REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde"

Transkript

1 REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2005, 2006 og sakspapirene til Tinget Tinget åpnet lørdag kl NSFs president Øystein Fredriksen ønsket velkommen. Ordfører i Molde, Jan Petter Hammerø, holdt en hilsningstale til Seiltinget. Leder i Molde Seilforening, Stig A. Waagbø, ønsket velkommen til Molde. Presidenten spurte om innvendinger mot innkallingen. Det var ingen innvendinger, og Seiltinget 2007 ble satt. Presidenten leste Presidentens rapport (vedlagt). Presidenten avsluttet med å be om at følgende telegram ble sendt DD.MM. Kongen og Dronningen: Norges Seilforbund samlet til Ting i Molde, sender Deres Majesteter de beste ønsker for seilsesongen mars 2007 Øystein Fredriksen, President SAK 1: GODKJENNING AV DE FRAMMØTTE REPRESENTANTER Presidenten redegjorde for de endringer av representanter som var fremkommet ved registrering. I alt 67 stemmeberettigede representanter (inklusive Styrets 9 medlemmer) møtte ved Seiltingets åpning. Delegat 28 Arild Holt (Oslo Seilforening) deltok ikke. På grunn av kjønnskvotering mistet da delegat 27 Alette Lødrup stemme-, tale- og forslagsrett og endret status til observatør. Delegat 48 Terje Minderø (Brevik Seilforening), delegat 62 Atle Brun (Bergens Seilforening) og observatør Stig Herbern (KNS) deltok ikke. Moss Seilforening møtte med to menn. På grunn av kjønnskvotering mistet da delegat 14 Hans Egil Eriksen stemme-, tale- og forslagsrett og endret status til observatør. Delegat 78 Steinar Glimsholt (KNBF) deltok kun under sak 8, 9 og deler av sak 10. Det var ingen innvendinger mot de fremmøtte NAVN Styret Øystein Fredriksen Stig Hvide Smith Geir Dahl Andersen Peter L. Larsen Bente Nilsson Jan Henrik Nordeide Gwen Brun Astri Holden Feragen Thorstein Tønnesson FORENING/KRETS President 1. visepresident 2. visepresident Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem 3

2 Administrasjonen Morten Johnsen Tonje Hopstock Esben Slaatto Lise Birgitte Fredriksen Espen Guttormsen Henrik Næss Østfold Seilkrets Lars Erik Larsen Per Helgesen Inger Åsle Hatch Morten Knudsen Hans Egil Eriksen Venter navn Oslo og Akershus Seilkrets Inge-Magnar Olerud Venter navn Gerd Mejlænder-Larsen Benthe Gjerpen Karianne Melleby Tom Knutsen Tor Møinichen Erik Lia Claus Werenskiold Ronny Nordby Marit R. Kronborg Sissel Tove Åsberg Alette Lødrup Arild Holt Johan Andersen Ragna Tangerud Jørn Søderholm Erik Solberg Siri Gjerdeum Ole Jakob Enger Vestfold Seilkrets Otto Book Lasse Lund Steinar Wøien Pål Karsten Fevang Arne Roar Hovland Gerd Kaupang Inger Joh. Due Andresen Steinar Due-Andresen Bjørn Erikstad Erik Fusdahl Anne Kaalstad Telemark Seilutvalg Leif Forlie Halvorsen Nina Haugland Terje Minderø Fredrikstad Fredrikstad Fredrikstad Moss Seilforening Moss Seilforening Moss Seilforening Bærum SF Bærum SF Bærum SF KNS KNS KNS KNS Vestfjordens SF OAS Drøbaksund seilforening Drøbaksund seilforening Oslo Seilforening Oslo Seilforening Oslo Seilforening Soon Seilforening Soon Seilforening Soon Seilforening Bundefjorden Seilforening Asker seilforening Asker seilforening Åsgårdstrand Seilforening Sandefjord Seilforening Vestfold Seilkrets Larvik Seilforening Larvik Seilforening Larvik Seilforening Drammen Seilforening Drammen Seilforening Tønsberg Seilforening Tønsberg Seilforening Tønsberg Seilforening Telemark seilkrets Kragerø Seilforening Kragerø Seilforening 4

3 Morten TH. Zimarseth Mette Roland Kjell Klevjer Aas Aust-Agder Seilkrets Anne Kjøge Finn Thorkildsen Torstein Hopstock Arnt S. Hansen Vest-Agder Seilkrets Per R. Pedersen Anne Cathrine Hübert Rogaland Seilkrets Ottar Bergsvik Kaja Bergsaker Brevik Seilforening Brevik Seilforening Brevik Seilforening Arendals Seilforening Arendals Seilforening Arendals Seilforening Aust-Agder Seilkrets Vest-Agder Seilkrets Christianssands SF Stavanger Seilforening Stavanger Seilforening Hordaland Seilkrets Inger Lise Milde Milde Båtlag Åge Milde Milde Båtlag Atle Brun Bergen seilforening Lars Jårvik Bergens seilforening Ina Schøtt Brackman Bergens seilforening Atle Marøn Hordaland Seilkrets Gotfred Ingebrigtsen Andenes Hjellestad Seilforening Anette Hjellestad Hjellestad Seilforening Rolf Hermansen RAN seilforening Møre og Romsdal Seilkrets Marius Maaseide Martinus Yterbø Sogn og Fjordane seglkrins Erik Onstad Trøndelag Seilkrets Matthias P. Nowak Ålesund seilforening Ulstein Seilforening Florø Seilforening Trondhjems Seilforening Nordland Seilkrets Troms Seilkrets Sverre Benjaminsen Tingvalgte Komiteledere Gisle Didriksen Nini Høegh Nergaard Egil Wold Inger Book Klasseklubb Representant Jon Anders Quamme Tromsø seilforening Appellutvalget Kontrollkomiteen Domsutvalget Valgkomiteen NLK Dirigenter Sigmund Vatle 5

4 Hans Bjørn Paulsrud Gjester KNBF - Steinar Glimsholt Asbjørn Thorup Ole Henrik Nissen Lie Nils Nordenstrøm Christian Gundersen Thomas Kresse Paal Erik Bryhn Jan Steven Johansen Jan-Erik Næss Stig M. Herbern Mikkel Thommesen SAK 2: GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN Presidenten presenterte forslag til forretningsorden som ble enstemmig vedtatt. SAK 3: GODKJENNING AV SAKSLISTEN Presidenten gjennomgikk sakslisten som ble enstemmig vedtatt. SAK 4: VALG AV DIRIGENTER, SEKRETÆR, REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN, TELLEKORPS Følgende ble valgt: DIRIGENTER: Sigmund Vatle, KNS Hans Bjørn Paulsrud, Moss Seilforening SEKRETÆR: NSF administrasjon ved Henrik Næss og Tonje Hopstock Ingen innvendinger TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN: Siri Gjerdrum, Asker Seilforening Ottar Bergsvik Stavanger Seilforening TELLEKORPS PÅ FIRE MEDLEMMER: Christian Gundersen Thomas Kresse Espen Guttormsen Lise Birgitte Fredriksen Praktiske opplysninger ble gitt av Lise Birgitte Fredriksen SAK 5A: BEHANDLE STYRETS BERETNING 2005 Se årsrapport 2005 Delegat 72, Matthias P. Nowak: Side 29 og eventuelle andre steder hvor Trondheim Seilforening er feil skrevet, rettes til Trondhjems Seilforening. 6

5 Årsrapporten for 2005 er enstemmig vedtatt med de rettelser som ble nevnt. SAK 5B: BEHANDLE STYRETS BERETNING 2006 Se årsrapport 2006 Delegat 6, Jan Henrik Nordeide: Side 22 - Tekniske saker. Delegaten orienterte om et bra samarbeid med Teknisk Komite. LYS ble i 2004 overført til NORLYS. LYS er en viktig gren innenfor seilsporten og NSF, og det er viktig at dette fungerer tilfredsstillende. I overføringen av administrasjonen av LYS til klasseklubben NORLYS ble det fastholdt at NSF er øverste myndighet og siste ankeinstans for LYS-saker. Dersom systemet ikke fungerer tilfredsstillende kan NSF ta systemet tilbake. NSF har oppnevnt et styremedlem som deltar i NORLYS sine styremøter. Regelendringer som gjøres i LYS-systemet skal være godt forankret. Det er viktig at de som vedtar reglene ikke er samme som fremmer dem. NSF skal godkjenne endelige regler i LYS-systemet. NSF har overlatt dette til Teknisk Komite i NSF og styremedlem i NSF med ansvar for teknisk kan delta på dette. Det har vært en del kritikk av NORLYS, men det ser ut til at den nå er en god utvikling med nytt styre i NORLYS. Utstedelse av LYS-bevis baseres på måltall og statistikk, og systemet fungerer bra. Delegat 23, Claus Werenskiold: Presiserte at temaet på side 21 om seilarenaer inn i arealplaner er meget viktig. Delegaten henstilte til foreningene til å kontakte respektive kommuner for å se reguleringsplanene for arealene, holde seg orienterte om utviklingen og være aktive. Delegat 32, Erik Solberg: Side 31 Erik Solberg inn i Domsutvalget fra 2005 Delegat 72, Matthias P. Nowak: Side 33 og eventuelle andre steder hvor Trondheim Seilforening er feil skrevet, rettes til Trondhjems Seilforening. Delegat 1, Øystein Fredriksen: Henstiller til delegatene å levere Årsrapporter fra seilkretser og utvalg i henhold til NSFs frister. Mange har ikke levert fullverdige årsrapporter. Delegat 46, Leif F. Halvorsen: Telemark Seilutvalg rettes til Telemark Seilkrets Delegat 41, Inger-Johanne Duen-Andresen: Drammen Seilforening rettes til Drammens Seilforening Delegat 76, Inger Book: Delegat 32 sitter i Dommerutvalget, ikke Domsutvalget. I etterkant ble sekretariatet gjort oppmerksom på at Båtlaget RAN fra 2005 heter RAN Seilforening. ISAF Ranking 2006 mangler etternavn på Kristian Ruth. Årsrapporten for 2006 er enstemmig godkjent med de rettelser som ble nevnt. TEMA: ToppSeil ved Espen Guttormsen 7

6 SAK 6A: BEHANDLE REVIDERT REGNSKAP 2005 Se årsrapport Visepresident Stig Hvide Smith redegjorde for årsregnskapet Delegat 36, Lasse Lund: Hvorfor er det så stort sprik mellom vedtatt budsjett fra Seiltinget 2005 og det som er brukt? Delegat 2, Stig Hvide Smith: Det er vanskelig å se inn i fremtiden og budsjettere helt presis. NSF prøver å ha en konservativ vurdering av dette. Inntektsbildet ble langt bedre enn først antatt og NSF har derfor tillatt seg å ha et noe høyere forbruk enn først budsjettert. NSF vurderer hele tiden hva som er riktig bruk av midlene i henholdt til den økte inntekten. Høyere inntekt har ført til mer aktivitet. Det er viktig å poengtere at midlene fra NIF er øremerkede og må derfor benyttes til det øremerkede formålet. Dette kan fravike fra det budsjettet som seiltinget har vedtatt. Det er et solid overskudd i 2005 selv om det er brukt mer midler enn budsjettert for. Dette vises i balansen. Delegat 36, Lasse Lund ønsker ikke et mer utdypende svar. 1. Visepresident Stig Hvide Smith leste revisjonsberetningen for Delegat 74, Atle Kaurin leste Kontrollkomiteens beretning Delegat 53, Finn Thorkildsen: Breddeidrett brukt 1.3 mill mer enn budsjettert. Hvordan er disse midlene brukt? Delegat 2, Stig Hvide Smith: Tildelingen til LOS og spillemidler til utstyr har økt. Disse midlene har gått til foreningene. Årsregnskapet for 2005 godkjennes og styret gis ansvarsfritak, dette enstemmig vedtatt. SAK 6B: BEHANDLE REVIDERT REGNSKAP 2006 Se årsrapport Visepresident Stig Hvide Smith redegjorde for årsregnskapet Delegat 36, Lasse Lund: Hva er grunnen til at det er brukt 10 % mer enn i budsjettet vedtatt på Seiltinget i 2005? Er denne endringen innenfor de rammene styret selv kan endre budsjettet? Delegat 2, Stig Hvide Smith: De økte utgiftene er i forhold til økte inntekter. Dette vises i balansen. Midlene går til seilerne og er innenfor de rammer styret kan disponere. 1. Visepresident Stig Hvide Smith leste revisjonsberetningen for Delegat 74, Atle Kaurin leste Kontrollkomiteens beretning Delegat 37, Steinar Wøien: Delegaten bemerker at ingen av delegatene har mottatt riktig balanse fra Det må protokollføres hvilken balanse som godkjennes. 8

7 Delegat 2, Stig Hvide Smith: Delegatene har mottatt riktig balanse og prosjektrapport for 2005 og 2006, og denne finnes i årsrapporten. Feilen lå i presentasjonen og denne er ikke offisiell og vil bli strøket. Delegat 1, Øystein Fredriksen: Generalsekretæren beklager feilen i presentasjonen. Delegat 55, Arnt S. Hansen: Ved presentasjonen av resultatregnskapet ønskes en presisjon av prosjektpostene. Angående ansvarsfrihet for Styret: Presentasjonen av prosjektregnskapet gir ikke tilstrekkelig oversikt i forhold til det generelle regnskapet. Delegaten mener at det vanskelig kan gis ansvarfritak i forhold til alle områder i regnskapet mht idrettens revisjonslovgivning. Delegat 2, Stig Hvide Smith: Styret skal se på presentasjonsformen av dette til senere Ting. Presentasjonsformen på dette ting er i samsvar med den praksis som har vært fulgt langt tilbake. Vil bli vurdert til neste ting. Delegat 55 har rett ang ansvarsfraskrivelse. Delegat 37, Steinar Wøien: Presiserer at avstemningene ikke er klare og ber om tydeligere instrukser på hvordan og når det skal stemmes. Årsregnskapet for 2006 godkjennes og styre gis ansvarsfritak ble enstemmig vedtatt. TEMA: SAK 7: LOS-prosjektet ved Tonje Hopstock INNKOMNE FORSLAG med Styrets innstilling Lovsaker: Sak 1. Sandefjord Seilforening Ikke lovsaker: Sak 1. Bundefjorden Seilforening Sak 2. Sandefjord Seilforening Sak 3. Bundefjorden Seilforening Sak 4. Bundefjorden Seilforening Sak 5. Engelsviken Seilforening Sak 6. Styret Klasseklubbers representasjon på seiltinget StorNM StorNM Barneidrettsbestemmelsene Satsing på olympiske klasser ToppSeil rekrutt opptaksregler Kiting som gren i NSF 9

8 Lovsaker: Sak 1. Sandefjord Seilforening Klasseklubbers representasjon på seiltinget Klasseklubben kan i dag bare stille med en representant for samtlige klasseklubber. Dette gjør at enkelte klasseklubber lett ikke vil nå frem med sine synspunkter på ovenfor Seiltinget. Klasseklubbene har tett kontakt både med de aktive seilerne og seilforeningene både i Norge og utlandet. De har derfor god innsikt i hva seilerne mener og ønsker og bør derfor kunne fremme sine synspunkter direkte for Seiltinget. Forslag til vedtak Seiltinget i 2007 vedtar lovendring av Ny lovtekst blir: 8.10 En representant fra hver av NSFs godkjente klasseklubber. Styrets vurderinger: Klasseklubbene er tilknyttet som medlemmer av NSF, men er ikke et formelt organ knyttet til Norges Idrettsforbund. NSFs lov gir derfor klasseklubbene adgang som deltagere på NSFs ting kun med begrensede rettigheter. Medlemmene er gitt anledning til å fremme sine synspunkter via sin medlemsforening og seilkrets, og NSF ser derfor ingen grunn til at de også skal kunne fremme sine synspunkter via klasseklubben. Styrets innstilling: Saken avvises. Delegat 36, Lasse Lund: Klasseklubbene har hatt møte etter forslaget ble sendt. Sandefjord Seilforening ønsker derfor å endre lovforslaget til å gjelde fire klasseklubbrepresentanter, ikke alle. Delegat 51, Kjell Klevjer Aas: Han er positiv til forslaget og støtter Sandefjord Seilforening med forslaget om fire representanter Delegat 6, Jan Henrik Nordeide: Det opprinnelig forslaget er fremsatt innen fristen. Forslaget kan ikke endres og Tinget må ta stilling til det forslaget som foreligger. Dirigent: Forslaget til Sandefjord Seilforening blir slik det er innsendt opprinnelig. Delegat 77, John Anders Quamme: Klasseklubbene er en viktig del av NSF. De har en viktig rolle i organisering av NC og NM og er viktige for aktiviteten i klassen. Det er vanskelig for en representant å representere 39 klasseklubber på en gang som klasseklubbrepresentant. Klasseklubbene kan ha motstridene interesser i ulike saker. Det er dermed en fordel om klasseklubbene kan representere seg selv på tinget. Internasjonale klasser deltar på møter internasjonalt. Det kan derfra være informasjon som er viktig å videreformidle til NSF. Det er også viktig for alle klasseklubber å motta informasjon fra NSF på seiltinget. Delegaten leste Styrets vurdering og bemerket at det er klasseklubbens samlede interesser som er viktig å få frem på seiltinget. Det kan være vanskelig for en seilforening eller krets å fremme en sak for en klasseklubb. Delegat 1, Øystein Fredriksen: Delegaten refererte til NSF lov. Lovforslag som ikke er oppført kan ikke behandles. I følge NIFs lover består et særforbund av idrettslag som er opptatt i NIF og særforbundet. Delegat 53, Finn Thorkildsen: Delegaten er ikke enig med leders tolkning av loven. Han mener tingdelegatene kan komme med endringer på lovforslag som er oppe til behandling. 10

9 Saken falt Ikke lovsaker: Dirigenten informerer om at Sak 1 og Sak 2 kan behandles og stemmes over sammen. Det bekreftes av Bundefjorden Seilforening og Sandefjord Seilforening at sakene kan bli tatt opp sammen. Delegat 32, Erik Solberg: Delegaten bekrefter at sakene henger nøye sammen. Diskusjonene vil dermed bli ganske like og sakene kan diskuteres sammen. Delegaten ønsker at stemmingen av sakene skal skje separat. Dette tas til følge. Delegat 72, Mathias P Nowak: Delegaten ønsker at de to forslagene leses opp. Dirigenten bekrefter at sakene skal bli lest opp. Sak 1. Bundefjorden Seilforening StorNM Bakgrunn: Det har vært arrangert Stor-NM fire ganger: i 2003 i Arendal, i 2004 av KNS i Oslo, i 2005 av Milde, Hjellestad og Bergens seilforeninger i Bergen og i 2006 i Tønsberg. I 2007 skal Horten seilforening arrangere Stor-NM. Norges Seilforbunds NM-utvalg har oppstilt følgende målsettinger for stor-nm konseptet. Arrangere et stevne med høyt sportslig nivå Samle Norges beste seilere på ett sted Tilrettelegge for at også riksdekkende medier tar tak i vår idrett Sette seiling på idrettskartet Spektakulære medaljeseilaser Presentere våre samarbeidspartnere Invitere utenlandske seilere Skape et møtested for alle seilinteresserte Skape et naturlig sted for møter og seminarer (sitat fra Norges seilforbunds håndbok og retningslinjer for arrangement av Stor-NM, 2006) Dette er meget ambisiøse målsettinger som stiller meget store krav til arrangører av Stor- NM. 13 ulike klasser og svært mange utøvere skal konkurrere på et relativt begrenset geografisk område. Det er således svært få enkeltforeninger som kan påta seg et slikt arrangement. Selv middelstore og små foreninger som samarbeider vil ha problemer med å ha tilstrekkelig infrastruktur og personellmessige ressurser til å melde seg som aktuell for et Stor-NM arrangement. Bundefjorden seilforening ønsker at Norges seilforbund foretar en gjennomgang og evaluering av Stor-NM konseptet. En slik evaluering bør bestå i undersøke hvilke erfaringer de foreninger som har arrangert Stor-NM har hatt, samt innhente synspunkter og vurderinger av Stor-NM som arrangement fra ledere av protestkomiteer og fra relevante klasseklubber. I tillegg bør et representativt utvalg av foreninger som er medlem av Norges seilforbund bli bedt om å gi sine vurderinger med hensyn til i hvilken grad de målsettinger som er oppstilt for Stor-NM, etter deres oppfatning, er blitt oppfylt, samt i hvilken grad disse er egnet til å bidra til bredde- og elitesatsing innen seilsporten i Norge. Forslag til vedtak: 11

10 Norges seilforbund bør gjennomføre en gjennomgang og vurdering av Stor-NM konseptet og utarbeider en rapport til neste seilting Særlig bør konsekvensene for mellomstore og mindre foreninger vurderes. Styrets vurderinger: Styret anser StorNM å være den mest prestisjetunge nasjonale regatta, og norsk seilsports viktigste utstillingsvindu nasjonalt. Arrangementet vurderes som egnet til å oppnå de hensikter som er referert i retningslinjene. Bl.a. på denne bakgrunn er styret til enhver tid opptatt av at konseptet fortløpende evalueres. I løpet av siste tingperiode er NM-utvalget etablert, for bl.a. å forestå denne oppgaven. Til hjelp i dette arbeidet benyttes bl.a. evalueringsrapporter fra tidligere arrangører. Videre har man en egen NSF-representant som følger arbeidet i arrangørforeningene, samt at man har god kontakt med protestkomiteens ledere. Konseptet StorNM og retningslinjene for arrangementet vil også i det følgende være gjenstand for evaluering, og det er ingen ting i veien for at det kan fremlegges en rapport om dette til neste seilting. For å sikre den nødvendige fleksibilitet, ønsker styret og NMutvalget å stå fritt m.h.t. hvordan dette arbeidet legges opp. Styrets innstilling: Bundefjorden Seilforenings forslag til vedtak tas til følge, under henvisning til styrets vurderinger over. Vedtatt Sak 2. Sandefjord Seilforening StorNM Bakgrunn: Stor NM konseptet har vært arrangert 4 ganger nå, samt at det skal arrangeres nå i Målsettingen med Stor NM er: Arrangere et stevne med høyt sportslig nivå. Samle Norges beste seilere på et sted Tilrettelegge for at også riksdekkende medier tar tak i vår idrett. Sette seiling på idrettskartet Spektakulære medaljeseilaser Presentere våre samarbeidspartnere Invitere utenlandske seilere Skape et møtested for alle seilinteresserte Skape et naturlig sted for møter og seminarer. Disse målsettingene er i liten grad blitt oppfylt syntes Sandefjord Seilforening. Stor-NM er et arrangement som krever store ressurser for å gjennomføres, noe som gjør at det er vanskelig for andre enn store foreninger med egnede baneområder og landområder å gjennomføre. Dette medfører at foreninger uten kapasitet til å gjennomføre et Stor NM aldri vil kunne stå som arrangør av NM for junior/jolleklassene. Fra våre seilere har vi mottatt tilbakemelding om at NSF ikke følger sine egne retningslinjer for arrangementet for valg av tidspunkt, ved at de legger mesterskapet samtidig med 12

11 Eurolymper, EM og andre internasjonale arrangement. Dette gjør det vanskelig for mange av de beste seilerne å delta i Stor-NM og klassene dette gjelder får heller ikke fritak fra og være med i Stor-NM, slik de i følge retningslinjene for Stor-NM skal ha. Forslag til vedtak: Seiltinget 2007 vedtar å gå bort fra dette konseptet fra og med sesongen Styrets vurderinger: Som redegjort for under sak 1 er konseptet StorNM under konstant evaluering. Videre er det redegjort for at styret vil fremlegge en rapport om dette for seiltinget i På bakgrunn av dette vil styret gå i mot at konseptet nedlegges nå. Det vil også være kjent at arrangementet for 2009 allerede er tildelt. Styrets innstilling: Sandefjord Seilforenings forslag til vedtak tas ikke til følge. Delegat 4, Peter L. Larsen: Delegaten utdypet Styrets vurdering. Den store utfordringen seilsporten har er mangel på synlighet og oppmerksomhet fra publikum og media. Seilingen trenger en fremvisningsplass og Stor NM er godt egnet arrangement til dette. Stor NM er et ungt og levende prosjekt som jevnlig evalueres og vurderes. Stor NM har et stort sportslig nivå, det samler gode seilere, har spektakulære finaleseilaser, setter seiling på kartet og skaper et møtested. NSF er ikke i mål i forhold til media, men arbeider med å presentere samarbeidspartnere, og ønsker at mulighetene for møte og seminar samtidig med Stor NM videreutvikles. Det er opprettett et NM-utvalg med et dedikert arbeid mot Stor NM. Utvalget har blant annet redigert Stor NM veiledningen for å bidra til et mer fastere og gjenkjennelig konsept. Markedsavdelingen i NSF gjør det enklere med markedsføring av samarbeidspartnere og media. Det er vanskelig å finne datoer som ikke kolliderer med andre mesterskap. Stor NM må være i sommerferien da det går over flere dager. NSF vil jobbe videre med det for å finne gode løsninger. Mindre foreninger som ikke kan påta seg arrangementet anbefales å arrangere Stor NM i fellesskap, som blant annet i 2005 og Det er også mulig for kretser å arrangere Stor NM i samarbeid med en eller flere foreninger. Mindre foreninger kan også arrangere NC etc for junior-/jolleklassene. Styret mener Stor NM er positivt, men ønsker å gjøre nødvendige endringer underveis. NSF ber om forståelse for at konseptet ikke legges ned da man er i en evalueringsprosess. Delegat 49, Morten Th. Zimarseth: Det å arrangere store regattaer er for mange foreninger et mål i seg selv. Han viser til at Brevik Seilforening i NM i 2006 for BB11. Dette ga innslag på lokal TV og lokalavisen. I tillegg ønsker medlemmene i foreningen å delta på arrangementet og dugnadsinnsatsen i foreningen øker. Delegat 32, Erik Solberg: Delegaten ønsker at Tinget skal gi administrasjonen og Styret retningslinjer for arbeidet videre. Stor NM i Tønsberg var et flott og vellykket arrangement. Delegaten presiserte at Stor NM er noe helt annet enn da det startet. Det er nå kun Laser og Laser Radial som er igjen av OL-klassene, og det er i større grad blitt et Junior NM enn et Stor NM. I 2006 ble Stor NM arrangert samtidig som Kiel, i år blir det arrangert samtidig som ISAF VM. Dette fører til at mange av de beste ikke kan være med. Delegaten tror NM uvalget gjør en god jobb. Stor NM har en funksjon som kompetanseoverføring innad i og mellom foreningene, som er nødvendig for at Seilnorge skal fungere. Delegaten stiller spørsmål om mestermøtet (Mesternes Mesterskap) vil ta interessen bort fra Stor NM Forslaget falt mot 3 stemmer 13

12 Sak 3. Bundefjorden Seilforening Barneidrettsbestemmelsene Bakgrunn: Norges seilforbund følger lojalt de retningslinjer som er utarbeidet for idrett for barn og unge i Norge. Det synes som barneidrettsreglene praktiseres ulikt i de nordiske land, noe som i en rekke av rekrutteringsklassene får uønskede konsekvenser for norske seilere. Bundefjorden seilforening ønsker derfor at Norges seilforbund tar et initiativ overfor Skandinavisk seilunion og Norges idrettsforbund med sikte på å utarbeide retningslinjer som etablerer et regelverk som sikrer enhetlig fortolkning og praktisering av barneidrettsreglene innen nordisk seilsport. Forslag til vedtak: Norges seilforbund bør ta et initiativ overfor Nordisk seilunion og Norges idrettsforbund for å sikre at barneidrettsreglene gis en ensartet utforming i de nordiske landene slik at norske seilere kan konkurrere under like vilkår som seilere fra de øvrige nordiske landene. Styrets vurderinger: Det synes som om Bundefjorden SF legger til grunn for sin problemstilling en forestilling om at alle de skandinaviske landene har barneidrettsregler. Slik er det ikke. Det er kun Norge som har egne barneidrettsregler. Når en arrangerer konkurranser underlagt nasjonal myndighet i de skandinaviske landene, må alle land forholde seg til de regler som gjelder for arrangørlandet. Dersom Bundefjorden SF ønsker at NSF skal arbeide for at de øvrige skandinaviske land skal innføre barneidrettsregler så er dette et spørsmål som må tas opp på nasjonalt nivå i de respektive landenes idrettsorganisasjoner. Enhver organisasjon knyttet til en overordnet nasjonal myndighet må forholde seg til overordnete regler som gjelder medlemsorganisasjonene. Dersom Bundefjorden mener at NSF skal oppgi sine særskilte barneidrettsregler, så er dette et spørsmål for NIF. Barneidrettsreglene gjelder for alle forbund knyttet til NIF. NIF har i forbindelse med sitt ting i 2007 satt barneidrettsreglene på dagsorden. NTNU har vært engasjert for å utarbeide en egen forskningsrapport for å gjennomgå, evaluere og eventuelt foreslå endringer til dagens barneidrettsregler som grunnlag for høring og vedtak på tingmøte i mai NSF vil måtte lojalt forholde seg til det vedtaket som fattes der. NSF har nedsatt en arbeidsgruppe som arbeider med Barneidrettsreglene. NIF har sendt ut et høringsdokument angående barneidrettsreglene til alle særforbund. Dette høringsdokumentet har vært til høring hos barneklasseklubbene i NSF. Tilbakemeldingene fra klasseklubbene la grunnlaget for NSFs svar på høringsdokumentet til NIF. Styret vil på grunnlag av ovennevnte foreslå at forslaget fra Bundefjorden ikke går til votering, men at NSF avventer utfallet av saken etter tinget i NIF mai Styrets innstilling: Forslaget fra Bundefjorden SF avvises. Styret i NSF vil følge opp det som vedtas om Barneidrettsregler på tinget i NIF mai Delegat 32, Erik Solberg: Bundefjorden Seilforening ønsker ikke at NSF skal oppheve Barneidrettsbestemmelsene. Delegaten informerte at Bundefjorden Seilforening vet at Norge er det eneste som har nedfelt regler innen barneidretten. Bundefjorden Seilforening tar opp saken av to årsaker: 1) Prosessen som er i gang i NIF og saken om Barneidrettsbestemmelsene som skal opp på Idrettstinget i mai. Bundefjorden Seilforening vet at NSF er engasjert her. 14

13 2) NSF bør bruke anledningen som leder i Skandinavisk Seilforbund til å sette ned en komite for å skape en helhetlig forståelse for Barneidrettsbestemmelsene i de skandinaviske landene. Delegat 5, Bente Nilsson: Høringsdokumentet det vises til i styrets vurdering har vært til høring hos Norsk Optimistjolleklubb, Norsk Brettseilerklubb og Norsk Zoom 8 Klubb. Fra alle klasseklubbene kom det entydige og like svar. Klasseklubbene ønsker å senke aldersgrensen for nasjonal deltakelse til ti år og til tolv år for internasjonal deltakelse. NSF vil forholde seg lojalt til dette ved stemming på Idrettstinget. NSF har forholdt seg lojalt til Barneidrettsbestemmelsene og gjort tilpasninger til dette som for eksempel treningsregatta for Yngste Klasse i forbindelse med NC for Optimistjoller. Barneidrettsgruppen som har arbeidet med dette i NSF består av Frode Johansen (NOK), Tonje Hopstock (administrasjonen), Bente Nilsson (Styret) og Astri Holden Feragen (Styret). Pr i dag har NSF ingen mulighet til å endre Barneidrettsbestemmelsene, men NSF ser nytten av et tett samarbeid i de Skandinaviske landene. Delegat 36, Lasse Lund: Dette er i tråd med Sandefjord Seilforenings tanker. Delegaten uttrykker også bekymring for at unge utøvere drar til Sverige for å seile konkurranse. Han mener at NSF bør jobbe aktivt for å få de andre landene inn på samme regler. Det er viktig at barna ikke blir fanget for tidlig i en enkelt idrett, men får erfaringer fra ulike idretter. Delegat 2, Stig Hvide Smith: Temaet har vært tatt opp på møter i Skandinavisk Seilforbund og det blir fortløpende diskutert. Delegaten til Idrettstinget vil ta temaet opp på neste møte. Det er et viktig tema i forhold til Idrettstinget. NSF vil jobbe videre med dette, men står pr i dag i en fase hvor alt ikke er avklart. Med de nye føringene fra Idrettstinget vil NSF på ny legge saken frem i Skandinavisk Seilforbund. Dirigent: Opprettholdes forslaget? Bundefjorden Seilforening: Ja Saken ble vedtatt Sak 4. Bundefjorden Seilforening Satsing på olympiske klasser Laser og Laser Radial Bakgrunn: Norge har kun et meget begrenset antatt utøvere i OL klassene. I realiteten er det kun innen Laser og Laser Radial at det er aktive miljøer og at det seiles Norges Cup, samt er reell konkurranse i Stor-NM, samt seriøs deltakelse i internasjonale konkurranser. Seilforbundet har, etter Bundefjorden seilforenings oppfatning, så langt ikke vært villig til å ta konsekvensen av at Laser Radial har erstattet E-Jolle som olympisk klasse for kvinner i tilstrekkelig grad og gitt Laser Radial og Laser den prioritet mht. ressurser som er nødvendig for at man skal kunne ha realistiske forventninger om å oppfylle de målsettinger om å ta minst ett gull i Europamesterskap eller Verdensmesterskap i VM og OL-klasser per år, samt å ha stabile resultater blant de 10 beste i aktuelle OL-klasser, slik Seiltinget har vedtatt. Forslag til vedtak: Norges seilforbund bør gjennomgå sin toppidrettssatsing og ressursbruken mellom de ulike klassene slik at norske utøvere innen Laser- og Laser Radial-klassene tilbys økte ressurser som, på en bedre måte enn det som er tilfellet i dag, kan legge forholdene til rette for at de av Seiltinget vedtatte målsettinger for toppidrettsatsingen til norsk seilsport blir oppfylt. Styrets vurderinger: 15

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 Scandic Hotel, Arendal Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2001, 2002 og sakspapirene til Tinget 2003. Tinget åpnet lørdag kl.

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

SAKSLISTE TIL Seiltinget 2011

SAKSLISTE TIL Seiltinget 2011 SAKSLISTE TIL Seiltinget 2011 1 2 ÅPNING Åpnings- og hilsningstaler SAK 1: GODKJENNING AV DE FRAMMØTTE REPRESENTANTER SAK 2: GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN A. Tinget ledes av de valgte dirigenter. Disse

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no

ÅRSRAPPORT 2007. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no ÅRSRAPPORT 2007 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no 1. STYRETS BERETNING 2007... 4 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE 2007... 6 4. HANDLINGSPLANEN 2007-2009...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2006. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no. Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0

ÅRSRAPPORT 2006. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no. Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0 ÅRSRAPPORT 2006 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0 1. STYRETS BERETNING 2006... 4 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no

ÅRSRAPPORT 2008. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no ÅRSRAPPORT 2008 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no 1. STYRETS BERETNING 2008... 4 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE 2008... 7 4. HANDLINGSPLANEN 2007-2009...

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO Forbundstinget 1996 fikk en spenstig start. Den eneste norske gymnasten som er kvalifisert til OL etter FIG s regler, Flemming Solberg

Detaljer

Norges Skøyteforbund ÅRBOK

Norges Skøyteforbund ÅRBOK Norges Skøyteforbund ÅRBOK 2005 2007 Norges Skøyteforbund 2007 Redaktør: Arild Gjerde Statistikk/resultater: Magne Teigen Ombrekking/layout: Bjørn-Ove Indrøy Ansvarlig trykk: Kursiv Media AS Opplag: 600

Detaljer

Norges Seilforbund Årsrapport 2011

Norges Seilforbund Årsrapport 2011 Norges Seilforbund Årsrapport 2011 Takk for samarbeidet i 2011 INNHOLD STYRET STYRETS ARBEID 2011 ADMINISTRASJONEN ÅRETS SEILERE 2011 RAPPORTER FRA AKTIVITETSOMRÅDER TOPPIDRETT BREDDESEILING REKRUTTERING/TILRETTELEGGING

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund

Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund 2. november 2009 Norges Seilforbunds komité for utarbeidelse av forslag til lisens oppnevnt av Seiltinget 2009 Hørinsfrist

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

BERETNING TIL DET 22. ORDINÆRE DYKKETING

BERETNING TIL DET 22. ORDINÆRE DYKKETING HUSK Å TA DETTE DOKUMENTET MED PÅ TINGET! BERETNING TIL DET 22. ORDINÆRE DYKKETING Se for øvrig egne dokumenter for: Regnskap og revisjonsberetninger for 2008 / 2009 Forslag til behandling på Dykketinget

Detaljer

Norges Skøyteforbund ÅRBOK

Norges Skøyteforbund ÅRBOK Norges Skøyteforbund ÅRBOK 2011 2013 Norges Skøyteforbund 2013 Redaktør: Arild Gjerde Historikk/resultater: Magne Teigen Bjørg Ellen Ringdal Ombrekking/layout: Bjørn-Ove Indrøy Ansvarlig trykk: Kursiv

Detaljer

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 DM394241 REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 Rica Hotel, Tromsø 28. -29. mai 2010 INNHOLD Sak: Hilsning til Ledermøtet fra Troms Fylkeskommune... 3 Sak: Presidentens velkomsttale... 3 Sak: Status idrettspolitisk

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

innholdsfortegnelse Side 1

innholdsfortegnelse Side 1 innholdsfortegnelse Programoversikt... side 2 Forslag til forretningsorden... side 2 Forslag til dagsorden... side 3 Kommentarer til dagsorden... side 3 Kommentarer til budsjett for 2002 og 2003... side

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Februar 2014 26. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Vi gratulerer Celine Herud med sølv i junior-vm i Oman. Foto: Per Bordal Kjære venner! 2 I skrivende stund er det barskt vintervær utenfor vinduene.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Sak nr. 1 Godkjenning av representantenes fullmakter... side 2 Sak nr. 2 Valg av dirigenter og referenter... side 2 Sak nr. 3 Valg av redaksjonskomité for Tingprotokollen og to representanter

Detaljer

Norges Skøyteforbund ÅRBOK. aarbok2011_ferdig.indd 1 05.05.2011 08:39:54

Norges Skøyteforbund ÅRBOK. aarbok2011_ferdig.indd 1 05.05.2011 08:39:54 Norges Skøyteforbund ÅRBOK 2009 2011 aarbok2011_ferdig.indd 1 05.05.2011 08:39:54 Norges Skøyteforbund 2011 Redaktør: Arild Gjerde Historikk/resultater: Magne Teigen Bjørg Ellen Ringdal Ombrekking/layout:

Detaljer

Årsmelding 2008. foto Arild Schei 2008 arisch@online.no. Årsmelding 2008 - side

Årsmelding 2008. foto Arild Schei 2008 arisch@online.no. Årsmelding 2008 - side Årsmelding 2008 foto Arild Schei 2008 arisch@online.no Årsmelding 2008 - side Årsmelding 2008 Oversikt over LYS-målebrev 2004 2005 2006 2007 2008 A-båter 413 515 550 536 597 B-båter 239 256 258 207 197

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING Gardermoen 25.- 26. mai 2013 Tingdokument Dokumentet er også et høringsdokument for forslag til endringer i Representasjonsreglementet og Konkurransereglementet

Detaljer

Forbundstinget 2010. Saksliste

Forbundstinget 2010. Saksliste Forbundstinget 2010 Saksliste Norges Orienteringsforbund Trondheim 27.-28. februar 2010 Innhold Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg av tingets

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb Drøbak, 6. desember 2013 Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb Onsdag 5. februar 2014 kl. 18.00 Avholdes i lokalene til: Nordox AS Østensjøveien 13, 0661 Oslo Saksliste 1. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til;

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; NORSK KENNEL KLUBs 53. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE på Scandic Oslo Airport Hotel Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen lørdag den 8. november fra kl.

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 Internasjonal Biljardskole i Ask (Ask Billiard Scool)

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer