RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00 14:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00 14:00"

Transkript

1 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00 14:00 Bystyrets Næringsdag ble arrangert fra kl Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning Thygesen Nestleder R Erling Stiansen Medlem AP Bente Trulsvik Medlem AP Torgeir S. Torkjelsson Medlem AP Elen Lauvhjell Medlem AP Jens Høibø Medlem AP Ragni MacQueen Leifson Medlem AP Lars Erik Follo Medlem AP Petter Emil Gundersen Medlem H Viggo M. Larsen Medlem H Per Arnt Tellefsdal Medlem H Lill Jorunn Bredal Larsen Medlem KRF Bjørn Helge Dahle Medlem KRF Daniel Lee Glaser Medlem R Tine Bang Medlem R Dag Jørgen Hveem Medlem V Stian Lund Medlem V Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Medlem AP Sigbjørn Tønnesland Medlem AP Heidi Tveide Medlem AP Harald A. Eriksen Medlem H Halvor Skåli Medlem H Viktor Hauge Medlem SP

2 Willy Thorsen Medlem V Maria Aspesæter Medlem V Per Henry Zaal Medlem FRP Dag M. Eikeland Medlem FRP Kari-Helene Vibe Medlem R 2 Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Roar Bakke Heidi Tveide AP Nina Høst Eva Nilsen AP Torhild K. Gregersen Sigbjørn Tønnesland AP Tore Skarvang Willy Thorsen V Steinar Gundersen Maria Aspesæter V Mona K. Stray Rambo Harald A. Eriksen H Rigmor Aino Bjordammen Halvor Skåli H Thor Vebrand Hope Viktor Hauge SP Før møtet var formelt åpent: Musikkskolelærer Madelaine Aanonsen spilte fiolin. Orientering: Ordfører Per Kristian Lunden orienterte om kommunereformprosessen. Det blir temamøte om kommunereformen i bystyret 30. april. Saksnr Innhold PS 28/15 Godkjenning av protokoll fra møte i bystyret PS 29/15 PS 30/15 PS 31/15 PS 32/15 PS 33/15 Utbedring av Linkenbygget Kunst i kommunale bygg - Forslag til reviderte retningslinjer Stiftelsen Risør Kystkultursenter - valg av politisk representant til styret Minnestøtta på Solsiden Ny kulturplan - hensikt, innhold og organisering PS 34/15 Tilstandsrapport grunnskolen 2014 PS 35/15 Plan for tilsyn i barnehager PS 36/15 PS 37/15 Høring - Samkommunemodellen Politisk sluttbehandling - Planstrategi for Risør kommune 2015 og 2016

3 3 PS 38/15 PS 39/15 PS 40/15 PS 41/15 PS 42/15 Statliggjøring av skatteinnkreverfunksjonen - Høringsuttalelse Heltid/deltid i Risør kommune Eiendom Ørsmålen Utvikling av kommunale akuttmedisinske tjenester kommunal øyeblikkelig hjelpdøgn tilbud og Arendal interkommunale legevakt. Interpellasjon fra Petter Emil Gundersen, H, - Oppheving av konsesjonsloven PS 28/15 Godkjenning av protokoll fra møte i bystyret Protokoll fra bystyremøte godkjennes. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Protokoll fra bystyremøte godkjennes. PS 29/15 Utbedring av Linkenbygget Linkenbygget rehabiliteres i samsvar med vedtak i Handlingsprogram og økonomiplan Kostnadsrammen på 5 mill. kr. i 2015 økes til 10,5 mill. kr. Økningen på 5,5 mill. kr. finansieres med 4,4 mill. kr. i låneopptak og 1,1 mill. kr. i mva-kompensasjon. Saksprotokoll i Miljø- og teknisk komité Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Som saksordfører ble oppnevnt Stian Lund, V. Miljø- og teknisk komites innstilling til bystyret: Linkenbygget rehabiliteres i samsvar med vedtak i Handlingsprogram og økonomiplan Kostnadsrammen på 5 mill. kr. i 2015 økes til 10,5 mill. kr. Økningen på 5,5 mill. kr. finansieres med 4,4 mill. kr. i låneopptak og 1,1 mill. kr. i mva-kompensasjon. Saksprotokoll i Bystyret Viktor Hauge, Sp, fremmet følgende forslag:

4 4 Saken utsettes. Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes. Petter Emil Gundersen, H, fremmet følgende forslag på vegne av H og KrF: Under tiltak tilføyes: Kunstnerisk utsmykking kr ,-. Totalrammen forblir uendret. Votering: Rådmannens innstilling ble vedtatt med 25 mot 1 stemme. Petter Emil Gundersens forslag ble enstemmig vedtatt. Linkenbygget rehabiliteres i samsvar med vedtak i Handlingsprogram og økonomiplan Kostnadsrammen på 5 mill. kr. i 2015 økes til 10,5 mill. kr. Økningen på 5,5 mill. kr. finansieres med 4,4 mill. kr. i låneopptak og 1,1 mill. kr. i mva-kompensasjon. Under tiltak tilføyes: Kunstnerisk utsmykking kr ,-. Totalrammen forblir uendret. PS 30/15 Kunst i kommunale bygg - Forslag til reviderte retningslinjer Bystyret vedtar forslaget til reviderte retningslinjer for kunst i kommunale bygg hvor det ved kommunale nybygg settes av 2% til kunst og 1% ved ombygging av kommunale bygg. Prosentsatsene gjelder det opprinnelige byggebudsjettet. Saksprotokoll i Kulturkomitéen Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Som saksordfører ble oppnevnte Elen Lauvhjell, A. Kulturkomiteens innstilling til bystyret: Bystyret vedtar forslaget til reviderte retningslinjer for kunst i kommunale bygg hvor det ved kommunale nybygg settes av 2% til kunst og 1% ved ombygging av kommunale bygg. Prosentsatsene gjelder det opprinnelige byggebudsjettet.

5 5 Saksprotokoll i Bystyret Elen Lauvhjell, A, fremmet følgende forslag: Saken utsettes. Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes. Kulturkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Bystyret vedtar forslaget til reviderte retningslinjer for kunst i kommunale bygg hvor det ved kommunale nybygg settes av 2% til kunst og 1% ved ombygging av kommunale bygg. Prosentsatsene gjelder det opprinnelige byggebudsjettet. PS 31/15 Stiftelsen Risør Kystkultursenter - valg av politisk representant til styret Bystyret velger et bystyremedlem som representant til styret i Stiftelsen Risør Kystkultursenter. Følgende representant velges.. Saksprotokoll i Kulturkomitéen Line Granjord Paulsen, V, fremmet følgende forslag: Saken utsettes til etter valget i Elen Lauvhjell, A, fremmet følgende forslag: Som representant til styret i Stiftelsen Risør Kystkultursenter velges Torgeir S. Torkjelsson ut valgperioden. Voteringer: Line Granjord Paulsens forslag falt med 4 mot 3 stemmer. Elen Lauvhjells forslag ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer. Som saksordfører ble oppnevnt Elen Lauvhjell, A.

6 6 Kulturkomiteens innstilling til bystyret: Bystyret velger et bystyremedlem som representant til styret i Stiftelsen Risør Kystkultursenter. Følgende representant velges ut valgperioden: Torgeir S. Torkjelsson. Kulturkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Bystyret velger et bystyremedlem som representant til styret i Stiftelsen Risør Kystkultursenter. Følgende representant velges ut valgperioden: Torgeir S. Torkjelsson. PS 32/15 Minnestøtta på Solsiden Saksprotokoll i Formannskapet Rådmannen trakk i møtet sin innstilling på grunn av inhabilitet. Per Kr. Lunden, A, fremmet følgende forslag: Saken oversendes kulturkomiteen for vurdering. Per Kr. Lundens forslag ble enstemmig vedtatt. Saken oversendes kulturkomiteen for vurdering. Saksprotokoll i Kulturkomitéen Arbeiderpartiet, Rødt, Venstre og Høyre fremmet følgende fellesforslag: 1. Det bør ikke gjøres noen endringer på minnestøtta på Solsiden. 2. Det bør heller ikke gjøres endringer på minnestøtta på Søndeled kirkegård. Denne bør imidlertid restaureres. 3. I stedet for å gjøre endringer på minnestøttene, bør det settes opp et nytt minnesmerke, (steintavle, plakett e.l.) i umiddelbar nærhet til minnestøttene på Solsiden. - Et minnesmerke settes opp på Søndeled om der er nye navn på falne - Det inkluderes navn i Risør - Gjelder kun falne under andre verdenskrig Teksten på minnesmerkene kan eksempelvis være: Til minne om våre falne i krig og i fredens tjeneste.

7 7 4. Det nye minnesmerket bør avdukes 8. mai Arbeiderpartiet, Høyre og Rødt fremmet følgende forslag til nytt punkt: Ved en senere anledning bør det vurderes om navn på falne i krig og i fredens tjeneste etter 2. verdenskrig også skal føres opp. Jan Einar Henriksen, V, fremmet følgende forslag: Eventuelle kostnader tas av disposisjonsfond. Gerd Langmyr, A, fremmet følgende forslag: Formannskapet finner dekning for utgiftene. Voteringer: Fellesforslaget fra Arbeiderpartiet, Rødt, Venstre og Høyre ble enstemmig vedtatt. Forslag til nytt punkt fra Arbeiderpartiet, Høyre og Rødt ble vedtatt 5 mot 2 stemmer. Forslag fra Jan Einar Henriksen falt med 4 mot 3 stemmer. Gerd Langmyrs forslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. Som saksordfører ble oppnevnt Daniel Glaser, R. Kulturkomiteens innstilling til bystyret: 1. Det bør ikke gjøres noen endringer på minnestøtta på Solsiden. 2. Det bør heller ikke gjøres endringer på minnestøtta på Søndeled kirkegård. Denne bør imidlertid restaureres. 3. I stedet for å gjøre endringer på minnestøttene, bør det settes opp et nytt minnesmerke, (steintavle, plakett e.l.) i umiddelbar nærhet til minnestøttene på Solsiden. - Et minnesmerke settes opp på Søndeled om der er nye navn på falne - Det inkluderes navn i Risør - Gjelder kun falne under andre verdenskrig Teksten på minnesmerkene kan eksempelvis være: Til minne om våre falne i krig og i fredens tjeneste. 4. Det nye minnesmerket bør avdukes 8. mai Ved en senere anledning bør det vurderes om navn på falne i krig og i fredens tjeneste etter 2. verdenskrig også skal føres opp. 6. Formannskapet finner dekning for utgiftene.

8 8 Rådmannen fratrådte som inhabil ved behandlingen av denne saken, jfr. forvaltningslovens 6, bokstav b. Votering: Kulturkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Det bør ikke gjøres noen endringer på minnestøtta på Solsiden. 2. Det bør heller ikke gjøres endringer på minnestøtta på Søndeled kirkegård. Denne bør imidlertid restaureres. 3. I stedet for å gjøre endringer på minnestøttene, bør det settes opp et nytt minnesmerke, (steintavle, plakett e.l.) i umiddelbar nærhet til minnestøttene på Solsiden. - Et minnesmerke settes opp på Søndeled om der er nye navn på falne - Det inkluderes navn i Risør - Gjelder kun falne under andre verdenskrig Teksten på minnesmerkene kan eksempelvis være: Til minne om våre falne i krig og i fredens tjeneste. 4. Det nye minnesmerket bør avdukes 8. mai Ved en senere anledning bør det vurderes om navn på falne i krig og i fredens tjeneste etter 2. verdenskrig også skal føres opp. 6. Formannskapet finner dekning for utgiftene. PS 33/15 Ny kulturplan - hensikt, innhold og organisering 1. Kulturkomiteen er styringsgruppe i planarbeidet 2. Rådmannen nedsetter en administrativ arbeidsgruppe 3. Styringsgruppen nedsetter en ressursgruppe Saksprotokoll i Kulturkomitéen Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Som saksordfører ble oppnevnte Ragni MacQueen Leifson, A. Kulturkomiteens innstilling til bystyret: 1. Kulturkomiteen er styringsgruppe i planarbeidet 2. Rådmannen nedsetter en administrativ arbeidsgruppe

9 3. Styringsgruppen nedsetter en ressursgruppe 9 Kulturkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Kulturkomiteen er styringsgruppe i planarbeidet 2. Rådmannen nedsetter en administrativ arbeidsgruppe 3. Styringsgruppen nedsetter en ressursgruppe PS 34/15 Tilstandsrapport grunnskolen 2014 Bystyret tar tilstandsrapport for grunnskolen 2014 til orientering. Saksprotokoll i Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Som saksordfører ble oppnevnt Jens Høibø, A. Komite for barnehage, skole og voksenopplærings innstilling til bystyret: Bystyret tar tilstandsrapport for grunnskolen 2014 til orientering. Per Kristian Lunden, A, fremmet følgende forslag: Saken utsettes. Per Kristian Lundens forslag ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes. PS 35/15 Plan for tilsyn i barnehager Plan for tilsyn med barnehager i kommunene Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli , her gjeldene for Risør kommune, vedtas.

10 Saksprotokoll i Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Rådmannens innstilling ble enstemmige vedtatt. 10 Som saksordfører ble oppnevnt Bjørn Helge Dahle, KrF. Komite for barnehage, skole og voksenopplærings innstilling til bystyret: Plan for tilsyn med barnehager i kommunene Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli , her gjeldene for Risør kommune, vedtas. Komite for barnehage, skole og voksenopplærings innstilling ble enstemmig vedtatt. Plan for tilsyn med barnehager i kommunene Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli , her gjeldene for Risør kommune, vedtas. PS 36/15 Høring - Samkommunemodellen Bystyret har ingen merknader til høringssaken. Saksprotokoll i Formannskapet Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Det ble ikke oppnevnte saksordfører. Formannskapets innstilling til bystyret: Bystyret har ingen merknader til høringssaken. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Bystyret har ingen merknader til høringssaken.

11 11 PS 37/15 Politisk sluttbehandling - Planstrategi for Risør kommune 2015 og 2016 Planstrategien vedtas slik den framgår i vedlegget og legges til grunn for kommunens videre planarbeid. Saksprotokoll i Miljø- og teknisk komité Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Det ble ikke oppnevnt saksordfører. Miljø- og teknisk komites innstilling til bystyret: Planstrategien vedtas slik den framgår i vedlegget og legges til grunn for kommunens videre planarbeid. Miljø- og teknisk komites innstilling ble enstemmig vedtatt. Planstrategien vedtas slik den framgår i vedlegget og legges til grunn for kommunens videre planarbeid. PS 38/15 Statliggjøring av skatteinnkreverfunksjonen - Høringsuttalelse Risør bystyre er imot en statliggjøring av den kommunale skatteinnkrevingen fra grunnet følgende forhold: Klar risiko for provenytap. Resultatene viser lavere innkrevingsprosent ved statlig innkreving enn ved kommunal innkreving. Uheldig distriktspolitikk fordi nærhet og lokalkunnskap er spesielt viktig for høy innkrevingsprosent og gode resultater. Mangelfull utredning av gevinster. Irreversibelt forslag som kan innebære en risiko for kommunens likviditet, økonomistyring og økonomikompetanse. Bystyret mener dagens løsning gir de beste resultatene, størst rettssikkerhet og fremstår som en effektiv organisering. Bystyret mener at spørsmålet om organisering av skatteoppkrevingen vil være mest naturlig å behandle i den kommende kommunereformen. Saksprotokoll i Formannskapet Rådmannens innstilling ble vedtatt med 6 mot 1 stemme.

12 Det ble ikke oppnevnt saksordfører. 12 Formannskapets innstilling til bystyret: Risør bystyre er imot en statliggjøring av den kommunale skatteinnkrevingen fra grunnet følgende forhold: Klar risiko for provenytap. Resultatene viser lavere innkrevingsprosent ved statlig innkreving enn ved kommunal innkreving. Uheldig distriktspolitikk fordi nærhet og lokalkunnskap er spesielt viktig for høy innkrevingsprosent og gode resultater. Mangelfull utredning av gevinster. Irreversibelt forslag som kan innebære en risiko for kommunens likviditet, økonomistyring og økonomikompetanse. Bystyret mener dagens løsning gir de beste resultatene, størst rettssikkerhet og fremstår som en effektiv organisering. Bystyret mener at spørsmålet om organisering av skatteoppkrevingen vil være mest naturlig å behandle i den kommende kommunereformen. Formannskapets innstilling ble vedtatt med 21 mot 5 stemmer. Risør bystyre er imot en statliggjøring av den kommunale skatteinnkrevingen fra grunnet følgende forhold: Klar risiko for provenytap. Resultatene viser lavere innkrevingsprosent ved statlig innkreving enn ved kommunal innkreving. Uheldig distriktspolitikk fordi nærhet og lokalkunnskap er spesielt viktig for høy innkrevingsprosent og gode resultater. Mangelfull utredning av gevinster. Irreversibelt forslag som kan innebære en risiko for kommunens likviditet, økonomistyring og økonomikompetanse. Bystyret mener dagens løsning gir de beste resultatene, størst rettssikkerhet og fremstår som en effektiv organisering. Bystyret mener at spørsmålet om organisering av skatteoppkrevingen vil være mest naturlig å behandle i den kommende kommunereformen. PS 39/15 Heltid/deltid i Risør kommune Risør kommune gjør følgende tiltak for å redusere den uønskede deltiden: I enhetene for omsorg og habilitering opprettes det vikarbanker. I enhet for skole og barnehager foretas det en egen årlig kartlegging av hvem som ønsker større stilling, og behovet søkes løst ved planlegging av ressursbehovet for neste skole-/barnehageår. I tillegg videreføres praksisen med intern kunngjøring ved ledig stilling, jfr. HTA 2.3.1

13 13 Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg Lill Jorunn B. Larsen, KrF, fremmet følgende forslag: Risør kommune gjør følgende tiltak for å redusere den uønskede deltiden: I enhetene for omsorg og habilitering opprettes det vikarbank. I tillegg foretas det en fortløpende kartlegging av hvem som ønsker større stilling, slik at fortrinnsretten ivaretas. I enhet for skole og barnehager foretas det en egen årlig kartlegging av hvem som ønsker større stilling, og behovet søkes løst ved planlegging av ressursbehovet for neste skole-/barnehageår. I tillegg videreføres praksisen med intern kunngjøring ved ledig stilling, jfr. HTA Votering: Ved alternativ votering mellom rådmannens innstilling og forslag fra Lill Jorunn B. Larsen ble Lill Jorunn B. Larsens forslag enstemmig vedtatt. Det ble ikke oppnevnt saksordfører. Administrasjonsutvalgets innstilling til bystyret: Risør kommune gjør følgende tiltak for å redusere den uønskede deltiden: I enhetene for omsorg og habilitering opprettes det vikarbank. I tillegg foretas det en fortløpende kartlegging av hvem som ønsker større stilling, slik at fortrinnsretten ivaretas. I enhet for skole og barnehager foretas det en egen årlig kartlegging av hvem som ønsker større stilling, og behovet søkes løst ved planlegging av ressursbehovet for neste skole-/barnehageår. I tillegg videreføres praksisen med intern kunngjøring ved ledig stilling, jfr. HTA Torgeir S. Torkjelsson, A, fremmet følgende tilleggsforslag: Det opprettes vikarbank for alle ansatte ved barne- og ungdomsskole/sfo/barnehage. Votering: De to første avsnittene i Administrasjonsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Det tredje avsnittet i Administrasjonsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Torgeir S. Torkjelssons tilleggsforslag ble vedtatt med 14 mot 12 stemmer. Risør kommune gjør følgende tiltak for å redusere den uønskede deltiden: I enhetene for omsorg og habilitering opprettes det vikarbank. I tillegg foretas det en fortløpende kartlegging av hvem som ønsker større stilling, slik at fortrinnsretten ivaretas.

14 14 I enhet for skole og barnehager foretas det en egen årlig kartlegging av hvem som ønsker større stilling, og behovet søkes løst ved planlegging av ressursbehovet for neste skole-/barnehageår. I tillegg videreføres praksisen med intern kunngjøring ved ledig stilling, jfr. HTA Det opprettes vikarbank for alle ansatte ved barne- og ungdomsskole/sfo/barnehage. PS 40/15 Eiendom Ørsmålen Risør kommune tilbyr Ungdomslaget Idun kr for eiendommen Fjordheim. I tillegg stilles tomt til nytt bygg på Ørsmålen til disposisjon i tråd med tidligere tilbud. Saksprotokoll i Formannskapet B-sak Dag Jørgen Hveem, V, fremmet følgende forslag: Risør kommune tilbyr Ungdomslaget Idun kr for eiendommen Fjordheim. I tillegg stilles tomt til nytt bygg på Ørsmålen til disposisjon i tråd med tidligere tilbud. Ved alternativ votering mellom rådmannens innstilling og forslag fra Dag Jørgen Hveem ble Dag Jørgen Hveems forslag enstemmig vedtatt. Som saksordfører ble oppnevnt Dag Jørgen Hveem, V. Formannskapet besluttet enstemmig at saken legges frem for bystyret i åpent møte. Formannskapets innstilling til bystyret: Risør kommune tilbyr Ungdomslaget Idun kr for eiendommen Fjordheim. I tillegg stilles tomt til nytt bygg på Ørsmålen til disposisjon i tråd med tidligere tilbud. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Risør kommune tilbyr Ungdomslaget Idun kr for eiendommen Fjordheim. I tillegg stilles tomt til nytt bygg på Ørsmålen til disposisjon i tråd med tidligere tilbud.

15 PS 41/15 Utvikling av kommunale akuttmedisinske tjenester kommunal øyeblikkelig hjelpdøgn tilbud og Arendal interkommunale legevakt. 15 Risør kommune viderefører samarbeidet med øvrige kommuner i Østre Agder om videreutvikling av tilbudet om kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt, og vedtar forslag til to mandat som følger saksfremlegget. For å iverksette nødvendige tiltak ansettes det i Østre Agder en prosjektleder, jfr. vedlegg 2. Prosjektlederen, som skal være lege, finansieres i 2015 og 2016 av utviklingsmidler som er avsatt på fond i Østre Agder. Årlig budsjettramme til formålet er estimert til 1,5 mill. Prosjektleders oppgaver samordnes med andre relevante tiltak under utprøving som består av sengetilbudet på Myratunet, ambulant KØH, forsøk med sengetilbud på Feviktunet i Grimstad, telemedisinsk forsøk i regi av Risør kommune og kompetansesamarbeid med SSHF. Endelig organisering, innhold og finansiering i det interkommunale KØH tilbudet vurderes i løpet av 2018 i etterkant av planlagt evaluering. Saksprotokoll i Helse- og omsorgskomitéen Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Som saksordfører ble oppnevnt Knut Henning Thygesen, R.

16 16 Helse- og omsorgskomiteens innstilling til bystyret: Risør kommune viderefører samarbeidet med øvrige kommuner i Østre Agder om videreutvikling av tilbudet om kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt, og vedtar forslag til to mandat som følger saksfremlegget. For å iverksette nødvendige tiltak ansettes det i Østre Agder en prosjektleder, jfr. vedlegg 2. Prosjektlederen, som skal være lege, finansieres i 2015 og 2016 av utviklingsmidler som er avsatt på fond i Østre Agder. Årlig budsjettramme til formålet er estimert til 1,5 mill. Prosjektleders oppgaver samordnes med andre relevante tiltak under utprøving som består av sengetilbudet på Myratunet, ambulant KØH, forsøk med sengetilbud på Feviktunet i Grimstad, telemedisinsk forsøk i regi av Risør kommune og kompetansesamarbeid med SSHF. Endelig organisering, innhold og finansiering i det interkommunale KØH tilbudet vurderes i løpet av 2018 i etterkant av planlagt evaluering. Per Kristian Lunden, A, fremmet følgende forslag: Saken utsettes. Per Kristian Lundens forslag ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes. PS 42/15 Interpellasjon fra Petter Emil Gundersen, H, - Oppheving av konsesjonsloven Ordfører. I bystyret 29. januar, behandlet bystyret en oppheving av konsesjonsloven som regjeringen har sendt ut på høring. Høringsnotatet som Landbruks- og matdepartementet har sendt ut (datert ), er et notat på 30 sider, og har en ingress med følgende ordlyd: Forslag om oppheving av lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) og endring i lov om odelsretten og åseteretten (odelslova). I tillegg til at det redegjøres for konsesjonsloven, blir også innskjerping av driveplikten for landbrukseiendommer tatt inn som en del av sakskomplekset ved oppheving av konsesjonsloven. I lovforslagets punkt 2, blir det foreslått endring i jordlovas 27, 28, 39 og 51, som i hovedsak er en innskjerping av driveplikten og følge av ikke å drive jordeiendommen.

17 17 I saksforarbeidet til bystyret er det kun fokusert på boplikt. Forslaget til endringen av jordlova, som en følge av opphevingen av konsesjonsloven, er ikke nevnt. Dette ble jeg for min del klar over mens bystyret behandlet saken. Bystyret har etter min oppfatning avgitt en høringsuttalelse som ikke er basert på fullstendige saksopplysninger Jeg ber ordføreren redegjøre for sitt syn på om bystyret har fått seg forelagt de relevante saksopplysningene i høringsnotatet. Hvis ordførerens oppfatning er at bystyret ikke har blitt forelagt de relevante opplysningene, ber jeg om en vurdering av om bystyret bør få saken opp til ny behandling. Petter Emil Gundersen Risør Høyre Tilleggsopplysning: Jeg viser til innsendte interpellasjon vedrørende høringsuttalelse om oppheving av konsesjonsloven. Det er i interpellasjonen brukt uttrykket "innskjerping av driveplikten". Vi har hatt en ytterligere gjennomgang av høringsforslaget og jordlova, og ser av dette at uttrykket ikke er dekkende. Dette er ikke av spesiell betydning for interpellasjonen, da vi mener at det skulle ha vært opplyst i saksforarbeidet at driveplikten, hjemlet i jordlova, har en vesentlig sammenheng med forslaget om å oppheve konsesjonsloven. Risør Høyre Halvor Skåli Ordførerens svar Her må jeg basere meg på innspill fra Rådmannen. Vi har diskutert saken og jeg vil gjerne gi følgende svar til Petter Emil Gundersen. I interpellasjonen vises det til lovforslaget punkt 2 i høringsnotatet side 27 om endring i jordlovens 27, 28, 39 og 51, som i hovedsak er en innskjerping av driveplikten som følge av ikke å drive jordeiendom (sitat fra interpellasjonen). Forslaget fra Landbruks- og matdepartementet er å oppheve hele konsesjonsloven. Som følge av dette må odelslovens regler som viser til konsesjonslovens bopliktbestemmelser endres. I odelsloven er det kun reglene om boplikt som foreslås opphevet altså 27, 28, 39 og 51. For jordloven er det i denne høringsomgangen ikke foreslått endringer. Det som står om driveplikt i forslaget til endringer av odelsloven er akkurat det samme som står om driveplikt i dagens odelslov. Driveplikten blir altså ikke innskjerpet som følge av lovforslaget. Det er altså odelslova 27, 28, 39 og 51 som endres, ikke jordloven. Til Halvor Skåli: I saksframlegget heter det under andre avsnitt under Behov for endring Departementet mener at reglene i plan- og bygningsloven og jordloven ivaretar hensynene (bruk og vern) på en samfunnsmessig god måte slik at de hensyn som begrunner konsesjonsloven i all hovedsak ivaretas gjennom dette regelverket. Det er altså ikke bare jordloven, men også plan- og bygningsloven departementet mener ivaretar jordbruksarealene, og dette er det vist til i saksfremlegget.

18 18 Generelt vil jeg si at det alltid er en avveining hvor mye informasjon Rådmannen skal legge fram for bystyret i saksframleggene. Jeg har spurt om relativ korte og poengterte saksframlegg, og da kan noe informasjon og noen vurderinger bli satt til siden. Grunnleggende mener jeg bystyret i denne saken har fått den informasjon vi trenger, og jeg ser ikke noen grunn til å ta saken opp på nytt.

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.10.2011 Tidspunkt: 18:00 19:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder (t.o.m. sak 62)

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Rigmor Aino Bjordammen Nestleder H

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Rigmor Aino Bjordammen Nestleder H 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Kontaktsenteret Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 18:00 20:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 20:40

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 20:40 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 18:00 20:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Bystyrets Skolens dag ble arrangert fra kl Før Skolens dag startet spilte kulturskoleelev Kelly Lin Saw Right here waiting på flygel.

Bystyrets Skolens dag ble arrangert fra kl Før Skolens dag startet spilte kulturskoleelev Kelly Lin Saw Right here waiting på flygel. 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 12:00 17:20 Bystyrets Skolens dag ble arrangert fra kl. 09.00 11.30. Før Skolens dag startet spilte kulturskoleelev

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 20:40

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 20:40 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: 18:00 20:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Stian Lund, V, fratrådte kl. 19:50, etter sak 58/15. Det møtte ingen vara.

Stian Lund, V, fratrådte kl. 19:50, etter sak 58/15. Det møtte ingen vara. 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 18:15 20:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:35

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:35 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 27.10.2011 Tidspunkt: 18:00 19:35 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:15

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:15 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 18:00 21:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder R Jan Einar Henriksen

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Stian Lund Medlem V

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Stian Lund Medlem V 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 14.02.2013 Tidspunkt: 18:00 21:35 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:35

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:35 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 18:00 21:35 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Hope skole Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 20:00 22:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Lill Jorunn Bredal Larsen Medlem KRF

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Lill Jorunn Bredal Larsen Medlem KRF 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Stemmen, Kommunehuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 18:00 22:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:05

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:05 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 18:00 21:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning

Detaljer

Ordfører Per Kristian Lunden orienterte om følgende saker: Økonomisjef Halvor Halvorsen orienterte om status i regnskapet pr. dato.

Ordfører Per Kristian Lunden orienterte om følgende saker: Økonomisjef Halvor Halvorsen orienterte om status i regnskapet pr. dato. 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset Dato: 17.03.2015 Tidspunkt: 18:00 20:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Tveide Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Tveide Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 12.01.2012 Tidspunkt: 19:00 20:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 20:50

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 20:50 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 29.04.2014 Tidspunkt: 18:00 20:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Tine Bang Medlem R

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Tine Bang Medlem R 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Miljø- og teknisk komité Møtested: Risørhuset Dato: 10.12.2014 Tidspunkt: 18:00 21:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Leder AP Stian

Detaljer

Næringssjef Kamilla Solheim orienterte om historikk, økonomi og planer for BeyondRisør.

Næringssjef Kamilla Solheim orienterte om historikk, økonomi og planer for BeyondRisør. 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 06.11.2013 Tidspunkt: 18:00 22:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Lill Jorunn Bredal Larsen Medlem KRF

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Lill Jorunn Bredal Larsen Medlem KRF 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, Kommunehuset Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 18:00-21:25 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Bente Trulsvik Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Bente Trulsvik Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomitéen Møtested: Kastellet - Kommunehuset Dato: 07.03.2013 Tidspunkt: 18:00 19:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Viggo M. Larsen Leder

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 18:45

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 18:45 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 26.05.2016 Tidspunkt: 13:00 18:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Elen Lauvhjell

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:25

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:25 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 20.09.2011 Tidspunkt: 18:00 21:25 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder R Randi

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Heidi Tveide Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Heidi Tveide Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 01.11.2012 Tidspunkt: 19:30 21:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Nestleder R Eva

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannen

RISØR KOMMUNE Rådmannen RISØR KOMMUNE Rådmannen Arkivsak: 2006/1918-47 Arkiv: G21 Saksbeh: Aase S. Hobbesland Dato: 29.04.2016 Revidert samarbeidsavtale Arendal Legevakt Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/16 Helse- og omsorgskomitéen

Detaljer

Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 20:20

Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 20:20 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 18:00 20:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Etter at sakene var behandlet stilte Stian Lund spørsmål ved rutiner for håndtering av mobbing m.m. i skole og barnehage.

Etter at sakene var behandlet stilte Stian Lund spørsmål ved rutiner for håndtering av mobbing m.m. i skole og barnehage. 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 12.04.2012 Tidspunkt: 19:00 20:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Tveide Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Tveide Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset Dato: 20.08.2015 Tidspunkt: 18:00 21:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:30 23:15

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:30 23:15 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 17:30 23:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Paal Eckhoff Salvesen Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Paal Eckhoff Salvesen Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Kontaktsenteret Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 18:00 21:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Paal Eckhoff Salvesen Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Paal Eckhoff Salvesen Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 10.09.2015 Tidspunkt: 18:00 21:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Lill Jorunn Bredal Larsen Medlem KRF Heidi Tveide Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Lill Jorunn Bredal Larsen Medlem KRF Heidi Tveide Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset Dato: 21.05.2015 Tidspunkt: 18:00 21:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:45 16:05

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:45 16:05 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 29.10.2015 Tidspunkt: 13:45 16:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Steinar Johansen

Detaljer

Økonomisjef Halvor Halvorsen orienterte om driftsregnskapet pr. april 2014.

Økonomisjef Halvor Halvorsen orienterte om driftsregnskapet pr. april 2014. 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 18:00 21:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Orienteringer: Utvalg: Kulturkomitéen Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:30

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Orienteringer: Utvalg: Kulturkomitéen Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:30 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kulturkomitéen Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 16.01.2014 Tidspunkt: 18:00 21:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lill Jorunn Bredal Larsen

Detaljer

Bystyrets Næringsdag ble arrangert fra kl. 16:00 til kl. 18:35.

Bystyrets Næringsdag ble arrangert fra kl. 16:00 til kl. 18:35. 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 27.02.2014 Tidspunkt: 19:00 22:45 Bystyrets Næringsdag ble arrangert fra kl. 16:00 til kl. 18:35. Følgende medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder R Jens Høibø Medlem AP Rigmor Aino Bjordammen Medlem H

Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder R Jens Høibø Medlem AP Rigmor Aino Bjordammen Medlem H 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 11.10.2012 Tidspunkt: 16:00 19:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder R Steinar Gundersen Medlem V

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder R Steinar Gundersen Medlem V 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 18:00 21:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rigmor

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Helene Frydenberg Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Helene Frydenberg Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Miljø- og teknisk komité Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 16.04.2015 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Steinar Gundersen Medlem V Åse Fjellstad Medlem V Paal Eckhoff Salvesen Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Steinar Gundersen Medlem V Åse Fjellstad Medlem V Paal Eckhoff Salvesen Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 18:00 21:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning

Detaljer

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt Helse og omsorgskomiteen 5. februar 2015 medisinsk - faglig rådgiver Ottar T. Christiansen Akuttutvalgets delrapport 5 utfordringer

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Erling Stiansen Medlem AP Pernille Anette Arndt Medlem FRP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Erling Stiansen Medlem AP Pernille Anette Arndt Medlem FRP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Miljø- og teknisk komité Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 13.08.2015 Tidspunkt: 18:00 21:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen

Detaljer

Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 17:00 19:55

Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 17:00 19:55 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: 12.10.2016 Tidspunkt: 17:00 19:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Faste representanter som hadde forfall: Jan Wilhelm Nævestad MEDL TTL Ellen E Bjorvatn MEDL TTL Jan Dukene MEDL TTL

Faste representanter som hadde forfall: Jan Wilhelm Nævestad MEDL TTL Ellen E Bjorvatn MEDL TTL Jan Dukene MEDL TTL Tvedestrand kommune Møteprotokoll Livsløpskomite Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 05.03.2013 Tid: 18:00 Faste representanter som møtte: Sveinung Lien LEDER TTL Siw Johannessen NESTL

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin Floa Nestleder SP Bjørn Arne Laugen Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin Floa Nestleder SP Bjørn Arne Laugen Medlem AP Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.01.2017 Tidspunkt: 10:30 13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin

Detaljer

Krisesenteret orientering ved leder Tove Jansen. Orienteringen vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside.

Krisesenteret orientering ved leder Tove Jansen. Orienteringen vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside. 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Kontaktsenteret Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 18:00 21:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen

Detaljer

Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Leder AP Stian Lund Nestleder V Harald A. Eriksen Medlem H Tine Bang Medlem R

Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Leder AP Stian Lund Nestleder V Harald A. Eriksen Medlem H Tine Bang Medlem R 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Miljø- og teknisk komité Holmen - Kommunehuset Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Leder

Detaljer

Det var fellespresentasjoner for alle komiteene fra kl : Handlingsplan mot vold i nære relasjoner v/ Elin Evensen

Det var fellespresentasjoner for alle komiteene fra kl : Handlingsplan mot vold i nære relasjoner v/ Elin Evensen 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 17:00 21:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 22:45

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 22:45 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 18:00 22:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannen

RISØR KOMMUNE Rådmannen RISØR KOMMUNE Rådmannen Arkivsak: 2012/1173-48 Arkiv: G20 Saksbeh: Aase S. Hobbesland Dato: 21.11.2016 Samarbeidsavtale kommunal øyeblikkelig hjelp - KØH Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/17 Eldrerådet 01.02.2017

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Orienteringer:

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Orienteringer: 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 05.09.2013 Tidspunkt: 18:00 21:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning

Detaljer

Andre: Rådmann Svein Skisland, Organisasjonssjef Heidi Engestøl (sak 1-2), Kommunalsjef Aslak Wegge (sak 3-5).

Andre: Rådmann Svein Skisland, Organisasjonssjef Heidi Engestøl (sak 1-2), Kommunalsjef Aslak Wegge (sak 3-5). VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og økonomiutvalget Dato: 20.01.2015 kl. 9:45 11:00 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Torhild Bransdal

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Leder AP Stian Lund Nestleder V

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Leder AP Stian Lund Nestleder V 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Miljø- og teknisk komité Holmen - Kommunehuset Dato: 16.01.2014 Tidspunkt: 18:00 21:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helene Frydenberg

Detaljer

Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 17:00 19:50

Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 17:00 19:50 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: 04.02.2016 Tidspunkt: 17:00 19:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Rigmor Aino Bjordammen Nestleder H Øystein Vereide Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Rigmor Aino Bjordammen Nestleder H Øystein Vereide Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 04.02.2016 Tidspunkt: 17:00 19:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole Henrik

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.08.2009 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Tor-Ivar Heggelund Nestleder

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-29355/2012 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 18.09.2012 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 12.09.12 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Grong formannskap /16

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Grong formannskap /16 Grong kommune Arkiv: V00 &13 Arkivsaksnr.: 16/5272 Saksbehandler: Ellen Vie Dato: 23.09.2016 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Grong formannskap 22.09.2016 109/16 HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Nidarvoll Helsehus, Klæbuvegen 198 Møtedato: 11.03.2009 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: kl. 9:00 11:00. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: kl. 9:00 11:00. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 10.02.2015 kl. 9:00 11:00. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Torhild Bransdal (Kr F),

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet Viggo M. Larsen, H, fremmet følgende felles forslag fra H, V, KrF og Frp:

Saksprotokoll i Formannskapet Viggo M. Larsen, H, fremmet følgende felles forslag fra H, V, KrF og Frp: Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2013 Viggo M. Larsen, H, fremmet følgende felles forslag fra H, V, KrF og Frp: 1. Grunnlaget for eiendomsskatten økes ikke. 1 400 000 2. Dagtilbudet på Frydenborgsenteret

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Øystein Vereide Medlem AP Dag Arthur Lunde Songe Medlem H

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Øystein Vereide Medlem AP Dag Arthur Lunde Songe Medlem H 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 09.11.2016 Tidspunkt: 17:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole Henrik

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 22:45

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 22:45 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 24.09.2015 Tidspunkt: 18:00 22:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten

Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Morten Foss, tlf 37013141 Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Formannskapet 20.11.2014 Bystyret 27.11.2014 Referanse: 2014/8932 / 2 Ordningsverdi:

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH) Østre Agder fra

Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH) Østre Agder fra Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2016/13-4 Arkiv: G21 Saksbeh: Øyvind Johannesen Dato: 28.11.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyre Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.10.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Kristiansen Ordfører

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapsalen, Halden rådhus Dato: 26.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Komite kultur, næring og miljø Værnes, Rådhuset Møtedato: 08.02.2017 Tidspunkt: 13:00-16:30 Fra sak: PS 06/17 Til sak: PS 14/17 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Sidsel Haldorsen Medlem FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Sidsel Haldorsen Medlem FRP Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: 24.05.2012 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jahn Kåre Winge MEDL LE-H

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jahn Kåre Winge MEDL LE-H Møteprotokoll Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: 08.11.2012 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Strøm Medlem LE-SP Torkil

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Eugen Gravningen H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Eugen Gravningen H Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 19.05.2015 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 08:30-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Eugen Gravningen H Randi Johnsen Eikevik

Detaljer

Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Leder AP Stian Lund Nestleder V Tine Bang Medlem R

Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Leder AP Stian Lund Nestleder V Tine Bang Medlem R 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Miljø- og teknisk komité Holmen - Kommunehuset Dato: 04.04.2013 Tidspunkt: 18:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Leder

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møterom 2, Storgata 7, Wielgården. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møterom 2, Storgata 7, Wielgården. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 14.01.2016 Tidspunkt: 12:30 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møterom 2, Storgata 7, Wielgården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Nina Bakken Bye MEDL H/V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Nina Bakken Bye MEDL H/V Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 23.09.2009 Tid: 13:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Dato: 21.05.2007 Tid: 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tore Tidemann Ordfører H Knut Dahl Nestleder

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Søndeled skole Dato: Tidspunkt: 18:00 23:00

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Søndeled skole Dato: Tidspunkt: 18:00 23:00 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Søndeled skole Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 18:00 23:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Utdelt i møte: Mail som er utsendt formannskapets medlemmer datert 5. januar 2015 ad. teaterhus.

Utdelt i møte: Mail som er utsendt formannskapets medlemmer datert 5. januar 2015 ad. teaterhus. Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.01.2015 Tid: 09:00 14:05 Til stede: 9 representanter Utdelt i møte: Mail som er utsendt formannskapets

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2010 3. mai 2010 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2010/11015-16 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Meldt forfall: Andre: Rolf Steinar Heggeli, leder Else Nyby, nestleder Ottar Grimstad, medlem Kari Berg, vara

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 9 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

MØTEPROTOKOLL NR 9 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning RINGERIKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR 9 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.09.2012 Kl. 17.00 19.15 Opplæring i bruk av E-pad fra kl. 16.30-17.00 Innkalte:

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 12:50

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 12:50 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 09:00 12:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Tore Kristiansen FRP Torgeir Skevik V

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Tore Kristiansen FRP Torgeir Skevik V Verran kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Fosdalen, Verran Servicekontor Dato: 06.09.2016 Tidspunkt: 09:00-11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Anders Lindstrøm

Detaljer

Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Stian Lund Nestleder V Harald A. Eriksen Medlem H Tine Bang Medlem R

Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Stian Lund Nestleder V Harald A. Eriksen Medlem H Tine Bang Medlem R 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Miljø- og teknisk komité Holmen - Kommunehuset Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 16:00 18:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Stian Lund Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.12.2013 Tid: 10:00 12:59 Tilstede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Johan Daniel Hætta, Alfhild Larsen, Svein Arne Jakobsen Jan Einar

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 25.august 2017 i Almuestaua Gjerstad.

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 25.august 2017 i Almuestaua Gjerstad. Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Kommunenes postmottak Arendal 28.august 2017 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 25.august 2017 i Almuestaua Gjerstad. Følgende møtte: Ordfører Per Kristian

Detaljer

Sirdal kommune MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Rådhuset, Tonstad MEDLEMMER: Thor Jørgen Tjørhom

Sirdal kommune MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Rådhuset, Tonstad MEDLEMMER: Thor Jørgen Tjørhom Sirdal kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG: MØTESTED: KOMMUNESTYRET Rådhuset, Tonstad DATO: 08.09.2011 TIDSPUNKT: 18:00 19:30 MEDLEMMER: Thor Jørgen Tjørhom LEDER SP Svein A Hompland MEDL KRF Helge M Tonstad

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Tveide Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Tveide Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 21.11.2012 Tidspunkt: 15:00 20:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Før møtet var formannskapet på befaring på Nøysomheten 9, jfr. sak 95/13.

Før møtet var formannskapet på befaring på Nøysomheten 9, jfr. sak 95/13. 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 20.11.2013 Tidspunkt: 18:00 23:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Møtetid: 12.00 15.15. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen. Frp, Høyre og SP Halgeir Bremnes. Frp, Høyre og SP Lars Nordgård

Møtetid: 12.00 15.15. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen. Frp, Høyre og SP Halgeir Bremnes. Frp, Høyre og SP Lars Nordgård FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Møterom Teknisk, Frøya herredshus Møtedato: 13.04.2011 Fra og med sak: 45/11 Til og med sak: 53/11 Møtetid: 12.00 15.15 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Søgne rådhus Dato: 21.10.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åse R. Severinsen Leder H Helge

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Håkon Sundsli Medlem AP Rune Hagestrand Medlem H Tanja Øverland Medlem AP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Håkon Sundsli Medlem AP Rune Hagestrand Medlem H Tanja Øverland Medlem AP 1 Gjerstad kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: kommunestyresalen, Almuestaua Dato: 22.01.2015 Tid: 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ragnhild Løvdal Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 08:30 11:00

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 08:30 11:00 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 16.08.2016 Tid: 08:30 11:00 Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Nestleder SP Berit Skaslien Medlem

Detaljer

Torhild Bransdal (KrF), Line Vennesland Fraser (FrP) og Peder Ingolf Grønnestad (Sp)

Torhild Bransdal (KrF), Line Vennesland Fraser (FrP) og Peder Ingolf Grønnestad (Sp) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 19.02.2015 kl. 18:00 19:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/00009 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Berit Kittelsen

Detaljer

IVELAND KOMMUNE. Møteprotokoll

IVELAND KOMMUNE. Møteprotokoll IVELAND KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset, Møterom 1. etasje Dato: 21.03.2017 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Øyvind Skaiaa Medlem SP

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gunhild Øwrum Nesgård MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gunhild Øwrum Nesgård MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 25.08.2010 Tid: 13:00 14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Utvalg: Kommunestyret Møtested: kommunestyresalen, Almuestaua Dato: Tid: 18:30

Utvalg: Kommunestyret Møtested: kommunestyresalen, Almuestaua Dato: Tid: 18:30 1 Gjerstad kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: kommunestyresalen, Almuestaua Dato: 19.03.2015 Tid: 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ragnhild Løvdal Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskap

MØTEPROTOKOLL Formannskap Frogn kommune Møtetid: 09.12.2013 kl. 16:00 16.35 Sted: Rådhuset, Bankløkka MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 11 ved opprop. Sigbjørn Odden (H) og Bente Bjerknes (KrF) tiltrådte

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Komite kultur, næring og miljø Værnes, Rådhuset Møtedato: 20.01.2016 Tidspunkt: 13:00-16:00 Fra sak: PS 1/16 Til sak: PS 6/16 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer