Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør"

Transkript

1 Lukk dokumentet Markedsrapport September INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Kommentar 3 Avkastnings- og risikomålinger 4 Nyheter: Samle dine fonsandeler i SKAGEN Fondene Gode råd om forvaltning av sparepengene dine 5 Nyheter: Mine konto i ny utforming 6 Nyheter: Innskuddspensjon (IBP) aksjeeller rentefond SKAGEN Høyrente - hvilken rente får jeg 7 Porteføljeforvalternes beretning 13 Portefølje SKAGEN Vekst 15 Portefølje SKAGEN Global 17 Portefølje SKAGEN Kon-Tiki 19 Portefølje rentefondene 21 Fortjenestedeling i SKAGEN Fondene 22 Blankett for kjøp av andeler i SKAGEN Fondene Gode råd om forvaltning av sparepengene dine SKAGEN Fondenes formuesforvaltere gir deg råd om hvordan du bør plassere sparepengene dine. Sentralt er hvilken tidshorisont du har på sparingen, målet med sparingen, og hvilken risikoprofil du er villig til å ta. Klikk her! Innskuddspensjon aksje eller rentefond Ved å inngå avtale om innskuddspensjon (IBP) kan du plassere midlene du får av din arbeidsgiver i aksje- og/eller rentefond. Hvor mye du bør velge av hver fondsklasse avhenger blant annet av hvor lang tid du har igjen til du går av med pensjon, samt hvilken risiko du er villig til å ta. Klikk her! Mulighetenes marked Det er i dag viktigere enn noensinne å konsentrere porteføljen om solide lavt vurderte selskaper, som selv i svake konjunkturer har vist evne og vilje til vekst. Les porteføljeforvalternes beretning. Klikk her! SKAGEN Fondene Stavanger Fondsforvaltning AS Telefon Kundeservice Telefaks E-post NB! Medarbeiderne på våre kontorer utenfor Stavanger er ofte på kundebesøk. Det betyr at kontorene ikke alltid er betjent. Det kan være fornuftig å avtale møte på forhånd. Stavanger Skagen 3, Torgterrassen (5. etasje), postboks 160, 4001 Stavanger Bergen Foreningsgaten 3, 5015 Bergen Oslo Parkveien 12, 0350 Oslo Ålesund Myrabakken Næringssenter, 6010 Ålesund Trondheim Kongensgate 8, 7011 Trondheim

2 Kjære andelseier Tilbake til førstesiden 2 Harald Espedal adm. direktør 2002 har så langt gitt en betydelig negativ avkastning i aksjemarkedet globalt sett. Vi er nå inne i det tredje året med negativ avkastning for globale aksjer. For å finne en lignende svak utvikling for aksjemarkedene må vi svært langt tilbake i tid. Våre aksjefond er også rammet av nedgangstidene. En trøst er det likevel at vi har klart å redusere tapene til våre andelseiere betydelig sammenlignet med markedets utvikling og de fleste andre globale fond. Dette gir også et bedre utgangspunkt for å ta igjen det tapte når kursene snur opp igjen. Hvis du investerte penger i SKAGEN Global ved inngangen til år 2000, kun få måneder før toppen ble nådd og aksjemarkedene startet sine fall, hadde du ved ut-gangen av august fått redusert din investering med 22 prosent. For å ta igjen dette tapet, målt i nominelle kroner, må SKAGEN Global stige med 28 prosent i verdi. Hvis du til sammenligning investerte i et globalt aksjefond, som i perioden har utviklet seg på linje med verdensindeksen, målt i norske kroner, hadde tapet blitt 45 prosent. For å komme opp på null igjen må da fondet stige med formidable 82 prosent i verdi. Siden starten i 1993 har SKAGEN Vekst gitt sine andelseiere 16 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning, mens SKAGEN Global siden starten for fem år siden har gitt andelseierne 19 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning. SKAGEN Kon-Tiki har hatt et verdifall på nærmere 30 prosent siden starten i begynnelsen av april. Dette fallet er på linje med både verdensindeksen og indeksen for nye markeder, målt i norske kroner. At andelseierne våre taper så mye penger på så kort tid er meget beklagelig. Det er en dårlig trøst å vise til at markedet har utviklet seg like dårlig. Vårt mål for SKAGEN Kon-Tiki er, i likhet med våre andre aksjefond, å gjøre det bedre enn referanseindeks til lavest mulig risiko. Ved å være tro med vår investeringsfilosofi håper vi også at andelseierne i SKAGEN Kon-Tiki skal oppleve både en god relativ, men ikke minst viktig, en god absolutt avkastning fremover. Formuesforvaltning omfatter både rentefond og aksjefond. Denne markedsrapporten har en artikkel med råd om hvordan du kan sette sammen en optimal miks av rente- og aksjefond som er tilpasset din profil med hensyn til tidsaspektet med sparingen og risikoprofil. Våre rentefond investerer i rentebærende papirer med meget lav kredittrisiko. SKAGEN Høyrente har som målsetting å konkurrere med høyrentekonto i bank, i den konkurransen har fondet klart seg meget godt! I skrivende stund får du en årlig rentesats på 7,30 prosent fra første innskutte tusenlapp. Det er heller ingen begrensninger i antall uttak du kan foreta i løpet av et år. I media har det vært artikler om honoraret ved fortjenestedeling i SKAGEN Global. Et eventuelt honorar utbetales årlig til forvaltningsselskaper i forbindelse med årsskiftet. Størrelsen på fortjenestedelingen bestemmes ut fra hvor mye bedre enn verdensindeksen vi eventuelt gjør det og avsettes daglig i fondet. Det er viktig å påpeke at alle kurser og avkastningstall for SKAGEN Global er etter alle kostnader, inkludert avsetninger til fortjenestedeling. I markedsrapporten kan du lese mer om hvilke fortjenestedelingsmodeller som eksisterer i våre tre aksjefond. Vi mener at disse forskjellige modellene er i våre andelseieres langsiktige interesse. Jeg har også skrevet et eget brev til andelseierne i sakens anledning. Dette ligger på våre hjemmesider Det er forskjell på fond SKAGEN Fondene har en aktiv forvaltningsfilosofi. Vårt hovedfokus er verdiene i selskapene. Vi finner aksjer verden over som tilfredsstiller en eller flere av de tre U ene: undervurderte, underanalyserte og upopulære. Høy gjeld og svak kontantstrøm er fyord. Det er selskapenes verdiskaping som skal gi våre langsiktige andelseiere best mulig avkastning for lavest mulig risiko. Alt du trenger Ring Kundeservice Vinner kundene, vinner vi

3 Tilbake til førstesiden 3 Avkastnings- og risikomålinger Alle avkastningstall utover 12 måneder er annualisert (geometrisk avkastning). Avkastning per Hittil i år 12 måneder 24 måneder 36 måneder 48 måneder 60 måneder Siden start SKAGEN Vekst -12,64 % -9,51 % -16,60 % 1,88 % 9,76 % 6,65 % 15,79 % Oslo Børs totalindeks -21,39 % -25,59 % -25,48 % -10,23 % -2,90 % -7,23 % 4,77 % SKAGEN Global -14,80 % -7,66 % -19,19 % 1,92 % 19,75 % 19,19 % 18,59 % Morgan Stanley verdensindeks (NOK) -29,60 % -29,44 % -28,49 % -12,85 % -3,48 % -1,25 % -3,13 % SKAGEN Avkastning 3,35 % 6,73 % 6,32 % 5,66 % 5,80 % 5,00 % 7,37 % BRIX obligasjonsindeks 3,81 % 7,51 % 7,03 % 5,94 % 6,44 % 5,35 % 7,36 % SKAGEN Høyrente 4,24 % 6,82 % 7,09 % 6,66 % 6,79 % Statssertifikatindeks 0,5 3,92 % 6,64 % 6,98 % 6,51 % 6,56 % Differanseavkastning per SKAGEN Vekst 16,08 % 8,89 % 12,11 % 12,66 % 13,88 % SKAGEN Global 21,77 % 9,30 % 14,77 % 23,23 % SKAGEN Avkastning -0,78 % -0,72 % -0,27 % -0,64 % -0,34 % SKAGEN Høyrente 0,18 % 0,12 % 0,16 % Standardavvik per SKAGEN Vekst 25,64 21,92 22,18 22,29 21,35 Oslo Børs totalindeks 27,16 21,65 21,15 23,83 25,23 SKAGEN Global 30,06 26,73 25,51 28,52 Morgan Stanley verdensindeks 20,76 18,51 18,68 19,38 SKAGEN Avkastning 3,11 2,61 2,21 2,13 1,97 BRIX obligasjonsindeks 2,55 2,10 1,95 2,40 2,45 SKAGEN Høyrente 0,35 0,28 0,32 Statssertifikatindeks 0,5 0,60 0,44 0,44 Relativ volatilitet per SKAGEN Vekst 5,75 7,06 8,80 10,93 11,44 SKAGEN Global 14,73 13,83 12,83 SKAGEN Avkastning 1,37 1,14 1,10 1,44 1,61 SKAGEN Høyrente 0,29 0,21 0,20 Sharpe-indeks per SKAGEN Vekst -0,64-1,08-0,22 0,16 0,02 Oslo Børs totalindeks -1,21-1,39-0,65-0,27-0,49 SKAGEN Global -0,51-0,99-0,20 0,45 Morgan Stanley verdensindeks -1,80-1,97-1,07-0,56 SKAGEN Avkastning 0,02-0,25-0,42-0,46-0,54 BRIX obligasjonsindeks 0,37 0,03-0,33-0,26-0,29 SKAGEN Høyrente 0,35 0,28 0,32 Statssertifikatindeks 0,5-0,05-0,03-0,29 Information Ratio per SKAGEN Vekst 2,85 1,29 1,38 1,17 1,24 SKAGEN Global 1,44 0,67 1,08 SKAGEN Avkastning -0,64-0,65-0,25-0,24-0,22 SKAGEN Høyrente 0,55 0,57 0,90 Standardavviket gir oss et mål på svingningene i fondets/indeksens avkastning gjennom en gitt periode. Hvert månedlige avkastningstall sammenlignes med gjennomsnittlig avkastning i perioden (siste 12, 24, 36, 48 og 60 måneder). Dess høyere standardavvik, dess høyere gjennomsnittlig svingning har fondet/indeksen, noe som indikerer høyere risiko. For deg som andelseier betyr et lavt standardavvik at sannsynligheten for å tape penger på investeringen er lavere. Sharpe-indeksen sammenholder fondets/indeksens avkastning og standardavvik med risikofri avkastning, og gir et bilde av fondets/indeksens risikojusterte avkastning. Ettersom både historisk avkastning og risiko er viktige faktorer som bør hensyntas før en investering i fond foretas, er Sharpe-indeksen et viktig nøkkeltall når forskjellige fond skal sammenlignes. Dess høyere Sharpeindeks, dess høyere risikojustert avkastning har fondet/indeksen. Information ratio (IR) er et alternativt mål på risikojustert avkastning. Til forskjell fra Sharpe-indeksen, justeres fondets avkastning fratrukket en referanseindeks avkastning (dette kalles differanseavkastning) med et mål på hvor mye fondet svinger i forhold til referanseindeksen (dette kalles relativ volatilitet). Det er altså ikke fondets utvikling alene som påvirker IR, men også referanseindeksens utvikling. Dess høyere IR, dess høyere risikojustert avkastning har fondet. IR som mål på risikojustert avkastning passer best hvis en er opptatt av relativ risiko (dvs. faren for å oppnå lavere risiko enn referanseindeksen). Vi i SKAGEN Fondene er mer opptatt av absolutt risiko (dvs. faren for å tape penger), og mener derfor at Sharpe gir et bedre uttrykk for risikojustert avkastning. IR beregnes per definisjon ikke for indekser.

4 Samle dine fondsandeler i SKAGEN Fondene Har du andeler i ulike aksjefond, hos ulike fondsforvaltere? Kjøpte du tidligere AMS i ulike fond? Da har du kanskje tenkt at det kunne være fint å samle disse verdiene på ett sted? Det er forskjell på fond. Forvalterne, de som bestemmer hvordan fondet skal investere, tror på forskjellige teorier og har ulik bakgrunn. Noen liker å leve farlig, andre skyr risiko. De forskjellige investeringsfilosofiene er tuftet på valget av underliggende ideologi. I sum blir fondene svært forskjellige. Risikoen i våre aksjefond er redusert gjennom investeringer i mer enn 100 bedrifter i Norge og utlandet. Å fokusere på undervurderte Gode råd om forvaltning av sparepengene dine Tilbake til førstesiden 4 selskaper med gode finansielle muskler og kontantstrøm, fremfor kjøpe aksjer som er populære (og overpriset), mener vi er vinnerformlen over tid. Når våre aksjer blir populære, selger vi og tar gevinst. Med hensyn på den geografiske balansen i våre globale fond fokuserer vi på områder hvor det er et misforhold mellom børsverdiene og de verdiene som skapes (BNP). Ikke basert på hvilken andel land og regioner utgjør av verdensindeksen. Ønsker du å flytte andeler fra andre fond til SKAGEN Fondene, tilbyr vi en gunstig tegningsprovisjon, 0,5 %, mot normalt 1 % (for beløp inntil kr ). Bruk blanketten på side 7. SKAGEN Fondene har formuesforvaltere i alle våre kontorer, i Stavanger, Oslo, Bergen, Ålesund og Trondheim. Deres oppgave er blant annet å gi "sine" kunder råd om hvor de bør plassere pengene sine i henhold til tidshorisonten på sparingen, målet med sparingen, og hvilken risikoprofil de er villige til å ta. Dette ender opp med en personlig profil på hvilken miks som kan være fornuftig å velge mellom aksje- og rentefond. Sparemotiv Aktiva Likviditet til dekning av daglige utgifter og plutselige og uforutsett utgifter. Bankinnskudd/ Høyrentefond a. Plassering av kortsiktige eller udefinerte sparepenger. b. Fast sparemål, dersom en ønsker langsiktig sparing med lavere risiko. Høyrentefond/ Obligasjonsfond Langsiktig sparing for å få en bedre avksatning på pengene. Høyere risiko må aksepteres. Aksjefond Figur 1: Forholdet mellom sparemotiv og aktivaklasser. Vi har her, på generelt grunnlag, satt opp en del punkter på hva som er sentralt for å oppnå en vellykket forvaltning av finansformuen din. Hvordan lykkes med forvaltningen av sparepengene dine? Høyrentefond - Obligasjonsfond Aksjefond? Bruk høyrentefond til å plassere sparepenger som du har en udefinert tidshorisont på. Er lav risiko også avgjørende for den langsiktige sparingen din, plasser pengene i obligasjonsfond. Obligasjonsfondet SKAGEN Avkastning har meget lav kredittrisiko, og posisjonerer seg i korte og langsiktige obligasjoner (tid igjen til lånet forfaller) basert på hvilken tro vi har til utvikling en for renten. Langsiktige sparepenger som du kan "avse" i flere år fremover anbefales plassert i aksjefond. For å teste din risikoterskel når det gjelder investering i aksjefond, er det viktig at du sover godt om natten når det stormer på aksjemarkedene, slik vi har vært vitne til i den senere tid. 3. Avklar tidsaspektet Er dette midler som du trenger om kort tid, eller kan midlene plasseres for en lengre tidsperiode? Del opp midlene i kortsiktige og langsiktige. Som vist i Figur 1. er tidsaspektet avgjørende for valg av aktiva. Hva er langsiktig? For plassering av midler i obligasjonsfond og i aksjefond kreves langsiktighet. Hva betyr langsiktig for deg som sparer? I SKAGEN Fondene betyr langsiktighet to ting: o På den ene siden betyr langsiktighet evnen til å tåle kortsiktig motgang (og medgang) i verdipapirmarkedene. o På den andre siden betyr langsiktighet å ha en så fleksibel og strukturert økonomi at du i størst mulig grad selv kan bestemme når du vil selge verdipapirer. Og ikke må la kortsiktige kurssvingninger bestemme for deg. 1. Avklar motiv Fordel pengene basert på motivet for sparingen din (se figur) Er dette sparing til pensjon?, sparing til ny bolig?, bil? etc.? Motivet har betydning for valg av aktiva (spareprodukt). 2. Avklar løpende likviditetsbehov Definer "reservene" du trenger for å dekke både daglige og uforutsette utgifter. Likviditet du trenger fra dag til dag plasseres i bank (lønn/totalkonto), mens annen kortsiktig likviditet plasseres i høyrentefond eller høyrentekonto. Når det gjelder høyrentekonto er det viktig å være klar over at for å oppnå en høy rente setter banken ofte krav til minsteinnskudd, samt at antall uttak i året er begrenset. I SKAGEN Høyrente får du samme høye rente fra første tusenlapp. Antall uttak i året er også ubegrenset. Figur 2: Forholdet mellom avkastning og risiko

5 Tilbake til førstesiden 5 4. Avklar avkastningsmål Sett deg mål for hvilken avkastning du vil oppnå med sparingen i den definerte spareperioden. Sett krav til minsteavkastning. Vær klar over sammenhengen mellom forventet avkastning og risiko (se Figur 2). Jo høyere forventet avkastning, desto høyere risiko. Forventet avkastning og risiko øker betraktelig fra venstre mot høyre. 5. Avklar risikotoleranse Hva er risiko? Vanlig definisjon av risiko er faren for tap. Risiko innebærer usikkerhet. Viktig: Ikke fokuser på hvordan man unngår risiko fokuser på hvordan man behandler risiko. Hvor mye svinger aktiva måles i standardavvik. Tåler du kortsiktige fall i verdipapirmarkedene. I Figur 3 har vi satt opp eksempler på sammenhengen mellom aktivaklasser og risiko. Forskjellen i risiko mellom de ulike aktivaklassene er betraktelig, stiger fra venstre mot høyre. Definer din evne til å tolerere risiko. Likviditetsbehov øker risikoen. Sett sammen "din" portefølje Etter å vurdert ovennevnte kriterier, setter du sammen den porteføljen som oppfyller dine krav til avkastning, din innstilling til risiko, samt passer dine sparemotiver. Porteføljen settes sammen av ulike aktivaklasser og tar hensyn til fastlagt tidsaspek. Forventet avkastning Risiko (standardavvik) Bankinnskudd/ Høyrentefond 6,0% 0,0% - 0,2% Likviditet til dekning av daglige utgifter og plutselige og uforutsett utgifter. Høyrentefond/ Obligasjonsfond 6,0% 2,0% a. Plassering av kortsiktige eller udefinerte sparepenger. b. Fast sparemål, dersom en ønsker langsiktig sparing med lavere risiko. Figur 3: Sammenheng mellom risiko og aktivaklasser Aksjefond 12% 20% Langsiktig sparing for å få en bedre avksatning på pengene. Høyere risiko må aksepteres. Min konto i ny utforming "Min konto" har fått nytt utseende. I tillegg er det gjort enkelte tilpasninger for å synliggjøre de mest aktuelle områdene innenfor fondssparing. "Min konto" fremstår nå i SKAGEN Fondene sin profil. Ved å klikke på temaene i toppmenyen får du frem informasjon om våre fond, du kan lese nyheter, prøve sparekalkulatoren og finne kontaktinformasjon, selv om du er logget på "Min konto". I hovedmenyen til venstre vil punktene under kategoriene "Fond" og "VPS-konto" være synlige til enhver tid. Dette er gjort på bakgrunn av tilbakemeldinger vi har fått fra våre brukere, som syntes at disse punktene kunne være vanskelige å finne. I den forrige versjonen av "Min konto" lå kategoriene "ISIN Informasjon", "Emisjoner" og "Generalforsamling" i menyen. I den nye utgaven vises ikke disse ved pålogging. De er likevel tilgjengelige, og du kan selv velge om de skal ligge synlige i menyen eller ei. Ved å klikke på kategorien "Tjenester" vil du finne en oversikt over hvilke tjenester som er tilgjengelige. Velg tjenesten du ønsker, klikk på "bestill", og valgt kategori blir automatisk synlig i menyen. Ønsker du å fjerne den, er det bare å klikke på "avbestill". Problemer med passordet? For å få tilgang til "Min konto" må du benytte bruker-id og passord. Bruker-id er alltid ditt eget fødselsnummer (11 siffer). Passordet har du fått tilsendt i posten fra Verdipapirsentralen (VPS). Skulle du mot formodning ha mistet, glemt eller forlagt passordet, kan du bestille nytt. I SKAGEN Fondene kan vi ikke se hva passordet ditt er, og et nytt passord må bestilles fra VPS. På påloggingssiden har du mulighet til å gjøre dette selv ved å benytte deg av funksjonen "Bestill passord". Du må da oppgi din bruker-id og det VPSkontonummer som er knyttet til dine andeler i SKAGEN Fondene. Passordet kommer i posten i løpet av noen få dager. Spørsmål? Ta kontakt med Kundeservice på telefon eller sende e-post til

6 Innskuddspensjon (IBP) aksje- eller rentefond? Ved å inngå avtale om innskuddspensjon (IBP), kan du plassere midlene du får av din arbeidsgiver i aksje- og rentefond. Hvor mye du bør velge av hver fondsklasse, avhenger blant annet av hvor lang tid du har igjen før du går av med pensjon samt hvilken risiko du er villig til å ta (se også egen sak på formuesforvaltning). Har du mange år igjen til pensjonsalder, er i utgangspunktet aksjefond å anbefale. Til tross for til dels kraftige kurssvingninger underveis, som vi har vært vitne til i den senere tid, har investeringer i aksjefond vist seg å være den spareformen som har gitt best avkastning over tid. Dette henger jo sammen med at hvis ikke næringslivet klarer å forrente egenkapitalen bedre enn om pengene stod i banken, hadde det ikke vært noe næringsliv. For å sette det på spissen. Det gjelder "bare" å finne de selskapene som gjør det bedre enn banken, og med det har livets rett. Noe våre aksjeforvaltere prøver å gjøre hver dag, hele året. Selv om du har flere år igjen til pensjonsalder, og utbetalingene starter, kan imidlertid en stor andel rentefond være det rette for deg. Gitt at du ønsker en lav risiko på pensjonspengene dine, og med det også en lavere forventet avkastning. Sover du dårlig om natten når verdien av dine fondsandeler svinger kraftig opp og ned, så kan det være et godt alternativ å plassere pengene i rentefond. Riktig informasjon viktig for ditt fondsvalg Når en bedrift inngår en avtale med SKAGEN Fondene om innskuddspensjon, er det veldig viktig for oss at de ansatte får riktig informasjon. Slik at de, basert på alder og risikoprofil, kan foreta de optimale fondsvalgene. Informasjonspakken vi tilbyr er følgende: Tilbake til førstesiden plasseringer du bør gjøre i forhold til hvor mange år du har igjen til pensjonsalder. På informasjonsmøtene blir det også delt ut skriftlig materiale som omhandler pensjonsordningen samt informasjon om våre fond etc. SKAGEN Fondene bistår med informasjon og rådgiving per telefon underveis. Bedriftens kontaktperson får oppnevnt en kundeansvarlig i SKAGEN Fondene. Vi har også et eget kundesenter som det er mulig å ringe på , hvis det er noe du lurer på. For at du skal begynne å tenke på plasseringene dine i god tid før pensjonsalder, og utbetalingene starter, vil SKAGEN Fondene varsle deg tre år før du går av med pensjon om at det kan være på sin plass å begynne å tenke på å øke andelen med rentefond. Ta kontakt med oss, så vi kan hjelpe deg i valget med å komme frem til en fornuftig fondssammensetning. Du får kontoutskrift to ganger per år som gir informasjon om verdiutvikling og hvor mye som er spart. Her får du også informasjon om hvilken pensjon du kan forvente ved pensjonsalder. Du får åtte markedsrapporter i året, hvor vi informerer om aktuelle nyheter, markedssituasjonen og fondene våre. De som har innskuddspensjon hos SKAGEN Fondene får utdelt et passord. Med det kan du sjekke verdien av dine innskudd på våre hjemmesider foreta fondsbytte samt endre fondsprofil. Å endre fondsprofil vil si at du endrer fondssammensetningen, noe som er spesielt aktuelt i årene før pensjonsalder og utbetalingene starter opp. På våre hjemmesider finner du også annen oppdatert informasjon om ordningen samt nyheter for å holde deg oppdatert. 6 Vi avholder informasjonsmøte for bedriften, hvor vi blant annet informerer om våre fond, risikoen forbundet med disse, og hvilke Er det noe du lurer på, vennligst ta kontakt med Kundeservice på telefon SKAGEN Høyrente - hvilken rente får jeg? I forrige markedsrapport kunne du lese at SKAGEN Høyrente banker banken. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på dette, og mange har valgt å flytte penger fra høyrentekontoen i banken til SKAGEN Høyrente. Et spørsmål som flere har stilt, er hvordan sammenhengen er mellom gjeldende rente i fondet og avkastning hittil i år, som står å lese i de fleste fondsoversikter i avisene. Det kan være forvirrende når vi oppgir den løpende effektive renten i SKAGEN Høyrente til å være 7,30 %, og så finner du i avisen at avkastning hittil i år er 4,24 %. Som andelseier i SKAGEN Høyrente får du rente for de dagene du har hatt penger inne i fondet. Renten tillegges fondet på daglig basis. Når det i avisen står at avkastningen for SKAGEN Høyrente er 4,24 % (per utgangen av august), så er det den renten du har fått på pengene dine om du har sittet som andelseier i fondet siden nyttår. Når vi oppgir at den årlige effektive renten for SKAGEN Høyrente er på 7,30 %, så er det den avkastningen du kan forvente å få neste 12 måneder basert på dagens rentenivå og portefølje. Her har vi samlet andre aktuelle spørsmål og svar om rentefond: Spørsmål og svar: Hva er risikoen i et pengemarkedsfond? Et pengemarkedsfond, og andre rentefond, kan ha flere typer risiko. Eksempelvis renterisiko (fondets kurs varierer med endringer i markedsrenten), kredittrisiko, og valutarisiko. Sistnevnte inntreffer dersom fondet kjøper rentepapirer i utlandet. SKAGEN Høyrente har kort løpetid. Per 22. juli hadde det gjennomsnittlige lånet i porteføljen en gjenstående løpetid til forfall på tre måneder. Ingen lån i porteføljen har lenger gjenstående løpetid enn ett år. Desto kortere løpetiden er til forfall, desto lavere er både kredittog renterisikoen. For å minimalisere kredittrisikoen investerer SKAGEN Høyrente kun i solide selskaper innen kraft, finans og industri. SKAGEN Høyrente investerer ikke i utlandet, og tar derfor ingen valutarisiko. Er det riktig at et rentefond ikke kan falle i verdi? Et rentefond kan falle i verdi dersom markedsrentene stiger, og fondets plasseringer gir lavere rente enn hva som kan oppnås i markedet. Et rentefond kan også tape på utlån, ved at en eller flere selskaper i porteføljen helt eller delvis ikke kan gjøre opp for seg. Med den korte løpetiden for SKAGEN Høyrente kan i verste fall en plutselig kraftig renteøkning føre til at fondet faller noen øre i verdi i løpet av et par dager. Sett over et perspektiv på en uke eller mer er det i praksis ikke mulig å tape penger på SKAGEN Høyrente, selv ved større kortsiktige renteendringer i markedet. Når det gjelder kredittrisikoen er denne også liten, da vi er meget nøye med kredittvurderinger av de selskapene vi låner ut penger til.

7 Tilbake til førstesiden Pessimisme og rentefall - Asia leverer 7 Porteføljeforvalternes beretning Kursfallene på aksjebørsene rundt om i verden fortsatte frem til 24 juli, for så å få en til dels kraftig rekyl opp igjen. Spesielt sterk var denne i det amerikanske markedet, som vi lenge har ment har vært overpriset. I den senere tid har pessimismen igjen tatt overhånd, godt hjulpet av frykten for krig i Irak. Rabattene på solide SKAGEN-selskaper, med god løpende inntjening sett i lys av dagens lavkonjunktur, er større enn på lenge. Et lite comeback for telekom Globalt sett var til en forandring det tidligere katastrofeområdet telekom et godt sted å være, etter to års kontinuerlige fall. Forbruksrelaterte aksjer og nyttetjenester utviklet seg også bra. Forventninger om lavere vekst gjorde at konjunkturfølsomme aksjer og finansaksjer hadde en svak utvikling. Særlig fikk forsikringsaksjer gjennomgå. Geografisk sett utviklet Fjerne Østen og Øst-Europa seg bra. USA falt med 7 % for den brede S&P500-indeksen. Europa var den store taperen med et børsfall på 11 %. Tyskland, Sverige og Nederland toppet regionens verstingliste. Latin-Amerika utviklet seg forholdsvis bra, med unntak av Brasil som falt med 11 %. Det langsiktige rentenivået har i perioden vært sterkt fallende, og markedet forventer nå rentekutt i sentrale markeder som Europa og USA. Hovedvalutaene har vært uendret mot norske kroner i perioden. Våre fond har siden inngangen til juli måned gitt en akseptabel relativ utvikling, på linje med referanseindeksene. Aksjefondene har imidlertid gitt en utilfredsstillende absolutt avkastning. Rentefondene har fortsatt sin gode utvikling fra andre kvartal. Hittil i tredje kvartal har SKAGEN Vekst falt med 9,3 % mot referanseindeksen, Oslo Børs Hovedindeks, som er ned 11,5 %. Hittil i år er avkastningen minus 12,6 % mot referanseindeksens minus 21,4 %. SKAGEN Global falt i perioden med 8,7 % mot referanseindeksen, Morgan Stanleys utbyttejusterte verdensindeks, som falt 7,9 %. Hittil i år er avkastningen til SKAGEN Global -14,8 %, mens verdensindeksen er ned 29,6 %. SKAGEN Kon-Tiki falt i perioden med 10,3 %, Kilde: Bloomberg mot minus 7,9 % for verdensindeksen. Siden starten 2. april i år er avkastningen til SKAGEN Kon- Tiki negativ med 26,7 prosent, mens verdensindeksen er ned 30,4 prosent. Utover i juli har de lange norske rentene fortsatt ned sammen med det internasjonale obligasjonsmarkedet. Dette har ført til at kursutviklingen til SKAGEN Avkastning har vært meget hyggelig de siste ukene. Porteføljeforvalterne i SKAGEN Fondene: Kristian Falnes, J. Kristoffer C. Stensrud og Filip Weintraub. Ross Porter var ikke til stede da bildet ble tatt. SKAGEN Avkastning har i løpet av juli og august lagt på seg 2,4 %, mens fondets referanseindeks, Brix-indeksen, er opp 2,2 %. SKAGEN Høyrente oppnådde en avkastning i perioden på 1,2 %, som var på linje med referanseindeks. Avkastning siden nyttår for SKAGEN Vekst og SKAGEN Global, og respektive referanseindekser. Kilde: BCA Kilde: BCA

8 Tilbake til førstesiden 8 Kilde: BCA Kilde: BCA Internasjonal økonomisk utvikling USA-motor uten kraft De internasjonale konjunkturene utvikler seg stort sett som forventet. I USA ser det ut til at vi er inne i en periode med lav vekst, som er normalt i denne fasen av konjunkturen. Forbruksveksten holdes i hevd som følge av det sterke eiendomsmarkedet, refinansiering av lån til lavere rente, ekspansiv økonomisk politikk, og et historisk lavt rentenivå. Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig til å dra investeringene i gang. Til det er overkapasiteten fremdeles for stor, samt dollarkursen og gjelden for høy. For hovedtema hos oss de siste par årene har vært: Det skal stor fantasi til å forestille seg at USA skal bli drivkraften i verdensøkonomien fremover. Blandet drops i Europa I Europa er forventningene innen næringslivet på vei ned. Fallende inflasjon og stabile arbeidsmarkeder har imidlertid ført til at kjøpekraften er på vei opp. Hvis konjunkturene kommer svakere ut enn forventet, og eurokursen fortsatt styrkes, er det grunn til å forvente rentekutt. Mens USA har gått fra å være en gjeldsfinansiert aksjeboble til å bli en eiendomsboble, er utviklingen mer balansert i Europa. Noe som demper risikoen. Fallende dollarkurs og svak USA-konjunktur vil imidlertid legge en demper på eksportsektoren. Asia viser muskler I Asia, eks Japan, utvikler økonomiene seg generelt bra. Lav etterspørsel fra USA er i stor grad erstattet av innenlandsk etterspørsel. Spesielt sterk er den økonomiske veksten i Kina. I Japan vokser økonomien langsomt. Også her blir de svake vekstimpulsene fra USA i stor grad kompensert med økt etterspørsel fra de øvrige asiatiske landene. Sterk likviditetstilførsel fra valuta- og verdipapirmarkedene gjør at forventningene om fortsatt prisfall blir mindre. Noe som er nødvendig for å øke forbruket, og med det få økonomien på gli igjen. Den største trusselen for de asiatiske økonomiene er en høy oljepris, som fører til svekkede vekstimpulser, økt inflasjon og økt usikkerhet. Råvarer Økt krigsfrykt = økt oljepris Oljeprisen har steget gjennom kvartalet og avspeiler en stigende krigsfrykt. Lagrene er stabile på rundt siste fem års gjennomsnitt. Tankmarkedet har vært svakt, men håp om noe høyere OPEC produksjon mot slutten av året kan gi et etterlengtet løft i ratene. De andre shippingmarkedene oppfører seg som normalt i dette stadiet av konjunkturen. Som følge av lavere vekstforventninger, har industriråvarene reversert vinterens prisstigning. Matråvarer har imidlertid steget til dels sterkt i pris gjennom sommeren. Lave priser på matråvarer har vært en viktig bidragsyter til siste fem års lave inflasjon globalt. Sammen med den høye oljeprisen kan en fortsatt økning i matråvareprisene endre de globale forventningene til inflasjonen fremover. Rentemarkedet Rekordlave lange renter Den svake børsutviklingen og kapitalmarkedenes skuffede vekstforventninger ga et globalt brudd ned for de lange rentene. I løpet av august så vi risikofrie renter nede på nivåer som vi ikke har sett på 40 år. Pengemarkedsrentene har også vært fallende, og gjenspeiler etter hvert forventninger om nye rentesenkninger. Signaler fra amerikanske Federal Reserve og den europeiske sentralbanken indikerer et klima med fortsatt lave renter fremover. Vi ser det som sannsynlig at den europeiske sentralbanken senker rentene med 0,25-0,5 % i løpet av høsten. En normalisering av kapitalmarkedene vil gi en reaksjon opp i obligasjonsrentene, tilbake mot de 4,75-5,25 % vi regnet med ved inngangen til året. Lavere Eurorente gir rom for at den europeiske obligasjonsrenten kommer på nivå med den amerikanske. I Norge fastholdt Norges Bank tilstramningen fra i sommer. De fundamentale forholdene peker imidlertid mot fallende renter utover vinteren. Svakt detaljsalg og fallende byggeaktivitet gir ingen indikasjon på noen forbruksboom. Vi har definitivt sett toppen av prisstigningen i eiendomsmarkedet, samtidig som oppsigelsene innen eksportindustrien etter hvert slår inn i ledighetsstatistikken, og kronestyrkingen viser seg i inflasjonstallene (lavere importert inflasjon). Redusert løpetid i SKAGEN Avkastning I SKAGEN Høyrente har vi fastholdt en forholdsvis lang løpetid på 0,33, med en underliggende avkastning som i skrivende stund er på 7,30 % p.a. I SKAGEN Avkastning har vi imidlertid redusert løpetiden til to år (gjennomsnittlig tid til hele låneporteføljen forfaller til betaling). Den underliggende renten er nå på 6,66 %. I porteføljen er andelen lange statsobligasjoner blitt redusert, og erstattet med solide finanspapirer hvor renten er bevegelig. Rentegapet for obligasjonsrentene mot utlandet er redusert i perioden, noe som nå gjør det norske markedet følsomt for rentestigninger på det internasjonale obligasjonsmarkedet. Vi tror ikke Norges Bank kommer til å sette ned renten med det aller første. Denne kombinasjonen gjør at vi, for å få en best mulig avkastnings- og risikoprofil, har redusert løpetiden relativt mye i den senere tid. I mandatet til SKAGEN Avkastning har vi presisert at vi skal ta større renterisiko i en markedssituasjon hvor det er god grunn til å forvente rentefall, ellers ikke.

9 Tilbake til førstesiden 9 Investeringsstrategi aksjer Kortsiktig usikkerhet Kombinasjonen av rente- og aksjekursfall har gjort aksjer som et langsiktig investeringsobjekt vesentlig mer attraktiv enn tidligere. På kort sikt plages imidlertid aksjemarkedet fortsatt av fallende forventninger samt den ukulturen som har kommet for dagen de siste månedene. Og da spesielt på det amerikanske markedet. Usikkerheten er stor rundt selskapenes verdiskapning fremover. Kortsiktig fokus på aksjekurs som følge av opsjonsprogrammer, mange dårlig begrunnede og dyre oppkjøp, samt en betydelig økning av gjelden i en høykonjunktur, gjør at mange selskaper i dagens lavkonjunktur er mer svekket enn ved tidligere lavkonjunkturer. Samtidig har en rekke institusjoner og privatpersoner hatt en for stor aksjeandel i sine finansporteføljer. Noe som kortsiktig presser aksjemarkedet ned. Situasjonen rundt Irak har skapt en fundamental uforutsigbarhet i de globale markeder som vi ikke har sett tidligere. I motsetning til fjorårets terroraksjon, som ga en øyeblikkelig stimulans av økonomiene via rentefall og skattekutt, er en tilsvarende reaksjon mindre sannsynlig ved eventuell krig i Irak. Konjunkturen presses av overkapasitet og høye oljepriser. Mulighetenes marked Det er derfor viktigere enn noensinne å konsentrere porteføljen omkring solide selskaper. Selskaper som er lavt vurdert, og som selv i svake konjunkturer har vist evne og vilje til vekst. Sommerens kursfall skilte ikke mellom gode og dårlige selskaper, men rammet på bred front. Lave forventninger gir lave vurderinger, og gode muligheter for en pen avkastning på kapitalen. En nedgangskonjunktur gjør de gode selskapene sterkere og gir dem bedre vekstbetingelser, samtidig som de virker som en katalysator for kreativitet. Obligasjonsrentene er fortsatt 0,5 % høyere i Europa enn i USA, tross lavere historisk inflasjon. Et siste element som har fått det europeiske aksjemarkedet til å falle like mye som det amerikanske er forskjellige aksjekulturer. Før siste tids kursfall har de største netto investorene i det europeiske aksjemarkedet vært liv- og pensjonsselskaper. Disse har imidlertid kapitaldekningskrav å forholde seg til. Når aksjekursene faller under gitte nivåer, er liv- og pensjonsselskapene nødt til å redusere aksjebeholdningene sine. Salgssignalet for aksjer inntreffer spesielt raskt når rentenivået er lavt, og obligasjonsporteføljen gir en relativt sett svak avkastning. Dette har gitt en uønsket dobbeleffekt på markedet i nedgangstider. I USA har liv- og pensjonsselskapene hatt lave aksjebeholdninger lave renter gjør at de kan kjøpe mer aksjer for å balansere porteføljen. For oss er imidlertid den viktigste årsaken til fallet i Europa den mangelfulle aksjekulturen. Europeiske investorer er ennå umoden, og investerer i stor grad indeksrelatert eller følger andre moteretninger. Dette gjør at vurderingsforskjellene mellom de spesifikke selskapene eller bransjene blir tilfeldige, noe som gir oss en god mulighet til å finne undervurderte selskaper. Hva så med Japan? Mange spør oss også om Japan. Hvordan kan vi ha så stor andel i et marked som de siste 13 årene har vært så dårlig? Svaret er nettopp derfor. Kursutviklingen i sektorene bank og elektronikk, sistnevnte omfatter våre to viktige investeringer Sony og Kyocera, har utviklet seg i hver sin retning. Mens elektronikkselskapene har opplevd en relativt god kursutvikling de siste årene, har bank- og finanssektoren opplevd et evig kursfall. Vår selskapsorienterte investeringsfilosofi skal ta vare på de mulighetene som byr seg i dette markedet. Vi har et bredt investeringsmandat som ikke setter begrensninger i forhold til markeder og bransjer, men gjør det mulig for oss å investere i selskaper hvor vi til enhver tid ser det største potensialet. Hvorfor positive til Europa? Mange har spurt oss hvorfor vi har vært så positive til europeiske aksjer når de har falt like mye som de amerikanske. Sett under ett, som totalmarkeder, har Europa falt like mye som USA. At så skjer, er en god grunn til at vi ikke er indeksforvaltere. TMT-aksjenes kollaps rammet både USA og Europa samtidig. I USA var imidlertid selskapskvaliteten i mange tilfeller dårligere, og vurderingene høyere, fordi det var færre selskaper å investere i. Dessuten har rentesenkningene vært mindre i Europa. Det korte rentemarkedet er dobbelt så høyt i Europa som i USA, 3,25 % mot 1,75 %. Direkteavkastningen på de 500 største europeiske selskapene er på 3,2 %, mot S&P500-indeksens 1,8 %. Kilde: BCA I 1989 var 9 av verdens 10 høyest kapitaliserte banker japanske - i 2002 er det bare 1 - en - blant de 20 største. Markedsverdiene har falt med over 90 % siden toppen i Men som mange husker, det var da siste banken ble nullet julen 1992 at det var tid for å kjøpe aksjer i Norge. Elektronikk-sektoren har vist en stigende utvikling over tid. Vi befinner oss nå i bunnen av en trendkanal, hvilket avspeiler en historisk lav vurdering av en vekstbransje. SKAGEN Global Fikk USA midt i mot De første ukene av juli ble preget av en akselererende nedadgående trend for de globale aksjemarkedene. Denne ble brutt i slutten av juli med en kraftig rekyl oppover, med det amerikanske markedet i førersetet. Oppturen varte en måneds tid, før pessimismen igjen tok overhånd. SKAGEN Global hadde et verdifall på 8.7 % i juli og august, mens Morgan Stanleys verdensindeks var ned 7,9 %. SKAGEN Global klarte seg relativt bra i begynnelsen av juli, men da markedet snudde den 24. juli, med de store tunge amerikanske aksjene i spissen (som vi mener er for høyt priset), ble vi hengende noe etter. Til tross for et generelt svakt marked for teknologiaksjer var Samsung Electronics og Samsung Display de største bidragsyterne i porteføljen, sammen med den tyske pantelånsbanken Aareal (se for øvrig SKAGEN Vekst). De største negative bidragsyterne var dyrefor- og fiskeoppdrettsselskapet Nutreco, forsikringsselskapet Hannover Rueckversicherung, samt det brasilianske oljeselskapet Petrobras. I motsetning til første halvår, begynte denne perioden med kollaps i såkalte sikre og billige sektorer i forbindelse med at forsikringsselskapene likviderte sine aksjeporteføljer. Dette var et utmerket tidspunkt for oss å øke våre posisjoner i flere av våre favorittselskaper til lave kurser.

10 Tilbake til førstesiden 10 Inn i nederlandske KLM Siden forrige markedsrapport er det gjort følgende endringer i porteføljen: Koreanske aksjer har skilt lag med USA Til tross for stigende oljepris, har ikke energisektoren utviklet seg bra i perioden. Vi kjøpte oss opp i det amerikanske offshoreselskapet Pride International. Mexico har investert aggressivt offshore i den Mexikanske Gulfen, og Pride har kapret flere langsiktige servicekontrakter. Kinnevik er et svensk holdingselskap med en portefølje av både skog, media og telekom. Selskapets aksjer handles nå med 40 % rabatt til antatt underliggende verdier. Etter at hovedeieren Jan Stenbeck nylig døde, falt aksjen til dels kraftig. Vi benyttet kursfallet til å kjøpe oss ytterligere opp i selskapet. Innen sektoren kapitalvarer har vi kjøpt mer Finnair, som rapporterte et overraskende bra halvårsresultat. Finnair så også relativt lyst på fremtidsutsiktene. Vi har også kjøpt oss inn i et annet europeisk flyselskap, nederlandske KLM. Selskapet har en investorvennlig ledelse, ingen statsdominert eiersammensetning, og handles til en rabatt på 75 % i forhold til bokført egenkapital. KLM har stabile marginer på sine transatlantiske flyginger og er eier av Buzz Air, det tredje største lavprisselskapet i Europa. Vi har økt noe i den sveitsiske produsenten av landbruksmaskiner, Bucher, som er konkurrent til norske Kverneland. Vi har solgt oss ut av traktorprodusenten Agco, til to ganger selskapets bokførte verdier, og tok med det en pen gevinst. I stedet har vi kjøpt en av verdens største landbruksaktører, amerikanske Bunge Limited. Selskapet ble kjøpt til under bokførte verdier, og lave fire ganger forventet kontanstrøm i år. Bunge har fokus på soyabønner og mais, og en stor eksponering til Brasiliansk bønneproduksjon som nå har en pen utvikling på grunn av den svake valutaen. Ut av cruise inn i skolebøker Princess Cruiselines ble solgt ut under perioden, til to ganger bokførte verdier. Selskapet har hatt en pen utvikling etter at fusjonsplanen med RCL ble annonsert tidligere i år, men aksjen er etter vår mening fullt priset i markedet. Vi har tatt en liten posisjon i det britiske media-selskapet Pearson Plc. Selskapets primær virksomhet er skolebøker, en nisje som er preget av lange kontrakter og pene marginer. Pearson har økt sitt salg innen skolebøker i USA, hvor de enkelte statene har økt sine finansieringer av skolebøker. Innen media eier Pearson blant annet The Economist, Financial Times og Penguin Books. Svart gull? Innen defensive konsumentvarer har vi kjøpt oss noe opp i palmeoljeselskapet UIE. UIE og Aarhus Oliefabrik tjener godt på gode priser for palme-olje. Kilde: BCA Den japanske soyaprodusenten Kikkoman ble kjøpt til en pris lik selskapets bokførte egenkapital. Kikkoman har en solid balanse, pene marginer på salget og en markedsandel på 60 % innen soyasaus i de vestlige markeder. Forbruket av soyasaus har doblet seg i Europa de siste fire årene, mens veksttakten i USA ligger på 15 % i året. Godt hjulpet av økt popularitet for asiatisk mat og helseprodukter. Kikkoman er også distributør av brus og ketchup i Østen. Vi har solgt oss ned i Aareal bank, og sitter nå igjen med aksjer i den tyske banken tilsvarende en prosent av porteføljen. I E-Trade har vi fortsatt nedsalget, slik at den amerikanske internettmeglene/banken nå også er nede på rundt en prosent av porteføljen. Samsung Electronics og Samsung Display ble solgt noe ned, men er fortsatt de selskapene vi har mest tillit til innen teknologisektoren. Vi har og økt vår posisjon noe i IT konsulentselskapet Proact IT. Pakistan Telecom opp 19 prosent Innen telekommunikasjon har vi redusert oss litt i Telekom Indonesia til gode priser. Våre telekomaksjer har hatt en fantastisk fundamental utvikling, som ikke er diskontert i aksjekursene. Pakistan Telekom var opp pene 19 % i denne to måneders perioden. Selv om våre selskapers aksjekurser har falt gjennom året, har den fundamentale utvikling stort sett vært god. Selskapene i porteføljen handles nå til et gjennomsnittlig forhold på bare 1.7 ganger bokført egenkapital, som er rekordlavt. De underliggende verdiene har økt, i noen tilfeller ganske så solid. Den tid kommer imidlertid, da børskursene i større grad reflekterer de underliggende verdiene til selskapene i porteføljen. Og de som venter på noe godt SKAGEN Vekst Tungvekterne fikk bank Aksjefondet SKAGEN Vekst har hittil i år (per 30/8) et verdifall på 12,6 %. Til sammenligning har Oslo Børs Hovedindeks falt med 21,4 % i samme periode. Hittil i tredje kvartal har SKAGEN Vekst falt i verdi med 9,3 %, noe som er 2,2 prosentpoeng bedre enn utviklingen for Oslo Børs Hovedindeks. De norske børsnoterte aksjene i SKAGEN Vekst har redusert seg i verdi med 13,2 % siden nyttår, mens de unoterte aksjene (2,6 % av fondet) har falt med 14,4 %. De utenlandske aksjene er ned 16,2 %, noe som er 12,7 prosentpoeng bedre enn Morgan Stanleys utbyttejusterte verdensindeks målt i norske kroner. Per 30/6 var 53,3 % av fondet plassert i norske aksjer, 47,4 % i utenlandske aksjer og 0,7 % i kontanter. Det sterke fallet vi så i andre kvartal, i stort sett samtlige av verdens aksjemarkeder, har fortsatt med stor styrke så langt i tredje kvartal med foreløpig bunnpunkt 24. juli. Til tross for at oljeprisen har vist en stigende tendens siden halvårsskiftet, har utviklingen for Oslo Børs hittil i tredje kvartal vært mer negativ enn for verdensindeksen. Flere av verdens toneangivende børser steg i august, mens Oslo Børs fortsatte ned. Verd å merke seg er imidlertid at dag til dag kurssvingningene på Oslo Børs i den siste perioden har vært mindre enn de store utslagene vi har sett på flere børser i Europa og USA.

11 Listen over positive bidragsytere hittil i tredje kvartal toppes av SAS, Wilhelmsen, Fjord Seafoods, Samsung SDI og Aareal Bank. Naturlig nok er listen over negative bidragsytere større og preges av høyere tall. De største negative bidragsyterne hittil i tredje kvartal har første rekke vært tungvekterne Norske Skog, Bergesen, og Norsk Hydro samt Nutreco, og Q-Free. Konsentrasjonsgraden i porteføljen er holdt uendret siden halvårsskiftet. De 10 største investeringene til SKAGEN Vekst per utgangen av august utgjorde 37,4 % av fondet. I forbindelse med at Rica Hotels, fisjonerte ut eiendommene sine i et eget selskap, valgte vi å akseptere majoritetseier Jan Rivelsruds tilbud på aksjene i Rica Eiendom. For øvrig har vi siden halvårsskiftet redusert våre poster i Norske Skog, Orkla, Bergesen, Samsung Electronics, E-Trade Group og Carlsberg B. Kjøpte Tandberg-konkurrent på tilbud Nykommer i porteføljen er Tandbergs hovedkonkurrent Polycom. Selskapet er verdens desidert største produsent av utstyr til videokonferanse, med en markedsandel på i overkant av 60 % (basert på enheter). De er med det tre ganger så store som Tandberg. Som følge av at Polycom ikke har klart å innfri markedets forventninger til resultater hittil i år, har aksjekursen falt betydelig siden nyttår. For ikke mange månedene siden var Polycom omtrent dobbelt så dyr som Tandberg, basert på sentrale nøkkeltall. Nå er bildet snudd på hodet. Tandberg fremstår som tre ganger så dyr som Polycom, basert på de samme nøkkeltallene. Polycoms balanse er bunnsolid. Bankinnskudd og lavrisiko obligasjoner utgjør rundt halvparten av dagens markedsverdi for Polycom, som er på ca. en milliard dollar. Selskapet handles til rundt 15 ganger antatt inntjening i år, etter at forventningene til Polycom resultater er blitt kraftig nedjustert gjennom året. Dette anser vi for akseptabelt, gitt en fortsatt sannsynlig pen vekst i markedet for videokonferanse generelt, og for selskapet spesielt. Kjøpte billige Hydro-aksjer tilbake For øvrig har vi brukt uforklarlig store kursfall i enkelte av våre eksisterende porteføljeselskaper til å øke beholdningen i disse, fremfor å spre oss på nye selskaper. Samtlige aksjer i Norsk Hydro som vi solgte i andre kvartal er nå kjøpt tilbake, på kursnivåer rundt 130 kroner lavere enn da vi solgte aksjene for bare et par måneder siden. Ved utgangen av juli ble Norsk Hydro verdsatt under sin bokførte egenkapital. En så lav prising har vi ikke sett siden tidlig på tallet. Rabatten i forhold til de underliggende verdier, som vi etter kronestyrkelse og dollarfall anslår til ca. 500 kr per aksje, var da rekordstor. Hydro-caset er for øvrig en god illustrasjon på markedets generelt lave verdsetting av selskapene på børsen. Forholdet mellom børskurs og bokførte verdier for industriselskapene på Oslo Børs er nå på et rekordlavt nivå. Mer tysk bank - doblingskandidat Vi har fortsatt å kjøpe aksjer i den tyske pantelånsbanken Aareal Bank, etter at denne ble spunnet av fra Depfa Bank i juni. Banken prises til ca. halvparten av bokført egenkapital, og leverte nylig tilfredsstillende halvårstall, med en forrentning av egenkapitalen på 9,6 %. Lav verdsettelse, lav utlåns-risiko, historisk overkapitalisering, høy vekst og inntjeningsforbedringer gjør at banken konservativt vurdert fremstår som en klar doblingskandidat. Aareal Banks kurshistorikk, etter utskillelsen, er et godt eksempel på at slike fisjoner kan være gode anledninger for kjøp, da selskapet av porteføljemessige hensyn er lite interessant å sitte med for flere investorer. Dette fordi selskapet ikke inngår i de riktige indeksene. For øvrig hadde vi samme situasjon i fjor høst da Rieber fisjonerte ut og tok SE-Labels på børs. Tilbake til førstesiden Av andre selskaper hvor vi har valgt å øke eksponeringen i kan nevnes Nutreco. Kombinasjonen av et uforklarlig sterkt kursfall i etterkant av at halvårstallene ble sluppet, og vårt positive syn på laksemarkedet kommende 12 måneder, gjør aksjen meget attraktiv. Vi har også kjøpt noe mer i Kinnevik B, hvor vi mener børskurs gir en rabatt på over 40 % på underliggende verdier. Etter salg av skogeiendommer for to milliarder kroner er også balansen til Kinnevik betydelig bedret. Våre selskaper leverer Det er tilfredsstillende å kunne konstatere at flertallet av våre selskaper leverer resultater i henhold til eller bedre enn våre forventninger. Likevel er vi nå i et børsklima der vi ikke får betalt i form av stigende aksjekurs for den verdigenereringen som finner sted i våre selskaper. Det er lettere å få øye på aktører som reduserer sine aksjebeholdninger (livselskaper, fond, privatpersoner/selskaper med belånte porteføljer) enn de som bruker lave verdsettelser til å kjøpe aksjer (selskapers tilbakekjøp av egne aksjer, privatpersoner/selskaper med likviditet til å investere). Den negative likviditetsspiralen vil først snu når overraskende bedriftsoppkjøp settes på agendaen. Vi blir ikke overrasket om vi ser tiltakende aktivitet innen oppkjøp/fusjoner mot slutten av dette året og inn i neste år. SKAGEN Kon-Tiki Skuffende utvikling Kursutviklingen for SKAGEN Kon-Tiki har totalt sett vært skuffende, med et fall i perioden på 10,3 %. Verdensindeksens og indeksen for nye markeder falt i samme periode med henholdsvis 7,2 % og 6,2 %. Det negative avviket skyldes i første rekke de brasilianske, innenlandsorienterte, men inntjeningsstabile selskapene som Eletrobras og Unibanco. Begge ble rammet av en dramatisk økning i rentenivået, samt fallende valutakurs. En relativt svak kursutvikling fikk vi også i den thailandske mobiloperatøren Tac. Dette til tross for at telekomsektoren generelt opplevde en god periode, og det faktum at Tac leverer gode regnskapstall. Gode bidragsytere var de tre største investeringene i fondet, Samsung Electronics, Carlsberg og koreanske KT Corporation, samt det spanske oljeselskapet Repsol. I sistnevnte kjøpte vi oss først sterkt opp, for så å redusere beholdningen til fordel for kjøp av aksjer i det brasilianske oljeselskapet Petrobras. Dette selskapet var som følge av det generelle børsfallet og det skyhøye rentenivået i Brasil blitt særdeles lavt priset. Mer ungarsk medisin Nye selskaper i porteføljen er det ungarske medisinselskapet, Egis, som i likhet med Gedeon Richter er lavt vurdert, har god vekst, og en meget interessant portefølje av nye produkter. Selskapet har utviklet substansen som er basis for vår investering i det finske medisinselskapet Orion. Årets kursfall for Egis gjør at selskapets utviklingsprosjekter ikke lenger verdsettes av kapitalmarkedet. Vi har også kjøpt oss inn i det tyske forsikringsselskapet Hannover Rueckversicherung, godt kjent fra SKAGEN Global. Selskapet har også eksponering til nye markeder. Hannover Rueckversicherung er lavt vurdert, finansielt sterkt, og er i en posisjon til å dra nytte av det gode internasjonale reforsikringsmarkedet. Vi har kjøpt en mindre post i det japanske rederiet Kuriabayashi Steamship, som har fornyet flåten sin, omstrukturert forretningen, og handles til særdeles attraktive nøkkeltall. Posten i gruveselskapet 11

12 Tilbake til førstesiden 12 Cluff Mining er økt noe, etter en mindre vellykket emisjon for selskapet. Beholdningen i danske Aarhus Oliefabrik, som har sin virksomhet innen vegetabilske oljer, er også økt noe. Vi reduserte posten vår i Samsung Electronics, med gevinst, og har kjøpt litt mer i P.T Telkom Indonesia, etter kursfall i tredje kvartal. Telekom bedre enn forventet Vi har fortsatt en høy vekting innen telekommunikasjon. Våre selskaper har gitt bedre resultater enn forventet, og revurderingen ser ut til å være i gang. Sektoren burde være lite avhengig av makro-påvirkning, da aktiviteten hos operatørene er lite følsom for konjunktursvingninger. Selskapene er lavt priset gitt sterke finanser og høy organisk vekst. Vi har stor undervekt i bank og finans, men er på jakt etter undervurderte selskaper også her. Som gruppe har nytteselskapene skuffet stort. Det globale makroklima burde begunstige denne bransjens forutsigbarhet i større grad enn hva som har vært tilfellet. Konsentrert portefølje med potensial Erfaringene fra de første fem månedene med SKAGEN Kon-Tiki er at selskapsfokus også her er nøkkelen for å lykkes. Dette fokus skal styrkes ytterligere fremover. Det er oppløftende at fire av de fem største selskapene ga positiv avkastning i perioden. Vi vil derfor fortsatt ha en konsentrert portefølje fremover. I likhet med hva vi sa ved lanseringen av SKAGEN Kon-Tiki regner vi fortsatt med at de lave vurderingene, den sterkere veksten, og markedets generelle risikoaversjon, gjør at nye markeder kan få en vesentlig bedre utvikling enn verdensmarkedet fremover. Kombinasjonen av sterkt undervurderte Latin-Amerikanske selskaper og en høy konsentrasjon høy-vekstorienterte asiatiske selskaper i porteføljen, gjør at forutsetningene for en god utvikling fremover for SKAGEN Kon-Tiki er til stede. Kilde: BCA 30. august 2002 J. Kristoffer C. Stensrud Kristian Falnes

13 SKAGEN Vekst Tilbake til førstesiden Aksjefondet SKAGEN Vekst investerer i undervurderte aksjer i inn- og utland. Minimum 50 prosent av fondets midler skal til enhver tid være investert i Norge. Det overordnede målet er, i likhet med hva tilfellet er for aksjefondet SKAGEN Global, å gi andelseierne høyest mulig avkastning til lavest mulig risiko (lave kurssvingninger). 13 På målinger foretatt av blant andre Dine Penger, kommer SKAGEN Vekst ut blant de aksjefondene som over tid har gitt høyest avkastning. Samtidig er SKAGEN Vekst rangert som ett av de fondene med lavest risiko. På rangeringer fra andre uavhengige aktører, som den anerkjente internasjonale aktøren Morningstar, kommer også SKAGEN Vekst høyt opp. Redusert risiko oppnås først og fremst ved grundige analyser av de enkelte selskapene, men også ved å "se" trender i norsk- og internasjonal økonomi og næringsliv. Ved å investere i utenlandske selskaper oppnås en redusert risiko sammenlignet med å plassere alle pengene på Oslo Børs. Samtidig gir dette økte gevinstmuligheter. SKAGEN Vekst passer for en investor som ønsker en kvalitativt forbedret, og dermed mindre risikoutsatt, portefølje, sammenlignet med å være investert bare i det norske aksjemarkedet. Fondets startdato 1. desember 1993 Avkastning siden oppstart (frem til 30. august 2002) 260,79 % Gjennomsnittlig avkastning per år 15,79 % Morningstar Rating (5= Best rating) Forvaltningskapital mill. kr Antall andelseiere Tegningsprovisjon 0,3 1,0 % (avhengig av beløp) Innløsningsprovisjon 0,3 % Forvaltningshonorar 1,0 % p.a % av avkastningen utover 6 % p.a. Minste tegningsbeløp Engangstegning kr 1 000, spareavtale kr 250 Skatteordninger IPA og Unit Link Referanseindeks Oslo Børs Hovedindeks Porteføljeforvalter Kristian Falnes Årstall Avkastning Referanseindeks Forvaltningskapital* Antall andelseiere Hittil i år per ,64 % -21,39 % ,33 % -16,57 % ,86 % -1,68 % ,39 % 45,54 % ,37 % -26,65 % ,23 % 32,63 % ,09 % 32,12 % ,72 % 11,60 % ,13 % 7,13 % *I millioner kroner SKAGEN Vekst mot Oslo Børs Hovedindeks hovedindeks SKAGEN Vekst Oslo Børs Hovedindeks Indeks 20% årlig avkastning Geografisk fordeling Norge 50,68 % Kjerne-EU 11,32 % Perifer-EU 10,83 % Øst-Europa 1,48 % Nord-Amerika 5,26 % Syd-Amerika 2,10 % Asia ex Japan 12,26 % Japan 4,20 % Kontanter 0,77 % Norge Unorte 2,64 % Bransjefordeling Energi 12,93 % Råvarer 8,08 % Kapitalvarer, service og transport 26,46 % Inntektsavhengige konsumvarer 5,63 % Defensive konsumvarer 8,22 % Medisin 3,40 % Bank og finans 14,11 % Informasjonsteknologi 14,52 % Telekom 5,91 % Nyttetjenester 1,31 % Kontanter 0,68 % des. 93 jun. 94 des. 94 jun. 95 des. 95 jun. 96 des. 96 jun. 97 des. 97 jun. 98 des. 98 jun. 99 des. 99 jun. 00 des. 00 jun. 01 des. 01 jun. 02

14 Verdipapirportefølje SKAGEN Vekst per 30. august 2002 Kjøpsverdi Markeds- Markeds- Markeds- Prosentvis Verdipapir Antall NOK kurs verdi verdi NOK fordeling Energi SOLSTAD OFFSHORE ASA , NOK ,91 % KERR MCGEE , USD ,20 % PRIDE INTERNATIONAL INC , USD ,07 % PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR , USD ,06 % DOF ASA , NOK ,02 % CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE , EUR ,92 % BONHEUR , NOK ,91 % ROXAR ASA , NOK ,86 % DET NORSKE OLJESELSKAP , NOK ,69 % FMC TECHNOLOGIES INC , USD ,58 % HYDRALIFT , NOK ,54 % PETROBRAS ORD , USD ,50 % FORTUM , EUR ,47 % GANGER ROLF , NOK ,38 % HITECVISION , NOK ,33 % SMÅPOSTER ,48 % Sum Energi ,93 % Råvarer NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA-A , NOK ,26 % PECHINEY SA-A SHS , EUR ,16 % KINNEVIK B , SEK ,59 % ANTOFAGASTA PLC , GBP ,53 % BOLIDEN , SEK ,35 % SMÅPOSTER ,19 % Sum Råvarer ,08 % Kapitalvarer, service og transport NORSK HYDRO ASA , NOK ,30 % BERGESEN D Y ASA-A SHS , NOK ,04 % KONGSBERG GRUPPEN ASA , NOK ,95 % STOLT-NIELSEN S.A. SHS , NOK ,86 % LEIF HOEGH & CO ASA , NOK ,79 % SAS AB , NOK ,66 % WILH WILHELMSEN LTD ASA-A , NOK ,35 % ODFJELL ASA-A SHS , NOK ,22 % D/S SVENDBORG A , DKK ,04 % I.M. SKAUGEN , NOK ,77 % MCDERMOTT INTL INC , USD ,69 % CONCORDIA MARITIME AB-B SHS , SEK ,68 % I.M. SKAUGEN konv , NOK ,64 % SOLVANG ASA , NOK ,57 % CMB , EUR ,49 % BROSTRØM AB-B SHS , SEK ,47 % PENINSULAR & ORIENTAL STEAM , GBP ,42 % BUCHER INDUSTRIES , CHF ,37 % FLS INDUSTRIES B , DKK ,36 % FURUKAWA ELECTRIC CO LTD , JPY ,29 % SMÅPOSTER ,52 % Sum Kapitalvarer, service og transport ,46 % Inntektsavhengige forbruksvarer RICA HOTELS ASA , NOK ,24 % OFOTEN & VESTERÅLEN D/S , NOK ,22 % SENSONOR , NOK ,75 % SONY CORPORATION , JPY ,70 % HACKMAN OYJ ABP , EUR ,49 % EXPERT EILAG , NOK ,46 % SMÅPOSTER ,77 % Sum Inntektsavhengige forbruksvarer ,63 % Defensive konsumvarer NUTRECO HOLDING , EUR ,73 % RIEBER & SON ASA , NOK ,20 % LERØY SEAFOOD GROUP ASA , NOK ,04 % FJORD SEAFOODS , NOK ,01 % UNITED INTL ENTERPRISES , DKK ,78 % HOLSTEN-BRAUEREI AG , EUR ,63 % ORKLA ASA , NOK ,56 % CARLSBERG AS-B , DKK ,49 % SMÅPOSTER ,78 % Sum Defensive konsumvarer ,22 % Medisin ORION-YHTYMA-A , EUR ,17 % EISAI CO LTD , JPY ,83 % CHRISTIAN HANSEN HOLDING-B , DKK ,49 % AXIS-SHIELD (LONDON) , GBP ,48 % SMÅPOSTER ,44 % Sum Medisin ,40 % Bank og finans BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA , NOK ,78 % AMAGERBANKEN A/S , DKK ,17 % OLAV THON EIENDOMSSELSKAP , NOK ,70 % HANNOVER RUECKVERSICHERU , EUR ,56 % AAREAL BANK AG , EUR ,08 % DEPFA BANK PLC , EUR ,68 % OLD MUTUAL , GBP ,61 % SINGER & FRIEDLANDER GROUP , GBP ,40 % NORDLANDSBANKEN ASA , NOK ,36 % E*TRADE GROUP INC , USD ,35 % SMÅPOSTER ,43 % Sum Bank og finans ,11 % Informasjonsteknologi SAMSUNG ELECTRONICS GDR , USD ,32 % KYOCERA CORPORATION , JPY ,77 % SAMSUNG SDI CO LTD-GDR , USD ,31 % NERA ASA , NOK ,68 % POLYCOM , USD ,62 % KYOCERA CORP , USD ,61 % MOTOROLA , USD ,58 % Q-FREE , NOK ,41 % GLOBAL IP SOUND , NOK ,40 % WEBCENTER UNIQUE ASA , NOK ,32 % SUN MICROSYSTEMS INC , USD ,30 % SMÅPOSTER ,19 % Sum Informasjonsteknologi ,52 % Telekom TELEKOMUNIK INDONESIA-SP ADR , USD ,29 % VYMPELCOM-SP ADR , USD ,48 % CABLE & WIRELESS PLC , GBP ,83 % SMÅPOSTER ,31 % Sum Telekom ,91 % Nyttetjenester HAFSLUND B , NOK ,10 % SMÅPOSTER ,21 % Sum Nyttetjenester ,31 % Renteinstrumenter SMÅPOSTER Unoterte aksjer SMÅPOSTER Aksjefond SMÅPOSTER ,10 % Sum verdipapirportefølje ,68 % Disponibel likviditet ,68 % Sum Andelskapital ,00 % Basiskurs per ,0695 Innløsningskurs per ,9893 Historisk kostpris er justert for kvartalets transaksjoner som ikke er resultatavregnet. Tilbake til førstesiden 14

15 SKAGEN Global Tilbake til førstesiden Aksjefondet SKAGEN Global investerer kun i utenlandske aksjer. Som i SKAGEN Vekst er investeringsfilosofien å øke avkastningen og redusere risikoen. Dette ved å investere i undervurderte selskaper, uavhengig av bransjemessig eller geografisk tilhørighet. Begge fondene søker imidlertid en balansert eksponering mot bransjer. 15 I likhet med SKAGEN Vekst kommer SKAGEN Global høyt opp på alle uavhengige rangeringer av globale aksjefond, basert på både avkastning og risiko. Fondet passer for investorer som allerede har en eksponering i det norske markedet. Ved å investere i SKAGEN Global oppnår man en god internasjonal spredning på investeringene. Gjennom fondets brede geografiske spredning blir markedsrisikoen redusert. Fondets fokus på undervurderte enkeltselskaper, kombinert med en sunn markedsbalanse i porteføljen, gir muligheter for ekstraordinære gevinster. Fondets startdato 8. august 1997 Avkastning siden oppstart (frem til 30. august 2002) 137,22 Gjennomsnittlig avkastning per år 18,59 % Morningstar Rating (5= Best rating) Forvaltningskapital mill. kr Antall andelseiere Tegningsprovisjon 0,3 1,0 % (avhengig av beløp) Innløsningsprovisjon 0,3 % Forvaltningshonorar 1,0 % p.a % av avkastningen utover referanseindeks Minste tegningsbeløp Engangstegning kr 1 000, spareavtale kr 250 Skatteordninger IPA og Unit Link Referanseindeks MSCI Daily Net $ World Index målt i norske kroner Porteføljeforvalter J. Kristoffer C. Stensrud/ Filip Weintraub Årstall Avkastning Referanseindeks Forvaltningskapital* Antall andelseiere Hittil i år per ,80 % -29,60 % ,24 % -16,07 % ,94 % -5,43 % ,41 % 31,16 % ,71 % 26,00 % ** -0,31 % -8,20 % *I millioner kroner **Fondet ble opprettet i løpet av året Geografisk fordeling Kjerne-EU 27,88 % Perifer EU 24,40 % Øst-Europa 3,13 % Nord-Amerika 5,63 % Syd-Amerika 3,97 % Asia ex Japan 19,68 % Japan 14,19 % Kontanter 0,56 % Bransjefordeling SKAGEN Global mot vårt avkastningsmål og Morgen Stanleys verdensindeks SKAGEN Global Verdensindeks (USD) Verdensindeks (NOK) Indeks 20% årlig avkastning Energi 6,02 % Råvarer 10,05 % Kapitalvarer, service og transport 12,67 % Inntektsavhengige forbruksvarer 12,59 % Defensive konsumvarer 10,15 % Medisin 11,45 % Bank og finans 10,07 % Informasjonsteknologi 16,23 % Telekom 11,22 % Aksjefond 0,12 % Kontanter 0,56 % aug. 97 feb. 98 aug. 98 feb. 99 aug. 99 feb. 00 aug. 00 feb. 01 aug. 01 feb. 02 aug. 02

16 Verdipapirportefølje SKAGEN Global per 30. august 2002 Kjøpsverdi Markeds- Markeds- Valuta Markeds- Prosentvis Verdipapir Antall NOK kurs verdi verdi NOK fordeling Energi PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR , USD ,19 % FORTUM , EUR ,39 % PRIDE INTERNATIONAL INC , USD ,29 % SMÅPOSTER ,14 % Sum Energi ,02 % Råvarer SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS , SEK ,72 % PECHINEY SA-A SHS , EUR ,62 % KINNEVIK B , SEK ,56 % RAUTARUUKKI OY , EUR ,48 % ANTOFAGASTA PLC , GBP ,23 % DYCKERHOF ORD , EUR ,34 % SMÅPOSTER ,09 % Sum Råvarer ,05 % Kapitalvarer, service og transport CMB , EUR ,77 % D/S SVENDBORG A , DKK ,49 % STOLT NILSEN SA , USD ,13 % FURUKAWA ELECTRIC CO LTD , JPY ,05 % FINNAIR , EUR ,90 % TECHTRONIC INDUSTRIES CO , HKD ,73 % FLS INDUSTRIES B , DKK ,72 % BUCHER INDUSTRIES , CHF ,54 % KLM-KONIN LUCHTVAART MIJ , EUR ,53 % PENINSULAR & ORIENTAL STEAM , GBP ,52 % D/S 1912 B , DKK ,46 % CONCORDIA MARITIME AB-B SHS , SEK ,43 % BROSTRØM AB-B SHS , SEK ,26 % SMÅPOSTER ,16 % Sum Kapitalvarer, service og transport ,67 % Inntektsavhengige forbruksvarer VOLKSWAGEN AG , EUR ,09 % SONY CORPORATION , JPY ,57 % SONY CORP ADR , USD ,28 % INDEPENDENT NEWS & MEDIA , EUR ,99 % SHANGRI-LA ASIA , HKD ,77 % GRUPO ELEKTRA ADR , USD ,76 % LI & FUNG LTD , HKD ,64 % PEARSON PLC , GBP ,29 % SMÅPOSTER ,20 % Sum Inntektsavhengige forbruksvarer ,59 % Defensive konsumvarer CARLSBERG AS-B , DKK ,52 % NUTRECO HOLDING , EUR ,88 % CARLSBERG AS - A , DKK ,56 % KIKKOMAN CORP , JPY ,14 % AARHUS OLIEFABRIK A.S , DKK ,03 % UNITED INTL ENTERPRISES , DKK ,67 % SMÅPOSTER ,35 % Sum Defensive konsumvarer ,15 % Medisin EISAI CO LTD , JPY ,35 % CHRISTIAN HANSEN HOLDING-B , DKK ,87 % ORION-YHTYMA-A , EUR ,71 % ORION-YHTYMA-B , EUR ,14 % GIDEON RICHTER GDR , USD ,06 % SMÅPOSTER ,33 % Sum Medisin ,45 % Bank og finans HANNOVER RUECKVERSICHERU , EUR ,91 % DEPFA BANK PLC , EUR ,87 % AAREAL BANK AG , EUR ,14 % OLD MUTUAL , GBP ,85 % E*TRADE GROUP INC , USD ,81 % AMAGERBANKEN A/S , DKK ,49 % SINGER & FRIEDLANDER GROUP , GBP ,40 % YAPI VE KREDI BANKASI-GDR , USD ,31 % SMÅPOSTER ,28 % Sum Bank og finans ,07 % Informasjonsteknologi SAMSUNG ELECTRONICS GDR , USD ,72 % KYOCERA CORPORATION , JPY ,35 % SAMSUNG SDI CO LTD-GDR , USD ,99 % MOTOROLA , USD ,06 % KYOCERA CORP , USD ,79 % SUN MICROSYSTEMS INC , USD ,54 % TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H , HKD ,48 % SMÅPOSTER ,29 % Sum Informasjonsteknologi ,23 % Telekom TELEKOMUNIK INDONESIA-SP ADR , USD ,96 % VYMPELCOM-SP ADR , USD ,12 % TOTAL ACCESS TELECOMMUNICATION , USD ,39 % INDOSAT , USD ,36 % CABLE & WIRELESS PLC , GBP ,91 % PAKISTAN TELECOM CO LTD , USD ,30 % SMÅPOSTER ,20 % Sum Telekom ,22 % Aksjefond SMÅPOSTER ,12 % Sum verdipapirportefølje ,56 % Disponibel likviditet ,56 % Sum Andelskapital ,00 % Basiskurs per ,5116 Innløsningskurs per ,8021 Historisk kostpris er justert for kvartalets transaksjoner som ikke er resultatavregnet. Tilbake til førstesiden 16

17 SKAGEN Kon-Tiki Tilbake til førstesiden I likhet med våre to andre aksjefond, SKAGEN Vekst og SKAGEN Global, har SKAGEN Kon-Tiki som overordnet mål å oppnå høyest mulig avkastning til lavest mulig risiko. Fondet skal investere store deler av midlene i såkalte nye markeder. Dette er markeder som ikke er inkludert i Morgan Stanley World Index. Disse er: Øst-Europa, Tyrkia, Afrika, Asia (utenom Japan, Singapore og Hong Kong) samt hele Latin-Amerika inklusive Mexico. 17 Som følge av vårt krav til en fornuftig bransjebalanse, kan inntil 50 prosent av fondets midler investeres i markeder som inngår i Morgan Stanleys verdensindeks. Forutsetningen er imidlertid at selskapene det investeres i må være registrert i, og/eller ha, nye markeder som sitt primære virksomhetsområde. I startfasen av fondet kommer minst 25 prosent av fondets midler til å være investert i selskaper og land som inngår i verdensindeksen, og som ikke er knyttet opp mot nye markeder. SKAGEN Kon-Tiki får en noe høyere risikoprofil enn SKAGEN Global, men også en høyere forventet avkastning. I likhet med våre øvrige aksjefond skal fokus ved investeringene i SKAGEN Kon-Tiki rettes mot de enkelte selskapene, uavhengig av markeder og bransjer. Dog søkes en balansert bransjebalanse. Høy kontantstrøm og/eller lav gjeldsgrad er også for dette fondet viktige kriterier i selskapsvalget. Likeledes de tre "SKAGEN U'ene": Undervurdert, underanalysert og upopulær. En viktig faktor blir også å analysere og redusere den politiske risikoen. Sentralt her er hvor langt i demokratiseringsprosessen landene vi investerer i er kommet. SKAGEN Kon-Tiki passer for investorer som er eksponert både i det norske og den modne delen av det globale aksjemarkedet, men ønsker å spisse porteføljen med en bit av verdens nye markeder. Fondets startdato 2. april 2002 Avkastning siden oppstart (frem til 30. august 2002) -26,72 % Gjennomsnittlig avkastning per år Historie under 1 år Morningstar Rating (5= Best rating) Ikke rangert Forvaltningskapital 291 mill. Antall andelseiere Tegningsprovisjon 0,3 1,0 % (avhengig av beløp) Innløsningsprovisjon 0,3 % Forvaltningshonorar 2,5 % p.a. pluss/minus fortjenestedeling Minste tegningsbeløp Engangstegning kr 1 000, spareavtale kr 250 Skatteordninger IPA og Unit Link Referanseindeks MSCI Daily Net $ World Index målt i norske kroner Porteføljeforvalter J. Kristoffer C. Stensrud Geografisk fordeling Kjerne-EU 2,72 % Perifer EU 13,77 % Øst-Europa 19,19 % Nord-Amerika 3,09 % Syd-Amerika 22,72 % Asia ex Japan 36,72 % Japan 0,08 % Kontanter 1,82 % Bransjefordeling Energi 5,68 % Råvarer 9,27 % Kapitalvarer, service og transport 3,59 % Inntektsavhengige forbruksvarer 6,43 % Defensive konsumvarer 9,79 % Medisin 5,83 % Bank og finans 13,51 % Informasjonsteknologi 11,38 % Telekom 26,78 % Nyttetjenester 9,56 % Kontanter 1,82 %

18 Verdipapirportefølje SKAGEN Kon-Tiki per 30. august 2002 Kjøpsverdi Markeds- Markeds- Valuta Markeds- Prosentvis Verdipapir Antall NOK kurs verdi verdi NOK fordeling Tilbake til førstesiden 18 Energi PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR , USD ,97 % REPSOL YPF S.A , EUR ,71 % Sum Energi ,68 % Råvarer KGHM POLSKA MIEDZ SA , PLN ,12 % VALE RIO DEL DOCE (ADR) , USD ,10 % GRUPO MEXICO SA -Series B , MXN ,23 % CLUFF MINING PLC , GBP ,82 % Sum Råvarer ,27 % Kapitalvarer, service og transport NEPTUNE ORIENT LINES LTD , SGD ,81 % QUINENCO S.A. (ADR) , USD ,71 % SMÅPOSTER ,08 % Sum Kapitalvarer, service og transport ,59 % Inntektsavhengige forbruksvarer GRUPO ELEKTRA ADR , USD ,46 % DANUBIUS HOTELS RT , HUF ,97 % Sum Inntektsavhengige forbruksvarer ,43 % Defensive konsumvarer CARLSBERG AS - A , DKK ,52 % UNITED INTL ENTERPRISES , DKK ,77 % AARHUS OLIEFABRIK A.S , DKK ,51 % Sum Defensive konsumvarer ,79 % Medisin GIDEON RICHTER GDR , USD ,23 % EGIS RT , HUF ,10 % GIDEON RICHTER RT , HUF ,50 % Sum Medisin ,83 % Bank og finans State Bank of India , USD ,05 % OLD MUTUAL , GBP ,92 % UNIBANCO-GDR , USD ,65 % YAPI VE KREDI BANKASI-GDR , USD ,77 % BANCOLOMBIA , USD ,46 % HANNOVER RUECKVERSICHERU , EUR ,09 % INTER-EUROPA BANK RT , HUF ,57 % Bank og finans ,51 % Informasjonsteknologi SAMSUNG ELECTRONICS GDR , USD ,65 % SUN MICROSYSTEMS INC , USD ,07 % TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H , HKD ,66 % Sum Informasjonsteknologi ,38 % Telekom KOREA TELECOM PNOTE , USD ,31 % VYMPELCOM-SP ADR , USD ,22 % TOTAL ACCESS TELECOMMUNICATION , USD ,49 % INDOSAT , USD ,75 % CHINA UNICOM ADR , USD ,41 % TELEKOMUNIK INDONESIA-SP ADR , USD ,66 % PAKISTAN TELECOM CO LTD , USD ,94 % Telekom ,78 % Nyttetjenester SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LTD , HKD ,41 % ELETROBRAS PREFERED ADR , USD ,90 % UNIFIED ENERGY SYSTEMS REG GDR , USD ,24 % Sum Nyttetjenester ,56 % Sum verdipapirportefølje ,82 % Disponibel likviditet ,82 % Sum Andelskapital ,00 % Basiskurs per ,2682 Innløsningskurs per ,0483 Historisk kostpris er justert for kvartalets transaksjoner som ikke er resultatavregnet.

19 Obligasjonsfondet SKAGEN Avkastning Tilbake til førstesiden SKAGEN Avkastning er et obligasjonsfond opprettet for de som ønsker å ha deler av sin langsiktige formue i rentebærende verdipapirer. Fondet investerer kun i lån med lav utstederrisiko, det vil si statslån, statsgaranterte lån, lån i finansinstitusjoner og bankinnskudd. 19 Fondet skal på seks måneders sikt søke å oppnå best mulig avkastning i rente-markedet, ved å balansere investeringene mellom korte og lange papirer. Fondets startdato 16. september 1994 Avkastning siden oppstart (frem til 30. august 2002) 76,12 % Gjennomsnittlig avkastning per år 7,37 % Morningstar Rating (5= Best rating) Forvaltningskapital 92 mill. kr Antall andelseiere 484 Tegningsprovisjon 0 % Innløsningsprovisjon 0 % Forvaltningshonorar 0,5 % p.a. Minste tegningsbeløp Engangstegning kr 1 000,- spareavtale kr 1 000,- Skatteordninger IPA Referanseindeks Oslo Børs BRIX obligasjonsindeks Porteføljeforvalter Ross Porter Årstall Avkastning Referanseindeks Forvaltningskapital* Antall andelseiere Hittil i år per ,35 % 3,81 % ,17 % 7,65 % ,29 % 4,55 % ,57 % 5,49 % ,63 % 2,86 % ,66 % 6,01 % ,77 % 8,73 % ,11 % 14,07 % ,71 % 5,53 % 5 18 *I millioner kroner **Fondet ble opprettet i løpet av året Pengemarkedsfondet SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente er et pengemarkedsfond som investerer i sertifikater og obligasjoner med gjenværende løpetid under ett år, samt i bankinnskudd. Utstedere kan være stat, kommuner, kraftselskaper og vanlige aksjeselskaper. Fondet søker å gi best mulig avkastning i den korteste enden av rentemarkedet. Fondet kan sammenlignes med en høyrentekonto, men siden pengene plasseres i verdipapirer hvor kursene fastsettes i markedet, vil verdiene av disse papirene kunne svinge noe. Vi anbefaler derfor en investeringshorisont på minst en til to måneder. Fondets startdato 18. september 1998 Avkastning siden oppstart (frem til 30. august 2002) 29,61 % Gjennomsnittlig avkastning per år 6,79 % Morningstar Rating (5= Best rating) Forvaltningskapital 422 mill. kr Antall andelseiere 1960 Tegningsprovisjon 0 % Innløsningsprovisjon 0 % Forvaltningshonorar 0,3 % p.a. Minste tegningsbeløp Engangstegning kr 1 000,- spareavtale kr 1 000,- Skatteordninger IPA og Unit Link Referanseindeks Oslo Børs Statsobligasjonsindeks Porteføljeforvalter Ross Porter Årstall Avkastning Referanseindeks Forvaltningskapital* Antall andelseiere Hittil i år per ,24 % 3,92 % ,54 % 7,57 % ,19 % 6,07 % ,61 % 6,29 % ** 2,16 % 2,00 % *I millioner kroner **Fondet ble opprettet i løpet av året

20 Tilbake til førstesiden 20 Portefølje SKAGEN Avkastnıng per 30. august 2002 Markeds- Markeds- Kjøpsverdi kurs Markeds- Påløpt verdi inkl. Prosentvis Verdipapir Forfall Antall (NOK) (lokal) verdi rente rente fordeling Statsobligasjoner NORSKE STAT 05/ , ,31 % NORSKE STAT 05/ , ,27 % NORSKE STAT 15/ , ,50 % NORSKE STAT NORSKE STAT 01/ ,29 101, ,17 % 2,30 % Sum Statsobligasjoner ,54 % Statssertifikater NORSK STATSSERTIFIKAT , ,29 % NORSK STATSSERTIFIKAT , ,41 % Sum Statssertifikater ,70 % Kommuneobligasjoner Sum Kommuneobligasjoner ,51 % OSLO SPORVEIER OSLO KOMMUNE ,20 100, ,17 % 3,34 % Finansobligasjoner EKSPORTFINANS , ,39 % NORDLANDSBANKEN , ,92 % CHRISTIANIA BANK , ,71 % SPAREBANKEN MØRE , ,90 % HELGELAND SPAREBANK , ,65 % CHRISTIANIA BANK , ,70 % SANDNES SPAREBANK , ,42 % LANDKREDITT , ,48 % BN-BANK , ,30 % SPAREB.KREDITT , ,27 % SANDNES SPAREBANK NORGESKREDITT ,95 98, ,42 % 4,32 % Sum Finansobligasjoner ,48 % Finanssertifikater KLEPP SPAREBANK , ,39 % NORDLANDSBANKEN , ,35 % GJENSIDIGE NOR SPAREBANK , ,37 % Sum Finanssertifikater ,11 % Sum verdipapirportefølje ,34 % Disponibel likviditet ,66 % Sum Andelskapital ,00 % Basiskurs per ,1738 Portefølje SKAGEN Høyrente per 30. august 2002 Markeds- Markeds- Kjøpsverdi kurs Markeds- Påløpt verdi inkl. Prosentvis Verdipapir Forfall Antall (NOK) (lokal) verdi rente rente fordeling Statssertifikater NORGES STATSBANER , ,70 % NORSK STATSSERTIFIKAT , ,90 % Sum Statssertifikater ,60 % Kommunesertifikater ASKOYBRUA AS , ,41 % GJØVIK KOMMUNE , ,22 % GJENSIDIGE NOR , ,56 % Kommunesertifikater ,19 % Kraftsertifikater FREDRIKSTAD ENERGI , ,23 % TAFJORD KRAFT , ,22 % VEST-OPPLAND KOMMUNALE KRAFTSELSKAP , ,40 % VESTNES ENERGI , ,68 % TAFJORD KRAFT , ,20 % FREDRIKSTAD ENERGI , ,19 % VARDAR , ,38 % AGDER ENERGI , ,61 % TUSSA KRAFT , ,66 % ISTAD KRAFT , ,56 % TAFJORD KRAFT , ,44 % BKK , ,45 % BKK , ,45 % FREDRIKSTAD ENERGI , ,45 % HAFSLUND ASA , ,41 % Sum Kraftsertifikater ,34 % Finanssertifikater SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE , ,27 % SPAREBANKEN 1 - Gudbrandsdal , ,78 % STEEN & STRØM , ,78 % OBOS , ,39 % ENTRA EIENDOM , ,58 % RYGGE VÅLER SPAREBANK , ,25 % AURSKOG SPAREBANK , ,38 % NORDLANDSBANKEN , ,38 % SPAREBANKEN NORD-NORGE , ,22 % EIENDOMSKREDITT , ,49 % SPAREBANKEN RANA , ,44 % LANDSHYPOTEK , ,71 % SPAREBANKEN VEST , ,22 % SPAREBANKEN NORD-NORGE , ,21 % SPAREBANK 1 NORDVEST , ,70 % NORDEA , ,21 % EIENDOMSKREDITT , ,39 % BANK 1 OSLO , ,21 % HOLLA SPAREBANK , ,20 % SPAREBANK 1 NORDVEST , ,72 % ARENDAL OG OMEGN SPAREKASSE , ,96 % BUD, FRÆNA OG HUSTAD SPAREBANK , ,38 % Sum Finanssertifikater ,85 % Industrisertifikater POSTEN BA NORGE , ,21 % KONGSBERGGRUPPEN , ,44 % REITAN NARVESEN ASA , ,44 % SMEDVIG ASA , ,70 % THON HOLDING , ,42 % LOFOTKRAFT , ,57 % ORKLA ASA , ,65 % TELENOR ASA , ,21 % Sum Industrisertifikater ,65 % Sum verdipapirportefølje ,63 % Disponibel likviditet ,37 % Sum Andelskapital ,00 % Basiskurs per ,0858

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i september mot 0,5 prosent for referanseindeksen og 0,3 prosent

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,8 prosent i oktober mot 0,1 prosent for referanseindeksen og 0,4 prosent for

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Kort om fondet Historisk avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte

Detaljer

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft Epletrær, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tillhører Skagens Museum (beskåret). Det beste

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus s Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk, åpne kapitalkeder og

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedpunktene SKAGEN Avkastning steg 0,3 prosent i februar, mens referanseindeksen,

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 13. oktober 2009 Porteføljeforvalter

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedtrekkene

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,5 prosent

Detaljer

Fondshåndboken Spar i fond

Fondshåndboken Spar i fond Fondshåndboken Spar i fond Innhold Fond er for alle side 3 Hvorfor spare i fond? side 3 Hva er et fond? side 4 Hvordan spare i fond? side 4 Avkastning og risiko side 5 Tid skaper avkastning side 5 Fire

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2005

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2005 SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2005 Innhold 1. Kort om SKAGEN Fondenes rentesyn 2. Om SKAGEN Avkastning og fondets mandat 3. SKAGEN Avkastnings investeringer Makro- og renteutvikling Hovedpunkter

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

SKAGEN Høyrente august 2005

SKAGEN Høyrente august 2005 SKAGEN Høyrente august 2005 Målsettingen til SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente skal gi bedre avkastning enn de beste høyrentetilbudene i bank, og samtidig være like trygt som bankinnskudd. Over tid skal

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 51. 18. desember 2006 Tilbakeblikk på uke 50. Etter at Oslo Børs steg svakt i uke 49, ble det nok en sterk uke i forrige uke. Hovedindeksen endte opp til ny

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk.

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Hva har skjedd siste år? 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % -60 % -70 % Verden Europa Vekstmarked er Fra Topp til bunn -40 % -46 % -47 % -57 % -58 % -59

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki Tre nye gode år i andelseiernes tjeneste? Investeringsdirektør J. Kristoffer C. Stensrud

SKAGEN Kon-Tiki Tre nye gode år i andelseiernes tjeneste? Investeringsdirektør J. Kristoffer C. Stensrud SKAGEN Kon-Tiki Tre nye gode år i andelseiernes tjeneste? Investeringsdirektør J. Kristoffer C. Stensrud SKAGEN Kon-Tiki og de globale vekstmarkeder (GEM) Mandat: Minimum 50 prosent i GEM, resten i selskaper

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Desember 2012 Nøkkeltall 31 desember 2012 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Hva er et verdipapirfond?

Hva er et verdipapirfond? Hva er et verdipapirfond? Kollektiv investering i mange ulike verdipapirer. Midlene i fondet eies av andelseierne. Fondet forvaltes av et forvaltningsselskap Verdipapirfond er regulert i lov om verdipapirfond

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Aktiv renteforvaltning Kort

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling Statens pensjonsfond Norge OPPGANG I MARKEDENE Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var på 5,8 prosent i første kvartal. Det var 0,2 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens avkastning. Aksjeandelen

Detaljer

SPAR KAPITAL ASA. med fokus på langsiktig avkastning

SPAR KAPITAL ASA. med fokus på langsiktig avkastning med fokus på langsiktig avkastning Presentasjon 16.november 2009 Inge Furu, daglig leder Erland Martinsen, porteføljeforvalter Bjarne Enervold, forvalter Program Aktiv Formuesforvaltning Spar Kapital ASA

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Mai 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter

SKAGEN Avkastning. Mai 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter SKAGEN Avkastning Mai 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 1,6 prosent i mai mot 0,4 prosent for norsk pengemarked og en

Detaljer

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond. Årsrapport for 2010

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond. Årsrapport for 2010 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Årsrapport for 21 April 211 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Årsrapport for 21 Ved utløpet av 21 ble Statens petroleumsforsikringsfond

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005

SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005 SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005 Målsettingen til SKAGEN Høyrente Institusjon Av lavrisiko norske pengemarkedsfond skal SKAGEN Høyrente Institusjon gi den høyeste avkastningen. Avkastningen måles

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 13 Januar 2013 Nøkkeltall 31. januar 2013 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for september 3. oktober 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær!

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Holberg Fondene ble etablert våren 2000 i Bergen, og våren 2012 åpnet vi en filial i Stockholm. Selskapet er delvis eiet av initiativtagerne i en partnermodell

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport januar 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport januar 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport januar 2007 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 1,2 prosent i januar mot 0,3 prosent for SKAGEN Høyrente og en negativ avkastning på 0,4 prosent for

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon)

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon) Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Februar 2012

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport april 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport april 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport april 2007 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,6 prosent i april mot 0,4 prosent for SKAGEN Høyrente og 0,0 prosent for referanseindeksen (norsk

Detaljer

Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge. Folketrygdfondet 40 år

Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge. Folketrygdfondet 40 år Halvårsrapport 2007 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Folketrygdfondet 40 år Godt resultat for Statens pensjonsfond Norge for første halvår 2007 Resultat 10,7 mrd. kroner - 10,0 prosent

Detaljer

Verdipapirfinansiering

Verdipapirfinansiering Verdipapirfinansiering Securities AKSJEKREDITT Pareto Securities tilbyr i samarbeid med Pareto Bank en skreddersydd løsning for finansiering av verdipapirhandel. Med aksjekreditt får du som investor en

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Managing Director Harald Espedal

Managing Director Harald Espedal Managing Director Harald Espedal Verdensindeksen 2010-2012 2 Vi lever alltid i usikre tider; usikkerhetsmomentene i 2012 Eurosonens evne til overlevelse og vekst Rente tiårig stat Prosent Amerikas (u)sikre

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift og forvaltning 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT MARS 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i mars mot 0,3 prosent for SKAGEN Høyrente og 0,0 prosent for referanseindeksen (norsk stat

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. August 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. August 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning August 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Aktiv renteforvaltning Kort oppsummering

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2011

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune. Finansreglement Loppa kommune Parkveien 1/3 9550 Øksfjord Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet Et hav av muligheter Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel

Detaljer

Informasjon til bedrifter. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. fordi alle fortjener en bedre pensjon

Informasjon til bedrifter. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. fordi alle fortjener en bedre pensjon Informasjon til bedrifter Sandnes Sparebank Innskuddspensjon fordi alle fortjener en bedre pensjon Dette er utgangspunktet Stortinget vedtok 26. mai 2005 hovedprinsippene i ny pensjonsreform. Loven trer

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 6 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 11 Mars 2013 Nøkkeltall pr. 27. mars SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Prises norske fond ansvarlig?

Prises norske fond ansvarlig? Prises norske fond ansvarlig? Nordmenn kan spare 500 millioner i året i kostnader og samtidig få bedre avkastning over tid Sammendrag KLP har analysert sammenhengen mellom avkastningen og pris på fond

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. Statusrapport for mai 2. juni 2009 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. Statusrapport for mai 2. juni 2009 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport for mai 2. juni 2009 Porteføljeforvalter

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport august 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport august 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport august 2007 Kredittkrisen hva vet vi? Det verste bør være over men tilstanden var så ille midt i måneden at jeg så det hensiktsmessig å skrive en ekstra rapport for SKAGEN

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

SKAGEN Global. April 2007

SKAGEN Global. April 2007 SKAGEN Global April 2007 Oppsummering Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter. SKAGEN Global 2007: + 4,9% (verdensindeksen: 2,8%) Dagens tema er en

Detaljer

ODIN Eiendom I. Månedskommentar April 2014. Lave renter og god økonomi. Stabile resultater så langt i 2014. Kursoppgang følger kapitaloppbygging

ODIN Eiendom I. Månedskommentar April 2014. Lave renter og god økonomi. Stabile resultater så langt i 2014. Kursoppgang følger kapitaloppbygging ODIN Eiendom I Månedskommentar April 2014 Lave renter og god økonomi Stabile resultater så langt i 2014 Kursoppgang følger kapitaloppbygging Lave renter og god økonomi gir oppdrift ODIN Eiendom hadde en

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Februar 2013 Nøkkeltall 28. februar 2013 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport desember 2006

SKAGEN Avkastning Månedsrapport desember 2006 SKAGEN Avkastning Månedsrapport desember 2006 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,7 prosent i desember mot 0,2 prosent for SKAGEN Høyrente og en negativ avkastning på 0,4 prosent

Detaljer