Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør"

Transkript

1 Lukk dokumentet Markedsrapport September INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Kommentar 3 Avkastnings- og risikomålinger 4 Nyheter: Samle dine fonsandeler i SKAGEN Fondene Gode råd om forvaltning av sparepengene dine 5 Nyheter: Mine konto i ny utforming 6 Nyheter: Innskuddspensjon (IBP) aksjeeller rentefond SKAGEN Høyrente - hvilken rente får jeg 7 Porteføljeforvalternes beretning 13 Portefølje SKAGEN Vekst 15 Portefølje SKAGEN Global 17 Portefølje SKAGEN Kon-Tiki 19 Portefølje rentefondene 21 Fortjenestedeling i SKAGEN Fondene 22 Blankett for kjøp av andeler i SKAGEN Fondene Gode råd om forvaltning av sparepengene dine SKAGEN Fondenes formuesforvaltere gir deg råd om hvordan du bør plassere sparepengene dine. Sentralt er hvilken tidshorisont du har på sparingen, målet med sparingen, og hvilken risikoprofil du er villig til å ta. Klikk her! Innskuddspensjon aksje eller rentefond Ved å inngå avtale om innskuddspensjon (IBP) kan du plassere midlene du får av din arbeidsgiver i aksje- og/eller rentefond. Hvor mye du bør velge av hver fondsklasse avhenger blant annet av hvor lang tid du har igjen til du går av med pensjon, samt hvilken risiko du er villig til å ta. Klikk her! Mulighetenes marked Det er i dag viktigere enn noensinne å konsentrere porteføljen om solide lavt vurderte selskaper, som selv i svake konjunkturer har vist evne og vilje til vekst. Les porteføljeforvalternes beretning. Klikk her! SKAGEN Fondene Stavanger Fondsforvaltning AS Telefon Kundeservice Telefaks E-post NB! Medarbeiderne på våre kontorer utenfor Stavanger er ofte på kundebesøk. Det betyr at kontorene ikke alltid er betjent. Det kan være fornuftig å avtale møte på forhånd. Stavanger Skagen 3, Torgterrassen (5. etasje), postboks 160, 4001 Stavanger Bergen Foreningsgaten 3, 5015 Bergen Oslo Parkveien 12, 0350 Oslo Ålesund Myrabakken Næringssenter, 6010 Ålesund Trondheim Kongensgate 8, 7011 Trondheim

2 Kjære andelseier Tilbake til førstesiden 2 Harald Espedal adm. direktør 2002 har så langt gitt en betydelig negativ avkastning i aksjemarkedet globalt sett. Vi er nå inne i det tredje året med negativ avkastning for globale aksjer. For å finne en lignende svak utvikling for aksjemarkedene må vi svært langt tilbake i tid. Våre aksjefond er også rammet av nedgangstidene. En trøst er det likevel at vi har klart å redusere tapene til våre andelseiere betydelig sammenlignet med markedets utvikling og de fleste andre globale fond. Dette gir også et bedre utgangspunkt for å ta igjen det tapte når kursene snur opp igjen. Hvis du investerte penger i SKAGEN Global ved inngangen til år 2000, kun få måneder før toppen ble nådd og aksjemarkedene startet sine fall, hadde du ved ut-gangen av august fått redusert din investering med 22 prosent. For å ta igjen dette tapet, målt i nominelle kroner, må SKAGEN Global stige med 28 prosent i verdi. Hvis du til sammenligning investerte i et globalt aksjefond, som i perioden har utviklet seg på linje med verdensindeksen, målt i norske kroner, hadde tapet blitt 45 prosent. For å komme opp på null igjen må da fondet stige med formidable 82 prosent i verdi. Siden starten i 1993 har SKAGEN Vekst gitt sine andelseiere 16 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning, mens SKAGEN Global siden starten for fem år siden har gitt andelseierne 19 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning. SKAGEN Kon-Tiki har hatt et verdifall på nærmere 30 prosent siden starten i begynnelsen av april. Dette fallet er på linje med både verdensindeksen og indeksen for nye markeder, målt i norske kroner. At andelseierne våre taper så mye penger på så kort tid er meget beklagelig. Det er en dårlig trøst å vise til at markedet har utviklet seg like dårlig. Vårt mål for SKAGEN Kon-Tiki er, i likhet med våre andre aksjefond, å gjøre det bedre enn referanseindeks til lavest mulig risiko. Ved å være tro med vår investeringsfilosofi håper vi også at andelseierne i SKAGEN Kon-Tiki skal oppleve både en god relativ, men ikke minst viktig, en god absolutt avkastning fremover. Formuesforvaltning omfatter både rentefond og aksjefond. Denne markedsrapporten har en artikkel med råd om hvordan du kan sette sammen en optimal miks av rente- og aksjefond som er tilpasset din profil med hensyn til tidsaspektet med sparingen og risikoprofil. Våre rentefond investerer i rentebærende papirer med meget lav kredittrisiko. SKAGEN Høyrente har som målsetting å konkurrere med høyrentekonto i bank, i den konkurransen har fondet klart seg meget godt! I skrivende stund får du en årlig rentesats på 7,30 prosent fra første innskutte tusenlapp. Det er heller ingen begrensninger i antall uttak du kan foreta i løpet av et år. I media har det vært artikler om honoraret ved fortjenestedeling i SKAGEN Global. Et eventuelt honorar utbetales årlig til forvaltningsselskaper i forbindelse med årsskiftet. Størrelsen på fortjenestedelingen bestemmes ut fra hvor mye bedre enn verdensindeksen vi eventuelt gjør det og avsettes daglig i fondet. Det er viktig å påpeke at alle kurser og avkastningstall for SKAGEN Global er etter alle kostnader, inkludert avsetninger til fortjenestedeling. I markedsrapporten kan du lese mer om hvilke fortjenestedelingsmodeller som eksisterer i våre tre aksjefond. Vi mener at disse forskjellige modellene er i våre andelseieres langsiktige interesse. Jeg har også skrevet et eget brev til andelseierne i sakens anledning. Dette ligger på våre hjemmesider Det er forskjell på fond SKAGEN Fondene har en aktiv forvaltningsfilosofi. Vårt hovedfokus er verdiene i selskapene. Vi finner aksjer verden over som tilfredsstiller en eller flere av de tre U ene: undervurderte, underanalyserte og upopulære. Høy gjeld og svak kontantstrøm er fyord. Det er selskapenes verdiskaping som skal gi våre langsiktige andelseiere best mulig avkastning for lavest mulig risiko. Alt du trenger Ring Kundeservice Vinner kundene, vinner vi

3 Tilbake til førstesiden 3 Avkastnings- og risikomålinger Alle avkastningstall utover 12 måneder er annualisert (geometrisk avkastning). Avkastning per Hittil i år 12 måneder 24 måneder 36 måneder 48 måneder 60 måneder Siden start SKAGEN Vekst -12,64 % -9,51 % -16,60 % 1,88 % 9,76 % 6,65 % 15,79 % Oslo Børs totalindeks -21,39 % -25,59 % -25,48 % -10,23 % -2,90 % -7,23 % 4,77 % SKAGEN Global -14,80 % -7,66 % -19,19 % 1,92 % 19,75 % 19,19 % 18,59 % Morgan Stanley verdensindeks (NOK) -29,60 % -29,44 % -28,49 % -12,85 % -3,48 % -1,25 % -3,13 % SKAGEN Avkastning 3,35 % 6,73 % 6,32 % 5,66 % 5,80 % 5,00 % 7,37 % BRIX obligasjonsindeks 3,81 % 7,51 % 7,03 % 5,94 % 6,44 % 5,35 % 7,36 % SKAGEN Høyrente 4,24 % 6,82 % 7,09 % 6,66 % 6,79 % Statssertifikatindeks 0,5 3,92 % 6,64 % 6,98 % 6,51 % 6,56 % Differanseavkastning per SKAGEN Vekst 16,08 % 8,89 % 12,11 % 12,66 % 13,88 % SKAGEN Global 21,77 % 9,30 % 14,77 % 23,23 % SKAGEN Avkastning -0,78 % -0,72 % -0,27 % -0,64 % -0,34 % SKAGEN Høyrente 0,18 % 0,12 % 0,16 % Standardavvik per SKAGEN Vekst 25,64 21,92 22,18 22,29 21,35 Oslo Børs totalindeks 27,16 21,65 21,15 23,83 25,23 SKAGEN Global 30,06 26,73 25,51 28,52 Morgan Stanley verdensindeks 20,76 18,51 18,68 19,38 SKAGEN Avkastning 3,11 2,61 2,21 2,13 1,97 BRIX obligasjonsindeks 2,55 2,10 1,95 2,40 2,45 SKAGEN Høyrente 0,35 0,28 0,32 Statssertifikatindeks 0,5 0,60 0,44 0,44 Relativ volatilitet per SKAGEN Vekst 5,75 7,06 8,80 10,93 11,44 SKAGEN Global 14,73 13,83 12,83 SKAGEN Avkastning 1,37 1,14 1,10 1,44 1,61 SKAGEN Høyrente 0,29 0,21 0,20 Sharpe-indeks per SKAGEN Vekst -0,64-1,08-0,22 0,16 0,02 Oslo Børs totalindeks -1,21-1,39-0,65-0,27-0,49 SKAGEN Global -0,51-0,99-0,20 0,45 Morgan Stanley verdensindeks -1,80-1,97-1,07-0,56 SKAGEN Avkastning 0,02-0,25-0,42-0,46-0,54 BRIX obligasjonsindeks 0,37 0,03-0,33-0,26-0,29 SKAGEN Høyrente 0,35 0,28 0,32 Statssertifikatindeks 0,5-0,05-0,03-0,29 Information Ratio per SKAGEN Vekst 2,85 1,29 1,38 1,17 1,24 SKAGEN Global 1,44 0,67 1,08 SKAGEN Avkastning -0,64-0,65-0,25-0,24-0,22 SKAGEN Høyrente 0,55 0,57 0,90 Standardavviket gir oss et mål på svingningene i fondets/indeksens avkastning gjennom en gitt periode. Hvert månedlige avkastningstall sammenlignes med gjennomsnittlig avkastning i perioden (siste 12, 24, 36, 48 og 60 måneder). Dess høyere standardavvik, dess høyere gjennomsnittlig svingning har fondet/indeksen, noe som indikerer høyere risiko. For deg som andelseier betyr et lavt standardavvik at sannsynligheten for å tape penger på investeringen er lavere. Sharpe-indeksen sammenholder fondets/indeksens avkastning og standardavvik med risikofri avkastning, og gir et bilde av fondets/indeksens risikojusterte avkastning. Ettersom både historisk avkastning og risiko er viktige faktorer som bør hensyntas før en investering i fond foretas, er Sharpe-indeksen et viktig nøkkeltall når forskjellige fond skal sammenlignes. Dess høyere Sharpeindeks, dess høyere risikojustert avkastning har fondet/indeksen. Information ratio (IR) er et alternativt mål på risikojustert avkastning. Til forskjell fra Sharpe-indeksen, justeres fondets avkastning fratrukket en referanseindeks avkastning (dette kalles differanseavkastning) med et mål på hvor mye fondet svinger i forhold til referanseindeksen (dette kalles relativ volatilitet). Det er altså ikke fondets utvikling alene som påvirker IR, men også referanseindeksens utvikling. Dess høyere IR, dess høyere risikojustert avkastning har fondet. IR som mål på risikojustert avkastning passer best hvis en er opptatt av relativ risiko (dvs. faren for å oppnå lavere risiko enn referanseindeksen). Vi i SKAGEN Fondene er mer opptatt av absolutt risiko (dvs. faren for å tape penger), og mener derfor at Sharpe gir et bedre uttrykk for risikojustert avkastning. IR beregnes per definisjon ikke for indekser.

4 Samle dine fondsandeler i SKAGEN Fondene Har du andeler i ulike aksjefond, hos ulike fondsforvaltere? Kjøpte du tidligere AMS i ulike fond? Da har du kanskje tenkt at det kunne være fint å samle disse verdiene på ett sted? Det er forskjell på fond. Forvalterne, de som bestemmer hvordan fondet skal investere, tror på forskjellige teorier og har ulik bakgrunn. Noen liker å leve farlig, andre skyr risiko. De forskjellige investeringsfilosofiene er tuftet på valget av underliggende ideologi. I sum blir fondene svært forskjellige. Risikoen i våre aksjefond er redusert gjennom investeringer i mer enn 100 bedrifter i Norge og utlandet. Å fokusere på undervurderte Gode råd om forvaltning av sparepengene dine Tilbake til førstesiden 4 selskaper med gode finansielle muskler og kontantstrøm, fremfor kjøpe aksjer som er populære (og overpriset), mener vi er vinnerformlen over tid. Når våre aksjer blir populære, selger vi og tar gevinst. Med hensyn på den geografiske balansen i våre globale fond fokuserer vi på områder hvor det er et misforhold mellom børsverdiene og de verdiene som skapes (BNP). Ikke basert på hvilken andel land og regioner utgjør av verdensindeksen. Ønsker du å flytte andeler fra andre fond til SKAGEN Fondene, tilbyr vi en gunstig tegningsprovisjon, 0,5 %, mot normalt 1 % (for beløp inntil kr ). Bruk blanketten på side 7. SKAGEN Fondene har formuesforvaltere i alle våre kontorer, i Stavanger, Oslo, Bergen, Ålesund og Trondheim. Deres oppgave er blant annet å gi "sine" kunder råd om hvor de bør plassere pengene sine i henhold til tidshorisonten på sparingen, målet med sparingen, og hvilken risikoprofil de er villige til å ta. Dette ender opp med en personlig profil på hvilken miks som kan være fornuftig å velge mellom aksje- og rentefond. Sparemotiv Aktiva Likviditet til dekning av daglige utgifter og plutselige og uforutsett utgifter. Bankinnskudd/ Høyrentefond a. Plassering av kortsiktige eller udefinerte sparepenger. b. Fast sparemål, dersom en ønsker langsiktig sparing med lavere risiko. Høyrentefond/ Obligasjonsfond Langsiktig sparing for å få en bedre avksatning på pengene. Høyere risiko må aksepteres. Aksjefond Figur 1: Forholdet mellom sparemotiv og aktivaklasser. Vi har her, på generelt grunnlag, satt opp en del punkter på hva som er sentralt for å oppnå en vellykket forvaltning av finansformuen din. Hvordan lykkes med forvaltningen av sparepengene dine? Høyrentefond - Obligasjonsfond Aksjefond? Bruk høyrentefond til å plassere sparepenger som du har en udefinert tidshorisont på. Er lav risiko også avgjørende for den langsiktige sparingen din, plasser pengene i obligasjonsfond. Obligasjonsfondet SKAGEN Avkastning har meget lav kredittrisiko, og posisjonerer seg i korte og langsiktige obligasjoner (tid igjen til lånet forfaller) basert på hvilken tro vi har til utvikling en for renten. Langsiktige sparepenger som du kan "avse" i flere år fremover anbefales plassert i aksjefond. For å teste din risikoterskel når det gjelder investering i aksjefond, er det viktig at du sover godt om natten når det stormer på aksjemarkedene, slik vi har vært vitne til i den senere tid. 3. Avklar tidsaspektet Er dette midler som du trenger om kort tid, eller kan midlene plasseres for en lengre tidsperiode? Del opp midlene i kortsiktige og langsiktige. Som vist i Figur 1. er tidsaspektet avgjørende for valg av aktiva. Hva er langsiktig? For plassering av midler i obligasjonsfond og i aksjefond kreves langsiktighet. Hva betyr langsiktig for deg som sparer? I SKAGEN Fondene betyr langsiktighet to ting: o På den ene siden betyr langsiktighet evnen til å tåle kortsiktig motgang (og medgang) i verdipapirmarkedene. o På den andre siden betyr langsiktighet å ha en så fleksibel og strukturert økonomi at du i størst mulig grad selv kan bestemme når du vil selge verdipapirer. Og ikke må la kortsiktige kurssvingninger bestemme for deg. 1. Avklar motiv Fordel pengene basert på motivet for sparingen din (se figur) Er dette sparing til pensjon?, sparing til ny bolig?, bil? etc.? Motivet har betydning for valg av aktiva (spareprodukt). 2. Avklar løpende likviditetsbehov Definer "reservene" du trenger for å dekke både daglige og uforutsette utgifter. Likviditet du trenger fra dag til dag plasseres i bank (lønn/totalkonto), mens annen kortsiktig likviditet plasseres i høyrentefond eller høyrentekonto. Når det gjelder høyrentekonto er det viktig å være klar over at for å oppnå en høy rente setter banken ofte krav til minsteinnskudd, samt at antall uttak i året er begrenset. I SKAGEN Høyrente får du samme høye rente fra første tusenlapp. Antall uttak i året er også ubegrenset. Figur 2: Forholdet mellom avkastning og risiko

5 Tilbake til førstesiden 5 4. Avklar avkastningsmål Sett deg mål for hvilken avkastning du vil oppnå med sparingen i den definerte spareperioden. Sett krav til minsteavkastning. Vær klar over sammenhengen mellom forventet avkastning og risiko (se Figur 2). Jo høyere forventet avkastning, desto høyere risiko. Forventet avkastning og risiko øker betraktelig fra venstre mot høyre. 5. Avklar risikotoleranse Hva er risiko? Vanlig definisjon av risiko er faren for tap. Risiko innebærer usikkerhet. Viktig: Ikke fokuser på hvordan man unngår risiko fokuser på hvordan man behandler risiko. Hvor mye svinger aktiva måles i standardavvik. Tåler du kortsiktige fall i verdipapirmarkedene. I Figur 3 har vi satt opp eksempler på sammenhengen mellom aktivaklasser og risiko. Forskjellen i risiko mellom de ulike aktivaklassene er betraktelig, stiger fra venstre mot høyre. Definer din evne til å tolerere risiko. Likviditetsbehov øker risikoen. Sett sammen "din" portefølje Etter å vurdert ovennevnte kriterier, setter du sammen den porteføljen som oppfyller dine krav til avkastning, din innstilling til risiko, samt passer dine sparemotiver. Porteføljen settes sammen av ulike aktivaklasser og tar hensyn til fastlagt tidsaspek. Forventet avkastning Risiko (standardavvik) Bankinnskudd/ Høyrentefond 6,0% 0,0% - 0,2% Likviditet til dekning av daglige utgifter og plutselige og uforutsett utgifter. Høyrentefond/ Obligasjonsfond 6,0% 2,0% a. Plassering av kortsiktige eller udefinerte sparepenger. b. Fast sparemål, dersom en ønsker langsiktig sparing med lavere risiko. Figur 3: Sammenheng mellom risiko og aktivaklasser Aksjefond 12% 20% Langsiktig sparing for å få en bedre avksatning på pengene. Høyere risiko må aksepteres. Min konto i ny utforming "Min konto" har fått nytt utseende. I tillegg er det gjort enkelte tilpasninger for å synliggjøre de mest aktuelle områdene innenfor fondssparing. "Min konto" fremstår nå i SKAGEN Fondene sin profil. Ved å klikke på temaene i toppmenyen får du frem informasjon om våre fond, du kan lese nyheter, prøve sparekalkulatoren og finne kontaktinformasjon, selv om du er logget på "Min konto". I hovedmenyen til venstre vil punktene under kategoriene "Fond" og "VPS-konto" være synlige til enhver tid. Dette er gjort på bakgrunn av tilbakemeldinger vi har fått fra våre brukere, som syntes at disse punktene kunne være vanskelige å finne. I den forrige versjonen av "Min konto" lå kategoriene "ISIN Informasjon", "Emisjoner" og "Generalforsamling" i menyen. I den nye utgaven vises ikke disse ved pålogging. De er likevel tilgjengelige, og du kan selv velge om de skal ligge synlige i menyen eller ei. Ved å klikke på kategorien "Tjenester" vil du finne en oversikt over hvilke tjenester som er tilgjengelige. Velg tjenesten du ønsker, klikk på "bestill", og valgt kategori blir automatisk synlig i menyen. Ønsker du å fjerne den, er det bare å klikke på "avbestill". Problemer med passordet? For å få tilgang til "Min konto" må du benytte bruker-id og passord. Bruker-id er alltid ditt eget fødselsnummer (11 siffer). Passordet har du fått tilsendt i posten fra Verdipapirsentralen (VPS). Skulle du mot formodning ha mistet, glemt eller forlagt passordet, kan du bestille nytt. I SKAGEN Fondene kan vi ikke se hva passordet ditt er, og et nytt passord må bestilles fra VPS. På påloggingssiden har du mulighet til å gjøre dette selv ved å benytte deg av funksjonen "Bestill passord". Du må da oppgi din bruker-id og det VPSkontonummer som er knyttet til dine andeler i SKAGEN Fondene. Passordet kommer i posten i løpet av noen få dager. Spørsmål? Ta kontakt med Kundeservice på telefon eller sende e-post til

6 Innskuddspensjon (IBP) aksje- eller rentefond? Ved å inngå avtale om innskuddspensjon (IBP), kan du plassere midlene du får av din arbeidsgiver i aksje- og rentefond. Hvor mye du bør velge av hver fondsklasse, avhenger blant annet av hvor lang tid du har igjen før du går av med pensjon samt hvilken risiko du er villig til å ta (se også egen sak på formuesforvaltning). Har du mange år igjen til pensjonsalder, er i utgangspunktet aksjefond å anbefale. Til tross for til dels kraftige kurssvingninger underveis, som vi har vært vitne til i den senere tid, har investeringer i aksjefond vist seg å være den spareformen som har gitt best avkastning over tid. Dette henger jo sammen med at hvis ikke næringslivet klarer å forrente egenkapitalen bedre enn om pengene stod i banken, hadde det ikke vært noe næringsliv. For å sette det på spissen. Det gjelder "bare" å finne de selskapene som gjør det bedre enn banken, og med det har livets rett. Noe våre aksjeforvaltere prøver å gjøre hver dag, hele året. Selv om du har flere år igjen til pensjonsalder, og utbetalingene starter, kan imidlertid en stor andel rentefond være det rette for deg. Gitt at du ønsker en lav risiko på pensjonspengene dine, og med det også en lavere forventet avkastning. Sover du dårlig om natten når verdien av dine fondsandeler svinger kraftig opp og ned, så kan det være et godt alternativ å plassere pengene i rentefond. Riktig informasjon viktig for ditt fondsvalg Når en bedrift inngår en avtale med SKAGEN Fondene om innskuddspensjon, er det veldig viktig for oss at de ansatte får riktig informasjon. Slik at de, basert på alder og risikoprofil, kan foreta de optimale fondsvalgene. Informasjonspakken vi tilbyr er følgende: Tilbake til førstesiden plasseringer du bør gjøre i forhold til hvor mange år du har igjen til pensjonsalder. På informasjonsmøtene blir det også delt ut skriftlig materiale som omhandler pensjonsordningen samt informasjon om våre fond etc. SKAGEN Fondene bistår med informasjon og rådgiving per telefon underveis. Bedriftens kontaktperson får oppnevnt en kundeansvarlig i SKAGEN Fondene. Vi har også et eget kundesenter som det er mulig å ringe på , hvis det er noe du lurer på. For at du skal begynne å tenke på plasseringene dine i god tid før pensjonsalder, og utbetalingene starter, vil SKAGEN Fondene varsle deg tre år før du går av med pensjon om at det kan være på sin plass å begynne å tenke på å øke andelen med rentefond. Ta kontakt med oss, så vi kan hjelpe deg i valget med å komme frem til en fornuftig fondssammensetning. Du får kontoutskrift to ganger per år som gir informasjon om verdiutvikling og hvor mye som er spart. Her får du også informasjon om hvilken pensjon du kan forvente ved pensjonsalder. Du får åtte markedsrapporter i året, hvor vi informerer om aktuelle nyheter, markedssituasjonen og fondene våre. De som har innskuddspensjon hos SKAGEN Fondene får utdelt et passord. Med det kan du sjekke verdien av dine innskudd på våre hjemmesider foreta fondsbytte samt endre fondsprofil. Å endre fondsprofil vil si at du endrer fondssammensetningen, noe som er spesielt aktuelt i årene før pensjonsalder og utbetalingene starter opp. På våre hjemmesider finner du også annen oppdatert informasjon om ordningen samt nyheter for å holde deg oppdatert. 6 Vi avholder informasjonsmøte for bedriften, hvor vi blant annet informerer om våre fond, risikoen forbundet med disse, og hvilke Er det noe du lurer på, vennligst ta kontakt med Kundeservice på telefon SKAGEN Høyrente - hvilken rente får jeg? I forrige markedsrapport kunne du lese at SKAGEN Høyrente banker banken. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på dette, og mange har valgt å flytte penger fra høyrentekontoen i banken til SKAGEN Høyrente. Et spørsmål som flere har stilt, er hvordan sammenhengen er mellom gjeldende rente i fondet og avkastning hittil i år, som står å lese i de fleste fondsoversikter i avisene. Det kan være forvirrende når vi oppgir den løpende effektive renten i SKAGEN Høyrente til å være 7,30 %, og så finner du i avisen at avkastning hittil i år er 4,24 %. Som andelseier i SKAGEN Høyrente får du rente for de dagene du har hatt penger inne i fondet. Renten tillegges fondet på daglig basis. Når det i avisen står at avkastningen for SKAGEN Høyrente er 4,24 % (per utgangen av august), så er det den renten du har fått på pengene dine om du har sittet som andelseier i fondet siden nyttår. Når vi oppgir at den årlige effektive renten for SKAGEN Høyrente er på 7,30 %, så er det den avkastningen du kan forvente å få neste 12 måneder basert på dagens rentenivå og portefølje. Her har vi samlet andre aktuelle spørsmål og svar om rentefond: Spørsmål og svar: Hva er risikoen i et pengemarkedsfond? Et pengemarkedsfond, og andre rentefond, kan ha flere typer risiko. Eksempelvis renterisiko (fondets kurs varierer med endringer i markedsrenten), kredittrisiko, og valutarisiko. Sistnevnte inntreffer dersom fondet kjøper rentepapirer i utlandet. SKAGEN Høyrente har kort løpetid. Per 22. juli hadde det gjennomsnittlige lånet i porteføljen en gjenstående løpetid til forfall på tre måneder. Ingen lån i porteføljen har lenger gjenstående løpetid enn ett år. Desto kortere løpetiden er til forfall, desto lavere er både kredittog renterisikoen. For å minimalisere kredittrisikoen investerer SKAGEN Høyrente kun i solide selskaper innen kraft, finans og industri. SKAGEN Høyrente investerer ikke i utlandet, og tar derfor ingen valutarisiko. Er det riktig at et rentefond ikke kan falle i verdi? Et rentefond kan falle i verdi dersom markedsrentene stiger, og fondets plasseringer gir lavere rente enn hva som kan oppnås i markedet. Et rentefond kan også tape på utlån, ved at en eller flere selskaper i porteføljen helt eller delvis ikke kan gjøre opp for seg. Med den korte løpetiden for SKAGEN Høyrente kan i verste fall en plutselig kraftig renteøkning føre til at fondet faller noen øre i verdi i løpet av et par dager. Sett over et perspektiv på en uke eller mer er det i praksis ikke mulig å tape penger på SKAGEN Høyrente, selv ved større kortsiktige renteendringer i markedet. Når det gjelder kredittrisikoen er denne også liten, da vi er meget nøye med kredittvurderinger av de selskapene vi låner ut penger til.

7 Tilbake til førstesiden Pessimisme og rentefall - Asia leverer 7 Porteføljeforvalternes beretning Kursfallene på aksjebørsene rundt om i verden fortsatte frem til 24 juli, for så å få en til dels kraftig rekyl opp igjen. Spesielt sterk var denne i det amerikanske markedet, som vi lenge har ment har vært overpriset. I den senere tid har pessimismen igjen tatt overhånd, godt hjulpet av frykten for krig i Irak. Rabattene på solide SKAGEN-selskaper, med god løpende inntjening sett i lys av dagens lavkonjunktur, er større enn på lenge. Et lite comeback for telekom Globalt sett var til en forandring det tidligere katastrofeområdet telekom et godt sted å være, etter to års kontinuerlige fall. Forbruksrelaterte aksjer og nyttetjenester utviklet seg også bra. Forventninger om lavere vekst gjorde at konjunkturfølsomme aksjer og finansaksjer hadde en svak utvikling. Særlig fikk forsikringsaksjer gjennomgå. Geografisk sett utviklet Fjerne Østen og Øst-Europa seg bra. USA falt med 7 % for den brede S&P500-indeksen. Europa var den store taperen med et børsfall på 11 %. Tyskland, Sverige og Nederland toppet regionens verstingliste. Latin-Amerika utviklet seg forholdsvis bra, med unntak av Brasil som falt med 11 %. Det langsiktige rentenivået har i perioden vært sterkt fallende, og markedet forventer nå rentekutt i sentrale markeder som Europa og USA. Hovedvalutaene har vært uendret mot norske kroner i perioden. Våre fond har siden inngangen til juli måned gitt en akseptabel relativ utvikling, på linje med referanseindeksene. Aksjefondene har imidlertid gitt en utilfredsstillende absolutt avkastning. Rentefondene har fortsatt sin gode utvikling fra andre kvartal. Hittil i tredje kvartal har SKAGEN Vekst falt med 9,3 % mot referanseindeksen, Oslo Børs Hovedindeks, som er ned 11,5 %. Hittil i år er avkastningen minus 12,6 % mot referanseindeksens minus 21,4 %. SKAGEN Global falt i perioden med 8,7 % mot referanseindeksen, Morgan Stanleys utbyttejusterte verdensindeks, som falt 7,9 %. Hittil i år er avkastningen til SKAGEN Global -14,8 %, mens verdensindeksen er ned 29,6 %. SKAGEN Kon-Tiki falt i perioden med 10,3 %, Kilde: Bloomberg mot minus 7,9 % for verdensindeksen. Siden starten 2. april i år er avkastningen til SKAGEN Kon- Tiki negativ med 26,7 prosent, mens verdensindeksen er ned 30,4 prosent. Utover i juli har de lange norske rentene fortsatt ned sammen med det internasjonale obligasjonsmarkedet. Dette har ført til at kursutviklingen til SKAGEN Avkastning har vært meget hyggelig de siste ukene. Porteføljeforvalterne i SKAGEN Fondene: Kristian Falnes, J. Kristoffer C. Stensrud og Filip Weintraub. Ross Porter var ikke til stede da bildet ble tatt. SKAGEN Avkastning har i løpet av juli og august lagt på seg 2,4 %, mens fondets referanseindeks, Brix-indeksen, er opp 2,2 %. SKAGEN Høyrente oppnådde en avkastning i perioden på 1,2 %, som var på linje med referanseindeks. Avkastning siden nyttår for SKAGEN Vekst og SKAGEN Global, og respektive referanseindekser. Kilde: BCA Kilde: BCA

8 Tilbake til førstesiden 8 Kilde: BCA Kilde: BCA Internasjonal økonomisk utvikling USA-motor uten kraft De internasjonale konjunkturene utvikler seg stort sett som forventet. I USA ser det ut til at vi er inne i en periode med lav vekst, som er normalt i denne fasen av konjunkturen. Forbruksveksten holdes i hevd som følge av det sterke eiendomsmarkedet, refinansiering av lån til lavere rente, ekspansiv økonomisk politikk, og et historisk lavt rentenivå. Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig til å dra investeringene i gang. Til det er overkapasiteten fremdeles for stor, samt dollarkursen og gjelden for høy. For hovedtema hos oss de siste par årene har vært: Det skal stor fantasi til å forestille seg at USA skal bli drivkraften i verdensøkonomien fremover. Blandet drops i Europa I Europa er forventningene innen næringslivet på vei ned. Fallende inflasjon og stabile arbeidsmarkeder har imidlertid ført til at kjøpekraften er på vei opp. Hvis konjunkturene kommer svakere ut enn forventet, og eurokursen fortsatt styrkes, er det grunn til å forvente rentekutt. Mens USA har gått fra å være en gjeldsfinansiert aksjeboble til å bli en eiendomsboble, er utviklingen mer balansert i Europa. Noe som demper risikoen. Fallende dollarkurs og svak USA-konjunktur vil imidlertid legge en demper på eksportsektoren. Asia viser muskler I Asia, eks Japan, utvikler økonomiene seg generelt bra. Lav etterspørsel fra USA er i stor grad erstattet av innenlandsk etterspørsel. Spesielt sterk er den økonomiske veksten i Kina. I Japan vokser økonomien langsomt. Også her blir de svake vekstimpulsene fra USA i stor grad kompensert med økt etterspørsel fra de øvrige asiatiske landene. Sterk likviditetstilførsel fra valuta- og verdipapirmarkedene gjør at forventningene om fortsatt prisfall blir mindre. Noe som er nødvendig for å øke forbruket, og med det få økonomien på gli igjen. Den største trusselen for de asiatiske økonomiene er en høy oljepris, som fører til svekkede vekstimpulser, økt inflasjon og økt usikkerhet. Råvarer Økt krigsfrykt = økt oljepris Oljeprisen har steget gjennom kvartalet og avspeiler en stigende krigsfrykt. Lagrene er stabile på rundt siste fem års gjennomsnitt. Tankmarkedet har vært svakt, men håp om noe høyere OPEC produksjon mot slutten av året kan gi et etterlengtet løft i ratene. De andre shippingmarkedene oppfører seg som normalt i dette stadiet av konjunkturen. Som følge av lavere vekstforventninger, har industriråvarene reversert vinterens prisstigning. Matråvarer har imidlertid steget til dels sterkt i pris gjennom sommeren. Lave priser på matråvarer har vært en viktig bidragsyter til siste fem års lave inflasjon globalt. Sammen med den høye oljeprisen kan en fortsatt økning i matråvareprisene endre de globale forventningene til inflasjonen fremover. Rentemarkedet Rekordlave lange renter Den svake børsutviklingen og kapitalmarkedenes skuffede vekstforventninger ga et globalt brudd ned for de lange rentene. I løpet av august så vi risikofrie renter nede på nivåer som vi ikke har sett på 40 år. Pengemarkedsrentene har også vært fallende, og gjenspeiler etter hvert forventninger om nye rentesenkninger. Signaler fra amerikanske Federal Reserve og den europeiske sentralbanken indikerer et klima med fortsatt lave renter fremover. Vi ser det som sannsynlig at den europeiske sentralbanken senker rentene med 0,25-0,5 % i løpet av høsten. En normalisering av kapitalmarkedene vil gi en reaksjon opp i obligasjonsrentene, tilbake mot de 4,75-5,25 % vi regnet med ved inngangen til året. Lavere Eurorente gir rom for at den europeiske obligasjonsrenten kommer på nivå med den amerikanske. I Norge fastholdt Norges Bank tilstramningen fra i sommer. De fundamentale forholdene peker imidlertid mot fallende renter utover vinteren. Svakt detaljsalg og fallende byggeaktivitet gir ingen indikasjon på noen forbruksboom. Vi har definitivt sett toppen av prisstigningen i eiendomsmarkedet, samtidig som oppsigelsene innen eksportindustrien etter hvert slår inn i ledighetsstatistikken, og kronestyrkingen viser seg i inflasjonstallene (lavere importert inflasjon). Redusert løpetid i SKAGEN Avkastning I SKAGEN Høyrente har vi fastholdt en forholdsvis lang løpetid på 0,33, med en underliggende avkastning som i skrivende stund er på 7,30 % p.a. I SKAGEN Avkastning har vi imidlertid redusert løpetiden til to år (gjennomsnittlig tid til hele låneporteføljen forfaller til betaling). Den underliggende renten er nå på 6,66 %. I porteføljen er andelen lange statsobligasjoner blitt redusert, og erstattet med solide finanspapirer hvor renten er bevegelig. Rentegapet for obligasjonsrentene mot utlandet er redusert i perioden, noe som nå gjør det norske markedet følsomt for rentestigninger på det internasjonale obligasjonsmarkedet. Vi tror ikke Norges Bank kommer til å sette ned renten med det aller første. Denne kombinasjonen gjør at vi, for å få en best mulig avkastnings- og risikoprofil, har redusert løpetiden relativt mye i den senere tid. I mandatet til SKAGEN Avkastning har vi presisert at vi skal ta større renterisiko i en markedssituasjon hvor det er god grunn til å forvente rentefall, ellers ikke.

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør Lukk dokumentet Markedsrapport Desember 2002 8 INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. Velg en forvalter du tror på: 2 Kommentar

Detaljer

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør Lukk dokumentet Markedsrapport Mai 2003 2 INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Kommentar 3 Avkastnings- og risikomålinger

Detaljer

Innkalling til valgmøte i verdipapirfondene SKAGEN Vekst, SKAGEN Avkastning, SKAGEN Global, SKAGEN Høyrente og SKAGEN Kon-Tiki

Innkalling til valgmøte i verdipapirfondene SKAGEN Vekst, SKAGEN Avkastning, SKAGEN Global, SKAGEN Høyrente og SKAGEN Kon-Tiki Lukk dokumentet Årsrapport 2002 INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Innkalling til valgmøte Absolutt svakt relativt

Detaljer

Markedsrapport. Sommeren er ikke over

Markedsrapport. Sommeren er ikke over Tilbake til førstesiden Markedsrapport September 2006 5 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør

Detaljer

Markedsrapport. Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake.

Markedsrapport. Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mai 2007 2 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mars 2006 1 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Markedsrapport. Overraskende sterk global vekst. Ny økonomisk verdensorden. Pensjonistene kan bli taperne

Markedsrapport. Overraskende sterk global vekst. Ny økonomisk verdensorden. Pensjonistene kan bli taperne Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mai 2006 2 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

1Markedsrapport Januar 2002

1Markedsrapport Januar 2002 1Markedsrapport Januar 2002 Godt nyttår! Børsåret 2001 så lenge ut til å bli et meget trist år for alle som har sparepenger i aksjefond. Etter den tragiske terroraksjonen i New York 11. september stupte

Detaljer

Markedsrapport. Rally i obligasjoner. Garantert sparing

Markedsrapport. Rally i obligasjoner. Garantert sparing Tilbake til førstesiden Markedsrapport Oktober 2006 6 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

6Markedsrapport September 2001

6Markedsrapport September 2001 6Markedsrapport September 2001 Etter USA-terroren - hva nå? Vi i SKAGEN Fondene er dypt rystet og sjokkert over de fryktelige hendelsene og ondskapen som ligger bak terrorhandlingene i USA tirsdag 11.

Detaljer

Markedsrapport. Innhold. August 2005. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar ansvarlig redaktør

Markedsrapport. Innhold. August 2005. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar ansvarlig redaktør Tilbake til førstesiden Markedsrapport August 2005 4 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 29 SKAGENFONDENE.NO 6 - Ikke la skatten styre Det er sjelden lønnsomt å realisere tap, skriver analytiker Harald Haukås 8 Toppkarakter Ratingbyrået Standard & Poors gir SKAGENs

Detaljer

Markedsrapport. Størst på aksjefond

Markedsrapport. Størst på aksjefond Tilbake til førstesiden Markedsrapport Desember 2005 7 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Årsrapport 2004. Nok et gledens år. alle våre andelseiere med positiv avkastning. Pene resultater i et godt investeringsklima

Årsrapport 2004. Nok et gledens år. alle våre andelseiere med positiv avkastning. Pene resultater i et godt investeringsklima Årsrapport 2004 INNHOLD Klikk på pilen for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Innkalling til valgmøte Nok et gledens år alle våre andelseiere

Detaljer

2Markedsrapport Mars 2001

2Markedsrapport Mars 2001 2Markedsrapport Mars 2001 Oppmuntrende start på året SKAGEN Fondene har fortsatt den gode utviklingen fra desember. Alle våre fond har en positiv avkastning og ligger foran sine respektive referanseindekser.

Detaljer

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge markedsrapport NUMMER 1 MARS 2009 SKAGENFONDENE.NO Aftenbøn. 1888. utsnitt. Av Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. 5 Kvinner kan Bli med på temamøter for kvinner om sparing.

Detaljer

Årsrapport 2005. Grunn til å juble! Nese for aksjer. Pensjon helt enkelt. Gode utsikter i 2006 2005 OVER ALL FORVENTNING

Årsrapport 2005. Grunn til å juble! Nese for aksjer. Pensjon helt enkelt. Gode utsikter i 2006 2005 OVER ALL FORVENTNING Årsrapport 2005 Grunn til å juble! 2005 OVER ALL FORVENTNING Våre aksjefond ga andelseierne mellom 40 og 60 prosent avkastning i 2005. Både tegning og tilstrømming av nye kunder var rekordhøy, også til

Detaljer

Markedsrapport. Mulig å sikre seg mot valutasvingninger? Skal SKAGEN Global videre opp i 2008?

Markedsrapport. Mulig å sikre seg mot valutasvingninger? Skal SKAGEN Global videre opp i 2008? Tilbake til førstesiden Markedsrapport Desember 2007 7 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

markedsrapport 36 Skeptikerne tok feil - igjen 5 Smart pensjon 6 Kunsten å slå indeks 10 Opptur på dypt vann 12 Hold balansen

markedsrapport 36 Skeptikerne tok feil - igjen 5 Smart pensjon 6 Kunsten å slå indeks 10 Opptur på dypt vann 12 Hold balansen markedsrapport NUMMER 6 OKTOBER 29 SKAGENFONDENE.NO 5 Smart pensjon Selvstendig næringsdrivende har en stor pensjonsfordel. Vesterhavet i storm. Efter solnedgang. Højen. 199. Utsnitt. Av Laurits Tuxen,

Detaljer

Markedsrapport. God start for våre fond

Markedsrapport. God start for våre fond Markedsrapport Mars 2005 1 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar ansvarlig redaktør

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

...OG TØR Å VÆRE KONTRÆRE

...OG TØR Å VÆRE KONTRÆRE MARKEDSRAPPORT HOLDER KURSEN...OG TØR Å VÆRE KONTRÆRE NUMMER 1 APRIL 2015 www.skagenfondene.no LEDER Sikt langt MEST LØNNSOMT Noen ganger er det lurt å ha litt perspektiv på tingene. Starten av 2015 kan

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 28 SKAGENFONDENE.NO 5 Stopp ID-tyven Slik kan du beskytte deg mot ID-svindlere. 6 Aktiv forvalter hvorfor det? En aktiv absolutt forvalter velger kun selskaper han har tro

Detaljer

Markedsrapport. Avanserte produkter øker risikoen. Hva kan du lære på to sekunder

Markedsrapport. Avanserte produkter øker risikoen. Hva kan du lære på to sekunder Tilbake til førstesiden Markedsrapport September 2007 5 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø markedsrapport NUMMER 3 JUNI 2008 SKAGENFONDENE.NO LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 Stø kurs i urolig sjø 5 Kunsten å kommunisere SKAGEN lanserer nytt kommunikasjonskonsept. 6 Skattefri

Detaljer

NUMMER 3 OKTOBER 2012 SKAGENFONDENE.NO. Plass til mer

NUMMER 3 OKTOBER 2012 SKAGENFONDENE.NO. Plass til mer markedsrapport NUMMER 3 OKTOBER 2012 SKAGENFONDENE.NO 6 Frem fra glemselen Amerikanske IT-selskaper har gjenoppstått i porteføljen til SKAGEN Global. 10 Ny vri Programvaregiganten SAP er i ferd med å reformere

Detaljer

Noen ser bare skyer vi ser glimt av sol. Årsrapport 2007. Dette vil prege 2008. Våre fond 2007. Tillitens vokter. Porteføljeforvalternes beretning

Noen ser bare skyer vi ser glimt av sol. Årsrapport 2007. Dette vil prege 2008. Våre fond 2007. Tillitens vokter. Porteføljeforvalternes beretning Årsrapport 2007 Fra heden nord for Skagen, 1885 Av P.S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Noen ser bare skyer vi ser glimt av sol Våre fond 2007 Porteføljeforvalternes beretning

Detaljer

Opptur med oppvoksende markeder

Opptur med oppvoksende markeder Årsrapport 2010 Opptur med oppvoksende markeder Pessimistene tok feil. Med vekstmarkedene i førersetet ble den globale veksten i 2010 solide fem prosent. Aksjefondssparerne kunne glede seg over nok et

Detaljer

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no markedsrapport KRISE SOM VANLIG Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no leder Mot normalt På slutten av fjoråret skrev jeg at «2013 var et unormalt rolig år vi bør være forberedt

Detaljer

markedsrapport Håp i hengende snøre 6 Usikker? 8 Muligheter i hus 10 Kamp mot ekstremlønninger 12 Tegn i tiden P-ordet

markedsrapport Håp i hengende snøre 6 Usikker? 8 Muligheter i hus 10 Kamp mot ekstremlønninger 12 Tegn i tiden P-ordet markedsrapport NUMMER 2 JULI 2012 SKAGENFONDENE.NO 6 Usikker? Bli med på høstens inspirasjonsmøter. 8 Muligheter i hus Kortsiktighet kan lønne seg for langsiktige aksjeinvestorer. 10 Kamp mot ekstremlønninger

Detaljer