Til arbeidssøkere og andre i Glomfjord/Meløy med minimum 2-årig yrkesfagutdanning og relevant fagbrev

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til arbeidssøkere og andre i Glomfjord/Meløy med minimum 2-årig yrkesfagutdanning og relevant fagbrev"

Transkript

1 Narvik, Til arbeidssøkere og andre i Glomfjord/Meløy med minimum 2-årig yrkesfagutdanning og relevant fagbrev Tilbud om deltidsutdanning (nettbasert) til bechelor ingeniørfag, studium med 50% studiebelastning fordelt over 5-6 år. Det forutsettes at den studerende kan være i fast jobb. Normal studietid til bachelor ingeniørfag er 3 år som fulltidsstudent. De to første fulltidsstudieårene strekkes over 4 år. Det siste fulltidsstudieåret kan i noen tilfeller delvis gjennomføres som prosjekt i bedrift, og dermed kan studietiden forkortes noe. Høgskolen i Narvik har blitt kontaktet av Meløy Næringsutvikling med forespørsel om medvirkning til et opplegg som kan kvalifisere arbeidsledige i Meløy kommune etter at REC har avviklet sin virksomhet i Glomfjord til nytt arbeid gjennom videreutdanning. Vi deltok på en arbeidssøkermesse i Glomfjord den 21. juni, og fikk stor respons på et utdanningsopplegg som er godt tilpasset forskriftens paragraf 4.3, dvs. At arbeidssøkere kan studere samtidig som de kan beholde dagpenger. Høgskolen i Narvik har siden 2005 tatt opp studenter med yrkesfaglig utdanning og relevant fagbrev til vår 3-årige ingeniørutdanning (y-vei). Dette opplegget er nå utviklet som et nettbasert deltidsstudium for studenter som forutsettes å være i full jobb med 50 % studieprogresjon, dvs. at det strekkes over 6 år. Studentene kan derfor gjennomføre hele studiet fra sitt hjemsted, med gruppevis og individuell oppfølging over nett gjennom nettmøter. I tillegg er det en styrke om de kan knytte seg opp mot lokale studiesenter, med dette er ikke en forutsetning. Undervisningsopplegget ble presentert under jobbmessen i Glomfjord, og det var mange arbeidssøkere som viste interesse. Stordelen av de som har jobbet som operatører hos REC har både ett og flere relevante fagbrev som kvalifiserer til opptak på våre ingeniørprogram. Disse er elkraftteknikk, industriell elektronikk, satellitteknologi, maskin, maskin med fordypning olje/offshore, prosessteknologi og prosessteknologi med fordypning olje/offshore. Det ideelle med dette nettbaserte deltidsstudiet, er at om arbeidssøkeren endrer status undervegs (får jobb), så vil han eller hun kunne gjennomføre hele løpet som planlagt. Eventuelt skifte av bosted vil heller ikke påvirke muligheten til gjennomføring, i og med den nettbaserte organiseringen. Vi må også anta at det vil være et pluss som arbeidssøker, å kunne flagge at en er i et utdanningsløp som vil kvalifisere til en bachelor som høgskoleingeniør. Med utgangspunkt i den registrerte interessen, kan vi klare å få på plass et opplegg mot Meløy (Glomfjord) med oppstart medio august, eventuelt senest månedsskiftet august/september Da blir det også etablert et lokalt studiesenter i Glomfjord i samarbeid med den videregående skolen. Lodve Langes gt. 2, Postboks 385, 8505 Narvik telefon: e-post:

2 2 Spørsmålet blir i så fall hvordan søkere skal forholde seg til NAV, og hvordan de på en enklest mulig måte kan få rask tilbakemelding på om de kan starte slik utdanning uten å miste dagpengestøtten. Saken er tatt opp med NAV sentralt, og vi avventer tilbakemlding fra direktortatet. Utfordringen er knapphet på tid, og vi håper det skal foreligge en avklaring i løpet av inneværende uke. I fall det blir ingansatt et undervisningstilbud i Glomfjord, så vil det gjelde for søkere til y-vei industriell elektronikk, satellitteknologi, elkraftteknikk, prosessteknologi, datateknik og maskin. Det første studieåret blir et felles år for alle studieprogrammer, med to spesialemner for y-vei, teknisk realfag (matematikk R1 og R2 pluss fysikk F1 fra videregående skole) og prosjekt med norsk. Fra og med andre studieår må studentene være forberedt på at det blir en til to samlingsuker pr. Semester ved Høgskolen i Narvik i fag som krever obligatorisk laboratoriearbeid. Endelig valg av studieprogram vil skje vinter/vår Det må også understrekes at et slikt deltidsstudium kombinert med arbeid og familieliv er svært krevende, og gjennomføring er betinget av en god planlegging og høg arbeidsdisiplin. I vedlegg er det gitt eksempler på fordeling av fag over studieperioden på 5-6 år. Interesserte kan søke innen 10 juli (forlenget søknadsfris vurderes), og vi må ta forbehold for at opplegget evetuelt ikke lar seg gjennomføre. Alle som ønsker å søke, må gjøre det til Høgskolen i Narvik, se lenke: https://fsweb.no/soknadsweb/login.seam?inst=hin Du kommer da inn på HiN s søknadsweb, og får etter å ha registrert personopplysninger følgende valg: Velg: Ingeniørfag/kvalifiserende kurs høsten 2012 Overse om det står at søknadsfrist er 15-jun-2012, og du får opp nytt skjema:

3 3 Her trykker du på «nedoverpil» i øverste rekke, du vil få en rullegardinmeny og velger y-vei Glomfjord. Søknadsfristen er satt til 10. juli. For Høgskolen i Narvik Kjell B Hansen Studiekoordinator y-vei Mob.: Epost: Vedlegg: Studieplaner

4 4 Studieplan for Elkraftteknikk ved Høgskolen i Narvik forlenget studietid, nettstudium Elektrisitetslære for elkraft matlab/likestrøm/ vekselstrøm/trefase stp Fysikk/kjemi Matematikk 1 Matematikk 2 Elektronikk og elektriske maskiner stp Elektriske anlegg og høgspenningsteknikk 5+10 stp Lavspente elektriske installasjoner Systemdrift og vern Energi og miljø yrkesutøvelse og

5 5 Studieplan for Industriell elektronikk ved Høgskolen i Narvik forlenget studietid, nettstudium Grunnleggende elektrisitetslære for elektronikk stp Fysikk/kjemi Matematikk 1 Matematikk 2 Elektronikk 1/ Elektronikkkonstruksjoner Elektronikk 2/ Ekstrem elektronikk Kommunikasjonsteknikk Instrumentering og prosessovervåking PLS og PC-basert måling og styring Programmerbar elektronikk yrkesutøvelse og

6 6 Studieplan for Satellitteknologi ved Høgskolen i Narvik forlenget studietid, nettstudium Grunnleggende elektrisitetslære for elektronikk stp Fysikk/kjemi Matematikk 1 Matematikk 2 Elektronikk 1/ Elektronikkkonstruksjoner Elektronikk 2/ Ekstrem elektronikk Kommunikasjonsteknikk Romfysikk/ Astronomi Satellittfjernmåling/ Bildebehandling Programmerbar elektronikk yrkesutøvelse og

7 7 Studieplan for Maskin ved Høgskolen i Narvik forlenget studietid, nettstudium Programmering /Mathlab/DAK Fysikk/kjemi Materiallære + mekanikk 1 yrkesutøvelse og Matematikk 1 Matematikk 2 (del 1) + statistikk Energiteknikk Hydraulikk Mekanikk 2 Konstruksjonsteknikk I Valgemne Matematikk 2 (del 2) + innføring i økonomi Kvalitetssyring/ HMS/ entreprenørskap For maskin og prosessteknologi er det under utvikling en pakke med valgemner på til sammen 30 studiepoeng (stp) som gir spesialisering mot petroleumsnæringen. Emnene skal kjøres i auditorium og for nettbasert formidling. Emnene vil være klar i løpet av høsten 2012 og vår Modulene settes sammen til 3 10 stp. emner. Dette gir mulighet til spissing mot olje/gass installasjoner ved bytte av emner i opprinnelig studieplan. Studenter som starter på forlenget løp høsten 2012 kan bytte over til disse emnene når de blir implementert som ny spesialisering fordi de 2 første studieårene i forlenget løp ikke berøres av spesialiseringene. 5 stp Generell innføring i subsea installasjoner 5 stp Pumper, kompressorer, roterende maskinsystemer 5 stp Strukturell analyse knyttet til separator og bunnrammesystem 5 stp Instrumentering og måleteknikk 5 stp Integritetsledelse 5 stp Ventiler og rørsystem

8 8 Studieplan for Prosessteknologi ved Høgskolen i Narvik forlenget studietid, nettstudium Programmering /Mathlab/DAK Fysikk/kjemi prosessteknologi og elektronikk for prosessteknologi yrkesutøvelse og Matematikk 1 Matematikk 2 Instrumentering, PLS, måling og styring Reguleringsteknikk og Linjære system Mekanikk og materiallære Kjemiteknikk + statistisk prosesskontrol Valgemne Kjemi for prosess + prosessrelatert miljøkunnskap For maskin og prosessteknologi er det under utvikling en pakke med valgemner på til sammen 30 studiepoeng (stp) som gir spesialisering mot petroleumsnæringen. Emnene skal kjøres i auditorium og for nettbasert formidling. Emnene vil være klar i løpet av høsten 2012 og vår Modulene settes sammen til 3 10 stp. emner. Dette gir mulighet til spissing mot olje/gass installasjoner ved bytte av emner i opprinnelig studieplan. Studenter som starter på forlenget løp høsten 2012 kan bytte over til disse emnene når de blir implementert som ny spesialisering fordi de 2 første studieårene i forlenget løp ikke berøres av spesialiseringene. 5 stp Generell innføring i subsea installasjoner 5 stp Pumper, kompressorer, roterende maskinsystemer 5 stp Strukturell analyse knyttet til separator og bunnrammesystem 5 stp Instrumentering og måleteknikk 5 stp Integritetsledelse 5 stp Ventiler og rørsystem

9 9 Studieplan for Datateknikk ved Høgskolen i Narvik forlenget studietid, nettstudium Programmering for ingeniørmessig anvendelse Fysikk/kjemi Programmering 2 yrkesutøvelse og Matematikk 2 Databaser og webapplikasjoner Programmering 3 Datakommunikasjon og sikkerhet Matematikk 1 Systemutvikling Spesialisering * Spesialisering * *) Spilldesign: Spilldesing og 3Dmoddelering Datamaskingrafikk og spillprogrammering *) Internettapplikasjoner: Internettapplikasjoner 1 Internettapplikasjoner 2 (10 stp) (10 stp) (10 stp) (10 stp)

Innholdsfortegnelse. Innhold

Innholdsfortegnelse. Innhold 1 Innpassing av teknisk fagskoleutdanning i ingeniørutdanning - Forslag til innpassing etter ny rammeplan for ingeniørutdanning En arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT,

Detaljer

Har du fagbrev? Bli ingeniør!

Har du fagbrev? Bli ingeniør! Har du fagbrev? Bli ingeniør! Nord-Norge trenger flere ingeniører! Lokale industribedrifter, oljenæringen, kommunene... alle slåss om de samme gode hodene, alle prøver å lokke til seg flere både nyutdannede

Detaljer

www.tfou.no Behov for ingeniørkompetanse i Nord-Trøndelag Sigrid Hynne Morten Stene Notat 2010:14

www.tfou.no Behov for ingeniørkompetanse i Nord-Trøndelag Sigrid Hynne Morten Stene Notat 2010:14 www.tfou.no Behov for ingeniørkompetanse i Nord-Trøndelag Sigrid Hynne Morten Stene Notat 2010:14 Kongensgt. 42. Postboks 2501, 7729 Steinkjer Telefon: 74 13 46 60. Faks: 74 13 46 61 E-post: post@tfou.no

Detaljer

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010.

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Dette er rammeplansutvalgets enstemmige forslag til revidert rammeplan for ingeniørutdanning. Forskriften har fremkommet etter en åpen og involverende

Detaljer

Fagplan for studieprogram bygg og miljø

Fagplan for studieprogram bygg og miljø Studieprogram bygg og miljø 1 av 6 studieprogram bygg og miljø MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV Byggingeniørstudiet passer for personer med interesse for konstruksjoner, materialteknologi, planlegging, prosjektering

Detaljer

HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM?

HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM? antall HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM? Av rådgiver Harald Åge Sæthre Denne artikkelen gir et bilde på dine medstudenters valg, kapasiteten på ulike fag og en antydning om situasjonen i arbeidsmarkedet.

Detaljer

Samarbeid REN og Høgskolen i Bergen

Samarbeid REN og Høgskolen i Bergen Samarbeid REN og Høgskolen i Bergen Prosjektnavn: Fra Montør til Ingeniør Bachelorgrad i elkraftteknikk for inntil 24 studenter. Studentene er ansatte fortrinnsvis hos ulike nettselskap eller andre som

Detaljer

I ÅLESUND - Quality Hotel Waterfront, Nedre Strandgate 25-27,

I ÅLESUND - Quality Hotel Waterfront, Nedre Strandgate 25-27, 1 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Referat Ny rammeplan for ingeniørutdanning : Fagmøte: Studiepoenggivende praksis Onsdag 7. desember 2011 - Torsdag 8. desember 2011 I ÅLESUND - Quality Hotel Waterfront,

Detaljer

3. Krav til læringsutbytte

3. Krav til læringsutbytte Utkast til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 2010 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde Forskriften

Detaljer

Fagmøte. Utviklingstrekk i rekruttering til. Seniorrådgiver Ole Bernt Thorvaldsen. uhr@uhr.no www.uhr.no

Fagmøte. Utviklingstrekk i rekruttering til. Seniorrådgiver Ole Bernt Thorvaldsen. uhr@uhr.no www.uhr.no Fagmøte Alternative opptaksveier Utviklingstrekk i rekruttering til ingeniørutdanning Seniorrådgiver Ole Bernt Thorvaldsen Visjon Ingeniøren Samfunnsengasjert, kreativ og handlekraftig, med evne til aktivt

Detaljer

Forkurs, realfagskurs og TRESS

Forkurs, realfagskurs og TRESS 1 Forkurs, realfagskurs og TRESS - alternative veier til ingeniør- og sivilingeniørutdanning Forslag til tilpassing etter ny rammeplan Alternative opptaksveier er avgjørende for tilstrekkelig rekruttering

Detaljer

Kompetanse til energibedrifter

Kompetanse til energibedrifter RAPPORT 24/2010 Kompetanse til energibedrifter En undersøkelse av ingeniørutdanning i elkraft Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen, Clara Åse Arnesen og Erica Waagene Ni NIFU STEP Norsk institutt for

Detaljer

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen Tinius Olsen, Kongsberg Klima, energi og miljø (KEM) Dato for vedtak: 04.09.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Ny geomatikk-utdanning på høgskolenivå

Ny geomatikk-utdanning på høgskolenivå Kartdagene 2002 13. - 15. mars Oslo kongressenter, Folkets hus, Oslo Ny geomatikk-utdanning på høgskolenivå Dag Norberg, Høgskolen i Gjøvik (HiG) Hjemmeside geomatikk - HiG: http://hig.no/at/geomatikk/

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) PPU gir undervisningskompetanse. Avhengig av faglig utdanning gjelder undervisningskompetansen for mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og/eller videregående opplæring

Detaljer

Styremøte nr. 5/2013

Styremøte nr. 5/2013 Styremøte nr. 5/2013 Tid: Mandag 11. november 2013, kl. 09:00 15:00 (møtet avbrytes i ca. 1 time fra kl. 12 styret besøker en fagavdeling) Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje)

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Rekruttering og relevans om elektroingeniørutdanningen ved Høgskolen i Gjøvik

Rekruttering og relevans om elektroingeniørutdanningen ved Høgskolen i Gjøvik ARBEIDSNOTAT 28/2005 Ellen Brandt Rekruttering og relevans om elektroingeniørutdanningen ved Høgskolen i Gjøvik NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Arbeidsnotat

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2011/2012 Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner Sist oppdatert 11.01.11 2 I dette heftet finner

Detaljer

Bachelor i byggeledelse

Bachelor i byggeledelse Bachelor i byggeledelse Studieplan (utkast pr. 08.11.12) INNLEDNING I juni d.å. la Kommunal- og regionaldepartementet fram Stortingsmelding nr. 28 «Gode bygg for et betre samfunn» hvor man trekker opp

Detaljer

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig 1 av 43 Avdeling for informatikk og e-læring 2005-2006 2 av 43 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Sammendrag... 3 1 Inntakskvalitet... 4 2 Programkvalitet... 8 3 Undervisningskvalitet... 17 4 Styringskvalitet...

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2015 - Innspill fra Skolenes landsforbund Skolenes landsforbund viser til regjeringens framlegg til statsbudsjett for neste år.

STATSBUDSJETTET 2015 - Innspill fra Skolenes landsforbund Skolenes landsforbund viser til regjeringens framlegg til statsbudsjett for neste år. Vår.ref: AFi Deres ref: Dato: 23.10.2014 Til Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité Stortinget 0026 OSLO STATSBUDSJETTET 2015 - Innspill fra Skolenes landsforbund Skolenes landsforbund viser

Detaljer

Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet mål å utdanne

Detaljer

Versjon 101005. Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24. juni 2005. Korrigert sist: 19.10.2005/ØM

Versjon 101005. Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24. juni 2005. Korrigert sist: 19.10.2005/ØM Versjon 101005 Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk (NUTF) 24. juni 2005 Korrigert sist: 19.10.2005/ØM 1 1 Rammeplan for fagteknikerutdanning... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Mål med fagteknikerutdanningen...

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01 Studiehåndbok Fagskoleutdanning, nettstudier Skoleåret 2014/2015 www.ecademy.no V. H14-01 Forord Denne studiehåndboken gir informasjon om våre nettbaserte fagskoleutdanninger. Den er laget for deg som

Detaljer