Fysioterapeuter beveger samfunnet. Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fysioterapeuter beveger samfunnet. Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund"

Transkript

1 Fysioterapeuter beveger samfunnet Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund

2 NFFs kurskalender blir publisert på i september hvert år. På attraktive kurs anbefales det å melde seg på straks kurskalenderen er publisert. Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) organiserer ni av ti fysioterapeuter i Norge og har 8500 medlemmer. NFF er det eneste forbundet med forhandlingsrett for fysioterapeuter. Gjennom ditt medlemskap finansierer du forbundets påvirkningsarbeid overfor myndighetene og bidrar til at norske fysioterapeuter har et sterkt talerør utad. NFF er Norges største tilbyder av fagkurs for fysioterapeuter. Hver år arrangerer NFF 50 fagkurs. Alle NFFs kurs er tellende i oppbygging av en spesialitet. NFF er høringsinstans i alle saker hvor myndighetene søker fysioterapeuters meninger om for eksempel endringer i fysioterapeuters yrkesutøvelse. Medlemsskap er god økonomi, siden du får kurs til halv pris. Dessuten får du gunstige forsikringer. Vær også klar over at en betydelig del av kontingenten er fradragsberettiget på selvangivelsen. Ved å logge deg inn med ditt eget medlemsnummer på åpningssiden, får du tilgang til din medlemsinformasjon. Her kan du oppdatere dine personalia, dine ansettelsesforhold og gjøre endringer i medlemskapet. Ved å logge inn på kan du også få oversikt over og administrere dine forsikringer. Forbundets påvirkningsarbeid og lobbyvirksomhet Gjennom din kontingent kan NFF fremme saker som styrker fysioterapien overfor beslutningstakere sentralt og lokalt. Din kontingent finansierer at forbundsledelsen informerer og påvirker regjering, Storting og andre beslutningstakere, samt at forbundet utfører utredningsarbeid og meningsmålinger.

3 Som medlem får du blant annet juridisk bistand gunstige forsikringsordninger månedlig nyhetsbrev kurs til medlemspris tidsskriftet Fysioterapeuten Et eksempel på denne typen virksomhet er Synovate MMI-undersøkelsen i 2007 om holdninger til fysioterapi i skolen, fysisk aktivitet for eldre, fysioterapi som lovpålagt tjeneste og publikums tillit til fysioterapeuter. Andre eksempler er forskningsgjennom gangen av betydningen av fysioterapi for eldre og forskningsgjennomgang av betydningen av fysioterapi som innsats i arbeidet med å redusere sykefraværet. Resultatene av prosjektene formidles systematisk til medlemmer, omgivelser og media. Som medlem kan du logge deg inn på www. fysio.no og lese mer om undersøkelsene og hvordan du kan påvirke omgivelsene. og de årlige tarifforhandlingene Unio er Norges nest største hovedorganisasjon på arbeidstakersiden med over medlemmer. NFF er et av ti medlemsforbund i Unio og har styreplass. NFF forhandler sentralt for medlemmer på tariffområde Stat, KS, Oslo kommune, Spekter og HSH. Er du ansatt i et av disse tariffområdene, vil du motta den informasjon du trenger om forhandlinger og eventuell arbeidskonflikt fra din lokale tillitsvalgte. Fysioterapeuter uten tariffavtale En gruppe fysioterapeuter arbeider i virksomheter utenfor tariffområdene. Forbundet er løpende engasjert med å også bistå medlemmer i virksomheter uten tariffavtale med å sikre medlemmenes rettigheter knyttet til lønns- og arbeidsforhold. Privat praksis NFF arbeider med en rekke saker og spørsmål av betydning for din praksis. Eksempler er drift av institutt, forholdet mellom fysioterapeuten og kommunen og forholdet mellom fysioterapeuten, pasienten og NAV. NFF kan også gi råd om forholdet mellom fysioterapeutene internt på instituttet.

4 På finner du et stort volum aktuell informasjon, slik som fysioterapirelevante lover, regler og avtaler. Noe informasjon er forbeholdt medlemmer og krever at du logger inn. Et eksempel er grunnlagsmateriale knyttet til påvirkningsarbeid overfor politikere, myndigheter og andre beslutningstakere. Takstforhandlingene Det er inngått en avtale mellom Staten/KS og Norsk Fysioterapeutforbund om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med avtale om drift av privat praksis med kommunen. Denne avtalen regulerer det økonomiske oppgjøret mellom Staten/KS og fysioterapeutene. Avtalen omfatter bestemmelser om forhandlingsordningen og forhandlingsgrunnlaget og fastsetter driftstilskudd og honorartakstene. Avtalen forhandles årlig i drifts- og takstforhandlingene. Som medlem blir du hvert år invitert til å gi innspill til disse forhandlingene. Fyisoterapeuter uten driftsavtale NFF arbeider også for å bedre betingelsene for fysioterapeuter uten driftsavtale og har blant annet utarbeidet en egen mal for å levere anbud til NAV. NFFs juridiske og faglige rådgivning gis på lik linje til fysioterapeuter med og uten driftsavtale. Dessuten arbeider forbundet kontiunerlig for å fremforhandle forskjellige former for offentlig finansiering av fysioterapi. Din avdeling Du er automatisk lokalmedlem i fylket hvor du har ditt arbeidssted. Bor du i ett fylke og arbeider i et annet, følger medlemskapet altså arbeidsplassens beliggenhet. Du finner din kontaktperson ved å velge «Fylke» og «Avdelinger» på Avdelingene arrangerer blant annet medlemsmøter, seminarer og kurs. Din lokalavdeling åpner for at du får kontakt med kolleger og at du mottar relevant lokal informasjon. NFFs avdelingsledere arbeider i deltidsstilling for å bidra til at du får mest mulig ut av ditt NFFmedlemskap. Avdelingen vil ta kontakt med deg om lokale arrangementer.

5 NFF har forhandlet frem gunstige forsikringsordninger. Kurs NFF arrangerer mer enn ca 50 kurs hvert år. Etterutdanningsvirksomheten i NFF får hvert år betydelige midler fra Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter. Rammebevilgningen omfatter tilskudd til alt arbeidet i NFFs fagseksjon: utvikling og gjennomføring av etterutdanningskurs, ajourføring av kursledere, kurslederseminar, spesialistordningen, NFFs kollegaveiledning og utviklingsprosjekter. Medlemskap i NFF betyr at du kun betaler halv pris for de aller fleste kursene. Følg med på Faglige tilbud NFFs 12 faggrupper pluss fagforum stimulerer medlemmene til faglig videreutvikling. Du kan melde deg inn i en eller flere av disse. Gjennom ditt NFF-medlemskap kan du bli spesialist MNFF. Omkring 700 av NFFs medlemmer er spesialister. For å bli spesialist MNFF kreves utdanning innen spesialistområdet, forskningskunnskaper, kollegaveiledning og spesialistpraksis. NFF arbeider for at spesialistordningen skal bli offentlig godkjent. Som medlem kan du også melde deg inn i en av NFFs interessegrupper, Privatpraktiserende fysioterapeuters gruppe (PFG) og Unge fysioterapeuters fellesskap (UFF). Les mer på Faglig medlemskap Er du allerede medlem av en fagforening som ivaretar dine lønns- og arbeidsvilkår, kan du søke om faglig medlemskap i NFF. Du vil da få redusert kontingent. NFF har en dobbeltmedlemskapsavtale med Forskerforbundet som innebærer at du kan være medlem begge steder og kun betale kontingent til NFF.

6 NFF har utarbeidet standardavtaler for privat praksis. Disse finner du bak passord på Obligatorisk forsikring Når du tegner medlemskap, følger en obligatorisk gruppelivs- og familieulykkesforsikring med reservasjonsrett for alle medlemmene. Se egen brosjyre. Forsikringen har dødsfallsdekning og uføredekning for deg som er medlem, samt en ulykkesforsikring som gjelder for hele familien. Ønsker du ikke å delta i forsikringsordningene, må du reservere deg. Kontakt forsikringskontoret på tlf eller send en e-post til og få tilsendt reservasjonserklæring. Har du reservert deg og ønsker å melde deg inn på et senere tidspunkt, kreves tilfredsstillende helseerklæring. Hold oss oppdatert I kontakt med NFF og ved innlogging på bruker du medlemsnummeret ditt. Dette finner du i velkomstbrevet. For å motta NFFs månedlige nyhetsbrev og annen relevant informasjon, må du ha registrert korrekt e-postadresse i medlemsregisteret. For at NFFs statistikker og politikkutforming skal bli mest mulig korrekt, er det avgjørende at du holder oss oppdatert også om adresser og arbeidsforhold. Logg regelmessig inn og kontroller at opplysningene om deg stemmer. NFFs nettsider er forbundets hovedkanal overfor medlemmene. Her finner du informasjon om blant annet kurs, lønn og ansettelse, privat praksis og politiske saker forbundet arbeider med. Bruk også sidene til å finne frem til hvem du skal kontakte når du trenger hjelp fra sekretariatet.

7 I NFFs nettbutikk kan du bestille profileringsmateriale og brosjyrer. Utvalget vil variere. Du vil motta tolv utgaver av tidsskriftet Fysioterapeuten i året. Tidsskriftet er en del av NFF, men er journa listisk uavhengig. Kontakt tidsskriftet om de fagpolitiske sakene du er engasjert i! Utmelding Hvis du skal melde deg ut, skal dette skje skriftlig til sekreteriatet. Melder du deg ut i perioden januar til juni må du betale kontingenten for denne perioden. Det samme gjelder for utmeldinger i perioden juli til desember. Utmeldinger skal skje skriftlig til sekretariatet. Ta gjerne kontakt med oss om det er spørsmål du ikke finner svar på. Vi hjelper deg på tlf: og e-post: Vi håper du vil ha nytte og glede av medlemskapet ditt i Norsk Fysioterapeutforbund. velkommen som medlem! Vennlig hilsen Eilin Ekeland forbundsleder Tor Tvethaug generalsekretær

8 Hold oss alltid oppdatert om ny postadresse nytt arbeidssted ny e-postadresse Meld fra til NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo. Besøksadresse: Stensberggt. 27 Tlf , telefaks , istockphoto 2008

PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTERS GRUPPE

PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTERS GRUPPE PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTERS GRUPPE Fagkunnskap helt til fingerspissene. Selvstendig næringsdrivende fysioterapeut Fysioterapeuter med offentlig autorisasjon har mulighet til å starte opp egen

Detaljer

10 gode grunner til å være medlem

10 gode grunner til å være medlem Ny som medlem 10 gode grunner til å være medlem 1. Vi er Norges største fagforening for pedagogisk personale, som gir oss stor tyngde når vi fremmer dine interesser. 2. Det er vi som sitter ved forhandlingsbordet

Detaljer

Sommarmøte måndag 19. juni kl. 18.00, på Rica Nidelven Hotel. - Jan Helgerud held føredrag.

Sommarmøte måndag 19. juni kl. 18.00, på Rica Nidelven Hotel. - Jan Helgerud held føredrag. Sør Trønder n Informasjonsblad for avd. Sør Trøndelag Nr 2 Mai 2006 9.årgang NFF avd. Sør Trøndelag inviterer til: Sommarmøte måndag 19. juni kl. 18.00, på Rica Nidelven Hotel. - Jan Helgerud held føredrag.

Detaljer

Ny som medlem. www.utdanningsforbundet.no

Ny som medlem. www.utdanningsforbundet.no Ny som medlem www.utdanningsforbundet.no 10 gode grunner til å være medlem 1. Vi er Norges største fagforening for pedagogisk personale, som gir oss stor tyngde når vi fremmer dine ineteresser. 2. Det

Detaljer

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015 Råd og tips til tillitsvalgte i Skolelederforbundet Skolelederforbundet mars 2015 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt s. 3 6.1 Konflikter og problemer s. 9 2. Ny som tillitsvalgt s. 3 6.2 Spørsmål

Detaljer

NFFs verdigrunnlag 2002 2004: Norsk Fysioterapeutforbund er fysioterapeuters fagorganisasjon i Norge.

NFFs verdigrunnlag 2002 2004: Norsk Fysioterapeutforbund er fysioterapeuters fagorganisasjon i Norge. Fra Sentralstyret: BERETNING 2002, 2003 OG 01.01. 01.06. 2004 Sentralstyrets beretninger for 2002, 2003 og de første fem månedene av 2004 er skrevet i direkte sammenheng med vedtatte resultatmål for respektive

Detaljer

kunnskap gir vekst Organisering gir styrke

kunnskap gir vekst Organisering gir styrke kunnskap gir vekst Organisering gir styrke Kunnskap gir vekst organisering gir styrke Forskerforbundet er landets største og ledende fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning

Detaljer

Kjære kollega. Oslo, januar 2005 01.12.06

Kjære kollega. Oslo, januar 2005 01.12.06 Kjære kollega Denne reviderte informasjonspermen er sendt til alle privatpraktiserende medlemmer i NFF. Innholdet bygger videre på permen som ble sendt ut første gang i 1997, men er oppdatert og endret

Detaljer

fysio terapeuten Tema: Studentlivet og framtida, side 9 Slutt på dobbeltmedlemskap, side 5 Fysioterapeut i fargerikt fellsskap, side 35

fysio terapeuten Tema: Studentlivet og framtida, side 9 Slutt på dobbeltmedlemskap, side 5 Fysioterapeut i fargerikt fellsskap, side 35 www.fysioterapeuten.no nr. 8 august 2003 årgang 70 fysio terapeuten Tema: Studentlivet og framtida, side 9 Slutt på dobbeltmedlemskap, side 5 Fysioterapeut i fargerikt fellsskap, side 35 FysioPartner &

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND

MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND Innholdsfortegnelse Innledning...2 Audiografen...2 Hjemmesiden...2 Medlemsinformasjon via E- post...2 Yrkesetiske retningslinjer for medlemmer i NAF

Detaljer

kunnskap gir vekst Stipendiat? Bli medlem

kunnskap gir vekst Stipendiat? Bli medlem kunnskap gir vekst Stipendiat? Bli medlem Høyere lønn og bedre arbeidsvilkår Forskerforbundets overordnete målsetting er å gjøre stipendiatstillingen så attraktiv at institusjonene klarer å rekruttere

Detaljer

Tariffguide for nybegynnere

Tariffguide for nybegynnere Tariffguide for nybegynnere 2 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet

Detaljer

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter!

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! kunnskap gir vekst Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! Forskerforbundets introduksjonshefte om lønns- og arbeidsvilkår for stipendiater Innhold 1 Lover og andre bestemmelser som regulerer side 4 ansettelsesforholdet

Detaljer

Medlemsbok 2012. På begges side. Medlemsboken gir deg oversikt over vilkår og fordeler med medlemskap i NEF

Medlemsbok 2012. På begges side. Medlemsboken gir deg oversikt over vilkår og fordeler med medlemskap i NEF Medlemsbok 2012 På begges side Medlemsboken gir deg oversikt over vilkår og fordeler med medlemskap i NEF Medlemsbok med nef fra A-Å Innhold Direktøren 3 Om NEF 4 Det lønner seg å være medlem av NEF 6

Detaljer

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND BF INVITASJON TIL STIFTELSESMØTET FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET Alle medlemmer i Prosjekt Bibliotekarforbund inviteres til å delta på stiftelsesmøtet for Bibliotekarforbundet lørdag

Detaljer

MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND

MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND u 1 MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND 1. Innledning...2 2. Styreverv...3 3. Yrkesetiske retningslinjer...4 4. Autorisasjon...5 5. Rettigheter via Folketrygden...6 6. Medlemsfordeler

Detaljer

OSLONYTT. Referat kveldskurs privatpraktiserende

OSLONYTT. Referat kveldskurs privatpraktiserende Et informasjonsblad for NFF avdeling Oslo Nr. 2-2006 OSLONYTT Hva skjer? Sommeren har kommet Aksjon: Beskytt fysioterapeuten i Oslo Kurs I dette nummer: Heldagskurs for tillitsvalgte 16. mars 2 Kort om

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

Fordi vi er størst kan vi sammen oppnå bedre lønnsog arbeidsvilkår for. deg som ansatt.

Fordi vi er størst kan vi sammen oppnå bedre lønnsog arbeidsvilkår for. deg som ansatt. Sentralbord: 02 390 Fra utlandet: +47 22 03 22 00 Epost: post@industrienergi.no Nettsted: www.industrienergi.no Oslo: Youngsgt. 11, 0181 Oslo Telefaks +47 22 03 22 30 Stavanger: Kongsgt. 52-58, 4005 Stavanger

Detaljer

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av

Detaljer

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/895 MAB EICE 553.1 Dato: 28.05.2009 Konkurranseloven 9 første ledd bokstav e påpekning av konkurransebegrensende forhold

Detaljer

Eller sammen med andre?

Eller sammen med andre? Helt alene? Eller sammen med andre? I gode tider, og når det butter i mot Jobben er en stor del av livet ditt. Jobben gir deg lønna du lever av. Jobben gir trygghet i hverdagen og sosial tilhørighet. I

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Rekrutteringshefte. for unge

Rekrutteringshefte. for unge Rekrutteringshefte for unge Synlig unge i LO LO og forbundene skal være synlige på arbeidsplassen, på studiestedet og ellers i samfunnet. LO er landets største arbeidstakerorganisasjon med 870 000 medlemmer.

Detaljer

Vi er til for medlemmene!

Vi er til for medlemmene! Vi er til for medlemmene! 2014 2 Fordi vi er størst kan vi sammen oppnå bedre lønnsog arbeidsvilkår for deg som ansatt. Velkommen til Industri Energi Industri Energi gir deg muligheten til å makte det

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid Kurs for tillitsvalgte 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fullstendig oversikt over alle kurs og arrangementer, samt program og påmelding finner

Detaljer

Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning. Veiledningshefte for spesialistkandidater og veiledere

Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning. Veiledningshefte for spesialistkandidater og veiledere Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning Veiledningshefte for spesialistkandidater og veiledere Norsk Fysioterapeutforbund Norsk Fysioterapeutforbund 2011 Grafisk produksjon: Signus Foto: istockphoto

Detaljer