MØTEPROTOKOLL PST 3/2014 s. 1 av 7 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL PST 3/2014 s. 1 av 7 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 26.06.2014 14/00223 +47 241421"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL PST 3/2014 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / Møtedato/tidspunkt: Mandag 16. juni 2014 kl. 09:00 mandag 16. juni 2014 kl. 12:00 Sted: Til stede: Møterom Britannia hotell, Trondheim Torgeir Pettersen, Bent Andreas Seland, Rolv Sæter, Inger Stenvaag, Anne-Margrete Benæs, Bjørn L. Vaaland, Brit- Helen Russdal-Hamre. Permisjoner/forfall: Fra sekretariatet møtte: Møteleder: Sekretær: Liv Julie Haug Per Sætre Torgeir Pettersen Per Sætre Protokollen er ikke endelig før den er behandlet og godkjent i neste møte, og må derfor sammenholdes med eventuelle rettinger/merknader i neste protokoll. 1

2 Sakliste Sak nr. Arkivsak Saktittel Side Saker til behandling PST 28/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 3 PST 29/14 Godkjenning av referat fra møte PST 2/ PST 30/14 14/ Orientering om aktuelle saker 3 PST 31/14 14/ Orientering om retningslinjer for pensjonistarbeidet 3 PST 32/14 14/ Trygdeoppgjøret per 1. mai PST 33/14 14/ PST 34/14 13/ Arbeidsgruppe LM2012 Vilkår for pensjonistenes politiske innflytelse Nordisk pensjonisttreff 2014 Norge, Trondheim juni 2014 PST 35/14 14/ Pensjonistlederseminar PST 36/14 14/ Evaluering av handlingsplanen til pensjoniststyret 6 PST 3/14 14/ Medlemsstatistikk 6 PST 38/14 14/ Referatsaker PST 35/14 13/ Andre aktuelle saker som pensjoniststyrets medlemmer ønsker å ta opp til behandling på møtet. Referat fra møte Styret pensjonistene Utdanningsforbundet Hedmark PST 36/14 14/ Referat, pensjoniststyret Vest-Agder 11. mars 2014 PST 3/14 14/ PST 38/14 14/ Referat fra styremøte i pensjoniststyret i Aust-Agder VS: Referat frå møter i pensjoniststyret i Sogn og Fjordane PST 39/14 14/ Referat pensjoniststyremøte Aust-Agder PST 40/14 14/ Telemark - protokoll/referat fra årsmøtet/vårmøte for pensjonistene PST 41/14 14/ Oppland - Referat fra møte i styret for pensjonistene PST 42/14 14/ Referat 23. april 2014 Pensjoniststyret Vest-Agder

3 PST 28/14 Godkjenning av innkalling og saksliste Tilrådning Innkalling og saksliste datert ble godkjent [Lagre vedtak for redigering] [Lagre endelig vedtak] PST 29/14 Godkjenning av referat fra møte PST 2/2014 Tilrådning Referat fra møte i PST 6. og. mai ble godkjent. [Lagre vedtak for redigering] [Lagre endelig vedtak] PST 30/14 Orientering om aktuelle saker Anne-Margrete Benæs deltok på et felles møte Fet Aurskog Høland med tema pensjon. Hans Erik Pettersen holdt et nyttig og interessant foredrag og over 60 medlemmer var til stede. PST 31/14 Orientering om retningslinjer for pensjonistarbeidet Det er utarbeidet og vedtatt retningslinjer for sentral rådsstruktur. Omfatter bl.a. det sentrale pensjoniststyret (pst). Det finnes ikke noen vedtatte retningslinjer for pensjoniststyrene i fylkes- og lokallagene. Det ble imidlertid for noen år siden utarbeidet en mal for organisasjonsarbeid for pensjonistene i Utdanningsforbundets fylkeslag og lokallag. Disse retningslinjene er ikke vedtatt sentralt, kun sendt ut som mal og forslag til de enkelte fylkes- og lokallag. 3

4 Noen fylkes- og lokallag har tatt de utsendte forslag i bruk og noen har vedtatt egne utarbeidede retningslinjer. Det finnes ikke noen sentral oversikt over lokalt vedtatte retningslinjer. Vedlagt oversendes retningslinjer for sentral rådsstruktur og mal for retningslinjer i fylkeslag og lokallag. Pensjoniststyret bør se nærmere på dette området, med siktemål å kunne komme frem til en felles mal for pensjonistarbeid også på fylkes- og lokallagsnivå. Torgeir Pettersen vil innlede og orientere nærmere om denne saken på møtet. Pensjoniststyret følger opp arbeidet med retningslinjer med siktemål å få godkjent retningslinjer for pensjoniststyrer på fylkes- og lokallagsnivå. PST 32/14 Trygdeoppgjøret per 1. mai 2014 Torgeir Pettersen har vært med i UNIOs delegasjon til trygdeoppgjøret. Årets trygdeoppgjør ble gjennomført 20. mai. Kort oversikt over resultatet er sendt styret og vil bli lagt ut på hjemmesiden. Torgeir Pettersen orienterte om årets oppgjør. Ny G fra 1. mai 2014 utgjør kroner. Løpende alderspensjon vil bli økt med 2,89 %. PST 33/14 Arbeidsgruppe LM2012 Vilkår for pensjonistenes politiske innflytelse Arbeidsgruppen hadde sitt siste møte 12. mai. Utkast til rapport ble da grundig gjennomgått og de siste justeringer ble gjennomført i rapporten. rapporten ble oversendt arbeidsutvalget som behandlet den på møtet 5. juni. Videre arbeid følges opp av arbeidsutvalget. 4

5 Styret følger opp saken videre med utgangspunkt i arbeidsutvalgets protokoll. PST 34/14 Nordisk pensjonisttreff 2014 Norge, Trondheim juni 2014 De siste brikkene har falt på plass i planleggingen av Nordisk pensjonisttreff 2014 i Trondheim. I henhold til deltakerlisten blir det 4 deltakere. Faktura for oppholdet vil bli sendt det enkelte land fra vårt reisebyrå. Vi har sendt inn søknad om skjenking av to enheter alkohol til festmiddagen og fått den godkjent. Vil komme med på fellesregning. Det er opprettet kontakt med en Utdanning og en journalist fra bladet er satt på saken for å lage en reportasje om vårt treff. Per Sætre orienterte ytterligere om arbeidet. PST 35/14 Pensjonistlederseminar 2014 Årets pensjonistlederseminar blir arrangert 18. og 19. november på Hurdalsjøen Hotell og konferansesenter. Gruppearbeidet som ble gjennomført på fjorårets seminar i form av verdenskafe, var vellykket og videreføres i samme form for årets seminar. Det betyr verdenskafe med nye aktuelle temaer muligens knyttet noe til tariff Det ble i tillegg sendt en forespørsel til Erik Orskaug med forslag om foredrag innenfor områdene økonomi, pensjon og trygdeforhandlinger. Erik Orskaug ønsker i utgangspunktet å kunne komme og holde foredrag, men har tatt et lite forbehold frem til midten av oktober. Kan da gi eventuell endelig bekreftelse. I Klassekampen mandag 5. mai har Ebba Wergeland skrevet en utmerket artikkel om pensjonsreformen. Pensjoniststyret ser på henne som en god mulighet for foredrag på seminaret. Sekretær fikk ansvar for å kontakte henne og forespørre om muligheten for holde et foredrag rundt dette aktuelle temaet. Forespørsel ble sendt Ebba Wergeland via Arbeidstilsynet. Hun ville gjerne komme og holde foredrag. For henne passet det best med den 19. november. 5

6 Styret jobber videre med planleggingen av pensjonistlederseminaret på Hurdalsjøen. PST 36/14 Evaluering av handlingsplanen til pensjoniststyret Pensjoniststyret har utarbeidet en handlingsplan som skal være styringsverktøy for arbeidet i perioden. Handlingsplanen gjennomgås jevnlig på hvert styremøte og oppdateres med nye oppgaver som kommer til. Vedlagte handlingsplan gjennomgås og oppdateres med eventuelle nye oppgaver/aktiviteter. Handlingsplanen ble gjennomgått og oppdatert med eventuelle nye oppgaver. PST 3/14 Medlemsstatistikk Siste medlemsstatistikk ved utløp av mai måned oversendt pensjoniststyret og gjennomgått med spesiell vekt på endring i antall pensjonistmedlemmer. PST 38/14 Andre aktuelle saker som pensjoniststyrets medlemmer ønsker å ta opp til behandling på møtet. Dokumenter: -S, Eventuelt. 6

7 Referatsaker Saknr Arkivsak Tittel 35/14 13/ Referat fra møte Styret pensjonistene Utdanningsforbundet Hedmark 36/14 14/ Referat, pensjoniststyret Vest-Agder 11. mars /14 14/ Referat fra styremøte i pensjoniststyret i Aust-Agder /14 14/ VS: Referat frå møter i pensjoniststyret i Sogn og Fjordane 39/14 14/ Referat pensjoniststyremøte Aust-Agder 40/14 14/ Telemark - protokoll/referat fra årsmøtet/vårmøte for pensjonistene 41/14 14/ Oppland - Referat fra møte i styret for pensjonistene 42/14 14/ Referat 23. april 2014 Pensjoniststyret Vest-Agder

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Referatet er delt inn i tre deler; historikk, Utdanningsforbundet og pensjonister og pensjon (personlig økonomi).

Referatet er delt inn i tre deler; historikk, Utdanningsforbundet og pensjonister og pensjon (personlig økonomi). Referatet er delt inn i tre deler; historikk, Utdanningsforbundet og pensjonister og pensjon (personlig økonomi). 1. Litt historikk: Før (2001)fusjonen mellom Lærerlaget og Lærerforbundet hadde lokallagene

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14 Referat fra forbundsstyremøte Mandag 26.08.13 kl. 11.00 17.00 Ullevål stadion, UBC Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Reidun Skretting (RS) Lise L. Mandal (LLM) Lone Bruvold

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016 Trondheim 5. mars 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Linda Hofstad Helleland(sak 52, 53 og 54), Sigrid Bratsberg, Ådne Røkkum, Kristian Pettersen,

Detaljer

Referat fra rådsmøte for faglig råd for naturbruk 13. desember 2012

Referat fra rådsmøte for faglig råd for naturbruk 13. desember 2012 Vår saksbehandler: Mona Vibeke Moe Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: mvm@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 22.03.2013 Vår referanse: 2013/731 Deres dato: Deres referanse: Referat fra rådsmøte for faglig

Detaljer

Referat nr. 2/2015 KG agility

Referat nr. 2/2015 KG agility Referat nr. 2/ KG agility Tid og sted: Referent: Møteleder: 27.04. kl 20 på Skype Stensrud Stensrud Møtedeltakere Funksjon Tilstede Stensrud Leder Ja Annette Mjøen Ja Gondola Guttormsen Nei Marianne Moe

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag 1 av 18 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag Møtedato 27.08.2012 Vår dato: 31.08.2012 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Nord-Trøndelag Bondelag Møtested Steinkjer Telefon Sak 11/01686 Som medlemmer

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

Referat fra møte i Landsrådet for saueavl 18. 19. juni 2003

Referat fra møte i Landsrådet for saueavl 18. 19. juni 2003 Referat fra møte i Landsrådet for saueavl 18. 19. juni 2003 Møtested: Lagskontoret i Parkveien 71, Oslo. Landsrådets faste medlemmer møtte på onsdag etter kl 16:00 i Parkveien 71 for diskusjoner. Deltakere:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015

STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015 Til stede fra: Styre: STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015 Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Vermund Lyngstad, Magnus Johnsen Ordfører: Hallstein Flesland deltok under sak 36-2015

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2013 1.Innledning Landsstyret har i 2013 bestått av Leder Anne Marie Hide Oslo Nestleder Magne Furesund Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor Aarak Oslo Styremedlem

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 25.09.2012 kl. 18:00 21:35 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

Protokoll 1/14. Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50. Hotell Scandic KNA Oslo

Protokoll 1/14. Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50. Hotell Scandic KNA Oslo Protokoll 1/14 Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50 Sted: Tilstede: Forfall: Fra adm.: Hotell Scandic KNA Oslo Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle Roestad,

Detaljer

Midt-Norge kommunerevisorforening. Monika Sundt og Rune O. Ness. Styrets leder orienterte om aktuelle saker.

Midt-Norge kommunerevisorforening. Monika Sundt og Rune O. Ness. Styrets leder orienterte om aktuelle saker. PROTOKOLL Møtetittel: 01/2014 Tid/sted: Trondheim, møterom Gallestein 08.01.14 kl. 10:00 15:00 Deltagere: Kathrine Moen Bratteng, Henning Mikkelsen, Tor Arne Stubbe, Roald Elvegård og Paul Stenstuen Monika

Detaljer

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede:, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Neste møte 2. desember hos Ragnhild kl 18:00 (merk tiden) Sak nr.

Detaljer

Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012

Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012 Vår dato 23.04.12 Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012 Møtet ble holdt på Park Hotell. Til stede: Ellen Stigum, Mari O. Bjerke, Asle Milde, Mona Lie Jigarp, Ann Kariin Kildal

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/647. Kommunestyret 24.03.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/647. Kommunestyret 24.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/647 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 24.03.2015 REFERATLISTA - KOMMUNESTYRET 24.03.2015 1. Finansrapport 3. tertial 2014, notat fra

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer