RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:35

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:35"

Transkript

1 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:35 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning Thygesen Nestleder R Eva Nilsen Medlem AP Bente Trulsvik Medlem AP Torgeir S. Torkjelsson Medlem AP Elen Lauvhjell Medlem AP Heidi Tveide Medlem AP Lars Erik Follo Medlem AP Hanne Charlotte Gryting Medlem AP Jens Høibø Medlem AP Ragni MacQueen Leifson Medlem AP Per Henry Zaal Medlem FRP Pernille Anette Arndt Medlem FRP Viggo M. Larsen Medlem H Halvor Skåli Medlem H Per Arnt Tellefsdal Medlem H Harald A. Eriksen Medlem H Lill Jorunn Bredal Larsen Medlem KRF Bjørn Helge Dahle Medlem KRF Kari-Helene Vibe Medlem R Daniel Lee Glaser Medlem R Tine Bang Medlem R Willy Thorsen Medlem V Maria Aspesæter Medlem V Stian Lund Medlem V Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Sigbjørn Tønnesland Medlem AP Petter Emil Gundersen Medlem H Viktor Hauge Medlem SP

2 Dag Jørgen Hveem Medlem V 2 Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Erling Stiansen Sigbjørn Tønnesland AP Mona K. Stray Rambo Petter Emil Gundersen H Kittil Røysland jr. Viktor Hauge SP Tore Skarvang Dag Jørgen Hveem V Utdelt: Tilleggssakene 68/11 79/11 Det var ingen merknader til innkallingen. Det ble enstemmig godkjent å behandle tilleggssakene 68/11 79/11. Saksnr Innhold PS 66/11 Godkjenning av protokoll fra møte i bystyret PS 67/11 Høring - Handlingsprogram for fylkesveier i Aust-Agder PS 68/11 Kommuneorganisasjonskomiteen - Valg for perioden PS 69/11 Helse- og omsorgskomiteen - Valg for perioden PS 70/11 Nærings- og kulturkomiteen - Valg for perioden PS 71/11 Miljø- og teknisk komité - Valg for perioden PS 72/11 Oppvekstkomiteen - Valg for perioden PS 73/11 PS 74/11 PS 75/11 Agder Energi AS - valg av representant til eiermøtet Arendal Revisjonsdistrikt IKS - Valg til representantskapet for perioden Friluftstrådet Sør - Valg av representanter til årsmøtet for perioden PS 76/11 Kirkelig Fellesråd - Valg for perioden PS 77/11 Risør frivilligsentral - Valg til styret for perioden PS 78/11 Vilt- og innlandsfiskenemnd - Valg for perioden PS 79/11 Heimevernsnemnd - Valg for perioden

3 3 PS 66/11 Godkjenning av protokoll fra møte i bystyret Rådmannens innstilling: Protokoll fra bystyremøte godkjennes. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Protokoll fra bystyremøte godkjennes. PS 67/11 Høring - Handlingsprogram for fylkesveier i Aust-Agder Rådmannens innstilling: Risør kommune beklager på det sterkeste at delparsellen g/s-vei Frydendal-Østebø/Lindstøl, bare i begrenset grad ( 2,0 mill kr i 2014 og 8,0 mill kr i 2015) er innarbeidd i handlingsprogrammet for fylkesveier i Aust-Agder. Et samlet bystyre forventer nå at fylkestinget følger opp tidligere vedtak (bl. a. sak 39/10) om å prioritere g/s-vei Frydendal-Østebø/Lindstøl i handlingsprogrammet for kommende planperiode med en kostnadsramme på ca. 41 mill kr og med oppstart senest i 2013 og ferdigstilling i løpet av Mens de øvrige byene i fylket ligger nær til stamveinettet og har etablerte g/s-veier/fortau med gatelys, har Risør en 12 km lang tilførselsveg uten g/s-vei og lys ned til sentrum. Et reelt faktum som bidrar til at Risør oppfattes som en utkantkommune, og som ytterligere forsterker at vi faktisk er en kommune med negativ befolkningsutvikling. Risør kommune jobber målrettet for å få økt bosetting og økt næringsutvikling i Risør og i Østre del av Agder. Samtidig forventer Risørs politiske og administrative ledelse at vår fylkeskommunale politiske og administrative ledelse sikrer oss nødvendig infrastruktur i form av en sikker tilførselsveg, en sikker tilkobling til E18. Investeringsmidlene til fv. 351 er forskjøvet 1 år frem i forhold til forutsetningene i handlingsprogrammet Videre er midler, 2,0 mill. kr., oppført som binding i borte. Det er beklagelig at de forventninger som lå i tidligere handlingsprogram ikke er videreført i programmet for med binding Stian Lund, V, fremmet følgende tilleggsforslag: Bystyret viser også til uttalelse fra Risør formannskap og ber om at nødvendig utbedring av fylkesveien fra Vormli til Kvernvik med g/s vei og lys innarbeides i handlingsprogram for fylkesveier i Aust-Agder. Voteringer:

4 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Stian Lunds tilleggsforslag falt med 23 mot 6 stemmer. Risør kommune beklager på det sterkeste at delparsellen g/s-vei Frydendal-Østebø/Lindstøl, bare i begrenset grad ( 2,0 mill kr i 2014 og 8,0 mill kr i 2015) er innarbeidd i handlingsprogrammet for fylkesveier i Aust-Agder. 4 Et samlet bystyre forventer nå at fylkestinget følger opp tidligere vedtak (bl. a. sak 39/10) om å prioritere g/s-vei Frydendal-Østebø/Lindstøl i handlingsprogrammet for kommende planperiode med en kostnadsramme på ca. 41 mill kr og med oppstart senest i 2013 og ferdigstilling i løpet av Mens de øvrige byene i fylket ligger nær til stamveinettet og har etablerte g/s-veier/fortau med gatelys, har Risør en 12 km lang tilførselsveg uten g/s-vei og lys ned til sentrum. Et reelt faktum som bidrar til at Risør oppfattes som en utkantkommune, og som ytterligere forsterker at vi faktisk er en kommune med negativ befolkningsutvikling. Risør kommune jobber målrettet for å få økt bosetting og økt næringsutvikling i Risør og i Østre del av Agder. Samtidig forventer Risørs politiske og administrative ledelse at vår fylkeskommunale politiske og administrative ledelse sikrer oss nødvendig infrastruktur i form av en sikker tilførselsveg, en sikker tilkobling til E18. Investeringsmidlene til fv. 351 er forskjøvet 1 år frem i forhold til forutsetningene i handlingsprogrammet Videre er midler, 2,0 mill. kr., oppført som binding i borte. Det er beklagelig at de forventninger som lå i tidligere handlingsprogram ikke er videreført i programmet for med binding PS 68/11 Kommuneorganisasjonskomiteen - Valg for perioden Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer i kommuneorganisasjonskomiteen for perioden : Ap: Medlemmer: Per Kristian Lunden Ap Ragni MacQueen Leifson Ap Varamedlemmer: 1. Gerd Langmyr Ap 2. Inger Raahauge Ap 3. Lars E. Sveen Ap 4. Erling Jordtveit Ap R/Sp: Medlem: Daniel Glaser R Varamedlemmer: 1. Heidi Hødnebø Sp 2. Thor Vebrand Hope Sp H: Medlem: Mona Stray Rambo H

5 5 Varamedlemmer: 1. Thor-Erling M. Larsen H 2. Harald Pettersen H KrF/FrP/V: Medlem: Per Henry Zaal FrP Varamedlemmer: 1. Tore Skarvang V 2. Liv Åse Nygaard FrP Per Kristian Lunden, Ap Mona Stray Rambo, H Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer i kommuneorganisasjonskomiteen for perioden : Ap: Medlemmer: Per Kristian Lunden Ap Ragni MacQueen Leifson Ap Varamedlemmer: 1. Gerd Langmyr Ap 2. Inger Raahauge Ap 3. Lars E. Sveen Ap 4. Erling Jordtveit Ap R/Sp: Medlem: Daniel Glaser R Varamedlemmer: 1. Heidi Hødnebø Sp 2. Thor Vebrand Hope Sp H: Medlem: Mona Stray Rambo H Varamedlemmer: 1. Thor-Erling M. Larsen H 2. Harald Pettersen H KrF/FrP/V: Medlem: Per Henry Zaal FrP Varamedlemmer: 1. Tore Skarvang V 2. Liv Åse Nygaard FrP Per Kristian Lunden, Ap Mona Stray Rambo, H

6 PS 69/11 Helse- og omsorgskomiteen - Valg for perioden Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer i helse- og omsorgskomiteen for perioden : Ap: Medlemmer: Torhild K. Gregersen Ap Jens Høibø Ap Varamedlemmer: 1. Abdi-Kafi Abdi-Hashi Ap 2. Ole Per Hopaneng Ap 3. Inger Urfjell Asdal Sp 4. Kari Norman Bernhoft Ap R/Sp: Medlem: Knut Henning Thygesen R Varamedlemmer: 1. Åsta Hegdahl R 2. Gry Pedersen R 3. Terje Larsen R H: Medlem: Rigmor Aino Bjordammen H 1. Signe Leonore Lindstøl H 2. Ronald Ramberg H 3. Helge Krystad H KrF/FrP/V: Medlem: Pernille A. Arndt FrP Varamedlemmer: 1. Steinar Gundersen V 2. Lill Jorunn B. Larsen KrF 3. Stig Brocklin FrP Knut Henning Thygesen, R Pernille A. Arndt, FrP Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer i helse- og omsorgskomiteen for perioden : Ap: Medlemmer: Torhild K. Gregersen Ap Jens Høibø Ap Varamedlemmer: 1. Abdi-Kafi Abdi-Hashi Ap 2. Ole Per Hopaneng Ap 3. Inger Urfjell Asdal Sp

7 7 4. Kari Norman Bernhoft Ap R/Sp: Medlem: Knut Henning Thygesen R Varamedlemmer: 1. Åsta Hegdahl R 2. Gry Pedersen R 3. Terje Larsen R H: Medlem: Rigmor Aino Bjordammen H 1. Signe Leonore Lindstøl H 2. Ronald Ramberg H 3. Helge Krystad H KrF/FrP/V: Medlem: Pernille A. Arndt FrP Varamedlemmer: 1. Steinar Gundersen V 2. Lill Jorunn B. Larsen KrF 3. Stig Brocklin FrP Knut Henning Thygesen, R Pernille A. Arndt, FrP PS 70/11 Nærings- og kulturkomiteen - Valg for perioden Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer i nærings- og kulturkomiteen for perioden : Ap: Medlemmer: Heidi Tveide Ap Sigbjørn Tønnesland Ap Varamedlemmer: 1. Frida Fred Dørsdal R 2. Elen Lauvhjell Ap 3. Paal E. Salvesen Ap 4. Reidar Knudsen Ap R/Sp: Medlem: Viktor Hauge Sp Varamedlemmer: 1. Miriam Ormøy Ibsen R 2. Anja Hauge Sp 3. Rients van der Woude R H: Medlem: Stine Kirkhusmo H Varamedlemmer: 1. Torben Holte Winstrup H 2. Jan Tore Stenersen H 3. Nina Thørring Christensen H

8 KrF/FrP/V: Medlem: Maria Aspesæter V Varamedlemmer: 1. Magnus Stø Kittelsen FrP 2. Willy Thorsen V 3. Cathrine Nervik V 8 Heidi Tveide, Ap Maria Aspesæter, V Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer i nærings- og kulturkomiteen for perioden : Ap: Medlemmer: Heidi Tveide Ap Sigbjørn Tønnesland Ap Varamedlemmer: 1. Frida Fred Dørsdal R 2. Elen Lauvhjell Ap 3. Paal E. Salvesen Ap 4. Reidar Knudsen Ap R/Sp: Medlem: Viktor Hauge Sp Varamedlemmer: 1. Miriam Ormøy Ibsen R 2. Anja Hauge Sp 3. Rients van der Woude R H: Medlem: Stine Kirkhusmo H Varamedlemmer: 1. Torben Holte Winstrup H 2. Jan Tore Stenersen H 3. Nina Thørring Christensen H KrF/FrP/V: Medlem: Maria Aspesæter V Varamedlemmer: 1. Magnus Stø Kittelsen FrP 2. Willy Thorsen V 3. Cathrine Nervik V Heidi Tveide, Ap Maria Aspesæter, V

9 PS 71/11 Miljø- og teknisk komité - Valg for perioden Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer i miljø- og teknisk komité for perioden : Ap: Medlemmer: Eva Nilsen Ap Erling Stiansen Ap Varamedlemmer: 1. Turi Patricksson Ap 2. Kjell Skarheim Ap 3. Malin Frøyna Heistad Ap 4. Idar Johan Sundsdal Ap R/Sp: Medlem: Tine Bang R Varamedlemmer: 1. Kittel Røysland jr. Sp 2. Ola Steen R 3. Gro Øymyr R H: Medlem: Harald A. Eriksen H Varamedlemmer: 1. Halvor Skåli H 2. Anne Therese Dørsdal H 3. Kristin E. Lindstøl H KrF/FrP/V: Medlem: Stian Lund V Varamedlemmer: 1. Dag Jørgen Hveem V 2. Solveig Vereide V 3. Marianne Ommundsen V 9 Eva Nilsen, Ap Stian Lund, V Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer i miljø- og teknisk komité for perioden : Ap: Medlemmer: Eva Nilsen Ap Erling Stiansen Ap Varamedlemmer: 1. Turi Patricksson Ap 2. Kjell Skarheim Ap 3. Malin Frøyna Heistad Ap

10 10 4. Idar Johan Sundsdal Ap R/Sp: Medlem: Tine Bang R Varamedlemmer: 1. Kittel Røysland jr. Sp 2. Ola Steen R 3. Gro Øymyr R H: Medlem: Harald A. Eriksen H Varamedlemmer: 1. Halvor Skåli H 2. Anne Therese Dørsdal H 3. Kristin E. Lindstøl H KrF/FrP/V: Medlem: Stian Lund V Varamedlemmer: 1. Dag Jørgen Hveem V 2. Solveig Vereide V 3. Marianne Ommundsen V Eva Nilsen, Ap Stian Lund, V PS 72/11 Oppvekstkomiteen - Valg for perioden Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer i oppvekstkomiteen for perioden : Ap: Medlemmer: Bente Trulsvik Ap Torgeir S. Torkjelsson Ap Varamedlemmer: 1. Helene Frydenberg Ap 2. Egil Eriksen Ap 3. Hanne Charlotte Gryting Ap 4. Kurt Ivan Rasmussen Ap R/Sp: Medlem: Anette Mostad R Varamedlemmer: 1. Kari Vibe R 2. Sharon Wilson R 3. Svein Stamsø Sp H: Medlem: Viggo M. Larsen H 1. Geir Skjevling Arnesen H 2. Hege Marie Åsvik H 3. Karl Wilhelm Nilsen H

11 KrF/FrP/V: Medlem: Bjørn Helge Dahle KrF Varamedlemmer: 1. Arvid Øia V 2. Christina Karoliussen FrP 3. Birte Færsnes Dahle KrF 11 Viggo M. Larsen, H Anette Mostad, R Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer i oppvekstkomiteen for perioden : Ap: Medlemmer: Bente Trulsvik Ap Torgeir S. Torkjelsson Ap Varamedlemmer: 1. Helene Frydenberg Ap 2. Egil Eriksen Ap 3. Hanne Charlotte Gryting Ap 4. Kurt Ivan Rasmussen Ap R/Sp: Medlem: Anette Mostad R Varamedlemmer: 1. Kari Vibe R 2. Sharon Wilson R 3. Svein Stamsø Sp H: Medlem: Viggo M. Larsen H 1. Geir Skjevling Arnesen H 2. Hege Marie Åsvik H 3. Karl Wilhelm Nilsen H KrF/FrP/V: Medlem: Bjørn Helge Dahle KrF Varamedlemmer: 1. Arvid Øia V 2. Christina Karoliussen FrP 3. Birte Færsnes Dahle KrF Viggo M. Larsen, H Anette Mostad, R

12 PS 73/11 Agder Energi AS - valg av representant til eiermøtet Som Risør kommunes representant til eiermøtet i Agder Energi velges Per Kristian Lunden. 12 Som vararepresentant velges... Votering: Valgkomiteens innstilling til representant ble enstemmig vedtatt. Eva Nilsen, Ap, fremmet følgende forslag: Som vararepresentant velges Knut Henning Thygesen. Willy Thorsen, V, fremmet følgende forslag: Som vararepresentant velges Tore Skarvang. Votering: Ved alternativ votering mellom Eva Nilsens forslag og Willy Thorsens forslag ble Eva Nilsens forslag vedtatt med 16 mot 13 stemmer. Som Risør kommunes representant til eiermøtet i Agder Energi velges Per Kristian Lunden. Som vararepresentant velges Knut Henning Thygesen. PS 74/11 Arendal Revisjonsdistrikt IKS - Valg til representantskapet for perioden Som Risør kommunes medlem i representantskapet i Arendal revisjonsdistrikt IKS for perioden velge Per Arnt Tellefsdal med Lars Erik Follo som personlig varamedlem. Som Risør kommunes medlem i representantskapet i Arendal revisjonsdistrikt IKS for perioden velge Per Arnt Tellefsdal med Lars Erik Follo som personlig varamedlem.

13 13 PS 75/11 Friluftstrådet Sør - Valg av representanter til årsmøtet for perioden Som Risør kommunes representanter til årsmøtet i Friluftsrådet Sør for perioden velges: Representanter: Stian Lund Kari Vibe Vararepresentanter: Bjørn Helge Dahle Bente Trulsvik Som Risør kommunes representanter til årsmøtet i Friluftsrådet Sør for perioden velges: Representanter: Stian Lund Kari Vibe Vararepresentanter: Bjørn Helge Dahle Bente Trulsvik PS 76/11 Kirkelig Fellesråd - Valg for perioden Som Risør kommunes representant i kirkelig fellesråd velges Sigbjørn Tønnesland med Lill Jorunn Bredal Larsen som vararepresentant. Som Risør kommunes representant i kirkelig fellesråd velges Sigbjørn Tønnesland med Lill Jorunn Bredal Larsen som vararepresentant. PS 77/11 Risør frivilligsentral - Valg til styret for perioden Til styret i Risør frivilligsentral for perioden velges: Styreleder: Torhild Gregersen Styremedlem: Terje Strøm Varamedlem: Ole Per Hopaneng

14 14 Til styret i Risør frivilligsentral for perioden velges: Styreleder: Torhild Gregersen Styremedlem: Terje Strøm Varamedlem: Ole Per Hopaneng PS 78/11 Vilt- og innlandsfiskenemnd - Valg for perioden Til vilt- og innlandsfiskenemnda for perioden velges: Medlemmer: Lars Ole Røed Solveig Vereide Terje Asdal Kai Andersen Mari Anne Bjornes Personlige varamedlemmer: Ronald Ramberg Ellen Prebensen Eva Nilsen Per Eivind Hope Knut Ove Eriksen 2. Som leder av nemnda velges Som nestleder velges... Votering: Pkt. 1 i valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Viggo M. Larsen, H, fremmet følgende forslag: Som leder av nemnda velges Lars Ole Røed. Votering: Forslaget fra Viggo M. Larsen ble enstemmig vedtatt. Stian Lund, V, fremmet følgende forslag: Som nestleder velges Solveig Vereide. Votering: Forslaget fra Stian Lund ble enstemmig vedtatt. 1. Til vilt- og innlandsfiskenemnda for perioden velges:

15 Medlemmer: Lars Ole Røed Solveig Vereide Terje Asdal Kai Andersen Mari Anne Bjornes 15 Personlige varamedlemmer: Ronald Ramberg Ellen Prebensen Eva Nilsen Per Eivind Hope Knut Ove Eriksen 2. Som leder av nemnda velges Lars Ole Røed. 3. Som nestleder velges Solveig Vereide. PS 79/11 Heimevernsnemnd - Valg for perioden Til heimevernsnemnda for perioden velges: Medlemmer: Kjell Skarheim Kjell O. Egestad Personlige varamedlemmer: Sigbjørn Tønnesland Anlaug D. Stenersen Til heimevernsnemnda for perioden velges: Medlemmer: Kjell Skarheim Kjell O. Egestad Personlige varamedlemmer: Sigbjørn Tønnesland Anlaug D. Stenersen

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.10.2011 Tidspunkt: 18:00 19:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder (t.o.m. sak 62)

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 20:40

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 20:40 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: 18:00 20:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 20:40

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 20:40 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 18:00 20:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:45 16:05

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:45 16:05 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 29.10.2015 Tidspunkt: 13:45 16:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Steinar Johansen

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:15

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:15 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 18:00 21:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder R Jan Einar Henriksen

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:35

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:35 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 18:00 21:35 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:30 23:15

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:30 23:15 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 17:30 23:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Stian Lund Medlem V

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Stian Lund Medlem V 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 14.02.2013 Tidspunkt: 18:00 21:35 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Bystyrets Næringsdag ble arrangert fra kl. 16:00 til kl. 18:35.

Bystyrets Næringsdag ble arrangert fra kl. 16:00 til kl. 18:35. 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 27.02.2014 Tidspunkt: 19:00 22:45 Bystyrets Næringsdag ble arrangert fra kl. 16:00 til kl. 18:35. Følgende medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Bystyrets Skolens dag ble arrangert fra kl Før Skolens dag startet spilte kulturskoleelev Kelly Lin Saw Right here waiting på flygel.

Bystyrets Skolens dag ble arrangert fra kl Før Skolens dag startet spilte kulturskoleelev Kelly Lin Saw Right here waiting på flygel. 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 12:00 17:20 Bystyrets Skolens dag ble arrangert fra kl. 09.00 11.30. Før Skolens dag startet spilte kulturskoleelev

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Heidi Tveide Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Heidi Tveide Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 01.11.2012 Tidspunkt: 19:30 21:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Nestleder R Eva

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 20:50

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 20:50 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 29.04.2014 Tidspunkt: 18:00 20:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Næringssjef Kamilla Solheim orienterte om historikk, økonomi og planer for BeyondRisør.

Næringssjef Kamilla Solheim orienterte om historikk, økonomi og planer for BeyondRisør. 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 06.11.2013 Tidspunkt: 18:00 22:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Lill Jorunn Bredal Larsen Medlem KRF

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Lill Jorunn Bredal Larsen Medlem KRF 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Stemmen, Kommunehuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 18:00 22:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Tveide Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Tveide Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 12.01.2012 Tidspunkt: 19:00 20:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00 14:00

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00 14:00 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 12:00 14:00 Bystyrets Næringsdag ble arrangert fra kl. 09.00 11.45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder R Jens Høibø Medlem AP Rigmor Aino Bjordammen Medlem H

Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder R Jens Høibø Medlem AP Rigmor Aino Bjordammen Medlem H 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 11.10.2012 Tidspunkt: 16:00 19:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Paal Eckhoff Salvesen Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Paal Eckhoff Salvesen Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Kontaktsenteret Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 18:00 21:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder R Steinar Gundersen Medlem V

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder R Steinar Gundersen Medlem V 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 18:00 21:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rigmor

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 18:45

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 18:45 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 26.05.2016 Tidspunkt: 13:00 18:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Elen Lauvhjell

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Lill Jorunn Bredal Larsen Medlem KRF

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Lill Jorunn Bredal Larsen Medlem KRF 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, Kommunehuset Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 18:00-21:25 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:05

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:05 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 18:00 21:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 17:30

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 17:30 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Kommunehuset Dato: 21.05.2015 Tidspunkt: 17:30 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Øystein Vereide Medlem AP Dag Arthur Lunde Songe Medlem H

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Øystein Vereide Medlem AP Dag Arthur Lunde Songe Medlem H 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 09.11.2016 Tidspunkt: 17:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole Henrik

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Bente Trulsvik Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Bente Trulsvik Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomitéen Møtested: Kastellet - Kommunehuset Dato: 07.03.2013 Tidspunkt: 18:00 19:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Viggo M. Larsen Leder

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2014/886-97 Arkiv: 010 Saksbeh: Helga Raudsandmoen Dato: 20.08.2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 - valg av stemmestyrer Utv.saksnr Utvalg Møtedato 10/15

Detaljer

Økonomisjef Halvor Halvorsen orienterte om driftsregnskapet pr. april 2014.

Økonomisjef Halvor Halvorsen orienterte om driftsregnskapet pr. april 2014. 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 18:00 21:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Paal Eckhoff Salvesen Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Paal Eckhoff Salvesen Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 10.09.2015 Tidspunkt: 18:00 21:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Leder AP Stian Lund Nestleder V

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Leder AP Stian Lund Nestleder V 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Miljø- og teknisk komité Holmen - Kommunehuset Dato: 16.01.2014 Tidspunkt: 18:00 21:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helene Frydenberg

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Tine Bang Medlem R

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Tine Bang Medlem R 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Miljø- og teknisk komité Møtested: Risørhuset Dato: 10.12.2014 Tidspunkt: 18:00 21:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Leder AP Stian

Detaljer

Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 20:20

Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 20:20 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 18:00 20:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Stian Lund, V, fratrådte kl. 19:50, etter sak 58/15. Det møtte ingen vara.

Stian Lund, V, fratrådte kl. 19:50, etter sak 58/15. Det møtte ingen vara. 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 18:15 20:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut

Detaljer

Forfall meldes på tlf til Eva Swane som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf til Eva Swane som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Kommunehuset Dato: 20.08.2015 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Hope skole Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 20:00 22:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut

Detaljer

Ordfører Per Kristian Lunden orienterte om følgende saker: Økonomisjef Halvor Halvorsen orienterte om status i regnskapet pr. dato.

Ordfører Per Kristian Lunden orienterte om følgende saker: Økonomisjef Halvor Halvorsen orienterte om status i regnskapet pr. dato. 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset Dato: 17.03.2015 Tidspunkt: 18:00 20:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Steinar Gundersen Medlem V Åse Fjellstad Medlem V Paal Eckhoff Salvesen Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Steinar Gundersen Medlem V Åse Fjellstad Medlem V Paal Eckhoff Salvesen Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 18:00 21:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning

Detaljer

Utvalg: Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 14:00

Utvalg: Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 14:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 14:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Tveide Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Tveide Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset Dato: 20.08.2015 Tidspunkt: 18:00 21:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Rigmor Aino Bjordammen Nestleder H

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Rigmor Aino Bjordammen Nestleder H 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Kontaktsenteret Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 18:00 20:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Orienteringer: Utvalg: Kulturkomitéen Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:30

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Orienteringer: Utvalg: Kulturkomitéen Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:30 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kulturkomitéen Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 16.01.2014 Tidspunkt: 18:00 21:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lill Jorunn Bredal Larsen

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Erling Stiansen Medlem AP Pernille Anette Arndt Medlem FRP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Erling Stiansen Medlem AP Pernille Anette Arndt Medlem FRP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Miljø- og teknisk komité Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 13.08.2015 Tidspunkt: 18:00 21:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 22:45

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 22:45 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 18:00 22:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Søndeled skole Dato: Tidspunkt: 18:00 23:00

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Søndeled skole Dato: Tidspunkt: 18:00 23:00 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Søndeled skole Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 18:00 23:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Helene Frydenberg Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Helene Frydenberg Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Miljø- og teknisk komité Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 16.04.2015 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen

Detaljer

Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Leder AP Stian Lund Nestleder V Harald A. Eriksen Medlem H Tine Bang Medlem R

Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Leder AP Stian Lund Nestleder V Harald A. Eriksen Medlem H Tine Bang Medlem R 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Miljø- og teknisk komité Holmen - Kommunehuset Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Leder

Detaljer

Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 17:00 19:50

Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 17:00 19:50 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: 04.02.2016 Tidspunkt: 17:00 19:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:25

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:25 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 20.09.2011 Tidspunkt: 18:00 21:25 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder R Randi

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Rigmor Aino Bjordammen Nestleder H Øystein Vereide Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Rigmor Aino Bjordammen Nestleder H Øystein Vereide Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 04.02.2016 Tidspunkt: 17:00 19:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole Henrik

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 22:00

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 22:00 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 23.02.2012 Tidspunkt: 18:00 22:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Det var fellespresentasjoner for alle komiteene fra kl : Handlingsplan mot vold i nære relasjoner v/ Elin Evensen

Det var fellespresentasjoner for alle komiteene fra kl : Handlingsplan mot vold i nære relasjoner v/ Elin Evensen 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 17:00 21:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning

Detaljer

Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 17:00 19:55

Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 17:00 19:55 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: 12.10.2016 Tidspunkt: 17:00 19:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Etter at sakene var behandlet stilte Stian Lund spørsmål ved rutiner for håndtering av mobbing m.m. i skole og barnehage.

Etter at sakene var behandlet stilte Stian Lund spørsmål ved rutiner for håndtering av mobbing m.m. i skole og barnehage. 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 12.04.2012 Tidspunkt: 19:00 20:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Gunsteinsen Medlem AP Harald Rø Medlem KRF Lars Ole Røed Medlem H

Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Gunsteinsen Medlem AP Harald Rø Medlem KRF Lars Ole Røed Medlem H 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhuset Dato: 16.08.2011 Tidspunkt: 17:00 17:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Gunsteinsen Medlem AP Harald Rø Medlem

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 12:50

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 12:50 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 09:00 12:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

2. Pkt. 17, andre avsnitt, i formannskapets innstilling: Det tilstrebes en plan med fortsatt rimelig balanse mellom kommunale og private barnehager.

2. Pkt. 17, andre avsnitt, i formannskapets innstilling: Det tilstrebes en plan med fortsatt rimelig balanse mellom kommunale og private barnehager. Saksprotokoll i Bystyret - 15.12.2011 Eva Nilsen, Ap, fremmet følgende forslag: 1. Pkt. 13 i formannskapets innstilling: Rådmannen bes sammen med komité for Miljø og Teknisk, utrede ulike muligheter for

Detaljer

Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus Dato: Tid: 19:30-20:30

Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus Dato: Tid: 19:30-20:30 Orkdal kommune Møteprotokoll Side 1 av 7 Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus Dato: 31.10.2006 Tid: 19:30-20:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Gunnar

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 10.10.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.05.2015 Tid: 18:00 20:00 Til stede: 35 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Lill Jorunn Bredal Larsen Medlem KRF Heidi Tveide Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Lill Jorunn Bredal Larsen Medlem KRF Heidi Tveide Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset Dato: 21.05.2015 Tidspunkt: 18:00 21:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.01.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Krisesenteret orientering ved leder Tove Jansen. Orienteringen vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside.

Krisesenteret orientering ved leder Tove Jansen. Orienteringen vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside. 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Kontaktsenteret Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 18:00 21:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 14:00 23:05

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 14:00 23:05 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 14:00 23:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:30

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:30 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tidspunkt: 18:00 21:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Faste representanter som hadde forfall: Ole Goderstad LEDER H June Anette Marcussen MEDL V Ragnvald Zwilgmeyer MEDL AP VARAMEDL VARAMEDL

Faste representanter som hadde forfall: Ole Goderstad LEDER H June Anette Marcussen MEDL V Ragnvald Zwilgmeyer MEDL AP VARAMEDL VARAMEDL Tvedestrand kommune Møteprotokoll Utvalg: Livsløpskomite Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 18.10.2016 Tid: 18:00 20.10 Faste representanter som møtte: *Aud Angelstad NESTL SP Arne Bjørnstad MEDL

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: 24.10.2007 Tid: 19.00 20.15 Forfall: Willy Westhagen (Gran bygdeliste) Tine Øverlier (Ap) Varamedlemmer: Finn Olav Nordli (Gran bygdeliste)

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Orienteringer:

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Orienteringer: 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 05.09.2013 Tidspunkt: 18:00 21:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 17.11.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03 Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 13.10.2003 Fra kl. 1800 Til kl. 1920 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Medlem Svein Dragnes

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: 11:30 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen Møtedato: 01.10.2008 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Sissel Trønsdal, Gerda Rekstad, Kristin Sæther,

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Balsfjord kommune for framtida

Kommunestyret. Møteprotokoll. Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Kommunestyret Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset - ekstraordinært Dato: 29.06.2016 Tidspunkt: 16:00 16:45 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Protokollen godkjent:

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 12.11,5 (z) Fana 05.05 Erik Furnes 111268 Søfteland TIL 12.41,0 (1) Melløs 16.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.47,0 (z) Fana 05.05 Johnny

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 22:45

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 22:45 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 24.09.2015 Tidspunkt: 18:00 22:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Møteprotokoll Storfjord kommunestyre Utvalg: Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: 08.10.2015 Tidspunkt: 09:00-14:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bente Bech Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 9 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

MØTEPROTOKOLL NR 9 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning RINGERIKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR 9 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.09.2012 Kl. 17.00 19.15 Opplæring i bruk av E-pad fra kl. 16.30-17.00 Innkalte:

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapsalen, Halden rådhus Dato: 26.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/11 11/670 VALG AV DIV. NEMNDER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 2012 2015.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/11 11/670 VALG AV DIV. NEMNDER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 2012 2015. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus Møtedato: 20.12.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

Aremark kommune. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Stine Marie Ranum MEDL SP Bjørn Tangen MEDL AP

Aremark kommune. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Stine Marie Ranum MEDL SP Bjørn Tangen MEDL AP Aremark kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Dato: 12.10.2017 Fosbykollen sykehjem Tidspunkt: 18:30 22:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jørgen Henrik Hovde

Detaljer

Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Leder AP Stian Lund Nestleder V Tine Bang Medlem R

Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Leder AP Stian Lund Nestleder V Tine Bang Medlem R 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Miljø- og teknisk komité Holmen - Kommunehuset Dato: 04.04.2013 Tidspunkt: 18:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Valentinlyst Sykehjem Møtedato: 28.11.2007 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Tveide Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Tveide Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 18:00 22:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR VALGNEMNDA

MØTEPROTOKOLL FOR VALGNEMNDA MØTEPROTOKOLL FOR VALGNEMNDA MØTEDATO: 04.09.2014 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 10/14 23/14 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling og

Detaljer

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite 3 Tekniske tjenester Formannskapssalen Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 08:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71574390 el. 71574060 Møtesekretær innkaller

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00 10:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 19.10.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Thorvald Aspenes

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 22:55

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 22:55 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 18:00 22:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret MØTE NR. 7/2015 HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.10.2015 Tid: Fra kl.: 18:00 til kl.: 20:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Terje Wikstrøm, AP Randi

Detaljer

Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus Dato: Tid: 14:00-15:30

Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus Dato: Tid: 14:00-15:30 Orkdal kommune Møteprotokoll Side 1 av 9 Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus Dato: 30.09.2015 Tid: 14:00-15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Gunnar

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: Tidspunkt:

RØMSKOG KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: Tidspunkt: RØMSKOG KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 15.08.2016 Tidspunkt: 18.00-19.25 Funksjon Navn Forfall Møtt for Nils Nilssen Leder Jan Birger Holth Thor Håkon

Detaljer

PROTOKOLL. Møteleder orienterte om gjennomføringa av møtet og gikk gjennom sakslista. Han gikk også gjennom valgreglene.

PROTOKOLL. Møteleder orienterte om gjennomføringa av møtet og gikk gjennom sakslista. Han gikk også gjennom valgreglene. SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 20.10.2011 Tilstede: Arbeiderpartiet: Paul Dahlø May-Tove Grytnes Jan-Eirik Nordahl Stein-Morten Gulbrandsen Tor Ivar Olsen Høyre: Lars Eriksen

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset Møtedato: 12.03.2008 Tid: Kl 1800 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 09.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Ragnar Olsen AP Randi Solli Pedersen

Detaljer