Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN)"

Transkript

1 Studieprogram M-RETEKLU, BOKMÅL, 2008 HØST, versjon 08.aug :12:11 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN) Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i realfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Type studium: Masterstudium, -årig. Lærerutdanningsstudium med integrert Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) som gir undervisningskompetanse i to realfag samt teknologi. Antall studiepoeng: 300 studiepoeng (hvorav 60 PPU, minst 80 i det faget man tar masteroppgave, minst 60 i sidefaget, 10 teknologi (data), 10sp ex.phil eller 1sp samfunnsfag som i ingeniørprogrammene). Antall år: år (med mulighet for å avslutte etter 3 år med bachelorgrad). Mål for studiet: Målet for studiet er å gi en solid plattform i realfag og teknologi som sammen med PPU skal gi et godt grunnlag for undervisning. Det tas spesielt sikte på undervisning i videregående skole. Studiet vil også gi godt grunnlag for jobb i industri med forsknings- og utviklingsavdelinger. Studiet inneholder teknologifag og flere av realfagsemnene som inngår har klar teknologisk profil. Dette vil være et godt utgangspunkt å klargjøre sammenhengene mellom matematisk-naturvitenskapelig teori og teknologiske anvendelser. Målgruppe: Studiet passer best for de med interesse og anlegg for matematikk, realfag og teknologi og som kan tenke seg å arbeide med undervisning. For de som ikke er interessert i undervisningstilling, kan studiet legges opp slik at det er mulighet for å avslutte etter 3 år med enten bachelorgrad i matematikk eller bachelor i teknisk realfag (ingeniør). Det anbefales sterkt å ha full fordypning fra videregående skole i de realfagene man skal studere. Oppbygging: Studiet er bygd opp av kurs på og 10 studiepoeng, masteroppgave på 30 studiepoeng og PPU med praksis. I tillegg kommer ex.phil. (10sp) eller samfunnsfagene i ingeniørprogrammene (1sp). I begynnelsen av studiet tas det grunnleggende emner i realfag og noen emner i teknologi. Flere av realfagskursene vektlegger teknologiske anvendelser av matematikk, fysikk og kjemi og har en klar profil som bygger opp under teknologiforståelse. Spesielt gjelder dette kurs som Matetikk 4 - differensialligninger, Numerisk matematikk grunnkurs, statistikkursene, Computational physics og lab.-kursene i fysikk og kjemi. Andre av kursene understøtter generell faglig forståelse innfor det enkelte realfag. En del av emnene bygger på andre og må tas i angitt rekkefølge; se emnebeskrivelsene for nærmere detaljer. Arbeidet med masteroppgaven krever betydelig faglig spesialisering, og dette arbeidet gjøres til slutt i studiet. Med PPU i siste del av studiet har studenten et solid faglig grunnlag som utgangspunkt for praktisk-pedagogiske emner. Undervisnings- og læringsformene er forelesninger, regneøvelser og gruppearbeid, datalab. Noen av kursene har obligatoriske innleveringer og obligatoriske arbeidskrav som må være bestått før eksamen kan tas. Se beskrivelse av enkeltemnene for mer informasjon om dette. PPU har obligatorisk undervisning, og i tillegg kommer 12 uker veiledet praksis som også er side 1

2 M-RETEKLU - Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (... obligatorisk. Studentene følger den gjeldende studieplan for PPU, se denne. De tre første årene av studiet kan bestå av studieprogrammene bachelor i matematikk eller bachelor i teknisk realfag. Bachelor i teknisk realfag er et ingeniørutdanningsprogram. For nærmere informasjon se skisser nedenfor og planene for disse programmene. Studieprogrammet kan gjennomføres med ulike fagkombinasjoner: A. Matematikk og kjemi med masteroppgave i matematikk B. Matematikk og fysikk med masteroppgave i matematikk C. Matematikk og fysikk med masteroppgave i matematikk og med bachelor i ingeniørfag. De tre fagkombinasjonene har ulike sett med obligatoriske emner. Obligatoriske matematikkemner og 10 sp i datateknologi, er felles for alle tre kombinasjonene. Emnene studiet er bygget opp av er vist under for hver av fagkombinasjonene. A. FAGKOMBINASJON MATEMATIKK OG KJEMI MED MASTEROPPGAVE I MATEMATIKK Obligatoriske emner: ÅMA100 Matematiske metoder 1 (H, 10 sp) ÅMA330 Matematiske metoder 2c (V, sp) sammen med ÅMA140 eller ÅMA260 Matematiske metoder 2 (V, 10 sp) sammen med MPT100 ÅMA140 Matematikk 6 - lineær algebra (H, 10 sp) sammen med ÅMA330, eller MPT100 Lineær algebra med anvendelser (H, sp) sammen med ÅMA260 ÅMA290 Matematikk 3 - vektoranalyse (H, sp) ÅMA300 Matematikk 4 - differensiallikninger (V, sp) ÅMA310 Matematikk - kompleks analyse (H, sp) ÅMA190 Numerisk matematikk, grunnkurs (H, sp) ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk (V, sp) MOT310 Statistiske metoder 1 (H, sp) BMA100 Matematisk analyse (H, 10sp) ÅMA240 Matematikkens historie (V, 10 sp) BIK280 Kjemi og miljølære (H, 10sp) BIK230 Generell kjemi (V, 10sp) BIK140 Organisk kjemi 1 (H, 10sp) side 2

3 Studieprogram M-RETEKLU, BOKMÅL, 2008 HØST, versjon 08.aug :12:11 BIK110 Biokjemi og bioteknologi (V, 10sp) BIK300 Analytisk kjemi (V, 10sp) BIK180 Uorganisk kjemi (H, 10sp) BID140 Datateknikk (H, sp) BID170 Programmering, grunnkurs (V, sp) eller BIE260 Digitalteknikk (H, sp) Tilleggs informasjon om valgemner: Følgende er anbefalte valgemner. Disse emnene kan erstattes med andre, men det kan da ikke garanteres kollisjonsfri forelesnings- og eksamensplan: 2. semester: ÅMA 230 Grupper og symmetri 4. semester: ÅMA220 Diskret matematikk 2 4. semester: BIB460 Vitenskapsteori og etikk 6. semester: BIK320 Grunnleggende fysikalsk kjemi 8. semester: ÅMA280 Optimeringsteori B. FAGKOMBINASJON MATEMATIKK OG FYSIKK MED MASTEROPPGAVE I MATEMATIKK: Obligatoriske emner: ÅMA100 Matematiske metoder 1 (H, 10 sp) ÅMA330 Matematiske metoder 2c (V, sp) sammen med ÅMA140 eller ÅMA260 Matematiske metoder 2 (V, 10 sp) sammen med MPT100 ÅMA140 Matematikk 6 - lineær algebra (H, 10 sp) sammen med ÅMA330, eller MPT100 Lineær algebra med anvendelser (H, sp) sammen med ÅMA260 ÅMA290 Matematikk 3 - vektoranalyse (H, sp) ÅMA300 Matematikk 4 - differensiallikninger (V, sp) ÅMA310 Matematikk - kompleks analyse (H, sp) ÅMA190 Numerisk matematikk, grunnkurs (H, sp) ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk (V, sp) MOT310 Statistiske metoder 1 (H, sp) BMA100 Matematisk analyse (H, 10sp) side 3

4 M-RETEKLU - Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (... ÅMA240 Matematikkens historie (V, 10 sp) BIT100 Fysikk (H, 10sp) BIT170 Fysikklaboratorium (V, sp) BIT360 Mikrofysikk (H, 10sp) BIT340 Astronomi (V, 10sp) BIT260 Fluidmekanikk (H, sp) BIT130 Termodynamikk (H, sp) BIT210 Computational physics (V, sp) BIT240 Elektromagnetisme (V, ) Obligatorisk med (minst) sp fysikk valgemne BID140 Datateknikk (H, sp) BID170 Programmering, grunnkurs (V, sp) eller BIE260 Digitalteknikk (H, sp) Tilleggs informasjon om valgemner: Følgende er anbefalte valgemner. Disse emnene kan erstattes med andre, men det kan da ikke garanteres kollisjonsfri forelesnings- og eksamensplan. Minst sp av valgemnene må være fysikk for at det til sammen skal være 60 sp fysikk i planen. 4. semester: BIE220 Grunnleggende krets- og signalanalyse 6. semester: BIE20 Signaler og systemer 7. semester: MIK100 Signalbehandling 8. semester: MPE180 Svingninger og bølger C. FAGKOMBINASJON MATEMATIKK OG FYSIKK MED MASTEROPPGAVE I MATEMATIKK OG MED BACHELOR I INGENIØRFAG: Obligatoriske emner: ÅMA100 Matematiske metoder 1 (H, 10 sp) ÅMA330 Matematiske metoder 2c (V, sp) sammen med ÅMA140 eller ÅMA260 Matematiske metoder 2 (V, 10 sp) sammen med MPT100 ÅMA140 Matematikk 6 - lineær algebra (H, 10 sp) sammen med ÅMA330, eller MPT100 Lineær algebra med anvendelser (H, sp) sammen med ÅMA260 side 4

5 Studieprogram M-RETEKLU, BOKMÅL, 2008 HØST, versjon 08.aug :12:11 ÅMA290 Matematikk 3 - vektoranalyse (H, sp) ÅMA300 Matematikk 4 - differensiallikninger (V, sp) ÅMA310 Matematikk - kompleks analyse (H, sp) ÅMA190 Numerisk matematikk, grunnkurs (H, sp) ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk (V, sp) MOT310 Statistiske metoder 1 (H, sp) BMA100 Matematisk analyse (H, 10sp) ÅMA240 Matematikkens historie (V, 10 sp) BIT100 Fysikk (H, 10sp) BIT170 Fysikklaboratorium (V, sp) BIT360 Mikrofysikk (H, 10sp) BIT340 Astronomi (V, 10sp) BIT260 Fluidmekanikk (H, sp) BIT130 Termodynamikk (H, sp) BIT210 Computational physics (V, sp) BIT240 Elektromagnetisme (V, ) BIT370 Innføring i kvantemekanikk (sp) BIT30 Statistisk fysikk (H, sp) BIT230 Eksperimentelle metoder (H, sp) BID140 Datateknikk (H, sp) BID170 Programmering, grunnkurs (V, sp) BIE260 Digitalteknikk (H, sp) BIB460 Vitenskapsteori og etikk (V, sp) BIP190 Bedriftsøkonomi og entreprenørskap (V, 10sp) Tilleggs informasjon om valgemner: Følgende er anbefalte valgemner. Disse emnene kan erstattes med andre, men det kan da ikke garanteres kollisjonsfri forelesnings- og eksamensplan: side

6 M-RETEKLU - Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram ( semester: BIT210 Computational physics kan bytte plass med BIT260 Fluidmekanikk i 4. semester. 6. semester: MPE180 Svingninger og bølger eller ÅMA280 Otimeringsteori. 8. semester: ÅMA280 Optimeringsteori eller MPT130 Fluiddynamikk. Endring på planen for studenter tatt opp høsten 2007: BIT120 Materialfysikk går ut av planen! NB! Studieprogrammet Master i realfag med bachelor i Teknisk realfag forutsetter at MOT310 Statistiske metoder velges, mens det er valgfritt i Bachelorprogrammet for Teknisk realfag. Andre opplysninger: I tillegg kommer obligatoriske krav på PPU: 12 uker praksis, obligatorisk undervisning og innleveringsoppgaver individuelt og i grupper, se egen studieplan for PPU. For å få PPU-vitnemål må alle deler av PPU være bestått, kun de med PPU-vitnemål får undervisningskompetanse for videregående skole. Praksis på PPU er ordinært lagt over to år: 6 uker praksis i 1. eller 2. semester (7. eller 8. i masterprogrammet) og 6 uker praksis i 3. eller 4. semester. I den grad dette skaper problemer for annen undervisning i 7. og 8. semester, kan all praksis på PPU etter søknad til studiekoordinator på PPU, utsettes til de to siste semestrene, dvs. 6 uker praksis 7. semester og 6 uker praksis 8. semester. Selvstendig arbeid: Dersom man tar bachelor i matematikk eller bachelor i teknisk realfag ved UiS, som start på studiet master i realfag med teknologi, inngår det obligatorisk en bacheloroppgave på 1 sp. Jf. beskrivelsen av disse programmene for nærmere beskrivelse av det selvstendige arbeidet. Opptakskrav Generell studiekompetanse med ett av fagene 2MX/2MY/3MZ og ett av fagene 3MX/3FY/3KJ/3BI/(2KJ+3BT)/(2BI+3BT). Opptaksinformasjon Undervisningen i matematikk bygger på 3MX, og undervisningen i fysikk bygger på 2FY. Det anbefales sterkt å ha full fordypning fra videregående skole i de realfagene man skal studere. Før ordinær semesterstart gis imidlertid en intensiv repetisjon fra 2MX/3MX pensum i algebra, trigonometri, derivasjon og integrasjon. Søknad sendes Samordna Opptak. Mer informasjon: Deltidsstudium Studenter som ønsker å ta studiet på deltid bes kontakte studiekonsulent. Det må søkes på eget skjema. Emnekombinasjon/studieplan Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (Oppstart Høst side 6

7 Studieprogram M-RETEKLU, BOKMÅL, 2008 HØST, versjon 08.aug :12: ) År 1 År 2 År 3 År 4 År Kode Emne SP Obligatoriske fellesemner ÅMA100 Matematiske metoder 1 ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk MOT310 Statistiske metoder 1 ÅMA290 BID170 ÅMA300 Matematikk 3 - vektoranalyse Programmering, grunnkurs Matematikk 4 - differensialligninger MTLMAS Masteroppgave i realfag med teknologi - lærerutdanningsprogram Gjør et valg Matematikk og fysikk Obligatoriske emner BIT100 Fysikk ÅMA120 Diskret matematikk 1 BIT170 BIT340 Fysikklaboratorium Astronomi ÅMA260 Matematiske metoder 2 BID140 BIT130 BIT360 BIE220 BIT210 BIT260 BMA100 ÅMA190 ÅMA310 BIE20 BIT240 Datateknikk Termodynamikk Mikrofysikk Grunnleggende krets- og signalanalyse Computational physics Fluidmekanikk Matematisk analyse Numerisk matematikk, grunnkurs Matematikk - kompleks analyse Signaler og systemer Elektromagnetisme side 7

8 M-RETEKLU - Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (... År 1 År 2 År 3 År 4 År Kode Emne SP BMABAC Bacheloroppgave matematikk MIK100 MPT100 MPE180 ÅMA240 Signalbehandling Lineær algebra med anvendelser Svingninger og bølger Matematikkens historie Velg en versjon av Examen Philosophicum i. semester SVEXPHIL ExPhil skoleeksamensmodell - IMKS/NHS-IØL SVEXPHIL ExPhil seminarmodell - IMKS/NHS-IØL Matematikk og fysikk med bachelor i ingeniørfag BID140 Datateknikk BIE260 BIT100 BIT170 BIT340 Digitalteknikk Fysikk Fysikklaboratorium Astronomi ÅMA260 Matematiske metoder 2 BIT130 BIT360 ÅMA190 BIP190 BIT240 BIT260 BIK280 BIT230 BIT30 BIT370 ÅMA310 BIB460 BITBAC Termodynamikk Mikrofysikk Numerisk matematikk, grunnkurs Bedriftsøkonomi og entreprenørskap Elektromagnetisme Fluidmekanikk Kjemi og miljølære Eksperimentelle metoder Statistisk Fysikk Innføring i kvantemekanikk Matematikk - kompleks analyse Vitenskapsteori og etikk Bacheloroppgave teknisk realfag side 8

9 Studieprogram M-RETEKLU, BOKMÅL, 2008 HØST, versjon 08.aug :12:11 År 1 År 2 År 3 År 4 År Kode Emne SP BIT210 Computational physics MPE180 BMA100 MPT100 ÅMA240 ÅMA280 Svingninger og bølger Matematisk analyse Lineær algebra med anvendelser Matematikkens historie Optimeringsteori Matematikk og kjemi Obligatoriske emner ÅMA120 Diskret matematikk 1 ÅMA140 ÅMA230 ÅMA240 ÅMA330 BID140 BIK280 ÅMA190 BIB460 BIK230 Matematikk 6 - lineær algebra Grupper og symmetri Matematikkens historie Matematiske metoder 2c Datateknikk Kjemi og miljølære Numerisk matematikk, grunnkurs Vitenskapsteori og etikk Generell kjemi ÅMA220 Diskret matematikk 2 BIK140 Organisk kjemi 1 BIK180 BIK110 BIK320 BMABAC BMA100 ÅMA310 BIK300 ÅMA280 Uorganisk kjemi Biokjemi og bioteknologi Grunnleggende fysikalsk kjemi Bacheloroppgave matematikk Matematisk analyse Matematikk - kompleks analyse Analytisk kjemi Optimeringsteori side 9

10 M-RETEKLU - Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (... År 1 År 2 År 3 År 4 År Kode Emne SP Velg en versjon av Examen Philosophicum i. semester SVEXPHIL ExPhil skoleeksamensmodell - IMKS/NHS-IØL SVEXPHIL ExPhil seminarmodell - IMKS/NHS-IØL Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (Oppstart Høst 2007) År 2 År 3 År 4 År Kode Emne SP Obligatoriske fellesemner BID140 Datateknikk MOT310 Statistiske metoder 1 ÅMA290 BID170 ÅMA300 Matematikk 3 - vektoranalyse Programmering, grunnkurs Matematikk 4 - differensialligninger MTLMAS Masteroppgave i realfag med teknologi - lærerutdanningsprogram Gjør et valg Matematikk og fysikk Matematikk og fysikk - obligatoriske emner BIT130 Termodynamikk BIT360 BIE220 BIT210 BIT260 BMA100 ÅMA190 ÅMA310 BIE20 BIT240 BMABAC Mikrofysikk Grunnleggende krets- og signalanalyse Computational physics Fluidmekanikk Matematisk analyse Numerisk matematikk, grunnkurs Matematikk - kompleks analyse Signaler og systemer Elektromagnetisme Bacheloroppgave matematikk side 10

11 Studieprogram M-RETEKLU, BOKMÅL, 2008 HØST, versjon 08.aug :12:11 År 2 År 3 År 4 År Kode Emne SP MIK100 Signalbehandling MPT100 BIT340 MPT110 Lineær algebra med anvendelser Astronomi Kaotiske dynamiske systemer Velg en versjon av Examen Philosophicum i. semester SVEXPHIL ExPhil skoleeksamensmodell - IMKS/NHS-IØL SVEXPHIL ExPhil seminarmodell - IMKS/NHS-IØL Matematikk og fysikk med bachelor i ingeniørfag Matematikk og fysikk med bachelor i ingeniørfag - obligatoriske emner BIT130 Termodynamikk BIT360 BIP190 BIT240 BIT260 BIE260 BIT30 BIT370 ÅMA310 BIB460 BITBAC MPT100 ÅMA240 Mikrofysikk Bedriftsøkonomi og entreprenørskap Elektromagnetisme Fluidmekanikk Digitalteknikk Statistisk Fysikk Innføring i kvantemekanikk Matematikk - kompleks analyse Vitenskapsteori og etikk Bacheloroppgave teknisk realfag Lineær algebra med anvendelser Matematikkens historie Matematikk og kjemi Matematikk og kjemi - obligatoriske emner BIK280 Kjemi og miljølære ÅMA190 BIB460 BIK230 Numerisk matematikk, grunnkurs Vitenskapsteori og etikk Generell kjemi ÅMA220 Diskret matematikk 2 side 11

12 M-RETEKLU - Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (... År 2 År 3 År 4 År Kode Emne SP BIK140 Organisk kjemi 1 BIK110 BMABAC BIK300 Biokjemi og bioteknologi Bacheloroppgave matematikk Analytisk kjemi Velg en versjon av Examen Philosophicum i. semester SVEXPHIL ExPhil skoleeksamensmodell - IMKS/NHS-IØL SVEXPHIL ExPhil seminarmodell - IMKS/NHS-IØL Hva kan du bli Fullført studium inkluderer PPU og gir undervisningskompetanse i to realfag med teknologi. Slik undervisningskompetanse vil i årene framover antakelig være svært etterspurt i skolen. I tillegg vil kompetanse i realfag og teknologi være etterspurt i industri, forskning og forvaltning. Med en god bakgrunn i realfag, teknologi og matematikk er det ofte lett å senere sette seg inn i andre fagområder og teknologi. Med en slik utdannelse kan man dermed senere gå i mange ulike retninger og jobbe med mange forskjellige ting. For eksempel vil en kombinasjon av matematikk og fysikk, eller matematikk og kjemi, gi et godt grunnlag for jobb i industri med forsknings- og utviklingsavdelinger. Dette gjør også at man er robust i forhold til omskiftinger i arbeidslivet. Emneevaluering Alle emnene som inngår i programmet skal evalueres enten ved bruk av skjema eller samtaler. Utenlandsopphold Fjerde eller femte semester, avhengig av fagkombinasjon, er spesielt tilrettelagt for utenlandsopphold. Emnene i disse semestrene er i stor grad standardemner internasjonalt, og det vil ikke være vanskelig å finne læresteder som tilbyr tilsvarende. Studenter som er interessert i utenlandsopphold kan kontakte faglig ansatte i mattegruppen og ansvarlig for internasjonalisering ved Det teknisk - naturvitenskapelige fakultet for å utarbeide et opplegg som passer for den enkelte student. Det teknisk - naturvitenskapelige fakultet har samarbeidsavtaler med forskjellige universitet som kan være aktuelle å bruke i denne sammenheng. Kontaktinformasjon Instituttleder tlf Det teknisk - naturvitenskapelige fakultet, tlf , side 12

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN)

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN) Studieprogram M-RETEKLU5, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:53 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN) Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i realfag

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Studieprogram M-RETEKLU5, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i realfag Heltid/deltid:

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Studieprogram M-RETEKLU5, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Studieprogram M-RETEKLU, NYNORSK, 2009 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:07 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i realfag Heiltid/deltid:

Detaljer

MASTER I REALFAG MED TEKNOLOGI femårig lærerutdanningsprogram

MASTER I REALFAG MED TEKNOLOGI femårig lærerutdanningsprogram MASTER I REALFAG MED TEKNOLOGI femårig lærerutdanningsprogram Utdanningen gir undervisningskompetanse i to realfag i tillegg til kompetanse i teknologi. Programmet passer godt for dem som vil bli lektor

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Studieprogram M-RETEKLU, NYNORSK, 2010 HØST, versjon 08.aug.2013 11:1:14 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i realfag Heiltid/deltid:

Detaljer

Matematikk og fysikk - bachelorstudium

Matematikk og fysikk - bachelorstudium Matematikk og fysikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap Fører til grad:

Detaljer

Matematikk og fysikk - bachelorstudium

Matematikk og fysikk - bachelorstudium Matematikk og fysikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap Fører til grad:

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor biologisk kjemi - bioteknologi Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor biologisk kjemi - bioteknologi Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag

Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig ingeniørutdanning har som overordnet

Detaljer

Matematikk og fysikk - bachelorstudium

Matematikk og fysikk - bachelorstudium Matematikk og fysikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap Fører til grad:

Detaljer

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Introduksjon: Overordnet mål for treårig bachelor

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet mål å utdanne

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2010 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:27 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:37 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til

Detaljer

Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet mål å utdanne

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Studieprogram M-INFTE5, BOKMÅL, 2008 HØST, versjon 08.aug.2013 11:12:09 Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør

Detaljer

Petroleumsgeologi - Bachelorstudium i ingeniørfag

Petroleumsgeologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Petroleumsgeologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Det overordnete mål med det treårige

Detaljer

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Introduksjon:

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Treårig ingeniørutdanning har som overordnet mål å utdanne

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet

Detaljer

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Introduksjon: Overordnet mål for

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet for

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:51 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

Data - bachelorstudium i ingeniørfag

Data - bachelorstudium i ingeniørfag Data - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag

Detaljer

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Det femårige masterstudiet

Detaljer

Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år

Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Det femårige master i teknologi / sivilingeniørstudiet

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Studiet gir spennende muligheter for den som er interessert

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon

Detaljer

Konstruksjoner og materialer - masterstudium

Konstruksjoner og materialer - masterstudium Studieprogram M-KONMAT, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:53 Konstruksjoner og materialer - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid:

Detaljer

Informasjonsteknologi, kybernetikk/signalbehandling - masterstudium

Informasjonsteknologi, kybernetikk/signalbehandling - masterstudium Studieprogram M-INFTEK, BOKMÅL, 007 HØST, versjon 08.aug.013 11:10:51 Informasjonsteknologi, kybernetikk/signalbehandling - masterstudium Vekting: 10 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør

Detaljer

Offshoreteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år

Offshoreteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Studieprogram M-OFFSH5, BOKMÅL, 2009 HØST, versjon 08.aug.2013 11:13:20 Offshoreteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør

Detaljer

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-INDØKG, BOKMÅL, 2009 HØST, versjon 08.aug.2013 11:13:22 Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid:

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Studieprogram M-INFTE5, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:37 Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør

Detaljer

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-KONMAT, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:37 Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør

Detaljer

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-INDØKG, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:37 Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid:

Detaljer

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Studiet gir spennende muligheter for den som er interessert

Detaljer

Petroleumsteknologi - Master of Science, 5-årig

Petroleumsteknologi - Master of Science, 5-årig Petroleumsteknologi - Master of Science, 5-årig Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master of Science Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Petroleumsteknologi - Master i teknologi /

Detaljer

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Studieprogram B-BYGG, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:37 Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid

Detaljer

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-KONMAT, BOKMÅL, 2009 HØST, versjon 08.aug.2013 11:13:22 Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør

Detaljer

Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing.

Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-OFFSYS, BOKMÅL, 008 HØST, versjon 08.aug.013 11:1:11 Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 10 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør

Detaljer

Data - bachelorstudium i ingeniørfag

Data - bachelorstudium i ingeniørfag Data - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet

Detaljer

Offshoreteknologi - offshore systemer - masterstudium

Offshoreteknologi - offshore systemer - masterstudium Offshoreteknologi - offshore systemer - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Offshore systemer omfatter utforming,

Detaljer

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Studieprogram B-PETROL, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:53 Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Studiet gir spennende muligheter for den

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heiltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Opptaksinformasjon Emnekombinasjon/studieplan

Detaljer

Elektroingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektroingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Elektroingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heiltid/deltid: Heltid Fagplan Her finn du skisser over studieplanar. Emnekombinasjon/studieplan

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:53 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Studienivå:

Detaljer

Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig

Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for petroleumsteknologi Fører

Detaljer

Lektorprogram i humanistiske fag

Lektorprogram i humanistiske fag Studieprogram M-LEKTOR, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:1:3 Lektorprogram i humanistiske fag Vekting: 300 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Lektorprogram i humanistiske

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell

Detaljer

Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing.

Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing. Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Offshore systemer med

Detaljer

Informasjonsteknologi, kybernetikk/signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing.

Informasjonsteknologi, kybernetikk/signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing. Informasjonsteknologi, kybernetikk/signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 10 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Med en mastergrad

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk Fører til grad:

Detaljer

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for konstruksjonsteknikk

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Studieprogram B-ELEKTRO, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:37 Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Konstruksjonar og materialar - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig

Konstruksjonar og materialar - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig Studieprogram M-KONMAT5, NYNORSK, 2008 HØST, versjon 08.aug.2013 11:12:58 Konstruksjonar og materialar - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi

Detaljer

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Elektroingeniør, y-vei, bachelor i ingeniørfag

Elektroingeniør, y-vei, bachelor i ingeniørfag Elektroingeniør, y-vei, bachelor i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk Fører til

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:52 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Studienivå:

Detaljer

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-KONMAT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:53 Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av:

Detaljer

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing.

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-BYUTV, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:51 Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det

Detaljer

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Studiet gir spennende muligheter for den

Detaljer

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-INDØKG, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:51 Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Endringsledelse - masterstudium

Endringsledelse - masterstudium Studieprogram M-ENDLED, BOKMÅL, 2006 HØST, versjon 08.aug.2013 11:09:26 Endringsledelse - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i endringsledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Målet

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Studieprogram B-ELEKTRO, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:51 Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Data - bachelorstudium i ingeniørfag

Data - bachelorstudium i ingeniørfag Data - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk Fører til grad: Bachelor

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:38 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Mathematics and Physics - Master of Science Degree Programme

Mathematics and Physics - Master of Science Degree Programme Mathematics and Physics - Master of Science Degree Programme Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og

Detaljer

Elektroingeniør, y-vei, bachelor i ingeniørfag

Elektroingeniør, y-vei, bachelor i ingeniørfag Studieprogram B-ELE-YVEI, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 19.feb.2013 12:01:43 Elektroingeniør, y-vei, bachelor i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Offshoreteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år

Offshoreteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Offshoreteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for konstruksjonsteknikk

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-ESPRÅKL, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:18 Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske

Detaljer

Data - bachelorstudium i ingeniørfag

Data - bachelorstudium i ingeniørfag Data - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk Fører til grad: Bachelor

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.

Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år

Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heiltid/deltid: Heltid Rammeplan Emnekombinasjon/studieplan Informasjonsteknologi

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Studieplan: Matematikk og statistikk - bachelor

Studieplan: Matematikk og statistikk - bachelor Studieplan: Matematikk og statistikk - bachelor Navn: Bokmål: Matematikk og statistikk - bachelor Nynorsk: Matematikk og statistikk - bachelor Engelsk: Mathematics and Statistics - bachelor Oppnådd grad:

Detaljer

Data - bachelorstudium i ingeniørfag

Data - bachelorstudium i ingeniørfag Data - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk Fører til grad: Bachelor

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-STATSVIT, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium

Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i fjernsyns- og multimedieproduksjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk

Detaljer

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for konstruksjonsteknikk

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom

Detaljer

Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag

Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap Fører

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heiltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Emnekombinasjon/studieplan

Detaljer

Endringsledelse - masterstudium

Endringsledelse - masterstudium Studieprogram M-ENDLED, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:52 Endringsledelse - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i endringsledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer