Bystyrets Næringsdag ble arrangert fra kl. 16:00 til kl. 18:35.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bystyrets Næringsdag ble arrangert fra kl. 16:00 til kl. 18:35."

Transkript

1 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 19:00 22:45 Bystyrets Næringsdag ble arrangert fra kl. 16:00 til kl. 18:35. Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning Thygesen Nestleder R Torgeir S. Torkjelsson Medlem AP Eva Nilsen Medlem AP Bente Trulsvik Medlem AP Sigbjørn Tønnesland Medlem AP Elen Lauvhjell Medlem AP Heidi Tveide Medlem AP Lars Erik Follo Medlem AP Jens Høibø Medlem AP Ragni MacQueen Leifson Medlem AP Erling Stiansen Medlem AP Per Henry Zaal Medlem FRP Pernille Anette Arndt Medlem FRP Viggo M. Larsen Medlem H Halvor Skåli Medlem H Per Arnt Tellefsdal Medlem H Petter Emil Gundersen Medlem H Bjørn Helge Dahle Medlem KRF Kari-Helene Vibe Medlem R Tine Bang Medlem R Daniel Lee Glaser Medlem R Viktor Hauge Medlem SP Stian Lund Medlem V Willy Thorsen Medlem V Maria Aspesæter Medlem V

2 Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Harald A. Eriksen Medlem H Lill Jorunn Bredal Larsen Medlem KRF Dag Jørgen Hveem Medlem V 2 Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Marianne Gundersen Lill Jorunn Bredal Larsen KRF Mona K. Stray Rambo Harald A. Eriksen H Tore Skarvang Dag Jørgen Hveem V Før møtet var formelt åpnet, orienterte kst. brannsjef Hans Henrik Bakke fra Østre Agder Brannvesen om brannsikkerheten og brannordningen i Risør. Etter at møtet var formelt åpnet, orienterte ordfører Per Kristian Lunden deretter om følgende: Praksis for videresending av forslag og dokumenter fra bystyrets medlemmer. Agder Energi Utbytte og eierskap Befolkningsstatistikken Sørlandet sykehus Strategiplan 2030 (Tre spørsmål fra Viggo M. Larsen, H, og ett spørsmål fra Stian Lund, V, med ordførerens svar på spørsmålene var sendt ut til bystyrets medlemmer og varamedlemmer pr. e-post.)

3 3 Saksnr Innhold PS 19/14 Godkjenning av protokoll fra møte i bystyret PS 20/14 Disponeringer av statlige tilskudd i forbindelse med drift av asylmottak i Risør kommune PS 21/14 Ulovlig hogst ved Limkjærheiene gnr. 25 bnr. 57 PS 22/14 Klage på avslag om å gi konsesjon. Lille Lindland minikraftverk. Tiltakshaver: Erik Lindland Søker: Songe Træsliperi AS PS 23/14 PS 24/14 PS 25/14 PS 26/14 Innføring av nytt nødnett og oppkobling mot legevaktsentral, LVS, Arendal Høring - reservasjonsordning for fastleger Uttalelse til utspill fra KS vedrørende arbeidstidsavtale for undervisningspersonell Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Endringer PS 27/14 Eldrerådet - Årsmelding 2013 PS 28/14 PS 29/14 Villvin Kunsthåndverkmarked- søknad om ekstra støtte til 35-års jubileum Markering av Grunnlovsjubileet i Risør PS 19/14 Godkjenning av protokoll fra møte i bystyret Protokoll fra bystyremøte godkjennes. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Protokoll fra bystyremøte godkjennes. PS 20/14 Disponeringer av statlige tilskudd i forbindelse med drift av asylmottak i Risør kommune Bystyret slutter seg til de vurderinger som er omtalt i saksframstillingen og gir rådmannen fullmakt til å disponere tilskudd fra UDI ved å styrke den kommunale helse- og omsorgstjenesten der hvor det til enhver tid er mest hensiktsmessig i forhold til framkommet behov. Saksprotokoll i Helse- og omsorgskomitéen Inger Urfjell Asdal fremmet spørsmål om habilitet. Det ble enstemmig vedtatt at Inger Urfjell Asdal er habil.

4 4 Knut Henning Thygesen, R, fremmet følgende forslag: Komiteen peker spesielt på behovet for en snarlig styrking av helsesøsterfunksjonen, både fordi denne er svekket i årets budsjett på tross av stort behov, men særlig fordi flyktningmottaket nødvendigvis har særskilt behov for helsesøstertjenester. Som saksordfører ble oppnevnte Knut Henning Thygesen, R. Rådmannens innstilling og forslag fra Knut Henning Thygesen ble enstemmig vedtatt. Helse- og omsorgskomiteens innstilling til bystyret: Bystyret slutter seg til de vurderinger som er omtalt i saksframstillingen og gir rådmannen fullmakt til å disponere tilskudd fra UDI ved å styrke den kommunale helse- og omsorgstjenesten der hvor det til enhver tid er mest hensiktsmessig i forhold til framkommet behov. Komiteen peker spesielt på behovet for en snarlig styrking av helsesøsterfunksjonen, både fordi denne er svekket i årets budsjett på tross av stort behov, men særlig fordi flyktningmottaket nødvendigvis har særskilt behov for helsesøstertjenester. Helse- og omsorgskomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Bystyret slutter seg til de vurderinger som er omtalt i saksframstillingen og gir rådmannen fullmakt til å disponere tilskudd fra UDI ved å styrke den kommunale helse- og omsorgstjenesten der hvor det til enhver tid er mest hensiktsmessig i forhold til framkommet behov. Komiteen peker spesielt på behovet for en snarlig styrking av helsesøsterfunksjonen, både fordi denne er svekket i årets budsjett på tross av stort behov, men særlig fordi flyktningmottaket nødvendigvis har særskilt behov for helsesøstertjenester. PS 21/14 Ulovlig hogst ved Limkjærheiene gnr. 25 bnr. 57 Risør bystyre viser til saksutredningen og ilegger NTB Eiendom AS et overtredelsesgebyr på kr med hjemmel i plan- og bygningsloven 32-8 a) jmf. byggesaksforskriften 16-1 og 16-2 for ulovlig hogst i et friområde uten nødvendige tillatelser og i strid med reguleringsplanen for området. Oppfyllelsesfristen for overtredelsesgebyret er 4 uker fra vedtaksdato.

5 5 I tillegg skal det gjøres avbøtende tiltak i området for oppretting av overtredelsen, jmf. plan- og bygningsloven Det skal sendes inn beplantningsplan og skjøtselsplan som skal utarbeides av fagkyndige innen Planen skal godkjennes av kommunen. All høgt tømmer og kvist skal ryddes fra området innen Alle stubber må skjæres ned til en akseptabel høyde innen Områder med skrin jord skal få reetablere vegetasjonen i henhold til skjøtselsplan. Jordrike områder og renner skal beplantes i henhold til beplantningsplan innen Saksprotokoll i Miljø- og teknisk komité Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Som saksordfører ble oppnevnte Stian Lund, V. Miljø- og teknisk komités innstilling til bystyret: Risør bystyre viser til saksutredningen og ilegger NTB Eiendom AS et overtredelsesgebyr på kr med hjemmel i plan- og bygningsloven 32-8 a) jmf. byggesaksforskriften 16-1 og 16-2 for ulovlig hogst i et friområde uten nødvendige tillatelser og i strid med reguleringsplanen for området. Oppfyllelsesfristen for overtredelsesgebyret er 4 uker fra vedtaksdato. I tillegg skal det gjøres avbøtende tiltak i området for oppretting av overtredelsen, jmf. plan- og bygningsloven Det skal sendes inn beplantningsplan og skjøtselsplan som skal utarbeides av fagkyndige innen Planen skal godkjennes av kommunen. All høgt tømmer og kvist skal ryddes fra området innen Alle stubber må skjæres ned til en akseptabel høyde innen Områder med skrin jord skal få reetablere vegetasjonen i henhold til skjøtselsplan. Jordrike områder og renner skal beplantes i henhold til beplantningsplan innen Brev av 20. februar 2014 fra styret i Øysang Vel var ettersendt til bystyrets medlemmer og varamedlemmer. Kari Vibe, R, fremmet følgende forslag: Saken utsettes. Miljø- og teknisk komité foretar en befaring. Befaringen skal danne grunnlag for om det er behov for å revurdere reguleringsplanen i forhold til de nye forutsetningene som hogsten har forårsaket. Overtredelsesgebyret vurderes i samme sammenheng. Kari Vibe trakk senere utsettelsesforslaget og fremmet i stedet følgende tilleggsforslag:

6 Miljø- og teknisk komité foretar en befaring. Befaringen skal danne grunnlag for om det er behov for å revurdere reguleringsplanen i forhold til de nye forutsetningene som hogsten har forårsaket. Heidi Tveide, Ap, fremmet følgende forslag: I innstillingen fra miljø- og teknisk komité endres beløpet kr ,- til kr ,-. Halvor Skåli, H, fremmet følgende forslag: I innstillingen fra miljø- og teknisk komité endres beløpet kr ,- til kr ,-. Voteringer: Miljø- og teknisk komités innstilling, med Heidi Tveides forslag til overtredelsesgebyrets størrelse (som det mest ytterliggående), ble vedtatt med 27 mot 2 stemmer. Det ble da ikke votert over miljø- og teknisk komités forslag og Halvor Skålis forslag til overtredelsesgebyrets størrelse. Kari Vibes tilleggsforslag ble vedtatt med 20 mot 9 stemmer. Risør bystyre viser til saksutredningen og ilegger NTB Eiendom AS et overtredelsesgebyr på kr med hjemmel i plan- og bygningsloven 32-8 a) jmf. byggesaksforskriften 16-1 og 16-2 for ulovlig hogst i et friområde uten nødvendige tillatelser og i strid med reguleringsplanen for området. Oppfyllelsesfristen for overtredelsesgebyret er 4 uker fra vedtaksdato. 6 I tillegg skal det gjøres avbøtende tiltak i området for oppretting av overtredelsen, jmf. plan- og bygningsloven Det skal sendes inn beplantningsplan og skjøtselsplan som skal utarbeides av fagkyndige innen Planen skal godkjennes av kommunen. All høgt tømmer og kvist skal ryddes fra området innen Alle stubber må skjæres ned til en akseptabel høyde innen Områder med skrin jord skal få reetablere vegetasjonen i henhold til skjøtselsplan. Jordrike områder og renner skal beplantes i henhold til beplantningsplan innen Miljø- og teknisk komité foretar en befaring. Befaringen skal danne grunnlag for om det er behov for å revurdere reguleringsplanen i forhold til de nye forutsetningene som hogsten har forårsaket.

7 PS 22/14 Klage på avslag om å gi konsesjon. Lille Lindland minikraftverk. Tiltakshaver: Erik Lindland Søker: Songe Træsliperi AS Risør bystyre ønsker ikke å påklage avslag på konsesjon til Lille Lindland minikraftverk da de negative konsekvensene er vesentlige og overstiger samfunnsnytten av å etablere minikraftverket. Saksprotokoll i Miljø- og teknisk komité Rådmannens innstilling ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. Som saksordfører ble oppnevnt Eva Nilsen, A. Miljø- og teknisk komités innstilling til bystyret: Risør bystyre ønsker ikke å påklage avslag på konsesjon til Lille Lindland minikraftverk da de negative konsekvensene er vesentlige og overstiger samfunnsnytten av å etablere minikraftverket. 7 Per Kristian Lunden, Ap, fremmet følgende forslag: Risør bystyre mener Lille Lindland Kraftverk har stor allmenn interesse for Risør kommune og regionen Østre Agder, og for vedtatte mål i Risør kommunes kommuneplan og Regionplan Agder Risørs kommuneplan har miljø og klima som gjennomgående tema. Også Regionplan Agder 2020 har klima som hovedmål. Under målet: Klima: høye mål lave utslipp står det: I 2020 har Agder posisjonen som en internasjonalt ledende region for klimavennlig produksjon og distribusjon av fornybar energi. Dette skjer ved utbygging av ny fornybar energi. Videre står det under hovedtiltak i regionplanen: Legge til rette for økt utbygging av ny fornybar energi gjennom utbygging av vind- og småkraft og bioenergi. Det er derfor viktig å se på de mulighetene vi har for å produsere kraft i vår kommune og region, noe tiltakshaver har gjort. Lille Lindland Kraftverk er lite i regional målestokk, men likevel et prosjekt som vil kunne levere betydelig energi, 2,36 GWh, og være en inspirasjon og modell for andre som vurderer småskala utbygging av kraft i vår kommune og region. Det forutsettes at utbyggingen ikke medfører nevneverdig oppdemming eller andre ulemper for grunneiere i Vegårshei, Gjerstad og Risør kommuner. Det forutsettes også at stammen av ål og annen fisk ikke blir skadelidende ved utbyggingen. Som en totalvurdering mener Risør kommune at de samfunnsmessige positive konsekvensene ved utbygging av Lille Lindland Kraftverk er større enn ulempene. Vi vil derfor påklage NVEs avslag, og be om at vedtaket blir omgjort til fordel for tiltakshaver. Votering:

8 Ved alternativ votering mellom miljø- og teknisk komités innstilling og Per Kristian Lundens forslag ble Per Kristian Lundens forslag vedtatt med 17 mot 12 stemmer. Risør bystyre mener Lille Lindland Kraftverk har stor allmenn interesse for Risør kommune og regionen Østre Agder, og for vedtatte mål i Risør kommunes kommuneplan og Regionplan Agder Risørs kommuneplan har miljø og klima som gjennomgående tema. Også Regionplan Agder 2020 har klima som hovedmål. Under målet: Klima: høye mål lave utslipp står det: I 2020 har Agder posisjonen som en internasjonalt ledende region for klimavennlig produksjon og distribusjon av fornybar energi. Dette skjer ved utbygging av ny fornybar energi. Videre står det under hovedtiltak i regionplanen: Legge til rette for økt utbygging av ny fornybar energi gjennom utbygging av vind- og småkraft og bioenergi. Det er derfor viktig å se på de mulighetene vi har for å produsere kraft i vår kommune og region, noe tiltakshaver har gjort. Lille Lindland Kraftverk er lite i regional målestokk, men likevel et prosjekt som vil kunne levere betydelig energi, 2,36 GWh, og være en inspirasjon og modell for andre som vurderer småskala utbygging av kraft i vår kommune og region. Det forutsettes at utbyggingen ikke medfører nevneverdig oppdemming eller andre ulemper for grunneiere i Vegårshei, Gjerstad og Risør kommuner. Det forutsettes også at stammen av ål og annen fisk ikke blir skadelidende ved utbyggingen. Som en totalvurdering mener Risør kommune at de samfunnsmessige positive konsekvensene ved utbygging av Lille Lindland Kraftverk er større enn ulempene. Vi vil derfor påklage NVEs avslag, og be om at vedtaket blir omgjort til fordel for tiltakshaver. PS 23/14 Innføring av nytt nødnett og oppkobling mot legevaktsentral, LVS, Arendal Bystyret vedtar innføring av nytt nødnett og oppkobling mot legevaktsentral, LVS, ved Arendal legevakt. Kostnader knyttet til omleggingen må søkes dekt innenfor ansvarsområde 136. Saksprotokoll i Helse- og omsorgskomitéen Rådmannen gjorde oppmerksom på at det var en feil i innstillingen. Det skal stå ansvar 136 (ikke 131). Som saksordfører ble oppnevnt Knut Henning Thygesen, R. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Helse- og omsorgskomiteens innstilling til bystyret:

9 9 Bystyret vedtar innføring av nytt nødnett og oppkobling mot legevaktsentral, LVS, ved Arendal legevakt. Kostnader knyttet til omleggingen må søkes dekt innenfor ansvarsområde 136. Helse- og omsorgskomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Bystyret vedtar innføring av nytt nødnett og oppkobling mot legevaktsentral, LVS, ved Arendal legevakt. Kostnader knyttet til omleggingen må søkes dekt innenfor ansvarsområde 136. PS 24/14 Høring - reservasjonsordning for fastleger Rådmannen legger saken frem uten innstilling. Saksprotokoll i Helse- og omsorgskomitéen Torhild K. Gregersen, A, og Paal E. Salvesen, A, fremmet følgende forslag til uttalelse: Risør bystyre mener at de foreslåtte endringene i regelverket vil sette kvinner i en vanskelig situasjon i møte med primærhelsetjenesten. Risør bystyre mener at hensynet til kvinner i en sårbar situasjon veier tyngst og ber derfor om at Helse- og omsorgsdepartementets forslag ikke blir vedtatt. Forslaget vil også kunne medføre et dårligere og mer byråkratisk offentlig helsetilbud. Som saksordfører ble oppnevnte Knut Henning Thygesen, R. Forslaget fra Torhild K. Gregersen og Paal E. Salvesen ble enstemmig vedtatt. Helse- og omsorgskomiteens innstilling til bystyret: Risør bystyre mener at de foreslåtte endringene i regelverket vil sette kvinner i en vanskelig situasjon i møte med primærhelsetjenesten. Risør bystyre mener at hensynet til kvinner i en sårbar situasjon veier tyngst og ber derfor om at Helse- og omsorgsdepartementets forslag ikke blir vedtatt. Forslaget vil også kunne medføre et dårligere og mer byråkratisk offentlig helsetilbud. Bjørn Helge Dahle, KrF, fremmet følgende forslag: Risør bystyre mener fastleger bør ha adgang til å reservere seg med de begrensninger og på de vilkår som framgår av høringsnotatet og slutter seg til regjeringens forslag. Halvor Skåli, H, fremmet følgende forslag:

10 10 Risør bystyre mener at mulighet for fastleger til å reservere seg til å henvise pasienter til abort, ikke bør avgjøres av den enkelte kommune, men eventuelt være lovfestet som en rett gjeldende for fastleger i hele landet. Voteringer: Halvor Skålis forslag falt med 20 mot 9 stemmer. Ved alternativ votering mellom helse- og omsorgskomiteens innstilling og Bjørn Helge Dahles forslag ble helse- og omsorgskomiteens innstilling vedtatt med 22 mot 7 stemmer. Risør bystyre mener at de foreslåtte endringene i regelverket vil sette kvinner i en vanskelig situasjon i møte med primærhelsetjenesten. Risør bystyre mener at hensynet til kvinner i en sårbar situasjon veier tyngst og ber derfor om at Helse- og omsorgsdepartementets forslag ikke blir vedtatt. Forslaget vil også kunne medføre et dårligere og mer byråkratisk offentlig helsetilbud. PS 25/14 Uttalelse til utspill fra KS vedrørende arbeidstidsavtale for undervisningspersonell Saksprotokoll i Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Jens Høibø, A, fremmet på vegne av Arbeiderpartiet og Rødt følgende forslag til uttalelse: Komite for barnehage, skole og voksenopplæring ser med bekymring på den prosessen som nå foregår vedrørende KS ønske om å forhandle fram en ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale. For å skape en god skole, er en av forutsetningene god dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Den må basere seg på gjensidig tillit og respekt. Vi har tillit til den jobben lærerne utfører. De fleste yrker har sine spesielle forutsetninger, dette gjelder også undervisningsyrkene. Det viktigste for en fortsatt god skole vil være å sørge for at elever og lærere har tid sammen i skoletiden. Derfor har det historisk vært slik at lærerne har et komprimert arbeidsår sammen med elevene som man tar ut i avspasering senere. Vår oppfatning er at dette i all hovedsak har vært en god og fornuftig ordning. Det ligger allerede i dag betydelige muligheter for blant annet kompetansehevende tiltak innenfor fremforhandlet bundet arbeidstid. Vi er også bekymret for at en svekkelse av den sentrale avtalen kan føre til større ulikhet og økt byråkratisering. Skolelederne skal bruke mest mulig av sin tid til det pedagogiske og

11 kvalitetssikrende arbeidet i skolen framfor stadige forhandlinger og avtaleinngåelser med undervisningspersonalet. 11 Vi vil derfor be KS revurdere sin strategi for arbeidstidsforhandlingene. Vi mener at en utvidelse av arbeidsåret ikke er det rette tiltaket å prioritere i arbeidet med å videreutvikle kvaliteten i skolen. Sara Sægrov Ruud, V, fremmet deretter følgende forslag: Uttalelsen videresendes formannskap/bystyre til eventuell behandling uten vedtak i komiteen. Ved alternativ votering mellom forslag fra Jens Høibø og forslag fra Sara Sægrov Ruud ble forslag fra Jens Høibø vedtatt med 5 mot 2 stemmer. Komite for barnehage, skole og voksenopplærings innstilling til bystyret: Bystyret ser med bekymring på den prosessen som nå foregår vedrørende KS ønske om å forhandle fram en ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale. For å skape en god skole, er en av forutsetningene god dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Den må basere seg på gjensidig tillit og respekt. Vi har tillit til den jobben lærerne utfører. De fleste yrker har sine spesielle forutsetninger, dette gjelder også undervisningsyrkene. Det viktigste for en fortsatt god skole vil være å sørge for at elever og lærere har tid sammen i skoletiden. Derfor har det historisk vært slik at lærerne har et komprimert arbeidsår sammen med elevene som man tar ut i avspasering senere. Vår oppfatning er at dette i all hovedsak har vært en god og fornuftig ordning. Det ligger allerede i dag betydelige muligheter for blant annet kompetansehevende tiltak innenfor fremforhandlet bundet arbeidstid. Vi er også bekymret for at en svekkelse av den sentrale avtalen kan føre til større ulikhet og økt byråkratisering. Skolelederne skal bruke mest mulig av sin tid til det pedagogiske og kvalitetssikrende arbeidet i skolen framfor stadige forhandlinger og avtaleinngåelser med undervisningspersonalet. Vi vil derfor be KS revurdere sin strategi for arbeidstidsforhandlingene. Vi mener at en utvidelse av arbeidsåret ikke er det rette tiltaket å prioritere i arbeidet med å videreutvikle kvaliteten i skolen. Halvor Skåli, H, fremmet følgende forslag: Risør kommune er medlem i Kommunesektorens organisasjon ( KS), og hovedstyret ga i styrets møte i september 2013 administrasjonen fullmakt til å forhandle om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet i kommunene. Med dette som bakgrunn, mener Risør bystyre at det er i

12 strid med arbeidslivets spilleregler, og det er dermed en illojal opptreden, å komme med noen uttalelse mens forhandlingene pågår. Knut Henning Thygesen, R, fremmet følgende tilleggsforslag: Risør bystyre stiller seg undrende til KS-ledelsens påstand om at de i denne saken har mandat fra landets kommuner. 12 KS-ledelsen skal ikke kunne utfordre kommuneansattes faglige forhandlingsposisjon på sentrale områder uten at mandatet fra kommunene er tydelig avklart. Voteringer: Ved alternativ votering mellom komiteen for barnehage, skole og voksenopplærings innstilling og Halvor Skålis forslag ble komiteens innstilling vedtatt med 19 mot 10 stemmer. Første avsnitt i Knut Henning Thygesens tilleggsforslag ble vedtatt med 18 mot 11 stemmer. Andre avsnitt i Knut Henning Thygesens tilleggsforslag ble vedtatt med 15 mot 14 stemmer. Bystyret ser med bekymring på den prosessen som nå foregår vedrørende KS ønske om å forhandle fram en ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale. For å skape en god skole, er en av forutsetningene god dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Den må basere seg på gjensidig tillit og respekt. Vi har tillit til den jobben lærerne utfører. De fleste yrker har sine spesielle forutsetninger, dette gjelder også undervisningsyrkene. Det viktigste for en fortsatt god skole vil være å sørge for at elever og lærere har tid sammen i skoletiden. Derfor har det historisk vært slik at lærerne har et komprimert arbeidsår sammen med elevene som man tar ut i avspasering senere. Vår oppfatning er at dette i all hovedsak har vært en god og fornuftig ordning. Det ligger allerede i dag betydelige muligheter for blant annet kompetansehevende tiltak innenfor fremforhandlet bundet arbeidstid. Vi er også bekymret for at en svekkelse av den sentrale avtalen kan føre til større ulikhet og økt byråkratisering. Skolelederne skal bruke mest mulig av sin tid til det pedagogiske og kvalitetssikrende arbeidet i skolen framfor stadige forhandlinger og avtaleinngåelser med undervisningspersonalet. Vi vil derfor be KS revurdere sin strategi for arbeidstidsforhandlingene. Vi mener at en utvidelse av arbeidsåret ikke er det rette tiltaket å prioritere i arbeidet med å videreutvikle kvaliteten i skolen. Risør bystyre stiller seg undrende til KS-ledelsens påstand om at de i denne saken har mandat fra landets kommuner.

13 13 KS-ledelsen skal ikke kunne utfordre kommuneansattes faglige forhandlingsposisjon på sentrale områder uten at mandatet fra kommunene er tydelig avklart. PS 26/14 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Endringer 1. Jens Høibø og Turi Patricksson fritas som medlemmer og Viktor Hauge og Magnus Stø Kittelsen som varamedlemmer i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 2. Som nytt medlem ut valgperioden fra helse- og omsorgskomiteen velges med som varamedlem. 3. Som nytt medlem ut valgperioden fra miljø- og teknisk komité velges med som varamedlem. 4. Som ny leder ut valgperioden velges Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet skal ikke ha forslagsrett i bystyret. Medlemmer i de to rådene skal fortsatt ha talerett i bystyret, men taleretten skal bare kunne benyttes adskilt fra ordskiftet i bystyret. Saksprotokoll i Formannskapet Stian Lund, V, fremmet følgende forslag: Saken utsettes og oversendes miljø- og teknisk komité. Komiteen bes komme med forslag til ett medlem med varamedlem til rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Votering: Stian Lunds forslag ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes og oversendes miljø- og teknisk komité. Komiteen bes komme med forslag til ett medlem med varamedlem til rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Saksprotokoll i Bystyret Saken ble trukket, jfr. formannskapets vedtak i sak 10/14. Eva Nilsen, Ap, fremmet følgende forslag til pkt. 3 og 4:

14 Som nytt medlem ut valgperioden fra miljø- og teknisk komité velges Pernille A. Arndt med Eva Nilsen som varamedlem. Som ny leder ut valgperioden velges Grethe Hellerud, Frp. Eva Nilsen trakk senere sitt forslag til pkt. 4. Knut Henning Thygesen, R, fremmet følgende forslag til pkt. 2: Som nytt medlem ut valgperioden fra helse- og omsorgskomiteen velges Heidi Hødnebø med Bente Trulsvik som varamedlem. Per Kristian Lunden, Ap, fremmet følgende forslag til pkt. 4: 14 Som ny leder ut valgperioden velges Svein Karlsen. Voteringer: Pkt. 1 i rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Knut Henning Thygesens forslag til pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. Eva Nilsens forslag til pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. Per Kristian Lundens forslag til pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. Pkt. 5 i rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Jens Høibø og Turi Patricksson fritas som medlemmer og Viktor Hauge og Magnus Stø Kittelsen som varamedlemmer i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 2. Som nytt medlem ut valgperioden fra helse- og omsorgskomiteen velges Heidi Hødnebø med Bente Trulsvik som varamedlem. 3. Som nytt medlem ut valgperioden fra miljø- og teknisk komité velges Pernille A. Arndt med Eva Nilsen som varamedlem. 4. Som ny leder ut valgperioden velges Svein Karlsen. 5. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet skal ikke ha forslagsrett i bystyret. Medlemmer i de to rådene skal fortsatt ha talerett i bystyret, men taleretten skal bare kunne benyttes adskilt fra ordskiftet i bystyret. PS 27/14 Eldrerådet - Årsmelding 2013 Eldrerådets årsmelding for 2013 tas til orientering Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

15 15 Eldrerådets årsmelding for 2013 tas til orientering PS 28/14 Villvin Kunsthåndverkmarked- søknad om ekstra støtte til 35-års jubileum Stiftelsen Villvin Kunsthåndverkmarkeds søknad om kr ,- til å markere sitt 35-års jubileum, søkes dekt innenfor Formannskapets midler. Saksprotokoll i Kulturkomitéen Før saken ble behandlet, opplyste Ragni Macqueen Leifson at hun gikk av som styreleder for markedet under årsmøtet i 2013, og at Eivind Hermansen nå er styreleder. Ved en glipp har Eksakt Regnskap ikke sendt denne opplysningen til Brønnøysundregisteret. Eksakt Regnskap ordner opp i dette umiddelbart. Varamedlem Line Granjord Paulsen stilte spørsmål om inhabilitet da hun jobber i Eksakt Regnskap. Komiteen så henne ikke som inhabil i denne saken. Rådmannens innstilling ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer. Kulturkomitéens innstilling til formannskapet: Stiftelsen Villvin Kunsthåndverkmarkeds søknad om kr ,- til å markere sitt 35-års jubileum, søkes dekt innenfor Formannskapets midler. Saksprotokoll i Formannskapet Stian Lund, V, fremmet følgende forslag: Midlene dekkes innenfor kulturenhetens rammer. Eva Nilsen, Ap, fremmet følgende forslag: Saken utsettes Votering: Eva Nilsens utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes

16 Det ble enstemmig vedtatt å behandle denne saken som tilleggssak. Elen Lauvhjell, Ap, fremmet følgende forslag: Risør bystyre bevilger kr til Stiftelsen Villvin Kunsthåndverksmarked for å markere markedets 35-årsjubileum. Inndekning av beløpet tas fra disposisjonsfondet. Votering: Elen Lauvhjells forslag ble enstemmig vedtatt. Risør bystyre bevilger kr til Stiftelsen Villvin Kunsthåndverksmarked for å markere markedets 35-årsjubileum. Inndekning av beløpet tas fra disposisjonsfondet. 16 PS 29/14 Markering av Grunnlovsjubileet i Risør Det ble enstemmig vedtatt å behandle denne saken som tilleggssak. Per Kristian Lunden, Ap, fremmet følgende forslag: Bystyret bevilger totalt inntil kr til lokale arrangementer i forbindelse med Grunnlovsjubileet Ordfører i samråd med rådmann vurderer støttebeløpene ut fra søknader. Beløpet dekkes fra disposisjonsfondet. Stian Lund, V, fremmet følgende forslag: Bystyret bevilger totalt inntil kr til lokale arrangementer i forbindelse med Grunnlovsjubileet Ordfører i samråd med rådmann vurderer støttebeløpene ut fra søknader. Beløpet dekkes fra disposisjonsfondet. Votering: Ved alternativ votering mellom Per Kristian Lundens forslag og Stian Lunds forslag ble Per Kristian Lundens forslag vedtatt med 25 mot 4 stemmer.

17 17 Bystyret bevilger totalt inntil kr til lokale arrangementer i forbindelse med Grunnlovsjubileet Ordfører i samråd med rådmann vurderer støttebeløpene ut fra søknader. Beløpet dekkes fra disposisjonsfondet.

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.10.2011 Tidspunkt: 18:00 19:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder (t.o.m. sak 62)

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 20:40

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 20:40 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 18:00 20:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 20:40

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 20:40 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: 18:00 20:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:35

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:35 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 27.10.2011 Tidspunkt: 18:00 19:35 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Hope skole Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 20:00 22:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Lill Jorunn Bredal Larsen Medlem KRF

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Lill Jorunn Bredal Larsen Medlem KRF 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Stemmen, Kommunehuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 18:00 22:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder

Detaljer

Næringssjef Kamilla Solheim orienterte om historikk, økonomi og planer for BeyondRisør.

Næringssjef Kamilla Solheim orienterte om historikk, økonomi og planer for BeyondRisør. 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 06.11.2013 Tidspunkt: 18:00 22:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Tveide Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Tveide Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 12.01.2012 Tidspunkt: 19:00 20:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:35

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:35 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 18:00 21:35 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Lill Jorunn Bredal Larsen Medlem KRF

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Lill Jorunn Bredal Larsen Medlem KRF 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, Kommunehuset Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 18:00-21:25 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder

Detaljer

Ordfører Per Kristian Lunden orienterte om følgende saker: Økonomisjef Halvor Halvorsen orienterte om status i regnskapet pr. dato.

Ordfører Per Kristian Lunden orienterte om følgende saker: Økonomisjef Halvor Halvorsen orienterte om status i regnskapet pr. dato. 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset Dato: 17.03.2015 Tidspunkt: 18:00 20:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 18:45

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 18:45 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 26.05.2016 Tidspunkt: 13:00 18:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Elen Lauvhjell

Detaljer

Stian Lund, V, fratrådte kl. 19:50, etter sak 58/15. Det møtte ingen vara.

Stian Lund, V, fratrådte kl. 19:50, etter sak 58/15. Det møtte ingen vara. 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 18:15 20:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 20:50

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 20:50 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 29.04.2014 Tidspunkt: 18:00 20:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Stian Lund Medlem V

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Stian Lund Medlem V 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 14.02.2013 Tidspunkt: 18:00 21:35 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Leder AP Stian Lund Nestleder V Harald A. Eriksen Medlem H Tine Bang Medlem R

Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Leder AP Stian Lund Nestleder V Harald A. Eriksen Medlem H Tine Bang Medlem R 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Miljø- og teknisk komité Holmen - Kommunehuset Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Leder

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:15

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:15 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 18:00 21:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder R Jan Einar Henriksen

Detaljer

Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 17:00 19:55

Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 17:00 19:55 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: 12.10.2016 Tidspunkt: 17:00 19:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Leder AP Stian Lund Nestleder V

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Leder AP Stian Lund Nestleder V 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Miljø- og teknisk komité Holmen - Kommunehuset Dato: 16.01.2014 Tidspunkt: 18:00 21:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helene Frydenberg

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00 14:00

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00 14:00 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 12:00 14:00 Bystyrets Næringsdag ble arrangert fra kl. 09.00 11.45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Lill Jorunn Bredal Larsen Medlem KRF Heidi Tveide Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Lill Jorunn Bredal Larsen Medlem KRF Heidi Tveide Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset Dato: 21.05.2015 Tidspunkt: 18:00 21:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut

Detaljer

Økonomisjef Halvor Halvorsen orienterte om driftsregnskapet pr. april 2014.

Økonomisjef Halvor Halvorsen orienterte om driftsregnskapet pr. april 2014. 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 18:00 21:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Heidi Tveide Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Heidi Tveide Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 01.11.2012 Tidspunkt: 19:30 21:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Nestleder R Eva

Detaljer

Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 17:00 19:50

Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 17:00 19:50 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: 04.02.2016 Tidspunkt: 17:00 19:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Bente Trulsvik Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Bente Trulsvik Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomitéen Møtested: Kastellet - Kommunehuset Dato: 07.03.2013 Tidspunkt: 18:00 19:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Viggo M. Larsen Leder

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:25

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:25 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 20.09.2011 Tidspunkt: 18:00 21:25 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder R Randi

Detaljer

Bystyrets Skolens dag ble arrangert fra kl Før Skolens dag startet spilte kulturskoleelev Kelly Lin Saw Right here waiting på flygel.

Bystyrets Skolens dag ble arrangert fra kl Før Skolens dag startet spilte kulturskoleelev Kelly Lin Saw Right here waiting på flygel. 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 12:00 17:20 Bystyrets Skolens dag ble arrangert fra kl. 09.00 11.30. Før Skolens dag startet spilte kulturskoleelev

Detaljer

Etter at sakene var behandlet stilte Stian Lund spørsmål ved rutiner for håndtering av mobbing m.m. i skole og barnehage.

Etter at sakene var behandlet stilte Stian Lund spørsmål ved rutiner for håndtering av mobbing m.m. i skole og barnehage. 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 12.04.2012 Tidspunkt: 19:00 20:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Stian Lund Nestleder V Harald A. Eriksen Medlem H Tine Bang Medlem R

Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Stian Lund Nestleder V Harald A. Eriksen Medlem H Tine Bang Medlem R 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Miljø- og teknisk komité Holmen - Kommunehuset Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 16:00 18:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Stian Lund Nestleder

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:05

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:05 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 18:00 21:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Tveide Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Tveide Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset Dato: 20.08.2015 Tidspunkt: 18:00 21:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut

Detaljer

Utvalg: Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 14:00

Utvalg: Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 14:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 14:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Erling Stiansen Medlem AP Pernille Anette Arndt Medlem FRP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Erling Stiansen Medlem AP Pernille Anette Arndt Medlem FRP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Miljø- og teknisk komité Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 13.08.2015 Tidspunkt: 18:00 21:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen

Detaljer

Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 20:20

Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 20:20 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 18:00 20:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Paal Eckhoff Salvesen Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Paal Eckhoff Salvesen Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Kontaktsenteret Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 18:00 21:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Miljø- og teknisk komité Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:45. Møtested:

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Miljø- og teknisk komité Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:45. Møtested: 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Miljø- og teknisk komité Stemmen - Kommunehuset Dato: 22.06.2015 Tidspunkt: 18:00 19:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Tveide Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Tveide Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 18:00 22:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Helene Frydenberg Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Helene Frydenberg Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Miljø- og teknisk komité Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 16.04.2015 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:45 16:05

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:45 16:05 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 29.10.2015 Tidspunkt: 13:45 16:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Steinar Johansen

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/1851-7 Arkiv: 25/57 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 23.01.2014 Ulovlig hogst ved Limkjærheiene (Jegertunet) gnr. 25 bnr. 57 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 22:45

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 22:45 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 18:00 22:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:30 23:15

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:30 23:15 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 17:30 23:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.02.2014 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Paal Eckhoff Salvesen Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Paal Eckhoff Salvesen Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 10.09.2015 Tidspunkt: 18:00 21:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:30

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:30 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tidspunkt: 18:00 21:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Leder AP Stian Lund Nestleder V Tine Bang Medlem R

Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Leder AP Stian Lund Nestleder V Tine Bang Medlem R 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Miljø- og teknisk komité Holmen - Kommunehuset Dato: 04.04.2013 Tidspunkt: 18:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Leder

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Orienteringer: Utvalg: Kulturkomitéen Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:30

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Orienteringer: Utvalg: Kulturkomitéen Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:30 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kulturkomitéen Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 16.01.2014 Tidspunkt: 18:00 21:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lill Jorunn Bredal Larsen

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Miljø- og teknisk komité Møtested: Holmen, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 16:00 18:15

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Miljø- og teknisk komité Møtested: Holmen, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 16:00 18:15 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Miljø- og teknisk komité Møtested: Holmen, Kommunehuset Dato: 12.04.2012 Tidspunkt: 16:00 18:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Leder

Detaljer

Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder R Jens Høibø Medlem AP Rigmor Aino Bjordammen Medlem H

Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder R Jens Høibø Medlem AP Rigmor Aino Bjordammen Medlem H 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 11.10.2012 Tidspunkt: 16:00 19:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder R Steinar Gundersen Medlem V

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder R Steinar Gundersen Medlem V 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 18:00 21:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rigmor

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 26.02.2014 Møtetid: Kl. 16:00 19:00 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 012/14-022/14 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Steinar Gundersen Medlem V Åse Fjellstad Medlem V Paal Eckhoff Salvesen Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Steinar Gundersen Medlem V Åse Fjellstad Medlem V Paal Eckhoff Salvesen Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 18:00 21:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Øystein Vereide Medlem AP Dag Arthur Lunde Songe Medlem H

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Øystein Vereide Medlem AP Dag Arthur Lunde Songe Medlem H 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 09.11.2016 Tidspunkt: 17:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole Henrik

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Rigmor Aino Bjordammen Nestleder H Øystein Vereide Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Rigmor Aino Bjordammen Nestleder H Øystein Vereide Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 04.02.2016 Tidspunkt: 17:00 19:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole Henrik

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Tveide Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Tveide Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 14.05.2013 Tidspunkt: 18:00 22:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Rigmor Aino Bjordammen Nestleder H

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Rigmor Aino Bjordammen Nestleder H 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Kontaktsenteret Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 18:00 20:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen

Detaljer

Krisesenteret orientering ved leder Tove Jansen. Orienteringen vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside.

Krisesenteret orientering ved leder Tove Jansen. Orienteringen vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside. 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Kontaktsenteret Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 18:00 21:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 22:15

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 22:15 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tidspunkt: 18:00 22:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen Møtedato: 01.10.2008 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Sissel Trønsdal, Gerda Rekstad, Kristin Sæther,

Detaljer

Andre: Rådmann Svein Skisland, Organisasjonssjef Heidi Engestøl (sak 1-2), Kommunalsjef Aslak Wegge (sak 3-5).

Andre: Rådmann Svein Skisland, Organisasjonssjef Heidi Engestøl (sak 1-2), Kommunalsjef Aslak Wegge (sak 3-5). VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og økonomiutvalget Dato: 20.01.2015 kl. 9:45 11:00 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Torhild Bransdal

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 22:00

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 22:00 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 23.02.2012 Tidspunkt: 18:00 22:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Pettersen

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Pettersen RØMSKOG KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 06.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Pettersen Nestleder Nils Nilssen Jan Birger

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Tine Bang Medlem R

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Tine Bang Medlem R 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Miljø- og teknisk komité Møtested: Risørhuset Dato: 10.12.2014 Tidspunkt: 18:00 21:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Leder AP Stian

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Miljø- og teknisk komité Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 20:30

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Miljø- og teknisk komité Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 20:30 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Miljø- og teknisk komité Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.10.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Kristiansen Ordfører

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Solveig Robstad (Ap) og Åse Eikeland (H) Berit Kittelsen (Ap) og Alexander Etsy Jensen (Frp)

Solveig Robstad (Ap) og Åse Eikeland (H) Berit Kittelsen (Ap) og Alexander Etsy Jensen (Frp) VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan og økonomiutvalget Dato: 15.01.2013 kl. 9:00 11:15 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: 17.09.2013 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.12.2013 Tid: 10:00 12:59 Tilstede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Johan Daniel Hætta, Alfhild Larsen, Svein Arne Jakobsen Jan Einar

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Håkon Sundsli Medlem AP Rune Hagestrand Medlem H Tanja Øverland Medlem AP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Håkon Sundsli Medlem AP Rune Hagestrand Medlem H Tanja Øverland Medlem AP 1 Gjerstad kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: kommunestyresalen, Almuestaua Dato: 22.01.2015 Tid: 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ragnhild Løvdal Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Tore Kristiansen FRP Torgeir Skevik V

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Tore Kristiansen FRP Torgeir Skevik V Verran kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Fosdalen, Verran Servicekontor Dato: 06.09.2016 Tidspunkt: 09:00-11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Anders Lindstrøm

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 12:50

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 12:50 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 09:00 12:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Store møterom, Storgt 7 - Wielgården

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 19.04.2016 Tidspunkt: 19:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 08/2457 SAMLET SAKSFRAMSTILLING AVTALE OM GRUNNERVERV FOR KUNSTGRESSBANE PÅ MÅNA, GNR. 22, BNR. 1 Saksbeh.: Hans Petter Rognes Arkivkode: GNR 22/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/09 Formannskapet

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Trygve Grunnsvoll Ordfører SP Tone Elisabeth Sølvberg Medlem FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Trygve Grunnsvoll Ordfører SP Tone Elisabeth Sølvberg Medlem FRP 1 Gjerstad kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: frivilligsentralen, Gjerstadsenteret Dato: 23.06.2015 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ragnhild Løvdal

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg, Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg, Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg, Rådhuset Dato: 05.02.2014 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Kristiansen Ordfører

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 22:55

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 22:55 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 18:00 22:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Willmann MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Willmann MEDL H Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Personalutvalget 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 09:00 10:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utvalg: Kommunestyret Møtested: kommunestyresalen, Almuestaua Dato: Tid: 18:30

Utvalg: Kommunestyret Møtested: kommunestyresalen, Almuestaua Dato: Tid: 18:30 1 Gjerstad kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: kommunestyresalen, Almuestaua Dato: 19.03.2015 Tid: 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ragnhild Løvdal Medlem

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Søndeled skole Dato: Tidspunkt: 18:00 23:00

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Søndeled skole Dato: Tidspunkt: 18:00 23:00 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Søndeled skole Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 18:00 23:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 07.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Følgende medlemmer hadde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskap

MØTEPROTOKOLL Formannskap Frogn kommune Møtetid: 09.12.2013 kl. 16:00 16.35 Sted: Rådhuset, Bankløkka MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 11 ved opprop. Sigbjørn Odden (H) og Bente Bjerknes (KrF) tiltrådte

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dato: kl. 18: Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17

VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dato: kl. 18: Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 28.01.2010 kl. 18:00 21.00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Leder AP Stian Lund Nestleder V Erling Stiansen Medlem AP Tine Bang Medlem R

Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Leder AP Stian Lund Nestleder V Erling Stiansen Medlem AP Tine Bang Medlem R 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Miljø- og teknisk komité Holmen - Kommunehuset Dato: 10.10.2013 Tidspunkt: 16:00 17:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Leder

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møterom 2, Storgata 7, Wielgården. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møterom 2, Storgata 7, Wielgården. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 14.01.2016 Tidspunkt: 12:30 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møterom 2, Storgata 7, Wielgården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

PROTOKOLL GRAN KOMMUNE. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen fredag 30. september 2005.

PROTOKOLL GRAN KOMMUNE. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen fredag 30. september 2005. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 21.09.2005 Tid: 1700-1830 Forfall: Ordfører Rigmor Aasrud (Ap) Anne Lise Bleie (H) Helge Midttun (Sv) Knut Lehre (Krf) Anne Lene Johansen (Ap) Einar

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 22:45

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 22:45 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 24.09.2015 Tidspunkt: 18:00 22:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

2. Pkt. 17, andre avsnitt, i formannskapets innstilling: Det tilstrebes en plan med fortsatt rimelig balanse mellom kommunale og private barnehager.

2. Pkt. 17, andre avsnitt, i formannskapets innstilling: Det tilstrebes en plan med fortsatt rimelig balanse mellom kommunale og private barnehager. Saksprotokoll i Bystyret - 15.12.2011 Eva Nilsen, Ap, fremmet følgende forslag: 1. Pkt. 13 i formannskapets innstilling: Rådmannen bes sammen med komité for Miljø og Teknisk, utrede ulike muligheter for

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin Floa Nestleder SP Ole Kristian Holand Medlem SP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin Floa Nestleder SP Ole Kristian Holand Medlem SP Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 12.05.2017 Tidspunkt: 10:30 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Fylkestingets utdanningskomité Møtested: Fylkestingssalen, Fylkeshuset Dato: Tid: 12:30. Faste medlemmer som møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Fylkestingets utdanningskomité Møtested: Fylkestingssalen, Fylkeshuset Dato: Tid: 12:30. Faste medlemmer som møtte: Møteprotokoll Utvalg: Fylkestingets utdanningskomité Møtested: Fylkestingssalen, Fylkeshuset Dato: 07.06.2016 Tid: 12:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Venke Anny Nes Leder AP Peter

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 17:00-20:00

Tjeldsund kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 17:00-20:00 Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 23.04.2013 Tid: 17:00-20:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Pettersen Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Wenche Marit Norgaard MEDL SP

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Wenche Marit Norgaard MEDL SP Utvalg: Plan- og økonomiutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2010 Tidspunkt: 14:40 16:30 MØTEPROTOKOLL Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Sofie Jahr

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00

Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Øyen Ordfører AP Kirsti

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Torsdag 15.10.2009 Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 21:05 Møtested: Solliheimen sykehjem, Ulvedalen 2 C, møterom kantina Fra til saksnr.:

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-29355/2012 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 18.09.2012 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 12.09.12 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Tone Lagestrand Waage Tor Magne Risdal

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Tone Lagestrand Waage Tor Magne Risdal Marnardal kommune Møteprotokoll Utvalg: Teknisk utvalg - landbrukssaker - kommune Møtested: Kommunestyresalen, kommune Dato: Tidspunkt: 14:00 16:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2010 3. mai 2010 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2010/11015-16 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Meldt forfall: Andre: Rolf Steinar Heggeli, leder Else Nyby, nestleder Ottar Grimstad, medlem Kari Berg, vara

Detaljer

Møteprotokoll for Livsløpsutvalget

Møteprotokoll for Livsløpsutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 13:30-18:00 Møteprotokoll for Livsløpsutvalget Til stede Forfall Medlemmer: Bjørn Ekeberg, Hanne Therese Myhrer, Hilde Sørby Haakaas,

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Monique Jørgensen MEDL H Daniel Packard Randolph MEDL SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Monique Jørgensen MEDL H Daniel Packard Randolph MEDL SV Utvalg: Styret for miljø og utvikling Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.03.2012 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer