Sivilingeniørutdanning i Bergen Master i fagområde / Sivilingeniør

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sivilingeniørutdanning i Bergen Master i fagområde / Sivilingeniør"

Transkript

1 Avdeling for Ingeniør- og økonomifag ved Høgskolen i Bergen (HiB) Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB) Norges Handelshøyskole (NHH) Sivilingeniørutdanning i Bergen Master i fagområde / Sivilingeniør

2 Hvorfor? Nye studenter tenker i økende grad 5 år frem når de velger studier dette kan styrke rekrutteringen Kunnskapsfronten flyttes, det er behov for flere kandidater med mastergrad System- og breddeforståelse og kunnskap blir stadig viktigere Mange NTH/ NTNU-alumni i sentrale posisjoner foretrekker sivilingeniører - forventninger Samarbeidet UiB-HiB har aldri vært bedre Tilbudet har vært sterkt etterspurt i mange år Behovet på Vestlandet er stort

3 14,0 Antall sivilingeniører per 1000 innbyggere etter bostedsregion (Utdannet i perioden 1975/ /09) Kilde: Statistisk sentralbyrå 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Oslo og Akershus Buskerud, Vestfold og Telemark Vestlandet (Hordal., S&Fj og MR) Midt-Norge Nord-Norge Rogaland Hordaland

4 UHR*-kriterier for bruk av sivilingeniørtittelen To modeller med studieløp basert på Bachelor (3 år) + Master (2 år) 5-årig integrert Master Krav til breddefag (min. 15 stp) Ledelse, økonomi, entreprenørskap, etikk, språk. Realfaglig basis (min. 45 stp) Matematikk, statistikk, fysikk, informatikk, kjemi Teknologi og ingeniørfag (min. 150 stp) Basisfag Teknologisk spesialomra de Masterprosjekt på 30 eller 60 studiepoeng * Universitets og høgskolerådet

5

6 Hva UHR forventer av en sivilingeniør Kan arbeide selvstendig og bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser Har forståelse av teknologiske og etiske utfordringer og teknologiens innvirkning pa mennesker og miljø både i negativ og positiv retning Ha kunnskap, ferdigheter og kompetanse til a kommunisere med og lede andre mennesker samt forsta sammenheng og innvirkning pa økonomiske forhold Kan arbeide i et internasjonalt miljø

7 Sivilingeniørutdannings historie. 1949: Sivilingeniørgraden (4,5 år) ble etablert ved NTH Realfaglig utdannelse den gang var Cand. Real.-graden (6-år, men i realiteten lenger - nesten dagens PhD) 1980: Stortinget åpnet for og det ble etablert teknologisk orienterte studier ved andre enn NTH styrking av landets høyere teknisk utdanning pga kandidatbehov (og naturlig utvikling av disiplinene) 1984: Cand. Scient.- (5 år) erstattet Cand. Real.-graden 1985: Flere enn NTH fikk tildele sivilingeniør-graden basert på både 4,5 og 5 års studium under gitte kriterier i stedet for Cand. Scient.-graden 2007: Mastergraden (5 år) erstattet Cand. Scient.-graden og Sivilingeniørgraden hvor tittelbeskyttelsen også ble fjernet >: Master i teknologi/ sivilingeniør brukes likevel av mange U&H 2012: KD gjeninnfører beskyttelsen av sivilingeniørtittelen 2014: Nasjonale kriterier for /sivilingeniør ble definert

8 . og historien i Bergen 1982: UiB etablerer teknologisk orienterte studier 1983: UiB inngår samarbeid med Bergen ingeniørhøgskole om sivilingeniørutdanning 1985: Samarbeidet strandet med 2 utdannede sivilingeniører Studentene måtte velge Cand. Scient. eller Sivilingeniør UH-sektoren var lite tilrettelagt for samarbeid 1996: Utredning om sivilingeniør-satsing mellom HiB og UiB Denne førte ikke frem, men var nyttig for prosessen 2003: Kvalitetsreformen forenkler samarbeid 2004: Mastersamarbeid i programvareutvikling etableres 2004: TeknoVest etableres 2006: Samarbeidsorganet UiB-HiB etableres 2008: HiB tok initiativ til å utvikle sivilingeniørutdanning : Klyngen Science City Bergen utredes og etableres 2013: Mastersamarbeid i Energi etableres 2014: Sivilingeniørprosjektet i SCB startes, 2 større seminarer 2014: UiB lar alle masterstudenter med studiesammensetning som møter kriteriene for sivilingeniør-tittelen, bruke denne

9 Sivilingeniørutdanning ved UiB Teknologisk orienterte studier, 80-tallsinitiativet UiB har flere studieprogrammer som ligner sivilingeniørprogrammer for eksempel ved NTNU Masterprogramtilbudet ved UiB (MN-fakultet) 14 disiplinære 3 internasjonale Petroleumsteknologi Prosessteknologi Nanovitenskap Programvareutvikling (fellesgrad med HiB) Energi Utdanner i overkant 260 masterkandidater årlig Rekrutterer årlig i snitt 45 av masterstudentene fra HiB De første sivilingeniørkandidatene går ut i 2015

10 Sammenligning av masterprogrammer Petroleumsfag ved NTNU (studieretning Reservoartek./ petro.fysikk) Petroleumsteknologi ved UiB (Bachelor i prosess- & petro.-tekn.)

11 Sivilingeniørutdanning ved HiB Dedikert prosess startet i 2008 kronikk i BT Masterprogrammer i dag flere underveis: Programutvikling (2004, fellesgrad UiB 2008) Innovasjon og entreprenørskap (2010, fellesgrad UiO 2012) Kommunikasjonssystemer (2008, samarbeidsgrad UiO) Undervannsteknologi (2010, samarbeidsgrad NTNU) Energi (etablert i 2013, samarbeidsgrad med UiB) Har utdannet 150 masterkandidater, 77 underveis

12 Sivilingeniørutdanning ved NHH Muligheter for å tilby ingeniør- og realfagsbachelorer Master i økonomiskadministrative fag I kriteriene for bruk av sivilingeniørtittelen heter det også: For sivilingeniørutdanninger som har et sterkt innslag av ledelse og/eller økonomi, kan økonomiske og/eller administrative fag erstatte tekniske fag i et omfang pa inntil 45 stp. Dette vil bli utredet i 2015

13 TeknoVest: U&H-nettverk på Vestlandet Samarbeid innen utdanning, FoU og innovasjon innen realfag, teknologi og ingeniørfag: Maritime fag (1 SFI, 1 NCE, 1GCE) Marin biologi og teknologi Fornybar energi (1 FME) IKT & datateknologi Automasjon og måling (2 SFI, 1 GCE) Undervannsteknologi Petroleums- & prosessteknologi (1 FME) Geofag anno 2004

14 Nettverk i utvikling 1. Rekruttering (2004 ->) Synliggjøre teknologistudier i regionen (i brosjyre og på web) Styrke rekrutteringen av gode studenter (BSc MSc PhD) gjennom regional forankring 2. Utdanning (2006 ->) Kurs og studieprogrammer BSc MSc-overganger Masterprogrammer 3. Forskning (2008 ->) Forskerseminarer og såkorn Kompetansekartlegging 4. Innovasjon (2015 ->) Samarbeid i trippel helix Nettverk mot nettverk 5. E-læring (2015 ->)

15 Vi inviterer næringslivet til samarbeid Det vil være en stor styrke for Bergen og regionen om næringslivet kan delta med prosjektforslag og veiledning Masterprosjekter er godt egnet som pilotprosjekter/ mulighetsstudium Vi har god erfaring med ekstern veiledning av masterstudenter Studenten får et godt og relevant prosjekt Bedriften får gjort et stykke arbeid som kanskje ikke ville bli gjort og et langt jobbintervju UiB/ HiB/ NHH får styrket veilederkapasiteten og vi får ut flere studenter hvert år.

16 .. forpliktende samarbeid Det må utarbeides retningslinjer for hvordan bedrifter/ institusjoner kan foreslå masterprosjekter, og hva som legges til grunn for at disse blir akseptert innhold og omfang av et masterprosjekt, krav til dokumentasjon, rapportering etc. hva som kreves for å være ekstern veileder i utgangspunktet er dette at veileder må ha mastergrad eller tilsvarende. Det må alltid må være en intern veileder i tillegg. Bedriften/ ekstern veileder må skrive kontrakt med studenten på tilsvarende måte utdanningsinstitusjonene gjør det. Det kan også være aktuelt med korte veilederkurs

17 BACHELOR MASTER Eksempel på 3+2 løp med 60 stp prosjekt V5 SPES.-PENSUM H5 MASTERPROSJEKT V4 KURS KURS H4 KURS KURS KURS V3 BACHELORPROSJEKT KURS H3 VALG KURS VALG KURS VALG KURS V2 KURS KURS KURS H2 KURS KURS KURS V1 KURS KURS KURS H1 KURS KURS KURS

18 Takk for oppmerksomheten! Spørsmål? Synspunkt? Innspill?

Søknader om midler til strategiske tiltak og investeringer i 2015 fra Avdeling for ingeniør- og økonomifag. Sak 2014/5388.

Søknader om midler til strategiske tiltak og investeringer i 2015 fra Avdeling for ingeniør- og økonomifag. Sak 2014/5388. Søknader om midler til strategiske tiltak og investeringer i 2015 fra Avdeling for ingeniør- og økonomifag. Sak 2014/5388. 1. Innledning Viser til e- post datert 19. Desember 2014 fra økonomidirektør,

Detaljer

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Rapport om implementering av ny rammeplan for ingeniørutdanning, SAK- samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon innenfor høyere teknologisk

Detaljer

Kartlegging av praksisbasert høyere utdanning

Kartlegging av praksisbasert høyere utdanning SKRIFTSERIE 8/2005 Ellen Brandt Kartlegging av praksisbasert høyere utdanning 1 NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning/ Senter for innovasjonsforskning Hegdehaugsveien 31, 0352

Detaljer

Prinsipprogram for Norsk matematikkråd

Prinsipprogram for Norsk matematikkråd Prinsipprogram for Norsk matematikkråd Perioden 2010 2013 Prinsipprogrammet er retningsgivende for rådets tiltaksplan. Prinsipprogrammet kan revideres av hvert årsmøte, og fornyes etter tre år. Prinsipprogrammet

Detaljer

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Norut Tromsø Rapport nr.: 9/2008 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-205-1 UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Gro Alteren Norut Tromsø Juli 2008 Prosjektnavn Utredning

Detaljer

Forkurs, realfagskurs og TRESS

Forkurs, realfagskurs og TRESS 1 Forkurs, realfagskurs og TRESS - alternative veier til ingeniør- og sivilingeniørutdanning Forslag til tilpassing etter ny rammeplan Alternative opptaksveier er avgjørende for tilstrekkelig rekruttering

Detaljer

www.tfou.no Behov for ingeniørkompetanse i Nord-Trøndelag Sigrid Hynne Morten Stene Notat 2010:14

www.tfou.no Behov for ingeniørkompetanse i Nord-Trøndelag Sigrid Hynne Morten Stene Notat 2010:14 www.tfou.no Behov for ingeniørkompetanse i Nord-Trøndelag Sigrid Hynne Morten Stene Notat 2010:14 Kongensgt. 42. Postboks 2501, 7729 Steinkjer Telefon: 74 13 46 60. Faks: 74 13 46 61 E-post: post@tfou.no

Detaljer

Kartlegging av FoU- og utdanningstilbud med relevans for den maritime næringsklyngen i Bergensregionen

Kartlegging av FoU- og utdanningstilbud med relevans for den maritime næringsklyngen i Bergensregionen Kartlegging av FoU- og utdanningstilbud med relevans for den maritime næringsklyngen i Bergensregionen Martin Larsen Hirth Jostein Ryssevik Ideas2evidence rapport nr. 4:2009 ideas2evidence Lyngveien 15

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innhold

Innholdsfortegnelse. Innhold 1 Innpassing av teknisk fagskoleutdanning i ingeniørutdanning - Forslag til innpassing etter ny rammeplan for ingeniørutdanning En arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT,

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning

Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning Dokument 3:8 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 30 Saksnr.: 2015/1086 Møte: 7. mai 2015

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 30 Saksnr.: 2015/1086 Møte: 7. mai 2015 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 30 Saksnr.: 2015/1086 Møte: 7. mai 2015 FORSKNINGSMELDING, UTDANNINGSMELDING OG FORSKERUTDANNINGSMELDING

Detaljer

Fra videregående skole til PhD - et sammenhengende studieløp

Fra videregående skole til PhD - et sammenhengende studieløp NTNU Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Institutt for geologi og bergteknikk Faggruppe for mineralproduksjon og HMS Steinar L. Ellefmo Fra videregående skole til PhD - et sammenhengende studieløp

Detaljer

Integrert Bachelor og Mastergradstilbud i Teknologi/Ingeniørfag, basert på eksisterende fagtilbud ved HiØ og UMB på områdene:

Integrert Bachelor og Mastergradstilbud i Teknologi/Ingeniørfag, basert på eksisterende fagtilbud ved HiØ og UMB på områdene: Integrert Bachelor og Mastergradstilbud i Teknologi/Ingeniørfag, basert på eksisterende fagtilbud ved HiØ og UMB på områdene: Industriell design Teknologiledelse og produksjon Maskin, prosess og produktutvikling

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning På vei mot fremtiden! Ny forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning er fastsatt 03.02.2011 av Kunnskapsdepartementet, og definerer de nasjonale rammer for

Detaljer

HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM?

HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM? antall HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM? Av rådgiver Harald Åge Sæthre Denne artikkelen gir et bilde på dine medstudenters valg, kapasiteten på ulike fag og en antydning om situasjonen i arbeidsmarkedet.

Detaljer

Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013)

Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013) Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013) Innledning UHRs fagstrategiske organ Nasjonalt profesjonsråd

Detaljer

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget En utredning til Fakultetsstyret, overlevert 11. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

I ÅLESUND - Quality Hotel Waterfront, Nedre Strandgate 25-27,

I ÅLESUND - Quality Hotel Waterfront, Nedre Strandgate 25-27, 1 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Referat Ny rammeplan for ingeniørutdanning : Fagmøte: Studiepoenggivende praksis Onsdag 7. desember 2011 - Torsdag 8. desember 2011 I ÅLESUND - Quality Hotel Waterfront,

Detaljer

Kompetanse til energibedrifter

Kompetanse til energibedrifter RAPPORT 24/2010 Kompetanse til energibedrifter En undersøkelse av ingeniørutdanning i elkraft Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen, Clara Åse Arnesen og Erica Waagene Ni NIFU STEP Norsk institutt for

Detaljer

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020?

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? Til: Fra: UHRs styre Utdanningsutvalget Utdanningsutvalget besluttet på møtet 7. februar 2012 å lage et framtidsrettet dokument til UHRs styre om kvalitet i høyere

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK. Notat

Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK. Notat Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK Notat Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK Notat Utgitt av

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 04/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I REGNSKAP OG REVISJON ephortesak: 13/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Hordaland Olje og Gass (HOG) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Hordaland Olje og Gass (HOG) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Innovasjon og virksomhetsutvikling Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 12

Detaljer

Informatikkfaget vekst og fall

Informatikkfaget vekst og fall Informatikkfaget vekst og fall Kai A. Olsen Høgskolen i Molde og Universitetet i Bergen 1 Sammendrag Artikkelen tar opp utviklingen av informatikkfaget ved norske undervisningsinstitusjoner - de tidligere

Detaljer

Rapport om studentrekruttering. September 2014

Rapport om studentrekruttering. September 2014 Rapport om studentrekruttering September 2014 1 Innhold Innhold... 2 1. Introduksjon... 4 2. Kommunikasjonsplattform for studentrekruttering... 5 Innledning... 5 Strategiske mål... 5 Innhold og varighet...

Detaljer

Journalistikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012

Journalistikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012 Journalistikk Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Oslo og Akershus Journalistikk Mastergradsstudium, 120 studiepoeng

Detaljer

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Del 4: Avtakerrapport www.nokut.no Forord NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen (2006 2008) er gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Formålet

Detaljer

Pensum i høyere utdanning hvilke læremidler brukes? Kartlegging av praksis i utvalgte fag. Vera Schwach Elin Seim Mæsel

Pensum i høyere utdanning hvilke læremidler brukes? Kartlegging av praksis i utvalgte fag. Vera Schwach Elin Seim Mæsel Pensum i høyere utdanning hvilke læremidler brukes? Kartlegging av praksis i utvalgte fag Vera Schwach Elin Seim Mæsel Rapport 29/2013 Pensum i høyere utdanning hvilke læremidler brukes? Kartlegging av

Detaljer

Et lærende næringsliv

Et lærende næringsliv Et lærende næringsliv Den kanskje sterkeste effekten av NCE-prosjektene generelt er styrkingen av regionale høgskoler. Dette er interessant av flere grunner, blant annet fordi kompetanse- og høgskoleutvikling

Detaljer