Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN)"

Transkript

1 Studieprogram M-RETEKLU5, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug :10:53 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN) Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i realfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Type studium: Masterstudium, 5-årig. Lærerutdanningsstudium med integrert Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) som gir undervisningskompetanse i to realfag samt teknologi. Antall studiepoeng: 300 studiepoeng (hvorav 60 PPU, minst 80 i det faget man tar masteroppgave, minst 60 i sidefaget, 10 teknologi (data), 10sp ex.phil eller 15sp samfunnsfag som i ingeniørprogrammene). Antall år: 5 år (med mulighet for å avslutte etter 3 år med bachelorgrad). Mål for studiet: Målet for studiet er å gi en solid plattform i realfag og teknologi som sammen med PPU skal gi et godt grunnlag for undervisning. Det tas spesielt sikte på undervisning i videregående skole. Studiet vil også gi godt grunnlag for jobb i industri med forsknings- og utviklingsavdelinger. Studiet inneholder teknologifag og flere av realfagsemnene som inngår har klar teknologisk profil. Dette vil være et godt utgangspunkt å klargjøre sammenhengene mellom matematisk-naturvitenskapelig teori og teknologiske anvendelser. Målgruppe: Studiet passer best for de med interesse og anlegg for matematikk, realfag og teknologi og som kan tenke seg å arbeide med undervisning. For de som ikke er interessert i undervisningstilling, kan studiet legges opp slik at det er mulighet for å avslutte etter 3 år med enten bachelorgrad i matematikk eller bachelor i teknisk realfag (ingeniør). Det anbefales sterkt å ha full fordypning fra videregående skole i de realfagene man skal studere. Oppbygging: Studiet er bygd opp av kurs på 5 og 10 studiepoeng, masteroppgave på 30 studiepoeng og PPU med praksis. I tillegg kommer ex.phil. (10sp) eller samfunnsfagene i ingeniørprogrammene (15sp). I begynnelsen av studiet tas det grunnleggende emner i realfag og noen emner i teknologi. Flere av realfagskursene vektlegger teknologiske anvendelser av matematikk, fysikk og kjemi og har en klar profil som bygger opp under teknologiforståelse. Spesielt gjelder dette kurs som Matetikk 4 - differensialligninger, Numerisk matematikk grunnkurs, statistikkursene, Computational physics og lab.-kursene i fysikk og kjemi. Andre av kursene understøtter generell faglig forståelse innfor det enkelte realfag. En del av emnene bygger på andre og må tas i angitt rekkefølge; se emnebeskrivelsene for nærmere detaljer. Arbeidet med masteroppgaven krever betydelig faglig spesialisering, og dette arbeidet gjøres til slutt i studiet. Med PPU i siste del av studiet har studenten et solid faglig grunnlag som utgangspunkt for praktisk-pedagogiske emner. Undervisnings- og læringsformene er forelesninger, regneøvelser og gruppearbeid, datalab. Noen av kursene har obligatoriske innleveringer og obligatoriske arbeidskrav som må være bestått før eksamen kan tas. Se beskrivelse av enkeltemnene for mer informasjon om dette. PPU har obligatorisk undervisning, og i tillegg kommer 12 uker veiledet praksis som også er obligatorisk. Studentene følger den gjeldende studieplan for PPU, se denne. De tre første årene av studiet kan bestå av studieprogrammene bachelor i matematikk eller side 1

2 M-RETEKLU5 - Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (... bachelor i teknisk realfag. Bachelor i teknisk realfag er et ingeniørutdanningsprogram. For nærmere informasjon se skisser nedenfor og planene for disse programmene. Studieprogrammet kan gjennomføres med ulike fagkombinasjoner: Matematikk og kjemi med masteroppgave i matematikk, Matematikk og fysikk med masteroppgave i matematikk, Matematikk og fysikk med masteroppgave i matematikk og med bachelor i ingeniørfag.de tre fagkombinasjonene har ulike sett med obligatoriske emner. FAGKOMBINASJON MATEMATIKK OG KJEMI MED MASTEROPPGAVE I MATEMATIKK Obligatoriske emner: ÅMA100 Matematiske metoder 1 (H, 10 sp), ÅMA330 Matematiske metoder 2c (V, 5 sp) sammen med ÅMA140 eller ÅMA260 Matematiske metoder 2 (V, 10 sp) sammen med MPT100, ÅMA140 Matematikk 6 - lineær algebra (H, 10 sp) sammen med ÅMA330 eller MPT100 Lineær algebra med anvendelser (H, 5 sp) sammen med ÅMA260, ÅMA290 Matematikk 3 - vektoranalyse (H, 5sp), ÅMA300 Matematikk 4 - differensiallikninger (V, 5 sp), ÅMA310 Matematikk 5 - kompleks analyse (H, 5sp), ÅMA190 Numerisk matematikk, grunnkurs (H, 5 sp), ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk (V, 5sp), MOT310 Statistiske metoder i (H, 5sp), BMA100 Matematisk analyse (H, 10sp), ÅMA240 Matematikkens historie (V, 10 sp), BIK280 Kjemi og miljølære (H, 10sp), BIK230 Generell kjemi (V, 10sp), BIK140 Organisk kjemi 1 (H, 10sp), BIK110 Biokjemi og bioteknologi (V, 10sp), BIK130 Kjemiteknikk (V, 10sp), BIK300 Analytisk kjemi (V, 10sp), BID140 Datateknikk (H, 5 sp), BID170 Programmering, grunnkurs (V, 5 sp) eller BIE260 Digitalteknikk (H, 5 sp), side 2

3 Studieprogram M-RETEKLU5, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug :10:53 Valgemner: ÅMA120 Diskret matematikk 1 (H, 10 sp), ÅMA220 Diskret matematikk 2 (V, 5 Sp), MOT100 Matematisk statistikk og stokastiske prosesser A (H, 10 sp), MOT110 Matematisk statistikk og stokastiske prosesser B (H, 10 sp, gir 15sp sammen med MOT 100), ÅMA230 Grupper og symmetri (V, 10 sp), ÅMA280 Optimeringsteori (V, 5 sp), ÅMA 150 Matematik modellering 1 (H, 5sp), ÅMA 250 Matematik modellering 2 (V, 5sp), BIE220 Grunnleggende krets- og signalanalyse (V, 10sp), B1E260 Digitalteknikk (H, 5 sp), BID170 Programmering, grunnkurs (V, 5 sp), FAGKOMBINASJON MATEMATIKK OG FYSIKK MED MASTEROPPGAVE I MATEMATIKK Obligatoriske emner: ÅMA100 Matematiske metoder 1 (H, 10 sp), ÅMA330 Matematiske metoder 2c (V, 5 sp) sammen med ÅMA140 eller ÅMA260 Matematiske metoder 2 (V, 10 sp) sammen med MPT100, ÅMA140 Matematikk 6 - lineær algebra (H, 10 sp) sammen med ÅMA330 eller MPT100 Lineær algebra med anvendelser (H, 5 sp) sammen med ÅMA260, ÅMA290 Matematikk 3 - vektoranalyse (H, 5sp), ÅMA300 Matematikk 4 - differensiallikninger (V, 5 sp), ÅMA310 Matematikk 5 - kompleks analyse (H, 5sp), ÅMA190 Numerisk matematikk, grunnkurs (H, 5 sp), ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk (V, 5sp), MOT310 Statistiske metoder i (H, 5sp), BMA100 Matematisk analyse (H, 10sp), side 3

4 M-RETEKLU5 - Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (... ÅMA240 Matematikkens historie (V, 10 sp), BIT100 Fysikk (H, 10sp), BIT170 Fysikklaboratorium (V, 5sp), BIT360 Mikrofysikk (H, 10sp), BIT340 Astronomi (V, 10sp), BIT260 Fluidmekanikk (H, 5sp), BIT130 Termodynamikk (H, 5sp), BIT210 Computational physics (V, 5sp), BIT240 Elektromagnetisme (V, 5), Obligatorisk med (minst) 5 sp fysikk-valgemne BID140 Datateknikk (H, 5 sp), BID170 Programmering, grunnkurs (V, 5 sp) eller BIE260 Digitalteknikk (H, 5 sp), Valgemner: ÅMA120 Diskret matematikk 1 (H, 10 sp), ÅMA220 Diskret matematikk 2 (V, 5 Sp), MOT100 Matematisk statistikk og stokastiske prosesser A (H, 10 sp), MOT110 Matematisk statistikk og stokastiske prosesser B (H, 10 sp, gir 15sp sammen med MOT 100), ÅMA230 Grupper og symmetri (V, 10 sp), ÅMA280 Optimeringsteori (V, 5 sp), ÅMA150 Matematik modellering 1 (H, 5sp), ÅMA250 Matematik modellering 2 (V, 5sp), BIT120 Materialfysikk (V, 5sp), BIT230 Eksperimentelle metoder (H, 5sp), MPT110 Kaotiske dynamiske systemer (H, 5sp), BIT370 Innføring i kvantemekanikk (H, 5sp), side 4

5 Studieprogram M-RETEKLU5, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug :10:53 BIT350 Statistisk fysikk (H, 5sp), BIE220 Grunnleggende krets- og signalanalyse (V, 10sp), B1E260 Digitalteknikk (H, 5 sp), BID170 Programmering, grunnkurs (V, 5 sp). FAGKOMBINASJON MATEMATIKK OG FYSIKK MED MASTEROPPGAVE I MATEMATIKK OG MED BACHELOR I INGENIØRFAG Obligatoriske emner: ÅMA100 Matematiske metoder 1 (H, 10 sp), ÅMA330 Matematiske metoder 2c (V, 5 sp) sammen med ÅMA140 eller ÅMA260 Matematiske metoder 2 (V, 10 sp) sammen med MPT100, ÅMA140 Matematikk 6 - lineær algebra (H, 10 sp) sammen med ÅMA330 eller MPT100 Lineær algebra med anvendelser (H, 5 sp) sammen med ÅMA260, ÅMA290 Matematikk 3 - vektoranalyse (H, 5sp), ÅMA300 Matematikk 4 - differensiallikninger (V, 5 sp), ÅMA310 Matematikk 5 - kompleks analyse (H, 5sp), ÅMA190 Numerisk matematikk, grunnkurs (H, 5 sp), ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk (V, 5sp), MOT310 Statistiske metoder i (H, 5sp), BMA100 Matematisk analyse (H, 10sp), ÅMA240 Matematikkens historie (V, 10 sp), BIT100 Fysikk (H, 10sp), BIT170 Fysikklaboratorium (V, 5sp), BIT360 Mikrofysikk (H, 10sp), BIT340 Astronomi (V, 10sp), BIT260 Fluidmekanikk (H, 5sp), BIT130 Termodynamikk (H, 5sp), BIT210 Computational physics (V, 5sp), side 5

6 M-RETEKLU5 - Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (... BIT240 Elektromagnetisme (V, 5), BIT370 Innføring i kvantemekanikk (5sp), BIT350 Statistisk fysikk (H, 5sp), BIT120 Materialfysikk (V, 5sp), BID140 Datateknikk (H, 5 sp), BID170 Programmering, grunnkurs (V, 5 sp), BIE260 Digitalteknikk (H, 5 sp), BIB460 Vitenskapsteori og etikk (V, 5sp), BIP190 Bedriftsøkonomi og entreprenørskap (V, 10sp), Valgemner: ÅMA120 Diskret matematikk 1 (H, 10 sp), ÅMA220 Diskret matematikk 2 (V, 5 Sp), MOT100 Matematisk statistikk og stokastiske prosesser A (H, 10 sp), MOT110 Matematisk statistikk og stokastiske prosesser B (H, 10 sp, gir 15sp sammen med MOT 100), ÅMA230 Grupper og symmetri (V, 10 sp), ÅMA280 Optimeringsteori (V, 5 sp), ÅMA 150 Matematik modellering 1 (H, 5sp), ÅMA250 Matematik modellering 2 (V, 5sp), BIT230 Eksperimentelle metoder (h, 5sp), MPT110 Kaotiske dynamiske systemer (H, 5sp), BIE220 Grunnleggende krets- og signalanalyse (V, 10sp). Andre opplysninger: I tillegg kommer obligatoriske krav på PPU: 12 uker praksis, obligatorisk undervisning og innleveringsoppgaver individuelt og i grupper, se egen studieplan for PPU. For å få PPU-vitnemål må alle deler av PPU være bestått, kun de med PPU-vitnemål får undervisningskompetanse for videregående skole. Praksis på PPU er ordinært lagt over to år: 6 uker praksis i 1. eller 2. semester (7. eller 8. i masterprogrammet) og 6 uker praksis i 3. eller 4. semester. I den grad dette skaper problemer side 6

7 Studieprogram M-RETEKLU5, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug :10:53 for annen undervisning i 7. og 8. semester, kan all praksis på PPU etter søknad til studiekoordinator på PPU, utsettes til de to siste semestrene, dvs. 6 uker praksis 7. semester og 6 uker praksis 8. semester. Opptakskrav Generell studiekompetanse med ett av fagene 2MX/2MY/3MZ og ett av fagene 3MX/3FY/3KJ/3BI/(2KJ+3BT)/(2BI+3BT). Opptaksinformasjon Undervisningen i matematikk bygger på 3MX, og undervisningen i fysikk bygger 2FY. Det anbefales sterkt å ha full fordypning fra videregående skole i de realfagene man skal studere. Før ordinær semesterstart gis imidlertid en intensiv repetisjon fra 2MX/3MX pensum i algebra, trigonometri, derivasjon og integrasjon. Søknad sendes Samordna Opptak. Mer informasjon: www. uis.no Studenter som ønsker å ta studiet på deltid bes kontakte instituttkoordinator. Det må søkes på eget skjema. Emnekombinasjon/studieplan Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (Oppstart Høst 2007) År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Kode Emne SP Obligatoriske fellesemner ÅMA100 Matematiske metoder 1 ÅMA110 BID140 ÅMA290 BID170 ÅMA300 ÅMA190 BMA100 Sannsynlighetsregning med statistikk Datateknikk Matematikk 3 - vektoranalyse Programmering, grunnkurs Matematikk 4 - differensialligninger Numerisk matematikk, grunnkurs Matematisk analyse MTLMAS Masteroppgave i realfag med teknologi - lærerutdanningsprogram Gjør et valg Matematikk og fysikk Forklaring: standardtermin, alternativ termin side 7

8 M-RETEKLU5 - Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (... År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Kode Emne SP Matematikk og fysikk - obligatoriske emner BIT100 Fysikk BIT170 ÅMA240 Fysikklaboratorium Matematikkens historie ÅMA260 Matematiske metoder 2 BIT360 Mikrofysikk MOT310 Statistiske metoder 1 ÅMA310 BIT260 BIT340 BIT130 EXP100 BIT210 BIT240 BMABAC MPT100 Matematikk 5 - kompleks analyse Fluidmekanikk Astronomi Termodynamikk Examen philosophicum Computational physics Elektromagnetisme Bacheloroppgave matematikk Lineær algebra med anvendelser Matematikk og fysikk - anbefalte valgemner fysikk BIT230 Eksperimentelle metoder BIT350 BIT370 MPT110 Statistisk Fysikk Innføring i kvantemekanikk Kaotiske dynamiske systemer Matematikk og fysikk med bachelor i ingeniørfag Matematikk og fysikk med bachelor i ingeniørfag - obligatoriske emner BIK280 Kjemi og miljølære BIT100 BIT170 BIT340 Fysikk Fysikklaboratorium Astronomi ÅMA260 Matematiske metoder 2 BIT130 Termodynamikk Forklaring: standardtermin, alternativ termin side 8

9 Studieprogram M-RETEKLU5, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug :10:53 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Kode Emne SP BIT360 Mikrofysikk MOT310 Statistiske metoder 1 BIT120 BIT210 BIT240 BIT260 BIE260 BIT350 BIT370 ÅMA310 BIB460 BIP190 BITBAC MPT100 ÅMA240 Materialfysikk Computational physics Elektromagnetisme Fluidmekanikk Digitalteknikk Statistisk Fysikk Innføring i kvantemekanikk Matematikk 5 - kompleks analyse Vitenskapsteori og etikk Bedriftsøkonomi og entreprenørskap Bacheloroppgave teknisk realfag Lineær algebra med anvendelser Matematikkens historie Matematikk og kjemi Matematikk og kjemi - obligatoriske emner ÅMA140 Matematikk 6 - lineær algebra ÅMA240 ÅMA330 BIK280 Matematikkens historie Matematiske metoder 2c Kjemi og miljølære MOT310 Statistiske metoder 1 ÅMA310 BIK130 BIK230 Matematikk 5 - kompleks analyse Kjemiteknikk Generell kjemi BIK140 Organisk kjemi 1 EXP100 BIK110 Examen philosophicum Biokjemi og bioteknologi Forklaring: standardtermin, alternativ termin side 9

10 M-RETEKLU5 - Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (... År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Kode Emne SP BMABAC Bacheloroppgave matematikk BIK300 Analytisk kjemi Matematikk og kjemi - anbefalte valgemner matematikk ÅMA220 Diskret matematikk 2 ÅMA280 Optimeringsteori Forklaring: standardtermin, alternativ termin Hva kan du bli Fullført studium inkluderer PPU og gir undervisningskompetanse i to realfag med teknologi. Slik undervisningskompetanse vil i årene framover antakelig være svært etterspurt i skolen. I tillegg vil kompetanse i realfag og teknologi være etterspurt i industri, forskning og forvaltning. Med en god bakgrunn i realfag, teknologi og matematikk er det ofte lett å senere sette seg inn i andre fagområder og teknologi. Med en slik utdannelse kan man dermed senere gå i mange ulike retninger og jobbe med mange forskjellige ting. For eksempel vil en kombinasjon av matematikk og fysikk, eller matematikk og kjemi, gi et godt grunnlag for jobb i industri med forsknings- og utviklingsavdelinger. Dette gjør også at man er robust i forhold til omskiftinger i arbeidslivet. Utenlandsopphold Fjerde eller femte semester, avhengig av fagkombinasjon, er spesielt tilrettelagt for utenlandsopphold. Emnene i disse semestrene er i stor grad standardemner internasjonalt, og det vil ikke være vanskelig å finne læresteder som tilbyr tilsvarende. Studenter som er interessert i utenlandsopphold kan kontakte faglig ansatte i mattegruppen og ansvarlig for internasjonalisering ved Det teknisk - naturvitenskapelige fakultet for å utarbeide et opplegg som passer for den enkelte student. Det teknisk - naturvitenskapelige fakultet har samarbeidsavtaler med forskjellige universitet som kan være aktuelle å bruke i denne sammenheng. Kontaktinformasjon Instituttleder Simon Geir Møller, eller Bjørn H. Auestad, Det teknisk - naturvitenskapelige fakultet, tlf , side 10

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN)

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN) Studieprogram M-RETEKLU, BOKMÅL, 2008 HØST, versjon 08.aug.2013 11:12:11 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN) Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i realfag

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Studieprogram M-RETEKLU5, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i realfag Heltid/deltid:

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Studieprogram M-RETEKLU5, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

MASTER I REALFAG MED TEKNOLOGI femårig lærerutdanningsprogram

MASTER I REALFAG MED TEKNOLOGI femårig lærerutdanningsprogram MASTER I REALFAG MED TEKNOLOGI femårig lærerutdanningsprogram Utdanningen gir undervisningskompetanse i to realfag i tillegg til kompetanse i teknologi. Programmet passer godt for dem som vil bli lektor

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Studieprogram M-RETEKLU, NYNORSK, 2009 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:07 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i realfag Heiltid/deltid:

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Studieprogram M-RETEKLU, NYNORSK, 2010 HØST, versjon 08.aug.2013 11:1:14 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i realfag Heiltid/deltid:

Detaljer

Matematikk og fysikk - bachelorstudium

Matematikk og fysikk - bachelorstudium Matematikk og fysikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap Fører til grad:

Detaljer

Matematikk og fysikk - bachelorstudium

Matematikk og fysikk - bachelorstudium Matematikk og fysikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap Fører til grad:

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor biologisk kjemi - bioteknologi Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig

Detaljer

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Introduksjon: Overordnet mål for treårig bachelor

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor biologisk kjemi - bioteknologi Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Matematikk og fysikk - bachelorstudium

Matematikk og fysikk - bachelorstudium Matematikk og fysikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap Fører til grad:

Detaljer

Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag

Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig ingeniørutdanning har som overordnet

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet

Detaljer

Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet mål å utdanne

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2010 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:27 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Treårig ingeniørutdanning har som overordnet mål å utdanne

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:37 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til

Detaljer

Petroleumsgeologi - Bachelorstudium i ingeniørfag

Petroleumsgeologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Petroleumsgeologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Det overordnete mål med det treårige

Detaljer

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Studieprogram M-INFTE5, BOKMÅL, 2008 HØST, versjon 08.aug.2013 11:12:09 Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør

Detaljer

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Introduksjon:

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Introduksjon: Overordnet mål for

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet mål å utdanne

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet for

Detaljer

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Studiet gir spennende muligheter for den som er interessert

Detaljer

Offshoreteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år

Offshoreteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Studieprogram M-OFFSH5, BOKMÅL, 2009 HØST, versjon 08.aug.2013 11:13:20 Offshoreteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet

Detaljer

Konstruksjoner og materialer - masterstudium

Konstruksjoner og materialer - masterstudium Studieprogram M-KONMAT, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:53 Konstruksjoner og materialer - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid:

Detaljer

Data - bachelorstudium i ingeniørfag

Data - bachelorstudium i ingeniørfag Data - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:51 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Det femårige masterstudiet

Detaljer

Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år

Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Det femårige master i teknologi / sivilingeniørstudiet

Detaljer

Informasjonsteknologi, kybernetikk/signalbehandling - masterstudium

Informasjonsteknologi, kybernetikk/signalbehandling - masterstudium Studieprogram M-INFTEK, BOKMÅL, 007 HØST, versjon 08.aug.013 11:10:51 Informasjonsteknologi, kybernetikk/signalbehandling - masterstudium Vekting: 10 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Studiet gir spennende muligheter for den som er interessert

Detaljer

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Studieprogram M-INFTE5, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:37 Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør

Detaljer

Petroleumsteknologi - Master of Science, 5-årig

Petroleumsteknologi - Master of Science, 5-årig Petroleumsteknologi - Master of Science, 5-årig Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master of Science Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Petroleumsteknologi - Master i teknologi /

Detaljer

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Studieprogram B-BYGG, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:37 Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid

Detaljer

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-INDØKG, BOKMÅL, 2009 HØST, versjon 08.aug.2013 11:13:22 Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid:

Detaljer

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-KONMAT, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:37 Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør

Detaljer

Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing.

Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-OFFSYS, BOKMÅL, 008 HØST, versjon 08.aug.013 11:1:11 Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 10 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør

Detaljer

Data - bachelorstudium i ingeniørfag

Data - bachelorstudium i ingeniørfag Data - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet

Detaljer

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-KONMAT, BOKMÅL, 2009 HØST, versjon 08.aug.2013 11:13:22 Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør

Detaljer

Lektorprogram i humanistiske fag

Lektorprogram i humanistiske fag Studieprogram M-LEKTOR, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:1:3 Lektorprogram i humanistiske fag Vekting: 300 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Lektorprogram i humanistiske

Detaljer

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-INDØKG, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:37 Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid:

Detaljer

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Studieprogram B-PETROL, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:53 Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Elektroingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektroingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Elektroingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heiltid/deltid: Heltid Fagplan Her finn du skisser over studieplanar. Emnekombinasjon/studieplan

Detaljer

Endringsledelse - masterstudium

Endringsledelse - masterstudium Studieprogram M-ENDLED, BOKMÅL, 2006 HØST, versjon 08.aug.2013 11:09:26 Endringsledelse - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i endringsledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Offshoreteknologi - offshore systemer - masterstudium

Offshoreteknologi - offshore systemer - masterstudium Offshoreteknologi - offshore systemer - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Offshore systemer omfatter utforming,

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:53 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Studienivå:

Detaljer

Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig

Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for petroleumsteknologi Fører

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heiltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Opptaksinformasjon Emnekombinasjon/studieplan

Detaljer

Konstruksjonar og materialar - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig

Konstruksjonar og materialar - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig Studieprogram M-KONMAT5, NYNORSK, 2008 HØST, versjon 08.aug.2013 11:12:58 Konstruksjonar og materialar - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell

Detaljer

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing.

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-BYUTV, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:51 Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:52 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Studienivå:

Detaljer

Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing.

Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing. Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Offshore systemer med

Detaljer

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Studiet gir spennende muligheter for den

Detaljer

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-KONMAT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:53 Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av:

Detaljer

Informasjonsteknologi, kybernetikk/signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing.

Informasjonsteknologi, kybernetikk/signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing. Informasjonsteknologi, kybernetikk/signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 10 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Med en mastergrad

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-ESPRÅKL, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:18 Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske

Detaljer

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for konstruksjonsteknikk

Detaljer

Data - bachelorstudium i ingeniørfag

Data - bachelorstudium i ingeniørfag Data - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk Fører til grad: Bachelor

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Mathematics and Physics - Master of Science Degree Programme

Mathematics and Physics - Master of Science Degree Programme Mathematics and Physics - Master of Science Degree Programme Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og

Detaljer

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Studiet gir spennende muligheter for den

Detaljer

Endringsledelse - masterstudium

Endringsledelse - masterstudium Studieprogram M-ENDLED, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:52 Endringsledelse - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i endringsledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Studieplan: Matematikk og statistikk - bachelor

Studieplan: Matematikk og statistikk - bachelor Studieplan: Matematikk og statistikk - bachelor Navn: Bokmål: Matematikk og statistikk - bachelor Nynorsk: Matematikk og statistikk - bachelor Engelsk: Mathematics and Statistics - bachelor Oppnådd grad:

Detaljer

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing.

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-BYUTV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det

Detaljer

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing.

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-BYUTV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:38 Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det

Detaljer

Samfunnssikkerhet - masterstudium

Samfunnssikkerhet - masterstudium Studieprogram M-SAMSIK, BOKMÅL, 2006 HØST, versjon 08.aug.2013 11:09:25 Samfunnssikkerhet - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i Samfunnssikkerhet Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk Fører til grad:

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Data - bachelorstudium i ingeniørfag

Data - bachelorstudium i ingeniørfag Data - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk Fører til grad: Bachelor

Detaljer

Offshoreteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år

Offshoreteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Offshoreteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for konstruksjonsteknikk

Detaljer

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Informasjonsteknologi, automatisering og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing.

Informasjonsteknologi, automatisering og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-INFTEK, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:51 Informasjonsteknologi, automatisering og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad

Detaljer

Offshoreteknologi - industriell teknologi og driftsledelse - Master i teknologi/siv.ing.

Offshoreteknologi - industriell teknologi og driftsledelse - Master i teknologi/siv.ing. Offshoreteknologi - industriell teknologi og driftsledelse - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom

Detaljer

Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år

Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heiltid/deltid: Heltid Rammeplan Emnekombinasjon/studieplan Informasjonsteknologi

Detaljer

Elektroingeniør, y-vei, bachelor i ingeniørfag

Elektroingeniør, y-vei, bachelor i ingeniørfag Elektroingeniør, y-vei, bachelor i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk Fører til

Detaljer

Informasjonsteknologi, datateknikk - Master program

Informasjonsteknologi, datateknikk - Master program Informasjonsteknologi, datateknikk - Master program Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk

Detaljer

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-INDØKG, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:51 Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-KONMAT, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:52 Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av:

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:38 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Studieprogram B-ELEKTRO, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:51 Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Studieprogram B-ELEKTRO, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:37 Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heiltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Emnekombinasjon/studieplan

Detaljer

Data - bachelorstudium i ingeniørfag

Data - bachelorstudium i ingeniørfag Data - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk Fører til grad: Bachelor

Detaljer

Elektroingeniør, y-vei, bachelor i ingeniørfag

Elektroingeniør, y-vei, bachelor i ingeniørfag Studieprogram B-ELE-YVEI, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 19.feb.2013 12:01:43 Elektroingeniør, y-vei, bachelor i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for konstruksjonsteknikk

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag

Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap Fører

Detaljer

Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.

Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer