Referat. Møte i gruppe for rapportering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat. Møte i gruppe for rapportering 08.06.2010"

Transkript

1 Felles studentsystem Telefon: USIT, Universitetet i Oslo Telefax: Postboks 1086, Blindern Oslo URL: Referat Møte i gruppe for rapportering Til stede: Helge Bjørnhaug, UiO Eli Vangen, HiST Ketil Rudjord, NTNU Sara Mauland, UiS Frøydis Strøm, UIB Espen Kristensen, UiT Øyvind Valde, HiB Berit Kletthagen, HiL Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT (under sak 1 og 5) Knut Løvold, USIT Forfall: Arvid Hansen, USIT Dato: 28. juni 2010 Sist endret:

2 Dagsorden 1. Referat fra møte i Rapporteringsgruppen 26. november Orienteringssaker a. Møte med Lånekassa 27. april DBH-rapportering a. Rapportering av antall studenter b. Rapportering av studieplasser, mail fra UiA c. Rapportering av studenter innenfor cotutelle-avtaler d. Rapportering av PPU-studenter, gjennomgang av datagrunnlag og rapport, som skal benyttes første gang i februar Rapportering til Lånekassa a. Ny rapportering av PPU-studenter, gjennomgang av denne. 5. Høstens Brukerforum 6. Neste møte 7. Eventuelt Side 2

3 Det var ingen merknader til dagsorden 1. Referat fra møte i Rapporteringsgruppen 26. november 2009 Det var følgende merknad til referatet: Sak 8d: Det er avklart med DBH at grensen for lengde på opphold skal være 3 mnd, ikke 12 uker. Referatet ble godkjent med denne merknaden. 2. Orienteringssaker a. Møte med Lånekassen 27. april 2010 Oppsummeringsnotat fra Lånekassen var sendt til gruppen til orientering. På møtet ble rapportering av studentstatus, eksamensdata og merknader til studieprogram tatt opp. Utenlandske studenter som tar norskopplæring Lånekassen ønsker at institusjonene utelater rapportering av studenter som kun tar norskopplæring. Dersom norskopplæring tas som en del av annen utdanning, skal dette rapporteres. Dette har sammenheng med at Lånekassen ikke gir støtte til norskopplæring alene. Konklusjon: Det er fortsatt en diskusjon mellom UiB og Lånekassa angående denne saken. Når dette er avklart, bør USIT be Lånekassen spesifisere emner som skal ha status Lånekassegodkjent, slik at det vil bli mulig i FS å sette J/N riktig. Studenter med status permisjon Ikke alle typer permisjon gir rett til støtte i permisjonstiden. En del studenter som er rapportert med status Permisjon, har feilaktig mottatt støtte fra Lånekassen. Konklusjon: For studenter i permisjon er det kun fødselspermisjon som skal gi grunnlag for gyldig studentstatus. Denne endringen er implementert i FS. Lånekassen vil muligens også be om at studenter i fødselspermisjon utelates fra rapporteringen. Doktorgradsemner Praksis rundt rapportering av doktorgradsemner ble diskutert. Resultater skal ikke rapporteres for studenter på doktorgradsnivå, med unntak av kvotestudenter. Det er dermed behov for entydig registrering av kvotestudenter i FS. Saken tas videre til doktorgradsgruppen. Det er behov for detaljert beskrivelse av hvordan resultatrapportering skal utføres for doktorgradstudenter/doktorgradsemner. Merknader på studieprogram Merknader til Lånekassen rapporteres både HØST og VÅR. Det er ønske om å gå over til å rapportere pr. undervisningsår ved at institusjonene registrerer hele undervisningsår i feltet for termin. Det er så langt ikke gjort noen endringer i FS i forhold til dette. Gruppen påpekte at det er viktig å oppdatere rapporteringshåndboken når endringene er gjort i FS. Side 3

4 3. DBH-rapportering a. Rapportering av antall studenter 1. Rapportering av antall studenter i forhold til utdanningsplan For å telle med som aktiv student krever DBH at studenten med utdanningsplan skal ha bekreftet sin utdanningsplan. Rapporteringsgruppen ønsker ikke dette, da nye studenter ofte ikke har bekreftet sin utdanningsplan innen Det kom ikke til nærmere avklaring på dette punktet, men det er ønskelig at USIT undersøker hvor stor andel av registrerte studenter som ikke har bekreftet sin utdanningsplan. 2. Gjennomføring i forhold til avtalt utdanningsplan Med utgangspunkt i studentens inngåtte avtale om utdanningsplan, blir antall planlagte og beståtte studiepoeng rapportert. Styringsgruppen for DBH ønsker at studenter som slutter etter å ha registret seg ikke tas med i denne rapporteringen, da de likevel ikke kommer til å gjennomføre noe studium. Gruppen stiller spørsmål til om denne rapporteringen gir noe meningsfullt resultat, i og med at en utdanningsplan dersom den følges opp vil endres over tid. Rapportering av informasjon som kan gi grunnlag for gjennomføringsanalyser burde være viktigere å rapportere Trukket studierett Studenter med semesterregistrering og betalt semesteravgift teller med i rapportering (jfr. punkt 1). Styringsgruppen for DBH ønsker at disse fortsatt blir rapportert. I FS blir studenter med status TRUKKET plassert som PRIVATIST på programmet dersom de ikke har studierett i et annet studieprogram. Samarbeidsstudenter Fra og med 2011 skal samarbeid også på doktorgradsnivå gi uttelling for institusjonen der studenter tar et emne, men som ikke tildeler graden (20 %). Begge institusjoner skal rapportere samarbeidet. Gruppen stilte spørsmål om hvorvidt ansettelsesforhold for doktorgradsstudenter skal rapporteres. b. Rapportering av studieplasser, e-post fra UiA Rapportering av antall studieplasser ble også tatt opp på møtet i november Problemet oppstår når flere opptakstudieprogram er knyttet til samme studieprogram. Budsjetterte plasser settes oftest på studieprogram, og fordeles ikke utover det enkelte opptakstudieprogram. Gruppen konkluderte den gang med at antall studieplasser med lokale opptak ikke rapporteres. Vedtak: Studieplass på lokale opptak settes til -1. Innføres i FS. c. Rapportering av studenter innenfor cotutelle-avtaler NTNU har sendt inn spørsmål om hvordan PhD-studenter med cotutelle-avtale skal registreres i FS, og om de skal rapporteres til DBH. Det er Doktorgradsgruppen som vil behandle denne saken på et senere møte, men Rapporteringsgruppen har fått den til orientering og eventuelle kommentarer. Det var ingen kommentarer til saken. Side 4

5 d. Rapportering av PPU-studenter, gjennomgang av datagrunnlag og rapport, som skal benyttes første gang i februar 2011 Saken var oppe til behandling på møtet i november 2009, og det ble bestemt å innføre NSD-fag-tabell som muliggjør registrering av grunnlaget først i søknadsprosessen deretter på student. Løsningen ble innført i februar To nye DBH-rapporter for uteksaminerte PPU-kandidater er laget: FS for høyere utdanning og FS for yrkesfag. I Student samlebilde Grunnutdanning er det innført 3 nye felt: NSD-nivå, Fag og Oppnådd termin. På feltet Fag, høyre nedtrekksliste, er data med blå skrift for høyere utdanning og data med grønn skrift for yrkesfaglig utdanning. Venstre nedtrekksliste viser den totale oversikten over fag. PPU-studenter skal rapporteres våren 2011, og det er derfor viktig at institusjonene registrerer nye PPU-studenter. Rollen FS_PLANSTUDENT 1 og 2 gir rettigheter til å registrere denne informasjonen. 4. Rapportering til Lånekassen a. Ny rapportering av PPU-studenter, gjennomgang av denne Saken ble behandlet på møtet i november Det ble da bestemt at institusjonene leverer all data til Lånekassen slik at Lånekassen selv kan benytte de aktuelle data til å saksbehandle omgjøring av studielån til stipend for visse lærerutdanninger. Ny rapport FS Opplysninger til lånekassa kvalifikasjonsoppnåelse lærerutdanning ble innført til FS6.6. Geir gjennomgikk denne nye rapporteringen, som er beskrevet i Rapporteringshåndboken. 5. Høstens Brukerforum På Brukerforumet i november vil Rapportering være et av temaene. Daglig leder ønsket derfor å presentere utkastet som Planleggingsgruppen har utarbeidet, og få kommentarer fra gruppen til dette. Gruppen foreslår at følgende eksterne aktører kontaktes for mulig deltagelse: - utdanning.no - SIU - Lånekassen - Utdanningsdirektoratet (Ploteus) - NOKUT (Qrossroad) - DBH (kurs) - Kunnskapsdepartementet Publisering av studieinformasjon (beskrivelse av emner og studieprogram) fra studieavdelingen og rekrutteringstekst fra informasjonsavdelingen kan avvike mye fra hverandre. Sistnevnte brukes for å lokke til seg studenter og vil ikke være like objektiv som informasjonen fra studieavdelingen. Det er viktig å være bevisst på hvordan Side 5

6 denne informasjonen skal publiseres (plassering, linker etc.). Gruppen mener det er viktig å diskutere dette på seminaret. Gruppen mener også at Kunnskapsdepartementet bør delta under sesjonen der rapportering av studieinformasjon (utveksling av data mellom institusjonene) skal diskuteres. 6. Neste møte Neste møte: Avventer med å avklare behov for nytt møte, til DBH sender ut informasjon om endringer for neste rapportering. Mindre saker vil bli tatt vha e-post. 7. Eventuelt a. HiL: Synliggjøre felt som benyttes til rapportering Berit kom med forslag om å synliggjøre felt som benyttes til rapportering til DBH. Gruppen mener at bruken av fargede datafelt blir for omfattende, og at noen felt brukes til flere typer rapportering. Ulike måter å markere DBH-feltene ble foreslått. Det kom ikke til noen entydig konklusjon på denne. b. HiL: Plassering av student på studieprogram I dag blir studenten plassert på sist registrert studieprogram dersom han/hun har tilhørighet på flere studieprogram som ellers stiller likt. Berit foreslo å endre dette til plassering på studieprogram med høyest studiepoeng. Saken behandles på nytt på neste møte i gruppen. Side 6

Eli Vangen, HiST Inger Setnes, HiO Hans J. Berntsen, HiT Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Knut Løvold, USIT Aune Moe, USIT

Eli Vangen, HiST Inger Setnes, HiO Hans J. Berntsen, HiT Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Knut Løvold, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-013 Innkalling Møte

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 4. mars 2010 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 4. mars 2010 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-041 Innkalling Møte

Detaljer

Eli Vangen, HiST Karin Stormo, HiO Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Anne-Lise Lande, USIT Aune Moe, USIT

Eli Vangen, HiST Karin Stormo, HiO Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Anne-Lise Lande, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-071 Innkalling Møte

Detaljer

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 4.-5. februar 2015

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 4.-5. februar 2015 FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-009 Innkalling

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Lånekassen gjør om på sin nettsøknad for delstudier sommeren 2015. Mer informasjon om dette under punkt 5.

Lånekassen gjør om på sin nettsøknad for delstudier sommeren 2015. Mer informasjon om dette under punkt 5. Felles studentsystem Telefon: 22840798 FSAT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Til: Planleggingsgruppen

Detaljer

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 2.4.2014. Tid: Onsdag 2. april kl 09:00

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 2.4.2014. Tid: Onsdag 2. april kl 09:00 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-14-041 Innkalling

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-010 Innkalling Møte

Detaljer

Onsdag 17. og torsdag 18. juni, starter kl 10:00 første dagen, avsluttes kl15:00 andre dagen

Onsdag 17. og torsdag 18. juni, starter kl 10:00 første dagen, avsluttes kl15:00 andre dagen FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Referat. Møte i arbeidsgruppen for etter- og videreutdanning 19. januar 2011

Referat. Møte i arbeidsgruppen for etter- og videreutdanning 19. januar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i arbeidsgruppen

Detaljer

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 4.5.2012. Tid: Fredag 4. mai kl. 10:00 15:00. USIT, møterom 5. etg., Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 4.5.2012. Tid: Fredag 4. mai kl. 10:00 15:00. USIT, møterom 5. etg., Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-12-079 Innkalling Møte

Detaljer

Referat. Møte i styret for Felles studentsystem 6. september 2013

Referat. Møte i styret for Felles studentsystem 6. september 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

søkere? Velge instrument samtidig med å melde seg til emnet Emne oppmeldingskrav undervisning- og vurderingsmodul undervisning- og vurderingsmodul

søkere? Velge instrument samtidig med å melde seg til emnet Emne oppmeldingskrav undervisning- og vurderingsmodul undervisning- og vurderingsmodul Saker til behandling 28.-29. november Sak Modul Oppsummering STW-794 betalinger Faktura: egengenerering av 5 fakturadetaljer STW-798 innsynsmoduler VURDMELD: Skal KONT eller NY vises frem? STW-799 innsynsmoduler

Detaljer

Innkalling til samarbeidstiltakets årsmøte

Innkalling til samarbeidstiltakets årsmøte Postadresse: Felles studentsystem USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo Telefon: 22852527, 22852508 Telefax: 22852970 E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no Innkalling FS-08-005 ND/AFS

Detaljer

Hans J. Berntsen, HiT Marit Vartdal Engeset, HVO Jan Johansen, KHiO Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Aune Moe, USIT

Hans J. Berntsen, HiT Marit Vartdal Engeset, HVO Jan Johansen, KHiO Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-049 Innkalling

Detaljer

Kravspesifikasjon Vitnemålsbank

Kravspesifikasjon Vitnemålsbank Kravspesifikasjon Vitnemålsbank USIT, Universitetet i Oslo Versjon 1.0-19. februar 2013 Innhold 1 INNLEDNING...1 2 ARBEIDET MED KRAVSPESIFIKASJON...1 2.1 GENERELT...2 3 SCENARIER...3 3.1 SØKNAD OM ARBEID...3

Detaljer

Rutinebeskrivelser for godkjenning

Rutinebeskrivelser for godkjenning Postadresse: Felles studentsystem USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo Telefon: 22852527, 22852508 Telefax: 22852970 E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no FS-14-005 12.6.2014 Sist

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 25. november 2010

Referat. Møte i styret for FS 25. november 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Referat FS-12-085. Seminar StudentWeb-gruppen 24. og 25.4.2012

Referat FS-12-085. Seminar StudentWeb-gruppen 24. og 25.4.2012 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Seminar StudentWeb-gruppen

Detaljer

FS kurs 6 Vurdering Del II: Eksamensplanlegging

FS kurs 6 Vurdering Del II: Eksamensplanlegging - 1 - FS kurs 6 Vurdering Del II: Eksamensplanlegging Skrevet ut 13.08.13 Side - 1 - av 56 FS KURS 6 VURDERING DEL II: EKSAMENSPLANLEGGING... - 3-1. Kontrollere vurderingsmeldinger, sperre pga ikke-oppfylte

Detaljer

Årsberetning 2009 Felles Studentsystem

Årsberetning 2009 Felles Studentsystem Årsberetning 2009 Felles Studentsystem 1 Årsberetning 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 DRIFTSORGANISASJON... 8 REGNSKAP FOR 2009... 16 STATUSRAPPORT ARBEIDSOPPGAVER... 22 ADRESSER TIL INSTITUSJONER

Detaljer

AGENDA. Dag 1. FS StudentWebgruppe 28.-29. november 2012. 9:30 10:30 Ankomst. 10:30 11:30 Velkommen

AGENDA. Dag 1. FS StudentWebgruppe 28.-29. november 2012. 9:30 10:30 Ankomst. 10:30 11:30 Velkommen FS StudentWebgruppe 28.-29. november 2012 AGENDA Dag 1 9:30 10:30 Ankomst 10:30 11:30 Velkommen 11:30 12:30 Lunsj Gjennomgang av siste versjon av NetLifes utforming av utdanningsplaner 12:30 13:30 Gjennomgang

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET Side 1 av 1 Dato: 14.01.2015 Sted: Styrerommet, Campus Ås Tid: 12.15-15.00 INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET SAKSLISTE 1/2015 Godkjenning av dagsorden og godkjenning

Detaljer

FS kurs 2 Studieelementer Versjon: 22.01.2013

FS kurs 2 Studieelementer Versjon: 22.01.2013 FS kurs 2 Studieelementer Versjon: 22.01.2013 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Emner... 4 2.1 Emne samlebilde... 4 2.1 Endring av sentrale emneopplysninger... 13 2.3 Kopiering av infotekster... 15 2.4 Emnelogg...

Detaljer

Lynkurs i hvordan komme i gang med Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015

Lynkurs i hvordan komme i gang med Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015 Lynkurs i hvordan komme i gang med Studentweb3 Kathy Haugen 15. april 2015 Hvordan teste i demobasen? Last inn felleskoder FS002.001 i Fssystem Sett i gang nattjobb for Webapplikasjon initier kopieringsjobb

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør) Blindern, 14.2.2014 Møte i styret for CRIStin 12. februar 2014 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Reidar Thorstensen Rune R. Schjølberg

Detaljer

Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge

Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge 1. Bakgrunn UHRs utdanningsutvalg satte høsten 2013 ned en arbeidsgruppe som skulle se på problemstillinger og utfordringer knyttet

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer