:02 QuestBack eksport - Inntektsundersøkelse ergonomigruppens medlemmer 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "01.01.2012 14:02 QuestBack eksport - Inntektsundersøkelse ergonomigruppens medlemmer 2011"

Transkript

1 Inntektsundersøkelse ergonomigruppens medlemmer 2011 Publisert fra til respondenter (170 unike) 1. Kjønn 1 Kvinne 68,2 % Mann 31,8 % 54 Total 170 1

2 2. Hvilken tittel har du? 1 Fysioterapeut 51,2 % 87 2 Rådgiver/konsulent 27,1 % 46 3 Annet 33,5 % 57 Total 170 Markedssjef Seniorinspektør daglig leder / Fysioterapeut sjefingeniør professor, fysioterapeut bedriftsfysioterapeut sjefsingeniør arbeidsmiljø leder Avdelingssjef HMS-rådgiver/Fysioterapeut og avdelingsleder Seniorrådgiver Seniorinspektør seniorrådgiver bedriftsfysioterapeut Forsker Spesialfysioterapeut HMS-rådgiver/bedriftsfysioterapeut Seniorinspektør seniorinspektør daglig leder treningssenteret Ergonom Spesialfysioterapeut / Yrkeshygieniker Daglig leder / bedriftsfysioterapeut 2

3 Master of science Ergonom seniorinspektør Fysioterapeut 1 Egonom universitetslektor Bedriftsfysioterapaut bedriftsfysioterapeut Avdelingsleder veileder Seniorinspektør bedriftsfysioterapeut bedriftsfysioterapeut Spesialist i HMS Seniorrådgiver Tilrettelegger attføring Senior HMS rådgiver/ bedriftsfysioterapeut seniorinspektør HMS-leder 3

4 3. Er du spesialist i helse- og miljøarbeid MNFF? 1 Ja 17,1 % 29 2 Nei 82,9 % 141 Total 170 4

5 4. Hvor stor årskompensasjon har du fått i forbindelse med din spesialisttittel? 1 Ingenting 53,6 % 15 2 kr ,3 % 4 3 kr ,7 % 3 4 kr ,1 % 2 5 kr eller mer. 14,3 % 4 Total 28 5

6 5. Hva er ditt fagområde? 1 Ergonomi/arbeidshelse 66,3 % Folkehelse 0,6 % 1 3 Begge deler 14,8 % 25 4 Annet 18,3 % 31 Total 169 Teknisk arbeidsmiljø Offshore Bevegelse Inkluderende arbeidsliv HMS HMS generalist Ergonomi, folkehelse, organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø Inkluderende arbeidsliv HMS koordinator, bedriftsfysioterapeut, oppfølgingsansvar av sykemeldte i samarbeid m daglig leder, styremedlem Privatpraktiserende Psykosossialt arbeidsmiljø Kommunefysioterapeut HMS tilsyn/veiledning Fysioterapeut, arbeidsplassvurderingar innimellom kommunefysioterapeut Begge deler + psykososialt arbeidsmiljø Psykososialt arbeidsmiljø HMS instituttpraksis privat fysioterapi manuellterapi Selvstendig næringsdrivende innen frisktrening psykomotoriker Sosial dumping privatpraktiserende uten driftstilskud Kommunal fysioterapeut privatpraksis 6

7 6. Hvor mange år har du i yrket? ,1 % ,6 % eller mer 65,3 % 111 Total 170 7

8 7. Hvor mange års yrkeserfaring har du innen fagområdet ditt? ,8 % ,0 % eller mer 54,2 % 91 Total 168 8

9 8. Hvor mye utdanning har du etter fysioterapiutdanningen? 1 ingen 9,5 % 16 2 mindre enn ett år 23,7 % 40 3 ett år 11,8 % 20 4 mer enn ett, men ikke over tre år 37,3 % 63 5 mer enn tre år 17,8 % 30 Total 169 9

10 9. Hvor stor del av slik utdanning etter fysioterapiutdanningen er innenfor ergonomi eller forebyggende helsearbeid? 1 ingen 6,5 % 10 2 inntil 30 prosent 28,1 % prosent 17,6 % prosent 20,3 % prosent 27,5 % 42 Total

11 10. Har du personalansvar for en eller flere personer? 1 Ja 13,5 % 23 2 Nei 84,7 % Annet 1,8 % 3 Total 170 Oppfølgingsansvar v sykefravær, tilrettelegging, samarbeid m daglig leder Prosjektleder Nestlederfunkjson 11

12 11. Hva er ditt arbeids-/ansettelsesforhold? 1 Privat ansatt 43,5 % 74 2 Offentlig ansatt 30,0 % 51 3 Selvstendig næringsdrivende 16,5 % 28 4 Både ansatt og selvstendig næringsdrivende 10,0 % 17 Total

13 12. Hvor mange arbeidsgivere har du? 1 én 93,0 % flere enn én 7,0 % 10 Total

14 13. Er du privat ansatt på deltid eller heltid? Regn eventuelt også med privat ansettelse i fellesordning. 1 Ja, heltid 60,4 % 55 2 Ja, deltid 18,7 % 17 3 Ja, deltid, i kombinasjon med annen stilling/praksis 13,2 % 12 4 Nei 7,7 % 7 Total 91 14

15 14. Hvor mange prosent stilling har du totalt som privat ansatt? 1 20 % eller mindre 1,2 % % 0,0 % % 0,0 % % 0,0 % % 2,4 % % 1,2 % % 2,4 % % 0,0 % % 3,6 % % 2,4 % % 0,0 % % 2,4 % % 2,4 % % 15,7 % % 1,2 % % 1,2 % % 2,4 % % 55,4 % Mer enn 100% 6,0 % 5 Total 83 15

16 15. Hva er din totale brutto lønnsinntekt i 2011 som privat ansatt, når du regner (om til) en hel stilling? ,2 % ,5 % ,1 % ,0 % ,0 % ,0 % eller mer 8,3 % 7 Total 84 16

17 16. Er du offentlig ansatt på heltid eller deltid? 1 Ja, heltid 73,5 % 50 2 Ja, deltid 7,4 % 5 3 Ja, deltid, i kombinasjon med annen stilling/praksis 7,4 % 5 4 Nei 11,8 % 8 Total 68 17

18 17. Hvor mange prosent stilling har du totalt som offentlig ansatt? 1 20 % eller mindre 3,3 % % 0,0 % % 0,0 % % 0,0 % % 0,0 % % 0,0 % % 3,3 % % 1,7 % % 0,0 % % 1,7 % % 0,0 % % 1,7 % % 0,0 % % 3,3 % % 0,0 % % 0,0 % % 3,3 % % 80,0 % Mer enn 100% 1,7 % 1 Total 60 18

19 18. Hva er din totale brutto inntekt som offentlig ansatt i 2011, når du regner (om til) en hel stilling? ,7 % ,0 % ,7 % ,7 % ,3 % ,7 % eller mer 5,0 % 3 Total 60 19

20 19. Hvor stort årsverk produserer du som selvstendig næringsdrivende i 2011? 1 Mindre enn 10% 11,1 % % 6,7 % % 4,4 % % 2,2 % % 6,7 % % 2,2 % % 6,7 % % 2,2 % % 6,7 % % 15,6 % % eller mer 35,6 % 16 Total 45 20

21 20. Hvor stor er din næringsinntekt i 2011, når du regner (om til) et fullt årsverk? ,4 % ,2 % ,6 % ,3 % ,8 % ,6 % eller mer 39,0 % 16 Total 41 21

22 21. Hva er ditt timeshonorar for ergonomioppdrag? 1 Jeg fakturerer ikke slike honorarer 48,8 % 83 2 Mindre enn kr 250,- 0,6 % 1 3 kr ,6 % 1 4 kr ,0 % 0 5 kr ,2 % 2 6 kr ,2 % 2 7 kr ,8 % 3 8 kr ,5 % 6 9 kr ,5 % 6 10 kr ,5 % kr ,7 % 8 12 kr ,7 % 8 13 kr 750 eller mer 22,9 % 39 Total

23 22. Hva er ditt timeshonorar for en times undervisning? 1 Jeg fakturerer ikke slike honorarer 47,6 % 81 2 Mindre enn kr 250,- 0,6 % 1 3 kr ,0 % 0 4 kr ,6 % 1 5 kr ,4 % 4 6 kr ,2 % 2 7 kr ,9 % 5 8 kr ,2 % 2 9 kr ,9 % 5 10 kr ,4 % 4 11 kr ,1 % 7 12 kr ,5 % kr 750 eller mer 27,6 % 47 Total

24 23. Har du kommentarer til dine svar i undersøkelsen eller til selve undersøkelsen? Skriv svaret under. Vi gjentar at svarene gis anonymt. sass Timehonorarene i spørreundersøkelsern er for lave. Håndtverkere tar slike timepriser. Fysioterapeuter bør ligge høyere. Jobbet lite med ergonomi i 2011 Jobber lite med ergonomi for tiden, men holder kurs i bevegelse og biomekanikk, bl a. for NFF hvor også gruppens medlemmer deltar. Jeg fakturerer ikke kunde, men kunden blir fakturert pr time av min arbeidsgiver. Lønna mi er på kr = basert på 100% stilling. Arbeidet innenfor ergonomi er sekundær jobben min og dreier seg om ca 5% av total arbeidsmengde. Det er en stor svakhet at det ikke finnes egne tariffområder for ansatte i BHT i Spekter. Staten har dette og sykehusene var en del av staten tidligere. nå må vi krangle med tillitsvalgte fra vårt eget forbund for å bli lønnet som spesialfysioterapeuter, mens de sammenligner oss med andre fysioterapeuter. For de gjelder rettferdighetsprinisippet, mens vi er opptatt av å få like vilkår som andre bedriftsfysioterapeuter. Dette må det gjøres noe med snart ellers er min tid i NFF over. Etterutdannelsen min er innenfor pedagogikk, som ikke direkte er innenfor ergonomi eller forebyggende helsearbeid, men svært viktig for å kunne formidle kunnskap - f eks gjennom kurs i disse emnene. Har for tiden ikke oppdrag som er relevante for denne undersøkelsen Jeg har 70% stilling og er 30% ufør med pensjon fra Storebrand Når jeg er ergonomikonsulent på IBM under Hjelp24, har jeg kr 570,-/time. Som selvstendig næringsdrivende tar jeg ellers kr 700,-/time. 1-3 timers foredrag hel dag undervisning (6 timer) reise opphold. Planlegger å øke honorarsatsene. 1 time timer dag Timeshonorar/kurshonorar er takster vår BHT tar, jeg får selv fast lønn. I motsetning til mange av mine kollegaer har jeg alltid arbeidet med ergonomi/human Factor i stedet for å gli over til også å favne om arbeidsmiljø. Dette tror jeg kundene mine har verdsatt. Det ble spurt om hvor mye årskompensasjon for spesialist. Jeg svarte kr. 0. Dette fordi det ikke er noen automatikk i dette. Men det har nok vært et viktig argument i individuelle lønnsforhandlinger. Jeg har 50% stilling som Fysioterapeut 1 ved sykehjemmet. Har over 30 års erfaring. Har Ltr 37 LR 55.9 St kode 0152 På grunn av helsemessig grunner jobber jeg 50%. Har i tillegg videreutdanning i Akupunktur fra Oslo. Beboere får akupunktur behandling gratis etter avtale med leger ved sykehjemmet. Har deltatt på forskjellige kurs og lederutdanning i helsesektor. Har all round erfaring i alle felt inkl ergonomi. Lønnsnivå er dårlig ift 30 årserfaring. Lønn før lønnsforhandling kr. Lønn etter lønnsforhandling kr. Leder på avdeling med 7 ansatte. Har dessverre lite ergonomioppdrag da bht har blitt store org. som har oppdrag for de fleste bedrifter i området der jeg bor. Mitt honorar pr time er ikke det jeg får, men det bedriften tar. Jeg er fastlønnet. Bedriften tar 900 kr pr time for mine tjenester, 1500 pr time for undervisning/kurs. jeg arbeider som konsulent for en bedriftshelsetjeneste. Der har jeg timespris 500,-. Skulle vel ønske at det var mer. Det er forkjsellig hva jeg mottar for forberedelse, kjøring etc Lønn i 100% stilling utgjør ca , Synes det er interessant å vite hva snittet ligger på og har savnet det i tidligere undersøkelse, og da må en jo skrive eksakt lønn, for å få et riktig snitt. stor forskjell på og som var den "båsen" jeg kom under Har ikke hatt noe ergonomioppdrag i 2011, kun 3t undervisning på videregående skole De ulike kursene jeg kjører har ulik fastpris. Rådgivning/veiledning er 600,- pr. time. Hovedinntekten er fra privat praksis. Høye drifts-kostnader og manglende driftstilskudd har ført til en lav årsinntekt. Ergonomioppdrag er knyttet til "Arbeidsplassvurderinger ved fysioterapeut" for NAV og den lokale bedriftshelstjenesten (innleid). For NAV er det en takst som svarer til nevnte beløp. For BHT er det noe mindre. Jeg driver kun en halv dag ukentlig med slike oppdrag. Jobber primært pasientrettet i privatpraksis, men tar enkelte arbeidsplassvurderinger eller undervisningsopplegg på forespørsel. Har og sporadiske oppdrag i bedrift. I tillegg til 100% stilling i det offentlige tar jeg noen oppdrag gjennom eget enkeltmannsforetak. Dette er i full forståelse med min leder. Inntekt fra eget foreta i 2011 er ca jobber som fysioterapeut på treningssenter og blir utleid i konsulent oppdrag. Konsulent oppdrag betales med 550 koner timen til firma. Jeg har min vanlige time lønn som er under 250 kroner uansett oppdrag. Jeg har ikke beynt å arbeide innen ergonomi enda, men jeg håper å kunne komme meg ut i en jobb innen ergonomi på sikt. 24

Begreper fra arbeidslivet

Begreper fra arbeidslivet Begreper fra arbeidslivet Arbeidstid og ansettelse Laget ved Sjefsgården VO Arbeids-giver en som gir arbeid til noen sjefen Arbeids-taker en som får arbeid Heltid Du har full jobb. Full jobb er det samme

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING Informasjon om tilbud om kollektiv forsikringsordning gjennom LOfavør for medlemmer i LOforbund, med advokattjenester levert av HELP Forsikring. INNHOLD Hva er advokatforsikring?

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET ? Om brosjyren Å være i et forpliktende arbeidsforhold vil for de fleste være et viktig gode. Mange opplever at arbeid er en meningsfull del av livet, og at fellesskapet på arbeidsplassen betyr mye. Hva

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

Professoren: Færre stipendiater flere forskere

Professoren: Færre stipendiater flere forskere Antallet fysioterapeuter med doktorgrad har nærmest eksplodert de siste årene. Samlet sett har det vært en enorm vekst når det gjelder forskning og vitenskap i fysioterapi. Blir denne kompetansen godt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011 På vei ut Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? av Sigtona Halrynjo AFI notat 1/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S OCCATIONAL PAPERS Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

Gode råd er ikke dyre

Gode råd er ikke dyre Gode råd er ikke dyre Kjenn din ide. Kjenn deg selv. Kjenn ditt marked. Kjenn din økonomi. Kjenn dine støttespillere. Hvorfor utsette seg for noe så vanskelig? Å starte en virksomhet er en prosess. Ja,

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Forskerforbundet: Kartlegging av medlemmenes erfaringer med EUs rammeprogram

Forskerforbundet: Kartlegging av medlemmenes erfaringer med EUs rammeprogram Forskerforbundet: Kartlegging av medlemmenes erfaringer med EUs rammeprogram Skriftserien nr 5/2014 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 1.1 Sammendrag og hovedfunn 3 2. MEDLEMMENES AKTIVITET OVERFOR EUS RAMMEPROGRAM

Detaljer

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Pensjon er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Utdanningsforbundet vil, gjennom Unio, arbeide aktivt for at organisasjonen

Detaljer

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende 2013

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende 2013 Personforsikring for selvstendig næringsdrivende 2013 Kan du tenke deg å redusere forsikringskostnadene? Da bør du benytte deg av de kollektive avtalene som Bedriftsforbundet har fremforhandlet! Dette

Detaljer

Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire

Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire Spørreundersøkelse for Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Undersøkelse om verdier, natur og miljø Norsk Gallup Institutt A/S gjennomfører nå på oppdrag

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Ungdom og økonomi - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Rapport fra workshop 15. februar 2012 Innhold 1 Innledning og oppsummering... 3 2 Bakgrunn: Dårlig økonomisk start på voksenlivet... 4

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Innledning Juristforbundet presenterer her noen hovedtrekk ved arbeidsmarkedet for nyutdannede jurister, definert som de uteksaminert i perioden 2009-2013.

Detaljer

I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge.

I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge. I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge. Hva er skatt, og hvordan fungerer arbeidslivet i Norge? Hva tenker dere når dere ser dette

Detaljer

NFFs Forsikringer 2015 1

NFFs Forsikringer 2015 1 NFFs Forsikringer 2015 1 KJÆRE MEDLEM! Som en del av vår medlemsservice kan du få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på NFFs forsikringskontor. Dette kan avdekke om du er dobbeltforsikret, har

Detaljer

UNDERSØKELSE om likestilling og livskvalitet

UNDERSØKELSE om likestilling og livskvalitet UNDERSØKELSE om likestilling og livskvalitet skjemanr. SEKSJON 1. OPPVEKST 1 Er du mann eller kvinne? 2 Hva er din alder? (Ett tall i hver rute): Mann Kvinne År 3 Hva er mors og fars høyeste avsluttede

Detaljer

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Rapport IS-2160 Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Publikasjonens tittel: Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Utgitt: 01/2014 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Metode... 3 Resultater... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Metode... 3 Resultater... 4 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Metode... 3 3 Resultater... 4 3.1 Intervjuer med virksomhetene... 4 3.2 Andre studier... 5 3.3 Spørreundersøkelser... 8 4 Oppsummerende diskusjon og konklusjon...

Detaljer

NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND

NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND SIGNALER NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND Høyt sykefravær - har vi noe å lære i Sverige? Systematisk oppfølging av enkeltindividene gir resultater

Detaljer