BACHELOR i ingeniørfag ved HiØ

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BACHELOR i ingeniørfag ved HiØ"

Transkript

1 BACHELOR i ingeniørfag ved HiØ Terje Karlsen, Bachelor i ingeniørfag HiØ Bygg Data (Halden) Elektro Industriell design Kjemi Maskin

2 Bachelor i ingeniørfag - bygg Mål for Bachelor i ingeniørfag - bygg Utdanningen er et profesjonsstudium som skal utdanne ingeniører som kombinerer teoretiske og tekniske kunnskaper med praktiske ferdigheter, og som tar et bevisst ansvar for samspillet mellom teknologi, miljø, individ og samfunn. Videre skal utdanningen gi innsikt i bruken av forskning og utvikling (FoU) i ingeniørfag og betydningen av FoU for innovasjon og nyskaping. Kandidatene skal være kvalifisert for teknisk relatert arbeid på ingeniørnivå i byggebransjen og ellers i samfunnet. Kunnskapsmål: Studentene skal ha et solid realfaglig fundament og tilegne seg teoretiske kunnskaper innenfor teknologi og dybdekunnskaper innen spesialområdet bygg. De skal ha bred kunnskap om samspillet mellom teknologi, miljø, individ og samfunn både innenfor teknologi generelt og innenfor spesialområdet. Etter endt studium skal studentene ha tilstrekkelig kunnskap om ny teknologi og nyskaping. Ferdighetsmål: Studentene skal kunne omsette teoretiske kunnskaper til praktiske ferdigheter slik at de kan beherske og anvende eksisterende teknologi og kunne bidra til bedriftens innovasjon. De skal kunne samarbeide på alle plan gjennom god skriftlig og muntlig kommunikasjon og kunne anvende grunnleggende prosjektmetodikk. Holdningsmål: Studentene skal få en positiv holdning til forskning, utvikling og nyskaping, samt være forberedt på lagarbeid og innstilt på entreprenørskap. Utdanningen skal bidra til at ingeniørene tar ansvar for miljøet. Bachelor i ingeniørfag - bygg Innhold Bachelor i ingeniørfag bygg 1. år: Samarbeid, miljø og kjemi, Bygningslære m/dak, Fysikk med mekanikk, Datateknikk, Ingeniørmatematikk 1 2. år: Ingeniørmatematikk 2, Materiallære, Konstruksjonslære, Statistikk og økonomi, Design og konstruksjon 1, Landmåling og geoteknikk 3. år: Produksjonsstyring, Design og konstruksjon 2, Valgfag (3D-modellering, Ingeniørmatematikk 3, Design og konstruksjon 3, Vegplanlegging 1, Energiteknikk, Vegdrift og vedlikehold, Vann og avløpsteknikk), Hovedprosjekt med prosjektledelse Studiets nettside:

3 Bachelor i ingeniørfag - data Mål for Bachelor i ingeniørfag - data Grunnutdanningen i ingeniørfag har som hovedmål å utdanne ingeniører som kombinerer teoretiske og tekniske kunnskaper med praktiske ferdigheter, og som tar et bevisst ansvar for samspillet mellom teknologi, miljø, individ og samfunn. Utdanningen skal være basert på forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) knyttet til fag, undervisning og yrkesutøvelse, og skal vise betydningen av FoU for innovasjon og nyskaping. Studiet vil gi solide kunnskaper og ferdigheter til å jobbe med IT-relaterte arbeidsoppgaver med spesiell fokus på anvendelser av IT i industrielle og intelligente systemer. Studiet har en balanse mellom realfag, samfunnsfag og teknologifag som gir studenten en solid tverrfaglig plattform for yrkeslivet og videre studier. Ferdigheter og gode holdninger oppnås gjennom mange praktiske oppgaver og prosjekter som utføres internt og i samarbeid med næringsliv og industri. Bachelor i ingeniørfag - data Innhold Bachelor i ingeniørfag - data 1. år: Grunnleggende IT, Matematikk for IT, Webprogrammering, Objektorientert programmering, Databaser, Fysikk og datateknikk 2. år: Operativsystemer, Datakommunikasjon, Ingeniørmatematikk 2, Miljø og kjemi i et ITperspektiv, Statistikk og økonomi, Valgemner (Algoritmer og datastrukturer, Mobilprogrammering, Sikkerhet og hacking, Dynamiske webapplikasjoner, Servere og nettverksdrift,.net) 3. år: Bildebehandling og mønstergjenkjenning, Integrerte IT-systemer, Industriell IT, Valgemner (Ingeniørmatematikk 3, Algoritmer og datastrukturer, Mobilprogrammering, Sikkerhet og hacking, Dynamiske webapplikasjoner,.net, Servere og nettverksdrift, Intelligente systemer), Hovedprosjekt m=84&module=studieinfo&type=studie&subtype=2

4 Bachelor i ingeniørfag - elektro Mål for Bachelor i ingeniørfag elektro Utdanningen er et profesjonsstudium som skal utdanne ingeniører som kombinerer teoretiske og tekniske kunnskaper med praktiske ferdigheter, og som tar et bevisst ansvar for samspillet mellom teknologi, miljø, individ og samfunn. Videre skal utdanningen gi innsikt i bruken av forskning og utvikling (FoU) i ingeniørfag og betydningen av FoU for innovasjon og nyskaping. Kandidatene skal være kvalifisert for teknisk relatert arbeid på ingeniørnivå i elektrobransjen og ellers i samfunnet. Kunnskapsmål Studentene skal ha et solid realfaglig fundament og tilegne seg teoretiske kunnskaper innenfor teknologi og dybdekunnskaper innen spesialområdene digital kommunikasjon og multimedia elektronikk eller elkraftteknikk. De skal ha bred kunnskap om samspillet mellom teknologi, miljø, individ og samfunn både innenfor teknologi generelt og innenfor sitt valgte spesialområde digital kommunikasjon og multimedia elektronikk eller elkraft. Etter endt studium skal de ha tilstrekkelig kunnskap om ny teknologi og nyskaping. Ferdighetsmål Studentene skal kunne omsette teoretiske knnskaper til praktiske ferdigheter slik at de kan beherske og anvende eksisterende teknologi og kunne bidra til bedriftens innovasjon. De skal kunne samarbeide på alle plan gjennom god skriftlig og muntlig kommunikasjon og kunne anvende grunnleggende prosjektmetodikk. Holdningsmål Studentene skal få en positiv holdning til forskning, utvikling og nyskaping, samt være forberedt på lagarbeid og innstilt på entreprenørskap. Utdanningen skal bidra til at ingeniørene tar ansvar for miljøet. Bachelor i ingeniørfag - elektro Innhold Bachelor i ingeniørfag - elektro 1. år: Samarbeid, miljø og kjemi, Elektriske kretser,ingeniørmatematikk 1, Digitalteknikk og mikroelektronikk, Datateknikk, Fysikk m/elektromagnetisme 2. år: Studieretning Dig. komm og multim. el.nikk Reguleringsteknikk og styring, Ingeniørmatematikk 2, Elektronikk 1, Statistikk og økonomi, Kommunikasjonsnett, Mikroprosessorer med C-programmering 2. år: Studieretning Elkraftteknikk Reguleringsteknikk og styring, Ingeniørmatematikk 2, Elektronikk 1, Statistikk og økonomi, Industriell IKT, Elektriske anlegg 1 og elektriske maskiner 3. år: Studieretning Dig. komm og multim. el.nikk Signalbehandling, Digital radiooverføring, Valgemner (Elektronikk 2 m/mobilteknologi, Ingeniørmatematikk 3, Mobilteknologi), Hovedprosjekt med prosjektledelse 3. år: Studieretning Elkraftteknikk Kraftelektronikk og lastflytanalyse, Energiteknikk, Valgemner (Ingeniørmatematikk 3, Elektriske anlegg 2 og høyspenningsteknikk, Elektrsike anlegg 2 og høyspenningsteknikk m/dak), Hovedprosjekt med prosjektledelse Y-vei for søkere med relevant fagbrev som alternativt treårig bachelorløp med noe avvikende innhold

5 Bachelor i ingeniørfag Industriell design Mål for Bachelor i ingeniørfag Industriell design Studiet gir en selvstendig profesjonsutdanning for ingeniører som vil kombinere humanistiske, estetiske og teknologiske ferdigheter i arbeidet med å skape funksjonelle industriprodukter med appell til brukerne. Se for øvrig rammeplanens kapittel 3 - Mål for ingeniørutdanning. Videre skal utdanningen gi innsikt i bruken av forskning og utvikling (FoU) i ingeniørfag og betydningen av FoU for innovasjon og nyskaping. Kunnskapsmål: Studenten skal tilegne seg kunnskap i de grunnleggende matematiske og naturvitenskapelige fag for all ingeniørvirksomhet og kunnskap om materialer, dimensjonering og produksjon som grunnlag for utforming av produkter. Ferdighetsmål: Studenten skal få innsikt og ferdigheter i profesjonelle arbeidsmetoder innen utvikling og design av nye produkter, og ferdigheter innen estetiske fag, ergonomi, miljø og økonomi. Studenten skal opparbeide evnen til kommunikasjon, samarbeid og innovasjon. Han/hun skal også ha evne til å analysere en problemstilling med tanke på alle involverte, og å utvikle realiserbare produktløsninger på dette grunnlaget, og kunne anvende grunnleggende prosjektmetodikk. Holdningsmål: Studenten skal utvikle kreativitet og skaperkraft, forståelsen for estetikk, evnen til kommunikasjon, samarbeid og innovasjon, samt å ta sosialt og etisk ansvar. Studenten skal også utvikle forståelse for de økonomiske, økologiske og samfunnsmessige sider ved anvendelsen av teknologi. Bachelor i ingeniørfag Industriell design Innhold Bachelor i ingeniørfag Industriell design 1. år: Fysikk med mekanikk, Designteknikker og kommunikasjon, Ingeniørmatematikk 1, 3D-modellering med Rhino og SolidWorks, Datateknikk 2. år: Ingeniørmatematikk 2 med statistikk, DesignProsess, Materiallære, Tilvirkningsmetoder og produksjonsstyring, Valgemner (DesignIntro og DesignCase med utvidet prosjekt, DesignIntro og DesignCase) 3. år: Vareproduksjon, logistikk, kvalitet og økodesign, Konstruksjon og DAK, Interaksjonsdesign, Valgemner (Ingeniørmatematikk 3, Hovedprosjekt med prosjektledelse utvidet med design-essay, Hovedprosjekt med prosjektledelse

6 Bachelor i ingeniørfag - Kjemi Mål for bachelor i ingeniørfag kjemi Utdanningen er et profesjonsstudium som skal utdanne ingeniører som kombinerer teoretiske og tekniske kunnskaper med praktiske ferdigheter, og som tar et bevisst ansvar for samspillet mellom teknologi, miljø, individ og samfunn. Videre skal utdanningen gi innsikt i bruken av FoU i ingeniørfag og betydningen av FoU for innovasjon og nyskaping. Kandidatene skal være kvalifisert for teknisk relatert arbeid på ingeniørnivå i kjemibransjen og ellers i samfunnet. Kunnskapsmål: Studentene skal ha et solid realfaglig fundament og tilegne seg teoretiske kunnskaper innenfor teknologi og dybdekunnskaper innen spesialområdet kjemi. De skal ha bred kunnskap om samspillet mellom teknologi, miljø, individ og samfunn både innenfor teknologi generelt og innenfor spesialområdet. Etter endt studium skal de ha tilstrekkelig kunnskap om ny teknologi og nyskaping. Ferdighetsmål: Studentene skal kunne omsette teoretiske kunnskaper til praktiske ferdigheter slik at de kan beherske og anvende eksisterende teknologi og kunne bidra til bedriftens innovasjon. De skal kunne samarbeide på alle plan gjennom god skriftlig og muntlig kommunikasjon og kunne anvende grunnleggende prosjektmetodikk. Holdningsmål: Studentene skal få en positiv holdning til forskning, utvikling og nyskaping, samt være forberedt på lagarbeid og innstilt på entreprenørskap. Utdanningen skal bidra til at ingeniørene tar ansvar for miljøet. Bachelor i ingeniørfag - kjemi Innhold Bachelor i ingeniørfag kjemi 1. år: Industriell integrering 1, Grunnleggende kjemi, Samarbeid og miljø, Ingeniørmatematikk 1, Datateknikk, Fysikk med elektromagnetisme 2. år: Analytiske metoder 1, Industriell integrering 2, Fysikalsk kjemi med materialteknologi, Ingeniørmatematikk 2, Organisk kjemi med industriell syntese, Statistikk og økonomi 3. år: Analytiske metoder 2, Biokjemi og reaktordesign, Valgemner (Bioteknologi, Kjemisk prosessdesign med reguleringsteknikk, Kjemisk prosessdesign med reguleringsteknikk og prosjekt, Bioteknologi og teknisk mikrobiologi, Ingeniørmatematikk 3), Hovedprosjekt med prosjektledelse

7 Bachelor i ingeniørfag - maskin Mål for Bachelor i ingeniørfag maskin Utdanningen er et profesjonsstudium som skal utdanne ingeniører som kombinerer teoretiske og tekniske kunnskaper med praktiske ferdigheter, og som tar et bevisst ansvar for samspillet mellom teknologi, miljø, individ og samfunn. Videre skal utdanningen gi innsikt i bruken av forskning og utvikling (FoU) i ingeniørfag og betydningen av FoU for innovasjon og nyskaping. Kandidatene skal være kvalifisert for teknisk relatert arbeid på ingeniørnivå i bransjer som krever ingeniørkompetanse og ellers i samfunnet. Kunnskapsmål: Studentene skal ha et solid realfaglig fundament og tilegne seg teoretiske kunnskaper innenfor teknologi og dybdekunnskaper innen det maskintekniske fagområdet som spesialområde. De skal ha bred kunnskap om samspillet mellom teknologi, miljø, individ og samfunn både innenfor teknologi generelt og innenfor det maskintekniske spesialområdet. Etter endt studium skal studentene ha tilstrekkelig kunnskap om ny teknologi og nyskaping. Ferdighetsmål: Studentene skal kunne omsette teoretiske kunnskaper til praktiske ferdigheter slik at de kan beherske og anvende eksisterende teknologi og kunne bidra til virksomheters innovasjon. De skal kunne samarbeide på alle plan gjennom god skriftlig og muntlig kommunikasjon og kunne anvende grunnleggende prosjektmetodikk. Holdningsmål: Studentene skal utvikle en positiv holdning til forskning, utvikling og nyskaping samt være forberedt på lagarbeide og innstilt på entrepenørskap. Utdanningen skal bidra til at ingeniørene tar ansvar for miljøet. Bachelor i ingeniørfag - maskin Innhold Bachelor i ingeniørfag maskin 1. år: Samarbeid, miljø og kjemi, Ingeniørmatematikk 1, Fysikk med mekanikk, 3Dmodellering og verkstedteknikk, Datateknikk 2. år: Teknisk termodynamikk, Ingeniørmatematikk 2, Materiallære, Produktutvikling og produktrealisering, Statistikk og økonomi 3. år: Prosess- og energisystemer, Vareproduksjon, logistikk og kvalitet, Konstruksjon og DAK, Valgemner (Styringsteknikk, Elementmetoden og materiallære 2, Materiallære 2 og tilvirkningsmetoder 2, Ingeniørmatematikk 3), Hovedprosjekt med prosjektledelse Y-vei for søkere med relevant fagbrev som alternativt treårig bachelorløp med noe avvikende innhold

8 Andre teknologirelaterte utdanninger ved HiØ Bachelor i Teknologisk innovasjon og entreprenørskap Bachelor i Digital medieproduksjon (Halden) Bachelor i IT-ledelse (Halden) Master i IT (Halden) Ettårig forkurs for ingeniørutdanning Tresemesterordning (oppgradering i matematikk og fysikk) for alle ingeniørprogram EVU-kurs innen prosjektledelse, bygg, eiendomsforvaltning og coaching Litt kortinfo om HiØ/IR Avdeling for ingeniørfag (IR)flytter til Fredrikstad (Norges 6. største by) fra årsskiftet 2009/2010 og samlokaliseres med avdeling for Helse- og sosialfag på Værsteområdet IR har ca. 45 ansatte og 450 studenter inkl. forkurs Nært samarbeid med Østfolds brede næringsliv om oppgaver og prosjekter. Mentorordninger for studenter. FoU-virksomhet har mest tyngde innen innovasjon ScienCenter i tilknytning til virksomheten har ca besøkende barne- og ungdomsskoleelever årlig Pilotfylke for realfagssatsing HiØ koordinerer forkurs for ingeniørutdanning nasjonalt Hjemmeside:

Avdeling for ingeniørfag (Sarpsborg)

Avdeling for ingeniørfag (Sarpsborg) Avdeling for ingeniørfag (Sarpsborg) Mangel på ingeniører Stort behov for ingeniører i dag Mange antas å gå av med pensjon innen få år Statistisk sentralbyrå mener Norge vil mangle 7.000 ingeniører i 20

Detaljer

Bachelor i ingeniørfag Bygg Treårig bachelor 180 studiepoeng Grunnutdanning

Bachelor i ingeniørfag Bygg Treårig bachelor 180 studiepoeng Grunnutdanning Høgskolen i Østfold Studieplan 10.6.2004 Bachelor i ingeniørfag Bygg Treårig bachelor 180 studiepoeng Grunnutdanning Godkjent Av Dato: Endret Av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE

Detaljer

Fagplan for studieprogram bygg og miljø

Fagplan for studieprogram bygg og miljø Studieprogram bygg og miljø 1 av 6 studieprogram bygg og miljø MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV Byggingeniørstudiet passer for personer med interesse for konstruksjoner, materialteknologi, planlegging, prosjektering

Detaljer

www.hiof.n START HER.

www.hiof.n START HER. S A R P S B O R G F R E D R I K S T A D H A L D E N www.hiof.n START HER. STUDIEKATALOG 2005 Sjekkliste for STUDIEVALG UNDERSØKE Hvilke studietilbud finnes? VURDERE Hva har du lyst til? VELGE Hva passer

Detaljer

Bachelor i ingeniørfag Elektro Studieretningene elektronikk og elkrafteknikk Treårig bachelor 180 studiepoeng Grunnutdanning

Bachelor i ingeniørfag Elektro Studieretningene elektronikk og elkrafteknikk Treårig bachelor 180 studiepoeng Grunnutdanning Høgskolen i Østfold Studieplan 10.6.2004 Bachelor i ingeniørfag Elektro Studieretningene elektronikk og elkrafteknikk Treårig bachelor 180 studiepoeng Grunnutdanning Godkjent Av Dato: Endret Av Dato: Innholdsfortegnelse

Detaljer

Programplan for studieprogram data. Studieår 2013-2016. Bachelor-nivå 180 studiepoeng. Kull 2013

Programplan for studieprogram data. Studieår 2013-2016. Bachelor-nivå 180 studiepoeng. Kull 2013 Side 1/10 Programplan for studieprogram data Studieår Bachelor-nivå 180 studiepoeng Kull 2013 Dato Sign Endring Side 2/10 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Opptakskrav... 3 Kvalifikasjoner... 3 Internasjonalisering...

Detaljer

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010.

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Dette er rammeplansutvalgets enstemmige forslag til revidert rammeplan for ingeniørutdanning. Forskriften har fremkommet etter en åpen og involverende

Detaljer

Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet mål å utdanne

Detaljer

Studiekatalog. Norges nye profesjonshøyskole. Design og musikk. Helsefag og idrett. Ingeniør. Jus. Lærer. Maritime studier. Reiseliv.

Studiekatalog. Norges nye profesjonshøyskole. Design og musikk. Helsefag og idrett. Ingeniør. Jus. Lærer. Maritime studier. Reiseliv. Design og musikk Helsefag og idrett Ingeniør IT Jus Lærer Studiekatalog Tittel 2014 / 15 Maritime studier Reiseliv Norges nye profesjonshøyskole Samfunnsfag Språk Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning På vei mot fremtiden! Ny forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning er fastsatt 03.02.2011 av Kunnskapsdepartementet, og definerer de nasjonale rammer for

Detaljer

3. Krav til læringsutbytte

3. Krav til læringsutbytte Utkast til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 2010 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde Forskriften

Detaljer

Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG

Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG Studiekatalog Tittel 2015 / 16 Norges profesjonshøyskole Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold SAMFUNNS- FAG INGENØR LÆRER IT DESIGN OG MUSIKK HELSEFAG ØKONOMI OG LEDELSE JUS SPRÅK MARITIME FAG Header

Detaljer

TELEFONSTYREMØTE. 11.april 2012 kl. 17.00. Styrerommet, HiN (for interne deltakere) Det innkalles til: Innkallingen går til: Kopi til orientering:

TELEFONSTYREMØTE. 11.april 2012 kl. 17.00. Styrerommet, HiN (for interne deltakere) Det innkalles til: Innkallingen går til: Kopi til orientering: Det innkalles til: TELEFONSTYREMØTE 11.april 2012 kl. 17.00 Styrerommet, HiN (for interne deltakere) Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian

Detaljer

Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar. ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret

Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar. ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret Tidsplan: Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar 1. februar: endelige versjoner ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret Ansvarsfordeling

Detaljer

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG BYGG

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG BYGG FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG BYGG 2011 2012 avdeling for ingeniørutdanning Vedtatt i avdelingsstyret 14. mars 2011 Versjon 1.0 Innhold: GENERELT OM FAGPLANENE FOR BACHELORSTUDIENE

Detaljer

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA 2011 2012 avdeling for ingeniørutdanning Vedtatt i avdelingsstyret 14. mars 2011 Versjon 1.0 Innhold: GENERELT OM FAGPLANENE FOR BACHELORSTUDIENE

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning 2010 Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning Dokumentet skal være til hjelp og støtte, et oppslagsverk som gir tips og ideer og viser muligheter ved implementering av ny rammeplan. Der retningslinjene

Detaljer

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG ELEKTRO... 9 BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG 2010-2011

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG ELEKTRO... 9 BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG 2010-2011 FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG ELEKTRO 2010-2011 avdeling for ingeniørutdanning Versjon 1.1. Oslo, 29.07.10 Innhold: GENERELT OM FAG- OG STUDIEPLANER VED AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING...

Detaljer

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s.

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s. HELSE- OG SOSIALFAG s.6 HISTORIE OG KULTUR s.8 HOTELL OG REISELIV s.10 IDRETT s.12 INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14 LÆRERUTDANNINGER s.20 MEDIEFAG s.24 MUSIKK OG DANS s.26 REALFAG s.28 SAMFUNNSFAG s.30 SPRÅK

Detaljer

Bachelor Teknologisk innovasjon og entreprenørskap Treårig bachelor 180 studiepoeng Grunnutdanning

Bachelor Teknologisk innovasjon og entreprenørskap Treårig bachelor 180 studiepoeng Grunnutdanning Høgskolen i Østfold Studieplan 10.6.2004 Bachelor Teknologisk innovasjon og entreprenørskap Treårig bachelor 180 studiepoeng Grunnutdanning Godkjent Av Dato: Endret Av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Programplan for studieprogram data. Studieår 2012-2015. Bachelor-nivå 180 studiepoeng. Kull 2012

Programplan for studieprogram data. Studieår 2012-2015. Bachelor-nivå 180 studiepoeng. Kull 2012 Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi Programplan Data Gjelder for studieåret 2012-2015 Side 1/10 Programplan for studieprogram data Studieår 2012-2015 Bachelor-nivå 180 studiepoeng Kull 2012 Dato

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Integrert Bachelor og Mastergradstilbud i Teknologi/Ingeniørfag, basert på eksisterende fagtilbud ved HiØ og UMB på områdene:

Integrert Bachelor og Mastergradstilbud i Teknologi/Ingeniørfag, basert på eksisterende fagtilbud ved HiØ og UMB på områdene: Integrert Bachelor og Mastergradstilbud i Teknologi/Ingeniørfag, basert på eksisterende fagtilbud ved HiØ og UMB på områdene: Industriell design Teknologiledelse og produksjon Maskin, prosess og produktutvikling

Detaljer

Bruk hodet: Følg hjertet.

Bruk hodet: Følg hjertet. Bruk hodet: Følg hjertet. Studietilbud 2004-2005 www.hive.no 1. Hvilken lidenskap eller interesse er du mest redd for å innrømme overfor deg selv og andre? Bruk hodet: Det kan være lurt å stoppe opp og

Detaljer

UTDANNINGSINSTITUSJONENENES MÅL OG OLJEBRANSJENS BEHOV

UTDANNINGSINSTITUSJONENENES MÅL OG OLJEBRANSJENS BEHOV 78 / DEN 7. FAGONFERANSE OM PROSESSTENOLGI MED MILJØ PÅ DAGSORDEN Holmenkollen Park Hotel Rica, Oslo. -. november 998 NO9905 UTDANNINGSINSTITUSJONENENES MÅL OG OLJEBRANSJENS BEHOV Professor Jørgen Løvland

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2011/2012 Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner Sist oppdatert 11.01.11 2 I dette heftet finner

Detaljer

Versjon 101005. Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24. juni 2005. Korrigert sist: 19.10.2005/ØM

Versjon 101005. Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24. juni 2005. Korrigert sist: 19.10.2005/ØM Versjon 101005 Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk (NUTF) 24. juni 2005 Korrigert sist: 19.10.2005/ØM 1 1 Rammeplan for fagteknikerutdanning... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Mål med fagteknikerutdanningen...

Detaljer

Foto: Asbjørn Jensen/UiS. facebook.com/unistavanger

Foto: Asbjørn Jensen/UiS. facebook.com/unistavanger Studiekatalogen 2014 2015 HELSE- OG SOSIALFAG / HISTORIE OG RELIGION / HOTELL OG REISELIV / IDRETT/ INGENIØR OG SIVILINGENIØR / LÆRERUTDANNINGER / MEDIEFAG / MUSIKK OG DANS / REALFAG / SAMFUNNSFAG / SPRÅK

Detaljer