Prosjektbeskrivelse datert JÅTUNET. Rekkehus Lavenergiboliger Utførelse etter teknisk forskrift 2007 / NS 3700 lavenergiklasse 2 1/10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektbeskrivelse datert 22.11.2012 - JÅTUNET. Rekkehus Lavenergiboliger Utførelse etter teknisk forskrift 2007 / NS 3700 lavenergiklasse 2 1/10"

Transkript

1 1/10

2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JMN). Med bolig menes hele kontraktsobjektet, det vil si rekkehus med tilhørende uteareal, boder og garasjeplass. Innhold: 1. Prosjektet 2. Miljø, energi og sikkerhet 3. Utvendig anlegg 4. Bygningenes konstruksjoner 5. Innredning og overflater 6. Elektroinstallasjoner / leveranser 7. Sanitæranlegg 8. Ventilasjon 9. Dokumentasjon etc 10. Diverse 1. Prosjektet Ansvarlige aktører Reguleringsmessig status Byggetomta/området Byggherre, tiltakshaver, selger JM Norge AS (Senere kalt JMN ) Pb 396, 4067 Stavanger tlf Besøksadresse: Luramyrveien 12 Reguleringsplan 2360P felt B2 Jåtten Øst med tilhørende bestemmelser er vedtatt i kommunalstyret for byutvikling. Skrå tomt som grenser til offentlig vei mot syd (Austtunveien) og vest (Boremarksveien) og til kvartalslekeplass i øst. Kort avstand til Hinna Park og servicetilbud. Ligger i utbygningsområde med nærhet til friområder, idrettsanlegg, grunnskoler, Jåtten Videregående skole og barnehage. Adkomst/parkering Omfang/størrelse Fra RV44, inn Austtunveien og deretter til høyre inn Boremarksveien. Parkering på anvist plass i garasjeanlegg under blokkene. Rekkehusene er i 2 etasjer. Tomtestørrelse for feltet er ca m². 2/10

3 Fremtidig eierforhold Boligene selges som selveierseksjoner. Det blir dannet eget sameie for seksjonene i hver felt (B3, B4 og B5) samt egen velforening for utomhusområde og parkeringsanlegget eksklusiv heisanlegget. Tomten til selveierseksjonene får eget grunnboksblad hos sorenskriveren. Hver bolig har bruksrett til en parkeringsplass og sportsbod i garasjeanlegg i blokkene. Jåtunet velforeningen har full råderett over parkeringsanlegget og plassering/tildeling av den enkelte parkeringsplass og bod jf gjeldende vedtekter. Diverse Kjøpekontrakt er i henhold till bustadoppføringslova byggblankett Pliktig medlemskap i Jåtunet velforening. Pliktig og ta del i drift og vedlikehold av garasjeanlegg eksklusiv heisanlegg i blokk A og B. 2. Miljø, energi og sikkerhet Miljø Rekkehusene ligger i et bilfritt område med opparbeidet gatetun. Det er innkjøringsforbud. Det er kun vareleveranse, til den enkelte bolig, og utrykningskjøretøy som har tillatelse til å kjøre i gatetunene. Energi Boligene blir oppført i henhold til Teknisk byggeforskrift TEK 07 og lavenergiboliger NS 3700 lavenergiklasse 2. Dette innebærer strenge krav til boligenes varmeisolasjonsevne og tetthet. Boligene leveres med fjernvarme fra Lyse. Det leveres balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. Lyd og akustikk Boligene bygges etter Norsk Standard 8175 klasse C. Standarden setter krav til lydisolasjon mellom boliger. Sikkerhet Boligene bygges etter de sikkerhetsbestemmelser som myndighetene har pålagt, blant annet Avtrekksventilasjon for eksos og tilrettelagt for røykventilasjon i alle garasjeplan. Alle boliger utstyres med 2 stk røkvarslere med batteri og 6 kg håndslukker med slokkeeffekt 21A Sikkerhetsglass i vinduer og balkongdører hvor det er påkrevd. 3/10

4 3. Utvendig anlegg Offentlige arealer og anlegg (se reguleringsplan/bebyggelsesplan og kontraktstegning) Reguleringsbestemmelsene 6 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur angir hvilke veier som er offentlige innenfor reguleringsplan 2360P. Kjørevei V1 og V2 er offentlig. Opphøyd gangfelt vil bli opparbeidet i Boremarksveien, som er en offentlig vei. Kjøreveier, plasser og gjesteparkering Felles privat adkomst vei Vf1 og Vf2 og gatetunene G1 og G2 er dimensjonert for utrykningskjøretøy. Snuhammerne i gatetunene blir opparbeidet med armert gress. Gjesteparkeringene Pf1, Pf2, Pf3, Pf4 og Pf5 er felles privat parkering. Det blir opparbeidet en stor uteplass mellom blokkene (over parkeringskjelleren). Denne plassen er ikke dimensjonert for kjørende trafikk. Alle felles veier, plasser og områder innenfor reguleringsplan 2360P driftes og vedlikeholdes gjennom Jåtunet velforening. Sportsbod Det leveres ca 5 m² sportsbod i tilknytning til garasjeanlegget i blokkene. For B5 vil det være en egen utvendig bod i tilknytning til boligen i tillegg. Biloppstillingsplass Det medfølger en bruksrett til en parkeringsplass i garasjekjeller under blokkene pr. bolig. Fri høyde i kjørebane ca. 210 cm. Leke- og aktivitetsplasser Området inneholder krav til leke- og aktivitetsplasser jf reguleringsplanen. Uteområde på tomten Uteområdet leveres grovplanert på tomten. I fra gatetun til hovedinngangsdør vil det bli oppgruset. Nødvendige støttemurer leveres i betong og/eller tørrsteinsmur. Overvannshåndtering Asfalterte flater bygges med fall slik at overvann kan renne til omkringliggende terreng eller til overvannssluk. Takvann fra hovedtak føres til overvannsledning via nedløp. Vann- og spillvannsledninger Vann- og spillvannsledninger blir tilknyttet offentlig ledningsanlegg. Kabelføringer Kabler for sterkstrøm, TV, data og telefon føres i grøfter fram til henholdsvis hovedtavle og svakstrømskap. Kabelselskapene har ansvar for vedlikeholdet frem til hovedtavle/svakstrømskap, og eier anlegget. 4/10

5 Renovasjon Det er nedgravede søppelcontainere for de ulike fraksjonene. Alle er pliktige å benytte dette renovasjonssystemet. 4. Bygningenes konstruksjoner Fundamentering Boligen fundamenteres direkte mot bakken oppe på et drenerende lag med pukk. Bærekonstruksjoner Bygget skal oppføres i bindingsverk av tre og betong mot terreng. Betongveggen er kjerneisolert i henhold til forskrift. Etasjeskiller av trebjelkelag av I-bjelker. Yttervegger Ytterveggene bygges av en kombinasjon av kjerneisolert betong og trevegger. Oppbygning av treveggene; sementbaserte plater/trekledning, 23/30 mm lekt, 9 mm GU-gips, 198 mm bindingsverk med isolasjon, dampsperre, 48 mm bindingsverk med isolasjon og 13mm gipsplate. Lydskillevegg mellom boligene utføres i henhold til forskrifter. Takkonstruksjoner Taket har en helning på ca.5,5 grader. Taket utføres som isolert luftet tretak og tekkes med takpapp. Takrenner og nedløp kobles på husdrenskum. Nedløp fra balkong og utvendig bod har utkaster til terreng. Baldakin Baldakinen utføres med fall utover. Herda laminert glass over trebjelker med rett underkant, og med dekkprofil over skøytene mellom glass. Balkonger Balkongene spenner på bjelkelag fra rekkehusenheten, og hviler på en søyle mot naborekkehuset. Gulv på balkongen utføres med impregnerte bord 28 x120, rekkverk i trespiler og topprekke i tre. Balkongen leveres med tiltakplater, og vann samles opp i renne (skjult) og føres til bakken i nedløp med utkaster til terreng. Levegg Mellom rekkehusenhetene og på endene av enhetene er det spilevegger utført i tre med trespiler på hver side. Utvendig bod Rekkehus i felt B5 har utvendig bod. Veggene utføres med bindingsverk i tre, med trekledning som ytterveggene i rekkehusene. Taket på boden har samme helning, renner og nedløp som rekkehusene. Boden er uisolert og uten innvendig kledning. 5/10

6 5. Innredning og overflater Romskjema Rom Gulv Vegger Tak/Himling Entre Ferdig flislagt Flis 30 x 60 Antracite naturale Gang 3 stav eikeparkett lakkert Kjøkken 3 stav eikeparkett lakkert Flis 10 x 20 cm hvit matt under overskap. Stue 3 stav eikeparkett lakkert Soverom 3 stav eikeparkett lakkert Gipsplater/betong, sparkling, og maling. NCS S0500-N Bade-/vaskerom Ferdig flislagt Flis 15 x 15 cm Nero WC Ferdig flislagt Flis 15 x 15 cm Nero Kryssfiner/OSB plate, gipsplate, ferdig flislagt Flis 20 x 25 cm hvit matt Bod i boligen 3 stav eikeparkett lakkert Listverk/hjørner Gulvlister leveres i 8/15 x 45 massiv eik lakkert utførelse. Dør- og vindusgerikter (lister) leveres i glatt utførelse ferdig malt fra fabrikk i farge NCS 0502-Y (eggehvit). Entre og wc leveres med eike listverk Utvendige hjørner på fliste vegger levers med en firkantlist 90 grader metallfarget I overgang tak/vegg leveres ingen listverk. Det er ingen garanti på setningsriss i overganger tak/vegg og vegg/vegg. Spiker-/skruehull i dør og vindusgerikter vokses. Innervegger Ikke bærende innvendige vegger bygges av bindingsverk av tre som kles med gipsplater. Innvendige skillevegger rundt soverom og bad isoleres. Noen innvendige vegger leveres med sparklet og malt betongflate. 6/10

7 Der vegger skal kles med fliser legges ett lag med finer og ett lag gips. Innvendige dører Innvendige dører leveres i hvit glatt utførelse, ferdig malt fra fabrikk i farge NCS 0502-Y (eggehvit). Alle innvendige dører leveres terskel fritt der det er krav for dette (pga balansert ventilasjon) Innredninger Det leveres garderobeskap i hvit glatt utførelse med en meter bredde pr sengeplass. Baderomsinnredningen er ca. 65 cm servantskap med heldekkende vask. Toalettene er golvmontert, og dusjvegg leveres i herdet glass. Kjøkkeninnredning er i modell form hvit, og inkludert i leveransen er fritt stående kombi kjøl/frys (stålfarget), integrert stekeovn (stålfarget), nedfelt keramisk topp, helintegrert oppvaskmaskin og ventilatorhette (stålfarget) fra Siemens. Det gis 2 års reklamasjonsrett på hvitevarer. Reklamasjonsretten opphører dersom bolig leies ut. Det gis mulighet for individuell tilpasning av kjøkkenet. Leveranseomfang framgår av tegninger vedlagt kjøpekontrakt. Stiplede innredninger er ikke en del av leveransen. Innvendig trapp Leveres i furu eikelasert tett trapp. Rekkverk i henhold til krav i teknisk forskrift. Vinduer og balkongdører Vinduer og balkongdører er av tre, leveres ferdig overflatebehandlet utvendig og innvendig. Glass leveres i henhold til energiberegninger. Noen vinduer er faste. Ytterdører Utvendige dører - Karm og dørblad leveres ferdig malt fra fabrikk. Farge avgjøres av arkitekt. Hoveddør blir utstyrt med godkjent låssystem. 6. Elektroinstallasjoner/leveranser Jording og overspenningsvern Alle stikkontakter leveres som jordede stikkontakter og kan kun nyttes med flate, eller jordede støpsler. Det monteres overspenningsvern og jordfeilbryter som standard. Installasjonsomfang Antall elektriske punkter er beregnet til å dekke behovet i henhold til NEK 400:2010. Inkludert i punktene regnes blant annet punkt for ringeklokke, sikringsskap, ventilasjon, TV, data, komfyr, oppvaskmaskin, vaskemaskin, telefon etc. For ekstra bodene til felt B5 er det lagt inn 3 punkter. 7/10

8 Koketopp leveres med komfyrvakt. Sikringsskap monteres på egnet sted. Lyskuppel i sportsbod er medtatt. Tilleggspunkter kan bestilles. Det leveres utelampe på balkong, 1 stk. benkarmaturer på kjøkken, hvit lyskuppel i innebod, lys over speil på bad. Det monteres utelys på bygget ved hovedinngang I rekkehusene leveres 2 stk røykvarslere med batteri. 1 stk i hver etasje. Hver bolig må bestille sitt eget strømabonnement. Installasjoner fellesarealer Parkeringskjeller og sportsboder utstyres også med nødvendig belysning. Strømmåler for fellesabonnement plasseres i hovedtavle i teknisk rom. Telefon- data og antenne Til hver bolig legges det frem kabel for tv-, data- og telefonanlegg. Selger inngår, på vegne av kjøperne, avtale med GET som leverandør om TV-signal og bredbånd. Det innebærer at hver bolig ved overtakelsen har TV-signal og tilgang til bredbånd. I grunnpakken digitaltv start inngår 39 kanaler 7 av disse kanalene er i HD kvalitet. Kjøper kan velge fritt 2 digitalkanaler ut fra en liste. Internett fiber bredbånd leveres med 2/2 mbps. Kostnaden dekkes over fellesutgiftene. Det er full mulighet for individuell bestilling av oppgradert kanalvalg og økt bredbåndshastighet til 200/200 mbps. Eventuell flytting av telefonabonnement må bestilles av hver enkelt. 7. Sanitæranlegg Rørleggerarbeider Inkluderer komplett leveranse av vann og avløp tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett. Hovedstoppekran for bygget er plassert i husdrenskum. Innvendig stoppekran monteres ved fjernvarmeskap i bod i hver bolig. Vannledninger legges som rør i rør -system. Oppvarming av boligen Fjernvarme er hoved oppvarmingskilden i boligen. Det leveres radiator for oppvarming. Det leveres gulvvarme i baderom. Oppvarmingen skjer via fjernvarmeanlegg. Dette sammen med balansert ventilasjon med varmegjenvinning, gir en komfortabel, miljøvennlig og økonomisk gunstig oppvarming av boligene. Oppvarming av forbruksvann Forbruksvannet blir forvarmet gjennom fjernvarmetilførselen slik at energiforbruk til oppvarming av tappevann blir betydelig redusert. 8/10

9 Leveringsomfang av utstyr Boligen leveres med 2 stk frittstående toalett, 1 stk dusj, 1 stk kjøkkenarmatur, 1 stk enkelvask med armaturer og 1 stk armatur til baderomsinnredningen. I tillegg til opplegg for vaskemaskin (hovedbad) og oppvaskmaskin (kjøkken). Det leveres en utvendig vannutkaster til hvert rekkehus. Alle armaturer er ettgreps og dusjbatteri er termostatstyrt. Toalettet er frittstående. På bad leveres gulvsluk. Stiplede innredninger på tegning leveres ikke. Det leveres vannmåler konsoll iht kommunens krav for tappevann. 8. Ventilasjon Boligene Rekkehusene leveres med balansert ventilasjon og varmegjenvinning. Anlegget plasseres i innvendig bod. Inntaksluft tas fra yttervegg utenfor boligen. Avtrekksventiler og tilluftsventiler leveres i henhold til forskrift. Eget avtrekk fra kjøkken med ventilatorhette over komfyr. Det må påregnes noe nedforede himlinger og innkassinger i boligene i forbindelse med ventilasjonskanalene. Ventilasjonsanlegget leveres i henhold til forskrifter med hensyn på luftmengder og støy. Det er ingen avtrekk for tørketrommel. Det er kun kondenstørketrommel som kan benyttes. Noe lyd fra anlegget må påregnes. 9. Dokumentasjon etc. Huseierbok (FDV) Ved overtakelse av boligen vil hver kjøper få utlevert relevant dokumentasjon på boligens materialer, utstyr og oppbygging, samt rettledning i bruk og vedlikehold. Erklæringer Det er pliktig medlemskap i Jåtunet velforening og sameie for felt B3, felt B4 og felt B5. Egne vedtekter vil bli utarbeidet. I vedtektene framkommer det blant annet at boligene er pliktig å være med å dekke drift og vedlikeholdskostnadene for garasjeanlegget eksklusiv heisanlegg. Dette fordeles etter en fordelingsbrøk. Drift og vedlikehold Kjøper overtar ansvaret for boligen fra og med overleveringsdagen. Dette gjelder også tekniske innretninger og lignende som trenger systematisk drifts- og vedlikeholdsrutiner. JMNs reklamasjonsansvar er avhengig av at innretningene er underlagt forsvarlig drift og vedlikehold. 10. Diverse Valgmuligheter Kjøper vil få muligheter til å velge andre kvaliteter enn det som er beskrevet. I enkelte tilfeller kan kunden også bestille tilleggsleveranser. Det vises til nærmere informasjon i kontraktsmøte. Tilvalg og endringer kan ikke bestilles etter den fristen som blir opplyst i kjøpekontrakt eller i kontraktsmøte. 9/10

10 Forsikring Bygget er forsikret i 6 måneder etter overlevering. Sameiet må selv sørge for å tegne ny forsikring før denne utløper. Innboforsikring er ikke inkludert i forsikringen som JMN tegner. Dette må boligeier sørge for selv. Følgende er ikke inkludert i kjøpesummen Lysarmaturer som ikke er nevnt i denne tekniske beskrivelsen. Møbler, senger etc. Kostnader forbundet med kjøpers finansiering, takster og tinglysningsgebyrer. Stiplede innredninger på tegninger. Reklamasjonsrett Det gis 2 års garanti på hvitevarer. Reklamasjonsretten opphører dersom bolig leies ut. Det er ingen reklamasjonsrett på setningsriss i overganger tak/vegg og vegg/vegg. 5 års reklamasjonsrett på øvrig Overlevering Boligen overleveres med 3 like nøkler til entrédør. Andre leveranser Dersom man kommer tidlig inn i prosjektet, kan følgende innredning påvirkes: kjøkken/ bad/ innredninger fliser fargevalg parkett innvendige dørblad ekstra uttak for tv og stikkontakter Flytting av våtsoner og bæring, samt endring av fasader er ikke mulig. Endringer utover definert standard i teknisk beskrivelse medfører tillegg i pris. Forbehold JMN forbeholder seg retten til forandring av planer, detaljer og beskrivelse. Som følge av detaljprosjektering og /eller offentlige krav kan det forekomme endringer i forhold til prosjektbeskrivelse og kontraktstegninger. Slike endringer skal ikke forringe kvaliteten av boligen, og kjøper kan ikke påberope seg prisavslag. 10/10

Vedlegg A nr 1 15.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE. Prosjekt: P.140163 Johannes Sandviks vei 1, Stokke P.140163-09.11.2010/ ERD

Vedlegg A nr 1 15.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE. Prosjekt: P.140163 Johannes Sandviks vei 1, Stokke P.140163-09.11.2010/ ERD Vedlegg A nr 1 15.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: P.140163 Johannes Sandviks vei 1, Stokke Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Byggholt AS (JMB). Med bolig

Detaljer

Borgeparken Bygg C - Et godt sted å bo

Borgeparken Bygg C - Et godt sted å bo Borgeparken Bygg C - Et godt sted å bo Velkommen til Borgeparken 2 Borgeparken Borgeparken bygg C er siste del av et større leilighetsprosjekt som oppføres i attraktive omgivelser på Hovenga i Porsgrunn

Detaljer

Prosjekt: P.140068 Basbergrønningen Vest felt B7

Prosjekt: P.140068 Basbergrønningen Vest felt B7 Vedlegg A nr 1 01.04.2012 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: P.140068 Basbergrønningen Vest felt B7 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS. Med Bolig menes hele

Detaljer

Veraåsen, felt B4 og del av felt B5 i Sandefjord

Veraåsen, felt B4 og del av felt B5 i Sandefjord Vedlegg A nr 1, 27.09.2011 PROSJEKTBESKRIVELSE Veraåsen, felt B4 og del av felt B5 i Sandefjord Perspektiv av 17 boenheter beliggende til veien Veraåsen 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten

Detaljer

Vedlegg A nr 1, 31.05 2012 PROSJEKTBESKRIVELSE

Vedlegg A nr 1, 31.05 2012 PROSJEKTBESKRIVELSE Vedlegg A nr 1, 31.05 2012 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt 140243 Hallermoen C1 delfelt Bt2 og Bk14, Drammen 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM).

Detaljer

Veraåsen, Felt B5/B6 Sandefjord

Veraåsen, Felt B5/B6 Sandefjord Vedlegg A nr 1, 15.08.2012 PROSJEKTBESKRIVELSE Veraåsen, Felt B5/B6 Sandefjord Perspektiv av Rakel hus nr.11, sett fra vest. 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og

Detaljer

Vedlegg A nr 1, 20.juni 2013 PROSJEKTBESKRIVELSE

Vedlegg A nr 1, 20.juni 2013 PROSJEKTBESKRIVELSE Vedlegg A nr 1, 20.juni 2013 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt 140245 Hallermoen C2 delfelt Bk15 og Bk16, Drammen 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM).

Detaljer

Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Barkåker C2

Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Barkåker C2 Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE Barkåker C2 Barkåker C2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM). Denne prosjektbeskrivelsen

Detaljer

Hallermoen C3 Drammen

Hallermoen C3 Drammen Vedlegg B nr 1, 15.november 2014 PROSJEKTBESKRIVELSE Hallermoen C3 Drammen Prosjekt 140246 ( delfelt Bf15, Bk17 og Bf16. ) 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 140121 Marius Brygge 2

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 140121 Marius Brygge 2 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 140121 Marius Brygge 2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (heretter kalt JM). Med Bolig menes hele kontraktsobjektet, det

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Prosjekt: 110450 Årvolltoppen. Revidert: 03.11.2014 PEL

LEVERANSEBESKRIVELSE Prosjekt: 110450 Årvolltoppen. Revidert: 03.11.2014 PEL 1 LEVERANSEBESKRIVELSE LEVERANSEBESKRIVELSE Prosjekt: 110450 Årvolltoppen Revidert: 03.11.2014 PEL 2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS. Med Bolig menes

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 3 og 4. Dato: 25.02.2012 Rev:

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 3 og 4. Dato: 25.02.2012 Rev: 1 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 3 og 4 Dato: 25.02.2012 Rev: 2 Innhold: 1. Prosjektet 2. Miljø, energi og sikkerhet 3. Utvendig anlegg 4. Byggenes konstruksjoner 5. Innredning og overflater

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Havnegården

PROSJEKTBESKRIVELSE. Havnegården NØTTERØY LARVIK - TORSTRAND - BERGAN PROSJEKTBESKRIVELSE Havnegården Havnegården Leiligheter i borettslag. Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (heretter

Detaljer

nydalen om leilighetene

nydalen om leilighetene nydalen om leilighetene Innhold Utomhusplan Utomhusplan...side Planløsninger...side 4 Fasadetegninger...side 8 Etasjeplan, underetasjer U1 og U2...side 40 Etasjeplan 1-...side 41 Etasjeplan 4-8... side

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 110320 Hovinbekken SALGSTRINN 1,2 og 3 03.09.2012 EiP

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 110320 Hovinbekken SALGSTRINN 1,2 og 3 03.09.2012 EiP PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 110320 Hovinbekken SALGSTRINN 1,2 og 3 03.09.2012 EiP 03.09.2012. Eirik Prestmo Side 1 av 16 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM

Detaljer

VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter. Illustrasjon

VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter. Illustrasjon TØNSBERG VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 PROSJEKTBESKRIVELSE Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter Illustrasjon Semshagen Forord Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom

Detaljer

VEDLEGG B1 til kjøpekontrakt TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Basbergrønningen Vest C3-2 ANDREA PÅL LENA NORA. Illustrasjonsfoto

VEDLEGG B1 til kjøpekontrakt TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Basbergrønningen Vest C3-2 ANDREA PÅL LENA NORA. Illustrasjonsfoto VEDLEGG B1 til kjøpekontrakt TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE Basbergrønningen Vest C3-2 ANDREA PÅL LENA NORA Illustrasjonsfoto Basbergrønningen Vest, C3-2 Forord Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten

Detaljer

Leveransebeskrivelse Vøyensvingen 10

Leveransebeskrivelse Vøyensvingen 10 Leveransebeskrivelse Vøyensvingen 10 Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens og leilighetenes viktigste bestanddeler og funksjoner og hva som inngår i selgers leveranse. Det kan

Detaljer

Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2

Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2 Prosjektbeskrivelse Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2 Innehållsförteckning Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare. Utgivelsesdato:

Detaljer

ULLENSAKER KLØFTA PROSJEKTBESKRIVELSE. Bjerkejordet

ULLENSAKER KLØFTA PROSJEKTBESKRIVELSE. Bjerkejordet ULLENSAKER KLØFTA PROSJEKTBESKRIVELSE Bjerkejordet Bjerkejordet 35 selveierleiligheter Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (heretter kalt JM) Med Bolig

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Vedlegg til kjøpekontrakt

Prosjektbeskrivelse Vedlegg til kjøpekontrakt Prosjektbeskrivelse Vedlegg til kjøpekontrakt INNDALSVEIEN Selveierleiligheter 79 leiligheter Innehållsförteckning Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller

Detaljer

Kontraktsdokument for Grefsen Stasjon Hus 13

Kontraktsdokument for Grefsen Stasjon Hus 13 Kontraktsdokument for Grefsen Stasjon Hus 13 Kjøpekontraktens vedlegg 15 15.1 Utomhusplan Hus 13 datert 12.03.2013 samt Utomhus for Hus 1 til Hus 13 datert 10.06.2015 15.2 Etasjeplan/leilighetsoversikt

Detaljer

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN KONTRAKTSVEDLEGG GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN NEDSENK VIS 20MM DOKUMENT GYLDIG:... GODKJENT:... KONTRAKTSDATO: SELGER:... KJØPER:... KONTRAKTSVEDLEGG HUS 5 GREFSEN STASJON tegning: ETASJEOVERSIKT

Detaljer

BÆRUM STABEKK/BEKKESTUA. LEVERANSEBESKRIVELSE Skallumhagen

BÆRUM STABEKK/BEKKESTUA. LEVERANSEBESKRIVELSE Skallumhagen BÆRUM STABEKK/BEKKESTUA LEVERANSEBESKRIVELSE Skallumhagen SKALLUMHAGEN 2015.03.09 Skallumhagen 52, 54, 56, 58, 1368 Stabekk Gnr.16, Bnr. 190 og 194 i Bærum kommune Leveransebeskrivelsen er et bilag til

Detaljer

Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare.

Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare. Prosjektbeskrivelse Solheim Terrasse 49 selveierleiligheter Innehållsförteckning Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare. Utgivelsesdato:

Detaljer

OSLO - LØREN/ØKERN PROSJEKTBESKRIVELSE. Spirea Park trinn II - Spireaveien 14 C

OSLO - LØREN/ØKERN PROSJEKTBESKRIVELSE. Spirea Park trinn II - Spireaveien 14 C OSLO - LØREN/ØKERN PROSJEKTBESKRIVELSE Spirea Park trinn II - Spireaveien 14 C SPIREA PARK Byggetrinn II Spireaveien 14 C, selveierleiligheter Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom

Detaljer

Knapstad Vestre, Leveransebeskrivelse delfelt 5 Byggetrinn 1/ Salgstrinn 1 og 2 Dato; 02. februar 2011

Knapstad Vestre, Leveransebeskrivelse delfelt 5 Byggetrinn 1/ Salgstrinn 1 og 2 Dato; 02. februar 2011 LEVERANSEBESKRIVELSE FOR PROSJEKT KNAPSTAD VESTRE BYGGETRINN 1 SALGSTRINN 1 og 2 Utbygger/ Selger: Knapstad Vestre AS org.no 989 288 644 Utførende entreprenør: Ove Skår AS Arkitekt: Meinich Arkitekter

Detaljer

Helsebanken Panorama, Ålgård

Helsebanken Panorama, Ålgård Helsebanken Panorama, Ålgård BYGGEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelsen og plantegningene.

Detaljer

Konstruksjon Bygningene utføres med bærekonstruksjon i betong/stål. Etasjeskillere utføres i betong eller betongelementer.

Konstruksjon Bygningene utføres med bærekonstruksjon i betong/stål. Etasjeskillere utføres i betong eller betongelementer. Solhøgda, Bryne LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen og vedlagte romskjema, er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom Leveransebeskrivelsen

Detaljer

Lars Jønsson Bolig A/S 1 August 2013 Side 1 av 6 Nordeidtunet Leveransebeskrivelse

Lars Jønsson Bolig A/S 1 August 2013 Side 1 av 6 Nordeidtunet Leveransebeskrivelse Side 1 av 6 GENERELT. Alle arbeider utføres etter gjeldende plan og bygningslov, Bustadoppføringsloven og Bergen Kommunes forskrifter. Arbeidene utføres med toleranse i h.h.t normalkrav for de enkelte

Detaljer