Leder 1/21 CRS CORPORATE RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leder 1/21 CRS CORPORATE RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY"

Transkript

1 Miljø- og samfunnsrapport

2 MILJØ- OG SAMFUNNSRAPPORT 2012/2013 Leder 1/21 Stein Rømmerud i Coca-Cola har overlevert den siste gjenbruksflasken til konservator Dag Andreassen på Teknisk Museum CRS CORPORATE RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY Den aller siste gjenbruksflasken som ble produsert på fabrikken på Robsrud,ble kjørt standsmessig i en historisk Coca-Cola lastebil til Teknisk Museum i Oslo I Coca-Cola Enterprises kaller vi samfunnsansvars- og bærekraftsarbeidet vårt for CRS Corporate Responsbility and Sustainability. Begrepet er dekkende, fordi vi mener at det klassiske CSR-begrepet blir for vagt. Dette dreier seg om langt mer enn bare selskapets sosiale ansvar. CRS skal være tett integrert i alt vi gjør, og lederne våre måles på at de bidrar til at våre ambisiøse CRS-mål nåes. Det siste året er jeg spesielt stolt av den totale omleggingen vi har gjennomført her til lands. Overgangen til moderne, plantebaserte gjenvinningsflasker og en langt mer strømlinjeformet logistikk har allerede nå gitt positive utslag for både energiforbruket og CO2-utslippene våre. Derfor er det ekstra hyggelig å kunne konstatere at fremgangene våre på dette området også legges merke til utenfor CCE. Våren 2013 mottok vi den prestisjefylte miljøprisen fra den største grossisten her til lands, nemlig Asko. De understreker at vi setter standarden for hele bransjen og er et eksempel til etterfølgelse. I tillegg vant vi CSR-Awards 2013 i Norge, sammen med miljøorganisasjonen Zero for vårt samarbeid rundt overgangen til plantebaserte plastflasker. Slike priser er hyggelige anerkjennelser, men først og fremst en viktig motivasjon for vårt fortsatte fokus på CRS-området. Vi kommer ikke til å hvile på laurbærene. Snarere tvert i mot, vi har knapt startet. IGNACE CORTHOUTS Administrerende direktør Coca-Cola Enterprises Norge AS

3 Om rapporten MILJØ- OG SAMFUNNSRAPPORT 2012/2013 2/21 Bildet viser eksempler på preformene som våre nye flasker blåses opp av. Transportbehovet før produksjon er med disse begrenset til en tiendedel. OM VÅR BÆREKRAFTSRAPPORT FOR Coca-Cola Enterprises Norge sin samfunnsrapport for er vår femte rapportering i henhold til Global Reporting Initiative (GRI) sine retningslinjer (versjon G3.1 ). Den forrige ble publisert i juli Rapporten omhandler virksomheten til Coca-Cola Enterprises Norge AS, og alle data og nøkkeltall er for 2012 hvis ikke annet angis. Grunnlaget for resultatene som oppgis på hver indikator har blitt fremskaffet av de internt ansvarlige for de respektive områdene, gjennom metoder for måling og beregning som er fastsatt på konsernnivå. Årets kortfattede norske rapport er publisert som pdf på Sammen med konsernets felles samfunnsrapport for 2012 (Coca-Cola Enterprises Sustainability Report 2012, se www. ccesustainabilityplan.com), er den laget for å tilsvare GRIs rapporteringsnivå B+. Ambisjonen er å utvikle både samfunnsarbeidet og -rapporteringen kontinuerlig, og dermed fortsette vår årlige rapportering. TILPASNING OG UTVALG Samfunnsrapporten beskriver Coca-Cola Enterprises Norge sine aktiviteter og resultater i samfunnsarbeidet, ut i fra Coca-Cola Enterprises sine felles fokusområder og mål. Innholdet reflekterer våre områder som påvirker samfunnet, som energi- og vannforbruk, transport av produkter, emballasje og produktportefølje, i tillegg til medarbeiderområder som helse og mangfold. Disse områdene kan også være av interesse for våre omgivelser, samt aktuelle i den offentlige debatten og i mediene. Målet med rapporten er å gi et solid grunnlag for omverdenen til å bedømme samfunnsaspektet ved virksomheten vår, og å gi et utgangspunkt for dialogen videre. Vi har en kontinuerlig og åpen dialog med våre interessenter, for å holde oss oppdatert på deres krav og forventninger, og for å kommunisere våre holdninger i ulike spørsmål. Vi deltar også aktivt i nettverk og organisasjoner på de områdene som berører vår virksomhet både lokalt og internasjonalt. UAVHENGIG REVISJON På oppdrag fra Coca-Cola Enterprises har Two Tomorrows gjort en uavhengig revisjon av konsernets Corporate Responsibility and Sustainability Report Revisjonen har inkludert rapporterte data fra den norske rapporten for bærekraft og samfunnsansvar. Two Tomorrows har vurdert de rapporterte dataene som pålitelige. Revisjonsberetningen finnes i sin helhet på GRI-INDEKSEN På finner du en oversikt over obligatoriske GRI-indikatorer, i tillegg til de resultatindikatorene som er relevante for Coca-Cola Enterprises Norge, og som selskapet har valgt å rapportere på. Oversikten viser også om vi rapporterer fullstendig eller delvis i forhold til GRIs retningslinjer for hver enkelt indikator og hvor informasjonen finnes. Mer informasjon om GRI, og fullstendig beskrivelse av retningslinjene og indikatorene finner du på KONTAKT OSS Vi tar gjerne imot synspunkter og spørsmål om vårt miljø- og samfunnsarbeid. E-post: Telefon: Kontaktperson: Rønnaug Vinje, sjef for samfunnsansvar i Coca-Cola Enterprises Norge og Sverige

4 Strategi og styring MILJØ- OG SAMFUNNSRAPPORT 2012/2013 3/21 Noen av våre medarbeidere i sugerøret glassgangen mellom administrasjons- og produksjonsbygget på Robsrud STRATEGI OG VEIEN VIDERE FOR VÅRT SAMFUNNSENGASJEMENT I Coca-Cola Enterprises har vi en visjon om å være best på drikkevaresalg og kundeservice. Ansvar og bærekraft (som vi kaller CRS) er sentralt i det strategiske arbeidet. Vi har en plan med sju fokusområder med konkrete mål og forpliktelser innen samfunnsansvar. Vi skal være industriledende på de to områdene der vi kan utgjøre størst forskjell: Energi og klimaendringer og Bærekraftig emballasje og resirkulering. Vi skal også drive innovasjon, noe PlantBottle er et godt eksempel på. FOKUSOMRÅDER Energi og klimaendringer Bærekraftig emballasje ORGANISERING AV VÅRT SAMFUNNSARBEID Det ytterste ansvaret for vårt samfunnsarbeid hviler på toppledelsen. Arbeidet for sikkerhet, kvalitet, miljø og ledelsessystemene er integrert i vår Supply Chain-organisasjon. Det følges tett opp av kvalitetsavdelingen, der Supply Chaindirektøren er den øverste ansvarlige. Vår leder for samfunnsansvar har hovedansvaret for CRS-arbeidet og kommunikasjonen av dette. En felles leder for CRS i Norge og Sverige gjør det enklere å dele best practices mellom de to landene. De er ganske like i et bærekraftsperspektiv, noe som også gjør det enklere å implementere Coca-Cola Enterprises sin internasjonale strategi på området. Etter bare noen måneder i min nye rolle har jeg sett at CRS-arbeidet prioriteres både av ledelsen og ute i organisasjonen. Jeg ser frem mot gode prosjekter og initiativer i tiden som kommer! I Norge har vi vår største styrke innen miljø og produkter. På emballasje er vi rett og slett best, med bioplast på alle våre egenproduserte produkter - noe vi er stolte av. Samtidig er det mange fremskritt å gjøre. Vi skal fortsette vårt klimafokus, samfunnsengasjement og sosiale ansvar. I tillegg skal vi sørge for at helse og aktiv livsstil er viktige områder også i tiden fremover. Vannforvaltning Produktportefølje Arbeidsplassen En aktiv, sunn livsstil Lokalsamfunn Rønnaug Vinje CRS-sjef Coca-Cola Enterprises Sverige og Norge

5 STRATEGI OG STYRING Prestere i dag, inspirere for morgendagen Vår visjon for CRS Vi vil prestere i dag, ha lave karbonutslipp, null avfall, inspirere og ta ledelsen mot en mer bærekraftig morgendag. Coca-Cola Enterprises regler for god forretningsskikk Code of Business Conduct gjelder alle medarbeidere, og angir retningslinjer for forretningsskikk ut i fra vår virksomhets verdier. På konsernnivå har vi et CRS-styre som består av representanter fra toppledelsen. Dette styret vurderer løpende den jobben vi gjør innen samfunnsansvar. Under dette ligger et fagråd som gjennomfører og styrer den daglige implementeringen av samfunnsstrategien. Dette fagrådet støttes av CRS og QESH-ansvarlige (QESH = kvalitet, miljø, sikkerhet og helse). Et integrert ledelsessystem Våre ledelsessystem er en viktig grunnmur i våre daglige arbeid. Coca-Cola Enterprises er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO og OHSAS Vi er også sertifisert for mattrygghet, ISO og PAS 220. Våre strategiske prioriteringer Levere for i dag På våre forpliktelser og mål Lede an i bransjen Innen energi og klimaendringer, samt bærekraftig emballasje og resirkulering Tenke nytt for fremtiden Gripe muligheter for innovasjon, samarbeid og partnerskap Basen for vårt integrerte ledelsessystem er The Coca-Cola Company s ledelsessystem KORE, med ambisiøse krav som ofte er mer omfattende enn de øvrige standardene. KORE stiller et stort antall krav; fra regler rundt prøvetaking og utseende, til emballasje, sikkerhetsutstyr og produktkvalitet foruten prosesskrav Målbare mål på alle nivåer På veien fra visjon til strategi finnes mange overgripende og målbare mål. Disse er fordelt ned gjennom hele organisasjonen, helt ned på personnivå. Løpende oppfølging skjer mot styrende mål og nøkkeltall: Innen produksjon med fokus på linjeeffektivitet og salg, og innen alle områder for samfunnsansvar. Nøkkeltall følges opp daglig, på noen områder så tett som hver time. I Supply Chain møtes ledere hver morgen for å følge opp nøkkeltall, inkludert tall som er relatert til bærekraft og samfunnsansvar. Regler for god forretningsskikk viser veien Coca-Cola Enterprises regler for god forretningsskikk Code of Business Conduct gjelder for alle medarbeiderne, og angir retningslinjer for forretningsskikk utifra vår virksomhets verdier. Retningslinjene gir blant annet veiledning rundt etiske aspekter, leverandørrelasjoner og antikorrupsjon. Vi gjennomfører regelmessig revisjoner av vårt arbeid og det gjennomføres opplæring for ansatte. For mer informasjon om våre strategier innen samfunnsansvar, vennligst se: VÅR CRS-VISJON Prestere i dag, inspirere for morgendagen I CCE er vi fokusert på å prestere; det er selve kjernen i hvem vi er som et tapperi. Hvis vi sier at vi skal gjøre noe, så gjennomfører vi det! Vi er fokusert på fremdrift i virksomheten, men ønsker å sikre en bærekraftig vekst. Derfor kartlegger vi vår påvirkning på miljøet, og reduserer våre karbonutslipp. Vi vil PRESTERE i dag, med lave karbonutslipp og null avfall, inspirere og ta ledelsen mot en BÆREKRAFTIG MORGENDAG Vi beskytter vår felles fremtid ved å være en virksomhet med null avfall. Vi ønsker å eliminere avfallet fra våre produksjonsanlegg, og sikre at vi resirkulerer mer materiale enn vi bruker til det beste for alle og virksomheten. I våre egne produksjonsanlegg har vi allerede gjort store fremskritt mot dette målet. Og vi vil fortsette å utvikle, samarbeide og søke partnere for å kunne gjennomføre ytterligere fremskritt over hele virksomheten. En bærekraftig morgendag handler ikke bare om fremtiden for virksomheten. Det handler også om å utgjøre en positiv, miljømessig, sosial og økonomisk forskjell for lokalsamfunnet. Det handler om å tenke og handle videre enn ens egen virksomhet, og forbi den uforutsette fremtiden. Vi kan inspirere andre aktører gjennom eksempler på hva vi oppnår, og ved å vise hvordan vi samarbeider med våre interessenter fra oppfordring om å pante, til å ta informerte drikkevalg.

6 En aktiv, sunn livsstil MILJØ- OG SAMFUNNSRAPPORT 2012/2013 5/21 Vi lager drikker som passer sammen med en variert livsstil. Visste du at vår sportsdrikk Powerade er den offisielle drikken for atletene under OL? VÅR FORPLIKTELSE Vi skal oppmuntre til en aktiv og sunn livsstil ved å støtte fysisk aktivitet, og gjennom informasjon om kosthold og ernæring. Coca-Cola Enterprises Norge (CCEN) ønsker å oppfordre både forbrukere og medarbeidere til en aktiv livsstil. I tillegg til å ha en rekke produkter i vår portefølje som passer godt sammen med en variert livsstil, engasjerer vi oss i en lang rekke idrettsarrangementer og aktiviteter over hele landet. For CCEN er det viktig å legge til rette for at egne medarbeidere kan leve et aktivt liv, i tillegg til at vi ønsker å støtte opp om initiativ fra lokale treningslag. Hvert år støtter vi mellom 220 og 250 ulike prosjekter, alt fra små fotballklubber til større aktører. Når vi velger hvilke prosjekter vi skal støtte, er vårt fokus bredde og mangfold vi ser etter lavterskeltilbud som kan aktivere flest mulig. Som eksempel støtter vi Norway Cup økonomisk, siden arrangementet innfrir disse kriteriene. Vi har lagt til rette for aktivitet for medarbeiderne, både på arbeidsplassen, i idrettsgrupper og gjennom deltagelse på idrettsarrangementer. Målet er at det skal være enklest mulig for våre medarbeidere å engasjere seg i en aktiv livsstil Fra innebandy til Birken På hovedkontoret på Robsrud har medarbeiderne blant annet mulighet til å drive egentrening på treningsrom, ta pilatestimer og gå på spinning. CCEN har også en «Sports & Social»-gruppe for medarbeiderne. Der kan de ta del i en lang rekke ulike aktiviteter og treningsgrupper, som innebandy, golf og fotball. CCEN legger også til rette for at medarbeiderne kan delta på ulike idrettsarrangement, blant annet ved å dekke deltageravgiften. Dette gir motivasjon ikke bare til å delta, men også aktivitet ogtreningsforberedelser frem mot deltagelsen. For mange er disse forberedelsene viktigere enn selve løpene og rennene. I 2012 var medarbeidere med på blant annet Oslo Maraton og Birkebeinerarrangementene for løping, ski og sykkel. POWERADE SWEAT SESSION Vår sportsdrikk Powerade har både i 2012 og 2013 arrangert Powerade Sweat Sessions. Dette er arrangementer som gir vanlige mosjonister muligheten til å måle eget hydreringsbehov, på en måte som har vært forbeholdt toppidrettsutøvere tidligere. Målet er at flest mulig skal lære hvor mye hydrering som må til for å yte optimalt. Forskning viser nemlig at det er vanlig å erstatte kun % av væsketapet i forbindelse med trening. På Sweat Session går deltagerne gjennom en lang rekke harde øvelser, og veies både før og etter, for å gi en pekepinn på væsketapet. Dobbelt OL-vinner Andreas Thorkildsen var til stede på Sweat Sessions både i mars og april, for å veilede mosjonistene som deltok. Andreas Thorkildsen på Sweat Sessions

7 Lokalsamfunn MILJØ- OG SAMFUNNSRAPPORT 2012/2013 6/21 VÅR FORPLIKTELSE Vi skal utgjøre en positiv forskjell i våre lokalsamfunn, samarbeide med lokale partnere og støtte aktiv involvering av våre ansatte. Coca-Cola er et lokalt produkt som lages av lokale medarbeidere. I Norge tapper vi drikkevarene våre på Robsrud i Lørenskog kommune. Også her er målet å utgjøre en positiv forskjell i det samfunnet vi er en del av. Coca-Cola Enterprises (CCE) har et mål om at i løpet av 2014 skal 1 % av overskuddet før skatt brukes til sosiale investeringer; det vil si å støtte og samarbeide med ideelle organisasjoner i form av tid, frivillighet, direkte investeringer i prosjekter og samarbeid. Når vi i Coca-Cola Enterprises Norge (CCEN) snakker om lokalsamfunn, tenker vi på de områdene vi setter fotavtrykk i; ikke bare rundt Robsrud, men også i de områdene Administrerende direktør Ignace Corthouts besøkte i november de nye lokalene til Café Condio sammen med Svein Mollekleiv i Røde Kors, og fi kk snakke med unge gjester og medarbeidere. der medarbeiderne bor. Dette er grunnen til at vi i over 10 år har samarbeidet med Oslo Røde Kors, en organisasjon som gjør en flott innsats i lokalsamfunnene til mange av våre medarbeidere ikke minst gjennom sine ressurssentre. CCEN har hatt gleden av å samarbeide med Oslo Røde Kors også i det siste året, og støtte deres arbeid med økonomiske ressurser og frivillighetsarbeid. Sommeren 2012 var medarbeidere i CCEN med på å pusse opp et av Røde Kors sine ressurssentre, og i september stilte andre medarbeidere fra CCEN opp på nytt dugnadsarbeid. De hjalp Røde Kors å flytte Cafè Condio et ressurssenter på Majorstuen fra kafeens gamle lokaler til sin nye beliggenhet i VM-Paviljongen. I likhet med de andre ressurssentrene, er Condio et populært sted å være for mange unge. Der får de blant annet aktivitetstilbud som leksehjelp og arbeidstrening for ungdom. 2 CCEN gir alle medarbeiderne to arbeidsdager i året til å bruke på frivillig arbeid To arbeidsdager til frivillig innsats CCEN gir alle medarbeiderne muligheten til å bruke to arbeidsdager i året på frivillig arbeid for Røde Kors, eller andre samarbeidspartnere. Administrerende direktør i CCEN, Ignace Corthouts, besøkte i november Oslo Røde Kors sitt ressurssenter i Groruddalen, og Café Condio i sine nye lokaler på Majorstuen, for å se hvordan Oslo Røde Kors og frivillige i CCEN samarbeider om å skape en meningsfull fritid for de unge. I løpet av 2013 vil våre medarbeideres frivillige innsats handle om å fremme økt fysisk aktivitet blant de unge. Som et symbol på dette, overrakte Corthouts på sitt besøk en Coca-Cola fotball. Denne markerte en pengegave fra CCEN, som er øremerket fysiske aktiviteter for de unge på de ulike ressurssentrene. AKTØRER I LOKALSAMFUNNET I tillegg til det langvarige samarbeidet med Oslo Røde Kors, jobber CCEN også med andre aktører i lokalsamfunnet, for å samarbeide med disse om å utgjøre en positiv forskjell. Vi har blant annet samarbeidet med Lørenskog Cykleklubb (LCK) siden LCK stiller med spinninginstruktører på timer for medarbeiderne, og CCEN bistår med pengestøtte og leverer drikkevarer til LCK sine arrangementer. Vi samarbeider også om temakvelder, der deltagerne blant annet kan få tips og råd om sykling og vedlikehold av sykler.

8 Vannforvaltning MILJØ- OG SAMFUNNSRAPPORT 2012/2013 7/21 1,2 Vi er på god vei mot målet om ikke å bruke mer enn 1,2 liter vann per liter produserte drikke innen 2020 VÅR FORPLIKTELSE Vi skal sette standarden for effektiv bruk av vann, etablere en vanneffektiv drift og minimere effekten på vann gjennom hele verdikjeden vår. Rent vann er den kanskje viktigste ressursen for oss mennesker. Samtidig er det den viktigste ingrediensen i våre populære produkter. Dette gjør at vi i Coca-Cola har et stort ansvar for å anvende vannet vi bruker på beste måte. Dette gjelder også her i Norge, selv om vi normalt kan glede oss over rik tilgang på rent og godt vann. I 2012 investerte vi i nye produksjonsmetoder, noe som allerede har resultert i kraftig redusert vannforbruk. FREMSKRITTSRAPPORT NØKKELTALL Vannforbruk totalt, i antall tusen liter Vannforbruk per liter produserte drikke (i liter) RESULTAT (i 2011: ) 2,10 (i 2011: 2,23) UTVIKLING NYTT PRODUKSJONSANLEGG I 2012 investerte Coca-Cola Enterprises Norge (CCEN) i produksjonsanlegget på Lørenskog, for å tilrettelegge for bærekraftig drift og vekst i årene som kommer. Produksjonslinjene ble endret for å kunne lage gjenvinnbare flasker i stedet for ombruksflasker dette gir en stor miljøgevinst. Ikke minst er vannforbruket redusert kraftig, blant annet som følge av at det ikke lenger er behov for å vaske ombruksflaskene mellom hver gangs bruk. Vår ambisjon er at vår produksjon på Lørenskog skal være den mest vanngjerrige fabrikken i hele CCE-systemet. Et av de mest spennende resultatene av endringen fra ombruksflasker til gjenvinningsflasker i 2012, er en stadig mer bærekraftig bruk av vann. Før endringen til de nye flaskene ble det brukt i overkant av 2,2 liter vann for å produsere 1 liter drikke. I etterkant begynte vannforbruket å gå ned, og for hele 2012 endte det på 2,1 liter vann per produserte liter drikke. Siden dette resultatet er for hele 2012, inkluderer det imidlertid mye vannforbruk fra produksjonen av de gamle flaskene. Etter at CCEN i 2013 har gått helt over til å produsere gjenvinningsflasker, ser vi at vannforbruket ytterligere er redusert kraftig. Vi er nå på god vei mot målet om ikke å bruke mer enn 1,2 liter vann per liter produserte drikke innen Hvorfor mindre vannforbruk med de nye gjenvinningsflaskene? Hovedårsaken er at vi har kunnet fjerne flaskevaskmaskinen, som brukte store

9 VANNFORVALTNING 7% CCEN sitt vannforbruk ble redusert med nesten 7 % i 2012 Reduksjon i bruk av kjemikalier Endringen til nye produksjonslinjer for produksjonsflasker, betyr også en vesentlig nedgang i bruk av kjemiske midler. Dette har igjen å gjøre med at flaskevaskeren er fjernet; den brukte både lut, og tilsetnings stoffer som partikkelbindere, for å få ombruksflaskene helt rene. I tillegg krever de nye transportbåndene mindre bruk av sepe, smøremidler og kjemikalier. Det er ofte sammenheng mellom økonomisk og miljømessig bærekraft. Et av mange eksempler på dette, er at mindre og renere avløpsvann også koster mindre å slippe ut. mengder vann når den vasket de gamle ombruksflaskene mellom hver gangs bruk. Det kommer ikke lenger inn millioner av brukte flasker til fabrikken, som må vaskes før de kan brukes på nytt. De nye gjenvinningsflaskene blir i stedet blåst opp fra små, uferdige preformer. Når de pantes, komprimeres de av automaten, før de males opp til plastfliser som resirkuleres. En annen hovedårsak til vannbesparelsen er at de nye produksjonsbåndene ikke lenger må smøres med våtsmøring. For at flaskene ikke skal falle når de transporteres på båndet, kreves minst mulig friksjon. Tidligere ble det kontinuerlig sprayet vannbasert smøremiddel på båndet, for å jevne ut bevegelsene. Med de nye og moderne linjene, kan CCEN i stedet bruke et tørt stoff som fungerer som et silikonlag. Det smøres på med koster som får noen få dråper med smøremiddel et par ganger i timen. Resultatet er mindre bruk av både vann og kjemikalier enn tidligere. Mindre avløpsvann Som en følge av endringene reduseres også avløpsmengden; det blir mindre avløpsvann fra produksjon enn tidligere. I 2012 var det 259,3 millioner liter avløpsvann fra produksjon mot 287,2 millioner liter i Dette er en reduksjon på over 9 %. Alt spillvannet 100 % tilbakeføres til naturen på en trygg måte gjennom renseanlegg. RESIRKULERTE PLASTFLISER Det målet for vannforbruk som defineres i Visjon 2020, er et sterkt signal om at CCE tar miljø på alvor, og viser vei på hvilke valg og prioriteringer som må gjøres i hverdagen. Nå som vi har nye og moderne tappelinjer, har vi gode forutsetninger for å nå denne visjonen i Norge. For å nå målet, kreves det samtidig at hele organisasjonen vår er dedikert, og forplikter seg til å treffe de valgene hver dag som gjør at visjonen blir virkelighet. Bent Majercsik, miljøsjef CCEN MILJØSJEFEN OM VISJON LITER RENT VANN TIL AFRIKA I 2012 knyttet Coca-Cola for første gang her i landet en produktkampanje sammen med muligheten til å hjelpe mennesker som ikke er like heldige med tilgangen til rent vann. Merkevaren Bonaqua gjennomførte kampanjen «3 liter rent vann til Afrika» i samarbeid med Røde Kors og artisten Hanne Sørvaag. For hver flaske som ble kjøpt i kampanjeperioden, donerte Bonaqua til Røde Kors sitt «Vann for livet»-prosjekt i Afrika tilsvarende innsatsen som krevdes for å skaffe 3 liter rent vann. Publikum kunne også gå inn på kampanjens Facebook-side, og donere vann der uten å kjøpe Bonaqua. I løpet av kampanjen, ble over 40 millioner liter vann donert til Røde Kors sitt arbeid i ulike afrikanske land.

10 Energi og klimaendringer MILJØ- OG SAMFUNNSRAPPORT 2012/2013 9/21 30% En analyse viser at endringen til grossistdistribusjon og miljøvennlige gjenvinningsflasker vil resultere i opptil 30 % reduksjon i CO2- utslippet VÅR FORPLIKTELSE Vi vil redusere karbonavtrykket til drikken du holder i hånden med en tredjedel, ved å redusere karbonutslippet gjennom hele verdikjeden vår. Vi mener klimaendringer som følge av menneskeskapte utslipp er den viktigste miljøutfordringen kloden vår står ovenfor. Samtidig er energiforbruk det området der vi i CCEN kan utgjøre den kanskje største forskjellen; både i egen virksomhet, men også i forhold til å påvirke verdikjeden vi er en del av. Valgene vi tar kan bidra til at både egen organisasjon, leverandører og forbrukere går i riktig retning. Vi har et kontinuerlig fokus på dette området, og reduksjonen i strømforbruk og energiforbruk fra de forrige årene fortsatte også i FREMSKRITTSRAPPORT NØKKELTALL Totalt antall tonn med karbondioksid (fra produksjon, distribusjon, kjølere hos kunder) Energibruk per 1000 liter produserte drikke Andel energieffektive kjøleskap (EMS) Andel HFC-frie kjøleskap i innkjøp RESULTAT tonn ( i 2011) 150,98 KWh (173,46 i 2011) 27,7 % (34,6 % i 2011) 80,1 % (83 % i 2011) UTVIKLING På grunn av økt nøyaktighet i rapporteringen fra 2011 til 2012 gir tallene for energieffektive og HFC-frie kjøleskap inntrykk av nedgang, uten at nedgangen er reell BÆREKRAFTIG VIRKSOMHET I 2012 gjennomførte Coca-Cola Enterprises Norge (CCEN) to store endringer på veien mot en mest mulig bærekraftig virksomhet: Vi bygget om produksjonslinjene på fabrikken, for å kunne produsere gjenvinningsflasker i stedet for de gamle gjenbruksflaskene. I tillegg gikk vi over til grossistdistribusjon av produktene våre. Endringene ble gjennomført på bakgrunn av en analyse som viste at de ville redusere vårt CO2- utslipp med opp mot 30%. Hovedårsaken til at utslippet vil reduseres, er at det har blitt færre lastebiler på veiene. Kundene kjører nå selv produktene våre til sine butikker, sammen med andre varer. I tillegg komprimeres de nye gjenvinningsflaskene når de pantes, og kjøres så direkte til Norsk Resirk for gjenvinning. Dette betyr at det ikke lenger kjører lastebiler med tomme, pantede flasker fra hele landet til fabrikken på Robsrud, for at de skal vaskes og brukes på nytt. Dette gir en stor klimagevinst én lastebil med komprimerte gjenvinningsflasker etter pant, tilsvarer fem lastebiler med de gamle ombruksflaskene etter pant. Og én lastebil med preformer til produksjon tilsvarer ti lastebiler med de gamle ombruksflaskene på vei til vasking for å brukes på nytt. Dette gir en så positiv effekt at vårt CO2-utslipp totalt sett vil gå ned, selv om den nye flaskeproduksjonen isolert sett krever noe mer energikrevende enn den gamle.

11 ENERGI OG KLIMAENDRINGER 15% Innen 2020 er målet å redusere energiforbruket med 15 % Stadig bedre lyssystemer sparer energi Lysstyringssystemet CCEN satte opp for å redusere energibruken på fabrikken i 2011, er videreutviklet i 2012 og Det er delt opp slik at man kan skru av enkelte soner, og har nå blitt oppgradert slik at soneinndelingen er blitt enda mer omfattende. Det er også satt inn nye lys i det nye produksjonslokalet. Disse bruker mindre Watt (189, mot tidligere 400), men har allikevel den samme lysstyrken, og er også et eksempel på at energiforbruket kan reduseres kraftig bare ved å bytte til mer moderne og energieffektivt utstyr. Energiforbruket per 1000 liter produserte drikke gikk markant ned fra 2011 til Reduksjonen var på nærmere 13 %, fra 173,46 KWh i 2011 til 150,98 KWh per 1000 liter produserte drikke i Karbonutslipp, (tonn CO2e) Mer miljøvennlig fabrikk og produksjon Den nye flaskeproduksjonen med flaskeblåser bruker isolert sett noe mer strøm enn før, men installasjonen av nye produksjonslinjer og nytt utstyr har gitt en «ny» fabrikk, som totalt sett er mer miljøvennlig enn den gamle. Mange av de nye fabrikksystemene gjenbruker energi, blant annet gjenbrukes trykkluft fra flaskeblåseren i lavtrykksnettet som styrer ventiler og signaler til roboter. De nye maskinene går i dvale når de ikke brukes, og de nye produksjonslinjene er mer energieffektive enn de gamle; disse slår seg også av, hvis de står lenge nok. Færre driftstimer på anlegget som følge av ombyggingen, samt høyere produksjonseffektivitet på gamle og nye produksjonslinjer gjennom hele 2012 var med på å redusere det totale strømforbruket for anlegget på Lørenskog, som i 2012 endte på MWh, en nedgang på over MWh fra I 2012 fikk vi dekket rundt 47 % av varmebehovet til anlegget på Robsrud med miljøvennlig biovarme, dette er en økning på 5 % fra året før. Bruken av fyringsolje gikk imidlertid opp i 2012, fra liter i 2011, til liter i Dette skyldtes tekniske problemer med el-kjelen i november og desember, som medførte økt bruk av fyringsolje i disse kalde månedene Produksjon Transport Kjøleutstyr Inkludert tjenestereiser 12 % 74 % 14 % Vårt energi- og klimaregnskap for 2012 viser en svak økning i utslipp fra Dette skyldes i hovedsak at utslippsfaktoren for energimiksen til norsk strøm økte med 26 %. Dette kan vi ikke påvirke, men det vi kan påvirke er vårt eget strømforbruk på Lørenskogfabrikken. Dette gikk ned med 11 % fra 2011 til CCEN har samarbeidet med Zero over flere år, og støtter også Zeros arbeid med å sette fokus på fornybar energi. I 2012 var CCEN en av sponsorene for Zero Rally, som gjennomføres for å rette oppmerksomheten mot alternative og miljøvennlige drivstofformer. OM CSR AWARDS 2013 CRS AWARDS 2013 CCEN og miljøorganisasjonen Zero vant CSR Awards 2013 for samarbeidet som ledet til beslutningen om at alle flaskene som produseres i Norge skal være PlantBottle. Denne beslutningen ble basert på en rapport Zero skrev i 2011 om situasjonen for bioplast i Norge. Dette prosjektet vil føres videre i 2013 ved at Zero vil skrive om hva som må til for at bruken av bioplast i Norge skal øke. CCEN ønsker å være med på å støtte opp om lokal utvikling av bioplast for norske aktører, og det kan denne rapporten være med på å bidra til. Zero sitt fokus på bioplast har vært inspirerende for CCEN, og vist mulighetene som ligger i dette materialet. Organisasjonen er en naturlig partner på ny innovasjon innenfor miljøteknologi og utvikling av nye løsninger. CSR Norge arrangerer CSR Awards i samarbeid med CSR Europe-nettverket for samfunnsansvar. Prisen tildeles bedrifter som gjennom samarbeid med andre aktører har vist samfunnsansvar på en forbilledlig måte. CSR Awards er støttet av Europakommisjonen, og ledet av CSR Europe og det britiske CSRnettverket Business in the Community (BITC). I år var fokuset på vellykkede samarbeidsprosjekter mellom bedrifter og ikke-kommersielle interessenter, for eksempel frivillige organisasjoner og myndighetene.

12 Produkter MILJØ- OG SAMFUNNSRAPPORT 2012/ /21 0,375 l I mai introduserte vi det første resultatet av overgangen til gjenvinningsflasker: Vår nye flaske på 0,375 liter, en mindre flaske som gjør det enklere med mengdekontroll. VÅR FORPLIKTELSE Vi skal sørge for et bredt utvalg av forfriskende kvalitetsdrikker, med informasjon om næringsverdi og ingredienser, slik at forbrukerne kan ta informerte drikkevalg. Produktene som tappes og selges av Coca-Cola Enterprises Norge (CCEN) er blant verdens mest kjente og populære merkevarer. Vår strategi for produktporteføljen er tredelt: Den skal stadig utvikles slik at forbrukerne skal ha størst mulig grad av valgfrihet, både når det gjelder smak, pakningstype og ikke minst kaloriinnhold vårt fokus er lavkaloridrikker. For det andre skal alle produktene ha tydelig merking av næringsinnhold på pakningene. Og ikke minst skal produktene markedsføres og selges på en ansvarlig måte. FREMSKRITTSRAPPORT NØKKELTALL Produktkvalitet Emballasjekvalitet Lavkaloriprodukter RESULTAT ,54 % (97,32 % i 2011) 96,47 % (97,72 % i 2011) 19,8 % (19,5 % i 2011) UTVIKLING Produktkvalitet omfatter kullsyre, konsentrat og sukkerinnhold, utseende, lukt og smak. Emballasjekvalitet inkluderer nettoinnhold, datomerking, korkens dreiemoment, utseende på etikett, kork og flaske. VALGFRIHET Vi har en grunnleggende strategi om å kunne tilby forbrukerne valgfrihet i alle salgskanaler en variert bredde av drikkevarer som kan tilpasses ulike livsstiler og forbrukssituasjoner. Overgangen til miljøvennlige gjenvinningsflasker, gjør at vi kan skreddersy alternativer i tråd med denne strategien. For første gang har vi nå utstyr som gir oss anledning til å differensiere pakninger i utstrakt grad både til forbrukerne, til kjøpskanalene der de finner produktene, og innenfor hver merkevare. Det første resultatet av denne pakningsfriheten er her allerede: En ny flaskestørrelse på 0,375 liter ble introdusert i mai Den nye flasken vil gjøre det lettere med mengdekontroll for forbrukere som kjøper drikke i KBS-kanalen (kiosk og bensin). Denne nedskaleringen av størrelse hadde ikke vært mulig uten overgangen til gjenvinningsflasker. Flasken er et godt eksempel på at endringer som skal gi vekst, også kan være bærekraftige valg som bidrar til løsningen på noen av helseutfordringene samfunnet står overfor. Fornøyde kunder og forbrukere Vi jobber hver dag for å levere topp kvalitet på våre produkter, og salgs- og markedsaktivitetene vi gjennomfører. Dette kvalitetsfokuset gir fornøyde kunder og forbrukere. I 2012 ble vi kåret til «Årets leverandør» av 7-Eleven, Shell/7-Eleven og Location (kjeden som står for kioskdrift på kinoer over hele landet). I tillegg har vi i 2013 fått Dagligvarehandelens utmerkelse «Årets leverandør i servicehandelen», i tillegg til

13 PRODUKTER 12år CCEN markedsfører konsekvent ikke våre produkter overfor personer under 12 år. Vi selger heller ikke brus på barne- eller ungdomsskoler. Alle våre produkter har tydelig innholdsdeklarasjon på emballasjen (GDA-merking), for å vise hvor stor andel av det anbefalte, daglige kaloriinntaket drikken står for. Strenge retningslinjer for markedsføring CCEN forholder seg til strenge og selvpålagte retningslinjer for markedsføring. Vi har i 2012 og 2013 fortsatt med konsolidering av arbeidet som ble gjort på dette området i Da stod Coca-Cola i spissen for at norsk drikkevareindustri ratifiserte UNESDA Commitments, et sett med etiske retningslinjer for salg og markedsføring som går ut over de kravene norsk markedsføringslov stiller. Nye, digitale kommunikasjonsløsninger i 2013 gjør at vi enklere når alle selgerne i salgsapparatet direkte, uten mellomledd. Dette gjør det enklere å følge opp våre strenge retningslinjer for salg, markedsføring og automatplassering, også overfor dem som tidligere har vært vanskelig tilgjengelig på grunn av de store avstandene i Norge. Norgesgruppens pris for «Beste leverandør på miljø og bærekraft». Etter overgangen til de miljøvennlige gjenvinningsflaskene, ser vi også at omdømmet blant forbrukerne har blitt kraftig forbedret. RepTrak 2013, en omfattende omdømmeundersøkelse som gjennomføres av Reputation Institute, viser at Coca-Cola går opp med 5,9 prosent fra fjoråret, og scorer totalt 71,1 på en skala fra Med dette plasserer Coca-Cola seg blant bedriftene med godt omdømme. Vi ser også at forbrukertilfredsheten generelt er god, og har blitt enda bedre siden fjoråret. I 2012 mottok vi 3790 forbrukerhenvendelser, 55 prosent ned fra fjoråret. Av disse var 32 prosent klager, en nedgang på 5 prosent fra fjoråret. Fokus på lavkaloridrikker 19,8 prosent av vår portefølje er lavkaloriprodukter. I 2012 utgjorde lavkalori sammen med sukkerfrie produkter totalt 38 prosent av vår produktportefølje. Vårt fokus er på lavkaloriprodukter, både nå og i tiden som kommer. Som følge av dette har vi sukkerfrie alternativer i nesten alle kategorier; dette er produkter med få eller ingen kalorier. Noe av målet for omstillingen til gjenvinningsflasker, er å kunne fokusere enda sterkere på sukkerfrie produkter i tiden som kommer ikke minst Coca-Cola zero og Fanta zero. Vi ønsker å øke vår andel innenfor light coladrikker, og i tillegg bidra til å øke kategorien. VÅR PRODUKTPORTOFØLJE SOLGT I VOLUM Kategorier Sukkerholdig Lavkalori Juice Energidrikker Sportsdrikker Vann Annet 63,6 % 19,8 % 1,9 % 6,4 % 0,8 % 5,5 % 2,0 % ISO JUICE, ENERGIDRIKKER, SPORTSDRIKKER, VANN, OG ANNET Vi må levere høyeste kvalitet på drikkevarene våre hver eneste dag. Det gjør vi gjennom gode produksjonsrutiner, og et bevisst forhold til produktsikkerhet. Overgangen til gjenvinningsflasker har optimert dette arbeidet. I tillegg til at vår produksjon naturligvis er i henhold til norske regler, er vi også sertifisert for næringsmiddelsikkerhet i henhold til ISO (standard for mattrygghet). TO AV VÅRE INTRODUKSJONER DET SISTE ÅRET FANTA SPLASH-BOTTLE ER NY I NORGE, DET SAMME ER DEN NYE STØRRELSEN 0,375 L LAVKALORIDRIKKER SUKKERHOLDIGE DRIKKER

14 Bærekraftig emballasje MILJØ- OG SAMFUNNSRAPPORT 2012/ / året vi kunne annonsere at vi gikk over til å produsere alle våre norske flasker som PlantBottle. VÅR FORPLIKTELSE Vi skal sette standarden for bærekraftig emballasje, oppnå null avfall i virksomheten vår og resirkulere mer emballasje enn vi bruker. Emballasje er en viktig ressurs for oss i Coca-Cola Enterprises Norge (CCEN). I tillegg til at den sikrer kvaliteten på drikkevarene, er det emballasjen som møter forbrukerne når de er i butikken. At våre drikker er blant verdens mest populære merkevarer, gir oss et stort ansvar for å velge den emballasjen som er aller mest bærekraftig for miljø og samfunn. I tillegg har vi et ansvar for å håndtere emballasjen på beste måte samtidig som vi oppfordrer forbrukerne til det samme. FREMSKRITTSRAPPORT NØKKELTALL Andel gjenvunnet materiale i PET Vi ser en kraftig økning siden vi har introdusert PlantBottle Godkjent returandel (KLIF), gjennom pantesystemet og energigjenvinning Avfallshåndtering, andel gjenvinning RESULTAT ,3 % (4,3% i 2011) over 95 % (over 94 % i 2011) 99,4 % (99,3 % i 2011) UTVIKLING I 2012 INVESTERTE CCEN I NYE PRODUKSJONSLINJER 2012 var året CCEN investerte i nye produksjonslinjer for å skape bærekraftig vekst i tiden og årene som kommer. Ved å endre fra ombruksflasker til gjenvinningsflasker kunne vi ta et kvantesprang mot vår visjon: Å sette standarden for bærekraftig emballasje. Vi er glade for å kunne si at med de nye produksjonslinjene på plass, produserer vi nå i 2013 alle våre 0,5 liter og 1,5 liter flasker i Norge som PlantBottle. Det vil si at de lages med opptil 22,5 % plantemateriale, og opptil 50 % resirkulert plastmateriale. Norge er det første markedet i verden der Coca-Cola produserer alle sine flasker som PlantBottle, og det er noe vi er stolte av. PlantBottle lages ved å omdanne sukkerrør til bioetanol, en hovedingrediens for å lage PET-plast. I Coca-Cola bruker vi ansvarlig innkjøpt sukkerrør og melasse (et biprodukt fra sukkerproduksjon) fra Brasil i vår første generasjons PlantBottle. Bioplasten i de flaskene vi bruker i Norge, er den eneste som er bredt anerkjent for å ha en ansvarlig sosial og miljømessig profil, og produksjonen fortrenger ikke matproduksjon. Mindre emballasje Med de nye produksjonslinjene og gjenvinningsflaskene, har CCEN redusert den totale mengden emballasje vi bruker til produktene våre blant annet ved å gå over til en ny og lavere korktype. De nye korkene veier 2,3 gram, mot 2,7 gram på de gamle. Denne endringen reduserer alene

15 BÆREKRAFTIG EMBALLASJE 99,4% av avfallet fra produksjon kildesorteres. Kravene har vært de samme gjennom hele byggeperioden i 2012/ kommer vi til å sette opp enda flere sorteringsstasjoner, og kart over hvor disse vil være å finne, både i kantine, på lager, og andre steder. For produksjon vil dette også medføre kortere omstillingstider mellom de ulike drikkene, noe som bidrar til å spare vann. Nordmenn ligger i verdenstoppen i panting, og i fjor pantet vi for første gang over 95 % av boksene vi kjøper materialbruken med flere titalls tonn hvert år. De nye gjenvinningsflaskene betyr også mindre emballasje på grunn av redusert svinn. Tidligere måtte en stor del av flaskene som kom tilbake etter panting erstattes, siden de var for skadet til å gjenbrukes. På halvlitersflaskene var dette svinnet rundt 20 millioner flasker i året. De nye flaskene produseres imidlertid av helt nye preformer, som gjenvinnes etter én gangs bruk, og kjøres direkte til Norsk Resirk sitt gjenvinningsanlegg. Dermed unngår vi dette svinnet. Mindre avfall Med endringene vi gjennomførte i 2012, har vi også oppnådd mindre avfall, siden den nye gjenvinningsprosessen er langt mer strømlinjeformet enn gjenbruksprosessen vi hadde fra før. I hele 2012 ble det generert tonn med avfall, en nedgang på 442 tonn fra året før. Tidligere ble både tomme og fulle flasker transportert på paller, og det var mye papp, plast og trevirke. De små preformene vi lager de nye flaskene av, kommer imidlertid i stålbur. Og flaskene komprimeres i det øyeblikket de pantes, noe som gjør at de fraktes enkelt uten unødvendig innpakning direkte til Norsk Resirk for gjenvinning. Dette har ført til en vesentlig reduksjon i mengden papp og plast gjennom hele kjeden både i produksjon, og etter at flaskene er pantet. Stadig bedre kildesortering CCEN kildesorterer over 99 % av avfallet fra fabrikken og hovedkontoret i Lørenskog. De nye rutinene for avfallshåndtering som ble innført i 2011, ble i løpet av 2012 gjort enda mer omfattende. Kildesortering er et av mange eksempler på at bærekraft også er lønnsomt, siden det som er avfall for noen kan være nyttig for andre. Avfallshåndtering er et kontinuerlig fokus for oss, i løpet av DE NYE FLASKENE AV BIOPLAST MALES OPP ETTER PANTING, OG TRENGER DERFOR KUN 1/5 AV TRANSPORTEN SOM DE GAMLE FLASKENE TRENGTE PLANTBOTTLE Gjennom PlantBottle følger vi vår visjon om å sette standarden for bærekraftig emballasje. Dette ønsker vi at større deler av mat- og drikkeindustrien og dermed samfunnet skal dra nytte av. Som en følge av dette, har også Heinz de siste to årene kunnet benytte seg av PlantBottle -teknologien i sine ketchupflasker. I løpet av denne perioden har det blitt solgt 164 millioner PlantBottle -flasker med ketchup. Disse flaskene representerer en energibesparelse tilsvarende energimengden 905 hjem benytter hvert år. For Norsk Resirk er det gode nyheter at Coca-Cola går over til gjenvinningsflasker. På grunn av den store volumøkningen, bygger vi et nytt anlegg på Heia i Fet kommune. Dette gir også grunnlag for å etablere det første gjenvinningsanlegget i Norge, vegg i vegg, noe som er rasjonelt og miljøvennlig. Kjell Maldum Norsk Resirk PET-FLASKER Den godkjente returgraden har utviklet seg positivt for både bokser og Pet-flasker i For første gang har returen av bokser oversteget 95 %. I løpet av året endte den på 95,6 %, det vil si at godkjent returgrad for både Pet-flasker, glassflasker og bokser nå er på over 95 %. Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder panting, samtidig vil CCEN jobbe videre for å øke pantegraden ytterligere.

16 Arbeidsplassen MILJØ- OG SAMFUNNSRAPPORT 2012/ /21 VÅR FORPLIKTELSE Vi skal tiltrekke oss, beholde og utvikle en svært talentfull og mangfoldig arbeidsstyrke på en trygg og sunn arbeidsplass, ved å skape en vinnende og inkluderende kultur. Det er mennesker medarbeiderne som skaper suksess for et selskap. Fokuset på å tiltrekke, utvikle og beholde en mangfoldig gruppe av dyktige medarbeidere er dermed en av de tre viktigste strategiene for virksomheten vår. I Coca-Cola Enterprises Norge (CCEN) jobber vi for å være en attraktiv arbeidsplass med et sunt arbeidsmiljø. Medarbeiderne skal føle seg delaktige, og føle at de har mulighet til å utvikle både seg selv og virksomheten. FREMSKRITTSRAPPORT NØKKELTALL Sykefravær (i prosent av total arbeidstid) Arbeidsskader som resulterte i sykefravær, antall totalt Mangfold, andel kvinnelige medarbeidere SIKKER ARBEIDSPLASS Maskinene på våre nye produksjonslinjer holder sikkerhetsstandarden G4. Dette er en standard som er enda strengere enn CE-merkingen, som følger vanlige EU-direktiver. RESULTAT ,9 % (7,86 % i 2011) 14 (16 i 2011) 14,4 % (14,8 % i 2011) UTVIKLING TILTAK FOR Å SIKRE ARBEIDSPLASSER Overgangen til gjenvinningsflasker og grossistdistribusjon sikrer driften for CCEN i Lørenskog i årene som kommer. Samtidig har endringene hatt stor innvirkning på arbeidsplassen vår; antallet medarbeidere har blitt redusert, og det har vært omfattende byggearbeider på de nye produksjonslinjene. CCEN har gjennomført en rekke tiltak for å hjelpe medarbeidere over i nye jobber, og for å ivareta vårt sterke sikkerhetsfokus gjennom hele byggeprosessen. Mennesker er mest verdt. Dette er grunnlaget for sikkerhetsarbeidet i CCEN ja, for alt som gjøres i virksomheten vår. Vårt mål er at vi skal ha null LTA innen LTA står for «lost time accidents», altså ulykker og uhell som er så alvorlige at man ikke kommer på jobb dagen etter. I løpet av det siste året er det innført et eget score card, der fabrikken på Robsrud måles samlet på alle KBI-er som er knyttet til sikkerhet. I tillegg gjennomfører lederteamet to faste «safety discussions» i måneden, der lederne i forkant skal gjennomføre individuelle sikkerhetssamtaler med medarbeiderne. Dette sikrer at lederne er ute blant medarbeiderne med sikkerhetsbrillene på. I 2012 gjennomførte vi en «Sikkerhet først»-kampanje, for å bygge opp under sikkerhetskulturen, slik at medarbeiderne tenker sikkerhet i alt de gjør. Denne innebar faste innlegg om sikkerhet i internmagasinet «Konturen», en Safety Quiz for Supply Chain og plakater og klistremerker med

17 AEBEIDSPLASSEN CCEN vil i år ta inn to personer til et treårig «University Talent Program». Disse bygger sin forståelse for virksomheten ved å jobbe i ulike avdelinger i løpet av tre år, for deretter å gå inn i vanlige medarbeiderroller. I CCEN er vi stolte av å være en mangfoldbedrift. Og mangfold skal gjelde på alle områder. Fremover vil vårt fokus være å øke andelen kvinner på alle plan, nivåer og roller i organisasjonen. Her ser vi et klart forbedringspotensial IT-kurs, truckførerkurs, vekterkurs og tolkeskole. Vi utvikler talentene En del av vår forpliktelse som arbeidsgiver er å utvikle medarbeiderne og deres talenter. I 2013 innfører vi dermed individulle mål- og utviklingsplaner for hver eneste medarbeider. Vi kaller utviklingsprogrammet Online Talent Management, dette er vår måte å strukturere og optimere dialogen mellom leder og medarbeider. I tillegg til det vanlige HR-hjulet for medarbeiderne målsetting, gapsanalyse, tiltak og oppfølging innebærer dette systemet økt fokus på talentledelse; en forenkling for ledere i å identifisere og utvikle den enkeltes talenter. budskap om sikkerhet overalt produksjons og administrasjonsbygget på Robsrud. Sikkerhet for eksterne Over 500 eksterne arbeidere har vært med på å bygge de nye produksjonslinjene det siste året. Alle disse har fått opplæring i våre sikkerhetsrutiner. To fulltidsstillinger har blitt opprettet for å overvåke sikkerheten under byggearbeidet. En av disse er en CDM-supervisor, siden vi i CCE konsekvent følger CDM, den britiske byggherreforskriften, på alle byggearbeider som overstiger en innsats på 500 arbeidsdager. Alle som kjører inn på området ved fabrikken får nå utdelt informasjon om at de må ha på sikkerhetsvest og vernesko for å komme inn på området. Dette gjøres det ingen unntak for, uavhengig av hvilket ærend man har. Alle som kommer inn på området må også kunne kommunisere på enten engelsk eller et skandinavisk språk. Dette er for å sikre at det ikke oppstår noen misforståelser, for eksempel under en evakueringssituasjon. Fra jobb til jobb Omstillingene i 2012 førte til at antallet medarbeidere måtte reduseres. CCEN har samarbeidet med ISS Personalhuset for å kunne hjelpe disse medarbeiderne på beste måte. Målet har vært at de berørte medarbeiderne skal hjelpes over i ny jobb etter endt arbeidsforhold hos CCEN, blant annet ved kartlegging av talenter og kvaliteter som vil være verdifulle for en ny arbeidsgiver, trening på intervjusituasjoner, og gjennom kontakt med potensielle nye arbeidsgivere. HR-avdelingen har blant annet koordinert informasjonsmøter mellom noen av CCENs store kunder, og de medarbeiderne som er berørt av nedbemanningsprosessen. Det har også blitt gjennomført en rekke kurs, som norskkurs, FINN EN FEIL NOEN VENTER PÅ DEG ETTER JOBB Enkle valg på arbeidsplassen gjør at du kan unngå ulykker, og komme trygt hjem til de du er glad i. Arbeidsulykker går ut over familie, venner og fritiden din. Bruk det ekstra minuttet det tar å utføre arbeidsoppgaven din trygt. SIKKERHETEN KOMMER FØRST Finner du ikke feilen på bildet? Sjekk ut Safety-siden på iconnect for mer informasjon. Her kan du også lese om hvordan CCE setter sikkerhet først på arbeidsplassen din, og hvordan vi skal nå vårt felles mål null ulykker innen PLAKATER SOM DENNE BLE SATT OPP PÅ ALLE SAMLINGSSTEDER UNDER SIKKERHETSKAMPANJEN SPENNENDE OG KREVENDE Det har vært både spennende og krevende å være med på overgangen til de nye produksjonslinjene. Krevende siden vi har holdt produksjonen i gang på de gamle linjene, samtidig som vi har fått opplæring i, og hatt oppstart av, de nye linjene. Spennende siden vi har vært med fra starten av, har blitt lyttet til, og fått påvirke løsningene. Dette har gitt eierskap til prosessen. Vi er mektig imponert over hver eneste en av kollegene våre, og den innsatsen de har lagt ned det siste året, forteller Steven Bright og Ritsen Rodrigues. Vi opplevde at det fra øverste ledd, til HR og linjeleder, har vært viktig å håndtere prosessen på en god og respektfull måte overfor de berørte. Det er tett oppfølging av oss som samarbeidspartner på resultater, og på at vi jobber riktig og målrettet. CCEN har gitt de berørte ansatte fri i arbeidstiden, for å gå til samtaler og kurs for å få seg ny jobb, og det har ledere i den operative produksjonen klart å tilrettelegge for, samtidig som produksjonen skal gjennomføres som normalt. Vi opplever derfor at CCEN har tilrettelagt godt for å skape gode resultater i forhold til at berørte skal få seg ny jobb. Siv Sørmo ISS Personalhuset Steven Bright og Ritson Rodrigues er to av medarbeiderne på produksjonsanlegget som har blitt blant de mest moderne i Norge OM OMSTILLINGSPROSESSEN ETTER AT ANTALL MEDARBEIDERE MÅTTE REDUSERES

18 MILJØ- OG SAMFUNNSRAPPORT 2012/2013 Forpliktelser & tiltak 17/21 CRS-FORPLIKTELSENE TIL CCEN NOEN AV CRS-TILTAKENE TIL CCEN ENERGI OG KLIMAENDRINGER: Vi vil redusere karbonavtrykket til drikken du holder i hånden med en tredjedel, ved å redusere karbonutslippet gjennom hele verdikjeden vår. ENERGI OG KLIMAENDRINGER: I 2012 endret vi til grossistdistribusjon og gjenvinningsflasker. Dette skal gi redusert CO2-utslipp på opptil 30 %. Færre lastebiler på veiene reduserer våre klimautslipp kraftig. Nye produksjonslinjer er mer energieffektive. BÆREKRAFTIG EMBALLASJE OG RESIRKULERING: Vi skal sette standarden for bærekraftig emballasje, oppnå null avfall i virksomheten vår og resirkulere mer emballasje enn vi bruker. BÆREKRAFTIG EMBALLASJE OG RESIRKULERING: Våre nye produksjons-linjer er ferdige, alle flasker vi produserer er nå PlantBottle. Vi bruker mindre materialer, og kildesorterer nærmere 100 %. Forbrukerne panter over 95 % av både bokser, PET- og glassflasker. VANNFORVALTNING: Vi skal sette standarden for effektiv bruk av vann, etablere en vanneffektiv drift og minimere effekten på vann gjennom hele verdikjeden vår. PRODUKTPORTEFØLJE: Vi skal sørge for et bredt utvalg av forfriskende kvalitetsdrikker, med informasjon om næringsverdi og ingredienser, slik at forbrukerne kan ta informerte drikkevalg. ARBEIDSPLASSEN: Vi skal tiltrekke oss, beholde og utvikle en svært talentfull og mangfoldig arbeidsstyrke på en trygg og sunn arbeidsplass, ved å skape en vinnende og inkluderende kultur. VANNFORVALTNING: Vi har fjernet flaskevaskeren, noe som gir en kraftig nedgang i forbruk av vann og kjemikalier, og reduksjon i avløpsvann. Vi har endret til tørr smøring av transportbåndene, det betyr mindre vann og kjemikalier. Vi er på god vei mot målet om ikke å bruke mer enn 1,2 liter vann per liter produserte drikke. PRODUKTPORTEFØLJE: Nye gjenvinningsflasker kan i enda større grad tilpasses og varieres ulike situasjoner. Vi har allerede lansert ny størrelse på 0,375 liter. Alle flasker er GDA-merket. Digitalisering av kommunikasjon gjør det enklere å følge opp våre strenge markedsføringsretningslinjer overfor salgskorps. ARBEIDSPLASSEN: Vi har implementert «Safety First» i alt vi gjør, hadde omfattende sikkerhetskampanjer i 2012, og innførte scorecards på sikkerhet. Vi har innført HR-systemet HeRe, og og satt økt fokus på vårt Online Talent Management system. EN AKTIV, SUNN LIVSSTIL: Vi skal oppmuntre til en aktiv og sunn livsstil ved å støtte fysisk aktivitet og informasjon om kosthold og ernæring. EN AKTIV, SUNN LIVSSTIL: CCEN legger til rette for at medarbeiderne kan delta på arrangementer som Norway Cup, Oslo Maraton og Birken, har bedriftstrening, og treningstimer- og trimrom på Robsrud. LOKALSAMFUNN: Vi skal utgjøre en positiv forskjell i lokalsamfunnene våre, samarbeide med lokale partnere og støtte aktiv involvering av våre ansatte. LOKALSAMFUNN: CCEN samarbeider med Oslo Røde Kors, blant annet om deres ressurssentre. Vi har gjort endringer som får slutt på utvendig avfall på fabrikken på Robsrud.

19 Vår verdikjede MILJØ- OG SAMFUNNSRAPPORT 2012/ /21 PRODUKSJONS- OG DISTRIBUSJONSKJEDEN For at vi skal kunne gi svaret på hvordan én drikk kan bidra til en mer bærekraftig fremtid, ser vi på hele verdikjeden til produktene våre. Verdikjeden Innvirkning på disse områdene CCEN-forsyningskjeden sosialt ansvar. fornybart materiale. av flasken er plantemateriale (opp til 30 % for Bonaqua). Ingredienser Vår virksomhet at vi bruker vann og energi så effektivt som vi kan, og reduserer mengden restavfall. over til grossistdistribusjon mot dagligvare, dermed utnyttes transportgraden i distribusjonen bedre. mulig klima- og miljøvennlige. Fra 2013 er alle nye kjøleskap som kjøpes inn HFC-frie. Vi bruker i stedet kjølere med HC (hydrokarbon) og CO2-gass, som er det mest miljøvennlige alternativet på markedet i dag. sunt arbeidsmiljø, der alle medarbeidere føler seg delaktige og har mulighet til å utvikle både seg selv og virksomheten. Kunder og forbrukere å pante flasker og annen emballasje. til ulike situasjoner og livsstiler. Derfor er vi også opptatt av å informere om helse og gi god informasjon om næringsinnholdet i våre produkter. Emballasje Produksjon Distribusjon Nedkjøling Resirkulering

20 MILJØ- OG SAMFUNNSRAPPORT 2012/2013 Hvor vi opererer 19/21 Coca-Cola Enterprises Norge AS (CCEN) Nettoomsetning 2012: 2,477 milliarder kroner Antall medarbeidere: 845 personer, hvorav 696 er fast ansatte, og 149 er vikarer og ekstrahjelper Hovedkontor Regionkontor Produksjon Eiere: Coca-Cola Enterprises Norge er et heleid datterselskap av CCE Holdings Norge AS. Moderselskap for hele konsernet er Coca-Cola Enterprises Inc, Atlanta i USA Robsrud 2 Fredrikstad 3 Hamar 4 Fyresdal 5 Stokke 6 Kristiansand Stavanger 8 Bergen Ålesund 10 Trondheim 11 Bodø 12 Tromsø 6 TILPASNING OG UTVALG Coca-Cola Enterprises Norge sitt hovedkontor, produksjon og lager ligger på Robsrud i Lørenskog, rett utenfor Oslo.I 2012 ble det produsert 206,1 millioner liter drikke på Robsrud, som ble distribuert til kunder over hele Norge.Selskapet har i tillegg samarbeidsavtaler med Mack Bryggerier i Tromsø, Hansa Borg ASA og Telemark Kildevann som tapper det naturlige mineralvannet Bonaqua i Fyresdal i Telemark. SELSKAPSLEDELSE Coca-Cola Enterprises Norge sitt styre og toppledelse består delvis av samme personer, siden vi er et heleid datterselskap. I samsvar med CCE-konsernets retningslinjer, Coca-Cola Enterprises sin europeiske sjefsjurist, Supply Chaindirektør og Supply Chain finansdirektør i styret. Minst halvparten av medlemmene skal representere det lokale selskapet, og to medlemmer representerer medarbeiderne. Mer om selskapsstyringen på

Hvordan kan en drikk bidra til en mer bærekraftig fremtid?

Hvordan kan en drikk bidra til en mer bærekraftig fremtid? Hvordan kan en drikk bidra til en mer bærekraftig fremtid? Miljø- og samfunnsrapport 2011 2012 Innholdsfortegnelse Introduksjon 4 Virksomheten vår 5 Strategi og styring 6 Vår verdikjede 7 Våre produkter

Detaljer

MILJØ- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013/2014

MILJØ- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013/2014 MILJØ- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013/2014 Miljø- og samfunnsrapport 2013-2014 02/22 MILJØ- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013/2014 Leder Vårt totale energiforbruk på Lørenskog ble i 2013 redusert med hele 18 % i forhold

Detaljer

Bærekraftsrapport 2014 MILJØ MILJØ

Bærekraftsrapport 2014 MILJØ MILJØ 07 38 Felles ansvar for miljøet Klimautfordringene er vårt felles ansvar. Orkla skal bidra til å møte utfordringene ved å redusere eget energiforbruk og begrense klimagassutslippene i alle ledd av verdikjeden.

Detaljer

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere Miljø og samfunnsansvarsrapport 2014 HMS Energi og klima Berendsen har gjennom mange år arbeidet med miljø- og kvalitetskrav og dette er i dag en integrert del av selskapets daglige virke. Sammen arbeider

Detaljer

Inter IKEA Systems B.V. 2012

Inter IKEA Systems B.V. 2012 Agenda IKEA og bærekraft Tre endringsdrivere Tiltak Målsetninger 25.01.2013 2 Vi trenger radikale endringer Behov for: + = Klimaendringer Flere forbrukere Radikale endringer Knapphet på ressurser + Bærekraftig

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø Ansvar for miljøet Orkla vil redusere energiforbruket og begrense klimagassutslippene til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 23 De globale klimaendringene

Detaljer

Tine i samfunnet. KVALITETSDAGENE 2010 Oslo, 18. juni Konsernsjef Hanne Refsholt

Tine i samfunnet. KVALITETSDAGENE 2010 Oslo, 18. juni Konsernsjef Hanne Refsholt Tine i samfunnet KVALITETSDAGENE 2010 Oslo, 18. juni 2010 Konsernsjef Hanne Refsholt TINE Gruppa Meierivirksomhet i 130 år Ca 15 000 eiere Ca 5 500 ansatte 49 meierianlegg og terminaler 8 produksjonsanlegg

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Norges Naturvernforbund Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Norges Naturvernforbund Miljørapport 29 Generelt Omsetning 24,4 Millioner kr 37, Millioner

Detaljer

Miljø- og samfunnsrapport 2010/2011

Miljø- og samfunnsrapport 2010/2011 Norge Våre høydepunkt (CCEN) hadde i et begivenhetsrikt år. I denne seksjonen vil du kunne lese om høydepunktene for året. Du finner mer informasjon om disse sakene lengre ut i rapporten. Ansatte CCEN

Detaljer

Miljøarbeid i Posten Norge

Miljøarbeid i Posten Norge Miljøarbeid i Posten Norge Colin Campbell 8 november 2012 v1.0 Posten Norge konsernstruktur Posten Norge 40% Økonomi/Finans/IT HR og HMS Kommunikasjon Post Logistikk Norge Logistikk Norden E-handel Post

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS

Miljørapport - Teko print & kopi AS Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 6,25 Millioner kr 4,14

Detaljer

Atlanten videregående skole

Atlanten videregående skole 14.3.217, 19.27 Atlanten videregående skole Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Videregående skole / folkehøgskole Systemkrav Antall

Detaljer

VÅRT SISTE STEG TIL GJENVINNBARE FLASKER

VÅRT SISTE STEG TIL GJENVINNBARE FLASKER VÅRT SISTE STEG TIL GJENVINNBARE FLASKER INTRODUKSJON AV NYE FLASKER HÅNDTERING OG LAGRING KBS & STORHUSHOLDNING NRGB (NON-REFILLABLE GLASS BOTTLES) = NYE GLASSFLASKER RGB (REFILLABLE GLASS BOTTLES) =

Detaljer

Vi presenterer. Talent Management

Vi presenterer. Talent Management Vi presenterer Talent Management Finnes det en suksessformel for vellykket Talent Management som gir resultater uten innsats og kostnader? Nei, dessverre - men et solid HR-håndverk sammen med smarte og

Detaljer

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger Gratulerer! Om litt er ditt arrangement den heldige mottaker av Recyclomaten, installasjonen som hjelper deg å kommunisere hvorfor kildesortering er viktig. Du har forpliktet deg til gjøre en innsats og

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Samfunnsansvar et suksesskriterium for en bedrift.

Samfunnsansvar et suksesskriterium for en bedrift. 1 Samfunnsansvar et suksesskriterium for en bedrift. Annik Magerholm Fet Professor, Institutt for Industriell Økonomi og teknologiledelse, NTNU 14.12.2013 FHL Midtnorsk Havbrukslag 2 Status fra hjemmesiden

Detaljer

Elbil i KPMG. Anskaffelse og bruk. Arthur G. Mathiesen, Økonomi Gardermoen, 22. mai 2012

Elbil i KPMG. Anskaffelse og bruk. Arthur G. Mathiesen, Økonomi Gardermoen, 22. mai 2012 Elbil i KPMG Anskaffelse og bruk Arthur G. Mathiesen, Økonomi Gardermoen, 22. mai 2012 0 KPMG KPMG er et ledende kompetansehus som tilbyr tjenester innen revisjon, skatt og avgift, samt rådgivning Ca 1000

Detaljer

* Våre valg i dag gjør verden bedre i morgen. bærekraft helt utenom det vanlige

* Våre valg i dag gjør verden bedre i morgen. bærekraft helt utenom det vanlige * Våre valg i dag gjør verden bedre i morgen. bærekraft helt utenom det vanlige sammen gjør vi en forskjell Bærekraft er ikke en ny idé for oss, eller for morselskapet SCA. Vi har tatt initiativ til å

Detaljer

Raske fakta om vårt arbeid for bærekraft

Raske fakta om vårt arbeid for bærekraft Raske fakta om vårt arbeid for bærekraft På bærekraftfeltet har KappAhl det siste året blant annet...... vært en av initiativtagerne til SWAR, et svensk prosjekt for renere tekstilproduksjon i India....

Detaljer

TINE er det kun melk i en kartong?

TINE er det kun melk i en kartong? TINE er det kun melk i en kartong? Hensikt: Vise at TINE er mer enn melk i en kartong og at vi jobber med mer enn melk. Si litt om kompetansen bak og noen tanker og om behovet fremover Innhold: Kort om

Detaljer

Teko print & kopi AS

Teko print & kopi AS 6.1.215 Statistikk Teko print & kopi AS Miljøfyrtårn Teko print & kopi AS Miljørapport for 214 Du har levert miljørapporter for årene: 29 21 211 212 213 214 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 25 2 21 %

Detaljer

Verditransport for fremtiden.

Verditransport for fremtiden. Verditransport for fremtiden. Vi produserer trygge og varige rørløsninger, gjennom innovasjon på et stødig grunnlag. Vi vet at vi har et stort ansvar, og at den jobben vi gjør er uhyre viktig. Hver dag.

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 9 Handlingsplan for 1 Teko print & kopi AS Miljørapport 9 Generelt Omsetning 6, Millioner kr Arbeidsmiljø Sykefravær

Detaljer

Visit Geilo. Arbeidsmiljø. Årlig klima og miljørapport for Sykefravær i prosent. Beskrivelse av virksomheten:

Visit Geilo. Arbeidsmiljø. Årlig klima og miljørapport for Sykefravær i prosent. Beskrivelse av virksomheten: Visit Geilo Årlig klima og miljørapport for 216 Beskrivelse av virksomheten: Visit Geilo er et salgs og markedsføringsselskap for alle reiselivsbedrifter i Hol kommune. Selskapet har rundt 18 medlemmer.

Detaljer

Snu utfordringer til muligheter

Snu utfordringer til muligheter Snu utfordringer til muligheter Hvordan skal bedrifter klare utfordringene som ligger foran dem? Canon har kartlagt de fem største utfordringene som bedrifter vil møte i året som kommer. Dette er basert

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Arbeidet med miljø og klima i NorgesGruppen

Arbeidet med miljø og klima i NorgesGruppen Arbeidet med miljø og klima i NorgesGruppen Hva betyr dette for kjøtt- og fjørfebransjen? Odd Ture Wang www.norgesgruppen.no 1.Sept 2009 NorgesGruppen - Sentrale konsepter Segment/ konsept Stort supermark

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 6 Miljøaspekter... 8 Miljøpåvirkning... 9 Oppfølging... 10 Oppsummering... 10 Egenprodusert tørke

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering.

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering. <Navn> <Avdeling, sted> Vegvesenboka Ledelse, styring og organisering Vegvesenboka Nasjonal transportplan: Nasjonale mål for transportpolitikken Tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

KLP Regionkontoret i Bergen

KLP Regionkontoret i Bergen 6.6.217 Utskriftsvennlig statistikk KLP Regionkontoret i Bergen Miljøfyrtårn KLP Regionkontoret i Bergen Årlig klima og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Leietaker,

Detaljer

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver.

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver. Innledning og bakgrunn Denne statusrapporten vil identifisere arbeidsområder og tema som skal danne grunnlag for en strategisk plan for miljøforbedringer og miljøstyring i Ipark. Rapporten kan brukes som

Detaljer

Klimautfordringer og tiltak i detaljhandelen

Klimautfordringer og tiltak i detaljhandelen Klimautfordringer og tiltak i detaljhandelen Per Roskifte, NorgesGruppen ASA 03.06.2009 www.norgesgruppen.no Kort om NorgesGruppen Norges største handelshus 49,0 milliarder kroner i driftsinntekter i 2008

Detaljer

Hvorfor skal jeg gidde å pante flaskene mine? Fakta om panting: Jeg lurer på noe?

Hvorfor skal jeg gidde å pante flaskene mine? Fakta om panting: Jeg lurer på noe? Hvorfor skal jeg gidde å pante flaskene mine? Fordi hver gang du kjøper en flaske eller boks med pantemerket på betaler du enten 1,- eller 2,50 i pant. Vil du ha igjen disse pengene må du levere inn tomflaskene

Detaljer

Bryggeriforeningens lille time

Bryggeriforeningens lille time Bryggeriforeningens lille time Bryggerlaugsmøte i Oslo 7. februar 2008 Halfdan Kverneland Olafssøn Agenda Oppsummering av fjoråret Foreningens strategi Hovedaktiviteter 2007/2008 Brewers og Europe Bryggerhøjskolen

Detaljer

Vi viser til søknad av 12. april 2013 om fastsettelse av returandel.

Vi viser til søknad av 12. april 2013 om fastsettelse av returandel. Norsk Resirk AS Postboks 447 Skøyen 0212 OSLO Att: Kjell Olav Maldum Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67

Detaljer

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere?

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere? K. Ekrheim, 2016 Hvorfor skal vi kildesortere? Avfallsmengden i Norge er doblet siden tidlig på 70-tallet, noe som henger sammen med et stadig større forbruk. Hvis vi fortsetter i samme tempo som i dag,

Detaljer

AVINORS RAPPORT OM SAMFUNNSANSVAR 2014: OVERSIKT OVER INDIKATORER

AVINORS RAPPORT OM SAMFUNNSANSVAR 2014: OVERSIKT OVER INDIKATORER AVINORS RAPPORT OM SAMFUNNSANSVAR 2014: OVERSIKT OVER INDIKATORER Avinors rapport om er utarbeidet i tråd med Global Reporting Initiatives (GRI) rapporteringsstandard G4/ Core En detaljert redegjørelse

Detaljer

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

KLP - Hovedkontor i Oslo

KLP - Hovedkontor i Oslo 6.4.216 Utskriftsvennlig statistikk KLP Hovedkontor i Oslo Miljøfyrtårn KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport for 215 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 5 4,7 % 4,6 % 4,7 % 4 4,1 % 4,9 % 4,2 % 3,87 % 4,21

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000

Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000 Hege Thorkildsen hth@standard.no Handelshøyskolen BI 2. februar 2011 Handelshøyskolen BI - 2. februar 2011 1 Standard hva er nå det? Beskriver et produkt et system

Detaljer

Jacobsen Dental AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Jacobsen Dental AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: 1/2/217 Utskriftsvennlig statistikk - Jacobsen Dental AS - Miljøfyrtårn Jacobsen Dental AS Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Engroshandel,

Detaljer

Inter IKEA Systems B.V. 2012

Inter IKEA Systems B.V. 2012 Agenda IKEA og bærekraft Mer bærekraftig liv på kjøkkenet Forbrukerundersøkelser Tiltak for økt kildesortering 25.01.2013 2 IKEAs strategi for bærekraft: Hvor enn vi er i verden, søker vi å påvirke menneskenes

Detaljer

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS Bærekraftsrapport 2010 Breeze Gruppen AS Det finnes endel mennesker der ute... Noen ganger kan man treffe dem på en kafe, der de nyter en god lunsj i en travel arbeidsuke. Noen ganger treffer man dem i

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012 2012 Oktober 2012 INNHOLD Omdømmetrender og LD: bygge verdi Undersøkelser viser at det mange ledere er mest redd for, er tap av omdømme. Årsaken er enkel: Omdømme handler om tillit, og de fleste former

Detaljer

KLP - Regionkontoret i Bergen

KLP - Regionkontoret i Bergen 6..216 Utskriftsvennlig statistikk KLP Regionkontoret i Bergen Miljøfyrtårn KLP - Regionkontoret i Bergen Miljørapport for 215 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 7 6,25 % Prosent 6 5 3 5,3 %,9 %,67 %,6

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

negative belastningene på det ytre miljøet.

negative belastningene på det ytre miljøet. MILJØRAPPORT 2010 Innledning Glamox er et norsk industrikonsern som i over 60 år har utviklet, produsert og distribuert profesjonelle belysningsløsninger. Selskapet er blant de 6 største leverandører til

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 8,6 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS - Nordnes Verksteder AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2009,90 Millioner kr. 20,30 Millioner kr.

Detaljer

MATTRYGGHET OG PRODUKT- SIKKERHET

MATTRYGGHET OG PRODUKT- SIKKERHET 05 MATTRYGGHET OG PRODUKT- SIKKERHET 20 Tillit gjennom trygge produkter I Orkla har vi en kompromissløs holdning til mattrygghet. Vi stiller samme krav til produktkvalitet og produktsikkerhet, uavhengig

Detaljer

Miljørapport - Ålesund videregående skole

Miljørapport - Ålesund videregående skole - Ålesund videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 8,85 Millioner

Detaljer

Strategisk miljøplan for NSB-konsernet. Foto: ROM Eiendom

Strategisk miljøplan for NSB-konsernet. Foto: ROM Eiendom Strategisk miljøplan for NSB-konsernet Foto: ROM Eiendom Visjon NSB skal være kundenes favoritt og Nordens mest nyskapende transportkonsern. Hovedmål NSB-konsernet har som hovedmål å skape verdier for

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Atlanten videregående skole Miljørapport 21 Generelt År Omsetning

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune 2017 2020 Innledning I årene som kommer må kommunal sektor forvente store krav til omstillinger for å møte et samfunn og arbeidsliv i endring. For å kunne møte

Detaljer

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning 1, Millioner kr 1, Millioner kr 1, Millioner

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore

Miljørapport - K. LUND Offshore Miljørapport - K. LUND Offshore Side 1 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 5 Miljøaspekter og Miljøpåvirkning... 7 Oppfølging... 11 Oppsummering... 11 Egenprodusert tørke

Detaljer

SOSIALT ANSVAR OG KOMMUNIKASJON

SOSIALT ANSVAR OG KOMMUNIKASJON SOSIALT ANSVAR OG KOMMUNIKASJON Kristin Fjeld, H&M Norge kristin.fjeld@hm.com H&Ms FORRETNINGSIDE H&M grunnlagt av Erling Persson i Sverige i 1947 H&M tilbyr mote og kvalitet til beste pris. Bærekraft

Detaljer

Miljørapport - Sagene samfunnshus

Miljørapport - Sagene samfunnshus Miljørapport - Sagene samfunnshus Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 8 1,9 Millioner kr 2 9 3,5

Detaljer

Fokus på rekruttering og opplæring i Norsk Gjenvinning-konsernet for å møte fremtiden. Ingrid Bjørdal, sjef for organisasjonsutvikling

Fokus på rekruttering og opplæring i Norsk Gjenvinning-konsernet for å møte fremtiden. Ingrid Bjørdal, sjef for organisasjonsutvikling Fokus på rekruttering og opplæring i Norsk Gjenvinning-konsernet for å møte fremtiden Ingrid Bjørdal, sjef for organisasjonsutvikling 1 Felles fremtid vi tar utfordringen 1. Bakgrunn og situasjon i Norsk

Detaljer

Hva er et miljøledelsessystem?

Hva er et miljøledelsessystem? Hva er et miljøledelsessystem? o Integrert rutiner i styringssystemene for å sikre o Oversikt over virksomhetens miljøbelastning/risiko o Lovlig drift o Mer miljøeffektivitet (dvs. mindre miljøbelastning

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 211 Generelt

Detaljer

Det kommer en dag i morgen også. Hva er bærekraft? Hva kan vi sammen gjøre for å skape morgendagens bærekraftige kjøkken allerede i dag?

Det kommer en dag i morgen også. Hva er bærekraft? Hva kan vi sammen gjøre for å skape morgendagens bærekraftige kjøkken allerede i dag? Det kommer en dag i morgen også Hva er bærekraft? Hva kan vi sammen gjøre for å skape morgendagens bærekraftige kjøkken allerede i dag? Hva innebærer bærekraft? Den enkleste måten å forstå begrepet bærekraft

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1, Millioner kr. 654 213 869, Millioner

Detaljer

Nyheter fra Dole. Coop lanserer nye Tropical Gold variant!

Nyheter fra Dole. Coop lanserer nye Tropical Gold variant! Nyheter fra Dole Coop lanserer nye Tropical Gold variant! Prøv den nye generasjonen med sunne og gode varianter innen frukt hermetikk : Frokost, lunch og dessert! - les mer om hva Tropical Gold er og står

Detaljer

Ambisjon-mål-resultater

Ambisjon-mål-resultater ASKO Vest AS Netto omsetning engros 2015 ca. 6,3 milliarder kroner 2015 Antall ansatte 340, med leietakere ca. 500 Eier er NorgesGruppen ASA Anlegget er på 45300 m2 Vi har ca. 1700 kunder hvorav ca. 300

Detaljer

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører Innledning NSG Group har som målsetning å ha det beste omdømmet på verdensbasis når det gjelder den profesjonelle, juridiske og etiske måten vi

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

FORNØYDE KUNDER VÅR MOTIVASJON

FORNØYDE KUNDER VÅR MOTIVASJON FORNØYDE KUNDER VÅR MOTIVASJON ØIVIND CHRISTOFFERSEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR Tema Til samfunnets beste Statsbyggs strategiske mål Kundeundersøkelsen Stor fremgang og gode tilbakemeldinger, men også forbedringspotensial

Detaljer

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten.

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten. BLÅ RESSURS Det handler om å få muligheten. Blå Ressurs - Lars Jørgen er utrolig dyktig og vi er veldig fornøyde med ham. Han passer utmerket til den jobben han gjør. Alexander Aas handler om å gi noen

Detaljer

The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til

The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til Talenter - hva vi er virkelig gode til som selskap Verdier - retningsgivende for hvordan

Detaljer

mars 2017 Voksenåsen: Klimaregnskap

mars 2017 Voksenåsen: Klimaregnskap mars 2017 Voksenåsen: Klimaregnskap 2016 1 Innhold Oppsummering Totalt CO 2 e-utslipp 2012-2106 fordelt på scope 1, 2 og 3 Endringer i totalt CO 2 e-utslipp 2014-2016 Prosentvis fordeling av totalt CO

Detaljer

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo Side 1 av 9 Nærings- og handelsdepartementet Innlegg 28. august 2013, kl. 09:20 Statssekretær Jeanette Iren Moen Tildelt tid: 14 min. Lengde: 1400 ord Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid 1 of 13 18.02.2011 14:08 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

GOING FOR GREEN. - når miljøet er viktig for alle. Canon GOING FOR GREEN

GOING FOR GREEN. - når miljøet er viktig for alle. Canon GOING FOR GREEN GOING FOR GREEN - når miljøet er viktig for alle Canon GOING FOR GREEN 9 Vårt ansvar Din garanti Du har nettopp fått Canons miljøbrosjyre GOING FOR GREEN i hendene. MILJØSTYRING I VERDIKJEDEN Vårt miljøengasjement

Detaljer

Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet. Og oppgavene til neste gang: Erfaringer fra sist: 05.11.2012

Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet. Og oppgavene til neste gang: Erfaringer fra sist: 05.11.2012 Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet Og oppgavene til neste gang: Hvilke mål er det naturlig å sette for din butikk? Hvordan vil du sette målene? Hvordan tenker du å bryte dem ned til mål du kan bruke

Detaljer

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret GODT VALG-KONSEPTET - en posisjonering for fremtiden Mål: Visjon: Budskap: Å vri kjøpsatferd i en mer miljøriktig og rettferdig retning Bli en ledende

Detaljer

MILJØSTYRING. i NHO Service

MILJØSTYRING. i NHO Service MILJØSTYRING i NHO Service Miljøledelse Det er selvsagt med stolthet, men enda mer med glede, vi som organisasjon kan smykke oss med ISO 14001 sertifikat. Glede fordi prosessen har gjort noe med oss som

Detaljer

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Dette er en oppsummering av regionmøtene og hvor de strategisk hovedområdene er vist. Tiltak og handlingsplaner er ikke med, slik de var i møtene. Profil og

Detaljer

Sidenummer eller nettadresse revidert

Sidenummer eller nettadresse revidert AVINORS RAPPORT OM SAMFUNNSANSVAR 2013: OVERSIKT OVER INDIKATORER Avinors rapport om samfunnsansvar er utarbeidet i tråd med Global Reporting Initiatives (GRI) rapporteringsstandard G4/ Core En detaljert

Detaljer

Hva skal jeg si noe om?

Hva skal jeg si noe om? Hva skal jeg si noe om? Litt om NorgesGruppen og ASKO Våre ambisjoner og mål Energieffektivisering Fornybar energi vind / sol Fornybart drivstoff el / hydrogen Medarbeiderne må være med! Oppsummering NorgesGruppen

Detaljer

Gruppe 8. Fremtidscamp 2016

Gruppe 8. Fremtidscamp 2016 Delings og sirkulærøkonomi Gruppe 8 Fremtidscamp 2016 1 Innholdsliste: 1. Introduksjon: s.3 2. Delingsøkonomi: 2.1. Problemstillingen s.4 2.2. Hvordan kan problemet løses s.4 5 2.3. Fordeler og utfordringer

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Strategi for miljø- og samfunnsansvar

Strategi for miljø- og samfunnsansvar Strategi for miljø- og samfunnsansvar Langsiktige målsetninger om å være ledende innen miljø- og samfunnsansvar Oppdatert 10. april 2014 Ambisjonen om å være ledende innen miljø- og samfunnsansvar NPRO

Detaljer

Bærekraftsrapport 2009. Breeze Gruppen AS

Bærekraftsrapport 2009. Breeze Gruppen AS Bærekraftsrapport 2009 Breeze Gruppen AS Det finnes endel mennesker der ute... Noen ganger kan man treffe dem på en kafe, der de nyter en god lunsj i en travel arbeidsuke. Noen ganger treffer man dem i

Detaljer

Standard hva er nå det?

Standard hva er nå det? Veiledning i om NS-ISO 26000 Hege Thorkildsen hth@standard.nono Handelshøyskolen BI 2. februar 2011 Handelshøyskolen BI - 2. februar 2011 1 Standard hva er nå det? Beskriver et produkt et system en arbeidsprosess

Detaljer

Sikkerhetskultur. Helge Holtebekk Oslo T-banedrift AS 20.10.2012 2

Sikkerhetskultur. Helge Holtebekk Oslo T-banedrift AS 20.10.2012 2 T-banen i Oslo har gjennomført et helhetlig program for bedre sikkerhetskultur. Som passasjerer har vi merket mange forbedringer på både informasjon og materiell. Men det er i tillegg mange viktige sammenhenger,

Detaljer

Miljøvennlig godstransport.

Miljøvennlig godstransport. Miljøvennlig godstransport. Erfaringer og utfordringer. Workshop OREEC 21.8.2014 Marius Råstad Logistikksjef ASKO NORGE AS Om NorgesGruppen Norges største handelshus 67.4 milliarder kroner i driftsinntekter

Detaljer

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Formål Sørholtet andelslag SA skal drive Sørholtet barnehage med et ideelt formål, og gi andelshaverne et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud

Detaljer