Hvordan kan yrkesfag være en vei til høyere utdanning? av Svein Thore Hagen Professor, dr. ing. Fakultet for teknologiske fag Høgskolen i Telemark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan kan yrkesfag være en vei til høyere utdanning? av Svein Thore Hagen Professor, dr. ing. Fakultet for teknologiske fag Høgskolen i Telemark"

Transkript

1 Hvordan kan yrkesfag være en vei til høyere utdanning? av Svein Thore Hagen Professor, dr. ing. Fakultet for teknologiske fag Høgskolen i Telemark

2 Innledning Bransjeinitiativ pga behov Startet innen elektro i 2002, utvidet med Gass, Maskin og Bygg 2007 Inntakskriterium til Y-VEI: Fullført fagbrev med praksis som lærling 2

3 Samarbeidspartnere Sentrale organisasjoner i arbeidslivet er med på å påvirke og kvalitetssikre Y-veien Norsk Teknologi (Nelfo) Energi Norge (EBL) Norsk Industri = TBL + PIL BNL (Byggenæringens Landsforening) Telemark fylkeskommune 3

4 Idé Redusere et 4-årig studium (1 års forkurs + 3 år bachelor) til spesialtilpasset 3 år bachelor uten å redusere det teoretiske nivået på de uteksaminerte kandidatene Fagbrevutdannelse er likestilt med spesiell studiekompetanse 4

5 5

6 To hovedmodeller «Telemarkmodellen, erstattes de studiepoengene Y- veistudentene får fritak for og som utgjør hele emner, med kvalifiseringsemner i realfag og norsk/engelsk. Den andre hovedmodellen har store likheter med TRESS, og kvalifiseringsemnene gis som et tillegg til de ordinære emnene. Denne modellen gir institusjonen muligheter for noe samkjøring med matematikken og fysikken i institusjonens TRESStilbud. 6

7 Kunnskapsdepartementets Utdanningskvalitetspris for 2008 til Y-veien TA, 29/4-08 Teknisk Ukeblad nr 18/2008: 7

8 Ny forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning 3 Struktur og innhold: Institusjoner som ønsker å tilby ingeniørutdanning for søkere med grunnlag i relevant fagbrev (Y-vei), jf. 3-3 i forskrift om opptak til høyere utdanning, skal utarbeide et eget tilrettelagt løp innenfor studieretningen for dette opptaksgrunnlaget. Dette løpet skal bygges opp slik at kandidatene som er tatt opp gjennom Y-vei, oppnår samme læringsutbyttet som øvrige kandidater. 8

9 Utviklingstrekk HiT og HiØ høsten 2002 Etter at permanent tillatelse til Y-vei forelå i 2007, hadde i 2008 følgende institusjoner Y-veitilbud innen ingeniørfag: HiT, HiØ, HiN, UiA, HiG, HiÅ Pr 2013 har i tillegg HiBu, HiSF, UiT og UiS startet Y- veisutdanning 9

10 Sitater fra Stortingsmelding 20 «Komiteen peker på de positive erfaringene med y-vei i ingeniørutdanningen, og at ordningen utdanner arbeidskraft som er etterspurt av næringslivet. Komiteen mener det er viktig å forbedre utdannings- og karrieremulighetene for yrkesfaglige utdanningsprogrammer, og viser til at det i St.meld. nr. 44 Utdanningslinja ( ) og Meld. St. 13 Utdanning for velferd ( ) kom oppfordringer til universiteter og høyskoler om å tilby y-veien for søkere med fagbrev i helse- og sosialfag.» 10

11 Mindretallets innstilling «Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre vil på generelt grunnlag understreke at en forutsetning for y-veien er fagspesifikke tilrettelagte undervisningsopplegg og studieløp innen høyere utdanning noe som krever særskilte ressurser til institusjonene, og eventuelt særskilte opptaksprosesser.» 11

12 Samfunnsøkonomi m/telemarksmodellen Studenter sparer ett år med studier KD sparer ett år med utdanningsutgifter Samfunnet får ett år ekstra verdiskapning Er det ulemper? Stort sett nei. (30 sp omdisponerte emner) Høyere gjennomsføringsgrad Høyere karaktergjennomsnitt Mer attraktive i næringslivet 12

13 Fra styringsgruppe til bransjefagråd Nasjonal styringsgruppe Norsk Teknologi (Nelfo) Energi Norge (EBL) Norsk Industri = TBL + PIL BNL (Byggenæringens Landsforening) Telemark fylkeskommune Bransjefagråd for bachelor ingeniørfag lokalt ved HiT Fire fagråd innen Elektro, Maskin, Bygg og Gass Jan Meen, Goodtech Projects & Services AS Jane Berit Solvi, Skagerak Kraft Jon Gunnerød, STX Grenland Industri AS Ole Kjetil Larsen, Ineos Gunnar Steen Larsen, Nelfo Telemark 13

14 Tre perioder for Y-vei ved HiT Prøveperioden: NOKUT-evaluering Kontinuerlige forbedringsprosesser ( kaizen ) Utvidelse av Y-vei til alle studieretninger og permanent ordning: Påvirkning til A-vei pga NOKUT-evaluering Ny rammeplan der Y-veien er tatt med:

15 Hva er dannelse? Er det et tilbakeskritt i forhold til danning at kandidatene i Y-veien ikke har lest de samme klassiske tekstene og ikke fordypet seg i historie og filosofiske spørsmål på samme måte som de med bakgrunn fra studieforberedende fag? Skal man legge et klassisk og elitistisk syn til grunn, eller skal man også kalkulere inn den dannelse som finner sted i møte mellom mennesker på en arbeidsplass og de utfordringer man møter i samspill med kolleger som må løse felles oppgaver? 15

16 Flere spørsmål om dannelse Hva med den dannelse som skjer i møte med kunder eller de krav til faglighet som er nedfelt i forskrifter, lover og regler? Hva med dannelse i forhold til relasjoner og avtaler i arbeidslivet skjer det bedre i noen timer samfunnsfag på en skole enn gjennom yrkespraksis? 16

17 Antall søkere til HiT Y-veien via Lokalt opptak (LO) i perioden Antall primærsøkere LO År 17

18 Fullføringsprosent etter normert tid Y-VEIEN, Elektro Fullføringsprosent 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

19 Type bacheloringeniør for de ulike studieretninger ved Y-veien, HiT-TF Linje Studieretning Periode Suksess? ELEKTRO: Elektronikk Nedlagt Elkraftteknikk Ja Informatikk og automatisering Ja BYGG: Byggdesign Ja Plan og infrastruktur Kanskje KJEMI: Gass- og energiteknologi Kanskje MASKIN: Maskinteknisk design Delvis 19

20 KiTT SB vinner Ferd-prisen i NM, Oslo april

21 Yngeniøren fra NHO-magasinet nr 2, 2012 Tony Lefsaker hadde ingen planer om å bli ingeniør. Men han angrer definitivt ikke. Yrkesfag er ikke til hinder for å ta høyere studier. Tony Lefsaker er for eksempel både snekker og ingeniør. 21

22 forferdelig moro! av Ivar-André Næss, markedsansvarlig i KITT SB At tre tømrere og en industrirørlegger skulle stikke av med både Ferd- og innovasjonsprisen under bedriftsnavnet KiTT SB, hersket det stor tvil om innad i bedriften i forkant av årets NM for studentbedrifter. Allerede fra dag én har KiTT stått på egne ben og utført alt på egenhånd, uten hjelp fra eksterne. Vi føler det er på tide at vi er litt bevisste med å gi creds til oss selv for den innsatsen vi faktisk har gjort. 22

23 23

24 24

25 25

26 Konklusjon Alle resultater, innspill fra bransjeforeninger og tilbakemeldinger fra våre Y-VEIstudenter tyder på at HiT gir en skreddersydd og framtidsrettet ingeniørutdanning. Studentene er spesielt ettertraktet av bedrifter med stort behov for ingeniørarbeidskraft. Y-VEIEN er utvidet til å gjelde andre ingeniørfag fom Tilsvarende tiltak er satt i gang for våre ordinære ingeniørstudier 26

27 Referanser 1. T. Clausen, S.T. Hagen, H. Hasleberg, J.H. Aarnes, "Recruiting Engineering Students from Vocational School" (Lead paper), 6th UICEE Annual Conference on Engineering Education, Cairns, Queensland, Australia, February, T. Clausen, S.T. Hagen, H. Hasleberg, "Recruiting competence from vocational school - Paradise Regained?" (Lead paper), 7th UICEE Annual Conference on Engineering Education, Mumbai, India, 9-13 February, S.T. Hagen, "Electrical engineering programme based on vocational school", International Conference on Engineering Education, Gainesville, FL, USA, October T. Clausen, Vocational School Interdisciplinarity as a Key to Success, Frontiers in Education Conference (FIE, Savannah, GA, USA), October T. Clausen, R. T. Holta, Industry/college cooperation on undergraduate student project as a college revenue source, Proc., 10th UICEE Annual Conference on Engineering Education, p , Bangkok, Thailand, March, T. Clausen, Benefits of Engineering Education Recruitment from Vocational School, Proc. ReflekTori 2007, Tekniikan opetuksen symposium, Helsinki University of Technology, p , Espoo, Finland, T. Clausen, S.T. Hagen, An Engineering Education Response to a Globalising World, World Transactions on Engineering and Technology Education, Vol. 8, No 1, B.M. Aakre, S.T. Hagen, Fra fagbrev til ingeniør et didaktisk perspektiv, Uniped, Vol. 34, nr 1, s. 5-20, T. Clausen, S.T. Hagen, Results of the Cooperative Learning Program at Telemark University College, Norway, 41th ASEE/IEEE frontiers in Education Conference, Rapid City, SD, USA, okt,

Y-veien muligheter og erfaringer. av Svein Thore Hagen Professor, dr.ing. Fakultet for teknologiske fag

Y-veien muligheter og erfaringer. av Svein Thore Hagen Professor, dr.ing. Fakultet for teknologiske fag Y-veien muligheter og erfaringer av Svein Thore Hagen Professor, dr.ing. Fakultet for teknologiske fag Innledning Bransjeinitiativ Behov for flere elektroingeniører med fagbrevbakgrunn Startet innen elektro

Detaljer

Y-vei i ingeniørutdanning

Y-vei i ingeniørutdanning 1 Y-vei i ingeniørutdanning - forslag til tilpassing etter ny rammeplan Den alternative ingeniørutdanningen Y-vei ble startet opp som forsøksordning i 2002 og godkjent som et permanent studium i 2007.

Detaljer

Forkurs, realfagskurs og TRESS

Forkurs, realfagskurs og TRESS 1 Forkurs, realfagskurs og TRESS - alternative veier til ingeniør- og sivilingeniørutdanning Forslag til tilpassing etter ny rammeplan Alternative opptaksveier er avgjørende for tilstrekkelig rekruttering

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

Fagmøte. Utviklingstrekk i rekruttering til. Seniorrådgiver Ole Bernt Thorvaldsen. uhr@uhr.no www.uhr.no

Fagmøte. Utviklingstrekk i rekruttering til. Seniorrådgiver Ole Bernt Thorvaldsen. uhr@uhr.no www.uhr.no Fagmøte Alternative opptaksveier Utviklingstrekk i rekruttering til ingeniørutdanning Seniorrådgiver Ole Bernt Thorvaldsen Visjon Ingeniøren Samfunnsengasjert, kreativ og handlekraftig, med evne til aktivt

Detaljer

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010.

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Dette er rammeplansutvalgets enstemmige forslag til revidert rammeplan for ingeniørutdanning. Forskriften har fremkommet etter en åpen og involverende

Detaljer

Innspill til NTNU - arbeidet med framtidig struktur innenfor høyere utdanning

Innspill til NTNU - arbeidet med framtidig struktur innenfor høyere utdanning Innspill til NTNU - arbeidet med framtidig struktur innenfor høyere utdanning Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Premisser... 2 3. Kort om HiN... 4 4. Hvilke muligheter ser HiN med en fusjon med NTNU og partnerhøyskolene

Detaljer

3. Krav til læringsutbytte

3. Krav til læringsutbytte Utkast til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 2010 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde Forskriften

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

Kompetanse til energibedrifter

Kompetanse til energibedrifter RAPPORT 24/2010 Kompetanse til energibedrifter En undersøkelse av ingeniørutdanning i elkraft Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen, Clara Åse Arnesen og Erica Waagene Ni NIFU STEP Norsk institutt for

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innhold

Innholdsfortegnelse. Innhold 1 Innpassing av teknisk fagskoleutdanning i ingeniørutdanning - Forslag til innpassing etter ny rammeplan for ingeniørutdanning En arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT,

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. HØRING: Forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. HØRING: Forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høringsinstanser iflg vedlagte liste Dok.nr. 1 9 OKT. 2006 Aikivnr. Sé> O Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref Dato 200604428 18.10.06 HØRING: Forslag til ny felles

Detaljer

Studentbedrift, entreprenørskap i ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Telemark

Studentbedrift, entreprenørskap i ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Telemark Studentbedrift, entreprenørskap i ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Telemark av Professor Svein Thore Hagen og høgskolelektor Harald Hasleberg Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag Porsgrunn

Detaljer

BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN. - for byggenæringen i Norge. juni

BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN. - for byggenæringen i Norge. juni BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN - for byggenæringen i Norge 2012 juni 01 Innledning Gjennom Reform-94 ble fagutdanningen samlet i brede programmer. Dette ble videre utviklet gjennom

Detaljer

Fra videregående skole til PhD - et sammenhengende studieløp

Fra videregående skole til PhD - et sammenhengende studieløp NTNU Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Institutt for geologi og bergteknikk Faggruppe for mineralproduksjon og HMS Steinar L. Ellefmo Fra videregående skole til PhD - et sammenhengende studieløp

Detaljer

Rekruttering og relevans om elektroingeniørutdanningen ved Høgskolen i Gjøvik

Rekruttering og relevans om elektroingeniørutdanningen ved Høgskolen i Gjøvik ARBEIDSNOTAT 28/2005 Ellen Brandt Rekruttering og relevans om elektroingeniørutdanningen ved Høgskolen i Gjøvik NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Arbeidsnotat

Detaljer

Styremøte nr. 5/2013

Styremøte nr. 5/2013 Styremøte nr. 5/2013 Tid: Mandag 11. november 2013, kl. 09:00 15:00 (møtet avbrytes i ca. 1 time fra kl. 12 styret besøker en fagavdeling) Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje)

Detaljer

Integrert Bachelor og Mastergradstilbud i Teknologi/Ingeniørfag, basert på eksisterende fagtilbud ved HiØ og UMB på områdene:

Integrert Bachelor og Mastergradstilbud i Teknologi/Ingeniørfag, basert på eksisterende fagtilbud ved HiØ og UMB på områdene: Integrert Bachelor og Mastergradstilbud i Teknologi/Ingeniørfag, basert på eksisterende fagtilbud ved HiØ og UMB på områdene: Industriell design Teknologiledelse og produksjon Maskin, prosess og produktutvikling

Detaljer

Utredning om maritim utdanning. Forslag til fremtidig struktur og innhold etter oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Utredning om maritim utdanning. Forslag til fremtidig struktur og innhold etter oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet Utredning om maritim utdanning Forslag til fremtidig struktur og innhold etter oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet Norgesnettrådets sekretariat januar 2002 1 Forord...3 1. Innledning...4

Detaljer

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Rapport om implementering av ny rammeplan for ingeniørutdanning, SAK- samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon innenfor høyere teknologisk

Detaljer

MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013

MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 En oppgave om bortvalg av fagutdannelse blant yrkesfagelever i Follo. Line Riisnæs og Line Mallaug Institutt for yrkesfaglærerutdanning Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Rapport om Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Pilotprosjekt FLIBA Del 1 Kartlegging Del 2 Ledelse som perspektiv i utdanningene 1 Forord Profesjonell ledelse er en av de viktigste

Detaljer

Kompetanse og utdanning. Et kompetansepolitisk dokument (2014-2016)

Kompetanse og utdanning. Et kompetansepolitisk dokument (2014-2016) Kompetanse og utdanning Et kompetansepolitisk dokument (2014-2016) 2 Innhold Innledning og bakgrunn 03 1. Læring gjennom arbeid 05 1.1 Hovedbudskap 05 1.2 Samarbeid mellom næringslivet og utdanningssektoren

Detaljer

Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier?

Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? Elisabeth Hovdhaugen, Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Per Olaf Aamodt og Sveinung Skule Rapport 50/2013 Videregående opplæring

Detaljer

Med fagbrev til høyskole. Yrkesfag og studiekompetanse

Med fagbrev til høyskole. Yrkesfag og studiekompetanse Reportasje 24 70 år siden arrestasjonen av lærerne Min favorittlærer 28 En god hippie Fotoreportasje 30 Gøyere gym Frisonen 37 Rocka lærer 10 25. MAI 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Yrkesfag og studiekompetanse

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Inger Johanne Håland Knutson Svein Rune Olsen Bjørn Furuholt

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Nasjonalt råd for teknologisk utdanning REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Deltagerliste, se vedlegg 1 Program, se vedlegg 2 SAKLISTE: NRT-sak 19/10 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Rapport og planer 2013 / 2014

Rapport og planer 2013 / 2014 Rapport og planer 2013 / 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 1 I. Rapport og planer for HBV 2014. II. Forord Fra 31.12.13 opphørte Høgskolen i Buskerud (HiBu)og Høgskolen i Vestfold (HiVe) å eksistere.

Detaljer