Velkommen til STRYN Informasjonsguide

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til STRYN Informasjonsguide 2 0 0 5-2 0 0 6"

Transkript

1 Velkommen til STRYN Informasjonsguide

2 Bransjeregister 2 Øvreberg Installasjosforretning...s. 3 Grillhytte Kompaniet...s. 3 Stryn Elektro...s. 4 Byggmaker Sølvberg...s. 5 Honndalshytta...s. 7 Jernia Johan Flo & Søn...s. 7 Brustugun Brønnboring...s. 8 Flis og Steinbutikken Birger Flo...s. 9 Stryn Sko...s. 9 Kr.A.Vik Rørleggerverksted...s. 9 Møbelringen...s.13 Hoem Installasjon...s.13 Lagerutsalget Sunde...s.15 Fjordane Eigedom...s.15 Amfi Stryn...s.16,17 Hotel Loenfjord...s.21 Skåla Opp...s.22 Hotel Alexandra...s.23 Skjåk Hedda Hytta...s.25 Wistex...s.25 Trenden Container og Gjenvinning...s.25 Stryn Bygg...s.25 Bøanedsetra Hyttegrend...s.29 Laft 1...s.31 Hydla Hyttegrend...s.32 Stryn Trelast...s.32 FOTO: Willy Haraldsen (side 1,6,10,28) Utgitt av: Norsk Kommuneinfo Apalveien 17, 3400 LIER Tlf Fax FOTO: PER ARNE ELLEFSEN Prosjektleder: Per Arne Ellefsen, mobil Layout: Tor Ommund Ljosland, MLGrafisk Trykk: Lier Grafiske as

3 Når det gjelder elektriske sterk- og svakstrauminnstallasjoner stiller vårt firma med erfaringar heilt tilbake til Vi utfører nemde installasjoner i: Bustadhus - Industri - Hotell - Skular Næringsbygg - Jordbruk - Idrettsanlegg og hytter. I vår butikk, som er tilknytta Expertkjeden, finn de stort utvalg i kvitevarer, småapparater, brunevarer, belysning, mobiltelefonar og parabolantenner. Perhusvegen 15 P.B Stryn Telefon: Telefax: ELFAG NÅR DU TRENGER ELEKTRIKER 3 Bli heftig og begeistret Grillhytter Grillhus Lysthus Badstuhytter Stabburshytter Badestamper Tlf

4 Våre elektrikere kan hytte- og boliginstallasjon Tradisjonell- og moderne installasjon Lys- og varmestyring med trådløs teknologi Alarm- og installasjons styring med GSM/SMS ( Ring hytta varm m.m.) Sterk lokal tilknytting med høg servicegrad Gode montører med godt utrusta servicebiler 4 Med oss oppnår du; å få rask prosjektering (DDS*) å få eit godt og sikkert anlegg (Febdok*) å få riktig pris (Eldata*) dermed god dokumentasjon på anlegget ein sikker leverandør *Bransjens beste datasystemer Vi legger gulvvarmesystemer godkjent for parkett (kan også ettermonterast) Hurtig oppvarming og presis regulering Energiøkonomisk løysing med styring Prøv oss ved å gi oss tegninger av ditt byggeprosjekt og vi skal prosjektere, prise og gjære jobben etter beste evne. Vi garanterer kvalitet til riktig pris med god dokumentasjon av levert anlegg. Tlf mobil

5 Byggevarer i Stryn - Hyttebutikken - Vi har alt som skal til på hytta NYBYGG - TILBYGG - VEDLIKEHALD Nordfjordhytta - Vestlandshytta - Mesterlaft Har byggeklare tomtar 5 OVNER/PEISER Nokon av våre leverandørar: TAK/HYTTEVINDU HYTTEPRODUKTER ISOLASJON TRELAST 6783 STRYN Tlf.: Fax: Åpningstider: Mandag-fredag (torsdag 18.00) Laurdag:

6 Nyttige telefonnummer i Stryn kommune STRYN KOMMUNE, SENTRALBORD Legevakt ( ) LEGEKONTOR: - Innvik (ty. og fr ) Olden (mån. og torsd ) Stryn (mån. fre ) Sentrumsgård legekontor (m.fl.) Tannhelsetenesta - Stryn tannklinikk Lensmann i Stryn og Hornindal NAUDTELEFONAR Brann: 110 Politi: 112 Medisinsk nødhjelp: 113

7 Draumen om ei lafta hytte!!! Honndalshytta AS produserer maskinlafta hytter i 3 tømmer. Vi er også distriktet sin forhandler av Scan-Laft sine handlafta hytter og hus. Vi leverer hyttene som byggesett eller ferdig oppsett, og kan vere behjelpelig med byggeklare hyttetomter. Honndalshytta AS, 6763 Hornindal Tlf Fax E-post: Heimeside: 7 Tilhengere til alle formål Vi har det meste i oljelamper, peisett, beslag og liknende til hytta Vi fører kvalitetsprodukter frå Panelbeis Lut/Treblek Owatrol oljer Trebitt Oljebeis Syrebeiser Tyrilin Tjærebeis Optimal Dekkbeis Treolje Faxe trebehandling

8 Stryn kulturhus og kino 8 Stryn kulturhus har status som regionalt kulturhus og er kommunen si storstove. Kultur - huset ligg i Stryn sentrum og er arena for profesjonelle kunstnarar og lokale aktørar sine framføringar. Kulturhuset vart offisielt opna i januar Lag, organisasjonar, og næringsliv leiger lokale/rom til møter, kurs, konferanser og ulike arrangement. I kulturhuset finn du Stryn kino, Stryn kulturskule, og Galleri Leiten. I tillegg har Kafe Hjorten og Norskundervisninga sin plass her. Stryn kulturhus er teknisk arrangør for arrangement (lyd/lys/billettsal/tilrettelegging)og er ein del av kulturavdelinga i Stryn kommune. Kulturhuset er godt utstyrt og har fleire møterom og 2 amfisalar (355 sitjeplassar og 72 sitjeplassar)for utleige. Våren 2005 vert det etablert elektronisk billettsal i samband med arrangement/kino. Stryn kino har fleire framsyningar per veke. For å sjå oppdatert kinoprogram, informasjon om konsertar/teater m.m: Telefon Mobil / Borring etter vann i fjell og laus masse med vanngaranti Energiboring Spesialboring Pumpelevering og montering Over 40 års erfaring 2681 STRYN

9 BELEGNINGSSTEIN - HELLER - KANTSTEIN- GRANIT FLISER - FLISEPRODUKT BEKLEDNINGSSTEIN - UTE/INNE MILJØ PARKETT Telefon: Fax: Adresse: Grandeveien 4 Åpningstider: Man-fre Lør STRYN VI HAR STOR RØRLEGGER- FORETNING I STRYN MED: sanitæranlegg/våtrom vannbåren varme vann/avløp husqvarna skog og hage avdeling hytte "krok" betongvarer 6781 STRYN Tlf Fax

10 Den Trondheimske Postveg Den Trondheimske Postveg, den gamle postvegen mellom Bergen og Trondheim, kryssar indre del av Nordfjorden. I Stryn kjem den over Utvikfjellet frå Gloppen kommune i sør. Vegen, som no har form av ein rydda og brei sti eller turveg, går ned frå Utvikfjellet til Utvik dels i utmark og dels langs eksisterande vegsystem og på innmark. Stien er merka. Frå Utvik gamle Brygge går den Trondheimske Postveg sjøvegen fram til Faleide på nordsida av fjorden. Faleide var tidlegare sentrum både for post og politi, med mellom anna overnattingsstad for reisande langs postvegen. Skaffarbustden på Faleide hadde denne funksjonen. Frå Faleide til Vegtun går postvegen på til dels veldig oppmura veglegeme som no er restaurert. Frå Vegtun til Sindre og grensa mot Hornindal er den gamle vegen dei fleste stader godt synleg og endar i nord på gamle kvelvingsbruer. Postvegen er nyrestaurert både i vår kommune og nabokommunane og kan fint nyttast til turgåing og sykling. På sjøstrekningen må ein ordne seg transport sjølv.

11 Besøk på Jostedalsbreen Nasjonalparksenter i Oppstryn Midt i Fagre Stryn ligg Joste - dalsbreen Nasjonalparksenter vakkertil i eit dramatisk fjell- landskap. På Nasjonalparksenteret kan du sjå panoramafilm frå Jostedalsbreen, den største isbreen på fastlandet i Europa. Du får vite kor gammal breen er, kor langt ein brearm kan vekse på ein dag, kvifor vatnet er grønt og mykje meir. I utstillingshallen får du sjå modellar av Skålatårnet, Hjelledalen, Lodalen med meir. Du får sjå og oppleve dyrelivet som har vore og det som finst i dag i Nasjonal - parken. Det er meteorittutstillingar, mineralutstillingar og ein stor modell av Jostedalsbreen med 42 lysdiodar. Den botaniske hagen består av berre ville blomster og alle plantane er namneskilta på til saman 7 språk. Denne hagen er eineståande i Norge og har både høgfjellsplanter som til vanleg veks i brekanten og varmekjære orkidear som veks i Nord-Europas største lindeskog på den andre sida av Strynevatnet. 25. mai 2005 opna Geologisk park ved senteret. Nasjonalparksenteret har fått alle kommunane i Sogn og Fjordane til å utpeike sin kommunestein som du her får sjå og oppleve også dette eit eineståande prosjekt i Norge. I tillegg får du sjå alle fylkes-steinane i Norge og sjølvsagt nasjonalsteinen. Jostedalsbreen Nasjonalparksenter 6799 Oppstryn tlf / Fax Ope: 1. mai 11.juni : juni 14 august : august 30. september : Resten av året for grupper på bestilling

12 Fiske i Stryn Den viktigaste innlandsfiske ressursen i vår kommune finns i dei tre store vatna vi har: Oldevatnet, Lovatnet og Strynevatnet. Lovatnet har berre aure og dei to andre aure og røye. Både Oldevatnet og Strynevatnet har storvaksen stamme av fiskeetande aure, som kan nå mange kilo. Sjøaure og laks går opp forbi Strynevatnet, men når ikkje opp til vatna i Loen og Olden. 12 Laks og sjøaure har hatt relativt tynne bestandar dei seinare år, men opplevinga av å fiske i desse elvane er uansett stor, og tilgangen til å fiske har betra seg. I Oppstryn med Hjelledalen sel grunneigarane eit felles fiskekort for heile området, inkludert både Strynevatnet, Hjelledøla og andre fjellelver og vatn. Fiskekort er å få kjøpt på Hjelle hotell og på ulike campingplassar. I juli månad vert det kvart år arrangert fiskekonkurranse i regi av den lokale jeger- og fiskeforeninga. For laksefiske i Stryneelva kan du få kjøpt kort på sportsforretningar i Stryn sentrum. I Markane området mellom Stryn og Hornindal kan du fiske ved å løyse fiskekort i sjølvbetjente kasser langs vassdraget. Her kan du få til dels stor aure. For fiske i Lovatnet kan du vende deg til campingplassar i dalen for å få tak i kort. Her er mellom anna tilgang til leige av båt i vatnet. For Oldenvatnet er det tilgjengeleg fiskekort på campingplassar i dalen. Også her er det høve til å leige båt for fiske. Oldevatnet FOTO: DESTINATION STRYN & NORDFJORD

13 13 Lokal Elektro-entreprenør i Stryn Alt innan Restaurering og Nybygg BRUAGRENDA 1, 6783 STRYN Tlf: Faks: Mob:

14 Stryn bibliotek Biblioteket finn du i Hegrevegen 1. Tenestene ved biblioteket er gratis og tilgjengelege for alle. Stryn bibliotek har til oppgåve å fremje opplysning, utdanning og anna kulturell verksemd gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og anna materiell gratis til disposisjon for alle. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbod til barn, unge og vaksne legge vekt på kvalitet, breidde og aktualitet. Per i dag har Stryn kommune eit hovudbibliotek. Frå hausten 2005 vert bokbusstilbodet i Stryn kommune lagt ned, kommunen har såleis ikkje lenger eit desentralisert bibliotektilbod til innbyggjarane i kommunen. Innbyggjarar som ikkje kan hente bøker i biblioteket sjølv, kan få bøker tilsendt ved å ta kontakt med Stryn bibliotek. I biblioteket kan vi tilby følgjande i tillegg til utlån av bøker og magasin: 14 Stryn bibiliotek 6 publikums-pcar med gratis internettilgang og boksøkfunksjon (Bibsys) 1 microanlegg med CD, radio og kassettspelar 2 enkeltståande CD-spelarar med headset Lesesal med 20 plassar Sitjegrupper Musikkanlegg er plassert i eit lydisolert rom. Opningstider Måndag, onsdag og fredag: Tysdag og torsdag: Laurdag: Kontaktperson Anne Jorunn Nesje Tlf: , Hegrevegen 1, 6783 Stryn

15 LAGERUTSALGET Tlf Olden Besøk vårt utsal i Olden Sentrum! KJEMPEUTVAL I SUNDEBUKSER! VI HAR: Gode modeller, gode kvaliteter og alle størrelser Godt utval i dameklær i str. frå Herreklær - Dameklær - Ytterklær - Fritidsklær 15 VI TILBYR NYE HYTTER FOR SAL VED STRYNSVATNET Store sjølveigartomtar Tilpassa hytteløysingar OMRÅDET INNBYR TIL EI REKKJE AKTIVITETAR: Jakt og fiske Toppturar sommar / vinter Ski sommar / vinter Shopping / uteliv Vi arbeider og med prosjekt i høve sal /utleige av sentrumsnære boligar, samt hytter og boligar i Gloppen kommune. TA GJERNE KONTAKT FOR MEIR INFORMASJON: Telefon: / E-post: - Internett:

16

17

18 S O M M A R - H A U S T - V I N T E R - V Å R Stryn 18 Leirskole Frå fjord til bre Stryn Leirskule ligg 500 m o.h., om lag 20 km vest for Stryn sentrum. Den er tilpassa funksjonshemma, og har kort veg til fjellet og fjorden. Leirskulen ligg i skogkanten opp mot snaufjellet og har alle ønskjelege biotopar i nærområdet. Unikt kulturlandskap med fleire kulturminner, kvernhus, eldhus, smie, sagbruk, gardsbruk, husmannsplass, vetestove, tjærehjell, stølar og naust. Terrenget er ideelt for turar og friluftslivs-aktivitetar til alle årstider. Handicapløype, samt variert skiterreng opptil 1133 m o.h. Allsidig skianlegg med tautrekk, lysløyper og hoppbakkar i ulike storleikar. Og Jostedalsbreen ligg ikkje lengre vekke, enn at vi tilbyr brevandring og isklatring i nasjonalparken. Vår og haust: Spenningsaktivitetar: Fjellklatring, rappellering, løypestreng, brevanding og kanopadling. Kulturhistorie: Varslingssystem for krig i eldre tider, futemordaren, livet og samferdsle i gamal tid, livet på stølen. Naturtema: Geologi (landskapshistorie) med hovudvekt på istidene, breen, ferskvassfiske, ålefangst, botanikk, nattehimmelen (bruk av stjernekikkert og stjernekart) Vinter: Skileik, aking, rappellering, løypestreng, skiturar, isfiske, iglo-bygging, nattehimmelen, skredfare, matlaging i lavvuen. NB! Vi har komplett turski-utstyr (sko/ski/stavar) til rimeleg leige (kr 100,- for 5 dagar). Andre aktivitetar: villmarksleiren, orientering, førstehjelp, ballspel og trampoline. Stryn leirskule Adresse: Tonningsgt STRYN Kapasitet: 40 elevar Driftssesong: Heile året Dagleg leiar: Per Helge Bø Info/påmelding E-post: Telefon: Web:

19 Stryn symjehall Stryn symjehall ligg vegg i vegg med kulturhuset. Her finn du litt informasjon om kva tilbod vi har og kor tid vi har ope. Stryn symjehall opna første gong i Symje - hallen vart stengt i 1999 for rehabilitering og oppgradering til eit moderne badeanlegg etter dagens krav/standard. Hallen vart opna att i juni 2001 med nye tilbod: vasskile 36m, tunell og retardasjonsbasseng stupeavsats 4 m høg sviktbrett m/olympisk standard for stup, 1 m barnebasseng, 40 kvm 19 I tillegg er idrettsbassenget (12,5m x 25 m) rehabilitert etter dagens standard. Symjehallen er tilrettelagd for rørslehemma med eig HK-rom og ny bassengheis. Stryn symjehall gir og tilbod om badstove og solarium og er utstyrt med stellebord for dei minste. I samband med nyopninga i 2001 fekk symjehallen kunstnarisk utsmykking. Arbeidet er utført av Magne Kristiansen. Opningstider Måndag: Damebading: Vaksne (16 år): Tysdag: Bading for lag og org. Onsdag: Offentleg bad.: Torsdag: Bading for lag og org. Fredag: Offentleg bad.: Laurdag: Offentleg bad.: Søndag: Stengt Kontaktperson: Rasmus I. Gald - Telefon: E-post: 19

20 Strynehallen A/L Du treng ikkje bli våt om det regner ute! Besøk vår komplette idrettshall med 2 handballbaner Squash-hall Vektrom Klatrevegg Buldrevegg Trimapparat av alle slag 20 Kontakt oss på tlf eller Aktiviteter i Stryn kommune Styrkhallen Aktivitetstilbod: Klatrevegg ulike ball/aktivitetstilbod Ope: Etter avtale Kontaktperson: Atle Reme, 6793 Innvik. Tlf / Ballbinge/nærmiljøanlegg Stryn kommune har mange nærmiljøanlegg og dei fleste ligg i tilknyting til skular. Per i dag har vi tre ballbingar som er opne for publikum, du finn dei her: Stryn sentrum v/tonning skule Loen sentrum v/loen skule/stadion Olden sentrum v/olden skule Ein ny ballbinge er under planlegging i Utvik, denne vert mest truleg ferdig i Vil du ha nærare informasjon om desse og andre tilbod, så ta kontakt med idrettslaget i den aktuelle delen av kommunen.

21 21

22 22

23 23

24 Hald Norge reint 24 Vi har mykje verdifullt å ta vare på i dette landet: Skjergarden langs kysten, store fjellvidder og skogar, badestrender, gode nabolag og fine leikeplassar og mykje, mykje meir. Mange opplever at forsøpling øydelegg verdiane vi ynskjer å ta vare på, og mange set igjen med kjensle av at forsøplinga har auke med åra. Slik treng det ikkje å vere. Forsøpling er eit problem vi kan gjere noko med. I Stryn kommune er det mange hytte og fritidseigedomar, og for å at desse skal kunne få levere avfall er det sett ut restavfallscontainarar på 3 stader i Stryn. Du finn miljøstasjonane her Stryn: Utvik: Innvik: Olden: Sentrum, v/ taxi-stasjonen På kaia Parken Bankbygget / Rimi Containarane er plasserte: Nord-Markane, ved Arnehaugskrysset. Bøanedsetra, ved Stryn Skisenter. Blakset kai. Vilkåret for å levere i desse restavfallsdunkane er at ein har merka sekkar frå Nomil. Ta kontakt med Nordfjord Miljøverk for bestilling av sekkar, tlf eller sjå I Stryn kommune har vi 8 stk. miljøstasjonar med containarar for emballasje av glass, metall, plast og papp. Oldedalen: Loen: Bergset: Fosnes: Grendahuset Ved Loen skule Samvirkelaget Parkeringa ved kyrkja HYTTE-/ HUSHALDNINGSABONNENTAR KAN LEVERE GRATIS PÅ GJENBRUKSSTASJONEN Nomil-abonnentar kan levere forbruksavfall vederlagsfritt på gjenbruksstasjonen på Svarstad, leveringa er det allereie betalt for gjennom renovasjonsgebyret. Fritidsabonnementet kostar kr. 625,- pr. år inkl. m.v.a. og abonnentane får utlevert 13 sekkar. I tillegg kan det kjøpast ekstra sekkar på gjenbruksstasjonen. Pris pr. sekk er 55,50 som dekkjer transport og deponering. Kva kan du levere på gjenbruksstasjonen: Papp - Papir - Hushaldningsplast - Glas og metalembalasje - Stål og metall - Trevirke Spesialavfall kvitevarer elektrisk-/elektronisk avfall restavfall. Gjenbruksstasjonen på Svarstad, Stryn tlf / Opningstider: Tysdag Torsdag

25 Eksteriør med karakter og interiør med utsikt, lys og luft En gjennomtenkt innredning for det gode hytteliv Hytta spesialtilpasses tomten og dine behov Gjør den hyggelige delen av planleggingen sammen med oss, så overtar vi resten og gir deg nøkkelen Vi har det du trenger til friluftsliv Tlf Tlf: Tømrerarbeid Nybygg og rehabilitering Mur og pussarbeid Godkjent til rehabilitering av piper Salg av dører og vinduer STRYN BYGG A/S TELEFON: MOBIL:

26 Galleri Leiten 26 Galleriet opna 1.juli 1991, etter at kunstnaren Ansgar Leiten gav 59 arbeid til Stryn kommune. Kunstnaren sjølv plukka ut desse bilda frå den rike produksjonen sin, hovudsakleg frå dei ti siste åra hans. Vi er stolte av å eige og få presentere kunsten til denne særprega, fargerike og kanskje omstridde kunstnaren. Her er det ikkje snakk om å like eller ikkje like. Det vi byr på er ei oppleving ei oppleving i fargar og form. Ein går ikkje likesæl frå denne utstillinga. Ansgar Leiten blei ein legende i levande live. Han sprudla av idear og innfall og var i full sving med pensel og palett heilt til han brått fall i frå 5.juli 1992, 82 år gamal. Delar av utstillinga er no flytta opp frå galleriet i 1.etg. og heng i foajeen i kulturhuset. Utstillinga er open måndag-fredag frå 15. juni til 1. september kl Elles etter avtale med Stryn kulturhus. Kontaktperson: Torbjørn Bergset, tlf Faleide skulemuseum Faleide skulemuseum vart offisielt opna 29.mai Arbeidet med klargjering av museet starta våren 1989 og gjekk føre seg fram til opninga. Det er lagt ned eit stort frivilleg arbeid i museet, samt at både kommunale og statlege midlar er nytta for å fullføre arbeidet med å setje museet i stand. Faleide skulemuseum ligg på Faleide, ca 1 mil frå Stryn sentrum. Føremålet er at Faleide skulemuseum skal vere eit offentleg museum for bevaring, dokumentasjon og formidling av Stryn kommune si felles skulehistorie. Skulemuseet er i dag slik fysisk organisert: Skulestove møblert i gamal stil Stove og kjøken i 1.etg til bruk for samlingar og for å kunne handtere ekskursjonar og undervisningsopplegg i området Museumskontor Tre rom + lager på loftet. Desse romma inneheld skulebibliotek samling av eldre bøker frå skulane, lærebok og læremiddel- /undervisningsutstyr-samlingar. Kjellar Uthus For meir informasjon/besøk på museet ta kontakt med kulturavdelinga, tlf

27 Liatunet 27 Liatunet i Innvik utgjer ei unik og komplett samling av hus, reiskap og utstyr frå 17- og 1800-tallet. Tunet, med røykstove, nystove, stabbur, eldhus, smie, lade/fjøs, sag og hjulhus, ligg høgt og fritt i den vakre og lune nordfjordbygda. Frå tunet går det stigar til kvernhus og støylshus. I lada finn ein komplette samlingar av hestereiskap og utstyr/reiskap knytt til kornproduksjon. Tunet er ope for omvisningar, og høver godt som samlingstad for møter, blåturar og ulike feiringar. Liatunet er og framifrå som læringsarena for skuleklassar o.l. I røykstova kan ein dekke til ca. 35 pers. For kontakt: tlf el

28 Briksdalsbreen 28 Den mektige Briksdalsbreen er ein del av Jostedalsbreen nasjonalpark og er på det djupaste 400 meter. Frå 1200 meters høgd stuper det ville brefallet heilt ned i den frodige tronge briksdalen. Eit syn som kvart år trekker til seg gjester frå heile verda. God mat og drikke, overnatting i fjellstove eller hytte, turarangement og eit innhaldsrikt souvernierhus gir deg gode minner frå Briksdalen. Frå Briksdalen Fjellstove er det lett å ta seg fram til Briksdalsbreen. Du går til fots eller blir kjørt den 2,5 km lange vegen.

29 Bøanedsetra Hyttegrend AS 29 ca 150 tomtar innlagt vatn, kloakk, straum mm veg til hyttene -vinter som sommar 3 km til Stryn Sentrum ski-in/ski-out til Stryn Skisenter milevis med oppkjøyrde turløyper nydelig turterreng sommar som vinter kort avstand til alt Stryn har å by på For meir informasjon, kontakt: Halvard Bøe Tlf / mobil:

30 Singerheimen Olden. Tlf E-post: Museum, overnatting (maks. 26) og servering for slutta lag. Guiding for store og små grupper heile året etter avtale. Minimumspris kr 300,- elles 50 kr per pers. Overnattingssesongen er frå slutten av april til byrjinga av oktober. Her kan ein verkeleg slappe av i eventyrlege omgivelsar for ein rimeleg penge! NB! Hugs å ringje i god tid.

31 31

32 Returadresse: Norsk Kommuneinfo Apalveien 17, 3400 LIER

AKTIVITETAR / UTFLUKTER FRÅ LOEN 2013

AKTIVITETAR / UTFLUKTER FRÅ LOEN 2013 AKTIVITETAR / UTFLUKTER FRÅ LOEN 2013 Alle avreisetider er fra Hotel Alexandra og Hotel Loenfjord i Loen. Rabatter for grupper. ½ dags guide på forespørsel (inntil 5 timar) NOK 3400,- 1 dags guide på forespørsel

Detaljer

AKTIVITETAR OG UTFLUKTER LOEN 2015

AKTIVITETAR OG UTFLUKTER LOEN 2015 AKTIVITETAR OG UTFLUKTER LOEN 2015 AKTIVITETAR OG UTFLUKTER FRÅ LOEN 2015 Alle avreisetider er fra Hotel Alexandra og Hotel Loenfjord i Loen. Rabatter for grupper. ½ dags guide på forespørsel (inntil 5

Detaljer

GUIDE 2012. www.visitvoss.no

GUIDE 2012. www.visitvoss.no GUIDE 2012 www.visitvoss.no 2 Korleis koma seg til Voss Velkomen til Voss 3 Voss Guide 2012: Informasjon og inspirasjon for at du skal oppleva Voss på sitt beste! Bergen Voss Oslo Logolink Ordførar Hans-Erik

Detaljer

GUIDE 2011. www.visitvoss.no

GUIDE 2011. www.visitvoss.no GUIDE 2011 www.visitvoss.no 2 Korleis koma seg til Voss Velkomen til Voss 3 Ordførar Gunn Berit Lunde Aarvik Voss Guide 2011: Informasjon og inspirasjon for at du skal oppleva Voss på sitt beste! Bergen

Detaljer

Sunnhordland guide 2009

Sunnhordland guide 2009 NORSK UTGÅVE www.visitsunnhordland.no Sunnhordland guide 2009 Austevoll Bømlo Etne Fitjar Kvinnherad Stord Sveio Tysnes Velkommen til Sunnhordland I Sunnhordland møtest vilt hav og stille fjellvidder,

Detaljer

2013/2014. Jotunheimen Jostedalsbreen. Luster Sogndal Balestrand Høyanger Vik Leikanger. Norsk

2013/2014. Jotunheimen Jostedalsbreen. Luster Sogndal Balestrand Høyanger Vik Leikanger. Norsk 2013/2014 Norsk Jotunheimen Jostedalsbreen Luster Sogndal Balestrand Høyanger Vik Leikanger www.sognefjord.no Korleis komme hit? Avstandar med bil (til Sogndal) Frå Via Km Køyretid Oslo Gol / Hemsedal

Detaljer

2007/2008 Norsk. Jotunheimen Jostedalsbreen. www.sognefjord.no. Balestrand - Vik - Leikanger - Sogndal - Luster

2007/2008 Norsk. Jotunheimen Jostedalsbreen. www.sognefjord.no. Balestrand - Vik - Leikanger - Sogndal - Luster 2007/2008 Norsk Jotunheimen Jostedalsbreen Balestrand - Vik - Leikanger - Sogndal - Luster www.sognefjord.no Korleis komme hit? Avstandar med bil (til Sogndal) Frå Via Km Køyretid Oslo Gol / Hemsedal 330

Detaljer

www.visitvoss.no GAID

www.visitvoss.no GAID 2013 www.visitvoss.no GAID MYRKDALEN - Midt i opplevinga! MYRKDALEN HOTEL - DET PERFEKTE STARTPUNKTET Myrkdalen Hotel er eit perfekt startpunkt for deg som vil oppleva norsk natur på sitt aller beste.

Detaljer

Turistinformasjon. Bremanger. www.facebook.com/bremangerturistinformasjon. Twitter: @BremangerTurist

Turistinformasjon. Bremanger. www.facebook.com/bremangerturistinformasjon. Twitter: @BremangerTurist Turistinformasjon Bremanger 2015 www.facebook.com/bremangerturistinformasjon Twitter: @BremangerTurist Instagram: @bremangerturistinfo #bremangerturistinformasjon 1 Innhold Opplysningar... 3 Bremanger

Detaljer

HER KOMMER EIN TEKST ETTER KVART SOM SKAL STÅ HER

HER KOMMER EIN TEKST ETTER KVART SOM SKAL STÅ HER Norsk HER KOMMER EIN TEKST ETTER KVART SOM SKAL STÅ HER 2013/2014 www.sognefjord.no Korleis komme hit? Avstandar med bil (til Sogndal) Frå Via Km Køyretid Oslo Gol / Hemsedal 330 5 t Oslo Fagernes / Filefjell

Detaljer

Velkommen til Nord Aurdal KOMMUNE

Velkommen til Nord Aurdal KOMMUNE Velkommen til Nord Aurdal KOMMUNE Informasjonsguide 2007 Som en av de få i landet?...tilbyr vi nå FERDIG TILSKÅRET BRUDDHELLER Gi oss riktig mål på rommet/ terrasse, og vi sender deg prospekt på mail,

Detaljer

Aurland - Flåm - Lærdal Årdal 2011 Sognefjorden Nærøyfjorden verdsarvområde

Aurland - Flåm - Lærdal Årdal 2011 Sognefjorden Nærøyfjorden verdsarvområde Aurland - Flåm - Lærdal Årdal 2011 Sognefjorden Nærøyfjorden verdsarvområde www.alr.no www.allegro.no VisitFlåm/M.Rakke Vill og vakker natur - verdas beste grunn til å besøke FLÅM Vakre Flåm finn du heilt

Detaljer

Gratis informasjonsavis til turistar og fastbuande

Gratis informasjonsavis til turistar og fastbuande Sommar i Sauda Gratis informasjonsavis til turistar og fastbuande Utgitt av: 2 - Sommar i Sauda 2012 RYFYLKE Velkommen til Sauda i sommer! Våren er passert og sommeren står for tur. Flere har testet bademulighetene

Detaljer

Aurland - Flåm - Lærdal

Aurland - Flåm - Lærdal Aurland - Flåm - Lærdal 2013 Sognefjorden www.alr.no 2 www.alr.no Rein energi ny energiutstilling PuRe energy new energy exhibition HeradsH uset, 5745 a urland www.aurland.kommune.no www.e-co.no The Fjords

Detaljer

Aurland - Flåm - Lærdal

Aurland - Flåm - Lærdal Aurland - Flåm - Lærdal 2012 Sognefjorden Nærøyfjorden verdsarvområde www.alr.no 2 www.alr.no Rein energi ny energiutstilling HeradsH uset, 5745 a urland www.aurland.kommune.no www.e-co.no The Fjords 3

Detaljer

Norsk. 2014/2015 www.sognefjord.no

Norsk. 2014/2015 www.sognefjord.no Norsk 2014/2015 www.sognefjord.no Korleis kome til Sognefjord? Bil Frå Oslo E 16 til Fagernes over Filefjell og til Lærdal, ( 350 km ) eller riksveg 52 over Hemsedalsfjellet til Gol og Lærdal ( 330 km

Detaljer

Norsk. 2014/2015 www.sognefjord.no

Norsk. 2014/2015 www.sognefjord.no Norsk 2014/2015 www.sognefjord.no Korleis kome til Sognefjord? Bil Frå Oslo E 16 til Fagernes over Filefjell og til Lærdal, ( 304 km ) eller riksveg 52 over Hemsedalsfjellet til Gol og Lærdal ( 330 km

Detaljer

Fjell. kommune. - tryggleik og trivsel mellom by og hav -

Fjell. kommune. - tryggleik og trivsel mellom by og hav - Fjell kommune - tryggleik og trivsel mellom by og hav - 1 Innhald Litt om Fjell kommune 3 Helsing frå ordføraren 4 Vi er her for deg. Servicetorget 5 Barn og unge i Fjell 6 Førebyggjande helsetenester

Detaljer

Sommar 2013. Lærdal Turistinformasjon (+47) 57 66 67 71. turistkontor@norsk-villakssenter.no

Sommar 2013. Lærdal Turistinformasjon (+47) 57 66 67 71. turistkontor@norsk-villakssenter.no Lærdal Turistinformasjon (+47) 57 66 67 71 turistkontor@norsk-villakssenter.no www.sognefjord.no Velkomen til Lærdal... der historia vert fortald Sommar 2013 Som ein av dei første destinasjonane i verda

Detaljer

Reisemål Ryfylke. guide 2007. - Der fjordeventyret tek til. Finnøy Hjelmeland Suldal. www.ryfylke.com

Reisemål Ryfylke. guide 2007. - Der fjordeventyret tek til. Finnøy Hjelmeland Suldal. www.ryfylke.com Reisemål Ryfylke guide 2007 - Der fjordeventyret tek til Forsand Strand Finnøy Hjelmeland Suldal Sauda www.ryfylke.com Reisemål Ryfylke ryfylke - oversiktskart Halhjem Odda Bergen Newcastle N O R G E Oslo

Detaljer

Tema i dag: hus, heim og interiør

Tema i dag: hus, heim og interiør Tema i dag: hus, heim og interiør Før byggjing: Gamlehuset såg slik ut før renoveringa starta. (Foto: privat) Terese og Geir har bygd om gard til hotell No: Slik ser huset ut i dag etter renoveringa. (Foto:

Detaljer

Motivator og eventyrar. s.10-11. 26. - 27. april 2014. Utgåve 2-2014 Årgang 2 villmarketne.no facebook/villmarksmessa- Etne

Motivator og eventyrar. s.10-11. 26. - 27. april 2014. Utgåve 2-2014 Årgang 2 villmarketne.no facebook/villmarksmessa- Etne 26. - 27. april 2014 Utgåve 2-2014 Årgang 2 villmarketne.no facebook/villmarksmessa- Etne Motivator og eventyrar s.10-11 Ole-Johnny Myhrvold Mat i friluft Sjå s. 13-15 Eventyrlyst, humor og sjølvironi

Detaljer

SOLUNDAVISA LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28

SOLUNDAVISA LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28 SOLUNDAVISA SOLUNDDAGANE 2014 MANGFALDIG NÆRING I SOLUND LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28 2 SOLUNDDAGANE 2014 MANGFALDIG NÆRING I SOLUND

Detaljer

13. 15. august 2010. Ansiktsmåling Spik Adel Gråtass Dyreutstilling. Koriander HJORTESHOW

13. 15. august 2010. Ansiktsmåling Spik Adel Gråtass Dyreutstilling. Koriander HJORTESHOW 13. 15. august 2010 1 Ansiktsmåling Spik Adel Gråtass Dyreutstilling Koriander HJORTESHOW GENERALSPONSOR...der hjartet er Teikn eit abonnement på Firdaposten på Eikefjord Grendalag sin stand. Då støttar

Detaljer

Opplev perlene i øyriket vårt

Opplev perlene i øyriket vårt Utg. 2 - Finnøy Næringshage, mars 2010 Opplev perlene i øyriket vårt Foto: Tove Irene P. K. Midtbø Restauration Eit regionalt og nasjonalt monument over eit stykke norsk historie vil snart vere klar til

Detaljer

12. 14. august 2011. Rita Eriksen Trio «Gråtass» «Elias» Dyreutstilling

12. 14. august 2011. Rita Eriksen Trio «Gråtass» «Elias» Dyreutstilling 12. 14. august 2011 Rita Eriksen Trio «Gråtass» «Elias» Dyreutstilling Nybø Band Plasthoppbakke K8 2 3 sørlandssommer på idylliske strand Hotel Fevik 25 minutter fra Dyreparken finner du Sørlandets eneste

Detaljer

www.oystese.no Fulldistribusjon

www.oystese.no Fulldistribusjon Fulldistribusjon Seinsommar www.oystese.no Botnen 2 Nytt bilsenter ved ØMV 5 Eit kunst- og kultursenter i A-klassen 7 Møblar til sals i Øystese 9 Spis i Hardangersenteret 11 Ein fredeleg plett ØystesePosten

Detaljer

Utgitt av: Gratis informasjonsavis til turistar og fastbuande i Sauda

Utgitt av: Gratis informasjonsavis til turistar og fastbuande i Sauda Sommar & ferietid Gratis informasjonsavis til turistar og fastbuande i Sauda Utgitt av: 2 Fredag 20. juni 2014 Innhald KVA SKJER I SAUDA I SOMMAR? s. 3 SAUDA - VARIERTE TILBOD s. 4 5 FISKETIPS s. 6 1925-MODELL

Detaljer

14. 16. august 2009. Jorunn Torsheim Ansiktsmaling. Eikefjorddagane 14. 16. august 2009. «Svanhild» Spik Adel. Open gard.

14. 16. august 2009. Jorunn Torsheim Ansiktsmaling. Eikefjorddagane 14. 16. august 2009. «Svanhild» Spik Adel. Open gard. 14. 16. august 2009 Jorunn Torsheim Ansiktsmaling «Svanhild» 1 Spik Adel Open gard EM handbak generalsponsor: Hovudsponsorar: 2 GENERALSPONSOR...der hjartet er Teikn eit abonnement på Firdaposten på Eikefjord

Detaljer