Analyse av Sevan Marine ASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Analyse av Sevan Marine ASA"

Transkript

1 Analyse av Sevan Marine ASA Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus Jenny K. Faleide Landsverk og Joachim Sogn Veileder: Helge Nordahl Utdannelse: Økonomi og administrasjon

2 Sammendrag Denne oppgaven tar for seg en fundamental analyse av Sevan Marine ASA for å finne ut om selskapet er en fornuftig investering. Selskapet vil bli analysert gjennom en strategisk og en finansiell del. Først blir Sevan Marine presentert slik at leseren får innblikk i selskapet som helhet. Deretter vil oppgaven ta for seg en SVIMA analyse og deretter Porter s eksternanalyse. Den finansielle analysen består av kontantstrømanalyser samt estimering av selskapets og konkurrentenes earnings per share og PE-ratio. Den strategiske analysen konkluderer med at Sevan Marine har varige konkurransefortrinn ved selskapets teknologi og ansatte. Videre forteller eksternanalysen at kundenes forhandlingsmakt utgjør den største trusselen for Sevan Marine. Den finansielle analysen bygger på tre ulike scenario, best, akseptabelt og verst sannsynlig utfall for Sevan Marine. Markedsverdien og EPS (earnings per share) vil øke uavhengig av hvilket scenario vi velger å se på. Dermed konkluderer vi med at det er fornuftig å investere i Sevan Marine.

3 Innhold Forord Sevan Marine ASA Introduksjon av selskapet Sevanteknologien og prosjekter Visjon Samarbeidsavtaler Strategisk rammeverk Mulighetsområder Internanalyse Innledning SVIMA Ressurser Teknologi Ansatte Kapital Partnere Konklusjon intern analyse Eksternanalyse Innledning Bransjedefinisjon Porters Five Forces Trusler fra substitutter Kunder Direkte konkurrenter Nye aktører Leverandører Konklusjon ekstern analyse Finansiell analyse Innledning... 23

4 4.2 Avkastningskrav til egenkapital Risikofri rente Forventet markedspremie Beta Historisk kontantstrøm Lån til Logitel Offshore Fremtidige kontantstrømmer Innledning Beste Scenario Akseptabelt scenario Verst sannsynlig scenario Earnings Per Share og Price Earnings Ratio Innledning Best tenkelig scenario Akseptabelt scenario Verst tenkelig scenario Konkurrentenes EPS og PE-ratio Oppsummering EPS og PE-ratio Konklusjon finansiell analyse Konklusjon Litteraturliste... 40

5 Forord Utredingen er skrevet som avslutning på bachelor i økonomi og administrasjon ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Fordypningsområde er bedriftsøkonomisk analyse og vi fant det derfor interessant å skrive en verdsettelsesoppgave med utgangspunkt i selskapet Sevan Marine ASA. Å gjøre en slik oppgave har gitt oss muligheten til å bruke kunnskap som vi har lært oss gjennom studiet. Vi har fått spesielt bruk for fagstoff fra fagene investering og finansiering, strategi, og bedriftsøkonomi. Vi valgte å skrive om selskapet fordi den ene kandidaten har fulgt selskapet siden 2011, og ønsket å sette seg ordentlig inn i hva som skjedde med en aksje som har vært meget volatil. Vi føler at denne oppgaven har hjulpet oss med å få relativt god innsikt i Sevan Marine, noe som vi har funnet interessant. Oppgaven har vært utfordrende fordi det har vært mye å sette seg inn i. Eksempelvis er det feilinformasjon på wikipedia ettersom selskapet har endret seg raskt over de siste årene og blant annet forandret strategi. Vi føler at resultatet fra analysen en tilfredsstillende selv om det er usikkerhetsmomenter som gjør at konklusjonen kun er veiledende og ikke et fasitsvar på om en investor burde investere i selskapet. Vi ber leseren legge merke til at det kreves mye informasjon som skal tilegnes over lenger tid for at vi skulle få dyp forståelse av hva selskapet egentlig driver med. Dette er en modningsfase som har tatt lang tid. I oppgavens første del er derfor alle kildene hentet fra kvartalsrapporter, nyheter og lenker fra Sevan Marine sine hjemmesider eller fra kvartalsfremvisninger av nøkkelpersoner i firmaet. Spesiell takk gis til veileder Helge Nordahl for god veiledning og oppfølging i løpet av perioden. Vi vil også takke CFO i Sevan Marine Kjetil Vangsnes for å gjennomføre et intervjue i sammenheng med oppgaven. Jan Inge Faleide takkes også for samtale om bransjen og faktorer som bør tas hensyn til. 1

6 1. Sevan Marine ASA 1.1 Introduksjon av selskapet Sevan Marine ASA er et teknologi-, prosjekt- og ingeniørselskap som har utviklet en egen teknologi og design for plattformer i oljebransjen (Sevan Marine). Firmaet ble grunnlagt i 2001 av Arne Smedal, Kåre Syvertsen og Jan Erik Tveteraas. Tre år senere i 2004 ble selskapet børsnotert på Oslo Børs. Selskapets utradisjonelle og innovative design syntes å få økende anerkjennelse i oljebransjen, noe som har vist seg gjennom at andre selskaper tar store deler av risikoen ved at de konstruerer og eier «Sevanplattformer». Fra begynnelsen av var Sevan Marine et bygge-eie selskap, det har de valgt å gå bort ifra og er nå et teknologi-, prosjekt og ingeniørselskap (Sevan Marine). Forandringen skjedde etter at Sevan Marine ASA var nær å gå konkurs i 2011 da de ikke klarte å tilbakebetale et obligasjonslån på over 4,2 milliarder kroner til obligasjonseierne. I siste øyeblikk ble selskapet berget da det canadiske oljeselskapet og rederiet Teekay kjøpte offshoreenhetene Hummingbird, Piranema og Voyageur fra Sevan Marine (Sevan Marine). Dette ga Teekay et tungt eierskap i Sevan Marine. Den nye kapitalen ble brukt til å betale obligasjonseierne. Teekay og Sevan Marine gikk dermed inn i et tett samarbeid der Teekay har rett til bruk av fremtidige prosjekter og teknologi som er utviklet av Sevan Marine. 1.2 Sevanteknologien og prosjekter Sevan Marine har i hovedsak solgt lisenser til to typer plattformer. Disse plattformene er såkalte FPSO-enheter (Floating Production, Storage and Offloading) og MODU-enheter (Mobile Offshore Drilling Units) (Sevan Marine, 2014). FPSO er brukes til å produsere (dvs pumpe opp) olje, lagre denne og pumpe den videre over på et tankskip (Sevan Marine). Disse brukes slik at oljeselskapene har mulighet til å hente olje i fjerne områder. MODU-enhetene er boreenheter som kan fraktes dit oljeselskapene skal bore etter olje. 2

7 Figur 1 viser en oversikt over eksisterende og fremtidige plattformer basert på sevanteknologien. FPSO-enhetene Piranema, Hummingbird og Voyageur eies av Teekay (Sevan Marine,2014). Teekay leier disse enhetene til en tredjepart for å generere inntekter. Enhetene Goliat og Western Isles eies henholdsvis av Eni Norge og Dana Petroleum (Sevan Marine, 2014). Samtlige boreenheter eies av Sevan Drilling og leies ut til en tredjepart. De siste to boligenhetene nederst i oversikten eies av Logitel Offshore som skal leie disse til en tredjepart når enhetene er ferdig bygget. Figur 1 Oversikt over eksisterende og fremtidige plattformer. 1.3 Visjon Sevan Marine sin visjon er å være et verdensledende firma i dette teknologisk utfordrende segmentet av offshoreindustrien (Sevan Marine, 2009). Firmaet skal bruke sine konkurransefortrinn innen design, ingeniørarbeid og prosjektgjennomføring for å tilby kostnadseffektive og innovative produkter og løsninger til kunder basert på sevanteknologien (Sevan Marine, 2009). 3

8 1.4 Samarbeidsavtaler Sevan Marine har en rekke kompliserte samarbeidsavtaler som har kommet til i løpet av årene. Vi har derfor sett det nødvendig å sette opp en oversikt over eierforhold og samarbeidspartnere, som i figuren 2. Figur 2 Oversikt over eierforhold og samarbeidsavtaler. Sevan Marine ASA er, som tidligere nevnt, et selskap som er børsnotert på Oslo Børs. Selskapet Teekay eier omtrent 40 prosent av aksjene, mens de resterende aksjene er fordelt på mindre aksjonærer (Sevan Marine, 2014). Samarbeidspartnere er selskaper som enten selger sevanteknologien til en tredje part, bruker sevanteknologien direkte i sine egne prosjekter, eller teknologiselskaper som skal hjelpe og videreutvikle konseptet til Sevan (Sevan Marine, 2014). I figur 2 er disse selskapene presentert i sirkelen som viser samarbeidspartnere. Den siste grenen av modellen viser at Sevan Marine eier selskapet KANFA. KANFA jobber med å utvikle sevanteknologien- og servicen, dette innebærer blant annet utvikling av systemer for forbedring av LNG-produksjon (Liquified Natural Gas Production). I tillegg til dette selger KANFA prosesspakker og moduler for å generere inntekter til firmaet (Sevan Marine, 2014). Vi kommer ikke til å ta hensyn til KANFA sine inntekter videre i oppgaven. 4

9 1.5 Strategisk rammeverk Sevan Marine sitt strategiske rammeverk viser selskapet sine satsningsområder og gir en god oversikt over hva selskapet fokuserer på i dagens marked. Satsningsområdene kan tredeles i (1) teknologiutvikling av designet, (2) salg/utleie av FPSO-platformer og (3) utvikling og salg av prosessteknologi gjennom KANFA-gruppen. Å utarbeide nye applikasjoner innebærer å utvikle sevandesignet slik at det kan brukes til flere typer offshoreplattformer i oljeindustrien (Sevan Marine 2014). Ved å utvikle denne teknologien ser selskapet for seg at de vil få flere muligheter til et bedre og større kundenettverk. Sevan Marine ASA sine satsningsområder for å få inntjeninger til selskapet er å utføre service på plattformene som allerede er lisensiert bort, samt få i stand nye lisensavtaler på FPSO plattformer. Grunnen til at Sevan Marine i hovedsak kun satser på salg og service av FPSO-enheter er at det er disse enhetene som er mest anerkjent i markedet. Derfor tror og mener Sevan Marine ASA at det er stor mulighet for at flere aktører i oljebransjen vil ønske å inngå lisensavtaler for bruk av sevanteknologien på deres plattformer. Det siste satsningsområdet er KANFAgruppen og videreutvikling av toppsidedesignet KANFA har vært ansvarlig for. I tillegg skal KANFA fortsette å utvikle konseptet for LNG-produksjon og selge prosesspakker og moduler til offshoreindustrien (Sevan Marine,2014). Figuren under illustrerer disse satsningsområdene. Figur 3 Oversikt over satsningsområdene til Sevan Marine. 5

10 1.6 Mulighetsområder Sevan Marine ønsker å bruke teknologien som er utviklet for en rekke forskjellige prosjekter i fremtiden (Sevan Marine 2014). Uten å legge alt for mye vekt på dette i oppgaven ønsker vi å legge frem en oversikt over hvilke typer plattformer Sevan Marine ser for seg at dette kan være. Disse typer plattformer er gjengitt i figur 3, og illustrerer et ønskelig fremtidsbilde. Sevan Marine ser for seg å utvikle teknologien, og å selge enhetene gjennom et lignende partnerskap som de nå har med eksempelvis Teekay Corporations og Sevan Drilling. Figur 4 Ulike typer plattformer. 6

11 2. Internanalyse 2.1 Innledning Hensikten med internanalysen er å identifisere bedriftens ressurser, for så å finne ut om disse kan gi bedriften konkurransemessige fortrinn. Gode bedrifter vil ha ressurser som ikke lett vil la seg kopiere av konkurrenter i bransjen. Definisjon av strategiske ressurser: Strategiske ressurser kan være tradisjonelle ressurser, det kan si fysiske og monetære, men de er ofte immaterielle ressurser, som medarbeiderne og kunnskapen de har, bedriftens rykte og forhold til eksterne parter, patenter og varemerker, og så videre (Roos, Krogh, Roos, 2010:103). Konkurransefortrinn er en effekt en bedrift får når de har og utnytter en ressurs som gir fordeler ovenfor de andre bedriftene i markedet. Bedriftens evne til å utvikle og opprettholde konkurransefortrinn avhenger ikke bare av omgivelsene, men også av hvilke ressurser bedriften har og hvordan de velger å anvende de. For at et konkurransefortrinn skal være vedvarende må bedriftens ressurser ha følgende egenskaper (Roos, Krogh, Roos, 2010): Verdifull Sjelden Vanskelig å imitere Ingen substitutter 7

12 De forskjellige ressursene kan deles opp i følgende kategorier (Roos, Krogh, Roos, 2010) Menneskelige ressurser: de ansattes kompetanse, ferdigheter, kunnskap, tilpassningsevne og deres evne til å skape innovasjon for bedriften. Relasjonsressurser: Verdifulle relasjoner opparbeidet med kunder, leverandører og partnere. Organisasjonsressurser: Prosesser, strukturer, omdømme, rettigheter, varemerke, altså ressurser som er unike for bedriften. Fysiske ressurser: Bygninger, maskiner og lokaler. Monetære ressurser: Ressurser knyttet til bedriftens inntekter som kapital, kundefordringer og gjeld. 2.2 SVIMA Vi vil i denne analysen se om Sevan besitter noen interne ressurser som kan gi selskapet konkurransefortrinn overfor deres konkurrenter. For å undersøke hvor robuste ressursene er velger vi å benytte oss av en SVIMA-analyse. En SVIMAanalyse omhandler kriteriene om bedriftens interne resurser er sjeldne (S), verdifulle (V), ikke-imiterbare (I), mobiliserte (M) og approprierte(a) (Roos, Krogh, Roos, 2010). Hvis en ressurs er sjelden betyr det at den kun finnes hos noen få eller ingen av konkurrentene til Sevan. Er en ressurs viktig betyr det at den påvirker kundens betalingsvillighet og bedriftens kostnader. Ikke-imiterbare ressurser er ressurser som er vanskelig å kopiere for konkurrenter og inntrengere (Roos, Krogh, Roos, 2010). Ressursen er mobil om det er mulig å bruke den og i hvilken grad den skaper verdi for bedriften når de har tatt den i bruk. Med appropriert menes at den verdien som skapes av ressursen må være til fordel for bedriften og ikke for andre, og at det er en ressurs bedriften eier

13 I tabell 1 som følger er mulige utfall av SVIMA-analysen vist 2. Det er nettopp denne tabellen vi kommer til å benytte oss av når vi skal vurdere Sevan Marine sine ressurser. Sjelden Viktig Ikkeimiterbar Mobilisert Appropriert Utfall Nei Ja Ja Ja Ja Paritet Ja Nei Ja Ja Ja Trivelig fortrinn Ja Ja Nei Ja Ja Midlertidig fortrinn Ja Ja Ja Nei Ja Potensielt varig fortrinn Ja Ja Ja Ja Nei Varig, ikke beholdt fortrinn Ja Ja Ja Ja Ja Varig, beholdt fortrinn Tabell 1 Eksempler på mulige utfall av SVIMA-analysen. 2.3 Ressurser Vi velger å se på ressurser som teknologi, ansatte, kapital og partnere for så å sette de inn i en tabell som vist i tabell 1. Dette er de ressursene vi ser på som de sterkeste hos Sevan Marine. Og av den grunn ønsker å analysere. 2 9

14 2.3.1 Teknologi Sevan Marine har utviklet en unik teknologi, som er svært viktig for deres videre eksistens. Får de ikke solgt lisensavtaler vil de ikke kunne fortsette driften. Deres sylinderformede plattformer kan ikke imiteres da Sevan Marine har tatt patent på denne formen. Dette er en teknologi Sevan Marine virkelig bruker og den lager stor verdi for selskapet. Denne teknologien skaper en økonomisk fordel for Sevan Marine og de eier teknologien selv Ansatte De ansatte hos Sevan Marine er definitivt viktige, alle fra administrasjonen, til de som utvikler teknologien og til de som leverer service på plattformene. Det er få som sitter inne med den riktige kompetansen som Sevan Marine krever av sine ansatte. Dette gjør at denne ressursen anses som sjelden. Denne ressursen brukes godt og gir stor verdi til selskapet. De ansatte som en ressurs eies av Sevan Marine. Den jobben de ansatte gjør gir en økonomisk fordel til Sevan Marine, og ikke andre bedrifter Kapital Kapital er viktig for videre utvikling av teknologien. Denne ressursen er ikke sjelden, da konkurrenter og andre aktører lett kan få tilgang til den. Ved bruk av denne ressursen vil teknologien utvikles, som vil skape verdi for selskapet. Med mer kapital vil de kunne bruke mer på å utvikle teknologien sin. Dette er en ressurs Sevan Marine eier Partnere Med partnere menes samarbeidspartnere. Sevan Marine har flere samarbeidspartnere som nevnt tidligere. De er svært viktige, da de bistår Sevan Marine på flere måter som salg, bruk og videreutvikling av teknologien. De tar også på seg risikoen ved å eie plattformene. Ressursen skaper verdi for selskapet, som igjen gir en økonomisk fordel for Sevan Marine, og ikke andre bedrifter. 10

15 2.4 Konklusjon intern analyse Som vi kan se av tabell 2 over finner vi at Sevan Marine har to varige konkurransefortrinn. Utslagsgivende i denne analysen er graden av sjeldenhet. Alle de ressursene vi har valgt å ta med er viktig, de kan ikke imiteres, de brukes, eies og skaper verdi for selskapet. Ressurser Sjelden Viktig Ikkeimiterbar Mobilisert Appropriert Utfall Teknologi Ja Ja Ja Ja Ja Varig fortrinn Ansatte Ja Ja Ja Ja Ja Varig fortrinn Kapital Nei Ja Ja Ja Ja Paritet Partnere Nei Ja Ja Ja Ja Paritet Tabell 2: Sevan Marine sin SVIMA-analyse 11

16 3. Eksternanalyse 3.1 Innledning En eksternanalyse er viktig i en strategisk analyse, da den vil betrakte Sevan Marine sine nære omgivelser og konkurransesituasjonen de befinner seg i. Vi vil her kunne kartlegge hvilke faktorer som kan påvirke konkurransesituasjonen i det eksisterende markedet og kartlegge hvilke faktorer som kan påvirke bedriftens virksomhet. Vi har valgt å benytte oss av Porters femfaktormodell (Besanko, Dranove, Shanley, Schaefer, 2013) som et verktøy for å gjennomføre en eksternanalyse da den gir stor innsikt i bransjen. 3.2 Bransjedefinisjon En bransje er en gruppering av bedrifter som fra kundens synsvinkel tilbyr produkter eller tjenester som tilfredsstiller samme behov. (Roos, Krogh, Roos, 2010:57). Fra denne definisjonen har vi funnet det utfordrende å definere bransjen Sevan Marine opererer i fordi: 1. Sevan Marine har utviklet en teknologi for offshoreplattformer som er særegen og som ingen andre selskaper kan vise til. 2. Både designet og teknologien til offshoreplattformene er forskjellig fra konkurrentenes og kan brukes til mange formål. Dette innebærer både bruk som oljeplattformer, FPSO-enheter og boenheter. 3. Selskapet er et ingeniørselskap som ikke eier offshoreplattformer med egen teknologi, men selger lisenser til oljeselskaper som ønsker plattformer med sevanteknologi. Ut ifra kriteriene over mener Sevan Marine selv at de opererer innenfor en særegen bransje der det ikke finnes andre reelle konkurrenter. Dette kom klart frem etter et møte med selskapets CFO Kjetil Vangsnes som var veldig opptatt av Sevan Marine sitt unike konsept. Likevel ser vi ingen klare tegn på at selskapet står i en unik 12

17 posisjon eller har noen grunn til å hevde at de ikke har noen reelle konkurrenter fordi: 1. Sevan Marine kun har lisensiert ut FPSO-plattformer og oljeplattformer. Dette betyr at selskapet ikke står i en spesiell posisjon fordi de ikke har et bredt spekter av lisenser til forskjellige typer plattformer. Alle oljeplattformene eies og leies ut av Sevan Drilling, mens FPSO-plattformene eies eller leies ut av flere samarbeidspartnere. 2. I alle anbudsrunder Sevan Marine har tatt del i har det vært andre anbudsgivere. For Goliatfeltet var eksempelvis Aker Solutions en direkte konkurrent til Sevan Marine da de konkurrerte om samme avtale for Eni Norge. 3. Det er ikke sikkert at Sevan Marine sin teknologi er bedre enn annen eksisterende teknologi på markedet. Vi konkluderer derfor med at det finnes reelle konkurrenter for Sevan Marine og at det finnes andre bedrifter som opererer innenfor samme bransje. Vi mener Sevan Marine driver innenfor en bransje med andre ingeniørselskaper som er nært knyttet til petroleumsbransjen og som kan utfordre hverandre i en anbudssituasjon. Porters femfaktoranalyse vil bli gjennomgått for å gå i dybden i denne bransjen og kartlegge Sevan Marine sine direkte konkurrenter, leverandører, potensielle nye aktører, kunder og substitutter. 3.3 Porters Five Forces I 1980 konstruerte Michael Porter en kjent modell som er brukt i eksternanalyser (Roos, Krogh, Roos, 2010). Han presenterer fem faktorer som påvirker konkurranseevnen til bedrifter innenfor samme bransje. Disse fem faktorene er: Nye aktører på markedet Kundenes forhandlingsmakt Leverandørenes forhandlingsmakt Substitutter Direkte konkurrenter. 13

18 En oversikt over Porters femfaktormodell er vist i figur 4 og vi vil i analysen gå igjennom punkt for punkt. Figur 5: De fem kreftene i Porter-analysen (Regjeringen, 2010) Trusler fra substitutter Den tradisjonelle definisjonen av substitutter tilsier at substitutter er produkter som kan brukes som erstatning for et annet produkt i den aktuelle bransjen. Substitutter vil videre ha samme funksjon og dekke de samme behovene som det andre produktet Dersom to produkter er substitutter vil normalt etterspørselen etter en vare gå opp når prisen på den andre varen går opp (Roos, Krogh, Roos, 2010). I Sevan Marine sitt tilfelle kan det være vanskelig å finne reelle substitutter på grunn av kompleksiteten i bransjen og markedet. Grunnet dette har vi valgt å fokusere på substitutter på tre ulike plan. På det overordnede planet kan vi se på substitutter for petroleum, da det er i denne bransjen Sevan Marine opererer i. På dette planet ser vi kull og fornybar energi som de eneste to reelle substituttene som kan brukes til de samme formålene som 14

19 petroleum. Kull kan sees på som en reell substitutt fordi det kan brukes som energikilde, men også som bensin til biler (URL1). Fornybar energi er en reell substitutt fordi det sees på som en bærekraftig energikilde i større grad enn petroleum (URL2). Fornybar energi er miljøvennlig fordi den utnytter ressurser som vannkraft, solenergi, bølgekraft og geotermisk energi. Mens disse energikildene fornyes raskt tar det millioner av år før petroleum dannes under vannoverflaten (URL3). Det er et økende press på å øke andel fornybar energi på bekostning av ikke-fornybarenergi, men det er langt frem i tid. I mange ti-år må vi leve med en energi-mix. I dag består denne miksen av 85% ikke fornybar energi og 15% fornybar energi. Ikke før i 2032 anslås andel ikke-fornybar energi å reduseres med 10%, til 75% (World Energy Outlook, 2013) I en overgangsperiode ser mange på gass som et mer miljøvennlig substitutt for kull. Innen for flere sektorer, for eksempel transport (fly, bil, båt) finnes ikke gode alternativer til petroleum ennå. Selv om vi blir flinkere til å bruke fornybare ressurser i den vestlige verden, kan vi ikke stoppe utviklingen for land i den 3. (International Energy Outlook, 2013). Dersom etterspørselen etter petroleum skulle gå ned kan dette skape ringvirkninger for Sevan Marine som er avhengig av at oljeselskapene gjør det godt. Dette er følgelig fordi oljeselskapene kjøper sevanteknologien. Videre vil vi kunne se på substitutter for de flytende enhetene til Sevan, som vil være stasjonære enheter i oljefelt. Slike stasjonære enheter vil kunne brukes dersom de virker mer hensiktsmessig og kostnadseffektive enn sevanplattformene. Sevan sine FPSO-enheter er sirkelformede mot de tradisjonelle tankskipene. Det er både fordeler og ulemper knyttet til de sirkelformende FPSO-enhetene. Fordelene innebærer (URL4): En sylindrisk plattform som Sevan sine enheter behøver ikke ha installert en turret (baugpropell) og swivel (systemet) som brukes til å rotere skipsformede enheter. Grunnen til det er følgelig at de sylindriske enhetene til Sevan ikke behøves å snu seg rundt grunnet formen. At Sevanplattformer ikke har turret eller swivel utgjør besparelser på 150 millioner dollar. I tillegg til dette kan det regnes besparelser på

20 millioner dollar fra vekten på stålet til turreten og kompleksiteten ved dette i en skipsformet FPSO. Levetiden til Sevanplattformene er rundt 30 år, mens skipsformede enheter har en levetid på rundt år. Ulempene innebærer (URL4): Sevanplattformene må bli fraktet eller dratt av andre skip. Tankskipene har ofte større lagringskapasitet. På det laveste planet er Sevan Marine tilbyder av teknologi og service. Dette kan sees som tilbud av arbeidskraft. En substitutt for å leie arbeidskraft fra Sevan, vil være å ansette personell, som kan tilby de samme tjenestene, på hver enkelt enhet. Eller leie arbeidskraft fra andre tilbydere. Dette forutsetter at de kjenner til teknologien og arbeidsoppgavene. Fra de tre punktene over er det mange usikkerhetsmomenter i forhold til hvor stor trusselen fra substitutter er for Sevan Marine. I det første tilfellet vil faktorer som høy olje- og gasspris samt høy etterspørsel føre til at oljeselskapene gjør det godt. Dette vil gi positive virkninger for Sevan Marine. Blir olje- og gassprisen lav vil dette medføre at mange oljefelt ikke er lønnsomme, og det vil påvirke Sevan Marine sin videre drift. På punkt nummer to vil Sevanplattformenes effektivitet i forhold til bedre teknologi, kostnader, lagringskapasitet og levetid ha innvirkning på trusselen fra substitutter som stasjonære enheter. Som et siste punkt vil trusselen fra andre substitutter øke dersom Sevan Marine tar seg for godt betalt eller andre firmaer kan gjøre deler av vedlikeholdet lavere enn det Sevan Marine har muligheten til å gjøre. Likevel ser vi det usannsynlig at andre selskaper skal kunne drive og vedlikeholde Sevanplattformer bedre enn selskapet selv Kunder I denne oppgaven vil vi dele Sevan Marine sin kundebase i to. Den første kundebasen består i hovedsak av samarbeidspartnere som har muligheten til å videreselge Sevan Marine sin teknologi til en tredjepart. I dag er det selskapene Sevan Drilling, Logitel Offshore og Teekay som videreselger Sevanplattformer til 16

21 firmaer i oljebransjen. Den andre kundebasen består av selskaper som direkte tar i bruk Sevan Marine sin teknologi til sine FPSO-prosjekter. Slike prosjekter er avtalen med ENI Norge om Goliat og Dana Petroleum for et prosjekt i Nordsjøen. Til nå har Sevan Marine hatt lisensiering av boreenheter gjennom Sevan Drilling, FPSO-enheter gjennom en rekke aktører og forsyningsenheter gjennom Logitel Offshore. Selv om Sevan Marine ønsker å lisensiere bort kontrakter til mange formål i oljebransjen, er FPSO-segmentet det viktigste. Det er i dette segmentet Sevan Marine selv mener de har størst mulighet til å inngå lisensavtaler i nær fremtid. Vi velger derfor kundegruppen som ønsker å kjøpe lisenser til FPSO-enhetene. Figur 5 viser en oversikt over de ulike avtalene Sevan har per dags dato på alle sine enheter. Modellen viser at Teekay, Sevan Drilling og Logitel Offshore er de bedriftene som bruker Sevan sin teknologi til sine plattformer. Figur 6 Avtaleoversikt for Sevan Marine. Første kundebase Den første kundebasen består av selskaper som ønsker å selge Sevan sitt design og teknologi videre til en tredjepart. Siden vi kun har valgt å se på kundegruppen til FPSO-enhetene, vil det kun være Teekay som er aktuell kunde. Som figur inngår 5 viser Teekay kontrakter av FPSO-enhetene Piranema Spirit med Petrobas, Hummingbird Spirit med Centrica Enerygi og Voyageur Spirit med E-on Ruhrgas. Disse kontraktene strekker seg over en bestemt tidsperiode. Når denne tidsperioden 17

22 er over er Teekay avhengig av å få forlenget disse kontraktene, eller finne nye selskaper som er villig til å leie FPSO-enhetene. Andre kundebase Den andre kundebasen består av selskaper Sevan Marine selger sin teknologi til direkte. Her kjøpes og eies plattformene av kunden, som benytter disse i oljefeltene de opererer i. Disse selskapene er Eni Norge AS og Dana Petroleum. Direkte salg av teknologi er noe Sevan Marine svært gjerne ønsker. Mulighetene for det synes å være tilstede da sevanteknologien virker å være anerkjent i markedet. Kundens forhandlingsmakt Sevan har utviklet en spesiell teknologi, en teknologi kunden ikke vil få tilgang til noe annet sted. Denne teknologien kan vise seg å være bedre enn resten av bransjen. På sikt kan dette føre til at Sevan Marine kun kan ta imot et begrenset antall bestillinger hvis pågangen blir stor. Det er nettopp denne teknologien som gjør at de klarer å differensiere seg fra de andre aktørene i bransjen. På en annen side er Sevan Marine et nokså nytt selskap som fortsatt har et relativt nytt konsept i oljebransjen, som krever full anerkjennelse i bransjen. Det er flere faktorer som tilsier at kunden her vil ha sterk forhandlingsmakt. Men det er også noen faktorer som tilsier at de har svak forhandlingsmakt. Det som taler for at kundene har sterk forhandlingsmakt er at: Selskaper som kjøper lisenskontrakter for FPSO-enheter av Sevan Marine er store selskaper med mye kapital. Store selskaper med mye kapital har alltid en mulighet til å kjøpe opp mindre selskaper. Sevan Marine er et lite selskap sett sammenlignet med kundene deres. Kundene har god informasjon om konkurransen i bransjen og har som regel flere aktører som tilbyr deres løsninger og priser. I og med at kundene har god informasjon vil de har muligheten til å presse marginene til Sevan Marine. Dette gjør at Sevan Marine får forverret lønnsomhet Hver kunde utgjør en meget stor andel av Sevan Marine sine inntekter. Det som taler for at Sevan Marine har sterk forhandlingsmakt er at: 18

23 Sevan Marine har en unik teknologi og design av FPSO-plattformene. Dette er en differensieringsstrategi som gjør at det muligens ikke finnes bedre løsninger ute i markedet. Kundenes forhandlingsmakt gjenspeiler at Sevan Marine virker å ha en relativt svak forhandlingsposisjon i markedet. Selv om teknologien er unik er det vanskelig å forsvare at selskapet står i en sterk posisjon i en forhandlingssituasjon. Likevel kan det være at dette forandres i selskapet dersom Sevan Marine skulle vokse. Vi kan konkludere med at kunden vil ha sterk forhandlingsmakt, og dette vil utgjøre en trussel for Sevan Marine, da de er sterkt avhengige av kundene for å generere overskudd (Roos, Krogh, Roos, 2010) Direkte konkurrenter Å analysere direkte konkurrenter har vært utfordrende ettersom Sevan Marine er et ingeniørselskap som utelukkende utfører service, oppfølging og utvikling av den særegne sevanteknologien. De eier ingen av FPSO-enhetene som er ute på markedet og har ingen gjeld. Det er derfor vanskelig å finne konkurrenter som er i samme situasjon som Sevan Marine. Som nevnt tidligere i oppgaven er Sevan Marine avhengig av at deres partner Teekay for å få solgt plattformer med sevanteknologien, eller at andre selskaper direkte velger å benytte seg av teknologien. Det Sevan Marine faktisk konkurrerer på er teknologien og anerkjennelsen de får i oljesektoren. Teknologien er et resultat av kompetansen deres ansatte besitter. Oljeselskapene skal ønske å benytte seg av deres teknologi til sine plattformer fremfor konkurrentene sine. Vi vil derfor se på ingeniør- og teknologiselskaper som utvikler og selger en teknologi som konkurrerer med teknologien til Sevan Marine. De norske aktørene i denne bransjen som vi velger å se på er Aker Floating Production ASA og BW Offshore. Aker Floating Production er et norsk ingeniørselskap som er notert på Oslo Børs og som er en del av Aker-konsernet. Selskapet tilbyr produkter, systemer og service til olje- og gassindustrien. Gjennom mere enn 40 års erfaring i bransjen har Aker Solutions utviklet en teknologiløsning som kan benyttes for offshoreplattformer i 19

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for andre kvartal utgjorde NOK 0.1 millioner (NOK 1.0 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig utløp

Detaljer

Marginalkostnaden er den deriverte av totalkostnaden: MC = dtc/dq = 700.

Marginalkostnaden er den deriverte av totalkostnaden: MC = dtc/dq = 700. Oppgaver fra økonomipensumet: Oppgave 11: En bedrift har variable kostnader gitt av VC = 700Q der Q er mengden som produseres. De faste kostnadene er på 2 500 000. Bedriften produserer 10 000 enheter pr

Detaljer

Investeringsfilosofi

Investeringsfilosofi Investeringsfilosofi Markedspsykologi Nødvendigheten av en konsistent filosofi over tid Historien har lært oss at økonomisk utvikling veksler mellom oppgangstider og perioder med nedgang. Økonomiske sykler

Detaljer

Finansiering og investering

Finansiering og investering Finansiering og investering John-Erik Andreassen 1 Høgskolen i Østfold Fra et tradisjonelt eierorientert ståsted stiller en spørsmålet: Hvorfor eierne vil investerer i en bedrift fremfor å gjøre det selv?

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Dato: Torsdag 1. desember 2011

Dato: Torsdag 1. desember 2011 Fakultet for samfunnsfag Økonomiutdanningen Investering og finansiering Bokmål Dato: Torsdag 1. desember 2011 Tid: 5 timer / kl. 9-14 Antall sider (inkl. forside): 9 Antall oppgaver: 4 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004

RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004 RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004 RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for tredje kvartal utgjorde NOK 0.0 millioner (NOK 0.9 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig en reduksjon i inntekter

Detaljer

Prosjektanalyse ITD20106: Statestikk og Økonomi

Prosjektanalyse ITD20106: Statestikk og Økonomi Prosjektanalyse ITD2006: Statestikk og Økonomi Kapittel Prosjektanalyse Vi skal se på lønnsomhet av investeringsprosjekter. I Investeringsanalysen studerer vi: Realinvesteringer (maskiner, bygninger, osv.)

Detaljer

Prosjektanalyse ITD20106: Statistikk og Økonomi

Prosjektanalyse ITD20106: Statistikk og Økonomi Prosjektanalyse ITD20106: Statistikk og Økonomi 1 Prosjektanalyse Vi skal se på lønnsomhet av investeringsprosjekter. I investeringsanalysen studerer vi: Realinvesteringer maskiner, bygninger, osv. Finansinvesteringer

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2016 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2016 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Institutt for økonomi og administrasjon

Institutt for økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon Verdsettelse i regnskapet Bokmål Dato: Torsdag 4. desember 2014 Tid: 4 timer / kl. 9-13 Antall sider (inkl. forside): 7 Antall oppgaver:

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpukter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 Om rapporten 7

Detaljer

Nåverdi og pengenes tidsverdi

Nåverdi og pengenes tidsverdi Nåverdi og pengenes tidsverdi Arne Rogde Gramstad Universitetet i Oslo 18. oktober 2015 Versjon 2.0 Ta kontakt hvis du finner uklarheter eller feil: a.r.gramstad@econ.uio.no 1 Innledning Anta at du har

Detaljer

Oppgaver i aksjevurdering

Oppgaver i aksjevurdering Oppgaver i aksjevurdering R. Øystein Strøm 1 Evco s aksjekurs er i dag 50 og selskapet vil betale et utbytte på 2 om ett år. Egenkapitalkostnaden er 15%. Hvilken pris kan du regne med å selge for like

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

Capital Markets Day Finansiell status CFO Arne Solberg

Capital Markets Day Finansiell status CFO Arne Solberg Capital Markets Day 2006 Finansiell status CFO Arne Solberg WORLD CLASS through people, technology and dedication KONGSBERG September 20, 2006 1 Agenda Kongsberg Gruppen et world class teknologiselskap

Detaljer

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER Kursen per ordinære

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 1. kvartal 2012 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Første kvartal med overskudd i selskapets historie. Gjennombrudd i USA; to viktige avtaler inngått Oppbygging av portefølje påbegynt

Detaljer

Finans. Oppgave dokument

Finans. Oppgave dokument Finans Oppgave dokument Antall Oppgaver: 40 Oppgaver Antall emner: 7 emner Antall sider: 13 Sider Forfatter: Studiekvartalets kursholdere Kapittel 1 - Investeringsanalyse Oppgave 1 Gjør rede for hva som

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Finans. Fasit dokument

Finans. Fasit dokument Finans Fasit dokument Antall svar: 40 svar Antall emner: 7 emner Antall sider: 18 Sider Forfatter: Studiekvartalets kursholdere. Emne 1 - Investeringsanalyse Oppgave 1 Gjør rede for hva som menes med nåverdiprofil.

Detaljer

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q2 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning EBITDA-underskuddet

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsretter som ikke benyttes til tegning av nye aksjer innen utløpet av tegningsperioden

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2017 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2017 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Informasjonskveld Felix Konferansesenter Jarle Sjo Investeringsdirektør 25. mars 2014 God absoluttavkastning i 2013 Absolutt avkastning aksjefond 2013 60 50 53,5

Detaljer

Eksamen i SØK2005 Finansmarkeder (Vår 2014)

Eksamen i SØK2005 Finansmarkeder (Vår 2014) Eksamen i SØK2005 Finansmarkeder (Vår 2014) Ta de forutsetninger du måtte finne nødvendig. %-satsene bak oppgavenummereringen er kun ment som en indikasjon på hvordan de ulike oppgavene kommer til å bli

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 2002

RAPPORT 3. KVARTAL 2002 RAPPORT 3 KVARTAL 2002 HOVEDPUNKTER Følgende hovedpunkter har funnet sted for Crystal Production ASA konsernet ("selskapet"):! En omfattende revidert refinansieringsplan ble godkjent i november 2002 og

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Presentasjon 4. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 4. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 4. kvartal 2009 Oslo 01.03.2010 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 4. kvartal Etablert et Joint Venture sammen med CGGVeritas ved at CGGVeritas har kjøpt seg inn i selskapet som eier to seismikkskip

Detaljer

ODIN Offshore Fondskommentar Januar Lars Mohagen

ODIN Offshore Fondskommentar Januar Lars Mohagen ODIN Offshore Fondskommentar Januar 2011 Lars Mohagen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,88 prosent for ODIN Offshore. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 26,2 prosent. Fondets

Detaljer

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010 MeldingsID: 259042 Innsendt dato: 29.04.2010 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Næringspolitisk verksted Kommentarer til NVE-renta

Næringspolitisk verksted Kommentarer til NVE-renta Deals Næringspolitisk verksted Kommentarer til NVE-renta Tor Harald Johansen Senior Manager tor.harald.johansen @no.pwc.com Tlf: +47 95 26 00 63 Deals Norge Assurance/ RISK Consulting Deals Tax & legal

Detaljer

Finansiell gjennomgang Q1 2012

Finansiell gjennomgang Q1 2012 MeldingsID: 303511 Innsendt dato: 26.04.2012 07:58 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Aksjemarkedet 2013 - mot gamle høyder. Trond Moldskred Sparebanken Møre Markets Børs og Bacalao 2013

Aksjemarkedet 2013 - mot gamle høyder. Trond Moldskred Sparebanken Møre Markets Børs og Bacalao 2013 Aksjemarkedet 2013 - mot gamle høyder Trond Moldskred Sparebanken Møre Markets Børs og Bacalao 2013 Hva er gamle høyder? Gamle høyder er 524 = 11% -juli 2007/mai 2008 Side 2 Hvorfor tror vi det? Aksjer

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET INSTITUTT FOR INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE Faglig kontakt under eksamen: Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Gløshaugen

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper. 1. Hvem er du? 2. Hva er din alder?

Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper. 1. Hvem er du? 2. Hva er din alder? Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper 1. Hvem er du? 10 9 88.8% 7 5 4 3 1 11.2% 1 2 1 Kvinne 2 Mann Kvinne 11,2% Mann 88,8% N 169 2. Hva er din alder? 10 9 7 5 4 3 29.2% 38.7% 1 15.5%

Detaljer

d) Stigningen til gjennomsnittskostnadene er negativ når marginalkostnadene er større

d) Stigningen til gjennomsnittskostnadene er negativ når marginalkostnadene er større Oppgave 11: Hva kan vi si om stigningen til gjennomsnittskostnadene? a) Stigningen til gjennomsnittskostnadene er positiv når marginalkostnadene er høyere enn gjennomsnittskostnadene og motsatt. b) Stigningen

Detaljer

Optimalisering av bedriftens kundeportefølje

Optimalisering av bedriftens kundeportefølje Optimalisering av bedriftens kundeportefølje DM Huset 25. mai 2005 Professor Fred Selnes Handelshøyskolen BI Bakgrunn På 90 tallet vokste det frem en bred forståelse for verdien av fornøyde og lojale kunder

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP PR. 31.03.2003 PDR STATUS DRIFT OG FINANSIERING.

FORELØPIG REGNSKAP PR. 31.03.2003 PDR STATUS DRIFT OG FINANSIERING. FORELØPIG REGNSKAP PR. 31.03.2003 PDR STATUS DRIFT OG FINANSIERING. Petrolia Drilling ASA har tidligere meddelt at selskapet arbeider med en finansieringsløsning for å sikre fortsatt drift. Dette arbeidet

Detaljer

Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016

Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016 Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016 Oktober 2017 1 Innledning I denne rapporten er det gjort en analyse av 1 740 aksjeselskaper med omsetning over 1 mill. kroner i kommunene

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning I andre kvartal 21

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 7 UNIVERSITET

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 7 UNIVERSITET NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 7 UNIVERSITET INSTITUTT FOR INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE Faglig kontakt under eksamen: Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Gløshaugen

Detaljer

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics Verdiskaping i maritim næring ENON AS Verdiskaping i maritim næring Er de siste års vekst kun et resultat av historisk sterke markeder, eller er den norske næringen internasjonalt konkurransedyktig? Dr.

Detaljer

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo 1. FINANSIELLE FORHOLD Fordring MNOK 9,3 i Opinion AS HOVEDTALL Driftsinntekter 139 142 Driftskostnader -1 618-15 999 DRIFTSRESULTAT (EBIT) -1 479-15 857 Netto

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Første halvår og andre kvartal 2008

Første halvår og andre kvartal 2008 Scana Industrier ASA Første halvår og andre kvartal 2008 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO 14-15. august 2008 Scanas sterkeste kvartal Omsetning 775 mill kr (+24% mot 2Q07) Driftsresultat 109 mill

Detaljer

Avkastningshistorikk

Avkastningshistorikk Avkastningshistorikk Hvilken avkastning er det rimelig å anta at Pensjon Pluss Langsiktig ville hatt med sin langsiktige måte å plassere pensjonspenger? Og hvilke forventninger er det rimelig å ha for

Detaljer

PRESENTASJON AV BACHELOROPPGAVE. Extend AS Cloud computing

PRESENTASJON AV BACHELOROPPGAVE. Extend AS Cloud computing PRESENTASJON AV BACHELOROPPGAVE Extend AS Cloud computing Joakim Wergeland, Magnus Hasselø og Ronny Bach 04.05.2010 PRESENTASJON AV BACHELOROPPGAVE Extend AS Cloud computing Extend ble etablert i 1996

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET INSTITUTT FOR INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE Faglig kontakt under eksamen: Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Gløshaugen

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET INSTITUTT FOR INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE Faglig kontakt under eksamen: Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Gløshaugen

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 3. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 3. kvartal 2009 Oslo 17.11.2009 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter etter 30.09.09 Kontraktsforlengelse med Statoil for skipene Viking Avant og Viking Athene med hhv 2 år og 5 måneder. ConocoPhillips

Detaljer

2012 Q1. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

2012 Q1. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: 2012 Q1 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Samarbeidsavtale

Detaljer

Innhold. Bruke øvingsfilene til boka... 13

Innhold. Bruke øvingsfilene til boka... 13 Innhold Bruke øvingsfilene til boka... 13 KAPITTEL 1 Sluttverdiberegninger... 15 Sluttverdien av et beløp... 16 Beregne raskere med sluttverdiformelen... 17 Sluttverdien av ulike beløp... 19 Beregne sluttverdien

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Kort Introduksjon Holmen Spesialfond Oslo, November 2011

Kort Introduksjon Holmen Spesialfond Oslo, November 2011 Kort Introduksjon Holmen Spesialfond Oslo, November 2011 Holmen AS, PB 1273 Vika, N-0111 Oslo Hjemmeside: www.holmenfond.no 1 En kort introduksjon til Holmen Spesialfond Krav til investor s. 3 Fakta Holmen

Detaljer

Salg av selskap og verdivurdering

Salg av selskap og verdivurdering Salg av selskap og verdivurdering Lillehammer 2. desember 2015 Erik Valen 24 04 66 64 / 91 33 93 41 erik.valen@norne.no Aksjer ObligASjoner Netthandel Corporate Finance www.norne.no Corporate Finance Aksjehandel

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Innledning: Guard Systems har hatt store utfordringer i Q1/07 i forhold til produksjon av TrackGuard, og dette påvirker omsetning og resultat i denne perioden.

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring Regnskapsanalyse Hva er regnskapsanalyse? Hvorfor foreta regnskapsanalyse? Hvordan gjøre regnskapsanalyse? Hvem gjør regnskapsanalyse? Målsetning med undervisningen JEAFinansKapittel7del1-G[1].ppt John-Erik

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

REGNSKAP PR PDR

REGNSKAP PR PDR REGNSKAP PR. 30.09.2001 PDR HOVEDTREKK; Alle selskapets enheter (2,2) på kontrakter (f.o.m 01.08.01). Etter ordinære avskrivninger på NOK 29,3 mill, og driftskostnader på NOK 3,5mill.,er resultatet i 3.

Detaljer

[ Fornybar energi i Norge en

[ Fornybar energi i Norge en [ Fornybar energi i Norge en kartlegging av aktivitet og omfang ] MENON-publikasjon nr. 4/2008 Mars 2008 Av Erik W. Jakobsen Gjermund Grimsby Rapport skrevet på oppdrag for KlimaGevinst MENON Business

Detaljer

Kontantstrømoppstilling for analyse

Kontantstrømoppstilling for analyse Kontantstrømoppstilling for analyse Idébank Sist redigert 22.06.2012 Kontantstrømoppstillingen skal gi en oversikt over innbetalinger og utbetalinger og forklare likviditetsendringer. Er den lovregulerte

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Solid drift og styrket innskuddsdekning

Solid drift og styrket innskuddsdekning F O K U S B A N K E R F I L I A L A V D A N S K E B A N K A / S S O M M E D E N F O R V A L T N I NG S K A P I T A L P Å O V E R 3 0 0 0 MI L L I A R D E R D A N S K E K R O N E R E R E T A V NO R D E

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE

VERDISKAPINGSANALYSE NORSK VENTUREKAPITALFORENING VERDISKAPINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE SÅKORN, VENTURE OG BUY OUT Basert på regnskapstall for 2013 og utviklingen over tid. MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

RAPPORT 2. KVARTAL 2005

RAPPORT 2. KVARTAL 2005 WINDER ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2005 Winder ASA, Fr. Nansens pl. 4, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo Tel. 23100700 Fax. 23100701 www.winder.no Org.nr. 983 670 067 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 2. KVARTAL

Detaljer

Oppkjøp av Norwegian Maritime Equipment - Tilleggsopplysninger i følge Børsforskriftens 5-3.

Oppkjøp av Norwegian Maritime Equipment - Tilleggsopplysninger i følge Børsforskriftens 5-3. Oppkjøp av Norwegian Maritime Equipment - Tilleggsopplysninger i følge Børsforskriftens 5-3. Med henvisning til børsmelding datert 21.2.2005 og 28.2.2005 vedrørende oppkjøp av Norwegian Maritime Equipment

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

Beskrivelse av handel med CFD.

Beskrivelse av handel med CFD. Side 1 av 5 Beskrivelse av handel med CFD. Hva er en CFD?...2 Gearing... 3 Prising.... 4 Markeder som stiger.... 5 Markeder som faller... 5 Side 2 av 5 Hva er en CFD? CFD er en forkortelse for Contract

Detaljer

KORT OM KONSERNET TREDJE KVARTAL 2010

KORT OM KONSERNET TREDJE KVARTAL 2010 KORT OM KONSERNET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale kosmetikk og personal care sektoren. Våre produkter er Zonase X basert på det patenterte enzymet

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Eierskapet i Norwegian Finans Holding ASA er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air Shuttle

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 16.jun.2014 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 24.jul.2015 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2003

Rapport 2. kvartal 2003 Rapport 2. kvartal 2003 Oslo, 26. august 2003 The little big Company >> 1 Markedssituasjon Den siste norske IKT-indeksen i 2. kvartal indikerer en svak økning i investeringsviljen. Offentlig sektor kan

Detaljer

Kapitalverdimodellen. Investering under usikkerhet Risiko og avkastning. Capital Asset Pricing Model Kapitalverdimodellen (KVM)

Kapitalverdimodellen. Investering under usikkerhet Risiko og avkastning. Capital Asset Pricing Model Kapitalverdimodellen (KVM) Investering under usikkerhet Risiko og avkastning Kapitalverdiodellen Veid kapitalkostnad Finansieringsstruktur og kapitalkostnad John-rik Andreassen 1 Høgskolen i Østold Capital Asset Pricing Model Kapitalverdiodellen

Detaljer

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Skipsholding 1 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer