RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Søndeled skole Dato: Tidspunkt: 18:00 23:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Søndeled skole Dato: Tidspunkt: 18:00 23:00"

Transkript

1 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Søndeled skole Dato: Tidspunkt: 18:00 23:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning Thygesen Nestleder R Jens Høibø Medlem AP Eva Nilsen Medlem AP Bente Trulsvik Medlem AP Sigbjørn Tønnesland Medlem AP Elen Lauvhjell Medlem AP Heidi Tveide Medlem AP Ragni MacQueen Leifson Medlem AP Erling Stiansen Medlem AP Per Henry Zaal Medlem FRP Viggo M. Larsen Medlem H Halvor Skåli Medlem H Harald A. Eriksen Medlem H Lill Jorunn Bredal Larsen Medlem KRF Bjørn Helge Dahle Medlem KRF Kari-Helene Vibe Medlem R Daniel Lee Glaser Medlem R Dag Jørgen Hveem Medlem V Willy Thorsen Medlem V Stian Lund Medlem V Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Torgeir S. Torkjelsson Medlem AP Lars Erik Follo Medlem AP Pernille Anette Arndt Medlem FRP Per Arnt Tellefsdal Medlem H Petter Emil Gundersen Medlem H Tine Bang Medlem R Viktor Hauge Medlem SP

2 Maria Aspesæter Medlem V 2 Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Nina Høst Torgeir S. Torkjelsson AP Roar Bakke Lars Erik Follo AP Stig Olaf Olsen Pernille Anette Arndt FRP Mona K. Stray Rambo Per Arnt Tellefsdal H Lars Ole Røed Petter Emil Gundersen H Anette Mostad Tine Bang R Kittil Røysland jr. Viktor Hauge SP Tore Skarvang Maria Aspesæter V Mona K. S. Rambo, H, ble permittert og forlot møtet kl. 21:35, før behandlingen av sakene 66/14 72/14. Det møtte da ingen varamedlem. Anette Mostad, R, ble permittert og forlot møtet kl. 22:45, før behandlingen av sakene 70/14 72/14. Det møtte da ingen varamedlem. Gro Øymyr, R, møtte som varamedlem i sak 61/14. Torhild K. Gregersen, Ap, møtte som varamedlem i sak 62/14. Bystyret var fra kl invitert til en omvisning på Båtbyggeriene på Moen med orientering om Kystkulturprosjektene. Før møtet var formelt åpnet, orienterte rektor Trine Lise Bergum om den nye/ombygde Søndeled skole. Etter at møtet var formelt åpnet, informerte ordfører Per Kristian Lunden om følgende: Utsendte dokumenter vedrørende sak 61/14 Konvoibyen fremtidig virksomhet Svar på spørsmål fra Stian Lund, V, fra forrige bystyremøte vedrørende manglende/dårlig mobildekning i deler av kommunen. Svaret ble sendt medlemmene pr. e-post. Innkomne spørsmål fra henholdsvis Stian Lund, V, Daniel Glaser, R, og Sigbjørn Tønnesland, Ap, vil bli besvart i neste møte.

3 3 Saksnr Innhold PS 57/14 Godkjenning av protokoll fra møte i bystyret PS 58/14 PS 59/14 PS 60/14 PS 61/14 PS 62/14 PS 63/14 PS 64/14 PS 65/14 PS 66/14 PS 67/14 PS 68/14 PS 69/14 PS 70/14 PS 71/14 PS 72/14 Regnskap og årsberetning godkjenning og disponering av resultat Startlån låneopptak Retningslinjer for bevilgning av Startlån Risør kommune Konvoibyen - framtidig virksomhet Etablering av fellesorganisasjon Risør By AS Kommunale boliger - utredning og tiltak Kommunevalget Stemmerett åringer Stangholmen - sjøkabel og trafo Sluttbehandling- Detaljreguleringsplan for Vindvik/Limkjær, gnr/bnr 26/72, del av 26/2 m/flere Tiltakshaver: Frank Jacobsen og Rune Gjernes Lokal forskrift om hundehold i Risør Plan- og byggenemnd - rolleavklaring og involvering Invitasjon til å opprette stilling som byantikvar i Risør kommune Innspill til strategisk plan for kunst og kulturformidling i Aust-Agder Museumskonsolidering i Aust-Agder- etablering av nytt museumsselskap Klage: Delvis sluttbehandling av områdeplan for Østebøområdet.

4 PS 57/14 Godkjenning av protokoll fra møte i bystyret Protokoll fra bystyremøte godkjennes. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Protokoll fra bystyremøte godkjennes. 4 PS 58/14 Regnskap og årsberetning godkjenning og disponering av resultat 1 Det fremlagte regnskap, som viser et regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet på kr ,25 fastsettes som Risør kommunes årsregnskap for Bystyret vedtar følgende disponering av mindreforbruket i driftsregnskapet på kr ,25: a Avsette til eget disposisjonsfond ubrukte midler fra Næringsfondet kr b Avsette til eget disposisjonsfond for folkehelsetiltak knyttet til Samhandlingsreformen kr c Avsette til generelt disposisjonsfond kr ,25 3 For lite utbetalt tilskudd til private barnehager i 2013 avregnes på tilskudd for 2014 med kr ,74. 4 Årsberetning og årsregnskapet for 2013 gir et rettvisende bilde av Risør kommunes økonomiske og finansielle situasjon, og legges til grunn for regnskapsåret Saksprotokoll i Formannskapet Stian Lund, V, fremmet følgende forslag: 1. Det bevilges kr ,- til opparbeidelse av parkeringsplass ved Dalekrysset. Oppgraderingen vil bestå av grusing samt fjerning av vegetasjon. Risør kirkelige fellesråd samt Søndeled menighetsråd tas med som rådførende instans, da kirken også vil bli bruker av dette området. 2. Det bevilges kr ,- til Søndeled og Risør Historielag. Disse øremerkes Urheia kulturløype. 3. Risør bystyre ber rådmannen engasjere eiendomsmegler for å markedsføre kommunale boligtomter. Dette arbeidet prioriteres og iverksettes før sommeren. Kalstadheia og Spirekleiv prioriteres.

5 Voteringer: 5 A. Pkt. 1 i rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. B. Stian Lunds forslag 1 ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. C. Stian Lunds forslag 2 falt med 5 mot 2 stemmer. D. Stian Lunds forslag 3 falt med 4 mot 3 stemmer. E. Pkt. 2 a i rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. F. Pkt. 2 b i rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. G. Pkt. 2 c i rådmannens innstilling, med endringer vedtatt foran under pkt. B, ble enstemmig vedtatt. H. Pkt. 3 i rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. I. Pkt. 4 i rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Som saksordfører ble oppnevnt Per Kristian Lunden, Ap. Formannskapets innstilling til bystyret: 1 Det fremlagte regnskap, som viser et regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet på kr ,25 fastsettes som Risør kommunes årsregnskap for Bystyret vedtar følgende disponering av mindreforbruket i driftsregnskapet på kr ,25: a Avsette til eget disposisjonsfond ubrukte midler fra Næringsfondet kr b Avsette til eget disposisjonsfond for folkehelsetiltak knyttet til Samhandlingsreformen kr c Det bevilges kr ,- til opparbeidelse av parkeringsplass ved Dalekrysset. Oppgraderingen vil bestå av grusing samt fjerning av vegetasjon. Risør kirkelige fellesråd samt Søndeled menighetsråd tas med som rådførende instans, da kirken også vil bli bruker av dette området. d Avsette til generelt disposisjonsfond kr ,25 3 For lite utbetalt tilskudd til private barnehager i 2013 avregnes på tilskudd for 2014 med kr ,74. 4 Årsberetning og årsregnskapet for 2013 gir et rettvisende bilde av Risør kommunes økonomiske og finansielle situasjon, og legges til grunn for regnskapsåret Stian Lund, V, fremmet følgende forslag: Risør bystyre ber rådmannen engasjere eiendomsmegler for å markedsføre kommunale boligtomter. Dette arbeidet prioriteres og iverksettes før sommeren. Kalstadheia og Spirekleiv prioriteres. Voteringer: A. Pkt. 1 i formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. B. Pkt. 2 a i formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. C. Pkt. 2 b i formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

6 D. Pkt. 2 c i formannskapets innstilling falt med 16 mot 13 stemmer. E. Pkt. 2 d i formannskapets innstilling, med endring vedtatt foran under pkt. D, ble enstemmig vedtatt. F. Stian Lunds forslag falt med 15 mot 14 stemmer. G. Pkt. 3 i formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. H. Pkt. 4 i formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 1 Det fremlagte regnskap, som viser et regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet på kr ,25 fastsettes som Risør kommunes årsregnskap for Bystyret vedtar følgende disponering av mindreforbruket i driftsregnskapet på kr ,25: a Avsette til eget disposisjonsfond ubrukte midler fra Næringsfondet kr b Avsette til eget disposisjonsfond for folkehelsetiltak knyttet til Samhandlingsreformen kr c Avsette til generelt disposisjonsfond kr ,25 3 For lite utbetalt tilskudd til private barnehager i 2013 avregnes på tilskudd for 2014 med kr ,74. 4 Årsberetning og årsregnskapet for 2013 gir et rettvisende bilde av Risør kommunes økonomiske og finansielle situasjon, og legges til grunn for regnskapsåret PS 59/14 Startlån låneopptak Utlånsrammen for startlån settes til kr for 2014, finansiert gjennom opptak av lån i Husbanken på tilsvarende beløp. Følgende budsjettendring vedtas: Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp Bruk av lån 181- Felles innt. og utg Inndekn.& disp 9990 Fin. Av årets inv. Kr Utlån husbankmidler 025- Regnskap & lønn av resultat 2831 Husbanken formidlingslån 0917 Formidlingslån Kr Saksprotokoll i Formannskapet Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Det ble ikke oppnevnt saksordfører.

7 Formannskapets innstilling til bystyret: 7 Utlånsrammen for startlån settes til kr for 2014, finansiert gjennom opptak av lån i Husbanken på tilsvarende beløp. Følgende budsjettendring vedtas: Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp Bruk av lån 181- Felles innt. og utg Inndekn.& disp 9990 Fin. Av årets inv. Kr Utlån husbankmidler 025- Regnskap & lønn av resultat 2831 Husbanken formidlingslån 0917 Formidlingslån Kr Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Utlånsrammen for startlån settes til kr for 2014, finansiert gjennom opptak av lån i Husbanken på tilsvarende beløp. Følgende budsjettendring vedtas: Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp Bruk av lån 181- Felles innt. og utg Inndekn.& disp 9990 Fin. Av årets inv. Kr Utlån husbankmidler 025- Regnskap & lønn av resultat 2831 Husbanken formidlingslån 0917 Formidlingslån Kr PS 60/14 Retningslinjer for bevilgning av Startlån Risør kommune Risør kommune vedtar retningslinjene i Kommunal- og moderniseringsdepartementets nye forskrift som Risør kommunens retningslinjer for behandling av startlånsøknader med virkning fra 1. april Retningslinjer vedlagt saksfremlegget. Saksprotokoll i Formannskapet Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Det ble ikke oppnevnt saksordfører.

8 Formannskapets innstilling til bystyret: 8 Risør kommune vedtar retningslinjene i Kommunal- og moderniseringsdepartementets nye forskrift som Risør kommunens retningslinjer for behandling av startlånsøknader med virkning fra 1. april Retningslinjer vedlagt saksfremlegget. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Risør kommune vedtar retningslinjene i Kommunal- og moderniseringsdepartementets nye forskrift som Risør kommunens retningslinjer for behandling av startlånsøknader med virkning fra 1. april Retningslinjer vedlagt saksfremlegget. PS 61/14 Konvoibyen - framtidig virksomhet Ordførerens innstilling: 1. Risør kommune ønsker at arbeidet med å omgjøre stiftelsen, slik at boligene i Konvoibyen kan selges, fortsetter. Beboerne i dag bør få mulighet til å velge om de vil leie leilighetene de bor i eller om de vil kjøpe disse. 2. Ordføreren oppnevner i samråd med formannskapet og Skagerrak Boligstiftelses styre et råd for å vurdere Konvoibyens framtid som minnested- og formidlingssenter for krigsseilerne og eventuelt andre formål i tråd med vedtektene. Rådet er midlertidig og leverer sin innstilling til bystyret seinest i løpet av februar Saksprotokoll i Formannskapet Styreleder i Skagerak Boligstiftelse, Jan Tore Stenersen, orienterte om styrets arbeid med omdanning av stiftelsen, mens Svein Erik Olsen, leder i Konvoibyen Velforening, orienterte om foreningens mening om Konvoibyens framtid. Begge svarte senere på spørsmål fra formannskapets medlemmer. Voteringer: Pkt. 1 i ordførerens innstilling ble enstemmig vedtatt. Pkt. 2 i ordførerens innstilling ble enstemmig vedtatt. Som saksordfører ble oppnevnt Per Kristian Lunden, Ap.

9 Formannskapets innstilling til bystyret: 9 1. Risør kommune ønsker at arbeidet med å omgjøre stiftelsen, slik at boligene i Konvoibyen kan selges, fortsetter. Beboerne i dag bør få mulighet til å velge om de vil leie leilighetene de bor i eller om de vil kjøpe disse. 2. Ordføreren oppnevner i samråd med formannskapet og Skagerrak Boligstiftelses styre et råd for å vurdere Konvoibyens framtid som minnested- og formidlingssenter for krigsseilerne og eventuelt andre formål i tråd med vedtektene. Rådet er midlertidig og leverer sin innstilling til bystyret seinest i løpet av februar Anette Mostad, R, og Per Henry Zaal, Frp, som er styremedlemmer i Skagerak Boligstiftelse, fratrådte begge som inhabile ved behandlingen av denne sak, jfr. forvaltningsloven 6 første ledd e). Som varamedlem for Anette Mostad møtte Gro Øymyr, R. Harald A. Eriksen, H, fremmet følgende forslag: 1. Konvoibyen fortsetter som nå der alle beboerne leier leiligheter. Styret oppnevnes etter beboernes ønsker, og med aktiv styring fra beboerne. Styret sørger for utvendig vedlikehold og drift av fellesarealer, beboerne har ansvar for innvendig vedlikehold. Husleien utgjør stiftelsens inntekter og nivået settes ut fra behov for vedlikehold og investeringer. Det forventes ingen økonomisk støtte fra Risør kommune eller andre bidragsytere. 2. Styret bør utvides til 7 medlemmer. Hvis dette er mulig uten vedtektendringer. Det velges 3 styrerepresentanter fra kommunen, og 4 styrerepresentanter fra beboerne. Styret bør ha en profil bestående av personer som ønsker å arbeide for en videreføring i henhold til dagens vedtekter, men samtidig være åpne for de forandringer som måtte komme i fremtiden. 3. Risør kommune bør trekke seg ut av stiftelsen innen neste periode på 2 år. Stiftelsen videre vil da bestå av beboerne i Konvoibyen. Dette blir en oppgave for det nye styret sett i forhold til lover og vedtekt. Dag Jørgen Hveem, V, fremmet følgende tilleggsforslag til siste setning i pkt. 1: i et begrenset omfang tilstrekkelig til å oppfylle stiftelsens formål. Voteringer: Harald A. Eriksens forslag 1 falt med 25 mot 3 stemmer. Harald A. Eriksens forslag 2 falt med 25 mot 3 stemmer. Harald A. Eriksens forslag 3 falt med 25 mot 3 stemmer. Pkt. 1 i formannskapets innstilling ble vedtatt med 24 mot 4 stemmer. Dag Jørgen Hveems tilleggsforslag ble vedtatt med 16 mot 12 stemmer. Pkt. 2 i formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

10 10 1. Risør kommune ønsker at arbeidet med å omgjøre stiftelsen, slik at boligene i Konvoibyen kan selges, fortsetter. Beboerne i dag bør få mulighet til å velge om de vil leie leilighetene de bor i eller om de vil kjøpe disse i et begrenset omfang tilstrekkelig til å oppfylle stiftelsens formål. 2. Ordføreren oppnevner i samråd med formannskapet og Skagerrak Boligstiftelses styre et råd for å vurdere Konvoibyens framtid som minnested- og formidlingssenter for krigsseilerne og eventuelt andre formål i tråd med vedtektene. Rådet er midlertidig og leverer sin innstilling til bystyret seinest i løpet av februar PS 62/14 Etablering av fellesorganisasjon Risør By AS Bystyret vedtar for sin del å gå inn i organisasjonsmodellen som er foreslått i rapporten Risør By AS, med et driftstilskudd på kr ,- pr år i oppstartsfasens første tre år, under forutsetning av at næringslivet oppfyller sine økonomiske forpliktelsene slik det fremkommer i rapporten. Risør By AS forutsettes etablert med en aksjekapital på kr ,- hvor hver aksje har en verdi på kr. 10,-. Det forutsettes at Risør kommune tegner aksjer for ca. kr ,-. Saken legges fram til Bystyret for endelig beslutning når det nedsatte interimsstyret er ferdig med sitt arbeid høsten Saksprotokoll i Formannskapet Det ble først enstemmig vedtatt at Stian Lund, V, som er eier av selskap som er medlem i Reiselivslaget og som vil kunne vurdere å kjøpe aksjer i et eventuelt Risør By AS, og Heidi Tveide, Ap, som er styremedlem i Risør Turistkontor, begge var inhabile ved behandlingen av denne sak. Det møtte ingen varamedlemmer. Votering: Rådmannens innstilling ble vedtatt med 4 mot 1 stemme. Saksordfører vil bli oppnevnt senere. Formannskapets innstilling til bystyret: Bystyret vedtar for sin del å gå inn i organisasjonsmodellen som er foreslått i rapporten Risør By AS, med et driftstilskudd på kr ,- pr år i oppstartsfasens første tre år, under forutsetning av at næringslivet oppfyller sine økonomiske forpliktelsene slik det fremkommer i rapporten.

11 Risør By AS forutsettes etablert med en aksjekapital på kr ,- hvor hver aksje har en verdi på kr. 10,-. Det forutsettes at Risør kommune tegner aksjer for ca. kr ,-. Saken legges fram til Bystyret for endelig beslutning når det nedsatte interimsstyret er ferdig med sitt arbeid høsten Det ble først vedtatt at følgende medlemmer var inhabile ved behandlingen av denne sak, jfr. forvaltningsloven 6 andre ledd: Willy Thorsen, V, som Risør Handelsstands medlem i interimsstyret for etablering av Risør By AS. (Enstemmig vedtatt.) Stian Lund, V, som eier av selskap som er medlem i Reiselivslaget og som vil kunne vurdere å kjøpe aksjer i et eventuelt Risør By AS. (Vedtatt med 25 mot 1 stemme.) Heidi Tveide, Ap, som styremedlem i Risør Turistkontor. (Vedtatt med 24 mot 2 stemmer.) Som varamedlem for Heidi Tveide, Ap, møtte Torhild K. Gregersen, Ap. For de to øvrige møtte ingen varamedlemmer. Per Kristian Lunden, Ap, fremmet følgende forslag: Bystyret vedtar for sin del å gå inn i organisasjonsmodellen som er foreslått i rapporten Risør By AS med et driftstilskudd på kr per år i oppstartfasens første tre år. Forutsetningen er at næringslivet oppfyller sine økonomiske forpliktelser slik det framkommer i rapporten, det vil si et samlet driftstilskudd fra næringslivet på minst kr per år i oppstartfasens første tre år. Vedtaket forutsetter også at bystyret godkjenner det nedsatte interimsstyrets forslag til organisering, vedtekter og drift av virksomheten. Risør By AS forutsettes etablert med en aksjekapital på kr, hvor hver aksje har en verdi på kr 10. Det forutsettes at Risør kommune tegner aksjer for ca kr. Saken legges fram for Bystyret for endelig beslutning når interimsstyret er ferdig med sitt arbeid høsten Voteringer: Formannskapets innstilling falt med 23 mot 4 stemmer. Per Kristian Lundens forslag ble vedtatt med 24 mot 3 stemmer Bystyret vedtar for sin del å gå inn i organisasjonsmodellen som er foreslått i rapporten Risør By AS med et driftstilskudd på kr per år i oppstartfasens første tre år. Forutsetningen er at næringslivet oppfyller sine økonomiske forpliktelser slik det framkommer i rapporten, det vil si et samlet driftstilskudd fra næringslivet på minst kr per år i oppstartfasens første tre år.

12 Vedtaket forutsetter også at bystyret godkjenner det nedsatte interimsstyrets forslag til organisering, vedtekter og drift av virksomheten. 12 Risør By AS forutsettes etablert med en aksjekapital på kr, hvor hver aksje har en verdi på kr 10. Det forutsettes at Risør kommune tegner aksjer for ca kr. Saken legges fram for Bystyret for endelig beslutning når interimsstyret er ferdig med sitt arbeid høsten PS 63/14 Kommunale boliger - utredning og tiltak Risør kommune legger utredningen til grunn for det videre arbeidet med kommunale boliger. Det opprettes en Boligkoordinerende enhet internt i Risør kommune, som får ansvar for gjennomgang og implementering av tiltak. Saksprotokoll i Helse- og omsorgskomitéen Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Som saksordfører ble oppnevnt Knut Henning Thygesen. Helse- og omsorgskomitéens innstilling til bystyret: Risør kommune legger utredningen til grunn for det videre arbeidet med kommunale boliger. Det opprettes en Boligkoordinerende enhet internt i Risør kommune, som får ansvar for gjennomgang og implementering av tiltak. Helse- og omsorgskomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Risør kommune legger utredningen til grunn for det videre arbeidet med kommunale boliger. Det opprettes en Boligkoordinerende enhet internt i Risør kommune, som får ansvar for gjennomgang og implementering av tiltak. PS 64/14 Kommunevalget Stemmerett åringer (Saken legges fram uten innstilling fra rådmannen.) Saksprotokoll i Formannskapet Per Kristian Lunden, Ap, fremmet følgende forslag:

13 13 Risør kommune søker ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget Heidi Tveide, Ap, fremmet følgende forslag: Risør kommune søker om å få delta i prøveordning med stemmerett for 16-/17 åringer ved kommunestyrevalget Votering: Ved alternativ votering mellom Per Kristian Lundens forslag og Heidi Tveides forslag ble Per Kristian Lundens forslag vedtatt med 5 mot 2 stemmer. Som saksordfører ble oppnevnt Per Kristian Lunden, Ap. Formannskapets innstilling til bystyret: Risør kommune søker ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget Heidi Tveide, Ap, fremmet følgende forslag: Risør kommune søker Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget Votering: Ved alternativ votering mellom formannskapets innstilling og Heidi Tveides forslag ble formannskapets innstilling vedtatt med 24 mot 5 stemmer. Risør kommune søker ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget PS 65/14 Stangholmen - sjøkabel og trafo Bystyret vedtar å etablere ny strømkabel og trafo mm på Stangholmen innenfor en ramme på 1,7 mill. kr. Investeringen finansieres med låneopptak.

14 Saksprotokoll i Formannskapet Det ble først enstemmig vedtatt å behandle denne saken som tilleggssak. Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Som saksordfører ble oppnevnt Heidi Tveide, Ap. Formannskapets innstilling til bystyret: 14 Bystyret vedtar å etablere ny strømkabel og trafo mm på Stangholmen innenfor en ramme på 1,7 mill. kr. Investeringen finansieres med låneopptak. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Bystyret vedtar å etablere ny strømkabel og trafo mm på Stangholmen innenfor en ramme på 1,7 mill. kr. Investeringen finansieres med låneopptak. PS 66/14 Sluttbehandling- Detaljreguleringsplan for Vindvik/Limkjær, gnr/bnr 26/72, del av 26/2 m/flere Tiltakshaver: Frank Jacobsen og Rune Gjernes Risør bystyre egengodkjenner detaljreguleringsplan for Vindvik/Limkjær i medhold av i plan- og bygningsloven på vilkår av at det foretas følgende endringer i plankart og bestemmelser: Plankart: Formål for atkomstvei, ballplass og område for renovasjonsanlegg tas ut av plankartet. Planavgrensning skal samsvare med avgrensning vist ved melding om oppstart. Bestemmelser: 3.7 Det tilføyes ny setning: I de to sørligste tomtene i område F23 tillates ikke byggetiltak utenfor byggegrense/100-metersgrense mot sjø, heller ikke lave terrasser e.l. 3.8 Det tilføyes ny setning: For de to sørligste tomtene i område F23 tillates ikke skjæring eller fylling utenfor byggegrense/100-metersgrense mot sjø. 6 Punkt 6.1 og 6.2 tas ut av bestemmelsene. 7.1 Tas ut av bestemmelsene tas ut av bestemmelsene Teksten endres til: Den vestre avkjørselen til fylkesveien skal ha en siktsone på 10 x 132

15 15 m. Avkjørsel til den østre delen av feltet skal ha en siktsone på 4 x 115 m og må være opparbeidet med riktig utforming og nødvendig sikt før byggetillatelser blir gitt. Opparbeiding av avkjørsel skal godkjennes av Statens vegvesen Teksten endres til: Før første hytte får midlertidig brukstillatelse/ferdigattest må plassering og utforming av renovasjonsbod være godkjent av Risør og Tvedestrand Avfallsselskap og Risør kommune. Boden skal oppføres og stå ferdig samtidig med første hytte i området Nytt punkt: Før utbygging tillates skal det foretas en enkel kartlegging av myrområder og grunn i området for å avklare om det er unormalt store jernforekomster i området. Dersom kartleggingen viser store forekomster må det vurderes tiltak for å motvirke negative konsekvenser for nærområdets vannforekomster Nytt punkt: Ved prosjektering av vei f_v4 og før utbygging i område F23 skal Agder Energi kontaktes med tanke på høyspent jordkabel og lavspent luftlinje for å sikre at disse blir ivaretatt. Opprettet plankart og bestemmelser oversendes kommunen på sosi-format og pdf-format. I tillegg oversendes 10 eks av kart på papirformat. Saksprotokoll i Miljø- og teknisk komité Stian Lund ba om at hans habilitet ble vurdert. Komiteen vedtok enstemmig at han var inhabil i henhold til forvaltningsloven 6, andre ledd. Ingen vara tiltrådte. Kittil Røysland jr. ba om at hans habilitet ble vurdert. Komiteen vedtok enstemmig at han var inhabil i henhold til forvaltningsloven 6, andre ledd. Ingen vara tiltrådte. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Som saksordfører ble oppnevnt Heidi Tveide. Miljø- og teknisk komités innstilling til bystyret: Risør bystyre egengodkjenner detaljreguleringsplan for Vindvik/Limkjær i medhold av i plan- og bygningsloven på vilkår av at det foretas følgende endringer i plankart og bestemmelser: Plankart: Formål for atkomstvei, ballplass og område for renovasjonsanlegg tas ut av plankartet. Planavgrensning skal samsvare med avgrensning vist ved melding om oppstart. Bestemmelser: 3.7 Det tilføyes ny setning: I de to sørligste tomtene i område F23 tillates ikke byggetiltak utenfor byggegrense/100-metersgrense mot sjø, heller ikke lave terrasser e.l. 3.8 Det tilføyes ny setning: For de to sørligste tomtene i område F23 tillates ikke skjæring eller fylling utenfor byggegrense/100-metersgrense mot sjø. 6 Punkt 6.1 og 6.2 tas ut av bestemmelsene. 7.1 Tas ut av bestemmelsene tas ut av bestemmelsene Teksten endres til: Den vestre avkjørselen til fylkesveien skal ha en siktsone på 10 x 132 m. Avkjørsel til den østre delen av feltet skal ha en siktsone på 4 x 115 m og må være

16 16 opparbeidet med riktig utforming og nødvendig sikt før byggetillatelser blir gitt. Opparbeiding av avkjørsel skal godkjennes av Statens vegvesen Teksten endres til: Før første hytte får midlertidig brukstillatelse/ferdigattest må plassering og utforming av renovasjonsbod være godkjent av Risør og Tvedestrand Avfallsselskap og Risør kommune. Boden skal oppføres og stå ferdig samtidig med første hytte i området Nytt punkt: Før utbygging tillates skal det foretas en enkel kartlegging av myrområder og grunn i området for å avklare om det er unormalt store jernforekomster i området. Dersom kartleggingen viser store forekomster må det vurderes tiltak for å motvirke negative konsekvenser for nærområdets vannforekomster Nytt punkt: Ved prosjektering av vei f_v4 og før utbygging i område F23 skal Agder Energi kontaktes med tanke på høyspent jordkabel og lavspent luftlinje for å sikre at disse blir ivaretatt. Opprettet plankart og bestemmelser oversendes kommunen på sosi-format og pdf-format. I tillegg oversendes 10 eks av kart på papirformat. Det ble først enstemmig vedtatt at følgende medlemmer var inhabile ved behandlingen av denne sak, jfr. forvaltningsloven 6 andre ledd: Stian Lund, V, som arbeidsgiver for ektefellen til en av tiltakshaverne. Kittil Røysland jr., Sp, som fetter av en av tiltakshaverne og nær venn med den andre. Det møtte ingen varamedlemmer for disse. Det ble videre enstemmig vedtatt at følgende medlemmer var habile ved behandlingen av denne sak: Lill Jorunn B. Larsen, KrF, som mor til eiere av hytte beliggende ved sjøen nær reguleringsområdet. Halvor Skåli, H, som har utført arbeid for en av tiltakshaverne. Lill Jorunn B. Larsen, KrF, fremmet følgende forslag: Saken utsettes. Voteringer: Lill Jorunn B. Larsens utsettelsesforslag falt med 20 mot 6 medlemmer. Miljø- og teknisk komités innstilling ble enstemmig vedtatt. Risør bystyre egengodkjenner detaljreguleringsplan for Vindvik/Limkjær i medhold av i plan- og bygningsloven på vilkår av at det foretas følgende endringer i plankart og bestemmelser:

17 Plankart: Formål for atkomstvei, ballplass og område for renovasjonsanlegg tas ut av plankartet. Planavgrensning skal samsvare med avgrensning vist ved melding om oppstart. 17 Bestemmelser: 3.7 Det tilføyes ny setning: I de to sørligste tomtene i område F23 tillates ikke byggetiltak utenfor byggegrense/100-metersgrense mot sjø, heller ikke lave terrasser e.l. 3.8 Det tilføyes ny setning: For de to sørligste tomtene i område F23 tillates ikke skjæring eller fylling utenfor byggegrense/100-metersgrense mot sjø. 6 Punkt 6.1 og 6.2 tas ut av bestemmelsene. 7.1 Tas ut av bestemmelsene tas ut av bestemmelsene Teksten endres til: Den vestre avkjørselen til fylkesveien skal ha en siktsone på 10 x 132 m. Avkjørsel til den østre delen av feltet skal ha en siktsone på 4 x 115 m og må være opparbeidet med riktig utforming og nødvendig sikt før byggetillatelser blir gitt. Opparbeiding av avkjørsel skal godkjennes av Statens vegvesen Teksten endres til: Før første hytte får midlertidig brukstillatelse/ferdigattest må plassering og utforming av renovasjonsbod være godkjent av Risør og Tvedestrand Avfallsselskap og Risør kommune. Boden skal oppføres og stå ferdig samtidig med første hytte i området Nytt punkt: Før utbygging tillates skal det foretas en enkel kartlegging av myrområder og grunn i området for å avklare om det er unormalt store jernforekomster i området. Dersom kartleggingen viser store forekomster må det vurderes tiltak for å motvirke negative konsekvenser for nærområdets vannforekomster Nytt punkt: Ved prosjektering av vei f_v4 og før utbygging i område F23 skal Agder Energi kontaktes med tanke på høyspent jordkabel og lavspent luftlinje for å sikre at disse blir ivaretatt. Opprettet plankart og bestemmelser oversendes kommunen på sosi-format og pdf-format. I tillegg oversendes 10 eks av kart på papirformat. PS 67/14 Lokal forskrift om hundehold i Risør Miljø- og teknisk komite ønsker at Risør kommune skal ha en lokal forskrift til lov om hundehold og vedtar at vedlagt Forslag til lokal forskrift for hundehold i Risør skal legges til offentlig høring i seks uker. Saksprotokoll i Miljø- og teknisk komité Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Det ble ikke oppnevnt saksordfører. Miljø- og teknisk komités innstilling til bystyret: Risør kommune skal ha en lokal forskrift til lov om hundehold og vedtar at vedlagt Forslag til lokal forskrift for hundehold i Risør skal legges til offentlig høring i seks uker.

18 18 Eva Nilsen, Ap, fremmet følgende forslag til tillegg i forskriftens 3 d): Randvik badestrand vestre. Lars Ole Røed, H, fremmet følgende forslag vedrørende forskriftens 3 d): 1. * bak Lille Vardøya tas vekk. Risøya legges til med *. * bak Store Vardøya beholdes. 2. Tekst for *) endres til: Unntas båndtvang i perioden 21. august 23. desember på grunn av trening av unghunder. Voteringer: Lars Ole Røeds forslag 1 ble enstemmig vedtatt. Lars Ole Røeds forslag 2 ble enstemmig vedtatt. Eva Nilsens tilleggsforslag ble vedtatt med 27 mot 1 stemme. Miljø- og teknisk komités innstilling for øvrig ble enstemmig vedtatt. Risør kommune skal ha en lokal forskrift til lov om hundehold og vedtar at vedlagt Forslag til lokal forskrift for hundehold i Risør skal legges til offentlig høring i seks uker, med følgende endringer vedrørende pkt. 3 d): Randvik badestrand vestre legges til. * bak Lille Vardøya tas vekk. Risøya legges til med *. * bak Store Vardøya beholdes. Tekst for *) endres til: Unntas båndtvang i perioden 21. august 23. desember på grunn av trening av unghunder. PS 68/14 Plan- og byggenemnd - rolleavklaring og involvering Som hovedregel skal det oppnevnes en plan- og byggenemnd ved prosjekter med kostnadsramme høyere enn 10 mill. kr. Utløsende kostnadsramme kan være lavere ved prosjekter med stor offentlig interesse. Ved tvil legges saken fram for miljø- og teknisk komité for avgjørelse.

19 19 Nemnda sammensettes med representanter fra alle aktuelle brukerinteresser. Sammensetningen vil variere avhengig av prosjektenes art og omfang. Nemndas mandat er å lede plan- og byggeprosessen og ha tilsyn med at prosjektene utføres i samsvar med politiske vedtak. Saksprotokoll i Miljø- og teknisk komité Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Som saksordfører ble oppnevnt Stian Lund. Miljø- og teknisk komités innstilling til bystyret: Som hovedregel skal det oppnevnes en plan- og byggenemnd ved prosjekter med kostnadsramme høyere enn 10 mill. kr. Utløsende kostnadsramme kan være lavere ved prosjekter med stor offentlig interesse. Ved tvil legges saken fram for miljø- og teknisk komité for avgjørelse. Nemnda sammensettes med representanter fra alle aktuelle brukerinteresser. Sammensetningen vil variere avhengig av prosjektenes art og omfang. Nemndas mandat er å lede plan- og byggeprosessen og ha tilsyn med at prosjektene utføres i samsvar med politiske vedtak. Miljø- og teknisk komités innstilling ble enstemmig vedtatt. Som hovedregel skal det oppnevnes en plan- og byggenemnd ved prosjekter med kostnadsramme høyere enn 10 mill. kr. Utløsende kostnadsramme kan være lavere ved prosjekter med stor offentlig interesse. Ved tvil legges saken fram for miljø- og teknisk komité for avgjørelse. Nemnda sammensettes med representanter fra alle aktuelle brukerinteresser. Sammensetningen vil variere avhengig av prosjektenes art og omfang. Nemndas mandat er å lede plan- og byggeprosessen og ha tilsyn med at prosjektene utføres i samsvar med politiske vedtak. PS 69/14 Invitasjon til å opprette stilling som byantikvar i Risør kommune Risør bystyre finner ikke å kunne prioritere kommunale midler til en byantikvarstilling i Risør. Det sendes ingen søknad til Riksantikvaren.

20 20 Saksprotokoll i Miljø- og teknisk komité Heidi Tveide, A, fremmet følgende forslag: Risør bystyre vil søke på midler fra Riksantikvaren for å få etablert stilling som byantikvar under forutsetning om at man i prosjektperioden kan samarbeide med minst en annen kommune om dette. Rådmannen bes kontakte kommuner det vil være naturlig og mulig å samarbeide med for å vurdere mulighetene for å søke om byantikvar, dette uavhengig av fylkesgrenser. Hvorvidt kommunen kan etablere stillingen, dersom søknaden innvilges, godkjennes endelig av bystyret høsten Det skal da også legges frem en kommunal finansieringsplan for stillingen. I prosjektperioden på 2 år bør man vurdere mulighetene for samarbeid med enda flere kommuner. Ved alternativ votering mellom rådmannens innstilling og forslaget fra Heidi Tveide, ble Rådmannens innstilling vedtatt med leders dobbeltstemme. Som saksordfører ble oppnevnt Heidi Tveide. Miljø- og teknisk komités innstilling til bystyret: Risør bystyre finner ikke å kunne prioritere kommunale midler til en byantikvarstilling i Risør. Det sendes ingen søknad til Riksantikvaren. Heidi Tveide, A, fremmet følgende forslag: Risør bystyre vil søke på midler fra Riksantikvaren for å få etablert stilling som byantikvar under forutsetning om at man i prosjektperioden kan samarbeide med minst en annen kommune om dette. Rådmannen bes kontakte kommuner det vil være naturlig og mulig å samarbeide med for å vurdere mulighetene for å søke om byantikvar, dette uavhengig av fylkesgrenser. Hvorvidt kommunen kan etablere stillingen, dersom søknaden innvilges, godkjennes endelig av bystyret høsten Det skal da også legges frem en kommunal finansieringsplan for stillingen. I prosjektperioden på 2 år bør man vurdere mulighetene for samarbeid med enda flere kommuner. Votering: Ved alternativ votering mellom miljø- og teknisk komités innstilling og Heidi Tveides forslag ble Heidi Tveides forslag vedtatt med 17 mot 11 stemmer.

21 21 Risør bystyre vil søke på midler fra Riksantikvaren for å få etablert stilling som byantikvar under forutsetning om at man i prosjektperioden kan samarbeide med minst en annen kommune om dette. Rådmannen bes kontakte kommuner det vil være naturlig og mulig å samarbeide med for å vurdere mulighetene for å søke om byantikvar, dette uavhengig av fylkesgrenser. Hvorvidt kommunen kan etablere stillingen, dersom søknaden innvilges, godkjennes endelig av bystyret høsten Det skal da også legges frem en kommunal finansieringsplan for stillingen. I prosjektperioden på 2 år bør man vurdere mulighetene for samarbeid med enda flere kommuner. PS 70/14 Innspill til strategisk plan for kunst og kulturformidling i Aust- Agder Bystyret støtter innholdet i planprogrammet for Strategisk plan for kunst og kulturformidling i Aust-Agder I tillegg ønsker Bystyret at planen legger ekstra vekt på: - Kunst og kulturarbeid blant barn og unge med det skapende mennesket i sentrum - Behovet for kulturfaglig tilretteleggekompetanse i hele Fylket. Saksprotokoll i Kulturkomitéen Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Som saksordfører ble oppnevnt Lill Jorunn B. Larsen. Kulturkomitéens innstilling til bystyret: Bystyret støtter innholdet i planprogrammet for Strategisk plan for kunst og kulturformidling i Aust-Agder I tillegg ønsker Bystyret at planen legger ekstra vekt på: - Kunst og kulturarbeid blant barn og unge med det skapende mennesket i sentrum - Behovet for kulturfaglig tilretteleggekompetanse i hele Fylket. Kulturkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Bystyret støtter innholdet i planprogrammet for Strategisk plan for kunst og kulturformidling i Aust-Agder I tillegg ønsker Bystyret at planen legger ekstra vekt på: - Kunst og kulturarbeid blant barn og unge med det skapende mennesket i sentrum - Behovet for kulturfaglig tilretteleggekompetanse i hele Fylket.

22 22 PS 71/14 Museumskonsolidering i Aust-Agder- etablering av nytt museumsselskap Bystyret støtter forslaget til museumskonsolidering i Aust-Agder med etablering av nytt museumsselskap og arkiv IKS i tråd med Fylkesrådmannens forslag.saksprotokoll i Kulturkomitéen Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Som saksordfører ble oppnevnt Elen Lauvhjell. Kulturkomitéens innstilling til bystyret: Bystyret støtter forslaget til museumskonsolidering i Aust-Agder med etablering av nytt museumsselskap og arkiv IKS i tråd med Fylkesrådmannens forslag. Kulturkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Bystyret støtter forslaget til museumskonsolidering i Aust-Agder med etablering av nytt museumsselskap og arkiv IKS i tråd med Fylkesrådmannens forslag. PS 72/14 Klage: Delvis sluttbehandling av områdeplan for Østebøområdet. Risør bystyre viser til saksutredninga og tar klagen til følge, jmf. forvaltningslovens 34. Plankartet endres ved at atkomstvei til boligene på Østebøneset tas bort. Området får formålet annen veggrunn tekniske anlegg. Det forutsettes at atkomstveien til boligene får en ny trasé før sluttbehandling av resten av områdeplanen for Østebø. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Risør bystyre viser til saksutredninga og tar klagen til følge, jmf. forvaltningslovens 34. Plankartet endres ved at atkomstvei til boligene på Østebøneset tas bort. Området får formålet annen veggrunn tekniske anlegg.

23 Det forutsettes at atkomstveien til boligene får en ny trasé før sluttbehandling av resten av områdeplanen for Østebø. 23

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.10.2011 Tidspunkt: 18:00 19:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder (t.o.m. sak 62)

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 20:40

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 20:40 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 18:00 20:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Hope skole Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 20:00 22:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut

Detaljer

Økonomisjef Halvor Halvorsen orienterte om driftsregnskapet pr. april 2014.

Økonomisjef Halvor Halvorsen orienterte om driftsregnskapet pr. april 2014. 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 18:00 21:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Tveide Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Tveide Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 12.01.2012 Tidspunkt: 19:00 20:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Lill Jorunn Bredal Larsen Medlem KRF

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Lill Jorunn Bredal Larsen Medlem KRF 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Stemmen, Kommunehuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 18:00 22:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Leder AP Stian Lund Nestleder V

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Leder AP Stian Lund Nestleder V 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Miljø- og teknisk komité Holmen - Kommunehuset Dato: 16.01.2014 Tidspunkt: 18:00 21:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helene Frydenberg

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 20:40

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 20:40 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: 18:00 20:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Lill Jorunn Bredal Larsen Medlem KRF Heidi Tveide Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Lill Jorunn Bredal Larsen Medlem KRF Heidi Tveide Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset Dato: 21.05.2015 Tidspunkt: 18:00 21:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:35

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:35 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 27.10.2011 Tidspunkt: 18:00 19:35 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:35

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:35 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 18:00 21:35 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Ordfører Per Kristian Lunden orienterte om følgende saker: Økonomisjef Halvor Halvorsen orienterte om status i regnskapet pr. dato.

Ordfører Per Kristian Lunden orienterte om følgende saker: Økonomisjef Halvor Halvorsen orienterte om status i regnskapet pr. dato. 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset Dato: 17.03.2015 Tidspunkt: 18:00 20:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Lill Jorunn Bredal Larsen Medlem KRF

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Lill Jorunn Bredal Larsen Medlem KRF 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, Kommunehuset Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 18:00-21:25 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder

Detaljer

Næringssjef Kamilla Solheim orienterte om historikk, økonomi og planer for BeyondRisør.

Næringssjef Kamilla Solheim orienterte om historikk, økonomi og planer for BeyondRisør. 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 06.11.2013 Tidspunkt: 18:00 22:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Stian Lund, V, fratrådte kl. 19:50, etter sak 58/15. Det møtte ingen vara.

Stian Lund, V, fratrådte kl. 19:50, etter sak 58/15. Det møtte ingen vara. 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 18:15 20:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 20:50

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 20:50 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 29.04.2014 Tidspunkt: 18:00 20:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Helene Frydenberg Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Helene Frydenberg Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Miljø- og teknisk komité Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 16.04.2015 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen

Detaljer

Etter at sakene var behandlet stilte Stian Lund spørsmål ved rutiner for håndtering av mobbing m.m. i skole og barnehage.

Etter at sakene var behandlet stilte Stian Lund spørsmål ved rutiner for håndtering av mobbing m.m. i skole og barnehage. 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 12.04.2012 Tidspunkt: 19:00 20:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Stian Lund Medlem V

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Stian Lund Medlem V 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 14.02.2013 Tidspunkt: 18:00 21:35 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:25

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:25 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 20.09.2011 Tidspunkt: 18:00 21:25 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder R Randi

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Tveide Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Tveide Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 14.05.2013 Tidspunkt: 18:00 22:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Erling Stiansen Medlem AP Pernille Anette Arndt Medlem FRP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Erling Stiansen Medlem AP Pernille Anette Arndt Medlem FRP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Miljø- og teknisk komité Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 13.08.2015 Tidspunkt: 18:00 21:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 22:15

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 22:15 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tidspunkt: 18:00 22:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 18:45

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 18:45 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 26.05.2016 Tidspunkt: 13:00 18:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Elen Lauvhjell

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:15

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:15 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 18:00 21:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder R Jan Einar Henriksen

Detaljer

Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Leder AP Stian Lund Nestleder V Harald A. Eriksen Medlem H Tine Bang Medlem R

Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Leder AP Stian Lund Nestleder V Harald A. Eriksen Medlem H Tine Bang Medlem R 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Miljø- og teknisk komité Holmen - Kommunehuset Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Leder

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2011/211-46 Arkiv: L12 Saksbeh: Heidi Rødven Dato: 25.04.2014 SluttbehandlingDetaljreguleringsplan for Vindvik/Limkjær, gnr/bnr 26/72, del av 26/2 m/fleretiltakshaver:

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Miljø- og teknisk komité Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:45. Møtested:

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Miljø- og teknisk komité Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:45. Møtested: 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Miljø- og teknisk komité Stemmen - Kommunehuset Dato: 22.06.2015 Tidspunkt: 18:00 19:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Heidi Tveide Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Heidi Tveide Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 01.11.2012 Tidspunkt: 19:30 21:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Nestleder R Eva

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Tine Bang Medlem R

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Tine Bang Medlem R 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Miljø- og teknisk komité Møtested: Risørhuset Dato: 10.12.2014 Tidspunkt: 18:00 21:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Leder AP Stian

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Bente Trulsvik Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Bente Trulsvik Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomitéen Møtested: Kastellet - Kommunehuset Dato: 07.03.2013 Tidspunkt: 18:00 19:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Viggo M. Larsen Leder

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:30 23:15

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:30 23:15 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 17:30 23:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Miljø- og teknisk komité Møtested: Holmen, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 16:00 18:15

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Miljø- og teknisk komité Møtested: Holmen, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 16:00 18:15 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Miljø- og teknisk komité Møtested: Holmen, Kommunehuset Dato: 12.04.2012 Tidspunkt: 16:00 18:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Leder

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 22:45

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 22:45 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 18:00 22:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00 14:00

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00 14:00 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 12:00 14:00 Bystyrets Næringsdag ble arrangert fra kl. 09.00 11.45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Bystyrets Skolens dag ble arrangert fra kl Før Skolens dag startet spilte kulturskoleelev Kelly Lin Saw Right here waiting på flygel.

Bystyrets Skolens dag ble arrangert fra kl Før Skolens dag startet spilte kulturskoleelev Kelly Lin Saw Right here waiting på flygel. 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 12:00 17:20 Bystyrets Skolens dag ble arrangert fra kl. 09.00 11.30. Før Skolens dag startet spilte kulturskoleelev

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Tveide Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Tveide Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset Dato: 20.08.2015 Tidspunkt: 18:00 21:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:05

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:05 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 18:00 21:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning

Detaljer

Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Leder AP Stian Lund Nestleder V Tine Bang Medlem R

Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Leder AP Stian Lund Nestleder V Tine Bang Medlem R 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Miljø- og teknisk komité Holmen - Kommunehuset Dato: 04.04.2013 Tidspunkt: 18:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Leder

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Orienteringer: Utvalg: Kulturkomitéen Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:30

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Orienteringer: Utvalg: Kulturkomitéen Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:30 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kulturkomitéen Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 16.01.2014 Tidspunkt: 18:00 21:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lill Jorunn Bredal Larsen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 20.11.2012 Tidspunkt: 12:15 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 17:00 19:55

Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 17:00 19:55 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: 12.10.2016 Tidspunkt: 17:00 19:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Stian Lund Nestleder V Harald A. Eriksen Medlem H Tine Bang Medlem R

Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Stian Lund Nestleder V Harald A. Eriksen Medlem H Tine Bang Medlem R 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Miljø- og teknisk komité Holmen - Kommunehuset Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 16:00 18:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Stian Lund Nestleder

Detaljer

Bystyrets Næringsdag ble arrangert fra kl. 16:00 til kl. 18:35.

Bystyrets Næringsdag ble arrangert fra kl. 16:00 til kl. 18:35. 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 27.02.2014 Tidspunkt: 19:00 22:45 Bystyrets Næringsdag ble arrangert fra kl. 16:00 til kl. 18:35. Følgende medlemmer møtte: Navn

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Miljø- og teknisk komité Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 20:30

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Miljø- og teknisk komité Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 20:30 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Miljø- og teknisk komité Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen

Detaljer

Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 20:20

Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 20:20 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 18:00 20:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Midtre Gauldal Rådhus Dato: Tidspunkt: 16:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Midtre Gauldal Rådhus Dato: Tidspunkt: 16:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Midtre Gauldal Rådhus Dato: 24.10.2016 Tidspunkt: 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sivert Moen Ordfører SP

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 12:50

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 12:50 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 09:00 12:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Leder AP Stian Lund Nestleder V Erling Stiansen Medlem AP Tine Bang Medlem R

Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Leder AP Stian Lund Nestleder V Erling Stiansen Medlem AP Tine Bang Medlem R 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Miljø- og teknisk komité Holmen - Kommunehuset Dato: 10.10.2013 Tidspunkt: 16:00 17:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Leder

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 17:00-20:00

Tjeldsund kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 17:00-20:00 Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 23.04.2013 Tid: 17:00-20:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Pettersen Leder

Detaljer

Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder R Jens Høibø Medlem AP Rigmor Aino Bjordammen Medlem H

Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder R Jens Høibø Medlem AP Rigmor Aino Bjordammen Medlem H 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 11.10.2012 Tidspunkt: 16:00 19:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Ole Amund Granstøl, Alf Nordahl, Øystein Lien, Kjell E. Gloppe, Hermund Midttun og Egil Hassel.

Følgende varamedlemmer møtte: Ole Amund Granstøl, Alf Nordahl, Øystein Lien, Kjell E. Gloppe, Hermund Midttun og Egil Hassel. RISØR KOMMUNE Møteprotokoll skal godkjennes i bystyrets møte 21. februar Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 24.01.2002 Tidspunkt: 18:00-22:50 Følgende medlemmer meldte forfall: Harald Paulsen, Lars

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Tveide Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Tveide Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 21.11.2012 Tidspunkt: 15:00 20:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 17:00 19:50

Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 17:00 19:50 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: 04.02.2016 Tidspunkt: 17:00 19:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Dato: 21.05.2007 Tid: 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tore Tidemann Ordfører H Knut Dahl Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

PROTOKOLL GRAN KOMMUNE. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen fredag 30. september 2005.

PROTOKOLL GRAN KOMMUNE. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen fredag 30. september 2005. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 21.09.2005 Tid: 1700-1830 Forfall: Ordfører Rigmor Aasrud (Ap) Anne Lise Bleie (H) Helge Midttun (Sv) Knut Lehre (Krf) Anne Lene Johansen (Ap) Einar

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Inderøy kommunestyre. Utvalg: Konsertsalen, Inderøy kulturhus Dato: Tidspunkt: 18:00-18:30

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Inderøy kommunestyre. Utvalg: Konsertsalen, Inderøy kulturhus Dato: Tidspunkt: 18:00-18:30 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Inderøy kommunestyre Konsertsalen, Inderøy kulturhus Dato: 05.09.2011 Tidspunkt: 18:00-18:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kurt Michalsen Kari-Ann Olaisen KP Vidar Langeland Mona Jørgensen FrP

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kurt Michalsen Kari-Ann Olaisen KP Vidar Langeland Mona Jørgensen FrP Møteprotokoll Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet kl 17:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Torgeir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Cecilie Agnalt, Villy Biman Varamedlemmer: Jens Magne Christiansen,

Detaljer

Før møtet var formannskapet på befaring på Nøysomheten 9, jfr. sak 95/13.

Før møtet var formannskapet på befaring på Nøysomheten 9, jfr. sak 95/13. 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 20.11.2013 Tidspunkt: 18:00 23:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2010 3. mai 2010 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2010/11015-16 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Meldt forfall: Andre: Rolf Steinar Heggeli, leder Else Nyby, nestleder Ottar Grimstad, medlem Kari Berg, vara

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Konsertsal, Inderøy kulturhus Dato: 21.06.2010 Tidspunkt: 16:00-17:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Eva

Detaljer

A SV A A A A A H H FRP SFP TVP. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linn Jeanne Muotka Anja K. Pedersen Noste Torgeir Olsen

A SV A A A A A H H FRP SFP TVP. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linn Jeanne Muotka Anja K. Pedersen Noste Torgeir Olsen Side 1 av 11 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 22.05.2014 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 14.09.2010 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Fra saknr.: 50/10 Til saknr.: 65/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Kari Stavne Reitan MEDL V Øystein Fagerli MEDL KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Kari Stavne Reitan MEDL V Øystein Fagerli MEDL KRF Orkdal kommune Møteprotokoll Side 1 av 7 Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Orkdal Rådhus Dato: 15.05.2007 Tid: 13:00 - Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Gunnar Hoff

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.05.2009 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Erik Ringstad, Mats Petter Sydengen, Willy Biman Varamedlemmer:

Detaljer

Møteprotokoll - Formannskapet

Møteprotokoll - Formannskapet Møteprotokoll - Formannskapet Onsdag 28.04.2010 holdt Formannskapet møte på Formannskapssalen, Skaun rådhus, fra kl. 17.00 til kl. 21.05 Saksdokumener for sakene 12-19/10 utsendt 21.04.10 til medlemmer,

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: 17.09.2013 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sindre Helmersen Ole Kr. Holand Åsmund Nilsen. Medlem Medlem Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sindre Helmersen Ole Kr. Holand Åsmund Nilsen. Medlem Medlem Medlem Leka kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.06.2015 Tidspunkt: 10:45 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder Trond C.

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 20.05.2003 Tidspunkt: 18:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Trudy Engen Tore Fosse Bernt-Aksel Jensen Lars Helge

Detaljer

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 14.02.2017 Tidspunkt: 09:30 14:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Magne Stenberg (Frp), Bjørn A Hvaleby (Sp)

Magne Stenberg (Frp), Bjørn A Hvaleby (Sp) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 29.09.2011 kl 900 1210 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Protokollfører: Magne Stenberg

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Lill Kristin Nordahl MEDL DNA/SP/KRF Gunnar Morten Løvås MEDL H-V-SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Lill Kristin Nordahl MEDL DNA/SP/KRF Gunnar Morten Løvås MEDL H-V-SV Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 14.03.2012 Tid: 13:00-15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Underskrifter: Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 08:

Møteprotokoll. Underskrifter: Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 08: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 08:30-10.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan SP Leif

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 04.05.2016 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 11:05-13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Arnstein Trøite

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.30 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils A. Røhne

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk SPYDEBERG KOMMUNE Møtedato: 25.08.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00-20:00 Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk Til stede Forfall Medlemmer: Anne Sofie Hoff, Nina Haaland, Sølve

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Søgne rådhus Dato: 21.10.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åse R. Severinsen Leder H Helge

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Leder AP Helene Frydenberg Medlem AP Lars Ole Røed Medlem H

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Leder AP Helene Frydenberg Medlem AP Lars Ole Røed Medlem H 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Miljø- og teknisk komité Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 17:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Stian Lund

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Varamedlem Jan Lie Ellen Solbrække Varamedlem Varamedlem

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Varamedlem Jan Lie Ellen Solbrække Varamedlem Varamedlem MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 15.03.2017 Tid 10:35 12:20 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække FO Varaordfører Lars-Kristian

Detaljer

Sak 48/15 ble behandlet etter sak 50/15.

Sak 48/15 ble behandlet etter sak 50/15. Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.04.2015 Tid: 09:00 12:00 Til stede: Kristin J. Hildrum fikk permisjon og forlot møtet under sak

Detaljer

Møteprotokoll. Avgang fra Øksfjord med Tya kl. 0800 Tilbake i Øksfjord kl. 14.30.

Møteprotokoll. Avgang fra Øksfjord med Tya kl. 0800 Tilbake i Øksfjord kl. 14.30. Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Sakene: 019/07-025/07 Dato: 22.06.2007 Møtested: Sandland skole Tidspunkt: 10:00 - Avgang fra Øksfjord med Tya kl. 0800 Tilbake i Øksfjord kl. 14.30. Følgende

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 03.05.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 15.03.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 03.05.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 15.03. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 26.04.2012 kl 0900 1230 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ole Dæhlen (V)

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Fjellberg Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Fjellberg Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.05.2007 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Tore Kristiansen FRP Torgeir Skevik V

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Tore Kristiansen FRP Torgeir Skevik V Verran kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Fosdalen, Verran Servicekontor Dato: 06.09.2016 Tidspunkt: 09:00-11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Anders Lindstrøm

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:45 16:05

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:45 16:05 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 29.10.2015 Tidspunkt: 13:45 16:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Steinar Johansen

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 12.05.2016 Tidspunkt: 13:00-17:30 Møteprotokoll Fra sak: PS 67/14 Til sak: PS 79/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppvekst Møtested Bystyresalen Møtedato: 18.05.2004 Fra kl. kl.12.30 Til kl. 1400 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Berit Solem MEDL AP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Berit Solem MEDL AP Orkdal kommune Møteprotokoll Side 1 av 6 Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Orkdal Rådhus Dato: 13.03.2007 Tid: 13:00-16:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Gunnar Hoff

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jorunn Heidi Olsen MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jorunn Heidi Olsen MEDL FRP Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 25.02.2014 Tid: 09:30 16.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Pettersen Leder

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.10.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Kristiansen Ordfører

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Paal Eckhoff Salvesen Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Paal Eckhoff Salvesen Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Kontaktsenteret Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 18:00 21:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Rådgiver Inger Anita Markussen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Rådgiver Inger Anita Markussen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 16.08.2007 Fra kl. 1000 Til kl. 1330 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

Utvalg: Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 14:00

Utvalg: Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 14:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 14:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96

Detaljer