Leder: Karianne Bruun Haugen (ny)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leder: Karianne Bruun Haugen (ny)"

Transkript

1 Leder: Karianne Bruun Haugen (ny) Videreutdanning i ledelse, organisasjon og arbeidsrett, Høgskolen i Oslo og Akershus BSc fysioterapi, Høgskolen i Tromsø BSc Physiotherapy, The Robert Gordon University, Aberdeen 2009 d.d. Leder av NFFs faggruppe for barne- og ungdomsfysioterapi 2007 d.d. Fysioterapeut for barn, Familiens hus, Askim kommune (100 % fra januar 2009) Skolefysioterapeut, Eidsberg Kommune Alder: 37 Bosted: 1812 Askim Stilling: fysioterapeut for barn Tlf. privat: Tlf. arbeid: E-post: 2009 d.d. Leder av NFFs faggruppe for barne- og ungdomsfysioterapi Kasserer i NFFs faggruppe for barne- og ungdomsfysioterapi Sekretær i NFF avd. Østfold Ser på meg selv som en engasjert, blid, åpen og omgjengelig person. Jeg er strukturert og løsningsorientert, og har stor arbeidskapasitet. Jeg er svært stolt og opptatt av faget vårt, og synes det er viktig at fysioterapi blir synliggjort. Gjennom mitt engasjement og rolle som faggruppeleder har jeg fått mulighet til å jobbe mye, og til tider svært målrettet, med fagpolitikk. Dette har vært og er moro og stimulerende.

2 Katarina Schiller Langaard (gjenvalg) Alder: 55 Bosted: 2090 Hurdal Stilling: selvstendig næringsdrivende Tlf. privat/arbeid: E-post: 1978 Utdannet fra Karolinska Institutet i Stockholm Manuell terapi, avd. 1. Mobiliseringseksamen Videreutdanning i forebyggende fysioterapi og ergonomi, Høgskolen i Oslo Videreutdanning i praksisveiledning for helse- og sosialfag, Høgskolen i Oslo Videreutdanning i pedagogisk yrkesveiledning, Høgskolen i Akershus Utdannet Gestaltveileder fra Meta-senteret i Kristiansand Master i helsefagvitenskap ved Universitetet i Oslo, Medisinsk fakultet, avdeling for Helsefag Ansatt som privatpraktiserende fysioterapeut i Sverige og fra 1980 ved Lindeberg fysioterapi i Oslo Eier og daglig leder av Brobekk Fysioterapi i Oslo I dette tidsrommet ansatt som bedriftsfysioterapeut ved Ullensaker Felles bedriftshelsetjeneste, Odal Felles bedriftshelsetjeneste, Akershus Energi og deretter Gardermoen HMS senter AS. Fra 1989 leder ved Omnia HMS på Gardermoen og fra 2003 leder av NIMI bedriftshelse, Norsk Idrettsmedisinsk institutt AS Prosjektansatt/tilknyttet i forskjellige prosjekter, bl.a. ved Statens institutt for Folkehelse, Pilotprosjekt om «Aktiv Sykemelding», Statens arbeidsmiljøinstitutt, STAMI, engasjement i prosjektet «Helse i arbeidslivet», Rikstrygdeverkets forskningsprogram Forsøksvirksomheten, i sykefraværsprosjektet Løsninger i bedrift, NAVs prosjekt Raskere tilbake 1998 d.d. Kollegaveileder for NFF 2007 d.d. Arbeider nå som selvstendig næringsdrivende og leverer tjenester innen helse, miljø og sikkerhet og bedriftshelse, med fokus på ergonomi og forebygging av muskel- og

3 skjelettproblematikk og sykefravær Nestleder i NFFs faggruppe for ergonomi Leder i NFFs faggruppe for ergonomi 2011 d.d. Representant i Fag- og spesialistrådet Som medlem av Sentralstyret håper jeg å kunne bidra til å skape trygge og forutsigbare arbeidsforhold for fysioterapeuter ved å påvirke lovgivende og bevilgende myndigheter slik at de ser behov for og nytten av fysioterapeuters kompetanse i de helseutfordringene som Norge står overfor. Her mener jeg at fysioterapeutens rolle i folkehelsearbeidet er viktig. Jeg mener også at det er behov for å fokusere på samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten, de privatpraktiserende, kommunehelsetjenesten og bedriftshelsetjenesten i møtet med brukere i et livsløpsperspektiv. Dette for å sikre helsefremming og forebygging, samt best og rask behandling når dette trengs. Jeg er også opptatt av hva faget fysioterapi er, og hvordan dette avgrenses mot andre yrkesgrupper og former for terapitilbud. Videre mener jeg det er viktig å bidra til at fysioterapeuters styrkes i sin fagutøvelse, for eksempel gjennom kvalitetssikring av arbeidet ved refleksjon over egen praksis og det teorigrunnlag denne bygger på. Saker som jeg syns er viktige å arbeide videre med, er ny spesialistordning, å styrke og utvikle utdanning og videreutdanning, samt arbeide for å bedre situasjonen for turnuskandidater og nyutdannede.

4 Kari Straume Haugland (gjenvalg) 1982 Fysioterapiskolen i Bergen 1996 Hovedfag i fysioterapivitenskap, Universitetet i Bergen Spesialist MNFF fra 2007 Jobbet hovedsakelig som privatpraktiserende med driftavtale. I tillegg deltid som spesialfysioterapeut ved Haukeland Sykehus, kvinneklinikken, i flere år. Faggruppen for kvinnehelse, leder i fem år, styremedlem og nestleder i tre år. Medlem av Fag- og spesialistrådet i NFF i to perioder. Alder: 55 år Bosted: 5073 Bergen Stilling: spesialist i kvinnehelse, avtalefysioterapeut i Bergen kommune Har fått mye erfaring og kompetanse gjennom verv i NFF, og andre verv i skole og musikkmiljø. Er svært faglig interessert, med kvinnehelse som spesialistområde, men muskel- og skjelettlidelser er et hovedfelt, samt psykosomatikk. Er også opptatt av formidling, og har oppdrag som kursleder i NFF og timelærer ved fysioterapiutdanningen. Tlf. privat: / Tlf. arbeid: E-post:

5 Anne Riiser Svensen (gjenvalg) Grunnutdanning, København Videreutdanning i manuell terapi, Bislet høgskolesenter Oslo 1995 Pedagogisk/praktisk videreutdanning 30 stp. Bislet høgskolesenter 2002 Hovedfag, Universitetet i Bergen Bispebjerg hospital, København Div fysikalske institutter i Norge Høgskolelærer ved fysioterapeututdanningen i Oslo Høgskolelærer ved fysioterapeututdanningen i Bergen Jobb med kurser i fagseksjonen i NFF 2002-nåv. Høgskolelektor ved institutt for fysioterapi, Høgskolen i Oslo og Akershus Alder: 65 år Bosted: 1420 Svartskog Stilling: høgskolelektor ved institutt for fysioterapi, Høgskolen i Oslo og Akershus Tlf. privat: Tlf. arbeid: E-post: 2010-nåv. Rådsleder for Fag- og spesialistrådet i NFF 2010-nåv. Medlem av Sentralstyret i NFF Det har vært spennende og givende å være rådsleder i Fag- og spesialistrådet disse tre siste årene. Mitt engasjement innen fysioterapi ligger klart mer på fagsiden enn på organisasjonssiden. Jeg trives med de grundige og engasjerte drøftinger om fysioterapifaget som rådet arbeider med, for eksempel definisjon av fysioterapi og kompetansekrav til fysioterapeuter, videreutvikling av spesialitetene våre, om kollegaveiledning, om kurs og kursutvikling, et utvidet utdanningsforløp etc. I Fag- og spesialistrådet er sakene ofte av langvarig karakter, og jeg liker å arbeide med de samme sakene over tid slik at resultatet fremstår som reflektert og samtidig forståelig. Samarbeidet med fagseksjonen i denne sammenhengen har vært forbilledlig og inspirerende.

6 Siri Moe (gjenvalg) Alder: 61 år Bosted: 9006 Tromsø Stilling: førsteamanuensis Tlf. privat: Tlf. arb.: E-post: Mellomfag idrett, Norges idrettshøgskole, 1975 Statens Fysioterapiskole, Oslo, 1978 Videreutdanning i ergonomi/bedriftsfysioterapi, Høgskolen i Oslo, 1986 Hovedfag i idrett, Norges idrettshøgskole, 1994 Dr. philos, Det medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø, 2004 Skolefysioterapeut, bedriftsfysioterapeut, privat praksis, sykehus, stipendiat Høgskolen i Tromsø, ansatt ved Universitetet i Tromsø siden Ulike verv i NFF: Sentralstyret, redaksjonskomiteen, Valgkomiteen, llm-delegat, FS-rådet, leder og medlem av styret i Troms. Kjenner NFFs historie fra slutten av 1970-tallet, opptatt av fagets utvikling og er godt kjent med utdanningssystemet. Disse forhold er viktig bakgrunn i arbeidet med å stake opp linjer for NFFs arbeid med utvikling av fysioterapifaget.

7 Anne Berle Robstad (gjenvalg) 2008 og 2009 Kunnskapsbasert praksis, HiB 1997 Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi MNFF 1980 Norsk Mensendieckskole, Oslo 1977 Psykologi grunnfag, UiB Yrkeseerfaring: 2002-d.d. Spesialfysioterapeut, Barneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus Fysioteraput, Vestlund barnehabilitering, HUS Kommunefysioteraput for barn, Bergen Arbeidsmiljøkonsulent Bergen kommune Høgskolelærer HiB Fysioterapiutdanningen Bedriftsrådgiver i ergonomi ved Statens teknologiske inst Kroppsøvingslærer ved Anton Johannesen v.g.skole Skolefysioterapeut i Molde/Molde fysikalske 1981 Turnusfysioterapeut Molde Sykehus. Alder: 56 år Bosted: Bergen Stilling: spesialfysioterapeut Tlf. privat: Tlf. arbeid: E-post: Medlem av Fag-og spesialistrådet 2011-d.d. Nestleder International Organization of Physical Therapists in Paediatrics,WCPT Styremedlem Norsk Barnesmerteforening Diverse tidligere faggruppeverv i NFF Jeg synes det er spennende og givende å være med i Fag- og spesialistrådet blant annet fordi jeg er opptatt av fagutvikling og den nye spesialistordningen. Jeg synes det er viktig å styrke og verdsette kompetansen i det kliniske praksisfeltet, arbeide for best mulig praksisveileding for studenter, og internasjonalt samarbeid i forhold til barnefysioterapi.

8 Torunn Askim (ny) : Fysioterapeututdanning, Fysioterapihøyskolen i Oslo : Hovedfag i fysioterapi, Universitetet i Bergen : PhD i klinisk medisin, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet Alder: 51 Bosted: 7048 Trondheim Stilling: forsker/førsteamanuensis Tlf. privat: Tlf. arbeid: E-post: 1987: Turnustjeneste 1988: Fysioterapeut ved kirurgisk avdeling, St. Olavs Hospital : Fysioterapeut ved Brøset rehabiliteringssenter, Trondheim kommune : Høgskolelærer, Fysioterapeututdanningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag : Fysioterapeut ved Slagenheten St. Olavs Hospital : PhD-student, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU : Post. Doc-stipendiat ved Institutt for nevromedisin, NTNU : Førsteamanuensis (20 % stilling), ved Institutt for samfunnsmedisin, NTNU 2011-d.d.: Forsker (70-80 % stilling), Institutt for nevromedisin, NTNU 2013-d.d.: Førsteamanuensis (50 % stilling), Fysioterapeututdanningen ved Høgskolen i Sør- Trøndelag 2008-d.d.: Tillitsvalgt for NFF-medlemmer ansatt ved NTNU Jeg er for tiden ansatt som førsteamanuensis i 50 % stilling ved Program for fysioterapeututdanning ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) og som forsker ved Institutt for nevromedisin, Det medisinske fakultet, NTNU. Jeg er utdannet fysioterapeut fra Fysioterapihøgskolen i Oslo i 1986, og disputerte for graden PhD i klinisk medisin ved NTNU i Min yrkeserfaring strekker seg fra klinisk arbeid

9 som fysioterapeut innen kommunal og sykehusbasert opptrening og rehabilitering av pasienter med hjerneslag til undervisning og forskning innen det samme fagfeltet. I min nåværende stilling ved NTNU har jeg ansvar for flere store forskningsprosjekter og er veileder for flere PhD-kandidater og masterstudenter med hovedfokus på motorisk funksjon, fysisk aktivitet, intensiv trening og ulike modeller for oppfølging i hjemmet for pasienter med hjerneslag. Jeg har også et utstrakt forskningssamarbeid med Dr. Julie Bernhardt ved Florey Neuroscience Institutes, Melbourne, Australia, hvor jeg høsten 2010 hadde et halvt års forskningsopphold. Videre er jeg generelt engasjert i kunnskapsbasert fysioterapipraksis, og er opptatt av at dagens fysioterapeutstudenter skal være forberedt på å møte morgendagens helseutfordringer.

10 Anders-Otto Grov Plassen (ny) Fysioterapi ved Høgskulen i Sør-Trøndelag Privat praksis, med- og utan driftstilskot dags dato: Kommunefysioterapeut : Styremedlem Fysio Trondheim : Styremedlem NFF avd. Sogn og Fjordane dags dato: Leiar NFF avd. Sogn og Fjordane Alder: 28 Bustad: 6812 Førde Stilling: kommunefysioterapeut i Sogndal Kandidaten si eiga beskriving: Engasjert fysioterapeut, som har jobba i både privat og kommunal sektor, og er aktiv i NFF si lokalavdeling. Meiner fysioterapeutane må stå samla for å vere så slagkraftige som råd. Ønsker å jobbe for at vi får ei god spesialistordning som er lett å forstå og viser den gode kvaliteten fysioterapeuter har på tenestene. Tlf. privat: Tlf. arbeid: E-post:

11 Kurt Tomas Nyheim (ny) 1999, idrettsvitenskap grunnfag, NTNU, Trondheim. 2000, psykologi grunnfag, NTNU, Trondheim. 2000, ex.phil., NTNU, Trondheim , fysioterapiutdanning, HIST, Trondheim. St. Olavs Hospital Dahletun Fysioterapi AS, 2007-d.d. Alder: 34 Bosted: 8480 Andenes. Stilling: fysioterapeut/daglig leder Tlf. privat: Tlf. arbeid: E-post: Studentrepresentant avdelingsstyret Høgskolen i Sør-Trøndelag, Styremedlem faggruppen for idrettsfysioterapi, Styremedlem i NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi. Uteksaminert fra HIST i Trondheim i Idrett og psykologi grunnfag fra NTNU. Daglig leder og fysioterapeut Dahletun Fysioterapi AS i Andøy. Mottaker av NIM kasuistikkpris 2011.

Valg 2007 Det tilstrebes at: Kommentar fra valgkomiteen: Kommentar fra Landsmøtebilagets redaktør: Valgkomiteens helhetsvurdering: Eilin Ekeland

Valg 2007 Det tilstrebes at: Kommentar fra valgkomiteen: Kommentar fra Landsmøtebilagets redaktør: Valgkomiteens helhetsvurdering: Eilin Ekeland Valg 2007 Kandidater Kriterier for valg av kandidater til sentrale verv som tillitsvalgt i NFF Det tilstrebes at: Sentralstyret og øvrige råd og utvalg er sammensatt slik at de representerer bredde innenfor

Detaljer

Se hvem som stiller til valg i år

Se hvem som stiller til valg i år Illustrasjonsfoto Colourbox Se hvem som stiller til valg i år Mange engasjerte sykepleiere ønsker å gjøre en ekstra innsats som styremedlemmer i faggruppen vår de to neste årene. Møt dem på de neste sidene,

Detaljer

fysio terapeuten Tema: Studentlivet og framtida, side 9 Slutt på dobbeltmedlemskap, side 5 Fysioterapeut i fargerikt fellsskap, side 35

fysio terapeuten Tema: Studentlivet og framtida, side 9 Slutt på dobbeltmedlemskap, side 5 Fysioterapeut i fargerikt fellsskap, side 35 www.fysioterapeuten.no nr. 8 august 2003 årgang 70 fysio terapeuten Tema: Studentlivet og framtida, side 9 Slutt på dobbeltmedlemskap, side 5 Fysioterapeut i fargerikt fellsskap, side 35 FysioPartner &

Detaljer

NFFs verdigrunnlag 2002 2004: Norsk Fysioterapeutforbund er fysioterapeuters fagorganisasjon i Norge.

NFFs verdigrunnlag 2002 2004: Norsk Fysioterapeutforbund er fysioterapeuters fagorganisasjon i Norge. Fra Sentralstyret: BERETNING 2002, 2003 OG 01.01. 01.06. 2004 Sentralstyrets beretninger for 2002, 2003 og de første fem månedene av 2004 er skrevet i direkte sammenheng med vedtatte resultatmål for respektive

Detaljer

Professoren: Færre stipendiater flere forskere

Professoren: Færre stipendiater flere forskere Antallet fysioterapeuter med doktorgrad har nærmest eksplodert de siste årene. Samlet sett har det vært en enorm vekst når det gjelder forskning og vitenskap i fysioterapi. Blir denne kompetansen godt

Detaljer

Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten

Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten En midtveisevaluering av Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuters strategi for forskning i primærhelsetjenesten Fredrik Niclas Piro Agnete Vabø

Detaljer

MEDLEMSMØTE OG ÅRSMØTE 2013 NFF AVD. SØR-TRØNDELAG TORSDAG 14. MARS 2013 RICA NIDELVEN HOTELL PROGRAM: Saksliste til årsmøtet: AVD.

MEDLEMSMØTE OG ÅRSMØTE 2013 NFF AVD. SØR-TRØNDELAG TORSDAG 14. MARS 2013 RICA NIDELVEN HOTELL PROGRAM: Saksliste til årsmøtet: AVD. MEDLEMSMØTE OG ÅRSMØTE 2013 NFF AVD. SØR-TRØNDELAG TORSDAG 14. MARS 2013 RICA NIDELVEN HOTELL PROGRAM: Kl. 18.30 Faglig innlegg ved Anders Tuko Bakken, spesialfysioterapeut ved tverrfaglig poliklinikk,

Detaljer

fysio terapeuten Ny båt gir frihet på sjøen, side 17 Botox og fysioterapi til barn med CP, side 14 Eilin Ekeland ny leder for NFF?

fysio terapeuten Ny båt gir frihet på sjøen, side 17 Botox og fysioterapi til barn med CP, side 14 Eilin Ekeland ny leder for NFF? www.fysioterapeuten.no september 2004 årgang 71 fysio terapeuten Ny båt gir frihet på sjøen, side 17 9 Botox og fysioterapi til barn med CP, side 14 Eilin Ekeland ny leder for NFF?, side 6 Effektiv trening

Detaljer

Treningsutstyr for rehabilitering

Treningsutstyr for rehabilitering Treningsutstyr for rehabilitering Norsk Fitness Handel Tlf: 22 96 10 50 post@norskfitness.no www.norskfitness.no Fysioterapeuten på nett! Føler du behov for å oppdatere deg på nyheter innen fysioterapi

Detaljer

Mastere om syn og motorikk

Mastere om syn og motorikk 12.10 Årgang 77 www.fysioterapeuten.no Mastere om syn og motorikk Ny spesialistordning i boks Sterk kritikk mot ny helselov Idrett, nærvær og stress Med pasienten som lærebok TELEFON; +47 69 35 20 80 TELEFAX;

Detaljer

Sør-trønder n. Nr 3 november 2004 7.årgang 8 sider. Fakta og myter om humor og helse: konsekvenser for pasientbehandling?

Sør-trønder n. Nr 3 november 2004 7.årgang 8 sider. Fakta og myter om humor og helse: konsekvenser for pasientbehandling? Sør-trønder n Nr 3 november 2004 7.årgang 8 sider Fakta og myter om humor og helse: konsekvenser for pasientbehandling? Julemøte 9.desember Rica Nidelven Hotel kl 1830 Avdelingsstyret 2004-2005 Avdelingsleder

Detaljer

Hva gjør utdanninge å henge med i utvikli

Hva gjør utdanninge å henge med i utvikli Utdanning Hva gjør utdanninge å henge med i utvikli Helsevesenet og kreftomsorgen er i endring. Hvordan klarer utdanningen av kreftsykepleiere å følge med på den raske utviklingen? Vi stilte spørsmålet

Detaljer

Spenningsnytt. årsmøte 2009 kunnskap om kroppen mellom grep og begrep inntrykk fra kropps-psykoterapikonferansen i Paris

Spenningsnytt. årsmøte 2009 kunnskap om kroppen mellom grep og begrep inntrykk fra kropps-psykoterapikonferansen i Paris Spenningsnytt Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi Februar 2009, årgang 27 årsmøte 2009 kunnskap om kroppen mellom grep og begrep inntrykk fra kropps-psykoterapikonferansen

Detaljer

Strøm-Erichsen mener fysioterapi blir prioritert

Strøm-Erichsen mener fysioterapi blir prioritert 9.10 Årgang 77 www.fysioterapeuten.no Strøm-Erichsen mener fysioterapi blir prioritert Nåler og takster i fokus Når du aner at det er noe «Psykmaster» i Oslo? Ultralyd og diagnostikk Gå ikke glipp av vårt

Detaljer

STUDIEKATALOG 2015 2016

STUDIEKATALOG 2015 2016 STUDIEKATALOG 2015 2016 helse- og sosialfag lærerutdanning ingeniør- og økonomifag Kompetanse i praksis hib.no 241 MILJØMERKET Trykksak 241 699 MILJØMERKET Trykksak Redaksjon: Seksjon for kommunikasjon.

Detaljer

4.14 Årgang 81 www.fysioterapeuten.no

4.14 Årgang 81 www.fysioterapeuten.no 4.14 Årgang 81 www.fysioterapeuten.no Side 5: Felles nordisk i Sotsji Vil framsnakke fysioterapifaget Subjektive plager ved lymfødem En effektiv behandlingsform? Godt nytt om hofteartrose Bli med på FYSIOTERAPI

Detaljer

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter. Strategisk plan 2014-2016

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter. Strategisk plan 2014-2016 Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter Strategisk plan 2014-2016 Vedtatt 24. februar 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 2 1.1. FONDETS FORMÅL... 2 1.2. VISJON... 2 1.3. OVERORDNEDE MÅL... 2 1.4.

Detaljer

fysio terapeuten UFF er etablert, side 6 Individuell plan for Johan Amund, side 23-25 Behandling av nakke- og ryggsmerter, side 12-18

fysio terapeuten UFF er etablert, side 6 Individuell plan for Johan Amund, side 23-25 Behandling av nakke- og ryggsmerter, side 12-18 www.fysioterapeuten.no nr. 13 november 2002 årgang 69 fysio terapeuten Individuell plan for Johan Amund, side 23-25 UFF er etablert, side 6 Behandling av nakke- og ryggsmerter, side 12-18 Økt velvære...

Detaljer

Trening ved funksjonsnedsettelser. 10.13 Årgang 80 www.fysioterapeuten.no. Veileder psykiatriske. Hvem bør bli regionledere? Nytt doktorgradsstudium

Trening ved funksjonsnedsettelser. 10.13 Årgang 80 www.fysioterapeuten.no. Veileder psykiatriske. Hvem bør bli regionledere? Nytt doktorgradsstudium 10.13 Årgang 80 www.fysioterapeuten.no Trening ved funksjonsnedsettelser Nytt doktorgradsstudium Hvem bør bli regionledere? Veileder psykiatriske pasienter NFFs studentpris 2013 Vi er eneforhandler i Norden

Detaljer

fysio terapeuten Faglig påfyll i Barcelona, side 12 Poliopionerer og trikkerebeller, side 8 Fysioterapi, lindring og trøst, side 26

fysio terapeuten Faglig påfyll i Barcelona, side 12 Poliopionerer og trikkerebeller, side 8 Fysioterapi, lindring og trøst, side 26 www.fysioterapeuten.no nr. 7 juni 2003 årgang 70 fysio terapeuten Faglig påfyll i Barcelona, side 12 Poliopionerer og trikkerebeller, side 8 Fysioterapi, lindring og trøst, side 26 REISER med egen transport

Detaljer

LM 2010 23. Landsmøte

LM 2010 23. Landsmøte Fra: Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter ÅRSBERETNING FOR 2007 FOND TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING AV FYSIOTERAPEUTER Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter skal i henhold

Detaljer

01.01.2012 14:02 QuestBack eksport - Inntektsundersøkelse ergonomigruppens medlemmer 2011

01.01.2012 14:02 QuestBack eksport - Inntektsundersøkelse ergonomigruppens medlemmer 2011 Inntektsundersøkelse ergonomigruppens medlemmer 2011 Publisert fra 12.12.2011 til 31.12.2011 170 respondenter (170 unike) 1. Kjønn 1 Kvinne 68,2 % 116 2 Mann 31,8 % 54 Total 170 1 2. Hvilken tittel har

Detaljer

Tittel Få skolefysioterapeuten

Tittel Få skolefysioterapeuten 4.10 Årgang 77 www.fysioterapeuten.no Tittel Få skolefysioterapeuten tilbake! Må ta ansvar for egne avtaler Store forventninger til FYSIOPRIM Paralympics: Øyne i snøen Rehabilitering ved Bekhterev Vi leverer

Detaljer

Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26

Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26 Spenningsnytt Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26 Årsmøte 2008 i Tromsø Sporene etter Reich i Norge Dansk avspenningspedagogikk og psykomotorikk

Detaljer

NFF Vest-Agder I n f o r m e r e r

NFF Vest-Agder I n f o r m e r e r NFF Vest-Agder I n f o r m e r e r Medlemsavis for Norsk Fysioterapeutforbund Vest Agder Vår 2008 Årgang 12. Andre nettutgave Redaktører: Cathrine Carter og Tone Ness I denne avisa kan du blant annet lese

Detaljer

Helserelatert livskvalitet

Helserelatert livskvalitet 2.14 Årgang 81 www.fysioterapeuten.no Helserelatert livskvalitet Tariff 2014: Reell streikefare Unge velger korsbåndoperasjon Store endringer i NFF fra 1. juli Ny master i fysioterapi ved HiOA NYHET! Gymna

Detaljer

På oppdrag i Kabul. 2.12 Årgang 79 www.fysioterapeuten.no. En godt bevart hemmelighet? Vi skulle ha blitt advart. Turnusendring kan gi venteliste

På oppdrag i Kabul. 2.12 Årgang 79 www.fysioterapeuten.no. En godt bevart hemmelighet? Vi skulle ha blitt advart. Turnusendring kan gi venteliste 2.12 Årgang 79 www.fysioterapeuten.no På oppdrag i Kabul Turnusendring kan gi venteliste Vi skulle ha blitt advart En godt bevart hemmelighet? Gangfunksjon etter hjerneslag RIKTIG UTSTYR ER EN VIKTIG SUKSESSFAKTOR.

Detaljer

Høgskolen i bergen. Studiekatalog 2014-2015. hib.no

Høgskolen i bergen. Studiekatalog 2014-2015. hib.no Høgskolen i bergen Studiekatalog 2014-2015 hib.no Høgskolen i Bergen Innhold 2 Kjære søker 6 Slik søker du 9 Verdt å vite 10 Studentportrett Helse- og sosialfag 19 Bachelorgrader 27 Mastergrader 33 Videreutdanninger

Detaljer

Mulighetsbilde ved nærlokalisering med Universitetet i Stavanger i forhold til akademisk utvikling og næringsutvikling

Mulighetsbilde ved nærlokalisering med Universitetet i Stavanger i forhold til akademisk utvikling og næringsutvikling Mulighetsbilde ved nærlokalisering med Universitetet i Stavanger i forhold til akademisk utvikling og næringsutvikling I styresak B 059/13 slutter styret seg til idéfaserapporten for sykehusutbygningen.

Detaljer

Prioritet 1: Fysisk aktivitet og trening som behandling

Prioritet 1: Fysisk aktivitet og trening som behandling Prioritet 1: Fysisk aktivitet og trening som behandling Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009 har en visjon om bedre folkehelse gjennom økt fysisk aktivitet i befolkningen. Målet er å øke andelen

Detaljer