PRODUKTKATALOG 2013 GRAFISK DESIGN WEBDESIGN 3D/FILM/KINO PRODUKTKATALOG 2013 FANTASTISKE OSBERGET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRODUKTKATALOG 2013 GRAFISK DESIGN WEBDESIGN 3D/FILM/KINO PRODUKTKATALOG 2013 FANTASTISKE OSBERGET"

Transkript

1 PRODUKTKATALOG 2013 PRODUKTKATALOG 2013 GRAFISK DESIGN WEBDESIGN 3D/FILM/KINO FANTASTISKE OSBERGET 1

2 FANTASTISKE OSBERGET GRAFISK DESIGN 8 FANTASTISKE OSBERGET 4 20 WEB- DESIGN FINN DU VEGEN? Stjernehimmelen er eit hav av stjerner og planetar. Det er umogleg å telje alle saman. Innan design og uttrykk er det også eit uttal av identitet og uttrykk. Det kan vere vanskeleg å bli sett. Vi ynskjer å hjelpe deg slik at du lyser opp stjernehimmelen, og at du står fram som ei synleg bedrift med ei sterk merkevare. 26 3D/FILM/KINO 2 PRODUKTKATALOG 2013 FANTASTISKE OSBERGET 3

3 FANTASTISKE OSBERGET VI LOVAR HELTEINNSATS! Vi er klar Til å gjere deg Fantastisk glad I 2009 slo to designbyrå seg saman og utgjer i dag det som er kjent som Fantastiske Osberget. Ved samanslåinga vart ein endå sterkare med eit breidare spekter av tenester. Vi leverer alt innan profilering, trykksaker, web- og skjermbasert design, 3D-illustrasjonar og film. Vi elskar å tenkje stort og strekkje oss mot nye mål og utfordringar. Kunden er alltid i fokus, og vi gjer vårt beste for å finne løysingar som er i tråd med ønskjene og til det beste for kunden. Hovudkontoret er i Ulsteinvik, med avdelingskontor i Ålesund, Måløy og Oslo. Vi serverer alltid kaffi til våre kundar, og du kan sjølvsagt kome innom for ein uformell prat. Våre kundar melder tilbake at det er triveleg å vere saman med oss. I tillegg har vi avdelingar både på Cuba og i Latvia. I Riga sit programmerarane våre, og i Cuba har vi dyktige designarar som kan løyse 3D-visualiseringar, illustrasjonar eller vere til hjelp under større arbeid. Vi skal vere folkelege, attraktive og framoverlendt. Saman med kunden vil vi skape eit arbeidsfellesskap som er inspirerande og utviklande. Med vår helteinnsats ynskjer vi å gjere deg som kunde fantastisk glad. 4 PRODUKTKATALOG 2013 FANTASTISKE OSBERGET 5

4 FANTASTISKE OSBERGET HELTANE Vi er kreative sjeler som elskar liv og røre. Vi er mange og ulike, men jobbar alle mot same mål - å skape unike identitetar og sterke merkevarer. Ellen Skodjevåg Bø Sals- og marknadsansvarleg Lena E. Johnsen Prosjektleiar Ragnar Hatlø Senior 3D-designar Robin Arvidsson 3D-designar John Haddal Mork 3D-designar Bjørn Sætre 3D-Designar Teamet vårt består av både grafiske designarar, webdesignarar og 3D-designarar som utfører alt innan trykksaker, webdesign, 3D-illustrasjonar og film. Om du ønskjer meir informasjon om tenester og prisar kan du ta kontakt med ein av våre seljarar. Kontaktinformasjon til kvar enkelt finn du på våre nettsider Desiré Gugelmann Marknadsansvarleg Lillian Haddal Administrasjon og økonomi Ingvild Mork Seniordesignar / Web Marius Ertesvåg Grafisk designar / Web Elbjørg Rogne Grafisk designar Monica B-W Eikrem Grafisk designar Åge Arne Grimstad Dagleg leiar Magne Grimstad Jr. Dagleg leiar Stine Mari Johnsen Art Director Hildegunn Welle Art Director Magne J. Krumsvik Prosjektleiar/Tekstforfattar Geir-Arne Solheim Kommunikasjonsråd. Trygve Solheim Art Director Håkon Mathiesen Multimediadesignar 6 PRODUKTKATALOG 2013 FANTASTISKE OSBERGET 7

5 FANTASTISKE OSBERGET GRAFISK DESIGN I gamle dagar segla sjømennene etter Nordstjerna, også kalla Polarstjerna. Fordi den viser kvar nord er, har den blitt ein av dei mest kjente stjernene på himmelen. Det er viktig å ha ein design som lyser opp og som viser veg. På den måten kan ditt selskap bli ei nordstjerne, ei ledestjerne. 8 PRODUKTKATALOG 2013 FANTASTISKE OSBERGET 9

6 GRAFISK DESIGN Vi skal knuse Dårleg DESIGN PROFILERING HEILSKAPLEG DRAKT Skal ein vise att og vere ein tydeleg aktør i ein krevande marknad, er det viktig at ein har eit kjenneteikn som er godt synleg. Både namnet og logoen skal syne kven du er, kva du gjer og kva verdiar og mål som ligg til grunn. Profilen er di drakt. Den skal sitte godt og gje eit heilskapleg uttrykk slik at dine kundar kjenner deg att og får eit godt inntrykk av at du er ein trygg og rett leverandør. Profilen skal reflektere din identitet gjennom visuelle verkemiddel. Her vil vi i samarbeid med deg, utarbeide idéar og konsept basert på dine tankar og visjonar. Den visuelle identiteten skal speile deg gjennom ein solid og varig logo, grafiske element og uttrykk som skapar eit solid inntrykk av di bedrift. Når dette er lagt til grunn, vil vi kunne plassere alle dei andre stjernene dine på himmelen, med din identitet. 10 PRODUKTKATALOG 2013 FANTASTISKE OSBERGET 11

7 GRAFISK DESIGN VI KUTTAR DÅRLEG SPRÅK Tekstforfatting Våre journalistar jobbar kreativt med teksten for å utvikle eigne konsept og slagord. Treng du eit konsept til din neste katalog, årsrapport, jubileum eller anna, så tek vi oppdraget. Du som kunde vel sjølv om du vil ha teksta på nynorsk, bokmål eller engelsk. Pressemelding/pressekonferansar Fantastiske Osberget kan tilby alt ein treng i samband med ei pressemelding og/eller pressekonferansar. Ofte har bedrifter behov for å presentere nyhende i media. I staden for å bruke tid og energi på å kontakte aviser, fjernsyn, radio og andre mediekanalar, så tek vi på oss heile oppdraget. Vi skriv pressemeldinga i samarbeid med deg som oppdragsgivar, vi vinklar og vurderer pressemeldinga for at den skal nå fram i redaksjonane, og vi sender ut til alle kanalar som høver for pressemeldinga. Vi syter også for kvalitativt gode bilete. Slik er det også om det er behov for pressekonferansar. Vi ordnar lokalitetar, inviterer presse og media, ordnar med lyd og lys, og leiar gjerne pressekonferansen om det er behov for det. 12 PRODUKTKATALOG 2013 FANTASTISKE OSBERGET 13

8 GRAFISK DESIGN KONTORMATERIELL I den daglege kommunikasjon til ei bedrift er det viktig å ha eit verkty som gjer det enkelt å formidle din bodskap, og ikkje minst enkelt for kunden å forstå bodskapen. Profilen og den visuelle identiteten må kome tydeleg fram i designmateriell som vert nytta mest kvar dag. VI LEVERER MELLOM ANNA... Visittkort Konvolutt Brevmal Pressemelding Omslagsmappe Nyheitsbrev E-post signatur Vårt namn er osberget, Fantastiske Osberget MARKNADSMATERIELL Marknadsmateriell hjelper deg å nå ut til kunden og promotere både deg sjølv og dine produkt. Her gjeld det å nytte aktuelle og tilgjengelege medium. Annonser kan brukast både for promotering av dine produkt, VI LEVERER MELLOM ANNA... Rollup Annonse Produktark Powerpoint tenester og stillingsannonser, medan rollup og produktark vil vere nyttig i møte med kunden slik som på messer eller presentasjonar. PowerPoint er også godt eigna for presentasjon. 14 PRODUKTKATALOG 2013 FANTASTISKE OSBERGET 15

9 GRAFISK DESIGN TRYKKSAKER BROSJYRER/KATALOGAR/FLYERS Vårt oppdrag er god design Vi leverer det meste innan trykksaker. Vi arbeidar med ei klar målsetting om at alt materiell skal vere forankra i ein profil og eit visuelt uttrykk som gir både deg og dine kundar ei god oppleving. Oppdraga er aldri for små eller for store. Vi hjelper deg med alt frå mindre flygeblad til større produktkatalogar. Vi rettleier deg i heile prosessen slik at det endelige resultatet er med på bygge opp under og styrke din profil og identitet. Det er nesten ikkje grenser for kva ein kan formidle på det trykte medium. Brosjyrer og katalogar vil vere gode verkty for å fortelje di historie, og fremje dine produkt. I større trykksaker har du høve til å ta deg tid og plass til å la kunden verte kjend med deg. 16 PRODUKTKATALOG 2013 FANTASTISKE OSBERGET 17

10 GRAFISK DESIGN MERKING VER SYNLEG Der du er, vil kanskje din kunde vere, og omvendt. Då er det viktig at dei ser kven du er og kvar du er. Igjen må vi bygge opp under den visuelle profilen. Logo og grafiske element må malast over dørkarmen din - bokstaveleg talt. Skilting hjelper kunden din til å sjå deg og finne fram til dine lokale. Vi gir deg x-faktoren Merking på bilar og folk gjer selskapet ditt endå meir synleg. La oss hjelpe deg med å prege både arbeidskler og fritidskler på ein slik måte at kunden ser deg. 18 PRODUKTKATALOG 2013 FANTASTISKE OSBERGET 19

11 FANTASTISKE OSBERGET WEBDESIGN Ei stjerne er eit massivt og lyssterkt himmellegeme. Den næraste stjerna vi kjenner til er sola, som forsyner planeten vår med nok energi til å oppretthalde alt liv. Jorda eller Tellus er bygd opp av ulike element som er vevd inn i kvarandre der samspelet er heilt naudsynt for vår ekistens. 20 PRODUKTKATALOG 2013 FANTASTISKE OSBERGET 21

12 WEBDESIGN NETTSTAD Om du ikkje er på nett, er sjansane store for at kunden ikkje finn deg. Og endå verre: dei trur ikkje selskapet ditt eksisterer. Nettstaden er blitt ein viktig profileringskanal, og for mange den viktigaste. Sov trygt - Vi passar på Nettstaden skal vere prega av din identitet og profil, og ikkje minst vere enkel og brukarvennleg. Nettstaden må tilpassast utifrå dine behov og ynskjer, og kva dine kundar treng av innhald og informasjon. Kunden er alltid i fokus og vi gjer vårt beste for å finne løysingar som er til det beste for våre kundar. 22 PRODUKTKATALOG 2013 FANTASTISKE OSBERGET 23

13 WEBDESIGN OSBERGET CMS Vi gjer det usynlege synleg OSBERGET CMS INNEHELD MELLOM ANNA... Vi leverer eiga CMS-løysing (Content Management System). Osberget CMS er eit verkty som gjer det enkelt for deg å oppdatere og halde ved like din nettstad. Verkty Søke- Nettbutikk MOBIL for å redigere optimalisering med integrasjon til Høve til å tilpasse nettstaden - sameleis PayPal design og innhald som Word for mobil Bildebehandlar som automatisk tilpassar bilete for nett Deling Facebook, Twitter, Google+ m.m. GooglEAnalytics Nettfletting T.d. vêrmelding, børs Skjema for til dømes påmelding eller førespurnad og Google Maps 24 PRODUKTKATALOG 2013 FANTASTISKE OSBERGET 25

14 FANTASTISKE OSBERGET 3D/FILM/KINO Melkeveien innheld ein stad mellom 200 og 400 milliardar unike stjerner. Det er ikkje mogleg å sjå alle, men vi legg merke til dei som lyser sterkast. Det er viktig i all identitetsbygging å skilje seg ut og lyse opp himmelen. 26 PRODUKTKATALOG 2013 FANTASTISKE OSBERGET 27

15 3D/FILM/KINO 3D / FILM VI SKAPER MAGI Ved å bruke 3D kan ein illustrere fiktive og reelle saker både før og etter dei er realisert. Innan 3D finst det ingen grenser - alt er mogleg. Det du ynskjer deg, kan vi oppfylle. Film handlar om å skape draumar. Fortel oss din draum, og vi gjer den til røyndom. Våre filmskaparar står klar til å produsere din film. Vi gjer vårt beste for at du skal bli nøgd med resultatet. 28 PRODUKTKATALOG 2013 FANTASTISKE OSBERGET 29

16 3D/FILM/KINO VI TEK DEG MED PÅ EVENTYRLIGE REISER FILM / KINOREKLAME Fantastiske Osberget har dei siste åra tilbydd sal av kinoreklame. Dette med bakgrunn i salsansvar for fleire kinoar i regionen. Det auka tilbodet har gitt resultat fleire lokale bedrifter nyttar kino som marknadsføringskanal. Fantastiske Osberget driv reklameframsyning på desse 8 kinoane; Ulstein, Ørsta, Volda, Stryn, Måløy, Eid, Gloppen, Bremanger og Svelgen. Kino er ein effektiv kanal som snakkar til eit positivt publikum i rett modus. Ingen annan stad får ein presentert produktet sitt på eit så stort format med god lyd og godt bilete. Kinoreklame er rimeleg, og det er enkelt å endre bodskapen. FOR KINOREKLAME PÅ ALLE VÅRE KINOAR: Vi produserer også kinoreklame, alt frå filmar basert på eige materiell til løysingar med film, 3D og animasjon. Ta kontakt for meir informasjon. Ellen Skodjevåg Bø PRODUKTKATALOG 2013 FANTASTISKE OSBERGET 31

17 FANTASTISKE OSBERGET FANTASTISKE OSBERGET Postboks Ulsteinvik Avdeling Ålesund Korsegata Ålesund Avdeling Oslo Postboks 6146 Etterstad 0602 Oslo Avdeling Måløy Maritim Park 6710 Raudeberg, Måløy 32

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

BRUKARRETTLEIING OSBERGET CMS

BRUKARRETTLEIING OSBERGET CMS BRUKARRETTLEIING OSBERGET CMS Postadresse: Pb 168, 6067 Ulsteinvik Besøksadresse: Sjøgata 56, 6065 Ulsteinvik Telefon: +47 70 00 90 90 Nettstad: www.osberget.no www.osberget.no FORORD Om verksemda ikkje

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer Skal du ha action, må du vere der det skjer Forsking Kultur Høgteknologi Tenesteyting utdanning jobb rekruttering Yrkesfag karriere Industri Idrett Energi Jobb og moglegheiter i SOGN OG FJORDANE INNLEIING

Detaljer

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s.

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s. SHOPPING KULTUR REISELIV NÆRINGSLIV Nr 05 HAUST 2014 Feminint fellesskap på toppane MØT TINDEKVINDENE s.26-27 Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6 Kjoledesign med suksess s. 26 Gunther var nær døden

Detaljer

MARKNADSPLAN FOR VISITSUNNHORDLAND 2013

MARKNADSPLAN FOR VISITSUNNHORDLAND 2013 MARKNADSPLAN FOR VISITSUNNHORDLAND 2013 1 Marknadsplan for Sunnhordland 2013 Marknadsplanen for Sunnhordland 2013 byggjer på dei strategiske føringar som er gitt i Reiselivsplan for Sunnhordland 2010 2015.

Detaljer

SISTE: Les om årets konferanse på side 14 og 15. MARITIM MOTOR A/s

SISTE: Les om årets konferanse på side 14 og 15. MARITIM MOTOR A/s SISTE: Les om årets konferanse på side 14 og 15 MARITIM MOTOR A/s GENERALSPONSOR: HOVEDSPONSOR: LEVERANDØRMAGASINET 2014 Bli med på laget! IL Hødd Fotball ønskjer den maritime industrien i regionen velkomen

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR. DEN BRUKARORIENTERTE HEIMESIDA: Eit forprosjekt

SLUTTRAPPORT FOR. DEN BRUKARORIENTERTE HEIMESIDA: Eit forprosjekt SLUTTRAPPORT FOR DEN BRUKARORIENTERTE HEIMESIDA: Eit forprosjekt 1. Kort oppsummering av prosjektet Biblioteka i Vest består av eit samarbeid mellom biblioteka i kommunane Askøy, Fjell, Sund og Øygarden.

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I

KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I Vestlandsforsking notat nr. 3/2011 KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I KOMMUNESEKTOREN: FJALER Sluttrapport Guttorm Flatabø og Ingjerd Skogseid side 2 Vestlandsforsking notat Tittel Kunnskap kryssar grenser i kommunesektoren:

Detaljer

osbergetcms Brukarmanual www.osberget.no

osbergetcms Brukarmanual www.osberget.no osbergetcms Brukarmanual www.osberget.no Innhald 03. Velkomen 05. Innlogging 06. Arkfanene 07. Redigering av nettside 09. Artikkel 10. Bilde 11. Galleri 12. Del 12. Legg til meny 13. Meir 15. Meny - redigering

Detaljer

Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime

Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn Framleis rom for lesing heime Leseutviklinga held fram Dei første skuleåra lærte barnet ditt å lese. Men lesedugleik er ikkje noko som blir utvikla

Detaljer

E-handel for småskala matprodusentar

E-handel for småskala matprodusentar Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 14/2002 E-handel for småskala matprodusentar Av Terje Aaberge og Øyvind Heimset Larsen VF Prosjektrapport

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2014

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2014 EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2014 Evaluering av spørjeundersøkinga blant gjestar på Framtidsfylket Karrieremesser 2014 i Trondheim, Bergen og Oslo Framtidsfylket AS Postboks 600 6804

Detaljer

Årsplan 2014-2017 Generell del

Årsplan 2014-2017 Generell del Årsplan 2014-2017 Generell del Gjerdane barnehage sin årsplan har to delar: Generell del (som gjeld 2014-2017) Spesiell del (ny plan for kvart barnehageår) Kontaktinfo: Gjerdane barnehage Fossevegen 2

Detaljer

Essay om søk. Anders Nedland Røneid, 040467 (ca 4100 ord utan referanseliste) Anders Nedland Røneid

Essay om søk. Anders Nedland Røneid, 040467 (ca 4100 ord utan referanseliste) Anders Nedland Røneid Essay om søk, 040467 (ca 4100 ord utan referanseliste) 1 Innføring i, og utviklinga av søk som hjelpefunksjon Søkjefunksjon har nærast vorte allstadnærverande på nettstader og i operativsystem på ulike

Detaljer

Utdanningsval. - om val, planar, utdanning og yrke

Utdanningsval. - om val, planar, utdanning og yrke Utdanningsval - om val, planar, utdanning og yrke Læremiddelforlaget AS, Sandefjord 2009 Det må ikkje kopierast frå denne boka i strid med åndsverklova eller avtalar om kopiering som er gjorde med Kopinor.

Detaljer

Ulshav AS. Framtidas behov møtt av ei framtidsretta bedrift?

Ulshav AS. Framtidas behov møtt av ei framtidsretta bedrift? Ulshav AS Framtidas behov møtt av ei framtidsretta bedrift? 1 Innhald Bakgrunn... 3 Formål med rapporten... 3 Grunnlag og bakgrunn for utvikling... 3 Utbygging/ ombygging... 5 Delkonklusjon:... 5 Sentrumsavdeling...

Detaljer

Lettvint løysing VALFRITT SIDEMÅL: Dette er heilt klart ei lettvint løysing, meiner Olin Johanne Henden i Sogn og

Lettvint løysing VALFRITT SIDEMÅL: Dette er heilt klart ei lettvint løysing, meiner Olin Johanne Henden i Sogn og Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 3 juni 2011 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Eventyr og fantasi Eit gjennomgåande trekk i bøkene er at dei har eit element av fantasi og eventyr i seg. Ragnar Hovland

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

Eit rammeverk for bekreftande mobilhandel

Eit rammeverk for bekreftande mobilhandel NOREGS TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE UNIVERSITET FAKULTET FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI, MATEMATIKK OG ELEKTROTEKNIKK Fordjupningsoppgåve TDT4730 Informasjonssystemer, haust 2004 Eit rammeverk for bekreftande mobilhandel

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

Ungdomsbarometeret 2005

Ungdomsbarometeret 2005 Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf.: 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 6/2005 Ungdomsbarometeret 2005 Hogne Lerøy Sataøen, Marius Knagenhjelm VF Rapport Tittel Ungdomsbarometeret

Detaljer