Innkalling. Møte i Arkivgruppen Tid: Tirsdag 13. april 2010, kl 10:00 15:00. Møterom 5. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling. Møte i Arkivgruppen 13.04.2010. Tid: Tirsdag 13. april 2010, kl 10:00 15:00. Møterom 5. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo"

Transkript

1 Felles studentsystem Telefon: USIT, Universitetet i Oslo Telefax: Postboks 1086, Blindern Oslo URL: FS Innkalling Møte i Arkivgruppen Til: Liv Taraldsen, NTNU Sven Erik Sivertsen, NTNU Esben Nielsen, UiO Arild Ekker, UiO Hans Jacob Berntsen, HiT Ingvild Korsnes Daasvand, HiO Inger Setnes, HiO Arne Rudolf Ramslien, UiB Nina Østensen, UiB Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Kathy Foss Haugen, USIT Anne-Lise Lande, USIT Tid: Tirsdag 13. april 2010, kl 10:00 15:00 Møtested: Møterom 5. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Kart med veibeskrivelse 1

2 Saksdokumenter Sak 1 FS Agenda til møte med Riksarkivet Sak 3 Referat fra møte Dagsorden 1. Møte med Riksarkivet, se egen agenda (FS ). 2. Oppsummering av møtet med Riksarkivet 3. Referat fra møte Planlegge/forberede et møte med ephorte 5. Neste møte 6. Eventuelt FS Innkalling til møte i Arkivgruppen Side 2

3 Felles studentsystem Telefon: USIT, Universitetet i Oslo Telefax: Postboks 1086, Blindern Oslo URL: FS Agenda Møte mellom Riksarkivet og Arkivgruppen Til: Gro Hendriksen, Riksarkivet Geir Ivar Tungesvik, Riksarkivet Hans Fredrik Berg, Riksarkivet Liv Taraldsen, NTNU Sven Erik Sivertsen, NTNU Esben Nielsen, UiO Arild Ekker, UiO Hans Jacob Berntsen, HiT Ingvild Korsnes Daasvand, HiO Inger Setnes, HiO Arne Rudolf Ramslien, UiB Nina Østensen, UiB Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Kathy Foss Haugen, USIT Anne-Lise Lande, USIT Tid: Tirsdag 13. april 2010, kl 10:00 14:00 Møtested: Møterom 5. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Kart med veibeskrivelse 1

4 Dagsorden 1. Riksarkivet presenterer seg selv a. Om sitt arbeid med elektroniske systemer b. Retningslinjer for FS 2. USIT forteller om FS a. Hva lagres/bli liggende i FS? 3. Diskusjon/avklaringer/spørsmål a. Hva forventer Riksarkivet av instiusjonene i forbindelse med håndtering av Studentinformasjon Studieinformasjon b. Arkivsystem vs. FS, diskusjon av konkrete eksempler: Vitnemål Eksamensprotokoll (el. signert?) Utvikling av emneplaner c. Om Noark og: Kobling mot fagsystem Noark 5 (hvilken rolle har Riksarkivet i forhold til utvikling av denne og hva vet dere om fremdrift?) 4. Eventuelt FS Agenda til møte med Riksarkivet Side 2

5 Felles studentsystem Telefon: USIT, Universitetet i Oslo Telefax: Postboks 1086, Blindern Oslo URL: Referat Møte i Arkivgruppen Tilstede: Sven Erik Sivertsen, NTNU Astrid Optun, UiO Arild Ekker, UiO Hans Jacob Berntsen, HiT Ingvild Korsnes Daasvand, HiO Inger Setnes, HiO Arne Rudolf Ramslien, UiB Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Kathy Foss Haugen, USIT Forfall: Liv Taraldsen, NTNU Karin Holmelid, HiB Anne-Lise Lande, USIT Referent: Kathy Foss Haugen Dato:

6 Dagsorden 1. Referat fra møte Diskusjon om studentmapper oppfølging av konklusjon fra møte Gruppen ble enig om at det er behov for både saksmappe og studentmappe. Studentmappe og saksmappe opprettes ved behov. Gruppen må sette ned forutsetninger for når studentmapper skal opprettes. Det må lages en anbefaling til bruk av mappene, men institusjonene må selv kunne definere hensiktmessig bruk. 3. Funksjonalitet for dokumentarkiv i FS, hva er praksis ved institusjonene? i. Arkivgruppen må diskutere om brevjournalen kan fjernes fra FS (se konklusjon i referatet, sak 4 og dokument Beskrivelse av brevjournal FS ) ii. Arkivgruppen må diskutere videre arbeid med journalnummer i FS 4. Mulig presentasjon fra HiT 5. Gjennomgå UiBs Retningslinjer for offentlighet i studentsaker (FS ): Vi tar en runde på møtet, der hver enkelt gir tilbakemelding fra sin institusjon på om dokumentet dekker alle sakstyper og om rutiner stemmer med institusjonens innen: i. Eksamen ii. Opptak iii. Praksis (høgskolene) 6. Neste møte i. Dato (uke i 2010?) ii. Riksarkivet inviteres til dette møtet. Diskutere hva vi ønsker å få ut av dette? (tilbakemelding på vårt arbeide?) iii. Til senere møte 1. Bruk av elektronisk signatur 2. Samhandling med ephorte 7. Eventuelt Referat fra møte i Arkivgruppen Side 2

7 1. Referat fra møte Referatet ble godkjent uten merknader, 2. Diskusjon om studentmapper oppfølging av konklusjon fra møte Gruppen ble på forrige møte enig om at det er behov for både saksmappe og studentmappe. Studentmappe og saksmappe burde opprettes ved behov og gruppen må sette ned forutsetninger for når studentmapper skal opprettes. På dette møtet ble det i stedet ønsket at studentmappene skulle bli opprettet automatisk, så kasseres heller tomme mapper etter en viss tid. Det blir mindre arbeid for saksbehandlerne hvis mappene allerede er opprettet, og en automatikk vil sørge for at mappene får samme struktur med hensyn til metadata, noe som vil hjelpe på senere fremfinning av disse. Gruppen ønsker å lage en anbefaling for bruk av mappene, men institusjonene må selv kunne definere hensiktmessig bruk. Når løsningen utvikles må vi tenke på at utenlandske studenter ikke har fødselsnummer, slik at vi må vurdere hva som skal være nøkkel og ha rutiner for å endre etter hvert som studenten får fødselsnummer. I FS finnes et personløpenummer (pl-nr) og som kan brukes som nøkkel. Dette er et unikt nummer som ikke endres underveis. Siden mange institusjoner ikke har erfaring med studentmapper, så trakk en parallellen til ansattmapper som de fleste bruker. Ved UiB har hver ansatt flere mapper avhengig av sakstyper. Det skilles på sakstype slik at alle saksbehandlere ikke skal ha tilgang til alle typer saker. Dette er gjort av personvernhensyn. I FS er alt synlig for alle saksbehandlere, det er derfor en del opplysninger, for eksempel legeattester, som ikke kan legges inn i FS. De institusjonene som bruker studentmapper i dag gjør dette på ulike måter. Ved NTNU bruker for eksempel fakultetene studentmapper på forskjellige måter. De fleste lager saksmapper for innpassingssaker, og enkelte lager mapper for alt fra søknad og fremover under studiet. Det som vedkommer studenten bør inn i mappen, eksempel på dette er innpassing, klagesaker. I ephorte er det en arkivkode, arkivnøkkel (ansattnummer), sakstype, og sakene har løpenummer, og det er ikke et toppnivå som samler sakene for en ansatt. Av personvernhensyn kan det bli vanskelig med kun en saksmappe pr student. I ephorte er det noe som heter prosjekt, som er en samling av mapper. En kan vurdere om dette kan benyttes. I ephorte er det ikke mulig å se om et brev virkelig har blitt sendt. Etter hvert bør USIT diskutere tekniske løsninger med de som utvikler ephorte. Referat fra møte i Arkivgruppen Side 3

8 Uninett har en arbeidsgruppe og et prioriteringsråd. Medlemmer av arkivgruppen som også er med i Uninetts arbeidsgruppe og prioriteringsråd må sørge for at vesentlig informasjon flyter mellom gruppene. En må definere hva som kan ligge i FS og hva som må lagres i arkivet. Dette diskuteres også i møte med Riksarkivet. Etter hvert bør gruppen skissere en løsning for hvordan en kan legge opp studentmapper og knytte disse til FS. 3. Funksjonalitet for dokumentarkiv i FS, hva er praksis ved institusjonene? Brevjournalen brukes i dag kun for å sikre at en person ikke får samme brev flere ganger. Denne kontrollen kan gjøres mot dokumentarkivet i stedet. USIT sender forslag til alle institusjoner om at brevjournalen slettes Når strukturen på datamodellen er avklart kan en begynne å se nærmere på journalnummer. NTNU ønsker å kunne klikke på en student og få frem alle dokumenter som saksbehandler har tilgang til. 4. Presentasjon fra HiT Hans Jacob Berntsen holdt en nyttig og flott presentasjon om arkiv og saksbehandling. Det er viktig å skille mellom hva som skal ligge i arkivet og hva som kan ligge i fagsystemet. Det er også viktig å være klar over hva som skal være den autorative kilden til dataene. I ephorte er det av stor betydning hvem som eier saken. En kan legge inn ulike tilgangskoder på journalpostene. Det kan også være tilgangskontroll på saksmappen. Når saker skal opprettes må en ha informasjon om arkivnøkkel og tilganger. Det er viktig at en bruker har samme brukernavn og initialer i FS og ephorte. Det kan være ulike organisasjonsstrukturer i FS, SAP og OA og dette har betydning for tilgang til dokumenter. En må derfor i utviklingsfasen være oppmerksom på dette. 5. Gjennomgå UiBs Retningslinjer for offentlighet i studentsaker Gruppen gjennomgikk UiBs Retningslinjer for offentlighet i studentsaker : Alle institusjonene på møtet ga tilbakemelding fra sin institusjon på om dokumentet dekker alle sakstyper og om rutinene stemmer med institusjonens innen: i. Eksamen ii. Opptak iii. Praksis (høgskolene) Referat fra møte i Arkivgruppen Side 4

9 UiO: Det er vanskelig å kommentere dette, siden fakultetene gjør dette på ulike måter. UiO oppretter opptaksbrev i FS og i ephorte. Ryddig dokument. Annerledes i forhold til opptak, bruker mye automatikk i FS. Det som gjøres i forhold til eksamen passer godt med hvordan det gjøres ved UiO også. HiO: HiOs rutiner har mye felles med UiBs, men ikke alt registreres i ephorte i dag. HiO registrerer ikke tilrettelegging ved eksamen, og ved klager til eksamen journalfører en kun når klagen går videre. Alt i opptak skjer via FS, og kun saker utover dette som registreres i arkivet. Karakterutskrifter og vitnemål som lages i FS legges ikke i arkivet. HiO savner at dokumentet behandler saker knyttet til praksis. HiO har laget et dokument med interne rutiner om dette, og vil ettersende dette dokumentet. UiB: Brev med tilbud om opptak til master legges i arkivet og produseres i ephorte. HiT: Har noen retningslinjer for hvordan det skal være, og hva som blir gjort i praksis. Alle inngående forespørsler blir registrert i ephorte. HiT registrerer ingenting om opptak dersom det ikke blir en sak. Helelektronisk arkiv skal inneholde alle dokumenter. Eksamenstilrettelegging og innpassingssaker arkiveres i ephorte. Riksarkivet sa i et tidligere møte at dokumenter som ligger varig i fagsystemet ikke nødvendigvis må overføres arkivsystemet. Det er viktig at gruppen kommer frem til felles retningslinjer selv om enkelte fakulteter gjør ting på andre måter. En kan diskutere retningslinjene med Riksarkivet. NTNU: Det er svært ulik praksis ved de ulike fakultetene, slik at gruppen må lage en felles mal for hvordan det bør løses. NTNU lager en pdf-fil av alle emner og studieprogram hvert semester og legger denne i arkivet. Etter hvert kan gruppen lage en rutinebeskrivelse for hvilke saker som skal ligge hvor og skissere løsning for hvordan samspillet mellom FS og ephorte skal være. 6. Neste møte Neste møte tirsdag 13. april kl Riksarkivet inviteres til dette møtet. Gruppen diskuterte hva en ønsker å få ut av dette møtet. Saker som bør avklares med Riksarkivet: Hva som skal ligge i FS og hva som skal være i ephorte. Retningslinjer Rapportering fra FS gjør at bruken av FS blir mer enhetlig, dekker det Riksarkivets krav? Behov for å arkivere utvikling av emneplan og avvikling av eksamen? Protokoll i FS? Dokumenterer vår virksomhet godt nok? Noark 4 og samhandling med fagsystem/fs Fremdrift Noark 5? USIT sender ut innkalling med innspill til Riksarkivet i god tid. Gruppen diskuterer hva som skal tas opp med Riksarkivet pr e-post. Geir gikk igjennom oppbygging av FS og hvilke moduler som finnes. Den samme gjennomgangen kan også tas for Riksarkivet, slik at de får mer innsikt i FS. Referat fra møte i Arkivgruppen Side 5

10 7. Eventuelt i. Til senere møter 1. Bruk av elektronisk signatur 2. Samhandling med ephorte Ingen saker under eventuelt. Referat fra møte i Arkivgruppen Side 6

Eli Vangen, HiST Inger Setnes, HiO Hans J. Berntsen, HiT Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Knut Løvold, USIT Aune Moe, USIT

Eli Vangen, HiST Inger Setnes, HiO Hans J. Berntsen, HiT Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Knut Løvold, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-013 Innkalling Møte

Detaljer

Eli Vangen, HiST Karin Stormo, HiO Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Anne-Lise Lande, USIT Aune Moe, USIT

Eli Vangen, HiST Karin Stormo, HiO Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Anne-Lise Lande, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-071 Innkalling Møte

Detaljer

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 4.5.2012. Tid: Fredag 4. mai kl. 10:00 15:00. USIT, møterom 5. etg., Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 4.5.2012. Tid: Fredag 4. mai kl. 10:00 15:00. USIT, møterom 5. etg., Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-12-079 Innkalling Møte

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 4. mars 2010 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 4. mars 2010 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-041 Innkalling Møte

Detaljer

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 2.4.2014. Tid: Onsdag 2. april kl 09:00

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 2.4.2014. Tid: Onsdag 2. april kl 09:00 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-14-041 Innkalling

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 25. november 2010 kl 10:00-15:00. Møterom. 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 25. november 2010 kl 10:00-15:00. Møterom. 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-155 Innkalling Møte

Detaljer

Referat. Møte i arbeidsgruppen for etter- og videreutdanning 19. januar 2011

Referat. Møte i arbeidsgruppen for etter- og videreutdanning 19. januar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i arbeidsgruppen

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-009 Innkalling

Detaljer

Onsdag 17. og torsdag 18. juni, starter kl 10:00 første dagen, avsluttes kl15:00 andre dagen

Onsdag 17. og torsdag 18. juni, starter kl 10:00 første dagen, avsluttes kl15:00 andre dagen FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for rapportering 08.06.2010

Referat. Møte i gruppe for rapportering 08.06.2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-010 Innkalling Møte

Detaljer

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 4.-5. februar 2015

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 4.-5. februar 2015 FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Referat FS-12-085. Seminar StudentWeb-gruppen 24. og 25.4.2012

Referat FS-12-085. Seminar StudentWeb-gruppen 24. og 25.4.2012 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Seminar StudentWeb-gruppen

Detaljer

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering versjon 2.9.15 Richard Edvin Borge, Adelheid Mortensen Huuse 1 1 Introduksjon Som et ledd i digitaliseringen av eksamensprosessen er det ønskelig å få en løsning

Detaljer

Journalføring av studieadministrative saker. Versjon 14. November 20 13

Journalføring av studieadministrative saker. Versjon 14. November 20 13 Journalføring av studieadministrative saker Versjon 14. November 20 13 INNHOLD 1 Journalføring av studieadminsitrative saker... 3 1.1Regler for journalføring av studieadministrative saker... 3 2 Journalføring

Detaljer

Lånekassen gjør om på sin nettsøknad for delstudier sommeren 2015. Mer informasjon om dette under punkt 5.

Lånekassen gjør om på sin nettsøknad for delstudier sommeren 2015. Mer informasjon om dette under punkt 5. Felles studentsystem Telefon: 22840798 FSAT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Til: Planleggingsgruppen

Detaljer

Hans J. Berntsen, HiT Marit Vartdal Engeset, HVO Jan Johansen, KHiO Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Aune Moe, USIT

Hans J. Berntsen, HiT Marit Vartdal Engeset, HVO Jan Johansen, KHiO Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-049 Innkalling

Detaljer

Referat. Møte i styret for Felles studentsystem 6. september 2013

Referat. Møte i styret for Felles studentsystem 6. september 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Evalueringsrapport Digital eksamen INF100 Grunnkurs i programmering Høst 2013

Evalueringsrapport Digital eksamen INF100 Grunnkurs i programmering Høst 2013 Evalueringsrapport Digital eksamen INF100 Grunnkurs i programmering Høst 2013 Eli Neshavn Høie, Studiesjef, Det matematisk- naturvitenskapelige fakultetet Mari Garaas Løchen, Studieleder, Institutt for

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 25. november 2010

Referat. Møte i styret for FS 25. november 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Referat FSAT. Møte i STAR-prosjektgruppe 22.10.2014. Tid: Onsdag 22. oktober kl 10:00 15:00. Forskningsveien 3b Møterom i 8.et. Felles studentsystem

Referat FSAT. Møte i STAR-prosjektgruppe 22.10.2014. Tid: Onsdag 22. oktober kl 10:00 15:00. Forskningsveien 3b Møterom i 8.et. Felles studentsystem FSAT Felles studentsystem Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818

Detaljer

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren Møtetype: SAP HR statusmøte mellom og UNINETT FAS Til stede: Geir Knudsen,, Tone Thorstensen,, Øyvind Akselsen,, Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Anne Grete Lindeland, UiA, Eirin Fjeld Melund, UNINETT FAS, Arild

Detaljer

Dokumentfangst i praksis

Dokumentfangst i praksis Dokumentfangst i praksis Hvordan få kontroll på arkivverdig informasjon fra e-post, SMS, nettsider og sosiale medier? IKATs Kontaktseminar 22. 23. mai 2014 Noark 5 Første versjon ble publisert sommeren

Detaljer

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice servicetorg24:7 Bli best på kundeservice Servicetorg24:7 fra Sem & Stenersen Prokom De fleste kommunene har behov for en mer systematisk måte å registrere og følge opp henvendelser på. Bedre håndtering

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2014

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2014 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2014 Tid: 11. september 2014, kl. 10.00-14.15 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem

Detaljer

søkere? Velge instrument samtidig med å melde seg til emnet Emne oppmeldingskrav undervisning- og vurderingsmodul undervisning- og vurderingsmodul

søkere? Velge instrument samtidig med å melde seg til emnet Emne oppmeldingskrav undervisning- og vurderingsmodul undervisning- og vurderingsmodul Saker til behandling 28.-29. november Sak Modul Oppsummering STW-794 betalinger Faktura: egengenerering av 5 fakturadetaljer STW-798 innsynsmoduler VURDMELD: Skal KONT eller NY vises frem? STW-799 innsynsmoduler

Detaljer

Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Prosjekt: Felles Noark-5 basert løsning Dokumenttittel: Sluttrapport

Detaljer

Kravspesifikasjon Vitnemålsbank

Kravspesifikasjon Vitnemålsbank Kravspesifikasjon Vitnemålsbank USIT, Universitetet i Oslo Versjon 1.0-19. februar 2013 Innhold 1 INNLEDNING...1 2 ARBEIDET MED KRAVSPESIFIKASJON...1 2.1 GENERELT...2 3 SCENARIER...3 3.1 SØKNAD OM ARBEID...3

Detaljer