STUDENTAVISA I TRONDHEIM NR ÅRGANG 30. JANUAR FEBRUAR. Forførende førstestemme. Side 32

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 2 93. ÅRGANG 30. JANUAR - 12. FEBRUAR. Forførende førstestemme. Side 32"

Transkript

1 STUDENTAVISA I TRONDHEIM NR ÅRGANG 30. JANUAR FEBRUAR Forførende førstestemme Side 32

2 NYHET REDAKSJON ANSVARLIG REDAKTØR Bjørn Romestrand, tlf.: TURNUSKØ - Halvparten av legene får ikke turnusplass 15 TRENING - Ikke plass til alle treneglade studenter GJENGSJEF Therese Marie Tande, tlf.: NYHETSREDAKTØR Eva-Therese Grøttum, tlf: REPORTASJEREDAKTØR Ingrid Kristine Aspli, tlf: KULTURREDAKTØR Pål Vikesland, tlf.: FOTOREDAKTØR Marte Lohne, tlf: ANNONSEANSVARLIG Trygve Langeland Haugen, tlf.: GRAFISK ANSVARLIG Anna-Inga Haugtrø, tlf: TRONDHEIM NTNU og SiT i hemmelige OL-forhandlinger 12 ØKONOMI - NSU krever i studiestøtte 17 Kvalitetsreform - Studentene studerer ikke mer enn før 20 Transit - Irak i ruiner 8 KRONIKK OG DEBATTANSVARLIG Sivert Frøseth Rossing, tlf: ØKONOMIANSVARLIG Andreas D. Landmark REPORTASJE DATAANSVARLIG Anders Båtstrand JOURNALISTER Aleksander Johansen, Anders Framstad, Anna Marie Skipnes, Birgitte Ramm, Hannah Gitmark, Helle Wensberg Holte, Johan Ketil Skodje, Jonas Paulsen, Magnus B. Drabløs, Marit Kristine Vea, Marte Borhaug, Merete Skogrand, Sigurd Kvammen, Sivert Frøseth Rossing og Trygve Larsen Morset FOTOGRAFER Audun Reinaas, Erlend Dahlhaug Paxal, Magnus B. Willumsen, Mari Vold, Nils Christian Roscher-Nilsen og Pål Sandnes ILLUSTRATØRER Arne Skeie, Niclas Damerell og Vegard Stolpnessæter 28 Svevende Fare - I Trondheim er ikke lufta for alle 32 PORTRETTET - Snorre Valen 36 KONSUMREISEN - Organisert grensekryssing 38 LATTERYOGA - Helse i hvert hyl 40 TANKESPINN - Tilbakeblikk GRAFISKE MEDARBEIDERE Trygve Steien (n), Gunhild Berg (r), Maren Fredbo (k), Adrian Choong og Per Arne Svarstad ANNONSE OG MARKEDSFØRING Ida Marie Reinton og Jane Rogstad Slette 28 DATA Asbjørn L. Johansen, Jan Ove Øyen, Martin Solberg og Tommy Torgersen KORREKTUR Alf-Tore Bergsli, Birgitte Berggreen, Camilla Kilnes, Christian Skare Stendal, Eline Buvarp Aardal, Erlend Langeland Haugen, Gøril Furu og Pål Vikesland OMSLAGSFOTO Mari Vold TRYKK Grytting Under Dusken er et selvstendig organ for studenter, utgitt i Trondheim av AS Mediastud. Under Dusken blir delt ut gratis på læresteder i Trondheim med medlemsrett i Studentersamfundet. Under Dusken kommer ut åtte ganger i semesteret. Opplaget er Storsalen i Studentersamfundet velger redaktør på politisk grunnlag. Redaktøren velger selv sin redaksjon. Redaktøren plikter å arbeide i samsvar med den redaksjonelle linje redaktøren er valgt på. KULTUR 42 kommentar - Flytt Bylarm til utlandet 43 Kulturtilbud - Ønsker rabattkort for kultur 44 REKLAME - Samfundet selger seg 49 Kulturintervju - Jan Erik Vold 52 kulturtegn - Når stygt blir hipt Under Dusken arbeider etter reglene i Vær Varsom-plakaten for god presseskikk. De som føler seg urettmessig rammet av omtale i avisen, oppfordres til å kontakte redaksjonen. 44

3 LEDER Meningsløs studiehverdag Heilbom Trondheim har lenge slite med at dei har ei av Nord-Europas mest forureina gater i Elgesetergate. Mengda av svevestøv i lufta har dei siste ti åra vore langt større enn i til dømes Oslo. Det har konsekvensar. Astmatikarar og allergikarar kan rett og slett ikkje bu i dei mest forureina delane av Trondheim. Til Under Dusken seier førsteamanuensis Rikke Jørgensen ved NTNU at det kan koste ein dyrt på lang sikt å busetje i gater som Elgesetergate. Dette gjeld ikkje berre astmatikarar og allergikarar. Deler av Trondheim er no så forureina at det kan vere helseskadeleg å bu der. Stoda har likevel vore verre enn ho er i dag. På starten av nittitalet viste undersøkingar at mengda av svevestøv i Trondheim kunne vere opptil ti gangar så høge som grenseverdiane (det vil seie det høgste verdiane innanfor det helseforsvarlege området). Desse funna førte til at det vart gjennomført ein del fornuftige tiltak. Mellom anna innførte kommunen piggdekkavgift. I tillegg kom Europas første elektroniske bomring til Trondheim hausten Dei siste par åra har politikarane diverre ikkje vore like kloke. I 2005 vedtok kommunepolitikarne i eit anfall av populistisk idioti å fjerne bomringen frå om med 1. januar 2006 trass i at ingen klarte å framføre eit brukbart argument for fjerninga. Den minst alvorlege konsekvensen av fjerninga, er ein trafikkauke på fem prosent eller om lag 7000 bilar i døgnet sidan bommen vart nedlagt. Verre er det at Trondheim kommune mistar 220 millioner kroner i året i midlar som kunne brukast på prosjekt for å betre luftkvaliteten. Eit av dei største problema i Trondheim i dag er at E6 er lagt gjennom sentrum. Dermed dundrar tungtrafikken gjennom tett busette strøk og virvlar opp store mengder svevestøv frå asfalten. Nordre avlastingsveg er eit prosjekt som skal bøte på dette problemet. Med inntekter frå bomringen kunne denne vegen vorte ein realitet tidlegare. Samferdselsdepartementet har heller lagt skjul på at nedlegginga av bomringen førte til at Trondheim fekk færre statlege midler til å utvikle kollektivtrafikken. Skodar ein ut av Trondheim og ut av landet, ser ein at vegprising er eit ord som vert stadig meir aktuelt i europeiske land. Biltrafikk er dyrt for samfunnet og fører med seg mange ulemper. Det er openbert at det bør skattleggast. Ein treng likevel ikkje om å løfte blikket ut av bygryta for å forstå at liv og helse til sentrumsbebuarane i Trondheim mange av dei studentar er viktigare enn å oppfylle håplause valløfter. Mer penger er ikke middelet for å oppnå flittigere studenter. KOMMENTAR Marit Kristine Vea Nyhetsjournalist Kunnskapsminister Øystein Djupedal har gått ut i mediene og anklaget studentene for å være late. Han krever at studentenes arbeidsuke utvides fra 30 til 37,5 timer, altså tilsvarende arbeidsuken til en vanlig arbeidstaker. Studentene svarer på tiltale ved å vise til at den lave studiestøtten tvinger dem ut i arbeidsmarkedet, og ʻʻ stjeler dyrebare timer som ellers ville blitt anvendt til studier. Studentorganisasjonene ønsker studiestøtten økt fra til kroner. Men er diskusjonen så enkel? Vil en lat arbeidstaker jobbe mer dersom han plutselig får et gigantisk lønnshopp, mens arbeidsoppgavene forblir de samme? En dragvollstudent har en langt mer fleksibel studiehverdag enn en sivilingeniørstudent på Gløshaugen, med færre innleveringer, forelesninger og gruppeøvinger. Man trenger heller ikke å jobbe fra ni til fire for å oppnå gode karakterer på Dragvoll. Det er rett og slett ikke nok meningsfulle og faglige utfordringer til å fylle 37,5 timer. Der en medisinstudent er nødt til å jobbe hardt for å stå på eksamen, kan en samfunnsviter nærmest slentre gjennom studiene. Studentorganisasjonene er naive dersom de tror økt bemidling vil holde dragvollstudenter et par timer ekstra på skolebenken. Skal Djupedals forventninger innfris, må NTNU skjerpe kravene i de samfunnsvitenskapelige fagene og humaniora. Det andre alternativet er at kunnskapsministeren tar kravene fra arbeidslivet på alvor og anerkjenner verdien av frivillig engasjement. Studentersamfundet har en overvekt av dragvollstudenter. Kunnskapsministeren regner neppe timene disse studentene bruker på frivillig arbeid med i sin kalkyle. Regnestykket ville sett ganske annerledes ut dersom fem studiepoeng ble frigjort til frivillig arbeid. Det er ikke sikkert at studenter som føler seg tvunget til å jobbe ville brukt mer tid på skolearbeid hvis de fikk muligheten. Det er ikke nødvendigvis sammenheng mellom deltidsjobb ved siden av studiene og lave karakterer. Er studiemiljøet er tilstrekkelig utfordrende og motiverende, vil man finne tid til å studere. Studenter flest har kapasitet til det. Spørsmålene om økonomi og arbeidsuke er i alle tilfeller tjent med å skilles. Det er langt fra sikkert at et svar på det ene spørsmålet vil løse det andre. Studiestøtten er utvilsomt for lav i dag, men jeg er enig i statssekretær Per Botolf Maurseths utsagn om at studentorganisasjonenes krav er «voldsomt ambisiøst, og ikke veldig realistisk». Dersom studentorganisasjonene får viljen sin, er jeg redd studietiden vil bli for luksuriøs. Hvilke incentiver finnes til å komme seg ut i arbeid når studiehverdagen oppleves som en økonomisk dans på roser? Spørsmålet om arbeidsuken må løses på andre enn økonomiske måter. Anerkjenn det frivillige arbeidet, eller tilby alle studenter faglige utfordringer og oppfølging som motiverer til økt arbeidsinnsats. Er studiemiljøet er tilstrekkelig utfordrende og motiverende, vil man finne tid til å studere. Illustrasjon: Niclas Damerell

4 av Rolf Frøyland ONSDAG 24. JANUAR NR. 2 - ÅRGANG SIDE 3 SIDE 8 Dette har du krav på SIDE SIDE 7 SIDE 4 5 SIDE 10 Lærerrevyen: G+ Blood Diamond: Brutal Mani Sphinx: Tidsriktig retro SIDE 26 SIDE 11 SIDE MIDTEN SIDEN SIST 30. januar februar 2007 STUDVEST UKE Foto: MARTHE SVANTESVOLD / MEINING Helsestudio for barn? NEWS The most important news in brief 4 Reform mot sin hensikt Kvalitetsreformen gir mindre tid til forskningsarbeid og mindre rom for dybde, at Kvalitetsreformen kan føre til lavere UiB-rektor Sigmund Grønmo frykter ifølge den endelige evalueringen kvalitet på høyere utdanning Til Bergen med det samme UiB tok i fjor i mot 15 prosent flere utvekslingsstudenter enn året før. Robert Schoenemann og Jan Lell kommer fra Tyskland, i likhet med et absolutt flertall av de utenlandske studentene. TEMA Student og forelder OMTALAR På egne bein Thea Hjelmeland har brutt med Det Fine, og satser på å klatre mot stjernehimmelen for egen maskin. Førdejenta har høstet lovord fra høyeste hold. På husjakt Studentkulturen i Bergen blir husløs 1. april. Nå saumfares byen etter nye konsert-, kontor- og korøvingslokaler. I naturens tjeneste Høygafler, Sun light, og termodresser er på pakkelista på en utflukt til Fedje i disse dager. Miljøvernerne har jobb i minst et halvt år. Flere utlendinger til Bergen Tallet på internasjonale studenter ved Universitetet i Bergen (UiB) har økt med omtrent 15 prosent fra 2005 til Det skriver studentavisen Studvest. Jon Gunnar Simonsen er gruppeleder for internasjonal studentmobilitet ved UiB. Han tror universitetet kan takke tidligere utvekslingsstudenter for den kraftige økningen. De høye søkertallene tyder nok på at UiB har et godt omdømme utover Norges landegrenser, sier han til Studvest. Mangfoldet er stort blant utenlandsstudentene, som kommer fra hele 67 forskjellige land. De fleste utenlandsstudentene kommer fra Tyskland, som topper listen med 200 studenter i Bergen i år. UiB har ingen konkret målsetning om antall internasjonale studenter. 112 millioner til Tromsø Universitetet i Tromsø (UiTø) har hatt en innbringende jul. Sparebank1 Nord-Norge har donert 12 millioner til universitetet, og bergensmilliardær Trond Mohn har gitt 100 millioner, skriver studentavisen Utropia. Dette er historiske summer, sier rektor Jarle Aarbakke ved UiTØ. Det er ennå ikke bestemt hva pengene skal brukes til, men rektoren kan fortelle at ulike formål vurderes. Jeg vil ta kontakt med Universitetet i Bergen for å få innspill på hvordan vi skal gå fram. Mohn selv har ytret frampå at en forskningsstiftelse var noe han ønsket, og dette vil vi selvfølgelig utrede. Aarbakke understreker at pengegavene er gitt helt uten forpliktelser. DETTE HAR HENDT Studentene blir fattigere Statistisk sentralbyrå (SSB) la fram sin rapport om Studenters økonomi, inntekt og boforhold. Undersøkelsen viste blant annet at studenters økonomi har blitt dårligere siden 1998, og at ni av ti studenter jobber ved siden av studiene. Kunnskapsminister Øystein Djupedal har fått kritikk for sin opptreden i forbindelse med rapporten. Han kommenterte at han syntes studentene burde jobbe mer med studiene, samtidig som han anbefalte dem å skaffe seg deltidsjobb. (Se også kommentar side 3 og nyheter side 12.) Regional rekruttering 19 bedrifter i Molde-regionen går nye veier for å rekruttere sivilingeniører. Bedriftene har gått sammen om en felles trainee-ordning hvor traineen skal veksle mellom de ulike bedriftene. 24. januar arrangerte de en regional bedriftspresentasjon på NTNU Gløshaugen. HiST må skape felles identitet Kvalitetssikringssystemet på HiST ble 25. januar godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Høyskolen har et lovende system for kvalitetssikring, men anbefales å iverksette resterende deler av systemet så snart som mulig. At systemet er desentralisert trekkes fram som både en styrke og en svakhet. Det er vanskelig å sammenlikne utdanningene på tvers, og høyskolen anbefales å legge større vekt på å utvikle en felles identitet for alle avdelingene sine. Norsk utdanning i EU Regjeringen ønsker at Norge skal delta i EUs utdanningsprogram for livslang læring. Så langt skal 31 europeiske land delta i samarbeidet, som skal bidra til økt mobilitet, samarbeid og utveksling mellom utdanningsinstitusjoner i Europa. Programmet skal fokusere på både allmennutdanning og yrkesopplæring. Programmet åpner for at utenlandske elever, lærlinger, studenter, instruktører og lærere fra andre europeiske land kommer til Norge, og er verdens største på sitt område. ISFiT trenger verter Den internasjonale studentfestivalen i Trondheim (ISFiT) har begynt å søke etter verter for de 500 studentene som skal besøke Trondheim under arrangementet. ISFiT avholdes fra 16. til 25. februar, og er avhengige av at studentene i byen lar de besøkende bo hjemme hos seg. Er du interessert i å ha besøk under festivalen, finner du informasjon om vertskapsordningen på ISFiT sine hjemmesider. Kvalitetsreformen umoderne Sluttrapporten i evalueringen av Kvalitetsreformen ble lagt fram 23. januar. Hovedkonklusjonene i sluttrapporten viste at studentene nå blir møtt med et studietilbud som involverer en ny gradsstruktur. Flere obligatoriske oppgaver ikke har økt tiden studentene bruker på selvstudier. Nye vurderings- og undervisningsformer gir studentene mer skrivetrening og tettere oppfølging. Produksjonen av studiepoeng har økt, men mer studiestøtte har ikke medført at flere har blitt heltidsstudenter. (Se også nyheter side 17.) Teknologer mest etterspurt I en undersøkelse gjort blant nyutdan- nende innenfor naturvitenskapelige og matematiske fag, oppga nesten 95 prosent å være i jobb etter fem måneder, skriver aftenposten.no. Hele 73 prosent hadde fått tilbud om jobb allerede før de hadde fullført eksamen. Marianne Harg i Tekna sier til aftenposten.no at kampen om fersk kompetanse gjør at bedriftene prøver å knytte bånd til studentene mens de er i utdanning, gjennom sommerjobber og prosjekter. At næringslivet kan friste de nyutdannede med høye lønninger, gjør imidlertid at de offentlige forskningsmiljøene taper kampen om kompetansen. SINTEF på børs Ved å sende Sintef på børsen og lokke verdens beste professorer til NTNU med pengene fra salget, vil NTNU lett havne blant verdens 25 beste universiteter. Det foreslo professor Frans Van Vught under NTNUs strategikonferanse på Røros. Professoren sitter til daglig som rådgiver for EU-kommisjonens president José Manuel Barroso og jobber med europeisk utdanningspolitikk, skriver adressa.no. Van Vught sa også at alle europeiske land jobber med å avle fram toppuniversiteter, og at økonomiske ressurser vil benyttes for å høyne kvaliteten i denne prosessen.

5 Call these and other countries for only 0,49/min: Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brasil, Bulgaria, Canada, Chile, China, Czech rep., Cyprus, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hong Kong, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Netherlands, New Zealand, Poland, Portugal, Russia, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Thailand, Turkey, United Kingdom, USA, Venezuela This is a special offer for students available only at Akademika SIDEN SIST TM FREEDOM OF SPEECH NORWAY EUROPE from 0,00 from 0,49 Get your free SIM-card today! AMERICA ASIA AFRICA from 0,49 from 0,49 from 0,99 Super low-price from your mobile OCEANIA from 0,49 Angriper Djupedal Studentpolitikerne slakter kunnskapsminister Øystein Djupedals tolkning av den nye levekårsundersøkelsen fra SSB. Det skriver studentavisen i Oslo, Universitas. Djupedal har gått ut og sagt at studentene selv må ta deltidsjobb for å få nyttig arbeidserfaring, samtidig som han uttalte at studentene jobber for lite med studiene sine. Å indirekte tvinge studenter ut i arbeid gjennom for lav studiefinansiering er skivebom med tanke på Kunnskapsdepartementets egne visjoner om heltidsstudenter og fullføring av studiet til normert tid, sier Per Anders Torvik Langerød. Han er velferdspolitisk ansvarlig i Norsk studentunion (NSU), og understreker ovenfor Universitas at en sum på ville vært mer holdbar. Jeg ser at mange vil ha penger, men det vil nå de fleste ha. Likevel, når jeg sier at studiestøtten skal økes, så er det et løfte som ikke er gitt av tidligere regjeringer, og den kommer til å øke, var Djupedals svar. UD FOR 75 år siden Dei høgre skulane og alkoholspursmålet På møta i Student e r s a m f u n d e t var det vanleg at professorar, andre lærarar og studentar kjøpte øl i krus. So sat dei og pimpa heile kveldane. Ein kveld - det var visst då bokølet kom i handelen att - spanderte Dahls bryggeri øl på studentane på eit Samfundsmøte. Vi trenger flere jenter Guttene i NTNUI-styret vil gjøre styret mer rosa. NTNUI tekst: Eva-Therese Grøttum FOTO: MARTE LOHNE Da vi bestemte oss for lage rosa løpesedler til blesting av styrevalget, var det for å provosere, men vi har fått overraskende lite reaksjoner, sier Gaute Kristiansen. Han er økonomiansvarlig i NTNUIstyret, og aktiv pådriver for å rekruttere flere jenter nettopp dit. NTNUI skal ha valg til nytt styre i februar, og ønsker sterkt at sammensetningen i styret skal gjenspeile medlemsmassen. I et styre på ni medlemmer, har de satt tre jenter som et absolutt minimum. Maskulin idrettskultur Det burde ikke være noe problem å skaffe nok jenter, men det er det likevel. I år hadde vi to jenter i styret, men begge disse skal slutte nå, sier Kristiansen. Informasjonsansvarlig i styret, Sverre Sørensen, tror NTNUIs rykte kan være en årsak. Hovedstyret har nok vært regnet som litt pampete. Dessuten er ofte idrettskulturen en maskulin kultur. I NTNUI består styret av unge mennesker fordi vi er studenter, men ser man til andre idrettslag ser man ofte at styret består av eldre menn. At det er slik i virkeligheten, avkrefter han imidlertid. Det er viktig for oss at styret gjenspeiler medlemsmassen. Når halvparten av de som trener her er jenter, bør det SAVNER JENTER: Sverre Sørensen, Gaute Kristiansen og Stein Omar Gjendem vil ha jevn kjønnsbalanse i NTNUIs hovedstyre. selvsagt være like mange jenter som gutter i styret. Bare å hoppe i det Det er ingen krav til erfaring for å stille som styrekandidat. Det viktigste er engasjement, og lyst og evne til å forandre ting. Vi setter ingen krav til at man er topptrent, så lenge man interesserer seg for idrett, sier styremedlem Stein Omar Gjendem. Kristiansen tror likevel at jentene har en tendens til å tro at styrevervet er for krevende, og at de ikke kan nok til å stille som kandidat. Kanskje føler mange jenter at de må ha erfaring for å stille. Gutter kaster seg lettere ut i det, tror han.ud 25 år siden Fra notisboken. Har du sett det? Skiltet som står ved samlebåndet i Storkantina på NTH? Noen jævla annarkister må ha klusset med teksten, for nå står det "VENNLIGST SETT SERVISET PÅ SMILEBÅNDET". Skiltet står like ved søppelbøtten, vår velstands høytaler som hver dag får sitt sonoffer i form av engangsbestikk og halvspist fettmat. Høyaltert er så prektig, og samtidig så diskret og effektivt at det hjelper oss, på en skånsom måte, til å glemme at velstanden vår lukter av blod og fattige folks svette. Skånsomt er også samlebåndet - og alt griserie fraktes uten et ord ut av synsfeltet (vårt...). 10 År siden Johan fra oven En anerkjent m a t e m a t i k e r, tenker vi og ikke bare det, til og med professor i faget. Øyensynlig to svært så omsnakkende myter fusjonert i den samme kroppen. Matematikeren; bustet, grått hår til alle kanter, ensporet fagidiot, ingenlunde sosial intelligens, hundset med fra barnsben av, ubetydelig, bortgjemt og glemt i alle sosiale sammenhenger, skranten hygiene, dårlige tenner og manglende evne til å ta vare på seg selv - og i tillegg til å være sær og pervers kun opptatt av tall, tall opp og ned i mente.

6 Tapir Uttrykk / Foto: Kim Ramberghaug SemeSter pain-in-the-ass avgift Hva gjør du om du virkelig får vondt i rompa? Du får store utgifter til fysioterapeut etter at noen har rappa sykkelsetet ditt, og du merker det ikke før halvveis nede i bakken (i den store fartsdumpa, ja). Da kan du søke oss om å få dekt noen av utgiftene. Semesteravgifta brukes også til psykososial helsetjeneste, helsestasjon, idrett, barnehager og støtte til frivillige studentorganisasjoner. Det har studentene i Velferdstinget bestemt. Mer informasjon om semesteravgifta finner du på

7 TEKST: HELLE WENSBERG HOLTE FOTO: BIRGER JENSEN I 1954 ble turnustjenesten opprettet som arbeidspraksis for uteksaminerte medisinstudenter. Et enormt søkepress mot tjenesten de siste ti årene har skapt den såkalte «turnuskøen», hvor uteksaminerte medisinstudenter må vente opptil ett år på turnusplass. Dette skyldes at antallet studieplasser på medisin overstiger antallet turnusplasser. Blant annet på grunn av turnuskøen har det lenge blitt etterspurt en kvalitetssikring av tjenesten fra det medisinske miljøet. Legeforeningens kvalitetsmål er en standardisert evaluering basert på spørreskjemaundersøkelser blant turnusleger og deres veiledere. Disse skal fra nå gjennomføres kontinuerlig på halvårig eller årlig basis. Evalueringen ble gjennomført av Turnusrådet, som er Legeforeningens rådgivende organ. Den foreliggende evalueringen viser at turnustjenesten stort sett fungerer godt, men at turnuskandidatene noen steder får mindre praktisk erfaring enn ønskelig, særlig innenfor kirurgien. Kilde: Den Norske Lægeforening 16. januar januar 2007 PRESSET TJENESTE: Turnuslege Kristian Jansen ved St. Olavs hospital må ta ansvar for egen læring. Stort press mot turnustjenesten gjør at veilederne får liten tid til oppfølging. TEKST: CARL ALFRED DAHL FOTO: ERLEND DAHLHAUG PAXAL FÅR KRITIKK: Riksrevisjonen mener NTNU burde involvert departementet før salget av Gløshaugen idrettsbygg. NYHETER Sykehusturnus er meningsløst Kirurg Richard Henriksen mener turnuslegene blir satt til å gjøre drittjobber. Små endringer kunne forbedret tjenesten mye, tror han. TURNUSTJENESTEN tekst: Sivert Frøseth Rossing FOTO: MARTE LOHNE I utgangspunktet synes jeg hele turnustjenesten var temmelig kjip, sier Richard Henriksen. Han er kirurg ved St. Olavs Hospital, og tillitsmann for unge leger. Han mener potensialet for turnustjenesten ikke er nådd. Dette burde vært en gyllen mulighet til å lære opp trygge leger, men i stedet for å hjelpe dem i starten av et krevende yrke blir de satt til å gjøre drittjobber. Disse jobbene må også utføres, men gir minimalt utbytte når det nærmest blir det eneste man gjør. Henriksen mener hele systemet er tunggrodd, og at man med små endringer kunne gjort ting mye bedre. Når det gjelder sykehusturnus, vil jeg anslå at 20 prosent av tjenesten var god erfaring, mens resten var bortkastet tid. Allmennlegeturnusen er imidlertid mye bedre. På sykehusene ser han for seg en tilrettelegging hvor legene i større grad føler at de gjør nytte overfor pasientene. Læring burde være i fokus både i fag og når det gjelder medmenneskelighet. Henriksen mener dessuten at fordelingen av arbeidet er skjev. Det finnes ikke en turnuslege i Norge som ikke jobber overtid. Hvis man hadde ordnet et system hvor folk effektivt jobbet 35,5 timer i uka, hadde det blitt plass til flere. Halvparten faller utenfor For å kunne praktisere medisin i Norge må man ha avlagt turnustjeneste. Siden både utenlandske studenter og nordmenn som har studert i utlandet ønsker å praktisere i Norge, er det mange om beinet. Av rundt 700 medisinstudenter på landsbasis får 350 turnusplass til høsten. Alle som ønsker plass i Norge havner på ei liste, og rekkefølgen avgjøres ved trekking. Jo lavere nummer man får, jo tidligere får man velge hvor i landet man BLANT DE HELDIGE: Marit Heggdal og Mari Wold fikk begge et lavt nummer i årets turnustrekning, og får derfor velge tjenestested tidlig. Halvparten av medisinstudentene er ikke like heldige, og ender opp i turnuskø. vil utføre tjenesten. Medisinstudentene Mari Wold og Marit Heggdal var blant de virkelig heldige i årets trekning. Wold fikk nummer 16, mens Heggdal fikk nummer 20. Dette føles nesten som å vinne i lotto, sier Heggdal. Medisinstudentene har akseptert systemet fordi det alltid har vært sånn, men ser ikke bare positive sider ved ordningen. Det er rettferdig å gjøre det slik, men det er dumt at ikke alle får plass, sier Wold. At halvparten faller utenfor er kanskje en indikator på at systemet er for dårlig, sier Heggdal. Helhetlig vurdering Otto Christian Rø er avdelingsdirektør for avdelingen helse- og sosialpersonell ved Sosial- og helsedirektoratet. Han har tidligere uttalt til Universitas at det kan åpnes for å se på flere løsninger enn dagens system. Vi skal gjennomføre en helhetlig vurdering. Vi ønsker å gå gjennom ulike sider av tjenesten, for så å gjøre den best mulig. Rø presiserer at de ikke vil vente til evalueringen er ferdig før eventuelle endringer blir foretatt. Vi jobber kontinuelig med å gjøre dette så bra som mulig. Dette innebærer å vurdere hvilke oppgaver som kan innlemmes, og om det kan skapes flere plasser. 12 NYHETER Tid for turnusoppgjør Den norske lægeforenings turnusråd har lagt fram en nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger. I ti år har det medisinske miljøet ventet på at myndighetene skulle gjøre det samme. TURNUSTJENESTEN Dermed har det medisinske miljøet klart noe de mener myndighetene burde gjort for mange år siden: Å skape et standardisert kvalitetsmål for tjenesten. Fordi det ikke fantes noe helhetlig mål på kvalitet fra før var det svært viktig at en slik evaluering ble foretatt, forklarer Torstein Schrøder Hansen. Han er Norsk medisinstudentforenings (Nmf) representant i Turnusrådet. Schrøder Hansen mener den lange turnuskøen har økt viktigheten av en evaluering. Når flere og flere presser seg inn i tjenesten, får turnuslegene mindre utbytte av den. Stort arbeidspress Turnuslegene Kristian Jansen og Andreas Jørstad Krüger ved St. Olavs! TURNUSTJENESTEN Hospital føler presset på kroppen. For stort arbeidspress gjør at veiledere med dårlig tid får enda mindre tid til oss turnuskandidater. Vi må ofte ta ansvar for egen læring. Blir veiledningen sporadisk og usystematisk, er jeg helt sikker på at kvaliteten på tjenesten svekkes, sier Krüger. Han stoler imidlertid ikke på at turnustjenestens problemer løses av Legeforeningens initiativ. Det er bra at de prøver, men det har vist seg tidligere at de ikke klarer å endre noe på situasjonen. Et steilt statlig direktorat er grunnen. Jeg tror Legeforeningen har liten påvirkningskraft på myndighetene i denne saken. Myndighetenes ansvar Nmf representant Schrøder Hansen har lenge vært misfornøyd med myndighetenes manglende oppfølging av turnustjenesten. Selv om både vi og Legeforeningen lenge har formanet om bedre overvåkning av kvaliteten på tjenesten, har ikke myndighetene gjort noe med saken, sier han. Legeforeningen la for flere år siden fram et konkret forslag om hvordan en evaulering burde gjennomføres. Dette ble skjøvet vekk. Hvorfor kunne ikke Legeforeningen gjennomføre evalueringen selv den gang? Det er Sosial og helsedirektoratet som har mandat til å endre tjenesten hvis det er behov for det. Derfor burde de også ta ansvar for å gjennomføre en evaluering. Sammenfallende interesser Avdelingsdirektør Otto Christian Rø for avdelingen helse og sosialpersonell ved Sosial og helsedirektoratet bekrefter at de har fått i oppdrag fra departementet å vurdere turnustjenesten. Han avviser imidlertid at de har skjøvet ansvaret fra seg. I 2003 gjennomførte vi blant Ifølge Morgenbladet har åtte av 25 spurte høyskoler i Norge planer om å bli universitet eller vitenskapelig høyskole. Lengst har Høyskolen i Agder kommet, annet en kartlegging av hvordan man best kunne evaluere turnustjenesten. Nå planlegger vi en ny helhetlig gjennomgang. Hvorfor er ikke dette gjort tidligere? Vi ga oppdraget til Legeforeningen for flere år siden. Foreningen har selv formanet om at dere burde gjennomføre en evaluering? Legeforeningen har lenge hatt interesser på dette feltet. De interessene Statusjag blant høyskolene Norske høyskoler ønsker seg universitetsstatus. som allerede har levert inn søknad om status som universitet. Også i Hedmark og Oppland jobber tre høyskoler mot en fusjonsløsning som skal bli «Innlandsuniversitetet», mens universitetet i Tromsø ønsker en utvidet utdanningsinstitusjon i samarbeid med høyskolen der. Høyskolen i Oslo følger ikke trenden, På Henriksens påstand om at bedre fordeling av antall arbeidstimer vil forbedre tjenesten, svarer Rø følgende: Det er et generelt fenomen at leger har lengre arbeidsdag enn normalt. Om de skal kuttes ned slik at det blir plass til flere blir et prinsipielt spørsmål. Rø vil ikke spekulere i hvordan turnustjenesten vil utvikle seg.ud er sammenfallende med våre. Hvorfor har dere ikke samarbeidet om å gjennomføre en evaluering? Direktoratet og Legeforeningen har forskjellige roller i forhold til turnustjenesten. Begge parter ønsker en kvalitativt god ordning. Vi har kommet med innspill både til kartlegging av denne evalueringen, videre utforming og bruk av resultatene. I vår helhetlige gjennomgang vil vi legge Legeforeningens instrument til grunn.ud og vil heller videreutvikle seg som profesjonsrettet høyskole. Jeg tror Oslo har godt av å ha to typer institusjoner, sier Rektor ved høyskolen Per Lilleengen i en kommentar til Morgenbladet. Heller ikke HiST har noen planer om å følge jaget etter universitetsstatus.ud Faksimile fra Under Dusken nr. 1, 2007: «Tid for turnusoppgjør» Sommeren 2004 kjøpte Studentsamskipnaden (SiT) idrettsbygget på Gløshaugen av NTNU for 24 millioner kroner. Riksrevisjonen mener at denne avtalen var dårlig for NTNU. I en rapport til Stortinget i slutten av november kritiserer Riksrevisjonen universitetet for å ha handlet utenfor sine fullmakter for omsetning av eiendom. Rapporten sier også at departementet burde vært involvert i saken før kontrakten ble inngått. Kunnskapsdepartementet har sagt seg enig med riksrevisoren, og beklager NTNU ikke holdt seg innenfor sine fullmakter. Lettet NTNU-ledelse Nå har NTNU inngått en ny kjøpsavtale med SiT. Avtalen er reforhandlet, og vi mener å ha etterkommet departementets krav. Vi har ikke hørt noe siden, så vi antar at alt nå er i orden, sier universitetsdirektør Per Ivar Maudal. I motsetning til i den gamle avtalen, har NTNU nå fått en oppsigelsesmulighet. Ved oppsigelse utløses en kjøpsplikt for universitetet. Denne kjøpesummen vil til enhver tid tilsvare resterende nedskrivninger, som om 30 år vil være lik null. Maudal er glad for at saken nå later til å være ute av verden. Jeg mener vi fortsatt har en avtale begge parter kan leve med, sier Maudal. Student og SiT-styreleder Sindre Balas bekrefter dette fra samskipnadens ståsted. For oss er avtalen helt grei. Vi gjorde det vi kunne for å få en løsning på saken, uten at det rammet studentene. Brukerne skal ikke merke noen forskjell, sier Balas. Han er godt fornøyd med oppussingen og endringen av idrettsbygget. NYHETER Riksrevisjonen refser NTNU Etter sterk kritikk fra Riksrevisjonen og Kunnskapsdepartementet, har NTNU og SiT gått gjennom avtalen for Idrettsbygget Gløshaugen på nytt. NTNU Dette har vært en suksess. Alle parter, både NTNU og SiT, har hatt gode intensjoner hele veien. Vi har alle ønsket å gi studentene et godt treningstilbud, og alt tyder på at dette var fornuftig, tror han. Byggeprosjekt utsatt I oktober skrev Under Dusken at Studentersamfundets planlagte nybygg på «Fengselstomta» ble utsatt som følge av Riksrevisjonens kritikk av NTNU. Departementet har bedt oss være mer årvåkne når det gjelder formalitetene i slike transaksjoner. I idrettsbyggsaken har vi vært nødt til å rydde opp i ettertid. Jeg vil ikke overdrive sammenhengen mellom saken om idrettsbygget og Fengselstomta. Men vi ønsker ikke å skape tilsvarende situasjon som for idrettsbygget en gang til, sa Per Ivar Maudal da.ud 13 7

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 1 93. ÅRGANG 16. JANUAR - 29. JANUAR. Tilbake til hverdagen. Side 40

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 1 93. ÅRGANG 16. JANUAR - 29. JANUAR. Tilbake til hverdagen. Side 40 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 1 93. ÅRGANG 16. JANUAR - 29. JANUAR Tilbake til hverdagen Side 40 NYHET REDAKSJON 8 NETTSIDEr UTSATT: - NTNU mangler identitet 16 HYBLIFISERING: - Vil lære studentene

Detaljer

Alene med Gud. Side 28 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 6 93. ÅRGANG 27.MARS - 23.APRIL

Alene med Gud. Side 28 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 6 93. ÅRGANG 27.MARS - 23.APRIL Alene med Gud Side 28 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 6 93. ÅRGANG 27.MARS - 23.APRIL NYHET REDAKSJON 7 studentpolitikk Mot én nasjonal studentorganisasjon 12 ntnu 2020 Langt til målet om eliteuniversitetet

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 14 92. ÅRGANG 24. OKTOBER - 6. NOVEMBER. Livets endestasjon. side 33

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 14 92. ÅRGANG 24. OKTOBER - 6. NOVEMBER. Livets endestasjon. side 33 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 14 92. ÅRGANG 24. OKTOBER - 6. NOVEMBER Livets endestasjon side 33 LEDER Framtidsrettet gassvedtak INNHOLD Gasskraft har vært den største miljøpolitiske saken i Norge

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 11 93. ÅRGANG 11. SEPTEMBER - 24. SEPTEMBER. Tråkker på festbremsen. Side 24

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 11 93. ÅRGANG 11. SEPTEMBER - 24. SEPTEMBER. Tråkker på festbremsen. Side 24 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 11 93. ÅRGANG 11. SEPTEMBER - 24. SEPTEMBER Tråkker på festbremsen Side 24 NYHET REDAKSJON ANSVARLIG REDAKTØR Bjørn Romestrand, tlf.: 90 98 88 57 GJENGSJEF Marit

Detaljer

Tanker som teller. side 22 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 6 92. ÅRGANG 21. MARS - 3. APRIL

Tanker som teller. side 22 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 6 92. ÅRGANG 21. MARS - 3. APRIL Tanker som teller side 22 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 6 92. ÅRGANG 21. MARS - 3. APRIL LEDER 21. mars - 3. april 2006 Fullfør visjonen STUDENTAVISA I TRONDHEIM SIDEN 1914 TELEFON 73 53 18 13

Detaljer

Oppdrag: Oppdagelse Side 36

Oppdrag: Oppdagelse Side 36 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 9 92. ÅRGANG 15. - 28. AUGUST Oppdrag: Oppdagelse Side 36 LEDER Naive NTNU INNHOLD Kjære nye student. Velkommen til Trondheim. Eller til Dragvoll, om det er der oppe

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 1 94. ÅRGANG 15. JANUAR - 28. JANUAR. Studenter i den gamle stad. Side 32

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 1 94. ÅRGANG 15. JANUAR - 28. JANUAR. Studenter i den gamle stad. Side 32 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 1 94. ÅRGANG 15. JANUAR - 28. JANUAR Studenter i den gamle stad Side 32 Adresse: Elgsetergt. 1 7030 Trondheim Tlf: 73 53 18 13 Fax: 73 89 96 71 E-post: ud@underdusken.no

Detaljer

NR. 11 92. ÅRGANG 12. - 25. SEPTEMBER. Hopalong Kristin: Kreativ kvinneforkjemper Portrettet side 28

NR. 11 92. ÅRGANG 12. - 25. SEPTEMBER. Hopalong Kristin: Kreativ kvinneforkjemper Portrettet side 28 NR. 11 92. ÅRGANG 12. - 25. SEPTEMBER Hopalong Kristin: Kreativ kvinneforkjemper Portrettet side 28 LEDER Ja til regnbuebarn Uka vi er inne i, skal i Trondheim stå i regnbuens tegn. At Homouka behøves,

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 14 93. ÅRGANG 23. OKTOBER - 5. NOVEMBER. Med mord i blikket. Side 36

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 14 93. ÅRGANG 23. OKTOBER - 5. NOVEMBER. Med mord i blikket. Side 36 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 14 93. ÅRGANG 23. OKTOBER - 5. NOVEMBER Med mord i blikket Side 36 NYHET REDAKSJON 7 KOLLEKTIVTILBUD Dyrere å være student 12 studentpolitikk De demokratiske organene

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 12 92. ÅRGANG 26. SEPTEMBER - 9. OKTOBER

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 12 92. ÅRGANG 26. SEPTEMBER - 9. OKTOBER STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 12 92. ÅRGANG 26. SEPTEMBER - 9. OKTOBER Fattigmannskunst? Sentrum under lupen side 46 LEDER Å omstille seg for fellesskapet 1. desember i år får vi se resultatet

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 10 94. ÅRGANG 26. AUGUST - 8. SEPTEMBER

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 10 94. ÅRGANG 26. AUGUST - 8. SEPTEMBER STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 10 94. ÅRGANG 26. AUGUST - 8. SEPTEMBER Angrer på studievalg 30 8 48 Kritiserer Samfundets økonomistyring Adresse: Elgesetergt. 1 7030 Trondheim Tlf: 73 53 18 13

Detaljer

Gjenerobrer Storsalen SIDE 49. Et overgrep SIDE 4 Hvis velferd er viktigst SIDE 30 Lydpensum SIDE 39

Gjenerobrer Storsalen SIDE 49. Et overgrep SIDE 4 Hvis velferd er viktigst SIDE 30 Lydpensum SIDE 39 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2005 NR. 13 91. ÅRGANG 11. - 24. OKTOBER Gjenerobrer Storsalen SIDE 49 Et overgrep SIDE 4 Hvis velferd er viktigst SIDE 30 Lydpensum SIDE 39 LEDER 11. - 24. oktober 2005 Byen

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 3 91. ÅRGANG 7. FEBRUAR - 20. FEBRUAR

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 3 91. ÅRGANG 7. FEBRUAR - 20. FEBRUAR STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 3 91. ÅRGANG 7. FEBRUAR - 20. FEBRUAR LEDER 7.februar - 20.februar 2006 Massedebatt om eliteuniversitet Ikke før har debatten rundt Samskipnadens israelboikott kommet

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 3 94. ÅRGANG 12. februar - 25. februar. Merket for livet. Side 36

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 3 94. ÅRGANG 12. februar - 25. februar. Merket for livet. Side 36 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 3 94. ÅRGANG 12. februar - 25. februar Merket for livet Side 36 Adresse: Elgsetergt. 1 7030 Trondheim Tlf: 73 53 18 13 Fax: 73 89 96 71 E-post: ud@underdusken.no

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 12 93. ÅRGANG 25. SEPTEMBER - 8. OKTOBER. Fred, frihet og alt gratis. Side 34

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 12 93. ÅRGANG 25. SEPTEMBER - 8. OKTOBER. Fred, frihet og alt gratis. Side 34 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 12 93. ÅRGANG 25. SEPTEMBER - 8. OKTOBER Fred, frihet og alt gratis Side 34 NYHET REDAKSJON 7 Kjærlighetskurs Frykter faglige hull i psykologutdanningen 12 STATSbudsjettet

Detaljer

Kabul lærer å leke TRANSIT SIDE 18. Nå skal jukserne tas SIDE 4 Trondheimsstudenter gir mest SIDE 7 Digital demokratisering SIDE 40

Kabul lærer å leke TRANSIT SIDE 18. Nå skal jukserne tas SIDE 4 Trondheimsstudenter gir mest SIDE 7 Digital demokratisering SIDE 40 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2004 NR. 10 90. ÅRGANG 24. AUGUST - 6. SEPTEMBER Kabul lærer å leke TRANSIT SIDE 18 Nå skal jukserne tas SIDE 4 Trondheimsstudenter gir mest SIDE 7 Digital demokratisering

Detaljer

Når livet står på vent SIDE 25. Juleferien ryker? SIDE 4 En elektronisk sjel SIDE 30 Kritisk til lydnivå SIDE 41

Når livet står på vent SIDE 25. Juleferien ryker? SIDE 4 En elektronisk sjel SIDE 30 Kritisk til lydnivå SIDE 41 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2005 NR. 14 91. ÅRGANG 25. OKTOBER - 7. NOVEMBER Når livet står på vent SIDE 25 Juleferien ryker? SIDE 4 En elektronisk sjel SIDE 30 Kritisk til lydnivå SIDE 41 LEDER 25.

Detaljer

Internasjonalt inntog, mager mottagelse

Internasjonalt inntog, mager mottagelse STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 11 94. ÅRGANG 9. SEPTEMBER - 23. SEPTEMBER 25 Internasjonalt inntog, mager mottagelse Adresse: Elgesetergt. 1 7030 Trondheim Tlf: 73 53 18 13 Fax: 73 89 96 71 E-post:

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 4 94. ÅRGANG 26. FEBRUAR - 11. MARS. På sidelinjen. Side 38

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 4 94. ÅRGANG 26. FEBRUAR - 11. MARS. På sidelinjen. Side 38 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 4 94. ÅRGANG 26. FEBRUAR - 11. MARS På sidelinjen Side 38 Adresse: Elgsetergt. 1 7030 Trondheim Tlf: 73 53 18 13 Fax: 73 89 96 71 E-post: ud@underdusken.no Annonse:

Detaljer

Åges eldorado SIDE 32. Full lommebok SIDE 4 Gassnasjonen SIDE 27 Kritiserer forfatterskole SIDE 41

Åges eldorado SIDE 32. Full lommebok SIDE 4 Gassnasjonen SIDE 27 Kritiserer forfatterskole SIDE 41 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2005 NR. 11 91. ÅRGANG 13. -26. september Åges eldorado SIDE 32 Full lommebok SIDE 4 Gassnasjonen SIDE 27 Kritiserer forfatterskole SIDE 41 LEDER 13. september - 26. september

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 16 93. ÅRGANG 20. NOVEMBER 2007-14. JANUAR 2008. Hjem til jul. Side 36

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 16 93. ÅRGANG 20. NOVEMBER 2007-14. JANUAR 2008. Hjem til jul. Side 36 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 16 93. ÅRGANG 20. NOVEMBER 2007-14. JANUAR 2008 Hjem til jul Side 36 NYHET REAKSJONÆRE ANSVARLIG ARK-RESIRKULATØR (en kunst) Ekstra-terrestiell grøtklump SVINEPELSENES

Detaljer

Bredt seiersglis, bred UKE?

Bredt seiersglis, bred UKE? STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 4 91. ÅRGANG 21. FEBRUAR - 6. MARS Bredt seiersglis, bred UKE? side 42 LEDER 21. februar - 6. mars 2006 Treg trafikant I 1999 undertegnet Trafikanten Midt-Norge en

Detaljer

Rester av en krig SIDE 36. Hjelpesløs høst SIDE 4 Lang vei til doktoren SIDE 27 Klart for platekrig SIDE 44

Rester av en krig SIDE 36. Hjelpesløs høst SIDE 4 Lang vei til doktoren SIDE 27 Klart for platekrig SIDE 44 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2005 NR. 15 91. ÅRGANG 8. - 21. NOVEMBER Rester av en krig SIDE 36 Hjelpesløs høst SIDE 4 Lang vei til doktoren SIDE 27 Klart for platekrig SIDE 44 LEDER 8. - 21. november

Detaljer

Hullete tannhelse SIDE 12 Enda flere sensurblemmer SIDE 4 Krever røykfrie hybler SIDE 3 Påvirk kirken din SIDE 38

Hullete tannhelse SIDE 12 Enda flere sensurblemmer SIDE 4 Krever røykfrie hybler SIDE 3 Påvirk kirken din SIDE 38 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2004 NR. 13 90. ÅRGANG 5. - 18. OKTOBER Hullete tannhelse SIDE 12 Enda flere sensurblemmer SIDE 4 Krever røykfrie hybler SIDE 3 Påvirk kirken din SIDE 38 LEDER INNHOLD Overvåkning

Detaljer

Finanskrisen. Det løser seg? 8 / regjeringen avviser BI studentene 34 / are sende osen 57 / julequiz

Finanskrisen. Det løser seg? 8 / regjeringen avviser BI studentene 34 / are sende osen 57 / julequiz STUDENTAVISA I TRONDHEIM I 1914 1914-2008 - 2008 NR. NR. 161 94. ÅRGANG 18. 15. NOVEMBER JANUAR - 28. - JANUAR 12. JANUAR 30 Finanskrisen Det løser seg? 8 / regjeringen avviser BI studentene 34 / are sende

Detaljer

Frivillig farvann. side 24 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 8 92. ÅRGANG 3. MAI - 14. AUGUST

Frivillig farvann. side 24 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 8 92. ÅRGANG 3. MAI - 14. AUGUST Frivillig farvann side 24 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 8 92. ÅRGANG 3. MAI - 14. AUGUST LEDER 3. mai - 14. august 2006 Arbeiderdagen lever I 1947 vedtok Stortinget med rent Arbeiderpartiflertall

Detaljer

DHEIM 1914-2008 NR. 1 94. ÅRGANG

DHEIM 1914-2008 NR. 1 94. ÅRGANG STUDENTAVISA I TRONDHEIM I 1914 1914-2008 - 2008 NR. NR. 14 1 94. 94. ÅRGANG 21. 15. OKTOBER JANUAR - 28. - 3. JANUAR NOVEMBER 8 NTNU i omstridt oljesatsning 18 / presidentvalget i usa 28 / Forskere fortviler

Detaljer

Håpløs hybeljakt 3, 8-9, 28-31. Truer skolen med rettsak Skal overvåke sentrum

Håpløs hybeljakt 3, 8-9, 28-31. Truer skolen med rettsak Skal overvåke sentrum STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 9 94. ÅRGANG 12. AUGUST - 25. AUGUST 3, 8-9, 28-31 Håpløs hybeljakt 14 48 Truer skolen med rettsak Skal overvåke sentrum Adresse: Elgsetergt. 1 7030 Trondheim 3 Tlf:

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 8 94. ÅRGANG 6. MAI - 11. AUGUST. Englebarn. Side 26

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 8 94. ÅRGANG 6. MAI - 11. AUGUST. Englebarn. Side 26 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 8 94. ÅRGANG 6. MAI - 11. AUGUST Englebarn Side 26 Adresse: Elgsetergt. 1 7030 Trondheim Tlf: 73 53 18 13 Fax: 73 89 96 71 E-post: ud@underdusken.no Annonse: annonse@underdusken.no

Detaljer

Fotofarsott SIDE. Kameraderi i nyskapings-trondheim SIDE 4 Kollektiv bomtur SIDE 23 Gløshaugens underverden SIDE 34 Jubileumsnummer MIDTEN

Fotofarsott SIDE. Kameraderi i nyskapings-trondheim SIDE 4 Kollektiv bomtur SIDE 23 Gløshaugens underverden SIDE 34 Jubileumsnummer MIDTEN STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2005 NR. 8 91. ÅRGANG 3. MAI - 8. AUGUST Fotofarsott SIDE 52 Kameraderi i nyskapings-trondheim SIDE 4 Kollektiv bomtur SIDE 23 Gløshaugens underverden SIDE 34 Jubileumsnummer

Detaljer