REFERAT FRA STYREMØTE Onsdag hos Utdanningskontoret i Troms

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA STYREMØTE Onsdag 07.01.09 hos Utdanningskontoret i Troms"

Transkript

1 Utdanningsforbundet i Troms Pensjoniststyret REFERAT FRA STYREMØTE Onsdag hos Utdanningskontoret i Troms Til stede: Anne-Sofie Fyhn Hansen,, Kjell Nymoen, Aksel Sollie Forfall: Berit Arnesen, Aud Bergersen Sak 01/09 Presentasjon/info Tidligere leder Gunvor Leandersen og leder av Fylkespartiet Anne L. Berthinussen var til stede under denne saken. Presentasjon av det nye styret. Anne L. B. orienterte fra vedtektene og opplyste om at leder av Pensjoniststyret nå vil kunne delta på fylkesstyrets møter med talerett. Poengterte at det er viktig med nær tilknytning mellom fylkesleder og pensjoniststyret. Gunvor L. la vekt på betydningen av å lage en skikkelig arbeidsplan. Delt ut skriv fra avtroppende styre vedr. bl. a. oppgaver/utfordringer framover slik de ser det. Sak 2/09 Konstituering av nytt styre Styret fikk følgende sammensetning: Leder Aksel Sollie N. leder Aud Bergersen Sekretær Styremedlem Anne-Sofie Fyhn Hansen Vara: Berit Arnesen Kjell Nymoen Varamedlemmene innkalles fast til møtene ( møtende vara ). Sak 03/09 Møteplan vårhalvåret 2009/rutiner Det legges opptil 4 møter i første halvår på følgende datoer: Tirsdag 03. februar Tirsdag 31. mars Tirsdag 28 april Torsdag 04. juni Sekretær sender ut innkalling med sakliste før hvert møte. Forfall meldes til Fylkeskontoret som orienterer videre til leder av Pensjoniststyret

2 Ref. møte i Pensjoniststyret s. 2 Sak 04/09 Arbeidsoppgver framover På neste møte settes opp en konkret aktivitetsplan der en bl. a. vektlegger dette med å få til kontakt med pensjonistgruppene innenfor lokallagene, (få en oversikt over antall pensjonister i de ulike kommunene). Nærmere info om reisegruppa og tilbud. Ideer til Treff seminarer. Også dette med info-folder. Kurstilbud: Tilbud om dagsseminar om Pensjonistreformen i Oslo (påmeld.frist ) Leder Aksel S. melder seg på, undersøker nærmere om dekning av reiseutgifter. Bardufoss,

3 Utdanningsforbundet i Troms Pensjoniststyret REFERAT FRA STYREMØTE tirsdag hos Utdanningskontoret i Troms Til stede: Berit Arnesen, Aud Bergersen, Anne-Sofie Fyhn Hansen,, Kjell Nymoen, Aksel E. Sollie, Sak 09/09 REFERATER/Info Ingen merknader til ref. fra siste styremøte Leder Aksel S. oppsummerte fra dagsseminaret om pensjon i Oslo, Sak 10/09 AKTIVITETSPLAN Prøve nå å få mer konkret om selve planen søke styret om godkjenning på større tiltak. Pensjonisttreffet 2010 Kom fram til følgende: Sted: Tromsø Hotell: Innhente tilbud fra flere hotell, NB! Viktig at det blir stilt egne lokaler til disp. etter middagen med tanke på sosialt samvær. Tidspunkt: Uke 22 (første uka i juni), gjerne midt i uka, tirsdag og onsdag, for eksempel. Tema/foredragsholdere: Løselig diskutert, enighet om at noen fra det sentrale Pensjoniststyret må inviteres med tanke på innlegg vedr. pensjonistsaker spesielt. For øvrig nevnt en del aktuelle temaer og foredragsholdere. Førpensjonistseminar Forespørsel til lokallagene om interesse for dette. I hovedsak beregnet for de som nærmer seg pensjonsalder. Evt. organisere innenfor de 4 regionene Utd.forb. Troms er inndelt i, og evt. knyttet opp mot regionsamling. Kursemner med tanke på forberedelse til Pensjonsalderen, pensjon og øvrige rettigheter som pensjonist vil være sentrale emner. Leder Aksel tar kontakt med Fylkesstyret for godkjenning av et slikt opplegg, så evt. sende ut en folder som nærmere info. Tidspunktet for slikt seminar må muligens forskyves til vårhalvåret Dagsseminar for pensjonistkontakter: Avvente planlegging av dette, evt. i vårhalvåret Tilbud om turer/reiser: Vist til folderen som er sendt ut tidligere, så langt ikke noe videre respons på disse tilbudene. Leder har også undersøkt om Islandsturen (se sak 08/09 i forrige møte), det viser seg at dette blir svært dyrt. Minne lokallagene om turoppleggene i forbindelse med kontakten vi nå skal ha med dem.

4 Ref. Pensj.styremøte s. 2 Sak 11/09 KONTAKTARBEIDE MED LOKALLAGENE Det enkelte styremedlem må ta kontakt med sine respektive lokallag, (pensjonistkontakt), innnen neste styremøte. Kontakt pr. tlf. med lokallagene og etterspør evt. aktivitet for lærerpensjonister i laget, informerer om planer vi har for videre arbeid i Pensjoniststyret og hva vi for øvrig kan bidra med, samt høre om hvilke ønsker de har. Info fra oss bør også sendes til lokallagslederne. Sak 12/09 ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET, Troms ( mai) Vår leder deltar på dette årsmøtet og overbringer hilsning fra Pensjoniststyret, med ei kort orientering om arbeidet og planer fra vårt styre, vektlegge det gode samarbeidet vi føler det er med Fylkesstyret. Sak 13/09 EVENTUELT Neste møte må flyttes til torsdag 07. mai. Bardufoss,

5 Utdanningsforbundet i Troms Pensjoniststyret REFERAT FRA STYREMØTE torsdag hos Utdanningskontoret i Troms Til stede: Berit Arnesen, Aud Bergersen, Anne-Sofie Fyhn Hansen,, Kjell Nymoen, Aksel E. Sollie, Sak 14/09 REFERATER/Info Ingen merknader til ref. fra siste styremøte Leder redegjorde kort omkring forarbeid til lønnsoppgjøret, drøftet noe omkring dette. Sak 15/09 KONTAKT MED LOKALLAGENE Gjennomgått fra ringerunde ut til de fleste lokallagene. Oppsummert kan en si at utenom Tromsø, Lenvik og Nordreisa er det ikke opprettet egne lokallag for lærerpensjonister. Men de fleste jobber med saken og tar sikte på å få fortgang i arbeidet fra høsten. En del kommuner har så få medlemmer at det ikke er grunnlag for å komme i gang med eget lag, så her kan løsningen være samarbeid over kommunegrensene. Ikke alle lokallagene har oppnevnt egen pensjonistkontakt enda, her må en da forholde seg til lokallagslederen. Sak 16/09 TURTILBUDENE Få påmeldte til Polenturen nå i vår, så den må avlyses. De påmeldte henvises til turen som er planlagt til i august. Ny brosjyre vil bli sendt ut og da med påmelingsfrist 15. juni til høstens Polentur. Vedr. Tornedalsturen (1 påmeldt),york og Edinburgh (4 påmeldte) så videreformidles påmeldingene til Bussring som er turarrangør. Sak 17/09 FØRPENSJONISTSEMINAR Søknad med antatt budsjett sendes Fylkesstyret aktuelt å ha det i Vårhalvåret Sted: Harstad Innhente hotelltilbud først. Tidspunkt: Evt. Februar 2010 Starte på en lørdag formiddag (eks ) og avslutte søndag ved lunsjtid (ca ). Primært for førpensjonister, men også for pensjonister hvis det er ledige plasser. Innhold: Om pensjon, pensjonsrettigheter, saksbehandlingsprosedyrer (søknad, behandling) Overgangen fra yrkesaktiv til pensjonist. Organisasjonen og pensjonistene Leder Aksel setter opp budsjett, planlegge utfra susidiering med 1/3 fra Fylkesstyret, 1/3 fra lokallag og 1/3 egenandel. Reiseutg. dekkes av deltakerne. Sak 18/09 EVENTUELT Minner om neste møte torsdag 04. juni, NB! Vi starter dette møtet kl

6 Bardufoss,

7 Utdanningsforbundet i Troms Pensjoniststyret REFERAT FRA STYREMØTE torsdag hos Utdanningskontoret i Troms Til stede: Aud Bergersen, Anne-Sofie Fyhn Hansen,, Aksel E. Sollie Forfall: Berit Arnesen, Kjell Nymoen Sak 19/09 REFERATER/Info Ingen merknader til ref. fra siste styremøte. Vår leder Aksel refererte noe fra Fylkesårsmøtet. Sak 20/09 KONTAKT MED LOKALLAGENE Aksel har hatt kontakt med lagene i Nord-Troms, med unntak av Kåfjord. Bortsett fra Nordreisa er det få lærerpensjonister i de øvrige kommunene, (Skjervøy vil rikignok totalt ha 9 fra høsten av). Disse kommunene er positiv til samarbeid mellom lokallagene og setter pris på kontakten som Pensjoniststyret i fylket nå tar. Nordreisa har som kjent eget lokallag for lærerpensjonistene. Poengtert generelt at info fra Pensjoniststyret i fylket også m å sendes til leder av (det ordinære) lokallaget. Sak 21/09 FØRPENSJONISTSEMINARET Aksel har hatt kontakt med Grand hotell, Harstad og fått tilbud på lokaler og rom til overnatting. Han har snakket med fylkeslederen som stiller seg positiv til et slikt seminar, inntrykk at det er stor interesse for et slikt tiltak. Et foreløpig utkast til budsjett ble delt ut på møtet. Det må senere søkes til Fylkesstyret om formell godkjenning, spesielt dette med økonomi. Tenker oss ei tredeling av utgiftene med 1/3 hver på Fylket, lokallag og egenandel. Tidspunkt fastsatt til: Lørdag 06. og søndag i Harstad, Grand hotell. Ant. deltakere: Fra 30 til max 50. Drøftet noe om innhold: 1 til 2 forelesere, aktuelt med en fra NAV og vår org. sentralt. evt. andre i tillegg om dette med å være pensjonist: Hverdagen, og overgangen fra yrkesliv til pensjonisttilværelse. (Trine Medby Fossland fra Univ. i Tromsø bl.a. nevnt). Sak 22/09 SENIORTREFF 2010 Fastsatt tid og sted slik: Tromsø tirsdag 01. og onsdag 02. juni 2010 Tilbud innhentes fra hoteller i Tromsø. Drøftet litt innholdet i Treffet. Enighet om at det bør være en bolk med faglig innhold dvs. om pensjon/lønn og rettigheter og om organisasjonen. En del om livssituasjonen /hverdagen/trivsel for en pensjonist - foredrag og erfaringsutveksling om dette.

8 Møte i Pensjoniststyret s. 2 Sak 23/09 EVENTUELT Arbeidsplan for Høsthalvåret 2009: Drøftet noe omkring dette. Turopplegg: Polenturen, som var tenkt i slutten av august, flyttes ut i tid (svært få påmeldte) enighet om sept./okt. som høvelig tidspunkt. Aksel finner ut eksakte datoer og sender ut innbydelse innen 1 uke til ny tur med påmeldingsfrist 15. august. Sendes til lokallagene følges opp til høsten. Møteplan: Torsdager: 20. aug., 17. sept., 15. okt., 19. nov., 17. des. Oppfølging av lokallagene tas opp på augustmøtet. Bardufoss,

9 Utdanningsforbundet i Troms Pensjoniststyret REFERAT FRA STYREMØTE tirsdag på Trastad, Borkenes Til stede: Berit Arnesen, Aud Bergersen,,, Kjell Nymoen, Aksel E. Sollie, Forfall: Anne-Sofie Fyhn Hansen Sak 31/09 OPPSUMMERING ETTER DAGENS SENIORTREFF m.m. Treffet endte opp med totalt 36 frammøtte deltakere foruten oss i Styret. Enighet om at erfaringene fra dagen hadde vært svært positive, og en inspirasjon for Styret til å arbeide videre med liknende opplegg i andre regioner i Fylket. Drøftet noe omkring noe liknende for nordregionen og da kommunene: Kåfjord, Storfjord og Skjervøy. Nordreisa har jo startet opp med en del aktivitet, jfr. møte de skal ha der Anne-Sofie vil være tilstede fra vårt styre. Kvænangen kan evt. samarbeide med Nordreisa. Neste styremøte: Enighet om å flytte neste møte fra 19. til onsdag dette med tanke på å få anledning til etter møtet å høre på kåseri av Ole Danbolt Mjøs. Desembermøtet lar vi foreløpig være uforandret. Bardufoss,

10 Utdanningsforbundet i Troms/Pensjoniststyret REFERAT FRA STYREMØTE torsdag hos Utdanningsforbundet i Troms Til stede: Aud Bergersen,, Anne-Sofie Hansen,, Kjell Nymoen, Aksel E. Sollie, Forfall: Berit Arnesen Sak 32/09 REFERAT/INFO Ref. fra forrige møte : Føye til sak 31/09 - Samarbeid i Sørregionen: Se også på muligheten for samarbeid over fylkesgrensen, mellom Skånland (Troms) og Evenes, Tjeldsund (Nordland) Pensjonistmøte i lokallaget - Utd.forbundet/Nordreisa: Anne-Sofie H.var tilstede som representant fra vårt Fylkesstyre og ga ei kort oppsummering fra dette møtet. Seniortreffet på Trastad, Borkenes: Kort gjennomgang av treffet positivt inntrykk. Oppfølging: Arbeide videre med å få til lokal aktivitet (lokallag)og da særlig med tanke på Harstad. Hurdalseminaret : Leder Aksel og Vigdis Ryeng (pensjonistkont. i Fylkesstyret) ga ei orientering fra Seminaret. Nevnt spesielt noen av foredragsholderne som kan være aktuell ved vårt Førpensj.sem. i Harstad og Treffet i juni. Lars Hauge om bl.a. Kulturen i pensjonisttilværelsen, Lars J. Bleie (pensjonistkontakt i Sentralstyre) evt. sem. i Harstad. Selvsagt også leder av Det sentrale pensjoniststyre. Kontingenten for pensjonistene økes fra kr 180 til kr 420 pr. år. Sak 33/09 FØRPENSJONISTSEM. Harstad lø. 06. sø Klarsignal fra Fylkesstyret vedr. Sem. økonomi m.m. Innbydelse må nå sendes ut. Programutkast, aktuelle forelesere/opplegg: Lørdag: Lars J. Bleie (se ovenfor) og Einar Lid (sekretær i Det sentrale pensjonistsstyre). NAV ikke avklart enda. På søndag Evt. Gruppeopplegg omkring problemstilling overgang yrkesaktiv pensjonist: Fra en styrt tilværelse til en tilværelse du styrer selv. Opplegg som vi i Fylkesstyret legger opp og gjennomfører utfra erfaringer vi selv sitter inne med. Tidspunkter: Lø Start kl Innsjekk og keffe/te kl Forelesning Lunsj Neste forelesn v/nav. Evt. omvisning på Trondarnes museum etter dette Kjell N. undersøker nærmere omkring dette. (Evt. opplegg i regi av Kulturhuset i Harstad). Middag Sø Gruppeopplegg (se ovenfor) start kl

11 Ref. møte i Pensjoniststyret/Utd.forb s. 2 Sak 34/09 SENIORTREFFET JUNI 2010 Enighet om å flytt dette Treffet fra opprinnelig juni til tirsdag 08. og onsdag Videre arbeidsplan: * Info til lokallagene * Innhente tilbud på hotell * Budsjett *Søknad til Fylkesstyret * Aksel S., Karl M. og Vigdis R setter opp budsjett info til lokallagene ved Aksel og Karl M. Endelig program settes opp på januarmøtet - innbydelse sendes ut etter dette. Sak 35/09 TUROPPLEGG 2010 Ingen møte i turgruppa så langt. Møte vil bli holdt med det aller første. Tenkt å arrangere 2 turer (1 vår og 1 høst) i I siste halvdel av april kan det være aktuelt med Polentur. BussRing aktuell turoperatør forøvrig rabattordning evt. opplegg fra dem kan sendes direkte ut til våre medlemmer. Aksel presenterer turopplegg på neste møte. Sak 36/09 NYTT REGIONTREFF Arbeide med Treff for Region Nord Skjervøy, Nordreisa, Kåfjord og Kvænangen, kombinert med et styremøte for oss. Tidspunkt: Uke 12: mars. Evt. tirsdag 23. mars på Storslett, Nordreisa. Anne-Sofie tar kontakt med pensjonistkontakten i Nordreisa Ruth Eli Ruud. Sak 37/09 Eventuelt Oppnevning av nytt Landsstyre for pensjonistene: Ikke kommet noe skriv om dette enda vil komme skriv til Fylkeslagene om forslag på kandidat(er) Aksel og Karl M. får fullmakt til å ta seg av høring ut til lokallagene for å komme fram til forslag på kandidat(er). Aksel avtalt med Finnmark at en samkjører forslag med dem. Vårt desembermøte går som planlagt Møte i januar: Tirsdag Bardufoss,

PROTOKOLL P 1/12 s. 1 av 13 Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 02.03.2012 12/00077 +47 24142115

PROTOKOLL P 1/12 s. 1 av 13 Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 02.03.2012 12/00077 +47 24142115 PROTOKOLL P 1/ s. 1 av Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 02.03.20 /00077 +47 24142115 Møtedato/tidspunkt: Torsdag 23. februar 20 kl. 11:00 16:30 Sted: Til stede: Hausmannsgate 17, Oslo

Detaljer

REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421

REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421 - REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: tirsdag 6. mai 2014 kl. 11:30 onsdag 7. mai 2014 kl. 13:00 Sted: Til

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag

Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag Fått papirkopi i posten? Da har dere ikke registrert en gyldig e-post hos oss. Send til: nord-trondelag@fosterhjemsforening.no NORD-TRØNDELAG Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag Nr. 1:2013-1- Styrets sammensetning

Detaljer

REFERAT NETTVERKSMØTE I STOCKHOLM 26.-27.JANUAR 2009

REFERAT NETTVERKSMØTE I STOCKHOLM 26.-27.JANUAR 2009 REFERAT NETTVERKSMØTE I STOCKHOLM 26.-27.JANUAR 2009 Til stede: Ronny Spångberg (VIS, SE), Annika Ramsell (VIS), Nils Friberg (koordinator, NVL), Ulla Murholt-Rosental (Språkskoloene i DK), Anne Grethe

Detaljer

Sak 12/01678 Som medlemmer møtte: Lars Morten Rosmo, Arnt Tilset jr., Frank Røym, Kari Åker, Siri Voll Dombu (STBU)

Sak 12/01678 Som medlemmer møtte: Lars Morten Rosmo, Arnt Tilset jr., Frank Røym, Kari Åker, Siri Voll Dombu (STBU) 1 av 11 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag Møtedato 17.09 og 18.09.2013 Vår dato: 04.10.2013 Møtetid 12:00 Utvalgssekretær Sør-Trøndelag Bondelag Møtested Røros Telefon Sak 12/01678 Som medlemmer

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2015 Rana Voksenopplæring auditoriet onsdag11.mars 2015 kl.18.30 Tilstede: 31 stemmeberettigede Leder Kari Brekke Arnesen ønsker velkommen. Kulturelt innslag

Detaljer

Tidspunkt: tirsdag 14. april kl. 16.00 (middag kl. 15.30. Møtet begynte kl. 16.00, avsluttet 19.50) Sted: Terningen Arena. Møterom 8.

Tidspunkt: tirsdag 14. april kl. 16.00 (middag kl. 15.30. Møtet begynte kl. 16.00, avsluttet 19.50) Sted: Terningen Arena. Møterom 8. Referat fra styremøte i StorHK Tidspunkt: tirsdag 14. april kl. 16.00 (middag kl. 15.30. Møtet begynte kl. 16.00, avsluttet 19.50) Sted: Terningen Arena. Møterom 8. Tilstede: Ulrikke Thomsen Siw Noria

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag

Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag NORD-TRØNDELAG Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag Nr. 1:2012-1- Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Torbjørn Slungaard Dronningberget 9, 7517 Hell Mobil:

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 4.-5. mai 2011. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 4.-5. mai 2011. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 4.-5. mai 2011 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 Møteledere: Erling Bratsberg og Hege Ryeng PROTOKOLL Tid: 04.05.11 kl 10.30-16.00 05.05.11

Detaljer

DEBRA NYTT VÅREN 2009

DEBRA NYTT VÅREN 2009 DEBRA NYTT VÅREN 2009 Lederens hjørne mars 2009.03.18 Først vil jeg starte med å si at vi i styret beklager at det er lenge siden debra nytt har vært ute. Det har vært en del omstendigheter som har gjort

Detaljer

Svein Ivar Johansen, Stein Sele, Erik Svendsen, Trine Olsen Morten Gundersen, Genevieve Prebensen, og Wenche Nitteberg.

Svein Ivar Johansen, Stein Sele, Erik Svendsen, Trine Olsen Morten Gundersen, Genevieve Prebensen, og Wenche Nitteberg. d: N EGOTIA Oslo avdeling PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 1/2011- OSLO AVD. Dato: Fredag 14. - Lørdag 15.1.2011 Sted: Thon Hotel Vettre Tid: Kl. 14.00 Tilstede: Svein Ivar Johansen, Stein Sele, Erik Svendsen,

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014

REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014 REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014 Sted: Rica Hotel Gardermoen Tid: Lørdag 25.januar 2014, kl 13:00 15:55 Neste møte: 19.mars. Telefonmøte DELTAKERE: Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem

Detaljer

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 03.02.2012 Hemsedal Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, KA, VK, PK, Fag, MA, VK2, KVK, KVK2, SP, NA,

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

DEBRA NYTT. Desember 2009. Hei,

DEBRA NYTT. Desember 2009. Hei, Desember 2009 DEBRA NYTT Desember 2009 Hei, da er det på tide med det siste debra Nytt i år og det betyr at det er snart jul igjen Den kommer fortere for hvert år og mye skal gjøres på kortere og kortere

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 14.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Annelie VK, Rikke VK, Lisbeth HR, Deltakere fra U20 komiteen, Christian MA, Tone SA, Sondre KVK, Stian Leder, Tiril

Detaljer

REFERAT OØ2SK 05.04.14

REFERAT OØ2SK 05.04.14 REFERAT OØ2SK 05.04.14 TILSTEDE: Leder, Vara Sekretær, H&I -leder, O&I leder, 6x stk. GSR, 1 stk. observatør (6 stk. med stemmerett), totalt 11 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok en

Detaljer

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort?

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort? SORG MØTER OMSORG Innledning. LEVE Hordaland har som målsetting Sorg møter Omsorg. Med dette som utgangspunkt utarbeider Fylkesstyret en 3 årig Handlingsplan som viser retningen for utviklingen av vårt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL PST 3/2014 s. 1 av 7 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 26.06.2014 14/00223 +47 241421

MØTEPROTOKOLL PST 3/2014 s. 1 av 7 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 26.06.2014 14/00223 +47 241421 MØTEPROTOKOLL PST 3/2014 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 26.06.2014 14/00223 +4 241421 Møtedato/tidspunkt: Mandag 16. juni 2014 kl. 09:00 mandag 16. juni 2014 kl. 12:00 Sted:

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1.

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. desember 2012 DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst, leder Liv Hauge Norheim Øyvind Kind Robertsen Sara Hauge Sveinung Nøding Knutsen Kristoffer

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer