennomsnittslønn Fordelt på riktig konto Innsatsstyrt finansiering Krysning: Kontakter og ansvar (oftest ett pr avdeling) ISF inntekt =Kontakter (pasienter) x indeks x pris Fordelt på riktig konto Krysning = Et sted i budsjettet der det skal være et budsjettall Indeks måler pasienttyngde Øvrige inntekter og kostnader Krysning: Konto og ansvar Flere slike modeller kan (og vil) legges inn, men vi har prioritert de mest sentrale områdene først

17 Beregningsmetodikk og grunnlag for preutfylt budsjettutgangspunkt (2) HR Antall årsverk siste 12 mnd (august juli 2013) Gjennomsnittsnittslønn fra mars år -1 (2013) justert for lønnsoppgjørsvirkning i år -1 (2013) ISF Antall kontakter siste 12 mnd (august juli 2013) Indeks siste tertial (1. tertial 2013) justert for indekssvingninger gjennom året. Øvrige inntekter og kostnader Virkelige inntekt og kostnad siste 12 måneder

18 Metode trinn 2 (budsjett verktøy i divisjon/avdeling/kostsenter) Preutfylt budsjettgrunnlag Manuelle justeringer Budsjett (periodisert) Antall årsverk, antall kontakter, endrede kostnader og inntekter

19 Periodisering Budsjettposten periodiseres ut i fra historisk profil pr konto pr ansvar En tar hensyn at påske kommer i mars eller april. Dette kan korrigeres manuelt der det er behov for det Ferieuttak Vi legger faktisk ferieuttaksprofil for foretaket samlet til grunn. På hvert ansvar kan profilen korrigeres manuelt ved behov I samme skjema som en registrerer budsjett Dette gir også et ferdig grunnlag for løpende periodisering av lønnskostnader i regnskapet i 2014

20 Prisomregning (inflatering) Budsjettet legges i priser for budsjettår -1 (2014 budsjett legges i 2013 kroner) Prisomregningen gjøres sentralt til slutt Basert på forutsetninger fra HSØ og statsbudsjettet

21 Rapporter Budsjettstøtterapport Viser hvor en står i budsjettarbeidet løpende Kontrollrapport Viser status i forhold til rammen for DRG poeng Basis Pensjon Pr divisjon og totalt Generell økonomirapport Alle data kan rapporteres og pivoteres Dynamisk Bruker kan lage rapporter.

22 Arbeidsgang Dokumentasjon og kommentarer gjennom hele prosessen i løsningen Klargjøring Grunnlagdsdata og pristabeller lastes inn Preutfylling Budsjettskjema preutfylles basert på historiske data og beregningsregler Disse publiseres til controllerene i løsningen Budsjettering Controller og budsjettansvarlig gjennomgår og retter opp budsjettallene i dialog Godkjenning Budsjettet godkjennes av avdelingssjef/divisjonsdirektør

23 En smakebit på hvordan løsningen er..

24 Hva består SAS FM av? FM STUDIO Super brukerens verktøy til å utvikle og vedlikeholde modellene publisere forms(skjema) monitorere prosessene m.v. FM PORTAL Sluttbrukernes grensesnitt FM Excel addin (tillegg til excel)

25 Her vises portal og excel rapport

26 Her vises ISF budsjettering

27 Her vises HR budsjettering

28 Prosess for videreutvikling. mai-jul: Forberedelse av budsjettforslag (trinn 1) jan-mai: Endringer og utvikling av verktøyet aug-des: Budsjett arbeid (trinn 2) des-jan: Budsjett rapportering

29 Spørsmål! Takk for oss!

2014 Budsjettprinsipper og metoder

2014 Budsjettprinsipper og metoder 2014 er og metoder Budsjettverktøy og metoder Prognosemodellen og tiltak Budsjettering foregår i prognosemodellen ved bruk av tiltak. Budsjettet tar utgangspunkt i prognosen for 2013, korrigert for forventet

Detaljer

Helse og omsorg - økonomistyring

Helse og omsorg - økonomistyring Helse og omsorg - økonomistyring - Bamble kommune - Revisjonsrapport nr: 714 014 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Problemstillinger...1 1.2 Avgrensing...1 2 Metode og kvalitetssikring...2

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sykehuset i Vestfold HF

Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sykehuset i Vestfold HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sykehuset i Vestfold HF Internrevisjonen Helse Sør-Øst 16.1.2009 Rapport nr. 1/2009 Revisjonsperiode September 2008-januar 2009 Virksomhet

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER Styreleder Ketil Holmgren 17. september 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Vedlegg Rapport 1/2011 Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2011 Rapport nr. 1/2011 Revisjonsperiode Juni 2010 - november 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Karmøy kommune. Økonomistyring. Høringsutkast

Forvaltningsrevisjon Karmøy kommune. Økonomistyring. Høringsutkast Forvaltningsrevisjon Karmøy kommune Økonomistyring Høringsutkast Audit & Advisory Mai 2013 Sammendrag Høringsutkast Deloitte har kartlagt og vurdert økonomistyringen i Karmøy kommune. Økonomistyring omfatter

Detaljer

Virksomhetsstyring i spesialisthelsetjenesten

Virksomhetsstyring i spesialisthelsetjenesten Virksomhetsstyring i spesialisthelsetjenesten Per Meinich Riga 4. desember 2014 Plan for presentasjonen 1. Litt om bakgrunn og utfordringsbildet 2. Virksomhetsstyring, områder: 1. Aktivitet 2. Kvalitet

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 27 oktober 2011 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans 1. Skriv fra hver klinikk 2. Oppdatert status for

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Vedlegg. Rapport 2/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst RHF relatert til kjøp av helsetjenester fra private leverandører

Vedlegg. Rapport 2/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst RHF relatert til kjøp av helsetjenester fra private leverandører Vedlegg Rapport 2/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst RHF relatert til kjøp av helsetjenester fra private leverandører Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst (19.08.2010) Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 24.8.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli

Detaljer

Brukerbetaling for opphold i institusjoner

Brukerbetaling for opphold i institusjoner Brukerbetaling for opphold i institusjoner 5/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport er Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Brukerbetaling for opphold

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING. Budsjettarbeid, byggeprosjekt, anskaffelser

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING. Budsjettarbeid, byggeprosjekt, anskaffelser FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING Budsjettarbeid, byggeprosjekt, anskaffelser NÆRØY KOMMUNE 2014 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Økonomistyring. Brønnøy kommune

Økonomistyring. Brønnøy kommune Økonomistyring Brønnøy kommune Forvaltningsrevisjon nr 1813-1/2011 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2010 til februar 2011 gjennomført en forvaltningsrevisjon av økonomistyringen i Brønnøy

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET

BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET Styresaknr. 49/05 REF: 2005/000148 BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Styresak 27/05 og 48/05 Trykt vedlegg : Notat om budsjett 2006 Nordlandssykehuset.

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2010.1

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2010.1 Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2010.1 II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 Helseregionenes utvikling i ressursinnsats, tilgjengelighet, kvalitet og produktivitet 2002-2005. Marit Pedersen (Red.) SINTEF Helse 7465 Trondheim Telefon: 4000 2590

Detaljer

Sammenligninger av kostnader i lokalsykehus i Helse Nord med fokus på Psykisk helsevern og Rus

Sammenligninger av kostnader i lokalsykehus i Helse Nord med fokus på Psykisk helsevern og Rus Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/1727 Hammerfest, 18.8.2015 Saksnummer 66/2015 Saksansvarlig: Adm. direktør Torbjørn Aas Møtedato: 18. juni 2015 Sammenligninger

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Inntektsfordelingsmodell for helseforetakene i Helse Nord. Innstilling fra prosjektgruppe oppnevnt av administrerende direktør i Helse Nord RHF

Inntektsfordelingsmodell for helseforetakene i Helse Nord. Innstilling fra prosjektgruppe oppnevnt av administrerende direktør i Helse Nord RHF Inntektsfordelingsmodell for helseforetakene i Helse Nord Innstilling fra prosjektgruppe oppnevnt av administrerende direktør i Helse Nord RHF Til Helse Nord RHF Vedlagt er rapport som dokumenterer prosjektgruppens

Detaljer

1. Kvalitetssikring av varslingsrutiner i foretaksgruppen

1. Kvalitetssikring av varslingsrutiner i foretaksgruppen Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Kvalitetssikring av varslingsrutiner i foretaksgruppen Administrerende direktør har ved flere anledninger

Detaljer

Nord-Aurdal kommune - Styringsproblematikk

Nord-Aurdal kommune - Styringsproblematikk Forvaltningsrevisjonsrapport fra Nord-Aurdal kommune - Styringsproblematikk Formål: Vurdere om Nord-Aurdal kommune har vesentlige svakheter i sin styringsstruktur og -systemer Område: Styring Kommune:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL STYRET I HELSE FONNA HF

MØTEPROTOKOLL STYRET I HELSE FONNA HF MØTEPROTOKOLL STYRET I HELSE FONNA HF Møtedato: 20.10.06 Møtestad: Stord Tilstede: Magnus Skåden, Toralv Mikkelsen, Laila Thorsen, Kjell Arvid Svendsen, Bjørg Sandal, Synnøve Solbakken, Linda Ferkingstad,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. BAKGRUNN... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. BAKGRUNN... 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. BAKGRUNN... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...4 3. REVISJONSKRITERIER OG METODE... 5 4. FAKTA... 5 4.1 PLAN- OG STYRINGSSYSTEMET... 5 4.2 BUDSJETTPROSESSEN...

Detaljer

Helse Vest RHF. Oppsummering av revisjonen for 2010. Styremøte 13. april 2011

Helse Vest RHF. Oppsummering av revisjonen for 2010. Styremøte 13. april 2011 Helse Vest RHF Styremøte 13. april 2011 Vassbotnen 11 Forus, NO-4313 Sandnes Postboks 8015, NO-4068 Stavanger Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA Tlf.: + 47 51 70 66 00 Fax: + 47 51 70 66 01 www.ey.no

Detaljer