RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:45 16:05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:45 16:05"

Transkript

1 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:45 16:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Steinar Johansen Nestleder KRF Elen Lauvhjell Medlem AP Sigbjørn Tønnesland Medlem AP Tove Hansen Medlem AP Bente Trulsvik Medlem AP Ole Henrik Grønn Medlem AP Torhild K. Gregersen Medlem AP Gry Pedersen Medlem AP Jens Høibø Medlem AP Øystein Vereide Medlem AP Ister Muhamud Ali Medlem AP Magnus Stø Kittelsen Medlem FRP Stig Olaf Olsen Medlem FRP Petter Emil Gundersen Medlem H Mona K. Stray Rambo Medlem H Geir S. Arnesen Medlem H Mads Henrik Sandnes Medlem H Lill Jorunn Bredal Larsen Medlem KRF Ragnhild Dietrichson Medlem SP Stian Lund Medlem V Sara Sægrov Ruud Medlem V Espen Hageli Henriksen Medlem V Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Ole Røed Medlem H Dag Jørgen Hveem Medlem V Willy Thorsen Medlem V Rune Hansen Medlem MDG

2 Ragni MacQueen Leifson Medlem AP Paal Eckhoff Salvesen Medlem AP 2 Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Anlaug Dalene Stenersen Willy Thorsen V Line Granjord Paulsen Dag Jørgen Hveem V Ruqia Abdullahi Ali Ragni MacQueen Leifson AP Anne-Grete Strandquist Paal Eckhoff Salvesen AP Dag Arthur Lunde Songe Lars Ole Røed H Siv Nina Forsmo Eidissen Rune Hansen MDG Fra kl hadde kommunens enheter og virksomheter presentert seg for det nye bystyret. Før møtet var formelt åpnet presenterte prosjektleder Camilla Trondsen (RUV) samt representanter fra Asplan Viak Randheia-prosjektet samt /universelt uformet kyststi fra Flisvika til Randvik. Etter at møtet var formelt åpnet, holdt ordføreren en kort minnetale etterfulgt av ett minutts stillhet i forbindelse med Inger Raahauges bortgang. Ordføreren orienterte om følgende saker: Status flyktningesituasjonen Barnevernvakts-ordningen Elen R. Lauvhjell habilitet som er vurdert på ny (konklusjon habil) Avholdt folkemøte om Randheia ( ). Det kommer en sak til bystyret om videre framdrift for planarbeidet Stian Lund, V, anmodet ordføreren om at en tilleggssak vedrørende gratis parkering i sentrum i perioden skulle behandles i møtet. Ordføreren opplyste at saken vil bli behandlet i neste bystyremøte. I forbindelse med sak 141/15 (Godkjenning av protokoll) påpekte Petter Emil Gundersen, H, igjen manglende oppdatering av kommunale reglementer etter vedtatte endringer. Saksnr Innhold PS 141/15 Godkjenning av protokoll fra møte i bystyret PS 142/15 Regulering av småbåthavn ved Hasalen/Buvikveien PS 143/15 Kjøp av eiendom for utvikling av boligområde PS 144/15 Miljø- og teknisk komite - valg for perioden

3 PS 145/15 Helse- og omsorgskomiteen - valg for perioden PS 146/15 3 Komite for barnehage, skole, og voksenopplæring - valg for perioden PS 147/15 Kulturkomiteen - valg for perioden PS 148/15 Agder Energi AS - valg av representant til eiermøtene PS 149/15 Friluftsrådet sør - valg av representanter for perioden PS 150/15 Kirkelig fellesråd - valg for perioden PS 151/15 Risør frivilligsentral - valg til styret for perioden PS 152/15 PS 153/15 Selskapskontroll Risør og Tvedestrand-regionenes Avfallsselskap AS Møteplan for bystyre, formannskap og komiteer - november 2015 til juni 2016 PS 141/15 Godkjenning av protokoll fra møte i bystyret Rådmannens innstilling: Protokoll fra bystyremøte godkjennes. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Protokoll fra bystyremøte godkjennes. PS 142/15 Regulering av småbåthavn ved Hasalen/Buvikveien Rådmannens innstilling: Risør bystyre gir aksept for å regulere til småbåthavn i medhold av 12-3 i plan- og bygningsloven, på følgende vilkår: Planarbeidet forutsettes løst som en del av plan for Hasalen (leiligheter). Krav til 0,7 parkeringsplasser pr. båtplass skal ivaretas. Hensyn til fiskerihavna skal ivaretas. Rådmannens innstilling ble vedtatt med 26 mot 3 stemmer.

4 4 Risør bystyre gir aksept for å regulere til småbåthavn i medhold av 12-3 i plan- og bygningsloven, på følgende vilkår: Planarbeidet forutsettes løst som en del av plan for Hasalen (leiligheter). Krav til 0,7 parkeringsplasser pr. båtplass skal ivaretas. Hensyn til fiskerihavna skal ivaretas. PS 143/15 Kjøp av eiendom for utvikling av boligområde Rådmannens innstilling: Risør bystyre viser til saksutredninger og godkjenner vedlagte avtale om kjøp av et areal på ca. 70 daa ved Hope skole avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel. Kostnaden for kjøp av arealet skal finansieres ved prosjektgjennomføring som dekkes midlertidig av låneopptak. Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp Plan/bygg 3150 Nytt prosjekt: kr Grunnerverv Boligområder Rønningsåsen Lån 181 Felles int./utg 8800 Investering 9900 Fin. årets investering kr Steinar Johansen, KrF, fremmet følgende forslag: Saken utsettes. Bystyret ber rådmannen om å utarbeide en nærmere økonomisk analyse som viser begrensninger og muligheter knyttet til prosjektet sett i lys av vedtatt økonomiplan. Nytt saksfremlegg skal gå gjennom formannskapet som kommunens økonomiutvalg. Steinar Johansens utsettelsesforslag ble vedtatt med 17 mot 12 stemmer. Saken utsettes. Bystyret ber rådmannen om å utarbeide en nærmere økonomisk analyse som viser begrensninger og muligheter knyttet til prosjektet sett i lys av vedtatt økonomiplan. Nytt saksfremlegg skal gå gjennom formannskapet som kommunens økonomiutvalg.

5 5 PS 144/15 Miljø- og teknisk komite - valg for perioden Valgkomiteen innstilling var sendt bystyret pr. e-post Per Kristian Lunden, A, fremmet valgkomiteens innstilling til medlemmer og varamedlemmer i Miljø- og teknisk komite for perioden : Medlemmer: Paal Eckhoff Salvesen (Ap) Viktor Hauge (Sp) Torhild K. Gregersen (Ap) Siv Nina Forsmo Eidissen (MDG) Heidi E. K. Paulsen (V) Espen Hageli Henriksen (V) Lars Ole Røed (H) Varamedlemmer Ap/MDG/Sp: 1. Stig Trondsen (Ap) 2. Yngvar Aanonsen (Ap) 3. Thor Vebrand Hope (Sp) 4. Eva Nilsen (Ap) 5. Gerd Langmyr (Ap) 6. Helene Frydenberg (Ap) Varamedlemmer H: 1. Anne Therese Dørsdal (H) 2. Harald Pettersen (H) 3. Kristin E. Lindstøl (H) Varamedlemmer V: 1. Stig Olaf Olsen (FrP) 2. Tone Hveem (V) 3. Kim Amundsen (V) 4. Willy Thorsen (V) Paal Eckhoff Salvesen leder Viktor Hauge - nestleder

6 Det ble ikke fremmet krav om at valget skulle avholdes som forholdsvalg. Det ble derfor besluttet at det skulle voteres over forslaget under ett og valget gjennomføres som avtalevalg etter kommuneloven 38a. 6 Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Følgende velges til medlemmer og varamedlemmer i Miljø- og teknisk komite i perioden : Medlemmer: Paal Eckhoff Salvesen, leder (Ap) Viktor Hauge, nestleder (Sp) Torhild K. Gregersen (Ap) Siv Nina Forsmo Eidissen (MDG) Heidi E. K. Paulsen (V) Espen Hageli Henriksen (V) Lars Ole Røed (H) Varamedlemmer Ap/MDG/Sp: 1. Stig Trondsen (Ap) 2. Yngvar Aanonsen (Ap) 3. Thor Vebrand Hope (Sp) 4. Eva Nilsen (Ap) 5. Gerd Langmyr (Ap) 6. Helene Frydenberg (Ap) Varamedlemmer H: 1. Anne Therese Dørsdal (H) 2. Harald Pettersen (H) 3. Kristin E. Lindstøl (H) Varamedlemmer V: 1. Stig Olaf Olsen (FrP) 2. Tone Hveem (V) 3. Kim Amundsen (V) 4. Willy Thorsen (V)

7 PS 145/15 Helse- og omsorgskomiteen - valg for perioden Valgkomiteen innstilling var sendt bystyret pr. e-post Per Kristian Lunden, A, fremmet valgkomiteens innstilling til medlemmer og varamedlemmer i Helse- og omsorgskomiteen for perioden : Medlemmer: Ole Henrik Grønn (Ap) Rigmor Aino Bjordammen (H) Gry Pedersen (Ap) Øystein Vereide (Ap) Iren Aas (MDG) Dag Arthur Lunde Songe (H) Åse Fjellstad (V) Varamedlemmer Ap/MDG: 1. Gailute Akeland (Sp) 2. Ruth Aanonsen Homme (KrF) 3. Kristin Sæberg Håkonsen (Ap) 4. Dag Ole Teigen (Ap) 5. Svein Andresen(KrF) 6. Ole Per Hopaneng (Ap) Varamedlemmer H: 1. Anita Anderson (FrP) 2. Signe Leonore Lindstøl (H) 3. Viggo M. Larsen (H) 4. Helge Krystad (H) Varamedlemmer V: 1. Steinar Gundersen (V) 2. Marianne Ommundsen (V) 3. Kjell O. Egestad (V) Ole Henrik Grønn leder Rigmor Aino Bjordammen - nestleder Det ble ikke fremmet krav om at valget skulle avholdes som forholdsvalg. Det ble derfor besluttet at det skulle voteres over forslaget under ett og valget gjennomføres som avtalevalg etter kommuneloven 38a. Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

8 8 Følgende velges til medlemmer og varamedlemmer i Helse- og omsorgskomiteen i perioden : Medlemmer: Ole Henrik Grønn, leder (Ap) Rigmor Aino Bjordammen, nestleder (H) Gry Pedersen (Ap) Øystein Vereide (Ap) Iren Aas (MDG) Dag Arthur Lunde Songe (H) Åse Fjellstad (V) Varamedlemmer Ap/MDG: 1. Gailute Akeland (Sp) 2. Ruth Aanonsen Homme (KrF) 3. Kristin Sæberg Håkonsen (Ap) 4. Dag Ole Teigen (Ap) 5. Svein Andresen(KrF) 6. Ole Per Hopaneng (Ap) Varamedlemmer H: 1. Anita Anderson (FrP) 2. Signe Leonore Lindstøl (H) 3. Viggo M. Larsen (H) 4. Helge Krystad (H) Varamedlemmer V: 1. Steinar Gundersen (V) 2. Marianne Ommundsen (V) 3. Kjell O. Egestad (V) PS 146/15 Komite for barnehage, skole, og voksenopplæring - valg for perioden Valgkomiteen innstilling var ble lagt fram i møtet. Per Kristian Lunden, A, fremmet valgkomiteens innstilling til medlemmer og varamedlemmer i Komite for barnehage, skole og voksenopplæring for perioden :

9 9 Medlemmer: Sara Sægrov Ruud (V) Tove Hansen (Ap) Bente Trulsvik (Ap) Bjørn Preben Anfinsen arisæ (Ap) Bjørn Helge Dahle (KrF) Anette Lunner Salling (H) Magnus Stø Kittelsen (FrP) Varamedlemmer Ap/KrF: 1. Ruqia Abdullahi Ali (Ap) 2. Anne-Grete Strandquist (Ap) 3. Erling Jordtveit (Ap) 4. Helge Værland (MDG) 5. Reidun Hansen (KrF) 6. Lars Sveen (Ap) Varamedlemmer H: 1. Thor-Erling M. Larsen (H) 2. Øystein Andreassen (H) Varamedlemmer V: 1. Erik Johs. Vintermyr (V) 2. Tone Solodden (V) 3. Arvid Øia (V) Sara Sægrov Ruud leder Tove Hansen - nestleder Det ble ikke fremmet krav om at valget skulle avholdes som forholdsvalg. Det ble derfor besluttet at det skulle voteres over forslaget under ett og valget gjennomføres som avtalevalg etter kommuneloven 38a. Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer i Komite for barnehage, skole og voksenopplæring i perioden : Medlemmer:

10 10 Sara Sægrov Ruud, leder (V) Tove Hansen, nestleder (Ap) Bente Trulsvik (Ap) Bjørn Preben Anfinsen arisæ (Ap) Bjørn Helge Dahle (KrF) Anette Lunner Salling (H) Magnus Stø Kittelsen (FrP) Varamedlemmer Ap/KrF: 1. Ruqia Abdullahi Ali (Ap) 2. Anne-Grete Strandquist (Ap) 3. Erling Jordtveit (Ap) 4. Helge Værland (MDG) 5. Reidun Hansen (KrF) 6. Lars Sveen (Ap) Varamedlemmer H: 1. Thor-Erling M. Larsen (H) 2. Øystein Andreassen (H) Varamedlemmer V: 1. Erik Johs. Vintermyr (V) 2. Tone Solodden (V) 3. Arvid Øia (V) PS 147/15 Kulturkomiteen - valg for perioden Valgkomiteen innstilling var sendt bystyret pr. e-post Per Kristian Lunden, A, fremmet valgkomiteens innstilling til medlemmer og varamedlemmer i Kulturkomiteen for perioden : Medlemmer: Lill Jorunn B. Larsen (KrF) Sigbjørn Tønnesland (Ap) Ister Muhamud Ali (Ap) Marita Hauge (Sp) Line Granjord Paulsen (V) Jan Einar Henriksen (V) Geir S. Arnesen (H) Varamedlemmer Ap/KrF/Sp:

11 11 1. Amalie Göetz (MDG) 2. Gerd Langmyr (Ap) 3. Mette L. Kjørholt (KrF) 4. Ole Jacob Håkonsen (Ap) 5. Kåre Karlsen (Ap) 6. Bodil Knutsen (Ap) Varamedlemmer H: 1. Petter Emil Gundersen (H) 2. Gunn Kroken (H) 3. Mona K. Stray Rambo (H) Varamedlemmer V: 1. Trine Lise Wessel Holst (V) 2. Gaute Haftor Sørensen (V) 3. Maria Barstad (V) 4. Kittel Gjernes (V) Lill Jorunn B. Larsen leder Sigbjørn Tønnesland - nestleder Det ble ikke fremmet krav om at valget skulle avholdes som forholdsvalg. Det ble derfor besluttet at det skulle voteres over forslaget under ett og valget gjennomføres som avtalevalg etter kommuneloven 38a. Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Følgende velges til medlemmer og varamedlemmer i Kulturkomiteen i perioden : Medlemmer: Lill Jorunn B. Larsen, leder (KrF) Sigbjørn Tønnesland, nestleder (Ap) Ister Muhamud Ali (Ap) Marita Hauge (Sp) Line Granjord Paulsen (V) Jan Einar Henriksen (V) Geir S. Arnesen (H) Varamedlemmer Ap/KrF/Sp:

12 1. Amalie Göetz (MDG) 2. Gerd Langmyr (Ap) 3. Mette L. Kjørholt (KrF) 4. Ole Jacob Håkonsen (Ap) 5. Kåre Karlsen (Ap) 6. Bodil Knutsen (Ap) 12 Varamedlemmer H: 1. Petter Emil Gundersen (H) 2. Gunn Kroken (H) 3. Mona K. Stray Rambo (H) Varamedlemmer V: 1. Trine Lise Wessel Holst (V) 2. Gaute Haftor Sørensen (V) 3. Maria Barstad (V) 4. Kittel Gjernes (V) PS 148/15 Agder Energi AS - valg av representant til eiermøtene Valgkomiteens innstilling: 1. Som Risør kommunes representant til eiermøtet i Agder Energi AS velges Per Kristian Lunden, Arbeiderpartiet. 2. Som Risør kommunes vararepresentant til eiermøtet i Agder Energi AS velges Steinar Johansen, Kristelig Folkeparti. Valgkomiteen innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Som Risør kommunes representant til eiermøtet i Agder Energi AS velges Per Kristian Lunden, Arbeiderpartiet. 2. Som Risør kommunes vararepresentant til eiermøtet i Agder Energi AS velges Steinar Johansen, Kristelig Folkeparti. PS 149/15 Friluftsrådet sør - valg av representanter for perioden Valgkomiteen innstilling var sendt bystyret pr. e-post

13 13 Per Kristian Lunden, A, fremmet valgkomiteens innstilling til representanter i Friluftsrådet Sør for perioden : 1. Som Risør kommunes representant til årsmøtet i Friluftsrådet Sør velges Per Kristian Lunden, Arbeiderpartiet. 2. Som Risør kommunes vararepresentant til årsmøtet i Friluftsrådet Sør velges Steinar Johansen, Kristelig Folkeparti. 3. Som Risør kommunes styremedlem til styret i Friluftsrådet Sør velges Øystein Vereide, Arbeiderpartiet. 4. Som Risør kommunes varamedlem til styret i Friluftsrådet Sør velges Amalie Göetz, Miljøpartiet De Grønne. 5. Som Risør kommunes varamedlem til styret i Friluftsrådet Sør velges Espen Hageli Henriksen, Venstre. Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Som Risør kommunes representant til årsmøtet i Friluftsrådet Sør velges Per Kristian Lunden, Arbeiderpartiet. 2. Som Risør kommunes vararepresentant til årsmøtet i Friluftsrådet Sør velges Steinar Johansen, Kristelig Folkeparti. 3. Som Risør kommunes styremedlem til styret i Friluftsrådet Sør velges Øystein Vereide, Arbeiderpartiet. 4. Som Risør kommunes varamedlem til styret i Friluftsrådet Sør velges Amalie Göetz, Miljøpartiet De Grønne. 5. Som Risør kommunes varamedlem til styret i Friluftsrådet Sør velges Espen Hageli Henriksen, Venstre. PS 150/15 Kirkelig fellesråd - valg for perioden Valgkomiteen innstilling var sendt bystyret pr. e-post Per Kristian Lunden, A, fremmet valgkomiteens innstilling til representant og vararepresentant til Kirkelig fellesråd for perioden : 1. Som Risør kommunes representant til Kirkelig fellesråd velges Lill Jorunn B. Larsen, Kristelig Folkeparti. 2. Som Risør kommunes vararepresentant til Kirkelig fellesråd velges Ole Henrik Grønn, Arbeiderpartiet. Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Som Risør kommunes representant til Kirkelig fellesråd velges Lill Jorunn B. Larsen,

14 Kristelig Folkeparti. 2. Som Risør kommunes vararepresentant til Kirkelig fellesråd velges Ole Henrik Grønn, Arbeiderpartiet. 14 PS 151/15 Risør frivilligsentral - valg til styret for perioden Valgkomiteens innstilling var sendt bystyret pr. e-post : Per Kristian Lunden, A, fremmet valgkomiteens innstilling til styre i Risør Frivilligsentral for perioden : 1. Styreleder: Anne-Grete Strandquist, Arbeiderpartiet. 2. Styremedlem: Magnus Stø Kittelsen, Fremskrittspartiet. 3. Varamedlem for Anne-Grete Strandquist: Bjørn Preben Anfinsen arisæ, Arbeiderpartiet. 4. Varamedlem for Magnus Stø Kittelsen: Åse Fjellstad, Venstre. Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Til styret i Risør Frivilligsentral i perioden velges: 1. Styreleder: Anne-Grete Strandquist, Arbeiderpartiet. 2. Styremedlem: Magnus Stø Kittelsen, Fremskrittspartiet. 3. Varamedlem for Anne-Grete Strandquist: Bjørn Preben Anfinsen arisæ, Arbeiderpartiet. 4. Varamedlem for Magnus Stø Kittelsen: Åse Fjellstad, Venstre. PS 152/15 Selskapskontroll Risør og Tvedestrand-regionenes Avfallsselskap AS Kontrollutvalgets innstilling: Rapporten Selskapskontroll i Risør og Tvedestrand-regionens Avfallsselskap AS tas til orientering. Bystyret sier seg fornøyd med hvordan anbefalingene fra selskapskontroll utført i 2009 er fulgt opp. Bystyret ber om at det iverksettes egen opplæring av eierrepresentanter i starten av ny bystyreperiode og senest i løpet av våren Kommunen utarbeider en eierskapsmelding i tråd med anbefalinger fra KS med styringsregler for hvordan eierskapet skal ivaretas i tråd med etablerte normer for god eierstyring og

15 15 selskapsledelse. Eierskapsmeldingen skal legges frem for behandling i bystyret senest i løpet av våren Steinar Johansen, KrF, fratrådte som inhabil siden han i tidligere arbeidsforhold har vært med å utarbeide rapporten. Stian Lund, V, ba om habilitetsvurdering da han er kommunens representant i styret. Mona K. Stray Rambo, H, ba om habilitetsvurdering da hun er vararepresentant i styret. Alle tre var inhabile etter fvl 6 andre ledd. Steinar Johansen, Stian Lund og Mona K. Stray Rambo ble enstemmig vedtatt inhabile. Ingen vara tiltrådte. Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Rapporten Selskapskontroll i Risør og Tvedestrand-regionens Avfallsselskap AS tas til orientering. Bystyret sier seg fornøyd med hvordan anbefalingene fra selskapskontroll utført i 2009 er fulgt opp. Bystyret ber om at det iverksettes egen opplæring av eierrepresentanter i starten av ny bystyreperiode og senest i løpet av våren Kommunen utarbeider en eierskapsmelding i tråd med anbefalinger fra KS med styringsregler for hvordan eierskapet skal ivaretas i tråd med etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse. Eierskapsmeldingen skal legges frem for behandling i bystyret senest i løpet av våren PS 153/15 Møteplan for bystyre, formannskap og komiteer - november 2015 til juni 2016 Rådmannens innstilling: 1. Den vedlagte møteplanen for bystyret, formannskapet og komiteene fra november 2015 til og med juni 2016 godkjennes. 2. Det enkelte utvalg kan selv bestemme eventuelle endringer i møteplanen. Mona K. Stray Rambo, H, fremmet følgende forslag:

16 Ordinær møtetid settes med møtestart kl og møteslutt kl Stian Lund, V, fremmet følgende forslag: Alle møter starter kl Ingen dagmøter. Stian Lunds forslag falt med 24 mot 5 stemmer. 16 Mona K. Stray Rambos forslag ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling med vedtatte endringer ble vedtatt med 28 mot 1 stemme. 1. Den vedlagte møteplanen for bystyret, formannskapet og komiteene fra november 2015 til og med juni 2016 godkjennes med vedtatte endringer. 2. Det enkelte utvalg kan selv bestemme eventuelle endringer i møteplanen.

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.10.2011 Tidspunkt: 18:00 19:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder (t.o.m. sak 62)

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 17:30

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 17:30 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Kommunehuset Dato: 21.05.2015 Tidspunkt: 17:30 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:35

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:35 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 27.10.2011 Tidspunkt: 18:00 19:35 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 18:45

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 18:45 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 26.05.2016 Tidspunkt: 13:00 18:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Elen Lauvhjell

Detaljer

Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 17:00 19:50

Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 17:00 19:50 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: 04.02.2016 Tidspunkt: 17:00 19:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:15

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:15 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 18:00 21:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder R Jan Einar Henriksen

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Rigmor Aino Bjordammen Nestleder H Øystein Vereide Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Rigmor Aino Bjordammen Nestleder H Øystein Vereide Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 04.02.2016 Tidspunkt: 17:00 19:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole Henrik

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 20:40

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 20:40 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 18:00 20:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Øystein Vereide Medlem AP Dag Arthur Lunde Songe Medlem H

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Øystein Vereide Medlem AP Dag Arthur Lunde Songe Medlem H 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 09.11.2016 Tidspunkt: 17:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole Henrik

Detaljer

Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 17:00 19:55

Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 17:00 19:55 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: 12.10.2016 Tidspunkt: 17:00 19:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 20:40

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 20:40 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: 18:00 20:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:35

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:35 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 18:00 21:35 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Tveide Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Tveide Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 12.01.2012 Tidspunkt: 19:00 20:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Næringssjef Kamilla Solheim orienterte om historikk, økonomi og planer for BeyondRisør.

Næringssjef Kamilla Solheim orienterte om historikk, økonomi og planer for BeyondRisør. 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 06.11.2013 Tidspunkt: 18:00 22:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Stian Lund, V, fratrådte kl. 19:50, etter sak 58/15. Det møtte ingen vara.

Stian Lund, V, fratrådte kl. 19:50, etter sak 58/15. Det møtte ingen vara. 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 18:15 20:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 22.

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 22. 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 12.11.2015 Tidspunkt: 18:00 22.10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole Henrik

Detaljer

Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 20:20

Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 20:20 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 18:00 20:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Lill Jorunn Bredal Larsen Medlem KRF

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Lill Jorunn Bredal Larsen Medlem KRF 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Stemmen, Kommunehuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 18:00 22:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 13.10.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-21:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Medlemmer: Ann Kristin Sæther, Christian Granli, Hilde Sørby Haakaas, Jan

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Hope skole Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 20:00 22:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:25

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:25 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 20.09.2011 Tidspunkt: 18:00 21:25 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder R Randi

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Paal Eckhoff Salvesen Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Paal Eckhoff Salvesen Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 10.09.2015 Tidspunkt: 18:00 21:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Fjellberg Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Fjellberg Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.05.2007 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Helene Frydenberg Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Helene Frydenberg Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Miljø- og teknisk komité Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 16.04.2015 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen

Detaljer

Økonomisjef Halvor Halvorsen orienterte om driftsregnskapet pr. april 2014.

Økonomisjef Halvor Halvorsen orienterte om driftsregnskapet pr. april 2014. 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 18:00 21:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00 14:00

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00 14:00 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 12:00 14:00 Bystyrets Næringsdag ble arrangert fra kl. 09.00 11.45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

PROTOKOLL. Møteleder orienterte om gjennomføringa av møtet og gikk gjennom sakslista. Han gikk også gjennom valgreglene.

PROTOKOLL. Møteleder orienterte om gjennomføringa av møtet og gikk gjennom sakslista. Han gikk også gjennom valgreglene. SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 20.10.2011 Tilstede: Arbeiderpartiet: Paul Dahlø May-Tove Grytnes Jan-Eirik Nordahl Stein-Morten Gulbrandsen Tor Ivar Olsen Høyre: Lars Eriksen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: 20.10.2011 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torkil Berg Medlem LE-AP Viggo

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Orienteringer: Utvalg: Kulturkomitéen Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:30

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Orienteringer: Utvalg: Kulturkomitéen Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:30 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kulturkomitéen Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 16.01.2014 Tidspunkt: 18:00 21:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lill Jorunn Bredal Larsen

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Tine Bang Medlem R

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Tine Bang Medlem R 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Miljø- og teknisk komité Møtested: Risørhuset Dato: 10.12.2014 Tidspunkt: 18:00 21:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Leder AP Stian

Detaljer

Ordfører Per Kristian Lunden orienterte om følgende saker: Økonomisjef Halvor Halvorsen orienterte om status i regnskapet pr. dato.

Ordfører Per Kristian Lunden orienterte om følgende saker: Økonomisjef Halvor Halvorsen orienterte om status i regnskapet pr. dato. 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset Dato: 17.03.2015 Tidspunkt: 18:00 20:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 10.10.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Valgstyrets. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 15:00 15:30

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Valgstyrets. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 15:00 15:30 Tvedestrand kommune Møteprotokoll Valgstyret Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 28.04.2015 Tid: 15:00 15:30 Faste representanter som møtte: Jan Dukene Leder TTL Carl F. Bertelsen Nestleder

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Erling Stiansen Medlem AP Pernille Anette Arndt Medlem FRP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Erling Stiansen Medlem AP Pernille Anette Arndt Medlem FRP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Miljø- og teknisk komité Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 13.08.2015 Tidspunkt: 18:00 21:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Stian Lund Medlem V

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Stian Lund Medlem V 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 14.02.2013 Tidspunkt: 18:00 21:35 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 27.10.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen Avtroppende

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:05

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:05 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 18:00 21:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning

Detaljer

Grundekjøn, Arvid (H), tlf: 38 07 50 42 mobil: 92 61 78 52 e-post: ordforer@kristiansand.kommune.no

Grundekjøn, Arvid (H), tlf: 38 07 50 42 mobil: 92 61 78 52 e-post: ordforer@kristiansand.kommune.no Bystyret 2011-2015 Høyre: Grundekjøn, Arvid (H), tlf: 38 07 50 42 mobil: 92 61 78 52 e-post: ordforer@kristiansand.kommune.no Lund, Hans Otto (H), mobil: 90 87 05 50 e-post: hans.otto.lund@kristiansand-bystyre.no

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 18:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Nina E. Johnsen Nestleder V Per Hægstad Medlem

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.10.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Kristiansen Ordfører

Detaljer

Møteprotokoll GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 09.10.2015 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 09.10.2015 Tidspunkt: 11:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Kåfjord kommunestyre Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 09.10.2015 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 12.02.2015 Tidspunkt: 17:00-17:45 Møteprotokoll Fra sak: PS 21/15 Til sak: PS 22/15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder R Steinar Gundersen Medlem V

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder R Steinar Gundersen Medlem V 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 18:00 21:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rigmor

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 17:00-20:00

Tjeldsund kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 17:00-20:00 Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 23.04.2013 Tid: 17:00-20:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Pettersen Leder

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Konstituerende kommunestyre Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 12.10.2015 Tidspunkt: 09:00 13:40 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Rigmor Aino Bjordammen Nestleder H

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Rigmor Aino Bjordammen Nestleder H 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Kontaktsenteret Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 18:00 20:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Heidi Tveide Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Heidi Tveide Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 01.11.2012 Tidspunkt: 19:30 21:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Nestleder R Eva

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-29355/2012 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 18.09.2012 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 12.09.12 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 20:50

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 20:50 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 29.04.2014 Tidspunkt: 18:00 20:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Paal Eckhoff Salvesen Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Paal Eckhoff Salvesen Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Kontaktsenteret Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 18:00 21:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Leder AP Stian Lund Nestleder V

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Leder AP Stian Lund Nestleder V 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Miljø- og teknisk komité Holmen - Kommunehuset Dato: 16.01.2014 Tidspunkt: 18:00 21:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helene Frydenberg

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03 Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 13.10.2003 Fra kl. 1800 Til kl. 1920 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Medlem Svein Dragnes

Detaljer

Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder R Jens Høibø Medlem AP Rigmor Aino Bjordammen Medlem H

Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder R Jens Høibø Medlem AP Rigmor Aino Bjordammen Medlem H 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 11.10.2012 Tidspunkt: 16:00 19:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning

Detaljer

PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE

PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.10.2015 Tid: Kl. 10.30 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE Kommunestyret Innkalte: Funksjon Vara Vara Vara Navn Lars Hustad Siv

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.05.2015 Tid: 18:00 20:00 Til stede: 35 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Tveide Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Tveide Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset Dato: 20.08.2015 Tidspunkt: 18:00 21:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 09.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Ragnar Olsen AP Randi Solli Pedersen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.10.2011 Tid: 09:00 10:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.10.2011 Tid: 09:00 10:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.10.2011 Tid: 09:00 10:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Bente Trulsvik Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Bente Trulsvik Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomitéen Møtested: Kastellet - Kommunehuset Dato: 07.03.2013 Tidspunkt: 18:00 19:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Viggo M. Larsen Leder

Detaljer

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 17.06.2008 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Valgkomitèen

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Valgkomitèen 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Valgkomitèen Møtested: Formannskapssalen, Dato: 11.02.2008 Tid: Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Dag Bjerke Fung. ordfører FRP Hans Guslund Medlem

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.11.2015 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Vara Navn Eva D. Husby Lars Hustad Siv

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Alhusen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:00.

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Alhusen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:00. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Alhusen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 15.10.2015 Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Nina Edel Damås

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Steinar Gundersen Medlem V Åse Fjellstad Medlem V Paal Eckhoff Salvesen Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Steinar Gundersen Medlem V Åse Fjellstad Medlem V Paal Eckhoff Salvesen Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 18:00 21:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Tore Kristiansen FRP Torgeir Skevik V

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Tore Kristiansen FRP Torgeir Skevik V Verran kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Fosdalen, Verran Servicekontor Dato: 06.09.2016 Tidspunkt: 09:00-11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Anders Lindstrøm

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Lill Jorunn Bredal Larsen Medlem KRF

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Lill Jorunn Bredal Larsen Medlem KRF 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, Kommunehuset Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 18:00-21:25 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Ole Røed Medlem H

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Ole Røed Medlem H 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Miljø- og teknisk komité Møtested: Stemmen, Kommunehuset Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 17:00 21.15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Paal Eckhoff

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: 17.09.2013 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Valgstyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 14:00

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Valgstyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 14:00 Tvedestrand kommune Møteprotokoll Valgstyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 11.06.2013 Tid: 14:00 Faste representanter som møtte: Jan Dukene LEDER TTL Carl F. Bertelsen NESTL H Morten

Detaljer

Krisesenteret orientering ved leder Tove Jansen. Orienteringen vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside.

Krisesenteret orientering ved leder Tove Jansen. Orienteringen vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside. 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Kontaktsenteret Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 18:00 21:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret MØTE NR. 7/2015 HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.10.2015 Tid: Fra kl.: 18:00 til kl.: 20:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Terje Wikstrøm, AP Randi

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Åfjord kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: Tid: 19:00 21:00

Møteprotokoll. Utvalg: Åfjord kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: Tid: 19:00 21:00 Møteprotokoll Utvalg: Åfjord kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: 15.10.2015 Tid: 19:00 21:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vibeke Stjern Medlem ÅF-AP

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: 26.09.2013 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Strøm Ordfører LE-SP

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 13:15. Faste medlemmer som møtte: Navn

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 13:15. Faste medlemmer som møtte: Navn Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tid: 11:00 13:15 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus Dato: Tid: 19:30-20:30

Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus Dato: Tid: 19:30-20:30 Orkdal kommune Møteprotokoll Side 1 av 7 Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus Dato: 31.10.2006 Tid: 19:30-20:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Gunnar

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Protokollen godkjent:

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09.

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09. ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2011 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg Medlem

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Utvalg: Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 14:00

Utvalg: Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 14:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 14:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.10.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 19:30 Fra saknr.: 52/15 Til saknr.: 59/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Trude Hagland Medlem AP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Trude Hagland Medlem AP Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.10.2012 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I VALGSTYRET DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I VALGSTYRET DEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1879 Sign: Dato: Utvalg: Valgstyret 30.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I VALGSTYRET DEN 18.05.2015 Forslag til vedtak: Valgstyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Fellesnemnda

MØTEPROTOKOLL Fellesnemnda STOKKE KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Fellesnemnda Utvalg: FELLESNEMNDA Møtested: Sandefjord kommune, formannskapssalen Møtedato: 17.11.2015 Tid: 12:20 15:45 Tilstede på møtet:

Detaljer

Etter at sakene var behandlet stilte Stian Lund spørsmål ved rutiner for håndtering av mobbing m.m. i skole og barnehage.

Etter at sakene var behandlet stilte Stian Lund spørsmål ved rutiner for håndtering av mobbing m.m. i skole og barnehage. 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 12.04.2012 Tidspunkt: 19:00 20:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 07.01.2016 Tidspunkt: 08:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Ida Stene Tangstad SP

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Pedersen Due MEDL AP Vibeke Julsrud MEDL MDG

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Pedersen Due MEDL AP Vibeke Julsrud MEDL MDG Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.12.2016 Tidspunkt: 18:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Møteprotokoll Storfjord kommunestyre Utvalg: Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: 08.10.2015 Tidspunkt: 09:00-14:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bente Bech Medlem

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 28.08.2007 Fra kl. 1800 Til kl. 2030 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Leder Svein Dragnes

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.10.2015 Fra kl: 09.00 Til kl: 09:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Arnt

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested Glitra Dato: 16.11.2017 Tidspunkt: 18:00 19:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Gunn Cecilie Ringdal Leder H Brynhild Heitmann

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Idar Frengen MEDL RI-HØ

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Idar Frengen MEDL RI-HØ Møteprotokoll Utvalg: Rissa Kommunestyre Møtested: Storsalen, Rissa rådhus Dato: 01.10.2015 Tid: 08.30 09.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ove Vollan Medlem RI-HØ Benjamin Schei

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Møtedato: 12.09.2013 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 11:00-12:00 Møteprotokoll Fra sak: 116/13 Til sak: 118/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Hanne Bjerkmo Are Arnold Paulsen Anita Bjørkli Karlsen Tore Lundberg

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Hanne Bjerkmo Are Arnold Paulsen Anita Bjørkli Karlsen Tore Lundberg GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09.00-1200 MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

Møteprotokoll ÅMLI KOMMUNE. Utval: Kommunestyret KONSTITUERANDE MØTE Møtestad: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00-13:30

Møteprotokoll ÅMLI KOMMUNE. Utval: Kommunestyret KONSTITUERANDE MØTE Møtestad: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00-13:30 ÅMLI KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Kommunestyret KONSTITUERANDE MØTE Møtestad: Rådhuset Dato: 08.10.2015 Tidspunkt: 12:00-13:30 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerar Reidar Saga Leder AP

Detaljer